Marek Wojciech Michalski, Curriculum Vitae

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marek Wojciech Michalski, Curriculum Vitae"

Transkrypt

1 Marek Wojciech Michalski, Curriculum Vitae Dane kontaktowe tel , mail. www (http://l4j.droppages.com) Wykształcenie 1. Podyplomowe 1. Executive MBA, Oxford Brookes University/Polish Open University 2. Podyplomowe Studia Menedżerskie, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski 2. stopnie naukowe, tytuły zawodowe 1. master of BA, Oxford Brookes University, Polish Open University 2. doktorat nauk matematycznych, Politechnika Warszawska 3. magisterium nauk technicznych (magister inżynier), Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Warszawska Doświadczenie biznesowe Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundacja Praktyków Biznesu Czerwiec 2012 współfundator Promowanie postaw przedsiębiorczości społecznej i racjonalnej, zgodnie ze statutem fundacji BizBi Media S.A. Styczeń 2012 Członek RN Wydawnictwo prasy specialistycznej (informatyka, nowe technologie) Własna działalność gospodarcza usługi doradcze i finansowe (zgodnie z nabytymi uprawnieniami) Grudzień 2014 Listopad 2009 Grudzień 2012 Swiss Post Solutions sp. z o.o. (obecnie MeillerGHP sp. z o.o.) Maj 2010 Czerwiec 2011 dyrektor handlowy Centrum usługowe w zakresie outsourcingu dokumentów. Polska część usługowa państwowej poczty szwajcarskiej (Post CH AG). Nadzór i zarządzanie sprzedażą usług spółki, realizacja polityki sprzedażowej firmy Sprzedaż osobista produktów Budowa zespołu sprzedażowego Opracowanie nowych produktów/usług w portfolio spółki Emerson Polska sp. z o.o. Maj 2007 Listopad 2009 dyrektor ds. sprzedaży Drukarnia i outsourcing usług obiegu dokumentów, przetwarzania i wizualizacji danych. Outsourcing (BPO) IT. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z r. o ochronie danych osobowych, DZ.U. nr 133, poz.833)

2 Nadzór i zarządzanie sprzedażą usług spółki, Realizacja polityki sprzedażowej firmy Sprzedaż osobista produktów, Negocjacje i renegocjacje biznesowe, Pozyskanie znaczących klientów (Alior Bank, Polkomtel, Sygma Bank) Znaczny wzrost sprzedaży obsługiwanych klientów (Lukas Bank, UPC) Polska Grupa Pocztowa S.A. Wrzesień 2006 Styczeń 2007 wiceprezes zarządu, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży (delegacja właścicielska ze spółki Infor Systems Polska) Alternatywny operator pocztowy. Nadzór i zarządzanie sprzedażą i marketingiem firmy Przygotowanie definicji produktów, cenników, regulaminów świadczenia usług pocztowych i kurierskich, Opracowanie modelu sprzedaży, Opracowanie zarysu strategii firmy Budowa i organizacja oddziałów. Infor Systems Polska sp. z o.o. (obecnie Inforsys S.A.) Sierpień 2005 Kwiecień 2007 business partner, Dyrektor Przedstawicielstwa w Moskwie Firma outsourcingowa. Usługu typu bpo i ss (w zakresie outsourcingu informatycznego). Zarządzanie obiegiem dokumentów, przetwarzanie i wizualizacja danych. Organizacja przedstawicielstwa firmy na rynkach wschodnich Definicja nowych możliwości biznesowych na rynkach wschodnich, Przygotowanie planu biznesowego i produktowego dla rynków wschodnich, Pozyskanie gwarancji i współprace z KUKE, Lokalizacja produktów informatycznych dla rynku rosyjskiego i ukraińskiego, Przygotowanie organizacyjno-techniczne przedsięwzięcia w Moskwie (rejestracja przedstawicielstwa firmy, rejestracja spółki Neosistema prawa rosyjskiego), Projekt ośrodka obsługi korespondencji masowej w Moskwie. Infor Systems Polska sp. z o.o. Styczeń 2000 Lipiec 2005 dyrektor generalny, prezes zarządu, dyrektor handlowy Firma outsourcingowa. Usługu typu bpo i ss (w zakresie outsourcingu informatycznego). Zarządzanie obiegiem dokumentów, przetwarzanie i wizualizacja danych. Nadzór i zarządzanie firmą Szczególna osobista odpowiedzialność w zakresie realizacji przychodów, Znaczny wzrost sprzedaży (np. 1999/ ,48%, łączny przychód w 2005 rzędu 30 mln zł), pozyskanie dużych klientów instytucjonalnych (finansowych - PKO bp, BGŻ, telekomunikacyjnych - Polkomtel, NOM, Telefonia Dialog, Tele2), Wdrożenie i realizacja programu lojalnościowego, Negocjacje kontraktów, Realizacja polityki bezpieczeństwa i jakości firmy, Realizacja polityki osobowej firmy, Stymulowanie reorganizacji firmy, wdrożenia założeń kompleksowego zarządzania jakością (TQM) Wprowadzenie nowych efektywnych procedur produkcji, parametryzacja jakościowa produkcji z wykorzystaniem zindywidualizowanych SLA, Standaryzacja procesów dystrybucyjnych i logistycznych, Str 2/5

3 Rozbudowa infrastruktury firmy, budowa ośrodków dedykowanych (w tym dla klientów finansowych) i ośrodków zapasowych, wdrożenie procedur ciągłości biznesu, Wdrożenie procedur bezpieczeństwa przemysłowego i jakości (w oparciu o normy PN ISO 9002:1996, PN ISO AC1, prawo bankowe i telekomunikacyjne, i inne). Certyfikat ISO uzyskany przez firmę w listopadzie 2001, podwyższenie certyfikatu do PN ISO 9001:2001, listopad 2003, Wprowadzanie nowych technologii produkcji np. druk kolorowy, druk monochromatyczny na papierze ciągłym, lipiec Analiza i zakup sprzętu, Wdrażanie procedur bezpieczeństwa w oparciu o normę PN ISO (docelowo ISO 27001), styczeń IDG Poland S.A. Styczeń 1996 Grudzień 1999 conference manager, dyrektor działu Expo Wydawnictwo prasy komputerowej (tytuły: ComputerWorld, NetWorld, PCWorldComputer). Polska część amerykańskiego koncernu medialnego International Data Group. Zarządca sprzedaży usług wystawienniczych, konferencyjnych i organizatorskich wydawnictwa Organizator konferencji ComNet Warszawa (300+ uczestników, 50+ mówców) Współorganizator wystawy ComNet Warszawa (2000+ metrów kwadratowych, 80+ wystawców) Pomysłodawca konferencji IDG Wdrożenie nowej formuły konferencji, wykorzystanie synergii różnych działów wydawnictwa, Wprowadzenie tematów e-biznesu i nowych technologii, Różne projekty marketingowe (BTL), witryny (www.mennica.com.pl, itp.- w chwili obecnej ich postać może być inna), specjalne dodatki (tzw. advertoriale) do ComputerWorlda, Networlda, Rzeczpospolitej, Wiedzy i Życia, Świata Nauki (Scientific American, polska edycja), płyty CD Współautor projektu internetowego Internet w sieci telewizji kablowej, ekspozycja specjalna podczas ComNet Warszawa Ekspozycja z czasem przekształcona w ofertę komercyjną przez Aster City Cable Współpracownik programu SHINE nowe technologie w promocji społeczeństw lokalnych - ekspozycja specjalna podczas konferencji i wystawy ComNet Warszawa 1997 Arcus sp. z o.o. Wrzesień 1994 Grudzień 1995 product manager Dystrybutor urządzeń biurowych (m. in. Xerox, Kyocera, Bell&Howell, PitneyBowes). Sprzedaż systemów kopertujących firmy Bell&Howell (sprzedanych 6 systemów w ciągu roku do Aster City Cable, Poczty Polskiej, PTK Centertel i Telekomunikacji Polskiej), Wsparcie techniczne i merytoryczne budowy i organizacji ośrodków wydruków masowych Doświadczenie akademickie i inne Jednoroczna służba wojskowa (WSO Zegrze, JW Orzysz) Grudzień 1983 Grudzień 1984 elew, dowódca drużyny Szkolenie w zakresie radiotelekomunikacji. Służba w jednostce liniowej jako dowódca drużyny Politechnika Warszawska, Instytut Matematyki Kwiecień 1979 Wrzesień 1996 asystent i adiunkt Kierownik grup naukowych składających się z do 5 osób (ok. 20 publikacji w międzynarodowych czasopismach specjalistycznych) Nauczanie różnych przedmiotów z zakresu matematyki Str 3/5

4 Instytut Badań Jądrowych Październik 1977 Luty 1979 woluntariusz, dział elektroniki jądrowej Studia naukowe i współpraca (w zakładzie elektroniki jądrowej) z zakresu mikroelektroniki (systemy operacyjne, systemy sterowania na bazie mikroprocesora Intel 8080 dla standardu CAMAC) Matsushita Electric Co., Osaka, Japonia Czerwiec Sierpień 1978 praktykant, stypendysta Studia naukowe z zakresu mikroelektroniki (systemy sterowania na bazie mikroprocesora Motorola 6800) i ekonomii Wykształcenie dodatkowe Wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia produktowe (m. in. Bell&Howell, PitneyBowes, Tandberg- Data) oraz dotyczące sprzedaży i zarządzania, w tym profesjonalne techniki sprzedaży, marketingu, prawa pracy, zarządzania HR, zarządzania projektami itp. (Mercuri Int., Chiltern Consultancy, Most Wanted). Uprawnienia agencyjne zgodnie z wymogami Rozporządzenia MF z dn. 7 lipca 2005 (AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie) z dn. 14 października 2014 ( AXA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie) Certyfikowany nauczyciel akademicki (1-roczne szkolenie) Kompetencje Doświadczenie w zarządzaniu zgodnie z zasadami TQM (zarządzanie przez jakość; przywództwo, empowerment, kaizen, coaching i mentoring, elementy lean managementu w zastosowaniach outsourcingowych, 5S i inne), strategicznym, w tym przygotowanie i realizacja strategii, analiza makro- i mikroekonomiczna, znajomość niezbędnych modeli i narzędzi, operacyjnym; 10+ letnia praktyka, logistyka produkcji, Praktyka w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, budowaniu wartości i zarządzaniu przez wartość (vbm), Analizy strategiczne przedsiębiorstw, opracowania strategi zwiększania wartości firmy, Doświadczenie w zakresie wdrażania i stosowania stochastycznych metod jakościowych, Doświadczenie w zakresie zarządzania zróżnicowanymi zespołami ludzkimi pracownicy produkcyjni, handlowcy, informatycy itp. w ramach jednego przedsiębiorstwa. Doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym pracującym w ruchu ciągłym (24/7). Doświadczenie w zakresie sprzedaży i marketingu, głównie w sektorze b2b oraz b2c. znajomość technik sprzedaży, bezpośrednia sprzedaż własna, umiejętności komunikacyjne na wszystkich stopniach zarządczych, umiejętność tworzenia dokumentacji przetargowej (wygrane przetargi dla wielu instytucji, w tym ZUS, banki BGŻ, Millenium, operatorzy telekomunikacyjni Tele2, UPC, Polkomtel, inni), działania PRowe i marketingowe (atl i btl), tworzenie i zarządzanie działem sprzedaży Wiedza, doświadczenie i praktyczne wykorzystanie narzędzi zintegrowanej komunikacji marketingowej (IMC), Doświadczony project manager wiedza na temat technik zarządzania projektami strukturalnymi, zarządzanie dużymi projektami z ludźmi, Umiejętność pracy zespołowej. Duże zdolności komunikacyjne Str 4/5

5 mówca na konferencjach z 100+ uczestnikami, autor publikacji naukowych i popularnych (ekonomia społeczna, zarządzanie, zarządzanie wartością) Znajomość Nowej Ekonomii, branży telco oraz mediów, Sprzedaż do grup docelowych z sektora finansowego, telekomunikacyjnego i utilities, Osobista znajomość menedżerów z branży telco i finansowej, konsultantów i dziennikarzy, łatwość nawiązywania i utrzymywania relacji, Umiejętność prowadzenia prezentacji, sprzedaży i negocjacji na szczeblach zarządczych, Silne zdolności analityczne, Energia, optymizm, determinacja, umiejętność pracy w warunkach trudnych, otwartość, zdolność szybkiego uczenia się, intuicja technologiczna, wysoka sprawność fizyczna i intelektualna, Umiejętność definiowania, zapobiegania i zarządzania sytuacjom stresowym i kryzysowym, umiejętność definiowania i prewencji ryzyk, tworzenia planów awaryjnych i ciągłości, Mobilność. Języki polski: ojczysty, angielski: biegle, rosyjski: biegle Odznaczenia i nagrody W latach stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce (9-krotnie) Nagroda Sierpińskiego za wybitne osiągnięcia w nauce (1978) Nagroda JM Rektora za uzyskanie dyplomu z wyróżnieniem (1979) W latach nagrody JM Rektora za wybitne osiągnięcia naukowe (3 razy) Dodatkowe Prawo jazdy kat. A+B Biegłe umiejętności komputerowe (środowiska desktopowe Windows, Linux (głównie Debian, Ubuntu, Fedora i ich pochodne), Mac, oprogramowanie DTP, języki skryptowe i markupowe, tworzenia stron internetowych (html, css, js, systemy cms) i inne, udział w projektach non-profit (tłumaczenia i dokumentacja dystrybucji linuksowej, blog technologiczny) Hobby aktywność sportowa pływanie, jazda na rowerze (starty w maratonach MTB oraz zawodach xc), narciarstwo carvingowe; literatura naukowa Str 5/5

Marek Wolski CURRICULUM VITAE

Marek Wolski CURRICULUM VITAE Marek Wolski CURRICULUM VITAE Telefon: +48 601827155 Mail: PROFIL ZAWODOWY wolski.marek@wp.pl Manager z 20-letnim doświadczeniem zawodowym w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, działami handlowymi,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

I BANKING PROFITABILITY FORUM

I BANKING PROFITABILITY FORUM Jak zwiększyć przychody, nie tracąc klientów I BANKING PROFITABILITY FORUM 16 września Hotel Marriott Warszawa Wyzwania regulacyjne i rynkowe przed sektorem finansowym w najbliższych latach Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE E N G I N E E R I N G Kämmerer

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Integralny element długookresowej strategii

Integralny element długookresowej strategii 22 Integralny element długookresowej strategii Rok 2014 był bardzo dobry dla przedsiębiorstw działających w branży outsourcingu. Wyraźnie wzrosło zarówno zainteresowanie usługami, jak i zaufanie do firm,

Bardziej szczegółowo

profile menedżerów HR

profile menedżerów HR Marcin Adamczyk Dyrektor personalny, Project Manager K2 consulting Wyższe, magister socjologii, uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Project Management Office Manager Joanna Antkiewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PŁAC 2014. Sprzedaż i Marketing. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl

PRZEGLĄD PŁAC 2014. Sprzedaż i Marketing. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl PRZEGLĄD PŁAC 2014 Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl sprawdzone rozwiązania rekrutacyjne Zadzwoń teraz i dowiedz się więcej! 022 323 89 00 www.monsterpolska.pl Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

zarzadzania podległymi zespołami i pracownikami (40 osób) zarzadzanie portfelem projektów prowadzonych w biurze

zarzadzania podległymi zespołami i pracownikami (40 osób) zarzadzanie portfelem projektów prowadzonych w biurze CURRICULUM VITAE EUROPEAN FORMAT DANE PERSONALE Nazwisko Jan Maria KOWALSKI Adres Warszawa Telefon +480503165676 Email Strona WWW Narodowość jan.maria.kowalski@gmail.com http://www.janmariakowalski.com

Bardziej szczegółowo

2 RAPORT ROCZNY 2010 COMARCH SA

2 RAPORT ROCZNY 2010 COMARCH SA 2 3 raport roczny 2010 4 spis treści 5 List Prezesa Zarządu Comarch SA do Akcjonariuszy... 6 Organy spółki... 8 Zarząd... 8 Rada Nadzorcza... 8 Akcjonariat stan na dzień 31 grudnia 2010... 18 Kurs giełdowy

Bardziej szczegółowo

Michał Bojko +48 798 740 788

Michał Bojko +48 798 740 788 Michał Bojko +48 798 740 788 ul. Konstantego Bergiela 3/22 80-180 Gdańsk, Polska michal.bojko.gdansk@gmail.com www.timeforsharepoint.pl http://pl.linkedin.com/in/mbojkogdansk http://www.goldenline.pl/michal-bojko

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PŁAC 2015. Administracja biurowa, Analizy biznesowe, Zasoby ludzkie, Obszar prawny. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.

PRZEGLĄD PŁAC 2015. Administracja biurowa, Analizy biznesowe, Zasoby ludzkie, Obszar prawny. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel. PRZEGLĄD PŁAC 2015 Analizy biznesowe, Zasoby Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl Spis treści Wstęp... 3 O Page Personnel... 4 Metodyka... 5 Nasi klienci o nas... 6 Administracja Asystentka

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Bogate doświadczenie jako Klient oraz Dostawca usług IT w środowiskach korporacyjnych.

Curriculum Vitae. Bogate doświadczenie jako Klient oraz Dostawca usług IT w środowiskach korporacyjnych. Curriculum Vitae Małgorzata Mikulska Miasto: Poznań Telefon: +48 500 734 037 e-mail: gosia.mikulska@gmail.com Profil 1: http://www.linkedin.com/in/malgorzatamikulska Profil 2: https://www.goldenline.pl/malgorzata-mikulska/

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Sektor ICT w województwie pomorskim

Sektor ICT w województwie pomorskim Sektor ICT w województwie pomorskim Raport ABSL przygotowany we współpracy z Invest in Pomerania Autorzy: dr Janusz Górecki, Head of Research, ABSL e-mail: janusz.gorecki@absl.pl dr Grzegorz Micek, Adiunkt,

Bardziej szczegółowo

Praktyk zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej

Praktyk zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Główne zagadnienia Prawidłowa organizacja procesu monitorowania ryzyka Opracowanie optymalnej skali ocen ryzyka dla całej Grupy Kapitałowej definiowanie wskaźników KRI Agregacja ryzyk Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Katowice, woj. śląskie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) są praktyczną szkołą prowadzenia biznesu dla startupów. AIP umożliwiają przetestowanie pomysłów

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

RYNEK USŁUG IT W POLSCE

RYNEK USŁUG IT W POLSCE 2015 RYNEK USŁUG IT W POLSCE Koordynator projektu: Janusz Górecki, Head of Research, ABSL e-mail: janusz.gorecki@absl.pl Autorzy raportu: Piotr Czupryn, IT Operations Manager, Kemira rozdział 7 Janusz

Bardziej szczegółowo