ORKA. 9 (246) wrzesień 2013 Gmina Czernichów ISNN egzemplarz bezpłatny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORKA. 9 (246) wrzesień 2013 Gmina Czernichów ISNN 1428-6920. egzemplarz bezpłatny"

Transkrypt

1 Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie ORKA egzemplarz bezpłatny 9 (246) wrzesień 2013 Gmina Czernichów ISNN W tym numerze: relacje z sesji (str. 4), o napisach antysemickich i dewastacji przystanków (str. 5), zmianach w regulaminie Rady Gminy Czernichów (str. 6) oraz o projekcie realizowanym w Czernichowie przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie(str. 8-9). Ponadto: o rajdzie samochodowym (str ), o miniaturach samochodów strażackich (str. 12) i wiele innych ciekawych artykułów.

2 Domy pod Krakowem Krzysztof Kuś Tel Nowo powstające kameralne osiedle 5-ciu domów jednorodzinnych w Wołowicach Pierwszy dom gotowy do sprzedaży Wysoki standard w bardzo atrakcyjnej cenie! - Lokalizacja: Wołowice; - Działki 8-9 arów; - Powierzchnia (całkowita) domu 120 m 2 ; - Podwyższony standard wykończenia: okna PCV 3 - szybowe energooszczędne, dachówka ceramiczna, tynki silikatowe, parapety zewnętrzne klinkierowe, oświetlenie zewnętrzne; - Kompletne instalacje: elektryczna, c.o., wod - kan, gazowa, kanalizacji sanitarnej, zbiornik do magazynowania wody opadowej (7500 l); - Kostka brukowa, założone trawniki.

3 Pod koniec czerwca odbył się I Letni Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży w Wołowicach, którego organizatorem był Urząd Gminy Czernichów. Wcześniej odbywał się on zimą pod nazwą BAŁ- WANKI. Teraz organizatorzy poszukują odpowiedniej nazwy dla letniego turnieju. Redakcja Orki ogłasza konkurs na nazwę Letniego Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży. Nagrodą w konkursie jest pięknie ilustrowany album pt. Sławy Polskiego Sportu wydany przez Polski Komitet Olimpijski. Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami poniższy kupon, wyciąć go i wrzucić do urny znajdującej się w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Czernichów. Na kuponie wpisujemy swoje imię i nazwisko, proponowaną nazwę Przypominamy o trwającym konkursie KARTA ZGŁOSZENIA: Konkurs trwa! dla turnieju (maksymalnie trzy wyrazy) oraz namiar telefoniczny, adresowy, e- mailowy. Kupony należy podpisać osobiście pod klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z konkursem. Jeżeli uczestnik konkursu jest osobą niepełnoletnią, wówczas kartę zgłoszeniową podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. Każdy może wrzucić do urny tylko jeden kupon z jedną propozycją. Do udziału zachęcamy wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza dzieci i młodzież. Redakcja ma nadzieję, że również nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach na terenie gminy zachęcą uczniów do udziału w konkursie. Na zgłoszenia czekamy do 10 listopada. Zgłoszone w konkursie propozycje wybierać będzie jury w składzie: Ewa Lipowczan - sekretarz Gminy Czernichów, Maciej Gędłek - zastępca wójta Gminy Imię i nazwisko... Propozycja nazwy dla turnieju Telefon... Orka Czernichów i Daniel Mamala redaktor miesięcznika Orka. Nagrodę zwycięzcy wręczy Szymon Łytek, wójt Gminy Czernichów ANGIELSKI Adres Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych związanych z uczestnictwem w konkursie na nazwę Letniego Turnieju Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży zgodnie z ustawą z dnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) mgr filologii angielskiej, autorka książki Writing Life (2011), wieloletnie doświadczenie. Różne poziomy zaawansowania.... Podpis ( imię i nazwisko) Wydawca: Rada Gminy Czernichów, Czernichów 2 Rada programowa: Ewa Kryńska Marian Dudek Michał Kudła Redaktor naczelny: Daniel Mamala Dyżur redakcyjny: Poniedziałek od godz Redakcja: Urząd Gminy Czernichów, Czernichów 2 tel Skład: Marian Szczepaniak Druk: Master Druk Kraków; ul. Szara 26c tel Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów w nadesłanych tekstach. Artykułów niezamówionych nie zwracamy. ISSN Nakład 1700 egz. Zdjęcie na okładce: Archiwum UG wrzesień

4 Orka samorządowa 4 Renata Wolarek, przewodnicząca Rady Gminy Czernichów 29 lipca odbyła się XLI sesja Rady Gminy Czernichów, w której obradach wzięło udział 14 radnych. ORKA nr 9 (246) Sesja nadzwyczajna 26 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów odbyła się XL nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czernichów. W sesji uczestniczyło 13 radnych, sołtysi, wójt Szymon Łytek oraz pracownicy Urzędu Gminy Czernichów. Podczas sesji radni jednogłośnie podjęli dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernichów, druga zmiany uchwały budżetowej. Gmina Czernichów otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚIGW) na wybudowanie kanalizacji sanitarnej. W umowie pożyczkowej jest m. in. mowa o tym, że po spłaceniu 80% zadłużenia i osiągnięciu celu ekologicznego możliwe jest anulowanie pozostałego długu. Cel ekologiczny, o którym mowa, dotyczy odpowiedniej liczby gospodarstw domowych, które zostaną podłączone do kanalizacji. W związku z tym, iż gmina spłaciła już 80% pożyczki na kanalizację, konieczne było przesunięcie pozostałej części spłat na przyszły rok budżetowy po to, aby można było skorzystać z umorzenia. Przesunięcie spłat jest możliwe tylko po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Radę Gminy i podpisaniu aneksu pomiędzy gminą a WFOŚiGW związanego z prolongatą pożyczki na następny rok. Dzięki temu Gmina Czernichów będzie miała dodatkowy rok na osiągnięcie celu ekologicznego i możliwość anulowania pozostałych 20% zadłużenia. Podczas sesji wójt Szymon Łytek przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej. Zaznaczył, że wszczęte zostało postępowanie dotyczące zamówienia publicznego na obsługę kredytu bankowego, długoterminowego, w wysokości ,31 PLN. W chwili, kiedy ten numer Orki został przygotowany, zamówienie zostało rozstrzygnięte i podpisana umowa. W wyniku przeprowadzonego przetargu, kredytu Gminie udzieli Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank za należne odsetki i obsługę kredytu pobierze kwotę ,07 PLN. Wójt poinformował również o zmianie zasad finansowania sprzętu pożarniczego, który jest na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych. Do tej pory Gmina ponosiła wydatki m.in. za serwisowanie, naprawę całego sprzętu będącego w posiadaniu OSP na jej terenie. Od teraz to się zmieni. Finansowanie dotyczyć będzie tylko jednego samochodu bojowego służącego do tzw. gotowości bojowej. Nie dotyczyć to będzie jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W tym przypadku będą finansowane po dwa samochody bojowe. Sesja, mimo wielu punktów w porządku obrad, przebiegła bardzo sprawnie. Wiązało się to z faktem, że projekty uchwał wcześniej były przedmiotem obrad poszczególnych komisji, dotyczyły zgodnie z ich merytorycznymi kompetencjami. Wiązało się to z faktem, że projekty uchwał wcześniej były przedmiotem obrad poszczególnych komisji, dotyczyły zgodnie z Natomiast na poprzedniej sesji, przewodnicząca Rady wyjaśniała. Redakcja Orki poprosiła raz jeszcze przewodniczącą Rady Gminy Czernichów Renatę Wolarek o wyjaśnienie mieszkańcom gminy na łamach gazety w jakich sytuacjach, kiedy i w jakim czasie zwołuje się nadzwyczajne sesje. Zgodnie ze Statutem Gminy Czernichów Rada może odbyć sesję nadzwyczajną na wniosek wójta lub grupy radnych. Jest to sesja zwoływana w trybie pilnym, czyli nie musi być zachowany termin zawiadomienia radnych 6 dni przed nią. Jeżeli wymaga tego waga sprawy, sesja może odbyć się nawet na drugi dzień po skutecznej informacji. Dotyczy to spraw szczególnie ważnych dla Gminy, których zaniechanie lub odłożenie spowodowałoby straty. Ostatnia sesja nadzwyczajna musiała odbyć się w tym trybie, ponieważ wcześniej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nie mógł podjąć decyzji o zmianie spłaty, natomiast z drugiej strony zbliżał się termin ostatecznego rozliczenia pożyczki. Relacja z XLI sesji Rady Gminy Czernichów Radni Gminy Czernichów podczas głosowania ich merytorycznymi kompetencjami. Na uwagę zasługuje zmiana Regulaminu Rady Gminy Czernichów o tym więcej w tym numerze Orki. Jak zawsze na koniec sesji radni mieli możliwość składania zapytań lub interpelacji skierowanych do Wójta. Ewa Kryńska, wiceprzewodnicząca rady po raz kolejny poruszyła problem z dostarczaniem bieżącej wody dla górnej części Czernichowa. Stwierdziła, że wody brakuje w godzinach popołudniowych oraz w weekendy, zwłaszcza w godzinach szczytowego poboru wody. Radny Marian Dudek poruszył sprawę złej jakości dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Czernichów. Podkreślił, że drogi są dziurawe i stwarzają niebezpieczeństwo zarówno dla pieszych jak i samochodów. Zwrócił uwagę, że na terenie Gminy Liszki w miejscowości Rączna jest remontowana droga powiatowa. Zaproponował radnemu Marianowi Paszczy, który jest jednocześnie dyrektorem Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, że można w tym samym czasie zrobić remont drogi w Dąbrowie Szlacheckiej, która jest przedłużeniem drogi powiatowej z Rącznej. Dodajmy, że parę lat temu radny Dudek dzięki swej wytrwałości i uporowi doprowadził do wyremontowania właśnie tej drogi w Dąbrowie Szlacheckiej. Obecnie

5 znów są na niej dziury, wyrwy i droga wymaga ponownej modernizacji. Na koniec została poruszona sprawa zawodów sportowo-pożarniczych Gminy Czernichów, które odbyły się 30 czerwca w Przegini Narodowej. Podczas nich drużyna dziewcząt z OSP w Rybnej została zdyskwalifikowana. Jedna z uczestniczek miała więcej lat niż dopuszczał regulamin dla danej grupy wiekowej. Radny Zdzisław Frąc w trakcie sesji stwierdził, że wina za to, że zespół został zdyskwalifikowany, leży po stronie sędziego, który nie zwrócił Mieszkanka Gminy Czernichów, Anna Kapusta skierowała pismo do wójta Szymona Łytka oraz do Rady Gminy Czernichów z prośbą o interwencję. W piśmie pisze: że prosi o niezwłoczną interwencję, tak administracyjno-porządkową, jak i społeczną w sprawie antysemickiego incydentu w Wołowicach. Przy drodze głównej, na parkanie posesji obok muru przedszkola samorządowego pojawiły się niecenzuralne i antysemickie napisy Wójt Szymon Łytek po zapoznaniu się z pismem zgłosił incydent na policję. Sprawa trafiła również pod obrady Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Gminy Czernichów. Marian Paszcza przewodniczący tej komisji stwierdził, że zapoznała się ona ze sprawą. Otrzymał również informację od Wójta, że w tej sprawie zostały podjęte odpowiednie kroki, a napisy na murze zostały zamazane. Przewodniczący komisji dodaje, że Sprawa napisów antysemickich Marian Paszcza, przewodniczący Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Gminy Czernichów uwagi przed zawodami na fakt, że jedna z uczestniczek jest starsza niż dopuszcza regulamin, choć wynikało to z dostarczonej przez macierzystą OSP listy zawodników. Po wypowiedzi radnego głos zabrał Wójt. Powiedział tylko, że po zawodach zwrócono do niego puchar drugiego zespołu chłopców z OSP Rybna. Nie rozumie, dlaczego ten zespół tak postąpił. Dodał, że on był tylko patronem zawodów, a nie ich organizatorem. Wyraził ubolewanie związane z takim zachowaniem, które sprawiło mu przykrość. oprócz napisów antysemickich zmorą na trenie Gminy jest również dewastacja przystanków autobusowych, m. in. w formie wypisywania na nich wulgaryzmów. Co jakiś czas są one usuwane, jednak pojawiają się na nowo. Najgorsze jest to, że czytają to dzieci i młodzież, jak również turyści, którzy coraz liczniej odwiedzają naszą Gminę. Każdorazowe likwidowanie wiąże się z kosztami, za które można by było, zrobić coś innego, służącego mieszkańcom. Przypomnijmy, że urząd może tylko usuwać obraźliwe, niecenzuralne itp. napisy z miejsc, które są własnością Gminy. Jeśli takie napisy są na murach należących do prywatnych właścicieli, ich usunięcie jest obowiązkiem właścicieli, Gmina może tylko przypomnieć o nim. Natomiast czy właściciel to zrobi, zależy to tylko od jego dobrej woli i poczucia obywatelskiej odpowiedzialności. Właściciel nieruchomości, który będzie musiał ponieść koszty związane z usuwaniem napisów, czyli remontem, może zwrócić się do policji o poszukiwanie sprawcy. Jeśli to się uda, wówczas na drodze powództwa cywilnego może wrzesień 2013 Orka Już po zakończeniu sesji dało się słyszeć, że w następnym roku należy doprecyzować regulamin zawodów strażackich, a osoby biorące w nich udział sprawdzać w dniu zawodów pod względem wiekowym. Były też głosy z drugiej strony, że jeśli była ustalona kategoria wiekowa, to sami strażacy, jako największa grupa zaufania społecznego, powinni zadbać o to, by we wszystkich działaniach, także sportowych, być uczciwym dochodzić zadośćuczynienia od sprawcy dewastacji. Koszt remontu może być również pokryty z ubezpieczenia, jeśli właściciel muru, na którym pojawiły się napisy, posiada takowe. W przeciwnym razie koszty usuwania cudzej twórczości poniesie on sam. ZAWIADOMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW WSI ZAGACIE Zawiadamiam wszystkich członków Stowarzyszenia Budowy Kanalizacji we wsi Zagacie, że do 15 października można się zgłaszać do sołtysa wsi (Zagacie 6) w celu weryfikacji list wpłat od poszczególnych uczestników. W celu uniknięcia ewentualnych pomyłek proszę o sprawdzenie wysokości wpłat, co przyspieszy późniejszą wypłatę pieniędzy. Po wypłacie pieniędzy reklamacje nie będą uwzględniane. Konieczne jest także wpisanie na liście swojego PESEL, który będzie potrzebny do wypełnienia PIT-u. Józef Weniewski Za pieniądze na odnowienie przystanków gmina mogłaby przeznaczyć na inne niezbędne wydatki 5

6 Orka 6 Zmiany w regulaminie Rady Gminy Czernichów Leszek Romański, przewodniczący Komisi Administracyjno-StatutowejGminy Czernichów Zanim projekt regulaminu trafił na sesję, wcześniej omawiany był na posiedzeniu Komisji Administracyjno - Statutowej Rady Gminy Czernichów. Oszczędność dla budżetów domowych Każdy z mieszkańców Gminy Czernichów, który ma możliwość podłączenia swojej posesji do kanalizacji, musi to zrobić. Mówi o tym ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności art. 5 ust. 1 pkt 2: Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. ORKA nr 9 (246) To z jej inicjatywy wójt przygotował nowelizację obowiązującego dotychczas regulaminu. Przypomnijmy, że w regulaminie ustalone są tylko wewnętrzne zasady funkcjonowania rady. Kompetencje rady, jej strukturę wewnętrzną, podział zadań i inne zasadnicze kwestie uregulowane są w aktach wyższego rzędu w ustawie o samorządzie gminnym oraz w Statucie Gminy Czernichow. Przewodniczący komisji Leszek Romański, powiedział, że do najistotniejszych zmian, jakie zostały wprowadzone w nowym regulaminie Rady Gminy należą: - zmiana zapisów dotyczących wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Wprowadzono zapis, który mówi o tym, że do ewentualnej drugiej tury wyborów przechodzą tylko kandydaci z dwoma najlepszymi wynikami z pierwszej tury wyborów (dotychczas odpadał ten, który uzyskał najmniej głosów), - zlikwidowano zapis o konieczności przeprowadzania corocznych szkoleń radnych; zastąpiono go zapisem o możliwości organizowania szkoleń w miarę potrzeb (np. po zmianach obowiązującego prawa), Jednym słowem jeżeli gmina wybudowała sieć kanalizacyjną mamy obowiązek podłączenia się. Jednak wielu mieszkańców, którzy mają wybudowane tzw. przydomowe szamba czy oczyszczalnie ścieków, woli korzystać z usuwania nieczystości za pomocą firm specjalizujących się w tym zakresie. Firmy takie powinny mieć zezwolenia na prowadzenie takiej działalności. Jest o tym mowa w art. 6 ustawy o utrzymaniu porządku w gminie. Dodatkowo firmy posiadające takie zezwolenia winny gwarantować, że ścieki odwożone są do oczyszczalni. Rachunki za wywóz nieczystości przechowywane powinny być przez 5 lat. Poniżej podajemy przykład, jak obliczyć rachunek za wywóz nieczystości. Odpłatność za usługę wywozu ścieków z szamb czy przydomowych oczyszczalni liczona jest wg stawki za m 3. Z rachunków, które przedkładają właściciele nieruchomości w Urzędzie Gminy Czernichów wynika, iż stawka za opróżnianie szamba za jeden m 3 wynosi średnio 20,00 zł netto + 8 % VAT. Jeżeli firma wywozi 5 m 3 miesiecznie, to kwota, którą zapłaci klient, wyniesie: 5 m 3 x 20,00 zł = 100,00 zł + 8% VAT = 108,00 zł. Na taką kwotę wykonawca powinien wystawić rachunek Może się zdarzyć, że do właściciela nieruchomości zgłosi się firma, która wywozi ścieki nielegalnie. Wtedy odpłata za usługę jest co prawda niższa, ale nie otrzymamy za nią rachunku i w razie kontroli zapłacimy karę. Ścieki są w takim przypadku najczęściej wylewane gdzieś na pola lub w krzaki. Aby płacić mniej za usuwanie nieczystości płynnych najlepiej jest podłączyć się do kanalizacji. Owszem, wiąże się z to z kosztami, ale stosunkowo szybko mogą się one zwrócić. Jeżeli policzymy wszystkie koszty związane z przyłączem (opłata za przyłącz, zakup rur, zapłata za robociznę itd.) i wyniosą one np. około 900 zł brutto to, biorąc - usunięto zapis mówiący o tym, że sesje odbywają się co do zasady w ostatni piątek miesiąca, - wprowadzony został limit liczebności komisji stałych rady; od następnej kadencji komisje nie będą mogły liczyć więcej niż ośmiu radnych (dotychczas 10), - doprecyzowane zostały zapisy dotyczące potrącania diety radnym za nieterminowe złożenie oświadczenia majątkowego. W ramach prac nad nowym regulaminem zostały również usunięte wszystkie zapisy, które były powieleniem treści aktów wyższego rzędu, czyli ustaw i rozporządzeń. Podczas XLI sesji Rady Gminy Czernichów, radni jednogłośnie przyjęli nowy regulamin. Wójt Szymon Łytek przed samym głosowaniem dodał tylko, że poprzedni regulamin był uchwalony 2003 roku, a więc 10 lat temu i należało go zmienić. Pewne przepisy były już nieaktualne. Z nowym regulaminem Rady Gminy Czernichów można się zapoznać na stronie internetowej Gminy Czernichów w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej, / Rada / Regulamin. pod uwagę, że miesięcznie wywozimy 5 m3 ścieków, już po roku praktycznie inwestycja nam się zwróci. Poniżej przedstawiamy wyliczenia: 1. Wywóz nieczystości z przydomowych szamb czy oczyszczalni przez firmę specjalizującą się w tym zakresie i zezwolenie: 5 m 3 w miesiącu x 108,00 zł brutto za miesiąc x 12 miesięcy = 1 296,00 zł brutto. 2. Odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej, przy przyjętej przez Radę Gminy Czernichów stawce: 4,90 zł netto za m3 + 8% VAT = brutto 5,29zł/m 3. Czyli 5 m 3 x 5,29 zł brutto x 12 miesięcy = 317,14 zł brutto rocznie + 900,00 zł brutto podłączenie do kanalizacji (tylko w pierwszym roku). Opłata za rok za odprowadzanie ścieków plus wykonanie podłącza wyniesie 1 217,14 zł brutto. W kolejnych latach płacimy już tylko opłatę za odbiór ścieków (tu niespełna 320 zł rocznie). Podsumowując, można przyjąć, że za podłącz do kanalizacji i opłatę za ścieki w ciągu pierwszego roku zapłacimy praktycznie tyle, ile korzystając z usług firm wywożących nieczystości za samo usuwanie ścieków. Jak z tego wynika, w roku kolejnych latach przy obecnej stawce za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oszczędzamy prawie 900,00 zł.

7 Kolonia na Mazurach, pojezierzu Suwalsko-Augustowskim i Litwie Uczniowie z opiekunami przed pomnikiem Piłsudskiego na cmentarzu na Rossie w Wilnie Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Wołowicach od 1 do 10 lipca przebywali na kolonii letniej na Mazurach, Warmii i Litwie. Organizatorem i kierownikiem wypoczynku był nauczyciel historii Piotr Kazimierczak, a opiekunami: ks. Józef Sowa, proboszcz parafii w Dąbrowej Szlacheckiej oraz nauczycielki Barbara Pluszyńska i Edyta Jarnot. W drodze na Mazury uczestnicy kolonii zwiedzili pole bitwy pod Grunwaldem, po którym oprowadził ich przewodnik Jan Kochanowski. Podeszli na niewielkie wzniesienie morenowe 215 m. n. p. m., nazywane również Wzgórzem Zwycięstwa, gdzie w 550. rocznicę bitwy pod Grunwaldem zbudowano pomnik. Wspólna fotografia koło pomnika Zwycięstwa Grunwaldzkiego będzie dla wszystkich świetną pamiątką z tej wyprawy. Następną przystanią na trasie było Mrągowo, gdzie koloniści nie tylko nocowali, ale przede wszystkim korzystali z kąpieli w jeziorze Czos i uczestniczyli w licznych wycieczkach. Ogromną atrakcją dla nich okazał się kościół w Świętej Lipce. Tam właśnie, w Sanktuarium Maryjnym, wysłuchali koncertu organowego i podziwiali niezwykle kunsztownie wykonany prospekt świętolipskich organów z ruchomymi figurami. Po mszy świętej pojechali do Kętrzyna, gdzie zwiedzili zamek, a następnie do miejscowości Reszel, gdzie mieli okazję wejść na więżę widokową, z której roztaczał się piękny widok na okolicę. Następnym punktem podróży było zwiedzanie ukrytej w samym sercu Mazur głównej kwatery Adolfa Hiltera. Wilczy Szaniec, czyli zamaskowane w lesie miasteczko, to 200 budynków, schrony, baraki, dwa lotniska, elektrownia itd. Pożegnawszy Mazury podróżnicy udali się do drugiej przystani noclegowej w Augustowie. Zarzucili kotwicę w Porcie Żeglugi Augustowskiej, której flota ułatwiła im podziwianie z pokładu statku przybrzeżnej flory jezior Necko, Białego i Studzienicznego. Niewątpliwą atrakcją turystyczną, było śluzowanie stateczku na śluzie Przewięź. Wreszcie 8 lipca o świcie koloniści z opiekunami wyruszyli autokarem w kilkusetkilometrową podróż na Litwę do miejsc magicznych, niepowtarzalnych i absolutnie wyjątkowych. Swoje podwoje otworzyło przed nimi Wilno. Spośród wielu zabytków, które dane im było podziwiać, na szczególną uwagę zasługuje najstarsza w Lato na wsi w Przegini Duchownej i Nowej Wsi Szlacheckiej Orka Europie wileńska nekropolia cmentarz na Rossie. Spoczywa tam serce Marszałka Józefa Piłsudskiego, u stóp trumny ze szczątkami jego matki Marii Piłsudskiej. Na płycie grobowej widnieje lakoniczny napis: MATKA I SERCE SYNA, nie ma nazwiska, ale każdy Polak przybywający na Rossę wie, kto w tym miejscu jest pochowany. Do najważniejszych obiektów zwiedzonych w Wilnie należy kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu. W sercach katolików poczesne miejsce zajmuje wzniesiona na początku XVI wieku Ostra Brama ze świętym obrazem Matki Bożej Miłosierdzia. Kulminacją wędrówki po Wilnie była Cela Konrada miejsce mistyczne, związane z biografią największego z naszych poetów Adama Mickiewicza. Litewska stolica jest miastem pełnym symboli i częścią naszej historii, ale także jednym z duchowych centrów polskiej kultury. W programie wycieczki znalazły się Troki dawna stolica Księstwa Litewskiego, ze średniowiecznym gotyckim zamkiem na Wyspie Zamkowej Jeziora Galwe. Po kolacji w nostalgicznym nastroju podróżnicy rozstali się z wileńską starówką, która w iluminacji stała się jeszcze piękniejsza i czarująca niż za dnia. W czasie wyprawy wieczorami obozowicze śpiewali karaoke, próbowali przechytrzyć ekspertów podczas zabawy w Paradę Kłamców oraz brali udział w licznych konkursach, np. na najładniejszą kartkę z Mazur, bawili się na dyskotekach. Bogatsi o wiedzę, pełni wrażeń, zintegrowani i w optymistycznym nastroju uczniowie powrócili w rodzinne strony, potwierdzając w swych opowieściach maksymę, że podróże kształcą. Edyta Jarnot Wycieczka była dofinansowana z budżetu gminy Czernichów ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok Od 8 do 10 lipca 38 uczniów Szkoły Podstawowej w Przegini Duchownej i Nowej Wsi Szlacheckiej uczestniczyło w wycieczce w Beskid Żywiecki w ramach akcji LATO NA WSI Z Węgierskiej Górki, w której znajdowała się baza wycieczkowiczów, odbywały się wycieczki, m.in. do Wisły, gdzie uczestnicy zwiedzili Muzeum Adama Małysza i wyjechali wyciągiem krzesełkowym na Czantorię. Następnie odwiedzili Park Leśnych Niespodzianek w Ustroniu z jego licznymi atrakcjami. Ponadto mieli możliwość kąpieli w górskim potoku, co było chyba największą atrakcją tej imprezy. Odbywały się również piesze wycieczki po okolicy, zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego w Milówce. Dopisała pogoda, więc wszyscy byli zadowoleni i wrócili do domu pełni wrażeń. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przegini Duchownej Teresa Baranowska Wycieczka była dofinansowana z budżetu gminy Czernichów ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok wrzesień

8 Orka Szybsze informowanie o zagrożeniach powodziowych W Gminie Czernichów będą prowadzone badania służące opracowaniu systemu monitorowania wytrzymałości wałów przeciwpowodziowych na napór wody. Badania te pozwolą również ocenić obecny stan wałów a ponadto posłużą do obliczania i opracowania w przyszłości zabezpieczeń przeciwpowodziowych wzdłuż Wisły. Dotyczyć to będzie nie tylko Gminy Czernichów, ale i części Polski, przez którą przepływa rzeka. Pod koniec lipca grupa ekspertów, profesorów i doktorów z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Zielińskiego przyjechała do Czernichowa. Spotkali się z wójtem Szymonem Łytkiem, oraz Grzegorzem Bylicą, dyrektorem Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Celem spotkania było szczegółowe omówienie powyższych działań w ramach projektu pod nazwą Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością symulacji zachodzących Profesor Krzysztof Zieliński zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzenia. (ISMOP). Jest on współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Należy dodać, że jest to największy projekt realizowany w ramach I Konkursu Programu Badań Stosowanych. Koszt całego projektu wynosi 16 mln zł. Projekt rozpoczął się w tym roku i potrwa 3 lata. Głównym celem jest opracowanie kompleksowego systemu wspierającego działalność organów państwa i samorządów w zakresie ochrony przeciwpowodziowej ludności. Odbywać się to będzie dzięki zapewnieniu bieżącej informacji o procesach zachodzących w ziemnych obwałowaniach przeciwpowodziowych (tzw. wałach). Uzyskane w wyniku testów dane stanowić będą podstawę oceny stanu wałów, a w szczególności skali i prawdopodobieństwa utraty ich szczelności oraz stabilności. Drugim etapem prac badawczych jak mówi profesor Zieliński jest również opracowanie metod i narzędzi prognozowania stanu obwałowań w zależności od zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych. Przykładem może być długo utrzymujący się podwyższony poziom wody w Wiśle i jego oddziaływanie na wytrzymałość wałów. Dodatkowo opracowany zostanie sposób prezentacji wyników oraz analiz. Ważną rolę odgrywać będzie również proces dotyczący informowania samorządów i innych instytucji odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową o zagrożeniach. To 8 ORKA nr 9 (246) Przybliżone miejsce gdzie na terenie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie będzie wybudowany testowy zbiornik

9 Orka wszystko posłuży w zarządzaniu kryzysowym na wypadek powodzi. A oto co się będzie działo przez te 3 lata na terenie Gminy Czernichów i w laboratoriach AGH w Krakowie. Projekt rozpoczął się 1 lipca 2013 roku. Na początku prowadzone będą prace przygotowawcze. Wytyczono już teren pod budowę polderu zalewowego (zwanego potocznie zbiornikiem). Zbiornik ten, o długości 150 metrów, szerokości 60 i głębokości 4 metrów, zostanie wybudowany na terenie ZSRCKU w Czernichowie na tzw. błoniach w roku Do budowy jednego z brzegów zbiornika użyty będzie materiał, z jakiego wybudowane są wały na Wiśle w rejonie Czernichowa. Jest to zaletą, gdyż może bezpośrednio pokazać zmiany dotyczące obwałowań przeciwpowodziowych na terenie gminy. Pozostałe brzegi wykonane będą z gliny i kruszywa. Następnie do zbiornika zostanie wpompowana woda. Na brzegach ustawione będą przyrządy pomiarowe mierzące m.in. ciśnienie wewnątrz wałów, temperaturę. Również na istniejących wałach wiślanych ustawione będą podobne przyrządy. Prof. Zieliński zapewnia, że nie spowoduje to naruszenia stabilności istniejących wałów. Przez pewien okres dane będą zbierane i przesyłane w czasie rzeczywistym do laboratorium mieszczącego się w budynku Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tam komputery przetworzą dane, a naukowcy je przeanalizują i opracują stosowne zalecenia. W tym samym czasie obserwowane będzie lustro wody w zbiorniku. Ustalony zostanie miesiąc, w którym nastąpi zaplanowane przerwanie jednego z brzegów zbiornika, a wylewająca się woda zostanie odprowadzona do Wisły. Budowa i analiza tej konstrukcji testowej umożliwi naukowcom porównanie wyników symulacji stanu wałów z ich rzeczywistym modelem fizycznym, a zatem pozwoli na bezinwazyjną ocenę skuteczności rozwiązań technicznych w istniejących obwałowaniach, bez konieczności ich naruszania. Prace badawcze zakończą się 31 czerwca 2016 roku. Liderem projektu jest Katedra Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji w Krakowie pod kierunkiem prof. Krzysztofa Zielińskiego. Oprócz tego w przedsięwzięciu wezmą udział naukowcy z Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej AGH oraz Katedry Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej. Prace z dziedziny infor- matyczno-pomia- rowej, a więc budowy mierników i przesyłania danych wykonane zostaną przez firmę NEOSENTIO. Budową wału wokół zbiornika zajmie się SWE- CO Hydroprojekt z Krakowa. Jak podkreślił podczas naszej rozmowy prof. Krzysztof Zieliński wyniki projektu ułatwią administracji rządowej oraz samorządowej przygotowanie się na wypadek zagrożenia powodzią, a także pomogą w ocenie i poprawnieniu stanu technicznego infrastruktury do ochrony przec i w p o w o d z i o - wej w Polsce. Należy zaznaczyć, że wszyscy członkowie tego projektu są wdzięczni Szymonowi Łytkowi, wójtowi Gminy Czernichów, Grzegorzowi Bylicy, dyrektorowi Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie oraz mieszkańcom gminy, za udostępnienie terenów pod budowę testowych Profesor Krzysztof Zieliński i Magdalena Suchoń w pomieszczeniu, gdzie znajduje się centralny komputer, do którego będą spływać dane z urządzeń pomiarowych obwałowań przeciwpowodziowych, które pozwolą na zebranie dokładnych danych pomiarowych oraz analizę i interpretację wyników bez konieczności naruszania istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej. Prof. Zieliński zapewnia, że Po przeprowadzeniu badań teren budowy testowego wału zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego. Technologia badań istniejącego obwałowania w żadnym stopniu nie obniży jego własności eksploatacyjnych. Projekt ma także ważne znaczenie dla władz województwa małopolskiego i cieszy się poparciem Jerzego Millera, wojewody małopolskiego. Dodajmy, że Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, jest koordynatorem Programu Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły. Projekt w skrócie ma na celu opracowanie kompleksowych działań, w tym inwestycyjnych, związanych z zabezpieczeniem przed powodzią dla pięciu województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, śląskiego oraz lubelskiego. W jego ramach mają być wybudowane, wyremontowane i wzmocnione wały wzdłuż Wisły, wyregulowane koryta rzek, będącymi dopływami Wisły oraz wybudowane poldery suche, które w razie powodzi będą mogły przyjąć nadmiar wody. Wreszcie, co dla nas jest ważne, zostanie ukończona budowa zbiornika Świnna Poręba. Programu realizowany jest od roku 2011, zakończy się w 2030 roku i kosztować będzie około 13 miliardów złotych. Program Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły korzystać będzie z danych pochodzących z badań w ramach projektu pn. Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzenia realizowanego przez AGH w Krakowie. Osoby, które chcą więcej dowiedzieć się o Programie Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły, zachęcam do odwiedzenia strony projektu wrzesień

10 Orka Wzniesienie za wzniesieniem tak określają tegoroczną trasę uczestnicy rajdu samochodowego odbywającego się w Gminie Czernichów. Impreza nosi nazwę Sportowa Jazda Samochodem Men Only MaxiOes4. Organizatorem zawodów, które odbyły się 24 sierpnia na terenie Czernichowa, było Koło Środowiskowe Automobilklubu Śląskiego w Krakowie. Wzniesienie za wzniesieniem Jak mówi Angelika Szkuta z biura prasowego wyścigów: Czernichów został wybrany jako miejsce naszych zawodów już po raz drugi. Przyciągnął naszą uwagę głównie ze względu na ciekawe odcinki specjalne, na których śmiało swoje umiejętności mogą sprawdzać zarówno początkujący, jak i doświadczeni zawodnicy. Odcinki specjalne Kępa Kłokoczyn oraz Wrzosy Rybna były bardzie kręte, a jednocześnie szybkie, a co za tym idzie bardzo techniczne. Już po pierwszym przejeździe zawodnicy pozytywnie oceniali przygotowane dla nich OeSy (mapy trasy). Dodatkowo przychylność miejscowych władz zwłaszcza Szymona Łytka, wójta Gminy Czernichów sprawia, że z uśmiechem na twarzy wróciliśmy do Gminy Czernichów. Jeśli tylko będzie jeszcze taka możliwość, wrócimy tu w przyszłym roku, by zorganizować jedną z rund naszego kolejnego cyklu. Cykl SJS (Sportowa Jazda Samochodem) Men Only MaxiOes4 to cykl zawodów skierowanych do zawodników, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z motosportem. Regulamin zawodów 10 Małżeństwo - Agnieszka i Wojciech Sienkowie - uczestnicy rajdu ORKA nr 9 (246) Trasa tegorocznego wyścigu pełna była zakrętów i wzniesień oparty jest na regulaminach Polskiego Związku Motorowego, dzięki czemu sportowcy mogą zdobywać punkty potrzebne do uzyskania licencji rajdowej. W SJS-ach biorą także udział doświadczeni zawodnicy, którzy już mają licencję i biorą udział w rajdach wyższej rangi, tj. w Rajdowym Pucharze Polski lub rajdach okręgowych. Wystartować w takich zawodach może właściwe każdy. Kierowcą może zostać ten, kto ukończył 18 lat i posiada prawo jazdy, natomiast pilotem można być już od 17. roku życia (prawo jazdy nie jest wymagane). Auto również nie wymaga specjalnego przygotowania. Jedyne, co jest niedozwolone, to instalacja gazowa (stanowi spore zagrożenie). Oczywiście wszystkie pozostałe elementy oraz układy w samochodzie muszą być sprawne są sprawdzane przez komisję techniczną. Właśnie od takich imprez, jak ta, zaczynał obecny rajdowy mistrz Polski Kajetan Kajetanowicz. W tym roku, w 3 SJS Men Only MaxiOes4 wzięło udział 77 załóg. Wiele z nich pochodzi z Małopolski. Były też załogi z Górnego Śląska oraz Śląska Cieszyńskiego, a także pojedyncze jednostki z innych, bardziej oddalonych województw. Organizatorzy nie kryją zadowolenia, że impreza przyciągnęła aż tylu sportowców. Niestety, nie wszystkim udało dojechać do mety mówi Szkuta Jednak zawodnicy lubią przyjeżdżać na nasze imprezy. Zawsze podkreślają miłą atmosferę, dosyć sprawny przebieg oraz ciekawe trasy. My zaś staramy się dobrze o nich dbać, dając im np. posiłek (kiełbaska z grilla, drożdżówka) lub częstując kawą. Tuż przed startem w strefie serwisowej spotkaliśmy jeden z zespołów uczestniczących w rajdzie Agnieszkę i Wojciecha Sieńków. Zapytaliśmy jak rozpoczęła się ich przygoda z wyścigami, jak wyglądają przygotowania do treningów Pan Wojciech opowiada, że już 8 lat temu zaczął jeździć w wyścigach samochodowych. Potem nastąpiła około 2-letnia przerwa. W tym czasie poznał swoją obecną małżonkę Agnieszkę. Jak się okazało, ona również interesowała się tym rodzajem sportu. Lubi szybką jazdę. I tak od prawie 4 lat tworzymy wspólny, wspaniały team i prywatnie i hobbystycznie dodaje z uśmiechem na ustach. Ja jestem kierowcą, a ona pilotem. Do rajdów przygotowujemy się różnie, w zależności od wolnego czasu. Ale można przyjąć, że trenujemy kilka razy w miesiącu po około 30 minut. Pan Wojciech pokazuje swój samochód i z dumą mówi: Ten samochód sam zbudowałem z części. Jest on wyposażony w środku w tzw. klatkę (wewnętrzny stelaż samochodu, który poprawia bezpieczeństwo i w razie np. dachowania karoseria się nie gnie). Zbudowanie samochodu (fiat seicento) z części wraz z klatką kosztowało mnie 17 tys. zł. Zapytałem pana Wojciecha i panią Agnieszkę czy ten sport jest drogi i jakie cechy powinni mieć kierowca i pilot. Na pytanie o koszty związane z wyścigami odpowiadają, że średnio w roku na benzynę i udział w zawodach wydają około 5 tys. zł. Do tego dochodzą wydatki na remont auta, wymianę kół, itp. Pan Wojciech dodaje, że kierowca biorący udział w wyścigach powinien umieć szybko

11 Jan Popowicz, sędzia wypuszcza samochody ze strefy serwisowej Piotr Kapusta Piotr Kapusta z Wołowic został laureatem Studenckiego Nobla konkursu na najlepszego studenta w Polsce, organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. podejmować decyzje. Pani Agnieszka, jako pilot mówi, że dla niej najważniejsza jest dobrze przygotowana przez organizatorów mapa trasy, którą łatwo się czyta. Zapytaliśmy również o ich sukcesy. Odpowiedzieli, że jednym z ważniejszych osiągnięć było zajęcie II miejsca w 7 Sportowej Jeździe Samochodem w Krakowie 11 listopada 2012 r. Dodają, że jednak nie tak bardzo miejsca są ważne. Podczas startów liczy się organizacja, a przede wszystkim są wspaniali współzawodnicy, na których można liczyć w każdej sytuacji. W czernichowskim rajdzie małżeństwo zajęłoby 3 miejsce, jednak dopadł ich pech: na jednym z zakrętów wypadli z trasy i stracili cenny czas. W tym roku nagrodami były puchary ufundowane i wręczane przez Szymona Łytka, wójta Gminy Czernichów. Nagrody przyznane były w 5 klasach. Angelika Szkuta wyjaśnia: Klasa 1 to ta najsłabsza, o najmniejszej pojemności silnika, 2 nieco lepsza i tak dalej, aż do klasy 5. Zawodnicy rywalizują w poszczególnych klasach, by było sprawiedliwie (wiadomo, że np. maluszek nigdy nie wygra z subaru). Klasyfikacja generalna to ta, w której liczeni są wszyscy zawodnicy, z wszystkich klas. Osobną klasą jest klasa GOŚĆ stworzona dla zawodników z licencją, którzy startują już w rajdach wyższej rangi. Ci zawodnicy nie są klasyfikowani w klasyfikacji generalnej. Oprócz pucharów zawodnicy otrzymali odpowiednio do zajętych trzech pierwszych miejsc bony o wartości 100, 70 i 40 złotych. Mogą je wykorzystać u sponsora imprezy House of Beer Kraków. Dodatkowo za najlepszy czas osiągnięty na OS 1, nazwanym kryterium Maxsport, zawodnicy otrzymali bon zniżkowy w wysokości 300 zł na zakup opon rajdowych marki Maxsport Competition Tiress. Koło Środowiskowe Automobilklubu Śląskiego w Krakowie to dość liczna grupa miłośników sportów samochodowych, którzy pomagają w organizacji takich imprez, jak Rajd Rzeszowski czy też Rajd Polski. Automobilklub Śląski powstał w 1924 roku, natomiast Koło Środowiskowe w Krakowie prowadzi swoją działalność od 2009 roku. Studencki Nobel Konkurs polega na wyszukiwaniu najbardziej utalentowanych i wszechstronnych studentów z większości szkół wyższych w kraju. Uczestniczą w nim osoby zarówno z uczelni prywatnych, jak i państwowych, które nie ukończyły 28. roku życia. Kandydaci oceniani są w trzech etapach uczelnianym, regionalnym oraz, ci najlepsi, krajowym. Uczestnicy są oceniani nie tylko pod względem wyników z egzaminów na studiach, ale także m.in. publikacji naukowych, ukończonych kursów, umiejętności językowych, działalności w kołach naukowych, udziału w projektach naukowych, uczestnictwa w konferencjach, stażach, aktywności społecznej i naukowej, przebiegu kariery zawodowej, uzyskanych dotąd osiągnięć w konkursach naukowych i stypendialnych. Piotr Kapusta z Uniwersytetu Jagiellońskiego - zajął I miejsce wśród studentów Orka A oto wyniki w poszczególnych klasach za pierwsze trzy miejsca: Klasyfikacja generalna: 1. Michał MACHNIK/ Andrzej PÓŁCZYŃSKI Mitsubishi Lancer 2. Maciej JODŁOWSKI/ Piotr KOKOSZKA Subaru Impreza WRX STi 3. Marek MRÓWCZYŃSKI/ Marek PAWLIKOWSKI Subaru Impreza Klasa K-1: 1. Łukasz KOTOWICZ/ Robert TALAREK Fiat 126p 2. Marcin ŚLADOWSKI/ Monika TOMCZYK Fiat 126p 3. Krzysztof FURMAN/ Wojciech HABUDA fiat 126p Klasa K-2: 1. Damian KOSTKA/ Marcin MĄKA Suzuki Swift 2. Paweł MIKA/ Jacek PALIŚ Fiat Cinquecento 3. Mateusz SŁOMKA/ Marcin BAŁDO Suzuki Swift 1.3 GTI Klasa K-3: 1. Krzysztof RYBKA/ Ireneusz KOCOŃ Citroen Saxo VTS 2. Łukasz WOLNY/ Krzysztof MARCZEWSKI Peugeot Robert BIERNAT/ Krzysztof ZEMEŁA Citroen C2 Klasa K-4: 1. Rafał DUDEK/ Paweł OŚLAK BMW 318IS 2. Arkadiusz BUCZEK/ Marcin BORYCKI Opel Astra 3. Krzysztof KONAR/ Józef OLCHAWA xxxxxxxx Klasa K-5: 1. Michał MACHNIK/ Andrzej PÓŁCZYŃSKI Mitsubishi Lancer 2. Maciej JODŁOWSKI/ Piotr KOKOSZKA Subaru Impreza WRX STi 3. Marek MRÓWCZYŃSKI/ Marek PAWLIKOWSKI Subaru ImprezaPuchar Cento Rally: 1. Paweł MIKA/ Jacek PALIŚ Fiat Cinquecento 2. Ireneusz GÓRNY/ Michał MAŁKOWSKI Fiat Seicento 3. Sylwia GRABOŃ/ Marek GRABOŃ Fiat Seicento Klasa GOŚĆ: 1. Michał ANASZKIEWICZ/ Paweł ANASZKIEWICZ Honda Civic 2. Wojciech FABER/ Robert BIERNATOWSKI Citroen Saxo 3. Jakub MROZEK/ Daniel NOWAK Citroen Saxo VTS tej uczelni, następnie zdobył III miejsce w województwie małopolskim oraz został wybrany finalistą krajowym w kategorii nauk humanistycznych znalazł się w najlepszej trójce w Polsce studentów reprezentujących takie dziedziny jak historia i archeologia; języki i literatura; filozofia, etyka i religia; historia sztuki, muzyka i inne nauki humanistyczne. Laureat historią interesuje się od lat. W latach , jeszcze jako uczeń Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach, czterokrotnie został laureatem gminnych konkursów historycznych, m.in. wygrywając pierwszy z nich, który dotyczył dziejów Mazurka Dąbrowskiego. Piotr Kapusta ukończył historię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2012 roku. Aktualnie kontynuuje studia podyplomowe na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa na UJ. Anna Kapusta wrzesień

12 Orka 8 lipca w Czernichowie odbyła się impreza plenerowa dla dzieci i młodzieży pn. Letni Festyn Rodzinny. Jej organizatorami byli członkowie Ludowego Klubu Sportowego (LKS) Wisła Czernichów przy wsparciu Ochotniczych Straży Pożarnych z Czernichowa i Wołowic. W imprezie uczestniczyli mieszkańcy Czernichowa i okolic. Organizatorzy festynu przygotowali szereg konkurencji sportowych m.in. 12 ORKA nr 9 (246) Festyn rodzinny Stanisław Bojda, prezes LKS Wisła Czernichów, wręcza nagrodę Jakubowi Sądelowi; - w tle Zofia Knapik, pracownik Urzędu Gminy Czernichów Ludowy Klub Sportowy Wisła Czernichów wraz ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernichowie zorganizowali festyn na zakończenie lata. Odbył się on 24 lipca w Czernichowie na łące obok boiska LKS-u. Z myślą o strażakach Członkowie zarządu Ludowego Klubu Sportowego Wisła-Czernichów z miniaturami wozów strażackich, które zostały przekazane Ochotniczej Straży Pożarnej z Czernichowa Jak mówi jeden z organizatorów imprezy Zofia Knapik, sekretarz LKS Wisła Czernichów, rocznie organizowanych jest kilka podobnych imprez. Do tej pory głównie przewidziane one były dla dzieci,tym razem do wspólnej zabawy zaproszono całe rodziny, dla których przygotowane zostały różne konkurencje: rzut beretem do celu, minigolf, bieg z jajkiem. Festynowi towarzyszyły inne atrakcje: slalom z piłką chłopców i dziewcząt w kilku kategoriach wiekowych, minigolf dla najmłodszych dzieci, rodzinny rzut lotką do tarczy, gaszenie pożaru strumieniem wody ze strażackiej sikawki. Ogromny upał, jaki panował tego dnia, uniemożliwił rozegranie bardziej wysiłkowych konkurencji sportowych. Wspaniałej zabawie towarzyszyły dodatkowe atrakcje jak: zamek dmuchany ze zjeżdżalnią, trampolina, malowanie twarzy, przejażdżki zaprzęgiem konnym użyczonym przez stajnię U Gniadego oraz samochodem pożarniczym. Dużym zainteresowaniem cieszył się samochodzik skonstruowany przez Franciszka Kucharza, wyposażony w syrenę i sikawkę, a obsługiwany przez młodzież OSP Wołowice. Dla zawodników i publiczności, dzięki sponsorom, dla nabrania sił przygotowano poczęstunek: kiełbaski z rusztu, popcorn i wata cukrowa. Nagrody dla uczestników konkursów ufundował wójt Szymon Łytek oraz sponsorzy, a wręczyli je Stanisław Bojda - prezes LKS Wisła Czernichów oraz Stanisław Mamoń, członek zarządu klubu. Dzieci otrzymały słodycze, jako nagrody pocieszenia. W organizacji imprezy i zabezpieczeniu stoisk pomagały mieszkanki Czernichowa oraz pracownicy Urzędu Gminy Czernichów. Nagłośnieniem i prowadzeniem zajął się profesjonalnie Mirosław Wołek, a opieką medyczną otoczyła uczestników zabawy Beata Kasza, mieszkanka Czernichowa. Zofia Knapik Zarząd Ludowego Klubu Sportowego Wisła Czernichów składa podziękowanie sponsorom i uczestnikom imprezy za wspólną zabawę i sportową rywalizację. zamek dmuchany ze zjeżdżalnią, malowanie twarzy dzieci w postacie z bajek, trampolina. By nabrać sił do wspólnej zabawy tanecznej można było posilić się kiełbaskami z grilla, karkówką. W tym roku do tańca zagrał zespół Kafel s. Jednym z najważniejszych punktów festynu było przekazanie przez członków zarządu klubu LKS Wisła Czernichów 60. miniaturowych wozów strażackich dla OSP Czernichów. Zofia Knapik opowiada, że pomysł kolekcjonowania samochodów zrodził się około 2 lat temu. Miniatury wozów pożarniczych wraz z opisem dodawane były do jednej z gazet. Kolekcjonowanie zajęło nam blisko 1,5 roku, ale było warto. Strażacy będą mogli umieścić je w jednostce OSP Czernichów. Kiedy np. z wizytą do jednostki przyjdą dzieci, strażacy będą mogli pokazywać je i opowiadać jak na przestrzeni lat zmieniał się wygląd wozów strażackich, i ich wyposażenie. Miniatury są doskonałym odzwierciedleniem różnych modeli oryginalnych wozów strażackich z uwzględnieniem wszelkich detali.

13 Szlakiem króla Jana III Sobieskiego Orka Z okazji 330 rocznicy odsieczy wiedeńskiej w niedzielny poranek 25 sierpnia 2013 r. szlakiem wojsk króla Jana III Sobieskiego wyruszyła z Krakowa do Wiednia grupa piechurów. Z kroniki strażackiej 2 sierpnia doszło do niegroźnego wypadku na drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowość Czułówek. Samochód osobowy wjechał do rowu i zatrzymał się na drzewie. W wyniku wypadku jedna osoba (mężczyzna) został poszkodowany. W akcji udział wzięli ratownicy Pogotowia Ratunkowego z Krakowa, policja oraz druhowie z OSP z Wołowice, Przegini Duchownej, Zagacia i Czernichowa. Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Czułówek Liczącą 520 km trasą podążyli pod hasłem,,zwycięstwo w jedności trzej mieszkańcy Jordanowa: Andrzej Adamczyk, Kazimierz Kowalcze i Grzegorz Popielarz. Wyprawa rozpoczęła się od mszy św. w Katedrze na Wawelu, następnie piechurzy w asyście licznych osób towarzyszących przeszli wzdłuż Wisły na Salwator, gdzie obok klasztoru Sióstr Norbertanek na pamiątkę swego pobytu posadzili lipę ulubione drzewo króla Sobieskiego. Trasa dalszej wędrówki wiodła przez Czernichów, gdzie na skwerze nieopodal bramy wjazdowej do Szkoły Rolniczej została posadzona następna pamiątkowa lipa. W jej sadzeniu udział wzięli gospodarze: Wójt Gminy Czernichów Szymon Łytek, Przewodnicząca Rady Gminy Renata Wolarek, ks wikary Paweł Cempura, goście: burmistrz Jordanowa Zbigniew Olecki, prezes zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej Leszek Zegzda oraz mieszkańcy Czernichowa. Opiekun duchowny piechurów ks. Andrzej Zemła z parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu powołując się na źródła historyczne oznajmił, że popas króla Jana III Sobieskiego w Czernichowie trwał aż dwa dni z powodu obchodów jego 54. urodzin. Po spożyciu niewielkiego posiłku i krótkim odpoczynku w Czernichowie, piechurzy ruszyli szlakiem Sobieskiego dalej do Lipowca, gdzie posadzili kolejną lipę. Po 15 dniach wędrówki i posadzeniu po drodze kilkunastu pamiątkowych lip piechurzy swą wyprawę zakończyli 8 września w Wiedniu na wzgórzu Kahlenberg. Opr. Dorota Machaczka Urząd Gminy Czernichów informuje, że w dniach od r. do r. zostanie przeprowadzona akcja wywozu odpadów nietypowych z sołectw w gminie Czernichów 1. Rybna (odpady wielkogabarytowe mają być wystawione do godz. 6:30 dnia ) Rybna (odpady wielkogabarytowe mają być wystawione do godz. 6:30 dnia ) Kamień Wołowice Przeginia Duchowna, Przeginia Narodowa Rusocice, Kłokoczyn Czernichów Nowa Wieś Szlachecka, Czułówek Zagacie, Dąbrowa Szlachecka W podanym terminie do godziny 6:30 rano, każdy mieszkaniec winien wystawić odpady (tj. stare meble, sprzęt AGD i RTV oraz opony samochodowe w ilościach nie przemysłowych) przed posesję w miejscu dostępnym z możliwością podjazdu samochodu specjalistycznego. wrzesień

14 Orka informuje Sylwia Dudzik Od tego numeru Orki w kąciku Porady prawne będziemy kontynuować przedstawianie zagadnień, które interesują mieszkańców. Porad prawnych udziela radca prawny Sylwia Dudzik. Po każdym artykule dotyczącym danego tematu można będzie uzyskać poradę w tej sprawie. W tym celu należy skontaktować się drogą ową lub telefonicznie pod numerem Dzisiejszy temat to pełnomocnictwo. Pełnomocnik może ułatwić życie Nie zawsze mamy możliwość osobiście załatwić swoje sprawy. Dlatego wygodnie jest w tym zakresie ustanowić pełnomocnika. Należy jednak pamiętać, że musi to być osoba zaufana. Może to być członek rodziny, przyjaciel lub nawet sąsiad. Polskie prawo pozwala na ustanowienie pełnomocnika, czyli upoważnienie innej osoby do działania w naszym 9 sierpnia zmarł w wieku 81 lat Druh Stanisław Płatek Od 1960 roku członek OSP Rybna. Był inicjatorem rozbudowy i modernizacji remizy w Rybnej, wieloletnim członkiem zarządu OSP naczelnikiem i prezesem, członkiem Wielkiego Serca. Za zasługi i pracę społeczną był wielokrotnie odznaczany. W ostatniej drodze Zmarłemu towarzyszyli rodzina, przyjaciele i sąsiedzi, druhowie OSP Rybna z pocztem sztandarowym. Cześć Jego Pamięci Naczelnik OSP Rybna Zdzisław Frąc 14 ORKA nr 9 (246) Porady prawne imieniu. Aby pełnomocnik mógł za nas skutecznie działać, musimy udzielić mu pełnomocnictwa. To my decydujemy o zakresie takiego upoważnienia, to jest o zakresie czynności, które pełnomocnik może za nas wykonać. Pełnomocnictwa najlepiej udzielić w formie pisemnej tak, żeby później móc udowodnić bez wątpliwości kogo, kiedy i do jakich czynności umocowaliśmy (uprawniliśmy). Ma to również istotne znaczenie dla samego pełnomocnika, który przecież musi wykazać w urzędzie czy w przychodni, że może dokonać za nas określonej czynności. W dokumencie pełnomocnictwa powinniśmy wpisać datę jego sporządzenia, dane osoby udzielającej pełnomocnictwa (mocodawcy) i pełnomocnika, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer dowodu osobistego lub PESEL oraz zakres upoważnienia. Pełnomocnictwo może być spisane odręcznie lub na komputerze. Istotne jest jednak, by pod dokumentem podpisał się własnoręcznie mocodawca. W razie niepewności, co do poprawności sporządzenia dokumentu, możemy przygotowanie pełnomocnictwa zlecić radcy prawnemu lub adwokatowi. W większości spraw pełnomocnikiem może być każda dowolnie wybrana przez nas osoba, która ukończyła 13 lat. W szczególności może nim być osoba z najbliższej rodziny, znajomy. W niektórych przypadkach wymagane jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za przedłożenie pełnomocnictwa, nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest współmałżonek, dziecko, rodzic lub rodzeństwo mocodawcy. Wyjątkowo, w sprawach mniejszej wagi, Urząd (w tym Urząd Gminy Czernichów) nie wymaga pisemnego pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony oraz nie ma wątpliwości, co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. Na koniec zwracam uwagę, że do niektórych czynności, w szczególności dotyczących nieruchomości (sprzedaż ziemi, kupno mieszkania), pełnomocnictwo musi być udzielone w formie aktu notarialnego inaczej jest nieważne. Jeszcze innych, takich jak sporządzenie lub odwołanie testamentu, nie można dokonać przez pełnomocnika, a wyłącznie osobiście. Na zupełnie innych zasadach udzielane jest pełnomocnictwo do zastępowania przez sądem. Rozwinę ten temat w kolejnym artykule. Sylwia Dudzik MAGDALENA CICHOR - WÓJCIK RADCA PRAWNY Kraków, ul. Mogilska 40 pokój 22 Telefon: Zniesienie Współwłasności, zasiedzenie - Uwłaszczenie, spadek, zachowek - Odwołanie darowizny, księgi wieczyste - Rozwody i separacje, alimenty - Podział majątku małżeńskiego, - Skargi do sądów administracyjnych, - Odwołanie do ZUS, renty i emerytury, - Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, - Zwolnienie z kosztów sądowych, - Regulacja stanu prawnego nieruchomości. MAGDALENA CICHOR - WÓJCIK RADCA PRAWNY udziela mieszkańcom gminy Czernichów bezpłatnych porad prawnych w każdy poniedziałek w godz w Urzędzie Gminy Czernichów, pok. 4 (parter), tel

15

16 - koło Piekarni GS SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW DACHOWYCH - BLACHY, BLACHODACHÓWKI; - PAPY TERMOZGRZEWALNE; - GONTY DACHOWE; - FOLIE DACHOWE I BUDOWLANE; - ORYNNOWANIE OCYNK, METALOWE, PCV; - INSTALACJA ODGROMOWA; - GRUNTY, SILIKONY, KLEJE, PIANY MONTAŻOWE; - PARAPETY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE; - WKRĘTY, GWOŹDZIE; - GAZ PROPAN-BUTAN, PROPAN; - AKCESORIA DACHOWE. DROBNE USŁUGI -REMONTY, NAPRAWY DACHÓW; - DOSZCZELNIANIE DACHÓW PŁASKICH; - NAPRAWY OBRÓBEK BLACHAR- SKICH, ORYNNOWANIA; - MONTAŻ RYNIEN I OBRÓBEK BLACHARSKICH; - IZOLACJE TARASÓW, FUNDA- MENTÓW; - WYKONASTWO I MONTAŻ WIA- TROŁAPÓW I DASZKÓW NAD WEJŚCIAMI; - OBRÓBKI BLACHARSKIE NA ZAMÓWIENIE. SERDECZNIE ZAPRASZAMY PONIEDZIAŁEK - PIĄTEKT 7:15-15:15 - BIURO 7:00-17:00 - MAGAZYN

WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ

WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 24 (1137) 18.06.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Hala sportowa rośnie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Kwiecień 3 (198) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Będzie

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY Nr 6 (51) październik 2005 ISNN 1509-1171 nakład 1500 egz. Orzysz (egzemplarz bezpłatny) str. 2 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) Burmistrz Orzysza

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (54) MAJ 2011 r.

Nr 5 (54) MAJ 2011 r. Nr 5 (54) MAJ 2011 r. Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze: Magdalena Szymańska

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

Aż 1/4 budżetu na inwestycje

Aż 1/4 budżetu na inwestycje www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 1/166 STYCZEŃ 2006 W numerze: Plany inwestycyjne samorządu miejskiego 36. sesja Rady Miasta Na co wydały pieniądze Zarządy Osiedli w 2005 roku Miejski Zespól Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej:

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej: WIEŚCI 3 2008 ISSN 1233-6033 egzemplarz bezpłatny CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI J 30 V 2008 Sprawozdanie burmistrza Gminy Stęszew z działalności w roku 2007 28 kwietnia br. odbyła się sesja absolutoryjna,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie

III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (11) marzec 2015 III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie W Jeziorze Łętowskim po raz trzeci kąpały się morsy, ku uciesze własnej i zgromadzonej

Bardziej szczegółowo

ZNALEZIONE W WIEŻY. Dokumenty sprzed 85 lat. Kolejny sukces w rankingu. Trzy piece stanęły na Prowencie

ZNALEZIONE W WIEŻY. Dokumenty sprzed 85 lat. Kolejny sukces w rankingu. Trzy piece stanęły na Prowencie DWUTYGODNIK * ROK XXII * 24 LIPCA 2009 * NR 14 (322) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ Fot. ŁG. Demontaż wieży bnińskiego ratusza ZNALEZIONE W WIEŻY Dokumenty sprzed 85 lat kórnik w 10-ce Kolejny sukces

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy Rok III nr 7(30) lipiec 2009 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897-3566 PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ W dniach od 2 5 lipca Bystra świętowała swoje, XIV już Dni Bystrej. Jak nigdy dotąd dopisywała im

Bardziej szczegółowo

Edukacja I po wakacjach... / 23 Centrum Dźwięku i Słowa tętni życiem / 24 ODiDZ otwarty / 25 Same atrakcje w letnie wakacje / 26

Edukacja I po wakacjach... / 23 Centrum Dźwięku i Słowa tętni życiem / 24 ODiDZ otwarty / 25 Same atrakcje w letnie wakacje / 26 Na początek Szanowni Państwo! I po wakacjach. Ale w Niepołomicach zawsze się dzieje. Burmistrz Roman Ptak opisuje zrealizowane i planowane inwestycje. Podobnie, inni autorzy zdają relację z niepołomickich

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Brak słów... Gazeta. bezpłatna. czytaj na stronie 17. Kredyt. Pobierz bezpłatne e-wydanie ze strony. Kozy. www.region.info.pl

Brak słów... Gazeta. bezpłatna. czytaj na stronie 17. Kredyt. Pobierz bezpłatne e-wydanie ze strony. Kozy. www.region.info.pl MIESIĘCZNIK NR: 7 (100) Nakład 15 000 25 czerwca 2014 REDAKCJA: Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35, tel: 33 4876606 Gazeta bezpłatna Następny numer: 23 LIPCA Nr indeksu: 285080 ISSN: 2299-0976 Pobierz bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NADARZYN I OKOLICE NADARZYN-NIERUCHOMOŒCI ul. Warszawska 3A, Nadarzyn; tel./fax (022) 739 92 66 tel. kom. 0-601 37 62 99; e-mail: biuro@n-n.pl BIURO OBS UGI

Bardziej szczegółowo