Rodzaj zamówienia (usługa/dostawa/ robota budowlana) Progi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rodzaj zamówienia (usługa/dostawa/ robota budowlana) Progi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego"

Transkrypt

1 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK po zmianach z dn. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekraczające kwotę Euro Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV wg Rodzaj zamówienia (usługa/dostawa/ robota budowlana) Progi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Jednostka organizacyjna - odpowiedzialna za realizację umowi i złożenie dokumentówniezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Uwagi 1 Wykonanie adaptacji pomieszczeń w Bibliotece Uniwersyteckiej w ramach projektu: "Lubelska Biblioteka Wirtualna" Instalacja zasilania elektrycznego; Instalacja sufitów podwieszanych; Tynkowanie; Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej. roboty budowlane poniżej Euro I kwartał Dział Inwestycji 2 Usługa cateringowa w ramach projektu: "Migracje powrotowe - nauka i praktyka" Usługi restauracyjne; Usługi przygotowania posiłków; Usługi podawania posiłków; Usługi dostarczenia posiłków. usługa poniżej Euro I kwartał 3 Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych Paliwa; Benzyna bezołowiowa; Olej napędowy; dostawa poniżej Euro I kwartał 4 Usługi konserwacji i serwisu urządzeń wentylacji, klimatyzacji i automatyki Usługi w zakresie naprawy i konserwacji układów chłodzących; Urządzenia chłodzące i wentylacyjne; Filtry powietrza; Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych. usługa poniżej Euro I kwartał Dział Inwestycji 5 Usługi medyczne - profilaktyczne badania pracowników Usługi medyczne; Usługi zdrowotne świadczone dla firm. usługa poniżej Euro I kwartał Dział Spraw Pracowniczych 6 Przeprowadzenie zajęć uatrakcyjniających program studiów na kierunku europeistyka w języku angielskim w ramach projektu Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL Usługi szkoleniowe i edukacyjne usługa poniżej Euro I kwartał

2 7 Dostawa oprogramowania specjalistycznego w ramach projektu: "Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy" Pakiety oprogramowania edukacyjnego; Pakiety oprogramowania do edycji stron WWW; Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania; Pakiety oprogramowania do publikowania elektronicznego; Pakiety oprogramowania do składu komputerowego; Pakiety oprogramowania prezentacyjnego; Pakiety oprogramowania graficznego; Pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów; Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania; Języki programowania i narzędzia. dostawa poniżej Euro I kwartał Dział Teleinformatyczny 8 Dostawa chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej Miotły i szczoki i inne artykuły różnego rodzaju; Wiadra; Środki do czyszczenia toalet; Produkty do zmywania naczyń; Produty zapobiegające osiadaniu kurzu; Środki czyszczące; Preparaty czyszczące; Mydło; Rękawice; Środki czyszczące i polerujące; Środki do czyszczenia podłóg; Środki do czyszczenia toalet; Środki przeciwko gryzoniom; dostawa poniżej Euro I kwartał 9 Dostawa nowego sprzętu komputerowego Różny sprzęt komputerowy; Komputer tablet; Torby na komputery przenośne; Akcesoria komputerowe; Napędy dyskowe; Pamięci do przechowywania danych; Urządzenia sieciowe; Rutery sieciowe. dostawa poniżej Euro I kwartał Dział Teleinformatyczny 10 Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kursach i studiach podyplomowych realizowanych w ramach projektu Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy usługi szkoleniowe i edukacyjne usługa poniżej Euro I kwartał 11 Usługa przeprowadzenia konsultacji dla osób 45+ oraz indywidualnych zajęć dla studentów niepełnosprawnych objętych Usługi szkoleniowe i edukacyjne; wsparciem w ramach projektu Nowa Usługi doradztwa; oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy usługa poniżej Euro I kwartał 12 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu oszacowania kosztów; usługa poniżej Euro I kwartał Dział Inwestycji

3 13 Dostawa artykułów higienicznych Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety; Papier toaletowy; Artukuły higieniczne z papieru; Jednorazowe wyroby papierowe; System do podawania papieru toaletowego; Serwetki papierowe; Mydło. dostawa poniżej Euro I kwartał Usługi restauracyjne; Usługi cateringowe na potrzeby Usługi przygotowania posiłków; konferencji organizowanych przez KUL Usługi podawania posiłków; Usługi dostarczenia posiłków. usługa poniżej Euro I kwartał 15 Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej na potrzeby dokończenia budowy parkingu podziemnego Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; Nadzór nad projektem i dokumentacją. usługa poniżej Euro I kwartał Dział Inwestycji 16 Dostawa druków szkolnictwa wyższego oraz okładek i tub na dyplomy Druki i produkty podobne; Pozostałe druki; Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru i tektury; Produkty z tworzyw sztucznych. dostawa poniżej Euro I kwartał 17 Dostawa nowego sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania koputerowego Urządzenia sieciowe; Pakiety oprogramowania graficznego; Akumulatory elektryczne; Pamięci; Płyty główne. dostawa poniżej Euro I kwartał Dział Teleinformatyczny 18 Dostawa warzyw i owoców Owoce, warzywa i podobne produkty; Warzywa liściaste i kapustne; Warzywa, owoce i orzechy; Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy. dostawa poniżej Euro I kwartał 19 Dostawa nowego sprzętu komputerowego na potrzeby prowadzenia kursu CCNA Security w ramach projektu "Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy" Elementy składowe sieci; Rutery sieciowe; Urządzenia sieciowe; usługa poniżej Euro I kwartał 20 Usługa kompleksowej obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym Usługi bankowe; Usługi udzielania kredytu; Usługi depozytowe. usługa powyżej Euro I kwartał Dział Finansowy 21 Usługa udzielenia długoterminowego inwestycyjnego kredytu bankowego Usługi udzielania kredytu; Usługi bankowe i inwestycyjne. usługa powyżej Euro I kwartał Dział Finansowy 22 Dostawa aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny; System obrazowania i archiwizowania; Chromatografy; Czynniki optyczne. dostawa powyżej Euro I kwartał Wydział Biotechnologii i Nauki o Środowisku 23 Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu ICBN Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa; Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); dostawa powyżej Euro I kwartał Wydział Biotechnologii i Nauki o Środowisku

4 24 Wykonanie redakcji merytorycznostylistycznej (adjustacji) oraz korekty językowej publikacji naukowych na potrzeby Wydawnictwa KUL Usługi w zakresie komputerowego maszynopisania, przetwarzania tekstu i powiązanych z nimi komputerowych usług wydawniczych; Usługi przetwarzania tekstu; Komputerowe usługi wydawnicze. usługa poniżej Euro I kwartał Wydawnictwo KUL 25 Dostawa wody i odprowadzanie ścieków za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej na potrzeby mieszkań służbowych KUL w Stalowej Woli Przesył wody; Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usług ekologiczne. usługa poniżej Euro I kwartał Dział Administracji Obiektami 26 Dostawa wody mineralnej na potrzeby BHP Wody mineralne; Gazowane wody mineralne. dostawa poniżej Euro II kwartał 27 Dokończenie budowy systemu sygnalizacji alarmowej SAP w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych; Instalowanie infrastruktury okablowania; Roboty w zakresie kablowania elektrycznego. roboty budowlane poniżej Euro II kwartał Dział Inwestycji 28 Dostawa urządzeń sieciowych CISCO w ramach projektu "Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy" Elementy składowe sieci; Rutery sieciowe; Urządzenia sieciowe; dostawa poniżej Euro II kwartał 29 Dostawa książek w ramach realizowanych projektów unijnych Drukowane książki, broszury i ulotki, Drukowane książki Słowniki dostawa poniżej Euro II kwartał 30 Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych Odczynniki chemiczne Odczynniki laboratoryjne Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi Odczynniki do badania krwi dostawa poniżej Euro II kwartał Wydział Biotechnologii i Nauki o Środowisku 31 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizowanych projektów unijnych Skanery komputerowe, Rejestrator głosu, Projektory, Komputery przenośne, Komputer biurkowy, Monitory ekranowe, Kable przyłączeniowe, Drukarki laserowe, Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC), Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, Kamera internetowa, Słuchawki, Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura dostawa poniżej Euro II kwartał Dział Teleinformatyczny

5 32 Wykonanie robót dodatkowych w budynku CTW Roboty w zkresie burzenia, roboty ziemne Roboty w zakresie stolarki budowlanej Tynkowanie Roboty malarskie Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Roboty instalacyjne elektryczne Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Układanie kabli Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne roboty budowlane poniżej Euro II kwartał Dział Inwestycji 33 Wyłonienie wykładowców na przeprowadzenie zajęć ponadprogramowych na kierunku prawo Usługi szkoleniowe i edukacyjne usługa poniżej Euro II kwartał w ramach projektu Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL 34 Wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą wad ukrytych w budynku ICBN jako zamówienie dodatkowe Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty w zakresie instalacji elektrycznych roboty budowlane poniżej Euro II kwartał Dział Inwestycji 35 Usługa cateringowa podczas II Kongresu Nauczycieli Języka Francuskiego pt. "Nauka języka francuskiego wobec wyzwań przyszłości" organizowanego przez Instytut Filologii Romańskiej KUL Usługi restauracyjne; Usługi przygotowania posiłków; Usługi podawania posiłków; Usługi dostarczenia posiłków. usługa poniżej Euro II kwartał 36 Dostawa artykułów spożywczych Przyprawy i przyprawy korzenne Sosy, mieszanki przypraw i mieszanki przypraw korzennych Cukier i produkty pokrewne Makaron Ryż długoziarnisty Mąka przenna Warzywa konserwowe lub puszkowe Przetworzone owoce Owoce konserwowe Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne Ryby Jaja Produkty mleczarskie Pieczywo świeże, wyroby piekarskie Drób dostawa poniżej Euro II kwartał 37 Dostawa artykułów biurowych i papieru biurowego Różny sprzęt i artykuły biurowe Wyroby biurowe Organizatory i akceroria Papier kserograficzny Papier do drukowania dostawa poniżej Euro II kwartał 38 Dostawa materiałów promocyjnych w postaci siatek, rollup'ów, bannerów oraz grafik Artykuły informacyjne i promocyjne Materiały reklamowe Usługi w zakresie promocji Usługi drukowania i dostawy dostawa poniżej Euro II kwartał Dział Promocji i Kontaktów Społecznych

6 39 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego Różny sprzęt komputerowy; Akcesoria komputerowe; Zestawy baterii; Akumulatory elektryczne; Pamięci; Płyty główne; Komputer biurkowy; Drukarki laserowe; Urządzenia faksowe; Pakiety oprogramowania edukacyjnego; Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów dostawa poniżej Euro II kwartał Dział Teleinformatyczny 40 Wykonanie remontu Stołówki Akademickiej w budynku Konwiktu Księży Studentów KUL Roboty remontowe i renowacyjne Roboty w zakresie instalacji elektrycznych roboty budowlane poniżej Euro II kwartał Dział Inwestycji 41 Usługi druku i oprawy książek na potrzeby Wydawnictwa KUL Usługi drukowania i powiązane Usługi związane z drukowaniem Usługi drukowania i dostawy Usługi drukowania usługa powyżej Euro II kwartał Wydawnictwo KUL 42 Usługi pocztowe Usługi pocztowe usługa poniżej Euro II kwartał 43 Dostawa materiałów promocyjnych w postaci gadżetów promocyjnego KUL (kubki, smycze, krówki, pendrive, itp.) Artykuły informacyjne i promocyjne Materiały reklamowe Usługi w zakresie promocji Usługi drukowania i dostawy dostawa poniżej Euro II kwartał Dział Promocji i Kontaktów Społecznych 44 Wykonanie projektu systemu ppoż. Żeńskiego Domu Akademickiego Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi inżynieryje w zakresie projektowania usługa poniżej Euro II kwartał Dział Inwestycji 45 Dostawa aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku oraz Wydziału Nauk Społecznych Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa; Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); dostawa powyżej Euro II kwartał Wydział Biotechnologii i Nauki o Środowisku 46 Przebudowa drogi przeciwpożarowej i wewnętrznej wraz z wykonaniem miejsc parkingowych, organizacji ruchu, remont chodnika ciągu dla ruchu Roboty budowlane w zakresie dróg pieszego, oświetlenie terenu, wykonanie dojazdowych szlabanów automatycznych oraz roboty wykończeniowe na terenie KUL przy Al. Racławickie 14 w Lublinie. 47 Wykonanie robót remontowobudowlanych w Domach Studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Konstantynów 1b i 1d Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty remontowe i renowacyjne Roboty w zakresie instalacji elekrycznych Roboty rozbiórkowe Pokrywanie ścian i podłóg Roboty malarskie

7 48 Regulacja sieci ciepłowniczej niskoparametrowej zasilającej w ciepło budynki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie wraz z przebudową zespołu pompowego pomp obiegowych c.o Roboty instalacyjne w budynkach Roboty wodno-kanalizacyjne i sanitarne Roboty instalacyjne hydrauliczne Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Instalowanie centralnego ogrzewania 49 Dostawa Systemu Informacji Prawnej (Lex) Usługi bazy danych; Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne dostawa poniżej Euro III kwartał Dział Teleinformatyczny 50 Dostawa systemu do badania reakcji psychofizjologicznych dla Katedry Psychologii Eksperymentalnej KUL Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa; Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); dostawa powyżej Euro III kwartał Wydział Biotechnologii i Nauki o Środowisku 51 Dostawa mebli biurowych Meble biurowe dostawa poniżej Euro III kwartał 52 Wykonanie przebudowy trzech istniejących układów pomiaroworozliczeniowych energii elektrycznej i dostosowanie do zasady TPA Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej; Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej Usługi instalowania sprzętu do przesyłu energii elektrycznej Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną 53 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej wraz z dostawą sprzętu komputerowego KUL Różny sprzęt komputerowy; Elementy składowe sieci; Rutery sieciowe; Urządzenia sieciowe; Serwery dostawa powyżej Euro III kwartał Dział Teleinformatyczny 54 Roboty budowlane wynikające ze zmian projektowych w budynku ICBN Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym Betonowanie Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 55 Usługi cateringowe w ramach realizowanych projektów unijnych Usługi restauracyjne; Usługi przygotowania posiłków; Usługi podawania posiłków; Usługi dostarczenia posiłków. usługa poniżej Euro III kwartał

8 56 Usługa cateringowa podczas konferencji Nauczanie języka polskiego jako obcego organizowanej przez Instytut Usługi restauracyjne; Usługi przygotowania posiłków; Filologii Polskiej Wydziału Nauk Usługi podawania posiłków; Humanistycznych oraz Szkołę Języka i Usługi dostarczenia posiłków. Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II usługa poniżej Euro III kwartał 57 Usługi kurierskie Usługi pocztowe i kurierskie usługa poniżej Euro III kwartał 58 Usługi prawnicze na potrzeby projektu Centrum Arbitrażu i Mediacji Usługi prawnicze Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej Usługi w zakresie doradztwa prawnego Usługi reprezentacji prawnej usługa poniżej Euro III kwartał Dział Organizacyjno-Prawny 59 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla wykonania pomieszczeń zwierzętarni w ramach projektu ICBN Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi inżynieryje w zakresie projektowania Nadzór nad projektem i dokumentacją usługa poniżej Euro III kwartał Dział Inwestycji 60 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych Odczynniki chemiczne Odczynniki laboratoryjne Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi Odczynniki do badania krwi dostawa poniżej Euro III kwartał Wydział Biotechnologii i Nauki o Środowisku 61 Dostawa czasopis polskich w prenumeracie Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny; Usługi prenumeraty dostawa poniżej Euro III kwartał 62 Dostawa czasopism zagranicznych w prenumeracie Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny; Usługi prenumeraty dostawa poniżej Euro III kwartał Biblioteka Uniwersytecka 63 Oprogramowanie statystyczne Statistica, SPSS Pakiety oprogramowania statystycznego dostawa poniżej Euro III kwartał Dział Teleinformatyczny 64 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących Tonery do drukarek laserowych/faksów Toner do fotokopiarek Wkłady barwiące Wkłady drukujące Głowice barwiące do maszyn drukujących Taśmy do drukarek Bębny do maszyn biurowych Tusz Farba drukarska dostawa poniżej Euro III kwartał 65 Usługi transportowe - wynajem atobusów/busów wraz z kierowcą Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą; Wynajem samochodów osobowych wraz z kierowcą; Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą usługa poniżej Euro III kwartał

9 66 Usługi transportowe - na przewóz studentów niepełnosprawnych Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą; Wynajem samochodów osobowych wraz z kierowcą; Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą usługa poniżej Euro III kwartał 67 Roboty budowlane w zakresie wykonania wykończenia i przebudowy parkingów podziemnych oraz terenu zielonego KUL przy Al. Racławickie 14 w Lublinie Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym Betonowanie Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 68 Usługa wykonania dokumentacji projektowej dostosowaującej zespół budynków dydaktycznych Collegium Jana Pawła II do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi inżynieryje w zakresie projektowania Nadzór nad projektem i dokumentacją usługa poniżej Euro III kwartał Dział Inwestycji 69 Usługi konserwacji i serwisu systemów monitorująco-dozuorujących Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych usługa poniżej Euro III kwartał Dział Inwestycji 70 Dostawa warzyw i owoców Owoce, warzywa i podobne produkty; Warzywa liściaste i kapustne; Warzywa, owoce i orzechy; Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy. dostawa poniżej Euro III kwartał 71 Wykonanie robót budowlanych nie objętych dokumentacja projektową niezbędnych do prawidłowego dokończenia budowy budynku ICBN Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym Betonowanie Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 72 Dostawa mebli laboratoryjnych oraz wyposażenia w ramach realizacji projektu ICBN Meble laboratoryjne Stoly laboratoryjne Meble biurowe dostawa powyżej Euro IV kwartał Wydział Biotechnologii i Nauki o Środowisku 73 Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach realizacji projektu ICBN Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa; Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); dostawa powyżej Euro IV kwartał Wydział Biotechnologii i Nauki o Środowisku 74 Dostawa wyposażenia aktywnego sieci komputerowej w ramach realizacji projektu ICBN Urządzenia sieciowe; dostawa powyżej Euro IV kwartał Dział Teleinformatyczny 75 Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach realizacji projektu projektu Inżynieria Środowiska Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa; Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); dostawa powyżej Euro IV kwartał Wydział Biotechnologii i Nauki o Środowisku

10 76 Dostawa mebli laboratoryjnych oraz wyposażenia w ramach realizacji projektu Inżynieria Środowiska Meble laboratoryjne Stoly laboratoryjne Meble biurowe dostawa powyżej Euro IV kwartał Wydział Biotechnologii i Nauki o Środowisku 77 Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych Usługi sprzedaży biletów i pakietów wycieczkowych usługa poniżej Euro IV kwartał Dział Współpracy z Zagranicą 78 Dostawa paczek choinkowych ze słodyczami dla dzieci pracowników Produkty cukrownicze Produkty z czekolady dostawa poniżej Euro IV kwartał 79 Usługa druku i dostawy materiałów informacyjno promocyjnych (plakaty, ulotki, itp.) Druki i produkty podobne Materiały reklamowe Worki i torby Koszulki usługa powyżej Euro IV kwartał Dział Promocji i Kontaktów Społecznych 80 Usługi prawnicze Usługi prawnicze Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej Usługi w zakresie doradztwa prawnego Usługi reprezentacji prawnej usługa poniżej Euro IV kwartał Dział Organizacyjno-Prawny 81 Usługa sprzątania Collegium Iuridicum usługi sprzątania szkół usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia urządzeń biurowych usługi sprzątania biur usługi sprzątania budynków usługi czyszczenia okien usługa poniżej Euro IV kwartał Dział Administracji Obiektami 82 Dostawa wraz z licencją oprogramowania antywirusowego Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Pakiety oprogramowania antywirusowego Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej usługa poniżej Euro IV kwartał Dział Teleinformatyczny 83 Dostawa mteriałów remontowobudowlanych na potrzeby konserwacyjno remontowe KUL Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) dostawa poniżej Euro IV kwartał 84 Świadczenie usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetowej (VOIP) Usługi telekomunikacyjne Usługi telefoniczne i przesyłu danych Usługi telefonii lokalnej Usługi telefonii międzymiastowej Usługi telefonii komórkowej Usługi telefoni internetowej usługa poniżej Euro IV kwartał Dział Teleinformatyczny 85 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków Biotechnologii i ICBN KUL przy ul. Konstantynów Przesył energii elektrycznej Elektryczność dostawa powyżej Euro IV kwartał Dział Administracji Obiektami 86 Świadczenie usług dostępu do internetu oraz transmisji danych Usługi dostępu do inetrnetu Usługi w zakresie danych Usługi przesyłu danych Usługi internetowe usługa poniżej Euro IV kwartał Dział Teleinformatyczny 87 Dostawa mebli biurowych w ramach realizacji projektu CTW Meble biurowe dostawa poniżej Euro IV kwartał 88 Dostawa wraz z montażem sprzętu multimedialnego w ramach realizacji projektu CTW Projektory Sprzęt nagłaśniający dostawa powyżej Euro IV kwartał Dział Teleinformatyczny spowodowała zmianę progu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

11 89 Dostawa wyposażenia aktywnego sieci komputerowej w ramach realizacji projektu CTW Urządzenia sieciowe; dostawa powyżej Euro IV kwartał Dział Teleinformatyczny spowodowała zmianę progu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 90 Usługi wykonania dokumentacji projektowej na dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych następujących obiektów/budynków: - budynku Gmachu Głównego KUL - auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego mieszczącej się w budynku Gmachu Głównego - Dworku Staropolskiego mieszczącego się przy ul. Konstantynów - Domu Pracy Twórczej mieszczącego się w Kazimierzu Dolnym - budynków Konwiktu - budynku Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego KUL Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi inżynieryje w zakresie projektowania Nadzór nad projektem i dokumentacją usługa poniżej Euro IV kwartał Dział Inwestycji 91 Dostawa wraz z montażem urządzeń monitoringu wizyjnego wraz z centrum monitoringu w budynku ICBN Urządzenia do nadzoru wideo Urządzenia bezpośredniego monitorowania dostawa poniżej Euro IV kwartał Dział Inwestycji 92 Usługi naprawy i konserwacji sieci i instalacji sanitarnych: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych w budynkach KUL Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych usługa poniżej Euro IV kwartał Dział Inwestycji 93 Wykonanie dokumentacji projektowej windy dla osób niepełnosprawnych w Gmachu Głównym KUL Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi inżynieryje w zakresie projektowania Nadzór nad projektem i dokumentacją usługa poniżej Euro IV kwartał Dział Inwestycji

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ LISTA BRANŻ I PODBRANŻ Przetargi, Zlecenia, Wyniki przetargów lista branż, podbranż i ujętych w nich zagadnień tematycznych 1. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA przekaźniki-styczniki, urządzenia pomiarowe, instalacja

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

Dział 600 Transport i łączność. Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Dział 600 Transport i łączność. Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu VII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2010 rok Wydatki Środki z Unii Europejskiej 13 800 386,38

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88 CONTENTS Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88 CZĘŚĆ A A.1. 22 8548174 25/9/29 ZERO HOUSE 22 8695348 18/11/29 Waterless. Printing. Naturally. 571 591 Tekst Zero House napisany

Bardziej szczegółowo

Andrzej Tadych, Marek Gosławski

Andrzej Tadych, Marek Gosławski Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU nazwa zamówienia: Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Indywidualna obsługa. www.ehi24.pl

Indywidualna obsługa. www.ehi24.pl ące j u n o cj k a f s y Sat wiązania roz Rzet elna inform acja Indywidualna obsługa 2 Oferta firmy Eco House Investment obejmuje kompleksową obsługę inwestycji w systemie generalnego wykonawcy w pełnym

Bardziej szczegółowo

OBN/OSA Wykaz Branż: 1/49

OBN/OSA Wykaz Branż: 1/49 OBN/OSA Wykaz Branż: Nazwa Branży 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych (komunalnych, prywatnych, spółdzielczych, osiedli wojskowych) Administracje cmentarzy

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI 440.038.791 zł Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok wynoszą 440.038.791 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BRANŻ 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych:komunalnych,prywatnych,spółdzielczych,osiedli wojskowych

WYKAZ BRANŻ 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych:komunalnych,prywatnych,spółdzielczych,osiedli wojskowych WYKAZ BRANŻ 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych:komunalnych,prywatnych,spółdzielczych,osiedli wojskowych Administracje cmentarzy Administracje obiektów biurowych

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2008 rok DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych Plan 76 200,00

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice w roku 2012

INFORMACJA o zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice w roku 2012 INFORMACJA o zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice w roku 2012 W Wydziale Administracyjnym zatrudnionych jest 117 osób, w tym 106 osób na stanowiskach obsługi

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r. Załącznik do Zarządzenia nr 207/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo