Cennik Lp. Wyszczególnienie Cena zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik Lp. Wyszczególnienie Cena zł. 1 2 3"

Transkrypt

1 Cennik Lp. Wyszczególnienie Cena zł PORADY, ZABIEGI I INNE 1 Porada lekarska: a) lekarz p.o.z. 50,00 b) lekarz specjalista 70,00 c) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny pracy 70,00 d) lekarz uprawniony do przeprowadzania badań kierowców 70,00 2 Badanie lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych 30,00 Badanie lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych uczniów - skierowanie 3 wydane przez zakład pracy 30,00 Badanie lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych uczniów - skierowanie 4 wydane przez szkołę 20,00 5 Badanie lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów - bezpłatne /w ramach podpisanego limitu z Urzędem Marszałkowskim/ Sprawdzenie rejestru i wydanie zaświadczenia dla osób ubiegających się o licencję 6 pracowników ochrony lub pozwolenia na posiadanie broni palnej lub gazowej 70,00 Wydanie zaświadczenia lekarskiego dla celów sądowych na podstawie badania 7 (obdukcji) 60,00 8 Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej za jedną osobę 80,00 9 Pobranie badania laboratoryjnego 10,00 10 Badania laboratoryjne wykonane na CITO ( od jednego skierowania) 10,00 11 Zastrzyk domięśniowy lub podskórny 15,00 12 Zastrzyk domięśniowy lub podskórny plus lek 20,00 13 Zastrzyk dożylny 20,00 14 Zastrzyk dożylny plus lek 25,00 Badanie lekarskie i wykonanie iniekcji szczepionką pacjenta (dot. pacjentów obcych 15 POZ) 35,00 16 EKG 20,00 17 EKG metodą Holtera 100,00 18 Pomiar ciśnienia tętniczego 5,00 19 Badanie audiometryczne 24,00 20 Badanie spirometryczne 24,00 21 Badanie termometryczne skóry z próbą oziębieniową 20,00 22 Założenie gipsu/szyny 20,00 23 Szycie rany: a) do 4 cm 20,00 b) powyżej 4 cm 40,00 Cena za pobyt w Szpitalu ustalona zgodnie z wykonanymi procedurami medycznymi wg 24 Załącznika nr 2 i 3-25 Za dojazd do domu pacjenta: a) do 5 km 20,00 b) od 5 km do 10 km 30,00 c) powyżej 10 km 40,00 -

2 ZABIEGI REHABILITACYJNE I FIZJOTERAPEUTYCZNE 1 Ćwiczenia bierne 23,00 2 Ćwiczenia czynno - bierne i wspomagane 23,00 3 Ćwiczenia czynne w odciążeniu 15,00 4 Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem 15,00 5 Ćwiczenia czynne wolne 15,00 6 Ćwiczenia czynne z oporem 15,00 7 Ćwiczenia izometryczne 12,00 8 Masaż wibracyjny na fotelu typ "Prezydent" 8,00 9 Galwanizacja 10,00 10 Jonoforeza 10,00 11 Prądy diadynamiczne 10,00 12 Prądy interferencyjne 10,00 13 Prądy Tens 10,00 14 Prądy Treberta 10,00 15 Prądy Kotza 10,00 16 Terapuls 12,00 17 Pole magnetyczne 18,00 18 Sollux 8,00 19 Laser - skaner 8,00 20 Laser punktowy 15,00 21 Ultradźwięki 12,00 22 Ultrafonoforeza 12,00 23 Krioterapia /jedna okolica ciała/ 9,00 24 Kąpiel wirowa /kończyna górna/ 12,00 25 Kąpiel wirowa /kończyna dolna/ 15,00 26 Ćwiczenia korekcyjne dla dzieci 7,00 27 Masaż leczniczy kręgosłupa 25,00 a) dodatkowo za każdą część anatomiczną 10,00 BIOCHEMIA 1 AST aminotransferaza asparaginowa w surowicy 8,00 2 ALT aminotransferaza alaninowa w surowicy 8,00 3 ALP fosfataza alkaliczna w surowicy 8,00 4 AMYLAZA w surowicy, w moczu 10,00 5 BIAŁKO CAŁKOWITE w surowicy 6,00 6 BILIRUBINA CAŁKOWITA w surowicy 8,00 7 BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA w surowicy 7,00 8 CHOLESTEROL CAŁKOWITY w surowicy 12,00 9 CHOLESTEROL frakcja HDL w surowicy 12,00 10 CHOLESTEROL frakcja LDL / DIRECT / w surowicy 6,00 11 TRIGLICERYDY w surowicy 12,00 12 LIPIDOGRAM / cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy / 35,00 13 CK kinaza kreatynowa 10,00 14 CK frakcja MB 15,00 15 TROPONINA 35,00 16 ELEKTROLITY / sód, potas, chlorki / w surowicy 10,00 17 FOSFORANY NIEORGANICZNE w surowicy 7,00 18 GGTP w surowicy 9,00 19 GLUKOZA - w surowicy 8,00 20 GLUKOZA po obciążeniu / jedno oznaczenie / 8,00 21 HEMOGLOBINA GLIKOWANA HbA1c we krwi pełnej EDTA 20,00 22 KREATYNINA w surowicy 8,00 23 KWAS MOCZOWY w surowicy 8,00

3 24 LIPAZA w surowicy 12,00 25 LDH w surowicy 8,00 26 MAGNEZ w surowicy 8,00 27 MOCZNIK w surowicy 8,00 28 POZIOM ALKOHOLU ETYLOWEGO w surowicy 28,00 29 WAPŃ CAŁKOWITY w surowicy 8,00 30 ŻELAZO w surowicy 8,00 31 CRP białko ostrej fazy w surowicy 10,00 32 ASO odczyn antystreptolizynowy 10,00 33 RF czynnik reumatoidalny 10,00 34 RKZ równowaga kwasowo zasadowa 10,00 ANALITYKA OGÓLNA 35 MOCZ badanie ogólne 8,00 36 MOCZ badanie na obecność glukozy i ciał ketonowych półilościowo 8,00 37 BIAŁKO W MOCZU ilościowo 8,00 38 MOCZ ocena mikroskopowa osadu 8,00 39 MIKROALBUMINURIA metoda jakościowa 17,00 40 KAŁ na obecność krwi utajonej 15,00 41 CZYSTOŚĆ POCHWY 12,00 42 PŁYNY Z JAM CIAŁA badanie ogólne 20,00 KOAGULOLOGIA 43 APTT 8,00 44 PT- wskaźnik protrombinowy, INR 8,00 45 FIBRYNOGEN 12,00 46 D DIMER 30,00 HEMATOLOGIA 47 MORFOLOGIA 3DIFF 10,00 48 MORFOLOGIA 5DIFF 15,00 49 ROZMAZ KRWI OBWODOWEJ 8,00 50 OB 6,00 51 PŁYTKI KRWI 10,00 52 RETIKULOCYTY 8,00 53 MIELOGRAM / bez pobrania / 70,00 SEROLOGIA GRUP KRWI I TRANSFUZJOLOGIA 54 GRUPA KRWI I ANTYGEN D Z UKŁ.Rh 18,00 55 BTA bezpośredni odczyn Coombsa 10,00 56 PTA pośredni odczyn Coombsa 12,00 57 PRZECIWCIAŁA TERMOSTABILNE 20,00 58 PRÓBA ZGODNOŚCI 1 donacja 20,00 59 PRÓBA ZGODNOŚCI następna donacja 12,00 IMMUNODIAGNOSTYKA 60 PRZECIWCIAŁA ANTY HIV1 i ANTY HIV2 metoda jakościowa, test przesiewowy 28,00 61 VDRL test przesiewowy (WR) 8,00 62 PSA 27,00 63 TSH - hormon tyreotropowy 24,00 64 FT3 wolna trójjodotyronina 24,00 65 FT4 wolna tyroksyna 24,00 66 BETA HCG gonadotropina kosmówkowa 22,00 67 HBs ANTYGEN 30,00 68 TOXOPLAZMOZA IgM 36,00 69 TOXOPLAZMOZA IgG 32,00

4 RADIOLOGIA 1 Zdjęcie czaszki 1 projekcja 25,00 2 projekcje 40,00 3 projekcje 50,00 2 Zdjęcie kości twarzoczaszki 25,00 w więcej niż w 1 projekcji 35,00 3 Zdjęcie zatok lub nosa w 1 projekcji 25,00 w więcej niż w 1 projekcji 35,00 4 Zdjęcie łuków jarzmowych 25,00 5 Zdjęcie oczodołów w 2 projekcjach (uraz) 25,00 więcej niż 2 projekcje (ciało obce) 40,00 6 Zdjęcie celowane siodełka tureckiego (każda projekcja) 25,00 7 Zdjęcie kanałów nerwu wzrokowego 50,00 8 Zdjęcie uszu 50,00 9 Zdjęcie stawu skroniowo żuchwowego 25,00 10 Zdjęcie stawów skroniowo żuchwowych 45,00 11 Zdjęcie czynnościowe kręgosłupa w każdym odcinku 35,00 12 Zdjęcie kręgosłupa szyjnego w 2 projekcjach 30,00 13 Zdjęcie kręgosłupa piersiowego 14 Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego 15 Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego w 3 projekcjach 50,00 16 Zdjęcie całego kręgosłupa w 2 projekcjach 60,00 17 Zdjęcie całego kręgosłupa w pozycji stojącej w 1 projekcji 30,00 18 Zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego 45,00 19 Zdjęcie kości ogonowej 30,00 20 Zdjęcie kości miednicy w 1 projekcji 25,00 21 Zdjęcie celowane 25,00 22 Zdjęcie styczne 25,00 23 Zdjęcie klatki piersiowej AP (przednio-tylne) 1 projekcja 25,00 2 projekcje 30,00 2 projekcje z kontrastem 35,00 24 Zdjęcie mostka 26,00 25 Zdjęcie stawów mostkowo - obojczykowych 30,00 26 Zdjęcie obojczyka 20,00 27 Zdjęcie żeber w 1 projekcji 27,00 28 Zdjęcie łopatki w 1 projekcji 20,00 w 2 projekcjach 30,00 29 Zdjęcie stawu barkowego w 1 projekcji 25,00 30 Zdjęcia porównawcze stawów barkowych w 1 projekcji 35,00 31 Zdjęcie stawów krzyżowo - biodrowych w 1 projekcji 25,00 w 2 projekcjach 40,00 32 Zdjęcie stawu biodrowego w 1 projekcji 25,00 33 Zdjęcia porównawcze stawów biodrowych w 1 projekcji 35,00 34 Zdjęcie kości ramieniowej w 1 projekcji 25,00

5 35 Zdjęcie przedramienia w 1 projekcji 25,00 36 Zdjęcie łokcia w 1 projekcji 25,00 37 Zdjęcia porównawcze stawów łokciowych w 1 projekcji 35,00 38 Zdjęcie nadgarstka / ręki w 1 projekcji 20,00 w 2 projekcjach 30,00 w 3 projekcjach 35,00 39 Zdjęcie porównawcze rąk 30,00 40 Zdjęcie palców w 1 projekcji 15,00 w 2 projekcjach 25,00 41 Zdjęcie kości udowej w 1 projekcji 25,00 42 Zdjęcie stawu kolanowego w 1 projekcji 25,00 43 Zdjęcia porównawcze stawów kolanowych w 1 projekcji 35,00 44 Zdjęcie kości podudzia w 1 projekcji 25,00 45 Zdjęcie porównawcze podudzi w 1 projekcji 35,00 46 Zdjęcie rzepki w 2 projekcjach 25,00 47 Zdjęcie kostki / stopy w 1 projekcji 20,00 w 2 projekcjach 30,00 48 Zdjęcie porównawcze stóp 30,00 49 Zdjęcie porównawcze stawu skokowego/stopy w 2 projekcjach 45,00 50 Zdjęcie kości piętowej w 1 projekcji 15,00 w 2 projekcjach 25,00 51 Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej 21,00 52 Cholecystografia 30,00 53 Cholangiografia dożylna 110,00 54 Badanie rtg przełyku ( w cenie zawarty kontrast) 45,00 55 Wlew doodbytniczy ( w cenie zawarty zestaw jednorazowy) 100,00 56 Cystografia (w cenie zawarty kontrast) 100,00 57 Cystografia u dzieci do 14 roku życia 120,00 58 Urografia ( w cenie zawarty kontrast) 90,00 59 Urografia z kontrastem niejonowym (dzieci, osoby uczulone) 150,00 60 Inne badania układu moczowego (pyelografia) 80,00 61 HSG 200,00 62 Wynik badania wydany na nośniku cyfrowym (koszt zawarty w cenie badania) - 63 Wynik badania wydany na żądanie pacjenta na kliszy (cena 1 kliszy) 15,00 ULTRASONOGRAFIA 1 USG jamy brzusznej 50,00 2 USG jamy brzusznej z oceną zalegania moczu 60,00 3 USG miednicy mniejszej 45,00 4 USG układu moczowego (z oceną zalegania moczu) 45,00 5 USG moszny (jąder, nadjądrzy) 40,00 6 USG położnicze 40,00 7 USG w cyklu owulacyjnym: pierwsze badanie 40,00 każde następne badanie 15,00 8 USG przez pochwę (głowicą vaginalną) 60,00 9 USG przez odbytnicę (głowicą rektalną) 60,00 10 USG szyi (tarczycy,przytarczyc, pow. węzłów chłonnych) 45,00 11 USG opłucnej lub zmiany przylegającej do klatki piersiowej 40,00

6 12 USG sutków 45,00 13 USG gałek ocznych i oczodołów 40,00 14 USG gałek ocznych i oczodołów z oceną przepływu 50,00 15 USG przezciemiączkowe 40,00 16 USG przezciemiączkowe z oceną przepływu 50,00 17 USG narządów ruchu staw kolanowy 40,00 dorośli (stawy biodrowe/kolanowe) 60,00 dzieci (stawy biodrowe/kolanowe) 40,00 18 USG tkanek miękkich / dołów podkolanowych 40,00 Dopplerowskie badanie przepływowe aorty, naczyń miednicy i kończyn dolnych - 19 tętnice/żyły (1 układ) 100,00 20 Dopplerowskie badanie przepływowe naczyń kończyn górnych (1 układ) 100,00 21 Dopplerowskie badanie przepływowe naczyń szyjnych - tętnice/żyły (1 układ) 90,00 Dopplerowskie badanie przepływowe aorty, naczyń miednicy i kończyn - tętnice/żyły (2 22 układy) 150,00 23 Dopplerowskie badanie przepływowe naczyń szyjnych - tętnice/żyły (2 układy) 100,00 24 Dopplerowskie badanie nerek 80,00 25 Dopplerowskie badanie moszny 60,00 26 Dopplerowskie badanie wątroby (układu żyły wrotnej) 70,00 27 Echokardiografia - badanie przezklatkowe klasyczne 90,00 28 USG nerki przeszczepionej/usg przetoka dializacyjna 70,00

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej LP RODZAJ BADANIA CENA Zakład Diagnostyki Obrazowej 1. RTG zęba 8 zł 2. RTG klatki piersiowej a-p 21 zł 3. RTG boczne klatki piersiowej 21 zł 4. RTG boczne klatki piersiowej z barytem 21 zł 5. RTG czaszki

Bardziej szczegółowo

Cennik Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Obowiązujący od 01.07.2013r.

Cennik Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Obowiązujący od 01.07.2013r. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej Cennik Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Obowiązujący od 01.07.2013r. Kod kasy

Bardziej szczegółowo

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł.

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł. CENNIK OPŁAT za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych a także opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie L. p. Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ( dla pacjentów nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym) Wyszczególnienie 2008 rok I. Porady i zabiegi

Bardziej szczegółowo

I. Porady i zabiegi. II. Chirurgia. L p. Wyszczególnienie Cena

I. Porady i zabiegi. II. Chirurgia. L p. Wyszczególnienie Cena Cennik świadczeń zdrowotnych obowiązujący w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie dla osób nieubezpieczonych oraz innych osób nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów L p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK. Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK. Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie Czerwiec 2014 Lp. Nazwa badania / usługi Cena brutto w zł CZĘŚĆ A. BADANIA LABORATORYJNE 1. Morfologia

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I INNYCH WYKONYWANYCH W ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE

CENNIK USŁUG W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I INNYCH WYKONYWANYCH W ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE S t r o n a 1 CENNIK USŁUG W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I INNYCH WYKONYWANYCH W ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE obowiązuje od 15 października 2010 roku S t r o n a 2 I. IZBA PRZYJĘĆ

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia. 50,00 zw. 50,00

CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia. 50,00 zw. 50,00 MEDYCYNA PRACY LP. RODZAJ USŁUGI CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA 1. Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia Badanie przez lekarza medycyny pracy z wydaniem

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity)

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr14/2015 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie z dn. 11.03.2015r. CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im.edmunda Biernackiego w Opocznie CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ RODZAJ BADANIA CENA HEMATOLOGIA, KOAGULOLOGIA

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ Rodzaj badania Czas oczekiwania na wynik Cena brutto (zł) PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ Badanie ogólne moczu (pasek testowy +badanie osadu + ilościowe ozn. glukozy i białka)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Aktualizacja na dzień 11.08.2015. Lp. Kod Diagnostyka Laboratoryjna Cena * Uwagi 1 554 17-ketosterydy w moczu

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń zdrowotnych

Cennik świadczeń zdrowotnych Załącznik Nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie Cennik świadczeń zdrowotnych I. Laboratorium 1. BADANIA LABORATORYJNE. Badanie 1.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

OFERTA Program MÓJ ONKOLOG

OFERTA Program MÓJ ONKOLOG OFERTA Program dla klientów TU ZDROWIE S.A. str. 1 z 17 Zakres usług zakresu : 1. stały bezpośredni kontakt z Konsultantem Medycznym TU ZDROWIE S.A. 2. niezbędne konsultacje specjalistyczne 3. laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O.

CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. Sosnowiec, 11.02.2015r. Strona 1 z 28 PRACOWNIA MR Kod art.

Bardziej szczegółowo

Program Opieki Medycznej ilife PLUS

Program Opieki Medycznej ilife PLUS W ramach programu ilife Plus przysługują następujące usługi: I. HOT LINE Porady medyczne w nagłych wypadkach (24h). II. OPIEKA LEKARZA PROWADZĄCEGO W ramach programu Pacjent w Centrum Opieki, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń komercyjnych Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla obowiązuje od 11 sierpnia 2015 roku

Cennik świadczeń komercyjnych Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla obowiązuje od 11 sierpnia 2015 roku L.p. Rodzaj badania Dodatkowe informacje Cena DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 1. Albuminy 6,00 zł 2. Amylaza w moczu 8,00 zł 3. Amylaza w surowicy 8,00 zł 4. ANCA 60,00 zł 5. Anty HBs 35,00 zł 6. Anty HCV 35,00

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie obowiązuje od 1 lipca 2014 roku Lp. Kod Usługa Cena netto

Cennik usług Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie obowiązuje od 1 lipca 2014 roku Lp. Kod Usługa Cena netto Lp. Kod Usługa Cena netto I Koszty hotelowe jednego osobodnia w oddziale szpitalnym 1 4260 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2 4500 Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK Spis treści 1. Ceny konsultacji w poradniach specjalistycznych lub na oddziałach szpitalnych...3 2. Ceny świadczeń wykonywanych w Gabinecie Zabiegowym Izby Przyjęć

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA LABORATORYJNE ANALITYKA OGÓLNA

I. BADANIA LABORATORYJNE ANALITYKA OGÓLNA I. BADANIA LABORATORYJNE ANALITYKA OGÓLNA 1 Mocz badanie ogólne 5,00 2 Mikroolbuminuria 15,00 3 Glukoza w moczu ( oznaczenie ilościowe ) 5,00 4 Białko w moczu ( oznaczenie ilościowe ) 5,00 5 Kał na pasożyty

Bardziej szczegółowo

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego (Aneks 3) Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG obowiązujący od 01.12.2014 r.

CENNIK USŁUG obowiązujący od 01.12.2014 r. Internista Dworcowa Internista Narutowicza Internista Toruńska Laryngolog Laryngolog dziecięcy Alergolog Ortopeda dr A. Szumlański (wizyta+usg) 170,00 zł 14 dr K. Piechocki (wizyta+usg) 150,00 zł 15 dr

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul.

SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul. SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul.działdowska 1 tel.: 52-27-380 tel/fax : 621-41-55 e-mail: szpital@litewska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Poradnia POZ. Poradnia alergologii, poradnia dermatologii. Poradnia leczenia gruźlicy i chorób płuc. Poradnia kardiologiczna

Poradnia POZ. Poradnia alergologii, poradnia dermatologii. Poradnia leczenia gruźlicy i chorób płuc. Poradnia kardiologiczna Kod świadczenia Nazwa Cena netto VAT Cena brutto Poradnia POZ A01 Ambulatoryjna porada lekarza POZ A02 Wizyta domowa lekarza POZ 100,00 zł zw 100,00 zł A03 Ambulatoryjna porada pielęgniarki / położnej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH NADMORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH NADMORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH NADMORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Usługi medyczne Ekg Ekg z opisem Kroplówka Nebulizacja leku dostarczonego przez pacjenta w nebulizatorze ultradzwiękowym Pomiar ciśnienia tętniczego

Bardziej szczegółowo

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I tylko dla pacjentów nieubezpieczonych SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I Nazwa procedury Kod produktu Kod procedury Cena dla pacjenta 1. Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe 5.09.01.0000001

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii L.p. CENNIK BADAŃ I USŁUG Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Jednostka wykonująca badanie/usługę Rodzaj badania/usługi I. Pracownia Endoskopowa 1. Przygotowanie pacjenta i znieczulenie

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU PAKIET STANDARD DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU W ENEL-MED każdy pacjent ma dostęp do placówek własnych jak i partnerskich działających w jednej sieci, bez względu za

Bardziej szczegółowo

Pakiet Comfort AZS to:

Pakiet Comfort AZS to: Pakiet Comfort AZS to: Portal Pacjenta - dostęp do zintegrowanej platformy informatycznej (zarządzanie własną kartoteką Pacjenta, E-rezerwacja, umawianie/odwoływanie wizyt, dostęp do wyników badań, komunikacja

Bardziej szczegółowo