Atraflam 16/ Atraflam 16/9 800 VL Atraflam 16/9 780 SF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Atraflam 16/ Atraflam 16/9 800 VL Atraflam 16/9 780 SF"

Transkrypt

1 Atraflam 16/ VL 780 SF Atraflam 16/ Atraflam 16/9 800 VL Atraflam 16/9 780 SF PL Instrukcja montażu i obsługi 2 Rysunki 6 Instrukcje załączone do produktu należy przechowywać przez cały okres jego użytkowania.

2 Polski Spis treści 1.0 Odniesienia do tekstów prawnych Środki ostrożności Ostrzeżenia Zapobieganie pożarom Dopływ powietrza Wymagane odległości i pomiary Montaż Ściany Podłoga Obudowa Cyrkulacja powietrza Dopływ powietrza do spalania Podłączenie do komina Instrukja obsługi Funkcje sterowania Wybór paliwa Dodawanie opału Pierwsze rozpalenie Codzienne użytkowanie Dokładanie opału Korzystanie z pieca pomiędzy sezonami Instrukcja użytkowania Czyszczenie szyb Usuwanie popiołu Czyszczenie z sadzy Czyszczenie komina Oględziny pieca Problemy w funkcjonowaniu Rysunki Odniesienia do tekstów prawnych Montaż kominka należy wykonać zgodnie z kodeksami oraz przepisami obowiązującymi w danym kraju. Podczas instalacji tego produktu muszą być przestrzegane lokalne regulacje w tym te odnoszące się do norm krajowych i europejskich. W krajach Unii Europejskiej ten wkład kominkowy jest zgodny z normą EN : 2001/A2: 2004, Annex ZA. Instrukcja instalacji i użytkowania dostarczana jest z urządzeniem. Istotne jest, aby ją przeczytać przed instalacją. Tabliczke znamionową wkładu kominkowego umieszczono nad drzwiami, wewnątrz obudowy ochronnej. Zawiera ona następujące informacje: producent (nazwa i adres), standard produkcji, model, cechy techniczne. 2.0 Środki ostrożności Uwaga! W kominku można uzyskać wysoką temperaturę. Niezbędne jest, aby o tym pamiętaćpodczas codziennego użytkowania, zwłaszcza gdy w pobliżu są obecne dzieci. 2.1 Ostrzeżenia Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje urządzenia lub inne sposoby jego instalacji, dokonywane przez sprzedawcę, instalatora lub użytkownika mogą zakłócić sposób jego działania i bezpieczeństwo użytkowania. Podobne konsekwencje może mieć samodzielny montaż akcesoriów lub dodatkowych urządzeń nie dostarczonych razem z paleniskiem ATRA. Samodzielny demontaż lub usuwanie niektórych elementów niezbędnych do funkcjonowania urządzenia także może mieć podobne konsekwencje. Firma Jøtul France jest wyłącznie producentem i projektantem urządzeń ATRA. W zakres jej obowiązków nie wchodzą następujące dziedziny: koncepcja instalacji grzewczej. badania termiczne. wykonanie sieci przewodów rozdzielczych ogrzewania. Wszystkie wyżej wymienione działania należą do kompetencji profesjonalnego instalatora, posiadającego wymagane kwalifikacje. 2.2 Zapobieganie pożarom Upewnij się, że wszystkie meble i inne łatwopalne przedmioty nie są zbyt blisko pieca. Patrz «Odległość od mebli», rozdział Dopływ powietrza Do pomieszczenie z zainstalowanym kominkiem Należy sprawdzić, czy powietrze niezbędne w procesie spalania drewna będzie docierało w wystarczającej ilości do pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowany kominek. 2

3 W przypadku, gdy do pomieszczenia dociera niewystarczająca ilość powietrza, należy wykonać dodatkowy dopływ powietrza specjalnie na potrzeby kominka (minimalna powierzchnia czynna przekroju poprzecznego 300 cm²). Wlot świeżego powietrza bezpośrednio z zewnątrz budynku musi być umieszczony po stronie dominujących wiatrów. Wlot taki powinien być zaopatrzony w siatkę przeciw owadom i gryzoniom. Sprawdź, czy wlot powietrza nie jest zablokowany a kanał doprowadzający drożny. Uwaga! Brak dopływu świeżego powietrza albo dopływ takiego, które nie jest do tego przystosowane, może prowadzić do spalania powietrza z pomieszczenia kominkowego, co może skutkować sennością i nudnościami osób znajdujących się w pomieszczeniu z kominkiem. Do kominka Wlot dopływu powietrza do rozpalania znajduje się na froncie wkładu kominkowego i nie może być blokowany (patrz rys. 1 str. 6 oraz karta techniczna produktu dołączona do tej instrukcji). Jeśli kominek jest umieszczony na podłodze bez regulowanych nóg, otwory wlotu powietrza konwekcyjnego u podstawy pieca muszą być odblokowane (patrz rys. 1 str. 6 oraz karta techniczna produktu dołączona do tej instrukcji). 2.4 Wymagane odległości i pomiary Otwory w obudowie kominka patrz rys. 1 str. 6 oraz Wloty i wyloty powietrza konwekcyjnego w karcie technicznej produktu dołączonej do tej instrukcji. Odległości od ścian niepalnych minimum 50 mm pomiędzy izolacją ściany a piecem, patrz rys. 1 i 2 str. 6 Zalecana izolacja patrz rys. 1 i 2 str. 6 Odległości od mebli minimum 1,3 metra Średnica rury dymnej patrz Podłączenie do komina w karcie technicznej produktu dołączonej do tej instrukcji. Istotne jest, aby zachować wielkość przekroju poprzecznego wszystkich elementów podłączeniowych zgodnie z zaleceniami producenta. 3.0 Montaż Upewnij się przed montażem, że kominek nie jest uszkodzony, a wszystkie elementy pracują bez zastrzeżeń (patrz karta techniczna produktu dołączona do tej instrukcji): gilotyna i drzwi: najpierw usuń blokady transportowe oznaczone fluorescencyjnymi nalepkami; szyber; dopływ powietrza do rozpalania. Regulacja wysokości za pomocą dołączonych regulowanych nóg dostarczonych (w zależności od modelu) 3.1 Ściany Wszystkie materiały palne lub takie które mogą być uszkodzone przez ciepło muszą być usunięte z powierzchi otaczających miejsce gdzie ma być zamontowany kominek (podłoga, ściany i sufit) lub zaizolowane, patrz rys. 1 str. 6. Należy zabezpieczyć ścianę za kominkiem materiałem izolacyjnym o grubości zapewniającej skuteczną ochronę. Pomiędzy izolacją i wkładem kominkowym należy zachować wentylowaną przestrzeń o szerokości min. 50 mm. We wszystkich przypadkach instalacja musi być w zgodzie z obowiązującym prawem i regulacjami krajowymi. 3.2 Podłoga Podłoga musi być w stanie przenieść ciężar zamontowanego wkładu kominkowego wraz z obudową (zobacz karta techniczna produktu dołączona do tej instrukcji). Może być konieczne dodatkowe zmocnienie konstrukcji podłoża. 3.3 Obudowa Obudowa kominka musi być wykonana z materiałów niepalnych (zapoznaj się z obowiązującymi normami). Wnętrze obudowy musi byc całkowicie izolowane termicznie. Istotne jest, by zachować wentylowaną przestrzeń szerokości min. 50 mm pomiędzy izolacją i wkładem kominkowym, patrz rys. 1 i 2 str. 6. Obudowa musi mieć konstrukcję samonośną i nie może się opierać na wkładzie kominkowym lub kominie. Wkład kominkowy pod wpływem temperatury rozszerza się. Należy wokół niego pozostawić szczelinę dylatacyjną szerokości min. 3 mm. 3.4 Cyrkulacja powietrza Wokół wkładu kominkowego musi być zapewniony cyrkulacja powietrza. Jest bardzo ważne, aby nie zakłócić swobodnego przepływu pomiędzu dolnym wlotem chłodnego powietrza a górnym wylotem powietrza ogrzanego. Należy kontrolować, czy wloty powietrza do ogrzewania i wyloty ogrzanego powietrza nie są zablokowane(patrz karta techniczna produktu dołączona do tej instrukcji oraz rys. 1 str. 6). Na osłonie konwekcyjnej wkładu kominkowego znajdują się wyloty ogrzanego powietrza (Ø 125mm), patrz karta techniczna produktu dołączona do tej instrukcji. Kratki wylotowe ogrzanego powietrza muszą się znajdować w odległości min. 300 mm do stropu, patrz rys. 1 str. 6. Strop nad wylotami tych kratek musi być wykonany z niepalnych materiałów. W przypadku tzw. przestrzałowych modeli kominków, kratki wylotowe ciepłego powietrza muszą znajdować się w obu pomieszczeniach w celu wyrównania ciśnień. 3

4 3.5 Dopływ powietrza do spalania Wkład kominkowy może pobierać powietrze do spalania z zewnątrz budynku i z pomieszczenia, w którym jest zainstalowany. Dostarczane jest ono do paleniska układem rur pod kominkiem. Jeżeli chcemy korzystać z dopływu powietrza zewnętrznego (zalecane) należy połączyć, stosując dwójnik z regulacją giętką, rurę doprowadzającą powietrze z zewnątrz budynku z wlotem powietrza pod wkładem kominkowym (rys. 3 B str. 6). Podczas palenia wskazane jest wtedy zamknięcie dopływów powietrza z pomieszczenia (rys. 3 A str. 6). W przypadku braku możliwości podłączenia powietrza zewnętrznego, korzysta się z wlotów poprzez kratki pod wkładem (rys. 3 A str. 6) oraz wlotu (rys. 3 B str. 6) z zamontowanym dwójnikiem z regulacją giętką. 3.6 Podłączenie do komina Wkład kominkowy musi być podłączony do kanału dymowego za pomocą rur przeznaczonych do odprowadzania spalin z palenisk na paliwa stałe zgodnie ze specyfikacją w karcie technicznej produktu. Powierzchnia przekroju poprzecznego kanału dymowego musi być co najmniej równa powierzchni przekroju poprzecznego wylotu spalin i zgodna ze specyfikacją w karcie technicznej produktu. Można podłączyć więcej palenisk na paliwa stałe do tego samego kanału dymowego, jeżeli zezwalają na to przepisy lokalne oraz przekrój kanału dymowego jest odpowiedni. Połączenie pomiędzy wkładem kominkowym, a kanałem dymowym musi być zgodne z przepisami krajowymi. Zalecana wartość ciśnienia w kanale dymowym: 15 Pa ±2. Ważne: podłączenie wkładu kominkowego do kanału dymowego musi być szczelne. Brak szczelności może być przyczyną nieprawidłowego działania. 4.0 Instrukja obsługi Urządzenie przeznaczone jest do pracy z zamkniętymi drzwiami. Otwieranie drzwi powinno następować w celu rozpalania lub dodawania opału. 4.1 Funkcje sterowania Sterowanie szybrem Cięgnem szybra, znajdującym się nad drzwiami, należy manipulować używając tzw. zimnej rączki (w zestawie), gdyż może być bardzo gorący po kilku godzinach pracy kominka. Sterowanie: przesuń cięgno w lewo w celu otwarcia szybra, a popchnij w prawo w celu przymknięcia lub zamknięcia. Sposób użycia: szyber powinien być otwarty przy rozpalaniu (około 10 minut) oraz kiedy uzupełniany jest opał; mniej lub bardziej otwarty tak, aby dostosować intensywność palenia do aktualnych potrzeb. Sterowanie dopływem powietrza do spalania Cięgno (znajduje się pomiędzy dolnymi narożnikami drzwi)jest używane w celu dostosowania ilości powietrza do spalania. Przesunięcie w lewo odpowiada pozycji otwartej. Kiedy ogień się pali, cięgno powinno być w pozycji otwartej. Intensywność spalania sterowana jest stopniem otwarcia dopływu powietrza do spalania. 4.2 Wybór paliwa Zawsze należy używać dobrej jakości drewna. Dobrej jakości drewno nie uszkodzi kominka i daje najlepsze efekty. Brzoza, buk lub dąb są dobrym drewnem kominkowym. Dobrej jakości drewno opałowe musi być suche, co oznacza, że musi mieć wilgotność na poziomie niższym niż 20% (minimum 2 lata suszenia). Drzewo należy ściąć w okresie od początku jesieni do końca zimy. Musi być pocięte na kłody o długości odpowiedniej dla naszego kominka, a następnie po przerąbaniu na polana ułożone w stosy i zabezpieczone przed opadami. Powietrze musi w sposób swobodny opływać stos w celu odprowadzania wilgoci. Ilość energii uzyskiwana z jednego kilograma jednej odmiany drewna kominkowego nie różnią się znacznie od innej. Jednak waga może różnić się zasadniczo w zależności od gatunku drewna. Np. określona objętość brzozy będzie produkować mniej energii (kwh) niż takiej samej objętości dąb, który jest cięższy. Ilość energii produkowanej przez 1 kg dobrej jakości drewna kominkowego to około 3.8 kwh. 1 kg suchego całkowicie drewna kominkowego (zero wilgotności) będzie produkować około 5 kwh, podczas gdy 1 kg drewna opałowego o wilgotności na poziomie 60% dostarczy nam tylko 1.5 kwh. Używanie mokrego drewna stwarza poważne problemy: osadzanie się sadzy i kreozotu na szybach kominka, w jego wnętrzu i w kominie; spadek ilości energii cieplnej produkowanej przez kominek; ryzyko pożaru z powodu nagromadzenia się sadzy w kominie; ryzyko zagaszenia ognia w kominku. Ostrzeżenie, nigdy nie używaj innego opału niż zalecany dla danego kominka. Uwaga: Nigdy nie używaj palnych cieczy, takich jak benzyna, nafta lub inne do rozpalania ognia. Może to spowodować uszkodzenie kominka i zranienie użytkownika. 4

5 4.3 Dodawanie opału Polana muszą być krótsze o 10 cm od szerokości paleniska. Polana kładziemy na ruszcie w tylnej części paleniska w celu optymalnego spalania. Prawidłowy rozmiar opału: do rozpalania, 2 do 4 mm średnicy, od 8 do 10 sztuk; do palenia, około 15 cm średnicy, od 2 do 3 sztuk jednorazowo. 4.4 Pierwsze rozpalenie Przed pierwszym rozpaleniem upewnij się, że obudowa kominka całkowicie wyschła. Zaleca się odczekać od 2 do 4 tygodni, aby uniknąć popękania obudowy. Poproś o poradę kominkarza. sprawdź, czy wszystkie doloty i szyber są otwarte; ułóż dwa polana z przodu i tyłu paleniska;- umieść pomiędzy polanami zmiętą gazetę lub kawałki kory brzozowej; połóż podpałkę na tym papierze i podpal; dodawaj stopniowo niewielkie polana utrzymując nieduży ogień przez kilka godzin, następnie pozwól ogniowi zgasnąć. Uwaga: podczas pierwszego palenia może pojawić się przykry zapach pochodzący od utwardzającej się farby. Należy wtedy dobrze wywietrzyć pomieszczenie. Podczas następnego użycia zapach nie będzie już występować. 4.5 Codzienne użytkowanie Zapoznaj się z kartą techniczną produktu dołączoną do niniejszej instrukcji dla lokalizacji elementów sterujących pracą kominka. otwórz dopływ powietrza do spalania; otwórz szyber; ułóż dwa polana z przodu i tyłu paleniska; umieść pomiędzy polanami zmiętą gazetę lub kawałki kory brzozowej; połóż podpałkę na tym papierze i podpal; gdy ogień się rozpali dodaj kolejne polana; gdy ogień rozpali się mocno, zamknij drzwi kominka i przymknij szyber; dostosowanie stopnia spalania po dodaniu opału wymaga użycia sterowania dopływem powietrza. 4.6 Dokładanie opału Uwaga! Przed ponownym dodaniem opału, należy otworzyć całkowicie szyber oraz dopływ powietrza do spalania, a następnie po odczekaniu kilku minut powoli otworzyć drzwi kominka. Zapobiegnie to powstaniu podciśnienia i zaciągnieciu dymu do pomieszczenia. powoli unieść drzwi z mechanizmem gilotynowym; dołożyć opał i zamknąć drzwi; upewnić się, że wlot powietrza do spalania jest całkowicie otwarty przez kilka minut, aż drewno się rozpali; przymknąć szyber; wyregulować ilość powietrza do spalania. Uwaga: ciągłe palenie przy uchylonych drzwiach, powodujące duże obciążenie termiczne lub stosowanie za dużej ilości opału mogą być przyczyną uszkodzenia wkładu kominkowego. Przegrzanie występuje wtedy, gdy palenisko jest zbyt mocno załadowane drewnem i / lub gdy wlot powietrza do spalania jest całkowicie otwarty. W takim wypadku należy natychmiast zmniejszyć wlot powietrza i zamknąć szyber. W przypadku problemów ze zbyt słabym lub zbyt mocnym spalaniem, zasięgnij rady specjalisty. 4.7 Korzystanie z pieca pomiędzy sezonami Pomiędzy sezonami, podczas nagłej zmiany temperatury, w przypadku słabego lub silnego wiatru mogą wystąpić problemy z uzyskaniem prawidłowego ciagu w kominie i odprowadzeniem dymu. W takiej sytuacji zaleca się stosowanie mniejszych ilości drewna przy jednoczesnym zwiększonym dopływie powietrza do spalania. Zapewni to wystarczający ciąg. Częściej usuwaj popiół, aby nie dopuścić do jego gromadzenia się. 5.0 Instrukcja użytkowania 5.1 Czyszczenie szyb Wkłady kominkowe ATRA posiadają system czystej szyby - dodatkowy dopływ powietrza umiejscowiony w dole drzwi. Wydobywające się nim powietrze omywa wewnętrzną stronę szyby i redukuje osadzanie się na niej sadzy. Ilość osadzającej się sadzy uzależniona jest od wilgotności drewna, ilości dostarczanego powietrza do spalania i siły ciągu w kominie. Większość sadzy jest spalana, gdy proces ten jest prawidłowy. Rada: można czyścić szyby za pomocą wilgotnego ręcznika papierowego z odrobiną popiołu. Przetrzyj, a następnie umyj szybę czystą wodą i osusz miękką szmatką. Większe zabrudzenia usuniesz przy pomocy specjalistycznych płynów do czyszczenia szyb kominkowych. Nigdy nie należy pryskać płynem bezpośrednio na szkło: może to spowodować uszkodzenie szyby lub uszczelnienia drzwi. 5.2 Usuwanie popiołu Popiół można usuwać z pieca wyłącznie, gdy jest on zimny i nie ma żaru! Usuń popiół pozostawiając jego cienką warstwę w celu ochrony dna paleniska. Uwaga! w popiele może znajdować się żar jeszcze długo po wygaszeniu kominka. 5.3 Czyszczenie z sadzy Podczas użytkowania w kominku może gromadzić się sadza, szczególnie w komorze spalania. Sadza jest dobrym izolatorem. Jej nagromadzenie może obniżyć ilość ciepła oddawaną przez kominek. Aby utrzymać optymalną sprawność spalania, zaleca się regularne usuwanie gromadzącej się sadzy w kominku. Należy to robić również w rurach dymowych i w kominie. 5

6 5.4 Czyszczenie komina Komin musi być czyszczony przez uprawnionego kominiarza. Po czyszczeniu komina usuń z wnętrza pieca nagromadzoną sadzę. Zaleca się zachowanie potwierdzenia rachunku za czyszczenie komina do celów ubezpieczeniowych. Częstotliwość czyszczenia komina zależna jest od uregulowań krajowych. 5.5 Oględziny pieca ATRA zaleca użytkownikom, aby sprawdzili dokładnie kominek przynajmniej raz w roku np. po czyszczeniu komina. Należy również sprawdzić, czy sznury uszczelniające są w dobrym stanie i poprawnie zainstalowane. Każdy sznur wykazujący oznaki zużycia lub stwardniały musi zostać wymieniony na nowy. 5.6 Problemy w funkcjonowaniu Słaby ciąg: sprawdź, czy długość komina jest zgodna z obowiązującym prawem krajowym i przepisami. Upewnij się, że minimalny przekrój poprzeczny komina jest wystarczający (zobacz karta techniczna produktu dołączona do niniejszej instrukcji); upewnij się, czy nic nie zakłóca ciągu w kominie (za mała wysokość komina ponad kalenicę, drzewa rosnące mniej niż 8 m od budynku itp.). Ogień źle się pali: upewnij się, że drewno ma zalecaną wilgotność; sprawdź, czy jest wystarczająca ilość powietrza do spalania; zatrzymaj wszystkie wentylatory w domu i otwórz okno w pobliżu kominka. Jeśli nastąpi poprawa, to oznacza, że dolot świeżego powietrza jest niewystarczający; sprawdź, czy wlot powietrza jest otwarty; sprawdź czy kanał dymowy nie jest zablokowany. Duże gromadzenie się sadzy na szybie: masz mokre drewno opałowe; za słaby ciąg w kominie; zamknięty dopływ powietrza do spalania; przyczyniają się do osiadania sadzy na szybie. Większość sadzy spala się zwykle przy maksymalnym otwarciu dolotów powietrza, gdy ogień jest mocno rozpalony. 6.0 Rysunki Rysunek 01 Izolacja Podłączenie do komina Ściana, materiał niepalny Dopływ powietrza zewnętrznego minimum 300 cm² Rysunek 02 min. 20 mm Strop, materiał niepalny minimum 300 mm Wylot ogrzanego powietrza minimum 735 cm² Rury z ogrzanym powietrzem Przestrzeń zarezerwowana na dopływ powietrza do spalania Dopływ powietrza z pomieszczenia minimum 680 cm² Podłoga, materiał niepalny 6

7 Jakość : Wkłady kominkowe ATRA zostały przebadane przez notifikowane laboratoria i certyfikowane wg. normy NF-EN Oznaczenie «Flamme Verte» gwarantują wysoką wydajność i niską emisję zanieczyszczeń. 7

8 Jøtul Polska, marzec 2015 Firma Atra prowadzi politykę stałego poprawiania i ulepszania swoich wyrobów. Mogą zatem, w każdej chwili, bez uprzedzenia, ulec zmianie specyfikacje, wzornictwo, materiał, czy wymiary. Działanie i wygląd naszych wyrobów zależą od zmiennych czynników, takich jak jakość instalacji i działanie systemu usuwania spalin. Jøtul Polska Sp. z o.o. ul. Budowlanych Gdańsk

Atraflam / Atravision

Atraflam / Atravision Atraflam / Atravision Atraflam / Atravision PL Instrukcja montażu i obsługi 2 Rysunki 6 Atraflam / Atravision PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje montażu i obsługi. A traflam / Atravision

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390 Producent wkładów kominkowych INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390 Szanowni Państwo! Dziękujemy za to, że wybrali Państwo produkty marki BYRSKI Gratulujemy trafnej

Bardziej szczegółowo

Piec wolnostojący Invicta - MOAÏ

Piec wolnostojący Invicta - MOAÏ Piec wolnostojący Invicta - MOAÏ Wyprodukowany we Francji żeliwny piec wolnostojący przystosowany do palenia ciągłego oraz nowoczesnych energooszczędnych domów, wyposażony w system spalania wtórnego oraz

Bardziej szczegółowo

PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5. Jøtul FS 381 SS

PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5. Jøtul FS 381 SS Jøtul FS 381 Jøtul FS 381 PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 5 Jøtul FS 381 BP Jøtul FS 381 SS Instrukcje załączone do produktu należy przechowywać przez cały okres jego użytkowania. POLSKI

Bardziej szczegółowo

WITNESS THE FLAME PRODUKTY 2015

WITNESS THE FLAME PRODUKTY 2015 WITNESS THE FLAME SPIS TREŚCI ATRAFLAM 16/9 STRONA 4 ATRAFLAM 750 STRONA 10 ATRAFLAM 780 STRONA 14 ATRAFLAM 900 STRONA 16 AKCESORIA STRONA 22 INFORMACJE STRONA 24 DREWNO STRONA 25 DANE TECHNICZNE STRONA

Bardziej szczegółowo

Jøtul FS I 350 FL

Jøtul FS I 350 FL Jøtul FS 350 - I 350 FL Jøtul FS 350 - I 350 FL Manual Version P09 PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 4 Jøtul FS 350 FL H Jøtul FS 350 FL L Instrukcje załączone do produktu należy przechowywać

Bardziej szczegółowo

Akumulacyjny wymiennik ciepła Jøtul I 350 FL / Jøtul I 400

Akumulacyjny wymiennik ciepła Jøtul I 350 FL / Jøtul I 400 kumulacyjny wymiennik ciepła Jøtul I 350 FL / Jøtul I 400 kumulacyjny wymiennik ciepła Jøtul I 350 FL / Jøtul I 400 PL - Instrukcja montażu 2 Masa akumulacyjna Jøtul I 350 FL / Jøtul I 400 PL - Przed użyciem

Bardziej szczegółowo

CENNIK WITNESS THE FLAME

CENNIK WITNESS THE FLAME CENNIK 01.07.2015 WITNESS THE FLAME JA21500 JAN21500 ATRAFLAM 16/9 600 Wkład kominkowy Atraflam 16/9 600 BP, szamot naturalny, z rusztem nr 6 Wkład kominkowy Atraflam 16/9 600 BP, szamot grafit, z rusztem

Bardziej szczegółowo

Akumulacyjny wymiennik ciepła Jøtul I 18

Akumulacyjny wymiennik ciepła Jøtul I 18 kumulacyjny wymiennik ciepła Jøtul I 18 kumulacyjny wymiennik ciepła Jøtul I 18 PL - Instrukcja montażu 2 kumulacyjny wymiennik ciepła Jøtul I 18 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje

Bardziej szczegółowo

AQUARIO A18 PW. Dane techniczne ,00 zł. 1 dni AQUARIO/A/18/PW/W

AQUARIO A18 PW. Dane techniczne ,00 zł. 1 dni AQUARIO/A/18/PW/W AQUARIO A18 PW AQUARIO/A/18/PW/W Cena: 7 040,00 zł Opis: Wkład AQUARIO to ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie z zespołem wodnym, które po zabudowie nie różni się wyglądem od typowego wkładu powietrznego.

Bardziej szczegółowo

Jøtul I 530 Flat. Jøtul I 530 Flat. Jøtul I 530 Flat. PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 6

Jøtul I 530 Flat. Jøtul I 530 Flat. Jøtul I 530 Flat. PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 6 Jøtul I 530 Flat Jøtul I 530 Flat PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 6 Jøtul I 530 Flat PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje załączone

Bardziej szczegółowo

Dziennik ustaw nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku poz niniejszej instrukcji obsługi.

Dziennik ustaw nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku poz niniejszej instrukcji obsługi. 1 WYMAGANIA OGÓLNE W celu spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa p. pożarowego oraz bezpieczeństwa obsługi, przy montażu ogrzewacza w pomieszczeniu należy stosować się do wymagań określonych w:

Bardziej szczegółowo

Jøtul I 400. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 6

Jøtul I 400. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 6 Jøtul I 400 Jøtul I 400 PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 6 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje załączone do produktu

Bardziej szczegółowo

Eclypsya. Pierwszy kominek wędrowny

Eclypsya. Pierwszy kominek wędrowny Pierwszy kominek wędrowny Eclypsya Kiedy zapada noc wędrowne plemiona pustynne rozpoczynają rozkładanie swoich namiotów w miejscu, do którego dotarły - tylko na jedną noc. Następnie zbierają się wokół

Bardziej szczegółowo

Jøtul I 160. Jøtul I160. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 6

Jøtul I 160. Jøtul I160. PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 6 Jøtul I 160 Jøtul I160 PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 6 Jøtul I 160 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje załączone

Bardziej szczegółowo

Rama ozdobna do Jøtul I 600 FL

Rama ozdobna do Jøtul I 600 FL Rama ozdobna do Jøtul I 600 FL Rama ozdobna Jøtul I 600 FL PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 4 Rama ozdobna Jøtul I 600 FL PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI

WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Copyright Ösel Tubs 1 Spis treści INFORMACJE OGÓLNE 3 BEZPIECZEŃSTWO 4 INSTALACJA WANNY 5 NAGRZEWANIE WANNY 8 KONSERWACJA WANNY 10 2 Informacje ogólne Drogi użytkowniku,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia

INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia GRATULUJEMY PAŃSTWU WYBORU PIECÓW SAWO. PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PIECA PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. INSTALACJA PIECA Rys. 2 Minimalne odległości

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PIECO - KOMINKÓW MODELE Z RODZINY: AGATKA, ZUZIA, BLANKA, JAN

KARTA INFORMACYJNA PIECO - KOMINKÓW MODELE Z RODZINY: AGATKA, ZUZIA, BLANKA, JAN KARTA INFORMACYJNA PIECO - KOMINKÓW MODELE Z RODZINY: AGATKA, ZUZIA, BLANKA, JAN Piece-kominkowe kaflowe - modele z rodziny Agatka, Zuzia, Blanka, Jan są urządzeniami grzewczymi, przeznaczonymi do użytku

Bardziej szczegółowo

NADIA 12. Dane techniczne ,00 zł. 1 dni NADIA/12

NADIA 12. Dane techniczne ,00 zł. 1 dni NADIA/12 NADIA 12 NADIA/12 Cena: 4 400,00 zł Opis: Nowoczesne rozwiązanie dla wszystkich, którym zależy na łatwej obsłudze kominka. Sześciokątna komora oraz świetne parametry spalania to najważniejsze zalety tego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kuchnia węglowa TK2 2. Kuchnia węglowa RETRO.4. Piec grzewczy PŁOMIEŃ 2 8. Piec grzewczy PŁOMIEŃ 3.10

Spis treści. Kuchnia węglowa TK2 2. Kuchnia węglowa RETRO.4. Piec grzewczy PŁOMIEŃ 2 8. Piec grzewczy PŁOMIEŃ 3.10 Spis treści Kuchnia węglowa TK2 2 Kuchnia węglowa RETRO.4 Piec grzewczy PŁOMIEŃ 1 6 Piec grzewczy PŁOMIEŃ 2 8 Piec grzewczy PŁOMIEŃ 3.10 1 Kuchnia węglowa TK2 Zastosowanie Kuchnie węglowe typu Tk2-610

Bardziej szczegółowo

CENNIK WITNESS THE FLAME

CENNIK WITNESS THE FLAME CENNIK 01.01.2016 WITNESS THE FLAME Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i publikowany jest jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Zawarte w cenniku ATRA ceny

Bardziej szczegółowo

CENNIK WKŁADÓW I KASET KOMINKOWYCH 2016

CENNIK WKŁADÓW I KASET KOMINKOWYCH 2016 CENNIK WKŁADÓW I KASET KOMINKOWYCH 2016 www.fondis.biz Cennik wkładów kominkowych z dnia 01.06.2016 KASETY SERIA F/T F2 fasada wersja otwieranie waga [kg] wymiary[mm] STD Standard bok 86 600 x 575 x 415

Bardziej szczegółowo

KV 90-1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

KV 90-1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA 3-4 2. UŻYTKOWANIE 4 3. KONSERWACJA 4 5 4. ELEKTRYCZNE 5 5. SYSTEMY DZIAŁANIA 5 6. RYSUNKI TECHNICZNE 6-7 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Bardziej szczegółowo

WANNA OGRODOWA DAGÖ INSTRUKCJA OBSŁUGI

WANNA OGRODOWA DAGÖ INSTRUKCJA OBSŁUGI WANNA OGRODOWA DAGÖ INSTRUKCJA OBSŁUGI Copyright Ösel Tubs 1 Spis treści INFORMACJE OGOLNE 3 BEZPIECZENSTWO 4 INSTALACJA WANNY 5 NAGRZEWANIE WANNY 7 KONSERWACJA WANNY 9 2 Informacje ogólne Drogi użytkowniku,

Bardziej szczegółowo

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18)

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18) Wymiennik do kominków INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka 39 33-300 Nowy Sącz tel./fax. (48 18) 443-41-32 www.inotec.pl, inotec@inotec.pl Spis treści; Spis treści;... 2 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

ATMOS DC18S kw + adaptacja na palnik peletowy - kocioł zgazujący drewno

ATMOS DC18S kw + adaptacja na palnik peletowy - kocioł zgazujący drewno Informacje o produkcie Utworzono 19-07-2017 ATMOS DC18S 14-20 kw + adaptacja na palnik peletowy - kocioł zgazujący drewno Cena : 5.875,00 zł Nr katalogowy : ATM_DC18S_ADAP_20KW Producent : Atmos Dostępność

Bardziej szczegółowo

WITNESS THE FLAME

WITNESS THE FLAME cennik 15.03.2014 WITNESS THE FLAME JA21500 JAN21500 Atraflam 16/9 600 Wkład kominkowy Atraflam 16/9 600 BP, szamot naturalny, z rusztem nr 6 Wkład kominkowy Atraflam 16/9 600 BP, szamot grafit, z rusztem

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Manta

Dokumentacja techniczna. Manta Dokumentacja techniczna Manta 0434215091400 Wstęp Dziękujemy serdecznie za zakupienie naszego wyrobu! Opis urządzenia grzewczego zapoznaje szczegółowo z konstrukcją, specyfikacją techniczną i obsługą

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI MONTAŻU I EKSPLOATACJI PIECA DO SAUNY STOVEMAN

ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI MONTAŻU I EKSPLOATACJI PIECA DO SAUNY STOVEMAN ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI MONTAŻU I EKSPLOATACJI PIECA DO SAUNY STOVEMAN Dane techniczne pieca do sauny Rodzaj pieca do sauny Stoveman 24 Model Stoveman 24 Nominalna moc grzewcza, w tym 22,6 kw moc grzewcza

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL KARTA OPIS WYROBU Schiedel Dual to nowoczesny komin wielofunkcyjny umożliwiający odprowadzanie spalin z kotłów na paliwa stałe gazowe i olejowe, w tym z kotłów kondensacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Schemat instalacji. Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G. pl - PL / 01

Schemat instalacji. Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G. pl - PL / 01 Schemat instalacji Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G pl - PL 08.11 09 237 320 / 01 Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu przed ustawieniem - instalacją uruchomieniem.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI WKŁADÓW KOMINKOWYCH PP435 PP440

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI WKŁADÓW KOMINKOWYCH PP435 PP440 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI WKŁADÓW KOMINKOWYCH PP435 PP440 1. Zalecenia i środki ostrożności Należy uważnie przeczytać instrukcję montażu i obsługi gdyż zawiera ona ważne informacje dotyczące instalacji

Bardziej szczegółowo

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Jøtul I 530 FL Jøtul I 530 FL PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 6 Jøtul I 530 FL PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje załączone do produktu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL KARTA OPIS WYROBU Schiedel Dual to nowoczesny komin wielofunkcyjny umożliwiający odprowadzanie spalin z kotłów na paliwa stałe gazowe i olejowe, w tym z kotłów kondensacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Jøtul I 350 FL Jøtul I 350 FL PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 6 Jøtul I 350 FL PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje załączone do produktu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy Zbigniew Tałach Piotr Cembala

Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy Zbigniew Tałach Piotr Cembala KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA PALIWA STAŁE W PROGRAMIE PONE W ŚWIETLE TZW. USTAWY ANTYSMOGOWEJ 28.01.2016 R. Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Kominki Piece

Kominki Piece Kominki Piece ŻELIWNE PIECE KOMINKOWE Kominki Piece ŻELIWNE WKŁADY KOMINKOWE PRIME Tradycyjny wkład kominkowy wykonany w całości z POLSCE, z najwyższej jakości żeliwa w polskiej odlewni. Trwałe materiały,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI WKŁADU KOMINKOWEGO PP550 Slim

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI WKŁADU KOMINKOWEGO PP550 Slim INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI WKŁADU KOMINKOWEGO PP550 Slim 1. Zalecenia i środki ostrożności Należy uważnie przeczytać instrukcję montażu i obsługi gdyż zawiera ona ważne informacje dotyczące instalacji

Bardziej szczegółowo

POMÓW O KOMINIE Z FACHOWCEM

POMÓW O KOMINIE Z FACHOWCEM SYSTEMY KOMINOWE 1 KOMIN STALOWY JØTUL Komin stalowy Jøtul do pieców i wkładów kominkowych. GOTOWY W JEDEN DZIEŃ Jest tak trwały i bezpieczny, że dajemy na niego 25 Komin jest łatwy w instalacji i zwykle

Bardziej szczegółowo

MB 100 gilotyna PROMOCJA

MB 100 gilotyna PROMOCJA MB 100 gilotyna PROMOCJA MB100/G/15 Cena: 7 225,00 zł Opis: Wyjątkowa dbałość o detale, doskonałe parametry techniczne oraz precyzja wykonania a to cechy charakteryzujące tą linię wkładów. MB 100 to wkład

Bardziej szczegółowo

Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich. Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość

Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich. Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość 1 Wymagania podstawowe zdefiniowane w dyrektywie 89/106 EWG,ustawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instalacja oraz obsługa ogrzewaczy na paliwo stałe. MODEL - ALEA,MELITA, DYSTRYBUTOR :

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instalacja oraz obsługa ogrzewaczy na paliwo stałe. MODEL - ALEA,MELITA, DYSTRYBUTOR : INSTRUKCJA OBSŁUGI instalacja oraz obsługa ogrzewaczy na paliwo stałe. MODEL - ALEA,MELITA, DYSTRYBUTOR : Higher Monika Godlewska Ul. Orlowicza 52, Walbrzych RYSUNEK POGLĄDOWY PIECA Z ZAZNACZENIEM : dolotów

Bardziej szczegółowo

Piec Gazowy Carvin

Piec Gazowy Carvin Kominki GODIN Polska ul. Wielicka 25 30-552 Kraków www.godin.com.pl biuro@godin.com.pl tel/ fax 012 261 17 10 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Piec Gazowy Carvin 366401 1 1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA średnica

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Nordby

Dokumentacja techniczna. Nordby Dokumentacja techniczna Nordby PL 0422017501400 PL Wstęp Dziękujemy serdecznie za zakupienie naszego wyrobu! Opis urządzenia grzewczego zapoznaje szczegółowo z konstrukcją, specyfikacją techniczną i obsługą

Bardziej szczegółowo

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Jøtul I 510 Jøtul I 510 PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 6 Jøtul I 510 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instrukcje załączone do produktu należy

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. d9) PL (11) Wąchała Krzysztof, Zakopane, PL. Krzysztof Wąchała, Zakopane, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. d9) PL (11) Wąchała Krzysztof, Zakopane, PL. Krzysztof Wąchała, Zakopane, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114676 (22) Data zgłoszenia: 11.03.2004 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d9) PL (11)63013 (13)

Bardziej szczegółowo

MBZ PW 13. Dane techniczne ,00 zł. 7 dni MBZ/PW/13/W

MBZ PW 13. Dane techniczne ,00 zł. 7 dni MBZ/PW/13/W MBZ PW 13 MBZ/PW/13/W Cena: 4 800,00 zł Opis: Kominek z zespołem wodnym przystosowany do intensywnego palenia. Wyjątkowa dbałość o detale, doskonałe parametry techniczne oraz precyzja wykonania to cechy

Bardziej szczegółowo

Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów.

Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów. Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

LUCY PW 12. Dane techniczne ,00 zł. 1 dni LUCY/PW/12/W

LUCY PW 12. Dane techniczne ,00 zł. 1 dni LUCY/PW/12/W LUCY PW 12 LUCY/PW/12/W Cena: 4 200,00 zł Opis: Propozycja dla wszystkich, którym zależy na maksymalnym wykorzystaniu ciepła z kominka. Nowoczesne rozwiązania gwarantują oszczędność energii i sprawiają,

Bardziej szczegółowo

kratki.pl DRZWI/FS/8N, DRZWI/FS/10N instrukcja obsługi i montażu

kratki.pl DRZWI/FS/8N, DRZWI/FS/10N instrukcja obsługi i montażu kratki.pl DRZWI/FS/8N, DRZWI/FS/10N instrukcja obsługi i montażu Front stalowy z drzwiami: DRZWI/FS/8N, DRZWI/FS/10N. Informacje ogólne. Dziękujemy Państwu za zaufanie, okazaliście nam dokonując zakupu

Bardziej szczegółowo

MBM 10 prawy BS gilotyna PROMOCJA

MBM 10 prawy BS gilotyna PROMOCJA MBM 10 prawy BS gilotyna PROMOCJA MBM/P/BS/G/15 Cena: 6 120,00 zł Opis: Wyjątkowa dbałość o detale, doskonałe parametry techniczne oraz precyzja wykonania a to cechy charakteryzujące tą linię wkładów.

Bardziej szczegółowo

PL B1. IWONA PELLETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki, PL BUP 06/16

PL B1. IWONA PELLETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki, PL BUP 06/16 PL 225209 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 225209 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 409455 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Piece i wkłady kominkowe

Piece i wkłady kominkowe Piece i wkłady kominkowe Jøtul F 270 koncept Moc nominalna: 6,5 kw Powierzchnia ogrzewana: 80 m 2 Długość polan: 30 cm Waga: około 130 kg Wyposażenie dodatkowe: panele boczne ze stali, panele boczne i

Bardziej szczegółowo

Jøtul MF 3. Jøtul MF 3. Instrukcja wersja P05. PL - Instrukcja montażu i obsługi 2. Rysunki 8

Jøtul MF 3. Jøtul MF 3. Instrukcja wersja P05. PL - Instrukcja montażu i obsługi 2. Rysunki 8 Jøtul MF 3 Instrukcja wersja P05 Jøtul MF 3 PL - Instrukcja montażu i obsługi 2 Rysunki 8 Jøtul MF 3 Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje montażu i obsługi. Instrukcję załączoną do produktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRAGON HERMES

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRAGON HERMES INSTRUKCJA OBSŁUGI DRAGON HERMES UNIROL Sp. z o.o 58-211 Uciechów ul. Wrocławska 2A tel. 74 831 00 50, fax 74 832 46 90 www.unirol.pl e-mail: unirol@unirol.pl "Różnicę stanowi jakość" Podjęliście Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i eksploatacji pieców na paliwo stałe firmy

Instrukcja podłączenia i eksploatacji pieców na paliwo stałe firmy Instrukcja podłączenia i eksploatacji pieców na paliwo stałe firmy Należy zapoznać się z instrukcją przed ustawieniem i eksploatacją P.H.U. EKOTERM / ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY ul. Dusznicka 9, 04-904 Warszawa

Bardziej szczegółowo

NADIA PW 10. Dane techniczne ,00 zł. 14 dni NADIA/PW/10/W

NADIA PW 10. Dane techniczne ,00 zł. 14 dni NADIA/PW/10/W NADIA PW 10 NADIA/PW/10/W Cena: 4 290,00 zł Opis: Kominek z zespołem wodnym przystosowany do intensywnego palenia. Sześciokątna komora oraz świetne parametry spalania to najważniejsze zalety tego modelu.

Bardziej szczegółowo

Nie igraj z ogniem! KONSEKWENCJE PALENIA MOKRYM DREWNEM W KOMINKU.

Nie igraj z ogniem! KONSEKWENCJE PALENIA MOKRYM DREWNEM W KOMINKU. Nie igraj z ogniem! KONSEKWENCJE PALENIA MOKRYM DREWNEM W KOMINKU. Zastanawiasz się dlaczego szyba Twojego kominka jest zawsze brudna? Masz problemy z rozpaleniem w kominku? Nadmiar dymu kłębi się w palenisku?

Bardziej szczegółowo

Jøtul I 80 RH. Jøtul I 80 RH. Harmony, Panorama. Jøtul I 80 RH Harmony / Panorama. PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 6

Jøtul I 80 RH. Jøtul I 80 RH. Harmony, Panorama. Jøtul I 80 RH Harmony / Panorama. PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 6 Jøtul I 80 RH Harmony, Panorama Jøtul I 80 RH PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 6 Jøtul I 80 RH Harmony / Panorama PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rys. 1 LOUNGE/LOUNGE.

Instrukcja obsługi. Rys. 1 LOUNGE/LOUNGE. Rys. 1 Instrukcja obsługi LOUNGE/LOUNGE R XTRA www.solidnekominki.pl otwarty zamknięty Dopływ powietrza pierwotnego / wtórnego SPIS TREŚCI 1. Dane techniczne str. 3 2. Ważne informacje str. 3 3. Właściwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKA INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKA 1. WSTĘP typu PL 210 Montaż kominka powinien być wykonany przez wykwalifikowaną firmę. Tylko profesjonalny montaż daje nam pewność bezpiecznego i bezawaryjnego użytkowania przez

Bardziej szczegółowo

BIOKOMINKI Instrukcja obsługi

BIOKOMINKI Instrukcja obsługi BIOKOMINKI Instrukcja obsługi 1. Szczegółowe dane techniczne Biokominek LINATE: - waga: 63,5 kg - materiał: szkło; drewno - materiał pojemnika na biopaliwo: stal nierdzewna Rys. 1 Biokominek Linate 2 Biokominek

Bardziej szczegółowo

KOZA K5 fi 130. Dane techniczne ,00 zł. 2 dni KOZA/K5/130

KOZA K5 fi 130. Dane techniczne ,00 zł. 2 dni KOZA/K5/130 KOZA K5 fi 130 KOZA/K5/130 Cena: 1 800,00 zł Opis: Koza K5 to tradycja w nowej odsłonie. Mimo swoich niewielkich rozmiarów posiadaja doskonałe parametry cieplne. Wysyłka paletowa przelew - 60,00 zł za

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI. Gratulujemy Państwu zakupu nowego, opalanego drewnem pieca Scan!

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI. Gratulujemy Państwu zakupu nowego, opalanego drewnem pieca Scan! INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 Scan DSA 7-5 Gratulujemy Państwu zakupu nowego, opalanego drewnem pieca Scan! Zakupili Państwo produkt jednego z wiodących europejskich producentów pieców opalanych drewnem

Bardziej szczegółowo

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO Model: KA1VA DOM BIANCO Sp z o.o. 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 5 tel. 022/720 11 98, 720 11 99 fax. 022/720 06 88 SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Zespół wodny Jøtul I 18 Zespół wodny Jøtul I 18 PL - Instrukcja montażu i obsługi 2 Wymiennik wodny Typ I Wymiennik wodny Typ II PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Warunki montażu urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Treść Niniejszy dokument opisuje wymiary, wymagane odstępy minimalne, ilości powietrza dolotowego i odlotowego niezbędne do bezawaryjnej pracy urządzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Kompaktkamin. Standardowy wkład grzewczy. Instrukcja obsługi

Kompaktkamin. Standardowy wkład grzewczy. Instrukcja obsługi Kompaktkamin Standardowy wkład grzewczy Instrukcja obsługi Spis treści SPIS TREŚCI...2 OPAŁ I MOC CIEPLNA...4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...6 PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA...7 OZNACZENIE ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

PL B1. KOTŁY PŁONKA, Osiek, PL BUP 08/11. ZBIGNIEW PŁONKA, Osiek, PL WUP 11/13. rzecz. pat.

PL B1. KOTŁY PŁONKA, Osiek, PL BUP 08/11. ZBIGNIEW PŁONKA, Osiek, PL WUP 11/13. rzecz. pat. PL 215245 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215245 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389183 (51) Int.Cl. F24H 1/44 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ATMOS D20P 22kW + palnik + podajnik 1,5m - kocioł na pelet i drewno

ATMOS D20P 22kW + palnik + podajnik 1,5m - kocioł na pelet i drewno Informacje o produkcie Utworzono 10-02-2018 ATMOS D20P 22kW + palnik + podajnik 1,5m - kocioł na pelet i drewno Cena : 12.648,00 zł Nr katalogowy : ATM_ZESTAW_D20P_22KW Producent : Atmos Dostępność : Sprawdź

Bardziej szczegółowo

PN-EN NS Instrukcja obsługi wersja Model 3

PN-EN NS Instrukcja obsługi wersja Model 3 PN-EN 13240 NS 3058 Instrukcja obsługi wersja 11 1 Model 3 Dziękujemy za okazane zaufanie ILD to gama bezpiecznych, efektywnych i charakteryzujących się wysoką jakością pieców wolno stojących na drewno,

Bardziej szczegółowo

LUCY 12 SLIM. Dane techniczne ,00 zł. 2 dni LUCY/12/SLIM

LUCY 12 SLIM. Dane techniczne ,00 zł. 2 dni LUCY/12/SLIM LUCY 12 SLIM LUCY/12/SLIM Cena: 3 500,00 zł Opis: Wkład o nowoczesnym panoramicznym froncie z płytką komorą spalania, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w salonach o niewielkiej powierzchni oraz małym

Bardziej szczegółowo

LUCY 12 tunel. Dane techniczne ,00 zł. 2 dni LUCY/12/T

LUCY 12 tunel. Dane techniczne ,00 zł. 2 dni LUCY/12/T LUCY 12 tunel LUCY/12/T Cena: 4 800,00 zł Opis: Wkład o nowoczesnym panoramicznym kształcie oraz nietuzinkowej wizji ognia dzięki przeszkleniu z frontu i z tyłu. Nowoczesne rozwiązania zastosowane w kominku

Bardziej szczegółowo

MBZ PW 13 gilotyna. Dane techniczne ,00 zł. 7 dni MBZ/PW/13/G/W

MBZ PW 13 gilotyna. Dane techniczne ,00 zł. 7 dni MBZ/PW/13/G/W MBZ PW 13 gilotyna MBZ/PW/13/G/W Cena: 5 800,00 zł Opis: Kominek z zespołem wodnym przystosowany do intensywnego palenia. Wyjątkowa dbałość o detale, doskonałe parametry techniczne oraz precyzja wykonania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Unox XG613 gaz MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Unox XG613 gaz MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI v1.0-06.2008 Unox XG613 gaz MODEL: 901613 Stalgast sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 115020 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 30.08.2004 Rzeczypospolitej Polskiej (19) PL (n)63265

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WKŁADÓW PIECA KOMINKOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI WKŁADÓW PIECA KOMINKOWEGO 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI WKŁADÓW PIECA KOMINKOWEGO Typ: P Modele: P640, PP690 B, PP700 C, PP690, PP690 A Typ: Modele: T T700 A, T700, T800 A, T800 1. INFORMACJE WSTĘPNE Przed przystąpieniem do rozpalania pieca

Bardziej szczegółowo

Kompakt- kamin. kominkowy 180. Zasady

Kompakt- kamin. kominkowy 180. Zasady Kompakt- kamin kominkowy 80 Zasady 2 INFORMACJE OGÓLNE 2 3 ZAKRES DOSTAWY 3 WYMIARY 4 MINKOWEGO KOMPAKTKAMIN 8 IEJSCA USTAWIENIA 8 WSKAZÓWKI DOT MONTA!" EOS R 4 / EOS R 4VOICE 9 #$!"W 0 POWIETRZE DO SPALANIA

Bardziej szczegółowo

SAS: Kotły na paliwa stałe - dobór i montaż

SAS: Kotły na paliwa stałe - dobór i montaż SAS: Kotły na paliwa stałe - dobór i montaż By instalacja grzewcza na paliwa stałe bądź biomasę mogła długotrwale i bezpiecznie działać, należy prawidłowo dobrać i zainstalować kocioł grzewczy. O podstawach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI. Gratulujemy Państwu zakupu nowego pieca opalanego drewnem Scan! Przetestowany na zgodność z PN-EN 13240

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI. Gratulujemy Państwu zakupu nowego pieca opalanego drewnem Scan! Przetestowany na zgodność z PN-EN 13240 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 Scan 58 Gratulujemy Państwu zakupu nowego pieca opalanego drewnem Scan! Przetestowany na zgodność z PN-EN 13240 Proszę wpisać tutaj numer rejestracyjny Państwa pieca, tak

Bardziej szczegółowo

Wymiennik wodny do Jøtul I 80 / Jøtul I 530 FL. PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

Wymiennik wodny do Jøtul I 80 / Jøtul I 530 FL. PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Zespół wodny Jøtul I 80 / Jøtul I 530 FL Zespół wodny Jøtul I 80 / Jøtul I 530 FL PL - Instrukcja montażu i obsługi 2 Wymiennik wodny do Jøtul I 80 / Jøtul I 530 FL PL - Przed użyciem prosimy dokładnie

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. Gizicki Mikołaj, Wrocław, PL F24B 1/183( ) Gizicki Jan, Wrocław, PL

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. Gizicki Mikołaj, Wrocław, PL F24B 1/183( ) Gizicki Jan, Wrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 113489 (22) Data zgłoszenia: 02.09.2002 (19) PL (n)62313 (13) Y1 (51) Int.CI. F24B

Bardziej szczegółowo

Piec Wolnostojący Brulhaut 364102, 364103, 364104, 364105, 364106, 364107, 364108, 364109

Piec Wolnostojący Brulhaut 364102, 364103, 364104, 364105, 364106, 364107, 364108, 364109 Kominki GODIN Polska ul. Wielicka 25 30-552 Kraków www.godin.com.pl biuro@godin.com.pl tel/ fax 012 261 17 10 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Piec Wolnostojący Brulhaut 364102, 364103, 364104, 364105, 364106,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALOWANIA WKŁADU PIECA KOMINKOWEGO Wkład kominkowy do zabudowy w pomieszczeniu zamkniętym

INSTRUKCJA INSTALOWANIA WKŁADU PIECA KOMINKOWEGO Wkład kominkowy do zabudowy w pomieszczeniu zamkniętym INSTRUKCJA INSTALOWANIA WKŁADU PIECA KOMINKOWEGO Wkład kominkowy do zabudowy w pomieszczeniu zamkniętym 1 1. INFORMACJE WSTĘPNE Odpowiedzialność producenta ogranicza się jedynie do odpowiedzialności za

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny biokominek 35 x 15 x 15 cm

Nowoczesny biokominek 35 x 15 x 15 cm Nowoczesny biokominek 35 x 15 x 15 cm Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup nowoczesnego biokominka. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Marek Mika. Jak palić brykietem drzewnym w kominku? Krótka instrukcja.

Marek Mika. Jak palić brykietem drzewnym w kominku? Krótka instrukcja. Marek Mika Jak palić brykietem drzewnym w kominku? Krótka instrukcja. Brykiet drzewny to bardzo fajne paliwo, które idealnie nadaje się do kominka. Jest czyste, ekologiczne, łatwo się je przechowuje i

Bardziej szczegółowo

Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe

Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe Sufitowa folia grzewcza jest niewidoczna i nie zajmuje miejsca, ponieważ montowana jest wewnątrz stropu. Ogrzewanie sufitowe wraz z podłączonym

Bardziej szczegółowo

Kocioł zgazujący węgiel brunatny i drewno ATMOS Kombi C18S kw z adaptacją na palnik peletowy

Kocioł zgazujący węgiel brunatny i drewno ATMOS Kombi C18S kw z adaptacją na palnik peletowy Informacje o produkcie Utworzono 06-02-2017 Kocioł zgazujący węgiel brunatny i drewno ATMOS Kombi C18S 10-20 kw z adaptacją na palnik peletowy Cena : 5.663,00 zł Nr katalogowy : ATM_C18S_ADAP_20KW Producent

Bardziej szczegółowo

Ciepło przyjazne środowisku

Ciepło przyjazne środowisku Ciepło przyjazne środowisku Made for living Jakość w każdym detalu - to credo przyświeca firmie Scan od momentu jej powstania w Danii, w 1978 roku. Od samego początku budujemy silną kulturę w oparciu o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU MOBILNE PROMIENNIKI ELEKTRYCZNE. typu REM/RET

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU MOBILNE PROMIENNIKI ELEKTRYCZNE. typu REM/RET www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU MOBILNE PROMIENNIKI ELEKTRYCZNE typu REM/RET Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki ECO CALORIA!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY KONWEKTOROWY OGRZEWACZ POMIESZCZEŃ ANTICHOC INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA IMPORTER : BURSA, GDYNIA

ELEKTRYCZNY KONWEKTOROWY OGRZEWACZ POMIESZCZEŃ ANTICHOC INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA IMPORTER : BURSA, GDYNIA ELEKTRYCZNY KONWEKTOROWY OGRZEWACZ POMIESZCZEŃ ANTICHOC INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA PRODUCENT : NOIROT, FRANCJA IMPORTER : BURSA, GDYNIA 1. Charakterystyki. Konwektor ścienny ANTICHOC jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI PIECA DO SAUNY

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI PIECA DO SAUNY INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI PIECA DO SAUNY Rodzaj Stoveman 24 Modele 24R; 24R-M; 24; 24-M; 24R-LS; 24R-M-LS; 24-M-LS; 24-LS Moc grzewcza dla pomieszczenia kąpielowego 22,6 kw Kubatura pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Multi

System kominowy Schiedel Multi System kominowy Schiedel Multi Opis wyrobu Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw. kotłów

Bardziej szczegółowo

MBZ PW 13 lewy BS. Dane techniczne ,00 zł. 14 dni MBZ/PW/13/L/BS/W

MBZ PW 13 lewy BS. Dane techniczne ,00 zł. 14 dni MBZ/PW/13/L/BS/W MBZ PW 13 lewy BS MBZ/PW/13/L/BS/W Cena: 6 000,00 zł Opis: Dwustronnie przeszklone wkłady z lini MBZ PW to ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie z zespołem wodnym, które po zabudowie nie różni się wyglądem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL QUADRO

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL QUADRO SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL QUADRO KARTA OPIS WYROBU Schiedel Quadro to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania. n

Bardziej szczegółowo