Plan studiów na kierunku ochrona środowiska Specjalność: kształtowania środowiska

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan studiów na kierunku ochrona środowiska Specjalność: kształtowania środowiska"

Transkrypt

1 ogółem z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne Forma zaliczenia Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny Ogółem (z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego + samodzielna praca studenta) Ogółem zajęcia praktyczne (z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego + samodzielna praca studenta) ogółem wykłady ćwiczenia** inne* samodzielna praca studenta Plan studiów na kierunku ochrona środowiska Specjalność: kształtowania środowiska Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne oraz nauki przyrodnicze Liczba punktów ECTS Liczba godzin dydaktycznych z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego w tym: zajęcia zorganiz Lp. Nazwa modułu/ przedmiotu Inż. Grupa treści Rok studiów I Semestr I I Wymagania ogólne Język obcy 2,0 1,0 1,0 Z f Wychowanie fizyczne 1,0 1,0 Z o Technologie informacyjne Inż. 2,0 1,0 1,0 Z o Przedmioty kształcenia ogólnego - humanistczne 2,0 1,0 1,0 Z f ,0 4,0 3, ,0 2,0 2, II Podstawowych Biologia ogólna 2,0 1,0 1,0 Z o Botanika 4,0 2,0 2,0 E o Chemia ogólna 5,0 1,8 3,2 Z o Matematyka 4,0 2,0 2,0 Z o ,0 6,8 8, razem

2 Meteorologia i klimatologia Inż. 4,0 2,0 2,0 E o Hydrologia Inż. 3,5 1,8 1,7 Z o ,5 3,8 3, I Inne wymagania Ergonomia 0,25 0,3 Z o Ochrona własności intelektualnej 0,25 0,3 Z o Etykieta 0,5 0,5 Z o Bezpieczeństwo i higiena pracy 0,5 0,5 Z o ,5 1,5 0, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze I 31,0 16,1 14, Semestr II I Wymagania ogólne Język obcy 2,0 1,0 1,0 Z f Wychowanie fizyczne 1,0 1,0 Z o Przedmioty kształcenia ogólnego - humanistczne 2,0 1,0 1,0 Z f Grafika inżynierska Inż. 2,0 1,0 1,0 Z o ,0 4,0 3, ,0 2,0 2, II Podstawowych Chemia organiczna 5,0 1,8 3,2 E o Matematyka 3,5 1,8 1,7 Z o Zoologia 3,5 1,8 1,7 Z o Mikrobiologia 4,0 2,0 2,0 E o Biochemia 4,0 2,0 2,0 Z o ,0 9,4 10, Geologia z geomorfologią Inż. 4,0 2,0 2,0 E o ,0 2,0 2, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze II 31,0 15,4 15, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. na I roku studiów 62,0 31,5 30, Rok studiów II Semestr I Wymagania ogólne Język obcy 2,0 1,0 1,0 Z f ,0 1,0 1,

3 2,0 1,0 1, II Podstawowych Fizyka 4,5 2,5 2,0 Z o ,5 2,5 2, Mikrobiologia środowiskowa 3,5 1,8 1,7 E o Rolnicze zanieczyszczenie środowiska Inż. 3,5 1,8 1,7 Z o Ekologia 3,5 1,8 1,7 Z o Ochrona przyrody 3,5 1,8 1,7 E o Przemysłowe i komunalne zanieczyszczenie środowiska Inż. 3,5 1,8 1,7 Z o ,5 9,0 8, Moduł specjalnościowy I Inż. 3,0 1,8 1,2 Z f Moduł specjalnościowy II 3,0 1,8 1,2 Z f ,0 3,6 2, ,0 3,6 2, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze 30,0 16,1 13, Semestr I Wymagania ogólne Język obcy 2,0 1,0 1,0 E f ,0 1,0 1, ,0 1,0 1, Monitoring środowiska Inż. 3,5 1,8 1,7 Z o Gleboznawstwo Inż. 3,5 1,8 1,7 E o Technologie ochrony atmosfery Inż. 3,5 1,8 1,7 E o Ekonomia środowiska 3,0 1,8 1,2 Z o Melioracje Inż. 3,5 1,8 1,7 Z o Prawo ochrony środowiska 2,0 1,0 1,0 Z o ,0 10,0 9, Moduł specjalnościowy Inż. 3,0 1,8 1,2 Z f

4 2. Moduł specjalnościowy Inż. 3,0 1,8 1,2 Z f Moduł specjalnościowy Inż. 3,0 1,8 1,2 Z f ,0 5,4 3, ,0 5,4 3, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze 30,0 16,4 13, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. na II roku studiów 60,0 32,5 27, Rok studiów Semestr Inżynieria procesowa Inż. 3,5 1,8 1,7 Z o Technologie bioenergetyczne Inż. 4,0 2,0 2,0 Z o Rolnicze surowce energetyczne Inż. 3,5 1,8 1,7 Z o Technologie utylizacji odpadów Inż. 4,0 2,0 2,0 E o ,0 7,6 7, Chemia gleby 4,0 2,0 2,0 E o Rośliny ogrodnicze w krajobrazie 2,0 1,0 1,0 Z o Moduł specjalnościowy I Inż. 3,0 1,8 1,2 Z f Moduł specjalnościowy II 3,0 1,8 1,2 Z f Moduł specjalnościowy 3,0 1,8 1,2 Z f ,0 8,4 6, ,0 5,4 3, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze 30,0 16,0 14, Semestr I Rekultywacja terenów zdegradowanych Inż. 3,0 1,8 1,2 E o Technologie oczyszczania wody i ścieków Inż. 3,0 1,8 1,2 E o Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównowazony rozwój 4,0 2,5 1,5 E o Ekosystemy trawiaste 3,0 1,8 1,2 Z o ,0 7,9 5, Moduł specjalnościowy IX Inż. 3,0 1,8 1,2 Z f Moduł specjalnościowy X Inż. 3,0 1,8 1,2 Z f Praca dyplomowa Inż. 3,0 0,5 2,5 Z f ,0 4,1 4,

5 9,0 4,1 4, Specjalizacyjnych Specjalizacyjne seminarium inżynierskie *** Inż. 2,0 1,0 1,0 Z f ,0 1,0 1, ,0 1,0 1, II Praktyka Praktyka kierunkowa Inż. 6,0 2,0 4,0 Z f 6 tyg (240 h) Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze I 30,0 15,0 15, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. na roku studiów 60,0 31,0 29, Semestr II Przedsiębiorczość 1,0 0,5 0,5 Z o Ocena oddziaływania na środowisko Inż. 3,0 1,8 1,2 E o ,0 2,3 1, Gospodarka leśna 3,0 1,8 1,2 Z o Moduł specjalnościowy XI 3,0 1,8 1,2 Z f Moduł specjalnościowy XII Inż. 3,0 1,8 1,2 Z f Moduł wydziałowy 3,0 1,8 1,2 Z f Praca dyplomowa Inż. 12,0 2,0 10,0 Z f ,0 9,2 14, ,0 7,4 13, Specjalizacyjnych Specjalizacyjne seminarium inżynierskie *** Inż. 2,0 1,0 1,0 Z f ,0 1,0 1, ,0 1,0 1, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze II 30,0 12,5 17, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. na roku studiów 30,0 12,5 17, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. na I- roku studiów 212,0 107,5 104, * nie wliczane w pensum Plan studiów na kierunku ochrona środowiska Specjalność: kształtowania środowiska

6 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne oraz nauki przyrodnicze Moduły realizowane na studiach I stopnia na kierunku ochrona środowiska Przedmiot do wyboru Inżynieria wodna Hydrauliczne podstawy wodociągów i kanalizacji Zarządzanie w ochronie środowiska Marketing ekologiczny Agrotechnologie a środowisko Rośliny uprawne w krajobrazie Inżynieria środowiska Inżynieria sanitarna Trawiaste nawierzchnie sportowe Użytkowanie łąk na terenach chronionych Inżynieria ścieków Zagospodarowanie ścieków Zasoby glebowe świata i ich ochrona Regiony przyrodniczo-gospodarcze Polski Biowskaźniki zanieczyszczenia środowiska Toksykologia środowiska Systemy ochrony powietrza Technologie niskoemisyjne Technologie uciążliwe i odpady przemysłowe Technologie neutralizacji i odzysku odpadów przemysłu organicznego Doradztwo w ochronie środowiska Zasady gospodarowania na obszarach chronionych Zarządzanie środowiskiem w krajobrazie rolniczym Realizacja w semestrze I I II Moduł Moduł specjalnościowy I Moduł specjalnościowy II Moduł specjalnościowy Moduł specjalnościowy Moduł specjalnościowy Moduł specjalnościowy I Moduł specjalnościowy II Moduł specjalnościowy Moduł specjalnościowy IX Moduł specjalnościowy X Moduł specjalnościowy XI

7 Waloryzacja wód powierzchniowych i terenów podmokłych Ochrona i rekultywacja jezior Analytical chemistry Bazy informatyczne w naukach o środowisku Chemia instrumentalna Cybernetyka ekologiczna Ekologiczne metody gospodarowania w rolnictwie General and inorganic chemistry Geographic Information Systems (GIS) in environmenta Gospodarka wodna gleb Grzyby w środowisku człowieka Lipid membranes and their applications Membrane electrochemistry Metale ciężkie w środowisku Metody geodezyjne w ekologii i ochronie środowiska Natural and environmental termochemistry Oczyszczanie ścieków metodami naturalnymi Ogrodnictwo ekologiczne Organic chemistry Owady zapylające Physico-chemical methods of water and wastewater tre Radiochemia i ochrona radiologiczna Scientific methods in environmental studies Selected aspects of pysical chemistry and electrochemis Statystyka Uprawa roślin ogrodniczych pod osłonami Wykorzystanie roślin alternatywnych w kształtowaniu i II II Moduł specjalnościowy XII Moduł wydziałowy Plan studiów na kierunku ochrona środowiska Specjalność: ochrona i kształtowania środowiska Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia

8 ogółem z bezpośredni m udziałem nauczyciela samodzielna praca studenta Liczba punktów ECTS za zajęcia Forma zaliczenia Status przedmiotu: Ogółem (z bezpośredni m udziałem nauczyciela Ogółem zajęcia praktyczne (z bezpośredni m udziałem ogółem wykład ćwicze inne* samodzielna praca studenta Uzyskane kwalifikacje: II stopnia Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne oraz nauki przyrodnicze Nazwa modułu/ przedmiotu Liczba punktów ECTS Liczba z bezpośrednim godzin dydaktycznych udziałem nauczyciela akademickiego w tym: zajęcia zorganiz Lp. Grupa treści Rok studiów I Semestr I I Wymagania ogólne Warsztaty z języka obcego 2,0 1,0 1,0 Z o Technologie informacyjne w ochronie środowiska 2,0 1,0 1,0 Z o ,0 2,0 2, II Podstawowych Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku 3,0 1,8 1,2 Z o ,0 1,8 1, Biochemia gleby 3,5 1,8 1,7 Z o Chemia fizyczna 4,0 2,0 2,0 E o ,5 3,8 3,7 191, Kształtowanie i ochrona krajobrazu 4,0 2,0 2,0 E o Monitoring środowiska 4,0 2,0 2,0 E o ,0 4,0 4,0 200, Specjalizacyjnych Specjalizacyjne seminarium magisterskie ** 3,0 1,8 1,2 Z f Praktyka dyplomowa 4,0 4,0 f 4 tyg 7,0 5,8 1,2 91, razem

9 7,0 5,8 1,2 91, I 1 Inne wymagania Bezpieczeństwo i higiena pracy 0,5 0,5 Z o ,5 0,5 0, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze I 30,0 17,9 12, Rok studiów II Semestr II Ekotoksykologia 3,5 2,0 1,5 E o Planowanie przestrzenne 3,5 1,8 1,7 E o ,0 3,8 3,2 192, Diagnostyka molekularna w ochronie roślin 3,0 1,8 1,2 Z o Zanieczyszczenia produktów rolniczych 3,0 1,8 1,2 Z o Biotechnologia w ochronie środowiska 3,0 1,8 1,2 Z o Przedmiot do wyboru * 3,0 1,8 1,2 Z f Praca magisterska 7,0 1,5 5,5 f 19,0 8,7 10,3 344, ,0 3,3 6,7 86, Specjalizacyjnych Specjalizacyjne seminarium magisterskie ** 3,0 1,8 1,2 Z f ,0 1,8 1,2 91,0 46,0 45,0 0,0 45,0 1,0 45,0 3,0 1,8 1,2 91,0 46,0 45,0 0,0 45,0 1,0 45,0 I Inne wymagania Ergonomia 0,25 0,25 Z o Ochrona własności intelektualnej 0,25 0,25 Z o Etykieta 0,5 0,5 Z o ,0 1,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze I 30,0 15,3 14,7 635, Semestr Przedsiębiorczość w ochronie środowiska 1,0 0,5 0,5 Z o Polityka ochrony środowiska 3,0 1,8 1,2 Z o Geografia zasobów środowiska 3,5 1,8 1,7 E o

10 ogółem z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne Forma zaliczenia Status przedmiotu: obligatoryjny lub Ogółem (z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego + Ogółem zajęcia praktyczne (z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego + samodzielna praca ogółem wykłady ćwiczenia** inne* samodzielna praca studenta 7,5 4,1 3,4 203, Genetyka a środowisko 3,0 1,8 1,2 Z o Renaturyzacja zbiorników wodnych 3,5 1,8 1,7 Z o Praca magisterska 13,0 3,5 9,5 f 19,5 7,1 12,4 167, ,0 3,5 9,5 0, Specjalizacyjnych Specjalizacyjne seminarium magisterskie ** 3,0 1,8 1,2 Z f ,0 1,8 1,2 91, ,0 1,8 1,2 91, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze I 30,0 13,0 17,0 461, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. na I- roku studiów 90,0 46,2 43,8 1779, Plan studiów na kierunku ochrona środowiska Specjalność: użytkowanie i ochrona gleb Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne oraz nauki przyrodnicze Nazwa modułu/ przedmiotu Liczba punktów ECTS Liczba godzin dydaktycznych z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego w tym: zajęcia zorganiz Lp. razem

11 Grupa treści Rok studiów I Semestr I I Wymagania ogólne Warsztaty z języka obcego 2,0 1,0 1,0 Z o Technologie informacyjne w ochronie środowiska 2. II Podstawowych 2,0 1,0 1,0 Z o ,0 2,0 2, Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku 3,0 1,8 1,2 Z o ,0 1,8 1, Biochemia gleby 3,5 1,8 1,7 Z o Chemia fizyczna 4,0 2,0 2,0 E o ,5 3,8 3,7 0,0 0,0 191,0 96,0 90,0 30,0 60,0 6,0 95,0 Klasyfikacja i kartografia gleb 4,0 2,0 2,0 E o Paludologia 4,0 2,0 2,0 E o ,0 4,0 4,0 0,0 0,0 200,0 100,0 90,0 30,0 60,0 10,0 100,0 Specjalizacyjnych Specjalizacyjne seminarium magisterskie ** 3,0 1,8 1,2 Z f Praktyka dyplomowa 4,0 4,0 f 4 tyg 7,0 5,8 1,2 91, ,0 1,8 1,2 91, I Inne wymagania Bezpieczeństwo i higiena pracy 0,5 0,5 Z o ,5 0,5 0, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze I 30,0 17,9 12,1 ####

12 Rok studiów II Semestr II Ekotoksykologia 3,5 2,0 1,5 E o Planowanie przestrzenne 3,5 1,8 1,7 E o ,0 3,8 3,2 192, Wycena gleb i zasobów naturalnych 3,0 1,8 1,2 Z o Gleby świata 3,0 1,8 1,2 Z o Ochrona gleb 2,0 1,0 1,0 E o Systemy użytkowania gleb 2,0 1,0 1,0 Z o Gleboznawstwo regionalne 2,0 1,0 1,0 Z o Praca magisterska 7,0 1,5 5,5 f 19,0 8,1 10,9 0,0 0,0 340,0 185,0 180,0 75,0 105,0 5,0 155,0 14,0 7,3 6,7 86,0 46,0 45,0 15,0 30,0 1,0 40,0 Specjalizacyjnych Specjalizacyjne seminarium magisterskie ** 3,0 1,8 1,2 Z f ,0 1,8 1,2 91, ,0 1,8 1,2 91, I Inne wymagania Ergonomia 0,25 0,25 Z o Ochrona własności intelektualnej 0,25 0,25 Z o Etykieta 0,5 0,5 Z o ,0 1,0 0,0 8, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze I 30,0 14,7 15,3 631, Semestr Przedsiębiorczość 1,0 0,5 0,5 Z o Polityka ochrony środowiska 3,0 1,8 1,2 Z o Geografia zasobów środowiska 3,5 1,8 1,7 E o ,5 4,1 3,4 0,0 0,0 203,

13 Gospodarka łąkowa na glebach organicznych 3,5 2,0 1,5 Z o Przedmiot do wyboru * 3,0 1,8 1,2 Z f Praca magisterska 13,0 3,5 9,5 f 19,5 7,3 12,2 177, ,0 3,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Specjalizacyjnych Specjalizacyjne seminarium magisterskie ** 3,0 1,8 1,2 Z f ,0 1,8 1,2 91, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze I Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. na I- roku studiów 3,0 1,8 1,2 91, ,0 13,2 16,8 471, ,0 45,8 44,2 1785, Plan studiów na kierunku ochrona środowiska Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne oraz nauki przyrodnicze Moduły realizowane na studiach II stopnia na kierunku ochrona środowiska Specjalność: ochrona i kształtowanie środowiska Przedmiot do wyboru Bioenergia Biometerologia i środowiskowe zagrożenia zdrowia Biotesty w ocenie środowiska Błony biologiczne Fauna pożyteczna w ekosystemach Integrowana produkcja ogrodnicza International Agriculture Organizations Kulturotwórcza rola lasu Limnology Melioracje przeciwerozyjne i ekomelioracje Realiza cja w semest rze

14 Modern Environmental Electrochemistry Ochrona ekoststemów leśnych Ochrona klimatu akustycznego Plant protection and environment Principles of environmental and resource economics Projektowanie nasadzeń ogrodniczych Restytucja środowiska leśnego Rośliny ozdobne w ochronie środowiska Rośliny przyprawowe Scientific methods in environmental studies Szkółkarstwo w ochronie środowiska The imput of current farming systems on environment Trawniki trawy rabatowe Zwierzęta w ekosystemach świata Specjalność: użytkowanie i ochrona gleb Przedmiot do wyboru Bioenergia Biometerologia i środowiskowe zagrożenia zdrowia Biotesty w ocenie środowiska Błony biologiczne Integrowana produkcja ogrodnicza International Agriculture Organizations Inwentaryzacja i waloryzacja obiektów przyrodniczych Kulturotwórcza rola lasu Limnology Melioracje przeciwerozyjne i ekomelioracje Ochrona gruntów w zagospodarowaniu przestrzennym Ochrona klimatu akustycznego Plant protection and environment Principles of environmental and resource economics Projektowanie nasadzeń ogrodniczych Ratownictwo leśne Restytucja środowiska leśnego Rośliny ozdobne w ochronie środowiska Rośliny przyprawowe Scientific methods in environmental studies Realiza cja w semest rze

15 ogółem z bezpośred nim samodziel na praca studenta Liczba punktów ECTS za Forma zaliczenia Status przedmiotu: Ogółem (z bezpośred nim Ogółem zajęcia praktyczn e (z bezpośred ogółem razem wykła ćwicz inne* samodziel na praca studenta Szkółkarstwo w ochronie środowiska Technologie lotnicze w ochronie lasów The imput of current farming systems on environment Trawy i trawniki rabatowe Plan studiów na kierunku ochrona środowiska Specjalność: kształtowania środowiska Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne oraz nauki przyrodnicze Lp. Nazwa modułu/ przedmiotu Liczba punktów ECTS Liczba godzin dydaktycznych z bezpośrednim udziałem w tym: zajęcia zorga Grupa treści Rok studiów I Semestr I I Wymagania ogólne Język obcy 2,0 1,2 0,8 Z f Technologie informacyjne 2,0 1,2 0,8 Z o Przedmioty kształcenia ogólnego - humanistczne 2,0 1,2 0,8 Z f ,0 3,6 2, ,0 2,4 1,6 60,0 30,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 II Podstawowych Biologia ogólna 2,0 1,0 1,0 Z o Botanika 4,0 1,8 2,2 E o Chemia ogólna 5,0 1,8 3,2 Z o Matematyka 4,0 1,8 2,2 Z o ,0 6,4 8,

16 Meteorologia i klimatologia 4,0 1,2 2,8 E o Hydrologia 3,5 1,8 1,7 Z o ,5 3,0 4, I Inne wymagania Ergonomia 0,25 0,25 Z o Ochrona własności intelektualnej 0,25 0,25 Z o Etykieta 0,5 0,50 Z o Bezpieczeństwo i higiena pracy 0,5 0,50 Z o ,5 1,5 0, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze I 30,0 14,5 15, Semestr II I Wymagania ogólne Język obcy 2,0 1,2 0,8 Z f Grafika inżynierska 2,0 1,2 0,8 Z o Przedmioty kształcenia ogólnego - humanistczne 2,0 1,2 0,8 Z f ,0 3,6 2, ,0 2,4 1,6 60,0 30,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 II Podstawowych Chemia organiczna 5,0 2,0 3,0 E o Matematyka 3,5 1,8 2,7 Z o Zoologia 3,5 1,3 2,2 Z o Mikrobiologia 4,0 1,3 2,7 E o Biochemia 4,0 1,3 2,7 Z o ,0 7,7 13, Geologia z geomorfologią 4,0 2,0 2,0 E o ,0 2,0 2, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze II 30,0 13,3 17, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. na I roku studiów 60,0 27,8 33,2 0, Rok studiów II Semestr I Wymagania ogólne Język obcy 2,0 1,2 0,8 Z f ,0 1,2 0,

17 2,0 1,2 0, II Podstawowych Fizyka 4,5 2,5 2,0 Z o ,5 2,5 2, ,0 1,2 0,8 Mikrobiologia środowiskowa 3,5 1,0 2,5 E o Rolnicze zanieczyszczenie środowiska 3,5 1,0 2,5 Z o Ekologia 3,5 1,2 2,3 Z o Ochrona przyrody 3,5 1,2 2,3 E o Przemysłowe i komunalne zanieczyszczenie środowiska 3,5 1,0 2,5 Z o ,5 5,4 12, Moduł specjalnościowy I 3,0 0,7 2,3 Z f Moduł specjalnościowy II 3,0 0,7 2,3 Z f ,0 1,4 4, ,0 1,4 4, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze 30,0 10,5 19, Semestr I Wymagania ogólne Język obcy 2,0 1,2 0,8 E f ,0 1,2 0,8 120,0 60,0 60,0 30,0 30,0 0,0 60,0 0,0 0, ,0 1,2 0, Monitoring środowiska 3,5 1,8 1,7 Z o Gleboznawstwo 3,5 1,8 1,7 E o Technologie ochrony atmosfery 3,5 1,8 1,7 E o Ekonomia środowiska 3,0 1,2 1,8 Z o Melioracje 3,5 1,8 1,7 Z o Prawo ochrony środowiska 2,0 1,1 0,9 Z o ,0 9,5 9, Moduł specjalnościowy 3,0 0,7 2,3 Z f Moduł specjalnościowy 3,0 0,7 2,3 Z f

18 3. Moduł specjalnościowy 3,0 0,7 2,3 Z f ,0 2,1 6, ,0 2,1 6, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze 30,0 12,8 17, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. na II roku studiów 60,0 23,3 36, Rok studiów Semestr Inżynieria procesowa 3,5 1,0 2,5 Z o Technologie bioenergetyczne 4,0 1,5 2,5 Z o Rolnicze surowce energetyczne 3,5 1,0 2,5 Z o Technologie utylizacji odpadów 4,0 1,5 2,5 E o ,0 5,0 10, Chemia gleby 4,0 1,5 2,5 E o Rośliny ogrodnicze w krajobrazie 2,0 0,7 1,3 Z o Moduł specjalnościowy I 3,0 0,7 2,3 Z f Moduł specjalnościowy II 3,0 0,7 2,3 Z f Moduł specjalnościowy 3,0 0,7 2,3 Z f ,0 4,3 10, ,0 2,1 6, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze 30,0 9,3 20, ,0 192,0 80,0 112,0 9,0 503,0 Semestr I Rekultywacja terenów zdegradowanych 3,0 0,8 2,2 E o Technologie oczyszczania wody i ścieków 3,0 1,0 2,0 E o Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównowazony rozwój 4,0 2,4 1,6 E o Ekosystemy trawiaste 3,0 0,7 2,3 Z o ,0 4,9 8, Moduł specjalnościowy IX 3,0 0,7 2,3 Z f Moduł specjalnościowy X 3,0 0,7 2,3 Z f Praca dyplomowa 3,0 0,5 2,5 Z f ,0 1,9 7,

19 9,0 1,9 7, Specjalizacyjnych Specjalizacyjne seminarium inżynierskie *** 2,0 0,7 1,3 Z f ,0 0,7 1, ,0 0,7 1, II Praktyka Praktyka kierunkowa 6,0 2,0 4,0 Z f 6 tyg (240 h) Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze I 30,0 9,5 20, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. na roku studiów 60,0 18,8 41, Semestr II Przedsiębiorczość 1,0 0,6 0,4 Z o Ocena oddziaływania na środowisko 3,0 1,2 1,8 E o ,0 1,8 2, Gospodarka leśna 3,0 0,7 2,3 Z o Moduł specjalnościowy XI 3,0 0,7 2,3 Z f Moduł specjalnościowy XII 3,0 0,7 2,3 Z f Moduł wydziałowy 3,0 0,7 2,3 Z f Praca dyplomowa 12,0 2,0 10,0 Z f ,0 4,8 19, ,0 4,1 16, Specjalizacyjnych Specjalizacyjne seminarium inżynierskie *** 2,0 0,7 1,3 Z f ,0 0,7 1, ,0 0,7 1, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze II 30,0 7,3 22, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. na roku studiów 30,0 7,3 22, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. na I- roku studiów 210,0 77,2 133, Plan studiów na kierunku ochrona środowiska Specjalność: ochrona i kształtowania środowiska Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia

20 ogółem z bezpośredn im udziałem nauczyciela samodzieln a praca studenta Liczba punktów ECTS za zajęcia Forma zaliczenia Status przedmiotu: Ogółem (z bezpośredn im udziałem nauczyciela Ogółem zajęcia praktyczne (z bezpośredn im udziałem ogółem wykład ćwicze inne* samodzieln a praca studenta Lp. Uzyskane kwalifikacje: II stopnia Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne oraz nauki przyrodnicze Nazwa modułu/ przedmiotu Liczba punktów ECTS Liczba godzin dydaktycznych z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego w tym: zajęcia zorganiz Grupa treści Rok studiów I Semestr I I Wymagania ogólne Warsztaty z języka obcego 2,0 1,0 1,0 Z o Technologie informacyjne w ochronie środowiska 2,0 1,0 1,0 Z o ,0 2,0 2, II Podstawowych Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku 3,0 1,8 1,2 Z o ,0 1,8 1, Biochemia gleby 3,5 1,8 1,7 Z o Chemia fizyczna 4,0 2,0 2,0 E o ,5 3,8 3,7 187,0 54,0 48,0 16,0 32,0 6,0 133,0 Kształtowanie i ochrona krajobrazu 4,0 2,0 2,0 E o Monitoring środowiska 4,0 2,0 2,0 E o ,0 4,0 4,0 198,0 58,0 48,0 16,0 32,0 10,0 140,0 Specjalizacyjnych Specjalizacyjne seminarium magisterskie ** 3,0 1,8 1,2 Z f Praktyka dyplomowa 4,0 4,0 f 4 tyg 7,0 5,8 1,2 75,0 25,0 24,0 0,0 24,0 1,0 50,0 7,0 5,8 1,2 75,0 25,0 24,0 0,0 24,0 1,0 50,0 razem

21 I 1 Inne wymagania Bezpieczeństwo i higiena pracy 0,5 0,5 Z o ,5 0,5 0,0 0, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze I 30,0 17,9 12, Rok studiów II Semestr II Ekotoksykologia 3,5 2,0 1,5 E o Planowanie przestrzenne 3,5 1,8 1,7 E o ,0 3,8 3,2 176,0 92,0 90,0 45,0 45,0 2,0 84,0 Diagnostyka molekularna w ochronie roślin 3,0 1,8 1,2 Z o Zanieczyszczenia produktów rolniczych 3,0 1,8 1,2 Z o Biotechnologia w ochronie środowiska 3,0 1,8 1,2 Z o Przedmiot do wyboru * 3,0 1,8 1,2 Z f Praca magisterska 7,0 1,5 5,5 f 19,0 8,7 10,3 300,0 92,0 88,0 32,0 56,0 4,0 208,0 10,0 3,3 6,7 75,0 25,0 24,0 8,0 16,0 1,0 50,0 Specjalizacyjnych Specjalizacyjne seminarium magisterskie ** 3,0 1,8 1,2 Z f ,0 1,8 1,2 75,0 25,0 24,0 0,0 24,0 1,0 50,0 3,0 1,8 1,2 75,0 25,0 24,0 0,0 24,0 1,0 50,0 I Inne wymagania Ergonomia 0,25 0,25 Z o Ochrona własności intelektualnej 0,25 0,25 Z o Etykieta 0,5 0,5 Z o ,0 1,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze I 30,0 15,3 14,7 559,0 217,0 210,0 85,0 125,0 7,0 342,0 Semestr Przedsiębiorczość w ochronie środowiska 1,0 0,5 0,5 Z o Polityka ochrony środowiska 3,0 1,8 1,2 Z o Geografia zasobów środowiska 3,5 1,8 1,7 E o ,5 4,1 3,4 195,0 87,0 84,0 61,0 23,0 3,0 108,0

22 Genetyka a środowisko 3,0 1,8 1,2 Z o Renaturyzacja zbiorników wodnych 3,5 1,8 1,7 Z o Praca magisterska 13,0 3,5 9,5 f 19,5 7,1 12,4 162,0 42,0 40,0 16,0 24,0 2,0 120,0 13,0 3,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Specjalizacyjnych Specjalizacyjne seminarium magisterskie ** 3,0 1,8 1,2 Z f ,0 1,8 1,2 75,0 25,0 24,0 0,0 24,0 1,0 50,0 3,0 1,8 1,2 75,0 25,0 24,0 0,0 Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. w semestrze I 30,0 13,0 17,0 432,0 154,0 148,0 77,0 71,0 6,0 278,0 Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. na I- roku studiów 90,0 46,2 43,8 1652,0 619,0 587,0 228,0 359,0 32,0 1033,0 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne oraz nauki przyrodnicze Moduły realizowane na studiach II stopnia na kierunku ochrona środowiska Specjalność: ochrona i kształtowanie środowiska Przedmiot do wyboru Bioenergia Biometerologia i środowiskowe zagrożenia zdrowia Biotesty w ocenie środowiska Błony biologiczne Fauna pożyteczna w ekosystemach Integrowana produkcja ogrodnicza International Agriculture Organizations Kulturotwórcza rola lasu Limnology Melioracje przeciwerozyjne i ekomelioracje Modern Environmental Electrochemistry Realiza cja w semest rze

23 Ochrona ekoststemów leśnych Ochrona klimatu akustycznego Plant protection and environment Principles of environmental and resource economics Projektowanie nasadzeń ogrodniczych Restytucja środowiska leśnego Rośliny ozdobne w ochronie środowiska Rośliny przyprawowe Scientific methods in environmental studies Szkółkarstwo w ochronie środowiska The imput of current farming systems on environment Trawniki trawy rabatowe Zwierzęta w ekosystemach świata

Rok studiów: 1,semestr: 1

Rok studiów: 1,semestr: 1 Plan studiów na kierunku chrona środowiska (KS) Specjalność: Kształtowanie środowiska bowiązuje od cyklu: Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: bszary kształcenia: 2017Z gólnoakademicki Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: 1,semestr: 1

Rok studiów: 1,semestr: 1 Plan studiów na kierunku chrona środowiska (KS) Specjalność: Kształtowanie środowiska bowiązuje od cyklu: Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: bszary kształcenia: 208Z gólnoakademicki Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta

z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta Plan studiów na kierunku OGRODNICTWO Specjalność: brak (planowany do realizacji od roku akademickiego 2013/2014) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Ochrona środowiska Specjalność:Ochrona środowiska Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny

Forma zaliczenia. Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny ogółem ogółem razem Forma zaliczenia wykłady ćwiczenia inne* Plan studiów na kierunku Leśnictwo, Specjalność: Ochrona zasobów leśnych, studia stopnia, stacjonarne Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne

Bardziej szczegółowo

Plan studiów kierunku architektura krajobrazu

Plan studiów kierunku architektura krajobrazu Plan studiów kierunku architektura krajobrazu Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Ochrona Środowiska Studia inżynierskie- studia stacjonarne 2017/2018

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Ochrona Środowiska Studia inżynierskie- studia stacjonarne 2017/2018 PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Ochrona Środowiska Studia inżynierskie- studia stacjonarne 2017/2018 Semestr I Matematyka 15 45 Zo 3 Podstawy fizyki 15 45 Zo 3 Termodynamika 15 15 Z 2 Elektromagnetyzm

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Ochrona środowiska Specjalność:Inżynieria ekologiczna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII. Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia.

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII. Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2018/2019, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 27 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. Godziny ogółem. Wykłady. Ochrona własności intelektualnej 1 z

Forma zaliczenia. Godziny ogółem. Wykłady. Ochrona własności intelektualnej 1 z WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2018/2019, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 27 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Godziny ogółem Wykłady

Forma zaliczenia Godziny ogółem Wykłady WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2017/2018, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 21 luty 2018r.

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i ) Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 112 1 2

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i ) Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 270 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: 1,semestr: 1

Rok studiów: 1,semestr: 1 Plan studiów na kierunku chrona środowiska (KS) Specjalność: Gospodarka odpadami bowiązuje od cyklu: Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: bszary kształcenia: 207L gólnoakademicki Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska Numer modułu Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska MODUŁ ECTS Egz. Zal. R-m. Wyk. Ćw. Lab. Ćw. audyt. Ćw. ter. I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 w ć w ć w ć w ć w ć w ć w ć IS_01 Język obcy

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Chemia 1 W 2 3 E Chemia 1 ĆW 1 1 Z Chemia 1 S 1 1 Z

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Chemia 1 W 2 3 E Chemia 1 ĆW 1 1 Z Chemia 1 S 1 1 Z Imię i Nazwisko... Nr albumu *.. Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 OŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Przedmiot humanistycznomenedżerski Technologie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia.

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2017/2018, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 21 luty 2018r.

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 136 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w. poziom 6

P l a n s t u d i ó w. poziom 6 Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 ECTS w semestrze Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 ECTS w semestrze Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I II 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 296 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Ochrona środowiska Specjalność:Biotechnologia w ochronie środowiska Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków i gospodarowanie odpadami Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Przedmiot/moduł. Estetyka kompozycji w kulturze. europejskiej Technologie informacyjne w ochronie. środowiska. Biochemia i podstawy badań

Przedmiot/moduł. Estetyka kompozycji w kulturze. europejskiej Technologie informacyjne w ochronie. środowiska. Biochemia i podstawy badań W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 Matryca wypełnienia efektów kształcenia:wiedza ochrona środowiska studia pierwszego stopnia OS_S1_001 Biologia - Zoologia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo Plan studiów stacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6 +7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciela praca własna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. (obowiązujący od roku 2011/2012)

PLAN STUDIÓW. (obowiązujący od roku 2011/2012) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Ochrony Śrowiska Kierunek: Ochrona śrowiska Studia stacjonarne PLAN STUDIÓW (zujący od roku 20/202) Tarnów 20 PWSZ

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Ochrona środowiska Specjalność:Biotechnologia w ochronie środowiska Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków i gospodarowanie odpadami Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 137 z dnia 9 maja 2017 roku. Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku

Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 137 z dnia 9 maja 2017 roku. Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+ 7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo Plan studiów niestacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+ 7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciela praca

Bardziej szczegółowo

Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 16 kwietnia 2019 roku. Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 478 z dnia 16 kwietnia 2019 roku

Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 16 kwietnia 2019 roku. Załacznik nr 1a do Uchwały Nr 478 z dnia 16 kwietnia 2019 roku Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 16 kwietnia 2019 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu ochrona studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: 1,semestr: 1

Rok studiów: 1,semestr: 1 Plan studiów na kierunku chrona środowiska (KS) Specjalność: chrona ekosystemów wodnych bowiązuje od cyklu: Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: bszary kształcenia: 07L gólnoakademicki Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu ochrona studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+ 7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska

Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2012/2013 A 1 Botanika E 60 15 45 5 15 45 5 2 Zoologia E 60 15 45 5 15

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Środowisku Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność: Inżynieria sanitarna i wodna

Wydział Nauk o Środowisku Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność: Inżynieria sanitarna i wodna -obl. Wydział Nauk o Środowisku Plan studiów na kierunku nżynieria środowiska Specjalność: nżynieria sanitarna i wodna obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 na roku (sem. 1), Uchwała nr xxx Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 016/017 Język wykładowy: Polski Semestr 1

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Załacznik nr 3a Plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 15 grudnia 2015 roku do Uchwały Nr 281 z dnia 15 grudnia 2015 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ochrona Środowiska studia I st. inżynierskie

Kierunek: Ochrona Środowiska studia I st. inżynierskie Kierunek: Ochrona Środowiska studia I st. inżynierskie PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Moduł 1: Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Wychowanie fizyczne 2. Język obcy PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Moduł 2: Nauki

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do modułów kształcenia

Tabela odniesień efektów kierunkowych do modułów kształcenia Matryca wypełnienia efektów kształcenia Nazwa kierunku studiów: Ochrona środowiska Poziom kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki OS_W01

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 01/014 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Godz. ogółem Wykłady

Forma zaliczenia Godz. ogółem Wykłady Forma zaliczenia Godz. ogółem terenowe Tyg. wyk. Tyg. ćw. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek Leśnictwo studia niestacjonarne pierwszego stopnia specjalności: Gospodarka Leśna, Gospodarka Łowiecka, Ochrona

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. zajęcia dydaktyczne. wykł ćw 1 inne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh

Liczba godzin. zajęcia dydaktyczne. wykł ćw 1 inne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh Tabela 7. Plan studiów niestacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba ECTS

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne wykłady ćwiczenia teren. Forma zaliczenia lab / slo mowe O*/F* PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) ROLNICTWO specjalności: Agrobiznes,

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Biologii Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studiów WB-OiIŚP-O-I-S-15/16Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki kierunek: ochrona i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

GODZINY Wychowanie fizyczne

GODZINY Wychowanie fizyczne YDZIAŁ HODOI I BIOOGII ZIERZĄT UNIERSYTET TECHNOOGICZNO - PRZYRODNICZY POZIOM STUDIÓ: FORMA STUDIÓ: SPECJANOŚ: PAN STUDIÓ NR I STUDIA PIERSZEGO STOPNIA (3,5-ETNIE INŻYNIERSKIE) OCHRONA ŚRODOISKA. OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Lp. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia, tytuł magistra Obszar kształcenia: w zakresie nauk

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ochrona Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Ochrona Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ochrona Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 201/2014 Język wykładowy: Polski Semestr 1 BOS-1-102-s

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: 1,semestr: 1

Rok studiów: 1,semestr: 1 Plan studiów na kierunku Leśnictwo Specjalność: Gospodarka leśna bowiązuje od cyklu: Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: bszary kształcenia: 2017Z gólnoakademicki Stacjonarne Pierwszego

Bardziej szczegółowo

Przyroda UwB. I rok studiów

Przyroda UwB. I rok studiów Przyroda UwB I rok studiów 1. Matematyka (PP) 15 15 30 2 Z 2. Ergonomia i BHP (PO) 10 10 1 Z 3. Język obcy (PO) 30 30 2 Z 4. Chemia ogólna (PP) 30 30 60 4 E 5. Biologia komórki (PP) 15 15 30 2 E 6. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski 1) Plany studiów (od roku akademickiego 2017/2018) PLAN STUDIÓW Kierunek: gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny, specjalność: 1) gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Wydział: Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: Ochrona Środowiska Specjalność: Zarządzanie środowiskowe Typ: pierwszego stopnia : stacjonarne Rok akademicki: 205/206 Rok studiów: rok studentów wpisanych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

kierunek Ochrona Środowiska Kierunek zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

kierunek Ochrona Środowiska Kierunek zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierunek Ochrona Środowiska Kierunek zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Studia inżynierskie I stopnia trwają: - stacjonarne (dzienne) 3,5 roku - niestacjonarne (zaoczne) 4 lata Studia

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia niestacjonarne I stopnia. LICZBA SEMESTRÓW: 8. LICZBA PUNKTÓW : 40 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Suma godz. Liczba godzin Ćwiczenia aud. wyk. proj. lab. P/O

Suma godz. Liczba godzin Ćwiczenia aud. wyk. proj. lab. P/O PLAN STUDIÓW Obowiązuje od roku ak. 20/208 Kierunek: Inżynieria Środowiska Studia: stacjonarne II stopnia Data utworzenia: 20-2-20 Liczba godzin Ćwiczenia ć ć Rok II ć Język obcy lub elektyw w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA (studia I stopnia)

OCHRONA ŚRODOWISKA (studia I stopnia) OCHRONA ŚRODOWISKA (studia I stopnia) Specjalność: OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Semestr 1 1 O Język obcy 30 30 Z 2 0200-OS1-1JOBI 2 P Matematyka 15 15 30 Z 2 0200-OS1-1MST 3 P Fizyka 15 15 30 E 2

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. inne z udziałem nauczyciel a. zajęcia dydaktyczne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh

Liczba godzin. inne z udziałem nauczyciel a. zajęcia dydaktyczne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria i gospodarka wodna poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski PLAN STUDIÓW Kierunek: gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny, specjalność: 1) gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą budowlaną / 2) geoinformatyka Lp Nazwa przedmiotu/modułu

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria gospodarowania wodą Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. zajęcia dydaktyczne. wykł ćw 1 inne Botanika L E* GL Katedra Botaniki

Liczba godzin. zajęcia dydaktyczne. wykł ćw 1 inne Botanika L E* GL Katedra Botaniki Plan studiów niestacjonarnych I stopnia, kierunek Medycyna Roślin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6 +7+8) Liczba godzin zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Biologii Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studiów WB-OiIŚP-O-I-S-17/18Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki kierunek: ochrona i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Ogółem (godz.) Ćwiczenia (godz.) 2 Wychowanie fizyczne Z/O audytoryjne 1. 5 Podstawy informatyki Z/O 20 Z/O projektowe 2

Ogółem (godz.) Ćwiczenia (godz.) 2 Wychowanie fizyczne Z/O audytoryjne 1. 5 Podstawy informatyki Z/O 20 Z/O projektowe 2 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek Gospodarka Przestrzenna STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA specjalność: Rozwój regionalny Obowiązują od roku akademickiego 01/016 Zatwierdzony przez Komisję Dydaktyczną w dniu

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 na kierunku: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Doradztwo na Rynku Nieruchomości Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk technicznych i społecznych

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości praca studenta za zajęcia humanistycznych-h Plan studiów obowiązujący od roku 2019/2020 na kierunku: Geodezja i Kartografia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin zajęć. wykłady. Obowiązkowe ZAL Przyrodnicze postawy gospodarowania E przestrzenią

Wymiar godzin zajęć. wykłady. Obowiązkowe ZAL Przyrodnicze postawy gospodarowania E przestrzenią Kierunek studiów: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Załącznik nr do Uchwały Nr /07 Rady WIŚiG z dnia.07.07 r. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Kod formy studiów i poziomu kształcenia: SI Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Liczba godzin

Liczba godzin. Liczba godzin PLAN STUDIÓW od roku akademickiego 27/28 Kierunek: inżynieria środowiska, specjalność geologia inżynierska, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne Semestr I Matematyka I E 2 Chemia E 3 Biologia i

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Ochrony Środowiska Kierunek: Ochrona środowiska Studia stacjonarne PLAN STUDIÓW (obowiązujący od roku 2014/2015) Specjalności:

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 3a do Uchwały Nr 137 z dnia 9 maja 2017 roku. Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku

Załacznik nr 3a do Uchwały Nr 137 z dnia 9 maja 2017 roku. Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku Załacznik nr 3a do Uchwały Nr 137 z dnia 9 maja 2017 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku: Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna specjalność: Rozwój regionalny

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna specjalność: Rozwój regionalny PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna specjalność: Rozwój regionalny zatwierdzony przez Komisję Dydaktyczną kierunku w dniu 8.0.1 SEMESTR 1 1 Język obcy 0 - - 0 audytoryjne

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 210 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości z bezpośrednim akademickiego praca studenta za zajęcia Status : Rodzaj zajęć (A, P, CT, Pr, PD)*** humanistycznych-h Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria gospodarowania wodą Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Medycyna Roślin

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Medycyna Roślin Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Medycyna Roślin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6 +7+8) Liczba godzin zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciela praca

Bardziej szczegółowo

Suma godzin (egz.) Liczba godz. w semestrze oraz punkty ECTS Nazwa przedmiotu A. Przedmioty podstawowe

Suma godzin (egz.) Liczba godz. w semestrze oraz punkty ECTS Nazwa przedmiotu A. Przedmioty podstawowe PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od 1.10.2015) PWSZ w Kaliszu kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj studiów: niestacjonarne II stopnia (sem. I) STUDIA NIESTACJONARNE sem. I Suma godzin (egz.) Liczba godz.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne lab./s lab./s lab./s lab./s lab./s lab./s lab./ semin.d Forma zaliczenia wykłady ćwiczenia lab / slo mowe terenowe O*/F* ictw PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne. udziałem nauczyciela akademickiego. Forma zaliczenia. samodzielna praca. z bezpośrednim.

Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne. udziałem nauczyciela akademickiego. Forma zaliczenia. samodzielna praca. z bezpośrednim. Semestr z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne Forma zaliczenia Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny wykłady

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. W C K S L T Razem. Liczba godzin

Liczba godzin. W C K S L T Razem. Liczba godzin Przedmiot Plan stacjonarnych studiów I stopnia - OCHRONA ŚRODOWISKA obowiązujący od roku akademickiego 2014/15 Zatwierdzone przez Radę Wydziału Biologiczno-Chemicznego 10 lipca 2014 r. zal ECTS Semestr

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Biologii Wydział/Instytut/Katedra WB-OiIŚP-O-I-S-18/19Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki kierunek: ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 a. Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: Razem w tym: kontakt z nauczycielem

Załącznik nr 1 a. Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: Razem w tym: kontakt z nauczycielem do Uchwały Nr 334 z dnia 19 kwietnia 2016 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO Profil kształcenia: ogólnoakademicki Rok studiów I, semestr 1 I nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1 Lp.

Rok studiów I, semestr 1 Lp. Semestr z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne Forma zaliczenia Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny wykłady

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY DO WYBORU Lektorat z języka obcego Przedmioty dowolnego wyboru z całej oferty

PRZEDMIOTY DO WYBORU Lektorat z języka obcego Przedmioty dowolnego wyboru z całej oferty BIOTECHNOLOGIA I Rok I Biochemia 90 6 Biologia komórki 90 6 Chemia ogólna 90 6 Chemia organiczna 30 2 Ekologia z ochroną środowiska 30 2 Genetyka z inżynierią genetyczną 90 6 Informatyka 45 3 Matematyka

Bardziej szczegółowo

Obszar nauk: Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: ogółem

Obszar nauk: Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: ogółem Plan studiów zmieniony przez Radę Wydziału dnia 9 maja 2017 roku Załacznik nr 2a do Uchwały Nr 137 z dnia 9 maja 2017 roku Profil kształcenia: ogólnoakademicki Rok studiów I, semestr 1 Lp. Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

KRK_SNPS_GiG2017.pdf Strona 1 z 8

KRK_SNPS_GiG2017.pdf Strona 1 z 8 z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego za Status : obligatoryjny lub fakultatywny Rodzaj zajęć (A, P, CT, Obszar nauk: technicznych - T, Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Inżynieria Środowiska Program Studiów niestacjonarnych I stopnia obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Semestr 1 Matematyka 1 45 15E

Bardziej szczegółowo

rok I rok II rok III rok IV Godz. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w cw O. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

rok I rok II rok III rok IV Godz. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w cw O. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KIERUNEK: BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI STUDIA STACJONARNE PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI Studia pierwszego stopnia INŻYNIERSKIE - 7 sem. Obowiązuje od rok akad. 2015/2016 Plan studiów zatwierdzony uchwałą

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Liczba godzin

Liczba godzin. Liczba godzin PLAN STUDIÓW Kierunek: inżynieria środowiska, specjalność geologia inżynierska, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne Semestr I Matematyka I E 2 Chemia E 3 Biologia i ekologia 4 E 4 4 Rysunek techniczny

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia I i II rok realizowany w roku akad. 2011/2012 Zatwierdzono na Radzie Wydziału

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia I i II rok realizowany w roku akad. 2011/2012 Zatwierdzono na Radzie Wydziału Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia I i I realizowany w roku akad. 2011/2012 Zatwierdzono na Radzie Wydziału 30.06.2011 Przedmioty ogólne I ogólne 295 1 Język obcy 45 45 30-120 120 ZO 2 2 1 2 Etyka/Filozofia

Bardziej szczegółowo