inż. REMIGIUSZ DYBAŁA...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "inż. REMIGIUSZ DYBAŁA..."

Transkrypt

1 KATOWICE ul. Plebiscytowa 10 tel./fax ; NIP: PKO BP II Oddział Katowice Temat: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA KONSTRUKCJI DACHU DO PRZEJĘCIA ZWIĘKSZONYCH OBCIĄŻEŃ ŚNIEGIEM ZGODNIE ZE ZMIANAMI DO POLSKIEJ NORMY PN-80/B-02010/ Az1:2006 W SEGMENCIE A BUDYNKU BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ Inwestor: Adres budowy: Autor opracowania: BIBLIOTEKA ŚLĄSKA PLAC EUROPY KATOWICE BIBLIOTEKA ŚLĄSKA PLAC EUROPY KATOWICE mgr inż. GRZEGORZ KOMRAUS... upr. bud. nr 204/90/Kt. inż. REMIGIUSZ DYBAŁA... KLAUZULA NR BW Projekt niniejszy został sprawdzony i uznany za sporządzony prawidłowo, zgodnie z przepisami i może być skierowany do realizacji. Sprawdził : inż. HENRYK GOIK... upr. bud. nr 12/75/Kt ** Katowice, MAJ 2007 r **

2 str. 2/K SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. WARUNKI LOKALIZACJI 4. OPINIA TECHNICZNA NA TEMAT STANU ISTNIEJĄCEGO. 5. OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH. 6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW. 7. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI. 8. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 9. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ). 10. INFORMACJE DLA WYKONAWCY CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1/K INWENTARYZACJA DACH NAD MAGAZYNEM SEG. A. 2/K SCHEMAT KONSTRUKCJI WSPORCZEJ DACHU - SEG. A. 3/K WIESZAK STALOWY, SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA BELEK POZ. 1.1, POZ1.2. ZAŁĄCZNIKI : ZAŁ. 1 ZAŁ. 2 ZAŁ. 3 ZAŁ. 4 ODPIS UPRAWNIEŃ, PRZYNALEŻNOŚĆ DO OIIB, OŚWIADCZENIE. SPECYFIKACJE. PRZEDMIAR. KOSZTORYS INWESTORSKI.

3 str. 3/K CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dostosowania konstrukcji dachu do przejęcia zwiększonych obciążeń śniegiem zgodnie ze zmianami do polskiej normy PN-80/B-02010/ Az1:2006 w segmencie A budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach Plac Europy 1. W szczególności opracowanie obejmuje : Opis założeń do projektu konstrukcji i warunków lokalizacji. Opinię na temat stanu istniejącego. Opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. Założenia materiałowe. Wytyczne prowadzenia prac budowlanych. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Rysunki konstrukcyjne. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1 Projekt wykonawczy konstrukcji opracowany przez mgr inż. Grzegorz Komraus. 2.2 Wizja lokalna wykonana przez Firmę Inżynierską Statyk mgr inż. Grzegorz Komraus. Katowice ul. Plebiscytowa 10/ Projekt pomiarów ugięć dachu w poziomie +28,55m (nad magazynem głównym) pod wpływem opadów śniegu wykonany przez Firmę Inżynierską Statyk mgr inż. Grzegorz Komraus. Katowice ul. Plebiscytowa 10/ Uzgodnienia z inwestorem. 2.5 Obowiązujące normy i normatywy budowlane W szczególności : PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. PN-82/B Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami. PN-80/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. PN-77/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. PN-88/B Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Obliczenia statyczne i proj. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-03215:1999 Konstrukcje stalowe. Zakotwienie słupów i kominów. PN-81/B Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Oprogramowanie. Do obliczeń sił wewnętrznych oraz wymiarowania elementów stalowych i żelbetowych fundamentów itd. zastosowano program ROBOT Millenium i V6 ROBOBAT licencja nr 629. Do wymiarowania elementów stalowych, obciążeń klimatycznych itp. program FIFIKUS InterSoft licencja nr B0293.Pakiet oprogramowania inżynierskiego Prokop-2000 licencja nr 5/2001.Do obliczenia ustrojów płytowo słupowych program ABC PŁYTA PRO-SOFT licencja nr PK-4/736+pakiet grunt nieliniowe, programy pakietu ABC RAMA, ABC TARCZA PRO-SOFT-licencja nr PK-927. Do wykonania rysunków - AUTOCAD BESTCAD licencje m.i. nr , , Edytor MICROSOFT WORD 2000 Licencja m.i. X

4 str. 4/K 3. WARUNKI LOKALIZACJI WARUNKI NORMOWE II sza strefa obciążenia śniegiem wg PN-80/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. I sza strefa obciążenia wiatrem wg PN-77/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 4. OPINIA TECHNICZNA NA TEMAT STANU ISTNIEJĄCEGO. Stropodach segmentu A posiada konstrukcję mieszaną. Warstwy izolacji termicznej i p.wodnej oparto ułożono na blachach fałdowych. Blachy zostały oparte na żelbetowych belkach nośnych rozmieszczonych co 5,40m. Układ warstw jest następujący : - pokrycie Residek - gładź cementowa 3 cm - wełna mineralna 10 cm. - blacha fałdowa TR 136/320 t=0,88mm układ pozytyw. Blachy fałdowe oparto na podciągach i żebrach żelbetowych. Żebra rozpiętości 5,40 m posiadają przekrój 50/50 cm, podciągi rozpiętości 10,80 m przekrój 50/90 cm. Pomieszczenia użytkowane są głównie jako magazyn zbiorów - regały wysokości około 9,0m, pomiędzy którymi porusza się robot podający książki. Fot. 1 Widoczne podciągi żelbetowe, kanały wentylacyjne, szyny jezdne wózka robota podawczego.

5 str. 5/K Fot. 2,3 Widoczne podciągi żelbetowe, oraz regały magazynowe. Fot. 4 Widoczny podciąg żelbetowy ponad regałami.

6 str. 6/K Podczas wizji lokalnej na przedmiotowym dachu stwierdzono brak wymaganych spadków połaci dla odprowadzenia wód opadowych co powoduje lokalne gromadzenie się wody opadowej co z kolei może być przyczyną postępującej korozji istniejącego pokrycia dachowego Residek. Uwaga: W okresie projektowania budynku obciążenie obliczeniowe śniegiem zgodnie z obowiązującą normą PN- 80/B dla I strefy wynosiło: S0=0,70 kn/m 2 *0,8*1,4 = 0,78 kn/m 2 W październiku 2006 wprowadzono zmianę Polskiej Normy nr PN-80/B-02010/Az1 na podstawie której Katowice należy zaliczyć do II strefy obciążenia śniegiem, zwiększono także współczynnik obciążenia. Po uwzględnieniu zmian do normy obliczeniowe obciążenie śniegiem dla przedmiotowego dachu wynosi: S0=0,90 kn/m 2 *0,8*1,5 = 1,08 kn/m 2 Jak widać obciążenia zwiększyły się o 0,30 kn/m 2 co wiąże się z koniecznością wzmocnienia konstrukcji przedmiotowego dachu. Wnioski i zalecenia: a. Ze względu na zwiększone obciążenia śniegiem istniejąca blacha TR 136/320 t=0,88mm posiada niewystarczającą nośność. Zaleca się wprowadzenie dodatkowych podpór od spodu mocowanych do istniejącej konstrukcji żelbetowej. b. Ze względu na możliwość postępującej utraty właściwości izolacyjnych, zaleca się wykonanie remontu pokrycia dachowego przez ułożenie warstwy piankowej w technologii HYDROBEST, wraz wykształconymi spadkami. Rozwiązanie to wymaga wykonania osobnego opracowania przez wyspecjalizowana firmę. 5. OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH. W ramach prac adaptacyjnych konieczne jest wykonanie następujących prac konstrukcyjno budowlanych: 1. Wykonanie konstrukcji wsporczej dachu. Schematy oraz rysunki konstrukcyjne w części rysunkowej opracowania. Ad.1 Wykonanie konstrukcji wsporczej dachu. Zaprojektowano konstrukcję wsporczą mocowaną do istniejących żelbetowych podciągów 50/50cm i 50/90cm, oraz lokalnie do ścian żelbetowych klatki schodowej i szybu windy. Beki główne, podłużne z dwuteowników IPE 220 podciętych przy podporach do wysokości 140mm, belki poprzeczne z dwuteowników IPE 140. Rozstaw belek podłużnych i poprzecznych co ~2,45m. Belki oparto i przykręcono dwoma śrubami M12 5.8(5), na stalowych wieszakach z ceownika [ 120 i dwuteownika IPE 220, przykręconych do lica istniejących podciągów żelbetowych z pomocą 4 kotew wklejanych M12 HILTI HIT HY HAS E F. Belki poprzeczne do belek podłużnych będą przykręcone poprzez blachy węzłowe za pomocą 2 śrub M12 klasy 5.8(5). Zaleca się wprowadzenie elementów konstrukcyjnych poprzez istniejące otwory okienne od strony placu parkingowego co wiąże się z tymczasowym demontażem stolarki okiennej, montaż stolarki możliwy jest tylko od zewnątrz.

7 str. 7/K Fot. 3 Widoczne okno przez które zaleca się wprowadzać elementy konstrukcyjne. Zaleca się wykonanie, lokalnie w miejscu prowadzenia prac, tymczasowych zabezpieczeń robota przed pyleniem związanym z montażem konstrukcji np. ułożenie pomostu z płyt OSB gr.12mm, okrytego folią. Podczas wykonywania konstrukcji wsporczej dachu należy przestrzegać następującej kolejności prowadzenia prac: Oznaczyć, ogrodzić plac budowy na istniejącym parkingu, wyznaczyć miejsca składowania elementów itp. Zdemontować istniejącą stolarkę okienną, od zewnątrz, w miejscu wprowadzania elementów stalowych. Zdemontować istniejące przegrody z blachy, oraz kanały wentylacyjne przecinające ciągi transportu elementów stalowych konstrukcji. Zamontować rusztowania, pomosty robocze nad istniejącymi regałami. Wykonać tymczasowe zabezpieczenia robota przed pyleniem montaż płyt OSB gr. 12mm okrytych folią. Zamontować podpory - wieszaki stalowe. Sprawdzić wymiar w świetle pomiędzy wieszakami, z wymiarami założonymi w projekcie (ewentualnie skorygować długości belek) Wprowadzić przez oznaczone okno partię belek stalowych przeznaczonych do montażu. Przetransportować belki po zalecanej trasie w miejsca ich montażu. Po uzyskaniu przez kotwy wklejane pełnej nośności można przystąpić do montażu belek. Osadzić belki stalowe główne - IPE 220. Zamontować belki poprzeczne IPE 140. Uzupełnić uszkodzone podczas montażu warstwy malarskie. Zamontować ponownie przegrody z blachy, oraz kanały wentylacyjne. Zdemontować rusztowania pomosty itp. Po zakończeniu prac zamontować ponownie, od zewnątrz, okno w miejscu wprowadzania elementów

8 str. 8/K Uwagi: 1. Prace należy prowadzić ze szczególna ostrożnością, aby nie uszkodzić mechanizmów robota transportującego książki, a także konstrukcji regałów magazynowych. 2. Dopuszcza się etapowanie prac montażowych kolejnymi sekcjami magazynu. 3. W przypadku wystąpienia trudności z transportem elementów wewnątrz pomieszczeń magazynu głównego, należy rozważyć możliwość wprowadzenia belek konstrukcyjnych od góry poprzez wykonane w dachu tymczasowe otwory montażowe. Szczegóły dotyczące sposobu wykonania otworów, ich zabezpieczenia, a także technologii montażu konstrukcji wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z inwestorem, oraz z projektantem. 6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW. ELEMENTY STALOWE Elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją jak dla środowiska korozyjnego, miejskiego III - go wg Instrukcji ITB nr 191. Przykładowy zestaw warstw malarskich: - Unikor C, podkład alkidowy, antykorozyjny, czerwony, tlenkowy o symbolu KTM X - Dla elementów ocynkowanych Unigrunt C, podkład alkidowy modyfikowany, antykorozyjny, czerwony, tlenkowy o symbolu KTM X Malowane powierzchnie stalowe oczyścić do 2 - go stopnia czystości wg PN-70/H i malować nie później niż 2 godziny po oczyszczeniu. Wszystkie malowane powierzchnie powinny być przed malowaniem odtłuszczone. - Chlorokauczuk C, emalia chlorokauczukowa modyfikowana ogólnego stosowania o symbolu KTM xxx - 3 X. Łączna grubość trzech warstw powinna wynosić 120 µm. Do malowania powierzchni ocynkowanych stosować Fawinyl C - Symbol KTM xxx. Stosować można inne powłoki malarski o nie mniejszej izolacyjności i trwałości. Łączniki i śruby ocynkowane ogniowo 60µm. 7. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI STALOWEJ Ze względu na stopień złożoności konstrukcje stalowe muszą być realizowane w oparciu o projekt wykonawczy i warsztatowy opracowany na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego. Dokumentacja. Zgodnie z załącznikiem E do PN-B-06200:1997r oraz umową Wykonawcy przekazany zostanie Projekt Techniczny obejmujący : opis techniczny, obliczenia statyczne, rysunki projektowe, wstępne wykazy stali. Zgodnie z pkt. E.1.3 PN-b Rysunki warsztatowe opracowuje wykonawca, jeśli w kontrakcie nie uzgodniono inaczej. Rysunki sporządza się zgodnie z PN-B Rysunki warsztatowe opracowane przez wykonawcę akceptuje projektant przed skierowaniem do produkcji. Projektanci powinni uzyskać do wglądu w szczególności : Termin przekazania dokumentacji warsztatowej. Termin rozpoczęcia i zakończenia montażu. Terminy odbioru poszczególnych elementów konstrukcji. Plan jakości, w tym głównie procedury i instrukcje procesów specjalnych w szczególności spawalniczych i sprężania połączeń śrubowych, wykaz badań kontrolnych, wykaz punktów kontrolnych związanych z kontrolą zewnętrzną i odbiorem robót. Projekt montażu. Dokumentację technologiczną robót spawalniczych i zabezpieczeń antykorozyjnych.

9 str. 9/K Dokumentację kontroli jakości. Dodatkowo do końcowego odbioru należy przygotować : Deklarację zgodności wg PN-EN Kwalifikacje wykonawcy. Konstrukcję zaliczyć można do klasy 2 wg PN-87/M i zał. A do PN-B Wykonawca konstrukcji stalowej musi być zakwalifikowany do zakładu I lub II grupy wg PN-87/M Wytwórnia elementów stalowych winna mieć uprawnienia do wykonywania połączeń spawanych klasy 1. Wytwórnia powinna przedstawić odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Spawalniczą Komisję Kwalifikacyjną. Wymagania te dotyczą również firmy przeprowadzającej montaż konstrukcji. Materiały. Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości zgodne z PN-EN i PN-H lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. Wszystkie elementy muszą być trwale oznaczone. Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej. Do wszystkich wyrobów należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich jakość zgodnie z odpowiednimi normami a w szczególności : Wyroby hutnicze wg PN-H Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2 Śruby zwykła wg PN-M Śruby sprężające wg PN-M potwierdzone atestem dla każdej partii śrub. Wytwarzanie. Przy wytwarzaniu elementów stalowych należy zachować wszystkie wymagania przynależne konstrukcji klasy 2. Identyfikacja. Każda część konstrukcji i pakiet podobnych części w każdej fazie wytwarzania powinny być jednoznacznie określone przez odpowiedni system identyfikacji. Każda część składowa powinna być oznaczona trwałym znakiem identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia. Należy uzyskać akceptację projektanta co do rozmieszczenia znaków identyfikacyjnych. System identyfikacji powinien umożliwiać odniesienie protokołów odbiorów cząstkowych (materiałów, wyrobów, przygotowania powierzchnia do scalenia, scaleń, montażu) do konkretnych elementów konstrukcyjnych. Tolerancje wytwarzania. Przekroje kształtowników spawanych - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.4. Elementy i części składowe - - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.5. Środniki i żebra - - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.6. Otwory, wycięcia, krawędzie czołowe - - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.7 Styki i stopy słupów - - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.8 Spawanie. Roboty spawalnicze prowadzić pod nadzorem spawalniczym którego organizację, kwalifikacje, uprawnienia i zakres odpowiedzialności określono w normach PN-M i PN-M Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone zgodnie z właściwymi normami a w szczególności PN-M Wykonanie spawania zgodnie z pkt. 5.4 PN-B Dla spoin czołowych blach węzłowych styków pasów dopuszczalna klasa wadliwości złącza R2. Pozostałe złącza klasy minimum R3 wg PN-87/M Wymagane długości badanych obcinków spoin zależą od klasy złącza i należy je określić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-78/M (np. dla blach czołowych styków śrubowych, sprężanych klasa złącza B, wadliwość 2 - z tabl. 3 minimum 50% długości złącza badać metodami nieniszczącymi ). Spoiny badać zgodnie z PN-87/M i PN-78/M

10 str. 10/K Najszybciej dokonuje się badania spoin aparaturą ultradźwiękową. Badanie taki nie daje jednak możliwości rozpoznania rodzaju wady. Dlatego należy prowadzić badania zasadnicze metodą ultradźwiękową, a w miejscach gdzie występują wady wykryte tą metodą wykonuje się zdjęcia rentgenowskie. Na podstawie radiogramów określa się zgodnie z normą PN-87/M wady złączy spawanych. W zależności od wielkości tych wad ich nasilenia i jakości ustala się klasę wadliwości złącza. W celu zapobieżenia powstawania wad w spoinach należy starannie i na bieżąco kontrolować prace spawalnicze i prowadzić ich dziennik. Roboty spawalnicze mogą być prowadzone jedynie przy temperaturze wyższej niż -5 0 C, a dla stali niskostopowych przy temperaturze powyżej +5 0 C. Nie wolno prowadzić prac spawalniczych podczas deszczu i padającego śniegu. W przypadku spawania ręcznego spawacz musi przedstawić świadectwo przeprowadzonej próby. Próba taka powinna odbywać się co maksimum dwa lata. Ponadto próby takiej dokonuje się zawsze w przypadku zaistnienia przerwy w wykonywaniu robót spawalniczych większej niż 6 miesięcy, jak również gdy stwierdzi się uchybienia w jakości wykonywanych spoin (dlatego musi być prowadzona w dzienniku spawów identyfikacja spoiny z jej wykonawcą). Połączenia śrubowe. Połączenia śrubowe niesprężane - wg pkt PN-B-06200:1997. Połączenia śrubowe sprężane - wg pkt 9.6. PN-B-06200:1997 oraz załącznika C. Połączenia sprężane prowadzić metodą kontrolowanego momentu. Siłę sprężającą i momenty dokręcenia przyjąć zgodnie z tablicą 11 PN-B Montaż konstrukcji. Podpory konstrukcji i zakotwienia śrubowe zgodnie z pkt PN-b Tolerancje usytuowania podpór tabl. 15 normy j.w. Tolerancje montażu tabl. 16 normy j.w. Uwaga: W miejscu montażu belek nie dopuszcza się prowadzenia prac spawalniczych, oraz prac związanych z obróbką mechaniczną konstrukcji stalowej powodującą iskrzenie np. docinanie, szlifowanie szlifierkami elementów kątowymi itp. 8. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Stal profilowa, walcowana gatunku St3SY Elektrody EA 1.46 oraz montażowo ER Śruby stalowe ocynkowane ogniowo klasy 5,8(5) Kotwy wklejane HILTI HIT HY HAS E F. 9. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ). W czasie budowy obiektu będą występować następujące roboty, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: a) prace na wysokości ponad 1,0 m od powierzchni terenu; b) roboty z wykorzystaniem dźwigów; c) montaż elementów konstrukcyjnych obiektu; Dla w/w robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP, zawierające następujące informacje: a) plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego; b) zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót; c) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających rozbiórce lub adaptacji

11 str. 11/K d) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji; e) informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających zagrożenie; f) informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające: określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór; określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy; wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych; wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 10. INFORMACJE DLA WYKONAWCY O terminie przystąpienia do prac należy powiadomić autorów niniejszego opracowania. Wszelkie zmiany lub niejasności w stosunku do założeń projektowych należy uzgodnić z autorami niniejszego opracowania w porozumieniu z Inwestorem. Prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Poprawność wykonywania prac potwierdzić zapisami do Dziennika Budowy.

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.05.01 KONSTRUKCJA STALOWA

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.05.01 KONSTRUKCJA STALOWA WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJA STALOWA 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 1.2 Wymogi

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Projekt: Przebudowa i adaptacja z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne budynku szkoły Strona: 1 Opole, czerwiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE...4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...4 2.1 ZLECENIE I PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ,...4 2.2 OBCIĄŻENIA ZEBRANO ZGODNIE Z:...4 2.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego BRANŻA KONSTRUKCYJNA Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego OBIEKT: INWESTOR: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

MS GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW S.J.

MS GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW S.J. SPIS TREŚCI/ Strona 1. PODSTAWOWE NORMY I NORMATYWY TECHNICZNE 2 2. OBCIĄŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ 2 3. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ 3 4. BLACHA TRAPEZOWA 5 5. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 6 6.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego wraz z oceną stanu technicznego 4.

Spis zawartości: 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego wraz z oceną stanu technicznego 4. Spis zawartości: 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego wraz z oceną stanu technicznego 4. Opis techniczny projektu, w tym: 4.1 Projekt podciągów stalowych. 4.2 Projekt

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.05 MontaŜ konstrukcji stalowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.05 MontaŜ konstrukcji stalowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.05 MontaŜ konstrukcji stalowych Specyfikacje techniczne ST-02.05 Konstrukcje stal owe ( CPV 45223100-7) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 Konstrukcje stalowe (45223100-7) 1 Spis treści 1.Wstęp... 3 1.1 Przedmiot ST... 3 1.2 Zakres stosowania ST... 3 1.3 Zakres robót ST...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA DATA OPRACOWANIA grudzień 2012 EGZEMPLARZ - TOM IV KONSTRUKCJA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M PORĘCZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M PORĘCZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA M 19.01.04 PORĘCZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SYSTEMIE HBE ZYNDAKI 2, SORKWITY

