Co zyskaliśmy dzięki Unii Europejskiej? Skorzystaj z szansy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co zyskaliśmy dzięki Unii Europejskiej? Skorzystaj z szansy:"

Transkrypt

1 Informator Posła do Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg z Polskiej Delegacji Grupy PSE Numer: 8 rok 2009 ISSN Egzemplarz bezpłatny Numer rejestru: 2062 Co zyskaliśmy dzięki Unii Europejskiej? Skorzystaj z szansy: Nasze nowe prawa w Unii Jak założyć firmę za unijne pieniądze Unijne programy edukacyjne Staże i praca w instytucjach unijnych Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych Już 1500 zaproszonych do Parlamentu Europejskiego! Bądź następny, co miesiąc nowy konkurs!

2 Od Wydawcy Fundusze przeznaczone na rozwój polskich regionów zostały nam zagwarantowane w tzw. per spektywie finansowej , teraz konieczna jest ich efektywna absorpcja. Celem pomocy unijnej jest jednak nie tylko stymulowanie wzrostu gospodarczego biednych regionów, niezwykle ważnym jest także wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W obecnej, ósmej edycji Informatora Nasz Głos w Europie szczególnie polecam więc przewodnik po funduszach dla organizacji pozarządowych. Od stycznia 2008 roku organizuję w różnych miastach Dolnego Śląska i Opolszczyzny cykl bezpłatnych kursów dla organizacji pozarządowych z zakresu pozyskiwania środków unijnych, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem (informacje na temat kolejnych szkoleń: Poniewa publikowane w poprzednich edycjach Informatora poradniki cieszy³y siê bardzo du ym zainteresowaniem, przypominam najwa niejsze z nich: Nasze nowe prawa w Unii Jak założyć firmę za unijne pieniądze Unijne programy edukacyjne Staże i praca w instytucjach unijnych Od początku sprawowania mandatu eurodeputowanego zapraszam mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny na edukacyjne wyjazdy studyjne do Parlamentu Europejskiego. Każdy spośród 1500 uczestników ufundowanego przeze mnie wyjazdu wrócił do Polski bogatszy w doświadczenia i pełen energii do działania na przyszłość. Na łamach Naszego Głosu w Europie publikuję regularnie zdjęcia dokumentujące kolejne wizyty parlamentarne. W obecnym wydaniu gorąco polecam zbiorczy, pamiątkowy album fotografii ze wszystkich wyjazdów. Zapraszam jednocześnie do odwiedzenia mojej strony: gdzie znajdują się kolejne konkursy, w których główną nagrodą jest właśnie wyjazd do Parlamentu Europejskiego! Zachęcam również do zapoznania się z kulisami mojej pracy oraz do dyskusji na moim blogu: Życząc interesującej lektury, Lidia Geringer de Oedenberg Poseł do Parlamentu Europejskiego Jestem posłem w grupie politycznej Partii Europejskich Socjalistów (PSE), pracuję w następujących komisjach i delegacjach w Parlamencie Europejskim: Komisje: Prawna Wiceprzewodnicząca Petycji Rozwoju Regionalnego Praw Kobiet i Równouprawnienia Ponadto w latach pracowałam w Komisji Budżetowej i Komisji Tymczasowej d/s wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach Delegacje: do Spraw stosunków z państwami Azji Południowej do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Chorwacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE Jestem autorką : 18 sprawozdań, 12 opinii, 29 interpelacji i sprawozdawcą pomocniczym z ramienia grupy PSE do: 6 sprawozdań, 16 opinii (stan na r. ponadto kilkanaście sprawozdań w toku) Uzyskałam nominację do prestiżowej nagrody dla Najlepszego Eurodeputowanego Roku 2008 w kategorii: Campaigner of the Year. MEP Award, przyznawanej przez The Parliament Magazine w uznaniu dla skutecznej kampanii w sprawie wprowadzenia napisów (subtitles) do wszystkich programów telewizji publicznych w UE. Zebrane podpisy posłów pod inicjatywą umożliwiły zwrócenie się do Komisji Europejskiej o przedstawienie propozycji legislacyjnej w tej sprawie. Inicjatywa została wsparta i doceniona także przez Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych, który uhonorował mnie w 2008 r. Złotą Odznaką PZG. 2

