IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE"

Transkrypt

1 IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26, 108/28 (dawniej 108/18, 108/19, 108/20) i przebudową zjazdu na działce 115/10 w Katowicach przy ul. Ceglanej i Wita Stwosza Szpital Wielospecjalistyczny z garażem podziemnym, wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., elektrycznymi, niskoprądowymi, c.o., c.c.w.u., wentylacji, klimatyzacji, gazów medycznych i źródeł ciepła adres Katowice, ul. Ceglana i Wita Stwosza, działki nr 108/21, 108/22, 108/25, 108/26, 108/28 (dawniej 108/18, 108/19, 108/20) obr. Bogucice Zawodzie, jedn. ewid. M. Katowice inwestor CMC GEO PROJEKT 2 Sp. z o.o. Sp. k. ul. Głowackiego 10, Kraków jednostka projektowa ZESPÓŁ AUTORSKI instalacje wewnętrzne tom IIb.5 instalacje elektryczne UCEES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Ks. Pawlickiego 16/4, Kraków tel. (48 12) , fax. (48 12) Cegroup Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Kościuszki 1C IV piętro, Gliwice, tel. (48 32) , fax (48 32) Krzysztof Dębowski Projektant nr upr. 226/98 nr członka izby zawodowej SLK/IE/3930/01 Adam Michalski Sprawdzający nr upr. SLK/3716/POOE/11 nr członka izby zawodowej SLK/IE/7356/11 opracował mgr inż. Agnieszka Świstak data Styczeń 2014 E - 1

2 SPIS TREŚCI I. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 3 II. SPIS RYSUNKÓW... 3 OPIS TECHNICZNY TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA INSTALACJA ELEKTRYCZNE ZASILANIE KLASY ZASILANIA ROZDZIAŁ ENERGII nn PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO INSTALACJA SIŁY INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA OKABLOWANIE OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA I OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I ODGROMOWA UWAGI E - 2

3 I. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW L.p. 1. Zestawienie materiałów Nazwa załącznika II. SPIS RYSUNKÓW L.p. Numer rysunku Nazwa rysunku Skala 1 CMC/S2/PW/E/LG/101 Rzut garażu plan instalacji oświetlenia 1:100 2 CMC/S2/PW/E/LG/102 Rzut parteru plan instalacji oświetlenia 1:100 3 CMC/S2/PW/E/LG/103 Rzut I piętra plan instalacji oświetlenia 1:100 4 CMC/S2/PW/E/LG/104 Rzut II piętra plan instalacji oświetlenia 1:100 5 CMC/S2/PW/E/LG/105 Rzut III piętra plan instalacji oświetlenia 1:100 6 CMC/S2/PW/E/LG/106 Rzut IV piętra plan instalacji oświetlenia 1:100 7 CMC/S2/PW/E/LG/107 Rzut V piętra plan instalacji oświetlenia 1:100 8 CMC/S2/PW/E/LG/108 Rzut dachu plan instalacji oświetlenia 1:100 9 CMC/S2/PW/E/PO/111 Rzut garażu plan instalacji elektrycznych 1: CMC/S2/PW/E/PO/112 Rzut parteru plan instalacji elektrycznych 1: CMC/S2/PW/E/PO/113 Rzut I piętra plan instalacji elektrycznych 1: CMC/S2/PW/E/PO/114 Rzut II piętra plan instalacji elektrycznych 1: CMC/S2/PW/E/PO/115 Rzut III piętra plan instalacji elektrycznych 1: CMC/S2/PW/E/PO/116 Rzut IV piętra plan instalacji elektrycznych 1: CMC/S2/PW/E/PO/117 Rzut V piętra plan instalacji elektrycznych 1: CMC/S2/PW/E/PO/118 Rzut dachu plan instalacji elektrycznych 1: CMC/S2/PW/E/DB/202 Schemat rozdzielnicy R-A05-18 CMC/S2/PW/E/DB/203 Schemat rozdzielnicy R-B21-19 CMC/S2/PW/E/DB/204 Schemat rozdzielnicy R-B31-20 CMC/S2/PW/E/DB/205 Schemat rozdzielnicy R-B41-21 CMC/S2/PW/E/DB/206 Schemat rozdzielnicy R-B51-22 CMC/S2/PW/E/DB/207 Schemat rozdzielnicy R-WD - 23 CMC/S2/PW/E/DB/208 Schemat rozdzielnicy RPT - 24 CMC/S2/PW/E/DB/209 Schemat rozdzielnicy R-AP - 25 CMC/S2/PW/E/DB/210 Schemat rozdzielnicy R-CH - 26 CMC/S2/PW/E/DB/211 Schemat rozdzielnicy R-LA - 27 CMC/S2/PW/E/DB/212 Schemat rozdzielnicy R-TW3-28 CMC/S2/PW/E/DB/231 Schemat modułu kontrolno-zasilającego MZK1/2 - E - 3

4 L.p. Numer rysunku Nazwa rysunku Skala 29 CMC/S2/PW/E/DB/232 Schemat modułu kontrolno-zasilającego MZK2/4-30 CMC/S2/PW/E/DB/233 Schemat modułu kontrolno-zasilającego MZK3/2-31 CMC/S2/PW/E/DB/234 Schemat modułu kontrolno-zasilającego MZK4/2-32 CMC/S2/PW/E/DB/235 Schemat modułu kontrolno-zasilającego MZK5/4 - E - 4

5 OPIS TECHNICZNY 1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla zadania: Szpital wielospecjalistyczny z garażem podziemnym w Katowicach przy ul. Ceglanej i Wita Stwosza. Część: skrzydło szpitalne (S2). Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczne: zasilanie, rozdział energii, instalację oświetlenia, instalację gniazd i siły, ochronę przeciwprzepięciową, ochronę od porażeń prądem elektrycznym, instalację odgromową i uziemiającą. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o: wytyczne Inwestora, wytyczne Technologa Medycznego, wytyczne branży architektonicznej i wentylacji; warunki przyłączenia do energetycznej sieci rozdzielczej, uzgodnienia międzybranżowe, obowiązujące przepisy i normy. 3. INSTALACJA ELEKTRYCZNE 3.1. ZASILANIE Zakres zasilania na średnim i niskim napięciu wraz z zestawieniem materiałów został przedstawiony w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych dla zadania: Szpital wielospecjalistyczny z garażem podziemnym w Katowicach przy ul. Ceglanej i Wita Stwosza. Część: skrzydło szpitalne (S1) + blok operacyjny (BO) - aneks KLASY ZASILANIA Dla Szpitala przewiduje się podział odbiorników energii elektrycznej z punktu widzenia niezawodności zasilania na następujące klasy: KLASA [0] obejmuje obwody podtrzymujące podstawowe funkcje życiowe, zasilania gwarantowane z jednostki UPS z czasem podtrzymania 2godz. z podtrzymaniem zasilania z jednostki generatorowej, KLASA [15] obejmuje obwody zapewniające ciągłość funkcjonalną szpitala, zasilanie zapasowe przez 48godz. z agregatu prądotwórczego z przerwą w zasilaniu do 15s, KLASA [>15] pozostałe obwody które rezerwowane są wzajemnie dwoma zasilaczami z sieci elektroenergetycznej dla których przerwa w zasilaniu może przekraczać 15s, zasilanie z energetyki. Dodatkowo przewiduje się bezprzerwową klasę zasilania [0k] z zasilaniem z jednostki UPS dla zasilania urządzeń niskoprądowych dla instalacji kontroli dostępu, CCTV, urządzenia IT. E - 5

6 3.3. ROZDZIAŁ ENERGII NN Wyprowadzenia mocy z transformatorów na napięciu 0,4kV zostaną zrealizowane szynoprzewodami i zakończone w rozdzielnicach głównych. Z tych rozdzielnic nastąpi dalszy rozdział energii elektrycznej do poszczególnych rozdzielnic piętrowych, a z nich do odbiorników końcowych. Rozdzielnice elektryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN Rozdzielnice będą posiadały pełne badania typu. Dla skrzydła S2 przewiduje się następujące rozdzielnice: - rozdzielnica administracyjna R-A05 na parterze zasilająca obszar diagnostyki obrazowej, - rozdzielnica PDB/1..PDB/4 na parterze zasilają urządzenia diagnostyki obrazowej (w zakresie dostawcy urządzeń), - rozdzielnica administracyjna R-B21 dla oddziału na poziomie +2 - rozdzielnica administracyjna R-B31 dla oddziału na poziomie +2 - rozdzielnica administracyjna R-B41 dla oddziału na poziomie +2 - rozdzielnica administracyjna R-B51 dla oddziału na poziomie +2 - rozdzielnica R-WD na poziomie garażu, - rozdzielnica przyłącza teletechnicznego RPT na poziomie garażu, - rozdzielnica R-AP dla obszaru apteki na poziomie +1, - rozdzielnica R-CH dla obszaru chemii dziennej na poziomie +1, - rozdzielnica R-LA dla obszaru laboratorium na poziomie +4, - rozdzielnice wentylacji R-TW3 - zasilające urządzenia HVAC, - rozdzielnica medyczna MZK1/2 zasilające pomieszczenia medyczne na 1 piętrze, - rozdzielnica medyczna MZK2/4 zasilające pomieszczenia medyczne na 2 piętrze, - rozdzielnica medyczna MZK3/2 zasilające pomieszczenia medyczne na 3 piętrze, - rozdzielnica medyczna MZK4/2 zasilające pomieszczenia medyczne na 4 piętrze, - rozdzielnice medyczne MZK5/4 zasilające pomieszczenia medyczne na 5 piętrze, Dla zapewnienia ciągłości zasilania w szpitalu pomieszczeń grupy 2 w zastosowane zostały moduły zasilającokontrolne (MZK) przełączające pomiędzy dwoma liniami zasilającymi. Podstawowym elementem modułów zasilająco-kontrolnych jest układ przełączający ATICS-2-ISO. Automatyczne urządzenie przełączające ATICS łączy w sobie funkcje bezpiecznego przełączenia pomiędzy dwoma niezależnymi źródłami zasilania oraz monitoringu medycznego systemu IT. Pod moduły zostały przygotowane wnęki pokazane na planach instalacji elektrycznych oraz w architekturze. Moduły MZK będą wyposażone we własne obudowy z drzwiami w których zostaną wykonane odpowiednie otwory wentylacyjne. Drzwi do rozdzielnic będą koloru białego RAL PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU Funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla projektowanego budynku pełnić będzie przycisk WGP. Przycisk powodować będzie odcięcie zasilania obiektu, z wyjątkiem zasilania rozdzielnicy głównej pożarowej RGP (obwody zasilane sprzed głównych wyłączników). Sterowanie zostanie zrealizowane w ten sposób, że naciśnięcie przycisku WGP powodować będzie wyłączenie wyłączników w polach zasilających, podstawowym i rezerwowym, rozdzielnicy głównej niskiego napięcia, zapewniając zasilanie jedynie sekcji pożarowej. Wszystkie urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej budynku (zasilane z rozdzielnicy RGP) zostaną zasilane kablami ognioodpornymi E90 oraz prowadzone z wykorzystaniem konstrukcji nośnych wraz z zawiesiami o odporności ogniowej E90. Wyłącznik WGP należy zainstalować na wysokości 1,1m w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu ochrony na parterze budynku. Okablowanie wyłącznika należy wykonać kablami typu NKGs (90min). W celu wyłączenia napięcia gwarantowanego dostarczanego przez jednostki UPS przewiduje się zainstalowanie dedykowanych wyłączników oznaczonych symbolami W/UPS/... Przyciski te powodować będą odcięcie zasilania gwarantowanego dostarczanego przez jednostki UPS. Sterowanie zostanie zrealizowane w ten sposób, ze naciśniecie przycisku W/UPS/.. będzie powodować awaryjne wyłączenie UPS bezpośrednio oddziałując na układ sterowania jednostką. Wyłączniki W/UPS/.. należy zainstalować na wysokości 1,1m w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu ochrony na parterze budynku. Okablowanie wyłącznika należy wykonać kablami typu NKGs (90min). E - 6

7 3.5. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polską normą natężeń oświetlenia, zastosowane zostaną głównie oprawy wyposażone w fluorescencyjne źródła światła, świetlówki kompaktowe z elektronicznym układem zapłonowym oraz źródła światła LED. W pomieszczeniach sanitariatów należy zastosować oprawy i łączniki o stopniu ochrony minimum IP44, a w pomieszczeniach technicznych - IP54. Obwody oświetleniowe zaprojektowano jako 1-fazowe, zasilane kablami miedzianymi 3-żyłowymi o przekroju 1,5mm2. Wszystkie obwody będą zabezpieczone zwarciowo i przeciążeniowo za pomocą wyłączników instalacyjnych nadprądowych zabudowanych w rozdzielnicach elektrycznych na poszczególnych kondygnacjach. W funkcjonalnych grupach pomieszczeń zostaną zapewnione następujące minimalne natężenia oświetlenia: Typ pomieszczenia średnia wartość natężenia oświetlenia - poczekalnie lx - korytarze lx - biura personelu lx - pokoje personelu lx - klatka schodowa lx - pomieszczenia techniczne lx - sanitariaty lx - badania i zabiegi lx - sale chorych lx - garaż - 75 lx Przyjęto klasy oświetlenia ogólnego: [>15] komunikacja, pom. techniczne, pom. obsługi szpitala, [15] komunikacja, sanitariaty, pom. podstawowej obsługi, oświetlenie ewakuacyjne, [0] wszystkie oprawy pom. medycznych. Sterowanie oświetleniem ogólnym będzie się odbywało lokalnie za pomocą łączników klawiszowych oraz przycisków i przekaźników monostabilnych zabudowanymi na wysokości 1,1m od poziomu podłogi, a w sanitariatach na wysokości 1,1m. W częściach komunikacyjnych będzie również możliwość sterowania centralnego. Oprawy oświetlenia ogólnego w klatkach schodowych i pomieszczeniach technicznych będą montowane nastropowo, natomiast w pozostałych obszarach i pomieszczeniach oprawy będą montowane dostropowo. Oświetlenie ogólne w salach łóżkowych zostało zrealizowane za pomocą opraw oświetleniowych dostropowych oraz opraw oświetleniowych wbudowanych w panelu nadłóżkowym. Oświetlenie ogólne w salach łóżkowych będzie załączane lokalnie za pomocą łącznika świecznikowego, z możliwością sterowania oddzielnie oświetleniem dostropowym i w panelu nadłóżkowym. W panelu nadłóżkowym zostało przewidziane również oświetlenie miejscowe oraz nocne. Oświetlenie miejscowe załączane będzie lokalnie, a oświetlenie nocne załączane będzie przyciskiem zlokalizowanym w pomieszczeniu dyżurki pielęgniarskiej. W pomieszczeniach medycznych poza oświetleniem ogólnym projektuje się wykonanie oświetlenia miejscowego, za pomocą lamp bezcieniowych. Sterowanie oświetlenia miejscowego lokalnie. W projekcie w obszarach komunikacji przewidziano również możliwość sterowania centralnego z dowolnego komputera jak również lokalnie. W związku z tym każdy obwód oświetleniowy będzie wyposażony w aparat umożliwiający jego centralne sterowanie (sterownik) jak i lokalne sterowanie (przyciski monostabilne) poprzez przekaźniki impulsowe z cewkami 24V zainstalowane w rozdzielnicach administracyjnych. E - 7

8 System centralnego sterowania oświetleniem będzie składał się z: - sterowników lokalnych umieszczonych w rozdzielnicach administracyjnych, - webserwera wbudowanego w sterownik nadrzędny, - struktury opartej o sieć Ethernet TCP/P protokół komunikacyjny pomiędzy sterownikami Modbus TCP/IP. Oświetlenie sterowane będzie zrealizowane za pomocą sterowników umieszczonych w rozdzielnicach administracyjnych. Sterowanie zostanie realizowane poprzez styczniki z cewką 24V DC. Sterownik główny w rozdzielnicy R-A01, zlokalizowanej w szachcie elektrycznym na poziomie parteru, za pomocą wbudowanego Webserwera udostępniają przygotowaną przez wykonawcę stronę/strony WWW za pomocą których będzie możliwość zdalnego nadzoru nad instalacją. Dostęp do tych stron będzie zabezpieczony hasłem. Struktura sieciowa oparta będzie o sieć Ethernet TCP/IP - protokół komunikacji między sterownikami to Modbus TCP/IP. Rozwiązanie takie pozwoli na zrealizowanie załączania i wyłączania obwodów oświetleniowych zarówno lokalnie z przycisków monostabilnych jak i zdalnie z poziomu dowolnego komputera w sieci Ethernet poprzez przeglądarkę stron WWW (zabezpieczenie hasłem). Powyższe rozwiązanie daje możliwość sterowania oświetleniem ręcznie/lokalnie, zdalnie, ale także pozawala na zaprogramowanie harmonogramów czasowych (np. o określonej godzinie oświetlenie w danych obszarach zostanie wyłączone/wyłączone). Poza tym będzie możliwość załączenia oświetlenia lokalnie jak i z poziomu komputera w trakcie wykonywania określonych harmonogramów w przypadku zajścia takiej konieczności. Instalacja zapewni możliwość zaprogramowania sposobu działania oświetlenia w zależności od dni tygodnia, pory dnia itd. Dla sterowników lokalnych oraz sterownika nadrzędnego przewiedziano gniazda umożliwiające wpięcie sterowników w strukturę lokalnej sieci okablowania strukturalnego. Instalacja oświetlenia w będzie wykonana jako podtynkowa. W sanitariatach kable należy prowadzić w rurkach osłonowych. W ciągach komunikacyjnych oraz w garażu przewody będą okładane na korytkach kablowych. W pomieszczeniach technicznych instalacje prowadzić natynkowo w rurkach osłonowych INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO Dla skrzydła S2 szpitala przewiduje się instalację oświetlenia awaryjnego w zakresie: oświetlenie powierzchni dróg ewakuacyjnych, podoświetlenie znaków ewakuacyjnych z piktogramami kierunkowymi, oświetlenie w dedykowanych pomieszczeniach medycznych. Zanik napięcia zasilania spowoduje automatyczne załączenie opraw oświetlenia awaryjnego na czas nie krótszy niż 1h. Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych, w miejscach określonych w normie PN EN 1838 w taki sposób, aby minimalne natężenie oświetlenia w pracy bateryjnej było większe niż 1lx, a w miejscach gdzie znajdują się urządzenia przeciwpożarowe większe niż 5lx. W strefach otwartych przewiduje się minimalne natężenie oświetlenia w pracy bateryjnej 0,5lx. Jednocześnie zachowano zasadę, że stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax na drodze ewakuacyjnej do minimalnego natężenia tego oświetlenia Emin spełniał wzór: Emax/Emin 40. Oprawy oświetlenia awaryjnego to oprawy wytypowane z oświetlenia podstawowego, jak również dedykowane oprawy oświetlenia awaryjnego. Oprawy oświetlenia awaryjnego będą wyposażone w moduły awaryjne z czasem podtrzymania 1h. Wszystkie piktogramy wskazujące kierunki ewakuacji i wyjścia ewakuacyjne zaprojektowano w systemie na jasno (tryb pracy awaryjno-użytkowej). Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego będą wyposażone w elektroniczne stateczniki EVG, spełniające normę dla stateczników elektronicznych zasilanych prądem stałym, do oświetlenia awaryjnego oraz moduły sterujące. E - 8

9 Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego posiadać będą aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy oświetlenia awaryjnego będą objęte systemem monitoringu. Moduły monitoringu oświetlenia awaryjnego będą zlokalizowane w rozdzielnicach piętrowych na poszczególnych kondygnacjach w szachtach elektrycznych. Centrala monitorująca będzie umieszczona w pomieszczeniu ochrony na poziomie parteru INSTALACJA SIŁY Instalację gniazd i siły stanowić będą obwody zasilające: gniazda 230V/IP20 ogólnego przeznaczenia, gniazda 230V/IP44 w sanitariatach, pomieszczeniach technicznych, zapleczu kuchennym, zestawy gniazd PEL składające się z gniazd elektrycznych jak i informatycznych, gniazda do przyłączenia przewoźnych, stacjonarnych lub ręcznych urządzeń elektrotechnicznych i elektromedycznych, zestaw gniazd remontowych, urządzenia technologii medycznej; urządzenia wentylacji, urządzenia klimatyzacji, dźwigi, urządzenia instalacji elektrycznej niskoprądowej. Gniazda 230V/16A IP20 ogólnego przeznaczenia będą w wykonaniu podtynkowym i należy je montować na wysokości 0,3m od poziomu podłogi. W sanitariatach gniazda należy montować przy umywalce zachowując odległość 0,6m od kranu, a w kuchni na wysokości 1,3m od poziomu podłogi (na blatem). Zestaw gniazd PEL będą montowane naściennie podtynkowo lub naściennie na kanałach elektroinstalacyjnych i w podłodze w puszkach elektroinstalacyjnych. Każdy z zestawów będzie wyposażony w: dedykowane gniazda 230V DATA dla zasilania stanowisk komputerowych, dedykowane zestawy gniazd PEL dla urządzeń medycznych (zgodnie z technologią medyczną), gniazda sieci okablowania strukturalnego RJ45. Lokalizację punktów elektryczno logicznych pokazano w części rysunkowej. W pomieszczeniach technicznych przewiduje się zainstalowanie zestawów remontowych gniazd składających się z gniazd 1x(3P+N+PE 400V 16A) + 2x(1P+N+PE 230V 16A) wraz z kompletem zabezpieczeń różnicowoprądowego i nadprądowych. Gniazda wraz z zabezpieczeniami będą zabudowane w obudowach z tworzywa sztucznego instalowanych naściennie. Zestawy gniazd będą służyć celom serwisowym (naprawczym, konserwacyjnym) W zakresie zasilania urządzeń wentylacyjnych jest doprowadzenie kabla zasilającego do agregatu wody lodowej, szaf zasilająco-sterowniczych central wentylacyjnych, nawilżaczy parowych, szafy klimatyzacyjnej, klimakonwektorów, jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzatorów. W celu zasilenia wentylatorów należy doprowadzić zasilanie do urządzeń, a w szafach zasilających przewidzieć układ sterowania. Wentylatory będą sterowane z indywidualnych łączników, obwodów oświetleniowych lub będą zblokowane z centralami wentylacyjnymi. Dźwigi należy zasilić bezpośrednio z rozdzielnicy głównej. Zasilanie należy doprowadzić do tablicy sterującej dźwigiem. Aby zasilić urządzenia instalacji elektrycznej niskoprądowej, należy doprowadzić kable zasilające do pomieszczenia serwerowni oraz centralek poszczególnych instalacji. W pomieszczeniach, w których wykorzystywane będą gazy medyczne, osprzęt instalacji elektrycznych należy instalować na wysokości 1,6 m nad posadzką INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA W obiekcie będą zainstalowane systemy i urządzenia przeciwpożarowe: przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, system sygnalizacji pożarowej, E - 9

10 dźwiękowy system ostrzegawczy, system zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych i szybów dźwigowych, wentylacja oddymiania garażu, wentylacja przedsionków przeciwpożarowych pomiędzy garażem a budynkiem, hydrofor pożarowy. Urządzenia przeciwpożarowe i instalacje będą zasilane z rozdzielnicy RGP, która zasilana jest z trzech źródeł: podstawowego i rezerwowego oraz zapasowego (agregat prądotwórczy). Obwody zasilające urządzenia przeciwpożarowe będą wykonane kablami ognioodpornymi o czasie podtrzymywania zasilania na co najmniej czas trwania pożaru lecz nie mniej jak HDGs PH90. Kable ognioodporne należy prowadzić na konstrukcji wsporczej o tej samej odporności co kable, powyżej tras kabli ogólnego przeznaczenia. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku pełnić będą przyciski WGP. Przycisk WGP powodować będzie całkowite odcięcie zasilania obiektu za wyjątkiem odbiorników wymagających zasilania gwarantowanego oraz urządzeń, które wymagają zasiania na czas pożaru. Dodatkowo należy przewidzieć przyciski W/UPS/... Załączenie przycisku W/UPS/.. spowoduje wyłączenie jednostek UPS zasilających dedykowane urządzenia. Oświetlenie awaryjne W projektowanym budynku przewiduje się system oświetlenia awaryjnego zrealizowany za pomocą opraw oświetlenia podstawowego wyposażonych w moduły przełączające na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku zasilania podstawowego. Dodatkowo przewiduje się podświetlenie znaków ewakuacji, zrealizowane za pomocą opraw świetlówkowych 8W pracujących na jasno (ciągłe świecenie opraw w normalnym i awaryjnym trybie pracy). System sygnalizacji pożaru Zgodnie z operatem pożarowym projektowany budynek będzie wyposażony w instalację sygnalizacji pożarowej, obejmującą cały budynek. Szczegółowy opis działania systemu został przedstawiony w osobnym opracowaniu - tom IIb.6 Instalacje elektryczne niskoprądowe. Dźwiękowy system ostrzegawczy Zgodnie z operatem pożarowym projektowany budynek będzie wyposażony w dźwiękowy system ostrzegawczy, obejmującą cały budynek. Szczegółowy opis działania systemu został przedstawiony w osobnym opracowaniu - tom IIb.6 Instalacje elektryczne niskoprądowe.. Zabezpieczenie przed zadymianiem klatek schodowych i szybów dźwigowych W celu zabezpieczenia klatek schodowych przed zadymianiem na stropie najwyższej kondygnacji zostaną zabudowane klapy dymowe, które będą wysterowane z systemu sygnalizacji pożaru oraz poprzez przyciski oddymiania zlokalizowane na parterze i najwyższej kondygnacji klatki schodowej. Dźwigi osobowe Dźwigi osobowe powinny być wyposażony w opcję zjazdu na najbliższą kondygnację po wyłączeniu napięcia oraz możliwość zjazdu pożarowego na parter, uruchamianego przez system sygnalizacji pożaru, przed wyłączeniem przeciwpożarowym. Wszystkie przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy będące oddzieleniem przeciwpożarowym lub objęte wymogiem odporności ogniowej min. EI 60, należy wykonać w wymaganej klasie EI odporności ogniowej dla danej przegrody - zgodnie z aprobatą techniczną zastosowanego systemu. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, będą zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. Oddymiania garażu W zakresie instalacji elektrycznej będzie wykonanie zasilania do wentylatorów oddymiających zlokalizowanych E - 10

11 na dachu budynku. Zasilanie urządzeń wentylacyjnych będzie doprowadzone z sekcji pożarowej z rozdzielnicy niskiego napięcia RGP, za pośrednictwem kabli o odpowiedniej odporności ogniowej. Uruchomienie wentylacji oddymiania garażu będzie zrealizowane za pomocą modułów przekaźnikowych systemu SAP. Wentylacja przedsionków przeciwpożarowych pomiędzy garażem a budynkiem W zakresie instalacji elektrycznej będzie wykonanie zasilania dla urządzeń wentylacyjnych zlokalizowanych na poziomie garaży projektowanego budynku. Zasilanie do urządzeń wentylacyjnych będzie doprowadzone z sekcji pożarowej z rozdzielnicy niskiego napięcia RGP, za pośrednictwem kabli o odpowiedniej odporności ogniowej. Uruchomienie wentylacji przedsionków klatek schodowych będzie zrealizowane za pomocą modułów przekaźnikowych systemu SAP. Hydrofor pożarowy W zakresie instalacji elektrycznej będzie doprowadzenie kabla zasilającego do hydroforu pożarowego o odpowiedniej odporności ogniowej OKABLOWANIE Okablowanie wewnątrz budynku Okablowanie należy wykonać przewodami bezhalogenowymi z żyłami miedzianymi o izolacji znamionowej na napięcie 750V. Obwody 1-fazowe wykonać przewodami 3-żyłowymi, a 3-fazowe przewodami 5-żyłowymi. Okablowanie urządzeń, które w trakcie pożaru wymagają zasilania muszą być wykonane kablami ognioodpornymi (90min) Kable poszczególnych obwodów będą prowadzone w szachtach kablowych, w korytkach kablowych oraz podtynkowo, min. 5mm pod warstwą tynku. Kable prowadzone pod kafelkami (ceramika sanitarna) należy układać w rurkach osłonowych. Kable ognioodporne należy prowadzić na konstrukcji wsporczej o tej samej odporności co kable, powyżej tras kabli ogólnego przeznaczenia OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA I OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Dla ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi w tablicach rozdzielczych zostaną zainstalowane ochronniki przeciwprzępięciowe kat. B+C w rozdzielnicy głównej oraz C - w podrozdzielniach. Instalacje pracować będą w układzie TN-S z połączeniami wyrównawczymi. Na głównej szynie uziemiającej zostanie rozdzielony przewód PEN na PE i N. Do szyny należy podłączyć uziemienie (bednarkę). Wszystkie urządzenia elektryczne powinny spełniać warunki ochrony podstawowej od porażeń prądem elektrycznym. Jako dodatkową ochronę od porażeń (ochrona od porażeń) zastosowano samoczynne szybkie wyłączenie zasilania z jednoczesnym zastosowaniem połączeń wyrównawczych, które winno być zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy dla pomieszczeń zwykłych oraz 0,2s dla pomieszczeń zwiększonego ryzyka (wilgotnych, itp.) Dopuszcza się zwiększenie czasu szybkiego wyłączenia do 5 sekund dla głównych linii zasilających. W pomieszczeniach grupy 2 zaprojektowano instalacje w układzie sieciowym IT. Ochrona przeciwporażeniowa zostanie tam zrealizowana przez samoczynne wyłączenie z dodatkowymi połączeniami wyrównawczymi i ciągłą kontrolą wartości rezystancji izolacji. Samoczynne szybkie wyłączenie będzie zrealizowane za pośrednictwem: wyłączników mocy; bezpieczników topikowych, wyłączników instalacyjnych, wyłączników różnicowoprądowych, dodatkowych połączeń wyrównawczych w pomieszczeniach grupy 2. Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić badania odbiorcze instalacji w zakresie wymaganym postanowieniami norm. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodności. W przewodzie neutralnym N nie wolno instalować bezpieczników i łączników. E - 11

12 Styki ochronne gniazd wtyczkowych połączyć z przewodem ochronnym PE. Po wykonaniu instalacji dokonać pomiarów skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I ODGROMOWA Zakres instalacji uziemiającej i odgromowej został przedstawiony w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych dla zadania: Szpital wielospecjalistyczny z garażem podziemnym w Katowicach przy ul. Ceglanej i Wita Stwosza. Część: skrzydło szpitalne (S1) + blok operacyjny (BO) - aneks1. 4. UWAGI Użyte w projekcie materiały, urządzenia i wyposażenie musza posiadać oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia r. o systemie oceny zgodności Dz. U. z 2004 nr 204 poz.2087 z późn. zm.). Wszystkie projekty instalacji wewnętrznych należy rozpatrywać jako jedną wspólną całość, a ich realizację na budowie prowadzić zgodnie z harmonogramem robót uwzględniającym kolejność montażu. Montaż instalacji niezgodnie z harmonogramem robót lub w niewłaściwej kolejności może skutkować brakiem dostępu do przestrzeni montażowej przy podziale robót na podwykonawców. Wszystkie kondygnacje rozpatrywać indywidualnie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości robót zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności. Niniejszą dokumentację projektową należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji materiałowej lub opisie technicznych a nie ujęte na schematach strukturalnych i planach, lub ujęte na schematach strukturalnych, planach a nie ujęte w specyfikacji materiałowej lub opisie technicznym, powinny być traktowane tak, jakby zostały ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej. Wszelkie rozbieżności w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjaśnić z projektantem, który zobowiązany jest do ich rozstrzygnięcia. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie późniejszym. Ekran na trasie linii dozorowych nie może być łączony z żadną uziemioną metalową konstrukcją. Należy go łączyć z uziemieniem centralki tylko z jednego końca. Przebiegi linii sygnałowych niskonapięciowych prowadzić możliwie w oddaleniu od kabli energetycznych, w ciągach równoległych w odległości min. 10cm. lub stosować stalowe przegrody Przy próbie izolacji instalacji należy bezwzględnie odłączyć wszystkie urządzenia systemu. Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych odcinki fabryczne kabli należy poddać szczegółowym oględzinom zewnętrznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń kabla należy wykonać pomiary kontrolne i porównać z pomiarami producenta. Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać pomiary. Każdy kabel wprowadzany do puszki lub innych urządzeń musi być jednoznacznie oznakowany numerowany zgodnie z projektem posiadać symbol urządzenia docelowego. Napis powinien być wykonany flamastrem wodoodpornym na całej szerokości kabla i umieszczony 15 cm przed jego zakończeniami. E - 12

13 Należy zapewnić odpowiedni zapas kabla (około 1m) przy elemencie docelowym. Za względu na minimalizację zakłóceń niezbędne jest wykonanie uziemienia urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawstwo systemu zabezpieczeń powinien przeprowadzić uprawniony instalator, posiadający udokumentowaną wiedzę nt. instalatorstwa, uruchamiania i programowania systemu ujętego w projekcie. Wszelkie zmiany wynikłe podczas montażu należy przedstawić i uzgodnić z Projektantem Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inwestorowi po wykonaniu instalacji Dokumentacji Powykonawczej zawierającą rysunki zgodne ze stanem faktycznym, a w szczególności plany rozszycia w poszczególnych puszkach, szafach itd. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inwestorowi dokumentację zawierającą wszystkie instrukcje w języku polskim, DTR, certyfikaty oraz udzielenia gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi instalacji i urządzeń. Podczas montażu należy przestrzegać przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W przypadku gdy realizacja projektu nastąpi później niż 1 rok od jej opracowania, dokumentację należy zweryfikować pod względem zastosowanych rozwiązań technicznych jak i dobranych urządzeń. E - 13

14 Załącznik nr 1 E - 14

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 1 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 A. Wstęp 1. Przedmiotem Warunków technicznych wykonania DC jest określenie prac dla projektantów i wykonawców przy realizacji : - remontu istniejącego sklepu spożywczego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo