Decybelomierz testo 816. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Strona 1 z 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Decybelomierz testo 816. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Strona 1 z 17"

Transkrypt

1 Decybelomierz testo 816 Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 17 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, Kraków, Polska

2 INFORMACJE OGÓLNE Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi oraz obsługą urządzenia przed pierwszym jego uruchomieniem. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi na przyszłość, na wypadek gdyby okazała się potrzebna. Wyjaśnienie symboli Symbol Znaczenie Komentarz Uwaga! Może wystąpić Przeczytaj dokładnie poważne uszkodzenie ciała, jeśli ostrzeżenie i podejmij odpowiednie środki ostrożności wymienione środki nie zostaną powzięte. bezpieczeństwa. Ostrożnie! Może wystąpić lekkie uszkodzenie ciała, jeśli odpowiednie środki ostrożności nie zostaną powzięte. Przeczytaj dokładnie ostrzeżenie i podejmij wymienione środki bezpieczeństwa. Ważne Prosimy o szczególną ostrożność. Przycisk Przyciśnij ten przycisk. Zawartość wyświetlacza Tekst lub symbol są pokazane na wyświetlaczu. Strona 2 z 17 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, Kraków, Polska

3 SPIS TREŚCI Informacje ogólne 2 Spis treści 3 1. Środki bezpieczeństwa 4 2. Przeznaczenie 5 3. Opis produktu Wyświetlacz i elementy obsługi Napięcie zasilania 7 4. Pierwsze uruchomienie Wkładanie baterii 7 5. Eksploatacja Włączanie/wyłączanie Ustawianie miernika Dokonywanie pomiaru Kalibracja Czyszczenie i konserwacja Wymiana baterii Mikrofon Decybelomierz Dane techniczne Akcesoria i elementy zamienne Podstawy inżynierii pomiarowej 17 Strona 3 z 17 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, Kraków, Polska

4 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Unikaj zagrożeń elektrycznych: Nigdy nie wykonuj pomiarów na lub w pobliżu urządzeń pod napięciem! Bezpieczeństwo produktu / Zachowanie roszczeń gwarancyjnych: Używaj miernika wyłącznie w zakresie parametrów określonych w danych technicznych. Nie używaj siły. Nigdy nie przechowuj wraz z rozpuszczalnikami. Przestrzegaj maksymalnej temperatury przechowywania, transportu i temperatury pracy. Pod żadnym pozorem nie pozwól aby płyny dostały się do mikrofonu. Otwieraj miernik wyłącznie gdy jest to wskazane w instrukcji obsługi w celach konserwacyjnych. Wykonuj wyłącznie te prace konserwacyjne i naprawcze, które są opisane w instrukcji obsługi. Postępuj zgodnie z opisanymi krokami. Ze względów bezpieczeństwa, używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych Testo. Gwarancja wygasa w przypadku nieprawidłowego zastosowania miernika lub użycia siły. Zapewnij poprawną utylizację: Zużyte akumulatory i puste baterie należy utylizować w odpowiednich punktach zbiórki. Po zakończeniu żywotności miernika należy odesłać go bezpośrednio do producenta. Zapewnimy utylizację przyjazną środowisku. Jak określone w certyfikacie zgodności, produkt spełnia wymagania dyrektywy 89/336/EWG. Miernik jest zgodny z DIN EN (IEC 651), Klasa 2. Strona 4 z 17 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, Kraków, Polska

5 2. PRZEZNACZENIE testo 816 jest decybelomierzem posiadającym zakres pomiaru poziomu dźwięku od 30-80dB, dB i dB, automatyczny przełącznik zakresu, dwa tryby pomiaru czasowego, dwa tryby ważenia częstotliwościowego, funkcję maksimum/minimum, podświetlenie wyświetlacza oraz gwint statywu. Przy użyciu kalibratora (akcesorium), miernik może zostać przekalibrowany przy pomocy dołączonego śrubokrętu regulacyjnego. Strona 5 z 17 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, Kraków, Polska

6 3. OPIS PRODUKTU 3.1Wyswietlacz i elementy obstugi Mikrofon Wyswietlacz Przycisk Min/Max PomiarAJC Przycisk Level W <lcznik/ vyt<lcznik Przycisk FasVSiow Przycisk podsviietlenia - Gwint statywu Komara baterii (tyt) Wyjscie AC/DC Sruba kalibracyjna WejScio8V Strona 6 z 17 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, Krakow,Polska Copyright Conrad Electronic 2010,Kopiowanie,rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.

7 3.2 Napięcie zasilania Napięcie dostarczane jest przez baterię blokową 9V typ 006P lub IEC6F22 lub NEDA 1604 (dołączona). Jeśli bateria nie jest włożona, możliwe jest zasilanie przez zewnętrzny zasilacz. 4. PIERWSZE URUCHOMIENIE 4.1 Wkładanie baterii 1. Otwórz komorę baterii znajdującą się z tyłu urządzenia. 2. Włóż baterię blokową 9V. Miej pewność, że +/- jest prawidłowo 3. Zamknij komorę baterii. 5. EKSPLOATACJA 5.1 Włączanie/wyłączanie Aby włączyć: naciśnij - Wszystkie segmenty podświetlą się na krótko i miernik przełącza się w tryb pomiaru (zakres pomiarowy dB). Aby wyłączyć: naciśnij 5.2 Ustawianie miernika Można ustawić poniższe funkcje: Funkcja Opis Opcje ustawień Prędkość pomiaru Ustawienie prędkości pomiaru Szybki Fast lub wolny Slow Ważenie częstotliwościowe Ustawienie ważenia A lub C Poziom Zmiana zakresu pomiarowego 30 do 80dB 50 do 100dB 80 do130db 30 do 130dB (auto zakres) Funkcja Hold Przełącza pomiędzy funkcją MAX/MIN Max Hold/ Min Hold Podświetlenie Włącza podświetlenie wyświetlacza Włączony On / wyłączony Off Strona 7 z 17

8 Ustawianie prędkości pomiaru Prędkość pomiaru ustawiany jest za pomocą przycisku SLOW/FAST: Dostępne są dwa zakresy: zakres Slow z pomiarem czasu 1 s i Fast z pomiarem czasu 125ms. Przychodzące sygnały dźwiękowe są integrowane z okresem czasu odpowiednio od 1s do 125ms. Gdy ustawiony jest Fast, tempo wyświetlania odczytu wzrasta do ok. 5-6 wskazań pomiaru na sekundę. Tryb Slow wybierany jest dla dźwięków, których sygnały zmieniają się powoli, np. maszyny, fotokopiarki, drukarki, etc. Wybierz tryb Fast aby dokonać pomiary nagłych zmian w poziomie dźwięku (np. maszyny budowlane). Ważenie częstotliwościowe Częstotliwość można zmienić za pomocą przycisku. A/C Dostępne jest ważenie częstotliwościowe A i C. Krzywa A odzwierciedla charakterystykę krzywej słuchu ludzkiego, często nazywana jako poziom dźwięku skompensowany słuchowo. Krzywa C ocenia zakres tej częstotliwości linearnie i bez filtra (właściwy poziom dźwięku). Jeśli wyświetlona wartość jest znacznie wyższa podczas pomiaru C niż A, poziom dźwięku niskiej częstotliwości jest wysoki. Strona 8 z 17

9 Ustawianie zakresu pomiarowego Zakres pomiarowy może zostać zmieniony za pomocą przycisku. Level: Decybelomierz testo 816 pokrywa zakres od 30 do 130 db. Zakresy pomiarowe 30 do 80, 50 do 100 i 80 do 130 db są dostępne, jak również funkcja Auto Range. Przy pierwszym uruchomieniu miernik jest automatycznie ustawiony na środkowym poziomie 50 do 100 db. Każdorazowe przyciśnięcie przycisku LEVEL podnosi zakres pomiarowy: dB- >80 130dB- >Auto Range. Można przełączyć ponownie na najniższy zakres 30 do 80 db z trybu Auto Range. MAX/MIN Funkcja Hold Za pomocą przycisku można włączyć funkcję Max Hold lub Min Hold. Max pojawi się na wyświetlaczu po włączeniu przycisku Max/Min. W tym trybie, miernik wskazuje maksymalną wartość poziomu dźwięku od momentu włączenia trybu Max. Wyświetlacz zostanie uaktualniony wyłącznie jeśli zmierzona wartość będzie wyższa niż poprzednia. Po ponownym przyciśnięciu przycisku Max/Min miernik przechodzi w trym Min Hold. Na wyświetlaczu pojawi się napis Min. Wyświetlacz zostanie uaktualniony wyłącznie jeśli zmierzona wartość będzie niższa niż poprzednia. Po kolejnym naciśnięciu przycisku Max/Min napis Max/Min zacznie migać na wyświetlaczu. W tym trybie aktualna wartość zostaje wyświetlona i wartości maksymalne i minimalne zapisane w pamięci. Przyciśnij ponownie przycisk Max/Min aby przywołać zapamiętane wartości maksymalne i minimalne. Aby wyjść z trybu Max/Min przyciśnij i przytrzymaj przycisk Max/Min przez ok. 2 sekundy. Tryb Max/Min jest wyłączany automatycznie po przyciśnięciu przycisku Level, Fast/Slow lub A/C. Włączanie / wyłączanie podświetlenia Podświetlenie wyświetlacza można włączyć za pomocą przycisku przycisk aby wyłączyć podświetlenie.. Przyciśnij ponownie Strona 9 z 17

10 Funkcja Auto Off Gdy włączony, miernik jest automatycznie w trybie Auto off. Jeśli żaden przycisk nie zostanie wciśnięty, miernik wyłączy się automatycznie po 30 minutach. Funkcja ta jest wskazana na wyświetlaczu za pomocą symbolu zegara. Możesz wyłączyć tą funkcję poprzez przytrzymanie wciśniętego przycisku wyświetlaczu. podczas włączania miernika. Symbol zegara nie pojawi się na Wyjście AC/DC Miernik testo 816 posiada wyjście AC/DC o poniższych specyfikacjach: AC: 1 V RMS przy pełnej skali Impedancja wyjściowa ok. 100 Ohm Sygnał wyjściowy przez standardowe złącze typu jack 3,5 mm (zobacz rys. poniżej) Uwaga: Jeśli miernik dokonuje pomiaru w funkcji Auto Range, sygnał wyjściowy odpowiada automatycznie wybranemu zakresowi pomiarowemu. DC: Wyjście 10mV/dB Impedancja wyjściowa 1 kohm Sygnał wyjściowy przez standardowe złącze typu jack 3,5 mm (zobacz rys. poniżej) Strona 10 z 17

11 Podłączenie do sieci Miernik testo 816 posiada złącze sieciowe 8V do podłączenia z zasilaczem (zobacz dane zamówień). 5.3 Dokonywanie pomiaru Fale dźwiękowe mogą się odbijać od ścian, sufitów i innych przedmiotów. Także obudowa miernika i osoba dokonująca pomiaru (jeśli wykonuje pomiar nieprawidłowo) są czynnikami zakłócającymi pole dźwiękowe i mogą doprowadzić do nieprawidłowych wyników pomiarowych. Unikanie błędów pomiarowych Obudowa miernika i osoba obsługująca miernik mogą nie tylko blokować dźwięk pochodzący z danego kierunku, lecz także mogą odbijać dźwięk, co w konsekwencji daje błędne wyniki. Doświadczenia wykazały, że np. ciało może wytworzyć błąd pomiaru do 6 db przy częstotliwościach 400 Hz, jeśli pomiar wykonywany jest w odległości mniejszej niż 1 metr od osoby. Błąd ten jest mniejszy dla innych częstotliwości, lecz należy zachować minimalną odległość. Ogólnie, zaleca się trzymanie miernika przynajmniej 30cm, najlepiej nawet 50 cm, od ciała. Zalecamy mocowanie miernika na statywie dla otrzymania dokładnych pomiarów. Pomiar 1. Włącz urządzenie. 2. Ustaw prędkość pomiaru ( FAST/SLOW ). 3. Ustaw ważenie częstotliwościowe ( A/C ). 4. Ustaw zakres pomiarowy ( LEVEL ). 5. Zawsze kieruj mikrofon bezpośrednio na źródło dźwięku, które ma zostać zmierzone (kierunek odniesienia). 6. Zapisz wartości maksymalne i minimalne poprzez przycisk Max/Min. Strona 11 z 17

12 Zależność ciśnienia absolutnego testo 816 został skalibrowany domyślnie dla pomiarów na wysokości 0 m nad poziomem morza. Pomiary na innych wysokościach powodują błędne wyniki, które mogą zostać skorygowane przy pomocy tabeli (zobacz dane techniczne). Odejmij odpowiednią wartość korygującą od zmierzonej wartości (np db dla pomiarów na wysokości 500 m nad poziomem morza). Możesz uniknąć tego błędu kalibrując miernik dla odpowiedniej wysokości przed każdym pomiarem. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi kalibratora. Osłona przed wiatrem Zalecane jest używanie dołączonej do zestawu osłony przed wiatrem każdorazowo podczas wykonywania pomiarów na otwartej przestrzeni lub gdy pojawiają się ruchy powietrza. Dźwięk wiatru w mikrofonie powoduje błędy pomiarowe, gdyż jest on dodawany do mierzonego sygnału (źródła dźwięku). Osłona przed wiatrem nie fałszuje wyników pomiaru. Modulacja Przy każdym cyklu pomiarowym, miernik poziomu dźwięku sprawdza czy zmierzony sygnał dźwięku jest w zakresie ważności danego zakresu pomiarowego. Dewiacje są wskazane na wyświetlaczu jako Over (nad) i Under (pod). Jednakże kryteria dla obydwu dewiacji są inne. Przemodulowanie sygnalizowane jest gdy maksymalna wartość (wartość szczytowa np. krótki puls dźwiękowy, huk) podczas ostatniego cyklu pomiarowego była zbyt wysoka. Wartość ta może być znacznie wyższa niż wartość poziomu dźwięku wyświetlona na wyświetlaczu. Dlatego, możliwa jest sygnalizacja Over chociaż pokazana jest wartość poziomu dźwięku znajdująca się w ramach danego zakresu pomiarowego. W przeciwieństwie, Under wskazuje faktycznie zmierzoną wartość, i pojawia się gdy dolny próg zakresu pomiarowego został osiągnięty. Strona 12 z 17

13 5.4 Kalibracja Miernik testo 618 został skalibrowany w fabryce. Aby sprawdzić dokładność, zalecana jest ponowna kalibracja przy użyciu kalibratora, w szczególności gdy urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu. Miernik testo 618 powinien być także sprawdzany z kalibratorem przed i po pomiarach w trudnych warunkach, na dużych wysokościach, przy wysokiej wilgotności powietrza lub podczas wyjątkowo skrajnych wartościach pomiarowych. W celu kalibracji, kalibrator jest nakładany na mikrofon ruchem obrotowym. Włącz decybelomierz i ustaw zakres pomiarowy db, prędkość pomiaru Fast i ważenie częstotliwościowe A. Kalibrator zostaje włączony poprzez przesunięcie przełącznika na pozycję środkową (94 db). Jeśli decybelomierz nie wskazuje tej wartości, można go wyregulować za pomocą dołączonego śrubokręta. Następnie możesz sprawdzić czy drugi poziom kalibratora jest także w dopuszczalnym zasięgu błędu ±0.2 db. Zauważ, że aby to uczynić, musisz wybrać odpowiedni zakres pomiarowy ( db). Jeśli pokazana wartość nie jest w dopuszczalnym zakresie błędu, skontaktuj się z naszym departamentem serwisowym. 6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 6.1 Wymiana baterii Jeśli na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii, pozostały czas baterii to ok. 10 h. Aby uniknąć nieprawidłowych pomiarów należy jak najszybciej wymienić baterię. 1. Otwórz komorę baterii znajdującą się z tyłu. 2. Wyjmij zużytą baterię i włóż nową, baterię blokową 9V (zapewnij poprawne ułożenie +/- ). 3. Zamknij komorę baterii. 6.2 Mikrofon Solidny, zapewniający długotrwale stabilne pomiary mikrofon znajduje się w główce obudowy. Można wykonać test funkcjonalny za pomocą kalibratora. Obudowę można czyścić alkoholem (izopropylowy). Nie wolno dopuścić aby jakikolwiek płyn dostał się do mikrofonu. Strona 13 z 17

14 Dołączona osłona przed wiatrem chroni mikrofon także przed kurzem i wilgocią. Prosimy o kontakt z naszym departamentem serwisowym jeśli mikrofon jest uszkodzony. 6.3 Decybelomierz testo 616 jest urządzeniem nie wymagającym konserwacji, dlatego nie ma żadnych przeglądów okresowych. Czyść obudowę za pomocą wilgotnej szmatki. Słabe domowe środki czyszczące mogą być użyte. Nigdy nie czyść za pomocą silnych środków czyszczących lub roztworów. 7. DANE TECHNICZNE Cecha Czujnik Całkowity zakres pomiarowy Zakresy Auto Range Zakres częstotliwości Ważenie częstotliwościowe Częstotliwość referencyjna Impedancja zastępcza mikrofonu Wyjście AC/DC Zależność ciśnienia absolutnego Prędkość pomiaru Dokładność Wyświetlacz Wartości ½ calowy mikrofon pojemnościowy 30 do 130 db 30 do 80 db 50 do 100 db 80 do 130 db 31.5 Hz do 8 khz A/C 1000 Hz 1kΩ przy 1 khz AC: 1 V RMS przy pełnej skali; Impedancja wyjściowa ok. 100 Ohm DC: Wyjście 10mV/dB; Impedancja wyjściowa 1 kohm - 1.6*10-3 db/hpa 125 ms (Fast) lub 1 s (Slow) ±1.0 db (przy warunku referencyjnym: 94 db przy 1 khz) LCD Wyświetlacz cyfrowy: 4 cyfrowy wyświetlacz LCD, 13 mm wysoki; rozdzielczość: 0.1 db; odświeżanie wyświetlacza: 0.5 s Wyświetlacz analogowy: 50 segmentowy wykres słupkowy; rozdzielczość: 1 db; odświeżanie wyświetlacza: 100 ms Bateria 9V blokowa (6F 22) Żywotność baterii Ok. 50 h (alkaliczno- manganowe) Strona 14 z 17

15 Gwint statywu ¼ cala Temperatura pracy 0 do +40 Wilgotność pracy 10 do 90% RH Temperatura przechowywania - 10 do +60 Wilgotność przechowywania 10 do 75% RH Materiał obudowy ABS Złącze zasilania Dla 8V zasilacz Tabela zależności temperatury Tabela wartości korekcyjnej temperatury Wilgotność względna: 65% RH Wartość referencyjna poziomu ciśnienia dźwięku: 124 db Zakres temperatury z rozbieżnością <0.5 db: Strona 15 z 17

16 Ważenie częstotliwościowe Akcesoria i części zamienne Decybelomierz testo 816 z baterią, instrukcją obsługi, śrubokrętem, osłoną na wiatr Kalibrator Osłona na wiatr Akumulator 9 V Ładowarka do zewnętrznego ładowania akumulatora Zasilacz Śrubokręt Strona 16 z 17

17 9. PODSTAWY INŻYNIERII POMIAROWEJ Ciśnienie i dźwięk Hałas to zmiana w ciśnieniu dźwięku w powietrzu. W normalnych warunkach, ciśnienie powietrza wynosi 1013 mbar, w którym oscyluje ciśnienie dźwięku źródła hałasu. Ludzkie ucho odczuwa zmiany w ciśnieniu i konwertuje je na impulsy nerwowe. Ucho jest jak czujnik ciśnienia z niezwykłym zakresem dynamiki. Najcichsze dźwięki słyszalne przez człowieka są tworzone przez fluktuację ciśnienia w wysokości !bar (odpowiadający 0 db), najgłośniejszy dźwięk (słyszalny bez odczuwania bólu) posiada poziom ciśnienia dźwięku 635!bar (odpowiadający 130 db). Odpowiada to 3,000,000 krotnej różnicy w ciśnieniu. Ponieważ określanie ciśnienia w mbar dałoby niezwykle długie wartości, używa się zapisu logarytmicznego i kalkuluje w wartościach poziomu. W ten sposób, wzrost poziomu o 20 db odpowiada 10 krotnemu wzrostowi w ciśnieniu. Decybelomierz zgodny z EN dokonuje pomiaru wartości ważenia częstotliwościowego poziomu dźwięku, jest to pomiar całkowitej energii dźwięku przekonwertowanej w czasie pomiaru. Strona 17 z 17