3 Unia jest, moim zdaniem, unikatowym przykładem realizacji wydawałoby sięzupełnie utopijnej idei pogodzenia odwiecznych i zapiekłych wrogów poprzez połączenie ich gospodarczych interesów i przez to wykluczenie przyczyny ekonomicznej jako źródła ewentualnych przyszłych konfliktów. Unia jest skomplikowana - to prawda. Wszystko wymaga odpowiedniego czasu i przestrzegania reguł to też prawda. Ale, zważywszy, że Unia zrzesza prawie pół miliarda obywateli z 27 rożnych (niegdyś wrogich sobie) państw: wielkich - małych, bogatych - biednych, o różnej kulturze, tradycjach, religiach uważam, że to cud, że wszystko jednak całkiem sprawnie działa, pomimo dodatkowego utrudnienia, jakim jest obowiązek tłumaczenia wszelkich dokumentów na 23 języki! Obywatele mało o Unii wiedzą, a słabo poinformowani są nie tylko nowi. Brak podstawowego unijnego zorientowania jest powszechny. Jeśli ktoś bardzo chce, to oczywiście dotrze do konkretnej informacji, choćby w Internecie, czy za pośrednictwem nowej telewizji parlamentarnej EuroparlTV (http://www.europarltv.europa.eu /StartPage.aspx), ale bardzo rzadko natknie się na interesujące unijne informacje przypadkiem. Unia niestety zupełnie nie radzi sobie z chwaleniem się własnymi osiągnięciami. A myślę, że ma się czym pochwalić. Podsumowując nasze pierwsze lata w Unii (poza płynącą rzeką pieniędzy), warto przypomnieć kilka z wielu osiągnięć związanych z naszą pierwszą polską kadencją w Parlamencie Europejskim, która oficjalnie rozpoczęła się w lipcu 2004 r. Co się zmieniło od tego czasu: 1 22 Podróżujemy w strefie Schengen - wygoda i oszczędność czasu. Płacimy zdecydowanie mniej za roaming, ograniczenia stawek (tzw. eurotaryfa) objęła wszystkich unijnych operatorów komórkowych, po wakacjach nie czeka na nas zaskakujący rachunek. DOCEŃMY UNIĘ EUROPEJSKĄ 3 Mamy nowe prawa wyborcze - bierne i czynne: w wyborach do Parlamentu Europejskiego i lokalnych na terenie całej Unii, bez względu na to gdzie na stałe mieszkamy. Przykładowo nasz rodak może być brytyjskim radnym lub hiszpańskim posłem do Parlamentu Europejskiego. 24 Mamy możliwość dochodzenia swoich praw na poziomie unijnym poprzez składanie petycji do Parlamentu Europejskiego, skarg do Komisji Europejskiej czy Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (Ombudsman). Trochę to trwa, ale warto nie odpuszczać w wielu przypadkach wydawałoby się niemożliwych jednak obywatel wygrywa. Zachęcam do przeczytania ostatniego raportu Ombudsmana 07/pdf/pl/rap07_pl.pdf 5 Mamy na całym świecie opiekę konsularną wszystkich placówek krajów unijnych, jeśli odpowiedniej - polskiej w kraju, gdzie akurat przebywamy nie ma. Zgubiony paszport przestaje być problemem w kraju gdzie nie ma polskiej ambasady idziemy do np. do włoskiej czy czeskiej, które potraktują nas jak swojego. 26 Wiemy, ile naprawdę zapłacimy za bilet lotniczy, ponieważ taryfy lotnicze muszą teraz obejmować wszystkie podatki i opłaty dodatkowe. Nikt już nas nie skusi na bilet za 1 zł, by przy płaceniu zdziwić się, że to jednak z opłatami jest 500 zł. 7 Wiemy, ile naprawdę wyniosą opłaty za kredyt konsumencki możemy wybrać najkorzystniejszą ofertę w swoim lub innym kraju członkowskim Unii, wiedząc, że oferta jest zestandaryzowana i obejmuje całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, ponadto prawo odstąpienia od umowy, czy możliwość przedterminowej spłaty. Nic się już nie ukryje drobnym druczkiem, oferty muszą być porównywalne ze sobą, my wybieramy dla nas najlepszą. 28 Otwarta została droga do reformy rynku telekomunikacji w Unii, uwolnione w wyniku przejścia na cyfrowe nadawanie sygnału telewizyjnego częstotliwości radiowe zostaną przeznaczone na rozwój nowych usług, takich jak szerokopasmowy dostęp do Internetu lub mobilna telewizja. Teraz chcemy zapewnić powszechny dostęp do Internetu - nieodpłatny lub za symboliczną kwotę. 9 Wdrażamy politykę równych szans i niedyskryminacji w Unii, co wiąże się np. z wydłużeniem urlopu macierzyńskiego, ułatwieniem dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od osoby zamieszkującej w innym państwie członkowskim UE i in. i daje gwarancje, że nasze obywatelskie prawa naprawdę obowiązują w całej Unii. 210 Przyjęto Reach (rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny i zatwierdzania produktów chemicznych) jeden z największych i najbardziej złożonych aktów prawnych, nad którymi pracował Parlament Europejski. Dotyka on wielu zagadnień społecznych i ekonomicznych, takich jak ochrona środowiska, zdrowie obywateli, konkurencyjność przemysłu, warunki pracy i ochrona pracowników kobyła prawna chroniąca nasze zdrowie i dająca nam informacje o chemii w każdym np. spożywanym produkcie. 11 Na koniec wymienię jeszcze Galileo - pierwszy cywilny system nawigacji satelitarnej, który ma być wykorzystywany do oferowania: usługi dostarczania informacji niezbędnych do pozycjonowania, świadczenia usług związanych z ochroną życia, usług handlowych, usług regulowanych publicznie (dla użytkowników upoważnionych przez władze publiczne) oraz uczestniczenia w usługach poszukiwawczych i ratowniczych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już od 2013 roku będziemy mogli zaufać Galileo. Lidia Geringer de Oedenberg 3

4 UNIA EUROPEJSKA DLA AKTYWNYCH LUDZI Informator Nasz Głos w Europie zaczął się ukazywać w 2004 roku. W każdym wydaniu prezentowaliśmy praktyczne informacje, przydatne przede wszystkim dla aktywnych obywateli. Mimo, że Informator, którego łączny nakład wyniósł do tej pory ponad 100 tys. egz. - zawsze bardzo szybko się rozchodził, w dalszym ciągu mogą Państwo przeczytać wszystkie wcześniejsze wydania na W obecnej edycji przypominamy niektóre poruszone już wcześniej tematy, dodając kolejne informacje o możliwościach znalezienia oferty pracy w ponad 30 krajach Europy oraz o funduszach unijnych dla organizacji pozarządowych NASZE NOWE PRAWA W UNII Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., polscy obywatele zyskali nowe prawa wynikające z obywatelstwa europejskiego. Do najważniejszych zaliczyć można: - czynne i bierne prawo wyborcze do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach lokalnych w dowolnym kraju Unii, który jest miejscem zamieszkania, - prawo do swobodnego przemieszczania się po terytorium UE, - prawo do składania petycji do Parlamentu Europejskiego oraz skarg do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Informacje na temat trybu składania skarg do poszczególnych instytucji europejskich znajdują się na: Dodatkowo od 2008 r. formularz skargi do Komisji Europejskiej dostępny jest na: JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ ZA UNIJNE PIENIĄDZE Nie bójmy się pomysłów, inicjatyw. Bądźmy odważni. Środki pomocowe są skierowane nie tylko dla samorządów czy wielkich firm. Są także w zasięgu ręki przedsiębiorcy zakładającego własną firmę, a także tego, który chce swoją firmę zmodernizować. Podstawą sukcesu jest pomysł i konsekwencja. Jak poruszać się w gąszczu przepisów, gdzie szukać pomocy? Przydatne informacje jak również przykłady projektów już zrealizowanych znajdują się na: UNIJNE PROGRAMY EDUKACYJNE Uczenie się przez całe życie (Lifelong learning) - to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach członkowskich UE. Program ma przyczynić się do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie. W jego skład wchodzą cztery programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig, a także program międzysektorowy oraz program Jean Monnet. Informacje na temat poszczególnych programów znajdują się na: terminy składania wniosków na 2009 r. dostępne są na stronie Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji: 4

5 STAŻE I PRACA W INSTYTUCJACH UNIJNYCH 4 Instytucje Unii Europejskiej oferują kilka tysięcy staży rocznie dla: studentów i absolwentów wyższych uczelni. Europejski Urząd Doboru Kadr EPSO wyszukuje kandydatów do pracy w instytucjach UE w drodze otwartych konkursów, trzymając się zasady, że każda organizacja powinna być faktycznym odzwierciedleniem społeczeństwa, jakiemu służy. Stanowiska w instytucjach UE są dostępne dla wszystkich obywateli państw członkowskich pod warunkiem, że spełniają oni kryteria wyboru na dane stanowisko. Szczegółowe informacje na temat staży oraz pracy w instytucjach UE znajdują w na: 5 EURES - CZYLI OFERTY PRACY W 31 KRAJACH EUROPY Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES to łatwy sposób na znalezienie informacji o ofertach pracy w Europie. EURES dostarcza informacji i porad oraz świadczy usługi w zakresie rekrutacji/miejsc pracy na rzecz pracowników i pracodawców, jak i wszystkich obywateli pragnących korzystać z prawa do swobodnego przepływu osób. Portal Mobilności Zawodowej EURES oferuje oferty pracy w 31 krajach Europy, CV zainteresowanych kandydatów, wiadomości o warunkach życia i pracy za granicą oraz inne praktyczne informacje. Informacje na temat sieci EURES dostępne są na : 6 BEZPŁATNE KURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORGANIZOWANE NA DOLNYM ŚLĄSKU I OPOLSZCZYŹNIE PRZEZ LIDIĘ GERINGER DE OEDENBERG POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Szkolenia prowadzone są przez parę profesjonalistów: Martę Wysogląd i Jerzego Rafała Baniaka ze specjalizującego się w pozyskiwaniu funduszy unijnych Stowarzyszenia Europejski Instytut Edukacji i Komunikacji Społecznej. Uczestnicy dowiadują się m.in. jak stworzyć projekt dla stowarzyszenia, związku czy fundacji, jak wypełnić wniosek, gdzie ubiegać się o dotację. Inicjatywa cieszy się ogromnym powodzeniem, dotychczas skorzystało z niej ponad 200 organizacji pozarządowych. Do tej pory szkolenia odbyły się już w: Planowane szkolenia: 1. Gryfowie Śląskim ( , ) 1. Kłodzko ( ) 2. Wrocławiu ( ) 2. Oleśnica ( ) 3. Jeleniej Górze ( ) 3. Lubań ( ) 4. Zgorzelcu ( ) 4. Oława ( ) 5. Wałbrzychu ( ) 5. Kedzierzyn Koźle ( ) 6. Bielawie ( ) 6. Legnica ( ) 7. Opolu ( ) 7. Głogów ( ) Daty i miejsca kolejnych szkoleń znajdują się na: 5

6 FUNDUSZE UNIJNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁOŻENIE WSTĘPNE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PO KL (NA PRZYKŁADZIE DOLNEGO ŚLĄSKA) Przejrzyj program operacyjny Przeczytaj opis priorytetów programu operacyjnego NA DOLNYM ŚLĄSKU I OPOLSZCZYŹNIE W LATACH (stan na r.) Okres ma przynieść ze sobą wysoką falę funduszy strukturalnych. Fakt ten jest postrzegany jako ogromna szansa rozwojowa dla regionów, w tym również dla organizacji pozarządowych, które mogą z powodzeniem starać się o pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej z: Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL). Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), z którego każdy spośród 16 przygotowany został dla innego województwa. RPO dla Województwa Dolnośląskiego i RPO dla Województwa Opolskiego współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) będącej instrumentem realizacji celów polityki regionalnej Unii Europejskiej na lata w zakresie współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej, wspieranej ze środków (EFRR). JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU? PRZEWODNIK KROK PO KROKU PRZYGOTOWANA KONCEPCJA PROJEKTU Program Operacyjny Kapitał Ludzki znajduje się na stronie Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajduje się na stronie Znajdź najbardziej odpowiadające działanie lub poddziałanie dla Twojego projektu Odszukaj informację, która instytucja jest odpowiedzialna za przyjmowanie wniosków Wejdź na www instytucji przyjmującej wniosek Odszukaj informację o aktualnych konkursach Odszukaj dokumentację konkursową np. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich np. w przypadku działania 6.3. na Dolnym Śląsku jest to Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu np. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu: np. informacje o aktualnych konkursach z PO KL Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu umieszcza na stronie np.: jest ona umieszczona w takiej tabeli Nazwa konkursu Ogłoszenie o konkursie Okres przyjmowania wniosków Dokumentacja konkursowa Załączniki II/6.3/08 Pobierz plik Pobierz plik Zmiany w dokumentacji Pobierz plik Przygotuj wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki Wypełnij wniosek zgodnie z instrukcją wniosku Sprawdź czy posiadasz kompletną dokumentację, spełniającą wszystkie wymogi formalne. Złóż wniosek w instytucji wdrażającej wniosek. Pamiętaj!!! Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane! Cierpliwie czekaj na ogłoszenie wyników konkursu - życzymy powodzenia! np. w przypadku działania 6.3. wymagane załączniki wymienione są w Dokumentacji konkursowej, w punkcie 3.10 Wymagane załączniki do wniosku i umowy o dofinansowanie Program do wypełnienia wniosków współfinansowanych przez EFS znajduje się na stronie: Brak dokumentów może spowodować odrzucenie wniosku! Sprawdź bardzo dokładnie wszystkie wymagane dokumenty i wypełniony wniosek, który musi posiadać wersję papierową i elektroniczną np. w przypadku działania 6.3. jest to Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 6

7 INFORMATOR O INSTYTUCJACH UCZESTNICZĄCYCH WE WDRAŻANIU FUNDUSZY EUROPEJSKICH dla województwa dolnośląskiego i opolskiego na lata Instytucja Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Europejska Współpraca Terytorialna Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia we Wrocławiu Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Kontakt Departament Wdrażania EFS, ul. Żurawia 4a, Warszawa tel , fax Departament Funduszy Strukturalnych Al. Szucha 25, Warszawa tel wew. 297, fax Departament Wdrożeń i Innowacji, ul. Wspólna 1/ Warszawa tel , fax ul. Jagiellońska Warszawa tel , fax Departament Spraw Społecznych Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Siedziba: ul. Mazowiecka 17, II piętro Punkt informacyjny tel , , fax Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, Wrocław tel , fax Departament Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, Wrocław tel , Program Operacyjny Kapitał Ludzki ul. Armii Krajowej, Wrocław tel , fax INFOLINIA PO KL (Priorytety VI-IX) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Referat Europejskiego Funduszu Społecznego tel , Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych ul. Ostrówek 5-7 (parter), Opole tel /01, Wydział Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego tel Opracowanie: Marta Wysogląd i Jerzy Rafał Baniak ze Stowarzyszenia Europejski Instytut Edukacji i Kominikacji Społecznej - na podstawie: Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Dolnośląskiego na lata (uszczegółowienie RPO WD). Czytaj więcej na 7

8 Wizyty parlamentarne r. Już 1500 Dolnoślązaków i mieszkańców Opolszczyzny zostało zaproszonych przez poseł Lidię Geringer de Oedenberg do siedzib Parlamentu Europejskiego (PE) w Strasburgu i Brukseli! Program wizyt parlamentarnych jest wypełniony wieloma prelekcjami i spotkaniami w Parlamencie oraz w innych instytucjach europejskich. Zostaje jednak zawsze czas na zwiedzanie ciekawych zakątków obu europejskich stolic. Wyjazdy studyjne cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a ich uczestnicy wracają naładowani energią do działania i wcielania w życie wiedzy zdobytej podczas wizyty. W każdej edycji Naszego Głosu w Europie zamieszczaliśmy pamiątkowe zdjęcia z kolejnych wyjazdów, teraz podsumujemy wszystkie wizyty w specjalnym albumie, w którym pokazujemy niepublikowane wcześniej fotografie. Jest co wspominać! I wizyta Strasburg r zaproszonych La petite France malownicza dzielnica Strasburga, niegdyś zamieszkiwana przez rybaków, młynarzy, garbarzy dziś stanowi cichą przystań w samym sercu miasta. Przed flagami państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). Obowiązkowe miejsce na fotografię dla każdej grupy zwiedzających. II wizyta Strasburg r. Na okazałym dziedzińcu Parlamentu by wejść do środka trzeba mieć zaproszenie od eurodeputowanego. III wizyta Bruksela r. Wizyty studyjne to nie tylko wspaniała wycieczka, ale przede wszystkim doskonała lekcja wiedzy o UE. Już w autokarze uczestnicy biorą udział w pierwszych europejskich lekcjach. Ale jest też czas na integrację i zabawę. 8

9 IV wizyta Strasburg r. W Radzie Europy w Strasburgu, najstarszej organizacji politycznej w Europie powołanej w 1949 r. m.in., by chronić prawa człowieka. Fortyfikacje w Strasburgu z dwiema średniowiecznymi wieżami i widokiem nad górującą nad Starym Miastem katedrę Notre Dame. V wizyta Bruksela r. Przed wejściem do Parlamentu w Brukseli tutaj przez 3 tyg. w miesiącu odbywają się obrady komisji parlamentarnych i grup politycznych. Przy Komisji Europejskiej i Komitecie Regionów w Brukseli. VI wizyta Strasburg r. z 250 miast, miasteczek i wiosek Stare Miasto w Strasburgu Rue Du Maroquin, gdzie znajdują się liczne sklepy, kawiarenki, restauracje. Wąskie uliczki są pełne turystów, a stragany pamiątek z symbolem miasta: sympatycznym bocianem. Na jednym z mostów Starego Miasta w Straburgu. W oddali zabudowania na Grand Île na rzece Ill (dopływ Renu). VII wizyta Bruksela r. 9 Komitet Regionów w Brukseli powołany do życia w 1994 roku na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, jest organem doradczym złożonym z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, dającym możliwość wywierania wpływu na przyszłe kierunki polityki Unii Europejskiej.

10 VIII wizyta Bruksela r. Galeries St-Hubert w Brukseli najstarszy na świecie pasaż handlowy, tuż obok licznych restauracji i kawiarenek, gdzie tętni życie do późnych godzin nocnych. Podczas spotkania z Panią Poseł, która przybliża swoją pracę, informuje o funkcjonowaniu Unii i możliwościach, jakie daje członkostwo w UE. IX wizyta Bruksela r. Architektura Brukseli to zarówno wspaniałe średniowieczne wieże, jak i błyszczące postmodernistyczne budynki Instytucji Europejskich. Oprócz szkolenia jest czas na dyskusję i pamiątkowe zdjęcie z Panią Poseł. X wizyta Bruksela r. Atomium w Brukseli zbudowane na Expo w 1958 r. wg projektu André Waterkeyna przedstawia atom żelaza powiększony 165 miliardów razy. XI wizyta Strasburg r. Taras widokowy przy Pałacu Sprawiedliwości w Brukseli największym obiekcie architektonicznym w XIX-wiecznej Europie wzniesionym na Wzgórzu Wisielców (Mont des Pendus), skąd André Vésale, twórca nowożytnej anatomii w XVI-tym w. kradł ciała do badań naukowych. Pont du Corbeau na rzece Ill w Strasburgu w tle typowa alzacka architektura w stylu szachulcowym ( mur pruski ). Dziedziniec Parlamentu w Strasburgu, na którym stoi 700-kilogramowa szklana kula rzeźba Zjednoczona Ziemia autorstwa Beaty i Tomasza Urbanowiczów, przekazana Parlamentowi w darze przez miasto Wrocław. 10

11 XII wizyta Bruksela r. Obok hotelu, w którym często mieszkają uczestnicy wizyt na placu l Aviation w Brukseli przy postaci Arlekina, jednego z głównych bohaterów commedia dell arte. Arkady z rzeźbą XIV-wiecznego zbawcy Brukseli św. Sercleasa. Tradycja mówi, że pogłaskanie rzeźby bohatera gwarantuje szczęśliwą przyszłość. Parlament w Strasburgu. Oddany do użytku w 1999 r. budynek Louise-Weiss, zawdzięczający swoje imię wielkiej francuskiej aktywistce z lat 20. XIII wizyta Strasburg r. Przy pomniku wynalazcy druku Johannesa Gutenberga, który mieszkał w Strasburgu od 1434 do 1444 r. XIV wizyta Strasburg r. 11 Starówka Strasburga (w oddali Katedra Notre Dame). Stolica Alzacji jest jednym z niewielu miast na świecie, których centrum zostało sklasyfikowane jako Światowe Dziedzictwo Kulturowe UNESCO. Katedra Notre Dame w Strasburgu perła gotyckiej (XIII w.) architektury z 142 m więżą, z którą związana jest legenda o znajdującym się w podziemiach jeziorze z duszami nowonarodzonych dzieci. Jezioro na brzegach otaczały złe duchy i tylko dobry elf potrafił sprawić, by wyłowione przez niego duszyczki poszybowały do wieży, skąd (do alzackich rodzin) zabierał je czekający tam bocian. Rodzice spodziewający się potomka wykładali na parapetach łakocie, by przyciągnąć do domu bociana z noworodkiem, podobno robią tak do dziś.

12 Parlament w Brukseli imponujące gmachy: Paul- -Henri Spaak - nazwany imieniem pierwszego Przewodniczącego PE oraz Altiero Spinelli od nazwiska jednego z ojców-założycieli Europy. XV wizyta Bruksela r. Statua L Europe przed Parlamentem w Brukseli autorstwa belgijskiej rzeźbiarki May Claerhout, jest symbolem wprowadzonej do obiegu r. wspólnej waluty euro prawnego środka płatniczego obowiązującego obecnie w 15 państwach Unii Europejskiej. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu organ sądownictwa międzynarodowego powołany w 1998 r. na miejsce Europejskiej Komisji Praw Człowieka i Trybunału Praw Człowieka. z KAŻDEGO powiatu na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie Rzeźba symbolizująca macierzyństwo stojąca przed nowoczesnym gmachem Parlamentu w Strasburgu. Widoczne z tyłu flagowe maszty wykonano w Stoczni Gdańskiej. XVI wizyta Strasburg r. Na tarasie dachu Parlamentu w Strasburgu ze szklano-aluminiowego, modernistycznego budynku Louise-Weiss rozciąga się wspaniały widok na panoramę stolicy Alzacji. XVII wizyta Strasburg r. W Radzie Europy na zaproszenie Pani Poseł i eurodeputowanego Bronisława Geremka (Wielkiego Europejczyka, który zginął tragicznie r.) uczestnicy wzięli udział w konferencji na temat polityki kulturalnej. XVIII wizyta Bruksela r. Parlament w Brukseli. W stolicy Belgii usytuowana jest większość Instytucji Unii Europejskiej. Komitet Regionów w Brukseli budynek Jacques Delors nazwany imieniem znanego, byłego przewodniczącego Komisji Europejskiej ( ). 12

13 XIX wizyta Bruksela r. Grand Place Rynek Starego Miasta w Brukseli geograficzne, historyczne i handlowe centrum miasta, z zachowaną wspaniałą XVII-wieczną architekturą. Na ruchliwym, brukowanym placu przewodniczka pani Maria Kozińska opowiada o zabytkach miasta. Plac Luksemburski w Brukseli z widokiem na Parlament Europejski. W kompleksie budynków Parlamentu mieszczą się nie tylko sale posiedzeń i biura poselskie, dla wygody pracujących znajdują się tam również banki, poczta, pralnia, przedszkole, supermarket a nawet fryzjer. XX wizyta Strasburg r. Parlament w Strasburgu wybudowany nad jednym z licznych kanałów, które przecinają ulice miasta, stanowi także ogromną atrakcję turystyczną. Niestety ze względów bezpieczeństwa tylko osoby posiadające specjalne przepustki mogą wejść do środka. Przed Radą Europy w Strasburgu. XXI wizyta Bruksela r. Sala plenarna w Parlamencie w Brukseli tutaj odbywają się tzw. mini sesje plenarne. Uczestnicy słuchają wykładu o prawach obywateli w Unii Europejskiej. XXII wizyta Bruksela r. 13 Komisja Europejska w Brukseli Instytucja, której zadaniem jest reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów całej Unii. Komisja przygotowuje wnioski dotyczące nowych aktów prawa wspólnotowego, które następnie przedkłada pod głosowanie Parlamentowi i Radzie Europejskiej. Statua L Europe przed Parlamentem w Brukseli jedno z ulubionych miejsc na pamiątkową fotografię.

14 Katedra Notre Dame w Strasburgu najbardziej charakterystyczny budynek miasta. Monumentalna średniowieczna świątynia ma tylko jedną wieżę drugiej nie wybudowano, podłoże okazało się zbyt bagniste. XXIII wizyta Strasburg r. Przystań w Strasburgu w oczekiwaniu na tramwaj wodny. Nazwa Strasburg w języku niemieckim znaczy miasto dróg przebiegają tędy liczne szlaki komunikacyjne, od czasów rzymskich łączące Europę Północną i Środkową z Morzem Śródziemnym. XXIV wizyta Strasburg r. Podczas prelekcji w Parlamencie w Strasburgu pracownicy instytucji wyjaśniają uczestnikom wizyty zasady funkcjonowania poszczególnych organów Unii. Park de l Orangerie znajduje się w pobliżu instytucji europejskich wymarzone miejsce na spacer, wycieczkę rowerową czy piknik. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uczestnicy słuchają wykładu o działalności Instytucji, zasiadając na miejscach sędziowskich. XXV wizyta Strasburg r. W tramwaju wodnym po rzece Ill. Rejsy tzw. bateau mouche są znakomitym sposobem na zobaczenie najciekawszych budowli Strasburga oraz zapoznania się z ich historią. W ciepłe dni szklany dach tramwaju jest odkrywany. XXVI wizyta Strasburg r. Przed Radą Europy w Strasburgu Polska jest jej członkiem od 1991 roku. Figury Katedry Notre Dame w Strasburgu zbudowanej z charakterystycznego dla tego regionu czerwonego piaskowca. We wnętrzu Katedry znajduje się wciąż działający zegar astronomiczny. 14

15 XXVII wizyta Bruksela r. Spacer po Brukseli. W stolicy Europy panuje ogromny ruch uliczny, by zmniejszyć jego natężenie pod miastem wydrążono ogromną sieć tuneli. Parlament w Brukseli przestronna, nowoczesna budowla ze szkła i stali tuż obok urokliwego parku Leopolda i podziemnego dworca Luksemburskiego. XXVIII wizyta Strasburg r. Przed Radą Europy w Strasburgu powiewają flagi wszystkich państw członkowskich. La petite France w Strasburgu dzielnica z urokliwymi uliczkami pełnymi kocich łbów, licznymi restauracjami i sklepikami, gdzie kupić można tradycyjne alzackie produkty: wino, figurki bocianów i gliniane formy na babkę. Zdjęcia z wizyt: XXIX (Bruksela, r.) i XXX (Bruksela, r.) na stronie Miejsce na Twoje zdjęcie! EUROPA CZEKA NA CIEBIE! Dla tych, którzy jeszcze w Parlamencie Europejskim nie byli, mamy propozycję wzięcia udziału w organizowanych przez poseł Lidię Geringer de Oedenberg kolejnych konkursach, w których nagrodą jest podobny wyjazd. Szczegółowe informacje na 15 Publikacja Delegacji Polskiej w Grupie Europejskich Socjalistów w Parlamencie Europejskim. Wydawca: Lidia Geringer de Oedenberg Poseł do Parlamentu Europejskiego Biuro Poselskie, Rynek 7, Wrocław, tel./ fax Redaktor Naczelny: Lidia Geringer de Oedenberg, redaktor prowadzący: Dominika Wesołowska. Zdjęcia: Photo European Parliament, Parlament Europejski w Brukseli: PHS (Architekt: Association des architectes du CIC: Vanden Bossche sprl, C.R.V. s.a., CDG sprl, Studiegroep D. Bontinck), ASP (Architekt: AEL), Zofia Ulatowska, Monika Salamon, archiwum. Skład i druk: PALMApress s.c., Wrocław, pl. Hirszfelda 16/17, tel Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Data zamknięcia numeru: r. Dotychczas ukazało się 8 edycji informatora Nasz Głos w Europie, o łącznym nakładzie 150 tys. egz., wcześniejsze wydania znajdują się na

16 ASYSTENCI I BIURA POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO LIDII GERINGER DE OEDENBERG BRUKSELA - BELGIA Parlament Europejski, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B.P. 1047, ASP 07H153, B-1047 Bruxelles/Brussel WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE: Ilona Lelonek Karolina Zielińska STRASBURG - FRANCJA Parlament Europejski, Allée du Printemps B.P. 1024/F, LOW T05049, F Strasbourg Cedex 1. WROCŁAW Wrocław ul. Rynek 7, Pasaż pod Błękitnym Słońcem dyrektor biura: Zofia Ulatowska-Rybaj 2. Bierutów Bierutów ul. Wrocławska Bogatynia Bogatynia ul. Kościuszki 24a 4. Bolesławiec Bolesławiec ul. Opitza Dzierżoniów Dzierżoniów ul. Sienkiewicza 7 6. Głogów Głogów ul. Grodzka 4 7. Gryfów Śląski Gryfów Śląski ul. Kolejowa 45 Władysław Bogusław Kobiałka 8. Jelcz-Laskowice Jelcz Laskowice ul. Bożka Jelenia Góra Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego Kłodzko Kłodzko ul. Wojska Polskiego 18 Zenon Stępień Robert Waldemar Kubaś Zofia Ulatowska-Rybaj Iwona Wiśniewska-Kocjan Henryk Nawrocki Paweł Zieliński Mariusz Piestrak Rafael Rokaszewicz Ryszard Rokaszewicz Ryszarda Sasin Mieczysław Gnach Edward Kociszewski Tadeusz Smoliński Daniel Ochman Agnieszka Jędrusyna Iwona Klijewska-Raszko 11. Lądek Zdrój Lądek Zdrój ul. Kłodzka 1 a 12. Legnica Legnica Rynek Lubań Lubań ul. Bracka Oleśnica Oleśnica ul. M. Reja Oława Oława Rynek-Ratusz 1, pok Strzelin Strzelin ul. Kościuszki Świdnica Świdnica Rynek Wałbrzych Wałbrzych Plac Magistracki 3a 19. Zgorzelec Zgorzelec ul. Warszawska 1 Dominika Wesołowska Izabela Ciesielska Lidia Markowska Adriana Sinica Marta Przeworska Edward Witecki Maciej Syta Bożena Tabisz Magdalena Pakosińska Justyna Chwała Andrzej Mielczarek Jolanta Kurkiewicz WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE: 1. OPOLE Opole ul. Piastowska 17 pok BRZEG Brzeg ul. Sukiennice 2 Piotr Mielec Robert Milczarek KĘDZIERZYN-KOŹLE 4. Kędzierzyn Kędzierzyn-Koźle ul. Grunwaldzka Koźle Kędzierzyn-Koźle ul. Piastowska 51 Alicja Bachowska 3. PRUDNIK Prudnik Plac Wolności 4/1 Bartłomiej Tyczyński Grzegorz Jania Godziny otwarcia biur i inne informacje: Alicja Derej

Lidia Geringer de Oedenberg KULISY

Lidia Geringer de Oedenberg KULISY Lidia Geringer de Oedenberg KULISY EUROPARLAMENTU Lidia Geringer de Oedenberg Kwestor w Prezydium Parlamentu Europejskiego prezentuje Publikacja Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów & Demokratów w Parlamencie

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 6 (51) /2012 Zostań Lubuskim Liderem Biznesu zgłoszenia do 16 lipca Finał konkursu 24 września w Filharmonii Gorzowskiej czerwiec 2012 1 2 czerwiec 2012

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 9 (190), listopad 2012 ISSN 1730-5187 IV Samorządowe Forum Kultury ZE ZWIĄZKU W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV O polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej

Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej BEZPŁATNY INFORMATOR DLA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej Wydawca: Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie, ul. Kłodzka 27. LUTY 2008 Nr 44 ISSN

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1

Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1 Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5 regionplus24.pl 1 redaktor naczelny Środowisko moją pasją...4 Piotr Szabelski Warto wspierać kulturę...6

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Stowarzyszenie Media Dizajn ul. Zakole 31 lok. 5 71-454 Szczecin www.mediadizajn.pl e-mail: biuro@mediadizajn.pl

Wydawca: Stowarzyszenie Media Dizajn ul. Zakole 31 lok. 5 71-454 Szczecin www.mediadizajn.pl e-mail: biuro@mediadizajn.pl Wydawca: Stowarzyszenie Media Dizajn ul. Zakole 31 lok. 5 71-454 Szczecin www.mediadizajn.pl e-mail: biuro@mediadizajn.pl Redakcja: Dorota Kowalewska Monika Tomczyk Kinga Rabińska Emilia Wolf Redaktor

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawa tel.: +48 22 595 24 70; faks: +48 22 595

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

20-lecie Fundacji Szansa dla Niewidomych

20-lecie Fundacji Szansa dla Niewidomych WIADOMOŚCI TYFLOREHABILITACYJNE WARTO WIEDZIEĆ OPINIE KONTROWERSJE Kwartalnik nr 6 wrzesień 2012 ISNN 2083-2788 CZAS NA PRAWDZIWE UBRAJLOWIENIE I UDŹWIĘKOWIENIE ŚWIATA ALTIX TO ZROBI W POLSCE I U NASZYCH

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. O tym jaki był i jaki będzie dyskutowano w Lublinie

Regionalny Program Operacyjny. O tym jaki był i jaki będzie dyskutowano w Lublinie Numer 3(23)/2014 ISSN 2081 8033 Rozmowa numeru Johannes Hahn, były unijny komisarz ds. polityki regionalnej: Pięć lat pod znakiem reformy polityki spójności kalendarium Nowe departamenty od zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze z wizytą w instytucjach unijnych

Dziennikarze z wizytą w instytucjach unijnych nr 99 styczeń/ luty 2015 rok X Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 Dziennikarze z wizytą w instytucjach unijnych (czytaj na str. 6 7.) Polska sala obrad w KE Budynek Komisji

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013. Frankofonia

Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013. Frankofonia Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013 temat numeru: Frankofonia [ rada programowa ] Anna Atłas, dyrektor programu Uczenie się przez całe życie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przewodnicząca rady

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI www.fundusze.malopolska.pl Nr 3 (11) październik 2014 Forum Ekonomiczne w Krynicy str. 6 Perełka ziemi bocheńskiej str. 12 str. 16 Bony dla przedsiębiorców ISSN 2299-0577 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187. Europa to otwartość. Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku

Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187. Europa to otwartość. Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187 Europa to otwartość Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku ZE ZWIĄZKU W NUMERZE EUROPEJSKI KONGRES W RYBNIKU IV

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Twój przewodnik po funduszach UE

Twój przewodnik po funduszach UE 2 0 1 4 ++ EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE (Fundusze ESI) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS) ++ INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE

BUDOWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE BUDOWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE nr 2 (13) czrwiec 2014 ISSN 2083-4136 Czasopismo Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Wydawca Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 50 114 Wrocław, ul.

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo