X84-X85 Scan/Print/Copy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X84-X85 Scan/Print/Copy"

Transkrypt

1 X84-X85 Scan/Print/Copy Rozpoczęcie pracy Czerwiec 2002

2 Oświadczenie o zgodności z przepisami komisji FCC (Federal Communications Commission) Niniejszy produkt spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B określone w rozdziale 15 przepisów FCC. Dodatkowe informacje dotyczące zgodności można znaleźć w dokumentacji online urządzenia. Przepisy bezpieczeństwa Należy używać wyłącznie zasilacza firmy Lexmark dostarczonego z tym produktem lub zamiennego zasilacza autoryzowanego przez firmę Lexmark. Przewód zasilający należy podłączyć do prawidłowo uziemionego i łatwo dostępnego gniazda elektrycznego znajdującego się w pobliżu urządzenia. Wszelkie naprawy i czynności serwisowe, oprócz opisanych w tej instrukcji obsługi, powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu. ENERGY STAR Program EPA ENERGY STAR dla urządzeń biurowych jest wspólną inicjatywą producentów komputerów, która ma na celu promowanie produktów energooszczędnych oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza związanego z produkcją energii elektrycznej. Firmy biorące udział w tym programie wprowadzają na rynek komputery, drukarki, monitory i faksy, w których pobór energii elektrycznej znacząco się obniża, kiedy urządzenie nie jest używane. Funkcja ta pozwala zmniejszyć pobór energii nawet o 50 procent. Firma Lexmark jest dumna z uczestnictwa w tym programie. Firma Lexmark International, Inc., jako partner programu ENERGY STAR, oświadcza, że niniejszy produkt spełnia założenia programu ENERGY STAR dotyczące oszczędzania energii. Informacje o prawach autorskich Kopiowanie bez zezwolenia niektórych materiałów, w tym dokumentów, obrazów oraz środków płatniczych, może być niezgodne z prawem. W przypadku braku pewności w tym względzie należy zasięgnąć porady prawnej.

3 Spis treści Instalowanie drukarki...1 Korzystanie z panelu operatora...7 Korzystanie z przycisków panelu operatora... 8 Korzystanie z programu sterującego skanowaniem i kopiowaniem... 8 Wprowadzenie do menu drukarki... 9 Kopiowanie...11 Skanowanie...12 Drukowanie...13 Windows Macintosh Konfigurowanie ustawień domyślnych...14 Tworzenie projektów...15 Przygotowanie zaproszenia ślubnego Więcej zabawnych projektów Rozwiązywanie problemów...17 Zacięcie papieru w drukarce Papier jest podawany nieprawidłowo lub podawanych jest kilka arkuszy jednocześnie Brak komunikacji z drukarką lub skanerem Inne komunikaty o błędach Dokument nie jest drukowany Dokument jest drukowany powoli Odinstalowywanie i ponowne instalowanie oprogramowania drukarki iii

4 Otwieranie Podręcznika użytkownika online Użytkownicy systemu Windows: lub 1 Włóż dysk CD 1. 2 Kliknij przycisk Narzędzia. 3 Kliknij przycisk Wyświetl dokumentację. 1 Włóż dysk CD 1. 2 Kliknij przycisk Wyświetl dokumentację. Użytkownicy komputerów Macintosh: 1 Włóż dysk CD 2. 2 Kliknij przycisk Wyświetl Podręcznik użytkownika. iv

5 Instalowanie drukarki Dziękujemy za dokonanie zakupu urządzenia Lexmark X84-X85. Zaczynamy. 1 Usuń klapkę. 2 Odblokuj skaner. 3 Nie podłączaj jeszcze kabla USB. 4 Podłącz zasilacz

6 5 Zaczekaj na pojawienie się tekstu na wyświetlaczu. Uwaga: Jeśli tekst nie zostanie wyświetlony, należy odłączyć, a następnie podłączyć ponownie zasilacz. Aby zmienić Język/Rozmiar papieru: 1 Naciśnij przycisk Menu. 2 Naciskaj przycisk lub w celu wyświetlenia menu Język, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. 3 Naciskaj przycisk lub w celu wyświetlenia żądanego języka i rozmiaru papieru, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. 6 Unieś podpórkę papieru i wysuń tacę wyjściową papieru. 7 Załaduj zwykły papier przeznaczony do drukarek atramentowych i dostosuj położenie prowadnicy papieru. 2

7 8 Otwórz drzwiczki dostępu do nabojów. 9 Zdejmij taśmę. 10 Włóż naboje drukujące i zatrzaśnij je w odpowiednim miejscu. 11 Zamknij drzwiczki dostępu do nabojów. Trzask Trzask 3

8 12 Naciskaj przycisk lub, a następnie naciśnij przycisk Wybierz, aby wybrać typ naboju (stary lub nowy) oraz jego wydajność (standardowa lub wysoka). 13 Zaczekaj na wydrukowanie strony wyrównywania. Naciskaj przycisk lub, a następnie naciśnij przycisk Wybierz, aby wprowadzić wartości wyrównania. Drukarki można już używać do kopiowania bez użycia komputera. 4

9 Aby skanować, drukować i kopiować za pomocą komputera, należy wykonać przedstawione poniżej czynności instalacyjne: 1 Włóż dysk CD 1. 2 Użytkownicy systemu Windows: Kliknij przycisk Zainstaluj teraz. Użytkownicy komputerów Macintosh: Podłącz kabel USB i kliknij przycisk Zainstaluj i zaakceptuj umowę. Kliknij przycisk Dalej. 5

10 Kliknij przycisk Dalej. Kliknij przycisk Dalej. 3 Zaczekaj, aż oprogramowanie instalacyjne poprosi o podłączenie kabla USB. 1 2 Ważne: Jeśli po podłączeniu kabla USB instalacja nie będzie kontynuowana, należy odłączyć, a następnie podłączyć ponownie kabel USB i zasilacz. Gratulacje! Od tej chwili można skanować, drukować i kopiować przy użyciu drukarki Lexmark X84-X85. 6

11 Korzystanie z panelu operatora Drukarka posiada przyciski umożliwiające kopiowanie, skanowanie, drukowanie i dostosowywanie wyglądu dokumentów, wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) umożliwiający wyświetlanie komunikatów i menu oraz trzy lampki jakości

12 Korzystanie z przycisków panelu operatora # Naciśnij... Jeśli chcesz... 1 Liczba kopii Wybrać liczbę kopii. 2 Zmniejsz/ Powiększ lub Zmniejszyć lub powiększyć kopię w stosunku do rozmiaru oryginału. 3 Przewinąć w lewo lub w prawo elementy na wyświetlaczu. 4 Menu Zmienić ustawienia przy użyciu menu drukarki. 5 Kopia kolorowa Wykonać kopię kolorową. 6 Jakość Dostosować jakość kopii. 7 Skanuj do Przewinąć na wyświetlaczu listę miejsc docelowych skanowania. 8 Anuluj Anulować zadanie skanowania lub kopiowania albo przywrócić elementowi menu domyślne ustawienie. 9 Jaśniej/ Ciemniej Rozjaśnić lub przyciemnić kopię w stosunku do poziomu jasności oryginału. 10 Typ papieru Wybrać rodzaj papieru. 11 Wybierz Wybrać wyświetlaną opcję. 12 Kopia czarna Wykonać kopię czarno-białą. 13 Skanuj Rozpocząć skanowanie do aktualnie wybranego miejsca docelowego skanowania. 14 Zasilanie Włączyć lub wyłączyć drukarkę. Korzystanie z programu sterującego skanowaniemi kopiowaniem Jeśli na komputerze zainstalowane jest oprogramowanie, można korzystać z programu sterującego skanowaniem i kopiowaniem w celu dostosowania zadań skanowania, drukowania i kopiowania. Aby otworzyć program sterujący skanowaniem i kopiowaniem: 1 Kliknij kolejno polecenia Start Programy Lexmark X84-X85 Program sterujący skanowaniem i kopiowaniem. 2 Kliknij kolejno polecenia Plik Ustawienia, aby wprowadzić dodatkowe zmiany w dokumentach. 8

13 Wprowadzenie do menu drukarki Sortowanie mono Klon Plakat Język Rodzaj źr. kopii Rozm. źr. kopii Natężenie kol. Ustaw domyślne Ust. domyślne Przegląd Liczba kopii - Limit przekrocz. Zmniejsz/Powiększ - Limit przekrocz. Poz. atramentu Oszcz. energii - Limit przekrocz. Wybieranie języka wyświetlacza 1 W razie potrzeby nałóż nakładkę na panel operatora. 2 Naciśnij przycisk Menu. 3 Naciskaj przycisk lub w celu wyświetlenia menu Język, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. 4 Naciskaj przycisk lub w celu wyświetlenia żądanego języka, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Wybieranie innych elementów menu 1 Naciśnij przycisk Menu. 2 Naciskaj przycisk lub w celu wyświetlenia żądanego menu, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. 3 Naciskaj przycisk lub w celu wyświetlenia żądanego elementu menu, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. 9

14 Funkcje specjalne menu Za pomocą menu panelu operatora drukarki można wykonywać specjalne zadania kopiowania bez użycia komputera. Menu Plakat umożliwia wykonanie kopii obrazu wielkości plakatu. Oryginał 4 strony 9 stron 16 stron Menu Klon umożliwia wykonanie wielu kopii jednego obrazu na pojedynczym arkuszu papieru. Oryginał 4 obrazy 9 obrazów 16 obrazów Użycie funkcji Zmniejsz/Powiększ, a następnie wybranie opcji Autodopasowanie pozwala powiększyć niewielki obraz w celu wypełnienia nim całej strony. Oryginał Autodopasowanie 10

15 Kopiowanie Poniższe instrukcje umożliwiają wykonanie kopii bez użycia komputera. Kopiować można również za pomocą komputera. Pomoc na ten temat można uzyskać w Podręczniku użytkownika online. 1 Upewnij się, że drukarka jest włączona. 2 Otwórz pokrywę górną. 3 Umieść dokument w prawym dolnym rogu płyty skanera, zadrukowaną stroną w dół. 4 Zamknij pokrywę górną. 5 Naciśnij przycisk Jakość, aby dostosować jakość kopii (Foto, Normalna lub Szybko). 6 Naciśnij przycisk Kopia kolorowa lub Kopia czarna. Istnieje także możliwość zmiany innych elementów menu. Aby uzyskać pomoc, zobacz str

16 Skanowanie 1 Upewnij się, że zostało zainstalowane oprogramowanie drukarki dla systemu Windows lub Macintosh. Aby uzyskać pomoc, zobacz str Upewnij się, że komputer i drukarka są włączone. 3 Otwórz pokrywę górną. 4 Umieść dokument w prawym dolnym rogu płyty skanera, zadrukowaną stroną w dół. 5 Zamknij pokrywę górną. 6 Naciskaj przycisk Skanuj do, aż na wyświetlaczu pojawi się żądane miejsce docelowe skanowania. 7 Naciśnij przycisk Wybierz. 8 Naciśnij przycisk Skanuj. Istnieje także możliwość zmiany dodatkowych ustawień. Pomoc na ten temat można uzyskać w Podręczniku użytkownika online. 12

17 Drukowanie Windows 1 Upewnij się, że zostało zainstalowane oprogramowanie drukarki dla systemu Windows. Aby uzyskać pomoc, zobacz str Z menu Plik programu wybierz polecenie Drukuj. 3 W celu dostosowania ustawień drukowania kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje drukarki. 4 W oknie dialogowym Drukowanie kliknij przycisk OK lub Drukuj (w zależności od programu). Macintosh 1 Upewnij się, że zostało zainstalowane oprogramowanie drukarki dla komputera Macintosh. Aby uzyskać pomoc, zobacz str Otwórz menu Plik w programie. 3 Wybierz polecenie Drukuj. 4 Zmień ustawienia w zależności od potrzeb, a następnie wybierz opcję Zapisz ustawienia. 5 Wybierz opcję Drukuj. Istnieje także możliwość zmiany dodatkowych ustawień. Pomoc na ten temat można uzyskać w Podręczniku użytkownika online. 13

18 Konfigurowanie ustawień domyślnych Jeśli do kopiowania lub skanowania zwykle stosowane są określone ustawienia, np. konkretny rozmiar papieru, można określić je jako ustawienia domyślne. Jeśli drukarka jest używana razem z komputerem, zmiany należy wprowadzić zarówno za pomocą panelu operatora, jak i programu sterującego skanowaniem i kopiowaniem. Przy użyciu panelu operatora: Upewnij się, że: Opcja Rozmiar jest ustawiona na żądany rozmiar papieru Opcja Rozmiar źródła kopii jest ustawiona na żądany rozmiar kopii 1 Naciśnij przycisk Menu. 2 Naciskaj przycisk lub w celu wyświetlenia menu Język lub Rozm. źr. kopii, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. 3 Naciskaj przycisk lub w celu wyświetlenia żądanego ustawienia, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. 4 Naciśnij przycisk Menu. 5 Naciskaj przycisk lub w celu wyświetlenia menu Ustaw domyślne, a następnie naciśnij przycisk Wybierz. Przy użyciu komputera: Upewnij się, że: Dla opcji Rozmiar w ustawieniach drukarki został określony żądany rozmiar papieru W przypadku obszaru do skanowania, w programie sterującym skanowaniem i kopiowaniem został określony żądany rozmiar papieru 1 Z menu Plik programu wybierz polecenie Drukuj. 2 W celu dostosowania ustawień drukowania kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje drukarki. 3 Kliknij kartę Papier i wybierz odpowiedni rozmiar papieru, a następnie kliknij przycisk OK. 4 Kliknij kolejno polecenia Start Programy Lexmark X84-X85 Program sterujący skanowaniem i kopiowaniem. 5 Kliknij kolejno polecenia Plik Ustawienia, a następnie wybierz kartę Strona. 6 Wybierz odpowiedni rozmiar papieru, a następnie kliknij przycisk OK. 14

19 Tworzenie projektów Korzystając z dostępnych w drukarce funkcji skanowania, drukowania i kopiowania, można tworzyć projekty. Instrukcje zawarte na tej stronie umożliwiają przygotowanie zaproszenia ślubnego. Więcej ciekawych pomysłów można znaleźć na str. 16. Przygotowanie zaproszenia ślubnego 1 Umieść świeży kwiat lub inny przedmiot na płycie skanera i przykryj go arkuszem papieru. 2 Zeskanuj kwiat lub inny obiekt do programu umożliwiającego edycję obrazów. 3 Wprowadź tekst zaproszenia ślubnego dostosowany do własnych potrzeb. 4 Wydrukuj zaproszenie ślubne. Informacje na temat drukowania zaproszenia ślubnego w postaci broszury lub dokumentu dwustronnego można znaleźć w Podręczniku użytkownika online. 15

20 Więcej zabawnych projektów Tworzenie strony albumu. Drukowanie etykiet na puszki. Odnawianie starych fotografii. Skanowanie fotografii i wysyłanie jej pocztą . Tworzenie dostosowanych do własnych potrzeb kart z przepisami kulinarnymi. Powiększanie lub zmniejszanie haftu lub wzorów wyrytych w drewnie. Drukowanie magnesów na lodówkę. Informacje dotyczące tych i wielu innych projektów można znaleźć w Podręczniku użytkownika online. 16

21 Rozwiązywanie problemów Jeśli podczas korzystania z drukarki występują problemy, należy najpierw upewnić się, że: Zasilacz jest podłączony do drukarki i gniazda elektrycznego. Drukarka jest włączona. Taśma zakrywająca dolną część nabojów została zdjęta. Kabel USB jest starannie podłączony do komputera i drukarki. Komputer jest włączony. Papier jest prawidłowo załadowany. Drukarka jest ustawiona jako drukarka domyślna. Jeśli wciąż występują problemy z drukarką, należy skorzystać z Podręcznika użytkownika online, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozwiązywania problemów. Aby uzyskać dostęp do Podręcznika użytkownika online, patrz str. iv. Zacięcie papieru w drukarce Wyjmij papier z drukarki. Jeśli papier znajduje się zbyt głęboko wewnątrz drukarki i nie można go wyjąć: 1 Naciśnij przycisk Zasilanie, aby wyłączyć drukarkę. 2 Pociągnij mocno arkusz papieru, aby go wyjąć. Jeśli nie możesz dosięgnąć papieru, ponieważ znajduje się zbyt głęboko wewnątrz drukarki: a Otwórz drzwiczki dostępu do nabojów i wyciągnij papier. b Zamknij drzwiczki dostępu do nabojów. 3 Naciśnij przycisk Zasilanie, aby włączyć drukarkę, a następnie wyślij dokument do drukowania. 17

22 Papier jest podawany nieprawidłowo lub podawanych jest kilka arkuszy jednocześnie Upewnij się, że: Używany jest papier zalecany dla drukarek atramentowych. Papier nie jest wpychany do drukarki na siłę. W drukarce nie ma zbyt wielu arkuszy papieru. Papier jest ładowany do drukarki we właściwy sposób. Prowadnica papieru dotyka lewej krawędzi papieru i nie powoduje wyginania papieru na podpórce. Drukarka jest umieszczona na płaskiej, równej powierzchni. W oknie Właściwości drukarki, Preferencje drukowania lub w programie sterującym skanowaniem i kopiowaniem został wybrany prawidłowy rodzaj i rozmiar papieru. Brak komunikacji z drukarką lub skanerem 1 Odłącz, a następnie podłącz ponownie kabel USB. 2 Odłącz, a następnie podłącz ponownie zasilacz. 3 Uruchom ponownie komputer. Uwaga: Jeśli nadal wyświetlany jest błąd, należy odinstalować, a następnie zainstalować ponownie oprogramowanie urządzenia Lexmark X84-X85. Aby uzyskać pomoc, zobacz str. 20. Inne komunikaty o błędach 1 Wyłącz drukarkę. 2 Zaczekaj kilka sekund, a następnie ponownie włącz drukarkę. Uwaga: Być może będzie potrzebne ponowne wysłanie dokumentu do drukowania. 18

23 Dokument nie jest drukowany Upewnij się, że naboje są prawidłowo zainstalowane. Aby uzyskać pomoc, zobacz str. 3. Użyj nieuszkodzonego kabla USB. Sprawdź stan drukarki, aby upewnić się, że drukowanie dokumentu nie zostało wstrzymane. Aby sprawdzić stan drukarki: 1 Kliknij kolejno polecenia Start Ustawienia Drukarki. 2 Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki Lexmark X84-X85. 3 Upewnij się, że opcja Wstrzymaj drukowanie nie jest zaznaczona. 4 Wydrukuj stronę testową. 5 Sprawdź używaną aplikację. Dokument jest drukowany powoli Zamknij nieużywane aplikacje. W oknie Właściwości drukarki, Preferencje drukowania lub w programie sterującym skanowaniem i kopiowaniem na karcie Dokument/Jakość zaznacz opcję Normalna lub Szybko. Pomoc na ten temat można znaleźć w Podręczniku użytkownika online. Rozważ możliwość zwiększenia ilości pamięci RAM w komputerze. Uwaga: Fotografie lub dokumenty zawierające grafikę mogą być drukowane dłużej niż zwykły tekst. Odinstalowywanie i ponowne instalowanie oprogramowania drukarki Jeśli oprogramowanie drukarki nie działa prawidłowo lub podczas próby korzystania z drukarki wyświetlany jest komunikat o błędzie komunikacji, konieczne może być odinstalowanie, a następnie ponowne zainstalowanie oprogramowania drukarki. 19

24 Odinstalowywanie oprogramowania 1 Odłącz kabel USB. 2 Kliknij kolejno polecenia Start Programy Lexmark X84-X85 Odinstaluj. 3 Wykonaj polecenia wyświetlane na ekranie, aby odinstalować oprogramowanie drukarki. 4 Uruchom ponownie komputer. Instalowanie oprogramowania Użytkownicy systemu Windows: 1 Odłącz kabel USB. 2 Włóż dysk Lexmark X84-X85 CD, aby zainstalować ponownie oprogramowanie. 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie monitora. Uwaga: Nie podłączaj kabla USB, zanim nie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Problemy dotyczące faksowania W przypadku problemów związanych z wysyłaniem lub odbieraniem faksów upewnij się, że: W komputerze zainstalowany jest działający faks-modem. Zainstalowane zostało oprogramowanie faksu zawarte na dysku CD2. Używany sterownik faksu jest ustawiony jako domyślny w programie sterującym skanowaniem i kopiowaniem. Aby sprawdzić lub wybrać domyślny sterownik faksu: 1 Kliknij kolejno polecenie Start Programy Lexmark X84-X85 Program sterujący skanowaniem i kopiowaniem. 2 Kliknij kolejno polecenia Plik Ustawienia, a następnie wybierz kartę Kopiuj/Wyślij faks. Jeśli sterownika faksu, który ma być używany jako domyślny, nie ma na liście: 1 Kliknij opcję Ustawienia faksu. 2 Wybierz z listy sterownik faksu, który ma być używany jako domyślny. 3 Kliknij przycisk Wybierz. 20

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209 Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209 Spis treści 1 W jaki sposób?...3 2 Zapoznanie z HP All-in-One Elementy drukarki...5

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości:

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Spis treści 1 Pomoc urządzenia HP Deskjet F2200 All-in-One series...7 2 HP All-in-One opis Urządzenie HP

Bardziej szczegółowo

Drukarka wielofunkcyjna X642e

Drukarka wielofunkcyjna X642e Drukarka wielofunkcyjna X642e Podręcznik użytkownika Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. 2006

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Spis treści 1 Pomoc HP Photosmart 5510 series...3 2 Zapoznanie z HP Photosmart Elementy drukarki...5 Funkcje panelu sterowania...6 Spis treści 3 W jaki sposób?...7 4 Drukowanie

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika OK COLOR LASERJET PRO MFP Podręcznik użytkownika X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Podręcznik użytkownika

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Podręcznik użytkownika HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Podręcznik użytkownika HP z serii Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One Podręcznik użytkownika Informacje dotyczące praw autorskich 2007 Copyright

Bardziej szczegółowo

MX-M182D MX-M202D MX-M232D CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MX-M182D MX-M202D MX-M232D CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: MX-M8 MX-M8D MX-M0D MX-MD CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI WSTĘP... KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI... RÓŻNICE MIĘDZY MODELAMI... 5 INSTALACJA ZANIM ZAINSTALULESZ OPROGRAMOWANIE...

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Drukarka laserowa Brother HL-L9200CDWT Dla użytkowników niedowidzących Niniejszy podręcznik można przeczytać przy użyciu czytnika ekranowego, zamieniającego tekst na mowę. Przed

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425 LASERJET PRO 400 MFP Podręcznik użytkownika M425 Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet Pro 400 MFP M425 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2012 Copyright Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po podstawowych funkcjach -użytkowanie bez komputera-

Przewodnik po podstawowych funkcjach -użytkowanie bez komputera- Przewodnik po podstawowych funkcjach -użytkowanie bez komputera- Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 Funkcje panelu sterowania Panel sterowania... 5 Obsługiwanie

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015 instrukcja obsługi Drukarka serii HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 instrukcja obsługi Prawa autorskie Prawa autorskie Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Wersja 0 POL Jeśli potrzebujesz pomocy Serwisu Prosimy o wypełnienie poniższej informacji do wykorzystania w przyszłości: Numer model MFC-253CW,

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Oprogramowania

Instrukcja Oprogramowania Instrukcja Oprogramowania Niektóre modele nie są dostępne we wszystkich krajach. dla użytkowników modeli DCP: niniejsza dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC, jak i DCP. Oznacza to, że nazwa MFC używana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2013 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DS-620

Podręcznik użytkownika DS-620 Podręcznik użytkownika DS-620 DS-720D DS-620 DS-720D Wersja A POL Korzystanie z dokumentacji Dziękujemy za zakup urządzenia Brother! Przeczytanie dokumentacji pomoże w pełnym wykorzystaniu zalet urządzenia.

Bardziej szczegółowo