Systemy powiadamiania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy powiadamiania"

Transkrypt

1 Systemy powiadamiania Specjaliści od zarządzania bezpieczeństwem monitorowanie wizualizacja alarm sterowanie rejestracja

2 Zalety systemów powiadamiania Funkcjonowanie budynków i nieruchomości przemysłowych wymaga kompleksowego wyposażenia technologicznego. Awarie lub zakłócenia jednego lub większej ilości systemów, mogą być irytujące, a w konsekwencji kosztowne. Aby temu zapobiec, montuje się system powiadamiania w celu monitorowania działania urządzeń. Jego funkcją jest informowanie użytkownika o zagrożeniach zgodnie z ich klasyfikacją. Zasadniczo system nie zabezpiecza przed ryzykiem wystąpienia usterek i zakłóceń, ale je minimalizuje poprzez przesyłanie odpowiednich wiadomości. W przypadku wystąpienia awarii bardzo ważne jest przetworzenie sygnałów pomiarowych w skuteczne alarmy. Tradycyjna sygnalizacja alarmu, taka jak sygnał syreny lub sygnalizacja świetlna przyciągająca uwagę, w większości przypadków może zostać zidentyfikowana jako właściwy alarm jedynie przez wykwalifikowany personel. Za pomocą systemu powiadamiania, alarmy są kierowane bezpośrednio do wykwalifikowanego personelu jako komunikaty głosowe, wiadomości , faksy, SMS y, wiadomości na pager y lub innymi mediami komunikacyjnymi, zapewniając najszybszą i najbardziej efektywną reakcję. Oferujemy Moduł sygnalizacyjny AS - D16 3 Moduł sygnalizacyjny wyposażony w 16 podwójnych diod LED, służących do wskazywania prawidłowego działania urządzeń lub zgłaszania usterek. Dodatkowo urządzenie posiada sygnalizator dźwiękowy (brzęczyk) i możliwość ustawienia opóźnień czasowych. System powiadamiania LSC 4 System modułowy, służący do informowania o usterkach poprzez diody LED oraz wbudowany sygnalizator dźwiękowy (brzęczyk). Dodatkowo można zastosować moduł wyjść LSC RM, który umożliwia sterowanie urządzeniami. System powiadamiania LSX 6 System modułowy do informowania o awariach. Informacje o awariach wyświetlane są za pomocą diod LED na Module komunikacyjnym CM oraz Module wejść IM. Do systemu można podłączyć modem analogowy, GSM lub drukarkę. Po podłączeniu modemu do systemu, powiadomienia o awariach mogą być wysyłane poprzez wiadomości SMS, , fax lub na pager. System umożliwia również zdalne uruchamianie urządzeń poprzez wiadomości SMS. Multi Kontroler RMC 8 Niezależny system monitorowania sieci i serwer zbierający informacje, wyposażony w 8 cyfrowych i 4 analogowe wejścia do kontrolowania temperatury, wilgotności, zadymienia, zasilania i innych czynników. Wyposażony także w wyjścia przekaźnikowe. Moduł zdalnych alarmów VOICE Agent 9 wyświetlacz na panelu operatorskim komunikaty wyświetlane na PC wizualizacja na ekranie PC wysyłanie wiadomości SMS wysyłanie faksów komunikaty głosowe wiadomości na pager y Urządzenie kompaktowe generujące komunikaty głosowe wyposażone w 8 cyfrowych i 8 analogowych wejść oraz 4 przekaźnikowe programowalne wyjścia. Stan działania systemu, wygenerowane alarmy, itd. pokazują się na wyświetlaczu. Zintegrowana pamięć zdarzeń zapewnia informacje o działaniu wejść/wyjść, takie jak czas zakończenia alarmu i potwierdzenie od odbiorcy. Dodatkowo może być monitorowana analogowa sieć lokalna w celu zapewnienia zadziałania jednego z wyjść w przypadku awarii. System umożliwia również zdalne uruchamianie urządzeń poprzez wiadomości SMS. System powiadamiania TS Zapewnia szeroki zakres analogowych i cyfrowych wejść dopasowany do wszystkich występujących napięć oraz zgodny z wyjściami większości kontrolowanych urządzeń. Panel operatorski przekazuje na bieżąco wiadomości o prawidłowym działaniu oraz usterkach systemu. Wszystkie te komunikaty mogą być wysyłane w postaci wiadomości , faksów, SMS'ów lub wiadomości na pager do wcześniej ustalonych grup odbiorców. System jest konfigurowalny przez przeglądarkę internetową, ewentualnie z jednostki centralnej CPU lub z komputera w sieci. 2 Systemy powiadamiania

3 Moduł Sygnalizacyjny AS - D16 Jednostka wskaźnikowa wyposażona w 16 podwójnych diod LED przeznaczona do montażu tablicowego. Moduł wyposażony jest również w sygnalizator dźwiękowy (brzęczyk). Przycisk testujący lampki LED jest umieszczony na panelu czołowym, tak jak dodatkowe przyciski sterujące umożliwiające potwierdzanie alarmów. Lampki sygnalizacyjne LED można opisać używając wsuwanych pasków. Połączeń sygnałowych dokonuje się za pomocą wtyków z zaciskami śrubowymi umieszczonych w tylnej części urządzenia. Wymiary w mm Specyfikacja techniczna H B H1 B1 ET T T Przekaz informacji Ilość wejść wskaźnikowych Wejścia systemowe Wyjścia systemowe Elementy sterowania Napięcie zasilania 16 podwójnych diod LED/zintegrowany sygnał dźwiękowy (brzęczyk) 16 wejść dla każdego z 2 kolorów LED Sygnał dźwiękowy/test lampek /alarm wspólny Potwierdzenie sygnału dźwiękowego/ potwierdzenie alarmu/test lampek Potwierdzenie sygnału dźwiękowego/ potwierdzenie alarmu/test lampek 8 30VDC/12 28,5VAC, 40 80Hz Sygnał napięciowy 24V AC/DC ±20% Pobór mocy Maks. 3W Masa 260g Obudowa 72 x 144 x 61 mm (S x W x G) bez zacisków podłączeniowych Otwór do montażu 138 x 68 mm Podłączenie Listwy z zaciskami śrubowymi maks. 2,5 mm² Pozycja montażu Możliwa dowolna pozycja Stopień ochrony IP20 Schemat podłączeń Systemy powiadamiania 3

4 System powiadamiania LSC Wskazanie za pomocą LED i brzęczyka (sygnalizacji dźwiękowej) Długość magistrali komunikacyjnej do 1000m 8 cyfrowych wejść w każdym module Wyjścia systemowe Możliwość modułowej rozbudowy aż do 64 wejść/wyjść Indywidualne ustawianie opóźnień Powiadamianie zgodne z DIN Sekwencje alarmu typu nowa wartość (stan) lub zadziałanie Zintegrowane elementy sterujące Łatwe oznaczanie za pomocą wewnętrznych etykiet (tabliczek) Programowanie LSC jest dostarczane jako urządzenie gotowe do pracy w trybie działania autonomicznego. Jeżeli do sieci dołączone jest kilka modułów, nastawy wszystkich parametrów takich jak opóźnienie załączania, połączenia pomiędzy wejściami i wyjściami, zmiana wejść lub wyjść z NO (normalnie otwartych) na NC (normalnie zamknięte) można przeprowadzić używając oprogramowania Termi-Software. Za pomocą tego narzędzia w prosty sposób można skonfigurować i utrzymać system oraz ustawić jego indywidualną konfigurację. Rezystor terminujący (ON) Rezystor terminujący (OFF) Bus przewód 0.2m Nr. kat Bus przewód 0.2m Nr. kat BM Nr. kat Bus przewód 3m (max) Nr. kat RM Nr. kat CIM Nr. kat PM Nr. kat Okablowanie U72 1x4x0,8 CIM Nr. kat Bus przewód 0.2m Nr. kat Podłączenia Wszystkie zewnętrzne podłączenia wykonuje się za pomocą wbudowanych zacisków ze złączkami (Cage Clamp). Maksymalny dozwolony przekrój przewodu to 2,5mm². Połączenia sieciowe pomiędzy modułami wykonuje się za pomocą gotowych przewodów typu BCC. Jeżeli moduły umieszczone są w różnych miejscach, oprzewodowanie do sieci budynku można zrealizować za pomocą połączeń sieci CIM. Struktura sieci CAN musi być jedną pojedynczą linią i musi zostać zakończona rezystorem, zarówno na początku jak i na końcu. Rezystor końcowy dopasowujący zintegrowany jest w każdym module i dołączany za pomocą włącznika nr 1 (włączony w pozycji ON). Rezystor terminujący (ON) Opcje montażu BM Nr. kat Bus przewód 3m (max) Nr. kat PM Nr. kat Moduły LSC BM i RM montowane są w szafach na 35mm szynie DIN. Moduł LSC PM montowany jest na froncie szafy lub maszyny. PM potrzebuje otworu pod montaż 92 x 92mm. Odległość pomiędzy modułami BM i PM nie może być większa niż 3m. Ponadto moduł Bm można zamontować na tylnej ściance modułu PM za pomocą szyny i zatrzasku. Taki komplet można zamontować na przodzie szafy. 4 Systemy powiadamiania

5 Elementy systemu Moduł podstawowy LSC BM główny komponent systemu wyposażony w 8 wejść alarmowych każde wejście można ustawić indywidualnie jako NO (normalnie otwarte) lub NC (normalnie zamknięte) możliwość indywidualnego ustawienia opóźnienia załączania każdego z wejść 3 wejścia systemowe dla zewnętrznego sygnalizatora akustycznego, potwierdzenia sygnału świetlnego i testu lampek styk przekaźnika dla wspólnego alarmu - wyjście uaktywniane przez każdy pojedynczy alarm na wejściu systemu. styk przekaźnika alarmu grupowego - wyjście uaktywniane przez wyselekcjonowane alarmy na wejściach specjalnego modułu podstawowego elementy sterujące dla potwierdzenia syreny i lampek wskaźnikowych oraz testu lampek możliwość rozbudowy w systemie do 8 modułów. Moduł przekaźnikowy LSC RM moduł przekaźnikowy z ośmioma bezpotencjałowymi stykami każde z wyjść może być indywidualnie ustawione jako NO (normalnie otwarte) lub NC (normalnie zamknięte) możliwość indywidualnego opóźnienia załączenia każdego z wyjść wizualizacja stanu każdego wyjścia za pomocą LED przycisk sterujący testem lampek LED wejście zewnętrzne dla testu lampek LED możliwość rozbudowy w systemie do 8 sztuk. Moduł panelu kontrolnego LSC PM w celu zewnętrznego wyświetlenia alarmu, każdy moduł podstawowy może być uzupełniony modułem panelu kontrolnego zewnętrzne wyświetlenie informacji dla 8 alarmowych wejść zintegrowany brzęczyk (sygnał dźwiękowy) przyciski sterujące dla potwierdzenia sygnału dźwiękowego i świetlnego oraz testu lampek zainstalowana szyna DIN do zamontowania na tylnej ściance modułu podstawowego za pomocą zatrzasku mocującego standardowy otwór pod montaż 92 x 92mm możliwość rozbudowy w systemie do 8 sztuk ss Specyfikacja techniczna BM RM PM Wymiary obudowy 87,5x90x58 87,5x90x58 96x96x51 w mm Pozycja montażu Montaż dowolny Podłączenia Zaciski ze złączkami (Cage Clamp) maks. 2,5 mm² Temperatura -20 C do +55 C składowania Temperatura pracy 0 C do +55 C Stopień ochrony IP20 IP20 IP40 Napięcie zasilania 24VDC ± 20% Styki przekaźnika Maks. 3A/250VAC Żywotność 10 7 przełączeń przekaźników Pobór mocy 5W 3W 2W Częstotliwość 1Hz taktująca Czas reakcji Około 1 s Opóźnienie Około 10 ms zadziałania Rodzaj magistrali Magistrala CAN Maksymalna 1000 m rozpiętość magistrali Odległość pomiędzy Maks. 3 m BM-PM Możliwość rozbudowy 8 sztuk 8 sztuk 8 sztuk Informacje zamówieniowe Nr katalogowy Opis Moduł podstawowy BM z 8 wejściami Moduł przekaźnikowy RM z 8 wyjściami Moduł panelu kontrolnego PM BCCS6 przewód magistrali BM-PM 0,1m, 6 torów BCCL6 przewód magistrali BM-PM 3.0m, 6 torów BCCS4 przewód magistrali BM-RM-CIM 0,2m, 4 tory CIM podłączenie magistrali, montaż na szynie DIN LSC PC oprogramowanie Termi z przewodem LSC przewód komunikacyjny Wymienne paski do opisów modułów PM 3 szt Wymienne paski do opisów modułów BM/RM 3 szt Zasilacz EcoPower PSS242 24VDC/2A Zasilacz EcoPower PSS243 24VDC/3A Systemy powiadamiania 5