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SYSTEMIE HBE ZYNDAKI 2, SORKWITY K O N S T R U K C Y J N E D R E W N O K L E J O N E P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S B U D t e l. : ( 0 9 1 ) 8 1 2 5 3 8 7 S t o b n

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE TEMAT : Projekt budowlany konstrukcji sceny z zadaszeniem. ADRES: ul. Rynek, Bakałarzewo, dz. nr 334 INWESTOR : Urząd Gminy w

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA techniczna konstrukcji budynku pod kątem posadowienia instalacji antenowej UKE na dachu budynku w Bydgoszczy, ul.

EKSPERTYZA techniczna konstrukcji budynku pod kątem posadowienia instalacji antenowej UKE na dachu budynku w Bydgoszczy, ul. EKSPERTYZA techniczna konstrukcji budynku pod kątem posadowienia instalacji antenowej UKE na dachu budynku w Bydgoszczy, ul. Jeździecka 5 INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

: Modernizacja układu hydraulicznego pompowni głównej : Pompownia główna PEC Wyszków ul. Przemysłowa 4. 07-200 Wyszków PROJEKT WYKONAWCZY

: Modernizacja układu hydraulicznego pompowni głównej : Pompownia główna PEC Wyszków ul. Przemysłowa 4. 07-200 Wyszków PROJEKT WYKONAWCZY ZLECENIODAWCA INWESTYCJA OBIEKT NR PROJEKTU : PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie ul. Przemysłowa 4 07-200 Wyszków : Modernizacja układu hydraulicznego pompowni głównej : Pompownia główna PEC Wyszków ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST 6-1 OST D OGRODZENIA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST 6-1 OST D OGRODZENIA 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST 6-1 OST D 07.06.01 OGRODZENIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...2 3. SPRZĘT... 2 4. TRANSPORT...2 5. WYKONANIE ROBÓT... 2 7. OBMIAR ROBÓT... 3 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Organizacja robót klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Dział programowy ORGANIZACJA I KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH STANU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Domu Kombatanta w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Dom Kombatanta ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto Tomaszów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST B 01.03. Ogrodzenie SPIS TREŚCI : 1. CPV - 45342000-6 Ogrodzenie boisk Sporządził : SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGRODZENIE CPV 45342000-6

Bardziej szczegółowo

TOM II. PROJEKT BUDOWLANY pawilonów handlowych szt.30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA: KONSTRUKCJA

TOM II. PROJEKT BUDOWLANY pawilonów handlowych szt.30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA: KONSTRUKCJA TOM II PROJEKT BUDOWLANY pawilonów handlowych szt.30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA: KONSTRUKCJA Inwestor pełnomocnik: Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15

Bardziej szczegółowo

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 1. Część ogólna Wymagania techniczne dla fundamentów konstrukcji wsporczych słupów dotyczą fundamentów słupów stosowanych w liniach elektroenergetycznych 220

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ TRYBUN A I B -tenisowy klub LEGIA przy ul. Myśliwieckiej 4a w Warszawie

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ TRYBUN A I B -tenisowy klub LEGIA przy ul. Myśliwieckiej 4a w Warszawie PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ TRYBUN A I B -tenisowy klub LEGIA przy ul. Myśliwieckiej 4a w Warszawie Inwestor: Zarząd Mienia m. ST. W-wy ul. Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW NR RYS. TREŚĆ RYSUNKU SKALA

SPIS RYSUNKÓW NR RYS. TREŚĆ RYSUNKU SKALA SPIS RYSUNKÓW NR RYS. TREŚĆ RYSUNKU SKALA K-01 Rzut fundamentów i stropu na poz. +3,62m 1:25 K-02 Zbrojenie ławy fundamentowe LF-1 i LF-2 1:25 K-03 Zbrojenie wieńców W-1 do W-4 1:25 K-04 Zbrojenie dolne

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania INWENTARYZACJA OBIEKTU dla zadania Remont mostu kratowego w ciągu drogi pieszo rowerowej w ulicy Łódzkiej w Rzgowie. INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA: Gmina Rzgów 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22 Most stalowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU MOSTU NA KANALE MŁYŃSKIM

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU MOSTU NA KANALE MŁYŃSKIM PROJEKTOWANIE I NADZÓR 76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) 845-71-77 NIP 839-144-39-28 REGON 771588708 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU MOSTU NA KANALE MŁYŃSKIM OBIEKT: INWESTOR: ADRES INWESTORA: ADRES

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA B.I.O.Z. Instalacja solarna

INFORMACJA B.I.O.Z. Instalacja solarna . INFORMACJA B.I.O.Z. TEMAT: Instalacja solarna OBIEKT: Publiczne Gimnazjum ADRES: Osjaków, ul. Wieluńska 14 INWESTOR: Urząd Gminy w Osjakowie PROJEKTANT: mgr inż. Jerzy Prokopczyk 2 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 7.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0 INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH (CPV 45421160-3) 1 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI PIERSCIENIA GŁÓWNEGO PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO w CHORZOWIE

PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI PIERSCIENIA GŁÓWNEGO PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO w CHORZOWIE Nazwa obiektu: PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI PIERSCIENIA GŁÓWNEGO PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO w CHORZOWIE PROJEKT I OBLICZENIA KONSTRUKCJI NOŚNEJ OKŁADZINY KAMIENNEJ ELEWACJI PLANETARIUM ŚLASKIEGO Jednostka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH zlec. 1/P/01/2016 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH Nazwa obiektu : Komin stalowy z odciągami w Aleksandrowie Łódzkim Adres obiektu : Aleksandrów Łódzki Ul.Pabianicka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynków. 4. Konstrukcja remontu budynków. 5. Wytyczne rozbiórki budynku. 6. Wytyczne wykonawstwa.

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ST-K.24 Roboty stalowe. Montaż w betonie elementów stalowych i żeliwnych.

ST-K.24 Roboty stalowe. Montaż w betonie elementów stalowych i żeliwnych. ST-K.24 Roboty stalowe. Montaż w betonie elementów stalowych i żeliwnych. Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Określenia podstawowe...2

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW... 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I

Bardziej szczegółowo

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom tytuł/temat Projekt remontu i dostosowania pomieszczeń w budynku w obszarze wejścia do Sali wykładowej i Sali dydaktycznej Katedry i Zakładu Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej i Pracowni Stawu Skokowo-śuchwowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny SPIS TREŚCI I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis stanu projektowanego 5. Materiały budowlane 6. Prace związane z rozbiórką 7. Normy budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Obiekt: Inwestor: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY (E184/12/KD/WY/11) Budowa Sali Sportowej wraz z Częścią Dydaktyczną w Śniadowie Urząd Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt konstrukcji kładki oświetleniowej w istniejącym obiekcie Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie

Projekt konstrukcji kładki oświetleniowej w istniejącym obiekcie Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Projekt konstrukcji kładki oświetleniowej w istniejącym obiekcie Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY 1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 PREFABRYKATY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl.

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl. Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Lokalizacja Wykonawca: ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl Projektant SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego 1. Podstawa opracowania 1.1. Projekt architektoniczno-budowlany 1.2. Uzgodnienia z Inwestorem 2. Inwestor 3. Lokalizacja 4. Zakres opracowania OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH DO P. T. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROGASZYCACH GMINA OSTRZESZOW ZASTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

ST-13 KONSTRUKCJE STALOWE

ST-13 KONSTRUKCJE STALOWE ST-13 KONSTRUKCJE STALOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Przedszkole nr 2 ul. Zamojskiego 14, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto

Bardziej szczegółowo

do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS

do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS CZĘŚĆ OPISOWA do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS 1. Podstawa opracowania : - zlecenie inwestora - założenia i wytyczne branży architektonicznej - projekt branży technologicznej

Bardziej szczegółowo

Budynek nr 9. Trybuna Sędziowska

Budynek nr 9. Trybuna Sędziowska Budynek nr 9. Trybuna Sędziowska Opis techniczny do Projektu Wykonawczego Konstrukcji 1. Niniejszy Projekt Wykonawczy Konstrukcji sporządzono zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Gimnazjum nr 1 ul. Kopernika 4, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto Tomaszów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka Wrocław. tel fax

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka Wrocław. tel fax Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Wrocław, Park Południowy 2. Wrocław, ul. Grabiszyńska 3. Wrocław, Książe Małe 4. Wrocław, Osobowice 5. Wrocław, Biskupin 6. Wrocław, Leśnica 7. Wrocław, Kowale

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50 Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Założenia obliczeniowe schematy statystyczne i podstawowe wyniki obliczeń 1.4. Parametry geotechniczne 1.5. Opis przebudowy 1.6.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - założenia branży architektonicznej - dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Projektowane

Bardziej szczegółowo

SPIS POZYCJI OBLICZEŃ STATYCZNYCH:

SPIS POZYCJI OBLICZEŃ STATYCZNYCH: UDYNEK ILIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KTOWICCH PLC EUROPY 1 PROJEKT DOSTOSOWNI DCHU DO ZWIĘKSZONYCH OCIĄŻEŃ ŚNIEGIEM str. 12/K SPIS POZYCJI OLICZEŃ STTYCZNYCH: POZ.1 DCH...13 POZ.1.1 ELK O ROZPIĘTOŚCI LŚW MX =4,9M...17

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

D URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH

D URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI CHŁODZENIA SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH HALBERSTADT W TŁOCZNI GAZU w HOŁOWCZYCACH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI CHŁODZENIA SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH HALBERSTADT W TŁOCZNI GAZU w HOŁOWCZYCACH ZAKŁAD KONSTRUKCJI I EKSPERTYZ sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Karsiborska 4d,tel. (91)3215694, fax (91) 322-47-00 NIP 855-000-60-70 REGON 001347390 KRS 0000028509 Sąd Rejon. Szczecin ISO 9001 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 3. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 3. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1 Rysunki i ustalenia architektoniczne, projekt budowlany 1.2 Normy i przepisy budowlane. 1.3 Literatura fachowa krajowa i zagraniczna. 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY PIECZYSKA LOKALIZACJA: PIECZYSKA Działka Nr 258/2 GMINA BRZEZINY Pow. KALISZ woj..wielkopolskie INWESTOR: URZĄD GMINY BRZEZINY Pow. KALISZ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

1.4 MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA

1.4 MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA 1 OPIS TECHNICZNY 1 DANE OGÓLNE 1.1 TEMAT I ADRES Wymiana stropu w mieszkaniu nr 1 przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach. 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana fragmentu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. Pałac Scheiblera Muzeum. ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) Pl. Zwycięstwa 1 98-924 Łódź

INFORMACJA BIOZ. Pałac Scheiblera Muzeum. ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) Pl. Zwycięstwa 1 98-924 Łódź INFORMACJA BIOZ TEMAT: Klimatyzacja sali wystawienniczej OBIEKT: Pałac Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) INWESTOR: Muzeum Kinematografii

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE SST - 02.3.0 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421131-1

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 73 2. MATERIAŁY... 73 3. SPRZĘT... 74 4. TRANSPORT... 75 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANśA KONSTRUKCJA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANśA KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY BRANśA KONSTRUKCJA ZAKRES OPRACOWANIA: Konstrukcja wsporcza pod kolektory słoneczne LOKALIZACJA: śłobek NR 10 W KĘDZIERZYNIE KOŹLU UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6 47-200 KĘDZIERZYN KOŹLE

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

W oparciu o projekt budowlany wykonano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo w klasie Gl28c.

W oparciu o projekt budowlany wykonano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo w klasie Gl28c. 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji nośnej zadaszenia z drewna klejonego warstwowo hali basenowej Krytej Pływalni wraz z Zapleczem Rekreacyjno

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa RBT-85

Blacha trapezowa RBT-85 Blacha trapezowa RBT-85 Opis techniczny Karta wyrobu Opis Blachy fałdowe znajdują zastosowanie jako części składowe elementów dachów, stropów i ścian. Blachy mogą pełnić zarówno rolę elementów osłonowych

Bardziej szczegółowo

SST-K1 WYKONANIE I MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH

SST-K1 WYKONANIE I MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-K1 WYKONANIE I MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH SPIS TREŚCI 1.0 Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Podkonstrukcja pod agregaty skraplające

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Podkonstrukcja pod agregaty skraplające SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt budowlany: Budynek Administracyjny Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94 Podkonstrukcja pod agregaty

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA III. KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA DANE OGÓLNE... str. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE... str. OBLICZENIA... str. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PODESTU POD AGREGATY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO Dział CPV 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA PRZY UL. ZAMKOWEJ NR 3 W CIESZYNIE,

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI AGROPROJEKT Sp. z o.o. ul. Piaskowa 5, 05-800 Pruszków H U P R O FIRMA INŻYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: 7. Węzły kratownic (Jan Bródka) 11 7.1. Wprowadzenie 11 7.2. Węzły płaskich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45262110-5 Demontaż rusztowań 45262120-8 Wznoszenie rusztowań SST 2 - RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67310 Y1. IZOHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 13.02.2012 BUP 04/12 29.08.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67310 Y1. IZOHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 13.02.2012 BUP 04/12 29.08. PL 67310 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119228 (22) Data zgłoszenia: 02.08.2010 (19) PL (11) 67310 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo