W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "03.12.2002 W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego."

Transkrypt

1 UCHWAŁY RADY MIASTA RADOMSKA IV KADENCJI

2 Numer uchwały Data podjęcia Treść uchwały Uwagi I Sesja Rady Miejskiej I/1/ W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomsku. I/2/ W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Radomsku. I/3/ W sprawie odwołania Sekretarza Miasta I/4/ W sprawie powołania Sekretarza Miasta II Sesja Rady Miejskiej II/5/ W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego. III/6/2002 III/7/2002 III/8/2002 III/9/2002 III/10/2002 III/11/2002 III/12/2002 III/13/2002 III/14/2002 III/15/2002 III/16/2002 III/17/2002 III Sesja Rady Miejskiej W sprawie wstąpienia p. Andrzeja Jarosławskiego na miejsce Radnego w związku z wygaśnięciem mandatu Jana Grabowskiego W sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Radomsku W sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej W sprawie zmian budżetu na 2002 rok W sprawie podatku od nieruchomości na terenie Miasta W sprawie ustalenia wzorów wykazów nieruchomości i deklaracji podatkowych W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na 2003 rok W sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta W sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2002 r. ZN:PN-0911/250/2002 r. Nr 317 z dn r. poz Nr 328 z dn r. poz Nr 317 z dn r. poz. 4066

3 III/18/2002 III/19/2002 III/20/2002 III/21/2002 III/22/2002 III/23/2002 III/24/2002 III/25/2002 III/26/2002 III/27/2002 III/28/2002 III/29/2002 III/30/2002 IV/31/2002 IV/32/ W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania IV Sesja Rady Miejskiej W sprawie podatku od nieruchomości na terenie Miasta W sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Nr 4 z dn r. poz. 39 Nr 338 z dn r. poz Nr 338 z dn.

4 IV/33/ W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta V Sesja Rady Miejskiej r. poz Nr 338 z dn r. poz V/34/ W sprawie zmian budżetu na rok V/35/ W sprawie zaciągnięcia kredytu. V/36/ W sprawie budżetu Miasta Radomska na 2003 rok. Nr 38 z dn r. poz. 390 V/37/ W sprawie zaciągnięcia kredytu. V/38/ W sprawie dodatku specjalnego dla Prezydenta Miasta V//39/ O przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania V/40/ W sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości położonej w Radomsku przy ul. Brzeźnickiej 26. V/41/ W sprawie zmiany w Uchwale Nr II/5/2002 Rady Miejskiej w Radomsku z dn. 3 grudnia 2002 roku. V/42/ W sprawie zmiany w Uchwale Nr III/6/2002 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 3 grudnia 2002 roku. VI Sesja Rady Miejskiej VI/43/03 VI/44/03 VI/45/ W sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/30/99 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie stopniowej likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radomsku oraz Uchwały Nr VI/31/99 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie stopniowej likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Radomsku oraz odstąpienia od stopniowej likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Władysława Reymonta w Radomsku W sprawie założenia: Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Radomsku, Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Radomsku, Publicznego Gimnazjum Nr 6 w Radomsku, Publicznego Gimnazjum Nr 7 w Radomsku W sprawie założenia zespołów szkolno-gimnazjalnych w wyniku połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku i Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Radomsku, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Radomsku i Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Radomsku, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Władysława Reymonta w Radomsku i Publicznego Nr 87 z dn r. poz. 804 Dz. Urz. Woj. Łodz. Nr 88 z dn r. poz. 809

5 VI/46/03 VI/47/03 VI/48/03 VI/49/03 VI/50/03 VI/51/03 VI/52/03 Gimnazjum Nr 2 w Radomsku, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Radomsku i Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Radomsku, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomsku i Publicznego Gimnazjum Nr 6 w Radomsku, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Radomsku i Publicznego Gimnazjum Nr 7 w Radomsku, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Radomsku i Publicznego Gimnazjum Nr 3w Radomsku W sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/99 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci, przekształcenia i określenia obwodów Publicznych Szkół Podstawowych w Radomsku, Uchwały Nr VI/27/99 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Radomska oraz określenia granic obwodów prowadzonych przez Gminę Miasta Radomska szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mieszka I w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Reymonta w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Romualda Traugutta w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 w Radomsku, Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Radomsku, Gimnazjum Nr 2 w Radomsku, Gimnazjum Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomsku W sprawie zmian budżetu na 2003 rok W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/298/2001 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej W sprawie objęcia w Spółce z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku 1534 udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości zł i pokrycia swoich udziałów gotówką W sprawie cen biletów oraz ulg w korzystaniu z przewozów środkami komunikacji miejskiej na terenie Miasta W sprawie regulaminu świadczenia usług dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej na terenie Miasta O przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego ogólnego planu zagospodarowania Nr 87 z dn r. poz. 805 Nr 73 poz. 665 z dn r.

6 VI/53/ W sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Radomsku. VI/54/ W sprawie powołania doraźnej Komisji ds. opracowania jednolitego tekstu Statutu Miasta. VI/55/ W sprawie odmowy na wypowiedzenie warunków pracy i płacy Radnemu Rady Miejskiej w Radomsku. VI/56/ W sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomska na 2003 rok. VII Sesja Rady Miejskiej VII/57/ W sprawie ustanowienia roku 2003 Rokiem Moniuszkowców. VII/58/ W sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta. VII/59/ W sprawie zmian w budżecie na 2003 rok. VII/60/ O zmianie Uchwały Nr XXIX/265/2001 r. Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w jednostkach organizacyjnych gminy Miasta VII/61/ W sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Muzeum Regionalnego w Radomsku przy ul. Narutowicza 1. VII/62/ W sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Radomsku przy ul. Piastowskiej 17. VII/63/ W sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek położonych w Radomsku oznaczonych numerami 419/1 i 419/2 obręb 27 przy ul. Piastowskiej i Tysiąclecia. VII/64/ W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego ogólnego planu zagospodarowania VII/65/ W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego ogólnego planu zagospodarowania VII/66/ W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania VII/67/ W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie w formie bezprzetargowej, nieodpłatnie działek użytkowanych przez Polski Związek Działkowców w Łodzi jako Pracowniczy Ogród Działkowy pn. Tulipan oraz przeniesienia własności budynków i innych urządzeń trwale związanych z gruntem. VII/68/ W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie w formie bezprzetargowej, nieodpłatnie działek użytkowanych przez Polski Związek Działkowców w Łodzi jako Pracowniczy Ogród Działkowy pn. A. Mickiewicza oraz przeniesienia własności budynków i innych urządzeń

7 trwale związanych z gruntem. VIII Sesja Rady Miejskiej VIII/69/ W sprawie utworzenia niestałych obwodów głosowania. Nr 135 z dn r. poz VIII/70/ W sprawie nadania statutów PG Nr 4 w Radomsku, PG Nr 5 w Radomsku, PG Nr 6 w Radomsku, PG Nr 7 w Radomsku. VIII/71/ W sprawie nadania statutów Zespołowi Szkolno- Gimnazjalnemu Nr 1 w Radomsku, Zespołowi Szkolno- Gimnazjalnemu Nr 3 w Radomsku, Zespołowi Szkolno- Gimnazjalnemu Nr 7 w Radomsku. IX Sesja Rady Miejskiej IX/72/ W sprawie zmian budżetu na rok 2003 rok. IX/73/ W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/298/2001 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej. IX/74/ W sprawie przejęcia prawa własności budynków i prawa wieczystego użytkowania gruntu za zaległości podatkowe. IX/75/ W sprawie uchwalenia Statutu Miasta IX/76/ W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Miłaczki Miasta IX/77/ W sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/201/96 z dnia r. (dot. ul. Zielnej). IX/78/ W sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/307/2001 r. z dnia r. IX/79/ W sprawie zmiany Uchwały Nr VI/46/03 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 21 lutego 2003 roku. IX/80/ W sprawie zmiany Uchwały Nr VI/44/03 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 21 lutego 2003 roku. IX/81/ W sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej. IX/82/ W sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomsku. IX/83/ W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/302/2001 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Polska Sieć Energie Cites. Nr 134 z dn r. poz Nr 134 z dn r. poz. 1313

8 X Sesja Rady Miejskiej X/84/03 X/85/ W sprawie założenia zespołów szkolno-gimnazjalnych w wyniku połączenia PSP Nr 2 i PG Nr 4, PSP Nr 6 i PG Nr 5, PSP Nr 9 i PG Nr 6, PSP Nr 10 i PG Nr W sprawie powołania doraźnej komisji celem wyłonienia kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Radomsku, Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. XI Sesja Rady Miejskiej XI/86/03 XI/87/03 XI/88/03 XI/89/03 XI/90/03 XI/91/03 XI/92/03 XI/93/03 XI/94/03 XI/95/03 XI/96/ W sprawie zaciągnięcia kredytu W sprawie zmian budżetu na 2003 rok W sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu miasta W sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na finansowanie budowy urządzenia podczyszczającego na istniejącej sieci deszczowej w ulicy Komuny Paryskiej W sprawie zmiany w Uchwale Nr VI/50/03 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie cen biletów oraz ulg w korzystaniu z przewozów środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonych według ewidencji gruntów numerami działek nr 194/2 obręb 48, nr 499/5 obręb 7, nr 201/5 obręb 5, nr 417 obręb 19, nr 740/4 obręb 17 położonych w Radomsku W sprawie przejęcia na własność Gminy Miasta Radomska gruntów Skarbu Państwa W sprawie liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w roku W sprawie utworzenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Radomsku punktu wydawania i spożywania gorących posiłków zup oraz zasad korzystania z pomocy rzeczowej w formie zup przez osoby potrzebujące W sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu W sprawie zmiany Uchwały Nr VII/68/03 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie w formie bezprzetargowej nieodpłatnie działek użytkowanych przez Polski Związek Działkowców w Łodzi jako

9 Pracowniczy Ogród Działkowy p.n. A. Mickiewicza oraz przeniesienia własności budynków i innych urządzeń trwale związanych z gruntem. XII Sesja Rady Miejskiej XII/97/ W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego. XIII/98/03 XIII/99/03 XIII/100/03 XIII/101/03 XIII/102/03 XIII Sesja Rady Miejskiej W sprawie wstąpienia Pana Mariusza Kubika na miejsce Radnego w związku z wygaśnięciem mandatu Radnego Jerzego Stasiewicza W sprawie rezygnacji Radnego Andrzeja Jarosławskiego ze składu Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Radomsku W sprawie powołania nowych członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Radomsku W sprawie powołania w miejsce dotychczasowej Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa Publicznego dwóch komisji: Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Radomsku W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku. XIII/103/ W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Radomsku. XIII/104/03 XIII/105/03 XIII/106/ W sprawie przejęcia prawa własności budynków i prawa wieczystego użytkowania gruntu za zaległości podatkowe W sprawie wyboru ławników Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim i Sądu Rejonowego w Radomsku na kadencję lat W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargowej nieruchomości lokalowej położonej w Radomsku przy Placu 3 Maja. XIII/107/ O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta XIII/108/ W sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/245/97 z dnia 25 XIII/109/03 XIII/110/03 kwietnia 1997 r W sprawie odrzucenia zarzutu złożonego do projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Radomsku przy ulicy Kościuszki 6, oznaczonej numerem działki 248 obręb. geod. 10.

10 XIII/111/03 XIII/112/03 XIII/113/03 XIII/114/ W sprawie zasad odpłatności za korzystanie z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku W sprawie nadania nazwy ulicy W sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/165/2000 Rady Miasta Radomska z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta W sprawie powierzenia gminie Miasta Częstochowa przez gminę Miasta Radomska zadania własnego z zakresu edukacji publicznej, tj. zapewnienia kształcenia wychowania i opieki dwóm uczniom Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Radomsku w Zespole Gimnazjów w Częstochowie. XIII/115/ W sprawie przystąpienia Miasta Radomska do Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej. XIV Sesja Rady Miejskiej XIV/116/ W sprawie zmian budżetu na 2003r. XIV/117/ W sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta XIV/118/ W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. XIV/119/ W sprawie zmiany Uchwały Nr IV/32/2002 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. XIV/120/ W sprawie ustalenia stawek opłaty targowej. XIV/121/ W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XIV/122/ W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie budowy urządzenia podczyszczającego na istniejącej sieci deszczowej na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Żeromskiego. XIV/123/ W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy M. Dąbrowskiej. XIV/124/ W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Radomsku przy ul. Sucharskiego 49, oznaczonej według ewidencji gruntów numerem działki 114/10 obręb 1. XIV/125/ W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Radomsku przy ul. Sucharskiego 49, oznaczonej według ewidencji gruntów numerem działki 114/28 obręb 1.

11 XV Sesja Rady Miejskiej XV/126/ W sprawie zmian budżetu na rok XV/127/ W sprawie upoważnienia do zaciągnięcia kredytu. XV/128/ W sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Gmina. XV/129/ W sprawie zmiany Uchwały Nr III/107/03 Rady Miejskiej w Radomsku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta XV/130/ W sprawie zasad odpłatności osób bezdomnych za pobyt w ośrodku dla osób bezdomnych (schronisku, przytulisku, noclegowni). XV/131/ W sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/197/96 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 września 1996 r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych na terenie miasta XV/132/ W sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażania zgody na powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Radomszczańskiego. XV/133/ W sprawie uchylenia dotychczasowego uchwalenia i nadania nowego statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Radomsku. XV/134/ W sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Radomsku. XV/135/ W sprawie rezygnacji Radnego Jacka Łęskiego ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomsku. XV/136/ W sprawie rezygnacji Radnego Stanisława Sankowskiego ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomsku. XVI Sesja Rady Miejskiej XVI/137/04 XVI/138/04 XVI/139/04 XVI/140/ W sprawie wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu miasta W sprawie budżetu Miasta Radomska na 2004 rok W sprawie zaciągnięcia kredytu W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/188/2000 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków za wysług lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wysokości stawek tych dodatków oraz szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny

12 doraźnych zastępstw. XVI/141/ W sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkłach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasta XVI/142/ W sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego dla potrzeb ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego. XVI/143/ W sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Radomska na 2004 rok. XVI/144/ W sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania na terenie miasta XVI/145/ W sprawie przekazania na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Radomsku, Radomsko, ul. Stara Droga 85 w formie aportu rzeczowego sieci kanalizacji sanitarnej ø 200 mm w: ulicy 11 Listopada (odcinek od działki nr ew. 95/36 do ul. Prusa), ulicy Prusa (odcinek od 11 Listopada do ul. Skłodowskiej) i ulicy Skłodowskiej (odcinek od posesji nr 4 do nr 14) w Radomsku. XVI/146/ W sprawie odrzucenia zarzutu złożonego do projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta XVI/147/ O przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta XVI/148/ W sprawie przejęcia na własność Gminy Miasta Radomska gruntów Skarbu Państwa. XVI/149/ W sprawie sprostowania zapisów w Uchwałach Nr XIV/124/03 z dnia r. i Nr XIV/125/03 z dnia r. XVI/150/ Zmieniającą Uchwałę Nr XXXVIII/341/2002 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem i zasad wynajmowania lokali. XVI/151/04 XVI/152/04 XVI/153/04 XVI/154/04 XVI/155/ W sprawie nadanie nazwy ulicy W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz przyjęcia pozostałych planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Radomsku W sprawie przyjęcia za rok 2003 sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Radomsku W sprawie rezygnacji Radnego Piotra Smendowskiego ze składu Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku W sprawie powołania Radnego Stanisława Sankowskiego do składu Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku.

13 XVI/156/ W sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady miejskiej w Radomsku. XVII Sesja Rady Miejskiej XVII/157/ W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/120/2003 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej. XVII/158/ W sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku. XVII/159/ W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/285/2001 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 września 2001 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta XVII/160/ W sprawie zmiany Uchwały Nr VI/52/03 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 21 lutego 2003 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska XVII/161/ W sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/64/03 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta XVII/162/ W sprawie zmiany Uchwały Nr VII/65/03 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 11 kwietnia 2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta XVII/163/ W sprawie Uchwały Nr VII/66/03 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta XIX/164/04 XIX Sesja Rady Miejskiej W sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Radomska XIX/165/ W sprawie zmian budżetu na 2004 r. XIX/166/04 XIX/167/ W sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/324/98 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność komunalną miasta Radomska zmienionej Uchwałą Nr VI/34/99 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 26 lutego 1999 r W sprawie przekazania na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku, Radomsko, ul. Stara Droga 85 w formie aportu rzeczowego: sieci kanalizacji sanitarnej w ul.

14 XIX/168/04 XIX/169/04 Kusocińskiego i Zachodniej w Radomsku, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałem tłocznym i przepompownią ścieków na osiedlu Mickiewicza w Radomsku, sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy M. Dąbrowskiej w Radomsku W sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Radomsku Nr XXIV/229/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie miasta Radomska Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej W sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasta Radomska z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2004 r. XX Sesja Rady Miejskiej XX/170/ W sprawie zmian budżetu na 2004 r. XX/171/ Zmieniająca Uchwałę NR XXIX/265/2001 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 18 maja 2001 r. W sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w jednostkach organizacyjnych gminy miasta XX/172/ W sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/337/2002 z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zleconego zadania. XX/173/ W sprawie utworzenia niestałych obwodów głosowania. XXI Sesja Rady Miejskiej XXI/174/ W sprawie zmian budżetu na 2004 r. XXI/175/ W sprawie zawarcia porozumienia o wykonywanie przewozów regularnych w ramach lokalnego transportu zbiorowego. XXI/176/ W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/120/2003 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej. XXI/177/ W sprawie ograniczenia korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie miasta XXI/178/ W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Radomsku oraz ustalenia tekstu jednolitego. XXI/179/ W sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu Nr 9 w Radomsku. XXI/180/ W sprawie zamiany przedmiotu aportu. XXI/181/ W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta XXI/182/ W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta XXI/183/ W sprawie deklaracji współfinansowania projektu przez Gminę Miasta Radomska budowy drogi łączącej drogę

15 XXI/184/04 XXI/185/04 dojazdową z ulicą Krasickiego oraz budowy fragmentu zachodniej obwodnicy łączącej ul. Brzeźnicką z ul. Sierakowskiego W sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami miasta W sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Radomsku. XXII/186/04 XXII/187/04 XXII/188/04 XXII/189/04 XXII/190/04 XXII/191/04 XXII Sesja Rady Miejskiej W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego W sprawie nawiązania współpracy partnerskiej miast Radomska i Wozniesienska W sprawie zmian budżetu na 2004 rok W sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/139/04 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 stycznia 2004 r W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie zadania p. n. Redukcja niskiej emisji poprzez modernizację systemu grzewczego i modernizację kotłowni węglowej na opalanej biomasą w budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 6 w Radomsku XXII/192/ W sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 2 w Radomsku wchodzącego w skład Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego Nr 3 w Radomsku. XXII/193/ W sprawie zmiany Uchwały Nr IX/82/03 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie wyboru przedstawiciela składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomsku. XXIII Sesja Rady Miejskiej XXIII/194/04 XXIII/195/04 XXIII/196/04 XXIII/197/04 XXIII/198/ W sprawie wstąpienia Pana Zdzisława Dróżdża na miejsce Radnego, w związku z wygaśnięciem mandatu Radnego Tadeusza Dąbrowskiego W sprawie wstąpienia Pana Radosława Zatonia na miejsce Radnego, w związku z wygaśnięciem mandatu Radnego Jacka Łęskiego W sprawie powołania nowych członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Radomsku W sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Radomszczańskiego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Radomska, w sezonie zimowym 2004/ W sprawie zmian budżetu na 2004 rok Nr 296 z dn r. poz Nr 296 z dn r. poz. 2469

16 XXIII/199/ W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/120/03 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej XXIII/200/ W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie zadania p.n. Montaż urządzeń podczyszczających wody deszczowe na wylotach istniejących kanału zlokalizowanych w Radomsku : A. na kanale Ф 600 mm w ulicy Targowej, B. na kanale Ф 900 mm w ulicy Targowej, C. na kanale Ф 1200 mm w ulicy Stara Droga. XXIII/201/ W sprawie zmiany uchwały w sprawie cen biletów oraz ulg w korzystaniu z przewozów środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Radomska XXIII/202/ W sprawie umorzenia wierzytelności Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Betlejem w Radomsku XXIII/203/ W sprawie umorzenia wierzytelności Radomszczańskiego Klubu Sportowego Radomsko XXIII/204/ W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska XXIII/205/ W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska w zakresie komunikacji obejmującego ulicę Zachodnią. XXIII/206/ W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska XXIII/207/ W sprawie opłaty administracyjnej Nr 319 z dn. XXIII/208/ W sprawie uchwalenia Regulaminu udostępniania obiektów sportowych będących własnością gminy miejskiej Radomsko. XXIII/209/ W sprawie powierzenia gminie Miasta Częstochowa przez gminę Miasta Radomska zadania własnego z zakresu edukacji publicznej tj. zapewnienia kształcenia wychowania i opieki uczniom Publicznych Gimnazjów w XXIII/210/04 Radomsku w Zespole Gimnazjów w Częstochowie W sprawie liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w roku 2005 r. XXIV Sesja Rady Miejskiej r. poz Nr 319 z dn r. poz XXIV/211/ W sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Radomska na lata XXIV/212/ W sprawie zmiany w Statucie Miasta Radomska Nr 314 z dn r. poz. 2597

17 XXIV/213/ W sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/139/04 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 stycznia 2004 roku XXIV/214/ W sprawie deklaracji współfinansowania projektu przez Gminę Miasta Radomska budowy drogi dojazdowej łączącej ulicę Brzeźnicką z działką inwestycyjną w Radomsku XXIV/215/ W sprawie deklaracji współfinansowania projektu przez Gminę Miasta Radomska budowy drogi łączącej drogę dojazdową z ulicą Krasickiego XXV Sesja Rady Miejskiej XXV/216/ W sprawie zmian budżetu na 2004 rok XXVI Sesja Rady Miejskiej XXVI/217/ W sprawie zmian budżetu na 2004 rok XXVI/218/ W sprawie budżetu Miasta Radomska na 2005 rok Nr 55 poz. 567 z dn XXVI/219/ W sprawie upoważnienia do zaciągnięcia kredytu XXVI/220/ W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego XXVI/221/ W sprawie zaciągnięcia kredytu XXVI/222/ W sprawie upoważnienia do przekazania długu XXVI/223/ W sprawie poręczenia pożyczki z NFOŚiGW dla PGK Sp. z o.o. XXVI/224/ W sprawie cen biletów oraz ulg w korzystaniu z przewozów środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Radomska XXVI/225/ W sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności w 2005 r. Nr 21 poz. 229 z dn XXVI/226/ W sprawie zasad zwrotu zasiłków celowych, okresowych i wydatków na pomoc rzeczową Nr 21 poz. 230 z dn XXVI/227/ W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska XXVI/228/ W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Radomska położonej w Radomsku przy ulicy Targowej 4, oznaczonej numerami działek: 117/1, 117/2 i 122/1 o łącznej powierzchni 3,4963 ha w obrębie geod.25 na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radomsku Spółka z o.o. XXVI/229/ W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie

18 bezprzetargowym w użyczenie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Radomska położonej w Radomsku przy ulicy Sucharskiego, oznaczonej numerem działki 114/45 w obrębie geod.1 na rzecz Stowarzyszenia Pabianickie Centrum Pomocy w Pabianicach XXVI/230/ W sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/03 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/29/99 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 26 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci, przekształcenia i określenia obwodów Publicznych Szkół Podstawowych w Radomsku, uchwały nr VI/27/99 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 26 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Radomska oraz określenia granic obwodów prowadzonych przez gminę Miasta Radomska szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mieszka I w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Reymonta w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Romualda Traugutta w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Radomsku, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Radomsku, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Radomsku, Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomsku XXVI/231/ W sprawie nadania nazwy Publicznemu Przedszkolu nr 4 w Radomsku XXVI/232/ W sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Radomsku na 2005 r. XXVII Sesja Rady Miejskiej XXVII/233/ W sprawie zmian w budżecie na 2005 rok Nr 21 poz. 231 z dn

19 XXVIII Sesja Rady Miejskiej XXVIII/234/ W sprawie ustanowienia roku 2005 Rokiem Harcerstwa XXVI/235/ W sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych XXVIII/236/ W sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Radomska na 2005 rok XXVIII/237/ W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005 XXVIII/238/ W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Radomsku, pomiędzy ulicami Sucharskiego i Krasickiego, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 521/2 obręb 1 XXVIII/239/ W sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych XXIX Sesja Rady Miejskiej XXIX/240/ W sprawie zmian budżetu na 2005 rok XXIX/241/ W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Krakowskiej odcinek od posesji nr 116 do ul. Jagiellońskiej w Radomsku XXIX/242/ W sprawie ustanowienia zastawu na udziałach Gminy Miasta Radomska w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku w celu zabezpieczenia wierzytelności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej XXIX/243/ W sprawie przekazania na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku w formie aportu rzeczowego oczyszczalni ścieków XXIX/244/ W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w mieście Radomsku przy ul. Krasickiego 24, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji numerami 192/1,192/3,192/4,192/5,192/6 obręb 9 XXIX/245/ W sprawie uchwalenia obowiązującego w roku 2005 regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomska

20 XXX Sesja Rady Miejskiej XXX/246/ W sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Miasta Radomska XXX/247/ W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/120/03 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej XXX/248/ W sprawie ustalenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych XXX/249/ W sprawie przekazania, na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku w formie aportu rzeczowego, oczyszczalni ścieków XXX/250/ W sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 6 w Radomsku przy ul. Makuszyńskiego 25 XXX/251/ W sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomsku przy ul. Leszka Czarnego 22 XXX/252/ W sprawie opinii do projektu planu aglomeracji RADOMSKO XXXI Sesja Rady Miejskiej XXXI/253/ W sprawie zmiany nazwy ulicy XXXII Sesja Rady Miejskiej XXXII/254/ W sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Radomska XXXII/255/ W sprawie zmian budżetu na 2005 rok XXXII/256/ W sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Radomszczańskiemu XXXII/257/ W sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2002 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Radomska XXXII/258/ W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie zadania p.n. Zmniejszenie niskiej emisji do powietrza poprzez wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki i docieplenie ścian budynku Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego Nr 1 w Radomsku przy ul. Piastowskiej 17. XXXII/259/ W sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Radomska nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Radomsku: przy ulicy Bugaj 4a oraz przy ul.brzeźnickiej 27 stanowiących

21 własność Powiatu Radomszczańskiego XXXII/260/ W sprawie sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości lokalowej położonej w Radomsku przy ulicy Plac 3 Maja 10 XXXII/261/ W sprawie sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości lokalowej położonej w Radomsku przy ulicy Plac 3 Maja 15 XXXII/262/ W sprawie zmiany uchwały nr XXVI/230/04 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/03 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/29/99 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 26 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci, przekształcenia i określenia obwodów Publicznych Szkół Podstawowych w Radomsku, uchwały nr VI/27/99 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 26 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Radomska oraz określenia granic obwodów prowadzonych przez gminę Miasta Radomska szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mieszka I w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Reymonta w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Romualda Traugutta w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Radomsku, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Radomsku, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Radomsku, Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomsku XXXII/263/ W sprawie zasad udzielania stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe. XXXIII Sesja Rady Miejskiej XXXIII/264/ W sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Nr 140 poz z dn Nr 140 poz z dn

22 XXXIII/265/ W sprawie przyznania Medalu Miasta Radomska XXXIII/266/ W sprawie przyznania Medalu Miasta Radomska XXXIII/267/ W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis XXXIII/268/ W sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków (w części dotyczącej środków unijnych) zaplanowanych na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności XXXIII/269/ W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego XXXIII/270/ W sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miasta Radomska XXXIII/271/ W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska XXXIV Sesja Rady Miejskiej XXXIV/272/ W sprawie nadania nazwy dla parku przy ulicy Piłsudskiego XXXIV/273/ W sprawie nadania nazwy ulicy XXXIV/274/ W sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomska XXXIV/275/ W sprawie zmian budżetu na 2005r. XXXIV/276/ W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII / 258 / 05 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 18 kwietnia 2005r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie zadania p.n. Zmniejszenie niskiej emisji do powietrza poprzez wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki i docieplenie ścian budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 1 w Radomsku przy ul. Piastowskiej 17. XXXIV/277/ W sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A Oddział w Łodzi z dopłatą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do oprocentowania na finansowanie zadania p.n. Zmniejszenie niskiej emisji do powietrza poprzez wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki i docieplenie ścian budynku Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego Nr 1 w Radomsku przy ul. Piastowskiej 17. XXXIV/278/ W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie zadania p.n. Montaż

23 urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych na wylotach istniejących kanałów deszczowych zlokalizowanych w Radomsku XXXIV/279/ W sprawie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez TBS w Radomsku Sp. z o.o. XXXIV/280/ W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości zabudowanych XXXIV/281/ W sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Radomszczańskiemu XXXIV/282/ W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis XXXIV/283/ W sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Radomsku XXXIV/284/ W sprawie zmiany uchwały Nr VI/52/03 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 21 lutego 2003 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta XXXIV/285/ W sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/288/2001 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 września 2001 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta XXXIV/286/ W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/330/2002 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 marca 2002 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta XXXIV/287/ W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/331/2002 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 marca 2002 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta XXXIV/288/ W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/332/2002 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 marca 2002 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska XXXIV/289/ W sprawie utworzenia niestałych obwodów głosowania XXXIV/290/ W sprawie utworzenia niestałych obwodów głosowania XXXV Sesja Rady Miejskiej XXXV/291/ W sprawie zmian budżetu na 2005 rok

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja 2014-2018) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. 3. 4. XXII.110.2016 11.01.2016 r. XXIII.111.2016 XXIII.112.2016

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja 2010-2014) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. XXXIII.164.2013 XXXIII.165.2013 w/s przyjęcia planu pracy

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja SRM-BOK. 0007 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja- 2014-2018 Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi 1. 1/I/2014 01.12.2014 W sprawie: wyboru

Bardziej szczegółowo

KADENCJA w sprawie. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

KADENCJA w sprawie. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE STANOWIĄCYCH PRAWO MIEJSCOWE Uchwała Nr 1. Uchwała Nr II/8/2006 15 grudnia 2006r. 2. Uchwała Nr II/9/2006 15 grudnia 2006r. 3. Uchwała Nr III/23/2006 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r.

Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r. Wszystkie protokoły z posiedzeń sesji Rady Gminy Morawica znajdują się do wglądu w Biurze Rady Gminy w Morawicy (pokój 14 Urząd Gminy w Morawicy). Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r. 1. Protokół Nr XVIII/12

Bardziej szczegółowo

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja 2010-2014 L p. 1. uchwały Z dnia W sprawie: Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 8/IV/2010 30 grudnia 2010 r. - obniżenia

Bardziej szczegółowo

Kadencja Rady Gminy Celestynów

Kadencja Rady Gminy Celestynów Kadencja Rady Gminy Celestynów 2014-2018 2014 Lp. Nr uchwały Data Podjęto uchwały w sprawach Publikacje Uwagi (utrata mocy, niezgodność z prawem, uchylenie) 1. 1/14 1 grudnia 2014 roku Wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY KROŚNICE KADENCJA

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY KROŚNICE KADENCJA REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY KROŚNICE KADENCJA 2006 2010 NUMER DATA PODJĘCIA W SPRAWIE : I/1/06 22.11.2006 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krośnice I/2/06 22.11.2006 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

- Uchwała Nr I/1/02 Rady Gminy Milejów z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Milejów.

- Uchwała Nr I/1/02 Rady Gminy Milejów z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Milejów. - Uchwała Nr I/1/02 Rady Gminy Milejów z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Milejów. - Uchwała Nr I/2/02 Rady Gminy Milejów z dnia 21 listopada 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Rejestr uchwał z 2003r

Rejestr uchwał z 2003r Rejestr uchwał z 2003r Rejestr uchwał z 2003r V Sesja Rady Gminy z dnia 26.02.2003r. - Uchwała Nr V/25/2003 w sprawie budżetu Gminy na 2003 rok - Uchwała Nr V/26/2003 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

Rejestr Uchwał Rady Gminy Wodzierady kadencja 2010 2014

Rejestr Uchwał Rady Gminy Wodzierady kadencja 2010 2014 Lp. Numer uchwały Data podjęcia uchwały Rejestr Uchwał Rady Gminy Wodzierady kadencja 2010 2014 W sprawie 1. I/1/2010 01.12.2010 Powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja SRM-BOK. 0007 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja- 2014-2018 Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi 1. 1/I/2014 01.12.2014 W sprawie: wyboru

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr I/1/2014 z dnia roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pionki

Uchwała Nr I/1/2014 z dnia roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pionki Kadencja 2014-2018 Grażyna Rojek, 30.12.2014 Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 01.12.2014 u w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pionki Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 01.12.2014 u w sprawie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONYCH PRZEZ RADĘ POWIATU W LUBLINIE II KADENCJA ( )

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONYCH PRZEZ RADĘ POWIATU W LUBLINIE II KADENCJA ( ) REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONYCH PRZEZ RADĘ POWIATU W LUBLINIE II KADENCJA (2002 2006) Lp. Nr i data podjęcia uchwały Temat uchwały Data ogłoszenia uchwały Data wejścia w życie uchwały Status

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI NR SESJI NR UCHWAŁY W JAKIEJ SPRAWIE UWAGI I sesja 27.11.2015 II sesja 08.12.2014 III sesja 29.12.2014 IV sesja 12.02.2015 1/I/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodnizcącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ I ZAŁĄCZNIKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ I ZAŁĄCZNIKÓW Uchwały Rady Gminy Uchwały Rady Gminy Cieszków: Sposób numerowania: xxx/nn/rr xxx - numer posiedzenia Rady Gminy nn - numer uchwały rr - rok uchwały PROJEKTY UCHWAŁ I ZAŁĄCZNIKÓW 20101029_projekt (Download/get/id,11600.html)

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok

z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok Organ wydający Ty p aktu Data aktu Data. publikacji Ty tuł aktu uchwała nr LIV/414/2014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Rada Miejska w Ogrodzieńcu Uchwała 2014-05-21 00:00 2014-05-27 07:17 z dnia 21 maja

Bardziej szczegółowo

R O K Lp. Nr uchwały Treść Uwagi

R O K Lp. Nr uchwały Treść Uwagi REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ VII kadencji od XI 2014r. - 2018r. R O K 2014 Lp. Nr uchwały Treść Uwagi 1. Uchwała Nr 1/I/2014 z dnia 27.11.2014r. 2. Uchwała Nr 2/I/2014 z dnia 27.11.2014r. 3. Uchwała Nr

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowań. Sesja Rady Miasta Tychy. 29 listopada 2012 r.

Wyniki głosowań. Sesja Rady Miasta Tychy. 29 listopada 2012 r. Wyniki głosowań Sesja Rady Miasta Tychy 29 listopada 2012 r. Data wygenerowania dokumentu: 2016-06-12 23:04:58 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Wynik głosowania dot. zmian porządku dziennego sesji.... 4 Wynik

Bardziej szczegółowo

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz Elbląg, dnia 14 czerwca 2017 r. BRM.0002.7.2017.AB PANI/PAN.. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

IV sesja - 30.01.2003r.

IV sesja - 30.01.2003r. IV sesja - 30.01.2003r. IV/25/2003 - w sprawie przejęcia od Powiatu Piaseczńskiego darowizny nieruchomości połoŝonej w PraŜmowie, ul. Fr. Ryxa 41 zabudowanej budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia. IV/26/2003

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata 2014-2018 2014 Biuro Obsługi Rady BR 0 150 A Rok Referat Symbol kom. org. Oznaczenie teczki Uchwały Rady Gminy Tytuł teczki wg wykazu akt Lp. Tytuł

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY DYWITY KADENCJI I Kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY DYWITY KADENCJI I Kadencja REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY DYWITY KADENCJI 1990 1994. I Kadencja 1. Uchwała Nr I/1/VI/90 z dnia 7 czerwca 1990 w sprawie: liczby zastępców Przewodniczącego Rady Gminy. 2. Uchwała Nr I/2/VI/90 z dnia 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XXIV sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE XXIV sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE XXIV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 14 września 2011 r. w godz. 10.00-17.25 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXI/261/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 12 kwietnia 2005 roku

U C H W A Ł A Nr XXXI/261/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 12 kwietnia 2005 roku U C H W A Ł A Nr XXXI/261/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM (KADENCJA )

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM (KADENCJA ) NR UCHWAŁY REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM (KADENCJA 2014 2018) DATA PODJĘCIA W SPRAWIE I SESJA RM 1.12.2014 REALIZACJA I/1/14 1.12.2014 r. W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2016

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2016 Projekt z dnia 7 stycznia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz L.p. Nr uchwały Data podjęcia 1 I/1/10 29.11.2010 Tytuł uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz Uwagi 2 I/2/10 29.11.2010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Wydano 13 zarządzeń, zatwierdzono 6 wniosków, 10 wykazów nieruchomości, 12

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego. 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Druk nr 78

Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego. 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Druk nr 78 PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI RADY MIEJSKIEJ DĄBROWY GÓRNICZEJ W DNIU 16 MARCA 2016 ROKU O GODZ. 10 00. I. Wręczenie podziękowań dla zawodników i trenerów, nagrodzonych przez Prezydenta Miasta za wysokie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia.. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miasta Ostrołęki. Na podstawie 15 ust. 2 Statutu Miasta Ostrołęki stanowiącego załącznik do uchwały Nr 510/LVIII/2006 Rady

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO IV KADENCJA

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO IV KADENCJA REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO IV KADENCJA 2010 2014 OR:0007 L.p. Nr uchwały/ Data podjęcia 381 XLI/381/2014 13.11.2014 380 XLI/380/2014 13.11.2014 379 XLI/379/2014 13.11.2014 378 XL/378/2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 401/VII/17 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 401/VII/17 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 401/VII/17 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 31 stycznia w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

PRAWO MIEJSCOWE OGŁOSZONE W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO Kadencja

PRAWO MIEJSCOWE OGŁOSZONE W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO Kadencja PRAWO MIEJSCOWE OGŁOSZONE W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO Kadencja 2010-2014 Treść uchwały Uchwała Nr LVIII/503/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 05 listopada 2014 r. zmieniająca

Bardziej szczegółowo

ALKOHOL 1. Działalność gospodarcza związana z alkoholem DOTACJE DROGI PUBLICZNE 1. Kategorie dróg publicznych

ALKOHOL 1. Działalność gospodarcza związana z alkoholem DOTACJE DROGI PUBLICZNE 1. Kategorie dróg publicznych ALKOHOL 1. Działalność gospodarcza związana z alkoholem 1.UCHWAŁA Nr V/25/2001 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany do uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

2007 rok (NB) Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24 stycznia 2007r.:

2007 rok (NB) Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24 stycznia 2007r.: 2007 rok (NB) 2007 rok (NB) Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24 stycznia 2007r.: 1. Treść UCHWAŁY NR IV/27/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXIX/149/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 stycznia 2017 r. Lp. Termin Sesji Rady Miejskiej w Różanie Tematyka Opinie przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r.

Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r. Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r. W DNIU 23 czerwca 2015 r.: o godz. 8,00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu z następującym proponowanym porządkiem: 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 listopada 2002 r. Nr 77 Treść: Poz. : Informacje Poz. 2733 Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 października 2002

Bardziej szczegółowo

PRAWO MIEJSCOWE KADENCJA

PRAWO MIEJSCOWE KADENCJA PRAWO MIEJSCOWE KADENCJA 2010-2014 L.p. Uchwała Nr Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1. Uchwała Nr III/10/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. 2. Uchwała Nr V/40/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. 3. Uchwała Nr V/42/11

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU W OTWOCKU I KADENCJA

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU W OTWOCKU I KADENCJA REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU W OTWOCKU Lp. Nr uchwały Data Podjęto uchwały Publikacje w Dzienniku Urzędowy m Województwa Mazowieckiego Zmiany uchwał Uwagi (utrata mocy, niezgodność z prawem, uchylenie)

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę

Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę Wersja archiwalna Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę Aktualizowany zbiór dostępny będzie pod adresem - http://www.prawomiejscowe.pl/institution/18974 Organ wydający Typ

Bardziej szczegółowo

stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/67/2015 Rady stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/60/2015 Rady

stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/67/2015 Rady stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/60/2015 Rady Informacja Publiczna Wydziału Prawnego i Nadzoru WM UW w Olsztynie za okres od dnia 1 listopada 2015r. do dnia 30 listopada 2015r. Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na uchwały organów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015 BPR

PROTOKÓŁ Nr V/2015 BPR BPR.0002.3.2015 PROTOKÓŁ Nr V/2015 z V Sesji Rady Miasta w Gliwicach kadencji 2014-2018, która odbyła się w dniu 26 marca 2015 r., o godz.13.00 w sali obrad w Ratuszu. Ustalono następujący porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

BIURO KONTROLI I SKARG

BIURO KONTROLI I SKARG Opiniuje pozytywnie:... URZĄD MIEJSKI W OSTROŁĘCE BIURO KONTROLI I SKARG ******************************************************************************************************************************************

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA 2014 2018 OR:0007 L.p. Nr uchwały/ Data podjęcia 104 XV.104.2015 103 XV.103.2015 102 XV.102.2015 101 XV.101.2015 100 XV.100.2015 99 XV.99.2015 98

Bardziej szczegółowo

stwierdzające nieważność 2 i 3 uchwały Nr XIV/110/2016

stwierdzające nieważność 2 i 3 uchwały Nr XIV/110/2016 Informacja Publiczna Wydziału Prawnego i Nadzoru WM UW w Olsztynie za okres od dnia 1 kwietnia 2016r. do dnia 30 kwietnia 2016r. Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na uchwały organów

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V kadencji

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V kadencji REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V kadencji Biuro 2014 2018 2014 1. I/1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Rada Powiatu Gnieźnieńskiego 02.12.2014 2. I/2/2014

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY

OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Uchwała nr 1 (Download/get/id,15649.html) (62 KB) Uchwała Nr 2 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy uchwała

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY CZERWONAK W KADENCJI

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY CZERWONAK W KADENCJI REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY CZERWONAK W KADENCJI 2014-2018 L.p. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały (w sprawie:) 1. 1/I/2014 01.12.2014 powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V kadencji

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V kadencji REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V kadencji Biuro 2014 2018 2014 1. I/1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu 2. I/2/2014 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowań na sesji nr XXVIII/2009 w dniu 5 marca 2009 r.

Wyniki głosowań na sesji nr XXVIII/2009 w dniu 5 marca 2009 r. Wyniki głosowań na sesji nr XXVIII/2009 w dniu 5 marca 2009 r. Uchwała Nr XXVIII/9/09 intencyjna w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Lotnisko Biała Podlaska w budowie

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI NR SESJI NR UCHWAŁY W JAKIEJ SPRAWIE UWAGI I sesja 27.11.2015 II sesja 08.12.2014 III sesja 29.12.2014 IV sesja 12.02.2015 1/I/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodnizcącego

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONYCH PRZEZ GMINĘ MOSZCZENICA Stan na dzień uchwały/data podjęcia XXII/134/

ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONYCH PRZEZ GMINĘ MOSZCZENICA Stan na dzień uchwały/data podjęcia XXII/134/ ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONYCH PRZEZ GMINĘ MOSZCZENICA Stan na dzień 31.12.2016 Uchwała ALKOHOL w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Wykonawca uchwał 2014 r.

Wykonawca uchwał 2014 r. Rejestr Uchwał w latach 2014 2018 Lp. Numer uchwały Data podjęcia 1. I/1/14 28.11.2014 2. I/2/10 28.11.2014 3. I/3/14 28.11.2014 4. I/4/14 28.11.2014 5. I/5/14 28.11.2014 6. I/6/14 28.11.2014 7. I/7/14

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY CZERWONAK W KADENCJI

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY CZERWONAK W KADENCJI REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY CZERWONAK W KADENCJI 2014-2018 L.p. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały (w sprawie:) 1. 1/I/2014 01.12.2014 powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Zał.Nr 13 Przemków, 10 marca 2011 r. I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO oraz sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz innych nieruchomości stanowiących własność GMINY PRZEMKÓW w imieniu,

Bardziej szczegółowo

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Druk nr 148

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Druk nr 148 PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI RADY MIEJSKIEJ DĄBROWY GÓRNICZEJ W DNIU 6 WRZEŚNIA 2017 ROKU O GODZ. 11 00. I. Uroczyste wręczenie przez władze miasta nagród i wyróżnień dla wybitnych zawodników i trenerów

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO BR x*

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO BR x* 2014 rok Uchwała Nr IV/50/14 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 22 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2011 RADY GMINY LESZNO z dnia r.

UCHWAŁA NR /2011 RADY GMINY LESZNO z dnia r. UCHWAŁA NR /2011 RADY GMINY LESZNO z dnia... 2011r. - projekt - w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Budżetu Gminy na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Ostróda, dnia 15 października 2005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego

Ostróda, dnia 15 października 2005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 16 Ostróda, dnia 15 października 005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego 1. Mienie Gminy Miejskiej Ostródy: powierzchnia gruntów stanowiących własność: 3 ha, mienie zakładów i jednostek

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXI/130/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2016 r.

Uchwała XXI/130/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2016 r. Uchwała XXI/130/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu. Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OR.I-0055/11/05 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim za okres od r. do r.

OR.I-0055/11/05 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim za okres od r. do r. OR.I-00/11/0 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim za okres od 23.11.200 r. do 20.12.200 r. W wyżej wymienionym okresie: 1. Zaakceptowałem i przedłożyłem do Rady Miasta 11 projektów uchwał

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa 1-2 lipca 2009 r. (godz. 10.00 00.30) w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie sesji,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Lp. Tematy sesji miesiąc Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, Komisja wiodąca

Bardziej szczegółowo

Głosowanie uchwał na sesji Rady Miasta w dniu 25 lutego 2011 r.

Głosowanie uchwał na sesji Rady Miasta w dniu 25 lutego 2011 r. Głosowanie uchwał na sesji Rady Miasta w dniu 25 lutego 2011 r. Uchwała Nr V/33/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Biała Podlaska pod nazwą ZIELONA.

Bardziej szczegółowo

Spis uchwał Rady Powiatu z 2004 roku Sesja XVI - 22 stycznia 2004 roku

Spis uchwał Rady Powiatu z 2004 roku Sesja XVI - 22 stycznia 2004 roku Spis uchwał Rady Powiatu z 2004 roku Sesja XVI - 22 stycznia 2004 roku XVI/177/2004 Uchwała z dn. 22.01.2004r. w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu XVI/178/2004 Uchwała z dn. 22.01.2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/59/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/59/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Projekt Porządek obrad XXVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w dniu 26 września 2016 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. 1. Otwarcie XXVI

Bardziej szczegółowo

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść ZARZĄDZENIE Nr 155/2014 w sprawie waloryzacji rocznego ryczałtu ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta Szczecinek z dnia r.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta Szczecinek z dnia r. Opublikowany w Oficjalna strona Urzędu Miasta Szczecinek ( http://www.szczecinek.pl) Strona główna > Sesja Rady Miasta Sesja Rady Miasta Data publikacji: 06.03.2015 [1] W poniedziałek, 16 marca, o godz.

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI NR SESJI NR UCHWAŁY W JAKIEJ SPRAWIE UWAGI I sesja 27.11.2015 II sesja 08.12.2014 III sesja 29.12.2014 IV sesja 12.02.2015 1/I/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodnizcącego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY CZERWONAK W KADENCJI

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY CZERWONAK W KADENCJI REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY CZERWONAK W KADENCJI 2014-2018 L.p. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały (w sprawie:) 1. 1/I/2014 01.12.2014 powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Informacja Burmistrza Koronowa o realizacji uchwał Stan na dzień 28 kwiecień 2009 r. OR/O/0155-4/09

Informacja Burmistrza Koronowa o realizacji uchwał Stan na dzień 28 kwiecień 2009 r. OR/O/0155-4/09 Informacja Burmistrza Koronowa o uchwał Stan na dzień 28 kwiecień 2009 r. OR/O/0155-4/09 Lp. Numer i data Uchwały Treść Uchwały Wykonanie - zaliczona Uwagi 1. XXIX/328/09 28.01.2009 r. w sprawie wstąpienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2015 roku

Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2015 roku Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu. Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI NR SESJI NR UCHWAŁY W JAKIEJ SPRAWIE UWAGI I sesja 27.11.2015 II sesja 08.12.2014 III sesja 29.12.2014 IV sesja 12.02.2015 1/I/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodnizcącego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia 8.03.2017 r. 76-200 Słupsk INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SŁUPSKA za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Informację o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Z m i a n y w p l a n i e d o c h o d ó w b u d ż e t u m i a s t a

Z m i a n y w p l a n i e d o c h o d ó w b u d ż e t u m i a s t a Z m i a n y w p l a n i e d o c h o d ó w b u d ż e t u m i a s t a dokonane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Lp. Dział Zmiany / zł / Rozdział Podstawa dokonania zmiany w budżecie zwiększ.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z działalności Rady Gminy Złotoryja w roku 2011.

INFORMACJA z działalności Rady Gminy Złotoryja w roku 2011. INFORMACJA z działalności Rady Gminy Złotoryja w roku 2011. Złotoryja, styczeń 2012 r. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY ZŁOTORYJA W ROKU 2011. W roku 2011 Rada Gminy Złotoryja odbyła 9 sesji, na planowanych

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 13 stycznia 2016 r. godz. 10.00 15.50 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 2013r.

UCHWAŁA Nr XX RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 2013r. UCHWAŁA Nr XX.250.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2013 Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Porządek XLI sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 26 marca 2009 r.

Porządek XLI sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 26 marca 2009 r. Porządek XLI sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 26 marca 2009 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku dziennego obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 2012 roku do 15 lutego 2012 roku.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 2012 roku do 15 lutego 2012 roku. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 01 roku do 15 lutego 01 roku. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 01 roku do 15 lutego 01 roku. W omawianym okresie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo