OSUSZACZ MODEL INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Strona Funkcje Suszenie wnętrza Filtr powietrza i filtr fotokatalityczny do mycia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSUSZACZ MODEL INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Strona Funkcje Suszenie wnętrza Filtr powietrza i filtr fotokatalityczny do mycia"

Transkrypt

1 OSUSZACZ MODEL MJ-E16VX-S1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Funkcje Suszenie wnętrza Filtr powietrza i filtr fotokatalityczny do mycia Łatwe osuszanie/pranie Spis treści Strona Zalecane sposoby użytkowania urządzenia... 2 Najczęściej zadawane pytania... 3 Środki ostrożności... 4 Ostrzeżenia... 6 Wskazówki dotyczące osuszania... 6 Nazwy i funkcje części... 7 O czym należy pamiętać Przed użyciem osuszacza Przed użyciem urządzenia Włączenie i wyłączenie urządzenia Łatwa obsługa Ustawianie trybów Funkcja żaluzji wachlującej (jak odczytać stan wychylenia) Suszenie wewnętrzne Używanie programatora Używanie blokady dla dzieci Przenoszenie urządzenia Usuwanie wody ze zbiornika Ciągłe odprowadzanie wody Obłsuga Konserwacja Wymiana filtra do oczyszczania powietrza Przechowywanie i utylizacja Rozwiązywanie problemów Specyfikacje Rozwiązywanie problemów W celu zapewnienia prawidłowego użytkowania uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję i zachowaj ją, aby móc odwołać się do niej w przyszłości. Przed zaakceptowaniem gwarancji w momencie zakupu upewnij się, że data zakupu, miejsce zakupu i inne pozycje zostały prawidłowo podane w formularzu. Chroń nasze środowisko i wzbogacaj nasze życie przez oszczędzanie energii

2 Zalecane sposoby użytkowania urządzenia Suszenie prania Obniżanie wilgotności w pomieszczeniu Zapobieganie powstawa Zadanie Gdy nie chcesz wieszać ubrań na zewnątrz, albo gdy pada deszcz... Gdy nie chcesz, aby poziom wilgoci przełączał urządzenie na... Gdy chcesz ustawić poziom wilgotności... Gdy we wnętrzu kondensuje się wilgoć... Zapobieganie pleśni... Jak mam ustawić urządzenie? Chcę ustawić na 60%. Zalecany tryb pracy Zalecane ustawienie wachlowania PRANIE Urządzenie działa przez 12 godzin i automatycznie się wyłącza. W GÓRĘ Skieruj na ubrania. ŁATWE OSUSZA- NIE Urządzenie działa do momentu odpowiedniego osuszenia powietrza. AUTOMATYCZNE Urządzenie zachowuje ustawioną wilgotność. Dowolne ustawienie wachlowania NISKA TEMPE- RATURA Urządzenie zmienia przepływ powietrza w zależności od temperatury pomieszczenia. ZABEZPIECZE- NIE PRZED PLEŚNIĄ Urządzenie działa w trybie tłumienia pleśni. Dowolne ustawienie wachlowania Procedura przycisk zasilania (urządzenie zostaje włączone) Strona 12 Wybierz tryb Strona Wybierz zakres wahania żaluzji Strona 16 Włącz zasilanie Włącz zasilanie Włącz zasilanie Przełącz na HUMIDITY SELEC- TION (WYBÓR Wybierz LAUN- DRY (PRANIE) Wybierz UPWARD (W GÓRĘ) Wybierz EASY DEHUMIDIFYING (ŁATWE OSU- SZANIE) WILGOT- NOŚCI) Ustaw humidity (wilgotność) Wybierz dowolne ustawienie wachlarza Wybierz LOW TEMP (NISKA TEMPERATURA) Wybierz MILDEW GUARD (ZA- BEZPIECZENIE PRZED PLEŚNIĄ) Wybierz dowolne ustawienie wachlarza 2

3 Najczęściej zadawane pytania Zachowanie suchości w szafkach i pudełkach na buty... Nie ma potrzeby osuszania, ale chcesz usunąć z powietrza pyłki i kurz. LOW (NISKIE) Osuszacz działa niezależnie od poziomu wilgotności. REAR (TYŁ) Bezpośredni przepływ powietrza AIR PURIFIER (ODŚWIEŻACZ POWIETRZA) Urządzenie działa tylko jako odświeżacz powietrza. Dowolne ustawienie wachlowania A. Przy niskiej wilgotności i temperaturze ilość zebranej wody jest zmniejszona. Zimą, ponieważ temperatura jest niższa od letniej, efektywność osuszania radykalnie spada, jak pokazano na poniższym wykresie. Mniejsza ilość wody zebranej w zbiorniku nie oznacza usterki. Lato (wilgotność) * Jeśli temperatura jest niska, ale wilgotność jest wysoka ze względu na śnieg lub deszcz, praca urządzenia w trybie LOW TEMP (NISKA TEMPERATURA) będzie bardziej efektywna, 14 niż w trybie LOW (NISKI) Włącz zasilanie Wybierz LOW (NISKI) Wybierz REAR (TYŁ) Wybierz dowolne ustawienie wachlarza 0 Wartości pracy przy NISKIM osuszaniu Temperatura pomieszczenia ( C) Wartości pokazane na wykresie zostały zmierzone przy stałej temperaturze i wilgotności i nie odzwierciedlają wartości uzyskanych w warunkach rzeczywistych. Przełącz na AIR PURIFIER (ODŚWIEŻACZ POWIETRZA) Zima (wilgotność) Przed użyciem urządzenia Oczyszczanie powietrza Wydajność osuszania (l/dzień) aniu pleśni Dlaczego osuszacz zdaje się zbierać mniej wody zimą? Dlaczego osuszacz nie działa? Dlaczego urządzenie nagle przestaje pracować? A. Urządzenie może być ustawione na tryb LAUNDRY (PRANIE). Urządzenie działa przez 12 godzin 13 i automatycznie się wyłącza. A. Urządzenie może być ustawione na tryby EASY DEHUMIDIFYING (ŁATWE OSUSZANIE), MILDEW GUARD (ZABEZPIECZENIE 13~15 PRZED PLEŚNIĄ) lub AUTO. Urządzenie automatycznie przełącza się pomiędzy trybami osuszania, samego przepływu powietrza i przerwy w pracy.

4 Środki ostrożności Na poniższych diagramach przedstawiono warunki, w których nieprawidłowe użycie urządzenia może być niebezpieczne. Znaczenie symboli graficznych używanych w tej instrukcji wyjaśniono poniżej. OSTRZEŻENIE Nieprawidłowe użycie może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń. UWAGA Nieprawidłowe użycie może być przyczyną obrażeń lub uszkodzenia mienia. Zakaz Trzymaj z daleka od ognia. Nie rozmontowuj. Nie wystawiaj na działanie wody Zawsze wykonuj instrukcje OSTRZEŻENIE Nie uruchamiaj/nie zatrzymuj urządzenia przez włączenie/wyłączenie wtyczki zasilającej. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Nie Do używaj not use przedłużaczy extension cords lub rozdzielaczy multiple elektrycznych. head or adapters. Może This may to spowodować result in fire, electric pożar, shock porażenie prądem malfunctions. lub nieprawidłowe działanie. Nie Do uszkodź not damage i nie modyfikuj or modify przewodu the lub wtyczki power zasilającej. cord or plug. Nie Do not modyfikuj, modify, bundle, nie zginaj, twist, nie bend przekręcaj, or heat the nie załamuj power i nie cord. rozgrzewaj Do not place przewodu under zasilającego. objects or Nie umieszczaj use with the go end pod close przedmiotami to the plug bent. i nie używaj w ten sposób, że jest on zgięty przy samej wtyczce. Przewód The cord may może be zostać damaged uszkodzony, resulting in co fire może or prowadzić electric shock. do pożaru (Keep pets lub porażenia from biting the prądem. (Uważaj, cord.) aby zwierzęta nie przegryzły przewodu.) Nie Do wkładaj not put palców your fingers lub długich or any long przedmiotów object, into do wlotu/wylotu the air intake/outlet. powietrza. Do Nie not dotykaj touch the żaluzji swing wachlarza. louvre. Wewnętrzny The internal fan wentylator rotates at obraca high speeds, się z dużymi and szybkościami such actions may i może result powodować in injury or obrażenia lub malfunctions. usterki. Nie Do próbuj not attempt naprawiać, to repair, demontować lub modyfikować disassemble, urządzenia. or modify the unit. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. pieców, grzejników wentylatorowych itp.). Plastikowe części mogą stopić się powodując pożar. Zetrzyj Wipe dust kurz off z wtyczki the power zasilającej plug i and dokładnie insert the ją podłącz. plug firmly. Jeśli If the wtyczka plug is not nie fully zostanie inserted podłączona into the prawidłowo socket, dust do may gniazda, gather na on the złączach może gromadzić connectors się which kurz, may powodując cause fire pożar and/or electric shock. i/lub porażenie prądem. Używaj Use V gniazdek AC zasilających power sockets V AC. Connecting to power sockets other than 220- Podłączenie 240V AC may do result źródła in fire zasilania and/or electric innego, niż shock V AC może powodować pożar i/lub porażenie prądem. Usuń Remove wodę, water która that zebrała has się collected w zbiorniku. in the tank. Przypadkowe Accidentally drinking wypicie the tej water wody or lub using użycie it for jej other do purposes innych celów may cause może illness spowodować and/or unforeseen accidents. chorobę i/lub nieprzewidziane wypadki. Jeśli Should pojawią abnormal się niepokojące symptoms occur objawy (a (np. burning zapach smell, spalenizny), etc.), switch wyłącz off the urządzenie and i unplug odłącz je it from z gniazdka. the unit socket. Może This may to spowodować result in fire pożar and/or i/lub electric porażenie shock. prądem. Informacje See the last kontaktowe page for service serwisu contact umieszczono details. na ostatniej stronie. Dalsza praca urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem lub nieprawidłowe działanie. Informacje Continuing kontaktowe to operate the serwisu unit may umieszczono result in na fire, electric shock, or malfunctions. ostatniej See the last stronie. page for service contact details. 4

5 UWAGA Nie Do zakrywaj not cover przednich the front or lub side air bocznych intakes or wlotów the air powietrza outlet with cloth, lub curtain, wylotu etc. powietrza materiałem, firaną itp. Może to ograniczyć wentylację This results in poor ventilation and i spowodować may cause heat wytwarzanie generation/fire. ciepła/pożar. Nie Do stawaj, not stand nie on, siadaj sit on i nie or opieraj lean się against na urządzeniu. the unit. Urządzenie The unit may może tip over się causing przewrócić injury. i spowodować obrażenia. Nie Do not stawiaj put na vases urządzeniu or any wazonów other lub objects innych filled przedmiotów with water wypełnionych on the unit. wodą. Woda Water may może leak dostać into the się unit do adversely urządzenia, affecting niekorzystnie electric insulation wpływając and cause na electric izolację shock i powodując and/or fire zwarcie, by short-circuiting. a w rezultacie porażenie prądem i/lub pożar Nie Do używaj not use urządzenia the unit where w miejscach, it may w be których może być exposed wystawione to direct na bezpośrednie sunlight or other nasłonecznienie weather lub inne conditions. czynniki (This pogodowe. unit is (To for urządzenie indoor use może only.) być używane tylko wewnątrz.) Może This may to spowodować cause overheating, przegrzanie, porażenie electric shock prądem and/or i/lub pożar fire w skutek caused przebicia by an electric elektrycznego. leak. Nie Do używaj not use urządzenia the unit in w narrow, niewielkich, zamkniętych miejscach, enclosed places takich jak such szafy, as przestrzeń inside pomiędzy meblami closets, itp. between Może pieces to ograniczyć of furniture, etc. wentylację This results i in spowodować poor wytwarzanie ventilation and ciepła may cause i/lub pożar. heat generation and/or fire. Nie Do używaj not use urządzeń combustion spalających appliances na drodze wylotu in the powietrza. path of the Może air outlet. to spowodować niekompletne spalanie w This urządzeniu. may cause incomplete combustion in the appliance. Nie Do używaj not use urządzenia the unit w in miejscach, places w where których chemicals używane są are chemikalia used (such (np. szpitale, as hospitals, fabryki, factories, laboratoria lub salony piękności). laboratories or beauty salons). Chemikalia i rozpuszczalniki, które dostają się Chemicals do powietrza and solvents mogą uszkodzić evaporated urządzenie tank i spowodować to leak, resulting wyciek in damage wody ze tozbiorni- ka, property. a w rezultacie uszkodzenie in the air may harm the unit and cause water in the mienia. Nie Do używaj not use urządzenia the unit for do zastosowań special specjalnych, purposes, such takich as jak preservation konserwacja of żywności, food, art or dzieł scientific sztuki lub works. prac naukowych. Może to negatywnie wpłynąć na jakość przechowywanych przedmiotów. Nie odprowadzaj wody w sposób ciągły, jeśli istnieje możliwość spadku temperatury wokół węża do punktu zamarzania. Woda wewnątrz węża może zamarznąć i uniemożliwić wypływanie wody ze zbiornika. Woda może wyciec z urządzenia i uszkodzić pobliskie obiekty. Do not drain water continuously if there is a possibility that temperature around the hose could drop to freezing point. Water inside the hose may freeze and prevent the water in the tank from flowing out. The water may leak from the unit and damage surrounding objects. Nie używaj urządzenia w miejscach, w Do not use the unit in places których może wystąpić wyciek oleju that may be subject to oil or lub palnego gazu. flammable gas leakage. Taki Such wyciek a leak może around spowodować the unit may cause zapłon i pożar. combustion and fire. Nie Do zdejmuj not remove styropianu the z elementu Styrofoam pływaka. from the Element floating pływaka element. nie będzie w stanie wykryć napełnienia zbiornika, The floating co element może prowadzić resulting do wycieku in water wody, leakage, a w which rezultacie may uszkodzić will not be able to detect a full tank przedmioty damage surrounding wokoło lub objects spowodować or cause porażenie electric prądem shock i/lub and/or przebicia an electric elektryczne. leak. Nie Do not myj wash urządzenia wodą. Nie używaj the unit urządzenia with water. w Do miejscach, use the w unit których where it not może ono mieć kontakt is likely z wodą. to come in contact with water. Wystawienie Exposure to water na działanie may result wody in fire może or spowodować pożar lub porażenie prądem w skutek przebicia electric shock elektrycznego. caused by an electric leak. Nie Do kieruj not wylotu powietrza z urządzenia bezpośrednio na ciało. Jeśli directly ciało jest at wystawione If air-flow is dir na długotrwałe the body for działanie strumienia periods, it may powietrza, może one s to phprowadzić do condition osłabienia przez odwodnienie. deh Zainstaluj Install the urządzenie unit in a w location płaskim where i stabilnym miejscu. Jeśli the floor urządzenie is flat się and przewróci, stable. zebrana w nim If the woda unit falls może over, wylać the water się i collected spowodować in the uszkodzenia water tank may pobliskich leak damaging przedmiotów, surrounding a objects także and pożar in turn i porażenie result in fire prądem or electric w skutek shock caused przebicia by an elektrycznego. electrical leak. Chwyć Grasp za the wtyczkę plug and i wyciągnij remove from ją z gniazdka the zasilającego. power socket. Wyjmując wtyczkę z gniazdka nią When pod removing kątem nie ciągnij lub the za plug za przewód, from gdyż może the power to spowodować socket, not uszkodzenie pull on it diagonally or by the cord as this may cause the bolców/przewodów projections/wiring to be i w damaged rezultacie resulting zwarcie, in porażenie a short circuit, prądem electric lub shock pożar. or fire. Przed Before przeniesieniem moving the unit urządzenia zawsze wyłączaj je, odłączaj always od sieci i usuwaj switch wodę it off, ze unplug zbiornika. it and remove Przeniesienie water from the urządzenia, water tank. gdy woda znajduje się w zbiorniku, może spowodować Moving wyciek the unit i with uszkodzenie water in its pobliskich tank may przedmiotów, cause the water a to w leak rezultacie and damage porażenie the prądem surrounding i/lub objects przebicie and elektryczne. in turn result in electric shock and/or an electric leak. Przed użyciem urządzenia 5

6 Środki ostrożności (c.d.) UWAGA Po After opróżnieniu emptying zbiornika, the tank, przenoś urządzenie, mocno chwytając za transport the unit by uchwyt. Utrata the handle równowagi firmly. podczas przenoszenia Losing your footing urządzenia while carrying może prowadzić unit may cause do obrażeń personal lub injury or damage to the floor. uszkodzenia podłogi. Gdy When używasz using wylotu the continuous do ciągłego odprowadzania, drainage outlet, upewnij make się, sure że to wąż position jest ustawiony the hose tak, so że that woda the odpływa water drains bez przeszkód. without Woda obstruction. może wyciec ze zbiornika i uszkodzić The water in pobliskie the tank may obiekty. leak and damage surrounding objects. Używaj urządzenia ostrożnie w Use the unit with caution in rooms pomieszczeniach, w których ściany, where the walls, furniture and art meble i dzieła sztuki są wrażliwe na work suche are powietrze, vulnerable gdyż to dry może air, to as it prowadzić may cause do cracks pękania and i łuszczenia warping. się. Podczas czyszczenia Switch the unit urządzenia wyłącz je and i odłącz unplug od źródła fr zasilania. the power sour Gdy when urządzenie cleaning jest When the unit is fan rotates at high speeds cause injury. włączone, wewnętrzny wentylator obraca się z dużą szybkością i może powodować obrażenia. Jeśli Unplug nie używasz the unit urządzenia from the power przez długi source czas, when odłącz not je using od zasilania. the unit W przeciwnym razie może wystąpić for an extended period of time. przegrzanie, porażenie prądem i/lub Otherwise pożar it w may skutek cause przebicia fire and/or shock caused by an electric leak. elektrycznego. Wskazówki dotyczące osuszania Przed użyciem opróżnij zbiornik. Podczas działania staraj się nie otwierać drzwi/okien. Suszenie prania we wnętrzu Skieruj żaluzje na pranie. Rozwieś pranie tak, aby poprawić przepływ powietrza. Zachowaj w pomieszczeniu temperaturę powyżej 16 C, używając grzejnika. Instalacja osuszacza Używaj osuszacza w niewielkim, zamkniętym pomieszczeniu. Czasy suszenia różnią się w zależności od rodzaju prania i temperatury pomieszczenia. W niskich temperaturach (10 C) suszenie trwa około dwa razy dłużej niż normalnie (20 C+). Przepływ powietrza jest najmocniejszy po prawej stronie u góry urządzenia. Podczas When draining ciągłego water odprowadzania continuously lub or left pozostawienia unattended for urządzenia long periods, na długo bez nadzoru, sprawdzaj je inspect the unit every two weeks. co dwa tygodnie. Nie Do pozwól, not allow aby debris zabrudzenia to clog the zatkały filter/hose as this may cause overheating/leakage. filtr/wąż, gdyż może to spowodować przegrzanie/wyciek. Upewnij się, że wokół urządzenia pozostawiono nieco przestrzeni. <Do użycia blisko ściany> Przynajmniej 50 cm Zatrzymaj żaluzje w pozycji Przynajmniej 20 cm pionowej. Wydmuchiwanie powietrza na ściany może spowodować plamy. Przynajmniej 2 cm Przynajmniej 20 cm 6 Ostrzeżenia Zawsze utrzymuj urządzenie w pozycji pionowej. Nachylenie urządzenia może spowodować wyciek wody ze zbiornika do urządzenia, a w rezultacie nieprawidłowe działanie. Jeśli to nastąpi, skontaktuj się z numerem serwisowym, podanym na ostatniej stronie, aby uzyskać poradę. Uszkodzenia osuszacza spowodowane Hałas podczas działania. Ustaw urządzenie na macie. Powoduje to zredukowanie wibracji i hałasu. Zapobiega także odciskom na dywanie. Przynajmniej 20 cm warunkami atmosferycznymi (np. przez sól lub siarkę), nie są objęte gwarancją. Nie przenoś urządzenia w pozycji poziomej. Może to spowodować nieprawidłowe działanie. Takie usterki NIE są objęte gwarancją.

7 Nazwy i funkcje części Przód Panel sterowania Filtr fotokatalityczny do mycia 24~25 (poniżej: filtr fotokatalityczny) (omówienie w polu poniżej) Dostarczany wraz z urządzeniem. Zainstaluj przed użyciem. 10 Filtr wstępny 23 Tył Zbiornik na wodę Pokrywa zbiornika Element pływaka 21 Przednie drzwiczki Panel przedni 10 Przedni wlot powietrza Nie blokuj. Co to jest filtr fotokatalityczny do mycia? Fotokatalityczny filtr do mycia składa się z dwóch warstw: białego filtra cząsteczkowego i niebieskiego filtra odświeżania powietrza. <Filtr cząsteczkowy> Filtr cząsteczkowy usuwa pyłki* i cząstki pyłu. <Filtr odświeżacza powietrza> Specjalny środek do odświeżania powietrza zawarty we włóknach absorbuje substancje zapachowe, takie jak amoniak. Substancje zapachowe są rozbijane za pomocą fotokatalizy, co powoduje ciągłe odświeżanie powietrza. Ponieważ cząsteczkowe i odświeżające właściwości filtra odnawiane są poprzez zwykłe wysuszenie i pozostawienie go na słońcu, filtr może być używany bez przerwy przez długi czas. Dym papierosowy i zawarte w nim toksyny, takie jak tlenek węgla, nie są usuwane przez ten filtr. * Średnica pyłków: około µm Przed użyciem urządzenia Uchwyt 20 Podnieś uchwyt podczas transportu. Żaluzja 16 UWAGA Nie jest możliwe zdjęcie tylnego panelu, ponieważ pokazane dwie pozycje są zamocowane za pomocą dwóch specjalnych śrub. W przypadku usterki urządzenia skontaktuj się z dealerem Mitsubishi: Boczne wloty powietrza (lewy/prawy) Nie blokuj. Czujnik Nie zasłaniaj. Wylot ciągłego odprowadzania 22 Wtyczka zasilająca W czasie zakupu zbiornik na wodę może zawierać resztki wody. Jest to wynik ostatnich testów fabrycznych i nie oznacza usterki. 7

8 Nazwy i funkcje części (c.d.) Panel sterowania Lampa Lampki aktualnego trybu. Przycisk wyboru Przełączanie trybów. 13 Przycisk trybu Przełączanie z jednego trybu pracy na drugi. Wybór wilgotności Służy do ustawiania docelowej wilgotności. 14~15 Blokada dla dzieci Aby ustawić blokadę dla dzieci, przytrzymaj przycisk trybu wciśnięty przez trzy sekundy. 20 Przycisk żaluzji wachlarza Ustawia kierunek żaluzji wachlarza lub blokuje ją w danej pozycji. 16 WŁ./WYŁ. programatora Ustawienie programatora. 18~19 Panel LCD Wszystkie kontrolki z panelu LCD pokazano poniżej. Kontrolka trybu Oznacza aktualny tryb pracy. 14~15 Kontrolka wilgotności Wskazuje przybliżoną wilgotność. oznacza bieżącą wilgotność oznacza ustawienie automatycznego trybu wilgotności. Aktualna wilgotność wyświetlana jest w zakresie od 30 do 80%. 12 Monitor wychylenia Wyświetlacz timera Sygnalizuje kierunek Wyświetla czas ustawiony wychylenia żaluzji. jako czas WŁ./WYŁ ~19 Kontrolka blokady dla dzieci Wyświetlona, gdy blokada dla dzieci jest aktywna. 20 8

9 Lampka suszenia wnętrza Błyska podczas procesu suszenia wnętrza. Przycisk suszenia wnętrza Włącza/wyłącza suszenie wnętrza. 17 Lampka zasilania Włącza się, gdy urządzenie jest włączone. Przycisk zasilania Służy do włączania i wyłączania urządzenia. Lampka pełnego zbiornika Zapala się ostrzegając o napełnieniu zbiornika wody Lampka odświeżacza powietrza Świeci się, gdy działa tylko odświeżacz powietrza. Przycisk odświeżacza powietrza Przełącza na działanie samego odświeżacza powietrza. Do wyboru jest 7 trybów pracy. EASY DEHUMIDIFYING (ŁATWE OSUSZANIE) LAUNDRY (PRANIE) LOW (NISKIE) MILDEW GUARD (ZABEZPIECZENIE PRZED PLEŚNIĄ) LOW TEMP (NISKA TEMPERATURA) AUTOMATYCZNE AIR PURIFIER (ODŚWIEŻACZ POWIETRZA) 15 Wszystkie tryby obejmują funkcje osuszacza i odświeżacza powietrza. Działanie samego odświeżacza powietrza. Funkcja osuszania jest wyłączona. Przed użyciem urządzenia Wyświetlacz informacji Określa stan pomieszczenia i urządzenia. Kontrolka niskiej temperatury Kontrolka włącza się, jeśli temperatura w pomieszczeniu spada poniżej 15 C. Zalecane jest włączenie trybu Low Temp (Niska temperatura). 14 Kontrolka ODSZRANIANIA Przepływ powietrza (osuszanie) zatrzyma się, a szron, który zgromadził się wewnątrz zostanie stopiony i spłynie do zbiornika, gdy włączona jest kontrolka. Odczekaj chwilę, gdyż praca zostanie wznowiona za około 5 minut. W trybie DEFROST (ODSZRANIANIE), przepływ powietrza (osuszanie) i wachlowanie zostaną zatrzymane. Zmienią się także dźwięki dobiegające z urządzenia. Funkcja DEFROST (ODSZRANIANIE) zostanie uruchomiona automatycznie, gdy temperatura pomieszczenia spadnie poniżej 15 C (może to następować nawet co 40 minut). Ostrzeżenie o wysokiej wilgotności Kontrolka błyska, gdy urządzenie jest wyłączone, a wilgotność w pokoju przekracza 75%. Aktywacja osuszacza zalecana jest, gdy błyska kontrolka. Jeśli nie jest używane ostrzeżenie o wysokiej wilgotności, wyciągnij wtyczkę z gniazdka zasilania.

10 O czym należy pamiętać Temperatura pomieszczenia może podnieść się o 2-4 C podczas działania. Osuszacz nie ma funkcji chłodzenia. Ze względu na ciepło wytworzone podczas pracy, temperatura pomieszczenia może podnieść się o 2-4 C. W rezultacie urządzenie może nadmuchiwać ciepłe powietrze, ale nie oznacza to usterki. Podczas zimy powietrze może nie zdawać się tak ciepłe, ponieważ temperatura spada poniżej temperatury ciała. Jak działa osuszacz? Jeśli wlejesz zimną wodę do naczynia, powietrze wokół staje się zimne, co powoduje formowanie się kropel wody na powierzchni naczynia. Osuszacz wykorzystuje to zjawisko w celu usuwania wilgoci z powietrza. Urządzenie odciąga powietrze z pomieszczenia, chłodzi je na wymienniku chłodzącym, co powoduje przekształcenie wilgoci w krople wody. Krople wody spływają do zbiornika na wodę. Osuszone powietrze jest ponownie podgrzewane przez wymiennik grzewczy, a następnie wypuszczane. Wilgotność powietrza zostaje więc zmniejszona przez powtarzanie kroków, i. Wymiennik chłodzący Wilgotne powietrze 1 Sprężarka Osuszone (ciepłe) powietrze 2 3 Wymiennik grzewczy Zbiornik na wodę Odczyt wilgotności na urządzeniu może różnić się od odczytu higrometru w tym samym pomieszczeniu Nawet w obrębie tego samego pomieszczenia poziomy temperatury i wilgotności mogą być różne w różnych miejscach. Jeśli higrometr i urządzenie znajdują się w różnych częściach pokoju, poziomy wilgotności mogą się wahać. Ponadto poziomy wilgotności mogą się różnić pomiędzy miejscami z dobrym przepływem powietrza i z brakiem przepływu. Traktuj odczyt na urządzeniu jako szacunkowy. Przed użyciem osusz Instalacja filtra fotokatalitycznego Filtr fotokatalityczny jest dostarczany z urządzeniem w momencie zakupu. Zainstaluj go przed użyciem urządzenia Wyjmij filtr fotokatalityczny z plastikowego opakowania. Zdejmij panel przedni i wstępny filtr. Panel przedni Zdemontuj trzymając od spodu. Zainstaluj filtr fotokatalityczny w filtrze wstępnym. Ustawiając paski u góry umieść filtr fotokatalityczny wewnątrz zapadek filtra wstępnego. Paski Zapadki (6) Filtr wstępny Zdemontuj trzymając zapadki. Wydajność pozostaje bez zmian, nawet jeśli metalowe żeberka jednostki głównej są nieco zgięte. Zamontuj filtr wstępny i panel przedni. 10 Dlaczego są różne? <Przyczyna> Niespójności temperatury i wilgotności Różne rozmieszczenie Różnica precyzji higrometru Zamontuj trzymając zapadki. Zahacz górną krawędź o górną część urządzenia i wsuń dolną część.

11 acza Prawidłowe instalowanie zbiornika na wodę Przednie drzwiczki Pokrywa zbiornika Otwórz przednie drzwiczki. Sprawdź, czy pokrywa jest prawidłowo założona na zbiorniku na wodę. Wsuń zbiornik do środka. Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania. Używaj tylko gniazdek zasilających V AC. Widoczne jest wskazanie aktualnego poziomu wilgotności. Jeśli żaluzja jest otwarta, zamyka się automatycznie. Przed użyciem urządzenia 11

12 Włączenie i wyłączenie urządzenia Aby włączyć urządzenie 12 Zapala się kontrolka zasilania Wyświetlony zostaje tryb. Żaluzja otwiera się automatycznie. Aby rozpocząć osuszanie, wybierz odpowiedni tryb. 13~15 Sprężarka nie włącza się przez 3 minuty, jeśli urządzenie zostanie włączone zaraz po wyłączeniu lub podłączeniu do gniazdka zasilającego. (Ma to na celu ochronę sprężarki.) Gdy rozpoczyna się osuszanie, urządzenie zaczyna pracować głośniej. Osuszacz zapamiętuje tryb, w którym pracował. Nawet jeśli wtyczka zostanie odłączona lub zasilanie wyłączone, urządzenie wznawia pracę z poprzednim ustawieniem. Aby wyłączyć Niezbędne pozycje Kontrolka zasilania gaśnie. Kontrolka trybu gaśnie. Wewnątrz rozpoczyna się suszenie, jeśli funkcja ta była aktywowana. 17 Jeśli temperatura w pomieszczeniu spada poniżej 15 C, tryb odszraniania jest aktywowany co 40 minut (na około 5 minut), co powoduje odprowadzenie wody do zbiornika. 9 Urządzenie może działać w zakresie temperatur pomieszczenia 1-35 C. Jeśli jednak temperatura pomieszczenia przekroczy 35 C, urządzenie może działać w trybie dmuchawy lub zwiększyć przepływ powietrza. Jest to spowodowane wzrostem temperatury wewnątrz pomieszczenia i zadziałaniem mechanizmu ochronnego. Aby obniżyć temperaturę w urządzeniu, używając żaluzji skierować ją W GÓRĘ. Jeśli temperatura jest niższa od 1 C, odprowadzona woda jest bliska zamarznięcia, uniemożliwiając pracę osuszacza. Działa tylko dmuchawa. Odczytanie wyświetlacza wilgotności Przykład Przykład CURRENT oznacza bieżącą wilgotność. Obecny zakres wilgotności ustawiony jest pomiędzy 30-80%. Poziomy wilgotności poniżej 30% wyświetlane są jako 30%. Poziomy wilgotności powyżej 80% wyświetlane są jako 80%. SELECTION oznacza wybrany poziom wilgotności (tylko w trybie automatycznym). 15 Lampka pełnego zbiornika Urządzenie automatycznie wyłącza się, sygnalizując wypełnienie zbiornika lampką i sygnałem dźwiękowym. Opróżnij zbiornik na wodę. 21 Lampka pełnego zbiornika zapala się. (Brzmi ciągły sygnał urządzenia). Przepływ powietrza zostaje zatrzymany (żaluzja wachlarza zatrzymuje się). Monitor wychylenia wyłącza się. Sprężarka wyłącza się. Po usunięciu wody i wymianie zbiornika, lampka pełnego zbiornika gaśnie i urządzenie automatycznie wznawia pracę. Gdy lampka pełnego zbiornika włącza się, nie jest możliwe wykonanie jakiejkolwiek operacji, oprócz WŁ./WYŁ.

13 Łatwa obsługa Urządzenie automatycznie monitoruje temperaturę/wilgotność wnętrza, dzięki czemu nie ma potrzeby prowadzenia niewielkich regulacji. Użyj ŁATWEGO OSUSZANIA do osuszenia pomieszczenia i funkcji PRANIE do suszenia ubrań. Każde naciśnięcie powoduje zmianę. EASY DEHUMIDIFYING (ŁATWE OSUSZANIE) LAUNDRY (PRANIE) Zapala się lampka wybranego trybu. EASY DEHUMIDIFYING (ŁATWE LAUNDRY (PRANIE) Y The OSUSZANIE) Urządzenie działa przez 12 godzin i unit operates intermittentl y The unit operates for 12 hour s and Urządzenie contr olling działa the airflo z przerwami, w to remo kontrolując automatycznie się wyłącza. ve the automaticall y s witches off. przepływ damp feeling powietrza in the i usuwając air. (There z niego is no need wilgoć. (Nie ma potrzeby ustawiania poziomu to set the humidity level.) wilgotności.) When the room temperature is high, the Gdy temperatura pomieszczenia jest wysoka, blower operates to decrease the damp działa dmuchawa, która ma za zadanie zmniejszyć feeling. odczuwaną wilgotność. Przepływ The airflow powietrza or louvre lub operation praca żaluzji may mogą stop zatrzymać się, w zależności od poziomu accor ding to the humidity level. wilgotności. Obłsuga Poziom wilgotności (%) Humidity level (%) Temperatura Room temperatur e is pomieszczenia below 27 C - spada the unit poniżej automatically 27 C - urządzenie sets the automatycznie humidity level ustawia poziom accor ding wilgotności to thew zależności temperatur od e. temperatury Room temperature ( C) Temperatura pomieszczenia ( C) Room temperatur e is Temperatura pomieszczenia jest above wyższa 27 C od 27 C - the - unit urządzenie lowers zmniejsza the humidity poziom wilgotności level to 50%, do 50%, then następnie activates włącza dmuchawę. the blower. Osuszacz The dehumidifier jest ponownie is aktywowany, reactivated gdy when wilgotność wzrasta humidity do 60%. rises to 60%. Informacje Drain the tank bef ore use. Przed użyciem opróżnij zbiornik. The Urządzenie unit may może stop zatrzymać before the się przed washing osuszeniem dries because ubrań, ze of względu a full tank. na wypełniony zbiornik. Do Nie not używaj use w in połączeniu conjunction z programatorem with the OFF timer wyłączenia.. The Programator timer may może turn wyłączyć the unit urządzenie off before przed the washing osuszeniem dries. prania. The Poniższe follo wing warunki conditions uniemożliwiają pre vent dokładne clothes from wysuszenie drying ubrań: well: Room Temperatura temperatur pomieszczenia e below 15 C, poniżej large 15 C, volume duża of ilość laundr prania, y; laundr zbyt blisko y not rozwieszone spaced well; pranie, clothes ubrania of thick z grubej fabric tkaniny, and duże spacious pomieszczenie. room. 6 6 Informacje Naciśnięcie przełącznika wyboru wilgotności w trybie ŁATWE OSUSZANIE lub PRANIE zmienia tryb na AUTO

14 Ustawianie trybów LOW (NISKO), MILDEW GUARD (ZABEZPIECZENIE PRZED PLEŚNIĄ) i LOW TEMP (NISKA TEMPERATURA) Tryb LOW używany jest, gdy chcesz pozostawić osuszacz włączony. MILDEW GUARD hamuje wzrost pleśni. Tryb LOW TEMP zapobiega kondensacji lub używany jest przy niskich temperaturach pomieszczenia. Każde naciśnięcie powoduje zmianę. Poziom osuszania zmniejsza się wraz z temperaturą i wilgotnością. Poziom wilgotności nie może być ustawiony w trybach LOW, MILDEW GUARD i LOW TEMP. LOW Osuszacz działa niezależnie od poziomu wilgotności. MILDEW GUARD Informacje Urządzenie automatycznie obniża poziomy wilgotności raz dziennie, hamując wzrost pleśni. Urządzenie działa z przerwami przez 2-4 godzin dziennie (na 24 godziny). operates Czas mittently działania for waha 2-4 hours się w zależności a day (24 od ON (WŁ.) The wilgotności. operating time varies depending on the humidity. 24 godziny 24 godziny The unit continues to operate when the humidity does Urządzenie działa nadal, jeśli poziom wilgotności nie decrease. Humidity zmniejsza 40% Approx. się. Gotowość Gotowość Powtó- hours rzenie Humidity Wilgotność 50% Approx. 40% ok. 24 godziny. hours Osuszanie Osuszanie Wilgotność 50% ok. 4 godziny. Refrain Unikaj from włączania turning wentylatorów on ventilation lub fans otwierania or opening okien windows i drzwi, gdyż or doors obniża as this to wydajność. lowers performance. Mildew Wzrost growth pleśni may może still nadal occur następować, due to the w fungus zależności type and od typu conditions grzyba i of warunków the room. pomieszczenia. E.g. Np. Rooms pokoje, that w których contain zachodzi excessive wysoka condensation, kondensacja, bathrooms, łazienki and i miejsca places ze with złym bad przepływem airflow (insides powietrza of closets (wnętrza and szaf behind i obszary furniture). za meblami). This Ten mode tryb nie does powoduje not remove usunięcia existing istniejącej mildew. pleśni. Do not use in conjunction with OFF Timer mode. Effects may not be achieved. Nie używaj w połączeniu z trybem programatora wyłączenia. Może to uniemożliwić efektywne działanie. Urządzenie LOW TEMP The działa unit operates bez przerwy, continuously automatycznie automatically kontrolując przepływ controlling powietrza, airflow w zależności od temperatury according pomieszczenia. to room temperature. Przepływ powietrza The air jest flow najmocniejszy is strongest poniżej below 15 C. 15 C. Użycie trybu The use LOW of TEMP LOWjest TEMP zalecane, mode gdy świeci is recommended się kontrolka niskiej when temperatury the Low. 9 temperature indicator is lit. 9 Informacje temperature is low, condensation may still form on windows exposed to the air even when LOW TEMP mode is operating. Gdy temperatura jest niska, na oknach wystawionych na powietrze z zewnątrz może nadal występować kondensacja, nawet jeśli włączony jest tryb LOW TEMP. Jak tłumiony jest wzrost pleśni? Pleśń nie może produkować nowych zarodników, jeśli osuszana jest grzybnia. Funkcja zabezpieczenia przed pleśnią działa w oparciu o tę zasadę. (Jednak same zarodniki są odporne na suche warunki.) Identification of Aspergillus and Penicillium <artykuł naukowy Dr. K. Abe z Centrum Badawczego Biologii Środowiskowej> 14

15 AUTOMATYCZNE Gdy chcesz ustawić poziom wilgotności. AIR PURIFIER (ODŚWIEŻACZ POWIETRZA) Praca samego odświeżacza powietrza. Wokół AUTO pojawia się ramka. Przycisk MODE (TRYB) także umożliwia wybór AUTO. Zapala się lampka odświeżacza powietrza. Aby powrócić do poprzedniego trybu, ponownie naciśnij przycisk odświeżacza powietrza. AUTOMATYCZNE Urządzenie zachowuje poziom wilgotności, The unit maintains the humidity level by automatycznie kontrolując przepływ powietrza i automaticall w razie potrzeby y contr pracując olling z przerwami. airflo w and Wystarczy operating tylko intermittentl ustawić poziom y as necessar wilgotności. y. All you ha ve to do is set the humidity level. Urządzenie wyłącza się, gdy aktualna wilgotność The unit turns off when current humidity spada poniżej ustalonego poziomu wilgotności decr eases past the set humidity level, and i włącza się ponownie, gdy poziom ten zostaje restar przekroczony. ts when (Przepływ the level powietrza is exceeded. i wachlarz (air flow and zatrzymują louvre się.) stops) The unit operates for minutes continuously Urządzenie działa przez 6 minut bez przerwy, regar niezależnie dless od of poziomu the humidity wilgotności level zaraz immediately po after turning the power on. Informacje włączeniu zasilania. Częste Frequent otwieranie use of wyjść exits i and wielkość/warunki room pomieszczenia size/conditions mogą may uniemożliwiać cause the humidity osiągnięcie to ustawionego not reach the poziomu set level. wilgotności. <Aby wyświetlić poziom wilgotności/aby ustawić poziom wilgotności> ponownie Jednorazowe naciśnięcie przycisku wyświetla ustalony poziom wilgotności z kontrolką. Po trzech sekundach na wyświetlaczu ponownie pojawia się aktualna wilgotność. Naciśnięcie przycisku, gdy wyświetlone jest powoduje ustawienie poziomu wilgotności. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę ustawienia wilgotności. AIR PURIFIER (ODŚWIEŻACZ POWIETRZA) Urządzenie oczyszcza powietrze, przepuszczając je przez wstępny filtr i filtr fotokatalityczny. Funkcja osuszania jest wyłączona. The Powietrze air passes przechodzi through przez the filtr photocatalytic fotokatalityczny filter we wszystkich in all modes, trybach, cleaning dzięki czemu the air jest even if the oczyszczane air purifier nawet, lamp gdy is not lampka lit. odświeżacza Cigar powietrza ette smoke nie jest zapalona. and toxins found in smoke, Dym papierosowy such as carbon i zawarte monoxide, w nim toksyny, cannot takie be jak removed tlenek węgla, with nie these są usuwane filters. przez te filtry. Informacje Obłsuga 15

16 Funkcja żaluzji wachlującej (jak odczytać stan wychylenia) Można włączyć wachlowanie żaluzji. Wybierz jedno z 4 możliwych ustawień, odpowiednio do potrzeb. Zatrzymanie wachlowania Uruchomienie działania wachlowania. Wyświetlany jest stan wychylenia. Wachlowanie zatrzymuje się, gdy przewód zasilający zostaje odłączony. Każde naciśnięcie przycisku powoduje WIDE (SZEROKO) UPWARD (W GÓRĘ) REAR (TYŁ) Jest to wskazanie zakresu wychylenia żaluzji. (Ruch żaluzji i monitora nie są zsynchronizowane.) Zadanie Zatrzymanie żaluzji pod odpowiednim kątem Zalecane ustawienie wachlowania Zatrzymanie wachlowania Wyjaśnienie trybów wachlowania Żaluzja zatrzymuje się w pozycji pionowej. Monitor wychylenia wyłącza się. Aby ustawić żaluzję pod odpowiednim kątem, odczekaj do momentu zatrzymania żaluzji, a następnie wyreguluj ręcznie. Pokrywanie całego pokoju WIDE (SZEROKO) Żaluzja obraca się od pozycji GÓRNEJ od pozycji TYŁ. Suszenie ubrań, itp. UPWARD (W GÓRĘ) Szybkość wachlowania jest kontrolowana automatycznie tak, aby powietrze kierowało się na pranie pod wszystkimi kątami Żaluzja porusza się powoli przez przynajmniej 30 wychylenia, ponieważ czas na przejście tylnego łuku jest krótszy od czasu na przejście łuku w górę, podczas ruchu ze stałą szybkością. Kierowanie powietrza do szafy REAR (TYŁ) Informacje Poziom hałasu emitowanego przez urządzenie zmienia się w zależności od kąta przepływu powietrza. Żaluzja może zatrzymać się na maksymalnie 8 sekund w celu skorygowania pozycji, po czym można wznowić pracę. Jeśli żaluzja zostanie wytrącona z odpowiedniego ustawienia, ustaw ją prawidłowo stosując powyższą procedurę. 16 Uwaga Zatrzymaj żaluzję w pozycji pionowej, gdy używasz urządzenia pod ścianą. Wydmuchiwanie powietrza na ściany może spowodować plamy.

17 Suszenie wewnętrzne Wnętrze urządzenia może zostać osuszone w celu stłumienia rozrostu pleśni na wymienniku chłodzącym. Suszenie wnętrza zalecane jest w dniach, w których używany jest osuszacz. Praca automatyczna Aby aktywować suszenie wnętrza po każdym użyciu. Obsługa ręczna Aby aktywować suszenie wnętrza przez naciśnięcie przycisku. Gotowość do suszenia wnętrza (Lampka suszenia wnętrza zapalona), gdy urządzenie jest włączone. Suszenie wnętrza rozpoczyna się, gdy kończy się praca urządzenia. Gdy urządzenie jest wyłączone, tryb PRANIE zostaje wyłączony lub programator wyłączenia kończy pracę. Rozpoczyna się suszenie wnętrza Lampka suszenia wnętrza błyska, kontrolka wilgotności gaśnie, a żaluzje zatrzymują się w pozycji pionowej. Tryb suszenia wnętrza Suszenie wnętrza kończy się Lampka suszenia wnętrza gaśnie i żaluzje zamykają się. <Aby wyłączyć pracę automatyczną> przycisk suszenia wnętrza, gdy urządzenie jest włączone (lampka Suszenie wnętrza wyłącza się)., gdy urządzenie jest wyłączone. Rozpoczyna się suszenie wnętrza Lampka suszenia wnętrza błyska, kontrolka wilgotności gaśnie, a żaluzje zatrzymują się w pozycji pionowej. Tryb suszenia wnętrza Suszenie wnętrza kończy się Lampka suszenia wnętrza gaśnie i żaluzje zamykają się. Aby przerwać suszenie wnętrza przycisk suszenia wnętrza, gdy urządzenie pracuje w trybie suszenia wnętrza (lampka Suszenie wnętrza wyłącza się). przycisk zasilania, aby przerwać suszenie wnętrza i powrócić do normalnej pracy. Obłsuga Informacje Podłączenie/odłączenie wtyczki zasilającej dezaktywuje pracę automatyczną. Ta funkcja nie powoduje usunięcia istniejącej pleśni. Ponadto przerwanie suszenia wnętrza może osłabić efektywność pracy urządzenia. Nie zamykaj żaluzji podczas suszenia wnętrza, gdyż spowoduje to hałas. Wilgoć usunięta z wnętrza urządzenia może spowodować wzrost wilgotności w pomieszczeniu. Powietrze wychodzące z urządzenia może wydawać się białe, w zależności od wilgotności lub temperatury pomieszczenia. Powietrze wychodzące z wnętrza urządzenia może mieć zapach substancji zapachowych*, które nie zostały wyłapane przez filtr w skutek rozpuszczenia w wodzie. * Filtr fotokatalityczny służy głównie do absorbowania amoniaku. Programator wyłączenia nie może być ustawiony podczas suszenia wnętrza. <Osuszanie wnętrza> OFF (WYŁ.) Ta operacja trwa około jednej godziny. Jeśli jednak temperatura pomieszczenia jest niższa od 1 C, czas suszenia jest skrócony w celu ochrony sprężarki. Prawidłowa praca Osuszacz Odświeżacz powietrza Przepływ powietrza Około 30 min. Suszenie wnętrza (około jednej godziny.) Przepływ powietrza zostaje zatrzymany; sprężarka zostaje Odgłosy pracy włączona (odgłos pracy). Sprężarka działa w zależności od temperatury pomieszczenia. Około 20 min. Sprężarka zatrzymuje się Przepływ powietrza Około 10 min. Urządzenie wyłącza się automatycznie 17

18 Używanie programatora Praca programatora wyłączenia Programator wyłączenia można ustawić w zakresie od 1 do 9 godzin. Ustaw programator, gdy zasilanie zostaje włączone Aby ustawić Włącz zasilanie. 12 Wybierz tryb pracy. 13~15 Wybierz odpowiedni tryb pracy. Zmień kierunek wachlowania żaluzji. Wybierz odpowiednie ustawienie. 16 Ustaw czas pracy. Po jednym naciśnięciu pojawia się znak [ ] i [OFF]. Każde kolejne naciśnięcie zmienia wyświetlacz na ustawienie od 1 do 9 godzin. (Przytrzymaj wciśnięty przycisk, aby automatycznie przejść przez kolejne numery.) Bez wyświetlania (Tryb Low/nisko) Aby anulować <Jeśli chcesz wyłączyć urządzenie> przycisk zasilania (Power off) Programator wyłączenia zostaje anulowany. <Jeśli chcesz wyłączyć tryb programatora wyłączenia i kontynuować działanie> Trzymaj wciśnięty do momentu zniknięcia z wyświetlacza pozostałego czasu. Urządzenie powraca do trybu LOW (NISKIE). Programator wyłączenia zostaje ustawiony. Programator wyłączenia zostaje anulowany. Poniżej przedstawiono przykładowy wyświetlacz ze wskazaniem automatycznego osuszania (ustawionego na 60%), ustawieniem wychylenia na WIDE (SZEROKO) i programatorem wyłączenia ustawionym na 2. Czas pozostały do automatycznego wyłączenia urządzenia jest wskazywany z dokładnością do godziny. Gdy ustawiony czas zostaje osiągnięty, urządzenie wyłącza się i żaluzje zamykają się automatycznie. Wewnątrz rozpoczyna się suszenie, jeśli funkcja ta była aktywowana. 17 Informacje Opróżnij zbiornik na wodę przed włączeniem urządzenia. Urządzenie wyłącza się i lampka wypełnienia zbiornika włącza się, jeśli zbiornik wypełnia się w czasie pracy. Nie można jednocześnie ustawić programatora wyłączenia i włączenia. Nie używaj trybu wyłączenia programatora w połączeniu z trybem LAUNDRY lub MILDEW GUARD. Programator wyłączenia nie może być ustawiony podczas suszenia wnętrza. 18

19 Obsługa programatora włączenia Programator włączenia można ustawić w zakresie od 1 do 9 godzin. Ustaw programator, gdy zasilanie zostaje wyłączone. Aby ustawić 1 2 Wyłącz zasilanie. 12 Ustaw czas, w którym chcesz włączyć urządzenie. Poniżej przedstawiono przykładowy wyświetlacz ze wskazaniem automatycznego osuszania (ustawionego na 60%), ustawieniem wychylenia na WIDE (SZEROKO) i programatorem włączenia ustawionym na 5. jeden raz. Lampka zasilania, kontrolka trybu i [ ] na wyświetlaczu cyfrowym błyskają. Włącza się kontrolka [ON]. Każde kolejne naciśnięcie zmienia wyświetlacz na ustawienie od 1 do 9 godzin. (Przytrzymaj wciśnięty przycisk, aby automatycznie przejść przez kolejne numery.) Czas pozostały do automatycznego włączenia urządzenia jest wskazywany z dokładnością do godziny. Gdy osiągnięty zostanie ustawiony czas, urządzenie samo się włącza. Obłsuga Bez wyświetlania (brak pracy) Wybierz tryb pracy. 13~15 Wybierz odpowiedni tryb pracy. Odpowiednio ustaw suszenie wnętrza. Zmień kierunek wachlowania żaluzji. 16 Wybierz odpowiednie ustawienie. Potwierdź czas rozpoczęcia pracy. Aby anulować przycisk zasilania (Power off) Programator włączenia zostaje anulowany. Zapalają się lampka zasilania i wyświetlacz programatora. Programator włączenia zostaje ustawiony. Urządzenie informuje Cię, jeśli zapomnisz nacisnąć przycisk zasilania, powodując błyskanie wyświetlacza programatora i kontrolki trybu oraz za pomocą sygnału alarmowego przez 1 minutę. Informacje Suszenie wnętrza zostaje wyłączone, gdy programator włączenia zostaje ustawiony podczas suszenia wnętrza. Funkcja programatora włączenia nie może być obsługiwana z użyciem komercyjnie dostępnego złącza programatora. 19

20 Używanie blokady dla dzieci Przenoszenie urządzenia Blokada Wyciągnij uchwyt i chwyć mocno. BLOKADA DLA DZIECI (3 SEK.) Wskaźnik blokady dla dzieci Przytrzymaj przez 3 sekundy lub dłużej. Blokada dla dzieci jest wyłączana, gdy przewód zasilania zostaje odłączony. Gdy blokada dla dzieci jest aktywowana, pozostałe przełączniki stają się nieaktywne. Wyłącz blokadę dla dzieci, aby używać innych przycisków. Jeśli zablokujesz urządzenie, gdy zasilanie jest wyłączone. Urządzenie nie włączy się, nawet jeśli naciśniesz przycisk ZASILANIA, aby je włączyć. Błyskać będzie tylko lampka BLOKADA DLA DZIECI. ( przycisk ZASILANIE ponownie, aby lampka się włączyła.) Uwaga Przed przeniesieniem urządzenia najpierw upewnij się, że woda została usunięta ze zbiornika na wodę, a następnie zamknij żaluzję. Nie przenoś urządzenia na boku, gdyż może to powodować usterki. Nie pozwól, aby przewód ciągnął się po ziemi, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie. Jeśli zablokujesz urządzenie, gdy zasilanie jest włączone. Urządzenie nie wyłączy się, nawet jeśli naciśniesz przycisk zasilania, aby je wyłączyć. Błyskać będzie tylko lampka BLOKADA DLA DZIECI. ( przycisk ZASILANIE ponownie, aby lampka się włączyła.) Zwolnienie blokady dla dzieci BLOKADA DLA DZIECI (3 SEK.) Przytrzymaj przez 3 sekundy lub dłużej. Lampka blokady dla dzieci gaśnie. 20

Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE. www.overmax.eu

Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE. www.overmax.eu Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE www.overmax.eu 1 Informacje podstawowe 1.1 Ogólne Dziękujemy za zakup naszego cyfrowego telefonu komórkowego GSM / GPRS. Przeczytanie

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach.

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Prawa autorskie www.navroad.com Dziękujemy za zakup urządzenia NavRoad. Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL KAMERA TERMOWIZYJNA THERMAL IMAGER KT-130

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL KAMERA TERMOWIZYJNA THERMAL IMAGER KT-130 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL KAMERA TERMOWIZYJNA THERMAL IMAGER KT-130 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA TERMOWIZYJNA KT-130 SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Wersja 1.01 25.01.2013 Kamera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player Instrukcja obsługi Owner's Manual Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Important Safety Instructions Caution: To

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kolorowy monitor LCD UWAGA

Instrukcja obsługi. Kolorowy monitor LCD UWAGA Instrukcja obsługi Kolorowy monitor LCD UWAGA Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zawartymi w niej informacjami o bezpieczeństwie użytkowania. Należy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po podstawowych funkcjach -użytkowanie bez komputera-

Przewodnik po podstawowych funkcjach -użytkowanie bez komputera- Przewodnik po podstawowych funkcjach -użytkowanie bez komputera- Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 Funkcje panelu sterowania Panel sterowania... 5 Obsługiwanie

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Prince 2. Instrukcja obsługi u User s Manual MODEL: DVD-015

Prince 2. Instrukcja obsługi u User s Manual MODEL: DVD-015 Prince 2 MODEL: DVD-015 Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. To ensure proper use of this product please read this User Manual carefully

Bardziej szczegółowo

URZ0198. SET TOP BOX Digital receiver. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL

URZ0198. SET TOP BOX Digital receiver. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL URZ0198 SET TOP BOX Digital receiver Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Owner s manual SAFETY INFORMATION TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

Bardziej szczegółowo

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H Projektor PE401H Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PE401H Wer.1/04/2013 DLP, BrilliantColor i DLP Link są znakami towarowymi Texas Instruments. IBM jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

LC-40LE540E / LC-46LE540E LC-40LE541E / LC-46LE541E LC-40LE542E / LC-46LE542E

LC-40LE540E / LC-46LE540E LC-40LE541E / LC-46LE541E LC-40LE542E / LC-46LE542E PIN TINS-F509WJZZ 12P04-PL-NG HRVATSKI SRPSKI SLOVENŠČINA POLSKI MAGYAR ČESKY SLOVENSKY УКРАЇНСЬКА EESTI LATVISKI LIETUVIŠKAI ΕΛΛΗΝΙΚΑ Tiskano u Poljskoj Štampano u Poljskoj Tiskano v Poljska Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi monitora

Instrukcja obsługi monitora Instrukcja obsługi monitora Actina 17B 1 Actina 17B Before operating the monitor please read this manual thoroughly. This manual should be retained for future reference. Contents Packing list 1 Precautions

Bardziej szczegółowo

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-32LU700E LC-40LU700E LC-46LU700E LC-32LE705E LC-40LE705E LC-46LE705E LC-52LE705E LC-32LX705E LC-40LX705E LC-46LX705E

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

HL195 HSG1145 OSD[V4.393]

HL195 HSG1145 OSD[V4.393] HL195 HSG1145 OSD[V4.393] OSD[V4.393] Przed rozpoczęciem użytkowania monitora proszę uważnie przeczytać podręcznik użytkownika. Proszę zachować podręcznik, aby móc z niego skorzystać w przyszłości. Deklaracja

Bardziej szczegółowo

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S LC-D65E LC-DH65E LC-DH65S LC-7D65E LC-7DH65E LC-7DH65S TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo