2007 rok (NB) Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24 stycznia 2007r.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2007 rok (NB) Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24 stycznia 2007r.:"

Transkrypt

1 2007 rok (NB) 2007 rok (NB) Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24 stycznia 2007r.: 1. Treść UCHWAŁY NR IV/27/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie poboru opłaty skarbowej, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia z tytułu inkasa tej opłaty (Download/get/id,11618.html) 2. Treść UCHWAŁY Nr IV/29/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Władysławowo na 2007r. (Download/get/id,11617.html) 3. Treść UCHWAŁY Nr IV/30/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007r. (Download/get/id,11616.html) 4. Treść UCHWAŁY Nr IV/38/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie współdziałania z Powiatem Puckim oraz planu prac społecznie użytecznych na rok 2007 (Download/get/id,11615.html) 5. Treść UCHWAŁY NR IV/39/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pod nazwą Biuro Promocji Miasta Władysławowa (Download/get/id,11614.html) 6. Treść UCHWAŁY NR IV/40/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie poszerzenia zakresu działania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Władysławowie (Download/get/id,11613.html) 7. Treść UCHWAŁY Nr IV/41/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Właścicieli Działek oraz Zagospodarowania Terenu - \"Ostrowo\" (Download/get/id,11612.html) Uchwały podjęte na V Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28 lutego 2007r.: 1. Tekst UCHWAŁY NR V/42/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA Z DNIA 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany załącznika w uchwale budżetowej nr III/26/2006 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 grudnia 2006r. (Download/get/id,11611.html) 2. Tekst UCHWAŁY NR V/43/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia z tytułu inkasa tej opłaty. (Download/get/id,11610.html) 3. Tekst UCHWAŁY NR V/44/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie odwołania Pani Grażyny Janusch jako przedstawiciela do Stowarzyszenia Rozwoju Północnych Kaszub "NORDA" (Download/get/id,11609.html)

2 4. Tekst Uchwały nr V/46/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie oznaczonego symbolem WCH-1 (Download/get/id,11608.html) 5. Tekst Uchwały nr V/47/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie oznaczonego symbolem K-2 (Download/get/id,11607.html) 6. Tekst Uchwały nr V/48/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie oznaczonego symbolem K-3 (Download/get/id,11870.html) 7. Tekst Uchwały nr V/49/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie oznaczonego symbolem CHP-6 (Download/get/id,11869.html) 8. Tekst Uchwały Nr V/50/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży na własność nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym (Download/get/id,11868.html) 9. Tekst Uchwały Nr V/51/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży na własność nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym (Download/get/id,11865.html) 10. Tekst Uchwały Nr V/52/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży na własność nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym (Download/get/id,11864.html) 11. Tekst Uchwały Nr V/53/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie przeznaczyenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działkę (Download/get/id,11863.html) Uchwały podjęte na VI Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28 marca 2007r.: 1. Tekst Uchwały VI/59/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2007r. w sprawie nabycia udziału w MPWiK EKOWIK sp. z o.o. we Władysławowie (Download/get/id,11862.html) 2. Tekst Uchwały VI/60/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Abruko" (Download/get/id,11861.html) 3. Tekst Uchwały NR VI/61/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 marca 2007r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kąpieliska Morskiego na terenie gminy Władysławowo (Download/get/id,11860.html) 4. Tekst Uchwały Nr VI/62/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 marca 2007r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej, działającej w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury i Promocji we Władysławowie (Download/get/id,11859.html) 5. Tekst Uchwały Nr VI/63/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2007r. w sprawie

3 wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy w roku 2007, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których Gmina - Miasto Władysławowo jest organem prowadzącym. (Download/get/id,11858.html) 6. Tekst Uchwały nr VI/64/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie oznaczony symbolem WT-5 (Download/get/id,11857.html) 7. Tekst Uchwały nr VI/65/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-5 (Download/get/id,11856.html) 8. Tekst Uchwały nr VI/66/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego T-1 (Download/get/id,11855.html) 9. Tekst Uchwały Nr VI/70/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 marca 2007r. w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. (Download/get/id,11854.html) 10. Tekst Uchwały Nr VI/71/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 marca 2007r. w sprawie przyjęcia regulaminu usuwania azbestu. (Download/get/id,11853.html) 11. Tekst Uchwały NR VI/72/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 marca 2007r. w sprawie nie uwzględnienia wezwania do uchylenia Uchwał Rady Miasta Władysławowa wniesionego przez Panią Małgorzatę Golec. (Download/get/id,11852.html) Uchwały podjęte na VI Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25 kwietnia 2007r.: 1. Tekst UCHWAŁY Nr VII/73/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Abruko" (Download/get/id,11849.html) 2. Tekst UCHWAŁY nr VII/74/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie przekazania spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK z siedzibą we Władysławowie kwoty (dwustu tysięcy) zł. w zamian za 400 (czterysta) nowo utworzonych udziałów po 500 zł. każdy (Download/get/id,11848.html) 3. Tekst UCHWAŁY NR VII/79/2007 Rady Miasta Władysławowa z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie administracyjnym miasta Władysławowa (Download/get/id,11846.html) Uchwały podjęte na VIII Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30 maja 2007r.: 1. Tekst UCHWAŁY NR VIII/82/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 maja 2007r. w sprawie wydanie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Puckiego na temat przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Franciszka Żaczka w Pucku poprzez ograniczenie jego działalności (Download/get/id,11842.html) 2. Tekst UCHWAŁY Nr VIII/83/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 maja 2007r. w sprawie zmian

4 budżetu na rok (Download/get/id,11841.html) 3. Tekst UCHWAŁY Nr VIII/84/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 30 maja 2007r. w sprawie przekazanie z budżetu Gminy-Miasta Władysławowa kwoty zł (Download/get/id,11840.html) 4. Tekst Uchwały Nr VIII/87/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 maja 2007r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu części działki stanowiącej własność Gminy Miasta Władysławowa (Download/get/id,11839.html) 5. Tekst Uchwały Nr VIII/88/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 maja 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej jako uzupełnienie do przyległej nieruchomości, działkę nr 539/1 o powierzchni 88m2 (Download/get/id,11838.html) 6. Tekst UCHWAŁY Nr VIII/89/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 maja 2007r. w sprawie zasad przyznawania stypendium wybitnie zdolnym uczniom gimnazjum szkół ponadgimnazjalnych i studentom kierunków dziennych szkół wyższych (Download/get/id,11835.html) 7. Tekst Uchwały Nr VIII/90/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 maja 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 maja 2007r. na działalność Burmistrza Miasta (Download/get/id,11834.html) Uchwały podjęte na IX Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27 czerwca 2007r.: 1. Tekst UCHWAŁY NR IX/92/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych (Download/get/id,11833.html) 2. Tekst UCHWAŁY Nr IX/93/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kąpieliska Morskiego na terenie gminy Władysławowo (Download/get/id,11832.html) 3. Tekst Uchwały Nr IX/94/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu działki nr 147/1 o powierzchni 340m2, nr 147/2 o powierzchni 254m2 o powierzchni łącznej 594m2, będące własnością Gminy Władysławowo (Download/get/id,11831.html) 4. Tekst Uchwały Nr IX/95/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu działkę nr 93/13 o powierzchni 751m2 będącą własnością Gminy Władysławowo (Download/get/id,11830.html) 5. Tekst Uchawały Nr IX/96/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu części działek nr 416/2, nr 460/2 o powierzchni 42m2 położonych we Władysławowie (Download/get/id,11829.html) 6. Tekst Uchwały nr IX/98/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie oznaczonego symbolem R-1 (Download/get/id,11828.html) 7. Tekst Uchwały Nr VIII/99/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 czerwca 2007 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 05 czerwca 2007r. na działalność Burmistrza Miasta (Download/get/id,11827.html)

5 Uchwały podjęte na X Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31 lipca 2007r.: 1. Tekst Uchwały Nr X/103/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie przyjęcia \"Raportu z wykonania programu ochrony środowiska i sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla miasta Władysławowa\". (Download/get/id,11826.html) Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24 października 2007r.: 1. UCHWAŁA NR XII/121/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 października 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa. (Download/get/id,11825.html) 2. UCHWAŁA NR XII/122/ 2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa (Download/get/id,11824.html) 3. UCHWAŁA NR XII /123/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 października 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa (Download/get/id,11823.html) 4. UCHWAŁA NR XII/124/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 października 2007r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa. (Download/get/id,11822.html) 5. UCHWAŁA NR XII/125/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 października 2007 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego (Download/get/id,11821.html) 6. UCHWAŁA NR XII /126/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego (Download/get/id,11820.html) 7. UCHWAŁA NR XII/127/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie administracyjnym miasta Władysławowa (Download/get/id,11819.html) 8. U C H W A Ł A Nr XII/128/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nierolnych gruntów i lokali użytkowych, będących własnością Gminy Władysławowa. (Download/get/id,11818.html) - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/128/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października 2007r. (Download/get/id,12019.html) 9. U C H W A Ł A Nr XII/129/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów rolnych, będących własnością Gminy Władysławowa. (Download/get/id,12018.html) - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/129/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października 2007r. (Download/get/id,12017.html)

6 10. UCHWA Nr XII/129A/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października 2007r. w sprawie umorzenia zaległości kary administracyjnej naliczonej decyzją Burmistrza Miasta Władysławowo nr RGK- 7121/D/07/2/06 z dnia 6 marca 2006r. w związku z nielegalną wycinką 6 drzew bez wymaganego zezwolenia z terenu Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotować Olimpijskich \"Cetniewo\" we Władysławowie przy ul. Żeromskiego 52 w wysokości ,02 zł. (Download/get/id,12016.html) 11. U C H W A Ł A NR XII/130/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 października 2007r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 rok. (Download/get/id,12015.html) 12. UCHWAŁA Nr XII/131/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 października 2007r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Terenowej Służby Ratowniczej (Download/get/id,12014.html) 13. UCHWAŁA NR XII/132/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października 2007r. w sprawie przystąpienia do realizacji, określenia zakresu rzeczowego i organizacji przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej strefy nadmorskiej w aglomeracji Władysławowo" (Download/get/id,12013.html) - UCHWAŁA NR XII/133/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października 2007r. w sprawie przekazania spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK z siedzibą we Władysławowie kwoty ,00 zł. ( trzysta tysięcy złotych) w zamian za 600 (sześćset) nowoutworzonych udziałów po 500,00 zł. każdy (Download/get/id,11605.html >Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Władysławowa nr XII / 132 / 2007 z dnia 24 października 2007 r.</a> <br /> <br />14. <a href=) 15. UCHWAŁA NR XII/134/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 października 2007r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej we Władysławowie (Download/get/id,12012.html) - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/134/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października 2007r. (Download/get/id,12011.html) 16. U c h w a ł a Nr XII/135/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu części działki nr 29/1 k.m. 7 o pow. 50 m2, położonego w Jastrzębiej Górze przy ulicy Królewska-Polna (Download/get/id,12010.html) 17. Uchwała Nr XII/136/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października 2007r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży na własność nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, stanowiącej działkę nr 97/2 o powierzchni 200m2 (Download/get/id,12009.html) 18. UCHWAŁA NR XII/137/2007 Rady Miasta Władysławowa z 24 października 2007r. w sprawie zniesienia z wykazu nazw urzędowych nazw miejscowości na terenie administracyjnym miasta Władysławowa. (Download/get/id,12008.html) 19. U C H W A Ł A Nr XII/138/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądów powszechnych na kadencję (Download/get/id,12007.html) Uchwały podjęte na XIII Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28 listopada 2007r.: 1. U C H W A Ł A Nr XIII/142/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu na rok (Download/get/id,12004.html)

7 2. UCHWAŁA NR XIII/143/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XII/127/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie administracyjnym miasta Władysławowa. (Download/get/id,11989.html) 3. U C H W A Ł A NR XIII/144/2007 RADY MIASTA WŁADYSŁAWOWA z dnia listopada 2007r. w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Władysławowie (Download/get/id,11988.html) 4. UCHWAŁA Nr XIII/145/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie zawiadomienia Skarbnika Miasta Władysławowa i Sekretarza Miasta Władysławowa o obowiązku złożenia Radzie Miejskiej Władysławowa w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. (Download/get/id,11987.html) 5. UCHWAŁA XIII/146/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2006 z dnia 23 listopada 2006r. Rady Miejskiej Władysławowa w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet radnego Rady Miejskiej Władysławowa, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy oraz określenia zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej radnego pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy. (Download/get/id,11986.html) 6. UCHWAŁA NR XIII/147/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie (Download/get/id,11985.html) 7. Uchwała Nr XIII/148/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działkę nr 82/1 o powierzchni 407m2, położoną w obrębie 03 Władysławowo, karta mapy 2 (Download/get/id,11984.html) 8. Uchwała Nr XIII/149/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, usytuowanego na terenie części działek nr 416/2, nr 460/2, obręb 04, mapa 5 (Download/get/id,11983.html) 9. UCHWAŁA NR XIII/150/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do Uchwały Nr XII/130/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 października 2007r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. (Download/get/id,11962.html) Uchwały podjęte na XIV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 19 grudnia 2007r.: 1. UCHWAŁA NR XIV/151/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Władysławowa na rok 2008 (Download/get/id,11961.html) 2. U C H W A Ł A Nr XIV/152/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2007 i przeniesień między działami (Download/get/id,11960.html) 3. UCHWAŁA Nr XIV/153/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego. (Download/get/id,11959.html) 4. UCHWAŁA NR XIV/154/2007 Rady Miasta Władysławowa z 19 grudnia 2007r. w sprawie naliczenia wysokości stawki opłaty adiacenckiej (Download/get/id,11958.html) 5. U c h w a ł a Nr XIV/155/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zgody

8 na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki stanowiącej własność Gminy Władysławowo (Download/get/id,11956.html) 6. U c h w a ł a Nr XIV/156/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu działek stanowiącej własności Gminy Władysławowo (Download/get/id,11955.html) 7. U c h w a ł a Nr XIV/158/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki nr 493/7, położonej w Ostrowie (Download/get/id,11954.html) 8. U c h w a ł a Nr XIV/159/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki stanowiącej własność Gminy Miasta Władysławowa (Download/get/id,11953.html) 9. UCHWAŁA NR XIV/160/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia składu Miejskiego Zespołu Grantowego (Download/get/id,11952.html) 10. UCHWAŁA NR XIV /161/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWA z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mieście Władysławowo (Download/get/id,11951.html) 11. U C H W A Ł A Nr XIV/162/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie udzielenia Panu Adamowi Drzeżdżon - Burmistrzowi Miasta Władysławowa pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej Władysławowa (Download/get/id,11950.html) 12. U C H W A Ł A NR XIV/163/2007 RADY MIASTA WŁADYSŁAWOWA z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Władysławowie (Download/get/id,11949.html) METRYKA Liczba odwiedzin : 290 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Gmina Władysławowo Anna Kolp Anna Kolp Czas wytworzenia: :14:14 Czas publikacji: :14:14 Data przeniesienia do archiwum : Brak

Rejestr uchwał z 2003r

Rejestr uchwał z 2003r Rejestr uchwał z 2003r Rejestr uchwał z 2003r V Sesja Rady Gminy z dnia 26.02.2003r. - Uchwała Nr V/25/2003 w sprawie budżetu Gminy na 2003 rok - Uchwała Nr V/26/2003 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja SRM-BOK. 0007 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja- 2014-2018 Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi 1. 1/I/2014 01.12.2014 W sprawie: wyboru

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata 2014-2018 2014 Biuro Obsługi Rady BR 0 150 A Rok Referat Symbol kom. org. Oznaczenie teczki Uchwały Rady Gminy Tytuł teczki wg wykazu akt Lp. Tytuł

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja SRM-BOK. 0007 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja- 2014-2018 Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi 1. 1/I/2014 01.12.2014 W sprawie: wyboru

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY

OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Uchwała nr 1 (Download/get/id,15649.html) (62 KB) Uchwała Nr 2 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy uchwała

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja 2014-2018) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. 3. 4. XXII.110.2016 11.01.2016 r. XXIII.111.2016 XXIII.112.2016

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść ZARZĄDZENIE Nr 155/2014 w sprawie waloryzacji rocznego ryczałtu ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

Kadencja Rady Gminy Celestynów

Kadencja Rady Gminy Celestynów Kadencja Rady Gminy Celestynów 2014-2018 2014 Lp. Nr uchwały Data Podjęto uchwały w sprawach Publikacje Uwagi (utrata mocy, niezgodność z prawem, uchylenie) 1. 1/14 1 grudnia 2014 roku Wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja 2010-2014) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. XXXIII.164.2013 XXXIII.165.2013 w/s przyjęcia planu pracy

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY KROŚNICE KADENCJA

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY KROŚNICE KADENCJA REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY KROŚNICE KADENCJA 2006 2010 NUMER DATA PODJĘCIA W SPRAWIE : I/1/06 22.11.2006 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krośnice I/2/06 22.11.2006 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r.

Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r. Wszystkie protokoły z posiedzeń sesji Rady Gminy Morawica znajdują się do wglądu w Biurze Rady Gminy w Morawicy (pokój 14 Urząd Gminy w Morawicy). Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r. 1. Protokół Nr XVIII/12

Bardziej szczegółowo

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz Elbląg, dnia 14 czerwca 2017 r. BRM.0002.7.2017.AB PANI/PAN.. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2016

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2016 Projekt z dnia 7 stycznia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA 2014 2018 OR:0007 L.p. Nr uchwały/ Data podjęcia 104 XV.104.2015 103 XV.103.2015 102 XV.102.2015 101 XV.101.2015 100 XV.100.2015 99 XV.99.2015 98

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia od 241 do

Zarządzenia od 241 do Zarządzenia od 241 do Zarządzenia od 241 do - ZARZĄDZENIE NR 241/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oborniki - ZARZĄDZENIE NR 242/2004 w sprawie Układu wykonawczego budżetu - ZARZĄDZENIE NR 243/2004

Bardziej szczegółowo

IV sesja - 30.01.2003r.

IV sesja - 30.01.2003r. IV sesja - 30.01.2003r. IV/25/2003 - w sprawie przejęcia od Powiatu Piaseczńskiego darowizny nieruchomości połoŝonej w PraŜmowie, ul. Fr. Ryxa 41 zabudowanej budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia. IV/26/2003

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI NR SESJI NR UCHWAŁY W JAKIEJ SPRAWIE UWAGI I sesja 27.11.2015 II sesja 08.12.2014 III sesja 29.12.2014 IV sesja 12.02.2015 1/I/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodnizcącego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXIX/149/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 stycznia 2017 r. Lp. Termin Sesji Rady Miejskiej w Różanie Tematyka Opinie przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

R O K Lp. Nr uchwały Treść Uwagi

R O K Lp. Nr uchwały Treść Uwagi REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ VII kadencji od XI 2014r. - 2018r. R O K 2014 Lp. Nr uchwały Treść Uwagi 1. Uchwała Nr 1/I/2014 z dnia 27.11.2014r. 2. Uchwała Nr 2/I/2014 z dnia 27.11.2014r. 3. Uchwała Nr

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz L.p. Nr uchwały Data podjęcia 1 I/1/10 29.11.2010 Tytuł uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz Uwagi 2 I/2/10 29.11.2010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia.. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miasta Ostrołęki. Na podstawie 15 ust. 2 Statutu Miasta Ostrołęki stanowiącego załącznik do uchwały Nr 510/LVIII/2006 Rady

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 2012 roku do 15 lutego 2012 roku.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 2012 roku do 15 lutego 2012 roku. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 01 roku do 15 lutego 01 roku. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 01 roku do 15 lutego 01 roku. W omawianym okresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95/12

ZARZĄDZENIE NR 95/12 ZARZĄDZENIE NR 95/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2012 2014 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.341.2011 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Helu z dnia 19 grudnia 2013 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2014 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z działalności Rady Gminy Złotoryja w roku 2011.

INFORMACJA z działalności Rady Gminy Złotoryja w roku 2011. INFORMACJA z działalności Rady Gminy Złotoryja w roku 2011. Złotoryja, styczeń 2012 r. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY ZŁOTORYJA W ROKU 2011. W roku 2011 Rada Gminy Złotoryja odbyła 9 sesji, na planowanych

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 Lp. Nr zarządzenia Z dnia Sprawa 1 1/2014 02.01.2014 W sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin 2 2/2014 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/67/2015 Rady stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/60/2015 Rady

stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/67/2015 Rady stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/60/2015 Rady Informacja Publiczna Wydziału Prawnego i Nadzoru WM UW w Olsztynie za okres od dnia 1 listopada 2015r. do dnia 30 listopada 2015r. Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na uchwały organów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/12/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2011 rok

Uchwała Nr III/12/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2011 rok Uchwała Nr III/12/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004 Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004 dzierżawa- ogródek przydomowy - dot. wynajęcia pomieszczenia w budynku nr 23 przy ul.świdnickiej 38, na rzecz PPHU " Patra " w rozwiązanie umowy użyczenia nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE kadencja IV od 2002r. 2006r. część X daty skrajne: 1 września 30 września l.p. nr rejestru data wydania tytuł zarządzenia Nr porządkowy 1. 378/Fn/03

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/243/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 czerwca 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXIV/243/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 czerwca 2017 roku UCHWAŁA NR XXXIV/243/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1237/1 położona w Lipnie Obręb Nr 7

Bardziej szczegółowo

KADENCJA w sprawie. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

KADENCJA w sprawie. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE STANOWIĄCYCH PRAWO MIEJSCOWE Uchwała Nr 1. Uchwała Nr II/8/2006 15 grudnia 2006r. 2. Uchwała Nr II/9/2006 15 grudnia 2006r. 3. Uchwała Nr III/23/2006 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/133/2016 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XVII/133/2016 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2017 rok. UCHWAŁA NR XVII/133/2016 RADY GMINY ŻYRZYN z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rejestr Uchwał Rady Gminy Wodzierady kadencja 2010 2014

Rejestr Uchwał Rady Gminy Wodzierady kadencja 2010 2014 Lp. Numer uchwały Data podjęcia uchwały Rejestr Uchwał Rady Gminy Wodzierady kadencja 2010 2014 W sprawie 1. I/1/2010 01.12.2010 Powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem

Bardziej szczegółowo

ALKOHOL 1. Działalność gospodarcza związana z alkoholem DOTACJE DROGI PUBLICZNE 1. Kategorie dróg publicznych

ALKOHOL 1. Działalność gospodarcza związana z alkoholem DOTACJE DROGI PUBLICZNE 1. Kategorie dróg publicznych ALKOHOL 1. Działalność gospodarcza związana z alkoholem 1.UCHWAŁA Nr V/25/2001 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany do uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja 2010-2014 L p. 1. uchwały Z dnia W sprawie: Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 8/IV/2010 30 grudnia 2010 r. - obniżenia

Bardziej szczegółowo

1. wypożyczalnia sprzętu plażowego, z wyłączeniem sprzętu pływającego, o powierzchni do 15m²:

1. wypożyczalnia sprzętu plażowego, z wyłączeniem sprzętu pływającego, o powierzchni do 15m²: Wersja archiwalna Burmistrz Miasta Władysławowa ogłasza przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na poddzierżawę części terenów będących plażami, położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasta

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY CZERWONAK W KADENCJI

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY CZERWONAK W KADENCJI REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY CZERWONAK W KADENCJI 2014-2018 L.p. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały (w sprawie:) 1. 1/I/2014 01.12.2014 powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta Gminy Celestynów kadencja

Zarządzenia Wójta Gminy Celestynów kadencja Zarządzenia Wójta Gminy Celestynów kadencja 2014-2018 Lp. Nr Data Zarządzenia Wójta Gminy w sprawach Publikacja uwagi 2014 rok 1. 155 15 grudnia Dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza. w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku

Sprawozdanie z działalności Burmistrza. w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku 1. 4 stycznia 2010r. udział w spotkaniu noworocznym gminy Brodnica. 2. 5 stycznia 2010r. udział w spotkaniu noworocznym

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/142/16 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/142/16 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 września 2017 r. Poz. 7446 UCHWAŁA NR XXII/142/16 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 r. Nr

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK Załącznik Nr 3 CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK Budżet Gminy na 2010 rok został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2009 roku, uchwałą Nr XL/360/2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 6711

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 6711 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 6711 UCHWAŁA Nr LII/315/2010 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

UM w CZELADZI. PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 28 kwietnia 2016 r. Przedmiot głosowania TAK NIE WSTRZ

UM w CZELADZI. PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 28 kwietnia 2016 r. Przedmiot głosowania TAK NIE WSTRZ Przedmiot głosowania NIE WSTRZ 10 Projekt nr 53 w sprawie przyznania Nagród Miasta Czeladź (dla osób wyłonionych w poprzednich głosowaniach, które uzyskały największą ilośc głosów) H. Normand, Joana Miodek,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY DYWITY KADENCJI I Kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY DYWITY KADENCJI I Kadencja REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY DYWITY KADENCJI 1990 1994. I Kadencja 1. Uchwała Nr I/1/VI/90 z dnia 7 czerwca 1990 w sprawie: liczby zastępców Przewodniczącego Rady Gminy. 2. Uchwała Nr I/2/VI/90 z dnia 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXV/150/12 Rady Miasta Helu z dnia 28 grudnia 2012 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2013 ROKU

Załącznik do uchwały Nr XXV/150/12 Rady Miasta Helu z dnia 28 grudnia 2012 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2013 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXV/150/12 Rady Helu z dnia 28 grudnia 2012 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2013 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2013 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/92/2003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08.12.2003 roku

Uchwała Nr IX/92/2003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08.12.2003 roku Wersja archiwalna Uchwała Nr IX/9/003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08.1.003 roku W sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych Uchwała Nr IX/9/003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08 grudnia 003

Bardziej szczegółowo

studentom kierunków dziennych szkół wyższych

studentom kierunków dziennych szkół wyższych Wersja archiwalna UCHWAŁA Nr L/461/2010 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: zasad przyznawania stypendium wybitnie zdolnym uczniom gimnazjum szkół ponadgimnazjalnych i studentom

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowań. Sesja Rady Miasta Tychy. 29 listopada 2012 r.

Wyniki głosowań. Sesja Rady Miasta Tychy. 29 listopada 2012 r. Wyniki głosowań Sesja Rady Miasta Tychy 29 listopada 2012 r. Data wygenerowania dokumentu: 2016-06-12 23:04:58 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Wynik głosowania dot. zmian porządku dziennego sesji.... 4 Wynik

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1778 SPRAWOZDANIE ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO BZURA z wykonania budżetu za rok 2011 Budżet Związku Międzygminnego BZURA

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata Załącznik do Zarządzenia Nr LIX/2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 grudnia 2015 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata 2016-2018 1. Podstawa prawna opracowania planu wykorzystania

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad użyczania i wynajmowania lokali stanowiących własność Gminy Bytów w 2016 R.

w sprawie zasad użyczania i wynajmowania lokali stanowiących własność Gminy Bytów w 2016 R. 2015 r. Zarządzenie Nr 271/2015 Burmistrza Bytowa z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad użyczania i wynajmowania lokali stanowiących własność Gminy Bytów w 2016 R. Zarządzenie Nr 270/2015 Burmistrza

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 179 ha + 44 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. 0-68 477 10 40 fax 0-68 477 10 17, e-mail: info@um.zagan.pl, S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ z działalności między sesjami Rady

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2 Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych lp. 1 Nazwa zbioru danych osobowych Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: art. ust 1 pkt lub art. 7 ust. Nauczyciele mianowani

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Kolno. Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych

Urząd Gminy Kolno. Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych Urząd Gminy Kolno Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych Nazwa Zbioru 1.GOMIG Odpady 2.Ewidencja miejscowości ulic i adresów Kolno Administrator Danych Osobowych

Bardziej szczegółowo

PRAWO MIEJSCOWE OGŁOSZONE W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO Kadencja

PRAWO MIEJSCOWE OGŁOSZONE W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO Kadencja PRAWO MIEJSCOWE OGŁOSZONE W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO Kadencja 2010-2014 Treść uchwały Uchwała Nr LVIII/503/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 05 listopada 2014 r. zmieniająca

Bardziej szczegółowo

Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego

Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego Akty prawne stosowane w Wydziale Podatków i Opłat Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego Podatek od nieruchomości 1. Ustawa z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

Protokół ze wspólnego posiedzenia. Komisji Budżetu, Finansów, Inicjatyw Gospodarczych i Bezrobocia

Protokół ze wspólnego posiedzenia. Komisji Budżetu, Finansów, Inicjatyw Gospodarczych i Bezrobocia Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Inicjatyw Gospodarczych i Bezrobocia oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Morskiej, Budownictwa, Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Będzińskiego od dnia 5 grudnia do 19 grudnia 2006 roku.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Będzińskiego od dnia 5 grudnia do 19 grudnia 2006 roku. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Będzińskiego od dnia 5 grudnia do 19 grudnia 2006 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Będzińskiego odbył 3 protokołowane posiedzenia Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO. z dnia 13 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO. z dnia 13 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz. 2210 UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2012 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM (KADENCJA )

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM (KADENCJA ) NR UCHWAŁY REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM (KADENCJA 2014 2018) DATA PODJĘCIA W SPRAWIE I SESJA RM 1.12.2014 REALIZACJA I/1/14 1.12.2014 r. W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Wydano 13 zarządzeń, zatwierdzono 6 wniosków, 10 wykazów nieruchomości, 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 15 marca2012 r.

UCHWAŁA Nr Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 15 marca2012 r. UCHWAŁA Nr 012012 Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego z dnia 15 marca2012 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 30 maja 2003 r. Nr 13/2003 w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży Na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,88 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,88 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXVIII/494/2013 z 23 grudnia 2013r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2011 RADY GMINY LESZNO z dnia r.

UCHWAŁA NR /2011 RADY GMINY LESZNO z dnia r. UCHWAŁA NR /2011 RADY GMINY LESZNO z dnia... 2011r. - projekt - w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Budżetu Gminy na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Porządek, nad którym obradowała Komisja był następujący:

Porządek, nad którym obradowała Komisja był następujący: BRM.0012.4.9.2016 Protokół nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Opole, 18 marca 2016 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 w opolskim ratuszu i trwało od godz.

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd Katowice, Spis treści

Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd Katowice, Spis treści Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd. 3. - Katowice, 2012 Spis treści Wstęp do wydania III 7 Wprowadzenie 9 I. Zarys problematyki związanej z podziałami nieruchomości 13 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY SMOŁDZINO ZA II PÓŁROCZE 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY SMOŁDZINO ZA II PÓŁROCZE 2014 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY SMOŁDZINO ZA II PÓŁROCZE 2014 r. W okresie od sierpnia 2014 roku do grudnia 2014 roku Rada Gminy Smołdzino podjęła ogółem 46 uchwał. L.p. Numer uchwał Data podjęcia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 110/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 11 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 110/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 11 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 110/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia gruntowych, stanowiących własność Gminy do sprzedaży i dzierżawy oraz ustalenia ich wykazów. Na

Bardziej szczegółowo

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/59/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/59/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Projekt Porządek obrad XXVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w dniu 26 września 2016 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. 1. Otwarcie XXVI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/416/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 12 września 2006r.

UCHWAŁA NR XLIII/416/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 12 września 2006r. UCHWAŁA NR XLIII/416/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 12 września 2006r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Głownie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013

UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013 UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013 Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr I/1/2014 z dnia roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pionki

Uchwała Nr I/1/2014 z dnia roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pionki Kadencja 2014-2018 Grażyna Rojek, 30.12.2014 Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 01.12.2014 u w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pionki Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 01.12.2014 u w sprawie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE WĄGROWCU NA DZIEŃ ROKU WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE WĄGROWCU NA DZIEŃ ROKU WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 31 marca 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE WĄGROWCU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Wstęp

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2015 rok

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2015 rok Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2015 rok 3 lutego 2015 r. 24 lutego 2015 r. 31 marca 2015 r. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

Bardziej szczegółowo