Załącznik Nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet Odczynniki do badań wody, Ŝywności, powietrza oraz piasek i płyn do mycia szkła L.p. Przedmiot zamówienia Wymagania jakościowe Ilość Jednostka miary Cena jednostkowa VAT % brutto Komórka org/uwagi. 2. Acesulfam K 2,4-dinitrofenylohydrazon glutaraldehydu Czystość min 99,9% certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością Okres waŝności minimum rok od Czystość min 98,5% certyfikat jakości Okres waŝności minimum rok od % zawartość metali: Al 5.0 ppb Na 0.0 ppb Sn 0.5 ppb As 0.5 ppb Kwas azotowy Ca 2.0 ppb Mg.0 ppb Cd 0.5 ppb Pb 2.0 ppb dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości 4. PAH Mixture Mieszanina co najmniej siedmiu węglowodorów: BaP(o stęŝ.0µg/ml), BkF( o stęŝ.5µg/ml), BbF (o stęŝ.0µg/ml), BaA (o stęŝ.0µg/ml), Chryzen (o stęŝ.0µg/ml), BghiP (o stęŝ.0µg/ml), IP (o stęŝ.0µg/ml) w acetonitrylu op.-250mg SC op.-20mg SC op-l SA op- ml SC Strona z 5

2 certyfikat jakości z podaniem czystości i niepewności pomiaru Okres waŝności minimum rok od 5. Podchloryn sodu 6-4% aktywnego chloru certyfikat jakości 6. Preparat do dezynfekcji skóry. Preparat na bazie alkoholi (izopropanol, etanol i alkohol benzylowy) do odkaŝania skóry przed operacjami, przed iniekcjami, punkcjami, pobraniem krwi, butelka ze spryskiwaczem o poj.350 ml. Szeroki zakres działania wobec mikroorganizmów, występujacych na powierzchni skóry: bakterii (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzybów i wirusów (HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno). Bez zawartości jodu, autosterylny. 7. Skrobia cz.d.a. roztwór o stęŝ. g/00ml certyfikat jakości Sudan I Tiosiarczan sodu bezwodny Czystość min 97,5% zawartość H2O max 0,7 % certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością Okres waŝności minimum rok od cz.d.a. (biały, drobnoziarnisty proszek) ) certyfikat jakości 2) karta charakterystyki 2 op- L SC op-350 ml op-00ml SC op-250mg SC op.-00g KB Razem Strona 2 z 5

3 Pakiet 2 Odczynniki, preparaty i testy do badań mikrobiologicznych L.p. Przedmiot zamówienia Wymagania jakościowe Ilość Jednostka miary Cena jednostkowa VAT % brutto Komórka org/uwagi Paski testowe do wykrywania aminopeptydazy L- alaniny w drobnoustrojach Certyfikat jakości Paski testowe do wykrywania oksydazy cytochromowej w drobnoustrojach, gotowe do uŝycia Certyfikat jakości Biologiczny wskaźnik kontroli Sporal A procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu. Certyfikat jakości do kontroli środowiska beztlenowego dla mikrobiologii (do Test paskowy kontroli odczynników Anaerocult i anaerocult mini f. MERCK) Jałowe, liofilizowane osocze królicze do diagnostyki in vitro KrąŜki ONPG do wykrywania β- galaktozydazy u Enterobacteriaceae Emulsja do mycia rąk Certyfikat jakości (diagnostyka gronkowców w testach: szkiełkowym i probówkowym) Certyfikat jakości gotowe do uŝycia ; skład krąŝków zgodny z normą PN-EN ISO 6579: 2003; pakowane w fiolkach w ilości 30 do 50 krąŝków w fiolce. Wymagane dokumenty: )certyfikat jakości nie zawierająca mydła, sprawdzona dermatologicznie, o łagodnym działaniu, chroniąca i pielęgnująca skórę, o ph neutralnym dla skóry lekko kwaśne; certyfikat jakości 3 op.- 50 szt. KB 2 op.- 50 szt. KB op.-0 wskaźników 2 op.-50 szt. KB 5 Fiolka -5ml KB 2 op.-30 krąŝków 2 op-l Razem KB śm śm Strona 3 z 5

4 Pakiet nr 3 Materiały referencyjne oraz odczynniki do analiz chromatograficznych, badań wody i Ŝywności L.p.. Przedmiot zamówienia Węglan sodu 0,5M 2. Bufor do przemywania Mycotoksin Wash Buffer 3. Dwusiarczek węgla Wymagania jakościowe do chromatografii jonowej Nr kat firmy AGA ANALITYCAL wymagane z dostawą świadectwo lub certyfikat jakości 5x concentrate Nr kat.g3204 Vicam certyfikat jakości Okres waŝności minimum rok od czystość min 99,9% zawartość benzenu max. ppm; nr kat firmy POCH lub produkt równowaŝny; certyfikat jakości Okres waŝności minimum rok od Producent i nr katalogowy dla produktu równowa- Ŝnego Ilość Jednostka miary 2 op.- 500ml 2 op-200 ml Cena jednostkowa VAT % brutto 6 op-0,5 L SG Komórka/u wagi KW SC Razem Strona 4 z 5

5 Pakiet 4 Odczynniki do mikrobiologii L.p. Przedmiot zamówienia VIDAS Salmonella (SLM) test do wykrywania Salmonella za pomocą automatycznego systemu mini Vidas. Wymagania jakościowe Skład zestawu: standard, kontrola dodatnia, kontrola ujemna - konieczne do kalibracji i rekalibracji aparatu, karta MLE konieczna do kalibracji aparatu, 60 pipetek SPR i 60 pasków testowych oznaczonych tą samą barwą, co pipetki SPR. Wewnętrzne ścianki SPR opłaszczone są przeciwciałami anty-salmonella. Wszystkie odczynniki potrzebne do badania są gotowe do uŝycia i zawarte w szczelnie zamkniętych paskach testowych. Pasek testowy składa się z 0 zakrytych folią studzienek, pierwsza studzienka jest perforowana. Umieszczona na folii naklejka zawiera kod paskowy określający nazwę testu, numer serii i datę waŝności. Ostatnią studzienką w kaŝdym zestawie jest kuweta pomiarowa, w której dokonywany jest pomiar fluorescencji. Test ten stanowi kompatybilny zestaw wraz z aparatem mini Vidas Wymagane dokumenty: )certyfikat kontroli jakości 2) karta charakterystyki Okres waŝności min. ½ roku od Nr kat biomerieux Producent i nr katalogowy dla produktu równowa- Ŝnego Ilość Strona 5 z 5 Jednostka miary op testów Cena jednostkow a VAT % brutto Komórka/uwagi śm Tylko ten test pasuje do badania wykonywanego przy uŝyciu aparatu mini Vidas Pracownia posiada zwalidowaną metodę z uŝyciem tego testu

6 2 VIDAS Listeria monocytogenes (LMO2) test do wykrywania Listeria monocytogenes za pomocą automatycznego systemu mini Vidas. 3 VIDAS Staph. Enerotoxin II (SET2) test do wykrywania enterotoksyny gronkowcowej za pomocą Skład zestawu: standard, kontrola dodatnia, kontrola ujemna - konieczne do kalibracji i rekalibracji aparatu, karta MLE konieczna do kalibracji aparatu, 60 pipetek SPR i 60 pasków testowych oznaczonych tą samą barwą, co pipetki SPR. Wewnętrzne ścianki SPR opłaszczone są przeciwciałami anty-listeria monocytogenes. Wszystkie odczynniki potrzebne do badania są gotowe do uŝycia i zawarte w szczelnie zamkniętych paskach testowych. Pasek testowy składa się z 0 zakrytych folią studzienek, pierwsza studzienka jest perforowana. Umieszczona na folii naklejka zawiera kod paskowy określający nazwę testu, numer serii i datę waŝności. Ostatnią studzienką w kaŝdym zestawie jest kuweta pomiarowa, w której dokonywany jest pomiar fluorescencji. Test ten stanowi kompatybilny zestaw wraz z aparatem mini Vidas Wymagane dokumenty: )certyfikat kontroli jakości 2) karta charakterystyki Okres waŝności min. ½ roku od daty dostawy Nr kat biomerieux Skład zestawu: standard, kontrola dodatnia, kontrola ujemna - konieczne do kalibracji i rekalibracji aparatu, karta MLE konieczna do kalibracji aparatu, 30 pipetek SPR i 30 pasków testowych oznaczonych tą samą barwą, co op.- 60 testów op.- 30 testów Strona 6 z 5 śm Tylko ten test pasuje do badania wykonywanego przy uŝyciu aparatu mini Vidas Pracownia posiada zwalidowaną metodę z uŝyciem tego testu śm Tylko ten test pasuje do badania wykonywanego przy uŝyciu aparatu mini Vidas

7 automatycznego systemu mini Vidas. pipetki SPR, bufor ekstrakcyjny konieczny do przygotowania próbki do analizy. Wewnętrzne ścianki SPR opłaszczone są przeciwciałami anty - enterotoksynie gronkowcowej. Wszystkie odczynniki potrzebne do badania są gotowe do uŝycia i zawarte w szczelnie zamkniętych paskach testowych. Pasek testowy składa się z 0 zakrytych folią studzienek, pierwsza studzienka jest perforowana. Umieszczona na folii naklejka zawiera kod paskowy określający nazwę testu, numer serii i datę waŝności. Ostatnią studzienką w kaŝdym zestawie jest kuweta pomiarowa, w której dokonywany jest pomiar fluorescencji. Test ten stanowi kompatybilny zestaw wraz z aparatem mini Vidas Wymagane dokumenty: )certyfikat kontroli jakości 2) karta charakterystyki Okres waŝności min. ½ roku od Nr kat biomerieux Pracownia posiada zwalidowaną metodę z uŝyciem tego testu Razem Strona 7 z 5

8 Pakiet 5 Zestawy do izolacji, detekcji i amplifikacji badań grypy met. RT-PCR L.p. Przedmiot zamówienia RealTime ready RNA Virus Master Wymagania jakościowe Zestaw do jednokrokowej amplifikacji wirusowego RNA. Zawiera Transcriptor RT, Polymerazę DNA hot-start. Zalecany do zestawu RealTime ready Inf A/HN Detection Set (nr katalogowy , ROCHE). Nr kat Roche Producent i nr katalogowy dla produktu równowaŝnego Ilość Jednostka miary op 00 reakcji Cena jednostkowa VAT % brutto Komórka/uw agi PCR Razem Strona 8 z 5

9 Pakiet 6 Zestawy do badań met. ELISA i WESTERN BLOT Wymagania do całego pakietu: dostawca zobowiązany jest do dostarczenia/uŝyczenia sprzętu do przeprowadzenia badań. L.p. 2 Przedmiot zamówienia Borrelia IgM ELISA Recombinant Antigen Borrelia IgG ELISA Recombinant Antigen Wymagania jakościowe Zestaw do oznaczenia przeciwciał w klasie IgM przeciwko Borrelia burgdorferi..metoda ELISA-ilościowa. 2.MoŜliwość zarówno w surowicy jak i w PMR przy uŝyciu tego samego zestawu. 3.Metodyka testu zawierająca procedurę rozcieńczania i wykonania z PMR. 4. Płytka opłaszczona rekombinowanymi antygenami: OspC, p4i oraz VlsE. 5.Wyliczenie wyniku w (kontrolę cut-off). 6. Bufor do rozcieńczania próbek zawierający odczynnik neutralizujący czynnik reumatoidalny (RF). Posiada certyfikat CE. Nr kat. BI2042 Biomedica lub równowaŝny Zestaw do oznaczenia przeciwciał w klasie IgG przeciwko Borrelia burgdorferi..metoda ELISA ilościowa. 2.MoŜliwość zarówno w surowicy jak i w PMR przy uŝyciu tego samego zestawu. Producent i nr katalogowy dla produktu równowaŝnego Ilość Strona 9 z 5 Jednostka miary op 96 op 96 Cena jednostkowa VAT % brutto Komórka/uwa gi akredytowane, akredytowane,

10 3 ETI-CYTOK-M reverse PLUS 4 ETI-EBV-M reverse 3.Metodyka testu zawierająca procedurę rozcieńczania i wykonania z PMR. 4. Płytka opłaszczona rekombinowanymi antygenami: OspC, p8, p00 oraz VlsE. 5.Wyliczenie wyniku w (kontrolę cut-off). 6. Bufor do rozcieńczania próbek zawierający odczynnik neutralizujący czynnik reumatoidalny (RF). Posiada certyfikat CE. Nr kat. BI2032 Biomedica lub równowaŝny Zestaw do oznaczenia przeciwciał w klasie IgM przeciwko wirusowi Cytomegalii w próbkach osocza i surowicy ludzkiej..metoda ELISA - jakościowa. 2.Wyliczenie wyniku w (kontrolę cut-off). Posiadają certyfikat CE. Nr kat. P DiaSorin Zestaw do oznaczenia przeciwciał w klasie IgM przeciwko antygenowi kapsydowemu wirusa Epstein- Barr w próbkach osocza i surowicy ludzkiej..metoda ELISA- ilościowa oraz jakościowa 2.Wyliczanie wyniku w oparciu o krzywą kalibracji wyznaczoną na podstawie 4 kalibratorów (ilościowo) lub kalibratora (jakościowo). Strona 0 z 5 op 96 op 96 akredytowane akredytowane,

11 5 ETI-VCA-G 6 7 NovaLisa TM Measles Virus IgM-ELISA NovaLisa TM Varicella-Zoster Virus (VZV) IgM-ELISA Posiadają certyfikat CE. Nr kat. P00605 DiaSorin Zestaw do oznaczenia przeciwciał w klasie IgG przeciwko antygenowi kapsydowemu wirusa Epstein- Barr w próbkach osocza i surowicy ludzkiej..metoda ELISA-ilościowa oraz jakościowa 2.Wyliczanie wyniku w oparciu o krzywą kalibracji wyznaczoną na podstawie 4 kalibratorów lub kalibratora (jakościowo). Posiadają certyfikat CE. Nr kat. P00606 DiaSorin Zestaw do oznaczania.wyniki ilościowe w obydwu klasach. 2.Wyliczenie wyniku w (kontrolę cut-off). Posiadają certyfikat CE. Instrukcja w języku polskim. Nr kat. MEAM0330 NovaTec Zestaw do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko Varicella zoster Virus w osoczu i surowicy ludzkiej..metoda ELISA-jakościowa. 2.Wyliczenie wyniku w (kontrolę cut-off). Posiadają certyfikat CE. Instrukcja w języku polskim. Nr kat.vzvm0490, NovaTec op 96 op 96 op 96 akredytowane, Strona z 5

12 8 9 0 NovaLisa TM Varicella-Zoster Virus (VZV) IgG-ELISA Bordetella pertussis IgG/Iga ELISA NovaLisa TM Toxocara canis IgG-ELISA Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko Varicella zoster Virus w osoczu i surowicy ludzkiej..metoda ELISA-jakościowa. 2.Wyliczenie wyniku w (kontrolę cut-off) Posiadają certyfikat CE. Nr kat.vzvg0490, NovaTec Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG i IgA przeciwko toksynie krztuśca PT i hemaglutyninie włókienkowej FHA w surowicy ludzkiej..metoda ELISA-jakościowa i półilościowa. 2.Test wspólny dla klasy IgG i IgA, umoŝliwiający oznaczenie dwóch klas przeciwciał na jednej mikropłytce, zawierający oddzielne koniugaty i kontrole dla klas IgG i IgA. 3.Wyliczenie wyniku w (kontrolę cut-off) Posiadają certyfikat CE. Nr kat. EC5.00 Sekisui, Virotech Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciwko Toxocara canis w osoczu i surowicy ludzkiej..metoda ELISA-jakościowa. 2.Wyliczenie wyniku w (kontrolę cut-off) Posiadają certyfikat CE. Instrukcja w języku polskim. Strona 2 z 5 op 96 op 96 op 96

13 Nr kat. TOCG0450 NovaTec 2 recomline Borrelia IgM recomline Borrelia IgG Zestaw typu Line, do oznaczania przeciwciał w klasie IgM przeciwko Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia bavariensis i Borrelia spielmanii w próbkach ludzkiej surowicy, osocza i PMR (płynu mózgowo-rdzeniowego).. Zestaw oparty na rekombinowanych antygenach, antygeny OspC i p8 w rozbiciu na gatunki Borrelia. 2. Test wykorzystujący co najmniej antygeny: p00, VlsE, p58, p4, p39, OspA, OspC, p8. 3. Kontrola cut-off naniesiona na pasku nitrocelulozy. 4. Ocena wyników testu w sposób punktowy punkty przypisane poszczególnym prąŝkom. 5. Bezpłatne udostępnienie oprogramowania do analizy pasków. Posiadają certyfikat CE. Nr kat Mikrogen lub równowaŝny Zestaw typu Line, do oznaczania przeciwciał w klasie IgG przeciw Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia. bavariensis i Borrelia spielmanii w próbkach ludzkiej surowicy, osocza i PMR (płynu 3 3 Strona 3 z 5 op 20 op 20 zestawie

14 3 4 recomline Toxoplasma IgG recomline Toxoplasma IgM mózgowo-rdzeniowego).. Zestaw oparty na rekombinowanych antygenach, antygeny OspC i p8 w rozbiciu na gatunki Borrelia. 2. Test wykorzystujący co najmniej antygeny: p00, VlsE, p58, p4, p39, OspA, OspC, p8. 3. Kontrola cut-off naniesiona na pasku nitrocelulozy. 4. Ocena wyników testu w sposób punktowy punkty przypisane poszczególnym prąŝkom. 5. Bezpłatne udostępnienie oprogramowania do analizy pasków. Posiadają certyfikat CE. Nr kat Mikrogen lub równowaŝny Zestaw typu Line, do oznaczania przeciwciał w klasie IgG przeciw Toxoplasma gondii w osoczu i surowicy ludzkiej. Posiadają certyfikat CE. Instrukcja w języku polskim. Nr kat Mikrogen lub równowaŝny Zestaw typu Line, do oznaczania przeciwciał w klasie IgG przeciw Toxoplasma gondii w osoczu i surowicy ludzkiej. Posiadają certyfikat CE. Instrukcja w języku polskim. Nr kat Mikrogen lub równowaŝny op 20 op 20 zestawie zestawie Razem Strona 4 z 5

15 Pakiet 7 Standardy i wzorce do badań wody L.p. Przedmiot zamówienia Wymagania jakościowe Producent i nr katalogowy dla produktu równowaŝnego Ilość Jednostk a miary Cena jednostkow a VAT % brutto Komórka org/uwagi. Zestaw wzorców formazynowych do kalibracji mętnościomierza 200 ANIS firmy HACH o mętnościach: > 0,; 20; 200; 000; 4000 i 7500 NTU. 2. Standard konduktometryczny 84µS/cm; w butelce CALPACK 3. Roztwór wzorcowy azotynów 00mg/l Do chromatografii jonowej Nr katalogowy firmy HACH LANGE Okres waŝności minimum rok od Dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości Nr katalogowy firmy HAMILTON Okres waŝności minimum rok od Dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego Nr katalogowy firmy TUSNOVICS INSTRUMENTS IC-NO2-X- Okres waŝności minimum /2 roku od Dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego zestaw 500ml 00ml Razem KW KW KW Strona 5 z 5

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LBŚiŻ Lab. w Elblągu Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawę podłóż, wskaźników do kontroli procesu autoklawowania/sterylizacji, kolumienek

Bardziej szczegółowo

PLATELIA CANDIDA Ab Plus 96 TESTÓW 62785

PLATELIA CANDIDA Ab Plus 96 TESTÓW 62785 PLATELIA CANDIDA Ab Plus 96 TESTÓW 62785 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ ANTY- MANNANOWYCH CANDIDA W LUDZKIEJ SUROWICY LUB OSOCZU 1- PRZEZNACZENIE TESTU Platelia Candida Ab Plus jest

Bardziej szczegółowo

Jednostka miary (szt., kg) Wielkość opakowania. 12 opakowanie 500 g

Jednostka miary (szt., kg) Wielkość opakowania. 12 opakowanie 500 g WIW agz 240-4/10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODCZYNNIKI DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Załącznik nr 2 Lp Przedmiot zamówienia Opis - parametry techniczne Ilość jednostek miar (j. m.) Jednostka miary (szt.,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 601 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

Wartość netto w zł kol.(6 x 7) Cena jedn. netto w zł

Wartość netto w zł kol.(6 x 7) Cena jedn. netto w zł Załącznik Nr 2 Formularz cenowy dla odczynników Zakup i dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych części zamiennych do analizatora biochemicznego

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym

Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2012 Volume 48 Number 2 187-197 Praca poglądowa Review Article Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO PAKIET NR 1 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO Parametry graniczne Lp. Wymagane parametry graniczne dla oferowanego analizatora i odczynników 1. Wydajność aparatu

Bardziej szczegółowo

PRODUKTÓW. www.biomaxima.com

PRODUKTÓW. www.biomaxima.com K A T A L O G PRODUKTÓW www.biomaxima.com BioMaxima została powołana do istnienia w 2 roku i po przeszło 0 latach dynamicznego rozwoju staliśmy się jednym z czołowych producentów i dostawców odczynników

Bardziej szczegółowo

KART CHARAKTERYSTYKI

KART CHARAKTERYSTYKI KART CHARAKTERYSTYKI (1) IDENTYFIKACJA PREPARATU (PRZYGOTOWANIE) I IDENTYFIKACJA DOSTAWCY Nazwa produktu: Numer produktu: Zestaw do testów MONOFLUO do wykrywania Pneumocystis jirovecii (carinii) 32515

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 0033/ZO/FZ/2014 Płock, 2014-03-31 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Szanowni Państwo! ORLEN Laboratorium zaprasza do składania ofert na dostawę 9 sztuk chromatografów. I. ZAKRES REALIZACJI Zakres realizacji

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2015

KATALOG PRODUKTÓW 2015 KATALOG PRODUKTÓW 2015 JAKOŚĆ I DOŚWIADCZENIE www.biomaxima.com BioMaxima została powołana do istnienia w 2002 roku i po przeszło 10 latach dynamicznego rozwoju staliśmy się jednym z czołowych producentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ bezpłatna Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce tel: (25) 644-20-40 w 72, fax: (25) 63-261-37 adres internetowy www.sanepid.siedlce.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po badaniach. IDEXX Vet Med Lab

Przewodnik po badaniach. IDEXX Vet Med Lab Przewodnik po badaniach IDEXX Vet Med Lab Tytuł oryginału: Manual Tłumaczenie: dr Jarosław Król Skład: Marcin Morawski MarcinArt Korekta: Ewa Gawlik i Urszula Mazur IDEXX Vet Med Lab, październik 2007

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Anna Kempińska-Żak Pracownia Biologiczna Centralne Laboratorium MPWiK S.A. w Krakowie. Kraków, 12.09.2013r

Opracowanie: Anna Kempińska-Żak Pracownia Biologiczna Centralne Laboratorium MPWiK S.A. w Krakowie. Kraków, 12.09.2013r Porównanie i ocena właściwości fizycznych, mikrobiologicznych i jałowości pożywek sterylizowanych mikrofalowym enbiojet i autoklawie parowym Opracowanie: Anna Kempińska-Żak Pracownia Biologiczna Centralne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi ROZDZIAŁ 1 System jakości w służbie krwi 1. Dobra Praktyka Wytwarzania Nowoczesne podejście do problemu jakości krwi i jej składników (zgodne z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej i zaleceniami Rady

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY INFORMACJE OGÓLNE

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY INFORMACJE OGÓLNE Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ODCZYNNIKI DAZ-2401/ /11, przetarg 1 - C Opis/Parametry techniczne(stężenie, Nazwa/nazwa handlowa

ODCZYNNIKI DAZ-2401/ /11, przetarg 1 - C Opis/Parametry techniczne(stężenie, Nazwa/nazwa handlowa Lp. ODCZYNNIKI DAZ-240/ /, przetarg - C Opis/Parametry techniczne(stężenie, Nazwa/nazwa handlowa gęstość, czystość, cz.d.a., wielkość opakowania, termin ważności itp.) Część Ilość w roku Jedn. [op., szt.]

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro DZP -271-288/ZP//2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

Adres biura w Warszawie: BIOCORP Polska Sp. z o. o. Ul. Skibicka 5 02-269 Warszawa Tel +48 226687380 Fax +48 226584506 www.biocorp.pl biuro@biocorp.

Adres biura w Warszawie: BIOCORP Polska Sp. z o. o. Ul. Skibicka 5 02-269 Warszawa Tel +48 226687380 Fax +48 226584506 www.biocorp.pl biuro@biocorp. 0 SZANOWNI PAŃSTWO BIOCORP Polska Sp. z o.o. jest spółką założoną w 1997 roku Spółka posiada Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 oraz ISO 13485 BIOCORP Polska sp. o.o. jest producentem

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA. Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu

BIOTECHNOLOGIA. Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu BIOTECHNOLOGIA Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu Materiały do ćwiczeń dla studentów kierunku Biotechnologia w roku akademickim 2009/2010 opracowane przez

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Szanowni Państwo! ORLEN Laboratorium zaprasza do składania ofert na dostawę 4 sztuk automatycznych aparatów do miareczkowania. I. WYMAGANIA TECHNICZNE A. Automatyczny aparat

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. lek. med. Barbara Turkiewicz

Zatwierdził: DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. lek. med. Barbara Turkiewicz Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 298/2014 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Zatwierdził: DYREKTOR Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCJI ZDROWIA PT. SOBOTNIE CIĘCIE CEN Z CMP NA TERENIE PLACÓWKI CENTRUM MEDYCZNEGO CMP URSYNÓW

REGULAMIN AKCJI PROMOCJI ZDROWIA PT. SOBOTNIE CIĘCIE CEN Z CMP NA TERENIE PLACÓWKI CENTRUM MEDYCZNEGO CMP URSYNÓW REGULAMIN AKCJI PROMOCJI ZDROWIA PT. SOBOTNIE CIĘCIE CEN Z CMP NA TERENIE PLACÓWKI CENTRUM MEDYCZNEGO CMP URSYNÓW & 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywać będzie się akcja promocji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych.

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Ćwiczenie Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Wody naturalne występujące w przyrodzie dzielimy na wody: morskie, rzeczne (wody powierzchniowe), podziemne,

Bardziej szczegółowo

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27 WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIACH BADAJĄCYCH MIĘSO NA OBECNOŚD WŁOŚNI METODĄ WYTRAWIANIA PRÓBKI ZBIORCZEJ WSPOMAGANEGO MIESZADŁEM MAGNETYCZNYM PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. 1 Opracowano w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

KOD BADANIA LABORATORYJNE CENA

KOD BADANIA LABORATORYJNE CENA KOD BADANIA LABORATORYJNE CENA 001 1,25 OH2 Witamina D3 330,00 002 17 ketosterydy 34,00 003 17-OH - kortykosteroidy 40,50 004 17-OH progesteron 32,00 005 25OH Witamina D3 145,00 006 a-amylaza (diastaza)

Bardziej szczegółowo

Robert Deutschmann/The Image Bank/Getty Images

Robert Deutschmann/The Image Bank/Getty Images Robert Deutschmann/The Image Bank/Getty Images Informacje techniczne Zarządzanie jakością... s. 318 Certyfikaty... s. 320 Kontrola nad przyrządami pomiarowymi... s. 321 System łatwej kalibracji... s. 324

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW ANALITYCZNYCH sem.vii

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW ANALITYCZNYCH sem.vii OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW ANALITYCZNYCH sem.vii Dr hab. inż. Piotr Konieczka e-mail: piotr.konieczka@pg.gda.pl 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wprowadzenie Postępowanie analityczne - PROCEDURA ANALITYCZNA ETAPY

Bardziej szczegółowo