1. Rozpocznij instalacje programu VMware Workstation wykonując czynności jak na zdjęciach poniŝej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Rozpocznij instalacje programu VMware Workstation wykonując czynności jak na zdjęciach poniŝej"

Transkrypt

1 1. Rozpocznij instalacje programu VMware Workstation wykonując czynności jak na zdjęciach poniŝej Nie zmieniaj lokalizacji folderu docelowego instalacji.

2 Odznacz opcje Quick Launch toolbar i kliknij Next... Zaznacz opcję Yes disable autorun

3 Proces instalacji zostanie rozpoczęty.

4 Następnie pojawi się okno jak poniŝej: 2. Teraz naleŝy dokonać aktywacji programu Vmware. Po wprowadzeniu numeru seryjnego kliknij Finish

5 Proces instalacji zostanie zakończony, teraz naleŝy zrestartować komputer: 3 Po restarcie komputera naleŝy skonfigurować sieć w programie Vmware Uruchom program Manage Virtual Networks : Przejdź do zakładki Automatic Bridging i zaznacz opcje Aautomatically choose...

6 Przejdź do zakładki Host Virtual Adapters, zaznacz drugi na liście adapter: Vmware Network Adapter Vmnet8 i kliknij przycisk Disable Pozostając w tej samej zakładce zaznacz ponownie drugi na liście adapter: Vmware Network Adapter Vmnet8 i kliknij przycisk Remove

7 Drugi adapter zostanie usunięty z listy, powinien zostać tylko pierwszy tak jak na zdjęciu poniŝej. Teraz naleŝy otworzyć zakładkę Summary kliknąć Zastosuj następnie Ok

8 Program Manage Virtual Networks zostanie zamknięty. Uruchom go ponownie. Przejdź do zakładki Host Virtual Network Mapping Kliknij przycisk strzałki jak na zdjęciu poniŝej i wybierz opcje Subnet... Wprowadź wartości jak na zdjęciu: IP Address: Subnet Mask: Następnie zatwierdź klikając Ok

9 Teraz naciśnij przycisk Zastosuj. Następnie kliknij przycisk strzałki jak na zdjęciu poniŝej i wybierz opcje DHCP... Wprowadź wartości jak na zdjęciu poniŝej i zatwierdź OK Teraz naciśnij przycisk Zastosuj.

10 Przejdź do zakładki DHCP, zaznacz drugą pozycję na liście jak na zdjęciu poniŝej i naciśnij przycisk Stop Zaznacz pierwszą pozycję na liście jak na zdjęciu poniŝej i naciśnij przycisk Restart

11 Po restarcie naciśnij przycisk Zastosuj. Ponownie zaznacz drugą pozycję na liście jak na zdjęciu poniŝej i naciśnij przycisk Stop Po kliknięciu Stop naciśnij przycisk Zastosuj. Ponownie zaznacz drugą pozycję na liście jak na zdjęciu poniŝej i naciśnij przycisk Remove

12 Po kliknięciu Remove druga pozycje z listy zostanie usunięta, naciśnij przycisk Zastosuj Przejdź do zakładki NAT ustaw opcje Vmnet host: na Disable następniej naciśnij Zastosuj, odczekaj aŝ zmiany zostaną zapisane (Service status zmieni się na: Stopped) następnie naciśnij przycisk Stop a następnie przycisk Zastosuj i

13 przycisk Ok -program zostanie zamkniety Uruchom ponownie program Manage Virtual Networks : Statusy w zakładkach powinien wyglądać jak na zdjęciach poniŝej: Summary : Automatic Bridging :

14 Host Virtual Network Mapping / Subnet Host Virtual Network Mapping / DHCP...

15 Host Virtual Adapters:

16 DHCP : NAT :

17 JeŜeli wszystko się zgadza zamknij program Virtual Network Editor 4 Tworzenie wirtualnej maszyny Uruchom program Vwware Workstation Postępuj jak na zdjęciach poniŝej:

18 Dalej... Zaznacz Custom, kliknij dalej...

19 Dalej... Ustaw Guest operating system - Other, Version - Other, następnie kliknij dalej...

20 Teraz zmień folder docelowy instalacji na: C:\GT1_vmware\ oraz nazwę wirtualnej maszyny na: DIS_v44 Wartości powinny być wpisane jak poniŝej:

21 Ustaw opcje Number of processors na One i kliknij dalej... Ustaw Memory for this virtual machine na 512 i kliknij dalej...

22 Zaznacz Use host-only networking i kliknij dalej... Zaznacz opcje BustLogic i kliknij dalej...

23 Zaznacz Create a new virtual disk i kliknij dalej... Zaznacz IDE i kliknij dalej...

24 Ustaw wartość Disk size na 20 GB i kliknij dalej.. Wpisz ścieŝkę: DIS_44_easyDIS.vmdk i kliknij dalej..

25 Tworzenie wirtualnej maszyny zostanie zakończone, po kliknięciu Zakończ Vmware Workstation zostanie uruchomiony automatycznie Teraz sprawdź nazwę wirtualnego dysku CD/DVD w przykładzie powyŝej jest to dysk E Wejdź w ustawienia programu jak na zdjęciu poniŝej i ustaw nazwę wirtualnego dysku (w tym wypadku E)

26 Następnie wejdź w Ethernet, zaznacz Custom i wybierz opcje Vmnet1 (Host-only)

27 Wejdź do zakładki Options i odznacz opcje jak na zdjęciu, naciśnij Ok Wejdź do do ustawień Virtual Network jak na poniŝszym zdjęciu

28 Statusy w poszczególnych zakładkach powinny wyglądać jak na zdjęciach poniŝej: Summary: Automatic Bridging

29 Host Virtual Network Mapping/Subnet... Host Virtual Network Mapping/DHCP...

30 Host Virtual Adapters

31 DHCP..

32 NAT JeŜeli wszystko się zgadza zamknij program klikając Ok

33 5. Instalacja emulatora głowicy Uruchom program DiagHeadInstall Postępuj zgodnie ze zdjęciami poniŝej: Folder docelowy ma pozostać bez zmian, zaznacz opcje Everyone i kliknij Next...

34 Next... Po zakończeniu instalacji kliknij Close

35 Uruchom program Diagnostic Head Emulator Wejdź w opcje, ustaw za pomocą suwaka wartość Signal Quality na 100% i zatwierdź ok jak na zdjęciu poniŝej. Sprawdź czy program wysyła informacje, w tym celu naciśnij Run a następnie Stop

36 6 Instalacja bazy DIS Uruchom program WMware Workstation Kliknij ikony jak na zdjęciu poniŝej: Załaduj do CD napędu obraz BASE DIS Program zostanie uruchomiony Naciśnij na klawiaturze klawisz ESC w celu otworzenia Boot Menu

37 Wybierz dysk CD-ROM i naciśnij Enter Ładowanie plików zostanie rozpoczęte... Gdy proces dojdzie do moment jak na zdjęciu poniŝej program uruchomi się ponownie...

38 Ponownie naciśnij na klawiaturze klawisz ESC w celu otworzenia Boot Menu Ponownie wybierz dysk CD-ROM i naciśnij Enter

39 ładowanie plików zostanie rozpoczęte... Będzie to trwało kilka minut...

40 Proces zatrzyma się Przesuń kursor myszki na górną krawędź ekranu aby pojawiło się menu i kliknij ikonę jak na zdjęciu poniŝej, okno zostanie pomniejszone.

41 Teraz naleŝy odmontować wirtualne dyski, postępując jak na zdjęciu poniŝej: Kliknij ikonę restart jak na zdjęciu i potwierdź OK Ok...

42 Program będzie kontynuował ładowanie plików... Potrwa to kilka minut...

43 System zostanie uruchomiony teraz naleŝy przeprowadzić konfigurację, postępuj jak na zdjęciach:

44 Postępuj jak na zdjęciu poniŝej UŜywając klawiatury ekranowej ustaw Kraj: Poland Dlr. No: 1234 Compan designation: dowolnie Adress: dowolnie Sprawdź poprawność danych poniewaŝ nie będzie moŝliwości ich modyfikacji.

45 Teraz pomniejsz okno, w tym celu przesuń kursor myszy na górną krawędź obrazu i kliknij w ikonę jak na zdjęciu. Teraz naleŝy zmontować obraz postępuj jak na zdjęciach:

46 Zmontuj obraz: GT1_v44programs Przejdź do okna programu i wybierz funkcje Administration

47 Zaznacz pozycję CD drive 1 i kliknij ikonę Activate CD Zaznacz pozycję DIS v44, kliknij Installation, wprowadź kod za pomocą klawiatury ekranowej i naciśnij OK

48 Zatwierdź OK... Instalacja chwilę potrwa...

49 7 Konfiguracja programu aby wykrył głowicę Po poprawnym zainstalowaniu na ekranie pojawi się komunikat jak na zdjęciu, zatwierdź OK Zaznacz pozycję DIS V44 i kliknij Deactivate CD, następnie rozwiń menu End i kliknij Quit.

50 Przesuń kursor myszki na górną krawędź ekranu aby pojawiło się menu i kliknij ikonę jak na zdjęciu poniŝej, okno zostanie pomniejszone. Wejdź do katalogu C:\EDIABAS\bin i wyciąg skrót do IFHSrv32 na pulpit

51 Na pulpicie powinny być dwa skróty DiagHead oraz IFHSrv32 Uruchom DaigHead, po uruchomieniu programu kliknij Run a następnie nie wyłączając DiagHead uruchom poprzez wcześniej utworzony skrót IFHSrv32 W sumie powinny być uruchomione GT1_v44, BMW Dagnostic Head oraz IFH-ervice

52 Powróć do okna GT1_v44 i postępuj jak na zdjęciach Kliknij Administration.. Calibrating toutch screen

53 Wprowadź hasło i zatwierdź Ok Wpisz cyfrę 2 i zatwierdź enter..

54 Wpisz cyfrę 1 i zatwierdź enter.. Wciśnij enter...

55 Wpisz cyfrę 3 i zatwierdź enter... Wciśnij enter...

56 Wpisz cyfrę 4 i zatwierdź enter.. Zatwierdź wciskając enter..

57 Wpisz cyfrę 5 wciśnij enter, Ponownie wciśnij enter. Wpisz cyfrę 2 i zatwierdź enter następnie ponowni wciśnij enter

58 Wpisz cyfrę 1 i zatwierdź enter następnie ponownie wciśnij enter. Wpisz cyfrę 6 i zatwierdź enter.. następnie ponownie wciśnij enter

59 Wpisz cyfrę 7 i zatwierdź enter. następnie ponownie wciśnij enter Wpisz cyfrę 8 i zatwierdź enter następnie ponownie wciśnij enter

60 Wpisz cyfrę 2 i zatwierdź enter następnie ponownie wciśnij enter Wpisz cyfrę 1 i zatwierdź enter Następnie ponownie wciśnij enter

61 Wpisz cyfrę 9 i zatwierdź enter Następnie ponownie wciśnij enter Wpisz cyfrę 1 i zatwierdź enter Następnie ponowienie wciśnij enter Wpisz cyfrę 2 i zatwierdź enter

62 Następnie ponownie wciśnij enter. Odczekaj chwilę...

63 Wpisz cyfrę 0 i zatwierdź enter Wpisz cyfrę 9 i zatwierdź enter

64 Poczekaj chwilę... Dolna skala w prawym górnym rogu powinna zostać podświetlona jak na zdjęciu. Kliknij Administration

65 Kliknij Diagnostic head Zaznacz pozycję z listy Free diagnostic heads (1) - w oknie Diagnostic head powinny pojawić się dane a górna skala w prawym górnym rogu powinna zostać podświetlona, następnie kliknij ok oraz znak zielonej strzałki aby powrócić do poprzedniego menu

66 Kliknij Connection setup Zaznacz pozycję w oknie diagnostic heads jak na zdjęciu i kliknij Connecting

67 Poczekaj chwilę... Po poprawnym połączeniu jak na rysunku poniŝej w prawym górnym rogu zostanie podświetlona Ŝółta ikona, teraz aby powrócić do poprzedniego menu kliknij zieloną strzałkę.

68 Zamknij panel administracji klikając End/Quit 8. Zmiana protokołu na Fister vm off (Zaleca się do aut z okrągłą 20 pinową wtyczką 9.

69 Wejdź ponownie do panelu administration Kliknij Calibrating toutch screen Wprowadź hasło i zatwierdź Ok

70 Wpisz cyfrę 3 i zatwierdź enter Wpisz cyfrę 2 i zatwierdź enter Ponownie wciśnij enter Wpisz cyfrę 3 i zatwierdź enter

71 Ponownie wciśnij enter Wpisz cyfrę 2 i zatwierdź enter Następnie wciśnij enter

72 Wpisz cyfrę 9 i zatwierdź enter Wpisz cyfrę 2 i zatwierdź enter

73 Wpisz cyfrę 3 i zatwierdź enter Ponownie wciśnij enter Wpisz cyfrę 1 i zatwierdź enter Ponownie wciśnij enter

74 Wpisz cyfrę 2 i zatwierdź enter Ponownie wciśnij enter Wpisz cyfrę 1 i zatwierdź enter Ponownie wciśnij enter

75 Wpisz cyfrę 9 i zatwierdź enter Po Poprawnej zmianie protokołu skala w prawym górnym rogu przestanie świecić

76 9. Zamykanie Disa Wejdź do panela Administration Postępując jak na zdjęciu poniŝej wprowadź kod: i zatwierdź OK

77 Wpisz cyfrę 0 i zatwierdź enter

Instrukcja obsługi. Spis treści

Instrukcja obsługi. Spis treści (PL) Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja sterownika i programu konfiguracyjnego w systemie Windows...2 2. Program konfiguracyjny opis i sposób pracy z programem w systemie Windows...3 2.1 Automatyczna

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00 D-Link DSL-524T ADSL2+ Router Podręcznik uŝytkownika Version 3.00 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Złącza... 5 Funkcje... 5 Instalacja... 6 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania

Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania Informacje o dokumencie Data dokumentu: 02-2014 Autor: Kamil Gromadzki (RETEK) Wersja dokumentu: 1.1 Wersja systemu: 1.1 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04 D-Link DSL-G624T Wireless ADSL Router Podręcznik uŝytkownika Version 1.04 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Złącza... 6 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych)

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych) Oprogramowanie firmy Sygnity System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych) oraz Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych) Instalacja na serwerze Linux Fedora 16 w architekturze 64 bitowej

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus G DI-524 TM

D-Link AirPlus G DI-524 TM D-Link AirPlus G DI-524 TM Podręcznik uŝytkownika Version 2.02 Building Networks for People Spis treści Wymagania systemowe... 4 Złącza... 6 Funkcje... 6 Instalacja... 7 Konfiguracja... 8 Home > Wizard...

Bardziej szczegółowo

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PL MT5075 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie drukarki

Oprogramowanie drukarki Oprogramowanie drukarki Informacje o oprogramowaniu drukarki Oprogramowanie firmy Epson obejmuje sterownik drukarki i program EPSON Status Monitor 3. Sterownik drukarki to oprogramowanie pozwalające komputerowi

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Aby można było konfigurować urządzenie poprzez lokalny interfejs, poniższe wymagania muszą zostać spełnione:

Aby można było konfigurować urządzenie poprzez lokalny interfejs, poniższe wymagania muszą zostać spełnione: Połączenie z modułem M875 i podstawowa konfiguracja 1. Łączenie PC z M875 W celu skonfigurowania M875 potrzebny jest komputer klasy PC z przeglądarką Internetową, który w dalszej części artykułu będziemy

Bardziej szczegółowo

Wersje Systemu Windows Server 2003

Wersje Systemu Windows Server 2003 Wersje Systemu Windows Server 2003 Windows Server 2003, Standard Edition procesory 32 i 64 bitowe (Intel Itanium i AMD64) Windows Server 2003, Enterprise Edition procesory 32 i 64 bitowe (Intel Itanium

Bardziej szczegółowo

D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP

D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP Podręcznik uŝytkownika Ver 1.0 2007-04-17 1 Spis Treści Zawartość opakowania...3 Wymagania systemowe...4 Złącza...5 Instalacja...6 Konfiguracja...7 Basic Network Setting >

Bardziej szczegółowo

Laboratorium systemów MES. Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES

Laboratorium systemów MES. Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES Laboratorium systemów MES Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES 1 Informacje ogólne... 3 Uruchomienie Oracle VirtualBox... 3 Pierwsze zajęcia laboratoryjne...

Bardziej szczegółowo

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 2010 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Obsługa baz danych przestrzennych w oprogramowaniu PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS

Obsługa baz danych przestrzennych w oprogramowaniu PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS Obsługa baz danych przestrzennych w oprogramowaniu PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS oraz Wizualizacja danych przestrzennych w QGIS Krajowe warsztaty CASCADOSS Zastosowania oprogramowania Open Source

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

3101. SUSE Linux Enterprise 11 podstawy systemu. Zeszyt ćwiczeń.

3101. SUSE Linux Enterprise 11 podstawy systemu. Zeszyt ćwiczeń. 1 Spis treści 1.Wprowadzenie do SUSE Linux Enterprise 11...5 1.1.Ćwiczenie 1-1: Pięć podstawowych zadań w SLED 11...5 a)zadanie 1: Zmiana tapety...5 b)zadanie 2: Zmiana rozdzielczości ekranu...5 c)zadanie

Bardziej szczegółowo

Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam

Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam ROZDZIAŁ 4 Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam Jest możliwe używanie Microsoft Internet Explorer na stacji PC, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, aby oglądać na żywo wideo, ściągać

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika v.1.1

Instrukcja uŝytkownika v.1.1 Instrukcja uŝytkownika v.1.1 VTV-N-1004-1008-1016 Rejestrator H.264 0 WAśNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Uwaga Ryzyko poraŝenia prądem Uwaga: Aby zredukować ryzyko poraŝenia prądem nie wystawiaj tego urządzenia

Bardziej szczegółowo

PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP

PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP Instrukcja załączana do projektora PLC-WXU700 Niniejszy dokument jest instrukcją obsługi oprogramowania PJ Network Manager. Aplikacja

Bardziej szczegółowo