CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Z ROZWIĄZANIAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Z ROZWIĄZANIAMI"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Z ROZWIĄZANIAMI CERTYFIKAT ENERGETYCZNY BUDYNKU Celem ćwiczeń jest wykonanie obliczeń charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego we Wrocławiu. Budynek jest w całości podpiwniczony i ma trzy powtarzalne kondygnacje mieszkalne. Budynek podzielony został dla potrzeb obliczeń na dwie strefy: mieszkania (strefa I) oraz klatka schodowa (strefa II) 1. Dane ogólne Powierzchnia ogrzewana, A f 555,5 (klatka schodowa 46,65 + mieszkania 508,85) m 2 Wysokość kondygnacji (całkowita) 2,9 m Wysokość kondygnacji (w świetle) 2,5 m Kubatura (całkowita) (18,18 * 12,48 3,36 * 1,8 ) * 2,9 * 3 = 1 921,3 m 3 Kubatura (wentylowana) strefa I 509 * 2,5 = 1272,5 m 3 Kubatura (wentylowana) strefa II 46,65 * 2,5 = 116,6 m 3 Temperatura wewnętrzna strefa I Temperatura wewnętrzna strefa II 20,4 (średnia ważona po powierzchni/kubaturze temperatura dla mieszkań, łazienki (24) + pokoje (20)) 8 o C C C 2. Instalacje wewnętrzne Ogrzewanie Wentylacja Ciepła woda użytkowa Źródło ciepła dla c.o. i c.w.u. Ogrzewanie podłogowe 40/30 o C, wyposażone w zawory termostatyczne, zainstalowany bufor na cele grzewcze Naturalna, grawitacyjna Centralna, podgrzewacz pojemnościowy, cyrkulacja działająca okresowo (przerwy około 7h/d) Pompa ciepła solanka-woda 3. Przegrody budowlane, współczynniki U, W/(m 2 K) Wymóg wg WT dla ściany zewnętrznej: U SZ < 0,23 W/(m 2 K) Przykładowe warstwy przegrody dla SZ (warstwa, grubość, współczynnik przewodzenia ciepła): tynk 1,5 cm 0,8 W/(mK) silka 25cm 0,8 W/(mK) styropian 20 cm 0,033 W/(mK) tynk 0,15cm 0,8 W/(mK) Rsi + R + Rse = 0,13 + 0, ,31 + 6,06 + 0, ,04 = 6,56 (m 2 K)/W => U = 1/R = 0,15 W/(m 2 K) Pozostałe przegrody przyjęto zgodnie z WT: Drzwi zewnętrzne U = 1,5 W/(m 2 K) Okna U = 1,1 W/(m 2 K); g = 0,7 Stropodach U = 0,18 W/(m 2 K) Strop nad piwnicą U = 0,25 W/(m 2 K) Ściana wewnętrzna pomiędzy I a II strefą U = 1,0 W/(m 2 K) 1

2 4. Całkowity współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie Htr,s = Htr,ie + Htr,iue + Htr,ij + Htr,ig W/K STREFA I: i oznaczenie A i b tr,i U i A i * b tr,i * U i - - m 2 - W/m 2 K W/K 1 Okna E 24,45 1 1,1 24,45 * 1 * 1,1 = 26,9 2 Okna S 33,9 1 1,1 37,3 3 Okna W 24,3 1 1,1 26,7 4 Okna N 26,19 1 1,1 28,8 5 SZ E 84,13 1 0,15 12,6 6 SZ S 124,27 1 0,15 18,6 7 SZ W 84,28 1 0,15 12,6 8 SZ N 105,9 1 0,15 15,9 9 Dach 202,8 1 0,18 36,5 10 Strop nad piwnicą 202,8 0,8 0,25 202,8 * 0,8 * 0,25 = 40,6 H tr,i = 256,6 W/K btr - liczony dla strat ciepła przez przestrzeń nieogrzewaną; w przypadku przegród zewnętrznych jest równy 1; zgodnie z PN-EN wartość btr dla podziemia z oknami/drzwiami zewnętrznymi wynosi 0,8 Mostki cieplne i opis typ mostka l i ψ i L i * ψ i * b tr m W/(m K) W/K 1 Naroże zewnętrzne C1 2,9*3*5-0,05 43,5 * (-0,05) * 1 2 Naroże wewnętrzne C5 2,9*3 0,05 8,7 * 0,05 3 Okna C ,2 275 * 0,2 * 1 4 Dach /SZ + SZ / Strop R11 58,3 (x2) 0,05 58,3*0,05*1 + 58,3*0,05*0,8 5 Balkony (l i* ψ i * b tr) = 58,5 W/K Współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie, strefa I, H tr,i W/K Znając całkowity Htr strefy możemy wyznaczyć statyczne obciążenie cieplne Q = 315 * (20,4+18) = ok. 12 kw. Ocena tej wartości może pomóc w sprawdzeniu realności wyniku i jakości ochrony termicznej budynku. STREFA I/II: i oznacze nie A i b tr,i U i A i * b tr,i * U i - - m 2 - W/m 2 K W/K 1 SW (6,28+6,28+3)*2,9*3-16,2 = - 1,0 119,2 2 DW 9*0,9*2 = 16,2-2,0 32,4 Współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie pomiędzy strefą I i II, H tr I-II W/K ,6 W obliczeniach Htr pomiędzy strefą I/II nie uwzględniamy btr, bo później w stratach uwzględnimy rzeczywistą różnicę temperatur pomiędzy strefą I i II. Robimy to, bo nie znamy temperatury na klatce schodowej a jej 2

3 wyznaczenia wymaga od nas RMI w dalszej części obliczeń wyznacza się rzeczywistą temperaturę na klatce schodowej => punkt 8. STREFA II: i oznaczenie A i b tr,i U i A i * b tr,i * U i - - m 2 - W/m 2 K W/K 1 SZ do wiatrołpu 3*2,9-4,45 0,8 0,15 0,51 2 Drzwi do wiatrołapu 4,45 0,8 1,5 5,34 3 SZ 3*2,9*2-8,9 1 0,15 1,28 4 Okna 4,45*2 1 1,1 9,79 5 Dach 3*6,24 1 0,18 3,37 6 Strop nad piwnicą 3*6,24 0,8 0,25 3,74 H tr,i = 23,8 W/K Mostki cieplne i opis typ mostka l i ψ i L i * ψ i * b tr m W/mK W/K 1 Okna W18 16,88 0,2 3,38 2 Dach / SZ R11 3 0,05 0,15 3 SZ / strop nad piwnicą R11 3 0,05 0,15 (l i * ψ i * b tr) = 3,6 W/K Współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie, strefa II, H tr,ii W/K 27,2 Mostki cieplne* 3

4 * Zamieszczono wybrane mostki cieplne wg PN-EN ISO 14683, grudzień 2007, Mostki cieplne w budynkach Liniowy współczynnik przenikania ciepła Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 4

5 5. Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację ze strefy ogrzewanej H ve,s = ρ a c a (b ve,k V ve,k,n ), W/K wz.57 STREFA I: Identyfikacja rodzaju wentylacji i strumieni powietrza w strefie k b ve,k V ve,k,n Rodzaj wentylacji 1 1 V V inf. grawitacyjna Podstawowy strumień powietrza zewnętrznego w okresie użytkowania budynku V ve,1,n V ve,1 0,32 * 10-3 przyjęto z tab. 23 m 3 /(s m 2 ) A f 508,85 m 2 powierzchnia strefy ogrzewanej V ve,1,n = V 0 wzór 68 / str ,85 * 0,32 * 10-3 =0,163 m 3 /s podstawowy strumień powietrza zewnętrznego w okresie użytkowania budynku odniesiony do powierzchni strefy ogrzewanej obliczony zgodnie z pkt lub według PN-EN ISO podstawowy strumień powietrza zewnętrznego w okresie użytkowania budynku Średni dodatkowy strumień powietrza zewnętrznego infiltrującego przez nieszczelności V inf n 50-1/h krotność wymian powietrza w budynku przy różnicy ciśnień 50 Pa n 0,2 1/h V 1272,5 m 3 kubatura strefy ogrzewanej V ve,2,n =V inf 0,2 * 1272,5 / 3600 =0,071 m 3 /s Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację H ve,i,w/k krotność wymiany powietrza w budynku spowodowana infiltracją powietrza przez nieszczelności obudowy budynku w warunkach eksploatacyjnych średni dodatkowy strumień powietrza zewnętrznego infiltrującego przez nieszczelności, spowodowany działaniem wiatru i wyporu termicznego w pomieszczeniach 1200 * ( 0,163 * 1,0 + 0,071 * 1 ) = 280,8 5

6 STREFA II: Identyfikacja rodzaju wentylacji i strumieni powietrza w strefie k b ve,k V ve,k,n Rodzaj wentylacji 1 1 V V inf grawitacyjna Podstawowy strumień powietrza zewnętrznego w okresie użytkowania budynku V ve,1,n podstawowy strumień powietrza zewnętrznego w okresie V ve,1,ii 0,07 * 10-3 m 3 /(s m 2 ) użytkowania budynku odniesiony do powierzchni strefy ogrzewanej obliczony zgodnie z pkt lub według PN-EN ISO A f,ii 46,65 m 2 powierzchnia strefy ogrzewanej V ve,1,n = V 0 46,65*0,07/1000= 0,003 m 3 /s podstawowy strumień powietrza zewnętrznego w okresie użytkowania budynku Średni dodatkowy strumień powietrza zewnętrznego infiltrującego przez nieszczelności V inf n 50-1/h krotność wymian powietrza w budynku przy różnicy ciśnień 50 Pa n 0,2 1/h V 116,6 m 3 kubatura strefy ogrzewanej V ve,2,n =V inf 0,2*116,6/3600 = 0,0065 Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację H ve,ii,w/k m 3 /s krotność wym. powietrza w bud. spowodowana infiltracją powietrza przez nieszczelności obudowy bud. w warunkach eksploatacyjnych średni dodatkowy strumień powietrza zewnętrznego infiltrującego przez nieszczelności, spowodowany działaniem wiatru i wyporu termicznego w pomieszczeniach 1200 * ( 0,003 * 1 + 0,0065 * 1 ) = 11,4 6. Obliczenie miesięcznych zysków ciepła od promieniowania słonecznego Qsol,H= [Ci Ai Ii ggl Fsh,gl Fsh ], kwh/miesiąc STREFA I N NE E SE S SW W NW Pole powierzchni okna w świetle otworu, m 2 26,19 24,45 33,9 24,3 Udział pola powierzchni oszklonej, C 0,7 0,7 0,7 0,7 Współczynnik przepuszczalności energii słon., ggl 0,7 0,7 0,7 0,7 Współczynnik zacienienia (przegrody zewnętrzne), Fsh Współczynnik zacienienia (elementy ruchome), Fsh,gl 0,9 0,9 0,9 0, STREFA II N NE E SE S SW W NW Pole powierzchni okna w świetle otworu, m 2 8,9 - Udział pola powierzchni oszklonej, C 0,7 Współczynnik przepuszczalności energii słon., ggl 0,7 Współczynnik zacienienia (przegrody zewnętrzne), Fsh Współczynnik zacienienia (elementy ruchome), Fsh,gl 0,9-6

7 Miesięczne zyski ciepła od promieniowania słonecznego, kwh/miesiąc kierunek I N I NE I E I SE I S I SW I W I NW Q sol,h miesiąc kwh STREFA I STREFA II styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Obliczenia Q sol dla stycznia: 0,7 * 26,19 * 20 * 0,7 * 0,9 + 0,7 * 24,45 * 22 * 0,7 * 0,9 + 0,7 * 33,9 * 36 * 0,7 * 0,9 + 0,7 * 24,3 * 021 * 0,7 * 0,9 = 1006,41 kwh 7. Obliczenie stałej czasowej budynku oraz parametru a H STREFA I: Pojemność cieplna budynku, C m * 508,85 = J/K Stała czasowa budynku, τ / 3600 / ( 314, ,8) = 39,1 H Parametr a H ,1 / 15 = 3,6 - H tr, adj Cm 3600 H ve, adj a H a H,0 H,0 STREFA II: Pojemność cieplna budynku, C m * 46,65 = J/K Stała czasowa budynku, τ / 3600 / ( 27, ,4) = 55,3 H Parametr a H 4,7-7

8 8. Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji Strefa II (klatka schodowa) Temperatura strefy strefa I, θ i 20,4 C Temperatura obliczeniowa strefy II, θ u 8 C Pole powierzchni A f strefy II 46,65 m 2 Obciążenie cieplne zyskami wewnętrznymi strefy II 1,0 W/ m 2 Współczynnik H ue =H ue,tr +H eu,v (między strefą II a otoczeniem) 27, ,4 = 38,6 W/K Współczynnik H iu,tr (pomiędzy strefami I i II) 151,6 W/K Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura powietrza zew., θ e, o C -0,4-0,7 2,8 7,3 12,7 17, ,8 13,4 8,9 3,8-1,1 Liczba godzin w miesiącu t m, h Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia, Q sol, W Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła, Q int =q int A f, W Miesięczne zyski ciepła, Q H,gn =Q sol +Q int, W 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 152,7 178,7 309,7 416,7 553,7 563,7 547,7 495,7 363,7 252,7 156,7 141,7 Temperatura obliczanej strefy, θ u = (Q H,gn + H iu θ i + H ue θ e )/ (H iu + H ue ), o C Ogrzewana / Nieogrzewana Miesięczne straty ciepła przez przenikanie, Q tr=10-3 H tr (θ i-θ e) t m, kwh mies. Miesięczne straty ciepła na wentylację, Q ve=10-3 H ve (θ i-θ e) t m, kwh mies. Miesięczne straty ciepła (ogrzewanie) Q H,th=Q tr+q ve, kwh mies. γ H = Q H,gn / Q H,ht Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, η H,gn = (1- γ H ah ) / (1- γ H ah+1 ) Miesięczne zapotrzebowanie na energię Q h,nd,n = Q H,ht - η H,gn Q H,gn, kwh mies. 17,0 17,06 18,46 19,93 21,75 22,73 22,39 22,48 20,89 19,39 17,85 16,78 NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE Nie oblicza się dla pomieszczeń nieogrzewanych Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej do ogrzewania i wentylacji Q h,nd = (Q h,nd,n ), kwh rok - 8

9 Strefa I (ogrzewana) Temperatura strefy ogrzewanej (strefa I), θ i 20,4 C Pole powierzchni A f obliczanej strefy 508,85 m 2 Obciążenie cieplne zyskami wewnętrznymi Tab.26 w RMI 7,1 W/ m 2 Współczynnik H iu,tr (pomiędzy strefami I i II) 151,6 W/K Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna, θ e, o C -0,4-0,7 2,8 7,3 12,7 17, ,8 13,4 8,9 3,8-1,1 Temperatura strefy nieogrzewanej, Q u, o C 17,0 17,1 18,5 19,9 21,8 22,7 22,4 22,5 20,9 19,4 17,9 16,8 Liczba godzin w miesiącu t m, h Miesięczne straty ciepła przez przenikanie, Q tr =10-3 H tr (θ i -θ e ) t m, kwh mies. Miesięczne straty ciepła przez przenikanie, Q tr(i-ii) =10-3 H tr(i-ii) (θ i -θ u ) t m, kwh mies. Miesięczne straty ciepła na wentylację, Q ve =10-3 H ve (θ i -θ e ) t m, kwh mies. Miesięczne straty ciepła Q H,ht =Q tr + Q tr(i-ii) +Q ve, kwh mies. Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia, Q sol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła, Q int =q int 10-3 A f t m, kwh mies Miesięczne zyski ciepła, Q H,gn =Q sol +Q int, kwh mies * -251* -226* -237* -55* ,1 2688,2 2601,5 2688,2 2601,5 2688,2 2688,2 2601,5 2688,2 2601,5 2688, γ H = Q H,gn / Q H,ht 0,41 0,47 0,72 1,18 2,35 5,96 4,17 6,71 2,03 0,95 0,53 0,39 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, η H,gn = (1- γ H ah ) / (1- γ H ah+1 ) 0,98 0,96 0,89 0,71 0,41 0,17 0,24 0,15 0,47 0,80 0,95 0,98 Miesięczne zapotrzebowanie na energię Q h,nd,n = Q H,ht - η H,gn Q H,gn, kwh mies (-17) CZYLI 0 * 0* 0* Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej do ogrzewania i wentylacji Q h,nd = (Q h,nd,n ), kwh rok *bilanse ujemne zeruje się 9

10 Przykład obliczeniowy dla stycznia: Q tr =10-3 H tr (θ i -θ e ) t m, kwh mies. = 314,8 * ( 20,4 + 0,4 ) * 744 / 1000 = 4 871,6 kwh mies. Q tr(i-ii) =10-3 H tr(i-ii) (θ i -θ u ) t m, kwh mies.= 280,8 * ( 20,4 +0,4 ) / 1000 = 4 345,4 kwh mies. Q ve =10-3 H ve (θ i -θ e ) t m, kwh mies.= 151,6 * ( 20,4 17 ) * 744 / 1000 = 383,5 kwh mies. Q H,ht =Q tr + Q tr(i-ii) +Q ve, kwh mies. = 4871, , ,4 = kwh mies. Q int =q int 10-3 A f t m, kwh mies = 7,7 * 508,8 * 744 / 1000 = kwh mies. ah η H,gn = (1- γ H ) / (1- γ ah+1 H ) = ( 1-0,41 3,6 ) / ( 1-0,41 4,6 ) = 0,98 Q H,ht - η H,gn Q H,gn, kwh mies. = ,98 * 3919 = kwh mies. 9. Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania i wentylacji numer nośnika energii, i 1 - rodzaj i-tego nośnika energii En.el. - u udział i-tego nośnika energii 100% - η H,g sprawność wytwarzania ciepła, tab.2 4,0 - η H,S sprawność akumulacji ciepła, tab.8,p2 0,95 - η H,d sprawność przesyłu ciepła, tab.6,p3 0,96 - η H,e sprawność regulacji i wykorzystania ciepła, tab.3,p.6 0,89 - η H,tot - sprawność całkowita systemu zasilanego z i-tego nośnika energii 3,25 - Roczne zapotrzebowanie energii końcowej Q K,H = u Q H,nd / η H,tot / 3,25 = Wyznaczenie zapotrzebowania na energię użytkową oraz końcową do przygotowania c.w.u. QW,nd = VWi Af cw ρw ( w - 0) kr tr / 3600, kwh/rok Zapotrzebowanie na energię użytkową Czy rozliczenie zużycie c.w.u. odbywa się ryczałtowo czy wg indywidualnego zużycia? Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, V Wi Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana), A f kwh/rok TAK - 1,6 dm 3 /(m 2 dzień) 508,85 m 2 Ciepło właściwe wody, c w 4,19 kj/(kg K) Gęstość wody, ρ w 1 kg/dm 3 Obliczeniowa temperatura ciepłej wody użytkowej w zaworze czerpalnym, w 55 C Obliczeniowa temperatura wody przed podgrzaniem, 0 10 C Współczynnik korekcyjny ze względu na przerwy w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej k R 0,9 - Liczba dni w roku, t R 365 dzień Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania kwh/rok c.w.u., Q W,nd Q W,nd = 1,6 * 508,85 * 4,19 * 1 * (55-10) * 0,9 * 365 / 3600 = kwh/rok 10

11 Zapotrzebowanie na energię końcową numer nośnika energii, i 1 - rodzaj i-tego nośnika energii En.el. - u - udział i-tego nośnika energii 100 % η W,g sprawność wytwarzania ciepła, tab.9,p9 3,0 - η W,S sprawność akumulacji ciepła, tab.14 0,85 - η W,d sprawność przesyłu ciepła, tab.12,p6 0,8 - η W,tot - sprawność całkowita systemu zasilanego z i-tego nośnika energii 2,04 - Roczne zapotrzebowanie energii końcowej Q K,W,i =u i Q W,nd,i /η Wtot,i / 2,04 kwh/rok Roczna energia końcowa do przygotowania c.w.u., Q K,W kwh/rok 11. Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową Energia pomocnicza dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Eel,pom,W= qel,w,i Af tel,i 10-3, kwh/rok Nr el. rodzaj urządzenia q el,i, W/m 2 t el,i, h/rok E el.pom,wi kwh/rok 1 Pompa cyrkulacyjna 0, ,04*555,5*5840/1000 = 129,8 2 Pompa ładująca 0, ,2*555,5 * 580 / 1000 = 64,4 3 Napęd pomocniczy źródła ciepła 0, ,45*555,5 * 400/1000 = 100,0 4 5 Energia pomocnicza dla systemu przygotowania wody ciepłej E el,pom,w, kwh/rok 294,6 Energia pomocnicza dla systemu ogrzewania Eel,pom,H= qel,h,i Af tel,i 10-3, kwh/rok Nr el. rodzaj urządzenia q el,i, W/m 2 t el,i, h/rok E el.pom,hi kwh/rok 1 Napęd pomocniczy źródła ciepła 0, ,45*555,5*1600/1000=400,0 2 Pompa obiegowa c.o. (p.1/b) 0, ,15*555,5*4700/1000=391, Energia pomocnicza dla systemu ogrzewania E el,pom,h, kwh/rok 791,6 11

12 12. Charakterystyka energetyczna. Wskaźniki: EK, EP Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną do celów ogrzewania i wentylacji przypadającej na i-ty nośnik energii Numer nośnika energii do celów ogrzewania i wentylacji 1 i Rodzaj i-tego nośnika energii En.el u - udział i-tego nośnika energii 100 % Energia końcowa dostarczana przez i-ty nośnik, Q K,H 7917 kwh/a Energia pomocnicza przypadająca na i-ty nośnik, E el,pom,h 791,6 kwh/a Współczynnik w H 3 - Współczynnik w el 3 - Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, Q P,H = w H Q K.H +w el E el,pom,h 3*( ,6)= kwh/a Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przypadającą na i-ty nośnik do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej Numer nośnika energii do celów produkcji c.w.u. 1 i rodzaj i-tego nośnika energii En.el - u - udział i-tego nośnika energii 100 % Energia końcowa dostarczana przez i-ty nośnik, Q K,W kwh/a Energia pomocnicza przypadająca na i-ty nośnik, E el,pom,w 294,6 kwh/a Współczynnik w W 3 - Współczynnik w el 3 - Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, Q P,W = w W Q K.W +w el E el,pom,w 3 * ( ,6) = kwh/a Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową EU, kwh/(m 2 rok) - Ogrzewanie i wentylacja Ciepła woda Suma kwh/(m 2 rok) / 555,5 = Udział, % 65% 35% 100% Roczne zapotrzebowanie na energię końcową EK, kwh/(m 2 rok) Rodzaj nośnika energii lub energii 1 Ogrzewanie i wentylacja Ciepła woda Suma ( ,6) / 555,5 = 15,7 ( ,6) / 555,5 = 12,9 Suma, kwh/(m 2 rok) 15,7 12,9 28,6 Udział, % 55% 45% 100% 28,6 12

13 Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną EP, kwh/(m 2 rok) Rodzaj nośnika energii lub energii Ogrzewanie i wentylacja Ciepła woda Suma / 555,5 = 47, / 555,5 = 38,7 85, Suma, kwh/(m 2 rok) 47,0 38,7 85,7 Udział, % 55% 45% 100% Maksymalna wartość wskaźnika EP H+W według Warunków technicznych Dla roku 2017 EP H+W = 85 kwh/(m 2 rok) Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną en. pierwotną EP, kwh/(m 2 rok) Q k = = kwh/rok Q p = = kwh/rok A f = 555,5 m 2 EK= Q K / A f = 28,6 kwh/(m 2 rok) EP= Q P / A f = / 555,5 = 85,7 kwh/(m 2 rok) Wartość EP wychodzi odrobinę za duża. ale zakładając produktywność ogniw PV na poziomie 950kWh/rok z 1 m 2 PV, to przy zastosowaniu 2 m 2 instalacji PV wartość EP wyniesie 84,3 kwh/(m 2 rok) 13. Wyznaczenie jednostkowej wielkości emisji CO 2 ECO2 = Qk We, t CO2/(m 2 rok), Rodzaj energii końcowej Q K,i, kwh/rok W e,i, t CO 2 /TJ E CO2.i, t CO 2 /rok 1 Ogrzewanie i wentylacja E CO2,H ,30 2 Ciepła woda użytkowa E CO2,W ,46 3 Energia pomocnicza E CO2,pom 791, ,29 Suma emisji CO 2, t CO 2 /rok 12,05 Jednostkowa wielkość emisji CO 2, E CO2 =(E CO2,H +E CO2,W +E CO2, pom )/A f, t CO 2 /(m 2 rok) Wskaźniki emisji CO 2 należy zaczerpnąć z aktualnego dokumentu KOBiZE 12,05 / 555,5 = 0,022 13

14 14. Wyznaczenie obliczeniowej rocznej ilości zużywanego nośnika energii lub energii Rodzaj energii końcowej Q k,i kwh/rok Rodzaj energii Energia* C i,* kwh/m 2 rok Rodzaj nośnika energii Nośnik energii** W o, MJ/m 3 lub MJ/kg C i, ** m 3 /m 2 rok lub kg/m 2 rok System ogrzewczy, Q k,h En. elektr. 14, System przygot. c.w.u., Q k,w 6867 En. elektr. 12, Energia pomocnicza, E el,pom 1086 En. elektr. 1, *Energia: energia elektryczna, ciepło sieciowe, energia słoneczna, energia geotermalna i energia wiatrowa **Nośnik energii: wszystkie paliwa o znanej wartości opałowej *Ci = Qk,i /Af, kwh/m 2 rok **Ci = (Qk,i 3,6)/(Af Wo,i), kg/m 2 rok lub m 3 /m 2 rok 15. Wyznaczenie udziału odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową Uoze = (Qk,H,oze+Qk,W,oze+Eel,pom,oze)/Qk 100%, % Rodzaj energii końcowej 1 Q k (en. końcowa dostarczana do budynku) kwh/rok Suma kwh/rok Udział OZE U oze % 2 Q k,h,oze (ogrzewanie i wentylacja z OZE) 3 Q k,w,oze (ciepła woda użytkowa z OZE) 4 E el,pom,oze (energia pomocnicza z OZE) UWAGA: Udziału energii z OZE (pobieranej z dolnego źródła pompy ciepła) w energii końcowej nie można wyznaczyć dla pomp ciepła w sposób podany w RMI. Wynika to z samej definicji energii końcowej podanej w rozporządzeniu. Wg RMI energia końcowa zawiera w sobie COP pompy ciepła i skutkiem tego jej wartość opisuje energię elektryczną zasilającą sprężarkę pompy ciepła. Tak więc to co możemy policzyć to: 1) udział energii z PV w wytworzeniu tej energii elektrycznej lub 2) udział energii z dolnego źródła (czyli energii z OZE) w energii za źródłem ciepła obliczanej jako energia użytkowa / (spr.przes. * spr.magaz. * spr.regulacji) 14

15

Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2. Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle)

Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2. Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle) 1 Dane ogólne: Opis obiektu obliczeń Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2 Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle) m m Kubatura ogrzewana (całkowita)

Bardziej szczegółowo

1 Dane ogólne. 2 Instalacje wewnętrzne. 3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K)

1 Dane ogólne. 2 Instalacje wewnętrzne. 3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) Dane ogólne Typ budynku, lokalizacja, rok budowy Powierzchnia ogrzewana, A f m Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle) m m Kubatura ogrzewana (całkowita) m Kubatura ogrzewana

Bardziej szczegółowo

1 Dane ogólne. 2 Instalacje wewnętrzne. 3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K)

1 Dane ogólne. 2 Instalacje wewnętrzne. 3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) Audyting i Certyfikacja Energetyczna, materiały ćwiczeniowe CERTYFIKAT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO Dane ogólne Typ budynku, lokalizacja, rok budowy Powierzchnia ogrzewana, A f m Wysokość kondygnacji

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne Opis obiektu obliczeń

Dane ogólne Opis obiektu obliczeń == Certyfikacja i Auditing Energetyczny ćwiczenia dla IIst. studiów niestacjonarnych Wydziału IS PWr 1 Dane ogólne Opis obiektu obliczeń Obiekt Budynek wielorodzinny uwagi 6 mieszkań ilość lokali 3 kondygnacje

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego tynk c-w 0,015 0,82 0,018 D = 30 m cegła cer. pełna 0,38 0,77 0,494 S = 12 m styropian 0,12 0,04 3,000 H = 12,4 m Rsi+Rse 0,17 R T

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m S = 12 m Obliczyć charakterystykę wielorodzinnego budynku mieszkalnego dla następujących H = 12,4 m danych: Białystok -22

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne Opis obiektu obliczeń. Lokalizacja / rok budowy - - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2 -

Dane ogólne Opis obiektu obliczeń. Lokalizacja / rok budowy - - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2 - == Auditing i certyfikacja energetyczna ćwiczenia dla IIst. studiów stacjonarnych Wydziału IS PWr 1 Dane ogólne Opis obiektu obliczeń Obiekt Lokalizacja / rok budowy - - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2

Bardziej szczegółowo

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c Wsp.U c wg WT 2014 Warunek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1/01 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojący Zdjęcie budynku Adres obiektu 43-100 Tychy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku z lokalami socjalnymi Adres obiektu 68-210 Nowe Czaple Chwaliszowice dz. nr 55/3 Całość/ część budynku Nazwa inwestora Powierzchnia użytkowa o regulowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola Państwowego w miejscowości Biesal 70, dz. nr 265, gmina Gietrzwałd Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przedszkole Państwowe Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Niniejsza charakterystyka energetyczna budynku została wykonana zgodnie z przepisami ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku usługowego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek usługowy Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-032 Mielno, Mielenko, Dz. Nr 172 Całość/ część budynku

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Ciepłotech Kazimierz Sowa [L01] 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu 43-450 Ustroń ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Świetlica wiejska nr 1/2012 35 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Świetlica wiejska Zdjęcie budynku Adres obiektu 88-300 gm Dąbrowa Słaboszewo - Całość/

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 11.2017 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-270

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ nr dz. Nr 98/1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA MYSŁOWICE

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE A2 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 21)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacja budynku szkoleniowego PODR przy ul. Marynarki Wojennej 21 w Starym Polu Budynek oceniany: Nazwa obiektu budynek szkoleniowy PODR Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pułaskiego 42 w Częstochowie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA IRENEUSZ MRÓZ Grabowo, ul. Ks. J. Popiełuszki 32, 07 415 Olszewo-Borki PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Zmiana sposobu użytkowania z Budynku Koszarowego NR46 na budynek Biurowo-Sztabowy dla potrzeb JW1948 w Inowrocławiu nr 7 Budynek oceniany: Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Kotliska Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek świetlicy wiejskiej Adres obiektu Kotliska - dz. nr 451 i 452 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01]

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01] 2 Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych uŝytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla kaŝdej strefy 4) Tabela

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 1/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Administracji nr 1/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Administracji Zdjęcie budynku Adres obiektu 87-300

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Budynek oceniany: Nazwa obiektu Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10,

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, 1 Zadanie inwestycyjne PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, Umowa NR UD-I-WID/B/51/2013/1755 Temat

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 2/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Pracowni Analitycznej nr 2/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Pracowni Analitycznej Zdjęcie budynku Adres

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Energetyczna Budynków

Charakterystyka Energetyczna Budynków PPROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek wolnostojący jednorodzinny nr PCHE/1704/50/2016 Budynek oceniany: Charakterystyka Energetyczna Budynków Nazwa obiektu Budynek wolnostojący

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku uzdrowiskowego przy ul.henryka Sienkiewicza w Świnoujściu Inwestycja: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ SIECI

Bardziej szczegółowo

Zawadzkie, ul. Dębowa 13. Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek.

Zawadzkie, ul. Dębowa 13. Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek. Nr projektu: 417/CE Inwestor : Gmina Zawadzkie 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13 Faza: Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 5 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek nr 365 nr 5 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek nr 365 Zdjęcie budynku Adres obiektu 80-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 Całość/

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym. Projekt nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDOWA GMINNEGO, 10-ODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W POMIECHÓWKU nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracownia projektowa

Bardziej szczegółowo

Materiały przygotowała: dr inŝ. Maja Staniec maja.staniec@pwr.wroc.pl

Materiały przygotowała: dr inŝ. Maja Staniec maja.staniec@pwr.wroc.pl Algorytm obliczania wskaźnika rocznego zapotrzebowania budynku na energię pierwotną wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zespół Szkół Specjalnych CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Pęchery- Łbiska PGR, nr ew. działki 1/8; Obręb 0022 Pęchery-

Bardziej szczegółowo

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego OBIEKT V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta ADRES INWESTOR 76-2 Słupsk ul. Deotymy 15A Urząd Miejski w Słupsku 76-2, Słupsk Projektant:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach zgodnie z: 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego OBIEKT V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta Sala gimnastyczna ADRES INWESTOR 76-200 Słupsk ul. Deotymy 15A Urząd Miejski w Słupsku

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne o budynku

1. Dane ogólne o budynku AUDYT ENERGETYCZNY Celem ćwiczeń jest wykonanie audytu energetycznego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego we Wrocławiu. Budynek jest w całości podpiwniczony i ma cztery powtarzalne

Bardziej szczegółowo

Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową na potrzeby ogrzewania i wentylacji oraz wskaźnika EUco

Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową na potrzeby ogrzewania i wentylacji oraz wskaźnika EUco Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową na potrzeby ogrzewania i wentylacji oraz wskaźnika EUco 1. Całkowity współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie Obliczany jest na podstawie

Bardziej szczegółowo

4.1 Charakterystyka instalacji 4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych w ogrzewanych budynkach oraz inne wskaźniki energetyczne

4.1 Charakterystyka instalacji 4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych w ogrzewanych budynkach oraz inne wskaźniki energetyczne Spis treści: 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Charakterystyka techniczno - użytkowa budynku 4. Zakres opracowania 4.1 Charakterystyka instalacji 4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku stacji terenowej LTO Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek stacji terenowej LTO Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora

Bardziej szczegółowo

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W]

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W] ZADANIA (PRZYKŁADY OBLICZENIOWE) z komentarzem 1. Oblicz wartość oporu cieplnego R warstwy jednorodnej wykonanej z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,04 W/mK i grubości d = 20 cm (bez współczynników

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wasilków, dz. 1590/5 NAZWA PROJEKTU budynek szlatu publicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Szkoła podstawowa im Pawła Iłeczki w Zamarskach nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Szkoła podstawowa im Pawła Iłeczki w Zamarskach Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej

Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej 1. Opis: Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej 2. Dane ogólne Inwestor Nazwa: Gmina Wieliszew Adres: 05-135 Wieliszew ul. Modlińska 1 Projektant Nazwa: mgr inż. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 93 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 91 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piotrków Trybunalski, ul. Jerozolimska 14/ul. Starowarszawska27,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Blok mieszkalny Zdjęcie budynku Adres obiektu 43-400 Cieszyn ul. Górna 34 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek technologiczny Całość budynku ADRES BUDYNKU Płonka-Strumianka, dz.ew.nr 70/2,71/5,71/8,286 obr Płonka Strumiance

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej ul. Okrężna 14B, dz. nr 295/7, 295/5 57-130 Przeworno KESSLER - POLSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne (dane budynku) Data:

Dane ogólne (dane budynku) Data: Nazwa projektu: Sala Zagwizdzie ogrzewanie1 Dane ogólne (dane budynku) Data: 2016-04-12 Parametry budynku Konstrukcja budynku [ ] Jednorodzinny [ ] Wielorodzinny [ X ] Niemieszkalny Masa budynku [ ] Lekka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK-109"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK-109 Kraków, dn. 18.03.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK109" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy, wolno stojący, bez podpiwniczenia.

Bardziej szczegółowo

TOM 4H EGZ. 1 HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, GDAŃSK

TOM 4H EGZ. 1 HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, GDAŃSK TOM H EGZ. 1 NAZWA INWESTYCJI HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU LOKALIZACJA UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, 80-6 GDAŃSK, DZIAŁKI NR 21/1, 57/1, 57/10, 21/7

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU strona 1 z 12 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek magazynowy CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń, ul. Św. Józefa 53/59 NAZWA PROJEKTU Budynki

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Sanka, dz. nr 101/2, Gmina Krzeszowice NAZWA PROJEKTU Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-uŝytkową CZĘŚĆ BUDYNKU, UL. KCYŃSKA 34 nr Budynek oceniany: Nazwa obiektu CZĘŚĆ BUDYNKU, UL. KCYŃSKA

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku w Sośnicowcach ul Smolnicka dz nr 2152/290 44-153 Sośnicowice Gmina

Bardziej szczegółowo

AUDITING I CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA

AUDITING I CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA KATEDRA KLIMATYZACJI, OGRZEWNICTWA, GAZOWNICTWA i OCHRONY POWIETRZA AUDITING I CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ AUDYTORYJNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Ciemna 6 LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek Przedszkola Całość budynku ADRES BUDYNKU Dębe Wielkie, dz. nr ew. 4/2, 4/2 NAZWA PROJEKTU POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego OBIEKT PRZEDSZKOLE GMINNE ADRES Dz. Nr 155/2, 155/7 Gmina Dobroszyce 56-410 Dobroszyce Rynek 16, INWESTOR Projektant: mgr inż. Marcin Domagała

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: CENTRUM MEDYCYNY NIEINWAZYJNEJ Smoluchowskiego 80 214 Gdańsk GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY mgr inż. Beata

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 2 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Garaż OSP w Dąbrowie Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny nr

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Gimnazjum Publiczne nr1 w Biskupcu nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Gimnazjum Publiczne nr1 w Biskupcu Zdjęcie budynku Adres obiektu 11-300 Biskupiec

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek Administracyjno - Biurowy Stan istniejący Miejscowość:

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek Administracyjno - Biurowy Stan istniejący Miejscowość: Załączniki Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek Administracyjno - Biurowy Stan istniejący Miejscowość: 22-400 Zamość Adres: ul. Partyzantów 94 Normy: Norma na obliczanie wsp.

Bardziej szczegółowo

Raport z obliczeń certyfikatu numer: 1/2010

Raport z obliczeń certyfikatu numer: 1/2010 Budynek oceniany: Budynek mieszkalny jednorodzinny Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia użytkowa (Af, m²) Kubatura budynku m³ Przyjęta lokalizacja Warszawa

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej biurowy

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4 TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Grabowskiego 5 w Lidzbarku Warmińskim Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu -00

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Szkoła Podstawowa gm. Nielisz dz. nr 907/5 22-413 Nielisz Gmina Nielisz STANISŁAW SÓJKOWSKI UWM/WNT/A/495/09

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: Inwestor: Adres inwestycji Projekt przebudowy i rozbudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Szczecinie przy ul. Słowackiego 19 UROMED ul. Duńska

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CE1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Stacji Uzdatniania Wody Emilów Budynek oceniany: Nazwa obiektu SUW Emilów Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora 26-903

Bardziej szczegółowo

1. Poprawienie izolacyjności cieplnej przegród otaczających kubaturę ogrzewaną budynku

1. Poprawienie izolacyjności cieplnej przegród otaczających kubaturę ogrzewaną budynku 1. Poprawienie izolacyjności cieplnej przegród otaczających kubaturę ogrzewaną budynku 1. 2 Wymiana okien okien połaciowych drzwi balkonowych drzwi zewnętrznych oraz bram garażowych na lepsze (czyli o

Bardziej szczegółowo