Jøtul MF 3. Jøtul MF 3. Instrukcja wersja P05. PL - Instrukcja montażu i obsługi 2. Rysunki 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jøtul MF 3. Jøtul MF 3. Instrukcja wersja P05. PL - Instrukcja montażu i obsługi 2. Rysunki 8"

Transkrypt

1 Jøtul MF 3 Instrukcja wersja P05 Jøtul MF 3 PL - Instrukcja montażu i obsługi 2 Rysunki 8 Jøtul MF 3 Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje montażu i obsługi. Instrukcję załączoną do produktu należy przechowywać przez cały okres użytkowania produktu.

2 POLSKI Spis treści Instrukcja montażu i obsługi 1.0 Zgodność z przepisami Dane techniczne Środki bezpieczeństwa Montaż Obsługa Konserwacja Serwis Wyposażenie opcjonalne Problemy - rozwiązywanie... 7 Rysunki Zgodność z przepisami Montaż kominka należy wykonać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. W trakcie montażu urządzenia należy przestrzegać wszelkich przepisów lokalnych, jak również przepisów odnoszących się do norm państwowych lub europejskich. Do produktu dołączono instrukcję montażu z danymi technicznymi oraz instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instalację można użytkować wyłącznie po kontroli przeprowadzonej przez uprawnionego kontrolera. Tabliczka z danymi produktu wykonana z materiału żaroodpornego przytwierdzona jest do produktu. Tabliczka ta zawiera informacje dotyczące identyfikacji oraz dokumentacji produktu. 2.0 Dane techniczne Materiał żeliwo Wykończenie farba czarna Opał: drewno Długość polan max.: 40 cm Podłączenie: górne / tylne Średnica rury dymnej: ø 150 mm, min. 177 cmc Przybliżona waga: 124 kg Widok i wymiary patrz Rys. 1 Dane techniczne zgodnie z EN Drewno Brykiet węglowy Znamionowa moc grzewcza: 6,5 kw 6,5 kw Przepływ masy gazów: 4,8 g/s 6,7 g/s Zalecany ciąg kominowy: 12 Pa 12 Pa Wydajność: kw kw Emisja CO (13% Oc) 0,30% 0,63% Temperatura gazów spalinowych: 330 C 228 C Na każdym z naszych produktów widnieje etykieta pokazująca numer seryjny oraz rok produkcji. Numer ten należy wpisać w miejscu wskazanym w instrukcji obsługi. Numer ten należy podać przy każdym kontakcie ze sklepem lub firmą Jøtul Numer seryjny 2

3 3.0 Środki bezpieczeństwa Montaż i instalację kominka należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przeciwpożarowego. Przewód dymowy, do którego ma zostać podłączone palenisko, powinien być skontrolowany przez mistrza kominiarskiego. Wydaną opinię kominiarską należy przechowywać przez cały okres użytkowania kominka. 3.1 Ochrona przeciwpożarowa Każde użycie kominka może powodować zagrożenie. Dlatego też należy przestrzegać następujących zaleceń: Upewnij się, że meble oraz inne łatwopalne materiały nie znajdują się zbyt blisko kominka. Jeżeli chcesz zakończyć palenie, pozwól ogniowi zgasnąć. Nigdy nie gaś ognia wodą. Kominek nagrzewa się podczas użytkowania, co może spowodować oparzenia w przypadku dotknięcia nagrzanych części. Usuwaj popiół tylko wtedy, kiedy kominek jest zimny. Popiół może zawierać żar i dlatego powinien być przechowywany w niepalnym pojemniku ustawionym na niepalnym podłożu. Popiół musi zostać w należyty sposób utylizowany lub wysypany na zewnątrz, jeśli nie stwarza zagrożenia pożarowego. 3.2 Doprowadzenie powietrza Ostrzeżenie! Prosimy upewnić się, że dostarczana jest wystarczająca ilość powietrza zewnętrznego do pomieszczenia, w którym ma być zainstalowany kominek. Niewystarczająca ilość powietrza lub podciśnienie może powodować cofanie się gazów spalinowych do pokoju. Jest to bardzo niebezpieczne! Objawy to między innymi: zapach dymu, senność, nudności i złe samopoczucie. Upewnij się, że wentylacja w pomieszczeniu, gdzie znajduje się kominek, jest drożna. Unikaj stosowania wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu z kominkiem. Może to spowodować podciśnienie i wsteczny ciąg w kominie, czego skutkiem będzie cofanie się dymu. 4.0 Montaż Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy kominek nie posiada żadnych uszkodzeń. Produkt jest ciężki! Należy podnosić oraz montować kominek z pomocą innych osób. 4.1 Przed montażem 1. Rozpakuj piec. By zmniejszyć ciężar produktu wyjmij z jego wnętrza półkę popiołową, ruszt popielnika, popielnik, króciec dymny i plastikowy woreczek z częściami. Jeśli to konieczne wyjmij także półkę dopalającą i płyty wewnętrzne. 2. Zdejmij górną ścianę pieca. Teraz piec jest lżejszy do przenoszenia i ustawienia w miejscu montażu. 3. Po podłączeniu pieca, zamocuj półkę popiołową w szczelinę w dole otworu drzwiowego. (Rys. 2C). 4. Przykręć gałkę klamki drzwiowej (Rys. 2D). Montaż króćca dymnego (Rys. 3,4,5) Piece Jøtul MF 3 jest fabrycznie przystosowany do tylnego podłączenia wylotu spalin. Zamocuj za pomocą wkrętów M6x20 króciec dymny (Rys. 3) na tylnym wylocie spalin (Rys. 4A). Jeżeli piec będzie posiadał górny wylot spalin, zdemontuj ze ściany górnej zaślepkę, odkręcając śrubę M6x16 mocującą poprzeczkę (Rys. 5A), i umieść ją na tylnym wylocie spalin. W odsłoniętym wylocie górnym zamontuj króciec dymny. 4.2 Podłoga Nośność podłoża Nośność podłoża (podłogi) należy dostosować do parametrów kominka. Por. «2.0 Dane techniczne» w zakresie specyfikacji dotyczącej wagi. Ochrona podłogi przed zapaleniem Jeśli piec ma być zamontowany na podłodze palnej, z tyłu pieca powinna być zamontowana blacha osłonowa (wyposażenie opcjonalne) w celu ochrony podłogi przed promieniowaniem cieplnym. Patrz punkt 8.0 Wyposażenie dodatkowe. Podłogę wokół pieca należy chronić płytą wykonaną z metalu lub innego materiału niepalnego o grubości minimum 0,9 mm. Zaleca się, aby podłoga, która nie jest przymocowana do podłoża tzw. podłoga pływająca została usunięta podczas instalacji pieca. Wszelkie wykładziny pokrywające podłogę, wykonane z materiałów łatwopalnych, takich jak linoleum, dywany itp. należy usunąć spod blachy podłogowej. Wymagania dotyczące zabezpieczenia podłóg łatwopalnych przed kominkiem (patrz Rys. 1) Przednia płyta ochronna musi być wykonana zgodnie z przepisami prawa krajowego. W sprawie ograniczeń oraz wymogów dotyczących instalacji prosimy o kontakt z miejscowymi władzami budowlanymi 4.3 Ściany POLSKI Odległość od ściany wykonanej z materiałów łatwopalnych zabezpieczonej izolacją (Rys. 1) Wymagania dotyczące izolacji 80 mm wełna mineralna o gęstości 120 kg/md z jednostronnym pokryciem folią aluminiową lub kominkową płytą izolacyjną o grubości min. 30 mm (pytaj u swego sprzedawcy). Odległość od ściany z materiału palnego chronionych murem ogniowym (Rys.1) Wymagania dla ściany ogniowej Ściana ogniowa musi posiadać grubość min. 100 mm i być wykonana z cegły, betonu lub lekkiego betonu. Inne materiały i struktury mogą być stosowane z odpowiednią dokumentacją, oraz spełniać muszą wymogi norm krajowych. W sprawie ograniczeń oraz wymogów dotyczących instalacji prosimy o kontakt z miejscowymi władzami budowlanymi. Odległość od ściany z materiału niepalnego (Rys. 1) Pojęcie ściana z materiału niepalnego należy rozumieć jako nienośną ścianę wykonaną z cegły lub betonu. 3

4 POLSKI 4.4 Strop Należy zachować odległość min mm pomiędzy piecem a stropem wykonanym z palnych materiałów. 4.5 Komin i rury podłączeniowe Piec należy podłączyć do kanału dymowego za pomocą rur podłączeniowych przeznaczonych do podłączeń palenisk na paliwa stałe zgodnie ze specyfikacją w «2.0 Dane techniczne». Powierzchnia przekroju poprzecznego kanału dymowego musi być co najmniej równa powierzchni przekroju poprzecznego wylotu spalin zgodnie ze specyfikacją w «2.0 Dane techniczne». Można podłączyć więcej palenisk na paliwa stałe do tego samego kanału dymowego, jeżeli zezwalają na to przepisy lokalne oraz gdy jest odpowiedni przekrój kanału dymowego. Podłączenie do komina prefabrykowanego musi być zgodne z instrukcją podłączeń dla tego typu kominów. Przed wykonaniem otworów podłączeniowych w kominie, należy przeprowadzić test montażowy w celu wyznaczenia miejsca podłączenia. Minimalne wymiary podłączenia pokazane są na Rys. 1. Sprawdź czy przewód dymny na całej swojej długości jest skierowany ku górze, aż do połączenia z kominem. By umożliwić późniejsze usuwanie sadzy z rur podłączeniowych zastosuj kolano z otworem rewizyjnym. Zwróć uwagę, aby połączenia były elastyczne, tzn. nie mogą być ciasno spasowane. Pozwala to uniknąć powstawaniu pęknięć. WAŻNE! Prawidłowe i szczelne podłączenie jest istotne dla prawidłowego funkcjonowania produktu. Ciężar nie może być przeniesiony z konstrukcji obudowy kominka na komin. Obudowa kominka nie może utrudniać ruchów komina i nie może ona być przymocowana do komina. By uzyskać zalecany ciąg w kominie patrz «2.0 Dane techniczne». Jeśli ciąg jest zbyt silny, należy zainstalować szyber przewodu kominowego w celu zmniejszenia ciągu. W przypadku pożaru komina: Zamknij wszystkie przepustnice i szybry Zamknij drzwi paleniska Sprawdź, czy na strychu lub w piwnicy pojawił się dym Zadzwoń do straży pożarnej Przed ponownym użyciem komina po pożarze, uprawniona osoba musi sprawdzić instalację w celu zapewnienia, że jest w pełni funkcjonalna. 4.6 Kontrola funkcji (Rys. 6) Gdy piec jest już złożony, zawsze należy sprawdzić funkcje sterujące. Ruchome elementy powinny poruszać się z łatwością i funkcjonować w prawidłowy sposób. Piece Jøtul MF 3 jest wyposażony w następujące funkcje: Sterowanie przepustnicą drzwi popielnika (Rys. 2A) Sterowanie cięgnem powietrza do palenia (Rys. 2B) Pozycja w lewo zamknięty Pozycja w prawo całkowicie otwarty 5.0 Obsługa 5.1 Wybór paliwa Zawsze należy używać wysokiej jakości drewna lub brykietów z węgla (patrz punkt 5.6). To daje najlepsze rezultaty, inne paliwa mogą spowodować uszkodzenie pieca. 5.2 Definicja dobrej jakości drewna opałowego według Jøtul Poprzez dobrą jakość drewna opałowego rozumiemy polana np. z brzozy, buku, oraz dębu. Drewno dobrej jakości powinno być wysuszone do poziomu zawartości wody ok. 20%. Aby to osiągnąć, drzewo należy ściąć co najmniej późną zimą lub wczesną wiosną. Powinno zostać pocięte oraz ułożone na stosie w sposób umożliwiający cyrkulację powietrza. Stosy drewna powinny zostać zabezpieczone tak, aby uniknąć nadmiernej absorpcji wody deszczowej. Jesienią drewno powinno być schowane wewnątrz do zastosowania w okresie zimowym. Ilość energii uzyskiwanej z 1 kg drewna waha się nieznacznie. Z drugiej jednak strony ciężar właściwy różnych rodzajów drewna różnią się znacząco. Na przykład, dana ilość jodły wyprodukuje mniej kwh energii, niż ta sama ilość dębu, który ma większy ciężar właściwy. Energia wyprodukowana z 1 kg dobrej jakości drewna to ok. 3,8 kwh. Z 1 kg całkowicie suchego drewna (0% wilgotności) można uzyskać ok. 5 kwh, podczas gdy z drewna o wilgotności 60% tylko około 1,5 kwh/kg. Konsekwencje stosowania wilgotnego drewna to między innymi: Pojawienie się sadzy/smoły na szybie kominka oraz w kominie. Kominek daje mniej ciepła. Ryzyko pożaru jako konsekwencja akumulacji sadzy w kominku, przewodzie kominowym lub kominie. Drewno trudno się pali, a w efekcie ogień gaśnie. Nigdy nie należy rozpalać ognia przy użyciu następujących materiałów: Śmieci, toreb plastikowych itp. Malowanego lub impregnowanego drewna (wysoce toksyczne). Płyt wiórowych lub płyt laminatu. Drewna wyrzuconego przez morze (zanieczyszczone solą). Mogą one uszkodzić urządzenie oraz zanieczyścić atmosferę. Uwaga. Nigdy nie stosuj do rozpalania ognia płynów łatwopalnych takich jak benzyna, nafta, alkohol lub podobnych. Może to spowodować zagrożenie dla ciebie oraz urządzenia. 5.3 Rozmiar oraz ilość opału Jøtul MF 3 posiada znamionową moc grzewczą 6,5 kw. Zużycie drewna przy znamionowym wypromieniowaniu ciepła: ok. 2,1 kg/h. Innym ważnym czynnikiem właściwego zużycia opału jest odpowiednia długość polan. Prawidłowy rozmiar polan to: Drewno do rozpałki: Długość: ok cm Średnica: 2-5 cm Ilość: 6-8 sztuk 4

5 POLSKI Drewno opałowe: Długość: ok. 30 cm Średnica: ok. 8 cm Waga: ok. 1,7 kg Ilość: 2 sztuki 5.4 Pierwsze rozpalania Rozpal ogień wg. instrukcji zawartych w «5.5 Codzienne użytkowanie». Podtrzymaj ogień przez kilka godzin wietrząc w tym czasie pomieszczenie w celu usunięcia wszelkiego dymu oraz zapachów. Powtórz tę czynność kilka razy. Uwaga! Zapach podczas pierwszego użycia kominka Urządzenia malowane: Piec może wydzielać drażniący zapach podczas pierwszego użycia. Przyczyną jest utwardzanie się powłoki malarskiej. Mimo, że powstały podczas tego procesu gaz nie jest toksyczny, pomieszczenie należy dokładnie wywietrzyć. Pozwól, by ogień palił się przy dużym dostępie powietrza do spalania, aż wszelkie ślady gazu znikną, a dym lub zapach nie będą wyczuwalne. 5.5 Codzienne użytkowanie spalanie drewna Prawidłowe użytkowanie pieca wymaga, aby przed dodaniem drewna odczekać aż poprzedni załadunek wypali się do żaru. Otwórz całkowicie oba regulatory dopływu powietrza (Rys. 2A i 2B). Umieść dwa średniej wielkości polana w kominku, po jednym z każdej strony paleniska. Zgnieć i włóż trochę gazet lub podpałkę pomiędzy polanami i dodaj trochę szczap na rozpałkę, a następnie umieść na górze średniej wielkości polano i podpal gazetę. Stopniowo zwiększaj rozmiar ognia (patrz pkt 5.3). Drzwi pieca pozostaw lekko uchylone do czasu, aż polana nie zajmą się ogniem. Zamknij drzwi oraz regulator powietrza do rozpalania kiedy drewno opałowe zapali się, a ogień pali się dobrze. (Użyj rękawicy, jeśli uchwyt jest gorący) Za pomocą regulatora powietrza do spalania (Rys. 2B) wyreguluj pożądany stopień spalania. Moc nominalną uzyskuje się, gdy regulator powietrza do spalania jest otwarty w ok. 40% a regulator popielnika (Rys. 2A) jest zamknięty. Dokładanie drewna do pieca 1. Drewno powinno wypalić się do żaru przed ponownym dołożeniem opału. Należy lekko otworzyć drzwiczki i pozwolić na wyrównanie się podciśnienia przed ich całkowitym otwarciem. 2. Dołożyć drewno i otworzyć całkowicie regulator na kilka minut do momentu, gdy dodane drewno się zapali. 3. Regulator (Rys. 2B) można zamknąć, gdy drewno pali się prawidłowo. UWAGA: Niebezpieczeństwo przegrzania: Nigdy nie wolno używać kominka w sposób, który powoduje jego przegrzanie. Przegrzanie występuje, gdy dokłada się zbyt wiele drewna lub występuje zbyt duży dopływ powietrza, co powoduje wytworzenie się nadmiernej temperatury. Oznaką przegrzania jest rozgrzanie części kominka do czerwoności. W takim przypadku należy natychmiast ograniczyć dopływ powietrza poprzez przymknięcie regulatorów. Jeżeli podejrzewa się zbyt duży lub zbyt mały ciąg w kominie, należy zwrócić się o pomoc do kominiarza. Patrz także «2.0 Dane techniczne» i «4.5 Komin i rury podłączeniowe», aby uzyskać dodatkowe informacje. 5.6 Definicja brykietów węglowych wg Jøtul Brykiet węglowy oznacza węgiel, który spełnia warunki specyfikacji podane w normie EN 13240, Tabela B.2 (Paliwo w brykietach do zastosowań wewnętrznych). Przykładem brykietu węglowego jest produkt o nazwie Phurnacite. 5.7 Pierwsze rozpalania Zapalić ogień zgodnie z opisem w «5.4 Pierwsze rozpalania». Częstotliwość dodawania brykietów węglowych: co ok. 135 min. Dokładana ilość brykietów: 1,45 kg 5.8 Codzienna eksploatacja Podczas spalania brykietów węglowych musi być zapewniony dopływ powietrza przez ruszt popielnika. Otworzyć całkowicie regulator w drzwiach popielnika (Rys. 2A). Otworzyć regulator powietrza do spalania (Rys. 2B). Zmiąć gazetę i ułożyć na niej na krzyż nieco drewna rozpałowego (patrz pkt. 5.3). Położyć na wierzch brykiety i zapalić gazety. Zostawić drzwiczki lekko otwarte do czasu, gdy drewno rozpałowe zapali się. Wraz ze zwiększaniem się ognia może stopniowo zamykać regulator powietrza do spalania (Rys. 2B). Za pomocą regulatora w drzwiczkach popielnika (Rys. 2B) wyreguluj pożądany stopień spalania. (Użyj rękawicy, jeśli uchwyt jest gorący). Dokładanie brykietów do pieca Gdy trzeba dołożyć brykiety, należy najpierw przegarnąć żar w palenisku, aby popiół opadł do popielnika. Następnie dodać brykiety, jednak nie więcej niż określono w «5.7 Pierwsze rozpalania». W trakcie dodawania brykietów należy otworzyć regulator w drzwiczkach popielnika, aby uzyskać wymaganą temperaturę spalania. Następnie należy ustawić regulator w poprzedniej pozycji. Usuwanie popiołu Nie należy dopuszczać do gromadzenia się popiołu na ruszcie, gdyż może to powodować jego przegrzewanie i deformację. 5.9 Termometr Podczas palenia brykietem z węgla zalecamy stosowanie termometru do pieców. Termometr można kupić w dobrze zaopatrzonych sklepach z kominkami. Należy umieścić go na górnej części pieca. Wielokrotne przegrzewanie pieca (temperatury przekraczające 280 C) może spowodować konieczność wymiany części, które nie są objęte gwarancją. 5

6 POLSKI 5.10 Używanie kominka podczas okresu przejściowego między zimą a wiosną Podczas okresu przejściowego z nagłymi zmianami temperatur, lub podczas trudnych warunków wietrznych, w kominku mogą wystąpić zakłócenia w ciągu kominowym, powodujące nieulatywanie gazów dymowych. Należy wtedy używać mniejszych polan oraz mocniej otworzyć regulatory dopływu powietrza, aby drewno paliło się lepiej i szybciej. Spowoduje to wyższą temperaturę gazów spalinowych, a ciąg kominowy zostanie podtrzymany. Aby uniknąć zbytniego nagromadzenia się popiołu usuwaj go w miarę potrzeb Patrz «6.2 Usuwanie popiołu». 6.0 Konserwacja 6.1 Czyszczenie szyby Piec Jøtul MF 3 wyposażony jest w system samooczyszczania się szyby. Zassane do pieca powietrze kierowane jest na górną, wewnętrzną część szyby, następnie na dół ku jej dolnej krawędzi. Podczas tego procesu sadze odpychane są od powierzchni szyby nie powodując jej zabrudzenia. Niektóre rodzaje sadzy zawsze będą przyklejać się do szyby. Stopień zabrudzenia zależeć będzie od aktualnego ciągu kominowego oraz regulacji dopływu powietrza do spalania, a także od wilgotności spalanego drewna. Większość sadzy zazwyczaj się spali, kiedy dopływ powietrza jest całkowicie otwarty, a ogień w kominku pali się pełną mocą. Dobra rada! Jeżeli szyba nie jest mocno zabrudzona, zwilż ręcznik papierowy ciepłą wodą i dodaj trochę popiołu z komory paleniskowej (nie może być zanieczyszczony piaskiem). Przetrzyj nim szybę, a następnie wyczyść ją czystą wodą. Jeśli konieczne jest dokładniejsze czyszczenie szyby, zalecamy użycie środka czyszczącego do szyb (postępuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu). 6.2 Usuwanie popiołu Piec Jøtul MF 3 jest wyposażony w popielnik, który ułatwia usuwanie popiołu. Przegarnąć popiół przez ruszt do popielnika (Rys. 7). Używając rękawicy wyjmij popielnik. Nie należy dopuścić do przepełnienia popielnika, które uniemożliwiłoby wpadanie popiołu przez ruszt. Wsyp popiół z popielnika do metalowego pojemnika ze szczelną pokrywą. Przed ponownym włożeniem popielnika upewnij się, że komora jest całkowicie pusta. Drzwiczki do popielnika powinny być mocno zamknięte, gdy piec jest eksploatowany. Patrz także poniższy opis dotyczący usuwania popiołu i «3.0 Środki bezpieczeństwa». 6.3 Czyszczenie i usuwanie sadzy Osad z sadzy może się kumulować na powierzchniach wewnętrznych kominka podczas użytkowania. Sadza jest dobrym izolatorem i dlatego też zmniejsza ona wydajność grzewczą kominka. Osady te można łatwo usunąć stosując środek do usuwania sadzy. Aby uniknąć tworzenia się warstw smolistych w kominku, należy regularnie pozwalać ogniowi palić się pełną mocą, w celu ich usunięcia. Raz do roku należy wyczyścić wnętrze kominka w celu osiągnięcia najlepszych efektów grzewczych urządzenia. Podczas tej czynności należy zdemontować wszystkie płyty wewnętrzne i usunąć nagromadzony za nimi popiół. Dobrym pomysłem jest wykonanie takiego czyszczenia przy okazji czyszczenia komina oraz przewodów kominowych. 6

7 6.4 Czyszczenie rur podłączeniowych oraz komina Komin należy czyścić okresowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub w przypadku stwierdzenia jego mocnego zabrudzenia sadzą. W trakcie czyszczenia przewodu dymowego, kominiarz ma obowiązek wyczyścić również rury łączące kominek z kanałem dymowym, usunąć sadze zgromadzone w wyczystce oraz dokonać oceny stanu technicznego komina. Wszelkie zauważone pęknięcia i nieszczelności muszą być naprawione przed ponownym rozpaleniem kominka. W przypadku rur podłączeniowych zamontowanych z tyłu, podnieść górną ścianę korpusu i wyczyścić rury przez otwór. W przypadku rur podłączeniowych zamontowanych od góry, rury można czyścić przez wyczystkę lub przez drzwi pieca po wcześniejszym demontażu płyty dopalającej. Patrz pkt 7.1 opisujący procedurę czyszczenia takich rur. 6.5 Kontrola kominka Jøtul zaleca, by dokładnie dokonać własnej kontroli pieca po jego czyszczeniu. Należy sprawdzić wszelkie dostępne powierzchnie czy nie ma pęknięcia. Również należy sprawdzić, czy wszystkie spoiny są szczelne oraz czy uszczelki znajdują się we właściwych miejscach. Wszystkie uszczelki i sznury wykazujące ślady zużycia lub odkształcenia muszą zostać wymienione. Aby tego dokonać należy dokładnie wyczyść rowki z resztek starego uszczelnienia i kleju. Po odkurzeniu, rowek odtłuszczamy przecierając denaturatem. Gdy denaturat odparuje należy zastosować klej ceramiczny i wcisnąć nową uszczelkę lub sznur dokładnie w odpowiednie miejsce. Klej ceramiczny oraz odpowiednie sznury i uszczelki są dostępne w miejscowym sklepie Jøtul. 6.6 Konserwacja powierzchni zewnętrznych Urządzenia malowane mogą zmienić kolor po kilku latach użytkowania. Przed nałożeniem nowej warstwy farby powierzchnię należy oczyścić ze wszelkich luźnych cząsteczek i dokładnie odtłuścić. Odpowiednią farbę można nabyć w miejscowym sklepie Jøtul. 7.0 Serwis Ostrzeżenie! Jakiekolwiek zmiany w konstrukcji pieca są niedopuszczalne i mogą być przyczyną jego uszkodzenia i utraty gwarancji. Należy stosować tylko oryginalne części zamienne 7.1 Wymiana płyt wewnętrznych / wewnętrznej płyty dennej (Rys. 7) 1. Wyjmij listwę zębową (Rys. 7C). 2. Unieś półkę dymową do przodu i na bok i wyjmij ją przez drzwiczki ta wermakulitowa). 3. Zdemontuj boczne płyty paleniskowe (Rys. 2E), podnosząc je nieznacznie, a następnie wyciągając na zewnątrz. 4. Wyjmij ruszt popielnika, a następnie unieś i wyjmij wewnętrzną płytę denną (Rys. 7A i 7B). 5. Nowe płyty włóż w odwrotnej kolejności: najpierw dolną, następnie tylną i boczne. 8.0 Wyposażenie opcjonalne Zestawy i elementy podłączeniowe SF40M08M001 zestaw podłączeniowy ø160 do Jøtul F 3 TD / Jøtul F 8 TD - tył SF40M08M002 zestaw podłączeniowy ø160 do Jøtul F 3 TD / Jøtul F 8 TD - góra TS40H019 rura ø150 łącznik do Jøtul F 3 TD / Jøtul F 8 TD TS40K002 radiator ø160 do Jøtul F 3 TD / Jøtul F 8 TD Grill TS55A003 grill do Jøtul F 3 TD / Jøtul F 8 TD Płyta grzejna TS55Z001 płyta grzejna do Jøtul F 3 TD / Jøtul F 8 TD Płyty podłogowe patrz cennik 9.0 Przyczyny problemów z obsługą - rozwiązywanie Niedostateczny ciąg Sprawdź długość komina oraz sprawdź czy jest ona zgodna z przepisami prawa krajowego. (Patrz również «2.0 Dane techniczne» oraz «4.5 Komin oraz przewód kominowy».) Upewnij się, że minimalny przekrój komina jest zgodny z «2.0 Dane techniczne» w instrukcji montażu. Upewnij się, że nic nie blokuje uchodzenia gazów dymowych: gałęzie, drzewa, gniazda ptaków w kanale dymowym itp. Jeśli zachodzi podejrzenie nadmiernego/niedostatecznego ciągu w kominie, skonsultuj się ze specjalistą w celu dokonania czyszczenia, pomiarów oraz regulacji. Ogień po jakimś czasie gaśnie Upewnij się, że drewno jest odpowiednio suche. Sprawdź czy w domu jest podciśnienie, wyłącz wentylatory mechaniczne i otwórz okno blisko kominka. Sprawdź, czy regulatory dopływu powietrza są otwarte. Sprawdź, czy wylot przewodu kominowego jest drożny. Na szybie zbiera się duża ilość sadzy POLSKI Niektóre rodzaje sadzy zawsze będą przyklejać się do szyby, ale ilość sadzy zależy od: Gatunku spalanego drewna. Wilgotności opału. Miejscowych warunków ciągu kominowego. Otwarcia regulatorów dopływu powietrza. Większość rodzajów sadzy zazwyczaj spali się, kiedy regulatory dopływu powietrza będą całkowicie otwarte, a ogień w kominku będzie palił się pełną mocą. (Patrz «6.1 Czyszczenie szyby dobra rada».) 7

8 Jøtul MF 3 / F 3 TD Rys. 1 Minimalne wymiary płyty podłogowej Odległości od palnej ściany. X / Y= zależy od przepisów krajowych. * Z zamontowaną osłoną blaszaną Strefa radiacji 600 Jøtul MF 3 Jøtul F 3 TD Odległości od niepalnej ściany x Y * * * * 590 * Ściana palna Ściana niepalna Podane wymiary odnoszą się do produktów niewykończonych. Po malowaniu lub emaliowaniu, wymiary mogą się różnić nieznacznie P02 8

9 Rys. 2 Rys. 3 B E D C A Rys. 4 A Rys. 5 A Rys. 6 Rys. 7 A B A C 9

10 Jøtul Polska Sp.z o.o Draw.no P05 Maj 2010 Firma Jøtul prowadzi politykę stałego poprawiania i ulepszania swoich wyrobów. Mogą zatem, w każdej chwili, bez uprzedzenia, ulec zmianie specyfikacje, wzornictwo, materiał, czy wymiary. Działanie i wygląd naszych wyrobów zależą od zmiennych czynników, takich jak jakość instalacji i działanie systemu usuwania spalin. Jakość Jøtul AS funkcjonuje w oparciu o system kontroli NS-EN ISO 9001 obejmujący rozwój, produkcję i dystrybucję pieców i wkładów kominkowych. Ta polityka daje naszym klientom poczucie bezpieczeństwa i zapewnia najwyższą jakość produktu, co jest wynikiem wieloletnich doświadczeń istniejącej od 1853 roku firmy Jøtul. Jøtul Polska Sp. z o.o. Polska, Gdańsk ul. Twarda 12 A

Jøtul F 3 TD. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5

Jøtul F 3 TD. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5 Jøtul F 3 TD Jøtul F 3 TD PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5 Jøtul F 3 TD PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje załączone

Bardziej szczegółowo

Jøtul wkłady kominkowe i piece

Jøtul wkłady kominkowe i piece Jøtul wkłady kominkowe i piece Instrukcja ogólna PL - Instrukcja ogólna użytkowania i obsługi 2 Jøtul XXXXXXX PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcję ogólnego użytkowania oraz obsługi.

Bardziej szczegółowo

Jøtul FS I 350 FL

Jøtul FS I 350 FL Jøtul FS 350 - I 350 FL Jøtul FS 350 - I 350 FL Manual Version P09 PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 4 Jøtul FS 350 FL H Jøtul FS 350 FL L Instrukcje załączone do produktu należy przechowywać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390 Producent wkładów kominkowych INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390 Szanowni Państwo! Dziękujemy za to, że wybrali Państwo produkty marki BYRSKI Gratulujemy trafnej

Bardziej szczegółowo

Jøtul I 400. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 6

Jøtul I 400. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 6 Jøtul I 400 Jøtul I 400 PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 6 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje załączone do produktu

Bardziej szczegółowo

Jøtul F 602 N. Jøtul F 602 N. Jøtul F 602 N. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5

Jøtul F 602 N. Jøtul F 602 N. Jøtul F 602 N. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5 Jøtul F 602 N Jøtul F 602 N PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5 Jøtul F 602 N PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Jøtul F 602 N. Jøtul F 602 N. Jøtul F 602 N GD. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5

Jøtul F 602 N. Jøtul F 602 N. Jøtul F 602 N GD. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5 Jøtul F 602 N Jøtul F 602 N PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5 Jøtul F 602 N GD PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Zespół wodny Jøtul I 18 Zespół wodny Jøtul I 18 PL - Instrukcja montażu i obsługi 2 Wymiennik wodny Typ I Wymiennik wodny Typ II PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Jøtul F 500. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5

Jøtul F 500. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5 Jøtul F Jøtul F PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5 Jøtul F PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje załączone do produktu

Bardziej szczegółowo

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Jøtul I 18 Panorama, Harmony Jøtul I 18 PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 6 Jøtul I 18 Panorama / Harmony PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Rama ozdobna do Jøtul I 570 FL

Rama ozdobna do Jøtul I 570 FL Rama ozdobna do Jøtul I 570 FL Rama ozdobna do Jøtul I 570 FL PL - Instrukcja montażu 2 Rama ozdobna P Rama ozdobna SS PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI MONTAŻU I EKSPLOATACJI PIECA DO SAUNY STOVEMAN

ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI MONTAŻU I EKSPLOATACJI PIECA DO SAUNY STOVEMAN ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI MONTAŻU I EKSPLOATACJI PIECA DO SAUNY STOVEMAN Dane techniczne pieca do sauny Rodzaj pieca do sauny Stoveman 24 Model Stoveman 24 Nominalna moc grzewcza, w tym 22,6 kw moc grzewcza

Bardziej szczegółowo

PL Instrukcja montażu. Finse

PL Instrukcja montażu. Finse PL Instrukcja montażu Finse Nr wyrobu: FP-BWS01-301, FP-BWS07-301 14.09.2009 Informacje ogólne Wszystkie nasze wykładziny kominkowe wykonane są z niepalnego materiału. Wszystkie nasze wkłady kominowe podlegają

Bardziej szczegółowo

Rama ozdobna do Jøtul I 18

Rama ozdobna do Jøtul I 18 Rama ozdobna do Jøtul I 18 Rama ozdobna Jøtul I 18 PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 4 Rama ozdobna Jøtul I 18 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

Bardziej szczegółowo

MAG" ze zbiornikiem wodnym

MAG ze zbiornikiem wodnym Instrukcja podłączenia i eksploatacji pieca na paliwo stałe MAG" ze zbiornikiem wodnym Należy zapoznać się z instrukcją przed ustawieniem i eksploatacją PRACOWNIA ŚLUSARSKA inż. ANDRZEJ CHWAJA 30-721 KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SKŁADOWE: 1. Śruba 2-3/4 2 szt. 8. Nakrętka 3/8 1 szt. 2. Śruba 1-15/16 2 szt. 9. Nakrętka zawiasowa 8 szt. 3. Śruba 1-3/4-5 szt.

ELEMENTY SKŁADOWE: 1. Śruba 2-3/4 2 szt. 8. Nakrętka 3/8 1 szt. 2. Śruba 1-15/16 2 szt. 9. Nakrętka zawiasowa 8 szt. 3. Śruba 1-3/4-5 szt. 99479 PL GRILL Przed przystąpieniem do montażu grila sprawdzić czy wszystkie elementy zostały załączone zgodnie z listą części. Dla wygody niektóre części mogą być wstępnie zmontowane. Ze względu na ryzyko

Bardziej szczegółowo

Piece i wkłady kominkowe

Piece i wkłady kominkowe Piece i wkłady kominkowe Jøtul Cube Palenisko: Jøtul I 200 FL, Jøtul I 400 FL Jøtul I 500 FL, Jøtul I 530 FL Materiał: A - aluminium, G - szkło L - kamień wulkaniczny Podłączenie: górne Średnica rury dymnej:

Bardziej szczegółowo

BIOKOMINKI Instrukcja obsługi

BIOKOMINKI Instrukcja obsługi BIOKOMINKI Instrukcja obsługi 1. Szczegółowe dane techniczne Biokominek LINATE: - waga: 63,5 kg - materiał: szkło; drewno - materiał pojemnika na biopaliwo: stal nierdzewna Rys. 1 Biokominek Linate 2 Biokominek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i eksploatacji pieców na paliwo stałe firmy

Instrukcja podłączenia i eksploatacji pieców na paliwo stałe firmy Instrukcja podłączenia i eksploatacji pieców na paliwo stałe firmy Należy zapoznać się z instrukcją przed ustawieniem i eksploatacją P.H.U. EKOTERM / ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY ul. Dusznicka 9, 04-904 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI

WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Copyright Ösel Tubs 1 Spis treści INFORMACJE OGÓLNE 3 BEZPIECZEŃSTWO 4 INSTALACJA WANNY 5 NAGRZEWANIE WANNY 8 KONSERWACJA WANNY 10 2 Informacje ogólne Drogi użytkowniku,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKA INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKA 1. WSTĘP typu PL 210 Montaż kominka powinien być wykonany przez wykwalifikowaną firmę. Tylko profesjonalny montaż daje nam pewność bezpiecznego i bezawaryjnego użytkowania przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instalacja oraz obsługa ogrzewaczy na paliwo stałe. MODEL - ALEA,MELITA, DYSTRYBUTOR :

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instalacja oraz obsługa ogrzewaczy na paliwo stałe. MODEL - ALEA,MELITA, DYSTRYBUTOR : INSTRUKCJA OBSŁUGI instalacja oraz obsługa ogrzewaczy na paliwo stałe. MODEL - ALEA,MELITA, DYSTRYBUTOR : Higher Monika Godlewska Ul. Orlowicza 52, Walbrzych RYSUNEK POGLĄDOWY PIECA Z ZAZNACZENIEM : dolotów

Bardziej szczegółowo

Piec Wolnostojący Brulhaut 364102, 364103, 364104, 364105, 364106, 364107, 364108, 364109

Piec Wolnostojący Brulhaut 364102, 364103, 364104, 364105, 364106, 364107, 364108, 364109 Kominki GODIN Polska ul. Wielicka 25 30-552 Kraków www.godin.com.pl biuro@godin.com.pl tel/ fax 012 261 17 10 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Piec Wolnostojący Brulhaut 364102, 364103, 364104, 364105, 364106,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

piece, wkłady, akcesoria

piece, wkłady, akcesoria Cennik detaliczny Ważny od 01.01.2012 Cennik detaliczny piece, wkłady, akcesoria Wkłady kominkowe Jøtul I 150 FL Na zamówienie 30023145 wkład kominkowy Jøtul I 150 FL, szara farba GP 3 170,73 3 900,00

Bardziej szczegółowo

Nie igraj z ogniem! KONSEKWENCJE PALENIA MOKRYM DREWNEM W KOMINKU.

Nie igraj z ogniem! KONSEKWENCJE PALENIA MOKRYM DREWNEM W KOMINKU. Nie igraj z ogniem! KONSEKWENCJE PALENIA MOKRYM DREWNEM W KOMINKU. Zastanawiasz się dlaczego szyba Twojego kominka jest zawsze brudna? Masz problemy z rozpaleniem w kominku? Nadmiar dymu kłębi się w palenisku?

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Producent: - systemów odprowadzania spalin - systemów wentylacyjnych. Nazwa wyrobu: SYSTEMY ODPROWADZANIA SPALIN Z URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

Producent: - systemów odprowadzania spalin - systemów wentylacyjnych. Nazwa wyrobu: SYSTEMY ODPROWADZANIA SPALIN Z URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH KARTA GWARANCYJNA Spiroflex Sp. z o.o. 39-300 Mielec; ul. Wojska Polskiego 6E tel. (0 17) 788 17 70; fax. (0 17) 788 17 71 Producent: - systemów odprowadzania spalin - systemów wentylacyjnych Data wydania:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKÓW WODNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKÓW WODNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKÓW WODNYCH Generalny dystrybutor: WENTOR 68-200 Żary Ul. Moniuszki 11 D tel./fax 68 363 81 88 PL EN DE RU v3 +! " # $ %&'! " $" # (" &'! ' %)%*+, % ' % )),-, )). /0 1,) ),2 ) %,)3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALOWANIA WKŁADU PIECA KOMINKOWEGO Wkład kominkowy do zabudowy w pomieszczeniu zamkniętym

INSTRUKCJA INSTALOWANIA WKŁADU PIECA KOMINKOWEGO Wkład kominkowy do zabudowy w pomieszczeniu zamkniętym INSTRUKCJA INSTALOWANIA WKŁADU PIECA KOMINKOWEGO Wkład kominkowy do zabudowy w pomieszczeniu zamkniętym 1 1. INFORMACJE WSTĘPNE Odpowiedzialność producenta ogranicza się jedynie do odpowiedzialności za

Bardziej szczegółowo

Piece i wkłady kominkowe

Piece i wkłady kominkowe Piece i wkłady kominkowe Jøtul F 370 koncept Moc nominalna: 5,5 kw Powierzchnia ogrzewana: 60 m 2 Długość polan: 30 cm Wykończenie: farba czarna lub szara Waga: około 150 kg Wyposażenie dodatkowe: panele

Bardziej szczegółowo

Piece Kominkowe z płaszczem wodnym. Wkłady Kominkowe z płaszczem wodnym

Piece Kominkowe z płaszczem wodnym. Wkłady Kominkowe z płaszczem wodnym Piece Kominkowe z płaszczem wodnym Wkłady Kominkowe z płaszczem wodnym 1 DLACZEGO WARTO KUPIĆ PIEC KOMINKOWY Nasze piece kominkowe produkowane są na zautomatyzowanej linii produkcyjnej z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Kominek wolnostojący Instrukcja obsługi

kratki.pl Kominek wolnostojący Instrukcja obsługi Kominek wolnostojący Instrukcja obsługi Informacje ogólne Urządzenie musi być zainstalowanie zgodnie z obowiązującymi normami prawa budowlanego. Piec musi być ustawiony w bezpiecznej odległości od wszelkich

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE - 1 - Tabela 1. Rodzaje szaf aktowych wzmocnionych zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy Model Wymiary

Bardziej szczegółowo

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C.

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C. OPIS PRODUKTU Ogniochronna masa akrylowa skutecznie wypełnia szczeliny wokół rur i kabli w przejściach instalacyjnych, szczelinach i dylatacjach w przegrodach wykonanych z płyt G/K, cegły, betonu, żelbetu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi / Instrukcja bezpieczeństwa. 65174 / 65184 / 65185 Kominek Dekoracyjny CHIMO

Instrukcja obsługi / Instrukcja bezpieczeństwa. 65174 / 65184 / 65185 Kominek Dekoracyjny CHIMO Instrukcja obsługi / Instrukcja bezpieczeństwa 65174 / 65184 / 65185 Kominek Dekoracyjny CHIMO 2 Kominek Dekoracyjny CHIMO, Instrukcja obsługi / Instrukcja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi: - Proszę przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

Instrukcja budowy dyfuzora ceramicznego w kotle KF25.

Instrukcja budowy dyfuzora ceramicznego w kotle KF25. Instrukcja budowy dyfuzora ceramicznego w kotle KF25. Dyfuzor ceramiczny wewnątrz kotła zdecydowanie poprawia warunki eksploatacji i umożliwia poprawę kosztów eksploatacji W normalnym (bez dyfuzora) układzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KOMINKA PL 500 PP500 Green

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KOMINKA PL 500 PP500 Green INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KOMINKA PL 500 PP500 Green 1. Zalecenia i środki ostrożności Należy uważnie przeczytać instrukcję montażu i obsługi gdyż zawiera ona ważne informacje dotyczące instalacji

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Multi

System kominowy Schiedel Multi System kominowy Schiedel Multi Opis wyrobu Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw. kotłów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Unico Hermes

INSTRUKCJA OBSŁUGI Unico Hermes INSTRUKCJA OBSŁUGI Unico Hermes UNIROL Sp. z o.o 58-211 Uciechów ul. Wrocławska 2A tel. 74 831 00 50, fax 74 832 46 90 www.unirol.pl e-mail: unirol@unirol.pl "Różnicę stanowi jakość" Podjęliście Państwo

Bardziej szczegółowo

KOMINY I SYSTEMY KOMINOWE Nowoczesne systemy kominowe

KOMINY I SYSTEMY KOMINOWE Nowoczesne systemy kominowe Budowa komina: Oto kilka szczegółów budowy naszych kominów: Ceramika kominowa klejona jest na klej ceramiczny znajdujący się w zestawie. Pustaki kominowe łączymy zaprawą cementową. Na kratkę przewietrzającą,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Scan DSA 5 piec / wkład

Scan DSA 5 piec / wkład INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 Scan DSA 5 piec / wkład Gratulujemy Państwu zakupu nowego, opalanego drewnem pieca Scan! Zakupili Państwo produkt jednego z wiodących europejskich producentów pieców opalanych

Bardziej szczegółowo

33-100 Tarnów, ul. Gęsia 14/2 POLAND Tel.fax +48 14 622 04 09. e-mail: biuro@adbar.pl UWAGA:

33-100 Tarnów, ul. Gęsia 14/2 POLAND Tel.fax +48 14 622 04 09. e-mail: biuro@adbar.pl UWAGA: UWAGA: Producent wkładu pieca kominkowego nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie instalacji niezgodne z obowiązującymi na terenie kraju normami i przepisami lub też niezgodne z zaleceniami zawartymi

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy Zbigniew Tałach Piotr Cembala

Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy Zbigniew Tałach Piotr Cembala KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA PALIWA STAŁE W PROGRAMIE PONE W ŚWIETLE TZW. USTAWY ANTYSMOGOWEJ 28.01.2016 R. Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy Zbigniew

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Scan 85 i Scan 85 Maxi Gratulujemy Państwu zakupu nowego pieca opalanego drewnem Scan Zakupiliście Państwo piec jednego z wiodących w Europie producentów kominków na drewno

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. KIELAR-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustroń, PL BUP 12/06. ADAM KIELAR, Ustroń, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. KIELAR-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustroń, PL BUP 12/06. ADAM KIELAR, Ustroń, PL PL 66603 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120255 (22) Data zgłoszenia: 08.12.2004 (19) PL (11) 66603 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Cennik ważny od

Cennik ważny od Cennik Ważny od 01.04.2013 PIECE WKŁDY KCESORI Wkłady kominkowe Jøtul I 150 FL Na zamówienie 30023145 wkład kominkowy Jøtul I 150 FL, szara farba GP 3 390,00 4 169,70 JG912021 zewnętrzny dopływ powietrza

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania techniczne

1. Wymagania techniczne 1/5 Szanowni Państwo, Cieszymy się bardzo, że zdecydowaliście się Państwo na zakup wkładu kominkowego na drewno JØTUL 18 TD PANORAMA / HARMONY. Jest to produkt będący wynikiem 145-cio letnich doświadczeń.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Unico Dragon

INSTRUKCJA OBSŁUGI Unico Dragon INSTRUKCJA OBSŁUGI Unico Dragon UNIROL Sp. z o.o 58-211 Uciechów ul. Wrocławska 2A tel. 74 831 00 50, fax 74 832 46 90 www.unirol.pl e-mail: unirol@unirol.pl "Różnicę stanowi jakość" Podjęliście Państwo

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WKŁADU KOMINKOWEGO Oddajemy Państwu w użytkowanie wkład kominkowy CAPRI. Przed przystąpieniem do jego użytkowania prosimy o zapoznanie się z instrukcją montażu

Bardziej szczegółowo

Trwałość żeliwa. INSTRUKCJA OBSŁUGI Dane techniczne Montaż Uruchomienie Użytkowanie Konserwacja. ver. 02.2013. Ulrich

Trwałość żeliwa. INSTRUKCJA OBSŁUGI Dane techniczne Montaż Uruchomienie Użytkowanie Konserwacja. ver. 02.2013. Ulrich Trwałość żeliwa Wkład kominkowy k Fireinserti Fireinsert INSTRUKCJA OBSŁUGI Dane techniczne Montaż Uruchomienie Użytkowanie Konserwacja ver. 02.2013 Ulrich Podziękowania Dziękujemy i gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

System Wentylacji Hybrydowej DARCO. Anna Majkowska product manager

System Wentylacji Hybrydowej DARCO. Anna Majkowska product manager DARCO Anna Majkowska product manager O WENTYLACJI WENTYLACJA TO WYMIANA POWIETRZA: do budynku doprowadzamy świeże zewnętrze, aby usunąć zanieczyszczenia z wnętrza Co usuwamy? O WENTYLACJI H 2 O CO CO 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ogrzewacz pomieszczeń typu SZAMOT

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ogrzewacz pomieszczeń typu SZAMOT INSTRUKCJA OBSŁUGI 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Łaszczowiecka 14 tel. (0-84) 6644054, 6658529,fax. (0-84) 6644477 Ogrzewacz pomieszczeń typu SZAMOT Przed zainstalowaniem i eksploatacją użytkownik powinien

Bardziej szczegółowo

Koza K6/Koza K7. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2

Koza K6/Koza K7. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2 Koza K6/Koza K7 Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2 Informacje ogólne Urządzenie musi być zainstalowanie zgodnie z obowiązującymi normami prawa budowlanego. Piec musi być ustawiony w bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

www.termokaust.pl TermoKaust jest marką fi rmy Kafl arnia Kafel-Kar z Białegostoku, producenta ceramiki kafl owej.

www.termokaust.pl TermoKaust jest marką fi rmy Kafl arnia Kafel-Kar z Białegostoku, producenta ceramiki kafl owej. TermoKaust jest marką fi rmy Kafl arnia Kafel-Kar z Białegostoku, producenta ceramiki kafl owej. Powstanie pieca Termokaust powinno zapoczątkować nową jakość ekologicznych rozwiązań, powstających według

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki szczelinowe

Nawiewniki szczelinowe T.1//PL/1 Nawiewniki szczelinowe Typ VSD50-1-LT do montażu w lekkich ścianach działowych Spis treści Opis Opis Budowa Wymiary Materiały Instalacja Montaż Oznaczenia Dane techniczne Informacje do zamawiania

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z poźniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z poźniejszymi zmianami) Zakładka: Przepisy UWARUNKOWANIA PRAWNE KOMINIARZY Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z poźniejszymi zmianami) Art. 57 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy

Bardziej szczegółowo

kratki.pl KOZA AB, KOZA AB/S instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

kratki.pl KOZA AB, KOZA AB/S instrukcja obsługi i karta gwarancyjna kratki.pl KOZA AB, KOZA AB/S instrukcja obsługi i karta gwarancyjna KOZA AB Wymiary pieca - Koza AB 2 KOZA AB/S 3 Informacje ogólne OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć zagrożenia pożarowego, urządzenie musi być zainstalowane

Bardziej szczegółowo

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE KARTA OPIS WYROBU Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

www.lech-bud.org Kominek w drewnianym domu

www.lech-bud.org Kominek w drewnianym domu www.lech-bud.org Kominek w drewnianym domu Czy kominka w drewnianym domu należy się bać? Nie! Ale tylko wtedy, gdy zostanie właściwie wykonany, a właściciele będą umiejętnie w nim palić. Od kominka zajął

Bardziej szczegółowo

PRESTO S.A. ul. Mehoffera 86, Warszawa, tel , , fax INSTRUKCJA MONTAŻU

PRESTO S.A. ul. Mehoffera 86, Warszawa, tel , , fax INSTRUKCJA MONTAŻU PRESTO S.A. ul. Mehoffera 86, 03-118 Warszawa, tel. 022 889 56 75, 022 374 74 67, fax 022 435 78 33 INSTRUKCJA MONTAŻU Komin powietrzno-spalinowy Presto MAGNUS o średnicach 18 30 cm PN-EN 13063-3 Kompletny

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI KARTA OPIS WYROBU Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw.

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WKŁADU KOMINKOWEGO Oddajemy Państwu w użytkowanie wkład kominkowy marki NORDflam. Przed przystąpieniem do jego użytkowania prosimy o zapoznanie się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Producent: - systemów odprowadzania spalin - systemów wentylacyjnych. Nazwa wyrobu: SYSTEMY ODPROWADZANIA SPALIN Z URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

Producent: - systemów odprowadzania spalin - systemów wentylacyjnych. Nazwa wyrobu: SYSTEMY ODPROWADZANIA SPALIN Z URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH KARTA GWARANCYJNA Spiroflex Sp. z o.o. 39-300 Mielec; ul. Wojska Polskiego 6E tel. (0 17) 788 17 70; fax. (0 17) 788 17 71 Producent: - systemów odprowadzania spalin - systemów wentylacyjnych Data wydania:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO KARTA OPIS WYROBU Schiedel Rondo to zestaw, dwuściennych, ceramiczno betonowych profili kominowych, produkcji Schiedel Sp. z o.o. n Systemy kominowe Schiedel Rondo złożone

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Scan DSA 10 Gratulujemy Państwu zakupu nowego pieca opalanego drewnem Scan! Zakupili Państwo produkt jednego z wiodących europejskich producentów pieców opalanych drewnem -

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL AVANT

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL AVANT SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL AVANT KARTA OPIS WYROBU Powietrzno spalinowy system kominowy Schiedel Avant składa się z profili wewnętrznych z ceramiki technicznej, pierścieni dystansowych oraz obudowy z pustaków

Bardziej szczegółowo

Piec kaflowy Kominki GODIN Polska ul. Wielicka Kraków tel/ fax

Piec kaflowy Kominki GODIN Polska ul. Wielicka Kraków  tel/ fax Kominki GODIN Polska ul. Wielicka 25 30-552 Kraków www.godin.com.pl biuro@godin.com.pl tel/ fax 012 261 17 10 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Piec kaflowy 630106 UWAGA! Aby zapobiec ryzyku pożaru, to urządzenie

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne Schiedel Pustaki wentylacyjne Opis wyrobu Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO 1

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO 1 1 2 Szanowni Państwo Dziękujemy Państwu za wybór kotła z serii. Uprzejmie prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z niniejszą Instrukcją Obsługi. Umożliwi to Państwu lepsze poznanie kotła oraz ułatwi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBUDOWA HARRY mini

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBUDOWA HARRY mini HARRY mini HARRY mini INSTRUKCJA OBSŁUGI OBUDOWA HARRY mini ul. Jagiellońska 82 03-301 Warszawa tel.: + 48 22 597 48 48 fax. : +48 22 597 48 49 http://www.modecom.pl info@modecom.pl Dziękujemy za wybór

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

Parkiet należy przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą być zabezpieczone przed

Parkiet należy przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą być zabezpieczone przed 1. Transport: Parkiet należy przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. Kupujący ma obowiązek dokonać oględzin podłogi

Bardziej szczegółowo

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A M * CERTYFIKAT IMP Zgodna z Zarządzeniem 25/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17.11..2005 w sprawie szczegółowego sposobu organizacji

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

KFD 5270 więcej możliwości

KFD 5270 więcej możliwości KFD 5270 więcej możliwości Żeliwne wkłady, kasety i piece do palenia ciągłego Solidna klasa średnia oto najkrótsza charakterystyka produktów KFD 5270. Wysokiej jakości żeliwo, z którego są wykonane jest

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS KARTA OPIS WYROBU Schiedel Rondo Plus to zestaw trójwarstwowych, dwuściennych, ceramiczno betonowych profili kominowych. n Systemy kominowe Schiedel Rondo Plus składają

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

Kompakt- kamin. kominkowy 180. Zasady

Kompakt- kamin. kominkowy 180. Zasady Kompakt- kamin kominkowy 80 Zasady 2 INFORMACJE OGÓLNE 2 3 ZAKRES DOSTAWY 3 WYMIARY 4 MINKOWEGO KOMPAKTKAMIN 8 IEJSCA USTAWIENIA 8 WSKAZÓWKI DOT MONTA!" EOS R 4 / EOS R 4VOICE 9 #$!"W 0 POWIETRZE DO SPALANIA

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ RK150-HO-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HO-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 RK150-HE-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HE-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Zastosowanie

Opis techniczny. Zastosowanie Dążeniem producentów urządzeń grzewczych jest maksymalna oszczędność energii oraz ochrona środowiska naturalnego przez pełniejszy proces spalania czynnika, obniżenie mocy urządzenia oraz obniżenie temperatury

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

KOMINKI - INSTRUKCJA

KOMINKI - INSTRUKCJA KOMINKI - INSTRUKCJA Informacje wstępne UWAGA : W CELU UNIKNIĘCIA NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU WKŁAD KOMINKOWY WINIEN BYĆ ZAINSTALOWANY ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, ORAZ Z ZALECENIAMI

Bardziej szczegółowo

PL Instrukcja montażu

PL Instrukcja montażu PL Instrukcja montażu DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Data wystawienia: 21.09.2009 Ten produkt odpowiada normie DIN EN 13229 Nazwa produktu: Nordpeis N-27 Typ produktu: Wkład kominkowy do ogrzewania pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zaktualizowane instrukcje obsługi znajdują się na www.pereko.pl. Quatro PSQ PODAJNIK ŚLIMAKOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zaktualizowane instrukcje obsługi znajdują się na www.pereko.pl. Quatro PSQ PODAJNIK ŚLIMAKOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Zaktualizowane instrukcje obsługi znajdują się na www.pereko.pl Quatro PSQ PODAJNIK ŚLIMAKOWY SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1. Zastosowanie......................................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 3560 B / KCH 3590 B

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 3560 B / KCH 3590 B 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 3560 B / KCH 3590 B www.kernau.com 2 S3 S1 S4 S2 S5 3 SZANOWNI KLIENCI, staliście się Państwo użytkownikami najnowszej generacji okapu kuchennego typu KCH 3560

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 6 7 8 Rys. 11 Przykładowy schemat instalacji wkładu VOGER Wkład VOGER jest stalowym, stałopalnym wkładem kominkowym posiadającym komorę spalania wyłożoną kształtkami szamotowymi. Palenisko wyposażone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS DLA SWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJE Importer i wyłączny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi LECHMA Instrukcja instalacji i obsługi Wkład kominkowy PP200 Exclusive Spis treści Spis treści... 2 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2. PRZEZNACZENIE WKŁADU KOMINKOWEGO... 5 3. OBUDOWA WKŁADU KOMINKOWEGO...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo