System TVAC 16000A Nr produktu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System TVAC 16000A Nr produktu 000754418"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI System TVAC 16000A Nr produktu Strona 1 z 37

2 1. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Za pomocą tego dotykowego monitora radiowego 7 oraz kamery radiowej IR można bez problemu przesyłać obraz wideo drogą radiową na średnich do dużych odległościach oraz go odtwarzać. Transmisja sygnału drogą radiową ma wszędzie tam zaletę, gdzie położenie kabli nie jest możliwe: kamera przesyła sygnał wideo w sposób bezprzewodowy do monitora radiowego. Ze względu na konwersję na sygnał cyfrowy można w ten sposób zredukować zakłócenia oraz interferencje. Jak tylko czujnik kamery wykryje ruch, rozpoczyna się nagrywanie na kartę SD. Istnieje możliwość podłączenia do 4 kamer (TVAC16010) do monitora i odtwarzanie obraz z nich jednocześnie na ekranie monitora. Poza tym za pomocą smartfona i zainstalowanej aplikacji ABUS App "TVAC16000 można oglądać na żywo obraz z kamery, jeżeli monitor znajduje się w stacji dokującej, a ona podłączona jest do Internetu. Szczegółowy opis funkcji znajduje się w rozdziale "3. Właściwości oraz funkcje. 2. Zakres dostawy Monitor LCD 7 ze stacją dokującą Strona 2 z 37

3 1x kamera zewnętrzna IR radiowa 2,4 GHz wraz z uchwytem kamery & materiałem montażowym Kabel sieciowy 2 x zasilacz sieciowy wraz z adapterem EU, AU oraz UK 5 VDC/1A 3. Właściwości oraz funkcje - Kompletny zestaw składający się z radiowej kamery zewnętrznej IR, monitora i stacji dokującej - Kompaktowa kamera zewnętrzna IP66 z funkcją noktowizora na podczerwień oraz rozdzielczością 640 x 480 pikseli - Mobilny dostęp poprzez aplikację - Dostęp zdalny poprzez LAN i stację dokującą (jednoczesne ładowanie akumulatora monitora) - 7 kolorowy monitor LCD ze zintegrowanym głośnikiem (praca na akumulatorze) - Transmisja sygnału wideo i audio za pomocą szyfrowanego cyfrowego sygnału radiowego - Możliwość rozbudowy do maksymalnie 4 kamer radiowych - Łatwa obsługa za pomocą intuicyjnego ekranu dotykowego Strona 3 z 37

4 4. Wskazówki oraz FAQ Ważne wskazówki dotyczące niniejszego produktu oraz innych produktów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej Informacje dotyczące usuwania błędów znajdą Państwo w punkcie 11 niniejszej instrukcji. 5. Opis urządzenia 5.1 Opis monitora 1 Przycisk Power 2 Antena (rozkładana) 3 Rozkładana stopka 4 Slot na kartę SD 5 Przycisk reset 6 Zasilanie napięciem 5VDC/1A 5.2 Opis stacji dokującej Strona 4 z 37

5 1 Interfejs dokujący monitora 2 Gniazdo LAN 3 Zasilanie napięciem 5VDC/1A 5.3 Opis kamery Strona 5 z 37

6 Znaczenie diod LED: Dioda LED Status Znaczenie Dioda LED Power 3 Wł. (czerwony) Kamera włączona Wył. Kamera wyłączona Dioda LED link 4 Miga Kamera jest w trybie Pairing Wł. (zielony) Wył. Kamera jest połączona z monitorem Kamera jest w trybie stand-by 1 Antena 2 Obiektyw stały 3 Dioda LED Power 4 Dioda Led link 5 Dioda LED IR 6 Czujnik światła 7 Uchwyt kamery 8 Mikrofon Strona 6 z 37

7 9 Przycisk Pairing 10 Przyłącze zasilania napięciem 5 VDC / 1A 6. Instalacja 6.1 Instalacja monitora 1. Podłączyć zasilacz do monitora 2. Włączyć urządzenie. W tym celu przytrzymać wciśnięty przez około 5 sekund przycisk power. Uwaga: Proszę pamiętać, że monitor przed pierwszym użytkowaniem BEZ zewnętrznego zasilania napięciem musi być naładowany przez przynajmniej 8 godzin! Czas pracy akumulatora wynosi około 1,5 godziny. Uwaga: Wbudowany akumulator pozwala na elastyczne stosowanie monitora. Jeżeli miga symbol akumulatora należy go naładować. Proszę pamiętać, że akumulator musi być dostatecznie naładowany, aby zapewnić bezstratne nagrywanie. 6.2 Łączenie kamery z monitorem Strona 7 z 37

8 Aby podłączyć kamerę do monitora należy wykonać następujące czynności: 1. Podłączyć kamerę oraz monitor do zasilacza. 2. Wybrać w menu monitora Kamera, następnie Paarung oraz pożądaną kamerę (1-4). System będzie odliczał od 60 do zera. 3. Podczas odliczania 60 sekund nacisnąć przycisk PAIRING na kablu kamery, aż zacznie migać zielona dioda LED LINK na przodzie kamery. 4. Jeżeli połączenie się uda, dioda LED LINK kamery będzie świecić światłem ciągłym. Uwaga: Proszę pamiętać, że połączenie może potrwać do 60 sekund. 6.3 Podłączanie stacji dokującej do sieci Aby podłączyć stację dokującą do Internetu należy wykonać następujące czynności: 1. Podłączyć kabel sieciowy do routera i stacji dokującej. 2. Z siecią połączyć się dopiero po wykonaniu wszystkich niezbędnych ustawień na monitorze. Ustawienia sieci opisano w punkcie Strona 8 z 37

9 3. Po ustawieniu sieci wybrać w podmenu symbol sieci i następnie połącz z Internetem. DO stacji dokującej powinien być podłączony zasilacz, aby zapewnić dobre zasilanie energią elektryczną. 6.4 Montaż kamery Za pomocą uchwytu kamery wybrać odpowiednie miejsce do jej montażu. Następnie zaznaczyć na podłożu miejsca, gdzie mają zostać wywiercone otwory i je wywiercić. Następnie włożyć w otwory załączone do zestawy kołki i zamocować uchwyt za pomocą śrub. Uwaga: Zanim rozpoczną Państwo instalację należy upewnić się, czy zasięg transmisji radiowej w wybranym miejscu instalacji jest prawidłowy. W tym celu już na początku należy przykręcić załączoną do zestawu antenę. Uchwyt można obracać o kąt 90, aby wybrać pożądane położenie kamery. Najpierw poluzować śruby, po czym ustawić pożądany kąt widzenia kamery. Po czym przykręcić śruby, aby ustalić pożądane położenie. Strona 9 z 37

10 Na koniec przykręcić do uchwytu kamerę i podłączyć do niej zasilacz. 7. Obsługa Aby włączyć/wyłączyć monitor, przytrzymać wciśnięty przycisk power przez minimum 5 sekund. 7.1 Menu główne Strona 10 z 37

11 1 Obraz live 2 Lista zdarzeń 3 Ustawienia Trwające nagrywanie zostanie zatrzymane zawsze, jak tylko przejdą Państwo do menu głównego! 7.2 Obraz live Objaśnienie symboli 1 Wskaźnik karty SD Brak karty SD Wskazówka: Przed wyjęciem karty SD proszę zawsze wyłączać urządzenie. Strona 11 z 37

12 Proszę pamiętać, że urządzenie nie posiada funkcji pamięci cyklicznej. Jak tylko karta SD zostanie zapełniona, nie ma możliwości zapisywania dalszych obrazów z kamery. Jeżeli chcą Państwo nagrywać przez dłuższy czas, należy nabyć kartę pamięci o większej pojemności. Karta SD rozpoznana i prawie pusta Karta SD pełna 2 Wskaźnik akumulatora Akumulator całkowicie naładowany Czas pracy akumulatora wynosi około 1,5 godziny. Akumulator prawie pusty Proszę naładować akumulator monitora, jak tylko pojawi się symbol i zacznie migać 3 Status połączenia z Internetem Trwa łączenie Trwa łączenie z siecią. Połączenie udało się Istnieje połączenie z siecią. Zerwanie połączenia Połączenie z siecią zostało przerwane. Dostęp zdalny aktywny Ten symbol pojawi się, jeśli za pomocą aplikacji odbierany jest obraz na żywo. Intranet Symbol ten pojawi się, jeśli monitor jest podłączony do sieci, ale nie chcą Państwo połączyć się z Internetem. Timer 4 Zaprogramowano harmonogram Strona 12 z 37

13 Symbol pojawi się, jeśli odbywa się zaprogramowane nagrywanie Status nagrywania 5 Miga na czerwono: urządzenie nagrywa. Jeśli kliknie się bezpośrednio na symbol REC, rozpoczęte zostanie ręczne nagrywanie. Wybrać ponownie, aby zatrzymać nagrywanie. Świeci światłem ciągły na czerwono: urządzenie nie nagrywa Numer kamery oraz odbiór z kamery 6 Odbiór z kamery jest bardzo dobry Zasięg jest zależny od warunków otoczenia (np. anten sieci komórkowych, masztów elektroenergetycznych, przewodów elektrycznych, stropów i ścian, itp.). Proszę sprawdzić przed zainstalowaniem kamery, czy zasięg radiowy jest wystarczający. Brak odbioru Rozpoznanie ruchu 7 Nagrywanie zainicjowane rozpoznaniem ruchu W przypadku nagrywania sterowanego ruchem maksymalny czas nagrywania wynosi 2 minuty. Otwieranie i zamykanie podmenu 8 > otwieranie podmenu < Zamykanie podmenu Klikając na przyciski strzałek otwiera się i zamyka podmenu.obraz 9 Zoom Jeżeli w widoku pojedynczym kliknie się na lupę na obraz nałoży się pięć pól. Kliknąć na jedno z zaznaczonych pól, aby obejrzeć je w powiększeniu. Za pomocą symbolu wyświetlania pełnego ekranu można opuścić powiększony widok. Strona 13 z 37

14 Widok pełnoekranowy Kliknąć, aby powrócić do widoku pełnoekranowego Podmenu 10 Połączenie z siecią Opis funkcji podmenu znajduje się w tabeli na następnej stronie. Tryb kamery Głośność Menu główne Otwieranie menu głównego Połączenie z siecią Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy monitor jest podłączony do stacji dokującej, a kabel sieciowy jest podłączony zarówno do stacji dokującej, jak i routera. Kliknąć na symbol sieci i wybrać, czy obiekt ma zostać połączony z Internetem, czy tylko urządzenie ma zostać naładowane. Strona 14 z 37

15 Uwaga: Należy najpierw ustawić sieć jak to zrobić, opisano w punkcie Jeżeli monitor jest połączony z Internetem nie jest możliwe dokonywanie zmian w konfiguracji ani obsługa. Aby przejść do menu głównego należy najpierw rozłączyć połączenie z Internetem. Tryb kamery Wybrać pożądany tryb wyświetlania, wybierając SCAN, QUAD lub kamera (Cam1-4). SCAN QUAD CAM1-4 Wyświetlanie sekwencyjne obrazu z wszystkich kamer po 5 sekund Widok podzielony na cztery Widok pełnoekranowy dla każdej kamery Jeżeli ustawiono 1 kamerę, pokazywany będzie obraz z danej kamery w trybie pełnoekranowym. Jeżeli ustawiono 2 4 kamery, system przełączy się w trybie SCAN lub widoku pełnoekranowego po 2 minutach automatycznie do trybu QUAD. W tym trybie można jednocześnie oglądać obraz z czterech kamer. Proszę pamiętać, że urządzenie może nagrywać wyłączenie w trybie pełnoekranowym 1 kamery lub trybie QUAD 2-4 kamer, a nagrywanie zatrzyma się, jak tylko opuszczą Państwo widok lub przejdą do menu głównego. System może nagrywać jednocześnie obraz z kilku kamer. Proszę pamiętać, że jak tylko włączonych zostanie więcej kamer, zmniejsza się rozdzielczość i nie można nagrywać dźwięków. Strona 15 z 37

16 Ustawianie alarmu i głośności Głośność dźwięku alarmu (symbol dzwonka) lub dźwięku kamery (symbol głośnika) ustawić klikając "+" lub "-". Dźwięk alarmu włączy się, jeżeli ustawiono timer lub przypomnienie o określonej godzinie. 7.3 Lista wydarzeń Na liście wydarzeń wyświetlane są wszystkie nagrania. Nagrania są posortowane według daty. Strona 16 z 37

17 7.3.1 Lista nagrań Po kliknięciu na oznaczoną na zielono datę otworzy się lista nagrań. Nagrania są zapisywane w podfolderach, nazwanych datą nagrania. Nagrania są zapisywane jako pojedyncze pliki z godziną nagrania jako nazwą pliku Oglądanie nagrania Klikając na nazwę pliku można obejrzeć nagranie. Strona 17 z 37

18 Objaśnienie symboli 1 Widok live Przejście do widoku live 2 Powrót Powrót do menu głównego. 3 Kamera Wybrać jedną z ponumerowanych kamer, aby wyświetlić nagrania z danej kamery. Wybrać kamerę z A, aby wyświetlić nagrania z wszystkich kamer. 4 Dzień tygodnia W tym miejscu widać dzień tygodnia. 5 Dzień Pole oznaczone na zielono oznacza, że dostępne jest nagranie dla tego dnia. Klikając na nie można przejść do listy nagrań. 6 Zmiana miesiąca Nacisnąć przyciski strzałki, aby przejść do innego miesiąca. Strona 18 z 37

19 7 Usuń plik Uwaga: Proszę pamiętać, że plik zostanie od razu usunięty. Nie będzie wymagane wcześniejsze potwierdzenie. 8 Kamera Pokazuje nagranie danej kamery. 9 A mp4 Plik nagrania A=AM 10:58:59 = godzina 1 = Kamera Dzień nagrania 11 02:00 Czas trwania nagrania 12 -/+ -/+ Regulacja głośności 13 Następne / poprzednie nagranie 14 Stop 15 Play / pauza Usuwanie nagrań Istnieją trzy możliwości usuwania plików na karcie SD: 1. Na liście zdarzeń klikając na symbol Uwaga: Proszę pamiętać, że plik zostanie od razu usunięty. Nie będzie wymagane wcześniejsze potwierdzenie. 2. Sformatować kartę SD w monitorze, w punkcie menu System > Formatowanie karty pamięci 3. Skasować kartę SD w komputerze Uwaga: Proszę pamiętać, że urządzenie nie posiada funkcji pamięci cyklicznej. Stare dane nie mogą zostać nadpisane. Jak tylko karta SD zostanie zapełniona, nie ma możliwości zapisywania dalszych obrazów z kamery. Dlatego należy kontrolować regularnie pojemność karty SD. Strona 19 z 37

20 W celu zabezpieczenia danych należy przenieść nagrania do komputera / zewnętrznego dysku twardego lub usunąć starsze nagrania. 7.4 Ustawienia W punkcie menu Ustawienia można wybrać pomiędzy następującymi punktami:7.4.1 Ustawienia kamery 1. Wybrać pożądaną kamerę (1-4). System będzie odliczał od 60 sekund w dół. 1 Wybieranie kamery do skojarzenia 2. Podczas odliczania 60 sekund nacisnąć przycisk PAIRING na kablu kamery, aż zacznie migać zielona dioda LED LINK na przodzie kamery. Jeżeli połączenie się uda dioda LED LINK kamery będzie świecić światłem ciągłym. 2 Wyświetlanie / ukrywanie kamery Użyć przycisków do wyświetlania kamery lub nacisnąć przycisk x, aby ją ukryć. Strona 20 z 37

21 Jeżeli nie ustawiono czterech kamer, należy odznaczyć odpowiednie kamery. 3 Jasność kamery Wybrać od -2 (ciemny) do 2 (jasny) pożądany stopień jasności Ustawienia nagrywarki 1 Rozpoznanie ruchu W tym miejscu można ustawić czułość rozpoznania ruchu każdej kamery. Strona 21 z 37

22 Można wybrać pomiędzy niska, wysoka oraz wył.. Wysoka: Niska: Wył. Rozpoznanie ruchu ma wysoką czułość Rozpoznanie ruchu ma niską czułość Rozpoznanie ruchu jest wyłączone, w tym trybie obraz nie będzie nagrywany podczas ruchu. 2 Powiadamianie za pomocą Istnieje możliwość wysłania powiadomienia za pomocą , jak tylko kamera wykryje ruch. Należy wykonać następujące kroki: 1. Wybrać opcję aktywne. Opcja nieaktywne wyłącza tę funkcję ponownie i wiadomości nie będą wysyłane w przypadku wykrycia ruchu. 2. Należy podać serwer SMTP (serwer poczty wychodzącej) operatora skrzynki . Np. mail.gmx.net lub smtp.gmail.com, 3. Podać przynależny port np. 465 Serwer poczty wychodzącej oraz przynależny port znajdą Państwo na stronie internetowej Państwa operatora skrzynki Następnie podać Państwa adres 5. Podać hasło do Państwa skrzynki 6. Podać adres , na który mają być wysyłane powiadomienia. Oba adres mogą się różnić. 7. W przypadku wykrycia ruchu otrzymają Państwo o następującej treści. Motion detected by your security system. Strona 22 z 37

23 Aby funkcja ta działała, monitor musi być umieszczony w stacji dokującej i być połączony z Internetem. Proszę pamiętać, że otrzymają Państwo tylko z informacją, że rozpoznano ruch. Nie otrzymają Państwo obrazu ani transmisji na żywo. Nagranie można obejrzeć na karcie SD lub przejść do widoku na żywo za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji. Jeżeli nie otrzymali Państwo wiadomości e- mail, proszę sprawdzić, czy nie znajduje się ona w folderze spam (poczty niechcianej). 3 Nagrywanie z funkcją timer Można zapisać czas nagrywania, aby nagrywać o określonej godzinie. Można zapisać do 5 procesów nagrywania. 1. Najpierw wybrać numer kamery 2. Ustawić czas rozpoczęcia i zakończenia. W tym celu użyć przycisków strzałek. 3. Wybrać pożądaną datę z kalendarza 4. Kliknąć na zapisz, aby zapisać proces lub usuń, aby go cofnąć. Strona 23 z 37

24 5. Jak tylko zapisano nagrywanie z funkcją timer, to podczas nagrywania wyświetli się symbol Ustawienia sieci 1 Ustawienia Internetu Aby móc połączyć się z Internetem i za pomocą aplikacji mieć dostęp do kamery, należy podłączyć stację dokującą za pomocą kabla sieciowego do routera. Należy wybrać pomiędzy stałym IP a DHCP. Potwierdzić wybór przyciskiem OK. Informacje: Adres IP jest adresem w sieci komputerowej. Jest on przyporządkowany do urządzeń, które są podłączone do sieci, sprawiając, że urządzenia posiadają adres i dzięki temu są osiągalne. DHCP: DHCP jest dynamicznym adresem IP, które jest przydzielane automatycznie. Statyczny IP: Dane statycznego adresu IP znajdą Państwo w ustawienia routera. Strona 24 z 37

25 2 Kod zabezpieczający Standardowym kodem zabezpieczającym jest: Ze względów bezpieczeństwa proszę zmienić kod i nadać nowe hasło (maks. 8 pozycji). W tym celu kliknąć na pole oznaczone na biało, po czym otworzy się klawiatura. Na koniec potwierdzić za pomocą OK. Kod zabezpieczający będą Państwo potrzebowali, jeśli będą chcieli Państwo mieć dostęp do kamery poprzez aplikację. 3 Informacje o sieci W tym miejscu uzyskają Państwo wszelkie informacje na temat aktywnej sieci. Kod DID należy podać później w aplikacji. Strona 25 z 37

26 7.4.4 Ustawienia alarmu 1 Czas trwania W tym miejscu można wybrać pożądany czas trwania alarmu. Czas alarmu można ustawić indywidualnie: 2 sekundy, 10 sekund, 30 sekund lub bez dźwięku. Nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć rozbrzmiewający alarm. 2 Melodia Strona 26 z 37

27 W tym miejscu można wybrać spośród trzech melodii alarmu Ustawienia systemowe 1 Tryb energooszczędny W tym miejscu można aktywować lub deaktywować automatyczne wyłączanie ekranu po 2 minutach. Jeżeli tryb energooszczędny jest aktywny, akumulator wytrzymuje około pół godziny dłużej. Strona 27 z 37

28 2 Automatyczna blokada Jeżeli automatyczna blokada jest aktywna, monitor przestanie reagować na funkcję dotykową po kilku minutach. Wtedy można ponownie włączyć monitor za pomocą przycisku Power. 3 Ustawianie czasu / alarmu Podać pożądaną godzinę, o której ma być aktywne przypomnienie. Nacisnąć zapisz i kliknąć na godzinę z prawej strony pola, wtedy pojawi się. System włączy alarm o ustawionej godzinie i pojawi się następujący symbol. Kliknąć na OK, aby wyłączyć alarm. Ustawianie godziny i daty // czasu W tym miejscu można ustawić danę i godzinę. Na koniec należy zapisać wprowadzone dane. Wskazówka: AM = 00:00 11:59 PM = 12:00 23:59 Strona 28 z 37

29 Zapamiętywanie czasu // timer Można zaprogramować timer / odliczanie. Naciskając przycisk ze strzałką można ustawić godzinę. Po naciśnięciu przycisku "start", timer będzie odliczał do tyłu i po upłynięciu tego czasu włączy się alarm i pojawi następujący symbol. Kliknąć na OK, aby wyłączyć alarm. 4 Formatowanie karty pamięci Jeżeli chcą Państwo sformatować kartę pamięci, można zrobić to w komputerze PC lub bezpośrednio w monitorze. Nacisnąć "start i potwierdzić naciskając OK. Przerwać proces, naciskając usuń. Strona 29 z 37

30 5 Aktualizacja systemu Należy stosować zawsze najnowsze oprogramowanie systemowe. Najnowszą wersję znajda Państwo na stronie internetowej (numer artykułu TVAC16000A). Aby ściągnąć oprogramowanie należy wykonać następujące czynności: 1. Wyjąć kartę SD z monitora i umieścić ją w czytniku kart SD, podłączonym do komputera PC. 2. Rozpakować folder, zapisać plik z folderu na karcie SD. 3. Ponownie wyjąć kartę SD z czytnika kart SD i ponownie umieścić ją w monitorze. 4. W menu wejść do ustawień systemowych, update systemu i nacisnąć start", a najnowsze oprogramowanie systemowe zostanie zainstalowane. Strona 30 z 37

31 6 Przywracanie ustawień fabrycznych / język / wybór Hz W tym miejscu można wybrać język oraz częstotliwość sieci. Wartość standardowa dla Niemiec: 50 Hz Jak tylko wybrany zostanie język, przywrócone zostaną ustawienia fabryczne. Jak tylko potwierdzi się przyciskiem OK, system automatycznie zamknie się. Nacisnąć usuń, aby przerwać proces. Po zamknięciu systemu, można go ponownie uruchomić naciskając przycisk power. Na koniec należy skalibrować ekran. Proszę postępować zgodnie z pojawiającymi się wskazówkami. Uwaga: Nagrania są zawsze nagrywane z dźwiękiem. Proszę przestrzegać warunku podanego na stronie 2, aby nie znaleźć się osobiście w sytuacji sprzecznej z prawem lub zaszkodzić innym osobom. 8. Zdalny dostęp za pomocą aplikacji Za pomocą niniejszego radiowego monitora dotykowego 7 można na żywo łączyć się z kamerą. Aplikację dla tego urządzenia znajdą Państwo w App Store pod nazwą T. Jeżeli chcą Państwo mieć dostęp do obrazu na żywo, proszę wykonać następujące czynności: 1 Połączenie z siecią Należy upewnić się, monitor znajduje się na stacji dokującej, a stacja połączona jest z Internetem oraz że dokonano wszelkich istotnych ustawień sieci i routera, jak opisano w punkcie App "TVAC16000 Strona 31 z 37

32 Ściągnąć aplikację TVAC16000 i zainstalować ją na smartfonie. 3 Dodawanie systemu Otworzyć aplikację na smartfonie i nacisnąć na symbol, aby dodać system TVAC Wprowadzanie informacji systemowych 1. Podać nazwę dla systemu w punkcie System Name, która będzie wyświetlana na Państwa telefonie komórkowym. 2. Następnie wprowadzić 15-cyfrowy numer DID. Numer ten znajdą Państwo w informacjach dot. sieci Państwa monitora (patrz strona 21), na naklejce na produkcie lub klikając na "Search", wtedy wyświetlą się wszystkie urządzenia w pobliżu. 3. Na koniec podać hasło. Hasłem jest kod zabezpieczający, który znajdą Państwo także w informacjach dot. sieci w monitorze (patrz strona 21). Jeżeli nie zmieniono hasła w monitorze, to standardowym hasłem jest: Na koniec zapamiętać ustawienia klikając na "Save" oraz "Yes. Jak tylko hasło w monitorze zostanie zmienione, należy również i tu zmienić hasło, inaczej dostęp do kamery nie będzie możliwy. Strona 32 z 37

33 5 Status połączenia Jeżeli dodanie systemu udało się, pojawi się nazwa systemu i aktualny status połączenia. Aby przejść do widoku live kliknąć na ekranie. Nazwa systemu np. System 1 Status połączenia Connected = połączony Disconnected = brak połączenia z systemem Dodawanie systemu W tym punkcie można dodać kolejny system Informacje systemowe W tym miejscu można przejść do informacji systemowych. Nacisnąć Cancel i następnie na, aby ponownie przejść do widoku live Usuwanie systemu Strona 33 z 37

34 Jeżeli chcą Państwo usunąć system, potwierdzić wybór przyciskiem Yes lub przerwać przyciskiem No. Aktualizacja połączenia Połączenie zostanie zaktualizowane. Informacje dotyczące oprogramowania systemowego / kod PIN W tym miejscu można sprawdzić aktualną wersję oprogramowania oraz podać kod PIN. Jak dodać kod PIN można przeczytać w punkcie 7. 6 Obraz live Teraz widać obraz na żywo z wybranej kamery i można wybrać daną kamerę. Wybór kamery Wybrać pożądaną kamerę. Screenshot W tym punkcie można wykonać screenshot obrazu na żywo. Zdjęcie zostanie zapisane w folderze zdjęć na Państwa telefonie komórkowym. Cofnij Strona 34 z 37

35 Nastąpi przejście do statusu połączenia. Wyświetli się ostatnie zdjęcie wykonane za pomocą funkcji screenshot. 7 Ustalanie kodu PIN Jeżeli chcą Państwo ustalić kod PIN dla tej aplikacji, należy wykonać następujące czynności: 1. Otworzyć Setup PIN Lock w punkcie. 2. Podać czterocyfrowy kod PIN i powtórzyć go. 3. Zaznaczyć haczyk przy Enable lock when starting Jeżeli ustawiono kod PIN, to jak tylko aplikacja zostanie otwarta, pojawi się prośba o jego wprowadzenie. Strona 35 z 37

36 9. Konserwacja i czyszczenie 9.1 Konserwacja Należy regularnie kontrolować urządzenie pod kątem bezpieczeństwa technicznego, np. uszkodzenia obudowy. Jeżeli można uznać, że bezpieczna eksploatacja nie jest zapewniona, to należy wyłączyć urządzenie z eksploatacji i zabezpieczyć przed niezamierzonym użytkowaniem. Można uznać, że bezpieczne użytkowanie nie jest możliwe, jeśli: - urządzenie wykazuje widoczne uszkodzenia, - urządzenie przestało działać, Proszę pamiętać: produkt nie wymaga konserwacji ze strony użytkownika. Wewnątrz urządzenia nie znajdują się żadne podzespoły wymagające konserwacji czy kontroli, dlatego nie należy nigdy otwierać produktu. 9.2 Czyszczenie Produkt należy czyścić czystą suchą szmatką. W przypadku silnych zabrudzeń można zwilżyć lekko szmatkę letnią wodą. Należy zwrócić na to uwagę, aby do urządzenia nie przedostały się żadne płyny. Nie stosować chemicznych środków czystości, mogłyby one uszkodzić powierzchnię obudowy (przebarwienia). 10. Utylizacja Uwaga: Dyrektywa UE 2002/96/WE reguluje zwrot, obchodzenie się z produktem oraz utylizację zużytych urządzeń elektronicznych. Symbol ten oznacza, że w interesie ochrony środowiska należy zutylizować urządzenie po zakończeniu jego użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi. Nie wolno utylizować z odpadami z gospodarstw domowych wzgl. odpadami gospodarczymi. Utylizacji starego urządzenia można dokonać poprzez stosowne, oficjalne punkty zbiorcze w Państwa kraju. Należy stosować się do miejscowych przepisów podczas utylizacji materiałów. Dalsze informacje na temat zwrotów (także dla krajów spoza UE) otrzymają Państwo od miejscowego samorządu. W wyniku oddzielnego zbierania i recyklingu chronione są zasoby naturalne. Gwarantuje to także, że podczas recyklingu produktu przestrzegane są wszystkie postanowienia w zakresie zdrowia i ochrony środowiska. Strona 36 z 37

37 Strona 37 z 37

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery XREC RD32 HD

Instrukcja obsługi kamery XREC RD32 HD Instrukcja obsługi kamery XREC RD32 HD I. Właściwości kamery - rozdzielczość video: 1280x720p, AVI, 30fps, - rozdzielczość zdjęć: 2560x1920px, JPEG, - wodoszczelność do 20 metrów głębokości, - szerokokątny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

CAMCOLVC13 KAMERA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

CAMCOLVC13 KAMERA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI CAMCOLVC13 KAMERA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI Instrukcja obsługi * Nie zawiera NOTA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH Niniejsza instrukcja objęta jest prawami autorskimi będącymi w posiadaniu firmy Velleman nv. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6.

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. 1. Zawartość opakowania 1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 2. Przegląd urządzenia 1 2 3

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia 40 Instrukcja szybkiego uruchomienia AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) W widoku Zegar naciśnij, aby przejść do trybu menu. W Menu naciśnij, aby wprowadzić lub potwierdzić wybór. Podczas nagrywania naciśnij,

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi GOCLEVER EYE Instrukcja Obsługi Spis treści Pierwsze podłączenie Goclever Eye.... 2 Korzystanie z Goclever Eye za pomocą komputera.... 2 a) Przy użyciu programu Goclever Eye PC... 2 b) Przy użyciu interfejsu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 1. Wprowadzenie: Seria kamer IP firmy DIGITUS Plug & View oferuje P2P, które umożliwiają uniknięcie skomplikowanych ustawień sieciowych wymaganych

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu

Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu INSTALACJA ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Zawartość GXV3275 Obudowa główna 1 Słuchawka 1 Przewód telefoniczny 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Poznań 2013 Opis Unitek Y-5501 WiFi Smart Player to bezprzewodowy adapter mediów który wzbogaca funkcjonalność zwykłego telewizora o funkcję SMART. Niewielki i lekki

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

Lista pakowania: Proces instalacji: Start. podłączenie sprzętu. zainstalowanie narzędzia wyszukiwania. zalogowanie kamery IP w sieci LAN

Lista pakowania: Proces instalacji: Start. podłączenie sprzętu. zainstalowanie narzędzia wyszukiwania. zalogowanie kamery IP w sieci LAN DENVER IPC-1020 DENVER IPC-1030 Lista pakowania: kamera IP uchwyt montażowy Antena adapter zasilania CD kabel LAN instrukcja instalacji śruby Informacja: w niektórych modelach nie ma oddzielnej anteny.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Lista pakowania: Proces instalacji: Start. podłączenie sprzętu. zainstalowanie narzędzia wyszukiwania. Zalogować kamerę IP w sieci LAN

Lista pakowania: Proces instalacji: Start. podłączenie sprzętu. zainstalowanie narzędzia wyszukiwania. Zalogować kamerę IP w sieci LAN DENVER IPC-330 DENVER IPO-320 Lista pakowania: kamera IP uchwyt montażowy Antena adapter zasilania CD kabel LAN instrukcja instalacji śruby Informacja: Niektóre modele nie posiadają zewnętrznej anteny

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa www.avm.de/en AVM GmbH - Alt-Moabit 95 D-10559, Germany 411328002 Zawartość opakowania Power WPS Oto FRITZ! Repeater 310 Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Zegarek z kamerą Full HD

Zegarek z kamerą Full HD Zegarek z kamerą Full HD oraz trybem nocnym na podczerwień Szanowny Klience, dziękujemy za zakup zegarka z kamerą. Produkt jest nie tylko modnym dodatkiem, ale również niezwykłym urządzeniem, które nagrywa

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup MT4026 U-DRIVE DVR. Jest to kamera specjalnie zaprojektowana do kręcenia filmów z perspektywy kierowcy samochodu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery IP

Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Kamery IP NIP-20 1 Kamera nowej generacji P2P IP NIP-20 Technologia nowej generacji. Łatwa instalacja, wysokiej jakości soczewka Glass Lens umożliwiająca nadzór wideo ze smartfona, tabletu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia

ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia Opis wyglądu i klawiszy ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia Soczewki Wskaźnik pilota IR Wskaźnik zajętego urządzenia 2,0 HD LCD Wskaźnik ładowania / zajętości Klawisz Wyświetlacz / Menu Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi PLD1 Osobisty system audio Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi PL SRS-X9 Dostępne są trzy wymienione poniżej dokumenty. Słuchanie muzyki przez sieć Wi-Fi (ten dokument)

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner 11017373 Skaner Instrukcja obsługi 1. Wymagania systemowe PC, laptop, desktop lub IBM w połączeniu z Pentium 166 MHz min. i aktywnym portem USB (Universal Serial Bus) Windows 2000/XP/Vista, CD-ROM, kolorowy

Bardziej szczegółowo

Kamera do obserwacji natury Bresser

Kamera do obserwacji natury Bresser INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera do obserwacji natury Bresser Nr produktu 861031 Strona 1 z 11 1.1 Podstawowe informacje Ta kamera jest cyfrową kamerą przeznaczoną do obserwacji, działa ona automatycznie. Może

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Instrukcja obsługi Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

User manual. Opis produktu

User manual. Opis produktu User manual Opis produktu Schemat produktu 1)Przycisk w górę 2)Menu 3)Przycisk w dół 4)Interfejs USB 5)Kamera 6)Głośnik 7)Przycisk OK 8)MODE (tryb pracy) 9)Przycisk włączania 10)Ekran 11)Gniazdo karty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Negatoskop cyfrowy M 168. i kamera DC-CCD 986 SUPER CAM

Instrukcja montażu i obsługi. Negatoskop cyfrowy M 168. i kamera DC-CCD 986 SUPER CAM Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej negatoskopu cyfrowego i kamery Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi Negatoskop cyfrowy M 168 i kamera DC-CCD 986 SUPER CAM Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

EM6230 Kamera IP HD e-camview do użytku zewnętrznego

EM6230 Kamera IP HD e-camview do użytku zewnętrznego EM6230 Kamera IP HD e-camview do użytku zewnętrznego EM6230 Kamera IP HD e-camview do użytku zewnętrznego 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 3 1.1 Zawartość opakowania... 3 1.2 Wymagania dostępu

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START 1. Opis Telefony GXP1400/1405 to nowa linia telefonów HD przeznaczona dla sektora SME. Telefon posiada 2 linie z sygnalizacją w jednym profilu SIP, wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START 1. Opis GXP2110 to idealny wielo kontowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD. Aparat charakteryzuje się wsparciem dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system monitorowania z 4 kamerami HD DSC - 720.mc

Cyfrowy system monitorowania z 4 kamerami HD DSC - 720.mc Cyfrowy system monitorowania z 4 kamerami HD DSC - 720.mc Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego systemu monitoringu z 4 kamerami HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi

Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi Osobisty system audio Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi Najpierw przeczytaj ten dokument. Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi PL SRS-X7 Niniejszy podręcznik zawiera informacje wprowadzające o tym, jak odtwarzać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

EM6225 Kamera IP HD e-camview Pan/Tilt

EM6225 Kamera IP HD e-camview Pan/Tilt EM6225 Kamera IP HD e-camview Pan/Tilt 2 POLSKI EM6225 Kamera IP HD e-camview Pan/Tilt Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 3 1.1 Zawartość opakowania... 3 1.2 Wymagania dostępu do kamery... 3 1.3 Główne komponenty

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi Mobile Client Software ivms 4500 Instrukcja obsługi (V1.0 PL) Tłumaczenie: Dipol 2010 Instrukcja obsługi ivms4500 1 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Hikvision. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g Szybki start Wersja 1.00 12/2005 Polski Oglądanie certyfikatów produktu 1 Przejść pod adres www.zyxel.com. 2 Wybrać produkt z listy rozwijanej na stronie

Bardziej szczegółowo