MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION"

Transkrypt

1 MITSUBISHI ELECTRIC Seria MELSEC-L Sterowniki programowalne Podręcznik dla początkujących Wersja A MITSUBISHI ELECTRIC INDUSTRIAL AUTOMATION

2

3 O niniejszym podręczniku Teksty, ilustracje, wykresy i przykłady zamieszczone w tym podręczniku mają jedynie charakter informacyjny. Przeznaczone są jako środki pomocnicze przy wyjaśnianiu sposobów instalacji, eksploatacji, programowania i stosowania sterowników programowalnych serii MELSEC L. Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące instalacji i eksploatacji któregoś z produktów opisanych w niniejszym podręczniku, prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży lub dystrybutorem (patrz tylna strona okładki). Najnowsze informacje i odpowiedzi na często zadawane pytania można znaleźć również na naszej witrynie internetowej pod adresem MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian treści niniejszego podręcznika lub danych technicznych swoich produktów bez powiadomienia MITSUBISHI ELECTRIC

4

5 Wersja A 09/2011 cki Podręcznik dla początkujących Sterowniki programowalne serii MELSEC-L Zmiany/Uzupełnienia/Poprawki

6

7 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Do użytku jedynie przez wykwalifikowany personel Niniejszy podręcznik jest przeznaczony tylko dla odpowiednio wyszkolonych i wykwalifikowanych elektryków, którzy są w pełni zaznajomieni z odpowiednimi standardami bezpieczeństwa obowiązujcymi w technologii automatyki. Wszelkie prace związane z opisywanym sprzętem, w tym projektowanie systemów, instalacja, konfiguracja, konserwacja, obsługa i testowanie urządzeń, mogą być wykonywanie jedynie przez odpowiednio wyszkolonych i wykwalifikowanych elektryków, którzy są w pełni zaznajomieni z przepisami i normami bezpieczeństwa obowiązującymi w technologii automatyki. Wszelkie prace lub modyfikacje dotyczące sprzętu i/lub oprogramowania naszych produktów, nie opisane wyraźnie w niniejszym podręczniku, mogą być wykonywane jedynie przez upoważniony personel MITSUBISHI ELECTRIC. Użytkowanie produktów zgodnie z przeznaczeniem Sterowniki programowalne serii MELSEC L są przeznaczone do określonych zastosowań wyraźnie opisanych w niniejszym podręczniku. Należy przestrzegać wartości wszystkich podanych w podręczniku parametrów i nastaw. Wszystkie opisane produkty są projektowane, wytwarzane, badane i dokumentowane w ścisłej zgodności z odpowiednimi normami bezpieczeństwa. Modyfikacje sprzętu lub oprogramowania dokonywane przez niewykwalifikowane osoby, jak też nieprzestrzeganie ostrzeżeń umieszczonych na produktach i w niniejszym podręczniku, mogą być przyczyną poważnych obrażeń ciała i/lub zniszczenia mienia. Wraz ze sterownikami programowalnymi serii MELSEC L można stosować jedynie urządzenia peryferyjne i rozszerzenia zalecane i zatwierdzone przez MITSUBISHI ELECTRIC. Wszelkie inne sposoby użytkowania lub stosowania produktów będą uznawane za nieodpowiednie. Właściwe przepisy bezpieczeństwa Podczas projektowania systemu, jego instalacji, konfiguracji, konserwacji, obsługi i testowania opisywanych tu produktów muszą być przestrzegane wszelkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom odnoszące się do określonych zastosowań. Szczególnie ważne w tym zakresie są niżej wymienione przepisy. Poniższa lista nie może być uważana za kompletną; użytkownik jest odpowiedzialny za zaznajomienie się z przepisami mającymi zastosowanie w jego przypadku i w jego lokalizacji oraz za ich przestrzeganie. Normy VDE VDE 0100 Przepisy dotyczące montażu instalacji energetycznych o napięciach znamionowych poniżej 1000 V VDE 0105 Eksploatacja instalacji energetycznych VDE 0113 Instalacje elektryczne zawierające urządzenia elektroniczne VDE 0160 Urządzenia elektroniczne przeznaczone do użytku w instalacjach energetycznych VDE 0550/0551 Przepisy dotyczące transformatorów VDE 0700 Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych i do podobnych zastosowań VDE 0860 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące urządzeń elektronicznych zasilanych z sieci oraz ich akcesoriów przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych i do podobnych zastosowań Podręcznik dla początkujących do serii MELSEC-L I

8 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przepisy bezpieczeństwa pożarowego Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom VBG Nr 4 Systemy i urządzenia elektryczne Ostrzeżenia bezpieczeństwa występujące w niniejszym podręczniku Występujące w niniejszym podręczniku specjalne ostrzeżenia, istotne ze względu na odpowiednie i bezpieczne użytkowanie produktów, są wyraźnie wyróżnione w następujący sposób: NIEBEZPIECZEŃSTWO: P Ostrzeżenia dotyczące zagrożenia zdrowia personelu i możliwości odniesienia obrażeń. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń bezpieczeństwa oznaczonych tym symbolem może prowadzić użytkownika do utraty zdrowia i obrażeń ciała. OSTRZEŻENIE: E Ostrzeżenia przed możliwością uszkodzenia sprzętu i mienia. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń bezpieczeństwa oznaczonych tym symbolem może prowadzić do uszkodzeń sprzętu lub innego mienia. II

9 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Ogólne informacje w zakresie bezpieczeństwa i zalecane środki ostrożności Opisane poniżej środki ostrożności mają charakter ogólnych wskazówek dotyczących stosowania systemów sterowników PLC wraz z innymi urządzeniami. Podczas projektowania, instalacji i obsugi wszystkich układów sterowania, wymienione środki ostrożności powinny być zawsze przestrzegane. NIEBEZPIECZEŃSTWO: P Przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom, mających zastosowanie w danej aplikacji. Przed rozpoczęciem instalacji i montażu okablowania lub przed otwarciem jakichkolwiek zespołów, podzespołów lub urządzeń, należy zawsze odłączyć wszystkie źródła zasilania. Zespoły, podzespoły lub urządzenia powinny być zawsze instalowane w odpornych na wstrząsy obudowach, zaopatrzonych w odpowiednie pokrywy i bezpieczniki lub wyłączniki. Urządzenia na stałe podłączone do sieci zasilającej, powinny być połączone z instalacją elektryczną budynku za pośrednictwem odłącznika obejmującego wszystkie bieguny oraz odpowiedniego bezpiecznika. Kable i linie zasilające podłączone do urządzeń należy regularnie kontrolować w poszukiwaniu przerw i uszkodzeń izolacji. Po wykryciu uszkodzenia kabla należy natychmiast odłączyć urzdzenie i kabel od źródła zasilania oraz wymienić uszkodzony kabel. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy jego znamionowe napięcie zasilania odpowiada wartości napięcia w lokalnej sieci energetycznej. Należy przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia, aby uszkodzenie kabla lub przerwanie przewodu w liniach sygnałowych nie mogło spowodować nieokreślonych stanów urządzeń. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie niezbędnych środków ostrożności w celu zapewnienia, że przerwane w wyniku zaników napięcia i awarii zasilania programy, mogą być ponownie uruchomione w prawidłowy i bezpieczny sposób. W szczególności należy zadbać o to, aby w żadnych okolicznościach, nawet na krótki okres, nie mogły wystąpić warunki niebezpieczne. W razie konieczności należy wymusić WYŁĄCZENIE AWARYJNE. Zgodne z normą DIN VDE0641 Część 1-3, urządzenia ochronne różnicowo-prądowe, same w sobie nie są odpowiednim zabezpieczeniem przed pośrednim dotykiem instalacji z układami sterowników PLC. Istotne znaczenie w przypadku takich instalacji ma zastosowanie dodatkowych i/lub innych urządzeń zabezpieczających. Zgodne z normami EN 60204/IEC 204 i VDE 0113, urządzenia WYŁĄCZANIA AWARYJNEGO muszą być w pełni sprawne i czynne przez cały czas i we wszystkich trybach pracy układu sterowania. Funkcja kasowania (resetu) WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO musi być zaprojektowana w taki sposób, aby w żadnych warunkach nie mogła spowodować niekontrolowanego lub nieokreślonego restartu systemu. Należy wdrożyć zarówno sprzętowe, jak i programowe środki ostrożności zapobiegające możliwości powstania niezdefiniowanych stanów układu sterowania, spowodowanych przerwaniem kabli lub przewodów sygnałowych. Stosując moduły należy zawsze ściśle przestrzegać wszystkich wymagań oraz warunków wyrażonych w danych technicznych elektrycznych i mechanicznych. Podręcznik dla początkujących do serii MELSEC-L III

10 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniom spowodowanym przez wyładowania elektrostatyczne Urządzenia i moduły elektroniczne mogą być uszkodzone przez ładunki elektrostatyczne przewodzone z ciała ludzkiego do podzespołów sterownika. Podczas obsługi sterownika należy zawsze stosować poniższe środki ostrożności: OSTRZEŻENIE: E Przed dotknięciem modułu sterownika należy zawsze dotknąć metalowej, uziemionej powierzchni, aby odprowadzić z ciała nagromadzone ładunki elektrostatyczne. Dotykając sterownika znajdującego się pod napięciem, np. podczas kontroli wizualnej przy konserwacji, należy nosić rękawice izolujące. Przy niewielkiej wilgotności nie należy nosić odzieży z włókien syntetycznych. Powoduje ona wytwarzanie znacznych ładunków elektrostatycznych. IV

11 Oznaczenia stosowane w podręczniku Oznaczenia stosowane w podręczniku Stosowanie wskazówek Wskazówki dotyczące ważnych informacji są oznaczane odrębnie i wyglądają jak niżej: UWAGA Tekst wskazówki Stosowanie numeracji na rysunkach Istotne elementy na rysunkach są numerowane białymi liczbami w czarnych kółkach, a ich znaczenie jest wyjaśnione w tabeli znajdującej się bezpośrednio pod danym rysunkiem, z powołaniem się na te same oznaczenia, np.: Stosowanie instrukcji postępowania Instrukcja postępowania stanowi zestaw kroków, które muszą być wykonane w ścisłej kolejności podczas rozruchu, konserwacji i tym podobnych operacji. Kroki te są numerowane kolejno (czarne liczby w białych kółkach): Tekst. Tekst. Tekst. Stosowanie przypisów w tabelach Instrukcje w tabelach są wyjaśniane w przypisach umieszczanych pod tabelami (oznaczanych liczbami w górnym indeksie). W odpowiednim miejscu w tabeli umieszczany jest (w górnym indeksie) odnośnik. Jeżeli tabela posiada kilka przypisów, są one numerowane kolejno i umieszczane pod tabelą (czarne liczby w białych kółkach w górnym indeksie): Tekst Tekst Tekst Konwencje zapisu i wskazówki Klawisze lub kombinacje klawiszy są zapisywane w nawiasach kwadratowych, np. [Enter], [Shift] lub [Ctrl]. Nazwy menu z paska menu, z menu rozwijanych, opcje okien dialogowych i nazwy przycisków są zapisywane pochyłym drukiem pogrubionym (italic bold), jak np. menu rozwijane New (Nowe) wmenu Project menu (Menu Projekt) lub opcja Serial USB (Szeregowe łącze USB) w oknie "Transfer Setup Connection" (Ustawienia transmisji). Wyjaśnienia terminologii Wyjaśnienia dotyczące terminologii są przedstawione w następujący sposób: TERMINOLOGIA Wyjaśniany termin Tekst wyjaśnienia Podręcznik dla początkujących do serii MELSEC-L V

12 Oznaczenia stosowane w podręczniku VI

13 Spis treści Spis treści 1 Wprowadzenie 1.1 Korzystanie z "Podręcznika dla początkujących" Operacje, jakie mogą być przeprowadzane za pomocą sterowników serii MELSEC-L Sterowniki programowalne Cechy modułu jednostki centralnej Rozszerzanie systemu w zależności od zastosowania Korzystanie ze sterowników programowalnych 2.1 Przygotowanie do pracy Konfiguracja systemu Przykład konfiguracji systemu Montaż modułów Podłączenie modułów Podłączenie modułu zasilacza Złącze kablowe do podłączenia urządzeń zewnętrznych Sprawdzanie zasilacza Programowanie "Urządzenia" i "Symbole instrukcji" w programowaniu Tworzenie programu Uruchomienie środowiska GX Works Tworzenie nowego projektu Tworzenie programu sekwencyjnego Konwersja programu Zapisywanie projektu Wpisywanie programów Połączenie jednostki centralnej i komputera osobistego Włączanie sterownika programowalnego Ustawienie połączenia pomiędzy oporogramowaniem GX Works2 a sterownikiem programowalnym Formatowanie modułu jednostki centralnej Zapisywanie programów do modułu jednostki centralnej Sprawdzenie działania Wykonanie programu zapisanego w module jednostki centralnej Zastosowanie przełączników i żarówek do kontroli pracy programu Kontrola działania programu w środowisku GX Works Podręcznik dla początkujących do serii MELSEC-L VII

14 Spis treści 3 Często wykorzystywane funkcje 3.1 <Komentarze> wyjaśniające działanie programu Tworzenie komentarzy do urządzeń Tworzenie stwierdzeń Tworzenie uwag Monitorowanie wartości i statusu urządzeń <Device monitor> Grupowe monitorowanie pamięci urządzeń Entry data monitor Zmiana wartości w pamięci urządzeń <Device test> Wymuszenie wartości ON/OFF urządzenia bitowego Zmiana bieżącej wartości urządzenia działającego na słowach Wprowadzanie zmian w pracujących programach <Online program change> Kontrola błędów <Error jump> Diagnostyka sterownika PLC Error jump (Skok do błędu) Monitorowanie stanu systemu <System monitor> VIII

15 Korzystanie z "Podręcznika dla początkujących" Wprowadzenie 1 Wprowadzenie 1.1 Korzystanie z "Podręcznika dla początkujących" Niniejszy "Podręcznik dla początkujących" wyjaśnia podstawowe procedury postępowania przy pierwszym użyciu sterownika programowalnego Mitsubishi z serii MELSEC-L. Przy pomocy z tego podręcznika można łatwo zrozumieć, jak korzystać ze sterowników programowalnych. Montaż i podłączenie modułów Rys. 1-1: Przegląd wyjaśnień zawartych w niniejszym "Podręczniku dla początkujących" V AC 24 V DC Tworzenie programów 0 3 X6 X8 X7 Działania sprawdzające LS00001 Podręcznik dla początkujących do serii MELSEC-L 1-1

16 Wprowadzenie Operacje, jakie mogą być przeprowadzane za pomocą sterowników serii MELSEC-L 1.2 Operacje, jakie mogą być przeprowadzane za pomocą sterowników serii MELSEC-L Sterowniki programowalne Sterowniki programowalne, w zależności od sygnałów sterujących otrzymywanych z urządzeń wejściowych, wykonują sterowanie sekwencyjne i operacje logiczne, przełączając wyjścia urządzeń wyjściowych w stan ZAŁ. lub WYŁ. Urządzenia wejściowe Sterownik programowalny Urządzenia wyjściowe Przełącznik przyciskowy Działanie Zasilanie Interfejs wejściowy Dane Pamięć Program Interfejs wyjściowy Zasilanie Tworzenie i uruchamianie programów Moduł wejściowy Moduł jednostki centralnej Moduł wyjściowy Komputer osobisty I00002 Rys. 1-2: Wykonywanie sterowania sekwencyjnego i operacji logicznych Poniżej pokazane są inne rodzaje urządzeń. Rys. 1-3: Przykłady urządzeń wejściowych Przełącznik krańcowy Przekaźnik wejściowy Przełącznik I00003 Rys. 1-4: Przykłady urządzeń wyjściowych Stycznik Zawór elektromagnetyczny I

17 Operacje, jakie mogą być przeprowadzane za pomocą sterowników serii MELSEC-L Wprowadzenie TERMINOLOGIA Sterowanie sekwencyjne W oparciu o ustaloną kolejność lub procedurę, kolejno przetwarza poszczególne kroki sterowania. Operacje logiczne Przełącznik krańcowy Przekaźnik Stycznik Zawór elektromagnetyczny Jedna z podstawowych metod stosowanych w programowaniu. Na operacje logiczne składają się trzy podstawowe działania: iloczyn logiczny (AND), suma logiczna (OR) oraz logiczna negacja (NOT). Przełącznik umieszczany po obu stronach zakresu ruchu urządzenia, wykorzystywany ze względów bezpieczeństwa do zatrzymywania obiektów ruchomych. Sterowany elektrycznie, przerywa lub łączy obwód elektryczny. Ogólnie nazywany stycznikiem elektromagnetycznym, służy do rozłączania obwodów lub przełączania grzałek. Elektromagnes sterowany prądem stałym lub przemiennym. Podłączany jest do wyjścia sterownika programowalnego. Podręcznik dla początkujących do serii MELSEC-L 1-3

18 Wprowadzenie Operacje, jakie mogą być przeprowadzane za pomocą sterowników serii MELSEC-L Cechy modułu jednostki centralnej Sterowniki programowalne serii MELSEC-L są sterownikami uniwersalnymi, których jednostki centralne mają wbudowane wymienione niżej funkcje. Zastosowanie wbudowanych tam funkcji pozwala skonstruować mały system sterowania. Wbudowana funkcja Ethernet Wbudowane funkcje We/Wy Funkcje wejść ogólnego przeznaczenia Funkcja wejść przerywających Funkcja przechwytywania impulsów Ethernet Koncentrator Funkcje wyjściowe ogólnego przeznaczenia Funkcje liczników szybkich Funkcje pozycjonowania Czujnik widzenia maszynowego GX Works2 GX Works2 GOT Ilustracja przedstawia moduł L26CPU-BT Funkcje rejestracji danych Wbudowane funkcje sieci CC-Link Po wprowadzeniu prostych nastaw można bezpiecznie gromadzić dane. Nastawy CC-Link Możliwy jest zapis na karcie pamięci SD wformacie CSV. 18:55:16 65,725,36,1 18:55:17 66,756,36,0 18:55:18 67,723,36,0 18:55:19 68,741,36,0 18:55:20 69,712,36,1 18:55:20 70,724,36,1 18:55:20 71,732,36,1 18:55:20 72,733, : Format CSV I00006a Rys. 1-5: Funkcje wbudowane w module jednostki centralnej Szczegółowy opis funkcji znajduje się w poniższej tabeli. 1-4

19 Operacje, jakie mogą być przeprowadzane za pomocą sterowników serii MELSEC-L Wprowadzenie Nr Wbudowana funkcja Opis Funkcje Ethernet Funkcje We/Wy Funkcje rejestracji danych Funkcje sieci CC-Link Za pośrednictwem koncentratora można podłączyć maksymalnie 16 urządzeń zewnętrznych. Komputer PC oraz terminal operatorski GOT mogą odczytywać lub zapisywać dane z/do modułu jednostki centralnej oraz wymieniać je z innymi podłączonymi urządzeniami. Odrębne moduły realizujące pojedyncze funkcje stają się zbędne, a mniejsze systemy można skonfigurować tylko przy użyciu jednostki centralnej serii L (LCPU). Pozwala to na redukcję kosztów systemu. Po spełnieniu różnych warunków rejestracja danych może być zrealizowana za pomocą specjalnych narzędzi do konfiguracji. Zebrane dane mogą być zapisane na karcie pamięci SD w formacie CSV. Rozmieszczone osobno moduły We/Wy, moduły funkcji inteligentnych i moduły funkcji specjalnych mogą być sterowane przy pomocy modułu jednostki centralnej. Ponadto, łącząc wiele modułów jednostek centralnych, można przy użyciu sieci CC-Link zrealizować cały, odrębnie skonfigurowany system sterowania. UWAGA: Jedynie moduł L26CPU-BT jest wyposażony w funkcje sieci CC-Link. Tab. 1-1: Opis funkcji wbudowanych do modułu jednostki centralnej Podręcznik dla początkujących do serii MELSEC-L 1-5

20 Wprowadzenie Operacje, jakie mogą być przeprowadzane za pomocą sterowników serii MELSEC-L Rozszerzanie systemu w zależności od zastosowania. Podłączając różne rodzaje modułów można rozszerzać system zgodnie z potrzebami danej aplikacji. Ponieważ zastosowano konstrukcję niezawierającą płyty bazowej, przestrzeń panelu sterowania może być efektywnie wykorzystana, bez ograniczeń wynikających z rozmiarów płyty bazowej. Połączenia USB I00005a Rys. 1-6: Rozszerzanie systemu (na przykładzie modułu jednostki centralnej L02CPU) Nr Moduł Opis Po podłączeniu tego modułu do jednostki centralnej, można potwierdzić stan systemu i zmieniać wartości nastaw. Wyświetlacz (opcja) Moduł zasilacza Adapter interfejsu RS-232 (opcja) Moduł jednostki centralnej Moduł We/Wy lub moduł funkcji inteligentnej Pokrywa END Karta pamięci SD (opcja) GX Works2 Montowany, jeśli system ma być podłączony do terminala operatorskiego GOT. W razie potrzeby można podłączyć następujące moduły: Moduły We/Wy Moduły we/wy analogowych Moduły komunikacji szeregowej Dostarczana wraz z modułem jednostki centralnej. Pokrywę END należy zawsze podłączać po prawej stronie ostatniego modułu. Zastosowanie karty pamięci SD umożliwia korzystanie z następujących funkcji: Funkcja rejestracji danych Inicjowanie systemu z karty pamięci SD Zapis kopii danych na karcie pamięci SD Odtwarzanie danych z kopii zapasowej Jest to narzędzie programistyczne służące do projektowania, uruchamiania i obsługi programów sterowania sekwencyjnego za pomocą komputera osobistego z systemem operacyjnym Windows. Programy można także wydajnie tworzyć za pomocą bloków funkcyjnych (FB). Tab. 1-2: Opis różnych modułów, jakie można podłączyć do systemu 1-6

21 Przygotowanie do pracy Korzystanie ze sterowników programowalnych 2 Korzystanie ze sterowników programowalnych 2.1 Przygotowanie do pracy Zainstaluj* LS20001 Rys. 2-1: Przygotować niezbędny sprzęt W poniższej tabeli zestawiono niezbędny sprzęt, jaki należy przygotować przed przystąpieniem do pracy. Nr Opis Sterownik programowalny: wyjaśnienia dotyczące poszczególnych modułów znajdują się na następnej stronie Komputer osobisty z systemem operacyjnym Windows Środowisko GX Works2, * Najpierw należy zainstalować na komputerze oprogramowanie GX Works2. Kabel USB (USB mini typ B) Żarówka Przełącznik A6CON1 Zasilacz zewnętrzny Szyna DIN (wraz z ogranicznikami szyny DIN) Tab. 2-1: Opis niezbędnego wyposażenia Podręcznik dla początkujących do serii MELSEC-L 2-1

22 Korzystanie ze sterowników programowalnych Konfiguracja systemu 2.2 Konfiguracja systemu Przykład konfiguracji systemu W ramach przykładu wyjaśniona została konfiguracja poniższego systemu. Wejścia i wyjścia są skonfigurowane odpowiednio jako przełączniki i żarówki. Przełącznik (wejście) Sterownik programowalny Żarówka (wyjście) LS30001 Rys. 2-2: Przykład konfiguracji systemu UWAGA Na schemacie pominięto przewody prowadzące do modułu zasilacza oraz zasilanie zewnętrznych urządzeń We/Wy. Nr Nazwa Model Opis Moduł zasilacza L61P Zasila takie moduły, jak np. moduł jednostki centralnej. Moduł jednostki centralnej L02CPU Pokrywa END L6EC Szyna DIN Ogranicznik szyny DIN Kabel połączeniowy (kabel USB) Zasilacz zewnętrzny Tab. 2-2: Opis elementów z rys. 2-2 (IEC 60715) TH35-7.5Fe TH35-7.5Al TH35-15Fe MR-J3USBCBL3M (USB typ A USB mini typ B) Integruje proces sterowania realizowany przez sterownik programowalny. Dostarczana wraz z modułem jednostki centralnej. Pokrywę END należy zawsze podłączać z prawej strony ostatniego modułu. Sterownik programowalny jest zabezpieczany przez przytwierdzenie go do szyny DIN. Do szyny DIN należy używać takich ograniczników, które mogą być do niej przymocowane. Służy do połączenia komputera osobistego z zainstalowanym środowiskiem GX Works2 i modułu jednostki centralnej. Zasila zewnętrzne urządzenia We/Wy. Używać modeli oznaczonych znakiem CE i koniecznie podłączyć uziemienie do zacisku FG. 2-2

23 Montaż modułów Korzystanie ze sterowników programowalnych 2.3 Montaż modułów E CAUTION: Podczas montażu modułów zasilanie musi być odłączone. Zamontować przygotowane moduły. Jeżeli moduł jednostki centralnej jest używany po raz pierwszy, należy podłączyć złącze baterii. Montaż modułów LS40001 Rys. 2-3: Procedura montażu modułów Zwolnić dźwignie złącza modułów umieszczone u góry i na dole modułu jednostki centralnej (przesunąć je w kierunku przedniej strony modułu). Zainstalować moduły, wkładając prosto złącza jednostki centralnej i modułu zasilacza tak, aby mogły się ze sobą połączyć. Dźwignie złącza modułów, umieszczone u góry i u dołu modułu jednostki centralnej należy zablokować (przesunąć je w kierunku tylnej strony modułu). do Wykorzystując tę samą procedurę zainstalować pokrywę końcową (END). Procedura jest zakończona. Podręcznik dla początkujących do serii MELSEC-L 2-3

24 Korzystanie ze sterowników programowalnych Montaż modułów UWAGA Podłączyć baterię w module jednostki centralnej, wykorzystując w tym celu poniższą procedurę. Złącze od strony modułu jednostki centralnej Złącze od strony baterii Otworzyć pokrywę u dołu modułu jednostki centralnej. Sprawdzić kierunek ustawienia złącz, po czym złącze od strony baterii wsunąć w złącze od strony jednostki centralnej. Zamknąć pokrywę u dołu modułu jednostki centralnej. Procedura jest zakończona. Bateria Moduł jednostki centralnej 2-4

25 Montaż modułów Korzystanie ze sterowników programowalnych Montaż modułów na szynie DIN Wszystkie zaczepy do szyny DIN znajdujące się z tyłu modułów pociągnąć w dół. (Pociagnąć w dół aż do usłyszenia kilknięcia). Zaczepy znajdujące się u góry modułów zahaczyć o górną krawędź szyny DIN iwcisnąć szynę na swoje miejsce. Zablokować haczyki do montażu na szynie DIN zaczepiając je o szynę DIN. (Popchnąć je w górę aż zaskoczą. Jeżeli haczyków nie można dosięgnąć za pomocą palca, można użyć śrubokręta lub podobnego narzędzia.) Poluzować śruby ograniczników szyn DIN. Zahaczyć zaczep u dołu ogranicznika o dolną krawędź szyny DIN, a następnie zahaczyć zaczep u góry ogranicznika o górną krawędź szyny DIN. (Ogranicznik zahaczyć po sprawdzeniu położenia strzałki na przedniej powierzchni ogranicznika szyny DIN). Przesunąć ogranicznik po szynie DIN do krawędzi modułu i za pomocą śrubokręta dokręcić śrubę. (Wykorzystując tę samą procedurę zamocować ogranicznik szyny DIN po drugiej stronie modułu). Procedura jest zakończona. LS40003 Podręcznik dla początkujących do serii MELSEC-L 2-5

26 Korzystanie ze sterowników programowalnych Podłączenie modułów 2.4 Podłączenie modułów Niniejszy rozdział wyjaśnia sposób podłączenia zasilacza i zewnętrznych urządzeń We/Wy. E CAUTION: Podczas podłączania modułów, zasilanie musi być odłączone Podłączenie modułu zasilacza Poniżej pokazano przykład podłączania przewodów zasilających i przewodu uziemienia. Uziemienie jest wykonywane w tym celu, aby nie dopuścić do porażenia prądem elektrycznym i wadliwego działania urządzeń. Moduł zasilacza (L61P) AC V AC FG LG Przewód uziemiający Uziemienie Zaciski wejściowe V AC LS50001 Rys. 2-4: Przykład: Podłączanie linii zasilającej i obwodu uziemienia Do wejściowych zacisków zasilania podłączyć napięcie V AC za pośrednictwem przełączników i transformatorów izolujących. Podłączyć do uziemienia zaciski LG i FG. 2-6

27 Podłączenie modułów Korzystanie ze sterowników programowalnych Złącze kablowe do podłączenia urządzeń zewnętrznych Poniżej pokazano przykład połączenia złącza z urządzeniami zewnętrznymi. A6CON1 Zasilacz zewnętrzny Zacisk wspólny dla wyjść Z prawej strony pokazano ułożenie kabla płaskiego oraz połączone sekcje. (Widok od strony wtyków złącza) A20 A19 A18 A17 B20 B19 B18 B17 Przełącznik 1 Sygnał: X6 Przełącznik 2 Sygnał: X7 Przełącznik 3 Sygnał: X8 Zacisk wspólny dla wejść B16 A16 B15 A15 Przełącznik 3 (X7) A14 A13 A12 A11 A10 A09 A08 B14 B13 B12 B11 B10 B09 B08 Zacisk wspólny dla wejść Przełącznik 1 (X6) Przełącznik 2 (X8) L Żarówka 1 Sygnał: Y0 L Żarówka 2 Sygnał: Y6 B07 A07 A06 A05 A04 B06 B05 B04 Żarówka 1 (Y0) L Żarówka 3 Sygnał: Y7 B03 A03 Żarówka 3 (Y7) Zacisk wspólny dla wyjść A02 A01 B02 B01 Żarówka 2 (Y6) LS50002 Rys. 2-5: Przykład: Połączenie złącza z urządzeniami zewnętrznymi CAUTION: E Rozkład styków w złączach do podłączenia urządzeń zewnętrznych, znacznie się różni od rozkładu w złączach do podłączania modułów We/Wy. Przed wykonaniem podłączenia upewnić się, że ułożenie płaskiego kabla jest takie, jak na ilustracji. Podręcznik dla początkujących do serii MELSEC-L 2-7

28 Korzystanie ze sterowników programowalnych Podłączenie modułów UWAGA Przewody zasilające urządzenia We/Wy i sterownik programowalny podłączyć niezależnie od siebie, w sposób pokazany poniżej V AC Sieć zasilająca Listwa zaciskowa przekaźnika Zasilanie Transformator sterownika izolujący programowalnego Sterownik programowalny Zasilanie We/Wy T1 Urządzenia We/Wy Wewnątrz panelu sterowania LS50003 TERMINOLOGIA Transformator izolujący Transformator dwuuzwojeniowy. W celu ochrony obciążenia strony wtórnej, uzwojenia pierwotne i wtórne nawinięte są oddzielnie. Panel sterowania Jest to panel zawierający wyłączniki, przełączniki, urządzenia zabezpieczające, przekaźniki, sterowniki programowalne itp. Po ich połączeniu panel spełnia następujące funkcje: Odbieranie sygnałów z zewnętrznych przełączników i czujników Zasilanie energią elektryczną silników i zaworów elektromagnetycznych zewnętrznych maszyn i urządzeń. Przekazywanie sygnałów do innych urządzeń. 2-8

29 Sprawdzanie zasilacza Korzystanie ze sterowników programowalnych 2.5 Sprawdzanie zasilacza Po przeprowadzeniu konfiguracji systemu, montażu modułów i wykonaniu okablowania należy sprawdzić, czy zasilacz pracuje normalnie. Procedura postępowania Przed włączeniem zasilacza sprawdzić: Podłączenie zasilacza Napięcie zasilające Ustawić moduł jednostki centralnej w tryb STOP. Otworzyć pokrywę z przodu jednostki centralnej i ustawić przełącznik w położenie STOP. RESET/STOP/RUN Rys. 2-6: Przełącznik RESET/STOP/RUN I04001 Włączyć moduł zasilacza. Sprawdzić, czy zasilacz pracuje normalnie. Sprawdzić diody LED na przedniej ściance każdego modułu. Normalnie stan diod LED powinien być następujący: Moduł zasilacza: dioda LED "POWER" świeci na zielono. Moduł jednostki centralnej: dioda LED "MODE" świeci na zielono. Rys. 2-7: Normalny stan diod LED LED "ERR." miga na czerwono. LS Jeżeli parametr lub program nie zostały wpisane do modułu jednostki centralnej, dioda LED "ERR." miga na czerwono, lecz na tym etapie nie stanowi to problemu. Po wpisaniu programu dioda się wyłączy. Patrz także rozdział 2.7 "Wpisywanie programów". Budowa systemu została zakończona. Należy wyłączyć napięcie zasilania. Podręcznik dla początkujących do serii MELSEC-L 2-9

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VIIN Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy stanowiska (rys.1,2,3) i podłączyć

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2

Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2 Politechnika Poznańska Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2 Sterowanie poziomem cieczy w zbiornikach Celem ćwiczenia jest zapoznanie z działaniem przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX 6 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, 2001r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14W

Bardziej szczegółowo

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC 1. Podłącz odbiornik 2. Uruchom TurningPoint 3. Sprawdź połączenie (Odbiornik i/lub ResponseWare) 4. Wybierz listę uczestników (opcjonalne) 5. Wybierz głosowanie

Bardziej szczegółowo

Ri-Co informacje techniczne

Ri-Co informacje techniczne Ri-Co informacje techniczne DIODA sygnalizacyjna WEJŚCIA sygnałowe 3-24VAC/DC ZŁĄCZE diagnostyczne WYJŚCIA Sterujące 20mA ZASILANIE 12-24 VAC/DC Ri-Co podłączenie Sterownik należy podłączyć do napędu zgodnie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! ćwiczenie nr 7 str.1/1 ĆWICZENIE 7 Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami mikroprocesorowych sterowników programowalnych na

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232

Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232 Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232 Na przykładzie sterownika XLe SPIS TREŚCI Przygotowanie kabla łączącego sterownik z komputerem... 2 Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Zawartość pudełka. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Zawartość pudełka. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Zawartość pudełka... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 3 Odczyt danych... 3 Instalacja oprogramowania... 3 Opis programu... 5 Windows

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU Ćwiczenie 9 STEROWANIE ROLETAMI POPRZEZ TEBIS TS. WYKORZYSTANIE FUNKCJI WIELOKROTNEGO ŁĄCZENIA. 2 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest nauczenie przyszłego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VI LABORATORIUM MECHATRONIKI IEPiM Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy modelu układu

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

Listwa zasilająca WiFi Revogi SOW323, Ilość gniazdek 6, 1.80 m, 2300 W

Listwa zasilająca WiFi Revogi SOW323, Ilość gniazdek 6, 1.80 m, 2300 W INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1388630 Listwa zasilająca WiFi Revogi SOW323, Ilość gniazdek 6, 1.80 m, 2300 W Strona 1 z 10 Informacja na temat produktu Inteligentna listwa zasilająca Revogi jest produktem

Bardziej szczegółowo

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi Seria FN-312 Karta sieciowa PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.0 5/2005 Instalacja sprzętu Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować kartę sieciową. 1. Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie programy.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Moduły pamięci Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY SZEROKI ZAKRES CZASOWY 50 ms 100 h

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 INSTRUKCJA OBSŁUGI TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 TESTER IZOLACJI! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy testera należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Przemysłowych Systemów Cyfrowych Kierunek studiów: ED Przedmiot: Przemysłowe systemy cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi NVR

Krótka instrukcja obsługi NVR Krótka instrukcja obsługi NVR Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie zapoznać

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instrukcja instalacyjna

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instrukcja instalacyjna DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 pl Instrukcja instalacyjna DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 4 3 Zestaw rozszerzenia Upgrade Kit DBEK061

Bardziej szczegółowo