Lepiej zapobiegać niż leczyć. Zdrowotne programy profilaktyczne już znamy, więc mamę, tatę, ciocię, babcię do skorzystania z nich zachęcamy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lepiej zapobiegać niż leczyć. Zdrowotne programy profilaktyczne już znamy, więc mamę, tatę, ciocię, babcię do skorzystania z nich zachęcamy."

Transkrypt

1 Dla życia, nie dla szkoły się uczymy... (łac.) Scenariusz spotkania dla uczniów szkół gimnazjalnych na temat profilaktyki zdrowia Lepiej zapobiegać niż leczyć. Zdrowotne programy profilaktyczne już znamy, więc mamę, tatę, ciocię, babcię do skorzystania z nich zachęcamy. Autorka : Grażyna Modrzewska

2 TEMAT : Łatwiej zapobiegać niż leczyć. Zdrowotne programy profilaktyczne już znamy, więc mamę, tatę, ciocię, babcię do skorzystania z nich zachęcamy. POZIOM: gimnazjum CEL GŁÓWNY: Wskazanie młodzieży możliwości zapobiegania chorobom i rodziny dzięki korzystaniu z bezpłatnych programów profilaktyki zdrowia. swoim CELE OPERACYJNE: po zajęciach uczeń : rozumie, co kryje się pod pojęciem profilaktyki zdrowotnej wskazuje bezpłatne profilaktyczne programy zdrowotne realizowane przez NFZ wymienia kryteria kwalifikujące do skorzystania ze zdrowotnych programów profilaktycznych przekazuje informacje o programach profilaktycznych swoim bliskim i znajomym pracuje w grupie METODY PRACY : pogadanka, doświadczenie, dyskusja, metody aktywne : układanka sylabowa, rebusy, FORMY PRACY: grupowa ŚRODKI DYDAKTYCZNE: obrazki do podziału na grupy, układana sylabowa, kilka kamieni o wielkości jajka, piasek, woda, przezroczysty pojemnik około 3-5l, rebus dla każdej grupy, napisy z nazwami programów profilaktycznymi do powieszenia na tablicy, magnesy do tablicy, ulotki informujące o realizowanych programach profilaktycznych, maskotka BIBLIOGRAFIA:

3 WPROWADZENIE 1. Po przywitaniu przez nauczyciela, uczniowie wyciągają z pudełka karteczki z różnymi obrazkami karta pracy nr 1. Osoby, które wylosowały taki sam obrazek, dobierają się w grupy i zajmują miejsce przy jednym stoliku. Powstaje sześć grup. Nauczyciel zaczyna rozmowę na temat wylosowanych obrazków - co one mogą przedstawiać? Prosi grupy o wymyślenie dla siebie nazwy związanej ze swoim obrazkiem. Uczniowie swobodnie wypowiadają się i podają swoje nazwy, np. popiołki, serca, komory, matki, kobietki, płucole (nazwa, która uzyskuje akceptację wszystkich, otrzymuje punkt). Grupa, która zbierze najwięcej punktów w ciągu lekcji otrzyma nagrodę. 2. Nauczyciel informuje, że po wykonaniu kolejnego zadania, którym jest rebus, dowiedzą jaka jest tematyka zajęć - karta pracy nr 2. Uczniowie rozwiązują zadanie. Grupa, która pierwsza rozwiąże rebusy, podaje hasło profilaktyka zdrowotna (otrzymują punkty). FAZA REALIZACYJNA 3. Nauczyciel zapisuje na tablicy profilaktyka zdrowotna i pyta uczniów, czy wiedzą, co się kryje pod tym pojęciem. Grupy podają swoje skojarzenia, po kolei zapisując je na tablicy (za każde właściwe skojarzenie grupa otrzymuje punkt). Głośno odczytują powstałą mapę myśli. Podsumowaniem zadania jest rozwiązanie rozsypanki sylabowej - karty pracy nr 3. Grupa, która pierwsza zgłosi rozwiązanie - profilaktyka zdrowotna to wszelkie działania, mające na celu zapobieganie chorobom poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie - otrzymuje punkty. 4. Nauczyciel pyta, jakie to mogą być działania, które mają zapobiegać chorobom? Uczniowie udzielają odpowiedzi: badania, wizyty u lekarzy i in. (otrzymują punkty). Następuje wyjaśnienie, co kolejne grupy mają na swoich obrazkach: piersi, kobietę w ciąży, papierosy, płuca, narządy rodne kobiety, serce. Grupy szukają związku, jaki może mieć profilaktyka z obrazkami, które wylosowali. 5. Nauczyciel pyta, czy znają jakieś programy profilaktyczne, które związane są z tematyką ich obrazków. Uczniowie podają programy, które znają (głównie profilaktyka raka piersi, szyjki macicy). Prowadzący przyznaje grupom punkty za trafne odpowiedzi. Informuje, że obecnie w naszym kraju realizowanych jest 6 programów profilaktycznych, w ramach których badania finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia: Program profilaktyki raka piersi, Program profilaktyki raka szyjki macicy, Program badań prenatalnych, Program profilaktyki chorób układu krążenia, Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w POCHP), Program profilaktyki gruźlicy. Nazwy programów wiesza na tablicy karta praca nr 4. Następnie kolejne grupy odczytują głośno nazwy związane z ich obrazkami. 6. Nauczyciel zaznacza, że celem wszystkich programów profilaktycznych jest podjęcie szybkich i skutecznych działań przywracających zdrowie. Mają one również na celu zahamowanie postępu lub powikłań już istniejącej choroby. Dzięki temu prowadzą do

4 ograniczenia niesprawności i inwalidztwa. Bardzo ważne jest, żeby znać te programy i wiedzieć do kogo są adresowane, czyli kto i w jaki sposób może z nich korzystać. Prosi uczniów o zapoznanie się z kartą pracy nr 5, na której drukarz pomieszał tekst w tabeli. Każda grupa powinna znaleźć w tabeli po trzy komórki, w których opisany jest ich program profilaktyczny i stworzyć z rozsypanych urywków pełną informację 7. Po kilku minutach grupy prezentują efekty swojej pracy. Wszyscy pozostali uczniowie słuchają i ewentualnie proponują inne odpowiedzi. Nauczyciel koryguje odpowiedzi podawane przez grupy i przyznaje punkty. Po prezentacji grup podsumowuje informacje, powtarzając, do kogo program jest adresowany, w jaki sposób można z niego skorzystać. 8. Nauczyciel pyta uczniów, do jakich grup wiekowych adresowane są programy profilaktyczne. Uczniowie odpowiadają, że 18 lat i więcej. Nauczyciel zauważa, że w zasadzie nie do nich, bo mają dopiero lat. Dlaczego więc na dzisiejszym spotkaniu mówimy o tych programach? Uczniowie spontanicznie wypowiadają się. Nauczyciel punktuje właściwe odpowiedzi grup: dorosną, to będą wiedzieli o takich programach oraz profilaktyce zdrowotnej; mają rodziny, którym powiedzą o programach i zachęcą do udziału w nich. Nauczyciel proponuje uczniom wysłuchanie listu karta pracy nr 6. Pyta uczniów, co czują po poznaniu jego treści, jak potoczyłoby się życie autorki, gdyby regularnie korzystała z proponowanych badań profilaktycznych od 50 roku życia. Uczniowie wypowiadają się spontanicznie. 9. Nauczyciel zauważa, że właśnie oni, jako dzieci, które kochają swoich rodziców i dziadków oraz są przez nich bezgranicznie kochani, mogą wpływać na swoje mamy, babcie, ciocie, ojców, dziadków i zachęcić ich do udziału w profilaktycznych badaniach. Nauczyciel prosi uczniów o odpowiedź na zadawane pytania poprzez podnoszenie ręki: Czy ktoś z twoich bliskich robił badania w ramach programu profilaktyki raka piersi?, Czy ktoś z twoich bliskich robił badania w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia?, itd. kolejne programy. Okazuje się, że bardzo mało osób korzysta z programów profilaktycznych. Nauczyciel dodaje, że po dzisiejszych zajęciach mają ważną misję do spełnienia: muszą zapoznać swoich najbliższych z programami profilaktycznymi i poprosić ich o wykonanie odpowiednich badań. Dzięki temu można szybko wykryć choroby i skutecznie je wyleczyć, a nawet uratować życie. PODSUMOWANIE 10. Nauczyciel przeprowadza doświadczenie, dzięki któremu pokazuje uczniom ważną prawdę życiową o priorytetach w życiu każdego człowieka. DOŚWIADCZENIE Nauczyciel bierze wcześniej przygotowany przezroczysty pojemnik i zapełnia go kamieniami wielkości jabłek. Zadaje młodzieży pytanie, czy naczynie jest pełne. Młodzież odpowiada, że tak. Wówczas nauczyciel jeszcze raz pyta, czy na pewno naczynie jest pełne. Na ogół otrzymuje potwierdzenie odpowiedzi. Następnie wsypuje do naczynia piasek, delikatnie potrząsając, aby zapełnić wszystkie szpary. Ponownie zadaje młodzieży pytanie, czy pojemnik jest pełny. Tym razem uczniowie prawdopodobnie

5 odpowiedzą: nie. Wtedy nauczyciel pokazuje im, że można jeszcze naczynie dopełnić wodą. Dodaje, że nie można by było włożyć wszystkich tych rzeczy w odwrotnej kolejności: woda, piasek, kamienie, bo wszystkie by nie weszły. Mogą takie doświadczenie sami zrobić w domu. Następnie patrząc na klasę zadaje pytanie: jaką prawdę o życiu pokazuje doświadczenie? Uczniowie zastanawiają się i odpowiadają, że ciągle można spotkać nowe sytuacje, że wydaje się, że coś jest pewne, a znajdują się inne rozwiązania, itp. Grupa, która będzie aktywnie podawać przykłady otrzymuje punkty. Nauczyciel wskazuje uczniom odpowiedź: JEŚLI NIE WŁOŻYMY DO POJEMNIKA KAMIENI JAKO PIERWSZYCH, PÓŹNIEJ NIE BĘDZIE TO MOŻLIWE. To samo dotyczy życia, jeśli zadbamy w nim o najważniejsze rzeczy, później możemy zajmować się mniej ważnymi. Uczniowie zastanawiają się nad tą prawdą. Nauczyciel pyta, co stanowi kamienie w naszym życiu, czyli to, czym musimy je wypełnić w pierwszej kolejności. Czy są to pieniądze, zabawy, wycieczki zagraniczne, ładne ubrania, kosztowne wyposażenie domu? Uczniowie wypowiadają się. Nauczyciel zaznacza, że doświadczenie wskazało nam, że najważniejsze to włożyć jako pierwsze do pojemnika, czyli naszego życia kamienie. Tymi kamieniami na pewno jest zdrowie własne i bliskich nam osób. W następnej kolejności możemy uzupełniać nasz pojemnik życia piaskiem i wodą, czyli sprawami mniej ważnymi. Uczniowie podają, jakie to sprawy mogą być otrzymują punkty. 11. Na zakończenie zajęć nauczyciel proponuje zabawę ewaluacyjną rundkę z maskotą. Uczestnicy siadają w kręgu i rzucają do siebie maskotką. Osoba, która trzyma maskotkę ma głos. Wypowiada głośno zdanie, uzupełniając je swoimi słowami: Powiem mojej/mojemu, żeby skorzystał/a z programu profilaktycznego., bo Wszyscy uczniowie otrzymują ulotki z informacjami o zdrowotnych programach profilaktycznych do przekazania swoim rodzinom. 13. Następuje podziękowanie młodzieży za uczestnictwo w zajęciach. Nauczyciel prosi grupy o podliczenie uzyskanych punktów. Drużyna, która najefektywniej pracowała otrzymuje brawa i upominki (mogą to być lizaki, serduszka, pochwały, itp.).

6 ZAŁĄCZNIKI KARTA PRACY NR 1 W zależności od liczebności klasy po 3-4 egzemplarze każdego obrazka. grupa 1 grupa2 grupa 3 grupa 4 grupa 5 grupa 6 KARTA PRACY NR 2 Rozwiążcie rebusy. KARTA PRACY NR 3 Z rozsypanych sylab ułóżcie zdanie. Każdy wyraz napisany jest inną czcionką. LA KTY FI PRO WO TNA ZDRO DZIA LU TO ją BIE KIE WSZEL ŁA NIA ce ma NA CE ZA GA NIE PO BOM CHO RO PRZE Z NE WCZES CIE nie le cze PO KRY WY I ICH

7 Rozwiązanie dla prowadzącego: Profilaktyka zdrowotna to wszelkie działania mające na celu zapobieganie chorobom poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. KARTA PRACY NR 4 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY KARTA PRACY NR 5 W drukarni nastąpiła awaria: pomieszano tekst w kolejnych rubrykach. Odnajdźcie w tabeli informacje właściwe dla programu profilaktycznego waszej grupy. Do kogo i w jakim wieku Wskazanie (kiedy przysługuje udział w programie) Kto pomoże w badaniach A Z programu mogą skorzystać osoby powyżej 18 roku życia, w szczególności kobiety i mężczyźni pomiędzy 40 a 65 Osoby, które są obciążone czynnikami ryzyka (płeć męska, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne Badanie mammograficzne jest bezpłatne, nie wymaga skierowania. Kobieta może się zgłosić na nie sama lub po otrzymaniu zaproszenia

8 rokiem życia. B Kobiety w wieku lat. C Kobiety w wieku lat. odżywianie się, wiek), ale u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia. Kobiety, które nie miały robionej mammografii w ciągu ostatnich 2 lat. Występują u czynniki ryzyka: rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki). Kobiety, które w późnym wieku zaszły w ciążę, w czasie ciąży stwierdza się nieprawidłowy wynik badania USG, w poprzednich ciążach występowały nieprawidłowości. do mammobusa lub poradni specjalistycznej. Wymagane jest skierowanie wystawione przez ginekologa prowadzącego ciążę z opisem nieprawidłowości. Pierwsza wizyta wskazana jest w 12 tygodniu ciąży. Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania przez lekarza rodzinnego. Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem oraz kieruje go na badania pozwalające określić kategorię ryzyka choroby układu krążenia. D Osoby, które w tym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat. Kobiety, które nie wykonały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat. Do ginekologa nie jest wymagane skierowanie. Ponadto często do kobiet wysyłane są zaproszenia na badania cytologiczne w najbliższej poradni ginekologicznej. E Kobiety powyżej 35 roku życia. Osoby, u których nie rozpoznano jeszcze gruźlicy, ale które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą, lub u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny. W przychodniach POZ realizujących Program profilaktyki chorób odtytoniowych" można wykonać badania lekarskie i diagnostyczne, tj. pomiar masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego krwi. Pozwolą wstępnie określić stan zdrowia i ryzyko zachorowania na choroby odtytoniowe. F Osoby dorosłe Palacze, u których nie zdiagnozowano wcześniej, przewlekłej choroby płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy). Program realizują pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej wobec osób zadeklarowanych na ich listę ze względu na złe warunki życia. Osoby takie mogą także same zgłosić się do gabinetu pielęgniarki POZ.

9 Właściwe odpowiedzi dla prowadzącego: Program profilaktyki raka piersi (1C+2B+3A) Program profilaktyki raka szyjki macicy (1B+2D+3D) Program badań prenatalnych (1E+2C+3B) Program profilaktyki chorób układu krążenia (1D+2A+3C) Program profilaktyki chorób odtytoniowych (1A+2F+3E) Program profilaktyki gruźlicy (1F+2E+3F) KARTA PRACY NR 6 Drogie dzieci! Piszę do Was, bo jestem bardzo chora. Czuję się okropnie, bo wiem, że zmarnowałam swoją szansę na zdrowe życie. Wiele lat temu, gdy skończyłam 50 lat, otrzymałam zaproszenie z poradni specjalistycznej na wykonanie mammografii, czyli badania piersi w kierunku zmian nowotworowych. Jakoś nigdy nie mogłam znaleźć czasu i zebrać się, żeby skorzystać z tego, i późniejszych zaproszeń. Kilka miesięcy temu, zauważyłam, że jedna pierś wygląda inaczej niż druga. Palcami wyczułam w tym miejscu spory guz. Przestraszyłam się i poszłam do lekarza. Natychmiast usunięto mi pierś, poddano wielu bolesnym zabiegom. Niestety, lekarze nie dają mi szans na wyzdrowienie, bo nowotwór zaatakował inne organy. Teraz bardzo żałuję, że nie skorzystałam z zaproszenia 10 lat temu, bo guz nie urósłby do takich wielkich rozmiarów i nowotwór nie zagrażałby mojemu życiu. Nie wiem, ile mam jeszcze czasu przed sobą. Proszę was nie popełniajcie mojego błędu i badajcie się profilaktycznie. To nie boli, nic nie kosztuje, a ratuje życie. Kochająca mama i babcia Zdjęcia ilustrujące doświadczenie 1.Napełniamy pojemnik kamieniami. Czy jest pełny? 2. Mimo, że był pełny, można jeszcze dosypać piasek.

10 3.Potrząsamy pojemnikiem, aż piasek uzupełni wolne miejsca między kamieniami. Czy jest pełny? 4. Czy można jeszcze czymś uzupełnić pojemnik? Dolewamy wodę.

Wybierz Życie Pierwszy Krok

Wybierz Życie Pierwszy Krok poradnik dla szkolnego koordynatora i realizatorów programu edukacyjnego Wybierz Życie Pierwszy Krok Autorzy: Magdalena Ankiersztejn Bartczak Agnieszka Górecka Konsultacja medyczna: Dr n. med. Piotr Bobkiewicz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po polskim systemie opieki zdrowotnej

Przewodnik po polskim systemie opieki zdrowotnej 52007 EDYCJA POLSKA ISSN 1896-2734 Zdrowie W numerze: Wielu uchodźców, którzy przyjeżdżają do Polski, narzeka na trudności w uzyskaniu pomocy medycznej. Dlatego piąty numer refugee.pl poświęcamy sprawom

Bardziej szczegółowo

Redakcja uaktualnionej wersji programu:

Redakcja uaktualnionej wersji programu: istowarzyszenie na Rzecz Dziec ństwa Wolnego od Tytoniu Warszawa 2009 Redakcja uaktualnionej wersji programu: Janusz Szymborski Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego [3] Część trzecia MATERIAŁY EDUKACYJNE Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego Scenariusze zajęć lekcyjnych, które powstały w ramach programu Przyjazna Szkoła, odpowiadają na wciąż rosnące

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji dla przedszkola (grupa 5-6 latków)

Scenariusz lekcji dla przedszkola (grupa 5-6 latków) Profilaktyka chorób układu sercowo naczyniowego Scenariusz lekcji dla przedszkola (grupa 5-6 latków) mgr Dorota Rzemieniuk Przedszkole Miejskie Nr 10 w Zamościu Scenariusz został opracowany w ramach akcji

Bardziej szczegółowo

zdrowiawww.luxmed.pl Profilaktyka chorób serca s. 10 Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia

zdrowiawww.luxmed.pl Profilaktyka chorób serca s. 10 Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia nr 2/56 rok XV kwartalnik wiosna 2013 blisko ISSN 2081-1039 zdrowiawww.luxmed.pl Magazyn Pacjentów Centrów Medycznych Grupy LUX MED Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia - tego

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI. Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM. Życie to najcenniejszy dar

AMAZONKI. Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM. Życie to najcenniejszy dar ISSN-1732-2928 nr 19 AMAZONKI marzec 2011 l gazeta bezpłatna Gazeta Amazonki jest wydawana dzięki finansowemu wsparciu Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM Motto na 2011 rok: Życie to najcenniejszy

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Płacę składki, więc mi się należy! Nie wszystko Nie od razu Świadczeniodawca też ma obowiązki Obowiązki świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE URSYNOWA. Granty 2011 Krzywica niedoborowa. Prozdrowotny styl życia Stres zmora naszych czasów

ZDROWIE URSYNOWA. Granty 2011 Krzywica niedoborowa. Prozdrowotny styl życia Stres zmora naszych czasów ZDROWIE URSYNOWA Przychodnia ul. Romera 4 Przychodnia ul. Kajakowa 12 Przychodnia ul. Na Uboczu 5 Przychodnia ul. Zamiany 13 Ursynowskie Dzienne Centrum Zabiegowe ul. Kajakowa 12 Nr 3 (6) 2011 www.zozursynow.pl

Bardziej szczegółowo

Zestaw do gry może zostać wydrukowany na papierze A4 na tekturze. Najlepiej użyć papieru 160g/m2.

Zestaw do gry może zostać wydrukowany na papierze A4 na tekturze. Najlepiej użyć papieru 160g/m2. Dziękujemy za pobranie zestawu do gry Play Decide! Każdy zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy do gry Play Decide (dla maksimum ośmiu osób). Jeżeli w twojej grupie jest więcej niż 8 uczestników,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY?

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ 2011/2012 Wstęp...2 Projekt badawczy w działaniu...2 Wybór tematu...2 Pytania badawcze...3 Analiza cudzych źródeł...5

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Autor: Piotr Sienkiewicz Scenariusz dla klas 4-6 Czas realizacji projektu 16 godzin lekcyjnych Cele ogólne projektu: kształtowanie u uczniów

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, Niniejsza broszura powstała dla wszystkich miłośników edukacji żywieniowej

Drodzy Czytelnicy, Niniejsza broszura powstała dla wszystkich miłośników edukacji żywieniowej Drodzy Czytelnicy, Niniejsza broszura powstała dla wszystkich miłośników edukacji żywieniowej dzieci. Wolontariuszki w ramach projektu Jeść Lepiej Żyć Lepiej w uzgodnieniu z nauczycielami opracowały i

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. prawa pacjenta LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ

PORADNIK. prawa pacjenta LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ PORADNIK prawa pacjenta LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ 2 Poradnik + Prawa Pacjenta Czwartek 10 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Moje dziecko i dysleksja

Moje dziecko i dysleksja Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej Brytanii Magdalena Ziemnicka www.dyslang.eu Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych.

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. MANUAL Część praktyczna Laura Gastaldi Roberta Marsil LINGUA PIU ASSOCIAZIONE CULTURALE przy współpracy Patryka

Bardziej szczegółowo

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ Ewa Czemierowska-Koruba Hubert Czemierowski POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ PROGRAM SPOŁECZNY SZKOŁA BEZ PRZEMOCY V EDYCJA WARSZTATY MAKROREGIONALNE AGRESJA I PRZEMOC Agresję definiuje się najczęściej

Bardziej szczegółowo

Wspólnie pokonajmy raka

Wspólnie pokonajmy raka Krzysztof Składowski Wspólnie pokonajmy raka Onkolog o nadziei Dostają Państwo do rąk niezwykłą książkę. Lektura każdej jej j strony to mniej strachu i mniej cierpienia. To wiedza. Na miarę zdrowia i życia.

Bardziej szczegółowo

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji BUDOWANIE WIZERUNKU ORGANIZACJI KOMUNIKACJA: JA - ORGANIZACJA - OTOCZENIE WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Moje dochody wydatki oszczędności edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Moje dochody wydatki oszczędności Edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Ośrodek Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 107/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki chorób układu krążenia miasta Sieradza

Bardziej szczegółowo

Zapewnić uczniom bezpieczeństwo

Zapewnić uczniom bezpieczeństwo Zapewnić uczniom bezpieczeństwo Wybrane uwarunkowania prawne organizacji bezpiecznej nauki, rekreacji i wypoczynku Kuratorium Oświaty w Katowicach 1 Spis treści Wprowadzenie - Śląski Kurator Oświaty Stanisław

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet Łódź, Kwiecień 2011 Wstęp Problemy społeczne i ich skuteczne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?

Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Redakcja stylistyczna: Urszula Roman Wydawca: Instytut Badań

Bardziej szczegółowo