Osuszacz powietrza Nr produktu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Osuszacz powietrza Nr produktu 560632"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Nr produktu Strona 1 z 11

2 Działanie i obsługa pole obsługowe 4 godziny Wysoki Wilgotność powietrza Zbiornik Ciągła praca 2 godziny Niski Power Oczyść filtr Timer Wentylator Wł./wył. Filtr 1. WŁ./WYŁ. Włączanie wzgl. wyłączanie osuszacza powietrza 2. FILTR Po ok 250 roboczogodzinach, w zależności od miejsca użytkowania, zaświeci się wskaźnik wyczyść filtr, aby przypomnieć Państwu o konieczności oczyszczenia filtra. Wyjąć filtr (patrz strona 15) i oczyścić go. Aby wyłączyć wskaźnik, po oczyszczeniu filtra nacisnąć przycisk USTAWIANIE OSUSZANIA Stopień osuszania można ustawić pomiędzy poziomem ok 80% względnej wilgotności powietrza a ok 35% względnej wilgotności powietrza co 5%. Poza tym można wybrać funkcję CO do ciągłego osuszania. Strona 2 z 11

3 Naciskając przycisk (+) zwiększa się procentowa wartość osuszenia (powietrze będzie mniej osuszone), naciskając przycisk (-) uzyskają Państwo procentowo niższą wartość osuszenia (powietrze będzie bardziej osuszone) UWAGA: Jeśli wybrano funkcję CO ciągłego osuszania osuszacz powietrza będzie pracował z najwyższą wydajnością osuszania albo ze stałym odwadnianiem, albo tak długo, aż zbiornik się zapełni. Jeśli uruchamiają Państwo osuszacz powietrza po raz pierwszy, należy ustawić wartość procentową na 45% lub 50%. Takie ustawienie należy pozostawić przez przynajmniej 24 godziny, aby osuszacz powietrza mógł się wyregulować. Jeśli powietrze zawiera zbyt dużo wilgoci, należy wybrać niższą wartość wilgotności powietrza lub ustawienie ciągłej pracy. Urządzenie posiada trwający 3 minuty dobieg chroniący urządzenie. Aby utrzymać żywotność kompresora, wyłącza się on dopiero, jeśli urządzenie pracowało przez minimum 3 minuty. 4. WILGOTNOŚĆ w % Ten wskaźnik pokazuje ustawioną wilgotność powietrza w % na krótko po ustawieniu. Następnie wskazywana jest aktualna wilgotność powietrza w pomieszczeniu (dokładność +/- 5%). 5. Wentylator prędkość Steruje prędkością wentylatora. Nacisnąć przycisk, aby ustawić wyższą lub niższą prędkość. Ustawić wyżej, aby osiągnąć maksymalne obniżanie się wilgotności. Jeśli wilgotność powietrza została zredukowana wystarczająco i chcą Państwo, aby wentylator pracował ciszej, należy ustawić wentylator na niższy poziom. 6. Timer Jeśli urządzenie jest włączone i timer zostanie ustawiony na 2 lub 4 godziny, wtedy urządzenie wyłączy się po 2 lub 4 godzinach. Jeśli urządzenie jest wyłączone i timer zostanie ustawiony na 2 lub 4 godziny, wtedy urządzenie włączy się po 2 lub 4 godzinach. 7. Zbiornik Świeci się, jeśli zbiornik musi zostać opróżniony lub jeśli zbiornik nie został prawidłowo włożony lub Strona 3 z 11

4 jeśli zbiornik został całkowicie usunięty. 8. Alarm/sygnał Jeśli zbiornik jest pełny lub nie znajduje się dłużej niż 3 minuty w urządzeniu, włączy się na ok 10 sekund alarm, aby przypomnieć o opróżnieniu wzgl. o ponownym włożeniu zbiornika. 9. Automatyczne wyłączanie Jeśli zbiornik na wodę jest pełny, kompresor wyłączy się automatycznie. Również jeśli zbiornik nie jest włożony prawidłowo, urządzenie nie może zostać włączone. 10. Automatyczne odladzanie Jak tylko kompresor zacznie pokrywać się lodem, to się on automatycznie wyłączy i tylko wentylator będzie pracował dalej, aby osuszyć oblodzenie. 11. Przerwa w dostawie prądu Jeśli dojdzie do przerwy w dostawie prądu, funkcja autostartu włączy urządzenie, jak tylko ponownie będzie dostępny prąd, z ostatnio wybranym trybem. Przed pierwszym uruchomieniem: Usunąć wszelkie materiały opakowania. Pierwsze uruchomienie Po rozpakowaniu ustawić prosto osuszacz powietrza i odczekać minimum 4 godziny, zanim zostanie on uruchomiony, aby mógł osiąść zawarty w nim czynnik chłodzący. Przed uruchomieniem proszę zwrócić uwagę na to, aby osuszacz powietrza stał na całkowicie równym, poziomym podłożu, inaczej może wydostawać się z niego woda. Urządzenie może zostać włączone do eksploatacji tylko, jeśli boczna klapa spustowa do drenażu stałego jest zamknięta, tak że nie jest możliwe wydostawanie się skroplin. Za pomocą znajdującej się w zestawie złączki (krócieć spustowy) można wykonać stały drenaż. W tym celu należy przykręcić złączkę na znajdującym się za boczną klapą spustową (z lewej strony) przyłączu do drenażu i za pomocą zamocowanego węża poprowadzonego ze spadkiem do szczelnego zbiornika, odpływu lub na zewnątrz. Zbiornik musi być zawsze prawidłowo włożony. Za szkody wynikające z nieodpowiedniej obsługi lub z powodu wydostającej się wody nie przejmujemy jakiejkolwiek odpowiedzialności. Dokładna instrukcja znajduje się w punkcie Osuszanie" na stronie 13. Jeśli uruchamiają Państwo osuszacz powietrza po raz pierwszy, należy ustawić wartość procentową na 45% lub 50%. Takie ustawienie należy pozostawić przez przynajmniej 24 godziny, aby osuszacz powietrza mógł wyregulować się względem wilgotności powietrza w otoczeniu. Miejsce ustawienia: Strona 4 z 11

5 - Nie należy używać osuszacza powietrza na zewnątrz. - Osuszacz powietrza przeznaczony jest na użytek domowy i nie do celów przemysłowych. - Ustawić osuszacz powietrza z wystarczającym odstępem (ok 70 cm) od otaczających go ścian, mebli itp. - Zamknąć wszystkie drzwi i okna, aby osiągnąć optymalną wydajność osuszania. - Osuszacz powietrza jest wyposażony w kółka służące do łatwego przesuwania. Dlatego należy zwrócić na to uwagę, aby podczas ustawienia stał całkowicie prosto; należy zapobiec jego przemieszczaniu się. Podczas procesu osuszania na urządzeniu stale kontrolowana jest wilgotność powietrza. Jeśli osiągnięta została ustawiona wilgotność, osuszacz powietrza wyłączy się automatycznie. Jeśli wilgotność powietrza w pomieszczeniu ponownie wzrośnie powyżej ustawionej wartości, to urządzenie włączy się automatycznie. Optymalny roboczy zakres temperatur urządzenia mieści się pomiędzy 15 a 35. Jeśli osuszacz powietrza został uruchomiony, to powietrze na wylocie jest cieplejsze niż powietrze w pomieszczeniu. W wyniku pracy kompresora przy włączonym urządzeniu produkowane jest ciepło, które może ogrzać powietrze w pomieszczeniu. Jest to normalne zjawisko. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie wyłącza automatycznie kompresor, jeśli zbiornik na wodę jest pełny lub jeśli zostanie on wyciągnięty (lampka kontrolna ZBIORNIK). Mimo to należy zwracać uwagę na poziom napełnienia i jeśli zajdzie taka potrzeba opróżnić zbiornik na wodę. - Im niższa jest temperatura w pomieszczeniu i im zimniej będzie się robić na zewnątrz, tym mniej wilgoci gromadzi się w powietrzu i przenika z zewnątrz do pomieszczenia, które ma zostać osuszone. Z tego powodu wydajność osuszania zmniejsza się wraz z obniżającą się temperaturą i może doprowadzić do zatrzymania urządzenia. W takiej sytuacji nie jest to uszkodzenie. Dlatego należy używać osuszacza powietrza tylko w pomieszczeniach powyżej 15 C lub zmienić miejsc ustawienia urządzenia (patrz tabela). Strona 5 z 11

6 Temperatura powietrza w pomieszczeniu C -5 -/ Tyle wody (w g/m³) jest zawartej w nasyconej wilgotności powietrza w powietrzu 3,32 4,8 5,6 6,4 7,3 8,3 9,4 10,7 12,1 13,7 15,4 17,3 19,5 21,8 24,4 27,2 30,4 33,8 Do dyspozycji są dwie możliwości osuszania 1. Korzystanie ze zbiornika na wodę: Osuszanie Wyciągnięta z powietrza woda może być zbierana w zbiorniku na wodę lub być spuszczana za pomocą węża (nie wchodzi w skład dostawy). Zbiornik należy regularnie opróżniać. Jeśli zbiornik jest pełen osuszacz powietrza wyłączy się automatycznie. Opróżnić zbiornik i go ponownie prawidłowo włożyć. Przy tym należy trzymać zbiornik obiema rękami, aby zapewnić bezpieczne opróżnienie. Strona 6 z 11

7 Podczas tej czynności nie należy poruszać urządzenie, aby zapobiec, aby znajdujące się w urządzeniu krople wody nie wyciekły. UWAGA: Nie należy wyjmować zbiornika, jeśli osuszacz nadal pracuje lub jeśli akurat się wyłączył, ponieważ nadal może ściekać woda do zbiornika. Jeśli w urządzeniu nie znajduje się zbiornik, wtedy woda mogłaby wylać się na podłogę. 2. Korzystanie z trwałego drenażu: Za pomocą załączonej do zestawu złączki (króciec) można wykonać trwały drenaż. W tym celu należy przykręcić do końca złączkę na znajdujące się z tyło bocznej klapy spustowej ( z lewej strony) przyłącze drenażu i spuszczać wodę za pomocą zamocowanego węża ze spadkiem do szczelnego zbiornika, odpływu lub na zewnątrz. Zbiornik musi być zawsze prawidłowo włożony. Pamiętaj: należy zadbać o to, aby waż nie był zagięty i na całej długości był ułożony ze spadkiem. Teraz można wykonać trwały drenaż. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Pielęgnacja Osuszacz powietrza nie pracuje, jeśli ustawiona wilgotność pomieszczenia jest wyższa niż wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Opróżnić zbiornik na wodę, jeśli wskaźnik zbiornika na wodę (zbiornik) świeci się. W tym celu należy postępować, jak opisano w punkcie Osuszanie. Jeśli osuszacz powietrza został wyłączony, to można go uruchomić dopiero po ok 3 minutach. Ten przedział czasu chroni kompresor przed uszkodzeniami. AUTOMATYCZNE ROZMARZANIE: Strona 7 z 11

8 Urządzenie jest wyposażone w automatyczną funkcję rozmarzania służącą do usuwania lodu na parowniku. Wyłącza się ona automatycznie w razie potrzeby. Osuszacz powietrza samoistnie zatrzyma się, podczas gdy wentylator nadal będzie pracował. CZYSZCZENIE: Wyłączyć osuszacz powietrza i przed czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Przetrzeć wilgotną ściereczką i dokładnie wytrzeć do sucha. Nigdy nie wolno używać produktów zawierających alkohol lub rozpuszczalniki. Należy regularnie oczyszczać zbiornik na wodę, aby uniknąć rozmnażania się bakterii. Nie należy do tego celu używać środków czyszczących zawierających alkohol lub rozpuszczalniki. FILTR: Po ok. 250 roboczogodzinach, w zależności od miejsca użytkowania, zaświeci się wskaźnik filtra, aby przypomnieć Państwu, że należy oczyścić filtr. Po udanym oczyszczeniu i ponownym włożeniu należy nacisnąć przycisk filtra, aby wyłączyć wskaźnik. Dzięki regularnemu oczyszczaniu filtra unika się powstawaniu złogów zanieczyszczeń i blokowania strumienia powietrza, które mogły by wpływać negatywnie na działanie osuszacza powietrza. Nacisnąć lekko oba uchwyty filtra powietrza do dołu i wyjąć filtr od góry do przodu (przy wyłączonym urządzeniu i wyciągniętej wtyczce) i usunąć zanieczyszczenia. Można do tego celu użyć odkurzacza, zachowując ostrożność, lub przy silnym zabrudzeniu letniej wody. Filtr przed ponownym włożeniem musi być CAŁKOWICIE suchy. UWAGA: Nie należy pod żadnym pozorem uruchamiać urządzenia bez założonego filtra powietrza. Dane techniczne Strona 8 z 11

9 Osuszacz powietrza Model Napięcie znamionowe Wydajność osuszania Moc pobierana V~/50Hz 0,8 L/h maks. 480W przy 35 C (EN 810) Pobór mocy Ciśnienie robocze (Discharge/Suction) Maksymalne ciśnienie robocze Czynnik chłodzący Ilość czynnika chłodzącego Poziom hałasu Numer zamówienia 380W przy 32 C 1,7/0,6MPa 3,9 MPa R134a 0,12kg 49 db (A) 47/2009 Podstawy fizyczne (zawartość wody w powietrzu w pomieszczeniu przy 100% wilgotności powietrza) Temperatura powietrza w pomieszczeniu C Tyle wody (w g/m³) jest zawartej w nasyconej wilgotności powietrza w powietrzu -5 3,32 Strona 9 z 11

10 -/ ,8 5,6 6,4 7,3 8,3 9,4 10,7 12,1 13,7 15,4 17,3 19,5 21,8 24,4 27,2 30,4 33,8 Strona 10 z 11

11 Strona 11 z 11

PRZENOŚNE ODWILŻACZE INSTRUKCJA OBSŁUGI ID-20

PRZENOŚNE ODWILŻACZE INSTRUKCJA OBSŁUGI ID-20 PRZENOŚNE ODWILŻACZE INSTRUKCJA OBSŁUGI ID-20 SPIS TREŚCI Właściwości 2 Opis Dane techniczne 3 Zasada działania 4 Opis odwilżacza 5 Praca Konserwacja Używanie 6 Panel sterujący 7 Odprowadzenie wody 8 Konserwacja

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA FD-2084 INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIS URZĄDZENIA Przenośny osuszacz powietrza FD-2084 z dwoma zbiornikami na wodę jest doskonałym urządzeniem do osuszania powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAWILŻACZA POWIETRZA PCMH45 Electronic

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAWILŻACZA POWIETRZA PCMH45 Electronic INSTRUKCJA OBSŁUGI NAWILŻACZA POWIETRZA PCMH45 Electronic 2 LATA GWARANCJI Importer : UNI LUX Sp. z o.o, tel.(22) 631 61 88, fax (22) 863 04 30, www: uni lux.pl 1 Dziękujemy za zakup nawilżacza PCHM45.

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ]

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] OSUSZACZ S E C C O Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] INDEKS 1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.2 SYMBOLE. 1.2.1 OZNACZENIA DOTYCZĄCE UWAG I PORAD. 1.2.2 OZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB PL SG79Y366H02 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 4 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR Przed instalacją i uruchomieniem klimatyzatora pokojowego proszę dokładnie przeczytać cały podręcznik użytkownika. TYP : ŚCIENNE www.klimatyzacja.lge.pl 2 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Portable Evaporative Air Cooler for Indoor Use. Przenośny Klimator Parowy Wewnętrzny. OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use

Portable Evaporative Air Cooler for Indoor Use. Przenośny Klimator Parowy Wewnętrzny. OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use COOL/ION TIMER POWER SWING SPEED Portable Evaporative Air Cooler for Indoor Use Przenośny Klimator Parowy Wewnętrzny 0.5 M 1 4 H L 2 S OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed przystąpieniem do obsługi klimatyzatora INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Klimatyzator ścienny SERIA R Dziękujemy za zakup klimatyzatora Midea SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b)

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b) Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA AM-09C53CD1(b) Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA przed użyciem oraz zachowanie

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ. Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji!

ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ. Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ PL Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA SZANOWNY KLIENCIE! Przed podłączeniem wtyczki zmywarki

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE Instrukcja obsługi JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W 2007 1- SPIS TREŚCI 1- Spis treści...2 2- Ostrzeżenia...3 3- Ograniczenia w działaniu...4 4- Wskazania...5 4.1-

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2 Instrukcja obsługi ZMYWARKA Polski, 1 LSB 5B019 Spis treści Karta produktu, 2 Zalecenia i środki ostrożności, 3 Bezpieczeństwo ogólne Utylizacja Oszczędność i ochrona środowiska Instalacja, 4-5 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPCJI ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU TABELA PROGRAMÓW CODZIENNA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

EESTI Kasutusjuhend Lehekülg 4 LIETUVIŲ Naudojimo instrukcijos Puslapis 10 LATVIEŠU Lietošanas norādījumi Lappuse 16 POLSKI Instrukcja obsługi Strona

EESTI Kasutusjuhend Lehekülg 4 LIETUVIŲ Naudojimo instrukcijos Puslapis 10 LATVIEŠU Lietošanas norādījumi Lappuse 16 POLSKI Instrukcja obsługi Strona EESTI Kasutusjuhend Lehekülg 4 LIETUVIŲ Naudojimo instrukcijos Puslapis 10 LATVIEŠU Lietošanas norādījumi Lappuse 16 POLSKI Instrukcja obsługi Strona 22 3 PIERWSZE UŻYCIE Podłączyć urządzenie do zasilania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS

Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS PL Instrukcja ACP-09CH25GEEI 13 RoHS Spis Treści Obsługa i konserwacja Środki ostrożności... Nazwy części klimatyzatora... Obsługa pilota bezprzewodowego... Tryb awaryjny... Czyszczenie i konserwacja...

Bardziej szczegółowo

TITAN-COOL TC-21, TC25, TC25-3

TITAN-COOL TC-21, TC25, TC25-3 TITAN-COOL TC-21, TC25, TC25-3 Mobilny Klimatyzator Przemysłowy Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i zachowanie jej. Dziękujemy Państwu za zakup naszego urządzenia. Oddajemy

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza i system wentylacji mieszkań z regulatorem pompy ciepła Vitotronic 200, typ WO1C VITOTRONIC 200 6/2012 Proszę zachować! Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu.

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu. ZMYWARKA DO NACZYŃ Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Drodzy Klienci, Mamy nadzieję, że urządzenie to, wyprodukowane w najnowocześniejszych zakładach i poddane procedurze ścisłej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MEBEL CHŁODNICZY / MROŹNICZY Z AGREGATEM WEWNĘTRZNYM z grupy: LSC, LSG, LSU, LDE, LDG, LDF, LNG RDM, RDA SDN, SDT, SNO WDP, WNP

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MEBEL CHŁODNICZY / MROŹNICZY Z AGREGATEM WEWNĘTRZNYM z grupy: LSC, LSG, LSU, LDE, LDG, LDF, LNG RDM, RDA SDN, SDT, SNO WDP, WNP INSTRUKCJA OBSŁUGI MEBEL CHŁODNICZY / MROŹNICZY Z AGREGATEM WEWNĘTRZNYM z grupy: LSC, LSG, LSU, LDE, LDG, LDF, LNG RDM, RDA SDN, SDT, SNO WDP, WNP DZIAŁ SERWISU: +48 / 32 475 91 57 tel. kom. +48 601 42

Bardziej szczegółowo

B 60 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15

B 60 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15 B 60 W Bp Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15 2 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. WPROWADZENIE... 215 Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi... 215 Litery w nawiasach... 215 Problemy i naprawy...

SPIS TREŚCI. WPROWADZENIE... 215 Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi... 215 Litery w nawiasach... 215 Problemy i naprawy... SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 215 Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi... 215 Litery w nawiasach... 215 Problemy i naprawy... 215 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 215 Podstawowe uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo