Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq Numer katalogowy dokumentu: Sierpie 2003 W tej instrukcji przedstawiono elementy sprzętowe komputera, w tym złącza służące do podłączania urządzeń zewnętrznych, i opisano sposób ich używania. Zawiera ona też parametry warunków otoczenia i zasilania komputera, znajomość których może być przydatna podczas podróżowania z komputerem.

2 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub w innych krajach. Intel i SpeedStep są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i w innych krajach. Logo SD jest znakiem towarowym. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Warunki gwarancji na produkty i usługi firmy HP są ujęte w odpowiednich informacjach o gwarancji towarzyszących tym produktom i usługom. Żadne z podanych tu informacji nie powinny być uznawane za jakiekolwiek gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub wydawnicze, jakie mogą wystąpić w tekście. Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq Wydanie pierwsze Sierpie 2003 Numer referencyjny: nc6000 Numer katalogowy dokumentu:

3 Spis tre ci 1 Elementy komputera Elementy urządzeń wskazujących Model wyposażony w płytkę dotykową TouchPad Model wyposażony w oba typy urządzeń wskazujących Elementy na płycie górnej komputera Wskaźniki Elementy z lewej strony komputera Elementy z prawej strony komputera Elementy z przodu komputera Elementy z tyłu komputera Elementy na spodzie komputera Etykiety Urz dzenia wskazuj ce i klawiatura Używanie urządzeń wskazujących Używanie drążka wskazującego Używanie płytki dotykowej TouchPad Używanie myszy zewnętrznej Ustawianie preferencji urządzenia wskazującego Instrukcja obsługi iii

4 Spis tre ci Używanie skrótów klawiaturowych oraz klawiszy skrótu Położenie klawisza Fn i klawiszy funkcyjnych Znaczenie skrótów klawiaturowych i klawiszy skrótu Uruchamianie trybu wstrzymania (Fn+F3) Przełączanie wyświetlania obrazu (Fn+F4) Wyświetlanie poziomu naładowania baterii (Fn+F8) Zmniejszanie jasności ekranu (Fn+F9) Zwiększanie jasności ekranu (Fn+F10) Wyświetlanie informacji o systemie (Fn+esc) Używanie skrótów klawiaturowych oraz klawiszy skrótu na klawiaturach zewnętrznych Używanie przycisków Quick Launch Buttons Używanie bloku klawiszy numerycznych Korzystanie z wbudowanego bloku klawiszy numerycznych Używanie zewnętrznej klawiatury numerycznej Pakiety baterii Zasilanie komputera za pomocą baterii Identyfikowanie pakietów baterii Wkładanie i wyjmowanie głównego pakietu baterii Wkładanie i wyjmowanie pakietu baterii MultiBay Ładowanie pakietu baterii Ładowanie nowego pakietu baterii Ładowanie używanego pakietu baterii Ładowanie głównego pakietu baterii i pakietu MultiBay iv Instrukcja obsługi

5 Spis tre ci Monitorowanie poziomu naładowania pakietu baterii Uzyskiwanie dokładnych informacji o poziomie naładowania baterii Wyświetlanie informacji o poziomie naładowania baterii na ekranie Wyświetlanie informacji o poziomie naładowania baterii na pakiecie baterii MultiBay Postępowanie w przypadku niskiego poziomu naładowania baterii Rozpoznawanie niskiego poziomu naładowania baterii Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii Kalibrowanie pakietu baterii Kiedy konieczna jest kalibracja pakietu baterii Procedury oraz ustawienia dotyczące oszczędzania energii baterii Oszczędzanie energii podczas pracy Konfigurowanie ustawień oszczędzania energii Przechowywanie pakietów baterii Usuwanie zużytych pakietów baterii Więcej informacji o zasilaniu Nap dy Obchodzenie się z napędami Dodawanie napędów do systemu Dysk twardy Wskaźnik aktywności dysku twardego Wymiana podstawowego dysku twardego Instrukcja obsługi v

6 Spis tre ci Napęd MultiBay Wskaźnik aktywności MultiBay Korzystanie z modułu dopasowującego do wnęki MultiBay Wkładanie napędu do wnęki MultiBay Wyjmowanie napędu z wnęki MultiBay Nośniki napędów MultiBay Wkładanie dysku optycznego Wyjmowanie dysku optycznego (przy dostępnym zasilaniu) Wyjmowanie dysku optycznego (przy niedostępnym zasilaniu) Wkładanie dyskietki Wyjmowanie dyskietki Wyświetlanie zawartości dysków optycznych Oprogramowanie do obsługi dysków optycznych Uruchamianie stanu wstrzymania lub hibernacji D wi k i wizja Używanie funkcji dźwiękowych Używanie wyjściowego gniazda dźwiękowego Używanie gniazda mikrofonowego Regulowanie głośności Używanie elementów systemu wizyjnego Używanie gniazda S-Video Urz dzenia komunikacyjne Podłączanie kabla modemowego Używanie kabla telefonicznego RJ Używanie odpowiedniego dla danego kraju adapteru kabla Podłączanie kabla sieciowego vi Instrukcja obsługi

7 Spis tre ci Nawiązywanie połączeń z urządzeniami działającymi na podczerwień Ustanawianie transmisji w podczerwieni Korzystanie ze stanu wstrzymania podczas używania funkcji podczerwieni Urz dzenia zewn trzne Podłączanie monitora lub projektora Używanie urządzeń USB Włączanie funkcji tradycyjnej obsługi urządzeń USB Podłączanie opcjonalnej zewnętrznej wnęki MultiBay Podłączanie opcjonalnej blokady kablowej Rozbudowa komputera Używanie kart PC Card Wkładanie karty PC Card Wyjmowanie karty PC Card Używanie kart SD Wkładanie karty SD Wyjmowanie karty SD Dodawanie modułów pamięci i wymiana ich na moduły o większej pojemności Efekty zwiększenia ilości pamięci Dane techniczne Gabaryty komputera Warunki otoczenia Wartości znamionowe zasilania Dane techniczne dla modemu Indeks Instrukcja obsługi vii

8 1 Elementy komputera Elementy urz dze wskazuj cych Model wyposa ony w płytk dotykow TouchPad Opisy elementów płytki dotykowej TouchPad Pozycja Element Opis 1 Płytka dotykowa TouchPad Umożliwia przesuwanie kursora, a także zaznaczanie oraz aktywowanie obiektów na ekranie. Może zostać skonfigurowana do wykonywania innych funkcji myszy, takich jak przewijanie, zaznaczanie i klikanie dwukrotne. 2 Lewy i prawy przycisk płytki TouchPad Pełnią te same funkcje, co lewy i prawy przycisk myszy zewnętrznej. Instrukcja obsługi 1 1

9 Elementy komputera Model wyposa ony w oba typy urz dze wskazuj cych Opisy elementów urządzeń wskazujących Pozycja Element Opis 1 Drążek wskazujący Umożliwia przesuwanie kursora, a także zaznaczanie oraz aktywowanie obiektów na ekranie. 2 Lewi i prawy przycisk drążka wskazującego Pełnią te same funkcje, co lewy i prawy przycisk myszy zewnętrznej. 3 Płytka dotykowa TouchPad Umożliwia przesuwanie kursora, a także zaznaczanie oraz aktywowanie obiektów na ekranie. Może zostać skonfigurowana do wykonywania innych funkcji myszy, takich jak przewijanie, zaznaczanie i klikanie dwukrotne. 4 Lewy i prawy przycisk płytki TouchPad Pełnią te same funkcje, co lewy i prawy przycisk myszy zewnętrznej. 1 2 Instrukcja obsługi

10 Elementy komputera Elementy na płycie górnej komputera Opisy elementów na płycie górnej komputera Pozycja Element Opis 1 Przycisk zasilania* Kiedy komputer jest: wyłączony krótkie naciśnięcie powoduje włączenie komputera. w trybie wstrzymania krótkie naciśnięcie i zwolnienie powoduje wyprowadzenie komputera z trybu wstrzymania. w trybie hibernacji krótkie naciśnięcie i zwolnienie powoduje wyprowadzenie komputera z trybu hibernacji. Jeżeli system nie odpowiada i nie można użyć standardowej procedury zamykania systemu Windows, naciśnięcie przycisku zasilania i przytrzymanie go przez 5 sekund powoduje wyłączenie komputera. *W tabeli zostały wymienione ustawienia domyślne. Informacje na temat programowania funkcji przycisku zasilania oraz korzystania z trybów wstrzymania i hibernacji można znaleźć w zamieszczonym na dysku CD Biblioteka z dokumentacją Podręczniku oprogramowania (rozdział Zasilanie ). Instrukcja obsługi 1 3

11 Elementy komputera Opisy elementów na płycie górnej komputera (ciąg dalszy) Pozycja Element Opis 2 Przyciski Quick Launch Buttons (3) Umożliwiają dostęp do często używanych funkcji za pomocą jednego naciśnięcia przycisku. Przycisk QuickLock (lewy) - powoduje wyłączenie klawiatury i urządzenia wskazującego oraz wygaszenie wyświetlacza. Przycisk włączania/wyłączania komunikacji bezprzewodowej (środkowy) - umożliwia włączanie i wyłączanie zintegrowanych urządzeń bezprzewodowych komputera. Przycisk Tryb prezentacji (prawy) - umożliwia zamianę trybów prezentacji. Przed włączeniem zintegrowanego urządzenia WLAN lub Bluetooth za pomocą przycisku włączania/wyłączania komunikacji bezprzewodowej i próbą nawiązania połączenia należy najpierw sprawdzić, czy urządzenie WLAN lub Bluetooth zostało włączone w oprogramowaniu oraz czy świeci się wskaźnik włączenia/wyłączenia komunikacji bezprzewodowej. Więcej informacji można znaleźć w części Używanie przycisków Quick Launch Buttons w rozdziale 2 tego podręcznika. 3 Klawisze funkcyjne Umożliwiają wykonywanie często używanych funkcji systemowych (po naciśnięciu w kombinacji z klawiszem ). 4 Klawisz aplikacji Wyświetla menu podręczne dla obiektów znajdujących się pod kursorem. 5 Wgłębienia na zasuwki zwalniające wyświetlacz Zapobiegają samoczynnemu otwieraniu się zamkniętego wyświetlacza. 1 4 Instrukcja obsługi

12 Elementy komputera Opisy elementów na płycie górnej komputera (ciąg dalszy) Pozycja Element Opis 6 Klawisz z logo firmy Windows Umożliwia wyświetlenie menu Start systemu Windows. 7 Klawisz Umożliwia wykonywanie często używanych funkcji systemowych (po naciśnięciu w kombinacji z klawiszem funkcyjnym lub ). Nie pokazano Komora pamięci (nie pokazano znajduje się pod klawiaturą) Zawiera jedno gniazdo pamięci podstawowej (obsadzone) i jedno gniazdo rozszerzenia pamięci. Instrukcja obsługi 1 5

13 Elementy komputera Wska niki Opisy wskaźników Pozycja Element Opis 1 Num lock Włączony: funkcja num lock jest aktywna lub wbudowany blok klawiszy numerycznych jest włączony. 2 Caps lock Włączony: funkcja caps lock jest aktywna. 3 Scroll lock Włączony: funkcja scroll lock jest aktywna. 4 Włączenie/wyłączenie komunikacji bezprzewodowej Włączony: zintegrowane urządzenie bezprzewodowe zostało włączone. 1 6Instrukcja obsługi

14 Elementy komputera Opisy wskaźników (ciąg dalszy) Pozycja Element Opis 5 Zasilanie/Wstrzymanie Włączony: zasilanie jest włączone. Miga: komputer znajduje się w stanie wstrzymania. Wskaźnik zasilania/wstrzymania miga również wtedy, gdy pakiet baterii, który jest jedynym źródłem zasilania komputera, osiąga krytycznie niski poziom naładowania. Wskaźnik wyłącza się po wprowadzeniu systemu do trybu hibernacji lub zamknięciu go. 6 Bateria Włączony: pakiet baterii jest w trakcie ładowania. Miga: pakiet baterii, który jest jedynym źródłem zasilania komputera, osiągnął niski poziom naładowania. Gdy naładowanie baterii osiąga krytycznie niski poziom, wskaźnik zaczyna migać szybciej. 7 Podstawowy dysk twardy Włączony: komputer korzysta z dysku twardego znajdującego się we wnęce dysku twardego. 8 MultiBay Włączony: komputer korzysta z napędu umieszczonego we wnęce MultiBay. Instrukcja obsługi 1 7

15 Elementy komputera Elementy z lewej strony komputera Opisy elementów z lewej strony komputera Pozycja Element Opis 1 Wyjściowe gniazdo dźwiękowe Umożliwia podłączenie opcjonalnych zasilanych głośników stereofonicznych, słuchawek, zestawu słuchawkowo-mikrofonowego lub głośników telewizyjnych urządzenia te emitują dźwięk systemowy. 2 Gniazdo mikrofonowe Umożliwia podłączenie opcjonalnego mikrofonu monofonicznego. 3 Wnęka dysku twardego Zawiera podstawowy dysk twardy. 4 Gniazdo urządzenia MultiBay Jest przeznaczone na urządzenie MultiBay. 1 8 Instrukcja obsługi

16 Elementy komputera Elementy z prawej strony komputera Opisy elementów z prawej strony komputera Pozycja Element Opis 1 Gniazdo baterii Jest przeznaczone na baterię główną. 2 Gniazdo karty Secure Digital (SD) Akceptuje karty pamięci SD. 3 Gniazda kart PC Card (2) Obsługują 32-bitowe karty PC Card typu Type I, Type II lub Type III (CardBus) oraz 16-bitowe karty PC Card. W niektórych modelach komputera jedno z gniazd karty PC Card może być zastąpione fabrycznie zainstalowanym czytnikiem Smart Card Reader (czytnik kart inteligentnych). 4 Gniazdo telefoniczne RJ-11 Umożliwia podłączenie kabla modemowego. Instrukcja obsługi 1 9

17 Elementy komputera Opisy elementów z prawej strony komputera (ciąg dalszy) Pozycja Element Opis 5 Komora urządzenia Bluetooth 6 Gniazdo kabla zabezpieczającego Jest przeznaczona na urządzenie bezprzewodowe Bluetooth. Urządzenie Bluetooth jest dopuszczone do użytku tylko w niektórych krajach. Umożliwia przymocowanie do komputera kabla zabezpieczającego. Ä Rozwiązania zabezpieczające pełnią funkcję odstraszającą. Rozwiązania te nie zapobiegają niewłaściwemu użyciu czy kradzieży produktu Instrukcja obsługi

18 Elementy komputera Elementy z przodu komputera Opisy elementów z przodu komputera Pozycja Element Opis 1 Port podczerwieni Umożliwia komunikację bezprzewodową między komputerem a opcjonalnym urządzeniem zgodnym ze standardem IrDA. 2 Przycisk wyciszania Włączony: wycisza dźwięk systemowy. Naciśnięcie przycisku i wyciszenie dźwięku powoduje włączenie wskaźnika. 3 Przyciski regulacji głośności 4 Zasuwka zwalniająca wyświetlacz Umożliwiają zwiększanie i zmniejszanie poziomu dźwięku systemowego. Aby zwiększyć poziom dźwięku, należy nacisnąć przycisk zwiększania głośności. Aby zmniejszyć poziom dźwięku, należy nacisnąć przycisk zmniejszania głośności. Umożliwia otwieranie komputera. Instrukcja obsługi 1 11

19 Elementy komputera Opisy elementów z przodu komputera (ciąg dalszy) Pozycja Element Opis 5 Głośniki (2) Emitują dźwięk systemowy. 6 Antena urządzenia bezprzewodowego Å Służy do bezprzewodowej transmisji danych (nie pokazana, umieszczona z dowolnej strony wyświetlacza). Wystawienie na działanie promieniowania o częstotliwości radiowej. Emitowana moc wyjściowa tego urządzenia jest niższa niż limity promieniowania o częstotliwości radiowej ustalone w normie FCC. Niemniej jednak urządzenie powinno być używane w sposób minimalizujący jego potencjalny kontakt z człowiekiem podczas normalnej obsługi. Aby uniknąć przekroczenia limitów promieniowania o częstotliwości radiowej określonych w normie FCC, należy zadbać o to, aby odległość człowieka od anteny nie była mniejsza niż 20 cm (8 cali) podczas normalnej obsługi, nawet gdy wyświetlacz jest zamknięty Instrukcja obsługi

20 Elementy komputera Elementy z tyłu komputera Opisy elementów z tyłu komputera Pozycja Element Opis 1 Gniazdo zasilania Umożliwia podłączenie zasilacza prądu przemiennego lub opcjonalnego zasilacza/ładowarki samochodowej, lub zasilacza używanego w samolotach. 2 Złącze szeregowe Umożliwia podłączanie opcjonalnych urządzeń szeregowych. 3 Złącze równoległe Umożliwia podłączanie opcjonalnych urządzeń równoległych, takich jak zewnętrzna wnęka napędu dyskietek lub drukarka. 4 Gniazdo sieciowe RJ-45 Umożliwia podłączenie kabla sieciowego. 5 Złącze USB Umożliwia podłączanie do komputera urządzeń zgodnych ze standardami USB 1.1 i 2.0 (za pomocą standardowego kabla USB). 6 Złącze USB z własnym zasilaniem Umożliwia podłączanie do komputera urządzeń zgodnych ze standardami USB 1.1 i 2.0 (za pomocą standardowego kabla USB) lub opcjonalnej wnęki zewnętrznej MultiBay (za pomocą kabla USB MultiBay z zasilaniem). Instrukcja obsługi 1 13

21 Elementy komputera Opisy elementów z tyłu komputera (ciąg dalszy) Pozycja Element Opis 7 Złącze monitora zewnętrznego Umożliwia podłączenie opcjonalnego monitora zewnętrznego lub rzutnika do przezroczy. 8 Gniazdo S-Video Umożliwia podłączanie opcjonalnych urządzeń S-Video, takich jak telewizor, magnetowid VCR, kamera wideo, rzutnik do przezroczy czy karta przechwytywania sygnału wizyjnego. 9 Otwór wentylacyjny wylotowy Umożliwia chłodzenie wewnętrznych elementów komputera. Ä Aby zapobiec przegrzaniu komputera, otworów wentylacyjnych nie należy w żaden sposób zasłaniać. Używanie komputera na miękkiej powierzchni, na przykład na poduszce, kocu, pledzie czy grubej odzieży, może spowodować zablokowanie dopływu powietrza Instrukcja obsługi

22 Elementy komputera Elementy na spodzie komputera Opisy elementów na spodzie komputera Pozycja Element Opis 1 Złącze dokowania Umożliwia podłączenie komputera do opcjonalnego replikatora portów lub zaawansowanego replikatora portów. 2 Śruby dostępu do klawiatury (2) Umożliwiają zdjęcie klawiatury w celu uzyskania dostępu do pamięci systemowej. 3 Otwór wentylacyjny wlotowy Umożliwia chłodzenie wewnętrznych elementów komputera. 4 Zasuwka zwalniająca baterię Ä Aby zapobiec przegrzaniu się komputera, otworów wentylacyjnych nie należy w żaden sposób zasłaniać. Używanie komputera na miękkiej powierzchni, na przykład na poduszce, kocu, pledzie czy grubej odzieży, może spowodować zablokowanie dopływu powietrza. Zwalnia główny pakiet baterii z wnęki na baterię. Instrukcja obsługi 1 15

23 Elementy komputera Opisy elementów na spodzie komputera (ciąg dalszy) Pozycja Element Opis 5 Wnęka na baterię Jest przeznaczona na główny pakiet baterii. 6 Śruba zabezpieczająca dysk twardy 7 Zasuwka zwalniająca wnęki MultiBay 8 Wkręt mocujący dysk twardy Zabezpiecza dysk twardy. Zwalnia urządzenie z wnęki MultiBay. Mocuje dysk twardy. 9 Komora MiniPCI Jest przeznaczona na opcjonalne bezprzewodowe urządzenie sieci lokalnej lub ISDN. Ä Norma FCC nie zezwala na używanie w tym komputerze urządzeń w standardzie MiniPCI bez homologacji. Zainstalowanie nieobsługiwanego urządzenia MiniPCI może spowodować nieprawidłową pracę komputera i pojawianie się komunikatów ostrzegawczych. Aby wznowić poprawną pracę komputera, należy usunąć urządzenie bez homologacji. Jeśli komunikat ostrzegawczy wyświetla błąd urządzenia MiniPCI, należy skontaktować się z centrum obsługi klientów HP. 1 16Instrukcja obsługi

24 Elementy komputera Etykiety Opisy etykiet Pozycja Element Opis 1 Etykieta systemu Zawiera informacje o przepisach związanych z komputerem. 2 Etykieta Certyfikatu Autentyczności (COA) Znajdujący się na etykiecie systemu numer seryjny umożliwia identyfikację komputera. Jego podanie jest niezbędne przy kontaktowaniu się pomocą techniczną. Zawiera klucz produktu (Product Key), potrzebny przy aktualizacji systemu operacyjnego lub rozwiązywaniu związanych z nim problemów. Instrukcja obsługi 1 17

25 Elementy komputera Opisy etykiet (ciąg dalszy) Pozycja Element Opis 3 Etykieta bezprzewodowej sieci lokalnej Zawiera informacje o uregulowaniach prawnych dotyczących bezprzewodowego urządzenia sieci lokalnej, które jest dostępne w niektórych modelach komputera. Informacje te mogą być ważne przy korzystaniu z bezprzewodowego urządzenia sieci lokalnej podczas podróży zagranicznych. 4 Etykieta modemu Wymienione są na niej kraje, w których modem został dopuszczony do użytku. Informacje te mogą być ważne przy korzystaniu z modemu podczas podróży zagranicznych. 5 Etykieta Bluetooth Zawiera informacje o uregulowaniach prawnych dotyczących urządzenia Bluetooth, który jest dostępny w niektórych modelach komputera. Informacje te mogą być ważne przy korzystaniu z urządzenia Bluetooth podczas podróży zagranicznych. Opcja Bluetooth nie jest obsługiwana we wszystkich krajach Instrukcja obsługi

26 2 Urz dzenia wskazuj ce iklawiatura U ywanie urz dze wskazuj cych Zgodnie z ustawieniami domyślnymi drążek wskazujący i płytka dotykowa TouchPad mogą być używane zamiennie. Elementy urządzeń wskazujących Pozycja Element Opis 1 Drążek wskazujący Umożliwia przesuwanie kursora, a także zaznaczanie oraz aktywowanie obiektów na ekranie. 2 Lewi i prawy przycisk drążka wskazującego Pełnią te same funkcje, co lewy i prawy przycisk myszy zewnętrznej. Instrukcja obsługi 2 1

27 Urz dzenia wskazuj ce i klawiatura Elementy urządzeń wskazujących (ciąg dalszy) Pozycja Element Opis 3 Płytka dotykowa TouchPad 4 Lewy i prawy przycisk płytki TouchPad Umożliwia przesuwanie kursora, a także zaznaczanie oraz aktywowanie obiektów na ekranie. Może zostać skonfigurowana do wykonywania innych funkcji myszy, takich jak przewijanie i klikanie dwukrotne. Pełnią te same funkcje, co lewy i prawy przycisk myszy zewnętrznej. 2 2 Instrukcja obsługi

28 Urz dzenia wskazuj ce i klawiatura U ywanie dr ka wskazuj cego Aby przesunąć kursor za pomocą drążka wskazującego, należy przechylić drążek w żądanym kierunku. Przycisków drążka wskazującego używa się dokładnie tak samo, jak przycisków myszy zewnętrznej. Aby wymienić nasadkę drążka wskazującego: 1. Wyłącz komputer. 2. Delikatnie ściągnij zużytą nasadkę z drążka wskazującego. 3. Umieść na drążku nasadkę zamienną. Nasadka zamienna nie wchodzi w skład wyposażenia komputera. U ywanie płytki dotykowej TouchPad Aby przesunąć wskaźnik za pomocą płytki dotykowej TouchPad, należy przesunąć palec po płytce w żądanym kierunku. Przycisków płytki TouchPad używa się dokładnie tak samo, jak przycisków myszy zewnętrznej. Instrukcja obsługi 2 3

29 Urz dzenia wskazuj ce i klawiatura U ywanie myszy zewn trznej Mysz zewnętrzną USB można podłączyć do komputera za pomocą jednego ze złączy USB na panelu tylnym. Mysz zewnętrzną PS/2 lub USB można podłączyć za pomocą złączy opcjonalnego zaawansowanego replikatora portów. Ustawianie preferencji urz dzenia wskazuj cego Za pomocą apletu Właściwości: Mysz w Panelu sterowania systemu Windows można zmieniać następujące ustawienia urządzeń wskazujących: Włączanie i wyłączanie urządzeń wskazujących (domyślnie włączone). Możliwość stukania w płytkę dotykową TouchPad jednokrotne stuknięcie w płytkę powoduje zaznaczenie obiektu, dwukrotne stuknięcie w płytkę jest odpowiednikiem kliknięcia dwukrotnego lewym przyciskiem myszy (domyślnie wyłączone) Funkcja Edge Motion, umożliwiająca kontynuowanie przesuwania kursora, nawet jeśli palec dotarł już do krawędzi płytki dotykowej TouchPad (domyślnie wyłączone). Funkcja Palm Check, zabezpieczająca przed przesunięciem wskaźnika w wyniku przypadkowego dotknięcia płytki TouchPad podczas pisania (domyślnie wyłączone). W oknie Właściwości: Mysz dostępne są również inne preferencje (np. opcje szybkości i śladu wskaźnika). Aby otworzyć okno Właściwości: Mysz, należy: W systemie Windows 2000 wybrać kolejno Start > Ustawienia > Panel sterowania > ikonę Mysz. W systemie Windows XP wybrać kolejno Start > Panel sterowania > kategorię Drukarki i inny sprzęt > ikonę Mysz. 2 4 Instrukcja obsługi

30 Urz dzenia wskazuj ce i klawiatura U ywanie skrótów klawiaturowych oraz klawiszy skrótu Skróty klawiaturowe i klawisze skrótu to zaprogramowane kombinacje klawisza z innymi klawiszami, umożliwiające wykonywanie najczęściej używanych funkcji systemowych. Poło enie klawisza Fn i klawiszy funkcyjnych Pozycja Element 1 Klawisz 2 Klawisze funkcyjne Skrót klawiaturowy jest kombinacją klawisza z jednym z klawiszy funkcyjnych. Funkcje dostępne za pomocą skrótów klawiaturowych są reprezentowane przez ikony na klawiszach funkcyjnych. Klawisz skrótu to kombinacja klawisza i drugiego klawisza, innego niż klawisz funkcyjny. Instrukcja obsługi 2 5

31 Urz dzenia wskazuj ce i klawiatura Znaczenie skrótów klawiaturowych i klawiszy skrótu Funkcja Uruchamianie trybu wstrzymania Przełączanie obrazu między wyświetlaczem komputera a zewnętrznym urządzeniem wyświetlającym Wyświetlanie informacji o bateriach Zmniejszanie jasności ekranu Zwiększanie jasności ekranu Wyświetlanie informacji o systemie Kombinacja klawiszy aktywująca funkcję Kombinacja klawiszy dezaktywująca funkcję Przycisk zasilania nie dotyczy nie dotyczy Uruchamianie trybu wstrzymania (Fn+F3) Jeśli komputer jest włączony, naciśnięcie skrótu klawiaturowego powoduje uruchomienie trybu wstrzymania. Przejście komputera do tego trybu powoduje zapisanie danych w pamięci o dostępie swobodnym (RAM), wygaszenie ekranu i zmniejszenie ilości energii zużywanej przez komputer. Kiedy komputer jest w trybie wstrzymania, wskaźnik zasilania/wstrzymania miga. Aby wyprowadzić komputer z trybu wstrzymania, należy nacisnąć na krótko przycisk zasilania. Skrót klawiaturowy został zaprogramowany fabrycznie na wprowadzanie komputera do trybu wstrzymania. 2 6Instrukcja obsługi

32 Urz dzenia wskazuj ce i klawiatura Funkcja skrótu klawiaturowego (w systemie Windows określana mianem przycisk wstrzymania ) może zostać zmieniona. Skrót może na przykład wprowadzać komputer do trybu hibernacji, zamiast uruchamiać tryb wstrzymania. Więcej informacji na temat stanu wstrzymania, hibernacji i modyfikowania funkcji skrótu można znaleźć na dysku CD Biblioteka z dokumentacją w Podręczniku oprogramowania (rozdział Zasilanie ). Przeł czanie wy wietlania obrazu (Fn+F4) Skrót służy do przełączania obrazu pomiędzy urządzeniami wyświetlającymi podłączonymi do złącza monitora zewnętrznego lub gniazda S-Video komputera. Jeśli na przykład do komputera podłączony jest monitor zewnętrzny, naciskanie skrótu powoduje przełączanie obrazu pomiędzy wyświetlaczem komputera, monitorem zewnętrznym i jednoczesnym wyświetlaniem na wyświetlaczu komputera i na monitorze zewnętrznym. Większość monitorów zewnętrznych odbiera dane wizyjne z komputera przy użyciu standardu zewnętrznego VGA. Skrót umożliwia również przełączanie obrazu pomiędzy innymi urządzeniami odbierającymi te dane z komputera. Poniżej wymieniono pięć typów transmisji danych wizyjnych obsługiwanych za pomocą skrótu, wraz z przykładowymi urządzeniami, które z nich korzystają: LCD (wyświetlacz komputera) Zewnętrzne VGA (większość monitorów zewnętrznych) S-Video (telewizory, kamery wideo, magnetowidy VCR i karty przechwytywania sygnału wizyjnego z gniazdami S-Video) Zespolony sygnał wizyjny (telewizory, kamery wideo, magnetowidy VCR i karty przechwytywania sygnału wizyjnego z wejściowymi gniazdami zespolonego sygnału wizyjnego) DVI-D (monitory zewnetrzne z obsluga interfejsu DVI-D) Urządzenia DVI-D korzystające z zespolonego sygnału wizyjnego mogą zostać podłączone do komputera tylko po uprzednim zadokowaniu go w opcjonalnym zaawansowanym replikatorze portów. Instrukcja obsługi 2 7

33 Urz dzenia wskazuj ce i klawiatura Wy wietlanie poziomu naładowania baterii (Fn+F8) Naciśnięcie skrótu powoduje wyświetlenie informacji o poziomie naładowania wszystkich zainstalowanych pakietów baterii. Wskaźnik informuje, które pakiety baterii są aktualnie wykorzystywane oraz o ilości energii pozostałej w każdym z pakietów. Położenia pakietów baterii są określane przez kolejne numery: 1 główny pakiet baterii. 2 pakiet baterii we wnęce MultiBay. Zmniejszanie jasno ci ekranu (Fn+F9) Skrót służy do zmniejszania jasności ekranu. Naciśnięcie i przytrzymanie klawiszy tworzących skrót powoduje płynną regulację jasności. Zwi kszanie jasno ci ekranu (Fn+F10) Skrót służy do zwiększania jasności ekranu. Naciśnięcie i przytrzymanie klawiszy tworzących skrót powoduje płynną regulację jasności. Wy wietlanie informacji o systemie (Fn+esc) Naciśnięcie klawiszy skrótu powoduje wyświetlenie informacji o składnikach sprzętowych systemu oraz numerach wersji oprogramowania. Ponowne naciśnięcie klawiszy skrótu powoduje usunięcie informacji o systemie z ekranu. Systemowa data BIOS to numer wersji systemowej pamięci ROM. Data BIOS może być wyświetlana w formacie dziesiętnym (np. 10/19/2002 F.07). 2 8 Instrukcja obsługi

34 Urz dzenia wskazuj ce i klawiatura U ywanie skrótów klawiaturowych oraz klawiszy skrótu na klawiaturach zewn trznych W poniższej tabeli opisano sposób używania skrótów klawiaturowych i klawiszy skrótu na klawiaturze zewnętrznej: Klawisze komputera Klawisze klawiatury zewnętrznej Instrukcja obsługi 2 9

35 Urz dzenia wskazuj ce i klawiatura U ywanie przycisków Quick Launch Buttons Trzy przyciski Quick Launch Buttons umożliwiają wykonywanie często używanych funkcji za pomocą jednego naciśnięcia przycisku. Przyciski Quick Launch Buttons Pozycja Element Opis 1 Przycisk QuickLock 2 Przycisk włączania/wyłąc zania komunikacji bezprzewodowej 3 Przycisk Tryb prezentacji Powoduje wyłączenie klawiatury i urządzenia wskazującego oraz wygaszenie wyświetlacza. Aby możliwe było użycie funkcji QuickLock, konieczne jest wcześniejsze ustawienie hasła i wybranie preferencji. Dodatkowe informacje można znaleźć w zamieszczonym na dysku CD Biblioteka z dokumentacją Podręczniku oprogramowania (rozdział Zabezpieczenia ). Umożliwia włączanie i wyłączanie urządzenia bezprzewodowej sieci lokalnej (LAN) lub opcjonalnego urządzenia Bluetooth (jeżeli urządzenia te zostały włączone w oprogramowaniu narzędziowym). Powoduje wprowadzenie komputera do trybu prezentacji, w którym następuje otwarcie zdefiniowanej przez użytkownika aplikacji, folderu, pliku lub witryny sieci Web. Obraz jest wyświetlany jednocześnie na ekranie komputera i na urządzeniu zewnętrznym podłączonym do komputera lub do opcjonalnego replikatora portów Instrukcja obsługi

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Numer katalogowy dokumentu: 430406-241 Stycze 2007 r. W tym podręczniku opisano płytkę TouchPad i klawiaturę komputera. Spis tre ci 1 Płytka dotykowa TouchPad Opis

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Urz dzenia wskazuj ce i klawiatura

Urz dzenia wskazuj ce i klawiatura Urz dzenia wskazuj ce i klawiatura Numer katalogowy dokumentu: 430227-241 Stycze 2007 r. W tym podręczniku opisano urządzenia wskazujące i klawiaturę. Spis tre ci 1 Urz dzenia wskazuj ce Płytka dotykowa

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego

Elementy komputera przenośnego Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Numer katalogowy dokumentu: 383705-241 Maj 2005 r. Spis tre ci Program Computer Setup Indeks Uzyskiwanie dostępu do programu Computer Setup.... 2 Ustawienia domyślne programu Computer

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura

Urządzenia wskazujące i klawiatura Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: 419463-241. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r.

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: 419463-241. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r. Karty zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 419463-241 Stycze 2007 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Spis tre ci 1 Karty do gniazda no ników cyfrowych Wkładanie karty cyfrowej........................

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego

Elementy komputera przenośnego Elementy komputera przenośnego Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po komputerze Tablet PC

Przewodnik po komputerze Tablet PC Przewodnik po komputerze Tablet PC Numer katalogowy dokumentu: 405775-241 Maj 2006 r. W tym podręczniku opisano elementy sprzętowe komputera. Spis tre ci 1 y y na płycie górnej komputera...............

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Numer katalogowy dokumentu: 355386-241 Listopad 2003 W tym podręczniku przedstawiono elementy sprzętowe komputera, w tym złącza służące do podłączania

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Marzec 2006 r.

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Marzec 2006 r. Karty zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 396848-241 Marzec 2006 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Spis tre ci 1 Karty do gniazda no ników cyfrowych Wkładanie karty cyfrowej........................

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Numer katalogowy dokumentu: 430242-241 Stycze 2007 r. W tym podręczniku opisano płytkę dotykową TouchPad iklawiaturę. Spis tre ci 1 Płytka dotykowa TouchPad Używanie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią Instrukcja obsługi

Zarządzanie energią Instrukcja obsługi Zarządzanie energią Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Moduły pami ci. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób wymiany i rozbudowy pamięci komputera. Kwiecie 2006 r.

Moduły pami ci. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób wymiany i rozbudowy pamięci komputera. Kwiecie 2006 r. Moduły pami ci Numer katalogowy dokumentu: 406852-241 Kwiecie 2006 r. W tym podręczniku opisano sposób wymiany i rozbudowy pamięci komputera. Spis tre ci 1 Dodawanie i wymienianie modułów pami ci Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z akumulatora

Korzystanie z akumulatora Korzystanie z akumulatora Wydajność akumulatora UWAGA: Informacje na temat gwarancji firmy Dell dla komputera znajdują się w Przewodniku z informacjami o produkcie lub w oddzielnym drukowanym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego

Elementy komputera przenośnego Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przenośnego komputera PC

Instrukcja obsługi przenośnego komputera PC Instrukcja obsługi przenośnego komputera PC Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią. Instrukcja obsługi

Zarządzanie energią. Instrukcja obsługi Zarządzanie energią Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Zasilanie. Instrukcja obsługi

Zasilanie. Instrukcja obsługi Zasilanie Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią Instrukcja obsługi

Zarządzanie energią Instrukcja obsługi Zarządzanie energią Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią Instrukcja obsługi

Zarządzanie energią Instrukcja obsługi Zarządzanie energią Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Karty PC Card. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart PC Card w komputerze. Stycze 2007 r.

Karty PC Card. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart PC Card w komputerze. Stycze 2007 r. Karty PC Card Numer katalogowy dokumentu: 419433-241 Stycze 2007 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart PC Card w komputerze. Spis tre ci 1 Konfigurowanie karty PC Card 2 Wkładanie karty PC Card

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Zasilanie. Instrukcja obsługi

Zasilanie. Instrukcja obsługi Zasilanie Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Zasilanie. Instrukcja obsługi

Zasilanie. Instrukcja obsługi Zasilanie Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Moduły pamięci Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy

Bardziej szczegółowo

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r.

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r. Karty zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 430222-241 Stycze 2007 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Spis tre ci 1 Karty do gniazda no ników cyfrowych (tylko w wybranych modelach)

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura

Urządzenia wskazujące i klawiatura Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Podr cznik sprz tu ioprogramowania

Podr cznik sprz tu ioprogramowania Podr cznik sprz tu ioprogramowania Seria komputerów przeno nych HP Compaq Business Numer katalogowy dokumentu: 393677 242 Czerwiec 2005 r. W tym podręczniku przedstawiono elementy sprzętowe komputera,

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

h Komputer h Akumulator

h Komputer h Akumulator Numer PN: 67P4573 Dziękujemy za zakup komputera IBM ThinkPad X Series. Prosimy sprawdzić, czy pozycje na tej liście odpowiadają elementom znajdującym się w pudełku. Jeśli jakiegoś elementu brakuje lub

Bardziej szczegółowo

HP USB-C Travel Dock. Instrukcja obsługi

HP USB-C Travel Dock. Instrukcja obsługi HP USB-C Travel Dock Instrukcja obsługi Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Podr cznik sprz tu ioprogramowania

Podr cznik sprz tu ioprogramowania Podr cznik sprz tu ioprogramowania Seria komputerów przeno nych HP Compaq Numer katalogowy dokumentu: 364598-241 Stycze 2005 r. W tym podręczniku przedstawiono elementy sprzętowe komputera, w tym złącza

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo