OSUSZACZ MODEL INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Strona Funkcje Suszenie wnętrza Filtr powietrza i filtr fotokatalityczny do mycia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSUSZACZ MODEL INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Strona Funkcje Suszenie wnętrza Filtr powietrza i filtr fotokatalityczny do mycia"

Transkrypt

1 OSUSZACZ MODEL MJ-E16VX-S1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Funkcje Suszenie wnętrza Filtr powietrza i filtr fotokatalityczny do mycia Łatwe osuszanie/pranie Spis treści Strona Zalecane sposoby użytkowania urządzenia... 2 Najczęściej zadawane pytania... 3 Środki ostrożności... 4 Ostrzeżenia... 6 Wskazówki dotyczące osuszania... 6 Nazwy i funkcje części... 7 O czym należy pamiętać Przed użyciem osuszacza Przed użyciem urządzenia Włączenie i wyłączenie urządzenia Łatwa obsługa Ustawianie trybów Funkcja żaluzji wachlującej (jak odczytać stan wychylenia) Suszenie wewnętrzne Używanie programatora Używanie blokady dla dzieci Przenoszenie urządzenia Usuwanie wody ze zbiornika Ciągłe odprowadzanie wody Obłsuga Konserwacja Wymiana filtra do oczyszczania powietrza Przechowywanie i utylizacja Rozwiązywanie problemów Specyfikacje Rozwiązywanie problemów W celu zapewnienia prawidłowego użytkowania uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję i zachowaj ją, aby móc odwołać się do niej w przyszłości. Przed zaakceptowaniem gwarancji w momencie zakupu upewnij się, że data zakupu, miejsce zakupu i inne pozycje zostały prawidłowo podane w formularzu. Chroń nasze środowisko i wzbogacaj nasze życie przez oszczędzanie energii

2 Zalecane sposoby użytkowania urządzenia Suszenie prania Obniżanie wilgotności w pomieszczeniu Zapobieganie powstawa Zadanie Gdy nie chcesz wieszać ubrań na zewnątrz, albo gdy pada deszcz... Gdy nie chcesz, aby poziom wilgoci przełączał urządzenie na... Gdy chcesz ustawić poziom wilgotności... Gdy we wnętrzu kondensuje się wilgoć... Zapobieganie pleśni... Jak mam ustawić urządzenie? Chcę ustawić na 60%. Zalecany tryb pracy Zalecane ustawienie wachlowania PRANIE Urządzenie działa przez 12 godzin i automatycznie się wyłącza. W GÓRĘ Skieruj na ubrania. ŁATWE OSUSZA- NIE Urządzenie działa do momentu odpowiedniego osuszenia powietrza. AUTOMATYCZNE Urządzenie zachowuje ustawioną wilgotność. Dowolne ustawienie wachlowania NISKA TEMPE- RATURA Urządzenie zmienia przepływ powietrza w zależności od temperatury pomieszczenia. ZABEZPIECZE- NIE PRZED PLEŚNIĄ Urządzenie działa w trybie tłumienia pleśni. Dowolne ustawienie wachlowania Procedura przycisk zasilania (urządzenie zostaje włączone) Strona 12 Wybierz tryb Strona Wybierz zakres wahania żaluzji Strona 16 Włącz zasilanie Włącz zasilanie Włącz zasilanie Przełącz na HUMIDITY SELEC- TION (WYBÓR Wybierz LAUN- DRY (PRANIE) Wybierz UPWARD (W GÓRĘ) Wybierz EASY DEHUMIDIFYING (ŁATWE OSU- SZANIE) WILGOT- NOŚCI) Ustaw humidity (wilgotność) Wybierz dowolne ustawienie wachlarza Wybierz LOW TEMP (NISKA TEMPERATURA) Wybierz MILDEW GUARD (ZA- BEZPIECZENIE PRZED PLEŚNIĄ) Wybierz dowolne ustawienie wachlarza 2

3 Najczęściej zadawane pytania Zachowanie suchości w szafkach i pudełkach na buty... Nie ma potrzeby osuszania, ale chcesz usunąć z powietrza pyłki i kurz. LOW (NISKIE) Osuszacz działa niezależnie od poziomu wilgotności. REAR (TYŁ) Bezpośredni przepływ powietrza AIR PURIFIER (ODŚWIEŻACZ POWIETRZA) Urządzenie działa tylko jako odświeżacz powietrza. Dowolne ustawienie wachlowania A. Przy niskiej wilgotności i temperaturze ilość zebranej wody jest zmniejszona. Zimą, ponieważ temperatura jest niższa od letniej, efektywność osuszania radykalnie spada, jak pokazano na poniższym wykresie. Mniejsza ilość wody zebranej w zbiorniku nie oznacza usterki. Lato (wilgotność) * Jeśli temperatura jest niska, ale wilgotność jest wysoka ze względu na śnieg lub deszcz, praca urządzenia w trybie LOW TEMP (NISKA TEMPERATURA) będzie bardziej efektywna, 14 niż w trybie LOW (NISKI) Włącz zasilanie Wybierz LOW (NISKI) Wybierz REAR (TYŁ) Wybierz dowolne ustawienie wachlarza 0 Wartości pracy przy NISKIM osuszaniu Temperatura pomieszczenia ( C) Wartości pokazane na wykresie zostały zmierzone przy stałej temperaturze i wilgotności i nie odzwierciedlają wartości uzyskanych w warunkach rzeczywistych. Przełącz na AIR PURIFIER (ODŚWIEŻACZ POWIETRZA) Zima (wilgotność) Przed użyciem urządzenia Oczyszczanie powietrza Wydajność osuszania (l/dzień) aniu pleśni Dlaczego osuszacz zdaje się zbierać mniej wody zimą? Dlaczego osuszacz nie działa? Dlaczego urządzenie nagle przestaje pracować? A. Urządzenie może być ustawione na tryb LAUNDRY (PRANIE). Urządzenie działa przez 12 godzin 13 i automatycznie się wyłącza. A. Urządzenie może być ustawione na tryby EASY DEHUMIDIFYING (ŁATWE OSUSZANIE), MILDEW GUARD (ZABEZPIECZENIE 13~15 PRZED PLEŚNIĄ) lub AUTO. Urządzenie automatycznie przełącza się pomiędzy trybami osuszania, samego przepływu powietrza i przerwy w pracy.

4 Środki ostrożności Na poniższych diagramach przedstawiono warunki, w których nieprawidłowe użycie urządzenia może być niebezpieczne. Znaczenie symboli graficznych używanych w tej instrukcji wyjaśniono poniżej. OSTRZEŻENIE Nieprawidłowe użycie może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń. UWAGA Nieprawidłowe użycie może być przyczyną obrażeń lub uszkodzenia mienia. Zakaz Trzymaj z daleka od ognia. Nie rozmontowuj. Nie wystawiaj na działanie wody Zawsze wykonuj instrukcje OSTRZEŻENIE Nie uruchamiaj/nie zatrzymuj urządzenia przez włączenie/wyłączenie wtyczki zasilającej. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Nie Do używaj not use przedłużaczy extension cords lub rozdzielaczy multiple elektrycznych. head or adapters. Może This may to spowodować result in fire, electric pożar, shock porażenie prądem malfunctions. lub nieprawidłowe działanie. Nie Do uszkodź not damage i nie modyfikuj or modify przewodu the lub wtyczki power zasilającej. cord or plug. Nie Do not modyfikuj, modify, bundle, nie zginaj, twist, nie bend przekręcaj, or heat the nie załamuj power i nie cord. rozgrzewaj Do not place przewodu under zasilającego. objects or Nie umieszczaj use with the go end pod close przedmiotami to the plug bent. i nie używaj w ten sposób, że jest on zgięty przy samej wtyczce. Przewód The cord may może be zostać damaged uszkodzony, resulting in co fire może or prowadzić electric shock. do pożaru (Keep pets lub porażenia from biting the prądem. (Uważaj, cord.) aby zwierzęta nie przegryzły przewodu.) Nie Do wkładaj not put palców your fingers lub długich or any long przedmiotów object, into do wlotu/wylotu the air intake/outlet. powietrza. Do Nie not dotykaj touch the żaluzji swing wachlarza. louvre. Wewnętrzny The internal fan wentylator rotates at obraca high speeds, się z dużymi and szybkościami such actions may i może result powodować in injury or obrażenia lub malfunctions. usterki. Nie Do próbuj not attempt naprawiać, to repair, demontować lub modyfikować disassemble, urządzenia. or modify the unit. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. pieców, grzejników wentylatorowych itp.). Plastikowe części mogą stopić się powodując pożar. Zetrzyj Wipe dust kurz off z wtyczki the power zasilającej plug i and dokładnie insert the ją podłącz. plug firmly. Jeśli If the wtyczka plug is not nie fully zostanie inserted podłączona into the prawidłowo socket, dust do may gniazda, gather na on the złączach może gromadzić connectors się which kurz, may powodując cause fire pożar and/or electric shock. i/lub porażenie prądem. Używaj Use V gniazdek AC zasilających power sockets V AC. Connecting to power sockets other than 220- Podłączenie 240V AC may do result źródła in fire zasilania and/or electric innego, niż shock V AC może powodować pożar i/lub porażenie prądem. Usuń Remove wodę, water która that zebrała has się collected w zbiorniku. in the tank. Przypadkowe Accidentally drinking wypicie the tej water wody or lub using użycie it for jej other do purposes innych celów may cause może illness spowodować and/or unforeseen accidents. chorobę i/lub nieprzewidziane wypadki. Jeśli Should pojawią abnormal się niepokojące symptoms occur objawy (a (np. burning zapach smell, spalenizny), etc.), switch wyłącz off the urządzenie and i unplug odłącz je it from z gniazdka. the unit socket. Może This may to spowodować result in fire pożar and/or i/lub electric porażenie shock. prądem. Informacje See the last kontaktowe page for service serwisu contact umieszczono details. na ostatniej stronie. Dalsza praca urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem lub nieprawidłowe działanie. Informacje Continuing kontaktowe to operate the serwisu unit may umieszczono result in na fire, electric shock, or malfunctions. ostatniej See the last stronie. page for service contact details. 4

5 UWAGA Nie Do zakrywaj not cover przednich the front or lub side air bocznych intakes or wlotów the air powietrza outlet with cloth, lub curtain, wylotu etc. powietrza materiałem, firaną itp. Może to ograniczyć wentylację This results in poor ventilation and i spowodować may cause heat wytwarzanie generation/fire. ciepła/pożar. Nie Do stawaj, not stand nie on, siadaj sit on i nie or opieraj lean się against na urządzeniu. the unit. Urządzenie The unit may może tip over się causing przewrócić injury. i spowodować obrażenia. Nie Do not stawiaj put na vases urządzeniu or any wazonów other lub objects innych filled przedmiotów with water wypełnionych on the unit. wodą. Woda Water may może leak dostać into the się unit do adversely urządzenia, affecting niekorzystnie electric insulation wpływając and cause na electric izolację shock i powodując and/or fire zwarcie, by short-circuiting. a w rezultacie porażenie prądem i/lub pożar Nie Do używaj not use urządzenia the unit where w miejscach, it may w be których może być exposed wystawione to direct na bezpośrednie sunlight or other nasłonecznienie weather lub inne conditions. czynniki (This pogodowe. unit is (To for urządzenie indoor use może only.) być używane tylko wewnątrz.) Może This may to spowodować cause overheating, przegrzanie, porażenie electric shock prądem and/or i/lub pożar fire w skutek caused przebicia by an electric elektrycznego. leak. Nie Do używaj not use urządzenia the unit in w narrow, niewielkich, zamkniętych miejscach, enclosed places takich jak such szafy, as przestrzeń inside pomiędzy meblami closets, itp. between Może pieces to ograniczyć of furniture, etc. wentylację This results i in spowodować poor wytwarzanie ventilation and ciepła may cause i/lub pożar. heat generation and/or fire. Nie Do używaj not use urządzeń combustion spalających appliances na drodze wylotu in the powietrza. path of the Może air outlet. to spowodować niekompletne spalanie w This urządzeniu. may cause incomplete combustion in the appliance. Nie Do używaj not use urządzenia the unit w in miejscach, places w where których chemicals używane są are chemikalia used (such (np. szpitale, as hospitals, fabryki, factories, laboratoria lub salony piękności). laboratories or beauty salons). Chemikalia i rozpuszczalniki, które dostają się Chemicals do powietrza and solvents mogą uszkodzić evaporated urządzenie tank i spowodować to leak, resulting wyciek in damage wody ze tozbiorni- ka, property. a w rezultacie uszkodzenie in the air may harm the unit and cause water in the mienia. Nie Do używaj not use urządzenia the unit for do zastosowań special specjalnych, purposes, such takich as jak preservation konserwacja of żywności, food, art or dzieł scientific sztuki lub works. prac naukowych. Może to negatywnie wpłynąć na jakość przechowywanych przedmiotów. Nie odprowadzaj wody w sposób ciągły, jeśli istnieje możliwość spadku temperatury wokół węża do punktu zamarzania. Woda wewnątrz węża może zamarznąć i uniemożliwić wypływanie wody ze zbiornika. Woda może wyciec z urządzenia i uszkodzić pobliskie obiekty. Do not drain water continuously if there is a possibility that temperature around the hose could drop to freezing point. Water inside the hose may freeze and prevent the water in the tank from flowing out. The water may leak from the unit and damage surrounding objects. Nie używaj urządzenia w miejscach, w Do not use the unit in places których może wystąpić wyciek oleju that may be subject to oil or lub palnego gazu. flammable gas leakage. Taki Such wyciek a leak może around spowodować the unit may cause zapłon i pożar. combustion and fire. Nie Do zdejmuj not remove styropianu the z elementu Styrofoam pływaka. from the Element floating pływaka element. nie będzie w stanie wykryć napełnienia zbiornika, The floating co element może prowadzić resulting do wycieku in water wody, leakage, a w which rezultacie may uszkodzić will not be able to detect a full tank przedmioty damage surrounding wokoło lub objects spowodować or cause porażenie electric prądem shock i/lub and/or przebicia an electric elektryczne. leak. Nie Do not myj wash urządzenia wodą. Nie używaj the unit urządzenia with water. w Do miejscach, use the w unit których where it not może ono mieć kontakt is likely z wodą. to come in contact with water. Wystawienie Exposure to water na działanie may result wody in fire może or spowodować pożar lub porażenie prądem w skutek przebicia electric shock elektrycznego. caused by an electric leak. Nie Do kieruj not wylotu powietrza z urządzenia bezpośrednio na ciało. Jeśli directly ciało jest at wystawione If air-flow is dir na długotrwałe the body for działanie strumienia periods, it may powietrza, może one s to phprowadzić do condition osłabienia przez odwodnienie. deh Zainstaluj Install the urządzenie unit in a w location płaskim where i stabilnym miejscu. Jeśli the floor urządzenie is flat się and przewróci, stable. zebrana w nim If the woda unit falls może over, wylać the water się i collected spowodować in the uszkodzenia water tank may pobliskich leak damaging przedmiotów, surrounding a objects także and pożar in turn i porażenie result in fire prądem or electric w skutek shock caused przebicia by an elektrycznego. electrical leak. Chwyć Grasp za the wtyczkę plug and i wyciągnij remove from ją z gniazdka the zasilającego. power socket. Wyjmując wtyczkę z gniazdka nią When pod removing kątem nie ciągnij lub the za plug za przewód, from gdyż może the power to spowodować socket, not uszkodzenie pull on it diagonally or by the cord as this may cause the bolców/przewodów projections/wiring to be i w damaged rezultacie resulting zwarcie, in porażenie a short circuit, prądem electric lub shock pożar. or fire. Przed Before przeniesieniem moving the unit urządzenia zawsze wyłączaj je, odłączaj always od sieci i usuwaj switch wodę it off, ze unplug zbiornika. it and remove Przeniesienie water from the urządzenia, water tank. gdy woda znajduje się w zbiorniku, może spowodować Moving wyciek the unit i with uszkodzenie water in its pobliskich tank may przedmiotów, cause the water a to w leak rezultacie and damage porażenie the prądem surrounding i/lub objects przebicie and elektryczne. in turn result in electric shock and/or an electric leak. Przed użyciem urządzenia 5

6 Środki ostrożności (c.d.) UWAGA Po After opróżnieniu emptying zbiornika, the tank, przenoś urządzenie, mocno chwytając za transport the unit by uchwyt. Utrata the handle równowagi firmly. podczas przenoszenia Losing your footing urządzenia while carrying może prowadzić unit may cause do obrażeń personal lub injury or damage to the floor. uszkodzenia podłogi. Gdy When używasz using wylotu the continuous do ciągłego odprowadzania, drainage outlet, upewnij make się, sure że to wąż position jest ustawiony the hose tak, so że that woda the odpływa water drains bez przeszkód. without Woda obstruction. może wyciec ze zbiornika i uszkodzić The water in pobliskie the tank may obiekty. leak and damage surrounding objects. Używaj urządzenia ostrożnie w Use the unit with caution in rooms pomieszczeniach, w których ściany, where the walls, furniture and art meble i dzieła sztuki są wrażliwe na work suche are powietrze, vulnerable gdyż to dry może air, to as it prowadzić may cause do cracks pękania and i łuszczenia warping. się. Podczas czyszczenia Switch the unit urządzenia wyłącz je and i odłącz unplug od źródła fr zasilania. the power sour Gdy when urządzenie cleaning jest When the unit is fan rotates at high speeds cause injury. włączone, wewnętrzny wentylator obraca się z dużą szybkością i może powodować obrażenia. Jeśli Unplug nie używasz the unit urządzenia from the power przez długi source czas, when odłącz not je using od zasilania. the unit W przeciwnym razie może wystąpić for an extended period of time. przegrzanie, porażenie prądem i/lub Otherwise pożar it w may skutek cause przebicia fire and/or shock caused by an electric leak. elektrycznego. Wskazówki dotyczące osuszania Przed użyciem opróżnij zbiornik. Podczas działania staraj się nie otwierać drzwi/okien. Suszenie prania we wnętrzu Skieruj żaluzje na pranie. Rozwieś pranie tak, aby poprawić przepływ powietrza. Zachowaj w pomieszczeniu temperaturę powyżej 16 C, używając grzejnika. Instalacja osuszacza Używaj osuszacza w niewielkim, zamkniętym pomieszczeniu. Czasy suszenia różnią się w zależności od rodzaju prania i temperatury pomieszczenia. W niskich temperaturach (10 C) suszenie trwa około dwa razy dłużej niż normalnie (20 C+). Przepływ powietrza jest najmocniejszy po prawej stronie u góry urządzenia. Podczas When draining ciągłego water odprowadzania continuously lub or left pozostawienia unattended for urządzenia long periods, na długo bez nadzoru, sprawdzaj je inspect the unit every two weeks. co dwa tygodnie. Nie Do pozwól, not allow aby debris zabrudzenia to clog the zatkały filter/hose as this may cause overheating/leakage. filtr/wąż, gdyż może to spowodować przegrzanie/wyciek. Upewnij się, że wokół urządzenia pozostawiono nieco przestrzeni. <Do użycia blisko ściany> Przynajmniej 50 cm Zatrzymaj żaluzje w pozycji Przynajmniej 20 cm pionowej. Wydmuchiwanie powietrza na ściany może spowodować plamy. Przynajmniej 2 cm Przynajmniej 20 cm 6 Ostrzeżenia Zawsze utrzymuj urządzenie w pozycji pionowej. Nachylenie urządzenia może spowodować wyciek wody ze zbiornika do urządzenia, a w rezultacie nieprawidłowe działanie. Jeśli to nastąpi, skontaktuj się z numerem serwisowym, podanym na ostatniej stronie, aby uzyskać poradę. Uszkodzenia osuszacza spowodowane Hałas podczas działania. Ustaw urządzenie na macie. Powoduje to zredukowanie wibracji i hałasu. Zapobiega także odciskom na dywanie. Przynajmniej 20 cm warunkami atmosferycznymi (np. przez sól lub siarkę), nie są objęte gwarancją. Nie przenoś urządzenia w pozycji poziomej. Może to spowodować nieprawidłowe działanie. Takie usterki NIE są objęte gwarancją.

7 Nazwy i funkcje części Przód Panel sterowania Filtr fotokatalityczny do mycia 24~25 (poniżej: filtr fotokatalityczny) (omówienie w polu poniżej) Dostarczany wraz z urządzeniem. Zainstaluj przed użyciem. 10 Filtr wstępny 23 Tył Zbiornik na wodę Pokrywa zbiornika Element pływaka 21 Przednie drzwiczki Panel przedni 10 Przedni wlot powietrza Nie blokuj. Co to jest filtr fotokatalityczny do mycia? Fotokatalityczny filtr do mycia składa się z dwóch warstw: białego filtra cząsteczkowego i niebieskiego filtra odświeżania powietrza. <Filtr cząsteczkowy> Filtr cząsteczkowy usuwa pyłki* i cząstki pyłu. <Filtr odświeżacza powietrza> Specjalny środek do odświeżania powietrza zawarty we włóknach absorbuje substancje zapachowe, takie jak amoniak. Substancje zapachowe są rozbijane za pomocą fotokatalizy, co powoduje ciągłe odświeżanie powietrza. Ponieważ cząsteczkowe i odświeżające właściwości filtra odnawiane są poprzez zwykłe wysuszenie i pozostawienie go na słońcu, filtr może być używany bez przerwy przez długi czas. Dym papierosowy i zawarte w nim toksyny, takie jak tlenek węgla, nie są usuwane przez ten filtr. * Średnica pyłków: około µm Przed użyciem urządzenia Uchwyt 20 Podnieś uchwyt podczas transportu. Żaluzja 16 UWAGA Nie jest możliwe zdjęcie tylnego panelu, ponieważ pokazane dwie pozycje są zamocowane za pomocą dwóch specjalnych śrub. W przypadku usterki urządzenia skontaktuj się z dealerem Mitsubishi: Boczne wloty powietrza (lewy/prawy) Nie blokuj. Czujnik Nie zasłaniaj. Wylot ciągłego odprowadzania 22 Wtyczka zasilająca W czasie zakupu zbiornik na wodę może zawierać resztki wody. Jest to wynik ostatnich testów fabrycznych i nie oznacza usterki. 7

8 Nazwy i funkcje części (c.d.) Panel sterowania Lampa Lampki aktualnego trybu. Przycisk wyboru Przełączanie trybów. 13 Przycisk trybu Przełączanie z jednego trybu pracy na drugi. Wybór wilgotności Służy do ustawiania docelowej wilgotności. 14~15 Blokada dla dzieci Aby ustawić blokadę dla dzieci, przytrzymaj przycisk trybu wciśnięty przez trzy sekundy. 20 Przycisk żaluzji wachlarza Ustawia kierunek żaluzji wachlarza lub blokuje ją w danej pozycji. 16 WŁ./WYŁ. programatora Ustawienie programatora. 18~19 Panel LCD Wszystkie kontrolki z panelu LCD pokazano poniżej. Kontrolka trybu Oznacza aktualny tryb pracy. 14~15 Kontrolka wilgotności Wskazuje przybliżoną wilgotność. oznacza bieżącą wilgotność oznacza ustawienie automatycznego trybu wilgotności. Aktualna wilgotność wyświetlana jest w zakresie od 30 do 80%. 12 Monitor wychylenia Wyświetlacz timera Sygnalizuje kierunek Wyświetla czas ustawiony wychylenia żaluzji. jako czas WŁ./WYŁ ~19 Kontrolka blokady dla dzieci Wyświetlona, gdy blokada dla dzieci jest aktywna. 20 8

9 Lampka suszenia wnętrza Błyska podczas procesu suszenia wnętrza. Przycisk suszenia wnętrza Włącza/wyłącza suszenie wnętrza. 17 Lampka zasilania Włącza się, gdy urządzenie jest włączone. Przycisk zasilania Służy do włączania i wyłączania urządzenia. Lampka pełnego zbiornika Zapala się ostrzegając o napełnieniu zbiornika wody Lampka odświeżacza powietrza Świeci się, gdy działa tylko odświeżacz powietrza. Przycisk odświeżacza powietrza Przełącza na działanie samego odświeżacza powietrza. Do wyboru jest 7 trybów pracy. EASY DEHUMIDIFYING (ŁATWE OSUSZANIE) LAUNDRY (PRANIE) LOW (NISKIE) MILDEW GUARD (ZABEZPIECZENIE PRZED PLEŚNIĄ) LOW TEMP (NISKA TEMPERATURA) AUTOMATYCZNE AIR PURIFIER (ODŚWIEŻACZ POWIETRZA) 15 Wszystkie tryby obejmują funkcje osuszacza i odświeżacza powietrza. Działanie samego odświeżacza powietrza. Funkcja osuszania jest wyłączona. Przed użyciem urządzenia Wyświetlacz informacji Określa stan pomieszczenia i urządzenia. Kontrolka niskiej temperatury Kontrolka włącza się, jeśli temperatura w pomieszczeniu spada poniżej 15 C. Zalecane jest włączenie trybu Low Temp (Niska temperatura). 14 Kontrolka ODSZRANIANIA Przepływ powietrza (osuszanie) zatrzyma się, a szron, który zgromadził się wewnątrz zostanie stopiony i spłynie do zbiornika, gdy włączona jest kontrolka. Odczekaj chwilę, gdyż praca zostanie wznowiona za około 5 minut. W trybie DEFROST (ODSZRANIANIE), przepływ powietrza (osuszanie) i wachlowanie zostaną zatrzymane. Zmienią się także dźwięki dobiegające z urządzenia. Funkcja DEFROST (ODSZRANIANIE) zostanie uruchomiona automatycznie, gdy temperatura pomieszczenia spadnie poniżej 15 C (może to następować nawet co 40 minut). Ostrzeżenie o wysokiej wilgotności Kontrolka błyska, gdy urządzenie jest wyłączone, a wilgotność w pokoju przekracza 75%. Aktywacja osuszacza zalecana jest, gdy błyska kontrolka. Jeśli nie jest używane ostrzeżenie o wysokiej wilgotności, wyciągnij wtyczkę z gniazdka zasilania.

10 O czym należy pamiętać Temperatura pomieszczenia może podnieść się o 2-4 C podczas działania. Osuszacz nie ma funkcji chłodzenia. Ze względu na ciepło wytworzone podczas pracy, temperatura pomieszczenia może podnieść się o 2-4 C. W rezultacie urządzenie może nadmuchiwać ciepłe powietrze, ale nie oznacza to usterki. Podczas zimy powietrze może nie zdawać się tak ciepłe, ponieważ temperatura spada poniżej temperatury ciała. Jak działa osuszacz? Jeśli wlejesz zimną wodę do naczynia, powietrze wokół staje się zimne, co powoduje formowanie się kropel wody na powierzchni naczynia. Osuszacz wykorzystuje to zjawisko w celu usuwania wilgoci z powietrza. Urządzenie odciąga powietrze z pomieszczenia, chłodzi je na wymienniku chłodzącym, co powoduje przekształcenie wilgoci w krople wody. Krople wody spływają do zbiornika na wodę. Osuszone powietrze jest ponownie podgrzewane przez wymiennik grzewczy, a następnie wypuszczane. Wilgotność powietrza zostaje więc zmniejszona przez powtarzanie kroków, i. Wymiennik chłodzący Wilgotne powietrze 1 Sprężarka Osuszone (ciepłe) powietrze 2 3 Wymiennik grzewczy Zbiornik na wodę Odczyt wilgotności na urządzeniu może różnić się od odczytu higrometru w tym samym pomieszczeniu Nawet w obrębie tego samego pomieszczenia poziomy temperatury i wilgotności mogą być różne w różnych miejscach. Jeśli higrometr i urządzenie znajdują się w różnych częściach pokoju, poziomy wilgotności mogą się wahać. Ponadto poziomy wilgotności mogą się różnić pomiędzy miejscami z dobrym przepływem powietrza i z brakiem przepływu. Traktuj odczyt na urządzeniu jako szacunkowy. Przed użyciem osusz Instalacja filtra fotokatalitycznego Filtr fotokatalityczny jest dostarczany z urządzeniem w momencie zakupu. Zainstaluj go przed użyciem urządzenia Wyjmij filtr fotokatalityczny z plastikowego opakowania. Zdejmij panel przedni i wstępny filtr. Panel przedni Zdemontuj trzymając od spodu. Zainstaluj filtr fotokatalityczny w filtrze wstępnym. Ustawiając paski u góry umieść filtr fotokatalityczny wewnątrz zapadek filtra wstępnego. Paski Zapadki (6) Filtr wstępny Zdemontuj trzymając zapadki. Wydajność pozostaje bez zmian, nawet jeśli metalowe żeberka jednostki głównej są nieco zgięte. Zamontuj filtr wstępny i panel przedni. 10 Dlaczego są różne? <Przyczyna> Niespójności temperatury i wilgotności Różne rozmieszczenie Różnica precyzji higrometru Zamontuj trzymając zapadki. Zahacz górną krawędź o górną część urządzenia i wsuń dolną część.

11 acza Prawidłowe instalowanie zbiornika na wodę Przednie drzwiczki Pokrywa zbiornika Otwórz przednie drzwiczki. Sprawdź, czy pokrywa jest prawidłowo założona na zbiorniku na wodę. Wsuń zbiornik do środka. Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania. Używaj tylko gniazdek zasilających V AC. Widoczne jest wskazanie aktualnego poziomu wilgotności. Jeśli żaluzja jest otwarta, zamyka się automatycznie. Przed użyciem urządzenia 11

12 Włączenie i wyłączenie urządzenia Aby włączyć urządzenie 12 Zapala się kontrolka zasilania Wyświetlony zostaje tryb. Żaluzja otwiera się automatycznie. Aby rozpocząć osuszanie, wybierz odpowiedni tryb. 13~15 Sprężarka nie włącza się przez 3 minuty, jeśli urządzenie zostanie włączone zaraz po wyłączeniu lub podłączeniu do gniazdka zasilającego. (Ma to na celu ochronę sprężarki.) Gdy rozpoczyna się osuszanie, urządzenie zaczyna pracować głośniej. Osuszacz zapamiętuje tryb, w którym pracował. Nawet jeśli wtyczka zostanie odłączona lub zasilanie wyłączone, urządzenie wznawia pracę z poprzednim ustawieniem. Aby wyłączyć Niezbędne pozycje Kontrolka zasilania gaśnie. Kontrolka trybu gaśnie. Wewnątrz rozpoczyna się suszenie, jeśli funkcja ta była aktywowana. 17 Jeśli temperatura w pomieszczeniu spada poniżej 15 C, tryb odszraniania jest aktywowany co 40 minut (na około 5 minut), co powoduje odprowadzenie wody do zbiornika. 9 Urządzenie może działać w zakresie temperatur pomieszczenia 1-35 C. Jeśli jednak temperatura pomieszczenia przekroczy 35 C, urządzenie może działać w trybie dmuchawy lub zwiększyć przepływ powietrza. Jest to spowodowane wzrostem temperatury wewnątrz pomieszczenia i zadziałaniem mechanizmu ochronnego. Aby obniżyć temperaturę w urządzeniu, używając żaluzji skierować ją W GÓRĘ. Jeśli temperatura jest niższa od 1 C, odprowadzona woda jest bliska zamarznięcia, uniemożliwiając pracę osuszacza. Działa tylko dmuchawa. Odczytanie wyświetlacza wilgotności Przykład Przykład CURRENT oznacza bieżącą wilgotność. Obecny zakres wilgotności ustawiony jest pomiędzy 30-80%. Poziomy wilgotności poniżej 30% wyświetlane są jako 30%. Poziomy wilgotności powyżej 80% wyświetlane są jako 80%. SELECTION oznacza wybrany poziom wilgotności (tylko w trybie automatycznym). 15 Lampka pełnego zbiornika Urządzenie automatycznie wyłącza się, sygnalizując wypełnienie zbiornika lampką i sygnałem dźwiękowym. Opróżnij zbiornik na wodę. 21 Lampka pełnego zbiornika zapala się. (Brzmi ciągły sygnał urządzenia). Przepływ powietrza zostaje zatrzymany (żaluzja wachlarza zatrzymuje się). Monitor wychylenia wyłącza się. Sprężarka wyłącza się. Po usunięciu wody i wymianie zbiornika, lampka pełnego zbiornika gaśnie i urządzenie automatycznie wznawia pracę. Gdy lampka pełnego zbiornika włącza się, nie jest możliwe wykonanie jakiejkolwiek operacji, oprócz WŁ./WYŁ.

13 Łatwa obsługa Urządzenie automatycznie monitoruje temperaturę/wilgotność wnętrza, dzięki czemu nie ma potrzeby prowadzenia niewielkich regulacji. Użyj ŁATWEGO OSUSZANIA do osuszenia pomieszczenia i funkcji PRANIE do suszenia ubrań. Każde naciśnięcie powoduje zmianę. EASY DEHUMIDIFYING (ŁATWE OSUSZANIE) LAUNDRY (PRANIE) Zapala się lampka wybranego trybu. EASY DEHUMIDIFYING (ŁATWE LAUNDRY (PRANIE) Y The OSUSZANIE) Urządzenie działa przez 12 godzin i unit operates intermittentl y The unit operates for 12 hour s and Urządzenie contr olling działa the airflo z przerwami, w to remo kontrolując automatycznie się wyłącza. ve the automaticall y s witches off. przepływ damp feeling powietrza in the i usuwając air. (There z niego is no need wilgoć. (Nie ma potrzeby ustawiania poziomu to set the humidity level.) wilgotności.) When the room temperature is high, the Gdy temperatura pomieszczenia jest wysoka, blower operates to decrease the damp działa dmuchawa, która ma za zadanie zmniejszyć feeling. odczuwaną wilgotność. Przepływ The airflow powietrza or louvre lub operation praca żaluzji may mogą stop zatrzymać się, w zależności od poziomu accor ding to the humidity level. wilgotności. Obłsuga Poziom wilgotności (%) Humidity level (%) Temperatura Room temperatur e is pomieszczenia below 27 C - spada the unit poniżej automatically 27 C - urządzenie sets the automatycznie humidity level ustawia poziom accor ding wilgotności to thew zależności temperatur od e. temperatury Room temperature ( C) Temperatura pomieszczenia ( C) Room temperatur e is Temperatura pomieszczenia jest above wyższa 27 C od 27 C - the - unit urządzenie lowers zmniejsza the humidity poziom wilgotności level to 50%, do 50%, then następnie activates włącza dmuchawę. the blower. Osuszacz The dehumidifier jest ponownie is aktywowany, reactivated gdy when wilgotność wzrasta humidity do 60%. rises to 60%. Informacje Drain the tank bef ore use. Przed użyciem opróżnij zbiornik. The Urządzenie unit may może stop zatrzymać before the się przed washing osuszeniem dries because ubrań, ze of względu a full tank. na wypełniony zbiornik. Do Nie not używaj use w in połączeniu conjunction z programatorem with the OFF timer wyłączenia.. The Programator timer may może turn wyłączyć the unit urządzenie off before przed the washing osuszeniem dries. prania. The Poniższe follo wing warunki conditions uniemożliwiają pre vent dokładne clothes from wysuszenie drying ubrań: well: Room Temperatura temperatur pomieszczenia e below 15 C, poniżej large 15 C, volume duża of ilość laundr prania, y; laundr zbyt blisko y not rozwieszone spaced well; pranie, clothes ubrania of thick z grubej fabric tkaniny, and duże spacious pomieszczenie. room. 6 6 Informacje Naciśnięcie przełącznika wyboru wilgotności w trybie ŁATWE OSUSZANIE lub PRANIE zmienia tryb na AUTO

14 Ustawianie trybów LOW (NISKO), MILDEW GUARD (ZABEZPIECZENIE PRZED PLEŚNIĄ) i LOW TEMP (NISKA TEMPERATURA) Tryb LOW używany jest, gdy chcesz pozostawić osuszacz włączony. MILDEW GUARD hamuje wzrost pleśni. Tryb LOW TEMP zapobiega kondensacji lub używany jest przy niskich temperaturach pomieszczenia. Każde naciśnięcie powoduje zmianę. Poziom osuszania zmniejsza się wraz z temperaturą i wilgotnością. Poziom wilgotności nie może być ustawiony w trybach LOW, MILDEW GUARD i LOW TEMP. LOW Osuszacz działa niezależnie od poziomu wilgotności. MILDEW GUARD Informacje Urządzenie automatycznie obniża poziomy wilgotności raz dziennie, hamując wzrost pleśni. Urządzenie działa z przerwami przez 2-4 godzin dziennie (na 24 godziny). operates Czas mittently działania for waha 2-4 hours się w zależności a day (24 od ON (WŁ.) The wilgotności. operating time varies depending on the humidity. 24 godziny 24 godziny The unit continues to operate when the humidity does Urządzenie działa nadal, jeśli poziom wilgotności nie decrease. Humidity zmniejsza 40% Approx. się. Gotowość Gotowość Powtó- hours rzenie Humidity Wilgotność 50% Approx. 40% ok. 24 godziny. hours Osuszanie Osuszanie Wilgotność 50% ok. 4 godziny. Refrain Unikaj from włączania turning wentylatorów on ventilation lub fans otwierania or opening okien windows i drzwi, gdyż or doors obniża as this to wydajność. lowers performance. Mildew Wzrost growth pleśni may może still nadal occur następować, due to the w fungus zależności type and od typu conditions grzyba i of warunków the room. pomieszczenia. E.g. Np. Rooms pokoje, that w których contain zachodzi excessive wysoka condensation, kondensacja, bathrooms, łazienki and i miejsca places ze with złym bad przepływem airflow (insides powietrza of closets (wnętrza and szaf behind i obszary furniture). za meblami). This Ten mode tryb nie does powoduje not remove usunięcia existing istniejącej mildew. pleśni. Do not use in conjunction with OFF Timer mode. Effects may not be achieved. Nie używaj w połączeniu z trybem programatora wyłączenia. Może to uniemożliwić efektywne działanie. Urządzenie LOW TEMP The działa unit operates bez przerwy, continuously automatycznie automatically kontrolując przepływ controlling powietrza, airflow w zależności od temperatury according pomieszczenia. to room temperature. Przepływ powietrza The air jest flow najmocniejszy is strongest poniżej below 15 C. 15 C. Użycie trybu The use LOW of TEMP LOWjest TEMP zalecane, mode gdy świeci is recommended się kontrolka niskiej when temperatury the Low. 9 temperature indicator is lit. 9 Informacje temperature is low, condensation may still form on windows exposed to the air even when LOW TEMP mode is operating. Gdy temperatura jest niska, na oknach wystawionych na powietrze z zewnątrz może nadal występować kondensacja, nawet jeśli włączony jest tryb LOW TEMP. Jak tłumiony jest wzrost pleśni? Pleśń nie może produkować nowych zarodników, jeśli osuszana jest grzybnia. Funkcja zabezpieczenia przed pleśnią działa w oparciu o tę zasadę. (Jednak same zarodniki są odporne na suche warunki.) Identification of Aspergillus and Penicillium <artykuł naukowy Dr. K. Abe z Centrum Badawczego Biologii Środowiskowej> 14

15 AUTOMATYCZNE Gdy chcesz ustawić poziom wilgotności. AIR PURIFIER (ODŚWIEŻACZ POWIETRZA) Praca samego odświeżacza powietrza. Wokół AUTO pojawia się ramka. Przycisk MODE (TRYB) także umożliwia wybór AUTO. Zapala się lampka odświeżacza powietrza. Aby powrócić do poprzedniego trybu, ponownie naciśnij przycisk odświeżacza powietrza. AUTOMATYCZNE Urządzenie zachowuje poziom wilgotności, The unit maintains the humidity level by automatycznie kontrolując przepływ powietrza i automaticall w razie potrzeby y contr pracując olling z przerwami. airflo w and Wystarczy operating tylko intermittentl ustawić poziom y as necessar wilgotności. y. All you ha ve to do is set the humidity level. Urządzenie wyłącza się, gdy aktualna wilgotność The unit turns off when current humidity spada poniżej ustalonego poziomu wilgotności decr eases past the set humidity level, and i włącza się ponownie, gdy poziom ten zostaje restar przekroczony. ts when (Przepływ the level powietrza is exceeded. i wachlarz (air flow and zatrzymują louvre się.) stops) The unit operates for minutes continuously Urządzenie działa przez 6 minut bez przerwy, regar niezależnie dless od of poziomu the humidity wilgotności level zaraz immediately po after turning the power on. Informacje włączeniu zasilania. Częste Frequent otwieranie use of wyjść exits i and wielkość/warunki room pomieszczenia size/conditions mogą may uniemożliwiać cause the humidity osiągnięcie to ustawionego not reach the poziomu set level. wilgotności. <Aby wyświetlić poziom wilgotności/aby ustawić poziom wilgotności> ponownie Jednorazowe naciśnięcie przycisku wyświetla ustalony poziom wilgotności z kontrolką. Po trzech sekundach na wyświetlaczu ponownie pojawia się aktualna wilgotność. Naciśnięcie przycisku, gdy wyświetlone jest powoduje ustawienie poziomu wilgotności. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę ustawienia wilgotności. AIR PURIFIER (ODŚWIEŻACZ POWIETRZA) Urządzenie oczyszcza powietrze, przepuszczając je przez wstępny filtr i filtr fotokatalityczny. Funkcja osuszania jest wyłączona. The Powietrze air passes przechodzi through przez the filtr photocatalytic fotokatalityczny filter we wszystkich in all modes, trybach, cleaning dzięki czemu the air jest even if the oczyszczane air purifier nawet, lamp gdy is not lampka lit. odświeżacza Cigar powietrza ette smoke nie jest zapalona. and toxins found in smoke, Dym papierosowy such as carbon i zawarte monoxide, w nim toksyny, cannot takie be jak removed tlenek węgla, with nie these są usuwane filters. przez te filtry. Informacje Obłsuga 15

16 Funkcja żaluzji wachlującej (jak odczytać stan wychylenia) Można włączyć wachlowanie żaluzji. Wybierz jedno z 4 możliwych ustawień, odpowiednio do potrzeb. Zatrzymanie wachlowania Uruchomienie działania wachlowania. Wyświetlany jest stan wychylenia. Wachlowanie zatrzymuje się, gdy przewód zasilający zostaje odłączony. Każde naciśnięcie przycisku powoduje WIDE (SZEROKO) UPWARD (W GÓRĘ) REAR (TYŁ) Jest to wskazanie zakresu wychylenia żaluzji. (Ruch żaluzji i monitora nie są zsynchronizowane.) Zadanie Zatrzymanie żaluzji pod odpowiednim kątem Zalecane ustawienie wachlowania Zatrzymanie wachlowania Wyjaśnienie trybów wachlowania Żaluzja zatrzymuje się w pozycji pionowej. Monitor wychylenia wyłącza się. Aby ustawić żaluzję pod odpowiednim kątem, odczekaj do momentu zatrzymania żaluzji, a następnie wyreguluj ręcznie. Pokrywanie całego pokoju WIDE (SZEROKO) Żaluzja obraca się od pozycji GÓRNEJ od pozycji TYŁ. Suszenie ubrań, itp. UPWARD (W GÓRĘ) Szybkość wachlowania jest kontrolowana automatycznie tak, aby powietrze kierowało się na pranie pod wszystkimi kątami Żaluzja porusza się powoli przez przynajmniej 30 wychylenia, ponieważ czas na przejście tylnego łuku jest krótszy od czasu na przejście łuku w górę, podczas ruchu ze stałą szybkością. Kierowanie powietrza do szafy REAR (TYŁ) Informacje Poziom hałasu emitowanego przez urządzenie zmienia się w zależności od kąta przepływu powietrza. Żaluzja może zatrzymać się na maksymalnie 8 sekund w celu skorygowania pozycji, po czym można wznowić pracę. Jeśli żaluzja zostanie wytrącona z odpowiedniego ustawienia, ustaw ją prawidłowo stosując powyższą procedurę. 16 Uwaga Zatrzymaj żaluzję w pozycji pionowej, gdy używasz urządzenia pod ścianą. Wydmuchiwanie powietrza na ściany może spowodować plamy.

17 Suszenie wewnętrzne Wnętrze urządzenia może zostać osuszone w celu stłumienia rozrostu pleśni na wymienniku chłodzącym. Suszenie wnętrza zalecane jest w dniach, w których używany jest osuszacz. Praca automatyczna Aby aktywować suszenie wnętrza po każdym użyciu. Obsługa ręczna Aby aktywować suszenie wnętrza przez naciśnięcie przycisku. Gotowość do suszenia wnętrza (Lampka suszenia wnętrza zapalona), gdy urządzenie jest włączone. Suszenie wnętrza rozpoczyna się, gdy kończy się praca urządzenia. Gdy urządzenie jest wyłączone, tryb PRANIE zostaje wyłączony lub programator wyłączenia kończy pracę. Rozpoczyna się suszenie wnętrza Lampka suszenia wnętrza błyska, kontrolka wilgotności gaśnie, a żaluzje zatrzymują się w pozycji pionowej. Tryb suszenia wnętrza Suszenie wnętrza kończy się Lampka suszenia wnętrza gaśnie i żaluzje zamykają się. <Aby wyłączyć pracę automatyczną> przycisk suszenia wnętrza, gdy urządzenie jest włączone (lampka Suszenie wnętrza wyłącza się)., gdy urządzenie jest wyłączone. Rozpoczyna się suszenie wnętrza Lampka suszenia wnętrza błyska, kontrolka wilgotności gaśnie, a żaluzje zatrzymują się w pozycji pionowej. Tryb suszenia wnętrza Suszenie wnętrza kończy się Lampka suszenia wnętrza gaśnie i żaluzje zamykają się. Aby przerwać suszenie wnętrza przycisk suszenia wnętrza, gdy urządzenie pracuje w trybie suszenia wnętrza (lampka Suszenie wnętrza wyłącza się). przycisk zasilania, aby przerwać suszenie wnętrza i powrócić do normalnej pracy. Obłsuga Informacje Podłączenie/odłączenie wtyczki zasilającej dezaktywuje pracę automatyczną. Ta funkcja nie powoduje usunięcia istniejącej pleśni. Ponadto przerwanie suszenia wnętrza może osłabić efektywność pracy urządzenia. Nie zamykaj żaluzji podczas suszenia wnętrza, gdyż spowoduje to hałas. Wilgoć usunięta z wnętrza urządzenia może spowodować wzrost wilgotności w pomieszczeniu. Powietrze wychodzące z urządzenia może wydawać się białe, w zależności od wilgotności lub temperatury pomieszczenia. Powietrze wychodzące z wnętrza urządzenia może mieć zapach substancji zapachowych*, które nie zostały wyłapane przez filtr w skutek rozpuszczenia w wodzie. * Filtr fotokatalityczny służy głównie do absorbowania amoniaku. Programator wyłączenia nie może być ustawiony podczas suszenia wnętrza. <Osuszanie wnętrza> OFF (WYŁ.) Ta operacja trwa około jednej godziny. Jeśli jednak temperatura pomieszczenia jest niższa od 1 C, czas suszenia jest skrócony w celu ochrony sprężarki. Prawidłowa praca Osuszacz Odświeżacz powietrza Przepływ powietrza Około 30 min. Suszenie wnętrza (około jednej godziny.) Przepływ powietrza zostaje zatrzymany; sprężarka zostaje Odgłosy pracy włączona (odgłos pracy). Sprężarka działa w zależności od temperatury pomieszczenia. Około 20 min. Sprężarka zatrzymuje się Przepływ powietrza Około 10 min. Urządzenie wyłącza się automatycznie 17

18 Używanie programatora Praca programatora wyłączenia Programator wyłączenia można ustawić w zakresie od 1 do 9 godzin. Ustaw programator, gdy zasilanie zostaje włączone Aby ustawić Włącz zasilanie. 12 Wybierz tryb pracy. 13~15 Wybierz odpowiedni tryb pracy. Zmień kierunek wachlowania żaluzji. Wybierz odpowiednie ustawienie. 16 Ustaw czas pracy. Po jednym naciśnięciu pojawia się znak [ ] i [OFF]. Każde kolejne naciśnięcie zmienia wyświetlacz na ustawienie od 1 do 9 godzin. (Przytrzymaj wciśnięty przycisk, aby automatycznie przejść przez kolejne numery.) Bez wyświetlania (Tryb Low/nisko) Aby anulować <Jeśli chcesz wyłączyć urządzenie> przycisk zasilania (Power off) Programator wyłączenia zostaje anulowany. <Jeśli chcesz wyłączyć tryb programatora wyłączenia i kontynuować działanie> Trzymaj wciśnięty do momentu zniknięcia z wyświetlacza pozostałego czasu. Urządzenie powraca do trybu LOW (NISKIE). Programator wyłączenia zostaje ustawiony. Programator wyłączenia zostaje anulowany. Poniżej przedstawiono przykładowy wyświetlacz ze wskazaniem automatycznego osuszania (ustawionego na 60%), ustawieniem wychylenia na WIDE (SZEROKO) i programatorem wyłączenia ustawionym na 2. Czas pozostały do automatycznego wyłączenia urządzenia jest wskazywany z dokładnością do godziny. Gdy ustawiony czas zostaje osiągnięty, urządzenie wyłącza się i żaluzje zamykają się automatycznie. Wewnątrz rozpoczyna się suszenie, jeśli funkcja ta była aktywowana. 17 Informacje Opróżnij zbiornik na wodę przed włączeniem urządzenia. Urządzenie wyłącza się i lampka wypełnienia zbiornika włącza się, jeśli zbiornik wypełnia się w czasie pracy. Nie można jednocześnie ustawić programatora wyłączenia i włączenia. Nie używaj trybu wyłączenia programatora w połączeniu z trybem LAUNDRY lub MILDEW GUARD. Programator wyłączenia nie może być ustawiony podczas suszenia wnętrza. 18

19 Obsługa programatora włączenia Programator włączenia można ustawić w zakresie od 1 do 9 godzin. Ustaw programator, gdy zasilanie zostaje wyłączone. Aby ustawić 1 2 Wyłącz zasilanie. 12 Ustaw czas, w którym chcesz włączyć urządzenie. Poniżej przedstawiono przykładowy wyświetlacz ze wskazaniem automatycznego osuszania (ustawionego na 60%), ustawieniem wychylenia na WIDE (SZEROKO) i programatorem włączenia ustawionym na 5. jeden raz. Lampka zasilania, kontrolka trybu i [ ] na wyświetlaczu cyfrowym błyskają. Włącza się kontrolka [ON]. Każde kolejne naciśnięcie zmienia wyświetlacz na ustawienie od 1 do 9 godzin. (Przytrzymaj wciśnięty przycisk, aby automatycznie przejść przez kolejne numery.) Czas pozostały do automatycznego włączenia urządzenia jest wskazywany z dokładnością do godziny. Gdy osiągnięty zostanie ustawiony czas, urządzenie samo się włącza. Obłsuga Bez wyświetlania (brak pracy) Wybierz tryb pracy. 13~15 Wybierz odpowiedni tryb pracy. Odpowiednio ustaw suszenie wnętrza. Zmień kierunek wachlowania żaluzji. 16 Wybierz odpowiednie ustawienie. Potwierdź czas rozpoczęcia pracy. Aby anulować przycisk zasilania (Power off) Programator włączenia zostaje anulowany. Zapalają się lampka zasilania i wyświetlacz programatora. Programator włączenia zostaje ustawiony. Urządzenie informuje Cię, jeśli zapomnisz nacisnąć przycisk zasilania, powodując błyskanie wyświetlacza programatora i kontrolki trybu oraz za pomocą sygnału alarmowego przez 1 minutę. Informacje Suszenie wnętrza zostaje wyłączone, gdy programator włączenia zostaje ustawiony podczas suszenia wnętrza. Funkcja programatora włączenia nie może być obsługiwana z użyciem komercyjnie dostępnego złącza programatora. 19

20 Używanie blokady dla dzieci Przenoszenie urządzenia Blokada Wyciągnij uchwyt i chwyć mocno. BLOKADA DLA DZIECI (3 SEK.) Wskaźnik blokady dla dzieci Przytrzymaj przez 3 sekundy lub dłużej. Blokada dla dzieci jest wyłączana, gdy przewód zasilania zostaje odłączony. Gdy blokada dla dzieci jest aktywowana, pozostałe przełączniki stają się nieaktywne. Wyłącz blokadę dla dzieci, aby używać innych przycisków. Jeśli zablokujesz urządzenie, gdy zasilanie jest wyłączone. Urządzenie nie włączy się, nawet jeśli naciśniesz przycisk ZASILANIA, aby je włączyć. Błyskać będzie tylko lampka BLOKADA DLA DZIECI. ( przycisk ZASILANIE ponownie, aby lampka się włączyła.) Uwaga Przed przeniesieniem urządzenia najpierw upewnij się, że woda została usunięta ze zbiornika na wodę, a następnie zamknij żaluzję. Nie przenoś urządzenia na boku, gdyż może to powodować usterki. Nie pozwól, aby przewód ciągnął się po ziemi, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie. Jeśli zablokujesz urządzenie, gdy zasilanie jest włączone. Urządzenie nie wyłączy się, nawet jeśli naciśniesz przycisk zasilania, aby je wyłączyć. Błyskać będzie tylko lampka BLOKADA DLA DZIECI. ( przycisk ZASILANIE ponownie, aby lampka się włączyła.) Zwolnienie blokady dla dzieci BLOKADA DLA DZIECI (3 SEK.) Przytrzymaj przez 3 sekundy lub dłużej. Lampka blokady dla dzieci gaśnie. 20

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI PL OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA FD-2084 INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIS URZĄDZENIA Przenośny osuszacz powietrza FD-2084 z dwoma zbiornikami na wodę jest doskonałym urządzeniem do osuszania powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Wood s MRD9

Osuszacz powietrza Wood s MRD9 Osuszacz powietrza Wood s MRD9 1 1. Włącznik/Wyłącznik 2. Prawa strona osuszacza 3. Przednia obudowa 4. Rączka 5. Wlot powietrza 6. Otwór spustowy 7. Zbiornik na wodę Panel kontroli Zbiornik jest pełen

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Nr produktu 560632

Osuszacz powietrza Nr produktu 560632 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Nr produktu 560632 Strona 1 z 11 Działanie i obsługa pole obsługowe 4 godziny Wysoki Wilgotność powietrza Zbiornik Ciągła praca 2 godziny Niski Power Oczyść filtr

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent FRAL S.r.l. www.fral.it Importer UNI-LUX Sp. z o.o. www.uni-lux.pl 1 INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA 1. Proszę uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji

Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji 1/8 1. Charakterystyka urządzenia 1. Odkurzacz do odkurzania na mokro i sucho 2. W podstawie wmontowane zaczepy, które pozwalają na łatwe przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 Produkt nr: 551666 Strona 1 z 11 Instrukcje bezpieczeństwa 1. Po przetransportowaniu lub przechylaniu urządzenia (krótkotrwałe ustawienie osuszacza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OSUSZACZA POWIETRZA FIRMY CHIGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OSUSZACZA POWIETRZA FIRMY CHIGO CHIGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OSUSZACZA POWIETRZA FIRMY CHIGO (MODEL) CFZ-0.5BD CFZ-0.8BD Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy CHIGO. Prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 PURLINE Instrukcja obsługi Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 Gratulacje Dokonując zakupu nawilżacza Purline wybrali Państwo jedno z najlepszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku. PROSIMY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Jonio Design. Oczyszczacz Powietrza. Filtr HEPA Filtr z aktywnym węglem ionizer

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Jonio Design. Oczyszczacz Powietrza. Filtr HEPA Filtr z aktywnym węglem ionizer INSTRUKCJA OBSŁUGI Jonio Design Oczyszczacz Powietrza Filtr HEPA Filtr z aktywnym węglem ionizer Jonizator: emituje do atmosfery duże ilości jonów ujemnych, które obfitują w naturalnym środowisku jak góry

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSUSZACZ INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZ INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie zwijaj kabla jak na rysunku poniżej podczas gdy jest podłączony do sieci. Upewnij się, że gniazdko ma uziemienie i jest dobrze osadzone w ścianie Nie używaj

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATOR / WENTYLATOR, NAWILŻACZ, OCZYSZCZACZ POWIETRZA, JONIZATOR

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATOR / WENTYLATOR, NAWILŻACZ, OCZYSZCZACZ POWIETRZA, JONIZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATOR / WENTYLATOR, NAWILŻACZ, OCZYSZCZACZ POWIETRZA, JONIZATOR 1 PRZECZYTAJ I ZAPAMIĘTAJ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ Przeczytaj uważnie instrukcję przed przystąpieniem do montażu,

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Egoa POLSKI. Osuszacz powietrza 10l/dzień. Instrukcja obsługi

Egoa POLSKI. Osuszacz powietrza 10l/dzień. Instrukcja obsługi POLSKI Dziękujemy za wybranie domowego osuszacza powietrza Egoa marki Air Naturel. Mamy nadzieję, że nasz produkt da Ci satysfakcję z użytkowania i poprawi jakość powietrza w Twoich pomieszczeniach. Egoa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PL TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Mobilna płyta indukcyjna

Mobilna płyta indukcyjna Mobilna płyta indukcyjna Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mobilnej płyty indukcyjnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNE ODWILŻACZE INSTRUKCJA OBSŁUGI ID-20

PRZENOŚNE ODWILŻACZE INSTRUKCJA OBSŁUGI ID-20 PRZENOŚNE ODWILŻACZE INSTRUKCJA OBSŁUGI ID-20 SPIS TREŚCI Właściwości 2 Opis Dane techniczne 3 Zasada działania 4 Opis odwilżacza 5 Praca Konserwacja Używanie 6 Panel sterujący 7 Odprowadzenie wody 8 Konserwacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

1.1 Zestawienie zbiorcze

1.1 Zestawienie zbiorcze 1. Osuszacz typu CF0.5E, CF08E 1.1 Zestawienie zbiorcze CF0.5E CF0.8E Rysunek 1-1 MODEL UWAGI CF0.5E CF0.8E CE 1Ph 220-230V 50Hz R134a -1- 1.2 Specyfikacja techniczna Tabela 1-1 Model Zasilanie elektryczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 UWAGA! Nawilżacz ultradźwiękowy nie nadaje się do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi bądź umysłowymi,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB 500-28 Właściwości Zwarta konstrukcja Niewielki i zgrabny Duża siła ssania Wiele akcesoriów do różnorodnych zadań. Odkurzacz jest wyposażony w dwa rodzaje przystawek,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: ,

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji BEMAR Kitchen Line Kod produktu: 238905, 238912 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 Szanowny Kliencie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PL TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Inteligentny robot czyszczący

Inteligentny robot czyszczący Inteligentny robot czyszczący Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru! Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj ją na przyszłość

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko)

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Szafa chłodnicza podblatowa

Szafa chłodnicza podblatowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Szafa chłodnicza podblatowa v1.0-06.2008 MODEL: 880110 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi APY-09CL Klimatyzator przenośny Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości klimatyzatora. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Włączenie pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy lub odłączenie baterii Krok 1 - Wyłączyć urządzenie, przyciskiem panelu (lampka ON wyłączona). Krok 2 - Przycisnąć przez

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA PUH 610

ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA PUH 610 ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA PUH 610 Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed włączeniem urządzenia i zachowanie jej na przyszłość. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W czasie używania

Bardziej szczegółowo