Sage ERP X3 I Broszura informacyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sage ERP X3 I Broszura informacyjna"

Transkrypt

1 Sage ERP X3 I Broszura informacyjna Zwiększanie użyteczności rozwiązań ERP: W jaki sposób intuicyjne rozwiązanie ERP zwiększa produktywność, poprawia zwrot z inwestycji (ROI) oraz pobudza współpracę 1 Sage ERP X3 I Zwiększanie użyteczności rozwiązań ERP:

2 Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Tradycyjne rozwiązanie ERP 4 3. Poprawa doświadczeń użytkowników 5 4. Korzyści 8 5. Wnioski 9 2 Sage ERP X3 I Zwiększanie użyteczności rozwiązań ERP:

3 1. Streszczenie Rozwiązania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP - Enterprise Resource Planning) zawsze oferowały wszechstronne funkcje umożliwiające zarządzanie danymi operacyjnymi i podnoszenie efektywności przedsiębiorstw. Współczesne firmy zdają sobie sprawę z tego, że systemy ERP są kluczowym narzędziem wspomagającym ich w obsłudze klientów w całym cyklu życia oraz, że mogą one na bieżąco dostarczać dokładnych i aktualnych informacji umożliwiających szybsze podejmowanie trafniejszych decyzji. Nowoczesne rozwiązania ERP oferują takie możliwości, dając także większą łatwość obsługi, co dodatkowo zwiększa ich zalety i przyspiesza zwrot z inwestycji. Najlepsi dostawcy rozwiązań ERP zaspokajają wymagania klientów wzbogacając swoje rozwiązania o szeroką gamę funkcji poprawiających ich efektywność. Niniejszy dokument opisuje wpływ nowoczesnych usprawnień z dziedziny użyteczności, obejmujących wizualne procesy, konsole informacyjne i intuicyjny interfejs użytkownika, ujednolicony wygląd i interakcję, rozbudowane możliwości konfiguracji, architekturę SOA, interfejsy mobilne, integrację z narzędziami ecommerce oraz funkcje do analityki na działalność firm. Rozwiązania ERP, które posiadają takie możliwości, pozwalają skrócić czas szkoleń i wdrożeń, przyczyniając się do przyspieszenia zwrotu z inwestycji i umożliwiając ograniczenie całkowitych kosztów posiadania, zwiększanie produktywności, elastyczności zatrudnienia i wspieranie współpracy. 3 Sage ERP X3 I Zwiększanie użyteczności rozwiązań ERP:

4 2. Tradycyjne rozwiązania ERP; Zaawansowana funkcjonalność; skomplikowana obsługa Skomplikowana funkcjonalność oferowana przez rozwiązania ERP od zawsze wiązała się z ich znaczną złożonością. Użyteczność rozwiązań ERP ograniczana była przez: Trudną naukę Według czasopisma CFO Magazine (1) 20% użytkowników oprogramowania korporacyjnego uczestniczących w badaniu stwierdziło, że głównym powodem straty czasu była w ich przypadku konieczność opanowania różnych modułów i aplikacji i samo poszukiwanie informacji dotyczących wykonywanych zadań. Użytkownicy wymagali szczegółowego przeszkolenia i nie byli w stanie wykonywać nieznanych im zadań w momencie obejmowania nowych obowiązków lub zastępowania innego pracownika. Często, użytkownicy, nie byli w stanie zrealizować powierzonego im zadania i zwracali się z prośba o pomoc do bardziej doświadczonych użytkowników w ich firmie. Wpływało to na spadek produktywności zarówno użytkowników końcowych, jak i doświadczonych. Nieznajomość terminologii, która pogłębiała trudności w opanowaniu i użytkowaniu rozwiązania. Niepotrzebne informacje na ekranie. Często informacje wyświetlane na ekranie były dla zadań wykonywanych w danym momencie przez nieistotne, co mogło prowadzić do dość dużych nieporozumień, zwłaszcza w przypadku nowych użytkowników. Zadania realizowane na wielu ekranach sprawiały użytkownikom trudności w nawigacji lub nawet w zrozumieniu na jakim etapie danego procesu aktualnie się znajują. Trudności w korzystaniu z systemów pomocy i w zrozumieniu zawartych w nich treści. Złożoność i trudności związane z nawigacją i korzystaniem z aplikacji firmowych były jednymi z głównych barier uniemożliwiających wykorzystanie potencjalnych zalet systemów ERP. W wielu przypadkach uniemożliwiały one również wdrażanie automatyzacji procesów. Obecnie firmy poszukują rozwiązań ERP, które pomogą większej liczbie użytkowników sprawniej i efektywniej wykonywać swoje codzienne zadania związane z wdrażaniem zmian i usprawnień. Firmy myślące strategicznie wymagają, aby rozwiązania ERP pomagały w rozszerzaniu tradycyjnych procesów biznesowych o obsługę pełnego cyklu życia klienta - począwszy od pierwszego kontaktu aż po zapłatę i opiekę po sprzedaży. Aby wesprzeć to nowe podejście, rozwiązania ERP muszą udostępniać pracownikom w całej firmie precyzyjne i aktualne informacje zarówno w łatwo dostępnym formacie jak i łatwiejszej do rozpowszechniania formie. Rozwiązania ERP muszą również pomagać firmom w doskonaleniu umiejętności analizowanie informacji, co sprawi, że podejmowanie decyzji będzie znacznie szybsze, dokładniejsze i trafniejsze. Użytkownicy nie chcą już poświęcać swojego czasu na wnikliwe analizowanie raportów czy na uciążliwą obsługę trudnych zagadnień. (1) ERP Made Easy?, CFO Magazine, February 2009, 4 Sage ERP X3 I Zwiększanie użyteczności rozwiązań ERP:

5 3. Poprawa doświadczeń użytkowników Dostawcy nowoczesnych systemów ERP odpowiadają na wymagania użytkowników wprowadzając szeroką gamę możliwości. Przyspiesza to i ułatwia użytkownikom realizowanie procesów biznesowych oraz zdobywanie i analizowanie informacji umożliwiających podejmowanie bardziej merytorycznych i skutecznych decyzji. Możliwości te obejmują: Procesy wizualne Wcześniejsze rozwiązania sprawiały użytkownikom trudności w poruszaniu się po procesach. Nowe wizualne procesy umożliwiają użytkownikom znacznie szybsze zorientowanie się w postępach swojej pracy w ramach całego procesu, poprzez wizualną (graficzną) mapę określonego przepływu zadań (workflow). Użytkownicy w łatwy sposób poznają cały proces i są w stanie błyskawicznie ustalić, w którym jego miejscu się obecnie znajdują oraz jakie kroki muszą wykonać, aby sfinalizować proces. Zamiast przechodzić przez złożone menu, użytkownicy przechodzą bezpośrednio do obszaru z którego chcieliby skorzystać. Po kliknięciu pojawia się odpowiedni ekran. Ekran ten może przedstawiać funkcje ERP, raporty, kwerendy, dane podmiotów zlecających, statystyki lub inne strony procesu. Procesy wizualne znacznie ułatwiają nowym użytkownikom systemu opanowanie i płynne wykonywanie czynności. Procesy predefiniowane dostarczane przez dostawcę rozwiązania ERP ułatwiają początki pracy z tymi przepływami zadań. Niektóre systemy udostępniają również narzędzia graficzne umożliwiające użytkownikom modyfikowanie tych predefiniowanych procesów lub tworzenie nowych, specyficznych dla ich dziedzin działalności, co dodatkowo zwiększa łatwość obsługi. Graficzne konsole Zmodernizowany interfejs użytkownika systemu ERP daje kadrze kierowniczej i menadżerom w całej firmie dostęp do kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Są one prezentowane w łatwych do interpretacji formatach elementów tekstowych i graficznych w środowisku konsoli (dashboard). Osoby mało zaznajomione z systemem ERP mogą w prosty sposób uzyskać dostęp do kluczowych informacji poprzez konsolę - co ułatwi udostępnianie i wymianę informacji (współpracę) w całej firmie. Zarówno kadra kierownicza jak i menadżerowie nie muszą już korzystać z arkuszy kalkulacyjnych lub z raportów, często sporządzanych na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł w celu wysyłki ich poza system ERP. Mogą oni uzyskać bezpośredni dostęp do informacji, co przyczynia się to do tworzenia pojedynczego źródła aktualnych informacji i co ułatwia podejmowanie szybszych i bardziej trafnych decyzji. Dla przykładu kadra kierownicza i menadżerowie mają dostęp do wysokiej jakości obrazu, prezentujących sytuację w danym czasie z poziomu, z którego mogą przechodzić do szczegółowych raportów źródłowych i uzyskać bliższe informacje. Intuicyjne tekstowe i graficzne konsole informacyjne zapewniają menadżerom i kadrze kierowniczej dostęp do tych informacji bez konieczności uczestniczenia w intensywnych szkoleniach. 5 Sage ERP X3 I Zwiększanie użyteczności rozwiązań ERP:

6 Analityka biznesowa Podczas, gdy graficzne portale użytkowników i konsole informacyjne udostępniają wysokiej jakości informacje umożliwiające monitorowanie działalności i zarządzanie sytuacjami wyjątkowymi, rozwiązania ERP oferujące zintegrowane narzędzia typu business intelligence pozwalają użytkownikom na przeprowadzanie bardziej szczegółowych analiz. Dzięki zintegrowanym narzędziom do analizy biznesowej, użytkownicy mogą na bieżąco analizować skuteczność swojej firmy i tworzyć przekonujące raporty. Korzystając z techniki przeciągnij i upuść mogą przenosić do raportu dane aktualizowane na bieżąco, w toku codziennej działalności. Systemy z wbudowanymi hurtowniami danych dodatkowo upraszczają czynności konfiguracyjne i utrzymaniowe wykonywane przez administratorów systemów. Jedną z zasad budowy nowoczesnych systemów ERP jest koncepcja mówiąca, że system ERP jest łatwiejszy w obsłudze, jeśli udostępnia on użytkownikom znajomy interfejs, w szczególności interfejs typu przeglądarkowego. Systemy webowe zawierają w sobie wszystkie instrukcje niezbędne do wykorzystania funkcji interfejsu aplikacji. Zasoby w sieci www projektowane są z założeniem dostępu do nich przy użyciu standardowych i przewidywalnych metod, czyli takich struktur nawigacyjnych, jak: przechodzenie do przodu i wstecz, dostęp do historii miejsc pracy użytkownika w aplikacji i pasków wyszukiwania. Inne elementy graficzne, które dodatkowo poprawiają łatwość użycia, to przyciski, komunikaty, elementy graficzne, obrazy oraz ikony. Znajomy, graficzny interfejs znacznie redukuje potrzeby szkoleniowe. Intuicyjne interfejsy użytkownika Nowocześni dostawcy systemów ERP, którzy chcą aby ich interfejsy były intuicyjne, stosują skupione na użytkowniku zasady projektowania. Podczas tworzenia projektów systemów skupionych na użytkowniku, projektanci zwracają szczególną uwagę na potrzeby, chęci i ograniczenia użytkowników końcowych ich produktów w toku całego procesu projektowania. Projektanci nie tylko starają się ustalić, w jaki sposób użytkownicy mogą korzystać z ich produktów, ale również weryfikują swoje założenia korzystając z opinii rzeczywistych użytkowników. Celem jest więc zoptymalizowanie produktu, aby uwzględniał on sposoby, których użytkownicy chcieliby i są zobligowani używać, zamiast zmuszania użytkowników do zmiany stylu pracy i zaadaptowania się do nowego produktu. 6 Sage ERP X3 I Zwiększanie użyteczności rozwiązań ERP:

7 Ujednolicony wygląd i interakcja Niektórzy dostawcy systemów ERP zwiększają funkcjonalność swoich rozwiązań kupując i integrując dodatkowe, najlepsze w swojej klasie, funkcje i produkty. Rozwiązania takie często mają niespójne i niekonsekwentne interfejsy, co powoduje, że każdy moduł systemu ERP wykorzystuje inne komendy, inne struktury i inną organizację danych i plików. Rozwiązania i dodatki z ujednoliconym interfejsem dla całej aplikacji są dla użytkowników znacznie łatwiejsze do opanowania i do obsługi. Rozwiązanie powinno udostępniać globalną platformę aplikacyjną - na której wszystkie placówki firmy miałyby dostęp do wspólnej funkcjonalności, procesów i danych. Platforma uwzględniałaby różne języki, wymogi prawne i waluty, umożliwiając stosowanie jej w różnych placówkach, krajach i regionach. Rozwiązanie z globalną platformą aplikacyjną ułatwia wykrywanie na bieżąco krytycznych informacji biznesowych, nie zmuszając przy tym użytkowników do oczekiwania aż oddziały ich firmy sporządzą i prześlą im niezbędne informacje. Na przykład, pojedyncze wdrożenie systemu ERP w centrali firmy w Paryżu powinno być w stanie łączyć się z oddziałami firmy na całym świecie i obsługiwać różne waluty, uwzględniając różne zasady prowadzenia działalności i wymogi prawne. Możliwości konfiguracji System, który łatwo się konfiguruje, umożliwiając użytkownikom definiowanie swoich preferencji, włączanie lub wyłączanie różnych funkcji lub zmianę wyglądu i sposobu interakcji z systemem, umożliwia użytkownikom pracę z systemem w sposób, jaki najbardziej im odpowiada, bez konieczności intensywnych przeróbek oprogramowania. Umożliwia on również usuwanie zbędnych informacji z ekranów aplikacji, w celu uniknięcia niejasności. Interfejs mobilny Użytkownicy coraz bardziej potrzebują dostępu do swoich rozwiązań ERP, spoza firmy, np. gdy są w podróży. System ERP, który zapewnia bezpieczne, przeglądarkowe i mobilne konsole informacyjne, ułatwia swoim użytkownikom dostęp do niezbędnych danych, z których mogą korzystać na swoich laptopach lub urządzeniach mobilnych poza biurem. Użytkownicy powinni móc wyszukiwać informacje i korzystać z funkcji aplikacji umożliwiających wykonywanie takich zadań, jak sprawdzanie stanów magazynowych lub składanie zleceń zakupu. Komponent rozbudowujący system ERP o obsługę urządzeń mobilnych pomaga w poszerzaniu bazy o użytkowników niewyspecjalizowanych w obsłudze systemu ERP - co zwiększa elastyczność i poprawia współpracę. Aplikacje ecommerce Wiele organizacji musi zapewnić osobom spoza firmy, jak klientom, partnerom, dostęp do danych z systemów zaplecza. System ERP, który umożliwia obsługę takich danych może również łączyć się z systemami osób spoza firmy, np. z systemami klientów i partnerów poprzez Web Services umożliwiając jego wykorzystanie w e-handlu. Dzięki temu, na przykład, kiedy klient dokonuje zakupu za pośrednictwem systemu ecommerce, system dba o zgodność stanów magazynowych z procesami systemów zaplecza. 7 Sage ERP X3 I Zwiększanie użyteczności rozwiązań ERP:

8 4. Korzyści Dzięki zastosowaniu rozwiązania ERP zaprojektowanego pod kątem zwiększenie efektywności, firmy mogą osiągać następujące korzyści: Skrócenie czasu szkoleń i wdrożeń przyspieszające zwrot z inwestycji Użytkownicy mogą opanować obsługę systemu, który jest intuicyjny i łatwy, znacznie szybciej, niż byłoby to możliwe w przypadku złożonych i zagmatwanych systemów. Ogranicza to wymagane nakłady na szkolenia oraz czas ich trwania, przyczyniając się do poprawy wskaźników przyjmowania się systemu i poprawy morale pracowników. Ponadto, im użytkownicy szybciej pracują w systemie, tym szybciej system ERP umożliwi zrealizowanie spodziewanych korzyści i tym szybszy nastąpi zwrot z inwestycji. Obniżanie całkowitych kosztów posiadania Łatwy w obsłudze system dla osób z większym doświadczeniem z prośbą o pomoc w wykonywaniu nieznanych do tej pory czynności. To obniża koszty utrzymania/serwisu. Poprawa produktywności Dzięki systemowi ERP, który jest intuicyjny i który umożliwia użytkownikom łatwe poruszanie się po złożonych procesach biznesowych, użytkownicy mogą poświęcić więcej czasu na analizowanie informacji, które pozwolą im na podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych i na wprowadzanie usprawnień w firmie. Proces wizualny powoduje, że użytkownik zastępujący pracownika, będącego np. na urlopie nie musi znać dobrze systemu aby móc go zastąpić. W łatwy sposób i bez konieczności przechodzenia rozbudowanych szkoleń poświęconych modułowi lub procesowi systemu ERP związanemu z nowym zadaniem jest on w stanie wykonywać bezbłędnie powierzone mu zadania. To samo dotyczy użytkowników obejmujących nowe obowiązki. W ten sposób łatwy w obsłudze system zwiększa elastyczność całej firmy. Wzbogacanie współpracy z interesariuszami Kadra kierownicza i menadżerowie mogą korzystać z intuicyjnego interfejsu użytkownika, z konsoli danych i przechodzić na bardziej szczegółowe poziomy informacji uzyskując dostęp do kluczowych danych, zamiast czekać aż ich pracownicy i podwładni prześlą im wymagane raporty. Usprawnia to współpracę i wymianę informacji w całej firmie. Poprawa elastyczności zatrudnienia 8 Sage ERP X3 I Zwiększanie użyteczności rozwiązań ERP:

9 5. Wnioski Współczesne - myślące strategicznie - firmy oczekują od swoich rozwiązań ERP automatyzacji i wsparcia w procesach decyzyjnych w całym cyklu życia klienta, począwszy od jego zdobycia, po serwis. Nowoczesne rozwiązania ERP uwzględniają potrzeby klientów, oferując szeroki wachlarz funkcji i możliwości, które zwiększają ich efektywność. Firmy, które stosują bardziej intuicyjne rozwiązania ERP, mogą liczyć na skrócenie czasu szkoleń i wdrożeń, co przekłada się na przyspieszenie zwrotu z inwestycji, obniżenie całkowitych kosztów posiadania, zwiększenie produktywności, elastyczności wykorzystania pracowników i usprawnienie współpracy z zainteresowanymi stronami. 9 Sage ERP X3 I Zwiększanie użyteczności rozwiązań ERP:

10 Sage Sp. z o.o. ul. Kolejowa 5/ Warszawa Tel , Informacje o spółce Sage Sage sp. z o.o. jest członkiem grupy the Sage Group plc, wiodącego globalnego dostawcy usług i oprogramowania do zarządzania w biznesie, jednego z 3 największych dostawców rozwiązań ERP na świecie. *Firma Sage z pasją pomaga swoim klientom w realizowaniu ich ambicji. Opracowując nowe rozwiązania i odpowiedzi na potrzeby klientówcały czas zwiększa ofertę swoich programów i usług dla biznesu. Rozwiązania Sage są wykorzystywane w księgowości, działalności operacyjnej, zarządzaniu stosunkami z klientami, zarządzaniu zasobami ludzkimi, do kontroli czasu pracy oraz w instytucjach zajmujących się zarządzaniem aktywami, a także spełniają specyficzne potrzeby sektora budowlanego, dystrybucji, służby zdrowia, produkcji, organizacji typu non-profit oraz sektora obrotu nieruchomościami. Sage sp. z o.o. zatrudnia ponad 300 osób i obsługuje prawie 70 tysięcy klientów z segmentu małych i średnich firm w Polsce. Sage Group plc. została założona w 1981 roku, a już od 1989 roku jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Na całym świecie w chwili obecnej zatrudnia pracowników i obsługuje 6,2 milionów klientów. Więcej informacji można uzyskać na stronach firmy pod adresem: lub telefonicznie, pod numerem Sage Group plc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Sage, logotypy firmy Sage oraz nazwy produktów i usług firmy Sage tutaj przywołane są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sage Group Inc. lub jej spółek zależnych. Wszelkie inne znaki towarowe należą do konkretnych właścicieli. Prawa do zdjęć: K. Harrison - CA-inspire_02_MME_07-14

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers BCC Software Factory: wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC w

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

MOS System wsparcia pracowników mobilnych

MOS System wsparcia pracowników mobilnych MOS System wsparcia pracowników mobilnych Koordynacja mobilnego zespołu pracowników, przedstawicieli handlowych, serwisantów czy ankieterów jest zadaniem bardzo trudnym. A ich szybka i wydajna praca oraz

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego Partner wdrożeniowy Nazwa firmy JMP Gospodarstwo Ogrodnicze Branża Handel Produkty i usługi Hodowla i obrót roślinami

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

"ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009

ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009 "ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010 26 październik 2009 Sage na świecie Jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań wspomagających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Paperless Move system do mobilnej sprzedaży i obsługi klienta

Paperless Move system do mobilnej sprzedaży i obsługi klienta Paperless Move system do mobilnej sprzedaży i obsługi klienta Efektywna sprzedaż i obsługa klienta. Teraz także poza biurem! Styl życia i pracy Twoich klientów znacząco zmienił się w ostatnich czasach.

Bardziej szczegółowo

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Commit Polska Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Sprawdź nas! www.commit.pl +48 17 850 74 00 Retail Management NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI KIEROWANIA DZIAŁANIAMI CAŁEJ SIECI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

Paperless Office system do zarządzania procesami i dokumentami w firmie

Paperless Office system do zarządzania procesami i dokumentami w firmie Paperless Office system do zarządzania procesami i dokumentami w firmie Biuro bez papierów? To łatwiejsze niż myślisz. System Paperless Office to rozwiązanie dzięki któremu będziesz w stanie usprawnić

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Narzędzia nowoczesnej księgowości są blizej niż przypuszczasz. Strateo zostało stworzone przez księgowych dla księgowych. Internetowa

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla produkcji

Sage ERP X3 dla produkcji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym kompleksowe rozwiązania we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem produktem począwszy od fazy projektowania poprzez wycenę, planowanie, realizację, rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie online do zarządzania opakowaniami

Rozwiązanie online do zarządzania opakowaniami Rozwiązanie online do zarządzania opakowaniami WebCenter WebCenter to rozbudowana internetowa platforma zarządzania opakowaniami, która umożliwia administrowanie procesami przedsiębiorstwa, cyklami zatwierdzania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów dr inż. Jarosław Wójcik Copyright 2014 Value BasedAdvisorsSp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu Maj, 2010

QAD dla przemysłu Maj, 2010 QAD dla przemysłu Maj, 2010 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie rozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra Systemy Business Intelligence w praktyce Maciej Kiewra Wspólna nazwa dla grupy systemów: Hurtownia danych Pulpity menadżerskie Karty wyników Systemy budżetowe Hurtownia danych - ujednolicone repozytorium

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie Zespołowe Porównanie programów do pracy grupowej: DotProject, egroupware, SAP ERP

Przetwarzanie Zespołowe Porównanie programów do pracy grupowej: DotProject, egroupware, SAP ERP Przetwarzanie Zespołowe Porównanie programów do pracy grupowej: DotProject, egroupware, SAP ERP dr inż. Tomasz Boiński Piotr Bieliński Marcin Kwiatkowski Katedra Architektur Systemów Komputerowych WETI

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty 2015

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty 2015 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty jako wiodące biuro maklerskie w Polsce. 1 2 3 Działamy na rynku nieprzerwanie od 1991 roku Posiadamy ponad 1000 placówek na terenie całego

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia controllingowe dla małych firm

Narzędzia controllingowe dla małych firm Narzędzia controllingowe dla małych firm HURTOWNIA DANYCH BUDŻETOWANIE WYMIANA INFORMACJI 1. Small Business Navigator dla małych firm Business Navigator jest platformą informatyczną wspomagającą wdrożenie

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0

CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0 INFORMACJA O PRODUKCIE CA Mainframe Chorus for Security and Compliance CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0 Uproszczenie i usprawnienie zadań związanych z zarządzaniem

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne kontrole podatkowe już od 1 lipca 2016 r.

Elektroniczne kontrole podatkowe już od 1 lipca 2016 r. Masz pytania dotyczące elektronicznych kontroli podatkowych? Zapytaj naszych specjalistów: tel.: 22 417 93 01 e-kontrole@sage.com www.sage.com.pl/e-kontrole Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI

Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu jest systemem, który wspiera koordynację procedur zarządzania dokumentacją oraz informacją Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Oferta podstawowa na dostarczenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl Prezentacja firmy { WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ http://www.qbico.pl Firma ekspercka z dziedziny Business Intelligence Srebrny Partner Microsoft w obszarach Business Intelligence i Data Platform Tworzymy

Bardziej szczegółowo

STAR FINANCE Case Study

STAR FINANCE Case Study STAR FINANCE Case Study Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się ze zwięzłym opisem wdrożenia przeprowadzonego u naszego Klienta firmy Star Finance. Billennium 2013/ Wszelkie prawa zastrzeżone. Star

Bardziej szczegółowo

4 WEBINARIA tematyczne, gdzie każde przedstawia co innego związanego z naszym oprogramowaniem.

4 WEBINARIA tematyczne, gdzie każde przedstawia co innego związanego z naszym oprogramowaniem. TERMINY 1tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 1 2tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 2 3tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 3 4tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 4 JAK 4 WEBINARIA tematyczne, gdzie

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent OmniVista 8770

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network Management System ZINTEGROWANY interfejs zarządzania systemami i urządzeniami ZINTEGROWANY PAKIET OPROGRAMOWANIA Dzisiejsze przedsiębiorstwa stawiają czoła wyzwaniom

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100 Voicer SPIKON Aplikacja Voicer V100 SPIKON Voicer Aplikacja Voicer w platformie SPIKON dedykowana jest przede wszystkim konsultantom kampanii wirtualnego Call Center. Dając łatwy dostęp do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

CA Oblicore Guarantee On Demand

CA Oblicore Guarantee On Demand BROSZURA PRODUKTOWA: CA Oblicore Guarantee on Demand CA Oblicore Guarantee On Demand agility made possible CA Oblicore Guarantee On Demand to możliwe do rozbudowania rozwiązanie typu SaaS (Software-as-a-Service),

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER SUCCESS STORY

CUSTOMER SUCCESS STORY D ATA W A L K CUSTOMER SUCCESS STORY Scentralizowana informacja o posiadanych produktach w Banku Zachodnim WBK Siłę elastycznego modelu danych DataWalk poznaliśmy w pełni pod koniec wdrożenia. Zdecydowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla biznesu Numer 4 (86) Kwiecień 2011 NOWE APLIKACJE W WEBLSP: DLA RYZYKA I ADMINISTRACJA IT

Oprogramowanie dla biznesu Numer 4 (86) Kwiecień 2011 NOWE APLIKACJE W WEBLSP: DLA RYZYKA I ADMINISTRACJA IT Oprogramowanie dla biznesu Numer 4 (86) Kwiecień 2011 NOWE APLIKACJE W WEBLSP: DLA RYZYKA I ADMINISTRACJA IT SYSTEM WEBLSP TO NAJNOWSZY PRODUKT ADH-SOFT. PISALIŚMY NA ŁAMACH NASZEGO BIULETYNU JUŻ O APLIKACJI

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami

AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami AUTOMATYZACJA FAKTUR ZaawansowanE funkcjonalności zapewniają przejrzystość i kontrolę w złożonym procesie Zarządzania Płatnościami Czy chcesz korzystać z zalet pełnej automatyzacji przetwarzania faktur

Bardziej szczegółowo

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Wsparcie dla klienta i underwritera Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Mobile Sales Force Applications - rozwiązania mobilne dla biznesu

Mobile Sales Force Applications - rozwiązania mobilne dla biznesu Mobile Sales Force Applications - rozwiązania mobilne dla biznesu Czym jest Mobile Sales Force Apps? To nowoczesny system wsparcia sieci sprzedaży klasy Sales Force Automation i Field Force Automation

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu czerwiec 2012

QAD dla przemysłu czerwiec 2012 QAD dla przemysłu czerwiec 2012 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie rozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Światowej klasy Zarządzanie Produkcją

Światowej klasy Zarządzanie Produkcją Światowej klasy Zarządzanie Produkcją Release 5: Rewolucyjna fabryka przyszłości Światowej klasy zarządzanie produkcją @ 汉 语 Światowej klasy zarządzanie produkcją FORCAM Release 5 Rewolucyjna fabryka przyszłości

Bardziej szczegółowo

Jan Małolepszy. Senior Director Engineering, Antenna

Jan Małolepszy. Senior Director Engineering, Antenna Jan Małolepszy Senior Director Engineering, Antenna Mobilny Internet, Aplikacje i Informacje w zasięgu ręki Mobilne Wyzwania 500,000 aplikacji mobilnych z ponad 40 sklepów 10,000 modeli urządzeń mobilnych

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Najnowocześniejszy monitoring stanu pacjenta

Najnowocześniejszy monitoring stanu pacjenta Monitor przyłóżkowy Najnowocześniejszy monitoring stanu pacjenta Walka Choroby z Elektroniką Większa elastyczność większa funkcjonalność oraz... łatwość użytkowania Różnorodne zastosowania medyczne wymagają,

Bardziej szczegółowo

Gemini Cloud Project Case Study

Gemini Cloud Project Case Study Gemini Cloud Project Case Study business model and integration/implementation aspects Maciej Morawski - Gemini Cloud Polska Gemini Cloud Usługi IT od 1995 10+ lat doświadczenia w projektach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Oracle Data Sheet. właściwości

Oracle Data Sheet. właściwości Najważniejsze właściwości Wyszukiwanie ofert odpowiadających indywidualnym umiejętnościom. Wyszukiwanie ofert według z góry ustalonych kryteriów, np. lokalizacji, nazwy stanowiska, obszaru zawodowego,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

www.omec.pl 1 Konferencja "Bezpieczny Projekt" Wrocław 22 czerwca 2010

www.omec.pl 1 Konferencja Bezpieczny Projekt Wrocław 22 czerwca 2010 Od kartki i ołówka do systemu informatycznego, czyli jak wdrażano zarządzanie projektami u klienta Rinf Sp. z o.o. www.omec.pl 1 Co my rozumiemy pod pojęciem: PROJEKT Projekt: Ciąg zadań nastawionych na

Bardziej szczegółowo