Co zyskaliśmy dzięki Unii Europejskiej? Skorzystaj z szansy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co zyskaliśmy dzięki Unii Europejskiej? Skorzystaj z szansy:"

Transkrypt

1 Informator Posła do Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg z Polskiej Delegacji Grupy PSE Numer: 8 rok 2009 ISSN Egzemplarz bezpłatny Numer rejestru: 2062 Co zyskaliśmy dzięki Unii Europejskiej? Skorzystaj z szansy: Nasze nowe prawa w Unii Jak założyć firmę za unijne pieniądze Unijne programy edukacyjne Staże i praca w instytucjach unijnych Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych Już 1500 zaproszonych do Parlamentu Europejskiego! Bądź następny, co miesiąc nowy konkurs!

2 Od Wydawcy Fundusze przeznaczone na rozwój polskich regionów zostały nam zagwarantowane w tzw. per spektywie finansowej , teraz konieczna jest ich efektywna absorpcja. Celem pomocy unijnej jest jednak nie tylko stymulowanie wzrostu gospodarczego biednych regionów, niezwykle ważnym jest także wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W obecnej, ósmej edycji Informatora Nasz Głos w Europie szczególnie polecam więc przewodnik po funduszach dla organizacji pozarządowych. Od stycznia 2008 roku organizuję w różnych miastach Dolnego Śląska i Opolszczyzny cykl bezpłatnych kursów dla organizacji pozarządowych z zakresu pozyskiwania środków unijnych, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem (informacje na temat kolejnych szkoleń: Poniewa publikowane w poprzednich edycjach Informatora poradniki cieszy³y siê bardzo du ym zainteresowaniem, przypominam najwa niejsze z nich: Nasze nowe prawa w Unii Jak założyć firmę za unijne pieniądze Unijne programy edukacyjne Staże i praca w instytucjach unijnych Od początku sprawowania mandatu eurodeputowanego zapraszam mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny na edukacyjne wyjazdy studyjne do Parlamentu Europejskiego. Każdy spośród 1500 uczestników ufundowanego przeze mnie wyjazdu wrócił do Polski bogatszy w doświadczenia i pełen energii do działania na przyszłość. Na łamach Naszego Głosu w Europie publikuję regularnie zdjęcia dokumentujące kolejne wizyty parlamentarne. W obecnym wydaniu gorąco polecam zbiorczy, pamiątkowy album fotografii ze wszystkich wyjazdów. Zapraszam jednocześnie do odwiedzenia mojej strony: gdzie znajdują się kolejne konkursy, w których główną nagrodą jest właśnie wyjazd do Parlamentu Europejskiego! Zachęcam również do zapoznania się z kulisami mojej pracy oraz do dyskusji na moim blogu: Życząc interesującej lektury, Lidia Geringer de Oedenberg Poseł do Parlamentu Europejskiego Jestem posłem w grupie politycznej Partii Europejskich Socjalistów (PSE), pracuję w następujących komisjach i delegacjach w Parlamencie Europejskim: Komisje: Prawna Wiceprzewodnicząca Petycji Rozwoju Regionalnego Praw Kobiet i Równouprawnienia Ponadto w latach pracowałam w Komisji Budżetowej i Komisji Tymczasowej d/s wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach Delegacje: do Spraw stosunków z państwami Azji Południowej do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Chorwacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE Jestem autorką : 18 sprawozdań, 12 opinii, 29 interpelacji i sprawozdawcą pomocniczym z ramienia grupy PSE do: 6 sprawozdań, 16 opinii (stan na r. ponadto kilkanaście sprawozdań w toku) Uzyskałam nominację do prestiżowej nagrody dla Najlepszego Eurodeputowanego Roku 2008 w kategorii: Campaigner of the Year. MEP Award, przyznawanej przez The Parliament Magazine w uznaniu dla skutecznej kampanii w sprawie wprowadzenia napisów (subtitles) do wszystkich programów telewizji publicznych w UE. Zebrane podpisy posłów pod inicjatywą umożliwiły zwrócenie się do Komisji Europejskiej o przedstawienie propozycji legislacyjnej w tej sprawie. Inicjatywa została wsparta i doceniona także przez Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych, który uhonorował mnie w 2008 r. Złotą Odznaką PZG. 2

3 Unia jest, moim zdaniem, unikatowym przykładem realizacji wydawałoby sięzupełnie utopijnej idei pogodzenia odwiecznych i zapiekłych wrogów poprzez połączenie ich gospodarczych interesów i przez to wykluczenie przyczyny ekonomicznej jako źródła ewentualnych przyszłych konfliktów. Unia jest skomplikowana - to prawda. Wszystko wymaga odpowiedniego czasu i przestrzegania reguł to też prawda. Ale, zważywszy, że Unia zrzesza prawie pół miliarda obywateli z 27 rożnych (niegdyś wrogich sobie) państw: wielkich - małych, bogatych - biednych, o różnej kulturze, tradycjach, religiach uważam, że to cud, że wszystko jednak całkiem sprawnie działa, pomimo dodatkowego utrudnienia, jakim jest obowiązek tłumaczenia wszelkich dokumentów na 23 języki! Obywatele mało o Unii wiedzą, a słabo poinformowani są nie tylko nowi. Brak podstawowego unijnego zorientowania jest powszechny. Jeśli ktoś bardzo chce, to oczywiście dotrze do konkretnej informacji, choćby w Internecie, czy za pośrednictwem nowej telewizji parlamentarnej EuroparlTV (http://www.europarltv.europa.eu /StartPage.aspx), ale bardzo rzadko natknie się na interesujące unijne informacje przypadkiem. Unia niestety zupełnie nie radzi sobie z chwaleniem się własnymi osiągnięciami. A myślę, że ma się czym pochwalić. Podsumowując nasze pierwsze lata w Unii (poza płynącą rzeką pieniędzy), warto przypomnieć kilka z wielu osiągnięć związanych z naszą pierwszą polską kadencją w Parlamencie Europejskim, która oficjalnie rozpoczęła się w lipcu 2004 r. Co się zmieniło od tego czasu: 1 22 Podróżujemy w strefie Schengen - wygoda i oszczędność czasu. Płacimy zdecydowanie mniej za roaming, ograniczenia stawek (tzw. eurotaryfa) objęła wszystkich unijnych operatorów komórkowych, po wakacjach nie czeka na nas zaskakujący rachunek. DOCEŃMY UNIĘ EUROPEJSKĄ 3 Mamy nowe prawa wyborcze - bierne i czynne: w wyborach do Parlamentu Europejskiego i lokalnych na terenie całej Unii, bez względu na to gdzie na stałe mieszkamy. Przykładowo nasz rodak może być brytyjskim radnym lub hiszpańskim posłem do Parlamentu Europejskiego. 24 Mamy możliwość dochodzenia swoich praw na poziomie unijnym poprzez składanie petycji do Parlamentu Europejskiego, skarg do Komisji Europejskiej czy Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (Ombudsman). Trochę to trwa, ale warto nie odpuszczać w wielu przypadkach wydawałoby się niemożliwych jednak obywatel wygrywa. Zachęcam do przeczytania ostatniego raportu Ombudsmana 07/pdf/pl/rap07_pl.pdf 5 Mamy na całym świecie opiekę konsularną wszystkich placówek krajów unijnych, jeśli odpowiedniej - polskiej w kraju, gdzie akurat przebywamy nie ma. Zgubiony paszport przestaje być problemem w kraju gdzie nie ma polskiej ambasady idziemy do np. do włoskiej czy czeskiej, które potraktują nas jak swojego. 26 Wiemy, ile naprawdę zapłacimy za bilet lotniczy, ponieważ taryfy lotnicze muszą teraz obejmować wszystkie podatki i opłaty dodatkowe. Nikt już nas nie skusi na bilet za 1 zł, by przy płaceniu zdziwić się, że to jednak z opłatami jest 500 zł. 7 Wiemy, ile naprawdę wyniosą opłaty za kredyt konsumencki możemy wybrać najkorzystniejszą ofertę w swoim lub innym kraju członkowskim Unii, wiedząc, że oferta jest zestandaryzowana i obejmuje całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, ponadto prawo odstąpienia od umowy, czy możliwość przedterminowej spłaty. Nic się już nie ukryje drobnym druczkiem, oferty muszą być porównywalne ze sobą, my wybieramy dla nas najlepszą. 28 Otwarta została droga do reformy rynku telekomunikacji w Unii, uwolnione w wyniku przejścia na cyfrowe nadawanie sygnału telewizyjnego częstotliwości radiowe zostaną przeznaczone na rozwój nowych usług, takich jak szerokopasmowy dostęp do Internetu lub mobilna telewizja. Teraz chcemy zapewnić powszechny dostęp do Internetu - nieodpłatny lub za symboliczną kwotę. 9 Wdrażamy politykę równych szans i niedyskryminacji w Unii, co wiąże się np. z wydłużeniem urlopu macierzyńskiego, ułatwieniem dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od osoby zamieszkującej w innym państwie członkowskim UE i in. i daje gwarancje, że nasze obywatelskie prawa naprawdę obowiązują w całej Unii. 210 Przyjęto Reach (rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny i zatwierdzania produktów chemicznych) jeden z największych i najbardziej złożonych aktów prawnych, nad którymi pracował Parlament Europejski. Dotyka on wielu zagadnień społecznych i ekonomicznych, takich jak ochrona środowiska, zdrowie obywateli, konkurencyjność przemysłu, warunki pracy i ochrona pracowników kobyła prawna chroniąca nasze zdrowie i dająca nam informacje o chemii w każdym np. spożywanym produkcie. 11 Na koniec wymienię jeszcze Galileo - pierwszy cywilny system nawigacji satelitarnej, który ma być wykorzystywany do oferowania: usługi dostarczania informacji niezbędnych do pozycjonowania, świadczenia usług związanych z ochroną życia, usług handlowych, usług regulowanych publicznie (dla użytkowników upoważnionych przez władze publiczne) oraz uczestniczenia w usługach poszukiwawczych i ratowniczych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już od 2013 roku będziemy mogli zaufać Galileo. Lidia Geringer de Oedenberg 3

4 UNIA EUROPEJSKA DLA AKTYWNYCH LUDZI Informator Nasz Głos w Europie zaczął się ukazywać w 2004 roku. W każdym wydaniu prezentowaliśmy praktyczne informacje, przydatne przede wszystkim dla aktywnych obywateli. Mimo, że Informator, którego łączny nakład wyniósł do tej pory ponad 100 tys. egz. - zawsze bardzo szybko się rozchodził, w dalszym ciągu mogą Państwo przeczytać wszystkie wcześniejsze wydania na W obecnej edycji przypominamy niektóre poruszone już wcześniej tematy, dodając kolejne informacje o możliwościach znalezienia oferty pracy w ponad 30 krajach Europy oraz o funduszach unijnych dla organizacji pozarządowych NASZE NOWE PRAWA W UNII Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., polscy obywatele zyskali nowe prawa wynikające z obywatelstwa europejskiego. Do najważniejszych zaliczyć można: - czynne i bierne prawo wyborcze do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach lokalnych w dowolnym kraju Unii, który jest miejscem zamieszkania, - prawo do swobodnego przemieszczania się po terytorium UE, - prawo do składania petycji do Parlamentu Europejskiego oraz skarg do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Informacje na temat trybu składania skarg do poszczególnych instytucji europejskich znajdują się na: Dodatkowo od 2008 r. formularz skargi do Komisji Europejskiej dostępny jest na: JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ ZA UNIJNE PIENIĄDZE Nie bójmy się pomysłów, inicjatyw. Bądźmy odważni. Środki pomocowe są skierowane nie tylko dla samorządów czy wielkich firm. Są także w zasięgu ręki przedsiębiorcy zakładającego własną firmę, a także tego, który chce swoją firmę zmodernizować. Podstawą sukcesu jest pomysł i konsekwencja. Jak poruszać się w gąszczu przepisów, gdzie szukać pomocy? Przydatne informacje jak również przykłady projektów już zrealizowanych znajdują się na: UNIJNE PROGRAMY EDUKACYJNE Uczenie się przez całe życie (Lifelong learning) - to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach członkowskich UE. Program ma przyczynić się do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie. W jego skład wchodzą cztery programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig, a także program międzysektorowy oraz program Jean Monnet. Informacje na temat poszczególnych programów znajdują się na: terminy składania wniosków na 2009 r. dostępne są na stronie Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji: 4

5 STAŻE I PRACA W INSTYTUCJACH UNIJNYCH 4 Instytucje Unii Europejskiej oferują kilka tysięcy staży rocznie dla: studentów i absolwentów wyższych uczelni. Europejski Urząd Doboru Kadr EPSO wyszukuje kandydatów do pracy w instytucjach UE w drodze otwartych konkursów, trzymając się zasady, że każda organizacja powinna być faktycznym odzwierciedleniem społeczeństwa, jakiemu służy. Stanowiska w instytucjach UE są dostępne dla wszystkich obywateli państw członkowskich pod warunkiem, że spełniają oni kryteria wyboru na dane stanowisko. Szczegółowe informacje na temat staży oraz pracy w instytucjach UE znajdują w na: 5 EURES - CZYLI OFERTY PRACY W 31 KRAJACH EUROPY Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES to łatwy sposób na znalezienie informacji o ofertach pracy w Europie. EURES dostarcza informacji i porad oraz świadczy usługi w zakresie rekrutacji/miejsc pracy na rzecz pracowników i pracodawców, jak i wszystkich obywateli pragnących korzystać z prawa do swobodnego przepływu osób. Portal Mobilności Zawodowej EURES oferuje oferty pracy w 31 krajach Europy, CV zainteresowanych kandydatów, wiadomości o warunkach życia i pracy za granicą oraz inne praktyczne informacje. Informacje na temat sieci EURES dostępne są na : 6 BEZPŁATNE KURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORGANIZOWANE NA DOLNYM ŚLĄSKU I OPOLSZCZYŹNIE PRZEZ LIDIĘ GERINGER DE OEDENBERG POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Szkolenia prowadzone są przez parę profesjonalistów: Martę Wysogląd i Jerzego Rafała Baniaka ze specjalizującego się w pozyskiwaniu funduszy unijnych Stowarzyszenia Europejski Instytut Edukacji i Komunikacji Społecznej. Uczestnicy dowiadują się m.in. jak stworzyć projekt dla stowarzyszenia, związku czy fundacji, jak wypełnić wniosek, gdzie ubiegać się o dotację. Inicjatywa cieszy się ogromnym powodzeniem, dotychczas skorzystało z niej ponad 200 organizacji pozarządowych. Do tej pory szkolenia odbyły się już w: Planowane szkolenia: 1. Gryfowie Śląskim ( , ) 1. Kłodzko ( ) 2. Wrocławiu ( ) 2. Oleśnica ( ) 3. Jeleniej Górze ( ) 3. Lubań ( ) 4. Zgorzelcu ( ) 4. Oława ( ) 5. Wałbrzychu ( ) 5. Kedzierzyn Koźle ( ) 6. Bielawie ( ) 6. Legnica ( ) 7. Opolu ( ) 7. Głogów ( ) Daty i miejsca kolejnych szkoleń znajdują się na: 5

6 FUNDUSZE UNIJNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁOŻENIE WSTĘPNE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PO KL (NA PRZYKŁADZIE DOLNEGO ŚLĄSKA) Przejrzyj program operacyjny Przeczytaj opis priorytetów programu operacyjnego NA DOLNYM ŚLĄSKU I OPOLSZCZYŹNIE W LATACH (stan na r.) Okres ma przynieść ze sobą wysoką falę funduszy strukturalnych. Fakt ten jest postrzegany jako ogromna szansa rozwojowa dla regionów, w tym również dla organizacji pozarządowych, które mogą z powodzeniem starać się o pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej z: Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL). Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), z którego każdy spośród 16 przygotowany został dla innego województwa. RPO dla Województwa Dolnośląskiego i RPO dla Województwa Opolskiego współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) będącej instrumentem realizacji celów polityki regionalnej Unii Europejskiej na lata w zakresie współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej, wspieranej ze środków (EFRR). JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU? PRZEWODNIK KROK PO KROKU PRZYGOTOWANA KONCEPCJA PROJEKTU Program Operacyjny Kapitał Ludzki znajduje się na stronie Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajduje się na stronie Znajdź najbardziej odpowiadające działanie lub poddziałanie dla Twojego projektu Odszukaj informację, która instytucja jest odpowiedzialna za przyjmowanie wniosków Wejdź na www instytucji przyjmującej wniosek Odszukaj informację o aktualnych konkursach Odszukaj dokumentację konkursową np. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich np. w przypadku działania 6.3. na Dolnym Śląsku jest to Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu np. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu: np. informacje o aktualnych konkursach z PO KL Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu umieszcza na stronie np.: jest ona umieszczona w takiej tabeli Nazwa konkursu Ogłoszenie o konkursie Okres przyjmowania wniosków Dokumentacja konkursowa Załączniki II/6.3/08 Pobierz plik Pobierz plik Zmiany w dokumentacji Pobierz plik Przygotuj wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki Wypełnij wniosek zgodnie z instrukcją wniosku Sprawdź czy posiadasz kompletną dokumentację, spełniającą wszystkie wymogi formalne. Złóż wniosek w instytucji wdrażającej wniosek. Pamiętaj!!! Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane! Cierpliwie czekaj na ogłoszenie wyników konkursu - życzymy powodzenia! np. w przypadku działania 6.3. wymagane załączniki wymienione są w Dokumentacji konkursowej, w punkcie 3.10 Wymagane załączniki do wniosku i umowy o dofinansowanie Program do wypełnienia wniosków współfinansowanych przez EFS znajduje się na stronie: Brak dokumentów może spowodować odrzucenie wniosku! Sprawdź bardzo dokładnie wszystkie wymagane dokumenty i wypełniony wniosek, który musi posiadać wersję papierową i elektroniczną np. w przypadku działania 6.3. jest to Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 6

7 INFORMATOR O INSTYTUCJACH UCZESTNICZĄCYCH WE WDRAŻANIU FUNDUSZY EUROPEJSKICH dla województwa dolnośląskiego i opolskiego na lata Instytucja Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Europejska Współpraca Terytorialna Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia we Wrocławiu Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Kontakt Departament Wdrażania EFS, ul. Żurawia 4a, Warszawa tel , fax Departament Funduszy Strukturalnych Al. Szucha 25, Warszawa tel wew. 297, fax Departament Wdrożeń i Innowacji, ul. Wspólna 1/ Warszawa tel , fax ul. Jagiellońska Warszawa tel , fax Departament Spraw Społecznych Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Siedziba: ul. Mazowiecka 17, II piętro Punkt informacyjny tel , , fax Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, Wrocław tel , fax Departament Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, Wrocław tel , Program Operacyjny Kapitał Ludzki ul. Armii Krajowej, Wrocław tel , fax INFOLINIA PO KL (Priorytety VI-IX) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Referat Europejskiego Funduszu Społecznego tel , Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych ul. Ostrówek 5-7 (parter), Opole tel /01, Wydział Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego tel Opracowanie: Marta Wysogląd i Jerzy Rafał Baniak ze Stowarzyszenia Europejski Instytut Edukacji i Kominikacji Społecznej - na podstawie: Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Dolnośląskiego na lata (uszczegółowienie RPO WD). Czytaj więcej na 7

8 Wizyty parlamentarne r. Już 1500 Dolnoślązaków i mieszkańców Opolszczyzny zostało zaproszonych przez poseł Lidię Geringer de Oedenberg do siedzib Parlamentu Europejskiego (PE) w Strasburgu i Brukseli! Program wizyt parlamentarnych jest wypełniony wieloma prelekcjami i spotkaniami w Parlamencie oraz w innych instytucjach europejskich. Zostaje jednak zawsze czas na zwiedzanie ciekawych zakątków obu europejskich stolic. Wyjazdy studyjne cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a ich uczestnicy wracają naładowani energią do działania i wcielania w życie wiedzy zdobytej podczas wizyty. W każdej edycji Naszego Głosu w Europie zamieszczaliśmy pamiątkowe zdjęcia z kolejnych wyjazdów, teraz podsumujemy wszystkie wizyty w specjalnym albumie, w którym pokazujemy niepublikowane wcześniej fotografie. Jest co wspominać! I wizyta Strasburg r zaproszonych La petite France malownicza dzielnica Strasburga, niegdyś zamieszkiwana przez rybaków, młynarzy, garbarzy dziś stanowi cichą przystań w samym sercu miasta. Przed flagami państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). Obowiązkowe miejsce na fotografię dla każdej grupy zwiedzających. II wizyta Strasburg r. Na okazałym dziedzińcu Parlamentu by wejść do środka trzeba mieć zaproszenie od eurodeputowanego. III wizyta Bruksela r. Wizyty studyjne to nie tylko wspaniała wycieczka, ale przede wszystkim doskonała lekcja wiedzy o UE. Już w autokarze uczestnicy biorą udział w pierwszych europejskich lekcjach. Ale jest też czas na integrację i zabawę. 8

9 IV wizyta Strasburg r. W Radzie Europy w Strasburgu, najstarszej organizacji politycznej w Europie powołanej w 1949 r. m.in., by chronić prawa człowieka. Fortyfikacje w Strasburgu z dwiema średniowiecznymi wieżami i widokiem nad górującą nad Starym Miastem katedrę Notre Dame. V wizyta Bruksela r. Przed wejściem do Parlamentu w Brukseli tutaj przez 3 tyg. w miesiącu odbywają się obrady komisji parlamentarnych i grup politycznych. Przy Komisji Europejskiej i Komitecie Regionów w Brukseli. VI wizyta Strasburg r. z 250 miast, miasteczek i wiosek Stare Miasto w Strasburgu Rue Du Maroquin, gdzie znajdują się liczne sklepy, kawiarenki, restauracje. Wąskie uliczki są pełne turystów, a stragany pamiątek z symbolem miasta: sympatycznym bocianem. Na jednym z mostów Starego Miasta w Straburgu. W oddali zabudowania na Grand Île na rzece Ill (dopływ Renu). VII wizyta Bruksela r. 9 Komitet Regionów w Brukseli powołany do życia w 1994 roku na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, jest organem doradczym złożonym z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, dającym możliwość wywierania wpływu na przyszłe kierunki polityki Unii Europejskiej.

10 VIII wizyta Bruksela r. Galeries St-Hubert w Brukseli najstarszy na świecie pasaż handlowy, tuż obok licznych restauracji i kawiarenek, gdzie tętni życie do późnych godzin nocnych. Podczas spotkania z Panią Poseł, która przybliża swoją pracę, informuje o funkcjonowaniu Unii i możliwościach, jakie daje członkostwo w UE. IX wizyta Bruksela r. Architektura Brukseli to zarówno wspaniałe średniowieczne wieże, jak i błyszczące postmodernistyczne budynki Instytucji Europejskich. Oprócz szkolenia jest czas na dyskusję i pamiątkowe zdjęcie z Panią Poseł. X wizyta Bruksela r. Atomium w Brukseli zbudowane na Expo w 1958 r. wg projektu André Waterkeyna przedstawia atom żelaza powiększony 165 miliardów razy. XI wizyta Strasburg r. Taras widokowy przy Pałacu Sprawiedliwości w Brukseli największym obiekcie architektonicznym w XIX-wiecznej Europie wzniesionym na Wzgórzu Wisielców (Mont des Pendus), skąd André Vésale, twórca nowożytnej anatomii w XVI-tym w. kradł ciała do badań naukowych. Pont du Corbeau na rzece Ill w Strasburgu w tle typowa alzacka architektura w stylu szachulcowym ( mur pruski ). Dziedziniec Parlamentu w Strasburgu, na którym stoi 700-kilogramowa szklana kula rzeźba Zjednoczona Ziemia autorstwa Beaty i Tomasza Urbanowiczów, przekazana Parlamentowi w darze przez miasto Wrocław. 10

11 XII wizyta Bruksela r. Obok hotelu, w którym często mieszkają uczestnicy wizyt na placu l Aviation w Brukseli przy postaci Arlekina, jednego z głównych bohaterów commedia dell arte. Arkady z rzeźbą XIV-wiecznego zbawcy Brukseli św. Sercleasa. Tradycja mówi, że pogłaskanie rzeźby bohatera gwarantuje szczęśliwą przyszłość. Parlament w Strasburgu. Oddany do użytku w 1999 r. budynek Louise-Weiss, zawdzięczający swoje imię wielkiej francuskiej aktywistce z lat 20. XIII wizyta Strasburg r. Przy pomniku wynalazcy druku Johannesa Gutenberga, który mieszkał w Strasburgu od 1434 do 1444 r. XIV wizyta Strasburg r. 11 Starówka Strasburga (w oddali Katedra Notre Dame). Stolica Alzacji jest jednym z niewielu miast na świecie, których centrum zostało sklasyfikowane jako Światowe Dziedzictwo Kulturowe UNESCO. Katedra Notre Dame w Strasburgu perła gotyckiej (XIII w.) architektury z 142 m więżą, z którą związana jest legenda o znajdującym się w podziemiach jeziorze z duszami nowonarodzonych dzieci. Jezioro na brzegach otaczały złe duchy i tylko dobry elf potrafił sprawić, by wyłowione przez niego duszyczki poszybowały do wieży, skąd (do alzackich rodzin) zabierał je czekający tam bocian. Rodzice spodziewający się potomka wykładali na parapetach łakocie, by przyciągnąć do domu bociana z noworodkiem, podobno robią tak do dziś.

12 Parlament w Brukseli imponujące gmachy: Paul- -Henri Spaak - nazwany imieniem pierwszego Przewodniczącego PE oraz Altiero Spinelli od nazwiska jednego z ojców-założycieli Europy. XV wizyta Bruksela r. Statua L Europe przed Parlamentem w Brukseli autorstwa belgijskiej rzeźbiarki May Claerhout, jest symbolem wprowadzonej do obiegu r. wspólnej waluty euro prawnego środka płatniczego obowiązującego obecnie w 15 państwach Unii Europejskiej. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu organ sądownictwa międzynarodowego powołany w 1998 r. na miejsce Europejskiej Komisji Praw Człowieka i Trybunału Praw Człowieka. z KAŻDEGO powiatu na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie Rzeźba symbolizująca macierzyństwo stojąca przed nowoczesnym gmachem Parlamentu w Strasburgu. Widoczne z tyłu flagowe maszty wykonano w Stoczni Gdańskiej. XVI wizyta Strasburg r. Na tarasie dachu Parlamentu w Strasburgu ze szklano-aluminiowego, modernistycznego budynku Louise-Weiss rozciąga się wspaniały widok na panoramę stolicy Alzacji. XVII wizyta Strasburg r. W Radzie Europy na zaproszenie Pani Poseł i eurodeputowanego Bronisława Geremka (Wielkiego Europejczyka, który zginął tragicznie r.) uczestnicy wzięli udział w konferencji na temat polityki kulturalnej. XVIII wizyta Bruksela r. Parlament w Brukseli. W stolicy Belgii usytuowana jest większość Instytucji Unii Europejskiej. Komitet Regionów w Brukseli budynek Jacques Delors nazwany imieniem znanego, byłego przewodniczącego Komisji Europejskiej ( ). 12

13 XIX wizyta Bruksela r. Grand Place Rynek Starego Miasta w Brukseli geograficzne, historyczne i handlowe centrum miasta, z zachowaną wspaniałą XVII-wieczną architekturą. Na ruchliwym, brukowanym placu przewodniczka pani Maria Kozińska opowiada o zabytkach miasta. Plac Luksemburski w Brukseli z widokiem na Parlament Europejski. W kompleksie budynków Parlamentu mieszczą się nie tylko sale posiedzeń i biura poselskie, dla wygody pracujących znajdują się tam również banki, poczta, pralnia, przedszkole, supermarket a nawet fryzjer. XX wizyta Strasburg r. Parlament w Strasburgu wybudowany nad jednym z licznych kanałów, które przecinają ulice miasta, stanowi także ogromną atrakcję turystyczną. Niestety ze względów bezpieczeństwa tylko osoby posiadające specjalne przepustki mogą wejść do środka. Przed Radą Europy w Strasburgu. XXI wizyta Bruksela r. Sala plenarna w Parlamencie w Brukseli tutaj odbywają się tzw. mini sesje plenarne. Uczestnicy słuchają wykładu o prawach obywateli w Unii Europejskiej. XXII wizyta Bruksela r. 13 Komisja Europejska w Brukseli Instytucja, której zadaniem jest reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów całej Unii. Komisja przygotowuje wnioski dotyczące nowych aktów prawa wspólnotowego, które następnie przedkłada pod głosowanie Parlamentowi i Radzie Europejskiej. Statua L Europe przed Parlamentem w Brukseli jedno z ulubionych miejsc na pamiątkową fotografię.

14 Katedra Notre Dame w Strasburgu najbardziej charakterystyczny budynek miasta. Monumentalna średniowieczna świątynia ma tylko jedną wieżę drugiej nie wybudowano, podłoże okazało się zbyt bagniste. XXIII wizyta Strasburg r. Przystań w Strasburgu w oczekiwaniu na tramwaj wodny. Nazwa Strasburg w języku niemieckim znaczy miasto dróg przebiegają tędy liczne szlaki komunikacyjne, od czasów rzymskich łączące Europę Północną i Środkową z Morzem Śródziemnym. XXIV wizyta Strasburg r. Podczas prelekcji w Parlamencie w Strasburgu pracownicy instytucji wyjaśniają uczestnikom wizyty zasady funkcjonowania poszczególnych organów Unii. Park de l Orangerie znajduje się w pobliżu instytucji europejskich wymarzone miejsce na spacer, wycieczkę rowerową czy piknik. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uczestnicy słuchają wykładu o działalności Instytucji, zasiadając na miejscach sędziowskich. XXV wizyta Strasburg r. W tramwaju wodnym po rzece Ill. Rejsy tzw. bateau mouche są znakomitym sposobem na zobaczenie najciekawszych budowli Strasburga oraz zapoznania się z ich historią. W ciepłe dni szklany dach tramwaju jest odkrywany. XXVI wizyta Strasburg r. Przed Radą Europy w Strasburgu Polska jest jej członkiem od 1991 roku. Figury Katedry Notre Dame w Strasburgu zbudowanej z charakterystycznego dla tego regionu czerwonego piaskowca. We wnętrzu Katedry znajduje się wciąż działający zegar astronomiczny. 14

15 XXVII wizyta Bruksela r. Spacer po Brukseli. W stolicy Europy panuje ogromny ruch uliczny, by zmniejszyć jego natężenie pod miastem wydrążono ogromną sieć tuneli. Parlament w Brukseli przestronna, nowoczesna budowla ze szkła i stali tuż obok urokliwego parku Leopolda i podziemnego dworca Luksemburskiego. XXVIII wizyta Strasburg r. Przed Radą Europy w Strasburgu powiewają flagi wszystkich państw członkowskich. La petite France w Strasburgu dzielnica z urokliwymi uliczkami pełnymi kocich łbów, licznymi restauracjami i sklepikami, gdzie kupić można tradycyjne alzackie produkty: wino, figurki bocianów i gliniane formy na babkę. Zdjęcia z wizyt: XXIX (Bruksela, r.) i XXX (Bruksela, r.) na stronie Miejsce na Twoje zdjęcie! EUROPA CZEKA NA CIEBIE! Dla tych, którzy jeszcze w Parlamencie Europejskim nie byli, mamy propozycję wzięcia udziału w organizowanych przez poseł Lidię Geringer de Oedenberg kolejnych konkursach, w których nagrodą jest podobny wyjazd. Szczegółowe informacje na 15 Publikacja Delegacji Polskiej w Grupie Europejskich Socjalistów w Parlamencie Europejskim. Wydawca: Lidia Geringer de Oedenberg Poseł do Parlamentu Europejskiego Biuro Poselskie, Rynek 7, Wrocław, tel./ fax Redaktor Naczelny: Lidia Geringer de Oedenberg, redaktor prowadzący: Dominika Wesołowska. Zdjęcia: Photo European Parliament, Parlament Europejski w Brukseli: PHS (Architekt: Association des architectes du CIC: Vanden Bossche sprl, C.R.V. s.a., CDG sprl, Studiegroep D. Bontinck), ASP (Architekt: AEL), Zofia Ulatowska, Monika Salamon, archiwum. Skład i druk: PALMApress s.c., Wrocław, pl. Hirszfelda 16/17, tel Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Data zamknięcia numeru: r. Dotychczas ukazało się 8 edycji informatora Nasz Głos w Europie, o łącznym nakładzie 150 tys. egz., wcześniejsze wydania znajdują się na

16 ASYSTENCI I BIURA POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO LIDII GERINGER DE OEDENBERG BRUKSELA - BELGIA Parlament Europejski, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B.P. 1047, ASP 07H153, B-1047 Bruxelles/Brussel WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE: Ilona Lelonek Karolina Zielińska STRASBURG - FRANCJA Parlament Europejski, Allée du Printemps B.P. 1024/F, LOW T05049, F Strasbourg Cedex 1. WROCŁAW Wrocław ul. Rynek 7, Pasaż pod Błękitnym Słońcem dyrektor biura: Zofia Ulatowska-Rybaj 2. Bierutów Bierutów ul. Wrocławska Bogatynia Bogatynia ul. Kościuszki 24a 4. Bolesławiec Bolesławiec ul. Opitza Dzierżoniów Dzierżoniów ul. Sienkiewicza 7 6. Głogów Głogów ul. Grodzka 4 7. Gryfów Śląski Gryfów Śląski ul. Kolejowa 45 Władysław Bogusław Kobiałka 8. Jelcz-Laskowice Jelcz Laskowice ul. Bożka Jelenia Góra Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego Kłodzko Kłodzko ul. Wojska Polskiego 18 Zenon Stępień Robert Waldemar Kubaś Zofia Ulatowska-Rybaj Iwona Wiśniewska-Kocjan Henryk Nawrocki Paweł Zieliński Mariusz Piestrak Rafael Rokaszewicz Ryszard Rokaszewicz Ryszarda Sasin Mieczysław Gnach Edward Kociszewski Tadeusz Smoliński Daniel Ochman Agnieszka Jędrusyna Iwona Klijewska-Raszko 11. Lądek Zdrój Lądek Zdrój ul. Kłodzka 1 a 12. Legnica Legnica Rynek Lubań Lubań ul. Bracka Oleśnica Oleśnica ul. M. Reja Oława Oława Rynek-Ratusz 1, pok Strzelin Strzelin ul. Kościuszki Świdnica Świdnica Rynek Wałbrzych Wałbrzych Plac Magistracki 3a 19. Zgorzelec Zgorzelec ul. Warszawska 1 Dominika Wesołowska Izabela Ciesielska Lidia Markowska Adriana Sinica Marta Przeworska Edward Witecki Maciej Syta Bożena Tabisz Magdalena Pakosińska Justyna Chwała Andrzej Mielczarek Jolanta Kurkiewicz WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE: 1. OPOLE Opole ul. Piastowska 17 pok BRZEG Brzeg ul. Sukiennice 2 Piotr Mielec Robert Milczarek KĘDZIERZYN-KOŹLE 4. Kędzierzyn Kędzierzyn-Koźle ul. Grunwaldzka Koźle Kędzierzyn-Koźle ul. Piastowska 51 Alicja Bachowska 3. PRUDNIK Prudnik Plac Wolności 4/1 Bartłomiej Tyczyński Grzegorz Jania Godziny otwarcia biur i inne informacje: Alicja Derej

Możliwości finansowania kultury z funduszy europejskich

Możliwości finansowania kultury z funduszy europejskich Możliwości finansowania kultury z funduszy europejskich Marek Góźdź Naczelnik Wydziału ds. Funduszy Europejskich Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pieniądze

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Justyna Staszak Koordynator dolnośląskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Justyna Staszak Koordynator dolnośląskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich Justyna Staszak Koordynator dolnośląskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich Fundusze Europejskie W latach 2014-2020 realizowanych będzie 6 krajowych programów oraz instrument współpracy transgranicznej

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ Każda osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obywatelem europejskim. Obywatelstwo Unii Europejskiej uzupełnia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Fundusze Europejskie W latach 2014-2020 realizowanych będzie 6 krajowych programów oraz instrument współpracy transgranicznej i ponadnarodowej:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Statystyka: 2 posiedzenie plenarne WKDS, 3 posiedzenia Prezydium WKDS, Posiedzenia Zespołów

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ KOORDYNATOR INICJATOR ANIMATOR WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W TWOIM REGIONIE! KIELCE 2013 Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, iż decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE Parlament Europejski Rola i funkcje w UE Instytucje UE Parlament Europejski Rada Europejska Rada Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości UE Europejski Bank Centralny Trybunał Obrachunkowy Ogólny zakres

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER 04/2014. Zielona Góra

NEWSLETTER 04/2014. Zielona Góra NEWSLETTER 04/2014 Zielona Góra MSZ POSZUKUJE WYKONAWCY PROJEKTU STATUETKI NAGRODY SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie serdecznie zapraszają

Bardziej szczegółowo

Samorząd lokalny a Unia Europejska konferencja w Golubiu-Dobrzyniu

Samorząd lokalny a Unia Europejska konferencja w Golubiu-Dobrzyniu Na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke, kilkudziesięcioosobowa grupa samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego przybyła w sobotę do Golubia-Dobrzynia, by wziąć udział w dwudniowej

Bardziej szczegółowo

Wybory Europejskie Wybory Lokalne

Wybory Europejskie Wybory Lokalne Poczdam, 25. maj 2014 Wybory Europejskie Wybory Lokalne Wybory Rady Konsultacyjnej ds. Migrantów KTO WYBIERA KOGO? Poradnik dla Europejczyków w Poczdamie www.europe-direct-potsdam.eu www.bbag-ev.de Foto:

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS egazety Prawnej Wyjaśnienia i praktyczne porady

e-poradnik Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS egazety Prawnej Wyjaśnienia i praktyczne porady e-poradnik egazety Prawnej Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS Wyjaśnienia i praktyczne porady Kto może uzyskać unijną dotację na własny biznes Czy można wystąpić

Bardziej szczegółowo

Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego

Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego Jacek Safuta Dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce Warszawa, 22 listopada 2010 roku Biura

Bardziej szczegółowo

Staże w instytucjach unijnych

Staże w instytucjach unijnych Staże w instytucjach unijnych informator Charakterystyki, wymagania, warunki, procedury aplikacyjne STAŻ W BIURZE FRAKCJI EUROPEJSKIEJ PARTII LUDOWEJ Grupa EPL w Parlamencie Europejskim oferuje absolwentom

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie majątkowe posłów

Oświadczenie majątkowe posłów Oświadczenie majątkowe posłów ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM I DO REGULAMINU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DOTYCZĄCYM KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 1. Ile państw jest obecnie w UE? a) 15 b) 25 c) 27 2. Głównymi instytucjami UE są: a) Komisja Europejska, Rada UE, Parlament Europejski, Rada Europejska b) Komisja Europejska,

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Dla rozwoju infrastruktury i środowiska INFORMATOR - lipiec 2009 17 milionów dla Środy Śląskiej Unijne pieniądze na eko-inwestycje 39 milionów dla Strzegomia Szkolenie JRP Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty

Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty Pawłowicz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 07/2015. Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju.

Biuletyn nr 07/2015. Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju. Biuletyn nr 07/2015 Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju. W Rwandzie żyje 20 tysięcy niewidomych dzieci. Tylko 1,5% spośród nich ma możliwość nauki w szkołach

Bardziej szczegółowo

Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel?

Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Debata w Chrzanowie Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Poparcie społeczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGIONALNEJ SIECI DZIEDZICTWA KULINARNEGO DOLNEGO ŚLĄSKA

REGULAMIN REGIONALNEJ SIECI DZIEDZICTWA KULINARNEGO DOLNEGO ŚLĄSKA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1059/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2011 r. REGULAMIN REGIONALNEJ SIECI DZIEDZICTWA KULINARNEGO DOLNEGO ŚLĄSKA Wymagania członkowskie dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski

Parlament Europejski Parlament Europejski Czym jest Parlament Europejski? Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, której członkowie są wyłaniani w bezpośrednich wyborach. Reprezentuje obywateli państw

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ogólnopolska Fundusze unijne dla Polski czy wykorzystamy szansę?

Konferencja Ogólnopolska Fundusze unijne dla Polski czy wykorzystamy szansę? Koło Naukowe Studentów Projekt Europa Uniwersytet Wrocławski Studenckie Koło Naukowe Touching Europe Uniwersytet Warszawski Konferencja Ogólnopolska Fundusze unijne dla Polski czy wykorzystamy szansę?

Bardziej szczegółowo

Jak budować dialog między administracją a pracodawcami?

Jak budować dialog między administracją a pracodawcami? Jak budować dialog między administracją a pracodawcami? Marcin Kowalski Wiceprezes Zarządu, Sudecki Związek Pracodawców Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Programy INTERREG 2014-2020 Transgraniczne INTERREG VA Transnarodowe - INTERREG VB (Program Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrala Kultury jest realizowany przez Polską Fundację Komunikacji z siedzibą w Warszawie wraz z Partnerami - firmą

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa wspiera działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

Informacje adresowe o punktach informacyjnych dla beneficjentów

Informacje adresowe o punktach informacyjnych dla beneficjentów Informacje adresowe o punktach informacyjnych dla beneficjentów I. URZĘDY, AGENDY RZĄDOWE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Strategia medialna Unii Europejskiej. dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl

Strategia medialna Unii Europejskiej. dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl Strategia medialna Unii Europejskiej dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl Źródła informacji o polityce europejskiej Źródło: Standard Eurobarometer no 80 (2013) Narzędzia strategii medialnej narzędzia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej. Piotr Borys Parlament Europejski

Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej. Piotr Borys Parlament Europejski Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej Piotr Borys Parlament Europejski Strategia EUROPA 2020 Inicjatywy przewodnie: Unia Innowacji Mobilna młodzież Europejska agenda cyfrowa Europa efektywnie korzystająca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. 1. Postanowienia ogólne Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce Regulamin Konkursu 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą: Jak chciałbyś być informowany o Unii Europejskiej?. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

2012-10-08. Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Łukasz Urbanek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

2012-10-08. Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Łukasz Urbanek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego LOKALNE PROGRAMY REWITALIZACJI REALIZOWANE PRZY UDZIALE WSPARCIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-20132013 Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? Poradnik krok po kroku

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? Poradnik krok po kroku JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? Poradnik krok po kroku Stowarzyszenie jest zakładane na zebraniu założycielskim przez co najmniej 15 osób, które stają się członkami założycielami stowarzyszenia. Kto może założyć

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ mgr Maria Pelc KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Polityka edukacyjna UE System oświatowy to bardzo ważny czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego, który

Bardziej szczegółowo

Wygraj wniosek pozyskaj dotację

Wygraj wniosek pozyskaj dotację Przewodnik po konkursie dla NGO Wygraj wniosek pozyskaj dotację ORGANIZATOR KONKURSU Firma Ascend Consulting (www.ascendconsulting.pl) specjalizująca się w pozyskiwaniu dotacji z różnych źródeł zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka:

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Studenci ukraińskich uczelni na zajęciach w RODM Bydgoszcz Lekcje międzynarodowe w bydgoskim

Bardziej szczegółowo

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Agnieszka Luck, Kinga Motysia Krajowe Centrum Europass Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja Fundusz Współpracy EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium "Fundusze UE dla Bibliotek", (Chorzów, 26 listopada 2010 roku)

Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium Fundusze UE dla Bibliotek, (Chorzów, 26 listopada 2010 roku) Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium "Fundusze UE dla Bibliotek", (Chorzów, 26 listopada 2010 roku) Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 3-4/3/4, 125-128 2010 SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA/ ROZBUDOWA... km SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY... 1

BUDOWA/ ROZBUDOWA... km SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY... 1 www.erdf.edu.pl Ministerstwo Gospodarki i Pracy ROZSZERZONY OPIS MERYTORYCZNY Projektu Modelowego BUDOWA/ ROZBUDOWA... km SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY... 1 realizowany w ramach Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje przygotowano na podstawie danych zebranych przez studentów Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WPROWADZENIE

WPROWADZENIE WPROWADZENIE 2 WPROWADZENIE WPROWADZENIE Rynek pracy państw UE/EOG po rozszerzeniu go o nowe kraje członkowskie z dniem 1 maja 2004r. znacznie zwiększył swój potencjał w zakresie siły pracowniczej. Stopniowo realizowana

Bardziej szczegółowo

O 18% więcej pociągów

O 18% więcej pociągów O 18% więcej pociągów za niemal te same pieniądze! Newag SA Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie dolnośląskim Gdzie jesteśmy? Koleje Dolnośląskie i samorząd wojewódzki dysponują 25 autobusami

Bardziej szczegółowo

Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE. Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r.

Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE. Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r. Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r. Europejski Rok Praw Obywateli 2013 Obywatelstwo Unii Europejskiej Każda osoba posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

Statut Koła naukowego ENACTUS UE

Statut Koła naukowego ENACTUS UE Statut Koła naukowego ENACTUS UE Rozdział I Postanowienia ogólne Art.1 Koło Naukowe ENACTUS UE (zwane dalej Kołem) jest samorządną organizacją studencką reprezentującą Uniwersytet Ekonomiczny w Programie

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe)

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Pozyskiwanie środków z funduszy UE i ich administrowanie Nazwa w języku angielskim Język wykładowy polski

Bardziej szczegółowo

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Kształcenie specjalne i nowoczesne środki dydaktyczne wyzwaniem dla nauczyciela projekt nr POKL.09.04.00-14-028/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Środki z programów Unii Europejskiej inne niż fundusze strukturalne dostępne w Brukseli dla NGO`s

Środki z programów Unii Europejskiej inne niż fundusze strukturalne dostępne w Brukseli dla NGO`s Środki z programów Unii Europejskiej inne niż fundusze strukturalne dostępne w Brukseli dla NGO`s Lifelong Learning Europa dla Obywateli etwinning Kultura 2007 2013 Młodzież MF EOG i Norweski MF Biuro

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania usług rozwojowych

Możliwości finansowania usług rozwojowych Kliknij, aby dodać Dolnośląski tytuł Wojewódzki prezentacji Urząd Pracy Możliwości finansowania usług rozwojowych Wdrażane przez DWUP Programy Operacyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. PARTNER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Konferencja 22.09.11, Wrocław Monika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie...

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie... Raport z realizacji planu działania przy wdrażaniu standardów współpracy w płaszczyźnie 3: Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności, w obszarze 2: Wspieranie procesów integracji

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Środa z Funduszami dla instytucji kultury Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r. Ilona Kwiecińska Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu BUDŻET PROGRAMU - 226 mln EUR z EFRR Oś priorytetowa Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dzień Informacyjny na temat programu Comenius

Dzień Informacyjny na temat programu Comenius Dzień Informacyjny na temat programu Comenius Magdalena Chawuła-Kosuri Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli Katowice, 20 listopada 2012 r www.silesia-europa.pl PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015

Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015 EUROPASS Powołany z końcem 2004 na mocy Decyzji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY Spis treści O konkursie... 3 Kategorie konkursowe... 4 Zgłaszanie prac... 5 Sposób wyłaniania zwycięzców... 6 Nagrody... 7 Szczegółowe informacje... 7 Informacje o organizatorze

Bardziej szczegółowo

Obywatel UE Civis Europaeus sum

Obywatel UE Civis Europaeus sum Obywatel UE Civis Europaeus sum dr Jan Misiuna Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Baza adresowa filii biura projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

Baza adresowa filii biura projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Baza adresowa filii biura projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Lp. Powiat Imię i nazwisko pracownika 1 bolesławiecki Danuta Jarosz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WIZYT STUDYJNYCH

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WIZYT STUDYJNYCH SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WIZYT STUDYJNYCH DO EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ WEST-VLAANDEREN / FLANDRE-DUNKERQUE-CÔTE D OPALE (20-23.11.2013) ORAZ EURO-INSTITUTU W KEHL (25-28.06.2014)

Bardziej szczegółowo

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY!

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY! Biuletyn PREMD Numer 3(7)/2012 Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem informacji nie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Wałbrzych, 21.11.2013 r. 2 Jak to się zaczęło... I połowa 2010 r.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI edycji programu

Podsumowanie VI edycji programu TRZYMAJ FORMĘ! Podsumowanie VI edycji programu Kamila Miedzińska-Sapiszczuk Wrocław, 20 września 2012 ZASIĘG PROGRAMU szkoły (POLSKA) VI edycja. 7492 V edycja. 6795 IV edycja.6949 III edycja. 6188 II edycja.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, listopad 2012 r. Środki pomocowe wspierające rozwój kraju Informacja o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, dn. 21.09.2011 r. Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 20 slutego 2014 roku

PRZEGLĄD PRASY 20 slutego 2014 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 20 slutego 2014 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa. Podsumowanie spotkań Sieci 2010/2011

Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa. Podsumowanie spotkań Sieci 2010/2011 Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa Podsumowanie spotkań Sieci 2010/2011 Powołanie KSTP Uchwała Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka - unikalny przykład współpracy samorządu z biznesem na rzecz NGO

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka - unikalny przykład współpracy samorządu z biznesem na rzecz NGO Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka - unikalny przykład współpracy samorządu z biznesem na rzecz NGO Iwona Tandecka, Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka Płock, 27.02.2013 r. trochę historii 14 października

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Nauczyciel kształcenia zawodowego województwa mazowieckiego gotowy na zmiany projekt nr POKL.09.04.00-14-105/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rok funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego za nami!

Rok funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego za nami! PROJEKT TWORZENIE LOKALNYCH INKUBATORÓW NGO W RAMACH DOLNOŚLĄSKIEJ SIECI DORADZTWA POZARZĄDOWEGO JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Rok funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulaminu rekrutacji testerów portalu internetowego monitorowania losów absolwentów

Regulaminu rekrutacji testerów portalu internetowego monitorowania losów absolwentów Regulaminu rekrutacji testerów portalu internetowego monitorowania losów absolwentów prowadzonej w ramach projektu pt. PI Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Port Lotniczy Wrocław Strachowice

Międzynarodowy Port Lotniczy Wrocław Strachowice Międzynarodowy Port Lotniczy Wrocław Strachowice Miasto - Metropolia Region Patryk Wild Procesy w sektorze lotniczego transportu pasażerskiego na Dolnym Śląsku Liberalizacja przepisów Zwiększanie mobilności

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ KLUCZEM DO BIZNESU dla PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO- DYDAKTYCZNYCH INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN NABORU I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ KLUCZEM DO BIZNESU dla PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO- DYDAKTYCZNYCH INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN NABORU I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ KLUCZEM DO BIZNESU dla PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO- DYDAKTYCZNYCH 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady naboru i odbywania staży

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI BIULETYN ELEKTRONICZNY 2 (11) / 2014

DOBRE PRAKTYKI BIULETYN ELEKTRONICZNY 2 (11) / 2014 DOBRE PRAKTYKI BIULETYN ELEKTRONICZNY 2 (11) / 2014 Klaster turystyczny Orava w dniach od 7 do 9 kwietnia gościł przedstawicieli polskiej Jurajskiej Organizacji Turystycznej. Spotkanie miało na celu przede

Bardziej szczegółowo

TEST Konkurs z wiedzy na temat Unii Europejskiej. Czas na rozwiązanie 45 minut. Test jednokrotnego wyboru

TEST Konkurs z wiedzy na temat Unii Europejskiej. Czas na rozwiązanie 45 minut. Test jednokrotnego wyboru TEST Konkurs z wiedzy na temat Unii Europejskiej Czas na rozwiązanie 45 minut Test jednokrotnego wyboru 1. Co jest głównym celem RPO WSL? a) dążenie do dynamicznego rozwoju regionu b) wyrównanie szans

Bardziej szczegółowo

DNI GERONTOLOGII WROCŁAW 2015,

DNI GERONTOLOGII WROCŁAW 2015, FEDERACJA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU z siedzibą we WROCŁAWIU i WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO WROCŁAWSKIE CENTRUM SENIORA zapraszają do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej DNI

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r.

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Poniedziałek, 12 listopada 2012 r. godz. 10:00 Seminarium: Jak stworzyć

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych

Porozumienie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych Porozumienie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych 1. Postanowienia ogólne 1. Powstanie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych, zwanej dalej Siecią jest konsekwencją działań projektu Osiemnastka w

Bardziej szczegółowo

Powtórzmy sukces INTERREG! Departament Polityki Regionalnej Zespół Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Powtórzmy sukces INTERREG! Departament Polityki Regionalnej Zespół Europejskiej Współpracy Terytorialnej Sprawozdanie z konferencji Europejska Współpraca Terytorialna 2007 2013 w Małopolsce. Powtórzmy sukces INTERREG! 20 maja 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Departament Polityki Regionalnej ul. Wielicka

Bardziej szczegółowo