Instrukcja użytkownika system B2B automatyzujący zarządzanie sprzedażą z użyciem kas rejestrujących

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika system B2B automatyzujący zarządzanie sprzedażą z użyciem kas rejestrujących"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika system B2B automatyzujący zarządzanie sprzedażą z użyciem kas rejestrujących Program Rejestrator K2online WebPOS koneiguracja dla drukarek Eiskalnych Wersja

2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograeiczną, fotograeiczną, a także kopiowanie instrukcji na nośniku Eilmowym, magnetycznym lub innym, bez zgody K2online.pl powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. K2online.pl dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w tej instrukcji informacje były kompletne i rzetelne. Nie bierze jednak odpowiedzialności, ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualnie naruszenie praw patentowych lub autorskich. K2online.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w tej instrukcji. Autor i właściciel praw autorskich: K2online.pl Andrzej Bochacz ul. Modlińska Warszawa tel fax strona internetowa

3 Spis treści Opis programu WebPOS... 5 Funkcje programu WebPOS... 5 Środowisko działania programu WebPOS... 5 Uruchomienie programu WebPOS... 6 Rozpoczęcie pracy... 6 Rozpoczęcie zmiany... 6 Pasek stanu... 8 Wystawienie paragonu... 9 Ilości na dokumencie Zakończenie paragonu Zakończenie pracy Zakończenie zmiany Dodatkowe operacje podczas wystawiania paragonu Zawieszenie paragonu Usunięcie paragonu Usunięcie pozycji z paragonu Rabat dla dokumentu Rabat dla pozycji dokumentu Rabat dla pozycji dokumentu - z listy Operacje kasowe Wysuń szufladę Raporty Raport S Raport Z Faktura Korekta - faktura korygująca lub zwrot towaru Wymiana towaru Reklamacja Lista dokumentów (wydruk duplikatu dokumentu) TaxFree Informacja o towarze Weryfikacja dostaw Alokacje Przerzut międzymagazynowy Spis z natury... 43

4 Definiowanie spisu z natury Arkusz spisu z natury Arkusz korygujący Lista arkuszy spisu z natury Zakończenie spisu z natury System lojalnościowy System lojalnościowy K2online Zewnętrzne systemy lojalnościowe Zewnętrzne systemy lojalnościowe z weryfikacją NIP na paragonie Uprawnienia pracownika zalogowanego... 50

5 Opis programu WebPOS Program, który odpowiada za sprzedaż, obsługę klienta, przyjmowanie dostaw oraz spisy z natury w sklepach detalicznych. Program może także obsługiwać większość rodzajów branż oraz stoisk. Program WebPOS wymaga zalogowania się użytkownika, który wcześniej został wprowadzony w programie centralnym IntegratorPOS lub w ERP, a którego lista użytkowników jest importowana. Pracownik zalogowany w zakresie posiadanych uprawnień może używać programu WebPOS. Kasjer to użytkownik, który ma prawo do rejestrowania sprzedaży, wystawiania paragonów Iiskalnych. Sprzedawca jest pracownikiem salonu, nie musi mieć uprawnień do używania programu WebPOS, ale może być rejestrowany poprzez przypisanie do paragonu Iiskalnego. Funkcje programu WebPOS Działanie w trybie on-line z zabezpieczeniem trybu sprzedaży w sytuacjach utraty połączenia z internetem. Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi: drukarki Iiskalne, kasy Iiskalne, czytniki kodów kreskowych, terminale płatnicze, wagi elektroniczne. Wystawianie paragonów Iiskalnych, faktur VAT Obsługa zwrotów i reklamacji WeryIikacja dostaw Obsługa przerzutów międzymagazynowych Obsługa spisów z natury w trybach: częściowym, sprawdzającym, ciągłym i zdawczoodbiorczym Rozbudowany program lojalnościowy. Zaawansowane mechanizmy akcji promocyjnych oraz aktywnej sprzedaży Środowisko działania programu WebPOS Obsługa stanowisk kasowych dotykowych oraz konwencjonalnych. Instalacja i uruchomienie na większości systemów operacyjnych (MS Windows, Linux, OS X, Android) oraz różnorodnym sprzęcie komputerowym (PC, tablet, smartphone) Obsługa wydruku paragonów Iiskalnych z drukarek Iiskalnych jest dostępna dla systemów MS Windows oraz Linux.

6 Uruchomienie programu WebPOS Podczas instalacji i koniiguracji programu wdrożeniowiec przygotował odpowiedni skrót na pulpicie użytkownika. Gdyby takiego przycisku nie było, to należy utworzyć go samodzielnie. Do uruchomienia programu WebPOS potrzebna jest przeglądarka internetowa. Polecamy używanie przeglądarki Chrome. Program jest testowany także pod kątem prawidłowego działania dla Safari, Internet Explorer oraz Firefox. W przeglądarce internetowej wprowadzamy wywołanie Na ekranie pojawi się okno logowania. Kod klienta identyiikator Iirmy, który przekazywany jest razem z umową licencyjną. Użytkownik nazwa użytkownika utworzonego przez administratora systemu. Hasło hasło znane użytkownikowi. Rozpoczęcie pracy Program WebPOS jest w jednym z dwóch stanów: 1. W trakcie obsługiwanej zmiany 2. Po zamknięciu zmiany i przed rozpoczęciem nowej Rozpoczęcie zmiany Uruchomienie programu po zamknięciu a przez rozpoczęciem nowej zmiany wymaga rozpoczęcia zmiany. Rozpoczynając nową zmianę należy wybrać przycisk Pojawi się wówczas pole przeznaczone do wprowadzenia sumy pieniędzy w formie gotówki, która znajduje się w szuiladzie kasowej. Kasjer powinien policzyć gotówkę oraz wpisać w ww. pole i zaakceptować przyciskiem Wartość wprowadzona na tym etapie zapisuje tzw. pogotowie kasowe, które zostanie rozliczone na koniec zmiany.

