SPIS TREŚCI SYSTEMY PRODUKCJI ROŚLINNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI...7 PROCES WDRAŻANIA URZĘDOWO KONTROLOWANEJ INTEGROWANEJ PRODUKCJI W POLSCE...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI SYSTEMY PRODUKCJI ROŚLINNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI...7 PROCES WDRAŻANIA URZĘDOWO KONTROLOWANEJ INTEGROWANEJ PRODUKCJI W POLSCE..."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI SYSTEMY PRODUKCJI ROŚLINNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI...7 Grzegorz Gorzała PROCES WDRAŻANIA URZĘDOWO KONTROLOWANEJ INTEGROWANEJ PRODUKCJI W POLSCE...9 Dariusz Wiraszka INTEGROWANA PRODUKCJA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Stefan Pruszyński, Marek Mrówczyński, Zdzisław Kaniuczak INTEGROWANE TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLIN ROLNICZYCH Stefan Wolny OD INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLINNEJ DO EUREPGAP Marek Marzec EUREPGAP WYZNACZNIKIEM DLA POLSKICH PRODUCENTÓW I WARZYW.. 35 Bożenna Pałacha, Dorota Tomala STAN WDROŻENIA EUREPGAP W POLSCE...40 BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W PRAKTYCE ROLNICZEJ I SADOWNICZEJ...43 Mariusz Kucharski POZOSTAŁOŚCI HERBICYDÓW W PŁODACH ROLNYCH BADANIA MONITORINGOWE Z LAT Bogusław Gnusowski POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W PŁODACH ROLNYCH WYPRODUKOWANYCH W RÓŻNYCH SYSTEMACH PRODUKCJI Grzegorz Doruchowski, Ryszard Hołownicki, Artur Godyń, Waldemar Świechowski KODEKS DOBREJ PRAKTYKI ORGANIZACJI OCHRONY ROŚLIN DPOOR Artur Godyń, Grzegorz Doruchowski, Ryszard Hołownicki, Waldemar Świechowski WYMIANA I UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SKAŻEŃ MIEJSCOWYCH STRONA INTERNETOWA PROJEKTU TOPPS... 61

2 BADANIA STANU TECHNICZNEGO SPRZĘTU DO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN...67 Rafał Kołodziejczyk STAN BADAŃ OPRYSKIWACZY W POLSCE W LATACH Bolesław Sobkowiak, Jan Grządzielewski KONTROLE UPOWAŻNIONYCH JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH BADANIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ OPRYSKIWACZY W 2006 ROKU Ryszard Hołownicki, Grzegorz Doruchowski, Artur Godyń, Waldemar Świechowski KIERUNKI ROZWOJU INSPEKCJI OPRYSKIWACZY W UNII EUROPEJSKIEJ Sergiusz Stryszak POSTĘPY W OBOWIĄZKOWYCH BADANIACH TECHNICZNYCH OPRYSKIWACZY NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOŚCI STACJI KONTROLI OPRYSKIWACZY W SIELINKU...89 NOWOŚCI W TECHNICE APLIKACJI ŚRODKÓW CHEMICZNYCH I NAWOZÓW...93 Marek Wachowiak, Roman Kierzek ROLA ZAPRAWIANIA MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO W OCHRONIE ROŚLIN UPRAWNYCH...95 Eugeniusz Tadel TECHNIKA OCHRONY POLOWYCH UPRAW WYSOKICH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KUKURYDZY Roman Kierzek, Marek Wachowiak WPŁYW NOWYCH TYPÓW ROZPYLACZY NA JAKOŚĆ POKRYCIA ROŚLIN ZIEMNIAKÓW Józef Sawa, Stanisław Parafiniuk, Joanna Tarasińska, Bruno Huyghebaert URZĄDZENIE TESTUJĄCE DO BADAŃ ROZPYLACZY BADANIA WSTĘPNE Jan Śpitalniak NOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE FIRMY SPRAYING SYSTEMS NA PRZYKŁADZIE URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH I ROZPYLACZY TEEJET Jan Bott NOWE ROZWIĄZANIA W KONSTRUKCJI ROZPYLACZY ALBUZ

3 ROLA TECHNIKI W INTEGROWANYCH TECHNOLOGIACH PRODUKCJI ROŚLINNEJ Krzysztof Domaradzki SKUTECZNOŚĆ RÓŻNYCH DAWEK HERBICYDÓW NA TLE WYBRANYCH CZYNNIKÓW AGROEKOLOGICZNYCH Roman Krawczyk UWARUNKOWANIA STOSOWANIA OBNIŻONYCH DAWEK HERBICYDÓW Romuald Górski, Michał Tomczak WPŁYW NAMAGNETYZOAWNEJ WODY NA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA WYBRANYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN Jerzy Chojnacki MIESZANIE OWADOBÓJCZYCH NICIENI ZA POMOCĄ UKŁADU PRZELEWOWEGO OPRYSKIWACZA

4

5 SYSTEMY PRODUKCJI ROŚLINNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

6

7 PROCES WDRAŻANIA URZĘDOWO KONTROLOWANEJ INTEGROWANEJ PRODUKCJI W POLSCE Grzegorz Gorzała Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wspólna 30, Warszawa WSTĘP Integrowana produkcja jest systemem gospodarowania, w którym producent prowadzi produkcję roślin z wykorzystaniem zrównoważonego postępu technicznego i biologicznego w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu, zwracając szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi. Integrowana produkcja umożliwia uzyskanie płodów rolnych o najwyższej wartości biologicznej i odżywczej, bezpiecznych dla zdrowia człowieka. W Polsce integrowana produkcja jest regulowana przepisami ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. z 2004 r. Nr 178, poz z późn zm.). Nadzór oraz certyfikację IP prowadzi Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W dniu 14 czerwca 2007 r decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi integrowana produkcja w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie roślin została uznana za krajowy system jakości żywności. Producent rolny zainteresowany uzyskaniem urzędowego certyfikatu IP jest zobowiązany zgłosić zamiar prowadzenia upraw w tym systemie do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Przy pierwszym zgłoszeniu producent otrzymuje indywidualny numer oraz zostaje wpisany do ewidencji. Zgłoszenie do IP zobowiązuje producenta do prowadzenia produkcji rolnej w oparciu o metodyki zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, które dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu pod adresem: (http://www.piorin.gov.pl/index.php?pid=124). Wszystkie czynności prowadzone w uprawach IP producenci muszą dokumentować w Notatniku integrowanej produkcji, którego wzór określony jest w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie integrowanej produkcji. Przed zakończeniem produkcji producent, aby uzyskać certyfikat składa stosowny wniosek do jednostki terenowej Inspekcji właściwej ze względu na miejsce prowadzenia upraw. Certyfikat otrzymują producenci, u których przeprowa- 9

8 dzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości, złożyli prawidłowo wypełniony wniosek o certyfikat, posiadają ukończone szkolenie w zakresie IP, prowadzili produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora oraz dokumentowali prowadzenie działań związanych z integrowaną produkcją w Notatniku. Producenci, którzy uzyskają urzędową certyfikację, mają prawo posługiwania się certyfikatem oraz oznaczania produktów zastrzeżonym znakiem (logo) integrowanej produkcji. Rys. 1. Znak integrowanej produkcji INTEGROWANA PRODUKCJA W LATACH Rok 2006 był trzecim rokiem, w którym Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa sprawowała nadzór nad systemem integrowanej produkcji. W tym czasie do systemu zostało zgłoszonych upraw przez producentów. Zgłoszenia objęły 21 gatunków roślin sadowniczych i warzywniczych oraz ziemniaków. W latach Inspekcja wydała producentom certyfikatów. Szczegółowe dane dotyczące liczby wydanych certyfikatów w poszczególnych województwach przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym. Inspekcja certyfikując integrowaną produkcję wydała najwięcej certyfikatów producentom jabłek 2874, co stanowi 67,5% ogólnej ich liczby. Szczegółowe dane dotyczące liczby certyfikatów wydanych w latach w podziale na poszczególne gatunki przedstawiono na rys. 3. W analizowanym okresie certyfikacją Inspekcja objęła t płodów rolnych wyprodukowanych na powierzchni ha. Certyfikowaną produkcję oraz certyfikowaną powierzchnię w podziale na województwa i gatunki przedstawiono w tab. 2 i 3. 10

9 Tabela 1. Liczba wydanych certyfikatów w latach z podziałem na województwa Województwa Lata Razem mazowieckie świętokrzyskie łódzkie kujawsko-pomorskie wielkopolskie lubelskie małopolskie zachodnio pomorskie warmińsko-mazurskie śląskie dolnośląskie pomorskie podkarpackie podlaskie lubuskie opolskie Razem Rys. 2. Liczebność zgłoszeń w integrowanej produkcji w latach

10 Rys. 3. Liczba wydanych certyfikatów w latach z podziałem na gatunki. Tabela 2. Zestawienie produkcji i powierzchni certyfikowanych w latach z podziałem na województwa Województwo Certyfikowana produkcja w latach [t] Powierzchnia certyfikowanych upraw w latach [ha] dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodnio pomorskie Razem

11 Tabela 3. Zestawienie produkcji i powierzchni certyfikowanych płodów rolnych w latach z podziałem na gatunki Gatunek Certyfikowana produkcja w latach [t] Certyfikowana powierzchnia w latach [ha] agrest 28 3 borówki wysokie brzoskwinie i morele 86 5 buraki ćwikłowe cebula gruszki jabłka kalafior kapusta głowiasta maliny marchew ogórki grunt ogórki pod osł papryka pod osł. 5 0 pomidory pod osł porzeczki czar. i czer sałata śliwki truskawki wiśnie ziemniaki Razem PODSUMOWANIE Integrowana produkcja uwzględnia cele ekologiczne takie jak ochrona otaczającego środowiska oraz rolniczego krajobrazu, a także dba o bezpieczeństwo oraz zdrowie producentów i konsumentów. Polski rolnik jest w bardzo dobrej sytuacji, jeśli chodzi o wypełnienie wymogów integrowanej produkcji. Nasz kraj oprócz stosunkowo niskiego zużycia środków ochrony roślin i nawozów na jednostkę powierzchni posiada duży atut w postaci wspaniałego naturalnego i różnorodnego krajobrazu rolniczego. Wol- 13

12 no stojące drzewa przydrożne i zadrzewienia śródpolne, miedze, oczka wodne stanowią ostoję dla pożytecznych organizmów, które są naturalnymi sprzymierzeńcami człowieka w walce ze szkodnikami roślin uprawnych. LITERATURA Ustawa o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. Nr 178, poz z późn zm.). 14

13 INTEGROWANA PRODUKCJA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Dariusz Wiraszka Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Żółkiewskiego 17, Warszawa Wesoła Integrowana produkcja łączy w sposób harmonijny wszystkie zabiegi agrotechniczne (biologiczne, fizyczne, agrotechniczne i chemiczne) prowadząc do zwiększenia zdrowotności roślin, bezpieczeństwa zdrowia człowieka i ochronę środowiska oraz otwierając możliwość większych zysków w rolnictwie poprzez konkurencyjność na rynku. W systemie integrowanej produkcji w pierwszej kolejności stosowane są metody alternatywne, natomiast chemiczne metody ochrony roślin stosuje się tylko w przypadkach koniecznych, gdy dany agrofag przekroczył próg szkodliwości. System IP uwzględnia najnowsze osiągnięcia nauki i techniki rolniczej. Integrowana produkcja w województwie mazowieckim od początku działania systemu wzbudzała ogromne zainteresowanie u producentów. W 2004 r. (pierwszy rok systemu IP) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie przyjął 748 zgłoszeń producentów do systemu IP na łączną powierzchnię upraw 5386,158 ha. W kolejnych latach liczba zgłoszeń przedstawiała się następująco: 2005 r zgłoszeń producentów (powierzchnia 10560,24 ha) 2006 r zgłoszeń producentów (powierzchnia 7452,14 ha) 2007 r. I połowa roku 1177 zgłoszeń producentów (powierzchnia 5931,55 ha) Integrowaną produkcją objęte są 22 gatunki roślin: jabłonie, gruszke, porzeczki czarne i czerwone, maliny, śliwy, brzoskwinie i morele, agrest, borówki wysokie, wiśnie, truskawki, pomidory pod osłonami, buraki ćwikłowe, marchew, kapusta głowiasta, kalafior, cebula, papryka pod osłonami, sałata, ogórki gruntowe, ogórki pod osłonami, chrzan oraz ziemniaki. Uprawy w systemie integrowanej produkcji mogą prowadzić wyłącznie osoby które ukończyły szkolenie z zakresu IP. Na terenie województwa mazowieckiego w 2006 r. zostało przeszkolonych 521 producentów (zaświadczenie o ukończonym szkoleniu ważne jest 3 lata). W 2006 r. na terenie województwa mazowieckiego integrowana produkcja prowadzona była w 1134 gospodarstwach, przy czym liczba 1643 zgłoszeń do systemu IP wskazuje, że niektórzy producenci deklarowali prowadzenie upraw więcej niż jednego gatunku. 15

14 Zestawienie zgłoszeń do IP w 2006 r. dla poszczególnych gatunków roślin z uwzględnieniem powierzchni uprawy przedstawia tab. 1. Nadzór nad produkcją integrowaną obejmuje rejestrowanie zgłoszeń, przeprowadzanie kontroli oraz wydawanie certyfikatów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wszystkie gospodarstwa zgłoszone do systemu integrowanej produkcji objęte są przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa czynnościami kontrolnymi. Tabela 1 Zestawienie zgłoszeń do IP w 2006 r. dla poszczególnych gatunków roślin z uwzględnieniem zgłoszonej powierzchni uprawy Gatunki roślin objęte systemem IP liczba producentów Zgłoszenia do systemu IP powierzchnia upraw [ha] jabłonie ,26 gruszke ,51 porzeczki czarne i czerwone ,78 maliny 30 42,54 śliwy 91 85,36 agrest 1 2 borówki wysokie 5 9,10 wiśnie ,36 truskawki ,50 owoce razem ,41 pomidory pod osłonami 13 43,17 buraki ćwikłowe 7 11,60 marchew 17 63,35 kapusta głowiasta 9 15,24 kalafior 11 34,73 cebula 7 121,80 papryka pod osłonami 2 1,24 ogórki gruntowe 1 0,50 warzywa razem ,63 ziemniaki 6 15,10 rolnicze razem 6 15,10 OGÓŁEM ,14 16

15 W systemie IP wyróżnia się następujące rodzaje kontroli: kontrola dokumentacji, kontrola gospodarstwa w trakcie wegetacji roślin, kontrola jakości płodów rolnych. Kontrola dokumentacji prowadzona jest pod kątem zgodności prowadzenia uprawy ze szczegółowymi metodykami. Oceny dokonuje się w oparciu o Listę Kontrolną IP. Kontrola w gospodarstwie w trakcie wegetacji roślin polega na dokonaniu, w oparciu o Listę Kontrolną IP, oględzin upraw, środków ochrony roślin, sprzętu do wykonywania zabiegów ochrony roślin, obiektów, pomieszczeń, dokonaniu oceny zgodności wpisywanych danych do Notatnika ze stanem faktycznym, poinformowaniu producenta o potrzebie skontrolowania płodów rolnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin i ustaleniu z producentem najodpowiedniejszego terminu pobrania prób do badania, biorąc pod uwagę planowany okres sprzedaży płodów rolnych. Ponadto polega ona na poinformowaniu producenta o konieczności przedstawienia zaświadczenia o nieprzekroczeniu w roślinach lub produktach roślinnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych wraz z podaniem terminu jego złożenia (badania w tym zakresie prowadzą z upoważnienia MRiRW Stacje Chemiczno-Rolnicze). W 2006 r. na terenie działania WIORiN w Warszawie przeprowadzono 631 kontroli, nieprawidłowości zostały stwierdzone w 13 przypadkach. Kontrole jakości płodów rolnych przeprowadza się u co najmniej 20% producentów IP. Producenci do kontroli typowani są losowo lub na podstawie analizy ryzyka biorąc pod uwagę ocenę gospodarstw przeprowadzoną w trakcie wegetacji roślin lub wyników wcześniejszych badań. Pobieranie prób płodów rolnych na NDP środków ochrony roślin może odbywać się w trakcie zbiorów, po zbiorze lub w trakcie składowania plonu w magazynach lub przechowalniach. W 2006 r. w województwie mazowieckim pobrano do badań 346 próbek płodów rolnych z upraw zgłoszonych do integrowanej produkcji. Analiza pozostałości środków ochrony roślin była przeprowadzana przez Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Toruniu oraz Pracownię Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Producent u którego została pobrana próbka płodów rolnych, nawet jeśli spełniał wszystkie pozostałe wymagania stawiane przez system IP, certyfikat dostać mógł dopiero po otrzymaniu pozytywnego (bez przekroczonego NDP środków ochrony roślin) wyniku badania laboratoryjnego. W 2006 r. na terenie województwa mazowieckiego na 509 złożonych wniosków wydano 516 certyfikatów IP. Certyfikacją objęto 3022,12 ha upraw na łącz- 17

16 ny plon 72412,80 ton. Zestawienie wniosków o wydanie certyfikatu IP w 2006 r. dla poszczególnych gatunków roślin z uwzględnieniem wydanych certyfikatów, powierzchni uprawy oraz wielkości certyfikowanego plonu przedstawia tab. 2. Tabela 2. Zestawienie wniosków o wydanie certyfikatu IP w 2006 r. dla poszczególnych gatunków roślin z uwzględnieniem wydanych certyfikatów, powierzchni uprawy oraz wielkości certyfikowanego plonu Certyfikowanie Integrowanej Produkcji Gatunki roślin objęte systemem IP liczba producentów składających wniosek o wydanie certyfikatu IP liczba wydanych certyfikatów certyfikowana powierzchnia [ha] wielkość certyfikowanego plonu [t] jabłka , gruszki , ,70 porzeczki czarne i czerwone , maliny 6 6 8,12 48 śliwki 3 3 4,22 42,30 wiśnie ,34 477,70 truskawki , ,10 owoce razem , ,80 pomidory pod osłonami buraki ćwikłowe 4 4 8, marchew , kalafior , cebula 1 1 1,50 50 warzywa razem , OGÓŁEM , ,80 18

17 INTEGROWANE TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLIN ROLNICZYCH Stefan Pruszyński 1, Marek Mrówczyński 1, Zdzisław Kaniuczak 2 1 Instytut Ochrony Roślin Władysława Węgorka 20, Poznań 2 Instytut Ochrony Roślin, Terenowa Stacja Doświadczalna, Gen. Langiewicza 28, Rzeszów WSTĘP Badania i wdrożenia w zakresie integrowanej produkcji mają w naszym kraju wieloletnią i bogatą tradycję. W 1991 r. zapoczątkowano integrowaną produkcję jabłek (Niemczyk 2002), a w dziesięć lat później według tej technologii produkowało jabłka 1180 sadowników na areale ponad 7300 ha. W międzyczasie opracowane zostały integrowane technologie produkcji truskawek (1995 r.), grusz (1997 r.) i wiśni (1992 r.). Zgodnie z Art. 5. Ustawy o ochronie roślin z 2003r nadzór nad integrowaną produkcją przyjęła Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa i w roku 2005 Inspekcja wydała 1557 certyfikatów obejmujących powierzchnię 9.285,6 ha upraw z czego 97,4% stanowiły uprawy sadownicze, a 2,4% uprawy warzyw (wg. Informacja realizacji zadań przez państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 2005 r. ) Z 21 zatwierdzonych przez GIIORiN. metodyk integrowanej produkcji, dwadzieścia dotyczyło upraw sadowniczych i warzywniczych i tylko jedna uprawy rolniczej: ziemniaków. Uprawa ziemniaka stanowiła 0,2% certyfikowanej produkcji, a więc dotyczyło to ok. 18,6 ha. Tak więc do roku 2005 praktycznie trudno jest pisać o wdrożeniu integrowanej produkcji w uprawach rolniczych. W roku 2007 Główny Inspektorat zatwierdził metodykę integrowanej produkcji rzepaku oraz otrzymał do zaakceptowania metodykę integrowanej produkcji kukurydzy. Obydwie metodyki, przy udziale autorów innych jednostek opracowano w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu. UZASADNIENIE DZIAŁAŃ Fakt ten należy traktować jako bardzo ważny moment stwarzający możliwość rozpoczęcia wdrażania i upowszechniania integrowanej technologii produkcji upraw rolnych w naszym kraju. 19

18 Uznając za w pełni zasadne wcześniejsze wdrożenie integrowanej produkcji roślin sadowniczych i warzywniczych, przeznaczenie do konsumpcji owoców i warzyw bezpośrednio po zbiorze oraz w formie nieprzetworzonej, podkreślić należy, że wdrożenie Integrowanej Produkcji roślin rolniczych ma również swoje bardzo poważne uzasadnienie. Pierwszym argumentem jest powierzchnia uprawy. Rzepak jest aktualnie uprawiany w Polsce na areale ok. 550 tyś ha, a kukurydza (na pasze i na ziarno) na areale ok. 665 tyś. ha. Razem ponad 1,1 mln. ha. Przypomnieć należy, że areał uprawy warzyw w Polsce jest oceniony na 227 tyś ha, a sadów ogółem 254 tyś ha. Razem 481 tyś ha. Tak więc wdrożenie integrowanych technologii produkcji roślin rolniczych będzie miało olbrzymie znaczenie dla poprawy stanu środowiska i zasad prowadzenia gospodarstw na znacznych powierzchniach. Drugim argumentem jest zmiana doboru i możliwości ograniczenia stosowania chemicznych środków ochrony roślin. W pierwszym przypadku chodzi o niedopuszczenie do stosowania w integrowanych technologiach środków bardzo toksycznych i toksycznych, natomiast w drugim o redukcję liczby zabiegów. Wg. badań Surawskiej i Kołodziejczyka (Surawska, Kołodziejczyk 2006), średnie zużycie środków ochrony roślin wyrażone w kg substancji aktywnej w przeliczeniu na ha wynosi w naszym kraju w sadach jabłoniowych 9,28; pomidorze gruntowym 8,70; truskawce 6,59; ziemniakach 3,52; roślinach oleistych 2,29; pszenicy ozimej 1,85 i kukurydzy 1,27. Bez większego ryzyka można przewidywać wzrost zużycia środków ochrony roślin zarówno w ochronie rzepaku ozimego jak i kukurydzy. W pierwszym przypadku wzrost areału uprawy m.in. na cele energetyczne już obecnie spowodował znaczny wzrost zagrożenia rzepaku ze strony szkodników i chorób, natomiast w odniesieniu do kukurydzy mamy do czynienia z potrzebą bardzo pilnego uzupełnienia zalecanych programów ochrony. Pojaw zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej, rozszerzenie zasięgu występowania omacnicy prosowianki, rozwój na kukurydzy skrzypionek, a także masowe wystąpienie głowni kukurydzy i głowni pylącej już spowodowały potrzebę integrowanej ochrony tej rośliny i proces będzie się utrzymywał. Opracowanie zatem i wdrożenie integrowanych technologii produkcji roślin rolniczych znajduje swoje głębokie uzasadnienie. OCHRONA ROŚLIN W INTEGROWANEJ PRODUKCJI UPRAW ROLNICZYCH Ochrona roślin obok uprawy, nawożenia, doboru odmian i przechowywania, pozostaje jedynie jednym z elementów w integrowanych technologiach produkcji, jednakże jest na pewno elementem bardzo ważnym. 20

19 Na takie spojrzenie na ochronę roślin wpływa fakt wprowadzania do środowiska w zabiegach ochroniarskich tysięcy ton substancji chemicznych mogących stanowić realne zagrożenie dla człowieka i środowiska. Nie bez znaczenia jest fakt, że od blisko 40 lat chemiczna ochrona roślin poddawana jest ostrej krytyce i pomimo olbrzymiego postępu jaki miał miejsce m.in. w produkcji bardziej bezpiecznych i przyjaznych środowisku środków ochrony roślin, stosunek ten nie uległ radykalnej zmianie. Ochrona roślin jako pierwsza podjęła też trudny proces dostosowywania się do nowych wymagań, tworząc podstawy koncepcji integracji oraz uzasadniając swoje miejsce w technologiach produkcji roślinnej (Pruszyński S. 1994, 1997). Jednocześnie poprzez badania i wdrożenia ochrona roślin systematycznie modernizowała zalecane programy ochrony w coraz większym stopniu dostosowując je do wymagań programów integrowanych. W odniesieniu do upraw rolniczych szczególne zaangażowanie w badaniach nad integrowaną ochroną wykonał Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu. Już w roku 1964 Lipa (Lipa 1964), opublikował pierwszy w Polsce artykuł przeglądowy omawiający integrację biologicznego i chemicznego zwalczania w ochronie roślin, natomiast rok później ten sam autor (Lipa 1965) przedstawił wyniki wstępnych badań nad integracją w zwalczaniu szkodników buraków. W r Instytut Ochrony Roślin został powołany jako jednostka wiodąca w zakresie problemu Opracowanie Kompleksowej metody walki z chorobami, szkodnikami roślin oraz chwastami i w konsekwencji tej decyzji w latach koordynował cztery centralne programy badawcze, w których uczestniczyło ponad 20 jednostek naukowych, a których nadrzędnym celem było opracowanie nowoczesnych programów ochrony roślin z jednoczesnym ograniczeniem szkodliwego wpływu środków chemicznych na zdrowie ludzi i środowisko. Wyniki uzyskane w ramach tych programów miały ważne znaczenie w opracowaniu przyszłych integrowanych programów ochrony roślin. Dodatkowo od 1972 r. Instytut koordynował współpracę w badaniach w ochronie roślin w krajach członkowskich RWPG co dawało dodatkowe możliwości zbioru i analizy wyników. Efektem realizowanych badań było opublikowanie przez Instytut serii instrukcji wdrożeniowych pod wspólnym tytułem Ochrona roślin w integrowanych systemach produkcji rolniczej. W roku 1993 ukazała się instrukcja dotycząca rzepaku ozimego (Mrówczyński i wsp. 1993), a w r buraka cukrowego i pastewnego (Banaszak 1995). Ważną rolę w upowszechnianiu idei integrowanej ochrony i integrowanych technologii produkcji odegrały Sesje Naukowe Instytutu Ochrony Roślin. W r Pokacka (Pokacka 1992) przedstawiła obszerną informację o badaniach nad opracowaniem integrowanych programów ochrony prowadzonych w Instytucie Ochrony Roślin, natomiast w 1994 r. Pałosz (Pałosz i wsp. 1994) omówił podsta- 21

20 wy integrowanej ochrony rzepaku ozimego. Pewnym podsumowaniem działalności i podejmowanych przez Instytut inicjatyw stało się opublikowanie w 2006 r. instrukcji Integrowana produkcja rzepaku (Mrówczyński, Pruszyński red. 2006), która stała się podstawą zatwierdzonej przez GIIORiN metodyki integrowanej produkcji rzepaku. W badaniach i upowszechnianiu integrowanych technologii produkcji nie bez znaczenia było powołanie w 1990 r. przez Ministra Rolnictwa i RW Grupy Roboczej ds. Integrowanej i ekologicznej produkcji, realizacja pilotażowego wdrożenia oraz międzynarodowa Konferencja Integrowana Produkcja w Polsce i wybranych krajach europejskich Warszawa Wcześniej, bo w 1992 r. w ODR Przysiek odbyła się ogólnopolska Konferencja Konferencja systemów rolniczych. Analizując natomiast różnice w obowiązujących zaleceniach ochrony poszczególnych roślin, a ich ochroną w produkcji integrowanej, to na uwagę zasługuje wyeliminowanie w ochronie w systemie IP środków ochrony roślin, należących do bardzo toksycznych i toksycznych. Kolejną różnicą jest bardzo znaczne rozbudowanie zaleceń dotyczących profilaktyki oraz monitoringu pojawu i oceny nasilenia agrofagów. Należy tu zwrócić uwagę na omówienie przy każdym gatunku szkodliwym wszystkich zalecanych, dostępnych metod w tej liczbie agrotechnicznych, fizycznych i hodowlanych. Szczególną uwagę należy zwrócić na dobór odmian i wykorzystanie uzyskanej w procesie hodowli odporności lub tolerancji w stosunku do określonych gatunków szkodliwych. Tak więc ochrona roślin w integrowanej produkcji już obecnie pozwala na ograniczenie liczby zabiegów do niezbędnych i uzasadnionych liczebnością szkodników lub nasileniem chorób, a także na ograniczenie zagrożenia jakie może stanowić dla zdrowia ludzi i środowiska stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. Niestety w znacznie mniejszym stopniu wykorzystywany jest w integrowanych technologiach czynnik biologiczny czyli naturalne procesy samoregulujące, zachodzące w środowisku. Nadal nasza wiedza w tym zakresie jest niewystarczająca, a dodatkowo jak podaje Pruszyński (Pruszyński G. 2007) nie wszyscy autorzy metodyk zamieścili w nich dane dotyczące odnowy entomofauny pożytecznej w trakcie zabiegów ochroniarskich. Z góry należy założyć, że istnieje potrzeba aktualizacji metodyk oraz ich uzupełnienia o nowe uzyskiwane wyniki. ZAŁOŻENIA INTEGROWANEJ PRODUKCJI I PODSTAWY PRAWNE Opracowane przez zespół ekspertów Międzynarodowej Organizacji Biologicznego Zwalczania przewodniki integrowanej produkcji (Boller i wsp. 2004, El Titi i wsp. 1993) dotyczy wszystkich roślin rolniczych i ogrodniczych, jako że są one opisem koncepcji prowadzenia upraw i gospodarstw a nie tylko zaleceniami praktycznymi. 22

21 W Polsce, jak wspomniano wcześniej, nadzór nad wdrażaniem i certyfikacją produkcji integrowanej przejęła Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Ustawa o ochronie roślin z 2003r.), a zasady integrowanej produkcji i uzyskiwania certyfikatów były przedmiotem wielu wystąpień i opracowań (Nawrot 2005, Pruszyński i wsp. 2004). Jako ważne dla wdrożenia i upowszechnienia integrowanych technologii należy uznać szkolenie prowadzone przez upoważnione przez Główny Inspektorat jednostki (Wolny 2005). EFEKT EKONOMICZNY INTEGROWANYCH TECHNOLOGII PRODUKCJI UPRAW ROLNICZYCH Majewski (Majewski 2005) prowadząc na terenie Mazowsza pilotażowe doświadczenie wdrożeniowe integrowanej produkcji stwierdził, że w warunkach polskich, gdy mamy do czynienia z rolnictwem niskonakładowym, obarczonym wieloma błędami technologicznymi oraz nienajlepszą organizacją pracy, wdrożenie integrowanej produkcji może przynieść znaczne efekty ekonomiczne Przy zmniejszonej dawce nawozów, dzięki poprawnej agrotechnice i zmniejszeniu intensywności chemicznej ochrony roślin ale i poprawie jakości plonów, dochód rolniczy w grupie badanych gospodarstw był ponad 2,5-krotnie wyższy w porównaniu do grupy kontrolnej. W tym samym opracowaniu autor zwraca jednak uwagę na fakt, że ostatnie lata przyniosły znaczne zmiany w polskim rolnictwie wymuszone m.in. procesami dostosowawczymi i to co kiedyś było przedmiotem wdrożeń w ramach integrowanej produkcji staje się obecnie ogólnie przyjętą praktyką rolniczą. Autor stwierdza także, że poprzez system wymogów prawnych i zachęt ekonomicznych, konwencjonalne, wysoko intensywne rolnictwo zbliża się do tego co zakłada Integrowana Produkcja. Potwierdzeniem ostatniego spostrzeżenia Majewskiego są wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego KBN 5 POGB w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu (Jańczak i wsp i 2004), a dotyczące wdrożenia elementów integracji w pszenicy ozimej. Doświadczenie przeprowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IOR w Winnej Górze w latach , na dwóch odmianach pszenicy ozimej: Elena i Tercja, przy dwóch poziomach nawożenia azotem: 120 i 170 kg/ha oraz dwóch systemach ochrony przed chorobami i szkodnikami: konwencjonalnym i integrowanym. We wszystkich kombinacjach zastosowano ten sam system uprawy i ten sam program zwalczania chwastów. W ochronie przed chorobami i szkodnikami zastosowano środki wymienione w tabeli 1 Wartości przyjęte do obliczenia efektu ekonomicznego (w zł.) 23

22 Tabela 1. Środki stosowane w ochronie pszenicy ozimej przed chorobami i szkodnikami Wyszczególnienie Rok 2000 Lata 2001 i 2002 Cena 1 t pszenicy Cena środków ochrony roślin na 1 ha Alert 375 SC Arche 425 EC Amistar 250 SC Karate 25 WG Dimilin 25 WP Koszt zabiegu Koszt dwóch dawek azotu We wszystkich trzech latach badań w kombinacjach z integrowaną ochroną stosowano w zwalczaniu szkodników selektywny insektycyd Dimilin 25 WP., a w zwalczaniu chorób wykorzystano trzeci zabieg ochrony stosując fungicyd Amistar 250 SC. Uzyskane wyniki jednoznacznie wykazały wpływ nawożenia i prawidłowej ochrony na wysokość uzyskiwanego plonu. W porównaniu z kontrolą wzrost plonu w różnych latach i kombinacjach wahał się w granicach 16,6 do 40,5%. We wszystkich latach badań podwyższona dawka azotu wpływała na zwyżkę plonowania, chociaż nie zawsze były to różnice istotne statystycznie. Bardziej złożona jest ocena wpływu ochrony roślin. Zastosowanie droższego insektycydu oraz fungicydu Amistar 250 SC (około 3 krotnie droższy od pozostałych fungicydów) spowodowało, że uzyskane w latach 2000 i 2001 zwyżki plonu w kombinacji z integrowaną ochroną nie pokryła w pełni różnicy we wszystkich ośmiu przypadkach. Lepszy wynik ekonomiczny uzyskano przy konwencjonalnej ochronie, a różnica wynosiła od 10 do 146 zł./ha, najczęściej 44 do 70zł. Dopiero w trzecim roku badań we wszystkich kombinacjach z integrowaną ochroną uzyskano lepszy wynik ekonomiczny wynoszący 38 do 242 zł./ha. Wytłumaczenia takich wyników należy dopatrywać się w rozwoju chorób liścia flagowego i kłosa. W latach 2000 i 2001 w okresie wykształcania kłosa i wypełniania ziarna panowały warunki atmosferyczne, które ograniczyły rozwój występujących chorób. Zabieg fungicydem Amistar 250 EC, pomimo pełnego uzasadnienia w początkowym nasileniu chorób, nie spełnił swego zadania. W roku 2003 po zabiegu panowały warunki korzystne dla rozwoju chorób i wykonanie zabiegu w sposób istotny wpłynęło na zwyżkę plonu. 24

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Ewa Lisowska-Mieszkowska SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Spis Treści CZĘŚĆ 1 ZGODNOŚĆ I) ZGODNOŚĆ W EUROPIE OGÓLNE KONCEPCJE A)Filozofia i Zasady

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH KRR-4101-002-00/2014 Nr ewid. 169/2014/P/14/051/KRR Informacja o wynikach kontroli WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH DEPARTAMENT ROLNICTWA

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang. GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang. GHP) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT, 27 lutego 2015 r./18 lutego 2015 r. Wersja 2

Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT, 27 lutego 2015 r./18 lutego 2015 r. Wersja 2 Norma ESTA Europejska Gwarancja Jakości Zaprawiania Nasion (European Seed Treatment Assurance) System zapewnienia jakości zaprawiania nasion i nasion zaprawianych Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT,

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności 24 BSiE Dorota Stankiewicz Informacja BSiE nr 963 (IP 102G) Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności Nadzór nad produkcją, przetwórstwem i obrotem żywności w Polsce opiera się na dwóch systemach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk

Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk Publikacja powstała na potrzeby projektu Grupy producenckie i skuteczne doradztwo rolnicze szansą dla rozwoju Prowincji Szirak, dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Wydawnictwo SGGW Warszawa 2014 Monografia powstała w ramach projektu na

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Romuald Kolman, Piotr Gradowski, Andrzej Meller, Jolanta Preihs Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością pod redakcją Romualda Kolmana Gdynia 1996 r ISBN 83-905321-3-1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję?

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Jakosc Magazyn 4/2014 ISSN 2299-6249 Bezpieczeństwo Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Technologie Badania i certyfikacja zabawek od kuchni Wiedza Co kryje w sobie Doktryna jakości profesora

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 4. 4 6.07.2008 Chałupy

Szkolenie 4. 4 6.07.2008 Chałupy Szkolenie 4 4 6.07.2008 Chałupy Rozwój zrównoważony w sektorze rybołówstwa morskiego integracja korzyści ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Racjonalna gospodarka i poprawa efektywności sektora

Bardziej szczegółowo