6 System powiadamiania LSX System modułowy LSX służy do informowania o awariach. Informacje o awariach wyświetlane są za pomocą diod LED na Module komunikacyjnym CM oraz Module wejść IM. Do systemu można podłączyć modem analogowy, GSM lub drukarkę. Po podłączeniu modemu do systemu powiadomienia o awariach Elementy systemu mogą być wysyłane poprzez wiadomości SMS, , fax lub na pager. Do systemu można dodać do 8 użytkowników. Konfiguracja systemu odbywa się poprzez program terminalowy dostępny na wszystkich komputerach np.: Hyperterminal dla systemu operacyjnego Windows. Rezystor terminujący (ON) Bus przewód 0.2m Nr kat CM Nr kat Przewód modemowy Nr. kat Modem Nr kat Moduł komunikacyjny LSX CM Posiada trzy zintegrowane przyciski potwierdzenia sygnału dźwiękowego, sygnału świetlnego oraz testu lampek. Ponadto każdy moduł CM wyposażony jest w bezpotencjałowe wyjścia: grupowe, zbiorowe oraz dźwiękowe. Do modułu CM może być podłączony również modem analogowy, GSM lub drukarka. Każde z wejść może być opisane za pomocą wsuwanych etykiet. Moduł wejść LSX IM Rezystor terminujący (OFF) Bus przewód 0.2m Nr kat OM Nr. kat CIM Nr kat Dodatkowy moduł wejść. Wyposażony w 8 wejść, tak samo jak moduł CM, ale bez interfejsu komunikacyjnego. Każde z wejść może być opisane za pomocą wsuwanych etykiet. Moduł wyjść LSX OM Moduł wyjść wyposażony w 8 bezpotencjałowych, konfigurowalnych wyjść. Status wyjść jest wskazywany za pomocą ośmiu diod LED znajdujących się na przedniej części modułu. Moduł posiada również przycisk testu lampek. Każde z wyjść może być opisane za pomocą wsuwanych etykiet. Wyjścia mogą być uruchamiane poprzez wiadomość SMS. Rezystor terminujący (ON) Rezystor terminujący (ON) Bus przewód 0.2m Nr kat Bus przewód 0.2m Nr kat Okablowanie U72 1x4x0,8 IM Nr kat CM Nr kat Przewód modemowy Nr kat CIM Nr kat Moduł sygnalizacyjny Nr kat. AS-D16-24-V24 Specyfikacja techniczna Moduł CM IM OM Wymiary obudowy 87,5x90x58 87,5x90x58 87,5x90x58 w mm (WxSxG) Pozycja montażu Montaż dowolny Podłączenia Zaciski ze złączkami (Cage Clamp) maks. 2,5 mm² Temperatura -20 C do +55 C składowania Temperatura pracy 0 C do +55 C Stopień ochrony IP20 Napięcie zasilania 24VDC ± 20% Styki przekaźnika Maks. 3A/250V AC Pobór mocy 5W 5W 3W Częstotliwość 1Hz taktująca Czas reakcji Około 1 s Opóźnienie Około 10 ms zadziałania Rodzaj magistrali Magistrala CAN Maksymalna rozpiętość magistrali 1000 m Wymagany kabel magistrali: U72 1x4x0.8 ekranowany 6 Systemy powiadamiania

7 Podłączenia Schemat połączeń Wszystkie zewnętrzne podłączenia wykonuje się za pomocą wbudowanych zacisków ze złączkami (Cage Clamp). Maksymalny dozwolony przekrój przewodu to 2,5mm². Połączenia sieciowe pomiędzy modułami wykonuje się za pomocą gotowych przewodów typu BCC. Jeżeli moduły umieszczone są w różnych miejscach, oprzewodowanie do sieci budynku można zrealizować za pomocą połączeń sieci CIM. Struktura sieci CAN musi być jedną pojedynczą linią i musi zostać zakończona rezystorem, zarówno na początku jak i na końcu. Rezystor końcowy dopasowujący zintegrowany jest w każdym module i dołączany za pomocą włącznika nr 1 (włączony w pozycji ON). LSX CM oraz IM Wejścia systemowe UB 24 VDC VDC IN 1 2 IN IN 4 5 IN 5 6 IN 6 7 IN 7 8 IN 8 RS 232 BUS BUS LSX CM 24 VDC IN 1 IN 2 IN 3 IN 4 IN 5 IN 6 IN 7 IN 8 + Przełącznik rezystora dopasowującego LSX OM UB 24 VDC X OM LS + - BUS BUS 24 VDC + - OUT 1 OUT 2 OUT 4 OUT 5 OUT 6 OUT 7 OUT 8 on Przełącznik rezystora dopasowującego 1 - Wejścia alarmowe on 1 OUT 8 OUT 1 Power Bus group Σ Σ group Wyjścia systemowe Wyjścia przekaźnikowe 5-8 OUT 7 Power Bus OUT 2 OUT 6 OUT 3 OUT OUT 4 Wyjścia przekaźnikowe 1-4 Wejścia alarmowe Wejścia alarmowe Zasilanie 230V (zalecany UPS) Zasilanie 230V (zalecany UPS) Analogowa linia telefoniczna Wyjścia przekaźnikowe 5-8 Wejście 230V AC Wyjście 24V DC Wejście 230V AC Wyjście 24V DC Modem analogowy Wyjścia systemowe Wyjścia systemowe Wyjścia przekaźnikowe 1-4 Przełącznik rezystora dopasowującego Złącze CIM Złącze CIM Kabel modemowy 12 Systemy powiadamiania 7

8 Moduł Sygnalizacyjny RMC Rack Multi Kontroler RMC serwer jest niezależnym nadzorującym systemem sieciowym. RMC ma 8 wejść cyfrowych, 4 analogowe oraz 3 bezpotencjałowe wyjścia. RMC umożliwia monitorowanie temperatury, wilgotności względnej, zadymienia, wilgoci, włamania oraz wiele innych. Dodatkowo w połączeniu z klawiaturą numeryczną RMC zapewnia kontrolę dostępu do pomieszczenia serwerowni. Panel czołowy ma celowo prosty układ. Osiem diod LED pokazuje stan ośmiu dostępnych linii dozorowych. Czerwone światło LED oznacza zdarzenie wystąpienia alarmu. Dodatkowo kanały w prosty sposób mogą być wykorzystane do sygnalizacji stanu światłem zielonym. Wyświetlacz przedstawia temperaturę i uaktywniane alarmy. Strona startowa graficznego interfejsu użytkownika jest wirtualna kopią RMC. Górna część przedstawia płytę czołową RMC a poniżej znajduje się 15 ostatnich zdarzeń. Graficzny Interfejs Użytkownika (GUI) odświeżany jest co 60 sekund lub po wystąpieniu zdarzenia. Rack Multi Kontroler RMC posiada wbudowany serwer WWW. W połączeniu ze standardową przeglądarką stron WWW, w prosty sposób uzyskuje się widok strony WWW RMC umożliwiający monitorowanie jego stanu i zmianę nastaw. Do RMC można dołączyć różnego rodzaju czujniki. Wbudowane są trzy analogowe wejścia dla czujników temperatury i jedno wejście prądowe 4-20mA dla czujnika wilgotności lub dowolnego innego o analogicznym sygnale prądowym. Schemat podłączeń RMC może być dołączony do sieci poprzez Ethernet i wysyłać informację poprzez , SMS i platformę SNMP. Trzy dostępne wyjścia mogą sterować dodatkowymi wentylatorami lub zasilaniem urządzeń peryferyjnych. Wymiary w mm 483 Kod dostępu Wejście cyfrowe 1 Wejście cyfrowe 2 Wejście cyfrowe 3 Wejście cyfrowe 4 Wejście cyfrowe 5-8 Wejście temp. 1 Wejście temp. 2 Wejście temp. 3 Wejście analog. 4 Wyjście alarm. Wyjście drzwi. Wyjście przek. 1 Wyjście przek. 2 Wyjście przek. 2 Detektor dymu Nr zam. Opis Napięcie zasilania Rack Multi Kontroler RMC Pobór mocy Masa Obudowa Wymiary Stopień ochrony IP40 230V AC 20 VA 2410g Stal, malowana proszkowo RAL U 482,6mm (19 ), montaż typu RACK, głębokość 115mm 8 Systemy powiadamiania

9 Moduł Zdalnych Alarmów - Voice agent Podstawowe właściwości wysyłanie wiadomości głosowych wysyłanie wiadomości tekstowych / / UNIX Syslog wyświetlanie statusu działania całkowita liczba 16 wejść, w tym do 8 analogowych 4 wyjścia przekaźnikowe uruchamiane poprzez wiadomości SMS napięcie zasilania VAC lub 24VDC rejestry pamięci danych / wbudowana kontrola ładowania akumulatora Zdalny moduł alarmowy VOICE agent jest kompaktowym urządzeniem wysyłającym komunikaty głosowe za pomocą sieci telefonicznej lub GSM. Zaletą modułu jest 16 wejść i 4 wyjścia przekaźnikowe. Moduł obsługuje do 8 wejść analogowych (0-10V lub 0-20mA). Wyświetlacz pokazuje aktualny stan systemu oraz występujące alarmy. Jako media alarmowe można wykorzystać także wiadomości (po podłączeniu do sieci LAN) lub SMS. Napięcie zasilania modułu VOICE agent to VAC lub 24VDC. Wbudowany kontroler ładowania umożliwia użycie akumulatora rezerwowego. Zapewnia to pełną funkcjonalność nawet w przypadku awarii zasilania sieciowego. Moduł kontroluje napięcie zasilania oraz napięcie akumulatora. Wszelkie nieprawidłowości mogą być zgłaszane w postaci komunikatów. Połączenie sieci telefonicznej może również być monitorowane w celu uaktywnienia zintegrowanej syreny alarmowej lub jednego z wyjść w przypadku awarii. Rejestry pamięci danych dostarczają informacji o stanie wszystkich wejść/ wyjść, wiadomościach alarmowych i ich potwierdzeniach. Specyfikacja techniczna Wejścia Cyfrowe wejścia Wejścia analogowe Wyjścia Napięcie zasilania Pobór mocy Wewnętrzne napięcie sygnału Zewnętrzne napięcie sygnału Wbudowany modem Sieć lokalna LAN Kontrola ładowania akumulatora Wymiary z listwami podłączeniowymi Masa Obudowa Zakres temperatur 16 w tym do 8 wejść analogowych 24V DC styk typu NO (zwierny) lub NC (rozwierny) 0 10V lub 0 20mA z bocznikiem 4 przekaźnikowe maks. 6A 230VAC AC1 Wersja AC: 230VAC ( VAC/47-63Hz), wersja DC: 24VDC (18-70VDC) Maks. 10W 15V DC generowane wewnętrznie 24V DC maks. Analogowy lub GSM 900/1800MHz Statyczny adres IP lub DHCP Wbudowana dla akumulatora 12V do pojemności maks. 3Ah 175 x 120 x 68 mm (S x W x G) 650g Metalowa, malowana proszkowo 0 do +40 C Stopień ochrony IP 20 Montaż Na szynę DIN 35mm Pozycja montażu Dowolna, określona przez użytkownika Zaciski podłączeniowe Śrubowe/wtykowe zaciski 1,5mm2 Wyświetlacz LCD 3 linie, podświetlone Użytkownicy 30 maks., przywoływanych grup Przedziały czasowe 8 Pliki głosowe Popularne formaty plików, np. wav, raw Ilość plików głosowych 32 Wymiary podstawy pod akumulator 115 x 100 x 65 mm Wymiary Systemy powiadamiania 9

10 Programowanie Programowanie odbywa się całkowicie za pomocą przeglądarki internetowej, co oznacza brak konieczności zakupu jakiegokolwiek oprogramowania czy jego późniejszej aktualizacji. Konfiguracja modułu jest intuicyjna i czytelna. Dla procedury alarmowej istnieje możliwość ustawienia ośmiu wywoływanych grup zawierających łącznie do 30 użytkowników. Proces zgłaszania alarmu odbywa się zgodnie z z normą DIN Każdy użytkownik umieszczony na liście alarmowej może potwierdzić odbiór informacji o awarii poprzez wprowadzenie kodu (DTMF tonowo), co przerywa powiadamianie kolejnych użytkowników z listy. Po wprowadzeniu kodu dostępu, pokrętło sterownicze umożliwia użytkownikowi wprowadzenie prostych poprawek, takich jak zmiana numeru przywołania użytkownika. Programowanie i obsługa VOICE agent możliwe są poprzez sieć LAN oraz za pomocą sieci telefonicznej. Informacje zamówieniowe Nr kat. Opis VOICE agent linia telefoniczna V AC VOICE agent linia telefoniczna 24V DC VOICE agent GSM V AC VOICE agent GSM 24V DC Schemat podłączeń Wejścia analogowe i cyfrowe (IN00 - IN07 mogą być ustawione jako wejścia analogowe) 10 Systemy powiadamiania

11 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje przemysłowe. System TS400 może być konfigurowany poprzez przeglądarkę internetową za pomocą komputera podłączonego bezpośrednio do CPU lub za pomocą komputera podłączonego do sieci lokalnej. Ze względu na intuicyjną wizualizację, nastawa parametrów systemu z poziomu menu nie wymaga żadnej głębokiej wiedzy programowej. Dane systemowe zbierane są poprzez analogowe i cyfrowe wejścia, dostępne z szerokiej gamy wejść/wyjść firmy WAGO. Dodatkowo w celu przetwarzania danych można zastosować takie interfejsy jak ESPA444, Unix-Syslog oraz SNMP-Traps. Uniwersalność systemu umożliwia wskazanie występujących awarii poprzez różnorodne media. Panel operatorski dostarcza stale aktualizowane informacje tekstowe o statusie systemu i usterkach. Dowolne alarmy mogą także zostać wysłane w postaci komunikatów głosowych, faksów, SMS-ów, i lub wiadomości na pager, do wcześniej zdefiniowanych grup. Połączenia sieciowe wykonuje się za pomocą typowych przewodów sieciowych kat.5, w związku z czym łatwo całość zintegrować z istniejącą infrastrukturą sieciową. Jednostka centralna CPU Jednostka Centralna systemu posiada częstotliwość taktowania 1,6 GHz i pamięć 2GB RAM. Wszystkie procesy są zapisywane w postaci plików, które mogą być przeglądane i ocenione w dowolnym momencie. CPU może zarządzać 128 węzłami oraz 16 panelami operatorskimi, zapewniając komunikację pomiędzy wszystkimi komponentami systemu. Jednostka centralna CPU Wymiary w mm 200 x 56 x 120 (S x W x G) Masa 1600g Obudowa Aluminium Zakres temperaturowy od -10 C do +50 C Stopień ochrony IP40 Pobór mocy 60W Napięcie zasilania 9 do 34VDC Maks. ilość węzłów magistrali 128 Maks. ilość paneli operatorskich 16 Montaż Wolno stojąca obudowa typu RACK lub na szynie DIN Systemy powiadamiania 11

12 Panel operatorski BIAS400 / TS400-DM Wyświetlacz a zarazem panel operatorski z uwagi na niewielką głębokość obudowy może być montowany bezpośrednio na pionowych lub poziomych płaszczyznach. Na panelu wszystkie alarmy wyświetlane są w postaci tekstowej. Panele posiadają wbudowaną sygnalizację dźwiękową, która uruchamiana jest w momencie wystąpienia alarmu. Funkcje przycisków sterujących są wykorzystywane do potwierdzania odczytu alarmów, ustawiania czasu i jasności oraz w celu wejścia do plików z listą poprzednich 1000 zdarzeń. 250mm 175mm 24mm Panel operatorski BIAS400 Wymiary w mm 250 x 175 x 24 (S x W x G) Masa 1320g Obudowa Aluminium anodyzowane Wyświetlacz LCD 16 linii x 30 znaków IP40 Oświetlenie Zmienne podświetlenie Zakres temperatur 0 C do +55 C Stopień ochrony IP40 Pobór mocy 8W Napięcie zasilania Znamionowo 24V DC Montaż VESA 75 mm lub na drzwiach szafy Modem analogowy / GSM Konstrukcja modemu umożliwia jego montaż na szynie DIN i zasilanie z 24VDC. Standardowo stosowany do wysyłania komunikatów głosowych, sms-ów, fax-ów i wiadomości na pager. Modem analogowy / GSM Wymiary w mm 97 x 63 x 36 (S x W x G) Masa 120g Obudowa Aluminium Zakres temperatur -20 C do +60 C Stopień ochrony IP50 Napięcie zasilania 9 do 32VDC Montaż Na szynie DIN 12 Systemy powiadamiania

13 Sterownik sieciowy Fieldbus - Wago Sterownik umożliwia tworzenie węzłów sieciowych. W systemie może być zastosowanych do 128 węzłów. Każdy sterownik jest zdolny zarządzać 2040 cyfrowymi i/lub 1020 analogowymi wejściami lub wyjściami. Adres kontrolera Złącze magistrali Fieldbus RJ-45 Złącze magistrali Fieldbus RJ-45 8 ON 1 X1 X2 ON Interfejs do programowania i konfiguracji : WBM 255: DHCP ETHERNET W LINK ACT 1 LINK ACT 2 MS NS I/O USR A B C D 24V 0V + + Opis obszaru Stan zasilania - układu - styków zasilających Styki danych Zasilanie 24 V 0 V Zasilanie poprzez styki zasilające 24V 0 V Styki zasilające Wago - Sterownik sieciowy Fieldbus Wymiary w mm 62 x 65 x 100 (S x W x G) Masa 160g Obudowa Tworzywo sztuczne Zakres temperatur 0 C do +55 C Stopień ochrony IP20 Montaż Na szynie DIN Wago wejścia/wyjścia Dzięki zastosowaniu złączek WAGO możliwy jest szeroki zakres zmian sygnałów na wejściach/wyjściach. Większość urządzeń serii 750, które można zastosować w tym systemie, zapewnia doskonałe rozwiązanie wydajnego wykorzystania przestrzeni aplikacji oraz optymalizacji kosztów dla wszystkich występujących napięć. Wago - Układ wejścia / wyjścia Wymiary w mm 12 x 65 x 100 (S x W x G) Masa 50g Obudowa Tworzywo sztuczne Zakres temperatur od 0 C do +55 C Stopień ochrony IP20 Napięcie zasilania 24V DC Montaż Na szynie DIN Drukarka Do systemu TS400 istnieje możliwość podłączenia drukarki w celu archiwizowania i monitorowania stanów alarmowych jak i działania całego systemu. Systemy powiadamiania 13

14 Komunikacja / Interfejsy System wskazywania awarii TS400 jest zdolny do zarządzania i przesyłania bardzo dużej ilości informacji. Zdalny dostęp przez Internet umożliwia podgląd informacji o stanie systemu oraz wiedzę o trwających alarmach. Dodatkowo interfejsy takie jak Modbus, Unix-Syslog czy ESPA444 mogą być narzędziem wykorzystywanym w specjalnych aplikacjach. Cały system może być skonfigurowany i sterowany zdalnie przez APS System AG. Panel operatorski Drukarka Wiadomości głosowe Fax Sms Wizualizacje Pager Programowanie System TS400 jest całkowicie programowalny za pomocą przeglądarki internetowej (np.: Internet Explorer) w związku z czym, nie zachodzi konieczność użycia i aktualizacji innego oprogramowania. Konfiguracja systemu odbywa się za pomocą intuicyjnego menu graficznego. Partycje są podzielone na grupy w celu łatwego określenia przyczyn alarmów. Każdemu z wejść może zostać przyporządkowana krótka wiadomość tekstowa (SMS) lub wiadomość wysyłana faksem w wybranym dodatkowo języku. Co więcej, TS400 jest zdolny wygenerować komunikat głosowy za pomocą generatora mowy. System monitorowania usterek TS400 zawiera zegar czasu rzeczywistego z wieloma wbudowanymi funkcjami. Posiada też kanały dni roboczych, świąt oraz innych dni specjalnych. Kanały te mogą zostać wykorzystane do sprawdzania w jaki sposób zostały przekazane informacje o alarmach. Jest także opcja blokowania wejść oraz bezpośrednia zmiana stanu wyjść. Wyjścia są sterowane zgodnie z procedurą monitorowania usterek DIN lub za pomocą bezpośredniego wymuszenia ich stanu. 14 Systemy powiadamiania

15 Schemat połączeń Informacje zamówieniowe Zasilanie 24V DC DC IN LAN 2 Switch 230V Ethernet Technet Sterownik Fieldbus I/O TS400 CPU LAN 1 Komunikacja Ethernet Modem COM 1 BIAS local COM 2 BIAS400 TS400-DM T+T analog. CPU CPU Flash 60GB SSD z oprogramowaniem BIAS BIAS 400 Panel operatorski TS400-DM Panel operatorski VESA Podstawa do montażu na ścianie Moduł transmisji z RJ45 Modem Modem GSM Modem analogowy modus Uchwyt montażowy modemu na szynę DIN Zasilacz 9 VDC/0,6A z napięcia AC Akcesoria USV ofline 375VA (zasilacz awaryjny) polowy rozdzielacz Moxa D-SUB cyfrowy przewód połączeniowy 1,80m Zasilacz EcoPower 24VDC/2A Zasilacz EcoPower 24VDC/3A Zasilacz EcoPower 24VDC/4A Zasilacz EcoPower 24VDC/5A Wago Sterownik z oprogramowaniem Moduł 8 wejść cyfrowych 24VDC Moduł 2 wejść analogowych różnicowych o zakresie 0-20mA Moduł 4 wejść analogowych o zakresie 0-20mA izolowanych Moduł 2 wejść analogowych do czujników PT Moduł 2 wejść analogowych o zakresie 0-10V izolowanych Moduł 4 wejść analogowych o zakresie 0-10V izolowanych Moduł 2 wejść analogowych o zakresie 4-20mA izolowanych Moduł 2 wejść analogowych różnicowych o zakresie 4-20mA Moduł 4 wyjść cyfrowych 24VDC polaryzacja ujemna Moduł 2 wyjść cyfrowych 230VAC bez polaryzacji Moduł 8 wyjść cyfrowych 24VDC polaryzacja dodatnia Moduł 4 wyjść analogowych 0-10VDC Wejście zasilania 0-230VAC/DC Wejście zasilania z rozdzielczą szyną zasilającą Magistrala i szyna rozdzielcza magistrali Szyna rozdzielcza magistrali i łącznik magistrali Magistrala i zakończenie magistrali Systemy powiadamiania 15

16 Nasza firma PRO-MAC jest biurem prywatnym o charakterze technicznohandlowym działającym w obecnej formie od Wychodząc z założenia, że podstawą bezpieczeństwa elektrycznego jest odpowiednia jakość zastosowanych urządzeń i rozwiązań oraz kontrola ich funkcjonowania oferujemy Państwu: systemy powiadamiania do monitorowania i wizualizacji działania pojedynczych urządzeń i kompletnych instalacji przemysłowych w ramach wyłącznego przedstawicielstwa szwajcarskiej firmy APS urządzenia i systemy do kontroli stanu izolacji sieci przemysłowych oraz urządzenia i systemy do kontroli zasilania szpitali zapewniające ciągły nadzór i szybką lokalizację uszkodzeń bez zbędnych wyłączeń, w ramach wyłącznego przedstawicielstwa niemieckiej firmy BENDER urządzenia pomiarowe niskiego napięcia w ramach wyłącznego przedstawicielstwa handlowego włoskiej firmy IME oraz holenderskiej firmy INEPRO zestawy baterii kondensatorów do automatycznej poprawy współczynnika mocy w ramach wyłącznego przedstawicielstwa hiszpańskiej firmy AENER Energia urządzenia wtykowe z dekontaktorami zapewniające optymalne bezpieczeństwo dla człowieka i maszyny w ramach wyłącznego przedstawicielstwa niemieckiej firmy ISV. Ze względu na szeroką paletę naszych produktów, jesteśmy zdolni do zaspokojenia potrzeb klienta na wysokim poziomie. Indywidualne rozwiązania, innowacyjne myślenie, szeroki zakres konsultacji i determinacja aby sprostać wymaganiom, prowadzą do wyboru właściwego produktu o wysokim eksploatacyjnym bezpieczeństwie i są kluczem do osiągnięcia sukcesu. Nasze usługi Montaż i uruchomienie Zapewniamy bezproblemowy montaż i uruchomienie urządzeń u odbiorcy. Pracownicy użytkownika zaznajamiani są z nową technologią oraz są przeszkalani przez dostawcę zgodnie z zapotrzebowaniem. Ekspertyzy i doradztwo Na podstawie naszej wiedzy i doświadczenia możemy doradzić użytkownikowi w doborze najodpowiedniejszego systemu w stosunku do jego potrzeb. Gwarancja jakości produktu Jakość zapewniona naszym produktom jest jednym z podstawowych naszych zadań. Wszystkie nasze systemy powiadamiania są zaprojektowane zgodnie z procedurą zawartą w DIN Wsparcie produktowe Pilnie potrzebujesz części zamiennej? Masz przerwę w działaniu Twojego systemu? W dowolnym czasie nasze wsparcie zapewnia fachową pomoc i pomaga znaleźć źródło kłopotów. PRO-MAC Łódź, ul.bema 55, tel.: /681/690, tel. kom , fax: Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie treści, zdjęć i schematów tylko za zgodą PRO-MAC. 16 Systemy Systemy powiadamiania

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis PowerCommand TM iwatch 100 Zdalny monitoring sieciowy Opis System PowerCommand iwatch TM 100 jest wygodnym w użyciu narzędziem do zdalnego monitorowania pracy zestawu prądotwórczego i SZR, połączonym z

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. 1 Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. Informacje ogólne: Seria 900 jest rodziną mikroprocesorowych urządzeń służących do monitorowania stanów

Bardziej szczegółowo

sterownik VCR v 1. 0

sterownik VCR v 1. 0 sterownik VCR v 1.0 1 I. DANE TECHNICZNE...2 1 Budowa...2 2 Dane znamionowe...2 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA...3 1 Programowanie sterownika...3 2 Symulacja algorytmu...3 3 Możliwości kalendarza...4 3.1 Wgrywanie

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA CENTRALNEGO MONITOROWANIA OPRAW AUTONOMICZNYCH MAKS PRO II

URZĄDZENIA CENTRALNEGO MONITOROWANIA OPRAW AUTONOMICZNYCH MAKS PRO II URZĄDZENIA CENTRALNEGO MONITOROWANIA OPRAW AUTONOMICZNYCH monitoring do 5400 opraw na jedną centralkę topologia liniowa z odgałęzieniami komunikacja po dwużyłowym przewodzie instalacyjnym (bez polaryzacji,

Bardziej szczegółowo

4/80. Przegląd systemu. Modułowe sterowniki PLC XC100/XC200. http://catalog.moeller.net. Moeller HPL0211-2007/2008 F6 F7 F8 F9 F10 F11 +/- F12 F13 F14

4/80. Przegląd systemu. Modułowe sterowniki PLC XC100/XC200. http://catalog.moeller.net. Moeller HPL0211-2007/2008 F6 F7 F8 F9 F10 F11 +/- F12 F13 F14 DC INPUT EH-XD1 DC INPUT EH-XD1 4/80 Przegląd systemu Modułowe sterowniki PLC XC0/XC00 F1 F F1 F F F F1 F F +/-, 0 F4 4 1 F5 8 5 F F F8 F9 9 SHIFT ESC ENTER CLEAR 1 180 Moeller HPL0-00/008 http://catalog.moeller.net

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN.

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN. Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015 Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMAIX DHN Strona 1 Andrzej Romanowski, Siemens Sp. z o.o. Urządzenia regulacyjne węzłów cieplnych

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

System sygnalizacji centralnej

System sygnalizacji centralnej System sygnalizacji centralnej Ex-SSC2 - System sygnalizacji centralnej Przeznaczenie System sygnalizacji centralnej jest elementem systemu nadzoru stacji energetycznej służącym do wizualizacji sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Sterownik programowalny MS 120 Certyfikat

Sterownik programowalny MS 120 Certyfikat Krótki opis Sterownik MS120 przeznaczony jest do komór parzelniczych, wędzarniczych, dojrzewalniczych oraz komór schładzania szokowego. Można go również wykorzystać w urządzeniach rozmrażających lub mrożących.

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII MDB-01v.24V do baterii 24V MDB-01v.220V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO

Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO Systemy komunikacji Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO www.boschsecurity.pl Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK zawiera płytkę drukowaną stacji wywoławczej

Bardziej szczegółowo

PolyGard II GC-06 centrala systemu detekcji gazów

PolyGard II GC-06 centrala systemu detekcji gazów PolyGard II GC-06 centrala systemu detekcji gazów OPIS GC-06 to jednostka centralna systemu detekcji gazów PolyGard 2 umożliwającego monitorowanie gazów wybuchowych, toksycznych i tlenu. Centrala umożliwia

Bardziej szczegółowo

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 PlantVisorPRO PlantWatchPRO Kompletny system nadzoru, monitoringu oraz zdalnego zarządzania nad instalacjami

Bardziej szczegółowo

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2 PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER System nr 1 1 punkt pomiarowy Schemat przedstawia najprostszy / najmniejszy z możliwych systemów z wykorzystaniem urządzenia X-Meter. W tym przypadku system monitoruje

Bardziej szczegółowo

AP7921 RACK PDU SWITCHE D 1U 16A/230V 8xC13

AP7921 RACK PDU SWITCHE D 1U 16A/230V 8xC13 AP7921 RACK PDU SWITCHE D 1U 16A/230V 8xC13 Cena: 3 104,81 zł Netto: 2 524,24 zł Parametry Podstawka / Blok CPU Opis Aluminium APC Switched Rack PDU APC Switched Rack PDU to urządzenie dystrybucji zasilania

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 2. Widok wyświetlacza LCD zgłoszenie alarmu. 1. pole daty Mm-Dz, gdzie Mm-miesiąc, Dz-dzień 2. pole godziny GG:MM:SS, gdzie GG-godziny, MM-minuty, SS-sekundy

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA 000, 000, 000 VA Karta produktu Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej konwersji zapewnia doskonałą ochronę podłączonym odbiornikom na przykład systemom

Bardziej szczegółowo

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W WYKONANIE MODUŁOWE Jednofazowe Napięcie wyjściowe: 12 lub Moc wyjściowa: 10-100W Strona -2 Strona -3 WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe:

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK SI OWNI RPB-7

STEROWNIK SI OWNI RPB-7 STEROWNIK SI OWNI RPB-7 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE APARATURA PRZEZNACZENIE Sterownik RPB-7 jest przeznaczony do pełnego nadzoru i automatycznego sterowania pracą siłowni prądu stałego. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN i EN UWAGA!

EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN i EN UWAGA! EM3xx Moduł 4 wejść / 4 wyjść i adapter 2 linii bocznych EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN 54-17 i EN 54-18. UWAGA! Opis produktu Moduł EMxx umożliwia komunikację central adresowalnych SmartLoop i SmartLight

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C Termostat umożliwia niezależne sterowanie 2 zewnętrznymi urządzeniami na podstawie temperatury. Odczyt temperatury jest aktualizowany co sekundę i cały

Bardziej szczegółowo

sterownik programowalny z kolorowym wyświetlaczem

sterownik programowalny z kolorowym wyświetlaczem Karta katalogowa DS 3.00 aa sterownik programowalny z kolorowym wyświetlaczem 1/6 2/6 SB-TP/IP PANEL ZOŁOWY OGÓLNA HARAKTERYSTYKA SB-TP/IP jest następcą sterownika SB-01 z dodatkowym portem komunikacyjnym

Bardziej szczegółowo

Moduły kontrolno pomiarowe iologik. Marcin Krzewski

Moduły kontrolno pomiarowe iologik. Marcin Krzewski Moxa Solution Day 2010 Profesjonalne Rozwiązania dla Przemysłu Moduły kontrolno pomiarowe iologik Marcin Krzewski 1 Agenda Moxa Active OPC Rodzina iologik iologik E2200 iologik 4000 iologik E4200 iologik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja modułu przyciskowego x 8 IMD8DINP

Instrukcja modułu przyciskowego x 8 IMD8DINP Instrukcja modułu przyciskowego x 8 IMD8DINP Model nr: 2691/2384 Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 10 sierpnia 2016 Spółka Inżynierów Adres siedziby firmy: ul. Stefczyka 34, 20-151 LUBLIN E-Mail:

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BATERIA CB24V

CENTRALNA BATERIA CB24V CENTRALNA BATERIA CB24V SYSTEM ZASILANIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OPRAW LED 2012-10-04 0 ES- S Y S T E M Zasilacz 230VAC/24VDC LS1 LS2 LS3 LS4 CENTRALNA BATERIA CB24V ES-SYSTEM CENTRALNA BATERIA 24V System

Bardziej szczegółowo

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD I N S T R U K C J A I N S T A L A T O R A S C H E M A T Y P O Ł Ą C Z E Ń Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD Strona 1 z 9 1. Konfiguracja systemu 1.1 Schemat ogólny systemu rys. 1 1.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Monitorowanie temperatury i wilgotności z kalkulacją punktu rosy lub wielopunktowe zewnętrzne monitorowanie temperatury Sterowanie 4 (8) wyjściami typu relay

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Transparencja dla większej efektywności Ciągła rejestracja oraz monitorowanie zużycia energii maszyn i urządzeń Wizualizacja na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy do zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

(IMD4REL/N/P) Instrukcja użytkowania modułu przekaźnikowego 4x 16A. Model nr: 2340/2350. Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016

(IMD4REL/N/P) Instrukcja użytkowania modułu przekaźnikowego 4x 16A. Model nr: 2340/2350. Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016 Instrukcja użytkowania modułu przekaźnikowego 4x 16A (IMD4REL/N/P) Model nr: 2340/2350 Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016 Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. Adres siedziby firmy:

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

Interaktywnego Modułu głosowego

Interaktywnego Modułu głosowego Instrukcja Instalacji Interaktywnego Modułu głosowego Współpracuje z centralami ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Wyłączny importer Janex International Sp. z o.o. ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa tel.: (22)

Bardziej szczegółowo

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home.

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home. KARTA KATALOGOWA mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home. Moduł mh-s4 jest czterokanałowym wejściem sensorów (czujników) temperatury rozlokowanych w budynku. Czujnikami są elementy

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o.

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o. Cerberus Division CS 1140 AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru Właściwości Centrala systemu wykrywania pożaru sterowana mikroprocesorowo o budowie modułowej. Elastyczna architektura

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

EMDX 3 system nadzoru

EMDX 3 system nadzoru EMDX 3 liczniki poboru energii na wspornik TH 35 EMDX 3 system nadzoru serwery sieciowe, oprogramowanie, konwerter 0046 83 4120 65 0261 78 0046 89 Dane techniczne str. 205 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba rozumieć świata,

Nie trzeba rozumieć świata, Nie trzeba rozumieć świata, System automatyki Sterownik Foto: IINTERFOTO / München Wraz z cyfrowym systemem automatyki i sterownikiem DDC4200 z kolorowym ekranem dotykowym, sterowanie urządzeniami jest

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROMAD ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ mgr inż. Mariusz Dulewicz ul. Królowej Jadwigi 9 B/5 76-150 DARŁOWO tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15 www.mikromad.com

Bardziej szczegółowo

SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP

SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Funkcje Nazwa funkcji Opis Zarządzanie wejściem/wyjściem Możliwość sprawdzenia czasu wejścia/wyjścia każdego użytkownika;

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA NAŚCIENNE. Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych

URZĄDZENIA NAŚCIENNE. Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych URZĄDZENIA NAŚCIENNE Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych Urządzenia naścienne MIERNIKI REGULATORY LICZNIKI WYŚWIETLACZE DANYCH Cyfrowe mierniki przemysłowe oraz liczniki stanowią najszerszą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LB-762-IO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LB-762-IO ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Herbaciana 9 05-86 Reguły PL tel: +8 7560 fax: +8 7565 www: www.label.pl email: info@label.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA LB-76-IO Wydanie. 7 listopada 05 Copyright 05 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Centrala MSMR-16 przeznaczona jest do monitorowania oraz rejestracji stężeń gazów i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r.

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r. Instrukcja obsługi Centrala radiowa NETINO NRU-01 v.01 01.02.2016r. Spis treści: Przeznaczenie... 2 Części składowe... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Opis wyprowadzeń... 3 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00 data publikacji sierpień 2011 Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 4 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00 Strona 2 z 10 Spis treści 1 Charakterystyka ogólna... 3 2 Zastosowanie... 4 3 Schemat podłączenia... 4 4 Parametry techniczne... 6 5 Przykładowe zastosowania... 7 6 Prawidłowe zachowanie ze zuŝytym sprzętem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 Sterownik CU-210 I. DANE TECHNICZNE... 2 1 Opis elementów sterujących i kontrolnych...2 2 Budowa... 3 3 Dane znamionowe... 3 II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 1 Opis działania... 4 1.1 Załączenie i wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Andover ContinuumTM Infinet II

Andover ContinuumTM Infinet II Andover ContinuumTM Infinet II Seria sterowników lokalnych i2600 została zaprojektowana do monitorowania małych lub średnich grup punktów analogowych, cyfrowych lub nadzorowanych. 02 Andover Continuum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji KONTROLERY STANDARDOWE KS-1012-RS, KS-1024-RS KS-1012-IP, KS-1024-IP WERSJA 1.0 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne.......... 3 2. Dane techniczne kontrolerów KS-1012-RS/IP...... 4

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

Str Str Str ZASILACZE MODUŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe. Napięcie wyjściowe: 12 lub 24VDC. Moc wyjściowa: W.

Str Str Str ZASILACZE MODUŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe. Napięcie wyjściowe: 12 lub 24VDC. Moc wyjściowa: W. ZASIACZE MODUŁOWE DO MOTAŻU A SZYIE DI Jednofazowe. apięcie wyjściowe: 12 lub 24VDC. Moc wyjściowa: 10...100W. Str. -2 Str. -3 ZASIACZE PRZEMYSŁOWE DO MOTAŻU A SZYIE DI Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe.

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 31 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 31 marzec 2015 SYSTEMY ALARMOWE > centrale alarmowe > Versa > Model : - Producent : Satel przeznaczona jest do ochrony małych i średniej wielkości obiektów. Umożliwia stworzenie systemu przewodowego lub bezprzewodowego,

Bardziej szczegółowo

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE PRZEZNACZENIE Urządzenie MD-08 jest przeznaczone do pomiaru wartości rezystancji izolacji w obwodach instalacji stałoprądowych. Obniżenie się

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

(IMD8REL) Instrukcja modułu przekaźnikowego 8x 10A. Model nr: 3561/3501/3490. Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016

(IMD8REL) Instrukcja modułu przekaźnikowego 8x 10A. Model nr: 3561/3501/3490. Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016 Instrukcja modułu przekaźnikowego 8x 10A (IMD8REL) Model nr: 3561/3501/3490 Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016 Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. Adres siedziby firmy: ul. Stefczyka

Bardziej szczegółowo

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 Interfejs systemu zarządzania wodą AQUA 3000 open do komunikacji mobilnej i komunikacji z automatyką budynkową BMS UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE BC-3N, BC-3 Dozownik Do trzech (A, B, C) układów dozowania Tryb dozowania jedno- lub dwustopniowy 5 wejść pomiarowych 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe 2 opcjonalne wyjścia analogowe 4-20mA Sterowanie

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

(IMD4PB/F) Instrukcja modułu 4 przyciskowego. Model nr: Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 10 listopada 2016

(IMD4PB/F) Instrukcja modułu 4 przyciskowego. Model nr: Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 10 listopada 2016 Instrukcja modułu 4 przyciskowego (IMD4PB/F) Model nr: 2010 Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 10 listopada 2016 Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. Adres siedziby firmy: ul. Stefczyka 34, 20-151 LUBLIN

Bardziej szczegółowo

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności Projekt: Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP Autor:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42 Aktualizacja 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl Strona 2 z 6 1. PRZEZNACZENIE MTS42 - moduł tablicy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 DOKUMENTACJA TECHNICZNA KONWERTER MODBUS v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1. Białystok 216 Spis treści: WSTĘP... 3 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE... 4 KONFIGURACJA... 5 PODŁĄCZANIE DO KONWERTERA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O

3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O 3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O SmartStix I/O są układami wejść/wyjść oddalonych przeznaczonych do rozbudowy wszystkich sterowników Horner APG wyposażonych w port

Bardziej szczegółowo

Instrukcja modułu czujnika wilgotności IMDHS

Instrukcja modułu czujnika wilgotności IMDHS Instrukcja modułu czujnika wilgotności IMDHS Model nr: 2190 Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 10 sierpnia 2016 Spółka Inżynierów Adres siedziby firmy: ul. Stefczyka 34, 20-151 LUBLIN E-Mail: info@sim.com.pl,

Bardziej szczegółowo