Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?"

Transkrypt

1 Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

2 Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność? 5 4. Wyniki 9 5. Wnioski 10 2 Jak zwiększyć wydajności poprzez zastosowanie rozwiązań ERP

3 1. Streszczenie Każda firma, która chciałaby osiągnąć status najlepszej w swojej klasie, musi nieustannie troszczyć się o usprawnianie różnych aspektów swojej działalności. Firmy, które potrafią poprawić skuteczność, najczęściej ograniczają koszty działalności, zwiększając przy tym efektywność i rentowność działań. Starają się one również zaoszczędzić czas, który mogą przeznaczyć na planowanie strategiczne. Podczas, gdy większość firm stosuje samodzielne programy i aplikacje oraz ręcznie wykonuje różne procesy biznesowe, najlepsi (firmy określane jako best-in-class) są bardziej skłonni w pełni wykorzystywać zalety technologii ERP. W niniejszym opracowaniu opisujemy, w jaki sposób technologia ERP może pomóc w podnoszeniu wydajności, poprzez: Standaryzację i automatyzację procesów biznesowych zarówno w skali lokalnej, jak i w skali wielu placówek i krajów, przyspieszając realizację procesów biznesowych Oferowanie w pełni zintegrowanych aplikacji do zarządzania biznesowego, które współdzielą zbiory danych jak również poprzez rozbudowę tych aplikacji i ich otwarcie na Internet (po to, aby poprawić wgląd w dane, usprawnić współpracę pomiędzy różnymi działami firmy, jak również współpracę z klientami, partnerami, dostawcami i użytkownikami zdalnymi), Zapewnianie elastycznych i dających się modyfikować narzędzi sprawozdawczych, usprawniających raportowanie biznesowe i wszelkie procesy analityczne. 3 Jak zwiększyć wydajności poprzez zastosowanie rozwiązań ERP

4 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują sposobów na zwiększenie wydajności Spółki, które chciałyby być zaliczane do grona najlepszych firm i działać jak firmy z tej grupy, muszą nieustannie poszukiwać sposobów podnoszenia efektywności swojej działalności. Działając bardziej wydajnie, spółki ograniczają koszty operacyjne i jednocześnie zwiększają rentowność. Mogą również lepiej wykorzystać swoich pracowników, zwalniając ich z wykonywania czasochłonnych, ręcznych zadań administracyjnych i powierzając im realizację bardziej strategicznych, decyzyjnych i planistycznych zadań. Aby zwiększyć efektywność, najlepsze firmy zwracają się ku rozwiązaniom i oprogramowaniu z dziedziny korporacyjnego planowania zasobów (ERP - Enterprise Resource Planning). Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez firmę Aberdeen, 70% firm zaliczanych do grona najlepszych w swojej klasie korzysta z ustandaryzowanych implementacji systemu ERP. (1) W przeciwieństwie do nich, spółki przeciętne i nie odnoszące większych sukcesów znacznie częściej wykorzystują do zarządzania swoją działalnością niezależne i niezintegrowane aplikacje księgowe i finansowe, systemy zarządzania relacjami z klientami, systemy płacowe, magazynowe, do zarządzania produkcją i dystrybucją oraz arkusze kalkulacyjne do planowania swojej działalności i finansów. Stosowanie tak wielu różnych aplikacji utrudnia i opóźnia ich pracownikom zdobywanie potrzebnych informacji w odpowiedniej postaci i czasie. Aby tworzyć sprawozdania i analizować informacje biznesowe niezbędne do podjęcia ważnych decyzji, pracownicy ci często muszą przepisywać informacje z jednych systemów do innych lub pobierać je z różnych źródeł. (1) Rozwiązania ERP w podmiotach z segmentu średnich firm 2009: Zarządzanie złożonością w środowisku rozproszonym, Autor: Cindy Jutras, Aberdeen Group, sierpień Jak zwiększyć wydajności poprzez zastosowanie rozwiązań ERP

5 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność? Rozwiązania ERP poprawiają wydajność poprzez automatyzację procesów biznesowych, poprzez udostępnianie zintegrowanych aplikacji, które współdzielą dane i które zapewniają pracownikom błyskawiczny dostęp do potrzebnych im informacji oraz poprzez udostępnianie narzędzi do analizy biznesowej i business intelligence, wspomagające procesy decyzyjne i planowanie. Standaryzacja procesów usprawnia działalność Procesy wykonywane ręcznie często są męczące i czasochłonne i w związku z tym realizujący je pracownicy mogą łatwo pomijać ważne kroki, tym samym wpływać na niekorzystną opinię klientów o działalności firmy. To dlatego, według badań Aberdeen, większość (tj. 54%) spółek z grupy best-in-class rozważa zastosowanie rozwiązania ERP, które pozwoliłoby im ustandaryzować i przyspieszyć realizację procesów biznesowych (2). Rozwiązania ERP, standaryzują i przyspieszają procesy biznesowe dzięki automatyzacji, która zapewnia efektywne i prawidłowe wykonywanie procesów i procedur. Oferują one system alarmów, które ostrzegają menadżerów o sytuacjach wyjątkowych, dzięki czemu mogą oni aktywnie rozwiązywać ewentualne problemy. Dostępne są między innymi następujące moduły ERP automatyzujące procesy z różnych dziedzin: Księgowość i finanse Płace Zasoby ludzkie Sprzedaż Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) Zakupy Zapasy Produkcja Dystrybucja (2) Badanie Rozwiązania ERP w podmiotach z segmentu średnich firm 2009: Zarządzanie złożonością w środowisku rozproszonym, Autor: Cindy Jutras, Aberdeen Group, sierpień Jak zwiększyć wydajności poprzez zastosowanie rozwiązań ERP

6 Możliwości dostosowywania wspierają indywidualne metody prowadzenia działalności Rozwiązania ERP, mimo, iż oferują ustandaryzowane procesy, dają elastyczność, zapewniającą wsparcie indywidualnym sposobom prowadzenia działalności przez firmy i oraz pracy ich pracowników. Działy IT mogą wykorzystywać gotowe procesy i - odpowiednio je konfigurując - zaspokajać swoje specyficzne wymagania. Użytkownicy końcowi mogą dostosowywać swoje środowiska pracy, na przykład definiując pola, dodając przyciski lub usuwając kolumny, z których nigdy nie będą korzystać, usprawniając w ten sposób swoją wydajność. Niektóre rozwiązania ERP umożliwiają firmom zakup tylko tych modułów, które są im potrzebne oraz dodawanie w późniejszym czasie niezbędnych modułów, bez konieczności przeprowadzania rozległych prac integracyjnych. Zwykle oferowane są zestawy programistyczne (SDK). W przypadkach, w których wymagana jest głębsza ingerencja w oferowane rozwiązania, do dyspozycji udostępniane są usługi firm zajmujących się integracją systemów. Gdy firma przechodzi na nowszą wersję, wprowadzone przez nią ewentualne modyfikacje są również migrowane do nowej wersji, co eliminuje zakłócenia działalności związane z czasochłonną rekonfiguracją. Automatyzacja procesów obejmuje działalność wielu placówek i struktur globalnych Wiele firm działa w złożonej strukturze organizacyjnej, posiada wiele oddziałów lub spółek zależnych, międzynarodowe centra czy nawet współpracuje w ramach rozległego łańcucha dostaw, który obejmuje klientów, partnerów i dostawców. Nowoczesne systemy ERP mogą nie tylko usprawnić procesy i poprawić współpracę w obrębie jednego przedsiębiorstwa, te rozwiązania mogą zapewnić to samo dla organizacji z wieloma lokalizacjami, działających w wielu krajach lub współpracujących w ramach rozległego łańcucha dostaw. Nowoczesne rozwiązania ERP dają firmom możliwość dostosowania procesów do potrzeb poszczególnych struktur w firmach wielooddziałowych, do wymagań poszczególnych placówek lub krajów, jednocześnie upraszczając rozbudowanym firmom działającym z wielu miejsc lub w skali globalnej konsolidowanie i współdzielenie informacji. Dostępne są rozwiązania ERP, obsługujące wiele języków, walut, spółek, placówek i wiele środowisk prawnych, które umożliwiają oddziałom regionalnym lub krajowym firm działanie zgodne z własnymi zasadami biznesowymi, zachowując możliwość korzystania ze wspólnych procesów i informacji. Dzięki takim rozwiązaniom ERP spółki mogą w łatwy sposób obsługiwać transakcje angażujące wiele spółek. Rozwiązania te automatycznie dystrybuują transakcje pomiędzy dwiema lub większą liczbą spółek, ograniczając koszty i eliminując wrażliwe na błędy i czasochłonne procesy. Rozwiązania ERP potrafią również konsolidować informacje pochodzące z odrębnych spółek lub z globalnych przedstawicielstw firmy, umożliwiając efektywne zarządzanie wieloma przedsiębiorstwami oraz zapewniając pełną sprawozdawczość, obejmującą wiele podmiotów gospodarczych. 6 Jak zwiększyć wydajności poprzez zastosowanie rozwiązań ERP

7 Zintegrowane aplikacje zwiększają widoczność W firmach i w instytucjach, wykorzystujących samodzielne, niezależne aplikacje, użytkownicy muszą często przepisywać informacje z jednej aplikacji do drugiej lub przenosić dane pomiędzy systemami. Na przykład zdarza się, że zdobyte przez handlowca zlecenie wprowadzane jest już jako zamówienie przez pracowników z innych działów do systemu sprzedaży, do systemu wprowadzeń zamówień, do systemu magazynowego czy do systemu księgowego. Menadżerowie i kadra kierownicza muszą wpisać informacje z różnych systemów do arkuszy kalkulacyjnych, w których są one analizowane i wykorzystywane jako podstawa w procesach decyzyjnych. Rozwiązania ERP przechowują dane ze wszystkich modułów w centralnym repozytorium danych. Informacje wprowadza się raz, a następnie są one od razu automatycznie rozsyłane do wszystkich struktur firmy, które ich potrzebują. Eliminuje to czas poświęcany dotychczas na przepisywanie danych, zwiększa się dokładność oraz poprawia się wsparcie klientów w zaspokajaniu ich wymagań biznesowych. Na przykład, system automatycznie uwzględnia nowe zamówienie w zapasach magazynowych, w systemie odpowiedzialnym za produkcję i księgowość, umożliwiając pracownikom sprawdzanie statusu zamówienia lub stanu zapasów bez konieczności prześledzenia i uporządkowania informacji zebranych od wielu ludzi i z wielu działów. Gdy do systemu ERP wprowadzane są dane pochodzące z wielu placówek lub z globalnych struktur firmy (w różnych językach lub walutach), system przeprowadza normalizację danych tak, aby dostosować nowe informacje do już istniejących i umożliwić ich wzajemne zestawianie i porównywanie. Systemy ERP mogą również zarządzać dokumentami elektronicznymi, takimi jak zlecenia zakupu oraz faktury za należności, faktury kosztów pracy, zlecenia zakupu, przelewy wynagrodzeń i formularze elektroniczne. Użytkownicy oszczędzają więc czas i pieniądze, mogąc sprawnie wyszukiwać ze swoich komputerów dokumenty zapisane w postaci elektronicznej, zamiast poszukiwać ich ręcznie w archiwach. Elektroniczne przechowywanie dokumentów redukuje również ryzyko utraty lub uszkodzenia cennych materiałów drukowanych, takich jak dzienniki i wykazy, sprawozdania z końców okresów i wszelkie sprawozdania standardowe. Polityka oparta na rolach zabezpiecza dane, pozwalając użytkownikom na dostęp do potrzebnych im danych w bezpieczny, a jednocześnie wydajny sposób. Ślady audytowe umożliwiają firmom łatwe śledzenie wszelkich zmian wprowadzanych do systemu, udostępniając informacje o tym kiedy i kto wykonywał jakie operacje oraz zapewniając, aby użytkownicy nie wprowadzali zmian, do wprowadzania których nie są uprawnieni. 7 Jak zwiększyć wydajności poprzez zastosowanie rozwiązań ERP

8 Sprawozdawczość i analiza zapewniają lepsze zrozumienie firmy Zamiast wymagać od menadżerów lub od pracowników zajmujących się analizą danych, wyszukiwania informacji przechowywanych w różnych systemach i importowania tych danych do arkusza kalkulacyjnego, rozwiązania klasy ERP wspierają użytkowników w analizowaniu informacji z repozytorium za pomocą raportów i zapytań standardowych. W odróżnieniu od starszych systemów ERP, które udostępniały sztywne sprawozdania, generowane okresowo przez procesy wsadowe, nowoczesne rozwiązania ERP oferują elastyczne raporty, które syntetyzują dane na bieżąco, co zwiększa efektywność i precyzję procesów decyzyjnych. Ich użytkownicy mogą korzystać z interfejsów interaktywnych, umożliwiających im dostosowywanie sprawozdań metodą przeciągnij i upuść dzięki czemu mogą oni pracować efektywniej, tworzyć sprawozdania na własny użytek oraz dzielić się nimi z innymi użytkownikami. Użytkownicy mogą analizować scenariusze wariantowe. Funkcje obsługi zapytań doraźnych zapewniają użytkownikom natychmiastowy dostęp do informacji, zwiększając przejrzystość w firmie i zapewniając wgląd w jej działalność co pozwala na dalszą poprawę jej wydajności. Rozwiązania Business Intelligence i narzędzia analityczne udostępniają portale lub interfejsy graficzne, przedstawiające kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), co przyspiesza i ułatwia wykrywanie nietypowych zdarzeń, wymagających uwagi. Funkcje uszczegóławiania prezentowanych danych umożliwiają menadżerom i kierownictwu szybkie przywołanie szczegółów transakcyjnych i ustalanie trendów lub przyczyn sytuacji wyjątkowych, co pozwala im na bardziej aktywne podejmowanie decyzji biznesowych. Elastyczna technologia podnosząca efektywność struktur IT Współczesne systemy ERP zapewniają firmowym strukturom IT elastyczność, umożliwiającą dostosowywanie systemu, do swoich wymagań. Rozwiązania ERP, działające w architekturach opartych na powszechnych standardach mogą obsługiwać różne bazy danych, systemy operacyjne i platformy sprzętowe. Dzięki takiej architekturze struktury IT mogą szybko, sprawnie i niskim kosztem wdrażać rozwiązanie ERP w swoich istniejących środowiskach lub modyfikować je bez konieczności wprowadzania głębokich zmian i dostosowań, usprawniając wydajność środowiska IT. Rozwiązania wykorzystujące standardowe narzędzia IT do rozwiązywania problemów, optymalizacji, tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania z nich danych pozwalają administratorom IT na posługiwanie się znanymi im narzędziami do zabezpieczania systemu i optymalizacji jego funkcjonowania. Rozwiązania ERP, wykorzystujące nowoczesne architektury oparte na sieci i usługach www oraz obsługujące urządzenia bezprzewodowe i mobilne dają firmom możliwość dalszego podnoszenia sprawności i wydajności, dzięki objęciu zasięgiem swoich wewnętrznych systemów użytkowników zdalnych/mobilnych, partnerów i dostawców. Użytkownicy muszą po prostu zalogować się do systemu, korzystając z inteligentnych aplikacji samoobsługowych. 8 Jak zwiększyć wydajności poprzez zastosowanie rozwiązań ERP

9 4. Wyniki Zastępując ręczne procesy i odizolowane systemy pojedynczym rozwiązaniem ERP obejmującym wiele dziedzin funkcjonalnych, różne placówki, kraje lub całe łańcuchy dostaw, firmy i instytucje można odnieść ogromne korzyści: Ograniczanie kosztów poprzez usprawnianie działalności Z biznesowego punktu widzenia, zintegrowane rozwiązanie ERP umożliwia firmom i instytucjom ograniczanie kosztów poprzez automatyzowanie przepływu zadań (workflow), usprawnienie realizacji zadań i eliminowanie wąskich gardeł, dzięki czemu użytkownicy mogą szybciej wykonać swoją pracę. Według ustaleń firmy Aberdeen, wykorzystanie zautomatyzowanych i usprawnionych procesów oferowanych przez system ERP pozwala najlepszym firmom ograniczyć koszty operacyjne o przeciętnie 26 procent rok do roku. Z punktu widzenia struktur IT, elastyczne i dostosowane rozwiązanie ERP ogranicza całkowite koszty posiadania, dając firmom możliwość wprowadzania zmian bez konieczności modyfikowania systemu. Nowoczesna architektura umożliwia wymianę baz danych i wymianę elementów sprzętowych lub systemów operacyjnych bez konieczności modernizowania systemu ERP. System z modułami, które od samego początku są ze sobą zintegrowane pozwala uniknąć kosztów czasowych i finansowych związanych z uciążliwymi integracjami. Ponadto dzięki pojedynczemu, zintegrowanemu systemowi, struktury IT nie muszą zarządzać produktami pochodzącymi od różnych dostawców i sprzedawców. Koncentracja na strategii przekłada się na wyniki Dzięki rozwiązaniom ERP pracownicy mogą również sprawniej wykonywać swoją pracę. Według badań firmy Aberdeen 95% firm, które najpełniej wykorzystują swoje systemy ERP są w stanie zapewnić kompletność i terminowość dostaw oraz 95% zgodności stanów magazynowych (3). System ERP ułatwia dokumentowanie kroków i procedur, dzięki czemu pracownicy zawsze wiedzą w jaki sposób mają wykonywać swoją pracę. Gdy użytkownicy mają łatwy dostęp do udokumentowanych procesów, ilość błędów produkcyjnych spada, a jakość podnosi się. Zintegrowane procesy planowania z funkcjami obsługi współpracy użytkowników umożliwiają tworzenie bardziej precyzyjnych planów i pozwalają ograniczać czas cyklu budżetowego. Dzięki lepszej widoczności procesów produkcji, kierownictwo może szybciej identyfikować problemy w firmie i natychmiast podejmować działania zaradcze. Dzięki precyzyjniejszym danym i lepszym narzędziom wspomagającym procesy decyzyjne, firmy mogą polepszać jakość swoich decyzji tym samym poprawiając wyniki operacyjne. Co najważniejsze, dzięki ograniczeniu ręcznie wykonywanych zadań administracyjnych poprzez zastosowanie zautomatyzowanych procesów i zapewnieniu szybszego i inteligentniejszego dostępu do spersonalizowanych informacji, firmy dają swoim pracownikom możliwość lepszego skoncentrowania się na bardziej strategicznych kwestiach. (3) Badanie Rozwiązania ERP w podmiotach z segmentu średnich firm 2009: Zarządzanie złożonością w środowisku rozproszonym, Autor: Cindy Jutras, Aberdeen Group, sierpień Jak zwiększyć wydajności poprzez zastosowanie rozwiązań ERP

10 5. Wnioski Najlepsze firmy starają się wykorzystywać rozwiązania ERP do poprawy swojej sprawności operacyjnej, ograniczania kosztów, zwiększania rentowności i zapewniania większej dostępności swoich zasobów do zadań związanych z planowaniem strategicznym. Organizacje te zwracają się ku systemom ERP, spełniającym powyższe założenia. Optymalizując wykorzystanie rozwiązań ERP, aby zapewnić bardziej spójną i usprawnioną pracę, firmy te mogą automatyzować kluczowe procesy biznesowe. Mogą one również lepiej udostępniać informacje swoim oddziałom, placówkom, a nawet firmom w innych krajach, aby wyeliminować wielokrotne wprowadzanie tych samych danych i poprawić wgląd w dane. Zyskują one elastyczne narzędzia, umożliwiające analizowanie danych operacyjnych, pozwalające im aktywnie obsługiwać sytuacje wyjątkowe i usprawniać planowanie strategiczne. ERP in the Midmarket 2009: Managing the Complexities of a Distributed Environment, Cindy Jutras, Aberdeen Group, August Jak zwiększyć wydajności poprzez zastosowanie rozwiązań ERP

11 Sage Sp. z o.o. ul. Kolejowa 5/ Warszawa Tel , Informacje o spółce Sage Sage sp. z o.o. jest członkiem grupy the Sage Group plc, wiodącego globalnego dostawcy usług i oprogramowania do zarządzania w biznesie, jednego z 3 największych dostawców rozwiązań ERP na świecie. *Firma Sage z pasją pomaga swoim klientom w realizowaniu ich ambicji. Opracowując nowe rozwiązania i odpowiedzi na potrzeby klientówcały czas zwiększa ofertę swoich programów i usług dla biznesu. Rozwiązania Sage są wykorzystywane w księgowości, działalności operacyjnej, zarządzaniu stosunkami z klientami, zarządzaniu zasobami ludzkimi, do kontroli czasu pracy oraz w instytucjach zajmujących się zarządzaniem aktywami, a także spełniają specyficzne potrzeby sektora budowlanego, dystrybucji, służby zdrowia, produkcji, organizacji typu non-profit oraz sektora obrotu nieruchomościami. Sage sp. z o.o. zatrudnia ponad 300 osób i obsługuje prawie 70 tysięcy klientów z segmentu małych i średnich firm w Polsce. Sage Group plc. została założona w 1981 roku, a już od 1989 roku jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Na całym świecie w chwili obecnej zatrudnia pracowników i obsługuje 6,2 milionów klientów. Więcej informacji można uzyskać na stronach firmy pod adresem: lub telefonicznie, pod numerem Sage Group plc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Sage, logotypy firmy Sage oraz nazwy produktów i usług firmy Sage tutaj przywołane są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sage Group Inc. lub jej spółek zależnych. Wszelkie inne znaki towarowe należą do konkretnych właścicieli. Prawa do zdjęć: K. Harrison - CA-inspire_01_MME_07-14

Sage ERP X3 I Broszura informacyjna

Sage ERP X3 I Broszura informacyjna Sage ERP X3 I Broszura informacyjna Zwiększanie użyteczności rozwiązań ERP: W jaki sposób intuicyjne rozwiązanie ERP zwiększa produktywność, poprawia zwrot z inwestycji (ROI) oraz pobudza współpracę 1

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A.

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Skąd jesteśmy - korzenie XSystem S.A. Firma o ugruntowanej pozycji na rynku początek działalności

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji

Efektywne przetwarzanie informacji Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Prowadzący Michał Jaskólski dyrektor sprzedaży i marketingu rozwiązania IT Wsparcie Jakub Michalak konsultant biznesowy www.xsystem.pl

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Narzędzia nowoczesnej księgowości są blizej niż przypuszczasz. Strateo zostało stworzone przez księgowych dla księgowych. Internetowa

Bardziej szczegółowo

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim :

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim : Success story ROS-SWEET Sp. z o.o. Firma i specyfika branży ROS-SWEET Sp. z o.o. jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem najlepszej jakości bakalii, a orzechy, ziarna oraz suszone owoce to główna

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

"ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009

ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009 "ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010 26 październik 2009 Sage na świecie Jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań wspomagających

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT POLICY MANAGER Scentralizowanie zarządzania zabezpieczeniami jest dużo łatwiejsze F-Fecure Policy Manager zapewnia narzędzia umożliwiające zautomatyzowanie większości

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego Partner wdrożeniowy Nazwa firmy JMP Gospodarstwo Ogrodnicze Branża Handel Produkty i usługi Hodowla i obrót roślinami

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl

Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl Kompleksowa obsługa sprawozdawczości grup kapitałowych. Aplikacja Asseco CCR to zaawansowane, bezpieczne i intuicyjne narzędzie do obsługi sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI

Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu jest systemem, który wspiera koordynację procedur zarządzania dokumentacją oraz informacją Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Oferta podstawowa na dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

KPMG LINK 360. Przejrzystość i kontrola nad procesami podatkowymi. KPMG.pl

KPMG LINK 360. Przejrzystość i kontrola nad procesami podatkowymi. KPMG.pl KPMG LINK 360 Przejrzystość i kontrola nad procesami podatkowymi KPMG.pl KPMG LINK 360 umożliwia wygodne zarządzanie procesami podatkowymi i księgowymi. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za obowiązki podatkowe

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 3 powody, aby zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 1. Najwyższa jakość każdego zlecenia 2. Wszystkie zadania wymagane do wykonania pracy 3. Połączenie z systemami do administracji zleceniami

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers BCC Software Factory: wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC w

Bardziej szczegółowo

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI 6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI Urzeczywistnianie celów biznesowych w praktyce Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw Odkryj brakujące połączenie pomiędzy celami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Draszba S.A. jest właścicielem marki Heavy Duty (HD) i Marisha oraz dystrybutorem wysokiej jakości obuwia Dr. Martens,

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Success story. EUROCOLOR Sp. z o. o. Firma i specyfika branży

Success story. EUROCOLOR Sp. z o. o. Firma i specyfika branży Success story EUROCOLOR Sp. z o. o. Firma i specyfika branży EUROCOLOR Sp. z o. o. jest wiodącym producentem okien i drzwi w Polsce, działającym na rynku od 1996 roku. Firma od początku stawia na innowacyjność

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT

ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT Wiele współczesnych przedsiębiorstw próbuje wdrożyć model działalności sterowany popytem. Muszą one zwiększać dokładność prognoz i szybko opracowywać prognozy zbiorcze

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Oracle Log Analytics Cloud Service

Oracle Log Analytics Cloud Service ORACLE DANE TECHNICZNE Zastrzeżenie: Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on zobowiązania do dostarczenia żadnych materiałów, kodu ani funkcjonalności i nie należy go brać

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 SYSTEM CRM (Customer Relationship Management) CRM to jedna z wielu strategii marketingowych, która ma za zadanie nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: al. Solidarności 16. 83-110 Tczew. www.pkp-cargo.pl

Dane Klienta: al. Solidarności 16. 83-110 Tczew. www.pkp-cargo.pl Dane Klienta: PKP Cargo Tabor Pomorski Sp. z o.o. al. Solidarności 16 83-110 Tczew www.pkp-cargo.pl PKP Cargo Tabor Pomorski Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową naprawą taboru kolejowego zarówno wagonów,

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów?

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? 9 Obieg dokumentów Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? Dla kogo? Obsługa rosnącej liczby faktur, umów, czy korespondencji wymaga coraz większych nakładów pracy. Dzięki wdrożeniu sprawnego

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS 1 Projekty Komponentu A Poakcesyjnego Programu Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

Firmowe rachunki w Banku BPH można już integrować z systemami SAP w trybie On-Line!

Firmowe rachunki w Banku BPH można już integrować z systemami SAP w trybie On-Line! Firmowe rachunki w Banku BPH można już integrować z systemami SAP w trybie On-Line! Bank BPH i firma Business Partners excellence zakończyły prace nad projektem, dzięki któremu narzędzie BankConnect Banku

Bardziej szczegółowo

Światowej klasy Zarządzanie Produkcją

Światowej klasy Zarządzanie Produkcją Światowej klasy Zarządzanie Produkcją Release 5: Rewolucyjna fabryka przyszłości Światowej klasy zarządzanie produkcją @ 汉 语 Światowej klasy zarządzanie produkcją FORCAM Release 5 Rewolucyjna fabryka przyszłości

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

2016 Proget MDM jest częścią PROGET Sp. z o.o.

2016 Proget MDM jest częścią PROGET Sp. z o.o. Proget MDM to rozwiązanie umożliwiające administrację urządzeniami mobilnymi w firmie takimi jak tablet czy telefon. Nasza platforma to także bezpieczeństwo danych firmowych i prywatnych: poczty email,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent OmniVista 8770

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network Management System ZINTEGROWANY interfejs zarządzania systemami i urządzeniami ZINTEGROWANY PAKIET OPROGRAMOWANIA Dzisiejsze przedsiębiorstwa stawiają czoła wyzwaniom

Bardziej szczegółowo

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE 2 Efektywna praca Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oszczędza czas, zwiększa jakość świadczonych usług oraz

Bardziej szczegółowo

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie!

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! TAK jesteśmy znani w branży mleczarskiej Od wielu lat firma Infor rozwija system Infor M3 z uwzględnieniem wymagań branży przetwórców mleka. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

MOS System wsparcia pracowników mobilnych

MOS System wsparcia pracowników mobilnych MOS System wsparcia pracowników mobilnych Koordynacja mobilnego zespołu pracowników, przedstawicieli handlowych, serwisantów czy ankieterów jest zadaniem bardzo trudnym. A ich szybka i wydajna praca oraz

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

GLOBAL4NET Agencja interaktywna

GLOBAL4NET Agencja interaktywna Sklep internetowy Magento dla Rotom Polska Strona1 System B2B dla Rotom Polska Rotom jest jednym z czołowych dystrybutorów palet drewnianych, opakowań oraz nośników logistycznych dla przedsiębiorstw w

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami

AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami AUTOMATYZACJA FAKTUR ZaawansowanE funkcjonalności zapewniają przejrzystość i kontrolę w złożonym procesie Zarządzania Płatnościami Czy chcesz korzystać z zalet pełnej automatyzacji przetwarzania faktur

Bardziej szczegółowo

STAR FINANCE Case Study

STAR FINANCE Case Study STAR FINANCE Case Study Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się ze zwięzłym opisem wdrożenia przeprowadzonego u naszego Klienta firmy Star Finance. Billennium 2013/ Wszelkie prawa zastrzeżone. Star

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Please replace with customer picture F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy customer logo partner logo 2 Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych Czerwiec 2014 Raport Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych 2 Wprowadzenie EDI. Jeden ze skrótów funkcjonujących w branży informatycznej, podobnie jak wiele innych,np. ERP,

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Sage - BI Warszawa, 18.V.2016

Sage - BI Warszawa, 18.V.2016 Sage - BI Warszawa, 18.V.2016 Jak wykorzystać dostęp do informacji w podejmowaniu dobrych decyzji biznesowych? Aneta Jarczyńska 18.05.2016 5/23/2016 3 BIBIBI 5/23/2016 4 Czy moja firma jest gotowa na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

CRM funkcjonalność

CRM funkcjonalność CRM 9000 funkcjonalność Logotec CRM9000 Web Edition jest systemem klasy CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientem) autorstwa Logotec Engineering Group producenta znanego systemu zarządzania dokumentami i przepływem

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT 2012 Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT Rafał Moś KAELMO Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Agenda Procesy współpracy z kontrahentami Możliwości

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Usprawnij procesy biznesowe i zwiększ efektywność pracy. Enovatio Workflow ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

Usprawnij procesy biznesowe i zwiększ efektywność pracy. Enovatio Workflow ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW Redukcja czasu, kosztów i błędów związanych z przetwarzaniem dokumentów Przyspieszenie procesowania dokumentów i przepływu informacji Podniesienie efektywności zarządzania dokumentami i ich przepływem

Bardziej szczegółowo