Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko."

Transkrypt

1 Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Lp. Data wpływu wniosku r r r r r r r r. Zakres wniosku Pozwolenie na budowę zbiornika wodnego infiltracyjnego o objętości 1530m 3 Pozwolenie na budowę Gospodarka Wodno Ściekowa w południowej części Mysłowic, kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna z przyłączami Część 4/Odcinek VII Pozwolenie na budowę Gospodarka Wodno Ściekowa w południowej części Mysłowic, kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna z przyłączami Część 5/Odcinek VIII Zmiana pozwolenia na budowę Centrum Usług Logistycznych teren IV, budowa budynku hali magazynowej G wraz z pomieszczeniami socjalno biurowymi i technicznymi, dwa budynki wartowni, zbiornika wody poŝarowej o poj. 950m 3 z pompownią wewnątrzzakładową infrastruktury technicznej, układu komunikacyjnego z parkingami. Pozwolenie na budowę Centrum Usług Logistycznych Teren III realizowany w 2-ch etapach: hala magazynowa E z zapleczem socjalno biurowym wraz z instalacjami wewnętrznymi, wartownia, zbiorniki do podziemnego magazynowania gazu LPG - zmiana pozwolenia na budowę nr 78/09 z dnia i zatwierdzenie projektu zamiennego dla przedsięwzięcia Centrum Usług Logistycznych teren IIIhala magazynowa E z zapleczem socjalnobiurowym, instalacjami wewnętrznymi, chłodnią wraz z wewnątrzzakładową infrastrukturą drogową i techniczną ( w tym agregaty chłodnicze ) Pozwolenie na budowę Centrum Usług Logistycznych zbiornik retencyjny o poj. 7280m 3 wraz z kanalizacją deszczową. Pozwolenie na budowę Gospodarka Wodno- Ściekowa w Północnej części PI(5) Odcinek I, Zadanie 6. Kolektor sanitarny od ul. Chopina do ul. Stawowej. Pozwolenie na budowę Gospodarka Wodno- Ściekowa w Północnej części Mysłowic PI(4) Odcinek I, Zadanie 5, Zadanie 6 Pompownia PI wraz z rurociągiem tłocznym oraz uporządkowaniem zlewni PI Lokalizacja - Brzezinka - Morgi - Dziećkowice - Brzezinka Brzezinka Brzezinka

2 r r r r r r. Pozwolenie na budowę Gospodarka Wodno- Ściekowa w Południowej części Mysłowic Część2/Odcinek V-dzielnice Kosztowy-Krasowy Kanalizacja sanitarna Grawitacyjna i tłoczna z przyłączami. Pozwolenie na budowę Gospodarka Wodno Ściekowa w Południowej części Mysłowic, część3/ Odcinek VI dzielnice Wesoła, Stara Wesoła, Ławki i Larysz Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna i tłoczna z przyłączami. Centrum Usług Logistycznych TEREN III: hala magazynowa F z zapleczem socjalno-biurowym wraz z instalacjami wewnętrznymi. rów infiltracyjny, zbiornik do podziemnego magazynowania gazu LPG, plan zagospodarowania terenu wraz z komunikacją wewnętrzną i parkingami oraz z infrastrukturą techniczną ( wewnątrzzakładowe instalacje: kanalizacja sanitarna, deszczowa, woda socjalna, woda do celów poŝarowych, gaz, instalacje elektryczne i oświetlenie terenu) Pozwolenie na budowę pompowni Ppi wraz z rurociągiem tłocznym oraz uporządkowaniem zlewni Ppi Ppi(2) pompowni Ppi wraz z rurociągiem tłoczny i uporządkowaniem zlewni w ul. Boliny i ul. Świerczyny Odcinek II, Zadanie 1 w ramach Gospodarki Wodno-Ściekowej w północnej części Mysłowic Pozwolenie na budowę pompowni Ppi wraz z rurociągiem tłocznym oraz uporządkowaniem zlewni Ppi Ppi(1) kanalizacja w ul. Obrzeżna Północna, ul. Sosnowiecka, ul. Jabłoniowa i ul. Świerczyny (boczna) Odcinek II, Zadanie 1 w ramach Gospodarki Wodno-Sciekowej w północnej części Mysłowic Pozwolenie na budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem grawitacyjnym (dł. 107mb), kanalizacji deszczowej (dł. 210mb) oraz rurociągów sieci hydrantowej (dł. 289mb) na terenie Centrum Usług Logistycznych - Teren III Kosztowy, Krasowy Wesoła, Stara Wesoła, Ławki, Larysz - Brzezinka -ulica Boliny i Świerczyny -ulica Obrzeżna Północna, Sosnowiecka, Jabłoniowa i Świerczyny (boczna) Kosztowy-Brzezinka Pozwolenia na przebudowę fragmentu hali G z instalacjami wewnętrznymi wewnętrzny układ komunikacyjny z parkingami, dostosowanie układu infrastruktury technicznej ( kanalizacja deszczowa, wodociąg wody pożarowej z hydrantem) znajdujących się na terenie Centrum Usług Logistycznych teren IV obręb Kosztowy Kosztowy-Brzezinka Pozwolenie na budowę Gospodarka Wodno-Ściekowa w Północnej części Mysłowic PI(3_3), Odcinek I, zadanie 6 Pompownia PI wraz z rurociągiem tlocznym oraz uporządkowaniem zlewni PI PI (3/3) Rurociąg tłoczny z PI część północna

