IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE"

Transkrypt

1 IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26, 108/28 (dawniej 108/18, 108/19, 108/20) i przebudową zjazdu na działce 115/10 w Katowicach przy ul. Ceglanej i Wita Stwosza Szpital Wielospecjalistyczny z garażem podziemnym, wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., elektrycznymi, niskoprądowymi, c.o., c.c.w.u., wentylacji, klimatyzacji, gazów medycznych i źródeł ciepła adres Katowice, ul. Ceglana i Wita Stwosza, działki nr 108/21, 108/22, 108/25, 108/26, 108/28 (dawniej 108/18, 108/19, 108/20) obr. Bogucice Zawodzie, jedn. ewid. M. Katowice inwestor CMC GEO PROJEKT 2 Sp. z o.o. Sp. k. ul. Głowackiego 10, Kraków jednostka projektowa ZESPÓŁ AUTORSKI instalacje wewnętrzne tom IIb.5 instalacje elektryczne UCEES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Ks. Pawlickiego 16/4, Kraków tel. (48 12) , fax. (48 12) Cegroup Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Kościuszki 1C IV piętro, Gliwice, tel. (48 32) , fax (48 32) Krzysztof Dębowski Projektant nr upr. 226/98 nr członka izby zawodowej SLK/IE/3930/01 Adam Michalski Sprawdzający nr upr. SLK/3716/POOE/11 nr członka izby zawodowej SLK/IE/7356/11 opracował mgr inż. Agnieszka Świstak data Styczeń 2014 E - 1

2 SPIS TREŚCI I. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 3 II. SPIS RYSUNKÓW... 3 OPIS TECHNICZNY TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA INSTALACJA ELEKTRYCZNE ZASILANIE KLASY ZASILANIA ROZDZIAŁ ENERGII nn PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO INSTALACJA SIŁY INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA OKABLOWANIE OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA I OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I ODGROMOWA UWAGI E - 2

3 I. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW L.p. 1. Zestawienie materiałów Nazwa załącznika II. SPIS RYSUNKÓW L.p. Numer rysunku Nazwa rysunku Skala 1 CMC/S2/PW/E/LG/101 Rzut garażu plan instalacji oświetlenia 1:100 2 CMC/S2/PW/E/LG/102 Rzut parteru plan instalacji oświetlenia 1:100 3 CMC/S2/PW/E/LG/103 Rzut I piętra plan instalacji oświetlenia 1:100 4 CMC/S2/PW/E/LG/104 Rzut II piętra plan instalacji oświetlenia 1:100 5 CMC/S2/PW/E/LG/105 Rzut III piętra plan instalacji oświetlenia 1:100 6 CMC/S2/PW/E/LG/106 Rzut IV piętra plan instalacji oświetlenia 1:100 7 CMC/S2/PW/E/LG/107 Rzut V piętra plan instalacji oświetlenia 1:100 8 CMC/S2/PW/E/LG/108 Rzut dachu plan instalacji oświetlenia 1:100 9 CMC/S2/PW/E/PO/111 Rzut garażu plan instalacji elektrycznych 1: CMC/S2/PW/E/PO/112 Rzut parteru plan instalacji elektrycznych 1: CMC/S2/PW/E/PO/113 Rzut I piętra plan instalacji elektrycznych 1: CMC/S2/PW/E/PO/114 Rzut II piętra plan instalacji elektrycznych 1: CMC/S2/PW/E/PO/115 Rzut III piętra plan instalacji elektrycznych 1: CMC/S2/PW/E/PO/116 Rzut IV piętra plan instalacji elektrycznych 1: CMC/S2/PW/E/PO/117 Rzut V piętra plan instalacji elektrycznych 1: CMC/S2/PW/E/PO/118 Rzut dachu plan instalacji elektrycznych 1: CMC/S2/PW/E/DB/202 Schemat rozdzielnicy R-A05-18 CMC/S2/PW/E/DB/203 Schemat rozdzielnicy R-B21-19 CMC/S2/PW/E/DB/204 Schemat rozdzielnicy R-B31-20 CMC/S2/PW/E/DB/205 Schemat rozdzielnicy R-B41-21 CMC/S2/PW/E/DB/206 Schemat rozdzielnicy R-B51-22 CMC/S2/PW/E/DB/207 Schemat rozdzielnicy R-WD - 23 CMC/S2/PW/E/DB/208 Schemat rozdzielnicy RPT - 24 CMC/S2/PW/E/DB/209 Schemat rozdzielnicy R-AP - 25 CMC/S2/PW/E/DB/210 Schemat rozdzielnicy R-CH - 26 CMC/S2/PW/E/DB/211 Schemat rozdzielnicy R-LA - 27 CMC/S2/PW/E/DB/212 Schemat rozdzielnicy R-TW3-28 CMC/S2/PW/E/DB/231 Schemat modułu kontrolno-zasilającego MZK1/2 - E - 3

4 L.p. Numer rysunku Nazwa rysunku Skala 29 CMC/S2/PW/E/DB/232 Schemat modułu kontrolno-zasilającego MZK2/4-30 CMC/S2/PW/E/DB/233 Schemat modułu kontrolno-zasilającego MZK3/2-31 CMC/S2/PW/E/DB/234 Schemat modułu kontrolno-zasilającego MZK4/2-32 CMC/S2/PW/E/DB/235 Schemat modułu kontrolno-zasilającego MZK5/4 - E - 4

5 OPIS TECHNICZNY 1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla zadania: Szpital wielospecjalistyczny z garażem podziemnym w Katowicach przy ul. Ceglanej i Wita Stwosza. Część: skrzydło szpitalne (S2). Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczne: zasilanie, rozdział energii, instalację oświetlenia, instalację gniazd i siły, ochronę przeciwprzepięciową, ochronę od porażeń prądem elektrycznym, instalację odgromową i uziemiającą. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o: wytyczne Inwestora, wytyczne Technologa Medycznego, wytyczne branży architektonicznej i wentylacji; warunki przyłączenia do energetycznej sieci rozdzielczej, uzgodnienia międzybranżowe, obowiązujące przepisy i normy. 3. INSTALACJA ELEKTRYCZNE 3.1. ZASILANIE Zakres zasilania na średnim i niskim napięciu wraz z zestawieniem materiałów został przedstawiony w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych dla zadania: Szpital wielospecjalistyczny z garażem podziemnym w Katowicach przy ul. Ceglanej i Wita Stwosza. Część: skrzydło szpitalne (S1) + blok operacyjny (BO) - aneks KLASY ZASILANIA Dla Szpitala przewiduje się podział odbiorników energii elektrycznej z punktu widzenia niezawodności zasilania na następujące klasy: KLASA [0] obejmuje obwody podtrzymujące podstawowe funkcje życiowe, zasilania gwarantowane z jednostki UPS z czasem podtrzymania 2godz. z podtrzymaniem zasilania z jednostki generatorowej, KLASA [15] obejmuje obwody zapewniające ciągłość funkcjonalną szpitala, zasilanie zapasowe przez 48godz. z agregatu prądotwórczego z przerwą w zasilaniu do 15s, KLASA [>15] pozostałe obwody które rezerwowane są wzajemnie dwoma zasilaczami z sieci elektroenergetycznej dla których przerwa w zasilaniu może przekraczać 15s, zasilanie z energetyki. Dodatkowo przewiduje się bezprzerwową klasę zasilania [0k] z zasilaniem z jednostki UPS dla zasilania urządzeń niskoprądowych dla instalacji kontroli dostępu, CCTV, urządzenia IT. E - 5

6 3.3. ROZDZIAŁ ENERGII NN Wyprowadzenia mocy z transformatorów na napięciu 0,4kV zostaną zrealizowane szynoprzewodami i zakończone w rozdzielnicach głównych. Z tych rozdzielnic nastąpi dalszy rozdział energii elektrycznej do poszczególnych rozdzielnic piętrowych, a z nich do odbiorników końcowych. Rozdzielnice elektryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN Rozdzielnice będą posiadały pełne badania typu. Dla skrzydła S2 przewiduje się następujące rozdzielnice: - rozdzielnica administracyjna R-A05 na parterze zasilająca obszar diagnostyki obrazowej, - rozdzielnica PDB/1..PDB/4 na parterze zasilają urządzenia diagnostyki obrazowej (w zakresie dostawcy urządzeń), - rozdzielnica administracyjna R-B21 dla oddziału na poziomie +2 - rozdzielnica administracyjna R-B31 dla oddziału na poziomie +2 - rozdzielnica administracyjna R-B41 dla oddziału na poziomie +2 - rozdzielnica administracyjna R-B51 dla oddziału na poziomie +2 - rozdzielnica R-WD na poziomie garażu, - rozdzielnica przyłącza teletechnicznego RPT na poziomie garażu, - rozdzielnica R-AP dla obszaru apteki na poziomie +1, - rozdzielnica R-CH dla obszaru chemii dziennej na poziomie +1, - rozdzielnica R-LA dla obszaru laboratorium na poziomie +4, - rozdzielnice wentylacji R-TW3 - zasilające urządzenia HVAC, - rozdzielnica medyczna MZK1/2 zasilające pomieszczenia medyczne na 1 piętrze, - rozdzielnica medyczna MZK2/4 zasilające pomieszczenia medyczne na 2 piętrze, - rozdzielnica medyczna MZK3/2 zasilające pomieszczenia medyczne na 3 piętrze, - rozdzielnica medyczna MZK4/2 zasilające pomieszczenia medyczne na 4 piętrze, - rozdzielnice medyczne MZK5/4 zasilające pomieszczenia medyczne na 5 piętrze, Dla zapewnienia ciągłości zasilania w szpitalu pomieszczeń grupy 2 w zastosowane zostały moduły zasilającokontrolne (MZK) przełączające pomiędzy dwoma liniami zasilającymi. Podstawowym elementem modułów zasilająco-kontrolnych jest układ przełączający ATICS-2-ISO. Automatyczne urządzenie przełączające ATICS łączy w sobie funkcje bezpiecznego przełączenia pomiędzy dwoma niezależnymi źródłami zasilania oraz monitoringu medycznego systemu IT. Pod moduły zostały przygotowane wnęki pokazane na planach instalacji elektrycznych oraz w architekturze. Moduły MZK będą wyposażone we własne obudowy z drzwiami w których zostaną wykonane odpowiednie otwory wentylacyjne. Drzwi do rozdzielnic będą koloru białego RAL PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU Funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla projektowanego budynku pełnić będzie przycisk WGP. Przycisk powodować będzie odcięcie zasilania obiektu, z wyjątkiem zasilania rozdzielnicy głównej pożarowej RGP (obwody zasilane sprzed głównych wyłączników). Sterowanie zostanie zrealizowane w ten sposób, że naciśnięcie przycisku WGP powodować będzie wyłączenie wyłączników w polach zasilających, podstawowym i rezerwowym, rozdzielnicy głównej niskiego napięcia, zapewniając zasilanie jedynie sekcji pożarowej. Wszystkie urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej budynku (zasilane z rozdzielnicy RGP) zostaną zasilane kablami ognioodpornymi E90 oraz prowadzone z wykorzystaniem konstrukcji nośnych wraz z zawiesiami o odporności ogniowej E90. Wyłącznik WGP należy zainstalować na wysokości 1,1m w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu ochrony na parterze budynku. Okablowanie wyłącznika należy wykonać kablami typu NKGs (90min). W celu wyłączenia napięcia gwarantowanego dostarczanego przez jednostki UPS przewiduje się zainstalowanie dedykowanych wyłączników oznaczonych symbolami W/UPS/... Przyciski te powodować będą odcięcie zasilania gwarantowanego dostarczanego przez jednostki UPS. Sterowanie zostanie zrealizowane w ten sposób, ze naciśniecie przycisku W/UPS/.. będzie powodować awaryjne wyłączenie UPS bezpośrednio oddziałując na układ sterowania jednostką. Wyłączniki W/UPS/.. należy zainstalować na wysokości 1,1m w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu ochrony na parterze budynku. Okablowanie wyłącznika należy wykonać kablami typu NKGs (90min). E - 6

7 3.5. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polską normą natężeń oświetlenia, zastosowane zostaną głównie oprawy wyposażone w fluorescencyjne źródła światła, świetlówki kompaktowe z elektronicznym układem zapłonowym oraz źródła światła LED. W pomieszczeniach sanitariatów należy zastosować oprawy i łączniki o stopniu ochrony minimum IP44, a w pomieszczeniach technicznych - IP54. Obwody oświetleniowe zaprojektowano jako 1-fazowe, zasilane kablami miedzianymi 3-żyłowymi o przekroju 1,5mm2. Wszystkie obwody będą zabezpieczone zwarciowo i przeciążeniowo za pomocą wyłączników instalacyjnych nadprądowych zabudowanych w rozdzielnicach elektrycznych na poszczególnych kondygnacjach. W funkcjonalnych grupach pomieszczeń zostaną zapewnione następujące minimalne natężenia oświetlenia: Typ pomieszczenia średnia wartość natężenia oświetlenia - poczekalnie lx - korytarze lx - biura personelu lx - pokoje personelu lx - klatka schodowa lx - pomieszczenia techniczne lx - sanitariaty lx - badania i zabiegi lx - sale chorych lx - garaż - 75 lx Przyjęto klasy oświetlenia ogólnego: [>15] komunikacja, pom. techniczne, pom. obsługi szpitala, [15] komunikacja, sanitariaty, pom. podstawowej obsługi, oświetlenie ewakuacyjne, [0] wszystkie oprawy pom. medycznych. Sterowanie oświetleniem ogólnym będzie się odbywało lokalnie za pomocą łączników klawiszowych oraz przycisków i przekaźników monostabilnych zabudowanymi na wysokości 1,1m od poziomu podłogi, a w sanitariatach na wysokości 1,1m. W częściach komunikacyjnych będzie również możliwość sterowania centralnego. Oprawy oświetlenia ogólnego w klatkach schodowych i pomieszczeniach technicznych będą montowane nastropowo, natomiast w pozostałych obszarach i pomieszczeniach oprawy będą montowane dostropowo. Oświetlenie ogólne w salach łóżkowych zostało zrealizowane za pomocą opraw oświetleniowych dostropowych oraz opraw oświetleniowych wbudowanych w panelu nadłóżkowym. Oświetlenie ogólne w salach łóżkowych będzie załączane lokalnie za pomocą łącznika świecznikowego, z możliwością sterowania oddzielnie oświetleniem dostropowym i w panelu nadłóżkowym. W panelu nadłóżkowym zostało przewidziane również oświetlenie miejscowe oraz nocne. Oświetlenie miejscowe załączane będzie lokalnie, a oświetlenie nocne załączane będzie przyciskiem zlokalizowanym w pomieszczeniu dyżurki pielęgniarskiej. W pomieszczeniach medycznych poza oświetleniem ogólnym projektuje się wykonanie oświetlenia miejscowego, za pomocą lamp bezcieniowych. Sterowanie oświetlenia miejscowego lokalnie. W projekcie w obszarach komunikacji przewidziano również możliwość sterowania centralnego z dowolnego komputera jak również lokalnie. W związku z tym każdy obwód oświetleniowy będzie wyposażony w aparat umożliwiający jego centralne sterowanie (sterownik) jak i lokalne sterowanie (przyciski monostabilne) poprzez przekaźniki impulsowe z cewkami 24V zainstalowane w rozdzielnicach administracyjnych. E - 7

8 System centralnego sterowania oświetleniem będzie składał się z: - sterowników lokalnych umieszczonych w rozdzielnicach administracyjnych, - webserwera wbudowanego w sterownik nadrzędny, - struktury opartej o sieć Ethernet TCP/P protokół komunikacyjny pomiędzy sterownikami Modbus TCP/IP. Oświetlenie sterowane będzie zrealizowane za pomocą sterowników umieszczonych w rozdzielnicach administracyjnych. Sterowanie zostanie realizowane poprzez styczniki z cewką 24V DC. Sterownik główny w rozdzielnicy R-A01, zlokalizowanej w szachcie elektrycznym na poziomie parteru, za pomocą wbudowanego Webserwera udostępniają przygotowaną przez wykonawcę stronę/strony WWW za pomocą których będzie możliwość zdalnego nadzoru nad instalacją. Dostęp do tych stron będzie zabezpieczony hasłem. Struktura sieciowa oparta będzie o sieć Ethernet TCP/IP - protokół komunikacji między sterownikami to Modbus TCP/IP. Rozwiązanie takie pozwoli na zrealizowanie załączania i wyłączania obwodów oświetleniowych zarówno lokalnie z przycisków monostabilnych jak i zdalnie z poziomu dowolnego komputera w sieci Ethernet poprzez przeglądarkę stron WWW (zabezpieczenie hasłem). Powyższe rozwiązanie daje możliwość sterowania oświetleniem ręcznie/lokalnie, zdalnie, ale także pozawala na zaprogramowanie harmonogramów czasowych (np. o określonej godzinie oświetlenie w danych obszarach zostanie wyłączone/wyłączone). Poza tym będzie możliwość załączenia oświetlenia lokalnie jak i z poziomu komputera w trakcie wykonywania określonych harmonogramów w przypadku zajścia takiej konieczności. Instalacja zapewni możliwość zaprogramowania sposobu działania oświetlenia w zależności od dni tygodnia, pory dnia itd. Dla sterowników lokalnych oraz sterownika nadrzędnego przewiedziano gniazda umożliwiające wpięcie sterowników w strukturę lokalnej sieci okablowania strukturalnego. Instalacja oświetlenia w będzie wykonana jako podtynkowa. W sanitariatach kable należy prowadzić w rurkach osłonowych. W ciągach komunikacyjnych oraz w garażu przewody będą okładane na korytkach kablowych. W pomieszczeniach technicznych instalacje prowadzić natynkowo w rurkach osłonowych INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO Dla skrzydła S2 szpitala przewiduje się instalację oświetlenia awaryjnego w zakresie: oświetlenie powierzchni dróg ewakuacyjnych, podoświetlenie znaków ewakuacyjnych z piktogramami kierunkowymi, oświetlenie w dedykowanych pomieszczeniach medycznych. Zanik napięcia zasilania spowoduje automatyczne załączenie opraw oświetlenia awaryjnego na czas nie krótszy niż 1h. Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych, w miejscach określonych w normie PN EN 1838 w taki sposób, aby minimalne natężenie oświetlenia w pracy bateryjnej było większe niż 1lx, a w miejscach gdzie znajdują się urządzenia przeciwpożarowe większe niż 5lx. W strefach otwartych przewiduje się minimalne natężenie oświetlenia w pracy bateryjnej 0,5lx. Jednocześnie zachowano zasadę, że stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax na drodze ewakuacyjnej do minimalnego natężenia tego oświetlenia Emin spełniał wzór: Emax/Emin 40. Oprawy oświetlenia awaryjnego to oprawy wytypowane z oświetlenia podstawowego, jak również dedykowane oprawy oświetlenia awaryjnego. Oprawy oświetlenia awaryjnego będą wyposażone w moduły awaryjne z czasem podtrzymania 1h. Wszystkie piktogramy wskazujące kierunki ewakuacji i wyjścia ewakuacyjne zaprojektowano w systemie na jasno (tryb pracy awaryjno-użytkowej). Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego będą wyposażone w elektroniczne stateczniki EVG, spełniające normę dla stateczników elektronicznych zasilanych prądem stałym, do oświetlenia awaryjnego oraz moduły sterujące. E - 8

9 Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego posiadać będą aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy oświetlenia awaryjnego będą objęte systemem monitoringu. Moduły monitoringu oświetlenia awaryjnego będą zlokalizowane w rozdzielnicach piętrowych na poszczególnych kondygnacjach w szachtach elektrycznych. Centrala monitorująca będzie umieszczona w pomieszczeniu ochrony na poziomie parteru INSTALACJA SIŁY Instalację gniazd i siły stanowić będą obwody zasilające: gniazda 230V/IP20 ogólnego przeznaczenia, gniazda 230V/IP44 w sanitariatach, pomieszczeniach technicznych, zapleczu kuchennym, zestawy gniazd PEL składające się z gniazd elektrycznych jak i informatycznych, gniazda do przyłączenia przewoźnych, stacjonarnych lub ręcznych urządzeń elektrotechnicznych i elektromedycznych, zestaw gniazd remontowych, urządzenia technologii medycznej; urządzenia wentylacji, urządzenia klimatyzacji, dźwigi, urządzenia instalacji elektrycznej niskoprądowej. Gniazda 230V/16A IP20 ogólnego przeznaczenia będą w wykonaniu podtynkowym i należy je montować na wysokości 0,3m od poziomu podłogi. W sanitariatach gniazda należy montować przy umywalce zachowując odległość 0,6m od kranu, a w kuchni na wysokości 1,3m od poziomu podłogi (na blatem). Zestaw gniazd PEL będą montowane naściennie podtynkowo lub naściennie na kanałach elektroinstalacyjnych i w podłodze w puszkach elektroinstalacyjnych. Każdy z zestawów będzie wyposażony w: dedykowane gniazda 230V DATA dla zasilania stanowisk komputerowych, dedykowane zestawy gniazd PEL dla urządzeń medycznych (zgodnie z technologią medyczną), gniazda sieci okablowania strukturalnego RJ45. Lokalizację punktów elektryczno logicznych pokazano w części rysunkowej. W pomieszczeniach technicznych przewiduje się zainstalowanie zestawów remontowych gniazd składających się z gniazd 1x(3P+N+PE 400V 16A) + 2x(1P+N+PE 230V 16A) wraz z kompletem zabezpieczeń różnicowoprądowego i nadprądowych. Gniazda wraz z zabezpieczeniami będą zabudowane w obudowach z tworzywa sztucznego instalowanych naściennie. Zestawy gniazd będą służyć celom serwisowym (naprawczym, konserwacyjnym) W zakresie zasilania urządzeń wentylacyjnych jest doprowadzenie kabla zasilającego do agregatu wody lodowej, szaf zasilająco-sterowniczych central wentylacyjnych, nawilżaczy parowych, szafy klimatyzacyjnej, klimakonwektorów, jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzatorów. W celu zasilenia wentylatorów należy doprowadzić zasilanie do urządzeń, a w szafach zasilających przewidzieć układ sterowania. Wentylatory będą sterowane z indywidualnych łączników, obwodów oświetleniowych lub będą zblokowane z centralami wentylacyjnymi. Dźwigi należy zasilić bezpośrednio z rozdzielnicy głównej. Zasilanie należy doprowadzić do tablicy sterującej dźwigiem. Aby zasilić urządzenia instalacji elektrycznej niskoprądowej, należy doprowadzić kable zasilające do pomieszczenia serwerowni oraz centralek poszczególnych instalacji. W pomieszczeniach, w których wykorzystywane będą gazy medyczne, osprzęt instalacji elektrycznych należy instalować na wysokości 1,6 m nad posadzką INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA W obiekcie będą zainstalowane systemy i urządzenia przeciwpożarowe: przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, system sygnalizacji pożarowej, E - 9

10 dźwiękowy system ostrzegawczy, system zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych i szybów dźwigowych, wentylacja oddymiania garażu, wentylacja przedsionków przeciwpożarowych pomiędzy garażem a budynkiem, hydrofor pożarowy. Urządzenia przeciwpożarowe i instalacje będą zasilane z rozdzielnicy RGP, która zasilana jest z trzech źródeł: podstawowego i rezerwowego oraz zapasowego (agregat prądotwórczy). Obwody zasilające urządzenia przeciwpożarowe będą wykonane kablami ognioodpornymi o czasie podtrzymywania zasilania na co najmniej czas trwania pożaru lecz nie mniej jak HDGs PH90. Kable ognioodporne należy prowadzić na konstrukcji wsporczej o tej samej odporności co kable, powyżej tras kabli ogólnego przeznaczenia. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku pełnić będą przyciski WGP. Przycisk WGP powodować będzie całkowite odcięcie zasilania obiektu za wyjątkiem odbiorników wymagających zasilania gwarantowanego oraz urządzeń, które wymagają zasiania na czas pożaru. Dodatkowo należy przewidzieć przyciski W/UPS/... Załączenie przycisku W/UPS/.. spowoduje wyłączenie jednostek UPS zasilających dedykowane urządzenia. Oświetlenie awaryjne W projektowanym budynku przewiduje się system oświetlenia awaryjnego zrealizowany za pomocą opraw oświetlenia podstawowego wyposażonych w moduły przełączające na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku zasilania podstawowego. Dodatkowo przewiduje się podświetlenie znaków ewakuacji, zrealizowane za pomocą opraw świetlówkowych 8W pracujących na jasno (ciągłe świecenie opraw w normalnym i awaryjnym trybie pracy). System sygnalizacji pożaru Zgodnie z operatem pożarowym projektowany budynek będzie wyposażony w instalację sygnalizacji pożarowej, obejmującą cały budynek. Szczegółowy opis działania systemu został przedstawiony w osobnym opracowaniu - tom IIb.6 Instalacje elektryczne niskoprądowe. Dźwiękowy system ostrzegawczy Zgodnie z operatem pożarowym projektowany budynek będzie wyposażony w dźwiękowy system ostrzegawczy, obejmującą cały budynek. Szczegółowy opis działania systemu został przedstawiony w osobnym opracowaniu - tom IIb.6 Instalacje elektryczne niskoprądowe.. Zabezpieczenie przed zadymianiem klatek schodowych i szybów dźwigowych W celu zabezpieczenia klatek schodowych przed zadymianiem na stropie najwyższej kondygnacji zostaną zabudowane klapy dymowe, które będą wysterowane z systemu sygnalizacji pożaru oraz poprzez przyciski oddymiania zlokalizowane na parterze i najwyższej kondygnacji klatki schodowej. Dźwigi osobowe Dźwigi osobowe powinny być wyposażony w opcję zjazdu na najbliższą kondygnację po wyłączeniu napięcia oraz możliwość zjazdu pożarowego na parter, uruchamianego przez system sygnalizacji pożaru, przed wyłączeniem przeciwpożarowym. Wszystkie przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy będące oddzieleniem przeciwpożarowym lub objęte wymogiem odporności ogniowej min. EI 60, należy wykonać w wymaganej klasie EI odporności ogniowej dla danej przegrody - zgodnie z aprobatą techniczną zastosowanego systemu. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, będą zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. Oddymiania garażu W zakresie instalacji elektrycznej będzie wykonanie zasilania do wentylatorów oddymiających zlokalizowanych E - 10

11 na dachu budynku. Zasilanie urządzeń wentylacyjnych będzie doprowadzone z sekcji pożarowej z rozdzielnicy niskiego napięcia RGP, za pośrednictwem kabli o odpowiedniej odporności ogniowej. Uruchomienie wentylacji oddymiania garażu będzie zrealizowane za pomocą modułów przekaźnikowych systemu SAP. Wentylacja przedsionków przeciwpożarowych pomiędzy garażem a budynkiem W zakresie instalacji elektrycznej będzie wykonanie zasilania dla urządzeń wentylacyjnych zlokalizowanych na poziomie garaży projektowanego budynku. Zasilanie do urządzeń wentylacyjnych będzie doprowadzone z sekcji pożarowej z rozdzielnicy niskiego napięcia RGP, za pośrednictwem kabli o odpowiedniej odporności ogniowej. Uruchomienie wentylacji przedsionków klatek schodowych będzie zrealizowane za pomocą modułów przekaźnikowych systemu SAP. Hydrofor pożarowy W zakresie instalacji elektrycznej będzie doprowadzenie kabla zasilającego do hydroforu pożarowego o odpowiedniej odporności ogniowej OKABLOWANIE Okablowanie wewnątrz budynku Okablowanie należy wykonać przewodami bezhalogenowymi z żyłami miedzianymi o izolacji znamionowej na napięcie 750V. Obwody 1-fazowe wykonać przewodami 3-żyłowymi, a 3-fazowe przewodami 5-żyłowymi. Okablowanie urządzeń, które w trakcie pożaru wymagają zasilania muszą być wykonane kablami ognioodpornymi (90min) Kable poszczególnych obwodów będą prowadzone w szachtach kablowych, w korytkach kablowych oraz podtynkowo, min. 5mm pod warstwą tynku. Kable prowadzone pod kafelkami (ceramika sanitarna) należy układać w rurkach osłonowych. Kable ognioodporne należy prowadzić na konstrukcji wsporczej o tej samej odporności co kable, powyżej tras kabli ogólnego przeznaczenia OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA I OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Dla ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi w tablicach rozdzielczych zostaną zainstalowane ochronniki przeciwprzępięciowe kat. B+C w rozdzielnicy głównej oraz C - w podrozdzielniach. Instalacje pracować będą w układzie TN-S z połączeniami wyrównawczymi. Na głównej szynie uziemiającej zostanie rozdzielony przewód PEN na PE i N. Do szyny należy podłączyć uziemienie (bednarkę). Wszystkie urządzenia elektryczne powinny spełniać warunki ochrony podstawowej od porażeń prądem elektrycznym. Jako dodatkową ochronę od porażeń (ochrona od porażeń) zastosowano samoczynne szybkie wyłączenie zasilania z jednoczesnym zastosowaniem połączeń wyrównawczych, które winno być zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy dla pomieszczeń zwykłych oraz 0,2s dla pomieszczeń zwiększonego ryzyka (wilgotnych, itp.) Dopuszcza się zwiększenie czasu szybkiego wyłączenia do 5 sekund dla głównych linii zasilających. W pomieszczeniach grupy 2 zaprojektowano instalacje w układzie sieciowym IT. Ochrona przeciwporażeniowa zostanie tam zrealizowana przez samoczynne wyłączenie z dodatkowymi połączeniami wyrównawczymi i ciągłą kontrolą wartości rezystancji izolacji. Samoczynne szybkie wyłączenie będzie zrealizowane za pośrednictwem: wyłączników mocy; bezpieczników topikowych, wyłączników instalacyjnych, wyłączników różnicowoprądowych, dodatkowych połączeń wyrównawczych w pomieszczeniach grupy 2. Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić badania odbiorcze instalacji w zakresie wymaganym postanowieniami norm. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodności. W przewodzie neutralnym N nie wolno instalować bezpieczników i łączników. E - 11

12 Styki ochronne gniazd wtyczkowych połączyć z przewodem ochronnym PE. Po wykonaniu instalacji dokonać pomiarów skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I ODGROMOWA Zakres instalacji uziemiającej i odgromowej został przedstawiony w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych dla zadania: Szpital wielospecjalistyczny z garażem podziemnym w Katowicach przy ul. Ceglanej i Wita Stwosza. Część: skrzydło szpitalne (S1) + blok operacyjny (BO) - aneks1. 4. UWAGI Użyte w projekcie materiały, urządzenia i wyposażenie musza posiadać oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia r. o systemie oceny zgodności Dz. U. z 2004 nr 204 poz.2087 z późn. zm.). Wszystkie projekty instalacji wewnętrznych należy rozpatrywać jako jedną wspólną całość, a ich realizację na budowie prowadzić zgodnie z harmonogramem robót uwzględniającym kolejność montażu. Montaż instalacji niezgodnie z harmonogramem robót lub w niewłaściwej kolejności może skutkować brakiem dostępu do przestrzeni montażowej przy podziale robót na podwykonawców. Wszystkie kondygnacje rozpatrywać indywidualnie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości robót zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności. Niniejszą dokumentację projektową należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji materiałowej lub opisie technicznych a nie ujęte na schematach strukturalnych i planach, lub ujęte na schematach strukturalnych, planach a nie ujęte w specyfikacji materiałowej lub opisie technicznym, powinny być traktowane tak, jakby zostały ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej. Wszelkie rozbieżności w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjaśnić z projektantem, który zobowiązany jest do ich rozstrzygnięcia. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie późniejszym. Ekran na trasie linii dozorowych nie może być łączony z żadną uziemioną metalową konstrukcją. Należy go łączyć z uziemieniem centralki tylko z jednego końca. Przebiegi linii sygnałowych niskonapięciowych prowadzić możliwie w oddaleniu od kabli energetycznych, w ciągach równoległych w odległości min. 10cm. lub stosować stalowe przegrody Przy próbie izolacji instalacji należy bezwzględnie odłączyć wszystkie urządzenia systemu. Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych odcinki fabryczne kabli należy poddać szczegółowym oględzinom zewnętrznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń kabla należy wykonać pomiary kontrolne i porównać z pomiarami producenta. Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać pomiary. Każdy kabel wprowadzany do puszki lub innych urządzeń musi być jednoznacznie oznakowany numerowany zgodnie z projektem posiadać symbol urządzenia docelowego. Napis powinien być wykonany flamastrem wodoodpornym na całej szerokości kabla i umieszczony 15 cm przed jego zakończeniami. E - 12

13 Należy zapewnić odpowiedni zapas kabla (około 1m) przy elemencie docelowym. Za względu na minimalizację zakłóceń niezbędne jest wykonanie uziemienia urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawstwo systemu zabezpieczeń powinien przeprowadzić uprawniony instalator, posiadający udokumentowaną wiedzę nt. instalatorstwa, uruchamiania i programowania systemu ujętego w projekcie. Wszelkie zmiany wynikłe podczas montażu należy przedstawić i uzgodnić z Projektantem Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inwestorowi po wykonaniu instalacji Dokumentacji Powykonawczej zawierającą rysunki zgodne ze stanem faktycznym, a w szczególności plany rozszycia w poszczególnych puszkach, szafach itd. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inwestorowi dokumentację zawierającą wszystkie instrukcje w języku polskim, DTR, certyfikaty oraz udzielenia gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi instalacji i urządzeń. Podczas montażu należy przestrzegać przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W przypadku gdy realizacja projektu nastąpi później niż 1 rok od jej opracowania, dokumentację należy zweryfikować pod względem zastosowanych rozwiązań technicznych jak i dobranych urządzeń. E - 13

14 Załącznik nr 1 E - 14

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium na pomieszczenia składnicy akt w istniejącym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego SPIS ZAWARTOŚCI LP. POZYCJA 1. Oświadczenie projektanta 2. Oświadczenie sprawdzającego 3. 4. 5. 6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta Zaświadczenie o przynależności Okręgowej Izby

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania...2 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący...3 1.5

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek 84-240 Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacja pomieszczeń na parterze, I i II piętrze w budynku nr 354 Instalacje elektryczne BRANśA:

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla remontu pomieszczeń hallu głównego, sali tanecznej, korytarzy, szatni oraz pomieszczeń pomocniczych w budynku

Bardziej szczegółowo

Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku

Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku e-mail.: MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku UG. Michałowice Reguły ul. Powstańców Warszawy 1 TOM II - PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Data Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dostosowanie budynku biurowego do przepisów p.poż - przebudowa. ul. Dworcowa Stargard Szczeciński

PROJEKT BUDOWLANY. Dostosowanie budynku biurowego do przepisów p.poż - przebudowa. ul. Dworcowa Stargard Szczeciński PATRONIC Jolanta Pawlik 70-348 Szczecin, ul. Mickiewicza 24 tel. 091 48 45 275, fax 091 48 50 165 www.patronic.pl Obiekt Budynek Biurowy Temat PROJEKT BUDOWLANY Dostosowanie budynku biurowego do przepisów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA Warszawa ul. B. Brechta 3 lok. 411 tel. +48 22 6545446 / 6545447, PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA INWESTOR: TEATR WIELKI OPERA NARODOWA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące nr III w Łomży. Inwestor: Liceum Ogólnokształcące nr III im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży w Łomży.

Liceum Ogólnokształcące nr III w Łomży. Inwestor: Liceum Ogólnokształcące nr III im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży w Łomży. DT 12/2007 Projekt budowlany Temat: Obiekt: Remont instalacji elektrycznych w sali gimnastycznej i zapleczu Liceum Ogólnokształcące nr III w Łomży Inwestor: Liceum Ogólnokształcące nr III im. Żołnierzy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH TOM II D ETAP BRANŻA OBIEKT NAZWA ADRES NR DZIAŁEK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15 JEDNOSTKA PROJEKTOWA : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Robert Rydz 25-362 KIELCE ul. Cedzyńska 20b tel. 509 439 779 fax 509 88 439 779 e-mail: boi. pracownia@gmail.com REGON 29831743; NIP 959-095-72-28 Konto

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 001 Rzut Parteru Instalacja gniazd 002 Rzut I Piętra -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części piwnic wraz z przebudową instalacji wewnętrznych w budynku Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn z przeznaczeniem na pomieszczenie reintegracji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1 PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI BLOKU A1 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o.

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. +4891 43 43 066 Fax. +4891 43 46 610 PRZEBUDOWA BUDYNKU KINA NA ARCHIWUM DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, KSIĘGOWEJ,

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji elektrycznych

Projekt budowlany instalacji elektrycznych ELAM Adam Pieścik 05-800 Pruszków ul. Zenona 23 tel. 022 8272816 Projekt budowlany instalacji elektrycznych Obiekt: Piwnice budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiej 89 w Warszawie Stadium: projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator. STUDIO ARCHITEKTURY B O R A T Y N PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.pl INWESTOR FUNDACJA EDUKACJI I SZTUKI FILMOWEJ MACIEJA ŚLESICKIEGO I BOGUSŁAWA

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego)

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 mail: bsipsz.szczecin@interia.pl PRZEBUDOWA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIWNICY

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A M.A.T

P R A C O W N I A M.A.T KARTA TYTUŁOWA TYTUŁ : PRZEJŚCIE PODZIEMNE POD SKRZYśOWANIEM ULIC : BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA ADRES : UL. BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA KRAKÓW FAZA : KONCEPCJA O P I S D O K O N C E P C J

Bardziej szczegółowo

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH ADAPTACYJĘ POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. WYRSKIEJ 4 ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU O śłobek BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Uwagi ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Charakterystyka inwestycji

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Uwagi ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Charakterystyka inwestycji ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Uwagi ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Charakterystyka inwestycji 2. Rozwiązania techniczne 2.1. Zasilanie, wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

www.asis.net.pl Część teletechniczna: Uprawnienia: Data: Podpis: Opracował: mgr inż. Tomasz Siwiec Wrzesień 2010

www.asis.net.pl Część teletechniczna: Uprawnienia: Data: Podpis: Opracował: mgr inż. Tomasz Siwiec Wrzesień 2010 ASIS Automatyka Budynków Tomasz Siwiec Chmielnik 390, 36-016 Chmielnik. Adres korespondencji (adres biura): Ul. Reja 12, 35-211 Rzeszów Tel./fax: 017 86 76 390, email: biuro@asis.net.pl NIP: 813-327-31-26

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

OPIS. do projektu instalacji elektrycznych związanych z adaptacją pomieszczeń na pracownię mammograficzną

OPIS. do projektu instalacji elektrycznych związanych z adaptacją pomieszczeń na pracownię mammograficzną OPIS do projektu instalacji elektrycznych związanych z adaptacją pomieszczeń na pracownię mammograficzną 1.PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi poniżej

Bardziej szczegółowo

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) ,

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) , MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO 30-611 Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) 267-38-66, 0-602-78-97-96 TEMAT: Projekt remontu instalacji elektrycznej w Żłobku Samorządowym nr 5 w Krakowie na os.

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Pracownią Projektową w Szczecinie.

Podstawę prawną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Pracownią Projektową w Szczecinie. 1. Spis treści. 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa prawna opracowania. 2.2. Podstawa techniczna opracowania. 2.3. Przedmiot opracowania. 3. Rozwiązania projektowe. 3.1. Zasilanie energetyczne.

Bardziej szczegółowo

Egz. 1 PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Egz. 1 PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Egz. 1 PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE Branża : Elektryczna CPV 45311000-0 Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 5 Przebudowa zabytkowego budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - wewnętrznej instalacji elektrycznej

OPIS TECHNICZNY - wewnętrznej instalacji elektrycznej OPIS TECHNICZNY - wewnętrznej instalacji elektrycznej do projektu przebudowy części komunikacji w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Gródku przy ul. Fabrycznej z dostosowaniem do potrzeb dla osób

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo