Rodzaj zamówienia (usługa/dostawa/ robota budowlana) Progi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rodzaj zamówienia (usługa/dostawa/ robota budowlana) Progi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego"

Transkrypt

1 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK po zmianach z dn. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekraczające kwotę Euro Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV wg Rodzaj zamówienia (usługa/dostawa/ robota budowlana) Progi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Jednostka organizacyjna - odpowiedzialna za realizację umowi i złożenie dokumentówniezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Uwagi 1 Wykonanie adaptacji pomieszczeń w Bibliotece Uniwersyteckiej w ramach projektu: "Lubelska Biblioteka Wirtualna" Instalacja zasilania elektrycznego; Instalacja sufitów podwieszanych; Tynkowanie; Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej. roboty budowlane poniżej Euro I kwartał Dział Inwestycji 2 Usługa cateringowa w ramach projektu: "Migracje powrotowe - nauka i praktyka" Usługi restauracyjne; Usługi przygotowania posiłków; Usługi podawania posiłków; Usługi dostarczenia posiłków. usługa poniżej Euro I kwartał 3 Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych Paliwa; Benzyna bezołowiowa; Olej napędowy; dostawa poniżej Euro I kwartał 4 Usługi konserwacji i serwisu urządzeń wentylacji, klimatyzacji i automatyki Usługi w zakresie naprawy i konserwacji układów chłodzących; Urządzenia chłodzące i wentylacyjne; Filtry powietrza; Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych. usługa poniżej Euro I kwartał Dział Inwestycji 5 Usługi medyczne - profilaktyczne badania pracowników Usługi medyczne; Usługi zdrowotne świadczone dla firm. usługa poniżej Euro I kwartał Dział Spraw Pracowniczych 6 Przeprowadzenie zajęć uatrakcyjniających program studiów na kierunku europeistyka w języku angielskim w ramach projektu Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL Usługi szkoleniowe i edukacyjne usługa poniżej Euro I kwartał

2 7 Dostawa oprogramowania specjalistycznego w ramach projektu: "Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy" Pakiety oprogramowania edukacyjnego; Pakiety oprogramowania do edycji stron WWW; Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania; Pakiety oprogramowania do publikowania elektronicznego; Pakiety oprogramowania do składu komputerowego; Pakiety oprogramowania prezentacyjnego; Pakiety oprogramowania graficznego; Pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów; Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania; Języki programowania i narzędzia. dostawa poniżej Euro I kwartał Dział Teleinformatyczny 8 Dostawa chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej Miotły i szczoki i inne artykuły różnego rodzaju; Wiadra; Środki do czyszczenia toalet; Produkty do zmywania naczyń; Produty zapobiegające osiadaniu kurzu; Środki czyszczące; Preparaty czyszczące; Mydło; Rękawice; Środki czyszczące i polerujące; Środki do czyszczenia podłóg; Środki do czyszczenia toalet; Środki przeciwko gryzoniom; dostawa poniżej Euro I kwartał 9 Dostawa nowego sprzętu komputerowego Różny sprzęt komputerowy; Komputer tablet; Torby na komputery przenośne; Akcesoria komputerowe; Napędy dyskowe; Pamięci do przechowywania danych; Urządzenia sieciowe; Rutery sieciowe. dostawa poniżej Euro I kwartał Dział Teleinformatyczny 10 Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kursach i studiach podyplomowych realizowanych w ramach projektu Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy usługi szkoleniowe i edukacyjne usługa poniżej Euro I kwartał 11 Usługa przeprowadzenia konsultacji dla osób 45+ oraz indywidualnych zajęć dla studentów niepełnosprawnych objętych Usługi szkoleniowe i edukacyjne; wsparciem w ramach projektu Nowa Usługi doradztwa; oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy usługa poniżej Euro I kwartał 12 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu oszacowania kosztów; usługa poniżej Euro I kwartał Dział Inwestycji

3 13 Dostawa artykułów higienicznych Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety; Papier toaletowy; Artukuły higieniczne z papieru; Jednorazowe wyroby papierowe; System do podawania papieru toaletowego; Serwetki papierowe; Mydło. dostawa poniżej Euro I kwartał Usługi restauracyjne; Usługi cateringowe na potrzeby Usługi przygotowania posiłków; konferencji organizowanych przez KUL Usługi podawania posiłków; Usługi dostarczenia posiłków. usługa poniżej Euro I kwartał 15 Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej na potrzeby dokończenia budowy parkingu podziemnego Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; Nadzór nad projektem i dokumentacją. usługa poniżej Euro I kwartał Dział Inwestycji 16 Dostawa druków szkolnictwa wyższego oraz okładek i tub na dyplomy Druki i produkty podobne; Pozostałe druki; Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru i tektury; Produkty z tworzyw sztucznych. dostawa poniżej Euro I kwartał 17 Dostawa nowego sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania koputerowego Urządzenia sieciowe; Pakiety oprogramowania graficznego; Akumulatory elektryczne; Pamięci; Płyty główne. dostawa poniżej Euro I kwartał Dział Teleinformatyczny 18 Dostawa warzyw i owoców Owoce, warzywa i podobne produkty; Warzywa liściaste i kapustne; Warzywa, owoce i orzechy; Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy. dostawa poniżej Euro I kwartał 19 Dostawa nowego sprzętu komputerowego na potrzeby prowadzenia kursu CCNA Security w ramach projektu "Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy" Elementy składowe sieci; Rutery sieciowe; Urządzenia sieciowe; usługa poniżej Euro I kwartał 20 Usługa kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym Usługi bankowe; Usługi udzielania kredytu; Usługi depozytowe. usługa powyżej Euro I kwartał Dział Finansowy 21 Usługa udzielenia długoterminowego inwestycyjnego kredytu bankowego Usługi udzielania kredytu; Usługi bankowe i inwestycyjne. usługa powyżej Euro I kwartał Dział Finansowy 22 Dostawa aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny; System obrazowania i archiwizowania; Chromatografy; Czynniki optyczne. dostawa powyżej Euro I kwartał Wydział Biotechnologii i Nauki o Środowisku 23 Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu ICBN Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa; Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); dostawa powyżej Euro I kwartał Wydział Biotechnologii i Nauki o Środowisku

4 24 Wykonanie redakcji merytorycznostylistycznej (adjustacji) oraz korekty językowej publikacji naukowych na potrzeby Wydawnictwa KUL Usługi w zakresie komputerowego maszynopisania, przetwarzania tekstu i powiązanych z nimi komputerowych usług wydawniczych; Usługi przetwarzania tekstu; Komputerowe usługi wydawnicze. usługa poniżej Euro I kwartał Wydawnictwo KUL 25 Dostawa wody i odprowadzanie ścieków za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej na potrzeby mieszkań służbowych KUL w Stalowej Woli Przesył wody; Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usług ekologiczne. usługa poniżej Euro I kwartał Dział Administracji Obiektami 26 Dostawa wody mineralnej na potrzeby BHP Wody mineralne; Gazowane wody mineralne. dostawa poniżej Euro II kwartał 27 Dokończenie budowy systemu sygnalizacji alarmowej SAP w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych; Instalowanie infrastruktury okablowania; Roboty w zakresie kablowania elektrycznego. roboty budowlane poniżej Euro II kwartał Dział Inwestycji 28 Dostawa urządzeń sieciowych CISCO w ramach projektu "Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy" Elementy składowe sieci; Rutery sieciowe; Urządzenia sieciowe; dostawa poniżej Euro II kwartał 29 Dostawa książek w ramach realizowanych projektów unijnych Drukowane książki, broszury i ulotki, Drukowane książki Słowniki dostawa poniżej Euro II kwartał 30 Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych Odczynniki chemiczne Odczynniki laboratoryjne Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi Odczynniki do badania krwi dostawa poniżej Euro II kwartał Wydział Biotechnologii i Nauki o Środowisku 31 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizowanych projektów unijnych Skanery komputerowe, Rejestrator głosu, Projektory, Komputery przenośne, Komputer biurkowy, Monitory ekranowe, Kable przyłączeniowe, Drukarki laserowe, Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC), Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, Kamera internetowa, Słuchawki, Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura dostawa poniżej Euro II kwartał Dział Teleinformatyczny

5 32 Wykonanie robót dodatkowych w budynku CTW Roboty w zkresie burzenia, roboty ziemne Roboty w zakresie stolarki budowlanej Tynkowanie Roboty malarskie Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Roboty instalacyjne elektryczne Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Układanie kabli Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne roboty budowlane poniżej Euro II kwartał Dział Inwestycji 33 Wyłonienie wykładowców na przeprowadzenie zajęć ponadprogramowych na kierunku prawo Usługi szkoleniowe i edukacyjne usługa poniżej Euro II kwartał w ramach projektu Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL 34 Wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą wad ukrytych w budynku ICBN jako zamówienie dodatkowe Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty w zakresie instalacji elektrycznych roboty budowlane poniżej Euro II kwartał Dział Inwestycji 35 Usługa cateringowa podczas II Kongresu Nauczycieli Języka Francuskiego pt. "Nauka języka francuskiego wobec wyzwań przyszłości" organizowanego przez Instytut Filologii Romańskiej KUL Usługi restauracyjne; Usługi przygotowania posiłków; Usługi podawania posiłków; Usługi dostarczenia posiłków. usługa poniżej Euro II kwartał 36 Dostawa artykułów spożywczych Przyprawy i przyprawy korzenne Sosy, mieszanki przypraw i mieszanki przypraw korzennych Cukier i produkty pokrewne Makaron Ryż długoziarnisty Mąka przenna Warzywa konserwowe lub puszkowe Przetworzone owoce Owoce konserwowe Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne Ryby Jaja Produkty mleczarskie Pieczywo świeże, wyroby piekarskie Drób dostawa poniżej Euro II kwartał 37 Dostawa artykułów biurowych i papieru biurowego Różny sprzęt i artykuły biurowe Wyroby biurowe Organizatory i akceroria Papier kserograficzny Papier do drukowania dostawa poniżej Euro II kwartał 38 Dostawa materiałów promocyjnych w postaci siatek, rollup'ów, bannerów oraz grafik Artykuły informacyjne i promocyjne Materiały reklamowe Usługi w zakresie promocji Usługi drukowania i dostawy dostawa poniżej Euro II kwartał Dział Promocji i Kontaktów Społecznych

6 39 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego Różny sprzęt komputerowy; Akcesoria komputerowe; Zestawy baterii; Akumulatory elektryczne; Pamięci; Płyty główne; Komputer biurkowy; Drukarki laserowe; Urządzenia faksowe; Pakiety oprogramowania edukacyjnego; Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów dostawa poniżej Euro II kwartał Dział Teleinformatyczny 40 Wykonanie remontu Stołówki Akademickiej w budynku Konwiktu Księży Studentów KUL Roboty remontowe i renowacyjne Roboty w zakresie instalacji elektrycznych roboty budowlane poniżej Euro II kwartał Dział Inwestycji 41 Usługi druku i oprawy książek na potrzeby Wydawnictwa KUL Usługi drukowania i powiązane Usługi związane z drukowaniem Usługi drukowania i dostawy Usługi drukowania usługa powyżej Euro II kwartał Wydawnictwo KUL 42 Usługi pocztowe Usługi pocztowe usługa poniżej Euro II kwartał 43 Dostawa materiałów promocyjnych w postaci gadżetów promocyjnego KUL (kubki, smycze, krówki, pendrive, itp.) Artykuły informacyjne i promocyjne Materiały reklamowe Usługi w zakresie promocji Usługi drukowania i dostawy dostawa poniżej Euro II kwartał Dział Promocji i Kontaktów Społecznych 44 Wykonanie projektu systemu ppoż. Żeńskiego Domu Akademickiego Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi inżynieryje w zakresie projektowania usługa poniżej Euro II kwartał Dział Inwestycji 45 Dostawa aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku oraz Wydziału Nauk Społecznych Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa; Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); dostawa powyżej Euro II kwartał Wydział Biotechnologii i Nauki o Środowisku 46 Przebudowa drogi przeciwpożarowej i wewnętrznej wraz z wykonaniem miejsc parkingowych, organizacji ruchu, remont chodnika ciągu dla ruchu Roboty budowlane w zakresie dróg pieszego, oświetlenie terenu, wykonanie dojazdowych szlabanów automatycznych oraz roboty wykończeniowe na terenie KUL przy Al. Racławickie 14 w Lublinie. 47 Wykonanie robót remontowobudowlanych w Domach Studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Konstantynów 1b i 1d Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty remontowe i renowacyjne Roboty w zakresie instalacji elekrycznych Roboty rozbiórkowe Pokrywanie ścian i podłóg Roboty malarskie

7 48 Regulacja sieci ciepłowniczej niskoparametrowej zasilającej w ciepło budynki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie wraz z przebudową zespołu pompowego pomp obiegowych c.o Roboty instalacyjne w budynkach Roboty wodno-kanalizacyjne i sanitarne Roboty instalacyjne hydrauliczne Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Instalowanie centralnego ogrzewania 49 Dostawa Systemu Informacji Prawnej (Lex) Usługi bazy danych; Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne dostawa poniżej Euro III kwartał Dział Teleinformatyczny 50 Dostawa systemu do badania reakcji psychofizjologicznych dla Katedry Psychologii Eksperymentalnej KUL Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa; Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); dostawa powyżej Euro III kwartał Wydział Biotechnologii i Nauki o Środowisku 51 Dostawa mebli biurowych Meble biurowe dostawa poniżej Euro III kwartał 52 Wykonanie przebudowy trzech istniejących układów pomiaroworozliczeniowych energii elektrycznej i dostosowanie do zasady TPA Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej; Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej Usługi instalowania sprzętu do przesyłu energii elektrycznej Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną 53 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej wraz z dostawą sprzętu komputerowego KUL Różny sprzęt komputerowy; Elementy składowe sieci; Rutery sieciowe; Urządzenia sieciowe; Serwery dostawa powyżej Euro III kwartał Dział Teleinformatyczny 54 Roboty budowlane wynikające ze zmian projektowych w budynku ICBN Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym Betonowanie Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 55 Usługi cateringowe w ramach realizowanych projektów unijnych Usługi restauracyjne; Usługi przygotowania posiłków; Usługi podawania posiłków; Usługi dostarczenia posiłków. usługa poniżej Euro III kwartał

8 56 Usługa cateringowa podczas konferencji Nauczanie języka polskiego jako obcego organizowanej przez Instytut Usługi restauracyjne; Usługi przygotowania posiłków; Filologii Polskiej Wydziału Nauk Usługi podawania posiłków; Humanistycznych oraz Szkołę Języka i Usługi dostarczenia posiłków. Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II usługa poniżej Euro III kwartał 57 Usługi kurierskie Usługi pocztowe i kurierskie usługa poniżej Euro III kwartał 58 Usługi prawnicze na potrzeby projektu Centrum Arbitrażu i Mediacji Usługi prawnicze Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej Usługi w zakresie doradztwa prawnego Usługi reprezentacji prawnej usługa poniżej Euro III kwartał Dział Organizacyjno-Prawny 59 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla wykonania pomieszczeń zwierzętarni w ramach projektu ICBN Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi inżynieryje w zakresie projektowania Nadzór nad projektem i dokumentacją usługa poniżej Euro III kwartał Dział Inwestycji 60 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych Odczynniki chemiczne Odczynniki laboratoryjne Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi Odczynniki do badania krwi dostawa poniżej Euro III kwartał Wydział Biotechnologii i Nauki o Środowisku 61 Dostawa czasopis polskich w prenumeracie Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny; Usługi prenumeraty dostawa poniżej Euro III kwartał 62 Dostawa czasopism zagranicznych w prenumeracie Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny; Usługi prenumeraty dostawa poniżej Euro III kwartał Biblioteka Uniwersytecka 63 Oprogramowanie statystyczne Statistica, SPSS Pakiety oprogramowania statystycznego dostawa poniżej Euro III kwartał Dział Teleinformatyczny 64 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących Tonery do drukarek laserowych/faksów Toner do fotokopiarek Wkłady barwiące Wkłady drukujące Głowice barwiące do maszyn drukujących Taśmy do drukarek Bębny do maszyn biurowych Tusz Farba drukarska dostawa poniżej Euro III kwartał 65 Usługi transportowe - wynajem atobusów/busów wraz z kierowcą Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą; Wynajem samochodów osobowych wraz z kierowcą; Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą usługa poniżej Euro III kwartał

9 66 Usługi transportowe - na przewóz studentów niepełnosprawnych Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą; Wynajem samochodów osobowych wraz z kierowcą; Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą usługa poniżej Euro III kwartał 67 Roboty budowlane w zakresie wykonania wykończenia i przebudowy parkingów podziemnych oraz terenu zielonego KUL przy Al. Racławickie 14 w Lublinie Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym Betonowanie Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 68 Usługa wykonania dokumentacji projektowej dostosowaującej zespół budynków dydaktycznych Collegium Jana Pawła II do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi inżynieryje w zakresie projektowania Nadzór nad projektem i dokumentacją usługa poniżej Euro III kwartał Dział Inwestycji 69 Usługi konserwacji i serwisu systemów monitorująco-dozuorujących Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych usługa poniżej Euro III kwartał Dział Inwestycji 70 Dostawa warzyw i owoców Owoce, warzywa i podobne produkty; Warzywa liściaste i kapustne; Warzywa, owoce i orzechy; Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy. dostawa poniżej Euro III kwartał 71 Wykonanie robót budowlanych nie objętych dokumentacja projektową niezbędnych do prawidłowego dokończenia budowy budynku ICBN Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym Betonowanie Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 72 Dostawa mebli laboratoryjnych oraz wyposażenia w ramach realizacji projektu ICBN Meble laboratoryjne Stoly laboratoryjne Meble biurowe dostawa powyżej Euro IV kwartał Wydział Biotechnologii i Nauki o Środowisku 73 Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach realizacji projektu ICBN Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa; Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); dostawa powyżej Euro IV kwartał Wydział Biotechnologii i Nauki o Środowisku 74 Dostawa wyposażenia aktywnego sieci komputerowej w ramach realizacji projektu ICBN Urządzenia sieciowe; dostawa powyżej Euro IV kwartał Dział Teleinformatyczny 75 Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach realizacji projektu projektu Inżynieria Środowiska Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa; Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); dostawa powyżej Euro IV kwartał Wydział Biotechnologii i Nauki o Środowisku

10 76 Dostawa mebli laboratoryjnych oraz wyposażenia w ramach realizacji projektu Inżynieria Środowiska Meble laboratoryjne Stoly laboratoryjne Meble biurowe dostawa powyżej Euro IV kwartał Wydział Biotechnologii i Nauki o Środowisku 77 Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych Usługi sprzedaży biletów i pakietów wycieczkowych usługa poniżej Euro IV kwartał Dział Współpracy z Zagranicą 78 Dostawa paczek choinkowych ze słodyczami dla dzieci pracowników Produkty cukrownicze Produkty z czekolady dostawa poniżej Euro IV kwartał 79 Usługa druku i dostawy materiałów informacyjno promocyjnych (plakaty, ulotki, itp.) Druki i produkty podobne Materiały reklamowe Worki i torby Koszulki usługa powyżej Euro IV kwartał Dział Promocji i Kontaktów Społecznych 80 Usługi prawnicze Usługi prawnicze Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej Usługi w zakresie doradztwa prawnego Usługi reprezentacji prawnej usługa poniżej Euro IV kwartał Dział Organizacyjno-Prawny 81 Usługa sprzątania Collegium Iuridicum usługi sprzątania szkół usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia urządzeń biurowych usługi sprzątania biur usługi sprzątania budynków usługi czyszczenia okien usługa poniżej Euro IV kwartał Dział Administracji Obiektami 82 Dostawa wraz z licencją oprogramowania antywirusowego Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Pakiety oprogramowania antywirusowego Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej usługa poniżej Euro IV kwartał Dział Teleinformatyczny 83 Dostawa mteriałów remontowobudowlanych na potrzeby konserwacyjno remontowe KUL Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) dostawa poniżej Euro IV kwartał 84 Świadczenie usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetowej (VOIP) Usługi telekomunikacyjne Usługi telefoniczne i przesyłu danych Usługi telefonii lokalnej Usługi telefonii międzymiastowej Usługi telefonii komórkowej Usługi telefoni internetowej usługa poniżej Euro IV kwartał Dział Teleinformatyczny 85 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków Biotechnologii i ICBN KUL przy ul. Konstantynów Przesył energii elektrycznej Elektryczność dostawa powyżej Euro IV kwartał Dział Administracji Obiektami 86 Świadczenie usług dostępu do internetu oraz transmisji danych Usługi dostępu do inetrnetu Usługi w zakresie danych Usługi przesyłu danych Usługi internetowe usługa poniżej Euro IV kwartał Dział Teleinformatyczny 87 Dostawa mebli biurowych w ramach realizacji projektu CTW Meble biurowe dostawa poniżej Euro IV kwartał 88 Dostawa wraz z montażem sprzętu multimedialnego w ramach realizacji projektu CTW Projektory Sprzęt nagłaśniający dostawa powyżej Euro IV kwartał Dział Teleinformatyczny spowodowała zmianę progu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

11 89 Dostawa wyposażenia aktywnego sieci komputerowej w ramach realizacji projektu CTW Urządzenia sieciowe; dostawa powyżej Euro IV kwartał Dział Teleinformatyczny spowodowała zmianę progu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 90 Usługi wykonania dokumentacji projektowej na dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych następujących obiektów/budynków: - budynku Gmachu Głównego KUL - auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego mieszczącej się w budynku Gmachu Głównego - Dworku Staropolskiego mieszczącego się przy ul. Konstantynów - Domu Pracy Twórczej mieszczącego się w Kazimierzu Dolnym - budynków Konwiktu - budynku Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego KUL Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi inżynieryje w zakresie projektowania Nadzór nad projektem i dokumentacją usługa poniżej Euro IV kwartał Dział Inwestycji 91 Dostawa wraz z montażem urządzeń monitoringu wizyjnego wraz z centrum monitoringu w budynku ICBN Urządzenia do nadzoru wideo Urządzenia bezpośredniego monitorowania dostawa poniżej Euro IV kwartał Dział Inwestycji 92 Usługi naprawy i konserwacji sieci i instalacji sanitarnych: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych w budynkach KUL Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych usługa poniżej Euro IV kwartał Dział Inwestycji 93 Wykonanie dokumentacji projektowej windy dla osób niepełnosprawnych w Gmachu Głównym KUL Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi inżynieryje w zakresie projektowania Nadzór nad projektem i dokumentacją usługa poniżej Euro IV kwartał Dział Inwestycji

Rodzaj zamówienia (usługa/dostawa/ robota budowlana) Progi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Rodzaj zamówienia (usługa/dostawa/ robota budowlana) Progi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2014 - po zmianach z dn. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekraczające kwotę 30 000 Euro Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Kod według Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

KOMÓRKI KONTROLI II STOPNIA

KOMÓRKI KONTROLI II STOPNIA DOSTAWY KOMÓRKI KONTROLI II STOPNIA II/BG - Biblioteka Główna Książki, gazety, czasopisma III/CI - Centrum Informatyki Okablowanie sieci komputerowej Serwery, macierze, urządzenia sieciowe Systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Znak: ROP-0101-26/14 Lublin, 19 lutego 2014 r.

Znak: ROP-0101-26/14 Lublin, 19 lutego 2014 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, e-mail:dop@kul.pl Znak: ROP-0101-26/14 Lublin, 19

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2016

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2016 Poznań, dnia 18.02.2016 r. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2016 ZATWIERDZAM REKTOR prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 95 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2014. zakupy o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 Euro. dostawa

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2014. zakupy o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 Euro. dostawa PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2014 zakupy o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 Euro Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV wg 00000000-0 Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 103/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 103/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr 103/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności

Bardziej szczegółowo

koncentraty myjące, akryle, zdzieracze 138 080,00 98 080,00 40 000,00 luty 2014

koncentraty myjące, akryle, zdzieracze 138 080,00 98 080,00 40 000,00 luty 2014 ZATWIERDZAM:. osoba upoważniona PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2014 data: 27.03.2014 r. osoba sporządzająca: Małgorzata Kitowska A. Zamówienia wspólne l.p. Przedmiot zamówienia Przykładowy asortyment

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat.

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat. Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat Nazwa konta kosztów rodzajowych 400- Amortyzacja 401- Zużycie materiałów

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail Strona 1/9 INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Nazwa Departamentu UMWL Nazwa komórki przygotowującej zapotrzebowanie Osoba upoważniona do podpisywania zapotrzebowania Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU "ROZBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ I SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO" Dysponent

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU ROZBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ I SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Dysponent 42 Tabela nr 1a PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU "ROZBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ I SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO" Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Inf 200 000 200 000 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Zaplecze materialne Wydziału Filozofii i Socjologii

Zaplecze materialne Wydziału Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Zaplecze materialne Wydziału Filozofii i Socjologii Minimalne wyposażenie sal, zasady dostępu do zbiorów bibliotecznych, do

Bardziej szczegółowo

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. Poz. 225

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. Poz. 225 M O N I T O R KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II Poz. 225 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-35/16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług

Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów Ceny usług RYNEK CENA USŁUGI KOSZTY Kategorie kosztów operacyjnych w działalności operatorskiej Koszty operacyjne związane z materiałami oraz usługami

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku 80101 Szkoły podstawowe 2 232 278,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 102 055,00 dodatki

Bardziej szczegółowo

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r.

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r. Miłakowo, 16.01.2012 r. URZĄD MIEJSKI W MIŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2011 r. 1. Liczba dzieci w szkole - 706 - SP - 302 - Gimnazjum - 195 - Przedszkole -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrz Miasta Pieszycach z dnia 27.XII.2002 dotyczącego Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści książki 1. Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia Rozdział II. Wzory opisów przedmiotu zamówienia

Spis treści książki 1. Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia Rozdział II. Wzory opisów przedmiotu zamówienia Spis treści książki 1. Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne 1.1. Wprowadzenie 1.2. Opis przedmiotu w zamówieniach wyłączonych spod obowiązku stosowania ZamPublU 1.3. Zamówienia wielorodzajowe

Bardziej szczegółowo

Dotychczas owa Szacunkow a wartość w PLN

Dotychczas owa Szacunkow a wartość w PLN Załącznik nr 1 do Zarządznia Rektora PWSZ w Głogowie w sprawie zmiany Planu zamówień publicznych na rok 2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie Zmiany dotyczące poszczególnych grup przedstawia

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński, Daty skrajne:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym przez

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Instalacje budowlane Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja Brzmienie przed wprowadzeniem zmiany Brzmienie po wprowadzeniu zmiany

Lokalizacja Brzmienie przed wprowadzeniem zmiany Brzmienie po wprowadzeniu zmiany Wykaz zmian wprowadzonych do PODRĘCZNIKA KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 2013 (RPO WŁ) na mocy Uchwały

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 26/295/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8.04.2008r. ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008 Lp. Projekty Zakres działania Koszty rodzajowe

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2012 r. Starostwo Powiatowe w Lublinie. Wartość zamówienia netto w zł 1. Tryb postępowania

HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2012 r. Starostwo Powiatowe w Lublinie. Wartość zamówienia netto w zł 1. Tryb postępowania HARMONOGRAM ZAMÓWEŃ PUBLCZNYCH NA 2012 r. Starostwo Powiatowe w Lublinie Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia roboty budowlane (R), dostawy (D), usługi (U). Wartość zamówienia netto w zł 1 Tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

ETAP I. Przygotowanie projektu. Zadanie 1. Koncepcja architektoniczna Campusu Uczelnianego Kontrakt 1. Przeprowadzenie konkursu na koncepcje

ETAP I. Przygotowanie projektu. Zadanie 1. Koncepcja architektoniczna Campusu Uczelnianego Kontrakt 1. Przeprowadzenie konkursu na koncepcje G.7 HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach - II etap budowy Campusu Uczelnianego

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2015

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2015 Poznań, dnia 20.02.2015 r. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2015 ZATWIERDZAM REKTOR prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. 61 856 95 00, 61 852 21 16 e-mail

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali

Technik eksploatacji portów i terminali Technik eksploatacji portów i terminali M1 Prowadzenie obsługi podróżnych w portach i terminalach M1.J3 Planowanie pracy portów i terminali Obsługiwanie podróżnych w portach i terminalach Prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 220/07 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 27.XII. 2002 dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W przyjętej uchwale Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2015 ROK załącznik do Zarządzenia 42/2015

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2015 ROK załącznik do Zarządzenia 42/2015 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2015 ROK załącznik do Zarządzenia 42/2015 grupa przedmiot zamówienia kod CPV Dotychcasowa wartość w PLN brutto Dotychcasowa wartość w PLN netto Dotychczaso wa wartość w Euro

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2015

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2015 Część opisowa do zał. Nr 8 Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2015 Przedstawiony plan dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonych

Bardziej szczegółowo

Delegowanie pracowników Pytania dotyczące jednego pracownika delegowanego przez przedsiębiorstwo delegujące

Delegowanie pracowników Pytania dotyczące jednego pracownika delegowanego przez przedsiębiorstwo delegujące Delegowanie pracowników Pytania dotyczące jednego pracownika delegowanego przez przedsiębiorstwo delegujące I. Pytania ogólne (art. 1 i 2) I.1 Pytania dotyczące pracownika 1. 1. 1 Czy pracownik delegowany

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S

Polska-Łódź: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:213275-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S 120-213275 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 244/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 23 lipca 2013 roku Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. BIBLIOTEKI Planowane

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 940,48

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 940,48 L.P. PARAGRAF SPRAWOZDANIE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010 KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW I WYDATKÓW** I WYDATKÓW PLANOWANA W ROKU 2010 I WYDATKÓW WYKONANA DO 31.12.2010r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 68/858/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2008 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 68/858/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2008 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 68/858/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2008 roku ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008 Lp. Projekty Zakres działania

Bardziej szczegółowo

Plomba plastikowa HSA :37:

Plomba plastikowa HSA :37: Plomba plastikowa HSA 001 2015-10-30 11:37:35.870394 2 Ta oferta nie stanowi informacji handlowej Adres instytucji/firmy ogłaszającej ofertę Merkat - Krzysztof Kaftański 62-023 Kamionki, Brylantowa 2 1,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo District Heating Systems and Heating Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: VI Obieralny, moduł 5.5

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2014 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE (stan na dzień r.)

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2014 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE (stan na dzień r.) y: HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2014 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE (stan na dzień 30.04.2014r.) M - mała a o zbilansowanej wartości < niż równowartość kwoty 207.000 EURO

Bardziej szczegółowo

Lista kodów PKD branże preferowane

Lista kodów PKD branże preferowane Lista kodów PKD branże preferowane reklama i marketing 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z Działalność portali internetowych 63.91.Z

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 20.13.Z podstawowych chemikaliów nieorganicznych 20.14.Z podstawowych chemikaliów organicznych 20.15.Z

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Mapa pokrycia sektorowego podmiotów ADR w Polsce 1

Mapa pokrycia sektorowego podmiotów ADR w Polsce 1 Mapa pokrycia sektorowego podmiotów ADR w Polsce 1 L.p. sektory podsektory istniejące ADR Kognicja WIIH wynikąjąca z ustawy o IH 1. handel detaliczny Podział ze względu na rodzaj sprzedawanego dobra: 2.

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planu wydatków na 2010 rok

Uzasadnienie planu wydatków na 2010 rok Uzasadnienie planu wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 197 663,00 2 197 663,00 01095 Pozostała działalność 1 082 185,00 1 082 185,00 4110 Składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zamówienie dotyczy projektu / programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Zamówienie dotyczy projektu / programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Miejskie Przedszkole nr 7 Zielona Góra, 15 marca 2013 r. 65-409 Zielona Góra ul. Moniuszki 33 Sprawa Nr MP7-230-1-12 Zielona Góra: dostawa żywności do Miejskiego Przedszkola nr 7 w Zielonej Górze przy

Bardziej szczegółowo

Mapa pokrycia sektorowego podmiotów ADR w Polsce 1

Mapa pokrycia sektorowego podmiotów ADR w Polsce 1 L.p. Sektory Mapa pokrycia sektorowego podmiotów ADR w Polsce 1 Podsektory 1. handel detaliczny Podział ze względu na rodzaj sprzedawanego dobra: Aktualny stan Notyfikowane podmioty ADR Właściwość WIIH

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008 Nr 69, poz.415 z późn.zm), stosując ustawę

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2 Dostawa blankietów Blankiety ELS, ELD , ,00 czerwiec 2015r. koncentraty myjące, akryle, zdzieracze , , ,00

2 Dostawa blankietów Blankiety ELS, ELD , ,00 czerwiec 2015r. koncentraty myjące, akryle, zdzieracze , , ,00 ZATWIERDZAM:. osoba upoważniona PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2015 data: 16.02.2015r. osoba sporządzająca: Ewa Życka-Kiełdanowicz A. Zamówienia wspólne l.p. Przedmiot zamówienia Przykładowy asortyment

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

Podstawy budownictwa

Podstawy budownictwa Rozkład materiału nauczania: Podstawy budownictwa PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER SIECI, INSTALACJI i URZĄDZEŃ SANITARNYCH, 712616 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Podstawy budownictwa TYP SZKOŁY: ZASADNICZA

Bardziej szczegółowo

UMOWY rok 2012; 2013

UMOWY rok 2012; 2013 UMOWY rok 2012; 2013 Nr wg - od - do Wykonawca Przedmiot 1/2012 02.01.2012r. 02.01.2012r. 31.12.2012r. FIMAL PSB Sp. z o.o. budowlane, narzędzia i materiały eksploatacyjne do narzędzi na potrzeby MOPR

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r.

Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2015

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012 PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Piasku Lp. ogółem wg 1. Kształcenie w zakresie podstawowym w SP Piasek 650 743

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA

UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie na lata 2015-2017 Priorytety pracy. 1. Poprawa warunków lokalowych w szkole, modernizacja szkoły oraz boisk

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 504492-2012r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 504492-2012r. Zielona Góra: Dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 17 Chatka Puchatka w Zielonej Górze, ul. dr Pieniężnego 22 i realizowanego przez przedszkole ze środków Unii Europejskiej projektu Ene

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 36/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA II UL. TĘCZOWA 13,53-602 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: 35M2 - I PIĘTRO 1 AKTUALNIE OFERUJEMY Szanowni Państwo, W ofercie Surfland Sp. z o.o. Sp.k

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2012

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: II PIĘTRO MODUŁ 1 MODUŁ 2 MODUŁ 3 MODUŁ 4 MODUŁ 5 MODUŁ 6 185M2 135M2 69M2

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Roboty budowlane 2013/S 086-144749. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 9.2.2013, 2013/S 29-045029)

PL-Poznań: Roboty budowlane 2013/S 086-144749. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 9.2.2013, 2013/S 29-045029) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144749-2013:text:pl:html PL-Poznań: Roboty budowlane 2013/S 086-144749 Politechnika Poznańska, pl. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

SUMA DOCHODY Przedszkole Miejskie nr 1 893, , , ,37 10, ,20

SUMA DOCHODY Przedszkole Miejskie nr 1 893, , , ,37 10, ,20 IX.WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2007 ROK JEDNOSTKI BUDŻETOWE Stan środków finansowych na początek

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 12.2 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM

DZIAŁANIE 12.2 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM 1/ 7 ENOTICES_ipczd 25/05/2011- ID:2011-072716 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej INFRASTRUKTURA 2, I rue ŚRODOWISKO Mercier, L-2985 Luksemburg

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA ROK 2013 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA ROK 2013 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 9/2013 z dnia 28.09.2014r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA ROK 2013 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY W STANISŁAWOWIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o.

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o. Priorytet VI. Pomoc techniczna PRIORYTETY LRPO Głównym celem Priorytetu Pomoc Techniczna jest wsparcie instytucji uczestniczących w procesie wykorzystania środków unijnych dostępnych dla województwa lubuskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2014

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2014 Poznań, dnia 4.02.2014 r. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2014 ZATWIERDZAM REKTOR prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. 61 856 95 00, 61 852 21 16 e-mail

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy z dnia. nr Szczegółowy opis Przedmiotu dla Umowy na odbiór odpadów z Terminalu LNG w Świnoujściu Spis treści Szczegółowy opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

PORTAL TRENDWIZOR http://www.trendwizor.pl FORMULARZ ZAMÓWIENIA

PORTAL TRENDWIZOR http://www.trendwizor.pl FORMULARZ ZAMÓWIENIA PORTAL TRENDWIZOR http://www.trendwizor.pl FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prosimy o wypełnienie zgłoszenia DRUKOWANYMI literami i odesłanie podpisanego przez osobę upoważnioną i opatrzonego pieczątką Firmy, formularza

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLANOWANEGO WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU. 6.4 infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne

WYKAZ PLANOWANEGO WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU. 6.4 infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne . infrastruktura edukacyjna Poddziałanie.. Szkolnictwo ogólne Szkoła: Zespół Szkół im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach SP PG Sieć bezprzewodowa drogą radiową połączona routerami Szt. 2 2 Okablowanie (od

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGNIESZKA MAZUREK E-LEARNING JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE WYKORZYSTYWANE W SZKOLENIACH Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

"Otwórz się na nowy wymiar" ("Open up to a new dimension")

Otwórz się na nowy wymiar (Open up to a new dimension) Program szkolenia uczestników w ramach programu Erasmus+ akcja KA1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego "Otwórz się na nowy wymiar" ("Open up to a new dimension") Miejsce:

Bardziej szczegółowo

DOSTAWY. Kod CPV Nazwa dostawy Wartość szacunkowa Wartość euro Kwiaty rabat. (balkon UG i USC) 31731, ,24

DOSTAWY. Kod CPV Nazwa dostawy Wartość szacunkowa Wartość euro Kwiaty rabat. (balkon UG i USC) 31731, ,24 DOSTAWY Kod CPV Nazwa dostawy Wartość szacunkowa Wartość euro Uwagi 03121100-6 Kwiaty rabat. (balkon UG i USC) 31731,70 7894,24 03121200-7 Kwiaty i wiązanki okolicznościowe (kompozycje kwiatowek) 5691,05

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. treść plan na 2007r. wykonanie I półrocze 2007r. 1 2 4 5 6 3118 Świadczenia społeczne 62.049 31.655,20 51 % 5:4 4010 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r. Gmina Abramów prowadzi 3 szkoły podstawowe w których jest łącznie 18 oddziałów, uczęszcza do nich 279 uczniów, Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika. UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole nr 19 Zielona Góra,dnia 18 lutego 2013r. ul. Stefana Batorego 53 65-735 Zielona Góra

Miejskie Przedszkole nr 19 Zielona Góra,dnia 18 lutego 2013r. ul. Stefana Batorego 53 65-735 Zielona Góra Miejskie Przedszkole nr 19 Zielona Góra,dnia 18 lutego 2013r. ul. Stefana Batorego 53 65-735 Zielona Góra Sprawa MP19-230-1-2012 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE NR 1, 2,4, 5,

Bardziej szczegółowo