3 Pozwolenie na budowę przebudowę ul. Piastów Śląskich od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej. Usunięciu starej nawierzchni i budowie nowej z poszerzeniem jezdni do szer. 7,0m Budowie małego ronda na skrzyżowaniu ul. Piastów Śl. i Kopalnianej, Przebudowie istniejących zatok autobusowych do normatywnych parametrów, Przebudowie zjazdów indywidualnych i publicznych, Przebudowie i budowie nowych chodników, Przebudowie sygnalizacji świetlnej, Likwidacji starego oświetlenia i budowie nowego, Budowie odwodnienia, Przebudowie sieci wodociągowej, Przebudowie kolidującego uzbrojenia, Przebudowie ogrodzenia. Pozwolenie na budowę Gospodarka Wodno Ściekowa w Północnej części Mysłowic PS(10u) Odcinek I, Zadanie 1. Projekt kolektor Słupna pompownia PS wraz ze skanalizowaniem Słupnej i zachodniej części Brzęczkowic. Kolektor wzdłuż cieku Brzęczkowickiego oraz kanalizacja w ul. Krótkiej uzupełnienie. Pozwolenie na budowę Gospodarka Wodno Ściekowa w Północnej części Mysłowic PJ(`1), Odcinek 1 Zadanie 4 zamienny. Projekt rurociągu tłocznego z pompowni PJ od punktu Z25 do punktu Z28. Pozwolenie na budowę miejsca pod zbiornik pionowy o pojemności 9,5m 3 do magazynowania gazu CO 2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ogrodzeniem na terenie Centrum Usług Logistycznych Teren III w Mysłowicach obręb Kosztowy Brzezinka. rejon ulic: Piastów Śląskich, DzierŜonia, Kopalnianej Słupna Zachodnia Część Brzęczkowic Centrum Kosztowy Brzezinka Pozwolenie na przebudowę skrzyżowania ulic: Obrzeżnej Zachodniej, Pukowca i Wybickiego w Mysłowicach Pozwolenia na budowę stacji zgazowania azotu wraz z instalacją rozprowadzającą azot na terenie hali BOHLER UDDEHOLM w Mysłowicach przy ul. Karola Miarki 36. Pozwolenie na budowę Centrum Usług Logistycznych teren I: rozbudowa hali A o budynek hali magazynowej B z pomieszczeniami socjalno-biurowymi i technicznym, z instalacjami wewnętrznymi, wewnętrzny układ komunikacyjny z parkingami, wewnątrzzakładowa infrastruktura techniczna ( kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociąg wody socjalnej, wodociąg do celów pożarowych z hydrantami, gazociąg, oświetlenie terenu, elektryka) oraz zbiorniki do magazynowania gazu LPG - Kosztowy Południowej części Mysłowic Część 1/Odcinek IV- dzielnice Brzezinka Brzęczkowice. Budowa pompowni PBr, w skrzyŝowanie ulic: - ObrzeŜnej Zachodniej - Pukowca - Wybickiego ul. Karola Miarki Kosztowy-Brzezinka Brzezinka - Brzęczkowice

4 Pompownia PBr ul. Stoińskiego. Południowej części Mysłowic Część 1/Odcinek IV dzielnice Brzezinka Brzęczkowice. Budowa pompowni PB-3, w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby realizacji Pompownia PB-3, ul. Laryska. Południowej części Mysłowic Część 1/Odcinek IV dzielnice Brzezinka Brzęczkowice. Budowa pompowni PB-2, w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby realizacji Pompownia PB-2-, ul. Pukowca. Południowej części Mysłowic Część 1/Odcinek IV dzielnice Brzezinka Brzęczkowice. Budowa pompowni PB-1, w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby realizacji Pompownia PB-1-, ul. dojazdowa przy A4 Pozwolenie na budowę wytwórni mas bitumicznych. Budowa hali magazynowej na działkach nr 1673/105, 1769/89 w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 15. Przebudowa fragmentu hali G w osiach 15-27/E2-G z instalacjami wewnętrznymi. Pozwolenie na budowę Gospodarka Wodno-Ściekowa w południowej części Mysłowic Część 5/Odcinek VIII dzielnica Dziećkowice Budowa pompowni PD-2 w dzielnice Wesoła, Stara Wesoła, Ławki, Larysz Budowa pompowni PWS-2 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej na Pompownia PWS-2 w Mysłowicach przy ul. 3-go Maja (52) dzielnice Kosztowy, Krasowy Budowa pompowni PK-2N w dzielnice Kosztowy, Krasowy Budowa pompowni Pko-1 w dzielnice Wesoła, Stara Wesoła, Ławki, Larysz Budowa pompowni PW-3N w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej na Brzezinka - Brzęczkowice Brzezinka - Brzęczkowice Brzezinka Brzęczkowice ul. Sosnowiecka 11 ul. Fabryczna 15 Kosztowy ul. Długa naprzeciwko bud. 175 ul. 3-go Maja (52) ul. Hutnicza przy bud.1a ul. Cmentarna skrzyŝowanie ul. 3-go Maja i ul. Laryskiej

5 dzielnice Wesoła, Stara Wesoła, Ławki, Larysz Budowa pompowni PWe w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej na dzielnice Wesoła, Stara Wesoła, Ławki, Larysz Budowa pompowni PWS-1 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej na dzielnice Wesoła, Stara Wesoła, Ławki, Larysz Budowa pompowni PLa w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej na dzielnice Wesoła, Stara Wesoła, Ławki, Larysz Budowa pompowni PW-1N w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej na dzielnice Wesoła, Stara Wesoła, Ławki, Larysz Budowa pompowni PW-5N w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej na dzielnice Wesoła, Stara Wesoła, Ławki, Larysz Budowa pompowni PKd w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej na dzielnice Wesoła, Stara Wesoła, Ławki, Larysz Budowa pompowni PW-4N w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej na dzielnice Wesoła, Stara Wesoła, Ławki, Larysz Budowa pompowni PW-2N w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej na dzielnice Kosztowy, Krasowy Budowa pompowni Pko-3 w dzielnice Kosztowy, Krasowy Budowa pompowni Pko-2 w dzielnice Kosztowy, Krasowy Budowa pompowni PK-1N w ul. Piastów Śląskich ul. 3-go Maja (78A) ul. Makuszyńskiego ul. Plebiscytowa (obok nr 93a) ul. Makuszyńskiego (przy bud. nr 40) ul. Dąbrówki (przy bud. 39) ul. Murckowska (obok nr 82) ul. Wiosny Ludów ul. Kosztowska ul. Chromika ul. Kosztowska ul. Kościelniaka Las

6 dzielnice Kosztowy, Krasowy Budowa pompowni PKr-1 w południowej części Mysłowic Część 4/Odcinek VII dzielnica Morgi Budowa pompowni PM-1 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej na południowej części Mysłowic Część 4/Odcinek VII dzielnica Morgi Budowa pompowni PM-2 w zakresie południowej części Mysłowic Część 5/Odcinek VIII dzielnica Dziećkowice Budowa pompowni PD-1 w zakresie południowej części Mysłowic Część 5/Odcinek VIII dzielnica Dziećkowice Budowa pompowni PD-4 w zakresie południowej części Mysłowic Część 5/Odcinek VIII dzielnica Dziećkowice Budowa pompowni PD-3 w zakresie Pozwolenie na budowę Gospodarka Wodno-Ściekowa w północnej części Mysłowic PJ (11) Odcinek II, Zadanie 2 Projekt uporządkowania zlewni pompowni PJ modernizacja Pozwolenie na budowę stacji magazynowania ciekłych gazów technicznych w zbiornikach stacjonarnych - ARGON, TLEN, DWUTLENEK WĘGLA wraz z rurociągami. Pozwolenie na przebudowę części hali C w osiach 1-29/A-D wraz z dobudową magazynu podręcznego i trafostacji z instalacjami wewnętrznymi i podłączeniem do sieci wewnątrzzakładowych oraz wykonaniem chodnika do nowoprojektowanego magazynu podręcznego i trafostacji na terenie Centrum Usług Logistycznych Teren II. Pozwolenie na budowę Gospodarka wodno-ściekowa w południowej części Mysłowic Część 2/Odcinek VI dzielnica Wesoła, Stara Wesoła, Ławki i Larysz przy ul. Sienkiewicza Wiejskiej kanalizacja sanitarna z przyłączami. Pozwolenie na budowę Gospodarka wodno-ściekowa w południowej części Mysłowic Część 2/Odcinek VI dzielnica Wesoła, Stara Wesoła, Ławki i Larysz przy ul. Morgowska Jedności kanalizacja sanitarna i deszczowa z przyłączami. ul. Leśna ul. Równoległa (przy bud. nr 38) ul. Długa (przy bud. 221) ul. Batalionów Chłopskich - boczna ul. Witosa przy bud. 6 Dzielnica Janów ul. Karola Miarki dzielnice: Kosztowy, Brzezinka. dzielnica: Wesoła, Stara Wesoła, Ławki, Larysz dzielnica: Wesoła, Stara Wesoła, Ławki i Larysz

7 Pozwolenie na budowę rurociągu tłocznego kanalizacji deszczowej w Mysłowicach - Brzezince dzielnica: Brzezinka

P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO

P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO Zły stan dróg, chodników i przejść pieszych, potrzeba kapitalnego remontu. Brak połączenia Mysłowic z DTŚ. Brak obwodnicy miasta na kierunku Kraków

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROKU 2014

PODSUMOWANIE ROKU 2014 PODSUMOWANIE ROKU 2014 M I E J S K I E P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S P. Z O. O. W M Y S Ł O W I C A C H S T Y C Z E Ń 2 0 1 5 MPWiK SP. ZO.O. - HISTORIA

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E na 2014 rok Akceptuję Listopad 2013 r. SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 część opisowa załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI / 212 / 09 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 października 2009r. 1 1. Transport,

Bardziej szczegółowo

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych.

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych. BYTOM Brak danych. GIERAŁTOWICE Planuje się wykonać zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej, do której zostanie podłączonych 90% mieszkańców gminy. Ścieki będą oczyszczane w gminnej oczyszczalni ścieków o

Bardziej szczegółowo

RAPORT z wykonania PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA LATA 2013-2014

RAPORT z wykonania PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA LATA 2013-2014 ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO RAPORT z wykonania PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA LATA 2013-2014 WOŁOMIN, KWIECIEŃ 2015 r. 1 1. WPROWADZENIE... 3 2. OMÓWIENIE REALIZACJI PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

MIASTO GŁOGÓW. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM w latach 2011-2014

MIASTO GŁOGÓW. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM w latach 2011-2014 PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA MIASTO GŁOGÓW ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM w latach 2011-2014 Prezydent Miasta Jan Zubowski Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Dział Planowania i Architektury

Bardziej szczegółowo

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr ON.0050.3644.RG Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 25 września 2014 r. CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA w tys. zł Lp. Nazwa w latach planu I.1 MZD I.2 MZD Dział:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ OBRA, ZAD.II. Usługowe Biuro Projektów PROTECH A. Jańska, L. Guś Wolsztyn, ul. Garbarska

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ OBRA, ZAD.II. Usługowe Biuro Projektów PROTECH A. Jańska, L. Guś Wolsztyn, ul. Garbarska BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ OBRA, ZAD.II - Usługowe Biuro Projektów PROTECH A. Jańska, L. Guś Wolsztyn, ul. Garbarska Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe SAWPOL Karpicko, ul. Wczasowa 2 579 080,- w tym

Bardziej szczegółowo

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2008

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2008 REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ROK 2008 L.P. NAZWA I ADRES (LOKALIZACJA) I RODZAJ OBIEKTU NR I DATA WPŁYWU WNIOSKU POZAWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRK Ę NR I DATA DECYZJI O POZOWLENIU NA BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY WIELICZKA NA LATA 2007-2013

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY WIELICZKA NA LATA 2007-2013 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY WIELICZKA NA LATA 2007-2007 r. latach 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Rewitalizacja poprzez przywrócenie wartości historycznej miastu Wieliczka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŝonego w rejonie ulic: Legionów, Hallera i

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy

Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r.

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy

Bardziej szczegółowo

informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006

informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006 informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006 Lubaczów 2006 Przedstawiamy Państwu Informator Inwestycyjny Miasta Lubaczowa. Publikacja ta ma przybliżyć mieszkańcom zakres działań inwestycyjnych i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.20.2015 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE. z dnia 6 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR III.20.2015 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE. z dnia 6 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR III.20.2015 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2019"

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 10 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Lista zinwentaryzowanych potrzeb inwestycyjnych dla ZESPOŁU DS. INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ - stan na 12.03.2012r.

Lista zinwentaryzowanych potrzeb inwestycyjnych dla ZESPOŁU DS. INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ - stan na 12.03.2012r. Potrzeby inwestycyjne realizujące Cel Strategiczny II.1: Rozbudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych zwiększających dostępność transportową Strategii Rozwoju Gminy Kęty na lata 2012-2020 II.001 Remont

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA.

BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA. BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA. Lp. 1 Plac zabaw dla dzieci przy ul.sandomierskiej 160 220 000,00 220 000,00 zadanie dopuszczone do głosowania 2 Budowa ulicy Działkowej na

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT POGLĄDOWY NR 1.1

SCHEMAT POGLĄDOWY NR 1.1 SCHEMAT POGLĄDOWY NR 1.1 OPERAT PODGLĄDOWO OPISOWY Projekty związane z odbudową pochylni Całuny - PB ODBUDOWA POCH. CAŁUNY - CZ. HYDROTECHNICZNA - PB REMONT URZ. TECHOLOGICNZYCH POCH. CAŁUNY - PB PROJEKT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/249/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/249/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/249/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Busko-Zdrój na lata 2012-2017". Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zielonogórskich

Bardziej szczegółowo