7 Po rozpoczęciu zmiany lub w jej trakcie użytkownik widzi ekran sprzedaży. Na nim znajdują się: Pasek stanu Pasek nawigacyjny Pole informacyjne Pole wprowadzania kodów Pasek boczny Pole dokumentu Klawiatura Elementy na ekranie mają następujące znaczenia: Menu programu Dodanie nowego paragonu Usunięcie paragonu lub pozycji Przejście do kolejnego kroku Tryb wpisywania kodów EAN Tryb wyboru zdeiiniowanych towarów Tryb wyszukiwania towarów z listy Usunięcie znaku Wprowadzanie kodów EAN Potwierdzenie ilości Wybór rabatu do paragonu Akceptacja operacji

8 Pasek stanu Bezpośrednio nad paskiem nawigacyjnym znajduje się Pasek stanu. Jet to pole/wiersz przeznaczone do informowania użytkownika o trybie pracy programu WebPOS. Pole jest w pełni koniigurowalne i decyduje o jego wyglądzie decydują odpowiednie wpisy w koniiguracji systemu. W prezentowanym przykładzie po lewej stronie widać logo, następnie ikonkę miejsca, dalej symbol stanowiska (DJ) i ostatecznie identyiikator oraz nazwę salonu (T001 Salon CH Arkadia)

9 Wystawienie paragonu Po rozpoczęciu zmiany użytkownik od razu jest w trybie wystawiania nowego paragonu. W polu dokumentu pojawiają się kolejno wprowadzane towary. W górnej części tego pola widoczna jest nazwa klienta. Jeżeli klient nie jest określony, to najczęściej jest to nazwa Sprzedaż detaliczna. Jeżeli paragon jest wystawiany na stałego klienta, to widać w tym miejscu jego imię i nazwisko lub nazwę. Standardową forma wyboru towarów jest skanowanie kodów kreskowych, wprowadzanie nr PLU, identyiikatorów klientów lub sprzedawców. Realizację tych zadań zapewnia tryb wpisywania kodów EAN. Program WebPOS pozwala na zdeiiniowanie listy towarów, która prezentowana jest w układzie kafelków z miniaturami zdjęć towarów. (Opcja wymaga zdeiiniowania listy towarów). Dostęp do tej formy jest możliwy po przejściu w tryb wyboru zdeeiniowanych towarów Naciskając odpowiedni kafelek towar będzie automatycznie dodawany do paragonu. Kolejną formą wprowadzania towaru jest tryb wyszukiwania towarów z listy. W pole wyszukiwania można wprowadzić nazwę towaru lub jej fragment. Ta informacja będzie cechą wg której zostaną odiiltrowane pozycje towarowe.

10 Po wybraniu przycisku pojawi się okno z grupami towarowymi. Spośród grup towarowych można zaznaczyć jedną lub jednocześnie wiele z nich a ponadto z różnych poziomów. Obydwa mechanizmy Iiltrowania (wg nazw i wg grup) można stosować oddzielnie jak i łącznie. Jeżeli w słowniku towarowym znajdują się pozycje spełniające warunki wyszukiwania, to zostaną zaprezentowane. Program WebPOS zarządza towarami na poziomie modeli i wariantów (rozmiarów). Znak + na poziomie wiersza oznacza, że jest to model, w którym znajdują się różne towary pod względem cech rozmiarówkowych (wariantów). Zaznaczenie pozycji spośród wariantów wybiera pozycję i dodaje ją do dokumentu.

11 W trakcie tworzenia paragonu można usunąć wybraną pozycję z dokumentu. W tym celu w panelu dokumentu należy w wierszu z usuwaną pozycją nacisnąć przycisk. Pojawi się okno z pytaniem o potwierdzenie operacji. Akceptacja przez naciśnięcie przycisku spowoduje skasowanie pozycji. Ilości na dokumencie Jeżeli podczas wybierania pozycji towarowych na dokumencie występuje już taki sam towar to nie zostanie dopisana nowa pozycja, ale ilość zostanie zwiększona o wprowadzaną liczbę. W pasku bocznym znajduje się przycisk. Standardowo wprowadzenie nowej pozycji oznacza dodanie 1 jednostki ilości. Wprowadzenie większej liczby polega na zmianie ilości dla wybranego towaru na nową. Wprowadzając kolejne pozycje do dokumentu, niezależnie od tego, czy jest to nowy towar, czy kolejna sztuka wprowadzonego wcześniej, to podświetlony będzie zawsze ostatnio wprowadzony. Wybranie innej pozycji polega na najechaniu kursorem na właściwy wiersz i kliknięciu. Zostanie on podświetlony. Następnie należy wprowadzić oczekiwaną liczbę i nacisnąć przycisk. Ilość w wierszu zostanie zmieniona na nową.

12 Zakończenie paragonu Po wprowadzeniu pozycji towarowych do dokumentu, kolejnym etapem jest rozliczenie płatności i wydruk na urządzeniu Iiskalnym. W tym celu wybieramy przycisk przejścia do kolejnego kroku z paska nawigacyjnego. Pole dokumentu przestaje być dostępne i przechodzimy do wyboru form płatności. Po przejściu do tego etapu na pasku nawigacyjnym pojawiają się dwa nowe elementy. Wycofanie do trybu edycji pozycji Zapis i wydruk dokumentu Wybór form płatności polega na wpisywaniu odpowiednich wartości w pole wprowadzania kodów, zaznaczenie formy płatności i akceptacja operacji. Program WebPOS dopuszcza rejestrację płatności częściowych. Aby użyć tej metody, wystarczy wpisać wartość częściową, wybrać formę płatności oraz zaakceptować. Pozycja pojawi się w polu informacyjnym. Tymczasem w polu wprowadzania kodów pojawi się wartość paragonu pomniejszona o sumę wybranych płatności. Kiedy wartości płatności są zgodne z wartością paragonu i użytkownik zamierza wydrukować paragon, to wybieramy przycisk.

13 Paragon Iiskalny jest drukowany na drukarce Iiskalnej. Obok znajduje się przykład dokumentu, który powstał na urządzeniu Iirmy Posnet przed uruchomieniem modułu Iiskalnego (nazwa NIEFISKALNY pod sumą). Wygląd zewnętrzny paragonu Iiskalnego może być różny, zależnie od producenta stosowanego urządzenia. Musi jednak spełniać wymogi wynikające z odpowiednich przepisów prawa.

14 Zakończenie pracy Program WebPOS jest w jednym z dwóch stanów: 1. Po rozpoczęciu nowej zmiany 2. Po zamknięciu zmiany i przed rozpoczęciem nowej Kończąc dzień pracy lub przekazując stanowisko POS następnemu kasjerowi można wykonać zamknięcie zmiany. Zakończenie zmiany Zakończenie zmiany jest etapem, który skutkuje wykonaniem raportu Iiskalnego na stanowisku sprzedaży. W konsekwencji użytkownik będzie poproszony o rozliczenie utargu oraz wykonanie niezbędnych raportów (raport Iiskalny, raport Z oraz raport na terminalu płatniczym). Po wybraniu przycisku menu programu z paska nawigacyjnego należy wybrać pierwsza opcję Zakończ zmianę. Użytkownik zostanie przeniesiony do okna rozliczenia szuilady. Zadaniem kasjera jest podliczenie całej gotówki. Zaznaczenie przycisku Gotówka, wpisanie odpowiedniej wartości w pole wprowadzania kodów oraz akceptację operacji. Wprowadzona wartość pojawi się w wykazie rodzajów płatności. Analogicznie należy wprowadzić wartości dla pozostałych rodzajów płatności.

15 Po wprowadzeniu ww. wartości należy wybrać przycisk zapisu i wydruku dokumentu. Program poprosi o wprowadzenie kwoty gotówki, która zostanie w szuiladzie kasowej jako pogotowie kasowe. Po zaakceptowaniu program spowoduje, że na drukarce Iiskalnej zostanie wydrukowany raport Iiskalny, natomiast lokalnie zostanie utworzony specjalny raport Z. Po czym program przejdzie w tryb rozpoczęcia nowej zmiany

16 Dodatkowe operacje podczas wystawiania paragonu Zawieszenie paragonu Jeżeli użytkownik jest w trakcie wprowadzania paragonu i jest zmuszony do przerwania nad nim pracy, aby rozpocząć wystawianie innego paragonu, to może skorzystać z funkcji zawieszenia dokumentu. Zawieszenie dotychczasowych paragonów i rozpoczęcie pracy z nowym jest możliwe jedynie wówczas, kiedy na każdym z dotychczasowych dokumentów jest co najmniej jeden towar. Funkcja jest bardzo przydatna w sytuacjach, kiedy zdarzają się sytuacje, gdy klienci podczas rejestrowania paragonu Iiskalnego, odchodzą od kasy w celu zmiany towaru lub wybierania kolejnych. Dzięki tej funkcji użytkownik może przejść do obsługiwania kolejnego klienta a dotychczas wprowadzone informacje pozostają w pamięci WebPOS. Paragonów zawieszonych w ten sposób może być dowolna liczba Z chwilą zakończenia zmiany wszystkie niezakończone paragony zawieszone są usuwane. Niezależnie od tego jaki użytkownik jest zalogowany oraz czy w trakcie pracy występowały wylogowywania, to wystawiane paragony na stanowisku kasowym są dostępne kompletnie, aż do zamknięcia zmiany. W okienku z pozycjami tworzonego paragonu, z chwilą utworzenia paragonów zawieszonych pojawia się przycisk Liczba 103 oznacza nr aktualnie wystawianego dokumentu, natomiast liczba 3 ilość dokumentów łącznie z zawieszonym. Po wybraniu przycisku otwiera się lista otwartych paragonów. Po zaznaczeniu potrzebnej pozycji użytkownik uzyskuje dostęp do paragonu w celu dalszej pracy.

17 Usunięcie paragonu Funkcja pozwala na rezygnację z kontynuowania pracy z paragonem oraz usunięcie go z programu. Opcja jest dostępna jedynie dla tworzonego dokumentu, który jest widoczny w okienku. Po naciśnięciu przycisku na ekranie pojawia się komunikat z opcją potwierdzenia. Po potwierdzeniu dokument zostaje usunięty. Usunięcie pozycji z paragonu Funkcja pozwala na usunięcie wybranej pozycji z paragonu. W polu dokumentu, na poziomie każdej pozycji widoczna jest ikona usunięcia. Po jej naciśnięciu pojawia się komunikat z opcją potwierdzenia. Po potwierdzeniu pozycja z dokumentu zostaje usunięta.

18 Rabat dla dokumentu Program WebPOS oferuje w standardowym rozwiązaniu prostą i skuteczną metodę udzielania rabatów rabaty procentowe dla paragonu. Funkcja wymaga uruchomienia w koneiguracji centralnej. Ponadto ograniczeniem w jej używaniu są uprawnienia kasjera do jej stosowania oraz określnie indywidualnego maksymalnego poziomu upustów. Podczas wprowadzania pozycji do dokumentu, w dowolnym momencie możliwe jest wprowadzenie oczekiwanego poziomu upustu, wyrażonego w %. Po naciśnięciu przycisku dokument zostanie przeliczony wg ustalonego upustu. W polu informacyjnym pokazany zostanie udzielony rabat. Każda nowo dopisana pozycja uzyska taki sam upust.

19 Rabat dla pozycji dokumentu Program WebPOS oferuje w standardowym rozwiązaniu prostą i skuteczną metodę udzielania rabatów dla wybranych pozycji paragonu. Podczas wprowadzania pozycji do dokumentu, w dowolnym momencie możliwe jest wybranie przycisku na poziomie oczekiwanej pozycji. W oknie dialogowym użytkownik ma możliwość wprowadzenia: Rabatu procentowego, Nowej ceny dla pozycji Odjęcia określonej wartości od ceny Wpisując wartości we właściwe pola użytkownik jest informowany o: cenie detalicznej towaru cenie dla pozycji po upuście cenie końcowej po zastosowaniu upustów Każda z zastosowanych metod prowadzi do wyliczenia odpowiedniego upustu. Wysokość dostępnych rabatów wyznaczana jest przez poziom uprawnień dla sklepu oraz użytkownika.

20 Rabat dla pozycji dokumentu - z listy Podstawową formą udzielania rabatów dla pozycji jest metoda opisana w poprzednim rozdziale. Często stosowanym sposobem jest zdefiniowana wcześniej lista stosowanych upustów. Ta forma wymaga wcześniejszego zdefiniowania w IntegratorPOS lub importu z systemu ERP. Rabaty na pozycje są dostępne w poprzedniej lub tej wersji. Nie działają razem. Pierwszy wybór to pozycja z listy grup rabatów. Drugi wybór to pozycja z listy rodzajów rabatów. Po ustaleniu tych wyborów należy zaakceptować przez przycisk Zapisz.

21 Operacje kasowe Program WebPOS jest dedykowany do obsługi sprzedaży towarów. Podczas pracy na stanowisku kasowym występują jednak sytuacje związane z obrotem gotówką, który nie jest związany ze sprzedażą. Program pozwala na rejestrowanie takich sytuacji oraz zapisywanie ich na drukarce Iiskalnej. Przeznaczona jest do tego specjalne dwie opcje: SzuElada - operacje na gotówce w szuiladzie kasowej Kasa - operacje realizowane na środkach zgromadzonych na saldach kasy głównej. Stosownie do rodzaju operacji jaką użytkownik zamierza wykonać, należy wybrać odpowiedni kwit kasowy. Najczęściej będą to kwity wpłaty lub wypłaty z kasy, które stosownie do obowiązującego obiegu dokumentów w Iirmie będą skoniigurowane w systemie. Po wybraniu typu kwitu należy wprowadzić wartość i opisać powód wystawiania dokumentu. Kwit kasowy zostanie po zaakceptowaniu wydrukowany na drukarce Iiskalnej w formie Wpłata do kasy lub Wypłata z kasy

22 lub pełnego dokumentu na drukarce lokalnej. Zasady wystawiania kwitów kasowych oraz wpłat do kasy i wypłat z kasy regulują indywidualne dla każdej Iirmy zasady. W systemie WebPOS standardowo proponujemy rozdzielenie kasy głównej od szuilady kasowej. Wówczas wszystkie operacje realizowane w trakcie zmiany rozliczane są z szuilady kasowej. Natomiast zamkniecie zmiany generuje kwity w kasie głównej, które przyjmują i rozliczają utarg dzienny. Wypłata do banku utargu dziennego jest realizowana z kasy głównej kwitem typu KW.

23 Wysuń szueladę W menu programu znajduje się opcja Wysuń szuiladę. Funkcja służy do uruchomienia mechanizmu wysunięcia szuilady kasowej.

24 Raporty Moduł Raporty udostępnia listę wydruków, z których korzystają użytkownicy programu WebPOS. Lista wydruków może być różna i indywidualna dla każdej instalacji. Nazwy raportu poprzedzone są ikona lokalizacji: Raport wykonywany na danych lokalnych Raport wykonywany na danych centrali. Raport S Zadaniem raportu sprawdzającego jest prezentacja informacji o stanowisku POS na moment utworzenia wydruku. Raport Z Raport tworzony jest automatycznie z chwilą zakończenia zmiany. Niekiedy istnieje konieczność ponownego wydruku zestawienia. Wybieramy wówczas datę i czas utworzenia raportu aby go ponownie wydrukować.

25 Faktura W systemie WebPOS powstają paragony Iiskalne, które dokumentują sprzedaż detaliczną. Po wybraniu opcji program WebPOS łączy się z bazą centralną i prezentuje listę paragonów ze wskazanego dnia. Wprowadzając nr paragonu lub zmieniając datę użytkownik bez trudu odnajdzie właściwy dokument. Lista dokumentów może zawierać pozycje oznaczone szarym tłem. Oznacza to, że do tego paragonu wystawiono już fakturę. Po zaznaczeniu dokumentu prezentowana jest informacja z możliwością wydruku duplikatu. Po wyborze paragonu, informacje o sprzedanych pozycjach prezentowane są po lewej stronie okna. Jeżeli faktura ma obejmować wszystkie pozycje, to wybieramy funkcję. W pole wyszukiwania wpisujemy część nazwy lub nr NIP.

26 O ile klientem jest nowy podmiot, to po wybraniu przycisku możliwe jest dopisanie nowej Iirmy. Domyślnie, formy płatności przenoszone są na fakturę paragonu. z Można, o ile zajdzie taka potrzeba, zmienić je na właściwe. Jest to funkcja potrzebna szczególnie w sytuacjach kiedy klient płacił kilkoma formami a fakturę otrzymuje na wybrane pozycje. Naciśnięcie przycisku powoduje zapisanie faktury oraz jej wydruk.

27 Korekta - faktura korygująca lub zwrot towaru W systemie WebPOS powstają paragony Iiskalne, które dokumentują sprzedaż detaliczną. Do tych dokumentów mogą być wystawiane faktury VAT. W związku z prowadzoną sprzedażą występuje czasami potrzeba obsługi procesu zwrotu towarów przez klienta. Program WebPOS rozpoznaje historię związaną z paragonem oraz automatycznie dobierze właściwy dokument korygujący. Jeżeli zwrot wystawiany jest do paragonu Iiskalnego, to właściwym wyborem jest opcja Zwrot towaru. Jeżeli zwrot wystawiany jest do faktury VAT, to właściwym wyborem jest opcja Faktura korygująca VAT. Po wybraniu opcji program WebPOS łączy się z bazą centralną i prezentuje listę paragonów lub faktur ze wskazanego dnia. Wprowadzając nr dokumentu lub zmieniając datę użytkownik bez trudu odnajdzie właściwy dokument. Po wyborze dokumentu, informacje o sprzedanych pozycjach prezentowane są po lewej stronie okna. Widoczne są dwie kolumny: Ilość (ilości na dokumencie) oraz Do zwrotu (ilości zwracane). Wybranie wiersza ze zwracanym towarem otwiera okno, gdzie można wprowadzić liczbę zwracanych pozycji.

28 Po wybraniu towaru oraz wprowadzeniu zwracanej ilości, w kolumnie Do zwrotu pojawia się odpowiednia liczba, natomiast czcionka w wierszu dokumentu ma czerwony kolor. Kolejnym etapem jest wybór kontrahenta, co na pewno należy wykonać w przypadku Zwrotu towaru do paragonu Iiskalnego. Proces wygląda analogicznie jak podczas wystawiania faktury VAT. Domyślnie, formy płatności przenoszone są na fakturę z paragonu. Można, o ile zajdzie taka potrzeba, zmienić je na właściwe. Jest to funkcja potrzebna szczególnie w sytuacjach kiedy rozliczenie zwrotu następuje w innej formie aniżeli ta którą przypisano do paragonu. Wybór zatwierdzamy Naciśnięcie przycisku powoduje wywołanie okna, w które należy wprowadzić powód korekty. Po zakończeniu tej operacji tworzony jest plik w formacie pdf z dokumentem korekty.

29

30 Wymiana towaru W systemie WebPOS powstają dokumenty sprzedaży. Zdarza się, że po pewnym czasie, klienci zgłaszają się z prośbą o wymianę towaru na inny rozmiar. Rejestrowanie oraz obsługę takich sytuacji zapewnia funkcja Wymiana towaru. Po wybraniu opcji, program WebPOS łączy się z bazą centralną i prezentuje listę paragonów lub faktur ze wskazanego dnia. Po zaznaczeniu paragonu prezentowane są jego pozycje. Po wybraniu wymienianej pozycji w nowym oknie prezentowane są dostępne do wymiany inne rozmiary w ramach modelu. Kolejnym etapem jest podanie wymienianej ilości.

31 Wybrany towar prezentowany jest po prawej stronie okna. Po zakończeniu wyboru towarów i akceptacji przez naciśnięcie przycisku Użytkownik przechodzi do wydruku dokumentu potwierdzającego zmiany.

32 Reklamacja W systemie WebPOS powstają dokumenty sprzedaży. Zdarza się, że po pewnym czasie, w okresie gwarancyjnym klienci zgłaszają się z uszkodzonymi towarami. Rejestrowanie oraz obsługę takich sytuacji zapewnia funkcja Reklamacje. Po wybraniu opcji program WebPOS łączy się z bazą centralną i prezentuje listę paragonów lub faktur ze wskazanego dnia. Wprowadzając nr dokumentu lub zmieniając datę użytkownik bez trudu odnajdzie właściwy dokument. Po wyborze dokumentu, informacje o sprzedanych pozycjach prezentowane są po lewej stronie okna. Należy wybrać reklamowana pozycję. Wówczas po prawej stronie pojawia się formularz przeznaczony do opisania reklamowanej pozycji.

33 Po wybraniu przycisku Dokument reklamacji jest tworzony w formie pliku formacie pdf, który można następnie wydrukować. w

34 Lista dokumentów (wydruk duplikatu dokumentu) Zdarzają się sytuacje, w których przydatny lub konieczny jest ponowny wydruk dokumentu. Po wybraniu funkcji prezentowana jest lista dokumentów z bieżącego dnia. Można zmieniać datę jak i wybrać konkretny numer. Po wybraniu importowany jest dokument, który można obejrzeć i wydrukować.

35 TaxFree Jedną z opcji systemu WebPOS jest możliwość obsługi wystawiania imiennych dokumentów (tzw. TAX FREE), które towarzyszą towarom wywożonym poza obszar celny Unii Europejskiej. Podróżny, który uzyska potwierdzenie na granicy przez organy celne wywozu towarów zgodnie z dokumentem TAX FREE, nabywa prawo do zwrotu podatku VAT. Po wybraniu opcji program WebPOS łączy się z bazą centralną i prezentuje listę paragonów ze wskazanego dnia. Wprowadzając nr paragonu lub zmieniając datę użytkownik bez trudu odnajdzie właściwy dokument. Po wyborze paragonu, informacje o sprzedanych pozycjach prezentowane są po lewej stronie okna. W pole wyszukiwania wpisujemy część nazwy lub nr NIP. O ile klientem jest nowy podmiot, to po wybraniu przycisku możliwe jest dopisanie nowej Iirmy.

36 Domyślnie, formy płatności przenoszone są na fakturę z paragonu. Można, o ile zajdzie taka potrzeba, zmienić je na właściwe. Jest to funkcja potrzebna szczególnie w sytuacjach kiedy klient płacił kilkoma formami a fakturę otrzymuje na wybrane pozycje. Naciśnięcie przycisku powoduje zapisanie faktury oraz jej wydruk.

37 Informacja o towarze W trakcie bieżącej obsługi programu często zachodzi potrzeba uzyskiwania uzupełniających informacji o towarach, kartotekach magazynowych, cennikach, historii asortymentu. Zadanie to realizuje opisywany moduł Informacja o towarze. Funkcja działa w dwóch trybach: Wyszukiwania towarów Prezentacji wyników W pole wyszukiwania wprowadzamy identyiikator towaru (nazwę, kod kreskowy, nr PLU, indeks towarowy) Po wybraniu towaru prezentowana jest lista dostępnych wzorów raportów (wykaz zestawień deiiniowany jest w centrali i stąd udostępniany). Podstawowymi raportami są: Kartoteka towaru Stany magazynowe w sieci

38 Kartoteka towarowa prezentuje ruchy towarowe dla wybranego asortymentu. Stany magazynowe prezentują dostępność wybranego asortymentu w salonach i magazynach sieci handlowej. Wygląd raportów oraz ich zakres oraz liczba są zależne od koniiguracji systemu.

39 WeryEikacja dostaw Bardzo ważnym etapem w funkcjonowaniu sklepu jest przyjmowanie dostaw. Każdy dokument zatowarowania podlega szczegółowej kontroli. Opcja WeryIikacja dostaw ułatwia pracę w tym zakresie. Po wybraniu opcji program WebPOS łączy się z bazą centralną i prezentuje listę dokumentów dostaw, które dotychczas nie zostały zatwierdzone. Zaznaczenie pola Pokaż zatwierdzone rozszerzy listę dokumentów, które wcześniej przeszły proces weryiikacji. Po wybraniu dokumentu, w każdej chwili, naciskając można wydrukować dokument dostawy.

40 Proces weryiikacji polega na skanowaniu kodów kreskowych lub wpisywaniu nr PLU towarów dostawy. Każda nowa pozycja będzie dodawana do listy w prawej części okna.

41 Alokacje W systemie K2online dostępny jest moduł obsługi alokacji towarów. Jego zadaniem jest takie zarządzanie stanami magazynowymi, aby optymalizować zatowarowanie w drodze przesunięć między własnymi magazynami. Kryteriami decyzji są m.in. wybór grup, partii towarów, rotacja towarów, pojemności magazynów, minimalizacja kosztów transportu. Cały proces decyzyjny jest obsługiwany w module IntegratorPOS i to w nim są podejmowane decyzje o zakresie przesunięć towarów. Efektem zakończenia przygotowania alokacji są dokumenty przekazywane do salonów. Na ich podstawie towary powinny zostać skompletowane, zapakowane oraz wysłane do wskazanego odbiorcy. Salon jest informowany o alokacji natomiast po wybraniu opcji z menu prezentowane są dokumenty do skompletowania. Proces kompletowania jest podobny do weryiikacji dostawy i polega na skanowaniu kodów kreskowych towarów przeznaczonych do przekazania dalej. Wydruk dokumentu możliwy jest na każdym etapie. Po zakończeniu weryiikacji dokument podlega dalszej automatycznej obsłudze przez system.

42 Przerzut międzymagazynowy W programie WebPOS dostępny jest moduł obsługi przesunięć towarowych do innych salonów. Pierwszym etapem jest wybór magazynu docelowego (tego, do którego będziemy przekazywali towary). Kolejnym etapem jest wybór towarów. Skanujemy kody kreskowe lub wyszukujemy pozycje z listy. Po zatwierdzeniu dokument należy wydrukować i przesłać do odbiorcy razem z towarem.

43 Spis z natury DeEiniowanie spisu z natury Zarządzanie spisami z natury jest możliwe z poziomu centrali. W programie IntegratorPOS jest specjalna opcja zarządzania inwentaryzacjami. Nowy spis z natury poza nazwą musi mieć określony czas jej wykonania oraz zdeiiniowany magazyn. Po utworzeniu spisu należy określić skład komisji spisowych. Każda zapisana osoba otrzymuje kod dostępu, dzięki któremu będzie mógł wprowadzać arkusze spisu z natury. Kody dostępu można wydrukować Dzięki temu można skanować kod dostępu zamiast go wprowadzać.

44 Arkusz spisu z natury Wprowadzenie arkuszy spisu z natury jest możliwe w programie WebPOS. Po wybraniu opcji w Menu uprawniony użytkownik musi wprowadzić swój kod dostępu. W programie dostępne są cztery opcje: Zakończenie spisu Arkusz korygujący Arkusz spisu z natury Import z pliku do arkusza Po wybraniu opcji Arkusz spisowy lub Arkusz korygujący należy wprowadzić identyiikator pola spisowego, dla którego będzie wprowadzany arkusz. W pole z napisem Kod kreskowy skanujemy identyiikator towarów. W to pole można także wprowadzać część nazwy lub indeks wg systemu ERP. W pole Ilość wprowadzamy ilość szt.

45 Naciśnięcie przycisku Usuń skutkuje skasowanie wszystkich wprowadzonych danych do bieżącego arkusza spisu z natury. Zaakceptowanie arkusza wymaga potwierdzenia. Po wybraniu przycisku Drukuj program przygotowuje wydruk arkusza spisu z natury. Arkusz korygujący Zdarza się podczas wprowadzania arkuszy spisu z natury, że wprowadzona zostanie informacja błędna. W programie WebPOS nie ma możliwości usunięcia ani poprawienia zaakceptowanego arkusza spisu z natury. Możliwe jest jedynie wprowadzenie arkusza korygującego. Należy wprowadzić identyiikator pola spisowego.

46 W kolejnych krokach wprowadzamy pozycje, które chcemy odjąć z arkusza lub arkuszy spisu z natury przypisanych do ww. pola spisowego. Do arkusza korygującego można wprowadzić tylko takie towary jakie zostały spisane na danym polu spisowym. Lista arkuszy spisu z natury Arkusz są prezentowane w dwóch trybach: arkusze pola spisowe Zakończenie spisu z natury Po zakończeniu wprowadzania arkuszy spisowych należy zakończyć spis w salonie. W tym celu należy wybrać opcję Zakończ spis. Ten etap wymaga potwierdzenia. Po zakończeniu spisu z natury kontynuowanie w salonie nie jest możliwe.

47 System lojalnościowy Program WebPOS jest przystosowany do obsługi różnych systemów lojalnościowych. System lojalnościowy K2online To rozwiązanie obsługuje stałych klientów zarejestrowanych w liście stałych klientów. Rejestracja karty identyiikacyjnej następuje podczas procesu sprzedaży. Zewnętrzne systemy lojalnościowe To rozwiązanie umożliwia zarejestrowanie identyiikatora stałego klienta i przypisanie go do paragonu. IdentyIikator nie jest weryiikowany. Podczas wystawiania paragonu w dowolnym momencie z menu należy wybrać opcję Stali klienci Po wybraniu tej opcji należy wprowadzić identyiikator klienta. W miejsce opisy Sprzedaż detaliczna pojawi się wprowadzony identyiikator.

48 Zewnętrzne systemy lojalnościowe z weryeikacją Opcja jest zbliżona do poprzedniej z tym, że identyiikator podlega weryiikacji. Najlepszym przykładem jest system lojalnościowy Payback Na potrzeby rejestracji program zapisuje identyiikatory i przypisuje je do paragonów. Podczas rejestracji następuje weryiikacja danych z odpowiednim webservice. Kod karty jest weryiikowany. Jeżeli jest zgodny, to prezentowana jest informacja potwierdzenia oraz saldo. W miejsce opisy Sprzedaż detaliczna pojawi się wprowadzony identyiikator. Jeżeli identyiikator jest niewłaściwy, to prezentowany jest stosowny komunikat z propozycja ponownego wprowadzenia nr karty.

49 NIP na paragonie W trakcie sprzedaży w dowolnym momencie można w pole wprowadzania kodów nr NIP w celu wydruku na paragonie w części Iiskalnej. Program przeanalizuje wprowadzona informację. Jeżeli stwierdzi zgodność z formatem NIP, poprosi o potwierdzenie. Po akceptacji informacja o NIP pojawi się w polu dokumentu. Nowe drukarki Iiskalne wydrukują nr NIP w odpowiednim miejscu. Urządzenia ze starych homologacji, o ile nie wszystkie linie opisowe będą zajęte umieszczają tą informację na dole paragonu.

50 Uprawnienia pracownika zalogowanego Uprawnienia są ustalane przez administratora w programie IntegratorPOS. Użytkownik może posiadać status: administratora, operatora lub pracownika. IdentyIikatorem sprzedawcy jest wartość z pola Nr RFID

51 KonIigurując w IntergatorPOS funkcje jakie powinny być dostępne dla użytkownika, można również dostosować indywidualne menu.

Instrukcja użytkownika system B2B automatyzuja cy zarza dzanie sprzedaża z użyciem kas rejestruja cych

Instrukcja użytkownika system B2B automatyzuja cy zarza dzanie sprzedaża z użyciem kas rejestruja cych Instrukcja użytkownika system B2B automatyzuja cy zarza dzanie sprzedaża z użyciem kas rejestruja cych Program Rejestrator K2online WebPOS konfiguracja dla drukarek fiskalnych Wersja 2.2.0.2772 2016.08.16

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP Spis treści: Wstęp... 3 Logowanie... 3 Ustawienia... 5 Drukarka fiskalna... 6 Stawki VAT... 6 Drukarka komputerowa... 7 Dane do faktury VAT... 7 Jednostki miary...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna Ekobilet POS

Dokumentacja techniczna Ekobilet POS Praca z drukarką fiskalną: 1. Do pracy konieczny jest komputer z systemem Windows XP/ Vista/ 7 oraz z dostępem do internetu. 2. Należy pobrać aplikację, które jest dostępna pod adresem: http://ekobilet.pl/ekobiletpos.zip

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych.

emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych. emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych. Wstęp Program emagazyn jest dodatkiem do systemu enova365 i współpracuje z modułem enova365 Handel w wersji złotej. emagazyn służy do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r.

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Wg rozporządzenia MZ z dnia 6.12.2013 r., zlecenia na środki pomocnicze, wystawione od 1.01.2014 r., powinny zawierać określenie zaopatrzenia wg nazwy wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Operacyjny TXM

Podręcznik Operacyjny TXM I. Założenia ogólne 1. Każdy kasjer pracuje na swoim indywidualnym loginie i haśle do programu TEMA. 2. Każdy kasjer ma obowiązek mieć przy sobie klucz do szuflady kasowej. 3. Szuflada kasowa jest otwierana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU wersja 1.0 Uwagi ogólne: Aplikacja była testowana i działa poprawnie na przeglądarkach: Chrome Desktop 16+ Firefox Desktop 15+ Safari Desktop 5+ Opera Desktop 10+ Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Konfiguracja rejestry kasowe... 5 4. Przygotowanie pliku do importu... 6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB. infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB. infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB (C) 2002-2009 FlySoft.pl www.flysoft.pl infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02 Programy FS-Gastro/ FS-PUB są modułami rozbudowującym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach.

Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Czym są Kilometrówki24.pl? Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Dla kogo skierowany jest ten system? Kilometrówki24.pl skierowany

Bardziej szczegółowo

Wersja programu

Wersja programu Wersja 2017.3 programu Wersja iagent24 2017.3 wprowadza trzy nowe moduły: Moduł Zestawienia operacji biura, który umożliwia rozliczanie produkcji agencji z towarzystwami ubezpieczeń. Moduł Przychody i

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

E-Commerce INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

E-Commerce INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA E-Commerce INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KROK 1 www.flashdq.com Wchodzimy w wyszukiwarce na stronę http://www.flashdq.pl Na górze strony znajdujemy główny pasek nawigacji, który ułatwi nam poruszanie się po niej.

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1 Symfonia Handel Obsługa zmian w VAT Wersja 2011.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

POS - system szybkiej sprzedaży dla enova365

POS - system szybkiej sprzedaży dla enova365 POS - system szybkiej sprzedaży dla enova365 Dokumentacja DRIT 1 1. Wstęp POS jest specjalnie dedykowanym dodatkiem spełniającym funkcję systemu kasowego typu POS (sprzedaż detaliczna) przeznaczonym dla

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Konfiguracja rejestry kasowe...5 4. Przygotowanie pliku do importu...6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Sklep internetowy ROCKWOOL Spis treści Uruchomienie sklepu... 2 Okno główne... 2 Katalog produktów... 3 Wyszukiwanie produktów... 3 Opis szczegółowy produktu... 4 Dodanie produktu

Bardziej szczegółowo

Obsługa. Portalu Dostawcy

Obsługa. Portalu Dostawcy Obsługa Portalu Dostawcy Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy LDO Funkcje Portalu Dostawcy w układzie merytorycznym Strona główna Ustawienia Profil Zmiana hasła Powrót do strony głównej z dowolnego

Bardziej szczegółowo

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

B2B XL by CTI. Instrukcja

B2B XL by CTI. Instrukcja B2B XL by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Program do wymiany danych - Morfeusz... 4 2.1. Pierwsze uruchomienie... 4 2.1.1. Krok 1 nawiązanie połączenia z serwerem MS SQL... 4 2.1.2.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 14 listopada 2016 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian MUNSOL - Dokument zmian 1 Spis treści Munsol - dokument zmian Spis treści 2 Wprowadzenie 3 Wprowadzone zmiany 3 1. Logowanie z użyciem karty. 3 2. Strona główna 4 3. Komunikaty informacyjne 4 4. Listy

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Szop - instrukcja użytkownika

Szop - instrukcja użytkownika Szop - instrukcja użytkownika Copyright 2015 Elzab Soft sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Wstęp... 3 Logowanie... 3 Ustawienia... 5 Drukarka fiskalna... 6 Stawki VAT... 7 Drukarka komputerowa...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO FIS POS BISTRO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS BISTRO jest to system gastronomiczny, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w punktach gastronomicznych i restauracjach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 12 stycznia 2017 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket I. Wstęp 1. Czym jest blue pocket? blue pocket to mobilna aplikacja na telefony komórkowe - w szczególności smartfony, która umożliwia bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo