Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq Numer katalogowy dokumentu: Sierpie 2003 W tej instrukcji przedstawiono elementy sprzętowe komputera, w tym złącza służące do podłączania urządzeń zewnętrznych, i opisano sposób ich używania. Zawiera ona też parametry warunków otoczenia i zasilania komputera, znajomość których może być przydatna podczas podróżowania z komputerem.

2 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub w innych krajach. Intel i SpeedStep są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i w innych krajach. Logo SD jest znakiem towarowym. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Warunki gwarancji na produkty i usługi firmy HP są ujęte w odpowiednich informacjach o gwarancji towarzyszących tym produktom i usługom. Żadne z podanych tu informacji nie powinny być uznawane za jakiekolwiek gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub wydawnicze, jakie mogą wystąpić w tekście. Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq Wydanie pierwsze Sierpie 2003 Numer referencyjny: nc6000 Numer katalogowy dokumentu:

3 Spis tre ci 1 Elementy komputera Elementy urządzeń wskazujących Model wyposażony w płytkę dotykową TouchPad Model wyposażony w oba typy urządzeń wskazujących Elementy na płycie górnej komputera Wskaźniki Elementy z lewej strony komputera Elementy z prawej strony komputera Elementy z przodu komputera Elementy z tyłu komputera Elementy na spodzie komputera Etykiety Urz dzenia wskazuj ce i klawiatura Używanie urządzeń wskazujących Używanie drążka wskazującego Używanie płytki dotykowej TouchPad Używanie myszy zewnętrznej Ustawianie preferencji urządzenia wskazującego Instrukcja obsługi iii

4 Spis tre ci Używanie skrótów klawiaturowych oraz klawiszy skrótu Położenie klawisza Fn i klawiszy funkcyjnych Znaczenie skrótów klawiaturowych i klawiszy skrótu Uruchamianie trybu wstrzymania (Fn+F3) Przełączanie wyświetlania obrazu (Fn+F4) Wyświetlanie poziomu naładowania baterii (Fn+F8) Zmniejszanie jasności ekranu (Fn+F9) Zwiększanie jasności ekranu (Fn+F10) Wyświetlanie informacji o systemie (Fn+esc) Używanie skrótów klawiaturowych oraz klawiszy skrótu na klawiaturach zewnętrznych Używanie przycisków Quick Launch Buttons Używanie bloku klawiszy numerycznych Korzystanie z wbudowanego bloku klawiszy numerycznych Używanie zewnętrznej klawiatury numerycznej Pakiety baterii Zasilanie komputera za pomocą baterii Identyfikowanie pakietów baterii Wkładanie i wyjmowanie głównego pakietu baterii Wkładanie i wyjmowanie pakietu baterii MultiBay Ładowanie pakietu baterii Ładowanie nowego pakietu baterii Ładowanie używanego pakietu baterii Ładowanie głównego pakietu baterii i pakietu MultiBay iv Instrukcja obsługi

5 Spis tre ci Monitorowanie poziomu naładowania pakietu baterii Uzyskiwanie dokładnych informacji o poziomie naładowania baterii Wyświetlanie informacji o poziomie naładowania baterii na ekranie Wyświetlanie informacji o poziomie naładowania baterii na pakiecie baterii MultiBay Postępowanie w przypadku niskiego poziomu naładowania baterii Rozpoznawanie niskiego poziomu naładowania baterii Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii Kalibrowanie pakietu baterii Kiedy konieczna jest kalibracja pakietu baterii Procedury oraz ustawienia dotyczące oszczędzania energii baterii Oszczędzanie energii podczas pracy Konfigurowanie ustawień oszczędzania energii Przechowywanie pakietów baterii Usuwanie zużytych pakietów baterii Więcej informacji o zasilaniu Nap dy Obchodzenie się z napędami Dodawanie napędów do systemu Dysk twardy Wskaźnik aktywności dysku twardego Wymiana podstawowego dysku twardego Instrukcja obsługi v

6 Spis tre ci Napęd MultiBay Wskaźnik aktywności MultiBay Korzystanie z modułu dopasowującego do wnęki MultiBay Wkładanie napędu do wnęki MultiBay Wyjmowanie napędu z wnęki MultiBay Nośniki napędów MultiBay Wkładanie dysku optycznego Wyjmowanie dysku optycznego (przy dostępnym zasilaniu) Wyjmowanie dysku optycznego (przy niedostępnym zasilaniu) Wkładanie dyskietki Wyjmowanie dyskietki Wyświetlanie zawartości dysków optycznych Oprogramowanie do obsługi dysków optycznych Uruchamianie stanu wstrzymania lub hibernacji D wi k i wizja Używanie funkcji dźwiękowych Używanie wyjściowego gniazda dźwiękowego Używanie gniazda mikrofonowego Regulowanie głośności Używanie elementów systemu wizyjnego Używanie gniazda S-Video Urz dzenia komunikacyjne Podłączanie kabla modemowego Używanie kabla telefonicznego RJ Używanie odpowiedniego dla danego kraju adapteru kabla Podłączanie kabla sieciowego vi Instrukcja obsługi

7 Spis tre ci Nawiązywanie połączeń z urządzeniami działającymi na podczerwień Ustanawianie transmisji w podczerwieni Korzystanie ze stanu wstrzymania podczas używania funkcji podczerwieni Urz dzenia zewn trzne Podłączanie monitora lub projektora Używanie urządzeń USB Włączanie funkcji tradycyjnej obsługi urządzeń USB Podłączanie opcjonalnej zewnętrznej wnęki MultiBay Podłączanie opcjonalnej blokady kablowej Rozbudowa komputera Używanie kart PC Card Wkładanie karty PC Card Wyjmowanie karty PC Card Używanie kart SD Wkładanie karty SD Wyjmowanie karty SD Dodawanie modułów pamięci i wymiana ich na moduły o większej pojemności Efekty zwiększenia ilości pamięci Dane techniczne Gabaryty komputera Warunki otoczenia Wartości znamionowe zasilania Dane techniczne dla modemu Indeks Instrukcja obsługi vii

8 1 Elementy komputera Elementy urz dze wskazuj cych Model wyposa ony w płytk dotykow TouchPad Opisy elementów płytki dotykowej TouchPad Pozycja Element Opis 1 Płytka dotykowa TouchPad Umożliwia przesuwanie kursora, a także zaznaczanie oraz aktywowanie obiektów na ekranie. Może zostać skonfigurowana do wykonywania innych funkcji myszy, takich jak przewijanie, zaznaczanie i klikanie dwukrotne. 2 Lewy i prawy przycisk płytki TouchPad Pełnią te same funkcje, co lewy i prawy przycisk myszy zewnętrznej. Instrukcja obsługi 1 1

9 Elementy komputera Model wyposa ony w oba typy urz dze wskazuj cych Opisy elementów urządzeń wskazujących Pozycja Element Opis 1 Drążek wskazujący Umożliwia przesuwanie kursora, a także zaznaczanie oraz aktywowanie obiektów na ekranie. 2 Lewi i prawy przycisk drążka wskazującego Pełnią te same funkcje, co lewy i prawy przycisk myszy zewnętrznej. 3 Płytka dotykowa TouchPad Umożliwia przesuwanie kursora, a także zaznaczanie oraz aktywowanie obiektów na ekranie. Może zostać skonfigurowana do wykonywania innych funkcji myszy, takich jak przewijanie, zaznaczanie i klikanie dwukrotne. 4 Lewy i prawy przycisk płytki TouchPad Pełnią te same funkcje, co lewy i prawy przycisk myszy zewnętrznej. 1 2 Instrukcja obsługi

10 Elementy komputera Elementy na płycie górnej komputera Opisy elementów na płycie górnej komputera Pozycja Element Opis 1 Przycisk zasilania* Kiedy komputer jest: wyłączony krótkie naciśnięcie powoduje włączenie komputera. w trybie wstrzymania krótkie naciśnięcie i zwolnienie powoduje wyprowadzenie komputera z trybu wstrzymania. w trybie hibernacji krótkie naciśnięcie i zwolnienie powoduje wyprowadzenie komputera z trybu hibernacji. Jeżeli system nie odpowiada i nie można użyć standardowej procedury zamykania systemu Windows, naciśnięcie przycisku zasilania i przytrzymanie go przez 5 sekund powoduje wyłączenie komputera. *W tabeli zostały wymienione ustawienia domyślne. Informacje na temat programowania funkcji przycisku zasilania oraz korzystania z trybów wstrzymania i hibernacji można znaleźć w zamieszczonym na dysku CD Biblioteka z dokumentacją Podręczniku oprogramowania (rozdział Zasilanie ). Instrukcja obsługi 1 3

11 Elementy komputera Opisy elementów na płycie górnej komputera (ciąg dalszy) Pozycja Element Opis 2 Przyciski Quick Launch Buttons (3) Umożliwiają dostęp do często używanych funkcji za pomocą jednego naciśnięcia przycisku. Przycisk QuickLock (lewy) - powoduje wyłączenie klawiatury i urządzenia wskazującego oraz wygaszenie wyświetlacza. Przycisk włączania/wyłączania komunikacji bezprzewodowej (środkowy) - umożliwia włączanie i wyłączanie zintegrowanych urządzeń bezprzewodowych komputera. Przycisk Tryb prezentacji (prawy) - umożliwia zamianę trybów prezentacji. Przed włączeniem zintegrowanego urządzenia WLAN lub Bluetooth za pomocą przycisku włączania/wyłączania komunikacji bezprzewodowej i próbą nawiązania połączenia należy najpierw sprawdzić, czy urządzenie WLAN lub Bluetooth zostało włączone w oprogramowaniu oraz czy świeci się wskaźnik włączenia/wyłączenia komunikacji bezprzewodowej. Więcej informacji można znaleźć w części Używanie przycisków Quick Launch Buttons w rozdziale 2 tego podręcznika. 3 Klawisze funkcyjne Umożliwiają wykonywanie często używanych funkcji systemowych (po naciśnięciu w kombinacji z klawiszem ). 4 Klawisz aplikacji Wyświetla menu podręczne dla obiektów znajdujących się pod kursorem. 5 Wgłębienia na zasuwki zwalniające wyświetlacz Zapobiegają samoczynnemu otwieraniu się zamkniętego wyświetlacza. 1 4 Instrukcja obsługi

12 Elementy komputera Opisy elementów na płycie górnej komputera (ciąg dalszy) Pozycja Element Opis 6 Klawisz z logo firmy Windows Umożliwia wyświetlenie menu Start systemu Windows. 7 Klawisz Umożliwia wykonywanie często używanych funkcji systemowych (po naciśnięciu w kombinacji z klawiszem funkcyjnym lub ). Nie pokazano Komora pamięci (nie pokazano znajduje się pod klawiaturą) Zawiera jedno gniazdo pamięci podstawowej (obsadzone) i jedno gniazdo rozszerzenia pamięci. Instrukcja obsługi 1 5

13 Elementy komputera Wska niki Opisy wskaźników Pozycja Element Opis 1 Num lock Włączony: funkcja num lock jest aktywna lub wbudowany blok klawiszy numerycznych jest włączony. 2 Caps lock Włączony: funkcja caps lock jest aktywna. 3 Scroll lock Włączony: funkcja scroll lock jest aktywna. 4 Włączenie/wyłączenie komunikacji bezprzewodowej Włączony: zintegrowane urządzenie bezprzewodowe zostało włączone. 1 6Instrukcja obsługi

14 Elementy komputera Opisy wskaźników (ciąg dalszy) Pozycja Element Opis 5 Zasilanie/Wstrzymanie Włączony: zasilanie jest włączone. Miga: komputer znajduje się w stanie wstrzymania. Wskaźnik zasilania/wstrzymania miga również wtedy, gdy pakiet baterii, który jest jedynym źródłem zasilania komputera, osiąga krytycznie niski poziom naładowania. Wskaźnik wyłącza się po wprowadzeniu systemu do trybu hibernacji lub zamknięciu go. 6 Bateria Włączony: pakiet baterii jest w trakcie ładowania. Miga: pakiet baterii, który jest jedynym źródłem zasilania komputera, osiągnął niski poziom naładowania. Gdy naładowanie baterii osiąga krytycznie niski poziom, wskaźnik zaczyna migać szybciej. 7 Podstawowy dysk twardy Włączony: komputer korzysta z dysku twardego znajdującego się we wnęce dysku twardego. 8 MultiBay Włączony: komputer korzysta z napędu umieszczonego we wnęce MultiBay. Instrukcja obsługi 1 7

15 Elementy komputera Elementy z lewej strony komputera Opisy elementów z lewej strony komputera Pozycja Element Opis 1 Wyjściowe gniazdo dźwiękowe Umożliwia podłączenie opcjonalnych zasilanych głośników stereofonicznych, słuchawek, zestawu słuchawkowo-mikrofonowego lub głośników telewizyjnych urządzenia te emitują dźwięk systemowy. 2 Gniazdo mikrofonowe Umożliwia podłączenie opcjonalnego mikrofonu monofonicznego. 3 Wnęka dysku twardego Zawiera podstawowy dysk twardy. 4 Gniazdo urządzenia MultiBay Jest przeznaczone na urządzenie MultiBay. 1 8 Instrukcja obsługi

16 Elementy komputera Elementy z prawej strony komputera Opisy elementów z prawej strony komputera Pozycja Element Opis 1 Gniazdo baterii Jest przeznaczone na baterię główną. 2 Gniazdo karty Secure Digital (SD) Akceptuje karty pamięci SD. 3 Gniazda kart PC Card (2) Obsługują 32-bitowe karty PC Card typu Type I, Type II lub Type III (CardBus) oraz 16-bitowe karty PC Card. W niektórych modelach komputera jedno z gniazd karty PC Card może być zastąpione fabrycznie zainstalowanym czytnikiem Smart Card Reader (czytnik kart inteligentnych). 4 Gniazdo telefoniczne RJ-11 Umożliwia podłączenie kabla modemowego. Instrukcja obsługi 1 9

17 Elementy komputera Opisy elementów z prawej strony komputera (ciąg dalszy) Pozycja Element Opis 5 Komora urządzenia Bluetooth 6 Gniazdo kabla zabezpieczającego Jest przeznaczona na urządzenie bezprzewodowe Bluetooth. Urządzenie Bluetooth jest dopuszczone do użytku tylko w niektórych krajach. Umożliwia przymocowanie do komputera kabla zabezpieczającego. Ä Rozwiązania zabezpieczające pełnią funkcję odstraszającą. Rozwiązania te nie zapobiegają niewłaściwemu użyciu czy kradzieży produktu Instrukcja obsługi

18 Elementy komputera Elementy z przodu komputera Opisy elementów z przodu komputera Pozycja Element Opis 1 Port podczerwieni Umożliwia komunikację bezprzewodową między komputerem a opcjonalnym urządzeniem zgodnym ze standardem IrDA. 2 Przycisk wyciszania Włączony: wycisza dźwięk systemowy. Naciśnięcie przycisku i wyciszenie dźwięku powoduje włączenie wskaźnika. 3 Przyciski regulacji głośności 4 Zasuwka zwalniająca wyświetlacz Umożliwiają zwiększanie i zmniejszanie poziomu dźwięku systemowego. Aby zwiększyć poziom dźwięku, należy nacisnąć przycisk zwiększania głośności. Aby zmniejszyć poziom dźwięku, należy nacisnąć przycisk zmniejszania głośności. Umożliwia otwieranie komputera. Instrukcja obsługi 1 11

19 Elementy komputera Opisy elementów z przodu komputera (ciąg dalszy) Pozycja Element Opis 5 Głośniki (2) Emitują dźwięk systemowy. 6 Antena urządzenia bezprzewodowego Å Służy do bezprzewodowej transmisji danych (nie pokazana, umieszczona z dowolnej strony wyświetlacza). Wystawienie na działanie promieniowania o częstotliwości radiowej. Emitowana moc wyjściowa tego urządzenia jest niższa niż limity promieniowania o częstotliwości radiowej ustalone w normie FCC. Niemniej jednak urządzenie powinno być używane w sposób minimalizujący jego potencjalny kontakt z człowiekiem podczas normalnej obsługi. Aby uniknąć przekroczenia limitów promieniowania o częstotliwości radiowej określonych w normie FCC, należy zadbać o to, aby odległość człowieka od anteny nie była mniejsza niż 20 cm (8 cali) podczas normalnej obsługi, nawet gdy wyświetlacz jest zamknięty Instrukcja obsługi

20 Elementy komputera Elementy z tyłu komputera Opisy elementów z tyłu komputera Pozycja Element Opis 1 Gniazdo zasilania Umożliwia podłączenie zasilacza prądu przemiennego lub opcjonalnego zasilacza/ładowarki samochodowej, lub zasilacza używanego w samolotach. 2 Złącze szeregowe Umożliwia podłączanie opcjonalnych urządzeń szeregowych. 3 Złącze równoległe Umożliwia podłączanie opcjonalnych urządzeń równoległych, takich jak zewnętrzna wnęka napędu dyskietek lub drukarka. 4 Gniazdo sieciowe RJ-45 Umożliwia podłączenie kabla sieciowego. 5 Złącze USB Umożliwia podłączanie do komputera urządzeń zgodnych ze standardami USB 1.1 i 2.0 (za pomocą standardowego kabla USB). 6 Złącze USB z własnym zasilaniem Umożliwia podłączanie do komputera urządzeń zgodnych ze standardami USB 1.1 i 2.0 (za pomocą standardowego kabla USB) lub opcjonalnej wnęki zewnętrznej MultiBay (za pomocą kabla USB MultiBay z zasilaniem). Instrukcja obsługi 1 13

21 Elementy komputera Opisy elementów z tyłu komputera (ciąg dalszy) Pozycja Element Opis 7 Złącze monitora zewnętrznego Umożliwia podłączenie opcjonalnego monitora zewnętrznego lub rzutnika do przezroczy. 8 Gniazdo S-Video Umożliwia podłączanie opcjonalnych urządzeń S-Video, takich jak telewizor, magnetowid VCR, kamera wideo, rzutnik do przezroczy czy karta przechwytywania sygnału wizyjnego. 9 Otwór wentylacyjny wylotowy Umożliwia chłodzenie wewnętrznych elementów komputera. Ä Aby zapobiec przegrzaniu komputera, otworów wentylacyjnych nie należy w żaden sposób zasłaniać. Używanie komputera na miękkiej powierzchni, na przykład na poduszce, kocu, pledzie czy grubej odzieży, może spowodować zablokowanie dopływu powietrza Instrukcja obsługi

22 Elementy komputera Elementy na spodzie komputera Opisy elementów na spodzie komputera Pozycja Element Opis 1 Złącze dokowania Umożliwia podłączenie komputera do opcjonalnego replikatora portów lub zaawansowanego replikatora portów. 2 Śruby dostępu do klawiatury (2) Umożliwiają zdjęcie klawiatury w celu uzyskania dostępu do pamięci systemowej. 3 Otwór wentylacyjny wlotowy Umożliwia chłodzenie wewnętrznych elementów komputera. 4 Zasuwka zwalniająca baterię Ä Aby zapobiec przegrzaniu się komputera, otworów wentylacyjnych nie należy w żaden sposób zasłaniać. Używanie komputera na miękkiej powierzchni, na przykład na poduszce, kocu, pledzie czy grubej odzieży, może spowodować zablokowanie dopływu powietrza. Zwalnia główny pakiet baterii z wnęki na baterię. Instrukcja obsługi 1 15

23 Elementy komputera Opisy elementów na spodzie komputera (ciąg dalszy) Pozycja Element Opis 5 Wnęka na baterię Jest przeznaczona na główny pakiet baterii. 6 Śruba zabezpieczająca dysk twardy 7 Zasuwka zwalniająca wnęki MultiBay 8 Wkręt mocujący dysk twardy Zabezpiecza dysk twardy. Zwalnia urządzenie z wnęki MultiBay. Mocuje dysk twardy. 9 Komora MiniPCI Jest przeznaczona na opcjonalne bezprzewodowe urządzenie sieci lokalnej lub ISDN. Ä Norma FCC nie zezwala na używanie w tym komputerze urządzeń w standardzie MiniPCI bez homologacji. Zainstalowanie nieobsługiwanego urządzenia MiniPCI może spowodować nieprawidłową pracę komputera i pojawianie się komunikatów ostrzegawczych. Aby wznowić poprawną pracę komputera, należy usunąć urządzenie bez homologacji. Jeśli komunikat ostrzegawczy wyświetla błąd urządzenia MiniPCI, należy skontaktować się z centrum obsługi klientów HP. 1 16Instrukcja obsługi

24 Elementy komputera Etykiety Opisy etykiet Pozycja Element Opis 1 Etykieta systemu Zawiera informacje o przepisach związanych z komputerem. 2 Etykieta Certyfikatu Autentyczności (COA) Znajdujący się na etykiecie systemu numer seryjny umożliwia identyfikację komputera. Jego podanie jest niezbędne przy kontaktowaniu się pomocą techniczną. Zawiera klucz produktu (Product Key), potrzebny przy aktualizacji systemu operacyjnego lub rozwiązywaniu związanych z nim problemów. Instrukcja obsługi 1 17

25 Elementy komputera Opisy etykiet (ciąg dalszy) Pozycja Element Opis 3 Etykieta bezprzewodowej sieci lokalnej Zawiera informacje o uregulowaniach prawnych dotyczących bezprzewodowego urządzenia sieci lokalnej, które jest dostępne w niektórych modelach komputera. Informacje te mogą być ważne przy korzystaniu z bezprzewodowego urządzenia sieci lokalnej podczas podróży zagranicznych. 4 Etykieta modemu Wymienione są na niej kraje, w których modem został dopuszczony do użytku. Informacje te mogą być ważne przy korzystaniu z modemu podczas podróży zagranicznych. 5 Etykieta Bluetooth Zawiera informacje o uregulowaniach prawnych dotyczących urządzenia Bluetooth, który jest dostępny w niektórych modelach komputera. Informacje te mogą być ważne przy korzystaniu z urządzenia Bluetooth podczas podróży zagranicznych. Opcja Bluetooth nie jest obsługiwana we wszystkich krajach Instrukcja obsługi

26 2 Urz dzenia wskazuj ce iklawiatura U ywanie urz dze wskazuj cych Zgodnie z ustawieniami domyślnymi drążek wskazujący i płytka dotykowa TouchPad mogą być używane zamiennie. Elementy urządzeń wskazujących Pozycja Element Opis 1 Drążek wskazujący Umożliwia przesuwanie kursora, a także zaznaczanie oraz aktywowanie obiektów na ekranie. 2 Lewi i prawy przycisk drążka wskazującego Pełnią te same funkcje, co lewy i prawy przycisk myszy zewnętrznej. Instrukcja obsługi 2 1

27 Urz dzenia wskazuj ce i klawiatura Elementy urządzeń wskazujących (ciąg dalszy) Pozycja Element Opis 3 Płytka dotykowa TouchPad 4 Lewy i prawy przycisk płytki TouchPad Umożliwia przesuwanie kursora, a także zaznaczanie oraz aktywowanie obiektów na ekranie. Może zostać skonfigurowana do wykonywania innych funkcji myszy, takich jak przewijanie i klikanie dwukrotne. Pełnią te same funkcje, co lewy i prawy przycisk myszy zewnętrznej. 2 2 Instrukcja obsługi

28 Urz dzenia wskazuj ce i klawiatura U ywanie dr ka wskazuj cego Aby przesunąć kursor za pomocą drążka wskazującego, należy przechylić drążek w żądanym kierunku. Przycisków drążka wskazującego używa się dokładnie tak samo, jak przycisków myszy zewnętrznej. Aby wymienić nasadkę drążka wskazującego: 1. Wyłącz komputer. 2. Delikatnie ściągnij zużytą nasadkę z drążka wskazującego. 3. Umieść na drążku nasadkę zamienną. Nasadka zamienna nie wchodzi w skład wyposażenia komputera. U ywanie płytki dotykowej TouchPad Aby przesunąć wskaźnik za pomocą płytki dotykowej TouchPad, należy przesunąć palec po płytce w żądanym kierunku. Przycisków płytki TouchPad używa się dokładnie tak samo, jak przycisków myszy zewnętrznej. Instrukcja obsługi 2 3

29 Urz dzenia wskazuj ce i klawiatura U ywanie myszy zewn trznej Mysz zewnętrzną USB można podłączyć do komputera za pomocą jednego ze złączy USB na panelu tylnym. Mysz zewnętrzną PS/2 lub USB można podłączyć za pomocą złączy opcjonalnego zaawansowanego replikatora portów. Ustawianie preferencji urz dzenia wskazuj cego Za pomocą apletu Właściwości: Mysz w Panelu sterowania systemu Windows można zmieniać następujące ustawienia urządzeń wskazujących: Włączanie i wyłączanie urządzeń wskazujących (domyślnie włączone). Możliwość stukania w płytkę dotykową TouchPad jednokrotne stuknięcie w płytkę powoduje zaznaczenie obiektu, dwukrotne stuknięcie w płytkę jest odpowiednikiem kliknięcia dwukrotnego lewym przyciskiem myszy (domyślnie wyłączone) Funkcja Edge Motion, umożliwiająca kontynuowanie przesuwania kursora, nawet jeśli palec dotarł już do krawędzi płytki dotykowej TouchPad (domyślnie wyłączone). Funkcja Palm Check, zabezpieczająca przed przesunięciem wskaźnika w wyniku przypadkowego dotknięcia płytki TouchPad podczas pisania (domyślnie wyłączone). W oknie Właściwości: Mysz dostępne są również inne preferencje (np. opcje szybkości i śladu wskaźnika). Aby otworzyć okno Właściwości: Mysz, należy: W systemie Windows 2000 wybrać kolejno Start > Ustawienia > Panel sterowania > ikonę Mysz. W systemie Windows XP wybrać kolejno Start > Panel sterowania > kategorię Drukarki i inny sprzęt > ikonę Mysz. 2 4 Instrukcja obsługi

30 Urz dzenia wskazuj ce i klawiatura U ywanie skrótów klawiaturowych oraz klawiszy skrótu Skróty klawiaturowe i klawisze skrótu to zaprogramowane kombinacje klawisza z innymi klawiszami, umożliwiające wykonywanie najczęściej używanych funkcji systemowych. Poło enie klawisza Fn i klawiszy funkcyjnych Pozycja Element 1 Klawisz 2 Klawisze funkcyjne Skrót klawiaturowy jest kombinacją klawisza z jednym z klawiszy funkcyjnych. Funkcje dostępne za pomocą skrótów klawiaturowych są reprezentowane przez ikony na klawiszach funkcyjnych. Klawisz skrótu to kombinacja klawisza i drugiego klawisza, innego niż klawisz funkcyjny. Instrukcja obsługi 2 5

31 Urz dzenia wskazuj ce i klawiatura Znaczenie skrótów klawiaturowych i klawiszy skrótu Funkcja Uruchamianie trybu wstrzymania Przełączanie obrazu między wyświetlaczem komputera a zewnętrznym urządzeniem wyświetlającym Wyświetlanie informacji o bateriach Zmniejszanie jasności ekranu Zwiększanie jasności ekranu Wyświetlanie informacji o systemie Kombinacja klawiszy aktywująca funkcję Kombinacja klawiszy dezaktywująca funkcję Przycisk zasilania nie dotyczy nie dotyczy Uruchamianie trybu wstrzymania (Fn+F3) Jeśli komputer jest włączony, naciśnięcie skrótu klawiaturowego powoduje uruchomienie trybu wstrzymania. Przejście komputera do tego trybu powoduje zapisanie danych w pamięci o dostępie swobodnym (RAM), wygaszenie ekranu i zmniejszenie ilości energii zużywanej przez komputer. Kiedy komputer jest w trybie wstrzymania, wskaźnik zasilania/wstrzymania miga. Aby wyprowadzić komputer z trybu wstrzymania, należy nacisnąć na krótko przycisk zasilania. Skrót klawiaturowy został zaprogramowany fabrycznie na wprowadzanie komputera do trybu wstrzymania. 2 6Instrukcja obsługi

32 Urz dzenia wskazuj ce i klawiatura Funkcja skrótu klawiaturowego (w systemie Windows określana mianem przycisk wstrzymania ) może zostać zmieniona. Skrót może na przykład wprowadzać komputer do trybu hibernacji, zamiast uruchamiać tryb wstrzymania. Więcej informacji na temat stanu wstrzymania, hibernacji i modyfikowania funkcji skrótu można znaleźć na dysku CD Biblioteka z dokumentacją w Podręczniku oprogramowania (rozdział Zasilanie ). Przeł czanie wy wietlania obrazu (Fn+F4) Skrót służy do przełączania obrazu pomiędzy urządzeniami wyświetlającymi podłączonymi do złącza monitora zewnętrznego lub gniazda S-Video komputera. Jeśli na przykład do komputera podłączony jest monitor zewnętrzny, naciskanie skrótu powoduje przełączanie obrazu pomiędzy wyświetlaczem komputera, monitorem zewnętrznym i jednoczesnym wyświetlaniem na wyświetlaczu komputera i na monitorze zewnętrznym. Większość monitorów zewnętrznych odbiera dane wizyjne z komputera przy użyciu standardu zewnętrznego VGA. Skrót umożliwia również przełączanie obrazu pomiędzy innymi urządzeniami odbierającymi te dane z komputera. Poniżej wymieniono pięć typów transmisji danych wizyjnych obsługiwanych za pomocą skrótu, wraz z przykładowymi urządzeniami, które z nich korzystają: LCD (wyświetlacz komputera) Zewnętrzne VGA (większość monitorów zewnętrznych) S-Video (telewizory, kamery wideo, magnetowidy VCR i karty przechwytywania sygnału wizyjnego z gniazdami S-Video) Zespolony sygnał wizyjny (telewizory, kamery wideo, magnetowidy VCR i karty przechwytywania sygnału wizyjnego z wejściowymi gniazdami zespolonego sygnału wizyjnego) DVI-D (monitory zewnetrzne z obsluga interfejsu DVI-D) Urządzenia DVI-D korzystające z zespolonego sygnału wizyjnego mogą zostać podłączone do komputera tylko po uprzednim zadokowaniu go w opcjonalnym zaawansowanym replikatorze portów. Instrukcja obsługi 2 7

33 Urz dzenia wskazuj ce i klawiatura Wy wietlanie poziomu naładowania baterii (Fn+F8) Naciśnięcie skrótu powoduje wyświetlenie informacji o poziomie naładowania wszystkich zainstalowanych pakietów baterii. Wskaźnik informuje, które pakiety baterii są aktualnie wykorzystywane oraz o ilości energii pozostałej w każdym z pakietów. Położenia pakietów baterii są określane przez kolejne numery: 1 główny pakiet baterii. 2 pakiet baterii we wnęce MultiBay. Zmniejszanie jasno ci ekranu (Fn+F9) Skrót służy do zmniejszania jasności ekranu. Naciśnięcie i przytrzymanie klawiszy tworzących skrót powoduje płynną regulację jasności. Zwi kszanie jasno ci ekranu (Fn+F10) Skrót służy do zwiększania jasności ekranu. Naciśnięcie i przytrzymanie klawiszy tworzących skrót powoduje płynną regulację jasności. Wy wietlanie informacji o systemie (Fn+esc) Naciśnięcie klawiszy skrótu powoduje wyświetlenie informacji o składnikach sprzętowych systemu oraz numerach wersji oprogramowania. Ponowne naciśnięcie klawiszy skrótu powoduje usunięcie informacji o systemie z ekranu. Systemowa data BIOS to numer wersji systemowej pamięci ROM. Data BIOS może być wyświetlana w formacie dziesiętnym (np. 10/19/2002 F.07). 2 8 Instrukcja obsługi

34 Urz dzenia wskazuj ce i klawiatura U ywanie skrótów klawiaturowych oraz klawiszy skrótu na klawiaturach zewn trznych W poniższej tabeli opisano sposób używania skrótów klawiaturowych i klawiszy skrótu na klawiaturze zewnętrznej: Klawisze komputera Klawisze klawiatury zewnętrznej Instrukcja obsługi 2 9

35 Urz dzenia wskazuj ce i klawiatura U ywanie przycisków Quick Launch Buttons Trzy przyciski Quick Launch Buttons umożliwiają wykonywanie często używanych funkcji za pomocą jednego naciśnięcia przycisku. Przyciski Quick Launch Buttons Pozycja Element Opis 1 Przycisk QuickLock 2 Przycisk włączania/wyłąc zania komunikacji bezprzewodowej 3 Przycisk Tryb prezentacji Powoduje wyłączenie klawiatury i urządzenia wskazującego oraz wygaszenie wyświetlacza. Aby możliwe było użycie funkcji QuickLock, konieczne jest wcześniejsze ustawienie hasła i wybranie preferencji. Dodatkowe informacje można znaleźć w zamieszczonym na dysku CD Biblioteka z dokumentacją Podręczniku oprogramowania (rozdział Zabezpieczenia ). Umożliwia włączanie i wyłączanie urządzenia bezprzewodowej sieci lokalnej (LAN) lub opcjonalnego urządzenia Bluetooth (jeżeli urządzenia te zostały włączone w oprogramowaniu narzędziowym). Powoduje wprowadzenie komputera do trybu prezentacji, w którym następuje otwarcie zdefiniowanej przez użytkownika aplikacji, folderu, pliku lub witryny sieci Web. Obraz jest wyświetlany jednocześnie na ekranie komputera i na urządzeniu zewnętrznym podłączonym do komputera lub do opcjonalnego replikatora portów Instrukcja obsługi

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji.

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'()$(*'+",+-)./(#-)0"#$12) 3+4&(%5671)5"+./8%(167/

!#$%&'()$(*'+,+-)./(#-)0#$12) 3+4&(%5671)5+./8%(167/ b!"#$%&'()$(*'+",+-)./(#-)0"#$12) 3+4&(%5671)5"+./8%(167/ Numer katalogowy dokumentu: 257315-241 Czerwiec 2001 2001 Compaq Computer Corporation Nazwy Compaq i FutureBay oraz logo Compaq są zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo Seria Z/P Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputer przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Acer Aspire Serii 1360 / 1520. Instrukcja Obsługi

Acer Aspire Serii 1360 / 1520. Instrukcja Obsługi Acer Aspire Serii 1360 / 1520 Instrukcja Obsługi Copyright 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi komputera notebook Acer Aspire serii 1360 / 1530 Oryginalne wydanie: Siepień 2004 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 9500 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 9500 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne

Bardziej szczegółowo

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne zagrożenie

Bardziej szczegółowo

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11 Podręcznik użytkownika Komputer osobisty seria VPCX11 n 2 Spis treści Przed użyciem... 4 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO... 5 Zagadnienia dotyczące ergonomii... 7 Podstawy obsługi...

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4500 A Podręcznik użytkownika PL 92 Spis treści Wskazówka 95 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 99 Wireless LAN...101 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi Komputer Ferrari Serii 5000 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Ferrari 5000 Wydanie oryginalne: 05/2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Packard Bell EasyNote TE - 1 Spis Treści Uruchamianie komputera 4 Połączenie bezprzewodowe... 4 Rejestracja... 5 Instalacja oprogramowania... 6 Odzyskiwanie... 6 Masz problemy?...

Bardziej szczegółowo

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika b2.1pl1.1 2 Spis treści Wskazówka 5 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 8 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 9

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo