Przyszłość w usługach z chmury Innowacje, zaufanie i kontrola

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przyszłość w usługach z chmury Innowacje, zaufanie i kontrola"

Transkrypt

1

2 Przyszłość w usługach z chmury Innowacje, zaufanie i kontrola Ciągle nowe funkcje i usługi Zgodność z prawem i zaufanie Zmiany wynikające z komunikacji od klientów Ciągła kontynuacja modyfikacji, usprawnień, poprawek i wprowadzania zasad bezpieczeństwa Bezpieczeństwo GŁÓWNĄ wytyczną zmian Podążanie za zmianami w standardach i prawie Opinie klientów Aktualna informacja Raportowanie problemów

3 Gdzie zaczyna się chmura?

4 Dynamika zmian w usługach The New Office Office Mobile for iphone & Android phones Exchange Online Address Book Policies OWA for iphone & OWA for ipad Admin App for ios, Android, and WP Power Map for Excel OneDrive for Business Storage increase Office 365 Switch Plans Office 365 operated by 21Vianet Azure AD Password Sync New Partner Admin Center Service Pack 1 for Office 365 ProPlus Office 365 Adapter Office for ipad update Office Mix Project Lite released 1 TB for OneDrive for Business Message Center New SharePoint Workflows Exchange group naming policy OneDrive for Business apps for Windows 8 & ios People View in OWA 90 Day message trace S/MIME Encryption Office 365 Developer APIs OneNote for iphone and Android phones OneNote for ipad Lync meeting scheduling from OWA Connecting Skype & Lync Lync mobile client updates Rights Management Services Embedded Images SharePoint Newsfeed App for Windows 8 Multi-factor authentication Office 365 SSO with SAML 2.0 Identity Providers Updated Lync mobile clients OWA Policy Tips Simplified Yammer login EXO: 50 GB Mailboxes Lync Online Integrated Reporting Exchange Online Inactive Mailboxes OneDrive for Business Sync for Windows Office Lens Office Online real-time coauthoring PDF support for SharePoint Online DirSync Scoping and Filtering Power Map GA for all Excel 2013 users Lync and SharePoint Service Reporting OneNote for Mac, Android, iphone, and ipad updates OWA Calendar Search Lync Online Remote PowerShell OneDrive for Business Improvements Windows Azure Active Authentication SAP and Power BI and Power Query support Simplified Admin Center experience

5 Jak chronione są dane w chmurze? Jak wygląda zgodność z prawem usług przetwarzania i składowania danych?

6 Kilka ważnych pytań

7 Podstawy zaufania do usług Microsoft Wbudowane zasady bezpieczeństwa Dane są własnością KLIENTA Klient nimi zarządza Microsoft udostępnia narzędzia przetwarzania Microsoft gwarantuje sposób ochrony i dostępność Ochrona danych jako podstawa usług Transparentność wszystkich operacji Stała zgodność ze zmieniającym się prawem i standardami

8 Lokalizacja danych i kontrola klientów nad nimi Dlaczego powinno to interesować klientów? Zapewnienie przejrzystości co do miejsca posadowienia danych klientów jest ważne między innymi ze względu na konieczność wypełniania przepisów o ochronie danych osobowych Wbrew rozpowszechnionemu błędnemu przekonaniu, zapewnienie konkretnego posadowienia danych klientów nie jest wystarczające by zapewnić im kontrolę nad ich danymi i zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych Kontrolę ze strony klientów oraz zgodność z przepisami o ochronie danych można zapewnić jedynie poprzez jednoznaczne zobowiązania umowne Do czego zobowiązuje się Microsoft? Microsoft udostępnia publicznie w swoich Centrach Zaufania poszczególnych produktów aktualne rozlokowanie danych dla poszczególnych regionów, szczegółowo opisując, gdzie znajdują się dane i w jakich konkretnych okolicznościach mogą zostać przeniesione do innej lokalizacji (zapewnienie redundancji, prace konserwacyjne, itp.) Microsoft oferuje środki umożliwiające klientom utrzymanie skutecznej kontrolii nad ich danymi (rozszerzone prawa administratorów, odwracalność, itp.)

9 Quincy Chicago Dublin Amsterdam Hong Kong San Antonio Singapur Brazylia

10 Wykorzystywanie danych klientów przez dostawcę chmury obliczeniowej Dlaczego powinno to interesować klientów? Niektórzy dostawcy usług w chmurze skanują i wykorzystują dane klientów do swoich własnych celów komercyjnych (np. reklamowych) Klienci powinni mieć pełną świadomość tego, oraz kontrolę nad tym, jak ich dane będą wykorzystywane przez dostawcę chmury obliczeniowej Do czego zobowiązuje się Microsoft? Microsoft w swoich Umowach o Przetwarzaniu Danych zobowiązuje się do wykorzystywania danych klientów WYŁĄCZNIE w celu świadczenia usług tym klientom. Microsoft nie rejestruje, nie zachowuje, nie skanuje, nie udostępnia ani nie wykorzystuje danych klientów w celach reklamowych.

11 Jasna sytuacja podwykonawcy Dlaczego powinno to interesować klientów? Klientów powinno interesować, w jaki sposób ich dostawcy usług chmurowych korzystają z usług podwykonawców i jakie zobowiązania umowne są w tym zakresie oferowane Brak jawności w kwestii podwykonawców nie tylko podważa zobowiązania podejmowane przez dostawców chmury, ale prowadzi także do problemów z przestrzeganiem prawa ochrony danych UE Microsoft udostępnia swoim klientom (w Centrum Zaufania) aktualny wykaz swoich podwykonawców i wykonywanych przez każdego z nich funkcji. Do czego zobowiązuje się Microsoft? Microsoft będzie powiadamiał klientów z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem o dodawaniu nowych podwykonawców, a jeżeli klient nie akceptuje nowego podwykonawcy, ma prawo zakończyć używanie odnośnej Usługi Online. Microsoft zobowiązuje swoich podwykonawców do zapewniania ochrony prywatności i poufności danych na poziomie zabezpieczeń co najmniej takim, do jakiego zobowiązuje się Microsoft w odniesieniu do danych klientów Microsoft ponosi odpowiedzialność za swoich podwykonawców

12 Niezależna weryfikacja Nawet najmocniejsze zobowiązania umowne nie są nic warte, jeżeli nie można ich poddać niezależnej weryfikacji Dlaczego powinno to interesować klientów? Wzorcowe klauzule umowne UE dają klientowi prawo audytowania podmiotu przetwarzającego jego dane poza EOG Audytowanie usług online współużytkowanych przez wiele podmiotów (Mutli-Tenant Online Services) nie jest zadaniem łatwym i wielu klientów nie dysponuje czasem, personelem ani wiedzą techniczną niezbędną do ich przeprowadzania Do czego zobowiązuje się Microsoft? Microsoft zobowiązuje się w umowie do audytowania swoich usług online pod kątem zgodności z normą ISO przez niezależny podmiot zewnętrzny (obecnie BSI) co najmniej raz w roku Na pisemne żądanie klienta, Microsoft udostępni mu poufne streszczenie Sprawozdania z Kontroli Microsoft

13 Zachowanie poufności Dlaczego powinno to interesować klientów? Podmioty zewnętrzne (w tym władze państwowe i organa porządku publicznego) mogą od dostawcy chmury żądać udostępnienia danych klientów Podmioty zewnętrzne (w tym władze państwowe) mogą usiłować na siłę przejmować dane klientów przy użyciu środków technicznych bez informowania o tym dostawców usług chmurowych Do czego zobowiązuje się Microsoft? Microsoft nie zapewnia żadnym władzom państwowym bezpośredniego i swobodnego dostępu do danych swoich klientów ani nie udostępnia żadnym władzom państwowym kluczy szyfrowych bądź możliwości łamania szyfrów chroniących dane klientów Microsoft będzie informował klientów o formalnych żądaniach dostępu do danych klientów o ile nie zostanie mu to zabronione. Microsoft będzie takie żądania przekierowywał do klientów i będzie nalegał, aby władze państwowe chcące uzyskiwać dostęp do danych przechowywanych zagranicą polegały na Traktatach o Wzajemnej Pomocy Prawnej.

14 Centrum Zaufania

15 Article 29 Working Party zespół Inspektorów Ochrony Danych Osobowych krajów UE Ocena klauzul umownych przedstawionych przez Microsoft - EU Model Clauses. (Office 365, Azure, CRM Online, and Intune) Microsoft jest jedynym podmiotem, który otrzymał pozytywną opinię Od 1 czerwca klauzule umowne stanowią część umowy

16 Nie umożliwiamy jednostkom rządowym bezpośredniego dostępu do danych Nie wspomagamy rządów w przełamywaniu szyfrowania danych i transmisji. Nie generujemy luk programowych (back doors) i umożliwiamy rządom weryfikację naszego kodu.

17 Standardy w chmurze dziś i jutro ISO 27018

18 Podstawowe zapisy ISO 27018

19 Zgodność z prawem i standardami - jak to kontrolować? Wbudowane zasady globalnej zgodności Narzędzia badania zgodności Umożliwienie klientom pozostania w zgodności w tym z ISO 27001, EUMC, HIPAA, FISMA Kontraktowe zobowiązania do ochrony prywatności, bezpieczeństwa i sposobu postępowania z danymi klienta Narzędzia kontroli takie jak Data Loss Prevention, Archiving, E-Discovery wspomagające audyt i badanie zgodności z zewnętrznymi i wewnętrznymi politykami

20 Usługi z chmury Narzędzia Standardy Poziom usług Fizyczne bezpieczeństwo Dobre praktyki Bezpieczna warstwa sieciowa Szyfrowanie Narzędzia dla klienta DLP OME SMIME RBAC RMS Usługi Microsoft mają już ponad 900 kontrolek Kontrola dostępu Retencja danych Zarządzanie kontem Monitorowanie incydentów Szyfrowanie danych Szyfrowanie przesyłu danych Oraz wiele innych

21 Bazujące na publikacji NIST Bazujące na wewnętrznych regulacjach i politykach Gotowe i modyfikowalne

22 Mapowanie w kontrolkach monitorujących standardów NIST i ISO27001, SOC 1, SOC 2 i klauzul umownych EU

23 Jakich informacji dostarczają kontrolki?

24

25 Standardy i certyfikacje Certyfikacje Wertykał Region SSAE/SOC ISO27001 EUMC FERPA FISMA/FedRAMP HIPAA HITECH ITAR HMG IL2 CJIS IRS 1075 Article 29 SOC 2 Finance Global Europe Education Government Healthcare Healthcare Defense Government Law Enforcement Government Europe Global Global Global Europe U.S. U.S. U.S. U.S. U.S. UK U.S. US Europe Global

26 Przykładowe harmonogramy audytów Control Effectiveness Audyt systemów Assessment monitoringu (Audit) Schedule Nov 2014 Dec 2015 Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 May 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Oct 2015 Nov 2015 ISO FedRAMP MT ISAE3402/SOC ITAR ISO

27 Audytorzy Audyty ISO BSI. Audyty ISAE3402/SOC - Deloitte LLP. Inne audyty między innymi SecureInfo i Veris Group.

28 Raport audytu ISO przykład

29 Raporty audytorów Klienci mogą żądać kopii raportów audytowych Prawo do analizy audytów Compliance Program

30 Zarządzanie ryzykiem Monitoring, zasady zgodności i audyty służą ograniczaniu ryzyka. Ryzyko jest wpisane w działanie należy je tylko MINIMALIZOWAĆ. Jak zarządzać ryzykiem? Ograniczać, przenosić, akceptować i unikać. W usługach z chmury Microsoft zarządza dużą częścią ryzyk.

31 Zasady ochrony danych - przykład Microsoft Online Services Customer Data 1 Usage Data Account and Address Book Data Customer Data (excluding Core Customer data) Operating and Troubleshooting the Service Yes Yes Yes Yes Security, Spam and Malware Prevention Yes Yes Yes Yes Improving the Purchased Service, Analytics Yes Yes Yes No Personalization, User Profile, Promotions No Yes No No Communications (Tips, Advice, Surveys, Promotions) No No/Yes No No Voluntary Disclosure to Law Enforcement No No No No Advertising 5 No No No No Core Customer Data Operations Response Team (limited to key personnel only) Support Organization Engineering Partners Others in Microsoft Usage Data Address Book Data Customer Data (excluding Core Customer Data * ) Core Customer Data Yes. Yes, as needed. Yes, as needed. Yes, by exception. Yes, only as required in response to Support Inquiry. Yes. With customer permission. See Partner for more information. No. Yes, only as required in response to Support Inquiry. No Direct Access. May Be Transferred During Trouble-shooting. With customer permission. See Partner for more information. No (Yes for Office 365 for small business Customers for marketing purposes). Yes, only as required in response to Support Inquiry. No Direct Access. May Be Transferred During Trouble-shooting. With customer permission. See Partner for more information. No. No. No. With customer permission. See Partner for more information. No.

32 Podstawy zaufania do usług Microsoft Wbudowane zasady bezpieczeństwa Dane są własnością KLIENTA Klient nimi zarządza Microsoft udostępnia narzędzia przetwarzania Microsoft gwarantuje sposób ochrony i dostępność Ochrona danych jako podstawa usług Transparentność wszystkich operacji Stała zgodność ze zmieniającym się prawem i standardami

33

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2013 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Lepsza współpraca dzięki wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniom opartym na chmurze obliczeniowej

Lepsza współpraca dzięki wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniom opartym na chmurze obliczeniowej Office 365 dla szkół Lepsza współpraca dzięki wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniom opartym na chmurze obliczeniowej Microsoft Office 365 dla instytucji edukacyjnych oferuje szkołom rozbudowane usługi do

Bardziej szczegółowo

Usługi z chmury Publicznej

Usługi z chmury Publicznej 3 Usługi z chmury Publicznej Usługi z chmury publicznej TCO Service license One-time migration Reduced administration Instalacja lokalna TCO Software license Hardware/data center Maintenance Operations/

Bardziej szczegółowo

Jesienne aktualności Office 365 FAQ: Nowe plany Office 365 dla małych i średnich firm i wiele więcej!

Jesienne aktualności Office 365 FAQ: Nowe plany Office 365 dla małych i średnich firm i wiele więcej! Jesienne aktualności Office 365 FAQ: Nowe plany Office 365 dla małych i średnich firm i wiele więcej! Spis treści Podstawowe informacje... 1 Przegląd nowych planów Office 365 Business... 6 Co oznaczają

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Office 365 dla instytucji edukacyjnych z Microsoft Online Services Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do oprogramowania i usług w stanie

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego - Zarządzenia Nr 4/2009 Starosty Bielskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku; - Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Bielskiego z dnia 24 marca 2010 roku; - Zarządzenia Nr 18/2011 Starosty Bielskiego z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft 1. Prelegenci Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft Paweł Kowalski, Integrity Solutions, główny inżynier ds. chmury, serwerów Exchange i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Quest Software, now a part of Dell

Quest Software, now a part of Dell Security & Identity Round Table Warszawa, 24 kwietnia 2014 Quest Software, now a part of Dell Bezpieczeństwo i Audyt Systemów Warszawa, 29 maja 2014 1 Zarządzanie rolami i tożsamością jako metoda ochrony

Bardziej szczegółowo

Ogólne zagrożenia dla danych w chmurowym modelu przetwarzania

Ogólne zagrożenia dla danych w chmurowym modelu przetwarzania Ogólne zagrożenia dla danych w chmurowym modelu przetwarzania Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS 36. Spotkanie Poznańskiej Grupy.NET Poznań, 13.10. 2011 1 Agenda Bardzo krótkie wprowadzenie Zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Prawa do używania produktów

Prawa do używania produktów Licencjonowanie zbiorowe Microsoft Prawa do używania produktów Wersja Polska Styczeń 2012 r. Spis treści WPROWADZENIE... 5 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Prawa do używania 9 Prawa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 8 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeństwa Security Cooperation Program (SCP) Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing w Sektorze Finansowym Regulacje i Standardy pod redakcją Macieja Gawrońskiego

Cloud Computing w Sektorze Finansowym Regulacje i Standardy pod redakcją Macieja Gawrońskiego Cloud Computing w Sektorze Finansowym Regulacje i Standardy pod redakcją Macieja Gawrońskiego Listopad 2011 Wstęp Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich Opracowanie stanowi część raportu o

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA KOMPUTERÓW PRACUJĄCYCH POD KONTROLĄ SYSTEMU MICROSOFT WINDOWS 7 SP1 Wersja 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

Quest Software, now a part of Dell

Quest Software, now a part of Dell Security & Identity Round Table Warszawa, 24 kwietnia 2014 Quest Software, now a part of Dell Bezpieczeństwo i Audyt Systemów Warszawa, 22 maja 2014 1 Jak zapewnić zgodność z regulacjami i przyjętymi politykami

Bardziej szczegółowo

Chcesz mieć pewność, że Twoja firma postępuje zgodnie ze standardem PCI DSS i zmniejszyć ryzyko oszustwa?

Chcesz mieć pewność, że Twoja firma postępuje zgodnie ze standardem PCI DSS i zmniejszyć ryzyko oszustwa? Chcesz mieć pewność, że Twoja firma postępuje zgodnie ze standardem PCI DSS i zmniejszyć ryzyko oszustwa? TAK NCR Security zmniejsza obciążenia związane z przestrzeganiem norm PCI i chroni integralność

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Standardy oceny bezpieczeństwa i strategie ochrony aplikacji Web

Standardy oceny bezpieczeństwa i strategie ochrony aplikacji Web Standardy oceny bezpieczeństwa i strategie ochrony aplikacji Web Aplikacje Web tworzone są przez deweloperów na zamówienie firm, w celu spełnienia ich specyficznych potrzeb. Firma zatrudniając dewelopera

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Spis treści Wprowadzenie...3 Wersje programu SQL Server 2012...4 Modele licencjonowania programu SQL Server 2012...4 Licencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Czas na chmurę w sektorze finansowym w Polsce!

Czas na chmurę w sektorze finansowym w Polsce! Czas na chmurę w sektorze finansowym w Polsce! Andrzej Gibas Maciej Gawroński Robert Gajda Od co najmniej pięciu lat temat przetwarzania w chmurze (ang. cloud computing) jest tematem stale dyskutowanym

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR PAK vol. 59, nr 1/2013 73 Krzysztof BILLEWICZ Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR Spis treści Streszczenie...1 Następny krok... 2. ITIL...3. COBIT...3. BS 15000...3 ISO 20000 z bliska... 3. Znaczenie ISO 20000... 4. Czy

Bardziej szczegółowo