Plan studiów na kierunku ochrona środowiska Specjalność: kształtowania środowiska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan studiów na kierunku ochrona środowiska Specjalność: kształtowania środowiska"

Transkrypt

1 ogółem z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne Forma zaliczenia Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny Ogółem (z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego + samodzielna praca studenta) Ogółem zajęcia praktyczne (z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego + samodzielna praca studenta) ogółem wykłady ćwiczenia** inne* samodzielna praca studenta Plan studiów na kierunku ochrona środowiska Specjalność: kształtowania środowiska Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne oraz nauki przyrodnicze Liczba punktów ECTS Liczba godzin dydaktycznych z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego w tym: zajęcia zorganiz Lp. Nazwa modułu/ przedmiotu Inż. Grupa treści Rok studiów I Semestr I I Wymagania ogólne Język obcy 2,0 1,0 1,0 Z f Wychowanie fizyczne 1,0 1,0 Z o Technologie informacyjne Inż. 2,0 1,0 1,0 Z o Przedmioty kształcenia ogólnego - humanistczne 2,0 1,0 1,0 Z f ,0 4,0 3, ,0 2,0 2, II Podstawowych Biologia ogólna 2,0 1,0 1,0 Z o Botanika 4,0 2,0 2,0 E o Chemia ogólna 5,0 1,8 3,2 Z o Matematyka 4,0 2,0 2,0 Z o ,0 6,8 8, razem

2 Meteorologia i klimatologia Inż. 4,0 2,0 2,0 E o Hydrologia Inż. 3,5 1,8 1,7 Z o ,5 3,8 3, I Inne wymagania Ergonomia 0,25 0,3 Z o Ochrona własności intelektualnej 0,25 0,3 Z o Etykieta 0,5 0,5 Z o Bezpieczeństwo i higiena pracy 0,5 0,5 Z o ,5 1,5 0, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze I 31,0 16,1 14, Semestr II I Wymagania ogólne Język obcy 2,0 1,0 1,0 Z f Wychowanie fizyczne 1,0 1,0 Z o Przedmioty kształcenia ogólnego - humanistczne 2,0 1,0 1,0 Z f Grafika inżynierska Inż. 2,0 1,0 1,0 Z o ,0 4,0 3, ,0 2,0 2, II Podstawowych Chemia organiczna 5,0 1,8 3,2 E o Matematyka 3,5 1,8 1,7 Z o Zoologia 3,5 1,8 1,7 Z o Mikrobiologia 4,0 2,0 2,0 E o Biochemia 4,0 2,0 2,0 Z o ,0 9,4 10, Geologia z geomorfologią Inż. 4,0 2,0 2,0 E o ,0 2,0 2, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze II 31,0 15,4 15, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. na I roku studiów 62,0 31,5 30, Rok studiów II Semestr I Wymagania ogólne Język obcy 2,0 1,0 1,0 Z f ,0 1,0 1,

3 2,0 1,0 1, II Podstawowych Fizyka 4,5 2,5 2,0 Z o ,5 2,5 2, Mikrobiologia środowiskowa 3,5 1,8 1,7 E o Rolnicze zanieczyszczenie środowiska Inż. 3,5 1,8 1,7 Z o Ekologia 3,5 1,8 1,7 Z o Ochrona przyrody 3,5 1,8 1,7 E o Przemysłowe i komunalne zanieczyszczenie środowiska Inż. 3,5 1,8 1,7 Z o ,5 9,0 8, Moduł specjalnościowy I Inż. 3,0 1,8 1,2 Z f Moduł specjalnościowy II 3,0 1,8 1,2 Z f ,0 3,6 2, ,0 3,6 2, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze 30,0 16,1 13, Semestr I Wymagania ogólne Język obcy 2,0 1,0 1,0 E f ,0 1,0 1, ,0 1,0 1, Monitoring środowiska Inż. 3,5 1,8 1,7 Z o Gleboznawstwo Inż. 3,5 1,8 1,7 E o Technologie ochrony atmosfery Inż. 3,5 1,8 1,7 E o Ekonomia środowiska 3,0 1,8 1,2 Z o Melioracje Inż. 3,5 1,8 1,7 Z o Prawo ochrony środowiska 2,0 1,0 1,0 Z o ,0 10,0 9, Moduł specjalnościowy Inż. 3,0 1,8 1,2 Z f

4 2. Moduł specjalnościowy Inż. 3,0 1,8 1,2 Z f Moduł specjalnościowy Inż. 3,0 1,8 1,2 Z f ,0 5,4 3, ,0 5,4 3, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze 30,0 16,4 13, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. na II roku studiów 60,0 32,5 27, Rok studiów Semestr Inżynieria procesowa Inż. 3,5 1,8 1,7 Z o Technologie bioenergetyczne Inż. 4,0 2,0 2,0 Z o Rolnicze surowce energetyczne Inż. 3,5 1,8 1,7 Z o Technologie utylizacji odpadów Inż. 4,0 2,0 2,0 E o ,0 7,6 7, Chemia gleby 4,0 2,0 2,0 E o Rośliny ogrodnicze w krajobrazie 2,0 1,0 1,0 Z o Moduł specjalnościowy I Inż. 3,0 1,8 1,2 Z f Moduł specjalnościowy II 3,0 1,8 1,2 Z f Moduł specjalnościowy 3,0 1,8 1,2 Z f ,0 8,4 6, ,0 5,4 3, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze 30,0 16,0 14, Semestr I Rekultywacja terenów zdegradowanych Inż. 3,0 1,8 1,2 E o Technologie oczyszczania wody i ścieków Inż. 3,0 1,8 1,2 E o Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównowazony rozwój 4,0 2,5 1,5 E o Ekosystemy trawiaste 3,0 1,8 1,2 Z o ,0 7,9 5, Moduł specjalnościowy IX Inż. 3,0 1,8 1,2 Z f Moduł specjalnościowy X Inż. 3,0 1,8 1,2 Z f Praca dyplomowa Inż. 3,0 0,5 2,5 Z f ,0 4,1 4,

5 9,0 4,1 4, Specjalizacyjnych Specjalizacyjne seminarium inżynierskie *** Inż. 2,0 1,0 1,0 Z f ,0 1,0 1, ,0 1,0 1, II Praktyka Praktyka kierunkowa Inż. 6,0 2,0 4,0 Z f 6 tyg (240 h) Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze I 30,0 15,0 15, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. na roku studiów 60,0 31,0 29, Semestr II Przedsiębiorczość 1,0 0,5 0,5 Z o Ocena oddziaływania na środowisko Inż. 3,0 1,8 1,2 E o ,0 2,3 1, Gospodarka leśna 3,0 1,8 1,2 Z o Moduł specjalnościowy XI 3,0 1,8 1,2 Z f Moduł specjalnościowy XII Inż. 3,0 1,8 1,2 Z f Moduł wydziałowy 3,0 1,8 1,2 Z f Praca dyplomowa Inż. 12,0 2,0 10,0 Z f ,0 9,2 14, ,0 7,4 13, Specjalizacyjnych Specjalizacyjne seminarium inżynierskie *** Inż. 2,0 1,0 1,0 Z f ,0 1,0 1, ,0 1,0 1, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze II 30,0 12,5 17, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. na roku studiów 30,0 12,5 17, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. na I- roku studiów 212,0 107,5 104, * nie wliczane w pensum Plan studiów na kierunku ochrona środowiska Specjalność: kształtowania środowiska

6 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne oraz nauki przyrodnicze Moduły realizowane na studiach I stopnia na kierunku ochrona środowiska Przedmiot do wyboru Inżynieria wodna Hydrauliczne podstawy wodociągów i kanalizacji Zarządzanie w ochronie środowiska Marketing ekologiczny Agrotechnologie a środowisko Rośliny uprawne w krajobrazie Inżynieria środowiska Inżynieria sanitarna Trawiaste nawierzchnie sportowe Użytkowanie łąk na terenach chronionych Inżynieria ścieków Zagospodarowanie ścieków Zasoby glebowe świata i ich ochrona Regiony przyrodniczo-gospodarcze Polski Biowskaźniki zanieczyszczenia środowiska Toksykologia środowiska Systemy ochrony powietrza Technologie niskoemisyjne Technologie uciążliwe i odpady przemysłowe Technologie neutralizacji i odzysku odpadów przemysłu organicznego Doradztwo w ochronie środowiska Zasady gospodarowania na obszarach chronionych Zarządzanie środowiskiem w krajobrazie rolniczym Realizacja w semestrze I I II Moduł Moduł specjalnościowy I Moduł specjalnościowy II Moduł specjalnościowy Moduł specjalnościowy Moduł specjalnościowy Moduł specjalnościowy I Moduł specjalnościowy II Moduł specjalnościowy Moduł specjalnościowy IX Moduł specjalnościowy X Moduł specjalnościowy XI

7 Waloryzacja wód powierzchniowych i terenów podmokłych Ochrona i rekultywacja jezior Analytical chemistry Bazy informatyczne w naukach o środowisku Chemia instrumentalna Cybernetyka ekologiczna Ekologiczne metody gospodarowania w rolnictwie General and inorganic chemistry Geographic Information Systems (GIS) in environmenta Gospodarka wodna gleb Grzyby w środowisku człowieka Lipid membranes and their applications Membrane electrochemistry Metale ciężkie w środowisku Metody geodezyjne w ekologii i ochronie środowiska Natural and environmental termochemistry Oczyszczanie ścieków metodami naturalnymi Ogrodnictwo ekologiczne Organic chemistry Owady zapylające Physico-chemical methods of water and wastewater tre Radiochemia i ochrona radiologiczna Scientific methods in environmental studies Selected aspects of pysical chemistry and electrochemis Statystyka Uprawa roślin ogrodniczych pod osłonami Wykorzystanie roślin alternatywnych w kształtowaniu i II II Moduł specjalnościowy XII Moduł wydziałowy Plan studiów na kierunku ochrona środowiska Specjalność: ochrona i kształtowania środowiska Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia

8 ogółem z bezpośredni m udziałem nauczyciela samodzielna praca studenta Liczba punktów ECTS za zajęcia Forma zaliczenia Status przedmiotu: Ogółem (z bezpośredni m udziałem nauczyciela Ogółem zajęcia praktyczne (z bezpośredni m udziałem ogółem wykład ćwicze inne* samodzielna praca studenta Uzyskane kwalifikacje: II stopnia Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne oraz nauki przyrodnicze Nazwa modułu/ przedmiotu Liczba punktów ECTS Liczba z bezpośrednim godzin dydaktycznych udziałem nauczyciela akademickiego w tym: zajęcia zorganiz Lp. Grupa treści Rok studiów I Semestr I I Wymagania ogólne Warsztaty z języka obcego 2,0 1,0 1,0 Z o Technologie informacyjne w ochronie środowiska 2,0 1,0 1,0 Z o ,0 2,0 2, II Podstawowych Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku 3,0 1,8 1,2 Z o ,0 1,8 1, Biochemia gleby 3,5 1,8 1,7 Z o Chemia fizyczna 4,0 2,0 2,0 E o ,5 3,8 3,7 191, Kształtowanie i ochrona krajobrazu 4,0 2,0 2,0 E o Monitoring środowiska 4,0 2,0 2,0 E o ,0 4,0 4,0 200, Specjalizacyjnych Specjalizacyjne seminarium magisterskie ** 3,0 1,8 1,2 Z f Praktyka dyplomowa 4,0 4,0 f 4 tyg 7,0 5,8 1,2 91, razem

9 7,0 5,8 1,2 91, I 1 Inne wymagania Bezpieczeństwo i higiena pracy 0,5 0,5 Z o ,5 0,5 0, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze I 30,0 17,9 12, Rok studiów II Semestr II Ekotoksykologia 3,5 2,0 1,5 E o Planowanie przestrzenne 3,5 1,8 1,7 E o ,0 3,8 3,2 192, Diagnostyka molekularna w ochronie roślin 3,0 1,8 1,2 Z o Zanieczyszczenia produktów rolniczych 3,0 1,8 1,2 Z o Biotechnologia w ochronie środowiska 3,0 1,8 1,2 Z o Przedmiot do wyboru * 3,0 1,8 1,2 Z f Praca magisterska 7,0 1,5 5,5 f 19,0 8,7 10,3 344, ,0 3,3 6,7 86, Specjalizacyjnych Specjalizacyjne seminarium magisterskie ** 3,0 1,8 1,2 Z f ,0 1,8 1,2 91,0 46,0 45,0 0,0 45,0 1,0 45,0 3,0 1,8 1,2 91,0 46,0 45,0 0,0 45,0 1,0 45,0 I Inne wymagania Ergonomia 0,25 0,25 Z o Ochrona własności intelektualnej 0,25 0,25 Z o Etykieta 0,5 0,5 Z o ,0 1,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze I 30,0 15,3 14,7 635, Semestr Przedsiębiorczość w ochronie środowiska 1,0 0,5 0,5 Z o Polityka ochrony środowiska 3,0 1,8 1,2 Z o Geografia zasobów środowiska 3,5 1,8 1,7 E o

10 ogółem z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne Forma zaliczenia Status przedmiotu: obligatoryjny lub Ogółem (z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego + Ogółem zajęcia praktyczne (z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego + samodzielna praca ogółem wykłady ćwiczenia** inne* samodzielna praca studenta 7,5 4,1 3,4 203, Genetyka a środowisko 3,0 1,8 1,2 Z o Renaturyzacja zbiorników wodnych 3,5 1,8 1,7 Z o Praca magisterska 13,0 3,5 9,5 f 19,5 7,1 12,4 167, ,0 3,5 9,5 0, Specjalizacyjnych Specjalizacyjne seminarium magisterskie ** 3,0 1,8 1,2 Z f ,0 1,8 1,2 91, ,0 1,8 1,2 91, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze I 30,0 13,0 17,0 461, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. na I- roku studiów 90,0 46,2 43,8 1779, Plan studiów na kierunku ochrona środowiska Specjalność: użytkowanie i ochrona gleb Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne oraz nauki przyrodnicze Nazwa modułu/ przedmiotu Liczba punktów ECTS Liczba godzin dydaktycznych z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego w tym: zajęcia zorganiz Lp. razem

11 Grupa treści Rok studiów I Semestr I I Wymagania ogólne Warsztaty z języka obcego 2,0 1,0 1,0 Z o Technologie informacyjne w ochronie środowiska 2. II Podstawowych 2,0 1,0 1,0 Z o ,0 2,0 2, Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku 3,0 1,8 1,2 Z o ,0 1,8 1, Biochemia gleby 3,5 1,8 1,7 Z o Chemia fizyczna 4,0 2,0 2,0 E o ,5 3,8 3,7 0,0 0,0 191,0 96,0 90,0 30,0 60,0 6,0 95,0 Klasyfikacja i kartografia gleb 4,0 2,0 2,0 E o Paludologia 4,0 2,0 2,0 E o ,0 4,0 4,0 0,0 0,0 200,0 100,0 90,0 30,0 60,0 10,0 100,0 Specjalizacyjnych Specjalizacyjne seminarium magisterskie ** 3,0 1,8 1,2 Z f Praktyka dyplomowa 4,0 4,0 f 4 tyg 7,0 5,8 1,2 91, ,0 1,8 1,2 91, I Inne wymagania Bezpieczeństwo i higiena pracy 0,5 0,5 Z o ,5 0,5 0, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze I 30,0 17,9 12,1 ####

12 Rok studiów II Semestr II Ekotoksykologia 3,5 2,0 1,5 E o Planowanie przestrzenne 3,5 1,8 1,7 E o ,0 3,8 3,2 192, Wycena gleb i zasobów naturalnych 3,0 1,8 1,2 Z o Gleby świata 3,0 1,8 1,2 Z o Ochrona gleb 2,0 1,0 1,0 E o Systemy użytkowania gleb 2,0 1,0 1,0 Z o Gleboznawstwo regionalne 2,0 1,0 1,0 Z o Praca magisterska 7,0 1,5 5,5 f 19,0 8,1 10,9 0,0 0,0 340,0 185,0 180,0 75,0 105,0 5,0 155,0 14,0 7,3 6,7 86,0 46,0 45,0 15,0 30,0 1,0 40,0 Specjalizacyjnych Specjalizacyjne seminarium magisterskie ** 3,0 1,8 1,2 Z f ,0 1,8 1,2 91, ,0 1,8 1,2 91, I Inne wymagania Ergonomia 0,25 0,25 Z o Ochrona własności intelektualnej 0,25 0,25 Z o Etykieta 0,5 0,5 Z o ,0 1,0 0,0 8, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze I 30,0 14,7 15,3 631, Semestr Przedsiębiorczość 1,0 0,5 0,5 Z o Polityka ochrony środowiska 3,0 1,8 1,2 Z o Geografia zasobów środowiska 3,5 1,8 1,7 E o ,5 4,1 3,4 0,0 0,0 203,

13 Gospodarka łąkowa na glebach organicznych 3,5 2,0 1,5 Z o Przedmiot do wyboru * 3,0 1,8 1,2 Z f Praca magisterska 13,0 3,5 9,5 f 19,5 7,3 12,2 177, ,0 3,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Specjalizacyjnych Specjalizacyjne seminarium magisterskie ** 3,0 1,8 1,2 Z f ,0 1,8 1,2 91, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze I Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. na I- roku studiów 3,0 1,8 1,2 91, ,0 13,2 16,8 471, ,0 45,8 44,2 1785, Plan studiów na kierunku ochrona środowiska Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne oraz nauki przyrodnicze Moduły realizowane na studiach II stopnia na kierunku ochrona środowiska Specjalność: ochrona i kształtowanie środowiska Przedmiot do wyboru Bioenergia Biometerologia i środowiskowe zagrożenia zdrowia Biotesty w ocenie środowiska Błony biologiczne Fauna pożyteczna w ekosystemach Integrowana produkcja ogrodnicza International Agriculture Organizations Kulturotwórcza rola lasu Limnology Melioracje przeciwerozyjne i ekomelioracje Realiza cja w semest rze

14 Modern Environmental Electrochemistry Ochrona ekoststemów leśnych Ochrona klimatu akustycznego Plant protection and environment Principles of environmental and resource economics Projektowanie nasadzeń ogrodniczych Restytucja środowiska leśnego Rośliny ozdobne w ochronie środowiska Rośliny przyprawowe Scientific methods in environmental studies Szkółkarstwo w ochronie środowiska The imput of current farming systems on environment Trawniki trawy rabatowe Zwierzęta w ekosystemach świata Specjalność: użytkowanie i ochrona gleb Przedmiot do wyboru Bioenergia Biometerologia i środowiskowe zagrożenia zdrowia Biotesty w ocenie środowiska Błony biologiczne Integrowana produkcja ogrodnicza International Agriculture Organizations Inwentaryzacja i waloryzacja obiektów przyrodniczych Kulturotwórcza rola lasu Limnology Melioracje przeciwerozyjne i ekomelioracje Ochrona gruntów w zagospodarowaniu przestrzennym Ochrona klimatu akustycznego Plant protection and environment Principles of environmental and resource economics Projektowanie nasadzeń ogrodniczych Ratownictwo leśne Restytucja środowiska leśnego Rośliny ozdobne w ochronie środowiska Rośliny przyprawowe Scientific methods in environmental studies Realiza cja w semest rze

15 ogółem z bezpośred nim samodziel na praca studenta Liczba punktów ECTS za Forma zaliczenia Status przedmiotu: Ogółem (z bezpośred nim Ogółem zajęcia praktyczn e (z bezpośred ogółem razem wykła ćwicz inne* samodziel na praca studenta Szkółkarstwo w ochronie środowiska Technologie lotnicze w ochronie lasów The imput of current farming systems on environment Trawy i trawniki rabatowe Plan studiów na kierunku ochrona środowiska Specjalność: kształtowania środowiska Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne oraz nauki przyrodnicze Lp. Nazwa modułu/ przedmiotu Liczba punktów ECTS Liczba godzin dydaktycznych z bezpośrednim udziałem w tym: zajęcia zorga Grupa treści Rok studiów I Semestr I I Wymagania ogólne Język obcy 2,0 1,2 0,8 Z f Technologie informacyjne 2,0 1,2 0,8 Z o Przedmioty kształcenia ogólnego - humanistczne 2,0 1,2 0,8 Z f ,0 3,6 2, ,0 2,4 1,6 60,0 30,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 II Podstawowych Biologia ogólna 2,0 1,0 1,0 Z o Botanika 4,0 1,8 2,2 E o Chemia ogólna 5,0 1,8 3,2 Z o Matematyka 4,0 1,8 2,2 Z o ,0 6,4 8,

16 Meteorologia i klimatologia 4,0 1,2 2,8 E o Hydrologia 3,5 1,8 1,7 Z o ,5 3,0 4, I Inne wymagania Ergonomia 0,25 0,25 Z o Ochrona własności intelektualnej 0,25 0,25 Z o Etykieta 0,5 0,50 Z o Bezpieczeństwo i higiena pracy 0,5 0,50 Z o ,5 1,5 0, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze I 30,0 14,5 15, Semestr II I Wymagania ogólne Język obcy 2,0 1,2 0,8 Z f Grafika inżynierska 2,0 1,2 0,8 Z o Przedmioty kształcenia ogólnego - humanistczne 2,0 1,2 0,8 Z f ,0 3,6 2, ,0 2,4 1,6 60,0 30,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 II Podstawowych Chemia organiczna 5,0 2,0 3,0 E o Matematyka 3,5 1,8 2,7 Z o Zoologia 3,5 1,3 2,2 Z o Mikrobiologia 4,0 1,3 2,7 E o Biochemia 4,0 1,3 2,7 Z o ,0 7,7 13, Geologia z geomorfologią 4,0 2,0 2,0 E o ,0 2,0 2, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze II 30,0 13,3 17, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. na I roku studiów 60,0 27,8 33,2 0, Rok studiów II Semestr I Wymagania ogólne Język obcy 2,0 1,2 0,8 Z f ,0 1,2 0,

17 2,0 1,2 0, II Podstawowych Fizyka 4,5 2,5 2,0 Z o ,5 2,5 2, ,0 1,2 0,8 Mikrobiologia środowiskowa 3,5 1,0 2,5 E o Rolnicze zanieczyszczenie środowiska 3,5 1,0 2,5 Z o Ekologia 3,5 1,2 2,3 Z o Ochrona przyrody 3,5 1,2 2,3 E o Przemysłowe i komunalne zanieczyszczenie środowiska 3,5 1,0 2,5 Z o ,5 5,4 12, Moduł specjalnościowy I 3,0 0,7 2,3 Z f Moduł specjalnościowy II 3,0 0,7 2,3 Z f ,0 1,4 4, ,0 1,4 4, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze 30,0 10,5 19, Semestr I Wymagania ogólne Język obcy 2,0 1,2 0,8 E f ,0 1,2 0,8 120,0 60,0 60,0 30,0 30,0 0,0 60,0 0,0 0, ,0 1,2 0, Monitoring środowiska 3,5 1,8 1,7 Z o Gleboznawstwo 3,5 1,8 1,7 E o Technologie ochrony atmosfery 3,5 1,8 1,7 E o Ekonomia środowiska 3,0 1,2 1,8 Z o Melioracje 3,5 1,8 1,7 Z o Prawo ochrony środowiska 2,0 1,1 0,9 Z o ,0 9,5 9, Moduł specjalnościowy 3,0 0,7 2,3 Z f Moduł specjalnościowy 3,0 0,7 2,3 Z f

18 3. Moduł specjalnościowy 3,0 0,7 2,3 Z f ,0 2,1 6, ,0 2,1 6, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze 30,0 12,8 17, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. na II roku studiów 60,0 23,3 36, Rok studiów Semestr Inżynieria procesowa 3,5 1,0 2,5 Z o Technologie bioenergetyczne 4,0 1,5 2,5 Z o Rolnicze surowce energetyczne 3,5 1,0 2,5 Z o Technologie utylizacji odpadów 4,0 1,5 2,5 E o ,0 5,0 10, Chemia gleby 4,0 1,5 2,5 E o Rośliny ogrodnicze w krajobrazie 2,0 0,7 1,3 Z o Moduł specjalnościowy I 3,0 0,7 2,3 Z f Moduł specjalnościowy II 3,0 0,7 2,3 Z f Moduł specjalnościowy 3,0 0,7 2,3 Z f ,0 4,3 10, ,0 2,1 6, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze 30,0 9,3 20, ,0 192,0 80,0 112,0 9,0 503,0 Semestr I Rekultywacja terenów zdegradowanych 3,0 0,8 2,2 E o Technologie oczyszczania wody i ścieków 3,0 1,0 2,0 E o Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównowazony rozwój 4,0 2,4 1,6 E o Ekosystemy trawiaste 3,0 0,7 2,3 Z o ,0 4,9 8, Moduł specjalnościowy IX 3,0 0,7 2,3 Z f Moduł specjalnościowy X 3,0 0,7 2,3 Z f Praca dyplomowa 3,0 0,5 2,5 Z f ,0 1,9 7,

19 9,0 1,9 7, Specjalizacyjnych Specjalizacyjne seminarium inżynierskie *** 2,0 0,7 1,3 Z f ,0 0,7 1, ,0 0,7 1, II Praktyka Praktyka kierunkowa 6,0 2,0 4,0 Z f 6 tyg (240 h) Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze I 30,0 9,5 20, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. na roku studiów 60,0 18,8 41, Semestr II Przedsiębiorczość 1,0 0,6 0,4 Z o Ocena oddziaływania na środowisko 3,0 1,2 1,8 E o ,0 1,8 2, Gospodarka leśna 3,0 0,7 2,3 Z o Moduł specjalnościowy XI 3,0 0,7 2,3 Z f Moduł specjalnościowy XII 3,0 0,7 2,3 Z f Moduł wydziałowy 3,0 0,7 2,3 Z f Praca dyplomowa 12,0 2,0 10,0 Z f ,0 4,8 19, ,0 4,1 16, Specjalizacyjnych Specjalizacyjne seminarium inżynierskie *** 2,0 0,7 1,3 Z f ,0 0,7 1, ,0 0,7 1, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze II 30,0 7,3 22, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. na roku studiów 30,0 7,3 22, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. na I- roku studiów 210,0 77,2 133, Plan studiów na kierunku ochrona środowiska Specjalność: ochrona i kształtowania środowiska Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia

20 ogółem z bezpośredn im udziałem nauczyciela samodzieln a praca studenta Liczba punktów ECTS za zajęcia Forma zaliczenia Status przedmiotu: Ogółem (z bezpośredn im udziałem nauczyciela Ogółem zajęcia praktyczne (z bezpośredn im udziałem ogółem wykład ćwicze inne* samodzieln a praca studenta Lp. Uzyskane kwalifikacje: II stopnia Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne oraz nauki przyrodnicze Nazwa modułu/ przedmiotu Liczba punktów ECTS Liczba godzin dydaktycznych z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego w tym: zajęcia zorganiz Grupa treści Rok studiów I Semestr I I Wymagania ogólne Warsztaty z języka obcego 2,0 1,0 1,0 Z o Technologie informacyjne w ochronie środowiska 2,0 1,0 1,0 Z o ,0 2,0 2, II Podstawowych Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku 3,0 1,8 1,2 Z o ,0 1,8 1, Biochemia gleby 3,5 1,8 1,7 Z o Chemia fizyczna 4,0 2,0 2,0 E o ,5 3,8 3,7 187,0 54,0 48,0 16,0 32,0 6,0 133,0 Kształtowanie i ochrona krajobrazu 4,0 2,0 2,0 E o Monitoring środowiska 4,0 2,0 2,0 E o ,0 4,0 4,0 198,0 58,0 48,0 16,0 32,0 10,0 140,0 Specjalizacyjnych Specjalizacyjne seminarium magisterskie ** 3,0 1,8 1,2 Z f Praktyka dyplomowa 4,0 4,0 f 4 tyg 7,0 5,8 1,2 75,0 25,0 24,0 0,0 24,0 1,0 50,0 7,0 5,8 1,2 75,0 25,0 24,0 0,0 24,0 1,0 50,0 razem

21 I 1 Inne wymagania Bezpieczeństwo i higiena pracy 0,5 0,5 Z o ,5 0,5 0,0 0, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze I 30,0 17,9 12, Rok studiów II Semestr II Ekotoksykologia 3,5 2,0 1,5 E o Planowanie przestrzenne 3,5 1,8 1,7 E o ,0 3,8 3,2 176,0 92,0 90,0 45,0 45,0 2,0 84,0 Diagnostyka molekularna w ochronie roślin 3,0 1,8 1,2 Z o Zanieczyszczenia produktów rolniczych 3,0 1,8 1,2 Z o Biotechnologia w ochronie środowiska 3,0 1,8 1,2 Z o Przedmiot do wyboru * 3,0 1,8 1,2 Z f Praca magisterska 7,0 1,5 5,5 f 19,0 8,7 10,3 300,0 92,0 88,0 32,0 56,0 4,0 208,0 10,0 3,3 6,7 75,0 25,0 24,0 8,0 16,0 1,0 50,0 Specjalizacyjnych Specjalizacyjne seminarium magisterskie ** 3,0 1,8 1,2 Z f ,0 1,8 1,2 75,0 25,0 24,0 0,0 24,0 1,0 50,0 3,0 1,8 1,2 75,0 25,0 24,0 0,0 24,0 1,0 50,0 I Inne wymagania Ergonomia 0,25 0,25 Z o Ochrona własności intelektualnej 0,25 0,25 Z o Etykieta 0,5 0,5 Z o ,0 1,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze I 30,0 15,3 14,7 559,0 217,0 210,0 85,0 125,0 7,0 342,0 Semestr Przedsiębiorczość w ochronie środowiska 1,0 0,5 0,5 Z o Polityka ochrony środowiska 3,0 1,8 1,2 Z o Geografia zasobów środowiska 3,5 1,8 1,7 E o ,5 4,1 3,4 195,0 87,0 84,0 61,0 23,0 3,0 108,0

22 Genetyka a środowisko 3,0 1,8 1,2 Z o Renaturyzacja zbiorników wodnych 3,5 1,8 1,7 Z o Praca magisterska 13,0 3,5 9,5 f 19,5 7,1 12,4 162,0 42,0 40,0 16,0 24,0 2,0 120,0 13,0 3,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Specjalizacyjnych Specjalizacyjne seminarium magisterskie ** 3,0 1,8 1,2 Z f ,0 1,8 1,2 75,0 25,0 24,0 0,0 24,0 1,0 50,0 3,0 1,8 1,2 75,0 25,0 24,0 0,0 Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze I 30,0 13,0 17,0 432,0 154,0 148,0 77,0 71,0 6,0 278,0 Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. na I- roku studiów 90,0 46,2 43,8 1652,0 619,0 587,0 228,0 359,0 32,0 1033,0 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne oraz nauki przyrodnicze Moduły realizowane na studiach II stopnia na kierunku ochrona środowiska Specjalność: ochrona i kształtowanie środowiska Przedmiot do wyboru Bioenergia Biometerologia i środowiskowe zagrożenia zdrowia Biotesty w ocenie środowiska Błony biologiczne Fauna pożyteczna w ekosystemach Integrowana produkcja ogrodnicza International Agriculture Organizations Kulturotwórcza rola lasu Limnology Melioracje przeciwerozyjne i ekomelioracje Modern Environmental Electrochemistry Realiza cja w semest rze

23 Ochrona ekoststemów leśnych Ochrona klimatu akustycznego Plant protection and environment Principles of environmental and resource economics Projektowanie nasadzeń ogrodniczych Restytucja środowiska leśnego Rośliny ozdobne w ochronie środowiska Rośliny przyprawowe Scientific methods in environmental studies Szkółkarstwo w ochronie środowiska The imput of current farming systems on environment Trawniki trawy rabatowe Zwierzęta w ekosystemach świata

z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta

z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta Plan studiów na kierunku OGRODNICTWO Specjalność: brak (planowany do realizacji od roku akademickiego 2013/2014) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny

Forma zaliczenia. Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny ogółem ogółem razem Forma zaliczenia wykłady ćwiczenia inne* Plan studiów na kierunku Leśnictwo, Specjalność: Ochrona zasobów leśnych, studia stopnia, stacjonarne Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne

Bardziej szczegółowo

Plan studiów kierunku architektura krajobrazu

Plan studiów kierunku architektura krajobrazu Plan studiów kierunku architektura krajobrazu Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i ) Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 112 1 2

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i ) Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 270 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w. poziom 6

P l a n s t u d i ó w. poziom 6 Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 136 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Chemia 1 W 2 3 E Chemia 1 ĆW 1 1 Z Chemia 1 S 1 1 Z

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Chemia 1 W 2 3 E Chemia 1 ĆW 1 1 Z Chemia 1 S 1 1 Z Imię i Nazwisko... Nr albumu *.. Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 OŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Przedmiot humanistycznomenedżerski Technologie

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków i gospodarowanie odpadami Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo Plan studiów stacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6 +7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciela praca własna

Bardziej szczegółowo

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo Plan studiów niestacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+ 7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciela praca

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+ 7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+ 7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciela

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu ochrona studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska

Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2012/2013 A 1 Botanika E 60 15 45 5 15 45 5 2 Zoologia E 60 15 45 5 15

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ochrona Środowiska studia I st. inżynierskie

Kierunek: Ochrona Środowiska studia I st. inżynierskie Kierunek: Ochrona Środowiska studia I st. inżynierskie PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Moduł 1: Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Wychowanie fizyczne 2. Język obcy PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Moduł 2: Nauki

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Lp. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia, tytuł magistra Obszar kształcenia: w zakresie nauk

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Godz. ogółem Wykłady

Forma zaliczenia Godz. ogółem Wykłady Forma zaliczenia Godz. ogółem terenowe Tyg. wyk. Tyg. ćw. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek Leśnictwo studia niestacjonarne pierwszego stopnia specjalności: Gospodarka Leśna, Gospodarka Łowiecka, Ochrona

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne wykłady ćwiczenia teren. Forma zaliczenia lab / slo mowe O*/F* PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) ROLNICTWO specjalności: Agrobiznes,

Bardziej szczegółowo

GODZINY Wychowanie fizyczne

GODZINY Wychowanie fizyczne YDZIAŁ HODOI I BIOOGII ZIERZĄT UNIERSYTET TECHNOOGICZNO - PRZYRODNICZY POZIOM STUDIÓ: FORMA STUDIÓ: SPECJANOŚ: PAN STUDIÓ NR I STUDIA PIERSZEGO STOPNIA (3,5-ETNIE INŻYNIERSKIE) OCHRONA ŚRODOISKA. OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

kierunek Ochrona Środowiska Kierunek zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

kierunek Ochrona Środowiska Kierunek zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierunek Ochrona Środowiska Kierunek zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Studia inżynierskie I stopnia trwają: - stacjonarne (dzienne) 3,5 roku - niestacjonarne (zaoczne) 4 lata Studia

Bardziej szczegółowo

Przyroda UwB. I rok studiów

Przyroda UwB. I rok studiów Przyroda UwB I rok studiów 1. Matematyka (PP) 15 15 30 2 Z 2. Ergonomia i BHP (PO) 10 10 1 Z 3. Język obcy (PO) 30 30 2 Z 4. Chemia ogólna (PP) 30 30 60 4 E 5. Biologia komórki (PP) 15 15 30 2 E 6. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. zajęcia dydaktyczne. wykł ćw 1 inne Botanika L E* GL Katedra Botaniki

Liczba godzin. zajęcia dydaktyczne. wykł ćw 1 inne Botanika L E* GL Katedra Botaniki Plan studiów niestacjonarnych I stopnia, kierunek Medycyna Roślin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6 +7+8) Liczba godzin zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk technicznych i społecznych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Ochrony Środowiska Kierunek: Ochrona środowiska Studia stacjonarne PLAN STUDIÓW (obowiązujący od roku 2014/2015) Specjalności:

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 3a do Uchwały Nr 137 z dnia 9 maja 2017 roku. Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku

Załacznik nr 3a do Uchwały Nr 137 z dnia 9 maja 2017 roku. Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku Załacznik nr 3a do Uchwały Nr 137 z dnia 9 maja 2017 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku: Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne. udziałem nauczyciela akademickiego. Forma zaliczenia. samodzielna praca. z bezpośrednim.

Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne. udziałem nauczyciela akademickiego. Forma zaliczenia. samodzielna praca. z bezpośrednim. Semestr z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne Forma zaliczenia Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny wykłady

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1 Lp.

Rok studiów I, semestr 1 Lp. Semestr z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne Forma zaliczenia Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny wykłady

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin zajęć. wykłady. Obowiązkowe ZAL Przyrodnicze postawy gospodarowania E przestrzenią

Wymiar godzin zajęć. wykłady. Obowiązkowe ZAL Przyrodnicze postawy gospodarowania E przestrzenią Kierunek studiów: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Załącznik nr do Uchwały Nr /07 Rady WIŚiG z dnia.07.07 r. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Kod formy studiów i poziomu kształcenia: SI Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. W C K S L T Razem. Liczba godzin

Liczba godzin. W C K S L T Razem. Liczba godzin Przedmiot Plan stacjonarnych studiów I stopnia - OCHRONA ŚRODOWISKA obowiązujący od roku akademickiego 2014/15 Zatwierdzone przez Radę Wydziału Biologiczno-Chemicznego 10 lipca 2014 r. zal ECTS Semestr

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo studia niestacjonarne I stopnia IV rok realizowany w roku akad. 2011/2012

Rolnictwo studia niestacjonarne I stopnia IV rok realizowany w roku akad. 2011/2012 Rolnictwo studia niestacjonarne I stopnia IV rok realizowany w roku akad. 2011/2012 Zatwierdzono na Radzie Wydziału 29.09.2010 A. Przedmioty ogólne 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 sem 7 sem ogólne 210

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia I i II rok realizowany w roku akad. 2011/2012 Zatwierdzono na Radzie Wydziału

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia I i II rok realizowany w roku akad. 2011/2012 Zatwierdzono na Radzie Wydziału Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia I i I realizowany w roku akad. 2011/2012 Zatwierdzono na Radzie Wydziału 30.06.2011 Przedmioty ogólne I ogólne 295 1 Język obcy 45 45 30-120 120 ZO 2 2 1 2 Etyka/Filozofia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne lab./s lab./s lab./s lab./s lab./s lab./s lab./ semin.d Forma zaliczenia wykłady ćwiczenia lab / slo mowe terenowe O*/F* ictw PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł W0 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W0 W W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo, studia pierwszego stopnia 205/6 BZs_00 Chemia organiczna z elementami ogólnej

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 15 grudnia 2015 roku Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 281 z dnia 15 grudnia 2015 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia IV rok realizowany w roku akad. 2011/2012 Zatwierdzono na Radzie Wydziału 29.09.2010 A. Przedmioty ogólne I rok II rok III rok IV rok Wymiar godzin 1 sem 2 sem 3

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień

PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia: (studia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Prof. dr hab. A.Brzóstowicz

Szczecin, Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Prof. dr hab. A.Brzóstowicz Szczecin, 10.12.2015 Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Prof. dr hab. A.Brzóstowicz Sprawozdanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia z oceny efektów kształcenia na kierunkach:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Semestr. Forma zal./ punkty ECTS. Liczba godz. w sem. Wykłady obowiązkowe

PLAN STUDIÓW. Semestr. Forma zal./ punkty ECTS. Liczba godz. w sem. Wykłady obowiązkowe BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne I stopnia, 7 semestrów, 210 pkt. (cykl kształcenia rozpoczynający się w 2014 r.) ROK I - ROK AKADEMICKI 2014/15 Lp. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Medycyna Roślin

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Medycyna Roślin Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Medycyna Roślin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6 +7+8) Liczba godzin zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciela praca

Bardziej szczegółowo

Szczecin, Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Prof. dr hab. A.Brzóstowicz

Szczecin, Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Prof. dr hab. A.Brzóstowicz Szczecin, 31.05.2016 Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Prof. dr hab. A.Brzóstowicz Sprawozdanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia z oceny efektów kształcenia na kierunkach:

Bardziej szczegółowo

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 (Po korekcie zatwierdzonej na posiedzeniu Rady ydziału w dniu 29.06.2011 r.) data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne Inne z udziałem nauczyciela Praca własna studenta Forma

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku BUDOWNICTWO Rok studiów I, semestr 1 Załącznik 1a do Uchwały Nr 209 z dnia 21 kwietnia 2015 roku I nauczyciela za zajęcia (O) dydaktycznych godzin Razem Wykłady Razem Ćw. Ćwiczenia akademckiego lub kontaktowych zorganiz.

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia: (studia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, tel. 22 5935339, fax. 22 5935355 KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA:

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2012/2013 Zatwierdzono na Radzie Wydziału

Rolnictwo studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2012/2013 Zatwierdzono na Radzie Wydziału realizacja od roku akad. 2012/2013 Zatwierdzono na Radzie Wydziału 28.09.2012 Przedmioty ogólne Nazwa przedmiotu I rok II rok III rok ogólne 159 1 Język obcy 27 27 18-72 72 E 3 3 2 2 Etyka / Filozofia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studiów: niestacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Rok studiów: pierwszy : pierwszy ECTS 1 Język obcy I 2,0 1,16 0,84 1,16 Z o 30 30 2 2 Technologie informacyjne I 1,0 0,65 0,35 0,65 Z o 16

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień

PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Turystyka i rekreacja Specjalność:Studia bezspecjalnościowe Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 realizacja od roku akad. 2013/2014 Zatwierdzono na Radzie Wydziału 11.07.2013 Przedmioty ogólne Nazwa przedmiotu ogólne 315 1 Podstawy prawa 30 30 30 ZO 2 2 Technologia informacyjna 30-30 30 ZO 3 3 Etyka

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, specjalność WSCHODOZNAWSTWO

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, specjalność WSCHODOZNAWSTWO STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, specjalność WSCHODOZNAWSTWO Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia Obszar

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Ogrodnictwo Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Ogrodnictwo Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+ 7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: niestacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Rok studiów: pierwszy : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane 1 Język obcy I 2,0 1,16 0,84 1,16 Z o 30 30 2 2 Technologie informacyjne I 1,0 0,65

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 Forma studiów: stacjonarne Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 26 marca 2013 roku Rok studiów I, semestr 1 Specjalność: Planowanie i Inżynieria Przestrzenna Lp. Liczba Forma Status Rodzaj Uprawnienia Jednostka zawodowe nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Ogrodnictwo Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Ogrodnictwo Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+ 7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciel

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne pierwszego stopnia Wydział str.1 Technologii Chemicznej Licz- Wyk Ćwi-Labo-Prace Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr A. PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia Specjalność OGRODNICTWO Z MARKETINGIEM. SEMESTR I Przedmiot Wykłady Ćwiczenia zaliczenia

Studia stacjonarne I stopnia Specjalność OGRODNICTWO Z MARKETINGIEM. SEMESTR I Przedmiot Wykłady Ćwiczenia zaliczenia Specjalność OGRODNICTWO Z MARKETINGIEM SEMESTR I Technologia informacyjna 30 Z 3 humanistyczny 1 30 Z 3 Wychowanie fizyczne 30-0 Chemia z biochemią 15 21 E 6 Botanika 15 30-5 Mikrobiologia 15 15 Z 4 Agrometeorologia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM POZIOM STUDIÓW: FORMA STUDIÓW: KIERUNEK: SPECJALNOŚĆ: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. J. i J. ŚNIADECKICH w BYDGOSZCZY

ZATWIERDZAM POZIOM STUDIÓW: FORMA STUDIÓW: KIERUNEK: SPECJALNOŚĆ: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. J. i J. ŚNIADECKICH w BYDGOSZCZY YDZIAŁ HODOI I BIOOGII ZIERZĄ UNIERSYE ECHNOOGICZNO-RZYRODNICZY OZIOM SUDIÓ: FORMA SUDIÓ: SECJANOŚ: AN SUDIÓ NR II SUDIA IERSZEGO SONIA (-ENIE INŻYNIERSKIE) OCHRONA ŚRODOISKA. OCHRONA ŚRODOISKA RZYRODNICZEGO.

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Geoinformatyka

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Geoinformatyka Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk technicznych załącznik

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska I stopień

Ochrona środowiska I stopień Ochrona I stopień Dokumentacja związana z programem studiów Nazwa kierunku studiów i WF-OB-1 kod programu wg USOS ochrona Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska specjalność: Analityka i toksykologia środowiska I rok II rok Wymiar godzin 1. 2. 3. 4. podstawowe kierunkowe 124 Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska specjalnościowe 866 9

Bardziej szczegółowo

RAZEM - część wspólna

RAZEM - część wspólna PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: ZOOTECHNIKA PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI Obowiązuje - od 2013/2014 CZĘŚĆ WSPÓLNA - wszystkie specjalności Egz. wykł. ćwicz. inne s.1 s.2 s.3 O - Grupa treści ogólnych 46

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1 Lp.

Rok studiów I, semestr 1 Lp. z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny wykłady Semestr za zajęcia praktyczne Forma zaliczenia ćwiczenia** inne* lan

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje

Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje L.p. Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Semestr 1 2 3 4 5 6 Kursy podstawowe 1 Wstęp do geografii 2 Astronomiczne podstawy geografii 3 Systemy

Bardziej szczegółowo

kierunek: Biologia studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2014/2015 (I rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe

kierunek: Biologia studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2014/2015 (I rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe kierunek: Biologia studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2014/2015 (I rok) Zatwierdzono na Radzie Wydziału 16.06.2014 Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I rok II rok III rok 1 sem 2 sem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH ul. Partyzantów 27, 76 200 Słupsk, tel. /59/ 84 00 50, fax. /59/ 84 01 50, e-mail: igeo@apsl.edu.pl PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek Ogrodnictwo (obowiązują studentów kończących studia w roku akademickim 2016/2017)

Plan studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek Ogrodnictwo (obowiązują studentów kończących studia w roku akademickim 2016/2017) Plan studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek Ogrodnictwo (obowiązują studentów kończących studia w roku akademickim 2016/2017) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6 +7+8)

Bardziej szczegółowo

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska specjalność: Analityka i toksykologia środowiska 1. 2. 3. 4. w. w. w. w. aud. lab. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska 8 Organizmy modelowe w badaniach toksykologicznych 10

Bardziej szczegółowo

kierunek: Biologia studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Biologia studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Biologia studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) Zatwierdzono na Radzie Wydziału 11.07.2013 Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I rok II rok III rok 1 sem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan studiów stacjonarnych kierunek: Bezpieczeństwo i produkcja żywności, moduł wybieralny: Bezpieczeństwo produkcji żywności

Szczegółowy plan studiów stacjonarnych kierunek: Bezpieczeństwo i produkcja żywności, moduł wybieralny: Bezpieczeństwo produkcji żywności Szczegółowy plan studiów stacjonarnych kierunek: Bezpieczeństwo i produkcja żywności, moduł wybieralny: Bezpieczeństwo produkcji żywności Rok studiów i Semestr I/I I/II Symbol przedmiotu Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW BIOLOGIA II stopień

PLAN STUDIÓW BIOLOGIA II stopień PLAN STUDIÓW BIOLOGIA II stopień Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW

ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW 1. Wydział: Nauk Technicznych 2. Kierunek studiów/poziom: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji/pierwszego stopnia 3. Rok akademicki, od którego obowiązuje plan studiów: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne Forma zaliczenia. Liczba punktów ECTS. samodzielna praca. z bezpośrednim udziałem.

Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne Forma zaliczenia. Liczba punktów ECTS. samodzielna praca. z bezpośrednim udziałem. Semestr z bezpośrednim udziałem za zajęcia praktyczne Status : Rodzaj zajęć (A, P, CT, Pr, PD)*** Ilość godzin za 1 ECTS Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Przyroda UwB. I rok studiów

Przyroda UwB. I rok studiów Zatwierdzony na Radzie Wydziału 13.06.2013, zmiana 10.07.2014 r., 14.05.2015 Przyroda UwB I rok studiów Semestr zimowy 1. 0200-PS1-1MAT Matematyka (PP) 15 15 30 2 Z 2. 0200-PS1-1BHP Ergonomia i BHP (PO)

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi Kierunek Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych / Geohazard Engineering

Wydział Nauk o Ziemi Kierunek Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych / Geohazard Engineering Wydział Nauk o Ziemi Kierunek Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych / Geohazard Engineering studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 1/16 A Kod modułu Lp Nazwa modułu/przedmiotu

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia Specjalność OGRODNICTWO Z MARKETINGIEM

Studia stacjonarne I stopnia Specjalność OGRODNICTWO Z MARKETINGIEM Specjalność OGRODNICTWO Z MARKETINGIEM SEMESTR I Technologia informacyjna 30 Z 3 humanistyczny 1 30 Z 3 Wychowanie fizyczne 30-0 Chemia z biochemią 15 21 E 6 Botanika 15 30-5 Mikrobiologia 15 15 Z 4 Agrometeorologia

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: 1,semestr: 1

Rok studiów: 1,semestr: 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność: Inżynieria sanitarna i wodna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: bszary kształcenia: gólnoakademicki Stacjonarne Drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Ochrona Środowiska Sylwetka absolwenta kierunku ochrona środowiska Absolwent studiów inżynierskich

Bardziej szczegółowo

realizowany od r.akad. 2016/17 Liczba godzin zajęcia dydaktyczne Łącznie

realizowany od r.akad. 2016/17 Liczba godzin zajęcia dydaktyczne Łącznie zaakceptowany uchwała IX/13/2017 nazwa modułu/przedmiotu wykł. ćw. inne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 semestr 1 Wiedza społeczna 3 75 40 4 31 Z w KNS Technologia informacyjna 2 50 10 20 4 16 Z 20 IBIG Wychowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Lp. Wydział: Matematyczno -Przyrodniczy Kierunek: Chemia Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY kod Język obcy-lektorat LE V forma zal. po semestrze * C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/ KZ semestr

Bardziej szczegółowo