Systemy powiadamiania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy powiadamiania"

Transkrypt

1 Systemy powiadamiania Specjaliści od zarządzania bezpieczeństwem monitorowanie wizualizacja alarm sterowanie rejestracja

2 Zalety systemów powiadamiania Funkcjonowanie budynków i nieruchomości przemysłowych wymaga kompleksowego wyposażenia technologicznego. Awarie lub zakłócenia jednego lub większej ilości systemów, mogą być irytujące, a w konsekwencji kosztowne. Aby temu zapobiec, montuje się system powiadamiania w celu monitorowania działania urządzeń. Jego funkcją jest informowanie użytkownika o zagrożeniach zgodnie z ich klasyfikacją. Zasadniczo system nie zabezpiecza przed ryzykiem wystąpienia usterek i zakłóceń, ale je minimalizuje poprzez przesyłanie odpowiednich wiadomości. W przypadku wystąpienia awarii bardzo ważne jest przetworzenie sygnałów pomiarowych w skuteczne alarmy. Tradycyjna sygnalizacja alarmu, taka jak sygnał syreny lub sygnalizacja świetlna przyciągająca uwagę, w większości przypadków może zostać zidentyfikowana jako właściwy alarm jedynie przez wykwalifikowany personel. Za pomocą systemu powiadamiania, alarmy są kierowane bezpośrednio do wykwalifikowanego personelu jako komunikaty głosowe, wiadomości , faksy, SMS y, wiadomości na pager y lub innymi mediami komunikacyjnymi, zapewniając najszybszą i najbardziej efektywną reakcję. Oferujemy Moduł sygnalizacyjny AS - D16 3 Moduł sygnalizacyjny wyposażony w 16 podwójnych diod LED, służących do wskazywania prawidłowego działania urządzeń lub zgłaszania usterek. Dodatkowo urządzenie posiada sygnalizator dźwiękowy (brzęczyk) i możliwość ustawienia opóźnień czasowych. System powiadamiania LSC 4 System modułowy, służący do informowania o usterkach poprzez diody LED oraz wbudowany sygnalizator dźwiękowy (brzęczyk). Dodatkowo można zastosować moduł wyjść LSC RM, który umożliwia sterowanie urządzeniami. System powiadamiania LSX 6 System modułowy do informowania o awariach. Informacje o awariach wyświetlane są za pomocą diod LED na Module komunikacyjnym CM oraz Module wejść IM. Do systemu można podłączyć modem analogowy, GSM lub drukarkę. Po podłączeniu modemu do systemu, powiadomienia o awariach mogą być wysyłane poprzez wiadomości SMS, , fax lub na pager. System umożliwia również zdalne uruchamianie urządzeń poprzez wiadomości SMS. Multi Kontroler RMC 8 Niezależny system monitorowania sieci i serwer zbierający informacje, wyposażony w 8 cyfrowych i 4 analogowe wejścia do kontrolowania temperatury, wilgotności, zadymienia, zasilania i innych czynników. Wyposażony także w wyjścia przekaźnikowe. Moduł zdalnych alarmów VOICE Agent 9 wyświetlacz na panelu operatorskim komunikaty wyświetlane na PC wizualizacja na ekranie PC wysyłanie wiadomości SMS wysyłanie faksów komunikaty głosowe wiadomości na pager y Urządzenie kompaktowe generujące komunikaty głosowe wyposażone w 8 cyfrowych i 8 analogowych wejść oraz 4 przekaźnikowe programowalne wyjścia. Stan działania systemu, wygenerowane alarmy, itd. pokazują się na wyświetlaczu. Zintegrowana pamięć zdarzeń zapewnia informacje o działaniu wejść/wyjść, takie jak czas zakończenia alarmu i potwierdzenie od odbiorcy. Dodatkowo może być monitorowana analogowa sieć lokalna w celu zapewnienia zadziałania jednego z wyjść w przypadku awarii. System umożliwia również zdalne uruchamianie urządzeń poprzez wiadomości SMS. System powiadamiania TS Zapewnia szeroki zakres analogowych i cyfrowych wejść dopasowany do wszystkich występujących napięć oraz zgodny z wyjściami większości kontrolowanych urządzeń. Panel operatorski przekazuje na bieżąco wiadomości o prawidłowym działaniu oraz usterkach systemu. Wszystkie te komunikaty mogą być wysyłane w postaci wiadomości , faksów, SMS'ów lub wiadomości na pager do wcześniej ustalonych grup odbiorców. System jest konfigurowalny przez przeglądarkę internetową, ewentualnie z jednostki centralnej CPU lub z komputera w sieci. 2 Systemy powiadamiania

3 Moduł Sygnalizacyjny AS - D16 Jednostka wskaźnikowa wyposażona w 16 podwójnych diod LED przeznaczona do montażu tablicowego. Moduł wyposażony jest również w sygnalizator dźwiękowy (brzęczyk). Przycisk testujący lampki LED jest umieszczony na panelu czołowym, tak jak dodatkowe przyciski sterujące umożliwiające potwierdzanie alarmów. Lampki sygnalizacyjne LED można opisać używając wsuwanych pasków. Połączeń sygnałowych dokonuje się za pomocą wtyków z zaciskami śrubowymi umieszczonych w tylnej części urządzenia. Wymiary w mm Specyfikacja techniczna H B H1 B1 ET T T Przekaz informacji Ilość wejść wskaźnikowych Wejścia systemowe Wyjścia systemowe Elementy sterowania Napięcie zasilania 16 podwójnych diod LED/zintegrowany sygnał dźwiękowy (brzęczyk) 16 wejść dla każdego z 2 kolorów LED Sygnał dźwiękowy/test lampek /alarm wspólny Potwierdzenie sygnału dźwiękowego/ potwierdzenie alarmu/test lampek Potwierdzenie sygnału dźwiękowego/ potwierdzenie alarmu/test lampek 8 30VDC/12 28,5VAC, 40 80Hz Sygnał napięciowy 24V AC/DC ±20% Pobór mocy Maks. 3W Masa 260g Obudowa 72 x 144 x 61 mm (S x W x G) bez zacisków podłączeniowych Otwór do montażu 138 x 68 mm Podłączenie Listwy z zaciskami śrubowymi maks. 2,5 mm² Pozycja montażu Możliwa dowolna pozycja Stopień ochrony IP20 Schemat podłączeń Systemy powiadamiania 3

4 System powiadamiania LSC Wskazanie za pomocą LED i brzęczyka (sygnalizacji dźwiękowej) Długość magistrali komunikacyjnej do 1000m 8 cyfrowych wejść w każdym module Wyjścia systemowe Możliwość modułowej rozbudowy aż do 64 wejść/wyjść Indywidualne ustawianie opóźnień Powiadamianie zgodne z DIN Sekwencje alarmu typu nowa wartość (stan) lub zadziałanie Zintegrowane elementy sterujące Łatwe oznaczanie za pomocą wewnętrznych etykiet (tabliczek) Programowanie LSC jest dostarczane jako urządzenie gotowe do pracy w trybie działania autonomicznego. Jeżeli do sieci dołączone jest kilka modułów, nastawy wszystkich parametrów takich jak opóźnienie załączania, połączenia pomiędzy wejściami i wyjściami, zmiana wejść lub wyjść z NO (normalnie otwartych) na NC (normalnie zamknięte) można przeprowadzić używając oprogramowania Termi-Software. Za pomocą tego narzędzia w prosty sposób można skonfigurować i utrzymać system oraz ustawić jego indywidualną konfigurację. Rezystor terminujący (ON) Rezystor terminujący (OFF) Bus przewód 0.2m Nr. kat Bus przewód 0.2m Nr. kat BM Nr. kat Bus przewód 3m (max) Nr. kat RM Nr. kat CIM Nr. kat PM Nr. kat Okablowanie U72 1x4x0,8 CIM Nr. kat Bus przewód 0.2m Nr. kat Podłączenia Wszystkie zewnętrzne podłączenia wykonuje się za pomocą wbudowanych zacisków ze złączkami (Cage Clamp). Maksymalny dozwolony przekrój przewodu to 2,5mm². Połączenia sieciowe pomiędzy modułami wykonuje się za pomocą gotowych przewodów typu BCC. Jeżeli moduły umieszczone są w różnych miejscach, oprzewodowanie do sieci budynku można zrealizować za pomocą połączeń sieci CIM. Struktura sieci CAN musi być jedną pojedynczą linią i musi zostać zakończona rezystorem, zarówno na początku jak i na końcu. Rezystor końcowy dopasowujący zintegrowany jest w każdym module i dołączany za pomocą włącznika nr 1 (włączony w pozycji ON). Rezystor terminujący (ON) Opcje montażu BM Nr. kat Bus przewód 3m (max) Nr. kat PM Nr. kat Moduły LSC BM i RM montowane są w szafach na 35mm szynie DIN. Moduł LSC PM montowany jest na froncie szafy lub maszyny. PM potrzebuje otworu pod montaż 92 x 92mm. Odległość pomiędzy modułami BM i PM nie może być większa niż 3m. Ponadto moduł Bm można zamontować na tylnej ściance modułu PM za pomocą szyny i zatrzasku. Taki komplet można zamontować na przodzie szafy. 4 Systemy powiadamiania

5 Elementy systemu Moduł podstawowy LSC BM główny komponent systemu wyposażony w 8 wejść alarmowych każde wejście można ustawić indywidualnie jako NO (normalnie otwarte) lub NC (normalnie zamknięte) możliwość indywidualnego ustawienia opóźnienia załączania każdego z wejść 3 wejścia systemowe dla zewnętrznego sygnalizatora akustycznego, potwierdzenia sygnału świetlnego i testu lampek styk przekaźnika dla wspólnego alarmu - wyjście uaktywniane przez każdy pojedynczy alarm na wejściu systemu. styk przekaźnika alarmu grupowego - wyjście uaktywniane przez wyselekcjonowane alarmy na wejściach specjalnego modułu podstawowego elementy sterujące dla potwierdzenia syreny i lampek wskaźnikowych oraz testu lampek możliwość rozbudowy w systemie do 8 modułów. Moduł przekaźnikowy LSC RM moduł przekaźnikowy z ośmioma bezpotencjałowymi stykami każde z wyjść może być indywidualnie ustawione jako NO (normalnie otwarte) lub NC (normalnie zamknięte) możliwość indywidualnego opóźnienia załączenia każdego z wyjść wizualizacja stanu każdego wyjścia za pomocą LED przycisk sterujący testem lampek LED wejście zewnętrzne dla testu lampek LED możliwość rozbudowy w systemie do 8 sztuk. Moduł panelu kontrolnego LSC PM w celu zewnętrznego wyświetlenia alarmu, każdy moduł podstawowy może być uzupełniony modułem panelu kontrolnego zewnętrzne wyświetlenie informacji dla 8 alarmowych wejść zintegrowany brzęczyk (sygnał dźwiękowy) przyciski sterujące dla potwierdzenia sygnału dźwiękowego i świetlnego oraz testu lampek zainstalowana szyna DIN do zamontowania na tylnej ściance modułu podstawowego za pomocą zatrzasku mocującego standardowy otwór pod montaż 92 x 92mm możliwość rozbudowy w systemie do 8 sztuk ss Specyfikacja techniczna BM RM PM Wymiary obudowy 87,5x90x58 87,5x90x58 96x96x51 w mm Pozycja montażu Montaż dowolny Podłączenia Zaciski ze złączkami (Cage Clamp) maks. 2,5 mm² Temperatura -20 C do +55 C składowania Temperatura pracy 0 C do +55 C Stopień ochrony IP20 IP20 IP40 Napięcie zasilania 24VDC ± 20% Styki przekaźnika Maks. 3A/250VAC Żywotność 10 7 przełączeń przekaźników Pobór mocy 5W 3W 2W Częstotliwość 1Hz taktująca Czas reakcji Około 1 s Opóźnienie Około 10 ms zadziałania Rodzaj magistrali Magistrala CAN Maksymalna 1000 m rozpiętość magistrali Odległość pomiędzy Maks. 3 m BM-PM Możliwość rozbudowy 8 sztuk 8 sztuk 8 sztuk Informacje zamówieniowe Nr katalogowy Opis Moduł podstawowy BM z 8 wejściami Moduł przekaźnikowy RM z 8 wyjściami Moduł panelu kontrolnego PM BCCS6 przewód magistrali BM-PM 0,1m, 6 torów BCCL6 przewód magistrali BM-PM 3.0m, 6 torów BCCS4 przewód magistrali BM-RM-CIM 0,2m, 4 tory CIM podłączenie magistrali, montaż na szynie DIN LSC PC oprogramowanie Termi z przewodem LSC przewód komunikacyjny Wymienne paski do opisów modułów PM 3 szt Wymienne paski do opisów modułów BM/RM 3 szt Zasilacz EcoPower PSS242 24VDC/2A Zasilacz EcoPower PSS243 24VDC/3A Systemy powiadamiania 5

6 System powiadamiania LSX System modułowy LSX służy do informowania o awariach. Informacje o awariach wyświetlane są za pomocą diod LED na Module komunikacyjnym CM oraz Module wejść IM. Do systemu można podłączyć modem analogowy, GSM lub drukarkę. Po podłączeniu modemu do systemu powiadomienia o awariach Elementy systemu mogą być wysyłane poprzez wiadomości SMS, , fax lub na pager. Do systemu można dodać do 8 użytkowników. Konfiguracja systemu odbywa się poprzez program terminalowy dostępny na wszystkich komputerach np.: Hyperterminal dla systemu operacyjnego Windows. Rezystor terminujący (ON) Bus przewód 0.2m Nr kat CM Nr kat Przewód modemowy Nr. kat Modem Nr kat Moduł komunikacyjny LSX CM Posiada trzy zintegrowane przyciski potwierdzenia sygnału dźwiękowego, sygnału świetlnego oraz testu lampek. Ponadto każdy moduł CM wyposażony jest w bezpotencjałowe wyjścia: grupowe, zbiorowe oraz dźwiękowe. Do modułu CM może być podłączony również modem analogowy, GSM lub drukarka. Każde z wejść może być opisane za pomocą wsuwanych etykiet. Moduł wejść LSX IM Rezystor terminujący (OFF) Bus przewód 0.2m Nr kat OM Nr. kat CIM Nr kat Dodatkowy moduł wejść. Wyposażony w 8 wejść, tak samo jak moduł CM, ale bez interfejsu komunikacyjnego. Każde z wejść może być opisane za pomocą wsuwanych etykiet. Moduł wyjść LSX OM Moduł wyjść wyposażony w 8 bezpotencjałowych, konfigurowalnych wyjść. Status wyjść jest wskazywany za pomocą ośmiu diod LED znajdujących się na przedniej części modułu. Moduł posiada również przycisk testu lampek. Każde z wyjść może być opisane za pomocą wsuwanych etykiet. Wyjścia mogą być uruchamiane poprzez wiadomość SMS. Rezystor terminujący (ON) Rezystor terminujący (ON) Bus przewód 0.2m Nr kat Bus przewód 0.2m Nr kat Okablowanie U72 1x4x0,8 IM Nr kat CM Nr kat Przewód modemowy Nr kat CIM Nr kat Moduł sygnalizacyjny Nr kat. AS-D16-24-V24 Specyfikacja techniczna Moduł CM IM OM Wymiary obudowy 87,5x90x58 87,5x90x58 87,5x90x58 w mm (WxSxG) Pozycja montażu Montaż dowolny Podłączenia Zaciski ze złączkami (Cage Clamp) maks. 2,5 mm² Temperatura -20 C do +55 C składowania Temperatura pracy 0 C do +55 C Stopień ochrony IP20 Napięcie zasilania 24VDC ± 20% Styki przekaźnika Maks. 3A/250V AC Pobór mocy 5W 5W 3W Częstotliwość 1Hz taktująca Czas reakcji Około 1 s Opóźnienie Około 10 ms zadziałania Rodzaj magistrali Magistrala CAN Maksymalna rozpiętość magistrali 1000 m Wymagany kabel magistrali: U72 1x4x0.8 ekranowany 6 Systemy powiadamiania

7 Podłączenia Schemat połączeń Wszystkie zewnętrzne podłączenia wykonuje się za pomocą wbudowanych zacisków ze złączkami (Cage Clamp). Maksymalny dozwolony przekrój przewodu to 2,5mm². Połączenia sieciowe pomiędzy modułami wykonuje się za pomocą gotowych przewodów typu BCC. Jeżeli moduły umieszczone są w różnych miejscach, oprzewodowanie do sieci budynku można zrealizować za pomocą połączeń sieci CIM. Struktura sieci CAN musi być jedną pojedynczą linią i musi zostać zakończona rezystorem, zarówno na początku jak i na końcu. Rezystor końcowy dopasowujący zintegrowany jest w każdym module i dołączany za pomocą włącznika nr 1 (włączony w pozycji ON). LSX CM oraz IM Wejścia systemowe UB 24 VDC VDC IN 1 2 IN IN 4 5 IN 5 6 IN 6 7 IN 7 8 IN 8 RS 232 BUS BUS LSX CM 24 VDC IN 1 IN 2 IN 3 IN 4 IN 5 IN 6 IN 7 IN 8 + Przełącznik rezystora dopasowującego LSX OM UB 24 VDC X OM LS + - BUS BUS 24 VDC + - OUT 1 OUT 2 OUT 4 OUT 5 OUT 6 OUT 7 OUT 8 on Przełącznik rezystora dopasowującego 1 - Wejścia alarmowe on 1 OUT 8 OUT 1 Power Bus group Σ Σ group Wyjścia systemowe Wyjścia przekaźnikowe 5-8 OUT 7 Power Bus OUT 2 OUT 6 OUT 3 OUT OUT 4 Wyjścia przekaźnikowe 1-4 Wejścia alarmowe Wejścia alarmowe Zasilanie 230V (zalecany UPS) Zasilanie 230V (zalecany UPS) Analogowa linia telefoniczna Wyjścia przekaźnikowe 5-8 Wejście 230V AC Wyjście 24V DC Wejście 230V AC Wyjście 24V DC Modem analogowy Wyjścia systemowe Wyjścia systemowe Wyjścia przekaźnikowe 1-4 Przełącznik rezystora dopasowującego Złącze CIM Złącze CIM Kabel modemowy 12 Systemy powiadamiania 7

8 Moduł Sygnalizacyjny RMC Rack Multi Kontroler RMC serwer jest niezależnym nadzorującym systemem sieciowym. RMC ma 8 wejść cyfrowych, 4 analogowe oraz 3 bezpotencjałowe wyjścia. RMC umożliwia monitorowanie temperatury, wilgotności względnej, zadymienia, wilgoci, włamania oraz wiele innych. Dodatkowo w połączeniu z klawiaturą numeryczną RMC zapewnia kontrolę dostępu do pomieszczenia serwerowni. Panel czołowy ma celowo prosty układ. Osiem diod LED pokazuje stan ośmiu dostępnych linii dozorowych. Czerwone światło LED oznacza zdarzenie wystąpienia alarmu. Dodatkowo kanały w prosty sposób mogą być wykorzystane do sygnalizacji stanu światłem zielonym. Wyświetlacz przedstawia temperaturę i uaktywniane alarmy. Strona startowa graficznego interfejsu użytkownika jest wirtualna kopią RMC. Górna część przedstawia płytę czołową RMC a poniżej znajduje się 15 ostatnich zdarzeń. Graficzny Interfejs Użytkownika (GUI) odświeżany jest co 60 sekund lub po wystąpieniu zdarzenia. Rack Multi Kontroler RMC posiada wbudowany serwer WWW. W połączeniu ze standardową przeglądarką stron WWW, w prosty sposób uzyskuje się widok strony WWW RMC umożliwiający monitorowanie jego stanu i zmianę nastaw. Do RMC można dołączyć różnego rodzaju czujniki. Wbudowane są trzy analogowe wejścia dla czujników temperatury i jedno wejście prądowe 4-20mA dla czujnika wilgotności lub dowolnego innego o analogicznym sygnale prądowym. Schemat podłączeń RMC może być dołączony do sieci poprzez Ethernet i wysyłać informację poprzez , SMS i platformę SNMP. Trzy dostępne wyjścia mogą sterować dodatkowymi wentylatorami lub zasilaniem urządzeń peryferyjnych. Wymiary w mm 483 Kod dostępu Wejście cyfrowe 1 Wejście cyfrowe 2 Wejście cyfrowe 3 Wejście cyfrowe 4 Wejście cyfrowe 5-8 Wejście temp. 1 Wejście temp. 2 Wejście temp. 3 Wejście analog. 4 Wyjście alarm. Wyjście drzwi. Wyjście przek. 1 Wyjście przek. 2 Wyjście przek. 2 Detektor dymu Nr zam. Opis Napięcie zasilania Rack Multi Kontroler RMC Pobór mocy Masa Obudowa Wymiary Stopień ochrony IP40 230V AC 20 VA 2410g Stal, malowana proszkowo RAL U 482,6mm (19 ), montaż typu RACK, głębokość 115mm 8 Systemy powiadamiania

9 Moduł Zdalnych Alarmów - Voice agent Podstawowe właściwości wysyłanie wiadomości głosowych wysyłanie wiadomości tekstowych / / UNIX Syslog wyświetlanie statusu działania całkowita liczba 16 wejść, w tym do 8 analogowych 4 wyjścia przekaźnikowe uruchamiane poprzez wiadomości SMS napięcie zasilania VAC lub 24VDC rejestry pamięci danych / wbudowana kontrola ładowania akumulatora Zdalny moduł alarmowy VOICE agent jest kompaktowym urządzeniem wysyłającym komunikaty głosowe za pomocą sieci telefonicznej lub GSM. Zaletą modułu jest 16 wejść i 4 wyjścia przekaźnikowe. Moduł obsługuje do 8 wejść analogowych (0-10V lub 0-20mA). Wyświetlacz pokazuje aktualny stan systemu oraz występujące alarmy. Jako media alarmowe można wykorzystać także wiadomości (po podłączeniu do sieci LAN) lub SMS. Napięcie zasilania modułu VOICE agent to VAC lub 24VDC. Wbudowany kontroler ładowania umożliwia użycie akumulatora rezerwowego. Zapewnia to pełną funkcjonalność nawet w przypadku awarii zasilania sieciowego. Moduł kontroluje napięcie zasilania oraz napięcie akumulatora. Wszelkie nieprawidłowości mogą być zgłaszane w postaci komunikatów. Połączenie sieci telefonicznej może również być monitorowane w celu uaktywnienia zintegrowanej syreny alarmowej lub jednego z wyjść w przypadku awarii. Rejestry pamięci danych dostarczają informacji o stanie wszystkich wejść/ wyjść, wiadomościach alarmowych i ich potwierdzeniach. Specyfikacja techniczna Wejścia Cyfrowe wejścia Wejścia analogowe Wyjścia Napięcie zasilania Pobór mocy Wewnętrzne napięcie sygnału Zewnętrzne napięcie sygnału Wbudowany modem Sieć lokalna LAN Kontrola ładowania akumulatora Wymiary z listwami podłączeniowymi Masa Obudowa Zakres temperatur 16 w tym do 8 wejść analogowych 24V DC styk typu NO (zwierny) lub NC (rozwierny) 0 10V lub 0 20mA z bocznikiem 4 przekaźnikowe maks. 6A 230VAC AC1 Wersja AC: 230VAC ( VAC/47-63Hz), wersja DC: 24VDC (18-70VDC) Maks. 10W 15V DC generowane wewnętrznie 24V DC maks. Analogowy lub GSM 900/1800MHz Statyczny adres IP lub DHCP Wbudowana dla akumulatora 12V do pojemności maks. 3Ah 175 x 120 x 68 mm (S x W x G) 650g Metalowa, malowana proszkowo 0 do +40 C Stopień ochrony IP 20 Montaż Na szynę DIN 35mm Pozycja montażu Dowolna, określona przez użytkownika Zaciski podłączeniowe Śrubowe/wtykowe zaciski 1,5mm2 Wyświetlacz LCD 3 linie, podświetlone Użytkownicy 30 maks., przywoływanych grup Przedziały czasowe 8 Pliki głosowe Popularne formaty plików, np. wav, raw Ilość plików głosowych 32 Wymiary podstawy pod akumulator 115 x 100 x 65 mm Wymiary Systemy powiadamiania 9

10 Programowanie Programowanie odbywa się całkowicie za pomocą przeglądarki internetowej, co oznacza brak konieczności zakupu jakiegokolwiek oprogramowania czy jego późniejszej aktualizacji. Konfiguracja modułu jest intuicyjna i czytelna. Dla procedury alarmowej istnieje możliwość ustawienia ośmiu wywoływanych grup zawierających łącznie do 30 użytkowników. Proces zgłaszania alarmu odbywa się zgodnie z z normą DIN Każdy użytkownik umieszczony na liście alarmowej może potwierdzić odbiór informacji o awarii poprzez wprowadzenie kodu (DTMF tonowo), co przerywa powiadamianie kolejnych użytkowników z listy. Po wprowadzeniu kodu dostępu, pokrętło sterownicze umożliwia użytkownikowi wprowadzenie prostych poprawek, takich jak zmiana numeru przywołania użytkownika. Programowanie i obsługa VOICE agent możliwe są poprzez sieć LAN oraz za pomocą sieci telefonicznej. Informacje zamówieniowe Nr kat. Opis VOICE agent linia telefoniczna V AC VOICE agent linia telefoniczna 24V DC VOICE agent GSM V AC VOICE agent GSM 24V DC Schemat podłączeń Wejścia analogowe i cyfrowe (IN00 - IN07 mogą być ustawione jako wejścia analogowe) 10 Systemy powiadamiania

11 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje przemysłowe. System TS400 może być konfigurowany poprzez przeglądarkę internetową za pomocą komputera podłączonego bezpośrednio do CPU lub za pomocą komputera podłączonego do sieci lokalnej. Ze względu na intuicyjną wizualizację, nastawa parametrów systemu z poziomu menu nie wymaga żadnej głębokiej wiedzy programowej. Dane systemowe zbierane są poprzez analogowe i cyfrowe wejścia, dostępne z szerokiej gamy wejść/wyjść firmy WAGO. Dodatkowo w celu przetwarzania danych można zastosować takie interfejsy jak ESPA444, Unix-Syslog oraz SNMP-Traps. Uniwersalność systemu umożliwia wskazanie występujących awarii poprzez różnorodne media. Panel operatorski dostarcza stale aktualizowane informacje tekstowe o statusie systemu i usterkach. Dowolne alarmy mogą także zostać wysłane w postaci komunikatów głosowych, faksów, SMS-ów, i lub wiadomości na pager, do wcześniej zdefiniowanych grup. Połączenia sieciowe wykonuje się za pomocą typowych przewodów sieciowych kat.5, w związku z czym łatwo całość zintegrować z istniejącą infrastrukturą sieciową. Jednostka centralna CPU Jednostka Centralna systemu posiada częstotliwość taktowania 1,6 GHz i pamięć 2GB RAM. Wszystkie procesy są zapisywane w postaci plików, które mogą być przeglądane i ocenione w dowolnym momencie. CPU może zarządzać 128 węzłami oraz 16 panelami operatorskimi, zapewniając komunikację pomiędzy wszystkimi komponentami systemu. Jednostka centralna CPU Wymiary w mm 200 x 56 x 120 (S x W x G) Masa 1600g Obudowa Aluminium Zakres temperaturowy od -10 C do +50 C Stopień ochrony IP40 Pobór mocy 60W Napięcie zasilania 9 do 34VDC Maks. ilość węzłów magistrali 128 Maks. ilość paneli operatorskich 16 Montaż Wolno stojąca obudowa typu RACK lub na szynie DIN Systemy powiadamiania 11

12 Panel operatorski BIAS400 / TS400-DM Wyświetlacz a zarazem panel operatorski z uwagi na niewielką głębokość obudowy może być montowany bezpośrednio na pionowych lub poziomych płaszczyznach. Na panelu wszystkie alarmy wyświetlane są w postaci tekstowej. Panele posiadają wbudowaną sygnalizację dźwiękową, która uruchamiana jest w momencie wystąpienia alarmu. Funkcje przycisków sterujących są wykorzystywane do potwierdzania odczytu alarmów, ustawiania czasu i jasności oraz w celu wejścia do plików z listą poprzednich 1000 zdarzeń. 250mm 175mm 24mm Panel operatorski BIAS400 Wymiary w mm 250 x 175 x 24 (S x W x G) Masa 1320g Obudowa Aluminium anodyzowane Wyświetlacz LCD 16 linii x 30 znaków IP40 Oświetlenie Zmienne podświetlenie Zakres temperatur 0 C do +55 C Stopień ochrony IP40 Pobór mocy 8W Napięcie zasilania Znamionowo 24V DC Montaż VESA 75 mm lub na drzwiach szafy Modem analogowy / GSM Konstrukcja modemu umożliwia jego montaż na szynie DIN i zasilanie z 24VDC. Standardowo stosowany do wysyłania komunikatów głosowych, sms-ów, fax-ów i wiadomości na pager. Modem analogowy / GSM Wymiary w mm 97 x 63 x 36 (S x W x G) Masa 120g Obudowa Aluminium Zakres temperatur -20 C do +60 C Stopień ochrony IP50 Napięcie zasilania 9 do 32VDC Montaż Na szynie DIN 12 Systemy powiadamiania

13 Sterownik sieciowy Fieldbus - Wago Sterownik umożliwia tworzenie węzłów sieciowych. W systemie może być zastosowanych do 128 węzłów. Każdy sterownik jest zdolny zarządzać 2040 cyfrowymi i/lub 1020 analogowymi wejściami lub wyjściami. Adres kontrolera Złącze magistrali Fieldbus RJ-45 Złącze magistrali Fieldbus RJ-45 8 ON 1 X1 X2 ON Interfejs do programowania i konfiguracji : WBM 255: DHCP ETHERNET W LINK ACT 1 LINK ACT 2 MS NS I/O USR A B C D 24V 0V + + Opis obszaru Stan zasilania - układu - styków zasilających Styki danych Zasilanie 24 V 0 V Zasilanie poprzez styki zasilające 24V 0 V Styki zasilające Wago - Sterownik sieciowy Fieldbus Wymiary w mm 62 x 65 x 100 (S x W x G) Masa 160g Obudowa Tworzywo sztuczne Zakres temperatur 0 C do +55 C Stopień ochrony IP20 Montaż Na szynie DIN Wago wejścia/wyjścia Dzięki zastosowaniu złączek WAGO możliwy jest szeroki zakres zmian sygnałów na wejściach/wyjściach. Większość urządzeń serii 750, które można zastosować w tym systemie, zapewnia doskonałe rozwiązanie wydajnego wykorzystania przestrzeni aplikacji oraz optymalizacji kosztów dla wszystkich występujących napięć. Wago - Układ wejścia / wyjścia Wymiary w mm 12 x 65 x 100 (S x W x G) Masa 50g Obudowa Tworzywo sztuczne Zakres temperatur od 0 C do +55 C Stopień ochrony IP20 Napięcie zasilania 24V DC Montaż Na szynie DIN Drukarka Do systemu TS400 istnieje możliwość podłączenia drukarki w celu archiwizowania i monitorowania stanów alarmowych jak i działania całego systemu. Systemy powiadamiania 13

14 Komunikacja / Interfejsy System wskazywania awarii TS400 jest zdolny do zarządzania i przesyłania bardzo dużej ilości informacji. Zdalny dostęp przez Internet umożliwia podgląd informacji o stanie systemu oraz wiedzę o trwających alarmach. Dodatkowo interfejsy takie jak Modbus, Unix-Syslog czy ESPA444 mogą być narzędziem wykorzystywanym w specjalnych aplikacjach. Cały system może być skonfigurowany i sterowany zdalnie przez APS System AG. Panel operatorski Drukarka Wiadomości głosowe Fax Sms Wizualizacje Pager Programowanie System TS400 jest całkowicie programowalny za pomocą przeglądarki internetowej (np.: Internet Explorer) w związku z czym, nie zachodzi konieczność użycia i aktualizacji innego oprogramowania. Konfiguracja systemu odbywa się za pomocą intuicyjnego menu graficznego. Partycje są podzielone na grupy w celu łatwego określenia przyczyn alarmów. Każdemu z wejść może zostać przyporządkowana krótka wiadomość tekstowa (SMS) lub wiadomość wysyłana faksem w wybranym dodatkowo języku. Co więcej, TS400 jest zdolny wygenerować komunikat głosowy za pomocą generatora mowy. System monitorowania usterek TS400 zawiera zegar czasu rzeczywistego z wieloma wbudowanymi funkcjami. Posiada też kanały dni roboczych, świąt oraz innych dni specjalnych. Kanały te mogą zostać wykorzystane do sprawdzania w jaki sposób zostały przekazane informacje o alarmach. Jest także opcja blokowania wejść oraz bezpośrednia zmiana stanu wyjść. Wyjścia są sterowane zgodnie z procedurą monitorowania usterek DIN lub za pomocą bezpośredniego wymuszenia ich stanu. 14 Systemy powiadamiania

15 Schemat połączeń Informacje zamówieniowe Zasilanie 24V DC DC IN LAN 2 Switch 230V Ethernet Technet Sterownik Fieldbus I/O TS400 CPU LAN 1 Komunikacja Ethernet Modem COM 1 BIAS local COM 2 BIAS400 TS400-DM T+T analog. CPU CPU Flash 60GB SSD z oprogramowaniem BIAS BIAS 400 Panel operatorski TS400-DM Panel operatorski VESA Podstawa do montażu na ścianie Moduł transmisji z RJ45 Modem Modem GSM Modem analogowy modus Uchwyt montażowy modemu na szynę DIN Zasilacz 9 VDC/0,6A z napięcia AC Akcesoria USV ofline 375VA (zasilacz awaryjny) polowy rozdzielacz Moxa D-SUB cyfrowy przewód połączeniowy 1,80m Zasilacz EcoPower 24VDC/2A Zasilacz EcoPower 24VDC/3A Zasilacz EcoPower 24VDC/4A Zasilacz EcoPower 24VDC/5A Wago Sterownik z oprogramowaniem Moduł 8 wejść cyfrowych 24VDC Moduł 2 wejść analogowych różnicowych o zakresie 0-20mA Moduł 4 wejść analogowych o zakresie 0-20mA izolowanych Moduł 2 wejść analogowych do czujników PT Moduł 2 wejść analogowych o zakresie 0-10V izolowanych Moduł 4 wejść analogowych o zakresie 0-10V izolowanych Moduł 2 wejść analogowych o zakresie 4-20mA izolowanych Moduł 2 wejść analogowych różnicowych o zakresie 4-20mA Moduł 4 wyjść cyfrowych 24VDC polaryzacja ujemna Moduł 2 wyjść cyfrowych 230VAC bez polaryzacji Moduł 8 wyjść cyfrowych 24VDC polaryzacja dodatnia Moduł 4 wyjść analogowych 0-10VDC Wejście zasilania 0-230VAC/DC Wejście zasilania z rozdzielczą szyną zasilającą Magistrala i szyna rozdzielcza magistrali Szyna rozdzielcza magistrali i łącznik magistrali Magistrala i zakończenie magistrali Systemy powiadamiania 15

16 Nasza firma PRO-MAC jest biurem prywatnym o charakterze technicznohandlowym działającym w obecnej formie od Wychodząc z założenia, że podstawą bezpieczeństwa elektrycznego jest odpowiednia jakość zastosowanych urządzeń i rozwiązań oraz kontrola ich funkcjonowania oferujemy Państwu: systemy powiadamiania do monitorowania i wizualizacji działania pojedynczych urządzeń i kompletnych instalacji przemysłowych w ramach wyłącznego przedstawicielstwa szwajcarskiej firmy APS urządzenia i systemy do kontroli stanu izolacji sieci przemysłowych oraz urządzenia i systemy do kontroli zasilania szpitali zapewniające ciągły nadzór i szybką lokalizację uszkodzeń bez zbędnych wyłączeń, w ramach wyłącznego przedstawicielstwa niemieckiej firmy BENDER urządzenia pomiarowe niskiego napięcia w ramach wyłącznego przedstawicielstwa handlowego włoskiej firmy IME oraz holenderskiej firmy INEPRO zestawy baterii kondensatorów do automatycznej poprawy współczynnika mocy w ramach wyłącznego przedstawicielstwa hiszpańskiej firmy AENER Energia urządzenia wtykowe z dekontaktorami zapewniające optymalne bezpieczeństwo dla człowieka i maszyny w ramach wyłącznego przedstawicielstwa niemieckiej firmy ISV. Ze względu na szeroką paletę naszych produktów, jesteśmy zdolni do zaspokojenia potrzeb klienta na wysokim poziomie. Indywidualne rozwiązania, innowacyjne myślenie, szeroki zakres konsultacji i determinacja aby sprostać wymaganiom, prowadzą do wyboru właściwego produktu o wysokim eksploatacyjnym bezpieczeństwie i są kluczem do osiągnięcia sukcesu. Nasze usługi Montaż i uruchomienie Zapewniamy bezproblemowy montaż i uruchomienie urządzeń u odbiorcy. Pracownicy użytkownika zaznajamiani są z nową technologią oraz są przeszkalani przez dostawcę zgodnie z zapotrzebowaniem. Ekspertyzy i doradztwo Na podstawie naszej wiedzy i doświadczenia możemy doradzić użytkownikowi w doborze najodpowiedniejszego systemu w stosunku do jego potrzeb. Gwarancja jakości produktu Jakość zapewniona naszym produktom jest jednym z podstawowych naszych zadań. Wszystkie nasze systemy powiadamiania są zaprojektowane zgodnie z procedurą zawartą w DIN Wsparcie produktowe Pilnie potrzebujesz części zamiennej? Masz przerwę w działaniu Twojego systemu? W dowolnym czasie nasze wsparcie zapewnia fachową pomoc i pomaga znaleźć źródło kłopotów. PRO-MAC Łódź, ul.bema 55, tel.: /681/690, tel. kom , fax: Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie treści, zdjęć i schematów tylko za zgodą PRO-MAC. 16 Systemy Systemy powiadamiania

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Spójny certyfikat kalibracji od producenta zgodny z normą EN ISO/IEC 17025 Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Monitoring

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa tel. 22 871 33 33 fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny System Monitoringu MS5, MS5D

Uniwersalny System Monitoringu MS5, MS5D Kompletne rozwiązanie do monitorowania temperatury, wilgotności, ciśnienia i innych sygnałów mające zastosowanie w aplikacjach: Przemysł żywnościowy i napojów(haccp) Przemysł farmaceutyczny (GMP) Stacje

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

Przejrzysty odczyt i wizualizacja

Przejrzysty odczyt i wizualizacja MITSUBISHI EECTRIC FACTORY AUTOMATION HMI Panele operatorskie Skuteczna komunikacja Przejrzysty odczyt i wizualizacja Wizualizacja systemu i procesu /// Ekran dotykowy i przyciski funkcyjne /// Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji

Podręcznik konfiguracji Podręcznik konfiguracji Systemy monitoringu IP systems SC8100, SC8110, SC2100, SC2110 Spis treści Wprowadzenie 3 3 3 3 Opis produktu Przegląd dokumentu Documenty powiązane Opcje dodatkowe Wykresy porównawcze

Bardziej szczegółowo

Gama produktów UPS Delta

Gama produktów UPS Delta The power behind competitiveness Gama produktów UPS Delta Zasilacze awaryjne UPS www.deltapowersolutions.com Spis treści Grupa Delta 1 O dziale MCIS 3 Zasilacze awaryjne UPS firmy Delta 4 Produkty 6 seria

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

ektr ) 9 (2 4 1 0 /2 2 r N Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41

ektr ) 9 (2 4 1 0 /2 2 r N Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41 Nr 2/2014(29) ISSN 1895-5452 BEZPŁATNA GAZETA INFORMACYJNA UNII HURTOWNI ELEKTRYCZNYCH ektro Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy kolejne

Bardziej szczegółowo

Pluto Sterowniki bezpieczeństwa

Pluto Sterowniki bezpieczeństwa Pluto Sterowniki bezpieczeństwa z sygnałami dynamicznymi, nowe podejście do funkcji bezpieczeństwa. Pluto/Gateway/Encoder Profibus DP DeviceNet CANopen Ethernet AS-i 12 I/O 20 I/O 6 I/O + 31 AS-i safety

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 wago na kolejowym szlaku / 4

direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 wago na kolejowym szlaku / 4 direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 SYSTEM KLASY MES WSPIERA PRODUKCJĘ W WAGO / 22 STACJE ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ Wago / 9 wago na kolejowym szlaku / 4 KOPALNIA POD SPECJALNYM NADZOREM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Jeden system do wszystkich zastosowań

Jeden system do wszystkich zastosowań Jeden system do wszystkich zastosowań SPIS TREŚCI Automatyzujemy przemysł i budynki 2-3 Sterowniki, interfejsy, moduły I/O 4-5 Rozwiązanie skrojone na miarę WAGO-I/O-SYSTEM 750/752 6-7 System przemyślany

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo