System TVAC 16000A Nr produktu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System TVAC 16000A Nr produktu 000754418"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI System TVAC 16000A Nr produktu Strona 1 z 37

2 1. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Za pomocą tego dotykowego monitora radiowego 7 oraz kamery radiowej IR można bez problemu przesyłać obraz wideo drogą radiową na średnich do dużych odległościach oraz go odtwarzać. Transmisja sygnału drogą radiową ma wszędzie tam zaletę, gdzie położenie kabli nie jest możliwe: kamera przesyła sygnał wideo w sposób bezprzewodowy do monitora radiowego. Ze względu na konwersję na sygnał cyfrowy można w ten sposób zredukować zakłócenia oraz interferencje. Jak tylko czujnik kamery wykryje ruch, rozpoczyna się nagrywanie na kartę SD. Istnieje możliwość podłączenia do 4 kamer (TVAC16010) do monitora i odtwarzanie obraz z nich jednocześnie na ekranie monitora. Poza tym za pomocą smartfona i zainstalowanej aplikacji ABUS App "TVAC16000 można oglądać na żywo obraz z kamery, jeżeli monitor znajduje się w stacji dokującej, a ona podłączona jest do Internetu. Szczegółowy opis funkcji znajduje się w rozdziale "3. Właściwości oraz funkcje. 2. Zakres dostawy Monitor LCD 7 ze stacją dokującą Strona 2 z 37

3 1x kamera zewnętrzna IR radiowa 2,4 GHz wraz z uchwytem kamery & materiałem montażowym Kabel sieciowy 2 x zasilacz sieciowy wraz z adapterem EU, AU oraz UK 5 VDC/1A 3. Właściwości oraz funkcje - Kompletny zestaw składający się z radiowej kamery zewnętrznej IR, monitora i stacji dokującej - Kompaktowa kamera zewnętrzna IP66 z funkcją noktowizora na podczerwień oraz rozdzielczością 640 x 480 pikseli - Mobilny dostęp poprzez aplikację - Dostęp zdalny poprzez LAN i stację dokującą (jednoczesne ładowanie akumulatora monitora) - 7 kolorowy monitor LCD ze zintegrowanym głośnikiem (praca na akumulatorze) - Transmisja sygnału wideo i audio za pomocą szyfrowanego cyfrowego sygnału radiowego - Możliwość rozbudowy do maksymalnie 4 kamer radiowych - Łatwa obsługa za pomocą intuicyjnego ekranu dotykowego Strona 3 z 37

4 4. Wskazówki oraz FAQ Ważne wskazówki dotyczące niniejszego produktu oraz innych produktów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej Informacje dotyczące usuwania błędów znajdą Państwo w punkcie 11 niniejszej instrukcji. 5. Opis urządzenia 5.1 Opis monitora 1 Przycisk Power 2 Antena (rozkładana) 3 Rozkładana stopka 4 Slot na kartę SD 5 Przycisk reset 6 Zasilanie napięciem 5VDC/1A 5.2 Opis stacji dokującej Strona 4 z 37

5 1 Interfejs dokujący monitora 2 Gniazdo LAN 3 Zasilanie napięciem 5VDC/1A 5.3 Opis kamery Strona 5 z 37

6 Znaczenie diod LED: Dioda LED Status Znaczenie Dioda LED Power 3 Wł. (czerwony) Kamera włączona Wył. Kamera wyłączona Dioda LED link 4 Miga Kamera jest w trybie Pairing Wł. (zielony) Wył. Kamera jest połączona z monitorem Kamera jest w trybie stand-by 1 Antena 2 Obiektyw stały 3 Dioda LED Power 4 Dioda Led link 5 Dioda LED IR 6 Czujnik światła 7 Uchwyt kamery 8 Mikrofon Strona 6 z 37

7 9 Przycisk Pairing 10 Przyłącze zasilania napięciem 5 VDC / 1A 6. Instalacja 6.1 Instalacja monitora 1. Podłączyć zasilacz do monitora 2. Włączyć urządzenie. W tym celu przytrzymać wciśnięty przez około 5 sekund przycisk power. Uwaga: Proszę pamiętać, że monitor przed pierwszym użytkowaniem BEZ zewnętrznego zasilania napięciem musi być naładowany przez przynajmniej 8 godzin! Czas pracy akumulatora wynosi około 1,5 godziny. Uwaga: Wbudowany akumulator pozwala na elastyczne stosowanie monitora. Jeżeli miga symbol akumulatora należy go naładować. Proszę pamiętać, że akumulator musi być dostatecznie naładowany, aby zapewnić bezstratne nagrywanie. 6.2 Łączenie kamery z monitorem Strona 7 z 37

8 Aby podłączyć kamerę do monitora należy wykonać następujące czynności: 1. Podłączyć kamerę oraz monitor do zasilacza. 2. Wybrać w menu monitora Kamera, następnie Paarung oraz pożądaną kamerę (1-4). System będzie odliczał od 60 do zera. 3. Podczas odliczania 60 sekund nacisnąć przycisk PAIRING na kablu kamery, aż zacznie migać zielona dioda LED LINK na przodzie kamery. 4. Jeżeli połączenie się uda, dioda LED LINK kamery będzie świecić światłem ciągłym. Uwaga: Proszę pamiętać, że połączenie może potrwać do 60 sekund. 6.3 Podłączanie stacji dokującej do sieci Aby podłączyć stację dokującą do Internetu należy wykonać następujące czynności: 1. Podłączyć kabel sieciowy do routera i stacji dokującej. 2. Z siecią połączyć się dopiero po wykonaniu wszystkich niezbędnych ustawień na monitorze. Ustawienia sieci opisano w punkcie Strona 8 z 37

9 3. Po ustawieniu sieci wybrać w podmenu symbol sieci i następnie połącz z Internetem. DO stacji dokującej powinien być podłączony zasilacz, aby zapewnić dobre zasilanie energią elektryczną. 6.4 Montaż kamery Za pomocą uchwytu kamery wybrać odpowiednie miejsce do jej montażu. Następnie zaznaczyć na podłożu miejsca, gdzie mają zostać wywiercone otwory i je wywiercić. Następnie włożyć w otwory załączone do zestawy kołki i zamocować uchwyt za pomocą śrub. Uwaga: Zanim rozpoczną Państwo instalację należy upewnić się, czy zasięg transmisji radiowej w wybranym miejscu instalacji jest prawidłowy. W tym celu już na początku należy przykręcić załączoną do zestawu antenę. Uchwyt można obracać o kąt 90, aby wybrać pożądane położenie kamery. Najpierw poluzować śruby, po czym ustawić pożądany kąt widzenia kamery. Po czym przykręcić śruby, aby ustalić pożądane położenie. Strona 9 z 37

10 Na koniec przykręcić do uchwytu kamerę i podłączyć do niej zasilacz. 7. Obsługa Aby włączyć/wyłączyć monitor, przytrzymać wciśnięty przycisk power przez minimum 5 sekund. 7.1 Menu główne Strona 10 z 37

11 1 Obraz live 2 Lista zdarzeń 3 Ustawienia Trwające nagrywanie zostanie zatrzymane zawsze, jak tylko przejdą Państwo do menu głównego! 7.2 Obraz live Objaśnienie symboli 1 Wskaźnik karty SD Brak karty SD Wskazówka: Przed wyjęciem karty SD proszę zawsze wyłączać urządzenie. Strona 11 z 37

12 Proszę pamiętać, że urządzenie nie posiada funkcji pamięci cyklicznej. Jak tylko karta SD zostanie zapełniona, nie ma możliwości zapisywania dalszych obrazów z kamery. Jeżeli chcą Państwo nagrywać przez dłuższy czas, należy nabyć kartę pamięci o większej pojemności. Karta SD rozpoznana i prawie pusta Karta SD pełna 2 Wskaźnik akumulatora Akumulator całkowicie naładowany Czas pracy akumulatora wynosi około 1,5 godziny. Akumulator prawie pusty Proszę naładować akumulator monitora, jak tylko pojawi się symbol i zacznie migać 3 Status połączenia z Internetem Trwa łączenie Trwa łączenie z siecią. Połączenie udało się Istnieje połączenie z siecią. Zerwanie połączenia Połączenie z siecią zostało przerwane. Dostęp zdalny aktywny Ten symbol pojawi się, jeśli za pomocą aplikacji odbierany jest obraz na żywo. Intranet Symbol ten pojawi się, jeśli monitor jest podłączony do sieci, ale nie chcą Państwo połączyć się z Internetem. Timer 4 Zaprogramowano harmonogram Strona 12 z 37

13 Symbol pojawi się, jeśli odbywa się zaprogramowane nagrywanie Status nagrywania 5 Miga na czerwono: urządzenie nagrywa. Jeśli kliknie się bezpośrednio na symbol REC, rozpoczęte zostanie ręczne nagrywanie. Wybrać ponownie, aby zatrzymać nagrywanie. Świeci światłem ciągły na czerwono: urządzenie nie nagrywa Numer kamery oraz odbiór z kamery 6 Odbiór z kamery jest bardzo dobry Zasięg jest zależny od warunków otoczenia (np. anten sieci komórkowych, masztów elektroenergetycznych, przewodów elektrycznych, stropów i ścian, itp.). Proszę sprawdzić przed zainstalowaniem kamery, czy zasięg radiowy jest wystarczający. Brak odbioru Rozpoznanie ruchu 7 Nagrywanie zainicjowane rozpoznaniem ruchu W przypadku nagrywania sterowanego ruchem maksymalny czas nagrywania wynosi 2 minuty. Otwieranie i zamykanie podmenu 8 > otwieranie podmenu < Zamykanie podmenu Klikając na przyciski strzałek otwiera się i zamyka podmenu.obraz 9 Zoom Jeżeli w widoku pojedynczym kliknie się na lupę na obraz nałoży się pięć pól. Kliknąć na jedno z zaznaczonych pól, aby obejrzeć je w powiększeniu. Za pomocą symbolu wyświetlania pełnego ekranu można opuścić powiększony widok. Strona 13 z 37

14 Widok pełnoekranowy Kliknąć, aby powrócić do widoku pełnoekranowego Podmenu 10 Połączenie z siecią Opis funkcji podmenu znajduje się w tabeli na następnej stronie. Tryb kamery Głośność Menu główne Otwieranie menu głównego Połączenie z siecią Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy monitor jest podłączony do stacji dokującej, a kabel sieciowy jest podłączony zarówno do stacji dokującej, jak i routera. Kliknąć na symbol sieci i wybrać, czy obiekt ma zostać połączony z Internetem, czy tylko urządzenie ma zostać naładowane. Strona 14 z 37

15 Uwaga: Należy najpierw ustawić sieć jak to zrobić, opisano w punkcie Jeżeli monitor jest połączony z Internetem nie jest możliwe dokonywanie zmian w konfiguracji ani obsługa. Aby przejść do menu głównego należy najpierw rozłączyć połączenie z Internetem. Tryb kamery Wybrać pożądany tryb wyświetlania, wybierając SCAN, QUAD lub kamera (Cam1-4). SCAN QUAD CAM1-4 Wyświetlanie sekwencyjne obrazu z wszystkich kamer po 5 sekund Widok podzielony na cztery Widok pełnoekranowy dla każdej kamery Jeżeli ustawiono 1 kamerę, pokazywany będzie obraz z danej kamery w trybie pełnoekranowym. Jeżeli ustawiono 2 4 kamery, system przełączy się w trybie SCAN lub widoku pełnoekranowego po 2 minutach automatycznie do trybu QUAD. W tym trybie można jednocześnie oglądać obraz z czterech kamer. Proszę pamiętać, że urządzenie może nagrywać wyłączenie w trybie pełnoekranowym 1 kamery lub trybie QUAD 2-4 kamer, a nagrywanie zatrzyma się, jak tylko opuszczą Państwo widok lub przejdą do menu głównego. System może nagrywać jednocześnie obraz z kilku kamer. Proszę pamiętać, że jak tylko włączonych zostanie więcej kamer, zmniejsza się rozdzielczość i nie można nagrywać dźwięków. Strona 15 z 37

16 Ustawianie alarmu i głośności Głośność dźwięku alarmu (symbol dzwonka) lub dźwięku kamery (symbol głośnika) ustawić klikając "+" lub "-". Dźwięk alarmu włączy się, jeżeli ustawiono timer lub przypomnienie o określonej godzinie. 7.3 Lista wydarzeń Na liście wydarzeń wyświetlane są wszystkie nagrania. Nagrania są posortowane według daty. Strona 16 z 37

17 7.3.1 Lista nagrań Po kliknięciu na oznaczoną na zielono datę otworzy się lista nagrań. Nagrania są zapisywane w podfolderach, nazwanych datą nagrania. Nagrania są zapisywane jako pojedyncze pliki z godziną nagrania jako nazwą pliku Oglądanie nagrania Klikając na nazwę pliku można obejrzeć nagranie. Strona 17 z 37

18 Objaśnienie symboli 1 Widok live Przejście do widoku live 2 Powrót Powrót do menu głównego. 3 Kamera Wybrać jedną z ponumerowanych kamer, aby wyświetlić nagrania z danej kamery. Wybrać kamerę z A, aby wyświetlić nagrania z wszystkich kamer. 4 Dzień tygodnia W tym miejscu widać dzień tygodnia. 5 Dzień Pole oznaczone na zielono oznacza, że dostępne jest nagranie dla tego dnia. Klikając na nie można przejść do listy nagrań. 6 Zmiana miesiąca Nacisnąć przyciski strzałki, aby przejść do innego miesiąca. Strona 18 z 37

19 7 Usuń plik Uwaga: Proszę pamiętać, że plik zostanie od razu usunięty. Nie będzie wymagane wcześniejsze potwierdzenie. 8 Kamera Pokazuje nagranie danej kamery. 9 A mp4 Plik nagrania A=AM 10:58:59 = godzina 1 = Kamera Dzień nagrania 11 02:00 Czas trwania nagrania 12 -/+ -/+ Regulacja głośności 13 Następne / poprzednie nagranie 14 Stop 15 Play / pauza Usuwanie nagrań Istnieją trzy możliwości usuwania plików na karcie SD: 1. Na liście zdarzeń klikając na symbol Uwaga: Proszę pamiętać, że plik zostanie od razu usunięty. Nie będzie wymagane wcześniejsze potwierdzenie. 2. Sformatować kartę SD w monitorze, w punkcie menu System > Formatowanie karty pamięci 3. Skasować kartę SD w komputerze Uwaga: Proszę pamiętać, że urządzenie nie posiada funkcji pamięci cyklicznej. Stare dane nie mogą zostać nadpisane. Jak tylko karta SD zostanie zapełniona, nie ma możliwości zapisywania dalszych obrazów z kamery. Dlatego należy kontrolować regularnie pojemność karty SD. Strona 19 z 37

20 W celu zabezpieczenia danych należy przenieść nagrania do komputera / zewnętrznego dysku twardego lub usunąć starsze nagrania. 7.4 Ustawienia W punkcie menu Ustawienia można wybrać pomiędzy następującymi punktami:7.4.1 Ustawienia kamery 1. Wybrać pożądaną kamerę (1-4). System będzie odliczał od 60 sekund w dół. 1 Wybieranie kamery do skojarzenia 2. Podczas odliczania 60 sekund nacisnąć przycisk PAIRING na kablu kamery, aż zacznie migać zielona dioda LED LINK na przodzie kamery. Jeżeli połączenie się uda dioda LED LINK kamery będzie świecić światłem ciągłym. 2 Wyświetlanie / ukrywanie kamery Użyć przycisków do wyświetlania kamery lub nacisnąć przycisk x, aby ją ukryć. Strona 20 z 37

21 Jeżeli nie ustawiono czterech kamer, należy odznaczyć odpowiednie kamery. 3 Jasność kamery Wybrać od -2 (ciemny) do 2 (jasny) pożądany stopień jasności Ustawienia nagrywarki 1 Rozpoznanie ruchu W tym miejscu można ustawić czułość rozpoznania ruchu każdej kamery. Strona 21 z 37

22 Można wybrać pomiędzy niska, wysoka oraz wył.. Wysoka: Niska: Wył. Rozpoznanie ruchu ma wysoką czułość Rozpoznanie ruchu ma niską czułość Rozpoznanie ruchu jest wyłączone, w tym trybie obraz nie będzie nagrywany podczas ruchu. 2 Powiadamianie za pomocą Istnieje możliwość wysłania powiadomienia za pomocą , jak tylko kamera wykryje ruch. Należy wykonać następujące kroki: 1. Wybrać opcję aktywne. Opcja nieaktywne wyłącza tę funkcję ponownie i wiadomości nie będą wysyłane w przypadku wykrycia ruchu. 2. Należy podać serwer SMTP (serwer poczty wychodzącej) operatora skrzynki . Np. mail.gmx.net lub smtp.gmail.com, 3. Podać przynależny port np. 465 Serwer poczty wychodzącej oraz przynależny port znajdą Państwo na stronie internetowej Państwa operatora skrzynki Następnie podać Państwa adres 5. Podać hasło do Państwa skrzynki 6. Podać adres , na który mają być wysyłane powiadomienia. Oba adres mogą się różnić. 7. W przypadku wykrycia ruchu otrzymają Państwo o następującej treści. Motion detected by your security system. Strona 22 z 37

23 Aby funkcja ta działała, monitor musi być umieszczony w stacji dokującej i być połączony z Internetem. Proszę pamiętać, że otrzymają Państwo tylko z informacją, że rozpoznano ruch. Nie otrzymają Państwo obrazu ani transmisji na żywo. Nagranie można obejrzeć na karcie SD lub przejść do widoku na żywo za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji. Jeżeli nie otrzymali Państwo wiadomości e- mail, proszę sprawdzić, czy nie znajduje się ona w folderze spam (poczty niechcianej). 3 Nagrywanie z funkcją timer Można zapisać czas nagrywania, aby nagrywać o określonej godzinie. Można zapisać do 5 procesów nagrywania. 1. Najpierw wybrać numer kamery 2. Ustawić czas rozpoczęcia i zakończenia. W tym celu użyć przycisków strzałek. 3. Wybrać pożądaną datę z kalendarza 4. Kliknąć na zapisz, aby zapisać proces lub usuń, aby go cofnąć. Strona 23 z 37

24 5. Jak tylko zapisano nagrywanie z funkcją timer, to podczas nagrywania wyświetli się symbol Ustawienia sieci 1 Ustawienia Internetu Aby móc połączyć się z Internetem i za pomocą aplikacji mieć dostęp do kamery, należy podłączyć stację dokującą za pomocą kabla sieciowego do routera. Należy wybrać pomiędzy stałym IP a DHCP. Potwierdzić wybór przyciskiem OK. Informacje: Adres IP jest adresem w sieci komputerowej. Jest on przyporządkowany do urządzeń, które są podłączone do sieci, sprawiając, że urządzenia posiadają adres i dzięki temu są osiągalne. DHCP: DHCP jest dynamicznym adresem IP, które jest przydzielane automatycznie. Statyczny IP: Dane statycznego adresu IP znajdą Państwo w ustawienia routera. Strona 24 z 37

25 2 Kod zabezpieczający Standardowym kodem zabezpieczającym jest: Ze względów bezpieczeństwa proszę zmienić kod i nadać nowe hasło (maks. 8 pozycji). W tym celu kliknąć na pole oznaczone na biało, po czym otworzy się klawiatura. Na koniec potwierdzić za pomocą OK. Kod zabezpieczający będą Państwo potrzebowali, jeśli będą chcieli Państwo mieć dostęp do kamery poprzez aplikację. 3 Informacje o sieci W tym miejscu uzyskają Państwo wszelkie informacje na temat aktywnej sieci. Kod DID należy podać później w aplikacji. Strona 25 z 37

26 7.4.4 Ustawienia alarmu 1 Czas trwania W tym miejscu można wybrać pożądany czas trwania alarmu. Czas alarmu można ustawić indywidualnie: 2 sekundy, 10 sekund, 30 sekund lub bez dźwięku. Nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć rozbrzmiewający alarm. 2 Melodia Strona 26 z 37

27 W tym miejscu można wybrać spośród trzech melodii alarmu Ustawienia systemowe 1 Tryb energooszczędny W tym miejscu można aktywować lub deaktywować automatyczne wyłączanie ekranu po 2 minutach. Jeżeli tryb energooszczędny jest aktywny, akumulator wytrzymuje około pół godziny dłużej. Strona 27 z 37

28 2 Automatyczna blokada Jeżeli automatyczna blokada jest aktywna, monitor przestanie reagować na funkcję dotykową po kilku minutach. Wtedy można ponownie włączyć monitor za pomocą przycisku Power. 3 Ustawianie czasu / alarmu Podać pożądaną godzinę, o której ma być aktywne przypomnienie. Nacisnąć zapisz i kliknąć na godzinę z prawej strony pola, wtedy pojawi się. System włączy alarm o ustawionej godzinie i pojawi się następujący symbol. Kliknąć na OK, aby wyłączyć alarm. Ustawianie godziny i daty // czasu W tym miejscu można ustawić danę i godzinę. Na koniec należy zapisać wprowadzone dane. Wskazówka: AM = 00:00 11:59 PM = 12:00 23:59 Strona 28 z 37

29 Zapamiętywanie czasu // timer Można zaprogramować timer / odliczanie. Naciskając przycisk ze strzałką można ustawić godzinę. Po naciśnięciu przycisku "start", timer będzie odliczał do tyłu i po upłynięciu tego czasu włączy się alarm i pojawi następujący symbol. Kliknąć na OK, aby wyłączyć alarm. 4 Formatowanie karty pamięci Jeżeli chcą Państwo sformatować kartę pamięci, można zrobić to w komputerze PC lub bezpośrednio w monitorze. Nacisnąć "start i potwierdzić naciskając OK. Przerwać proces, naciskając usuń. Strona 29 z 37

30 5 Aktualizacja systemu Należy stosować zawsze najnowsze oprogramowanie systemowe. Najnowszą wersję znajda Państwo na stronie internetowej (numer artykułu TVAC16000A). Aby ściągnąć oprogramowanie należy wykonać następujące czynności: 1. Wyjąć kartę SD z monitora i umieścić ją w czytniku kart SD, podłączonym do komputera PC. 2. Rozpakować folder, zapisać plik z folderu na karcie SD. 3. Ponownie wyjąć kartę SD z czytnika kart SD i ponownie umieścić ją w monitorze. 4. W menu wejść do ustawień systemowych, update systemu i nacisnąć start", a najnowsze oprogramowanie systemowe zostanie zainstalowane. Strona 30 z 37

31 6 Przywracanie ustawień fabrycznych / język / wybór Hz W tym miejscu można wybrać język oraz częstotliwość sieci. Wartość standardowa dla Niemiec: 50 Hz Jak tylko wybrany zostanie język, przywrócone zostaną ustawienia fabryczne. Jak tylko potwierdzi się przyciskiem OK, system automatycznie zamknie się. Nacisnąć usuń, aby przerwać proces. Po zamknięciu systemu, można go ponownie uruchomić naciskając przycisk power. Na koniec należy skalibrować ekran. Proszę postępować zgodnie z pojawiającymi się wskazówkami. Uwaga: Nagrania są zawsze nagrywane z dźwiękiem. Proszę przestrzegać warunku podanego na stronie 2, aby nie znaleźć się osobiście w sytuacji sprzecznej z prawem lub zaszkodzić innym osobom. 8. Zdalny dostęp za pomocą aplikacji Za pomocą niniejszego radiowego monitora dotykowego 7 można na żywo łączyć się z kamerą. Aplikację dla tego urządzenia znajdą Państwo w App Store pod nazwą T. Jeżeli chcą Państwo mieć dostęp do obrazu na żywo, proszę wykonać następujące czynności: 1 Połączenie z siecią Należy upewnić się, monitor znajduje się na stacji dokującej, a stacja połączona jest z Internetem oraz że dokonano wszelkich istotnych ustawień sieci i routera, jak opisano w punkcie App "TVAC16000 Strona 31 z 37

32 Ściągnąć aplikację TVAC16000 i zainstalować ją na smartfonie. 3 Dodawanie systemu Otworzyć aplikację na smartfonie i nacisnąć na symbol, aby dodać system TVAC Wprowadzanie informacji systemowych 1. Podać nazwę dla systemu w punkcie System Name, która będzie wyświetlana na Państwa telefonie komórkowym. 2. Następnie wprowadzić 15-cyfrowy numer DID. Numer ten znajdą Państwo w informacjach dot. sieci Państwa monitora (patrz strona 21), na naklejce na produkcie lub klikając na "Search", wtedy wyświetlą się wszystkie urządzenia w pobliżu. 3. Na koniec podać hasło. Hasłem jest kod zabezpieczający, który znajdą Państwo także w informacjach dot. sieci w monitorze (patrz strona 21). Jeżeli nie zmieniono hasła w monitorze, to standardowym hasłem jest: Na koniec zapamiętać ustawienia klikając na "Save" oraz "Yes. Jak tylko hasło w monitorze zostanie zmienione, należy również i tu zmienić hasło, inaczej dostęp do kamery nie będzie możliwy. Strona 32 z 37

33 5 Status połączenia Jeżeli dodanie systemu udało się, pojawi się nazwa systemu i aktualny status połączenia. Aby przejść do widoku live kliknąć na ekranie. Nazwa systemu np. System 1 Status połączenia Connected = połączony Disconnected = brak połączenia z systemem Dodawanie systemu W tym punkcie można dodać kolejny system Informacje systemowe W tym miejscu można przejść do informacji systemowych. Nacisnąć Cancel i następnie na, aby ponownie przejść do widoku live Usuwanie systemu Strona 33 z 37

34 Jeżeli chcą Państwo usunąć system, potwierdzić wybór przyciskiem Yes lub przerwać przyciskiem No. Aktualizacja połączenia Połączenie zostanie zaktualizowane. Informacje dotyczące oprogramowania systemowego / kod PIN W tym miejscu można sprawdzić aktualną wersję oprogramowania oraz podać kod PIN. Jak dodać kod PIN można przeczytać w punkcie 7. 6 Obraz live Teraz widać obraz na żywo z wybranej kamery i można wybrać daną kamerę. Wybór kamery Wybrać pożądaną kamerę. Screenshot W tym punkcie można wykonać screenshot obrazu na żywo. Zdjęcie zostanie zapisane w folderze zdjęć na Państwa telefonie komórkowym. Cofnij Strona 34 z 37

35 Nastąpi przejście do statusu połączenia. Wyświetli się ostatnie zdjęcie wykonane za pomocą funkcji screenshot. 7 Ustalanie kodu PIN Jeżeli chcą Państwo ustalić kod PIN dla tej aplikacji, należy wykonać następujące czynności: 1. Otworzyć Setup PIN Lock w punkcie. 2. Podać czterocyfrowy kod PIN i powtórzyć go. 3. Zaznaczyć haczyk przy Enable lock when starting Jeżeli ustawiono kod PIN, to jak tylko aplikacja zostanie otwarta, pojawi się prośba o jego wprowadzenie. Strona 35 z 37

36 9. Konserwacja i czyszczenie 9.1 Konserwacja Należy regularnie kontrolować urządzenie pod kątem bezpieczeństwa technicznego, np. uszkodzenia obudowy. Jeżeli można uznać, że bezpieczna eksploatacja nie jest zapewniona, to należy wyłączyć urządzenie z eksploatacji i zabezpieczyć przed niezamierzonym użytkowaniem. Można uznać, że bezpieczne użytkowanie nie jest możliwe, jeśli: - urządzenie wykazuje widoczne uszkodzenia, - urządzenie przestało działać, Proszę pamiętać: produkt nie wymaga konserwacji ze strony użytkownika. Wewnątrz urządzenia nie znajdują się żadne podzespoły wymagające konserwacji czy kontroli, dlatego nie należy nigdy otwierać produktu. 9.2 Czyszczenie Produkt należy czyścić czystą suchą szmatką. W przypadku silnych zabrudzeń można zwilżyć lekko szmatkę letnią wodą. Należy zwrócić na to uwagę, aby do urządzenia nie przedostały się żadne płyny. Nie stosować chemicznych środków czystości, mogłyby one uszkodzić powierzchnię obudowy (przebarwienia). 10. Utylizacja Uwaga: Dyrektywa UE 2002/96/WE reguluje zwrot, obchodzenie się z produktem oraz utylizację zużytych urządzeń elektronicznych. Symbol ten oznacza, że w interesie ochrony środowiska należy zutylizować urządzenie po zakończeniu jego użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi. Nie wolno utylizować z odpadami z gospodarstw domowych wzgl. odpadami gospodarczymi. Utylizacji starego urządzenia można dokonać poprzez stosowne, oficjalne punkty zbiorcze w Państwa kraju. Należy stosować się do miejscowych przepisów podczas utylizacji materiałów. Dalsze informacje na temat zwrotów (także dla krajów spoza UE) otrzymają Państwo od miejscowego samorządu. W wyniku oddzielnego zbierania i recyklingu chronione są zasoby naturalne. Gwarantuje to także, że podczas recyklingu produktu przestrzegane są wszystkie postanowienia w zakresie zdrowia i ochrony środowiska. Strona 36 z 37

37 Strona 37 z 37

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja

Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja - 0 - Instrukcja w języku polskim DVR74S/W Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi powodują

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym MEDION LIFE X47011 (MD 86370) Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi...4 Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe...4

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy system monitoringu PC z 1 kamerą

Bezprzewodowy system monitoringu PC z 1 kamerą Bezprzewodowy system monitoringu PC z 1 kamerą Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego, bezprzewodowego systemu monitoringu PC. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania Dune HD Smart H1 Dune HD Smart D1 Dune HD Smart B1 Dune HD Max Dune HD Duo Dune HD Base 3D Dune HD TV-303D www.dunehd.pl Spis treści 1.Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Spis treści 1. Instalacja...6 1.1 Kroki postępowania...6 1.2 Znaczenia sygnalizacji diodowej (LED)...13 2. Ustawienia...14 2.1Ustawienia

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania www.zappiti.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 1 2. Zestaw... 1 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo