Jøtul MF 3. Jøtul MF 3. Instrukcja wersja P05. PL - Instrukcja montażu i obsługi 2. Rysunki 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jøtul MF 3. Jøtul MF 3. Instrukcja wersja P05. PL - Instrukcja montażu i obsługi 2. Rysunki 8"

Transkrypt

1 Jøtul MF 3 Instrukcja wersja P05 Jøtul MF 3 PL - Instrukcja montażu i obsługi 2 Rysunki 8 Jøtul MF 3 Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje montażu i obsługi. Instrukcję załączoną do produktu należy przechowywać przez cały okres użytkowania produktu.

2 POLSKI Spis treści Instrukcja montażu i obsługi 1.0 Zgodność z przepisami Dane techniczne Środki bezpieczeństwa Montaż Obsługa Konserwacja Serwis Wyposażenie opcjonalne Problemy - rozwiązywanie... 7 Rysunki Zgodność z przepisami Montaż kominka należy wykonać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. W trakcie montażu urządzenia należy przestrzegać wszelkich przepisów lokalnych, jak również przepisów odnoszących się do norm państwowych lub europejskich. Do produktu dołączono instrukcję montażu z danymi technicznymi oraz instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instalację można użytkować wyłącznie po kontroli przeprowadzonej przez uprawnionego kontrolera. Tabliczka z danymi produktu wykonana z materiału żaroodpornego przytwierdzona jest do produktu. Tabliczka ta zawiera informacje dotyczące identyfikacji oraz dokumentacji produktu. 2.0 Dane techniczne Materiał żeliwo Wykończenie farba czarna Opał: drewno Długość polan max.: 40 cm Podłączenie: górne / tylne Średnica rury dymnej: ø 150 mm, min. 177 cmc Przybliżona waga: 124 kg Widok i wymiary patrz Rys. 1 Dane techniczne zgodnie z EN Drewno Brykiet węglowy Znamionowa moc grzewcza: 6,5 kw 6,5 kw Przepływ masy gazów: 4,8 g/s 6,7 g/s Zalecany ciąg kominowy: 12 Pa 12 Pa Wydajność: kw kw Emisja CO (13% Oc) 0,30% 0,63% Temperatura gazów spalinowych: 330 C 228 C Na każdym z naszych produktów widnieje etykieta pokazująca numer seryjny oraz rok produkcji. Numer ten należy wpisać w miejscu wskazanym w instrukcji obsługi. Numer ten należy podać przy każdym kontakcie ze sklepem lub firmą Jøtul Numer seryjny 2

3 3.0 Środki bezpieczeństwa Montaż i instalację kominka należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przeciwpożarowego. Przewód dymowy, do którego ma zostać podłączone palenisko, powinien być skontrolowany przez mistrza kominiarskiego. Wydaną opinię kominiarską należy przechowywać przez cały okres użytkowania kominka. 3.1 Ochrona przeciwpożarowa Każde użycie kominka może powodować zagrożenie. Dlatego też należy przestrzegać następujących zaleceń: Upewnij się, że meble oraz inne łatwopalne materiały nie znajdują się zbyt blisko kominka. Jeżeli chcesz zakończyć palenie, pozwól ogniowi zgasnąć. Nigdy nie gaś ognia wodą. Kominek nagrzewa się podczas użytkowania, co może spowodować oparzenia w przypadku dotknięcia nagrzanych części. Usuwaj popiół tylko wtedy, kiedy kominek jest zimny. Popiół może zawierać żar i dlatego powinien być przechowywany w niepalnym pojemniku ustawionym na niepalnym podłożu. Popiół musi zostać w należyty sposób utylizowany lub wysypany na zewnątrz, jeśli nie stwarza zagrożenia pożarowego. 3.2 Doprowadzenie powietrza Ostrzeżenie! Prosimy upewnić się, że dostarczana jest wystarczająca ilość powietrza zewnętrznego do pomieszczenia, w którym ma być zainstalowany kominek. Niewystarczająca ilość powietrza lub podciśnienie może powodować cofanie się gazów spalinowych do pokoju. Jest to bardzo niebezpieczne! Objawy to między innymi: zapach dymu, senność, nudności i złe samopoczucie. Upewnij się, że wentylacja w pomieszczeniu, gdzie znajduje się kominek, jest drożna. Unikaj stosowania wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu z kominkiem. Może to spowodować podciśnienie i wsteczny ciąg w kominie, czego skutkiem będzie cofanie się dymu. 4.0 Montaż Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy kominek nie posiada żadnych uszkodzeń. Produkt jest ciężki! Należy podnosić oraz montować kominek z pomocą innych osób. 4.1 Przed montażem 1. Rozpakuj piec. By zmniejszyć ciężar produktu wyjmij z jego wnętrza półkę popiołową, ruszt popielnika, popielnik, króciec dymny i plastikowy woreczek z częściami. Jeśli to konieczne wyjmij także półkę dopalającą i płyty wewnętrzne. 2. Zdejmij górną ścianę pieca. Teraz piec jest lżejszy do przenoszenia i ustawienia w miejscu montażu. 3. Po podłączeniu pieca, zamocuj półkę popiołową w szczelinę w dole otworu drzwiowego. (Rys. 2C). 4. Przykręć gałkę klamki drzwiowej (Rys. 2D). Montaż króćca dymnego (Rys. 3,4,5) Piece Jøtul MF 3 jest fabrycznie przystosowany do tylnego podłączenia wylotu spalin. Zamocuj za pomocą wkrętów M6x20 króciec dymny (Rys. 3) na tylnym wylocie spalin (Rys. 4A). Jeżeli piec będzie posiadał górny wylot spalin, zdemontuj ze ściany górnej zaślepkę, odkręcając śrubę M6x16 mocującą poprzeczkę (Rys. 5A), i umieść ją na tylnym wylocie spalin. W odsłoniętym wylocie górnym zamontuj króciec dymny. 4.2 Podłoga Nośność podłoża Nośność podłoża (podłogi) należy dostosować do parametrów kominka. Por. «2.0 Dane techniczne» w zakresie specyfikacji dotyczącej wagi. Ochrona podłogi przed zapaleniem Jeśli piec ma być zamontowany na podłodze palnej, z tyłu pieca powinna być zamontowana blacha osłonowa (wyposażenie opcjonalne) w celu ochrony podłogi przed promieniowaniem cieplnym. Patrz punkt 8.0 Wyposażenie dodatkowe. Podłogę wokół pieca należy chronić płytą wykonaną z metalu lub innego materiału niepalnego o grubości minimum 0,9 mm. Zaleca się, aby podłoga, która nie jest przymocowana do podłoża tzw. podłoga pływająca została usunięta podczas instalacji pieca. Wszelkie wykładziny pokrywające podłogę, wykonane z materiałów łatwopalnych, takich jak linoleum, dywany itp. należy usunąć spod blachy podłogowej. Wymagania dotyczące zabezpieczenia podłóg łatwopalnych przed kominkiem (patrz Rys. 1) Przednia płyta ochronna musi być wykonana zgodnie z przepisami prawa krajowego. W sprawie ograniczeń oraz wymogów dotyczących instalacji prosimy o kontakt z miejscowymi władzami budowlanymi 4.3 Ściany POLSKI Odległość od ściany wykonanej z materiałów łatwopalnych zabezpieczonej izolacją (Rys. 1) Wymagania dotyczące izolacji 80 mm wełna mineralna o gęstości 120 kg/md z jednostronnym pokryciem folią aluminiową lub kominkową płytą izolacyjną o grubości min. 30 mm (pytaj u swego sprzedawcy). Odległość od ściany z materiału palnego chronionych murem ogniowym (Rys.1) Wymagania dla ściany ogniowej Ściana ogniowa musi posiadać grubość min. 100 mm i być wykonana z cegły, betonu lub lekkiego betonu. Inne materiały i struktury mogą być stosowane z odpowiednią dokumentacją, oraz spełniać muszą wymogi norm krajowych. W sprawie ograniczeń oraz wymogów dotyczących instalacji prosimy o kontakt z miejscowymi władzami budowlanymi. Odległość od ściany z materiału niepalnego (Rys. 1) Pojęcie ściana z materiału niepalnego należy rozumieć jako nienośną ścianę wykonaną z cegły lub betonu. 3

4 POLSKI 4.4 Strop Należy zachować odległość min mm pomiędzy piecem a stropem wykonanym z palnych materiałów. 4.5 Komin i rury podłączeniowe Piec należy podłączyć do kanału dymowego za pomocą rur podłączeniowych przeznaczonych do podłączeń palenisk na paliwa stałe zgodnie ze specyfikacją w «2.0 Dane techniczne». Powierzchnia przekroju poprzecznego kanału dymowego musi być co najmniej równa powierzchni przekroju poprzecznego wylotu spalin zgodnie ze specyfikacją w «2.0 Dane techniczne». Można podłączyć więcej palenisk na paliwa stałe do tego samego kanału dymowego, jeżeli zezwalają na to przepisy lokalne oraz gdy jest odpowiedni przekrój kanału dymowego. Podłączenie do komina prefabrykowanego musi być zgodne z instrukcją podłączeń dla tego typu kominów. Przed wykonaniem otworów podłączeniowych w kominie, należy przeprowadzić test montażowy w celu wyznaczenia miejsca podłączenia. Minimalne wymiary podłączenia pokazane są na Rys. 1. Sprawdź czy przewód dymny na całej swojej długości jest skierowany ku górze, aż do połączenia z kominem. By umożliwić późniejsze usuwanie sadzy z rur podłączeniowych zastosuj kolano z otworem rewizyjnym. Zwróć uwagę, aby połączenia były elastyczne, tzn. nie mogą być ciasno spasowane. Pozwala to uniknąć powstawaniu pęknięć. WAŻNE! Prawidłowe i szczelne podłączenie jest istotne dla prawidłowego funkcjonowania produktu. Ciężar nie może być przeniesiony z konstrukcji obudowy kominka na komin. Obudowa kominka nie może utrudniać ruchów komina i nie może ona być przymocowana do komina. By uzyskać zalecany ciąg w kominie patrz «2.0 Dane techniczne». Jeśli ciąg jest zbyt silny, należy zainstalować szyber przewodu kominowego w celu zmniejszenia ciągu. W przypadku pożaru komina: Zamknij wszystkie przepustnice i szybry Zamknij drzwi paleniska Sprawdź, czy na strychu lub w piwnicy pojawił się dym Zadzwoń do straży pożarnej Przed ponownym użyciem komina po pożarze, uprawniona osoba musi sprawdzić instalację w celu zapewnienia, że jest w pełni funkcjonalna. 4.6 Kontrola funkcji (Rys. 6) Gdy piec jest już złożony, zawsze należy sprawdzić funkcje sterujące. Ruchome elementy powinny poruszać się z łatwością i funkcjonować w prawidłowy sposób. Piece Jøtul MF 3 jest wyposażony w następujące funkcje: Sterowanie przepustnicą drzwi popielnika (Rys. 2A) Sterowanie cięgnem powietrza do palenia (Rys. 2B) Pozycja w lewo zamknięty Pozycja w prawo całkowicie otwarty 5.0 Obsługa 5.1 Wybór paliwa Zawsze należy używać wysokiej jakości drewna lub brykietów z węgla (patrz punkt 5.6). To daje najlepsze rezultaty, inne paliwa mogą spowodować uszkodzenie pieca. 5.2 Definicja dobrej jakości drewna opałowego według Jøtul Poprzez dobrą jakość drewna opałowego rozumiemy polana np. z brzozy, buku, oraz dębu. Drewno dobrej jakości powinno być wysuszone do poziomu zawartości wody ok. 20%. Aby to osiągnąć, drzewo należy ściąć co najmniej późną zimą lub wczesną wiosną. Powinno zostać pocięte oraz ułożone na stosie w sposób umożliwiający cyrkulację powietrza. Stosy drewna powinny zostać zabezpieczone tak, aby uniknąć nadmiernej absorpcji wody deszczowej. Jesienią drewno powinno być schowane wewnątrz do zastosowania w okresie zimowym. Ilość energii uzyskiwanej z 1 kg drewna waha się nieznacznie. Z drugiej jednak strony ciężar właściwy różnych rodzajów drewna różnią się znacząco. Na przykład, dana ilość jodły wyprodukuje mniej kwh energii, niż ta sama ilość dębu, który ma większy ciężar właściwy. Energia wyprodukowana z 1 kg dobrej jakości drewna to ok. 3,8 kwh. Z 1 kg całkowicie suchego drewna (0% wilgotności) można uzyskać ok. 5 kwh, podczas gdy z drewna o wilgotności 60% tylko około 1,5 kwh/kg. Konsekwencje stosowania wilgotnego drewna to między innymi: Pojawienie się sadzy/smoły na szybie kominka oraz w kominie. Kominek daje mniej ciepła. Ryzyko pożaru jako konsekwencja akumulacji sadzy w kominku, przewodzie kominowym lub kominie. Drewno trudno się pali, a w efekcie ogień gaśnie. Nigdy nie należy rozpalać ognia przy użyciu następujących materiałów: Śmieci, toreb plastikowych itp. Malowanego lub impregnowanego drewna (wysoce toksyczne). Płyt wiórowych lub płyt laminatu. Drewna wyrzuconego przez morze (zanieczyszczone solą). Mogą one uszkodzić urządzenie oraz zanieczyścić atmosferę. Uwaga. Nigdy nie stosuj do rozpalania ognia płynów łatwopalnych takich jak benzyna, nafta, alkohol lub podobnych. Może to spowodować zagrożenie dla ciebie oraz urządzenia. 5.3 Rozmiar oraz ilość opału Jøtul MF 3 posiada znamionową moc grzewczą 6,5 kw. Zużycie drewna przy znamionowym wypromieniowaniu ciepła: ok. 2,1 kg/h. Innym ważnym czynnikiem właściwego zużycia opału jest odpowiednia długość polan. Prawidłowy rozmiar polan to: Drewno do rozpałki: Długość: ok cm Średnica: 2-5 cm Ilość: 6-8 sztuk 4

5 POLSKI Drewno opałowe: Długość: ok. 30 cm Średnica: ok. 8 cm Waga: ok. 1,7 kg Ilość: 2 sztuki 5.4 Pierwsze rozpalania Rozpal ogień wg. instrukcji zawartych w «5.5 Codzienne użytkowanie». Podtrzymaj ogień przez kilka godzin wietrząc w tym czasie pomieszczenie w celu usunięcia wszelkiego dymu oraz zapachów. Powtórz tę czynność kilka razy. Uwaga! Zapach podczas pierwszego użycia kominka Urządzenia malowane: Piec może wydzielać drażniący zapach podczas pierwszego użycia. Przyczyną jest utwardzanie się powłoki malarskiej. Mimo, że powstały podczas tego procesu gaz nie jest toksyczny, pomieszczenie należy dokładnie wywietrzyć. Pozwól, by ogień palił się przy dużym dostępie powietrza do spalania, aż wszelkie ślady gazu znikną, a dym lub zapach nie będą wyczuwalne. 5.5 Codzienne użytkowanie spalanie drewna Prawidłowe użytkowanie pieca wymaga, aby przed dodaniem drewna odczekać aż poprzedni załadunek wypali się do żaru. Otwórz całkowicie oba regulatory dopływu powietrza (Rys. 2A i 2B). Umieść dwa średniej wielkości polana w kominku, po jednym z każdej strony paleniska. Zgnieć i włóż trochę gazet lub podpałkę pomiędzy polanami i dodaj trochę szczap na rozpałkę, a następnie umieść na górze średniej wielkości polano i podpal gazetę. Stopniowo zwiększaj rozmiar ognia (patrz pkt 5.3). Drzwi pieca pozostaw lekko uchylone do czasu, aż polana nie zajmą się ogniem. Zamknij drzwi oraz regulator powietrza do rozpalania kiedy drewno opałowe zapali się, a ogień pali się dobrze. (Użyj rękawicy, jeśli uchwyt jest gorący) Za pomocą regulatora powietrza do spalania (Rys. 2B) wyreguluj pożądany stopień spalania. Moc nominalną uzyskuje się, gdy regulator powietrza do spalania jest otwarty w ok. 40% a regulator popielnika (Rys. 2A) jest zamknięty. Dokładanie drewna do pieca 1. Drewno powinno wypalić się do żaru przed ponownym dołożeniem opału. Należy lekko otworzyć drzwiczki i pozwolić na wyrównanie się podciśnienia przed ich całkowitym otwarciem. 2. Dołożyć drewno i otworzyć całkowicie regulator na kilka minut do momentu, gdy dodane drewno się zapali. 3. Regulator (Rys. 2B) można zamknąć, gdy drewno pali się prawidłowo. UWAGA: Niebezpieczeństwo przegrzania: Nigdy nie wolno używać kominka w sposób, który powoduje jego przegrzanie. Przegrzanie występuje, gdy dokłada się zbyt wiele drewna lub występuje zbyt duży dopływ powietrza, co powoduje wytworzenie się nadmiernej temperatury. Oznaką przegrzania jest rozgrzanie części kominka do czerwoności. W takim przypadku należy natychmiast ograniczyć dopływ powietrza poprzez przymknięcie regulatorów. Jeżeli podejrzewa się zbyt duży lub zbyt mały ciąg w kominie, należy zwrócić się o pomoc do kominiarza. Patrz także «2.0 Dane techniczne» i «4.5 Komin i rury podłączeniowe», aby uzyskać dodatkowe informacje. 5.6 Definicja brykietów węglowych wg Jøtul Brykiet węglowy oznacza węgiel, który spełnia warunki specyfikacji podane w normie EN 13240, Tabela B.2 (Paliwo w brykietach do zastosowań wewnętrznych). Przykładem brykietu węglowego jest produkt o nazwie Phurnacite. 5.7 Pierwsze rozpalania Zapalić ogień zgodnie z opisem w «5.4 Pierwsze rozpalania». Częstotliwość dodawania brykietów węglowych: co ok. 135 min. Dokładana ilość brykietów: 1,45 kg 5.8 Codzienna eksploatacja Podczas spalania brykietów węglowych musi być zapewniony dopływ powietrza przez ruszt popielnika. Otworzyć całkowicie regulator w drzwiach popielnika (Rys. 2A). Otworzyć regulator powietrza do spalania (Rys. 2B). Zmiąć gazetę i ułożyć na niej na krzyż nieco drewna rozpałowego (patrz pkt. 5.3). Położyć na wierzch brykiety i zapalić gazety. Zostawić drzwiczki lekko otwarte do czasu, gdy drewno rozpałowe zapali się. Wraz ze zwiększaniem się ognia może stopniowo zamykać regulator powietrza do spalania (Rys. 2B). Za pomocą regulatora w drzwiczkach popielnika (Rys. 2B) wyreguluj pożądany stopień spalania. (Użyj rękawicy, jeśli uchwyt jest gorący). Dokładanie brykietów do pieca Gdy trzeba dołożyć brykiety, należy najpierw przegarnąć żar w palenisku, aby popiół opadł do popielnika. Następnie dodać brykiety, jednak nie więcej niż określono w «5.7 Pierwsze rozpalania». W trakcie dodawania brykietów należy otworzyć regulator w drzwiczkach popielnika, aby uzyskać wymaganą temperaturę spalania. Następnie należy ustawić regulator w poprzedniej pozycji. Usuwanie popiołu Nie należy dopuszczać do gromadzenia się popiołu na ruszcie, gdyż może to powodować jego przegrzewanie i deformację. 5.9 Termometr Podczas palenia brykietem z węgla zalecamy stosowanie termometru do pieców. Termometr można kupić w dobrze zaopatrzonych sklepach z kominkami. Należy umieścić go na górnej części pieca. Wielokrotne przegrzewanie pieca (temperatury przekraczające 280 C) może spowodować konieczność wymiany części, które nie są objęte gwarancją. 5

6 POLSKI 5.10 Używanie kominka podczas okresu przejściowego między zimą a wiosną Podczas okresu przejściowego z nagłymi zmianami temperatur, lub podczas trudnych warunków wietrznych, w kominku mogą wystąpić zakłócenia w ciągu kominowym, powodujące nieulatywanie gazów dymowych. Należy wtedy używać mniejszych polan oraz mocniej otworzyć regulatory dopływu powietrza, aby drewno paliło się lepiej i szybciej. Spowoduje to wyższą temperaturę gazów spalinowych, a ciąg kominowy zostanie podtrzymany. Aby uniknąć zbytniego nagromadzenia się popiołu usuwaj go w miarę potrzeb Patrz «6.2 Usuwanie popiołu». 6.0 Konserwacja 6.1 Czyszczenie szyby Piec Jøtul MF 3 wyposażony jest w system samooczyszczania się szyby. Zassane do pieca powietrze kierowane jest na górną, wewnętrzną część szyby, następnie na dół ku jej dolnej krawędzi. Podczas tego procesu sadze odpychane są od powierzchni szyby nie powodując jej zabrudzenia. Niektóre rodzaje sadzy zawsze będą przyklejać się do szyby. Stopień zabrudzenia zależeć będzie od aktualnego ciągu kominowego oraz regulacji dopływu powietrza do spalania, a także od wilgotności spalanego drewna. Większość sadzy zazwyczaj się spali, kiedy dopływ powietrza jest całkowicie otwarty, a ogień w kominku pali się pełną mocą. Dobra rada! Jeżeli szyba nie jest mocno zabrudzona, zwilż ręcznik papierowy ciepłą wodą i dodaj trochę popiołu z komory paleniskowej (nie może być zanieczyszczony piaskiem). Przetrzyj nim szybę, a następnie wyczyść ją czystą wodą. Jeśli konieczne jest dokładniejsze czyszczenie szyby, zalecamy użycie środka czyszczącego do szyb (postępuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu). 6.2 Usuwanie popiołu Piec Jøtul MF 3 jest wyposażony w popielnik, który ułatwia usuwanie popiołu. Przegarnąć popiół przez ruszt do popielnika (Rys. 7). Używając rękawicy wyjmij popielnik. Nie należy dopuścić do przepełnienia popielnika, które uniemożliwiłoby wpadanie popiołu przez ruszt. Wsyp popiół z popielnika do metalowego pojemnika ze szczelną pokrywą. Przed ponownym włożeniem popielnika upewnij się, że komora jest całkowicie pusta. Drzwiczki do popielnika powinny być mocno zamknięte, gdy piec jest eksploatowany. Patrz także poniższy opis dotyczący usuwania popiołu i «3.0 Środki bezpieczeństwa». 6.3 Czyszczenie i usuwanie sadzy Osad z sadzy może się kumulować na powierzchniach wewnętrznych kominka podczas użytkowania. Sadza jest dobrym izolatorem i dlatego też zmniejsza ona wydajność grzewczą kominka. Osady te można łatwo usunąć stosując środek do usuwania sadzy. Aby uniknąć tworzenia się warstw smolistych w kominku, należy regularnie pozwalać ogniowi palić się pełną mocą, w celu ich usunięcia. Raz do roku należy wyczyścić wnętrze kominka w celu osiągnięcia najlepszych efektów grzewczych urządzenia. Podczas tej czynności należy zdemontować wszystkie płyty wewnętrzne i usunąć nagromadzony za nimi popiół. Dobrym pomysłem jest wykonanie takiego czyszczenia przy okazji czyszczenia komina oraz przewodów kominowych. 6

7 6.4 Czyszczenie rur podłączeniowych oraz komina Komin należy czyścić okresowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub w przypadku stwierdzenia jego mocnego zabrudzenia sadzą. W trakcie czyszczenia przewodu dymowego, kominiarz ma obowiązek wyczyścić również rury łączące kominek z kanałem dymowym, usunąć sadze zgromadzone w wyczystce oraz dokonać oceny stanu technicznego komina. Wszelkie zauważone pęknięcia i nieszczelności muszą być naprawione przed ponownym rozpaleniem kominka. W przypadku rur podłączeniowych zamontowanych z tyłu, podnieść górną ścianę korpusu i wyczyścić rury przez otwór. W przypadku rur podłączeniowych zamontowanych od góry, rury można czyścić przez wyczystkę lub przez drzwi pieca po wcześniejszym demontażu płyty dopalającej. Patrz pkt 7.1 opisujący procedurę czyszczenia takich rur. 6.5 Kontrola kominka Jøtul zaleca, by dokładnie dokonać własnej kontroli pieca po jego czyszczeniu. Należy sprawdzić wszelkie dostępne powierzchnie czy nie ma pęknięcia. Również należy sprawdzić, czy wszystkie spoiny są szczelne oraz czy uszczelki znajdują się we właściwych miejscach. Wszystkie uszczelki i sznury wykazujące ślady zużycia lub odkształcenia muszą zostać wymienione. Aby tego dokonać należy dokładnie wyczyść rowki z resztek starego uszczelnienia i kleju. Po odkurzeniu, rowek odtłuszczamy przecierając denaturatem. Gdy denaturat odparuje należy zastosować klej ceramiczny i wcisnąć nową uszczelkę lub sznur dokładnie w odpowiednie miejsce. Klej ceramiczny oraz odpowiednie sznury i uszczelki są dostępne w miejscowym sklepie Jøtul. 6.6 Konserwacja powierzchni zewnętrznych Urządzenia malowane mogą zmienić kolor po kilku latach użytkowania. Przed nałożeniem nowej warstwy farby powierzchnię należy oczyścić ze wszelkich luźnych cząsteczek i dokładnie odtłuścić. Odpowiednią farbę można nabyć w miejscowym sklepie Jøtul. 7.0 Serwis Ostrzeżenie! Jakiekolwiek zmiany w konstrukcji pieca są niedopuszczalne i mogą być przyczyną jego uszkodzenia i utraty gwarancji. Należy stosować tylko oryginalne części zamienne 7.1 Wymiana płyt wewnętrznych / wewnętrznej płyty dennej (Rys. 7) 1. Wyjmij listwę zębową (Rys. 7C). 2. Unieś półkę dymową do przodu i na bok i wyjmij ją przez drzwiczki ta wermakulitowa). 3. Zdemontuj boczne płyty paleniskowe (Rys. 2E), podnosząc je nieznacznie, a następnie wyciągając na zewnątrz. 4. Wyjmij ruszt popielnika, a następnie unieś i wyjmij wewnętrzną płytę denną (Rys. 7A i 7B). 5. Nowe płyty włóż w odwrotnej kolejności: najpierw dolną, następnie tylną i boczne. 8.0 Wyposażenie opcjonalne Zestawy i elementy podłączeniowe SF40M08M001 zestaw podłączeniowy ø160 do Jøtul F 3 TD / Jøtul F 8 TD - tył SF40M08M002 zestaw podłączeniowy ø160 do Jøtul F 3 TD / Jøtul F 8 TD - góra TS40H019 rura ø150 łącznik do Jøtul F 3 TD / Jøtul F 8 TD TS40K002 radiator ø160 do Jøtul F 3 TD / Jøtul F 8 TD Grill TS55A003 grill do Jøtul F 3 TD / Jøtul F 8 TD Płyta grzejna TS55Z001 płyta grzejna do Jøtul F 3 TD / Jøtul F 8 TD Płyty podłogowe patrz cennik 9.0 Przyczyny problemów z obsługą - rozwiązywanie Niedostateczny ciąg Sprawdź długość komina oraz sprawdź czy jest ona zgodna z przepisami prawa krajowego. (Patrz również «2.0 Dane techniczne» oraz «4.5 Komin oraz przewód kominowy».) Upewnij się, że minimalny przekrój komina jest zgodny z «2.0 Dane techniczne» w instrukcji montażu. Upewnij się, że nic nie blokuje uchodzenia gazów dymowych: gałęzie, drzewa, gniazda ptaków w kanale dymowym itp. Jeśli zachodzi podejrzenie nadmiernego/niedostatecznego ciągu w kominie, skonsultuj się ze specjalistą w celu dokonania czyszczenia, pomiarów oraz regulacji. Ogień po jakimś czasie gaśnie Upewnij się, że drewno jest odpowiednio suche. Sprawdź czy w domu jest podciśnienie, wyłącz wentylatory mechaniczne i otwórz okno blisko kominka. Sprawdź, czy regulatory dopływu powietrza są otwarte. Sprawdź, czy wylot przewodu kominowego jest drożny. Na szybie zbiera się duża ilość sadzy POLSKI Niektóre rodzaje sadzy zawsze będą przyklejać się do szyby, ale ilość sadzy zależy od: Gatunku spalanego drewna. Wilgotności opału. Miejscowych warunków ciągu kominowego. Otwarcia regulatorów dopływu powietrza. Większość rodzajów sadzy zazwyczaj spali się, kiedy regulatory dopływu powietrza będą całkowicie otwarte, a ogień w kominku będzie palił się pełną mocą. (Patrz «6.1 Czyszczenie szyby dobra rada».) 7

8 Jøtul MF 3 / F 3 TD Rys. 1 Minimalne wymiary płyty podłogowej Odległości od palnej ściany. X / Y= zależy od przepisów krajowych. * Z zamontowaną osłoną blaszaną Strefa radiacji 600 Jøtul MF 3 Jøtul F 3 TD Odległości od niepalnej ściany x Y * * * * 590 * Ściana palna Ściana niepalna Podane wymiary odnoszą się do produktów niewykończonych. Po malowaniu lub emaliowaniu, wymiary mogą się różnić nieznacznie P02 8

9 Rys. 2 Rys. 3 B E D C A Rys. 4 A Rys. 5 A Rys. 6 Rys. 7 A B A C 9

10 Jøtul Polska Sp.z o.o Draw.no P05 Maj 2010 Firma Jøtul prowadzi politykę stałego poprawiania i ulepszania swoich wyrobów. Mogą zatem, w każdej chwili, bez uprzedzenia, ulec zmianie specyfikacje, wzornictwo, materiał, czy wymiary. Działanie i wygląd naszych wyrobów zależą od zmiennych czynników, takich jak jakość instalacji i działanie systemu usuwania spalin. Jakość Jøtul AS funkcjonuje w oparciu o system kontroli NS-EN ISO 9001 obejmujący rozwój, produkcję i dystrybucję pieców i wkładów kominkowych. Ta polityka daje naszym klientom poczucie bezpieczeństwa i zapewnia najwyższą jakość produktu, co jest wynikiem wieloletnich doświadczeń istniejącej od 1853 roku firmy Jøtul. Jøtul Polska Sp. z o.o. Polska, Gdańsk ul. Twarda 12 A

PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5. Jøtul FS 381 SS

PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5. Jøtul FS 381 SS Jøtul FS 381 Jøtul FS 381 PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5 Jøtul FS 381 BP Jøtul FS 381 SS Instrukcje załączone do produktu należy przechowywać przez cały okres jego użytkowania. POLSKI

Bardziej szczegółowo

Jøtul I 530 Flat. Jøtul I 530 Flat. Jøtul I 530 Flat. PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 6

Jøtul I 530 Flat. Jøtul I 530 Flat. Jøtul I 530 Flat. PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 6 Jøtul I 530 Flat Jøtul I 530 Flat PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 6 Jøtul I 530 Flat PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje załączone

Bardziej szczegółowo

Jøtul I 160. Jøtul I160. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 6

Jøtul I 160. Jøtul I160. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 6 Jøtul I 160 Jøtul I160 PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 6 Jøtul I 160 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje załączone

Bardziej szczegółowo

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Jøtul I 350 FL Jøtul I 350 FL PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 6 Jøtul I 350 FL PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje załączone do produktu

Bardziej szczegółowo

Jøtul F 3 TD. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5

Jøtul F 3 TD. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5 Jøtul F 3 TD Jøtul F 3 TD PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5 Jøtul F 3 TD PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje załączone

Bardziej szczegółowo

Jøtul wkłady kominkowe i piece

Jøtul wkłady kominkowe i piece Jøtul wkłady kominkowe i piece Instrukcja ogólna PL - Instrukcja ogólna użytkowania i obsługi 2 Jøtul XXXXXXX PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcję ogólnego użytkowania oraz obsługi.

Bardziej szczegółowo

Jøtul F 3 TD. Jøtul F 3 TD. Jøtul F 3 TD. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5

Jøtul F 3 TD. Jøtul F 3 TD. Jøtul F 3 TD. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5 Jøtul F 3 TD Jøtul F 3 TD PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5 Jøtul F 3 TD PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje załączone

Bardziej szczegółowo

Jøtul I 400. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 6

Jøtul I 400. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 6 Jøtul I 400 Jøtul I 400 PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 6 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje załączone do produktu

Bardziej szczegółowo

Jøtul FS I 350 FL

Jøtul FS I 350 FL Jøtul FS 350 - I 350 FL Jøtul FS 350 - I 350 FL Manual Version P09 PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 4 Jøtul FS 350 FL H Jøtul FS 350 FL L Instrukcje załączone do produktu należy przechowywać

Bardziej szczegółowo

Jøtul F 8 TD. Jøtul F 8 TD. Jøtul F 8 TD. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5

Jøtul F 8 TD. Jøtul F 8 TD. Jøtul F 8 TD. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5 Jøtul F 8 TD Jøtul F 8 TD PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5 Jøtul F 8 TD PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje załączone

Bardziej szczegółowo

Rama ozdobna do Jøtul I 600 FL

Rama ozdobna do Jøtul I 600 FL Rama ozdobna do Jøtul I 600 FL Rama ozdobna Jøtul I 600 FL PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 4 Rama ozdobna Jøtul I 600 FL PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390 Producent wkładów kominkowych INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390 Szanowni Państwo! Dziękujemy za to, że wybrali Państwo produkty marki BYRSKI Gratulujemy trafnej

Bardziej szczegółowo

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Jøtul I 530 FL Jøtul I 530 FL PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 6 Jøtul I 530 FL PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje załączone do produktu

Bardziej szczegółowo

Jøtul I 80 RH. Jøtul I 80 RH. Harmony, Panorama. Jøtul I 80 RH Harmony / Panorama. PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 6

Jøtul I 80 RH. Jøtul I 80 RH. Harmony, Panorama. Jøtul I 80 RH Harmony / Panorama. PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 6 Jøtul I 80 RH Harmony, Panorama Jøtul I 80 RH PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 6 Jøtul I 80 RH Harmony / Panorama PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

Bardziej szczegółowo

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Jøtul I 510 Jøtul I 510 PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 6 Jøtul I 510 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje załączone do produktu należy

Bardziej szczegółowo

Jøtul F 602 N. Jøtul F 602 N. Jøtul F 602 N. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5

Jøtul F 602 N. Jøtul F 602 N. Jøtul F 602 N. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5 Jøtul F 602 N Jøtul F 602 N PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5 Jøtul F 602 N PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Akumulacyjny wymiennik ciepła Jøtul I 350 FL / Jøtul I 400

Akumulacyjny wymiennik ciepła Jøtul I 350 FL / Jøtul I 400 kumulacyjny wymiennik ciepła Jøtul I 350 FL / Jøtul I 400 kumulacyjny wymiennik ciepła Jøtul I 350 FL / Jøtul I 400 PL - Instrukcja montażu 2 Masa akumulacyjna Jøtul I 350 FL / Jøtul I 400 PL - Przed użyciem

Bardziej szczegółowo

Jøtul F 602 N. Jøtul F 602 N. Jøtul F 602 N GD. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5

Jøtul F 602 N. Jøtul F 602 N. Jøtul F 602 N GD. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5 Jøtul F 602 N Jøtul F 602 N PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5 Jøtul F 602 N GD PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Jøtul I 18. Jøtul I 18. Panorama, Harmony. Jøtul I 18 Panorama / Harmony. PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 6

Jøtul I 18. Jøtul I 18. Panorama, Harmony. Jøtul I 18 Panorama / Harmony. PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 6 Jøtul I 18 Panorama, Harmony Jøtul I 18 PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 6 Jøtul I 18 Panorama / Harmony PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Piec wolnostojący Invicta - MOAÏ

Piec wolnostojący Invicta - MOAÏ Piec wolnostojący Invicta - MOAÏ Wyprodukowany we Francji żeliwny piec wolnostojący przystosowany do palenia ciągłego oraz nowoczesnych energooszczędnych domów, wyposażony w system spalania wtórnego oraz

Bardziej szczegółowo

Akumulacyjny wymiennik ciepła Jøtul I 18

Akumulacyjny wymiennik ciepła Jøtul I 18 kumulacyjny wymiennik ciepła Jøtul I 18 kumulacyjny wymiennik ciepła Jøtul I 18 PL - Instrukcja montażu 2 kumulacyjny wymiennik ciepła Jøtul I 18 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje

Bardziej szczegółowo

Jøtul F 600. Jøtul F 600. Jøtul F 600. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5

Jøtul F 600. Jøtul F 600. Jøtul F 600. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5 Jøtul F 600 Jøtul F 600 PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5 Jøtul F 600 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje załączone

Bardziej szczegółowo

Jøtul F 400. Jøtul F 400. Jøtul F 400. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 6

Jøtul F 400. Jøtul F 400. Jøtul F 400. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 6 Jøtul F 400 Jøtul F 400 PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 6 Jøtul F 400 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje załączone

Bardziej szczegółowo

Eclypsya. Pierwszy kominek wędrowny

Eclypsya. Pierwszy kominek wędrowny Pierwszy kominek wędrowny Eclypsya Kiedy zapada noc wędrowne plemiona pustynne rozpoczynają rozkładanie swoich namiotów w miejscu, do którego dotarły - tylko na jedną noc. Następnie zbierają się wokół

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kuchnia węglowa TK2 2. Kuchnia węglowa RETRO.4. Piec grzewczy PŁOMIEŃ 2 8. Piec grzewczy PŁOMIEŃ 3.10

Spis treści. Kuchnia węglowa TK2 2. Kuchnia węglowa RETRO.4. Piec grzewczy PŁOMIEŃ 2 8. Piec grzewczy PŁOMIEŃ 3.10 Spis treści Kuchnia węglowa TK2 2 Kuchnia węglowa RETRO.4 Piec grzewczy PŁOMIEŃ 1 6 Piec grzewczy PŁOMIEŃ 2 8 Piec grzewczy PŁOMIEŃ 3.10 1 Kuchnia węglowa TK2 Zastosowanie Kuchnie węglowe typu Tk2-610

Bardziej szczegółowo

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Zespół wodny Jøtul I 18 Zespół wodny Jøtul I 18 PL - Instrukcja montażu i obsługi 2 Wymiennik wodny Typ I Wymiennik wodny Typ II PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Jøtul F 500. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5

Jøtul F 500. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5 Jøtul F Jøtul F PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5 Jøtul F PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje załączone do produktu

Bardziej szczegółowo

Kominki Piece

Kominki Piece Kominki Piece ŻELIWNE PIECE KOMINKOWE Kominki Piece ŻELIWNE WKŁADY KOMINKOWE PRIME Tradycyjny wkład kominkowy wykonany w całości z POLSCE, z najwyższej jakości żeliwa w polskiej odlewni. Trwałe materiały,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Manta

Dokumentacja techniczna. Manta Dokumentacja techniczna Manta 0434215091400 Wstęp Dziękujemy serdecznie za zakupienie naszego wyrobu! Opis urządzenia grzewczego zapoznaje szczegółowo z konstrukcją, specyfikacją techniczną i obsługą

Bardziej szczegółowo

Dziennik ustaw nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku poz niniejszej instrukcji obsługi.

Dziennik ustaw nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku poz niniejszej instrukcji obsługi. 1 WYMAGANIA OGÓLNE W celu spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa p. pożarowego oraz bezpieczeństwa obsługi, przy montażu ogrzewacza w pomieszczeniu należy stosować się do wymagań określonych w:

Bardziej szczegółowo

Wymiennik wodny do Jøtul I 80 / Jøtul I 530 FL. PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

Wymiennik wodny do Jøtul I 80 / Jøtul I 530 FL. PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Zespół wodny Jøtul I 80 / Jøtul I 530 FL Zespół wodny Jøtul I 80 / Jøtul I 530 FL PL - Instrukcja montażu i obsługi 2 Wymiennik wodny do Jøtul I 80 / Jøtul I 530 FL PL - Przed użyciem prosimy dokładnie

Bardziej szczegółowo

PN-EN NS Instrukcja obsługi wersja Model 3

PN-EN NS Instrukcja obsługi wersja Model 3 PN-EN 13240 NS 3058 Instrukcja obsługi wersja 11 1 Model 3 Dziękujemy za okazane zaufanie ILD to gama bezpiecznych, efektywnych i charakteryzujących się wysoką jakością pieców wolno stojących na drewno,

Bardziej szczegółowo

Jøtul F 370. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 7. Jøtul F 371 Jøtul F 372 Jøtul F 373 Jøtul F 374 Jøtul F 375

Jøtul F 370. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 7. Jøtul F 371 Jøtul F 372 Jøtul F 373 Jøtul F 374 Jøtul F 375 Jøtul F 370 Jøtul F 370 PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 7 Jøtul F 371 Jøtul F 372 Jøtul F 373 Jøtul F 374 Jøtul F 375 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego

Bardziej szczegółowo

Jøtul F 370. Jøtul F 370. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 7. Jøtul F 371 Jøtul F 373 Jøtul F 374 Jøtul F 375 Jøtul F 377

Jøtul F 370. Jøtul F 370. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 7. Jøtul F 371 Jøtul F 373 Jøtul F 374 Jøtul F 375 Jøtul F 377 Jøtul F 370 Jøtul F 370 PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 7 Jøtul F 371 Jøtul F 373 Jøtul F 374 Jøtul F 375 Jøtul F 377 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego

Bardziej szczegółowo

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Jøtul I 80 RH lassic, Harmony, Panorama Jøtul I 80 RH PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 6 Jøtul I 80 RH lassic / Harmony / Panorama PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Jøtul I 18 Panorama, Harmony Jøtul I 18 PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 6 Jøtul I 18 Panorama / Harmony PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

PL Instrukcja montażu. Finse

PL Instrukcja montażu. Finse PL Instrukcja montażu Finse Nr wyrobu: FP-BWS01-301, FP-BWS07-301 14.09.2009 Informacje ogólne Wszystkie nasze wykładziny kominkowe wykonane są z niepalnego materiału. Wszystkie nasze wkłady kominowe podlegają

Bardziej szczegółowo

Rama ozdobna do Jøtul I 570 FL

Rama ozdobna do Jøtul I 570 FL Rama ozdobna do Jøtul I 570 FL Rama ozdobna do Jøtul I 570 FL PL - Instrukcja montażu 2 Rama ozdobna P Rama ozdobna SS PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI MONTAŻU I EKSPLOATACJI PIECA DO SAUNY STOVEMAN

ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI MONTAŻU I EKSPLOATACJI PIECA DO SAUNY STOVEMAN ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI MONTAŻU I EKSPLOATACJI PIECA DO SAUNY STOVEMAN Dane techniczne pieca do sauny Rodzaj pieca do sauny Stoveman 24 Model Stoveman 24 Nominalna moc grzewcza, w tym 22,6 kw moc grzewcza

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Nordby

Dokumentacja techniczna. Nordby Dokumentacja techniczna Nordby PL 0422017501400 PL Wstęp Dziękujemy serdecznie za zakupienie naszego wyrobu! Opis urządzenia grzewczego zapoznaje szczegółowo z konstrukcją, specyfikacją techniczną i obsługą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rys. 1 LOUNGE/LOUNGE.

Instrukcja obsługi. Rys. 1 LOUNGE/LOUNGE. Rys. 1 Instrukcja obsługi LOUNGE/LOUNGE R XTRA www.solidnekominki.pl otwarty zamknięty Dopływ powietrza pierwotnego / wtórnego SPIS TREŚCI 1. Dane techniczne str. 3 2. Ważne informacje str. 3 3. Właściwa

Bardziej szczegółowo

Jøtul F 100. Jøtul F 100. Instrukcja - Wersja P18. PL - Instrukcja Montażu z danymi technicznymi 2 Rysunki/Zdjęcia 6

Jøtul F 100. Jøtul F 100. Instrukcja - Wersja P18. PL - Instrukcja Montażu z danymi technicznymi 2 Rysunki/Zdjęcia 6 Jøtul F 100 Jøtul F 100 Instrukcja - Wersja P18 PL - Instrukcja Montażu z danymi technicznymi 2 Rysunki/Zdjęcia 6 PL - Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją Ogólne zasady eksploatacji i konserwacji.

Bardziej szczegółowo

Rama ozdobna do Jøtul I 18

Rama ozdobna do Jøtul I 18 Rama ozdobna do Jøtul I 18 Rama ozdobna Jøtul I 18 PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 4 Rama ozdobna Jøtul I 18 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

Bardziej szczegółowo

Piece i wkłady kominkowe

Piece i wkłady kominkowe Piece i wkłady kominkowe Jøtul F 270 koncept Moc nominalna: 6,5 kw Powierzchnia ogrzewana: 80 m 2 Długość polan: 30 cm Waga: około 130 kg Wyposażenie dodatkowe: panele boczne ze stali, panele boczne i

Bardziej szczegółowo

MAG" ze zbiornikiem wodnym

MAG ze zbiornikiem wodnym Instrukcja podłączenia i eksploatacji pieca na paliwo stałe MAG" ze zbiornikiem wodnym Należy zapoznać się z instrukcją przed ustawieniem i eksploatacją PRACOWNIA ŚLUSARSKA inż. ANDRZEJ CHWAJA 30-721 KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

Piece i wkłady kominkowe

Piece i wkłady kominkowe Piece i wkłady kominkowe Jøtul F 370 koncept Moc nominalna: 5,5 kw Powierzchnia ogrzewana: 60 m 2 Długość polan: 30 cm Wykończenie: czarna lub szara farba Waga: około 150 kg Wyposażenie dodatkowe: panele

Bardziej szczegółowo

Atraflam 16/ Atraflam 16/9 800 VL Atraflam 16/9 780 SF

Atraflam 16/ Atraflam 16/9 800 VL Atraflam 16/9 780 SF Atraflam 16/9 600-800-800 VL 780 SF Atraflam 16/9 600-800 Atraflam 16/9 800 VL Atraflam 16/9 780 SF PL Instrukcja montażu i obsługi 2 Rysunki 6 Instrukcje załączone do produktu należy przechowywać przez

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PIECO - KOMINKÓW MODELE Z RODZINY: AGATKA, ZUZIA, BLANKA, JAN

KARTA INFORMACYJNA PIECO - KOMINKÓW MODELE Z RODZINY: AGATKA, ZUZIA, BLANKA, JAN KARTA INFORMACYJNA PIECO - KOMINKÓW MODELE Z RODZINY: AGATKA, ZUZIA, BLANKA, JAN Piece-kominkowe kaflowe - modele z rodziny Agatka, Zuzia, Blanka, Jan są urządzeniami grzewczymi, przeznaczonymi do użytku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI WKŁADÓW KOMINKOWYCH PP435 PP440

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI WKŁADÓW KOMINKOWYCH PP435 PP440 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI WKŁADÓW KOMINKOWYCH PP435 PP440 1. Zalecenia i środki ostrożności Należy uważnie przeczytać instrukcję montażu i obsługi gdyż zawiera ona ważne informacje dotyczące instalacji

Bardziej szczegółowo

CENNIK WITNESS THE FLAME

CENNIK WITNESS THE FLAME CENNIK 01.07.2015 WITNESS THE FLAME JA21500 JAN21500 ATRAFLAM 16/9 600 Wkład kominkowy Atraflam 16/9 600 BP, szamot naturalny, z rusztem nr 6 Wkład kominkowy Atraflam 16/9 600 BP, szamot grafit, z rusztem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRAGON HERMES

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRAGON HERMES INSTRUKCJA OBSŁUGI DRAGON HERMES UNIROL Sp. z o.o 58-211 Uciechów ul. Wrocławska 2A tel. 74 831 00 50, fax 74 832 46 90 www.unirol.pl e-mail: unirol@unirol.pl "Różnicę stanowi jakość" Podjęliście Państwo

Bardziej szczegółowo

Piece i wkłady kominkowe

Piece i wkłady kominkowe Piece i wkłady kominkowe Jøtul Cube Palenisko: Jøtul I 200 FL, Jøtul I 400 FL Jøtul I 500 FL, Jøtul I 530 FL Materiał: A - aluminium, G - szkło L - kamień wulkaniczny Podłączenie: górne Średnica rury dymnej:

Bardziej szczegółowo

piece, wkłady, akcesoria

piece, wkłady, akcesoria Cennik detaliczny Ważny od 01.01.2010 Cennik detaliczny piece, wkłady, akcesoria Cennik detaliczny ważny od 01.01.2001 Wkłady kominkowe Jøtul I 600 FL Flat produkt grupy B 341195 + 341198 szyba płaska,

Bardziej szczegółowo

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18)

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18) Wymiennik do kominków INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka 39 33-300 Nowy Sącz tel./fax. (48 18) 443-41-32 www.inotec.pl, inotec@inotec.pl Spis treści; Spis treści;... 2 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

Marek Mika. Jak palić brykietem drzewnym w kominku? Krótka instrukcja.

Marek Mika. Jak palić brykietem drzewnym w kominku? Krótka instrukcja. Marek Mika Jak palić brykietem drzewnym w kominku? Krótka instrukcja. Brykiet drzewny to bardzo fajne paliwo, które idealnie nadaje się do kominka. Jest czyste, ekologiczne, łatwo się je przechowuje i

Bardziej szczegółowo

BIOKOMINKI Instrukcja obsługi

BIOKOMINKI Instrukcja obsługi BIOKOMINKI Instrukcja obsługi 1. Szczegółowe dane techniczne Biokominek LINATE: - waga: 63,5 kg - materiał: szkło; drewno - materiał pojemnika na biopaliwo: stal nierdzewna Rys. 1 Biokominek Linate 2 Biokominek

Bardziej szczegółowo

piece, wkłady, akcesoria

piece, wkłady, akcesoria Cennik detaliczny Ważny od 01.07.2009 Cennik detaliczny piece, wkłady, akcesoria Wkłady kominkowe Jøtul I 600 FL Flat produkt grupy B 341195 + 341198 szyba płaska, czarna farba, płyty Ornament 7 868,85

Bardziej szczegółowo

piece, wkłady, akcesoria

piece, wkłady, akcesoria Cennik detaliczny Ważny od 01.09.2010 Cennik detaliczny piece, wkłady, akcesoria Wkłady kominkowe Jøtul I 570 FL produkt grupy A0 341314 szyba płaska, czarna farba 6 147,54 7 500,00 TS39A001 popielnik

Bardziej szczegółowo

ATMOS DC18S kw + adaptacja na palnik peletowy - kocioł zgazujący drewno

ATMOS DC18S kw + adaptacja na palnik peletowy - kocioł zgazujący drewno Informacje o produkcie Utworzono 19-07-2017 ATMOS DC18S 14-20 kw + adaptacja na palnik peletowy - kocioł zgazujący drewno Cena : 5.875,00 zł Nr katalogowy : ATM_DC18S_ADAP_20KW Producent : Atmos Dostępność

Bardziej szczegółowo

Schemat instalacji. Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G. pl - PL / 01

Schemat instalacji. Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G. pl - PL / 01 Schemat instalacji Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G pl - PL 08.11 09 237 320 / 01 Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu przed ustawieniem - instalacją uruchomieniem.

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SKŁADOWE: 1. Śruba 2-3/4 2 szt. 8. Nakrętka 3/8 1 szt. 2. Śruba 1-15/16 2 szt. 9. Nakrętka zawiasowa 8 szt. 3. Śruba 1-3/4-5 szt.

ELEMENTY SKŁADOWE: 1. Śruba 2-3/4 2 szt. 8. Nakrętka 3/8 1 szt. 2. Śruba 1-15/16 2 szt. 9. Nakrętka zawiasowa 8 szt. 3. Śruba 1-3/4-5 szt. 99479 PL GRILL Przed przystąpieniem do montażu grila sprawdzić czy wszystkie elementy zostały załączone zgodnie z listą części. Dla wygody niektóre części mogą być wstępnie zmontowane. Ze względu na ryzyko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKA INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKA 1. WSTĘP typu PL 210 Montaż kominka powinien być wykonany przez wykwalifikowaną firmę. Tylko profesjonalny montaż daje nam pewność bezpiecznego i bezawaryjnego użytkowania przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i eksploatacji pieców na paliwo stałe firmy

Instrukcja podłączenia i eksploatacji pieców na paliwo stałe firmy Instrukcja podłączenia i eksploatacji pieców na paliwo stałe firmy Należy zapoznać się z instrukcją przed ustawieniem i eksploatacją P.H.U. EKOTERM / ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY ul. Dusznicka 9, 04-904 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia

INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia GRATULUJEMY PAŃSTWU WYBORU PIECÓW SAWO. PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PIECA PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. INSTALACJA PIECA Rys. 2 Minimalne odległości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI WKŁADU KOMINKOWEGO PP550 Slim

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI WKŁADU KOMINKOWEGO PP550 Slim INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI WKŁADU KOMINKOWEGO PP550 Slim 1. Zalecenia i środki ostrożności Należy uważnie przeczytać instrukcję montażu i obsługi gdyż zawiera ona ważne informacje dotyczące instalacji

Bardziej szczegółowo

Ecoval Cerval Cervalou

Ecoval Cerval Cervalou ul. Traugutta 40 lok. Nr 13 26-600 Radom http://www.kominki.ratur.pl e-mail: kominki@ratur.pl tel/ fax: 48 363 55 79 tel. kom: 502 262 593, 501 494 026 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Piec Wolnostojący Ecoval

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL KARTA OPIS WYROBU Schiedel Dual to nowoczesny komin wielofunkcyjny umożliwiający odprowadzanie spalin z kotłów na paliwa stałe gazowe i olejowe, w tym z kotłów kondensacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów.

Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów. Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL KARTA OPIS WYROBU Schiedel Dual to nowoczesny komin wielofunkcyjny umożliwiający odprowadzanie spalin z kotłów na paliwa stałe gazowe i olejowe, w tym z kotłów kondensacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Piec Wolnostojący Brulhaut 364102, 364103, 364104, 364105, 364106, 364107, 364108, 364109

Piec Wolnostojący Brulhaut 364102, 364103, 364104, 364105, 364106, 364107, 364108, 364109 Kominki GODIN Polska ul. Wielicka 25 30-552 Kraków www.godin.com.pl biuro@godin.com.pl tel/ fax 012 261 17 10 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Piec Wolnostojący Brulhaut 364102, 364103, 364104, 364105, 364106,

Bardziej szczegółowo

DTR INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I EKSPLOATACJI PIECA NA PALIWA STAŁE, TYPU HERKULES HERKULES

DTR INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I EKSPLOATACJI PIECA NA PALIWA STAŁE, TYPU HERKULES HERKULES DTR INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I EKSPLOATACJI PIECA NA PALIWA STAŁE, TYPU HERKULES HERKULES UWAGA!!! Przed przystąpieniem do podłączenia pieca i jego uruchomieniem należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

Sterownik spalania ABRA 6.1

Sterownik spalania ABRA 6.1 Nowości Sterownik spalania ABRA 6.1 Opcjonalnie dostępny z czujnikiem podciśnienia W nowym modelu rozszerzono poszczególne komponenty i dokonano praktycznych poprawek technicznych. Nowy sterownik ABRA

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. d9) PL (11) Wąchała Krzysztof, Zakopane, PL. Krzysztof Wąchała, Zakopane, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. d9) PL (11) Wąchała Krzysztof, Zakopane, PL. Krzysztof Wąchała, Zakopane, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114676 (22) Data zgłoszenia: 11.03.2004 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d9) PL (11)63013 (13)

Bardziej szczegółowo

Paleniska pieca bazowego

Paleniska pieca bazowego Paleniska pieca bazowego WGO WGO 2,0 WGO 3,0 WGO 4,5 Wolfshöher Tonwerke Telefon: +49 9153-9262-0 GmbH & Co. KG Telefax: +49 9153-4342 Wolfshöhe 2 Email: info@wolfshoehe.de Stand: 07.07.2016 D-91233 Neunkirchen

Bardziej szczegółowo

WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI

WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Copyright Ösel Tubs 1 Spis treści INFORMACJE OGÓLNE 3 BEZPIECZEŃSTWO 4 INSTALACJA WANNY 5 NAGRZEWANIE WANNY 8 KONSERWACJA WANNY 10 2 Informacje ogólne Drogi użytkowniku,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI. Gratulujemy Państwu zakupu nowego, opalanego drewnem pieca Scan!

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI. Gratulujemy Państwu zakupu nowego, opalanego drewnem pieca Scan! INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 Scan DSA 7-5 Gratulujemy Państwu zakupu nowego, opalanego drewnem pieca Scan! Zakupili Państwo produkt jednego z wiodących europejskich producentów pieców opalanych drewnem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

piece, wkłady, akcesoria

piece, wkłady, akcesoria Cennik detaliczny Ważny od 01.01.2012 Cennik detaliczny piece, wkłady, akcesoria Wkłady kominkowe Jøtul I 150 FL Na zamówienie 30023145 wkład kominkowy Jøtul I 150 FL, szara farba GP 3 170,73 3 900,00

Bardziej szczegółowo

Technologia w zgodzie z ekologią KOTŁY C.O.

Technologia w zgodzie z ekologią KOTŁY C.O. $#guid{09e5a16e-1d71-4 0CC-8F8 3-72874D7 46092}# $ Technologia w zgodzie z ekologią KOTŁY C.O. Kotły z automatycznym podawaniem paliwa SAS GRO-ECO Typ: wolnostojący, jednofunkcyjny Zakres mocy: 17 kw 272

Bardziej szczegółowo

MBZ PW 13 gilotyna. Dane techniczne ,00 zł. 7 dni MBZ/PW/13/G/W

MBZ PW 13 gilotyna. Dane techniczne ,00 zł. 7 dni MBZ/PW/13/G/W MBZ PW 13 gilotyna MBZ/PW/13/G/W Cena: 5 800,00 zł Opis: Kominek z zespołem wodnym przystosowany do intensywnego palenia. Wyjątkowa dbałość o detale, doskonałe parametry techniczne oraz precyzja wykonania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instalacja oraz obsługa ogrzewaczy na paliwo stałe. MODEL - ALEA,MELITA, DYSTRYBUTOR :

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instalacja oraz obsługa ogrzewaczy na paliwo stałe. MODEL - ALEA,MELITA, DYSTRYBUTOR : INSTRUKCJA OBSŁUGI instalacja oraz obsługa ogrzewaczy na paliwo stałe. MODEL - ALEA,MELITA, DYSTRYBUTOR : Higher Monika Godlewska Ul. Orlowicza 52, Walbrzych RYSUNEK POGLĄDOWY PIECA Z ZAZNACZENIEM : dolotów

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

CENNIK WITNESS THE FLAME

CENNIK WITNESS THE FLAME CENNIK 01.01.2016 WITNESS THE FLAME Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i publikowany jest jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Zawarte w cenniku ATRA ceny

Bardziej szczegółowo

Kocioł zgazujący węgiel brunatny i drewno ATMOS Kombi C18S kw z adaptacją na palnik peletowy

Kocioł zgazujący węgiel brunatny i drewno ATMOS Kombi C18S kw z adaptacją na palnik peletowy Informacje o produkcie Utworzono 06-02-2017 Kocioł zgazujący węgiel brunatny i drewno ATMOS Kombi C18S 10-20 kw z adaptacją na palnik peletowy Cena : 5.663,00 zł Nr katalogowy : ATM_C18S_ADAP_20KW Producent

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALOWANIA WKŁADU PIECA KOMINKOWEGO Wkład kominkowy do zabudowy w pomieszczeniu zamkniętym

INSTRUKCJA INSTALOWANIA WKŁADU PIECA KOMINKOWEGO Wkład kominkowy do zabudowy w pomieszczeniu zamkniętym INSTRUKCJA INSTALOWANIA WKŁADU PIECA KOMINKOWEGO Wkład kominkowy do zabudowy w pomieszczeniu zamkniętym 1 1. INFORMACJE WSTĘPNE Odpowiedzialność producenta ogranicza się jedynie do odpowiedzialności za

Bardziej szczegółowo

Kocioł zgazujący węgiel brunatny i drewno ATMOS Kombi C25ST 24 kw z adaptacja na palnik peletowy

Kocioł zgazujący węgiel brunatny i drewno ATMOS Kombi C25ST 24 kw z adaptacja na palnik peletowy Informacje o produkcie Utworzono 23-01-2017 Kocioł zgazujący węgiel brunatny i drewno ATMOS Kombi C25ST 24 kw z adaptacja na palnik peletowy Cena : 7.085,00 zł Nr katalogowy : ATM_C25ST_ADAP_24KW Producent

Bardziej szczegółowo

AQUARIO A18 PW. Dane techniczne ,00 zł. 1 dni AQUARIO/A/18/PW/W

AQUARIO A18 PW. Dane techniczne ,00 zł. 1 dni AQUARIO/A/18/PW/W AQUARIO A18 PW AQUARIO/A/18/PW/W Cena: 7 040,00 zł Opis: Wkład AQUARIO to ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie z zespołem wodnym, które po zabudowie nie różni się wyglądem od typowego wkładu powietrznego.

Bardziej szczegółowo

LUCY PW 12. Dane techniczne ,00 zł. 1 dni LUCY/PW/12/W

LUCY PW 12. Dane techniczne ,00 zł. 1 dni LUCY/PW/12/W LUCY PW 12 LUCY/PW/12/W Cena: 4 200,00 zł Opis: Propozycja dla wszystkich, którym zależy na maksymalnym wykorzystaniu ciepła z kominka. Nowoczesne rozwiązania gwarantują oszczędność energii i sprawiają,

Bardziej szczegółowo

Piece i wkłady kominkowe

Piece i wkłady kominkowe Piece i wkłady kominkowe Jøtul F 370 koncept Moc nominalna: 5,5 kw Powierzchnia ogrzewana: 60 m 2 Długość polan: 30 cm Wykończenie: farba czarna lub szara Waga: około 150 kg Wyposażenie dodatkowe: panele

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 2016 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

KOZA K5 fi 130. Dane techniczne ,00 zł. 2 dni KOZA/K5/130

KOZA K5 fi 130. Dane techniczne ,00 zł. 2 dni KOZA/K5/130 KOZA K5 fi 130 KOZA/K5/130 Cena: 1 800,00 zł Opis: Koza K5 to tradycja w nowej odsłonie. Mimo swoich niewielkich rozmiarów posiadaja doskonałe parametry cieplne. Wysyłka paletowa przelew - 60,00 zł za

Bardziej szczegółowo

Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich. Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość

Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich. Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość 1 Wymagania podstawowe zdefiniowane w dyrektywie 89/106 EWG,ustawie

Bardziej szczegółowo

SUNEX S.A Racibórz, ul. Piaskowa 7. Instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa. Biokominek BIO Z BIO W-POZ BIO W-PIO BIO Z-POZ BIO Z-PIO

SUNEX S.A Racibórz, ul. Piaskowa 7. Instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa. Biokominek BIO Z BIO W-POZ BIO W-PIO BIO Z-POZ BIO Z-PIO SUNEX S.A. 47-400 Racibórz, ul. Piaskowa 7 Instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Biokominek Modele: BIO W BIO Z BIO W-POZ BIO W-PIO BIO Z-POZ BIO Z-PIO 2 Instrukcja obsługi: Proszę przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKÓW WODNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKÓW WODNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKÓW WODNYCH Generalny dystrybutor: WENTOR 68-200 Żary Ul. Moniuszki 11 D tel./fax 68 363 81 88 PL EN DE RU v3 +! " # $ %&'! " $" # (" &'! ' %)%*+, % ' % )),-, )). /0 1,) ),2 ) %,)3

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Kominek wolnostojący Instrukcja obsługi

kratki.pl Kominek wolnostojący Instrukcja obsługi Kominek wolnostojący Instrukcja obsługi Informacje ogólne Urządzenie musi być zainstalowanie zgodnie z obowiązującymi normami prawa budowlanego. Piec musi być ustawiony w bezpiecznej odległości od wszelkich

Bardziej szczegółowo

NADIA 12. Dane techniczne ,00 zł. 1 dni NADIA/12

NADIA 12. Dane techniczne ,00 zł. 1 dni NADIA/12 NADIA 12 NADIA/12 Cena: 4 400,00 zł Opis: Nowoczesne rozwiązanie dla wszystkich, którym zależy na łatwej obsłudze kominka. Sześciokątna komora oraz świetne parametry spalania to najważniejsze zalety tego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI PIECA DO SAUNY

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI PIECA DO SAUNY INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI PIECA DO SAUNY Rodzaj Stoveman 24 Modele 24R; 24R-M; 24; 24-M; 24R-LS; 24R-M-LS; 24-M-LS; 24-LS Moc grzewcza dla pomieszczenia kąpielowego 22,6 kw Kubatura pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

MBZ PW 13. Dane techniczne ,00 zł. 7 dni MBZ/PW/13/W

MBZ PW 13. Dane techniczne ,00 zł. 7 dni MBZ/PW/13/W MBZ PW 13 MBZ/PW/13/W Cena: 4 800,00 zł Opis: Kominek z zespołem wodnym przystosowany do intensywnego palenia. Wyjątkowa dbałość o detale, doskonałe parametry techniczne oraz precyzja wykonania to cechy

Bardziej szczegółowo