Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady"

Transkrypt

1 Materiały dydaktyczne Systemy automatyki okrętowej Semestr VI Wykłady 1

2 Temat: Przetworniki analogowe / cyfrowe Większość urządzeń pomiarowych lub rejestratorów sygnałów w systemach pomiarowych kontaktujących się bezpośrednio z obiektami badań reaguje na oddziaływania fizyczne (np. temperatura, napięcie elektryczne. itp.) zmieniające się w sposób ciągły (nazywane sygnałami analogowymi). Aby te informacje mogły być wykorzystane przez system komputerowy muszą być przetworzone w kodowane sygnały cyfrowe. Rolę tę spełniają przetworniki analogowo-cyfrowe (A/C lub A/D). Przetwornik analogowo / cyfrowy jest układ elektroniczny, który dokonuje konwersji wartości wielkości analogowej (ciągłej) na wartość cyfrową - w określonych momentach czasu (rys.1). Kwantowanie i kodowanie Rys. 1. Ilustracja operacji kwantowania i kodowania w przetworniku analogowo cyfrowym: a - kwantowanie i kodowanie, b zmiany błędu kwantowania. 2

3 Parametry przetworników cyfrowo/analogowych C/A rozdzielczość N przetwornika (długość słowa kodowego), zakres U FS przetwornika unipolarnego (wartość maksymalna), krok kwantowania q, q U FS N 2 błąd kwantowania (wartość szczytowa szumu kwantowania, jego wartość średnia wynosi 0) q 2 Metody konwersji wartości analogowej na cyfrową stosowane w przetwornikach analogowo cyfrowych Istnieją następujące metody: konwersji bezpośredniej (równoległa), prób i błędów (stochastyczne), całkowe, kolejnych przybliżeń (kompensacyjne). Metoda konwersji bezpośredniej polega na klasyfikacji napięcia wejściowego do jednego z 2 N przedziałów napięć i przypisaniu każdemu przedziałowi słowa kodowego. Jest to przetwarzanie równoległe (równoczesne porównywanie sygnału wejściowego z odpowiednimi częściami napięcia odniesienia), bardzo trudne do technicznej realizacji, bo wymaga dużej liczby dokładnych komparatorów napięcia. Metoda ta jest stosowana w przetwornikach o małej rozdzielczości, cechuje się krótkim czas konwersji rzędu kilkadziesiąt nanosekund, częstotliwość przetwarzania przekracza 5 MHz. Schemat układu przedstawia rys. 2. 3

4 Rys. 2. Przetwornik konwersji bezpośredniej (równoległego). Tabela 1. Konwersja analogowo - cyfrowa w przetworniku trzybitowym U we K7 K6 K5 K4 K3 K2 K1 K0 Binarny kod cyfrowy 1 0 U ref U ref U ref U ref U ref U ref U ref U ref U ref U ref U ref U ref U ref U ref U ref

5 W N bitowym przetworniku równoległym przetwarzane napięcie U we porównywane jest jednocześnie za pomocą 2 N 1 komparatorów z częściami napięcia odniesienia U ref wytworzonymi przy pomocy drabinki oporowej. Sygnały z komparatorów przetwarzane są w konwerterze kodu na sygnał cyfrowy. Rys. 2. przedstawia zasadę pracy przetwornika równoległego trzybitowego. Tabela 1 prezentuje sposób przyporządkowania słów kodowych poszczególnym zakresom napięcia wejściowego. Przetworniki równoległe (bezpośrednie) są najszybsze z wszystkich przetworników A/C, wymagają jednak rozbudowanego układu. Metoda prób i błędów klasyfikacja napięcia wejściowego do jednego z 2 N przedziałów napięć, porównanie metodą prób i błędów (np. napięcie zmienia się skokami o wartość Q od 0 V w kierunku wartości napięcia wejściowego), poziomy napięcia potrzebne do porównania z napięciem przetwarzanym wytwarzane są przez przetwornik C/A, czas konwersji zależy od wartości napięcia wejściowego, stosowana w przetwornikach o większej rozdzielczości, długi czas konwersji od kilku do kilkudziesięciu mikrosekund. W przetworniku stochastycznym (rys.3) układ sterujący generuje losowo liczbę N bitową, która jest w przetworniku C/A przetwarzana na napięcie, które jest porównywane w komparatorze K z napięciem przetwarzanym U we. Zależnie od wyniku porównania układ sterowania generuje kolejną liczbę N bitową (napięcia różne) lub sygnalizuje zakończenie przetwarzania (napięcia równe). 5

6 Rys. 3. Schemat blokowy N bitowego stochastycznego przetwornika, działającego metodą prób i błędów. Metody całkowe - dwustopniowy proces konwersji - krok 1. przetworzenie napięcia wejściowego na wartość pośrednią (czas lub częstotliwość) - krok 2. pomiar wartości pośredniej za pomocą dokładnych metod cyfrowych (na zasadzie zliczania impulsów) - wynik zliczania reprezentuje słowo kodowe odpowiadające napięciu wejściowemu - długi czas konwersji od kilku do kilkudziesięciu milisekund - bardzo duża dokładność. Metoda kolejnych przybliżeń (kompensacyjna) Metoda ta składa się z następujących kroków: porównanie napięcia przetwarzanego z N różnymi napięciami wzorcowymi z 2 N możliwych), wybór kolejnego napięcia wzorcowego jest zależny od wyniku porównania w poprzednim kroku, w każdym kroku klasyfikacja sygnału przebiega z dwukrotnie wyższą dokładnością (najstarszy bit ustalany jest poprzez porównanie napięcia wejściowego z napięciem odpowiadającym połowie wartości przetwarzania), pełny cykl przetwarzania obejmuje N porównań (dla przetwornika N-bitowego), 6

7 czas konwersji wynosi od kilku do kilkudziesięciu mikrosekund. W przetwornikach kompensacyjnych napięcie przetwarzane U we porównywane jest w komparatorze K kolejno z szeregiem napięć wzorcowych, z których każde następne jest 2 razy mniejsze od poprzedniego. Jeżeli napięcie przetwarzane jest większe od wzorcowego, napięcie wzorcowe jest od niego odejmowane i generowany jest stan 1, jeżeli jest mniejsze generowane jest 0. Z kolei porównanie następuje z napięciem wzorcowym dwukrotnie mniejszym i generowany jest następny bit. Ilość porównań równa jest ilości bitów przetwornika. Rys. 4 przedstawia 8 - bitowy schemat przetwornika kompensacyjnego A/C. Rys. 4. Przetwornik kompensacyjny. Metoda kolejnych przybliżeń (kompensacyjna) jest stosowana w przyrządach wymagających dużej dokładności przetwarzania. Podstawowa trudność w ich budowie to polega na generacji odpowiednio dokładnych napięć wzorcowych. Rzeczywisty przetwornik A/C Idealna charakterystyka przetworników A/C może być przedstawiona jako linia schodkowa przyporządkowująca poszczególnym przedziałom przetwarzanego napięcia wejściowego określony sygnał cyfrowy (słowo kodowe). Rzeczywiste przetworniki wykazują odstępstwa od charakterystyki idealnej. W rzeczywistych przetwornikach A/C mogą wystąpić następujące odstępstwa od charakterystyki idealnej (rys. 5): błąd zera - równoległe przesunięcie charakterystyki, błąd wzmocnienia zmiana nachylenia charakterystyki, 7

8 błąd liniowości całkowitej charakterystyka nie jest zbliżona do liniowej. Rys. 5. Ilustracja definicji: a - błędu zera, b - błędu wzmocnienia, c - błędu liniowości całkowitej. Przetworniki cyfrowo / analogowe C/A W układach automatyki często zachodzi konieczność zmiany sygnału cyfrowego na analogowy, np. w celu podania sygnału napięcia na element wykonawczy. Rolę tę spełniają przetworniki cyfrowo analogowe (C/A lub D/A). Przetwornik cyfrowo / analogowy jest to układ elektroniczny, który na podstawie wejściowego słowa binarnego kodowego A i analogowego sygnału odniesienia R (w postaci napięcia odniesienia U ref lub prądu odniesienia I ref ) wytwarza analogowy sygnał wyjściowy. Do podstawowych parametrów przetwornika C/A należą: rozdzielczość N przetwornika (długość słowa kodowego), 8

9 zakres U FS przetwornika unipolarnego (wartość maksymalna), krok kwantowania q (najmniejszy skok sygnału wyjściowego), liczba poziomów (2 N ) kwantowania sygnału wyjściowego. Liczba bitów N Liczba poziomów kwantyzacji Max. błąd kwantyzacji [%] , , , ,0005 Cechy idealnego przetwornika C/A (rys. 6, rys. 7) : - charakterystyka przejściowa jest funkcja nieciągłą - sygnał wyjściowy (napięcie lub prąd) zmienia się skokami - kształt idealnej charakterystyki przejściowej nie zależy od liczby bitów przetwornika - nie występuje błąd kwantowania. Rys. 6. Charakterystyka przejściowa unipolarnego przetwornika cyfrowo analogowego. 9

10 Rys. 7. Charakterystyka przejściowa bipolarnego przetwornika cyfrowo analogowego. Zasadę działania czterobitowego przetwornika cyfrowo-analogowego, działającego na zasadzie sumowania prądów, przedstawiono na rysunku 8. Poszczególnym bitom liczby zapisanej w rejestrze wejściowym (zawierającym słowo kodowe) są przyporządkowane prądy na wejściu wzmacniacza proporcjonalne do wagi bitu. Rys. 8. Przetwornik cyfrowo-analogowy: U ref napięcie odniesienia, U wy analogowy sygnał wyjściowy, MSB najbardziej znaczący bit słowa kodowego, LSB najmniej znaczący bit słowa kodowego. Napięcia wyjściowe odpowiadające poszczególnym bitom są również proporcjonalne do wagi bitu. Klucze podłączające oporniki do źródła napięcia odniesienia sterowane są sygnałem cyfrowym. Napięcie wynikowe odpowiadające kombinacji bitów uzyskuje się w układzie sumatora analogowego; jest ono sumą napięć odpowiadających poszczególnym bitom. Przedstawiony przetwornik czterobitowy generuje 16 różnych poziomów napięcia o skoku A, 10

11 zależnym od doboru U ref, R, oraz R S. Tabela 2 prezentuje sposób przyporządkowania kolejnym słowom kodowym analogowej wartości wyjściowej. Tabela 2. Konwersja cyfrowo analogowa w przetworniku czterobitowym. Wejście cyfrowe Wartość analogowego sygnału wyjściowego U wy U U U U ref R 8R ozn. S RS 4R A ref 2 A 1 1 RS ( ) 8R 4R ref 3 A RS ( ) 8R 4R 2R R ref 15 A Sygnałem wyjściowym w przetwornikach cyfrowo-analogowych jest prąd lub napięcie. Przeciętne czasy działania przetwornika cyfrowo-analogowego wynoszą niecałą mikrosekundę. Rzeczywisty przetwornik C/A odstępstwa od charakterystyki idealnej (rys.9). błąd przesunięcia zera (rys. 9a) błąd wzmocnienia (rys. 9b) błąd nieliniowości (rys. 9c). 11

12 Rys. 9. Błędy rzeczywistego przetwornika analogowo cyfrowego. Parametry przetworników A/D i D/A Parametry przetworników A/D i D/A, charakteryzują: Rozdzielczość: określa się ją jako liczbę bitów używaną przez przetwornik do reprezentacji sygnału analogowego. Przetwornik n-bitowy dzieli sygnał analogowy na poziomów. Najmniej znaczący bit przetwornika A/D n-bitowego na zakresie napięciowym [0, U max ] odpowiada zmianie napięcia q=u max /2 n. Często podaje się ją też w procentach: 100% q n 2 100% 100% q 12,5% dla przetwornika 3-bitowego % 100% q 6, 25% dla przetwornika 4-bitowego % 100% q 0, 09765% 0, 1% dla przetwornika 10-bitowego % 100% q 0, % 0, 02% dla przetwornika 12-bitowego Na rys. 10 przedstawiono charakterystykę 3-bitowego przetwornika A/D o ośmiu (23) stanach wyjściowych. Poszczególnym stanom przyporządkowano kolejne słowa kodu dwójkowego, naturalnego od 000 do

13 Syg wy q /8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/ % Syg we Rys. 10. Charakterystyka przetwarzania idealnego 3-bitowego przetwornika A/D (n = 3) Kondycjonowanie sygnału (pre-processing) Celem kondycjonowania jest przygotowanie sygnału do przetwarzania A/C (zmiana jego parametrów, usunięcie części informacji itp.) identyfikacja głównych własności sygnału, oszacowanie wartości średniej, minimalnej i maksymalnej (zakresu w dziedzinie amplitudy), oszacowanie zakresu częstotliwości harmonicznych tworzących sygnał, kontrola stacjonarności sygnału, wybór miar sygnału mających podlegać analizie, dobór parametrów przetwornika A/C. Post-processing Celem post-processingu jest przygotowanie cyfrowego sygnału (uzyskanego z wyjścia przetwornika A/C) do przechowywania oraz dalszej obróbki. Jest to między innymi: wstępna kontrola poprawności przetwarzania A/C (kontrola przekroczeń zakresu, kontrola stacjonarności), eliminacja danych przypadkowych (określenie typowych parametrów sygnału, np.: wartości średniej, odchylenia standardowego, przedziału ufności), resampling (redukcja ilości danych (oszczędność pamięci, usunięcie części danych w pliku wynikowym pozostaje, jedynie co druga, co trzecia,..., próbka). Należy 13

14 jednak sprawdzić czy ta liczba próbek zapewnia wystarczającą dokładność wyznaczanych miar statystycznych. Literatura 1. Dag Stranneby, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Metody, algorytmy, zastosowania, Wydawnictwo BTC Warszawa Steven W. Smith, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Praktyczny poradnik dla inżynierów i naukowców, Wydawnictwo BTC Warszawa Rudy van de Plassche Scalone przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe Warszawa, WKiŁ,

15 Temat: Struktura, własności i funkcje przykładowych, firmowych, zintegrowanych systemów automatyzacji siłowni statku. K-Chief 500 (firmy Kongsberg) jest obecnie standardowym, modułowym systemem alarmowania, monitoringu i sterowania siłownią okrętową dla statków handlowych. Spełnia rozszerzone wymagania bezpieczeństwa i niezawodności. Modułowa budowa umożliwia elastyczną konfigurację w zależności od indywidualnych potrzeb począwszy od systemu o małej złożoności do mocnego zintegrowanego systemu sterowania. Seria 500 może być zainstalowana na różnych rodzajach jednostek pływających, takich jak: masowce kontenerowce statki ro-ro tankowce promy statki rybackie Natomiast K-Chief 700 przeznaczony jest do zastosowań na jednostkach specjalistycznych takich jak: statki pasażerskie super jachty statki wiertnicze i FPSO (Floating Production, Storage and Offloading Unit) 1 statki do przewozu płynnego gazu LNG (Liquefied Natural Gas) i LPG (Liquefied Petroleum Gas) statki obsługi i wsparcia pól naftowych platformy wiertnicze System K-Chief 500 wykorzystuje sieć CAN z podwójną magistralą do komunikacji między modułami rozproszonymi. Każdy moduł jest przyłączony do dwóch odseparowanych magistrali w celu uzyskania maksymalnej redundancji. 1 jednostka pływająca do wydobycia, składowania i przeładunku. Jej zadaniem jest wydobywanie, wstępne oczyszczenie, przechowywanie i przeładunek ropy naftowej i gazu ze złóż podmorskich. 15

16 Na system K-Chief 500 składają się następujące główne komponenty: Stacja operatorska Zawiera komputer osobisty z monitorem kolorowym. Pozwala na dostęp do modułów rozproszonych. Zbierania danych pomiarowych i ich przetwarzanie w czasie rzeczywistym dokonują zdalne moduły sterujące RCU (Remote Controller Unit). Za pomocą niezależnej sieci komputerowej K-Chief 500 może być zintegrowany z systemem zarządzania FleetMaster firmy Kongsberg. Główne funkcje systemu K-Chief 500 to: 1. sygnalizacja i monitoring alarmów, 2. sterowanie mechanizmami pomocniczymi, 3. zarządzanie mocą na statku, 16

17 4. sterowanie napędem głównym, 5. automatyzacja balastów, 6. sterowanie i monitorowanie załadunku, 7. sterowanie klimatyzacją, 8. wykrywanie i sygnalizacja pożarów, 9. wsparcie zarządzania, 10. monitoring chłodni. Wszystkie dane wyświetlane w dowolnej stacji obsługi są zawsze aktualne, a ruch na magistrali danych i procesów w sieci lokalnej jest ograniczany do minimum, co daje bardzo szybki dostęp do danych. Każdy alarm lub zdarzenie jest ze znacznikiem czasowym z rozdzielczością 10 ms. Diagramy mimiczne (mimics diagrams) zawierają zrozumiałe i łatwe do odczytu informacje dotyczące silnika głównego (SG) i jego mechanizmów pomocniczych. Różnymi obiektami siłowni można sterować bezpośrednio ze stacji operatorskich. Pełny monitoring i urządzenia alarmowe występują zarówno w maszynowni jak i centrali manewrowo-kontrolnej (CMK). Pomiary ze wszystkich punktów pomiarowych są rejestrowane przez ostatnie 24 godziny (trend krótki). W przypadku trendu długiego (100 dni z przedziałem próbkowania 20 minut) można wybrać do 100 punktów pomiarowych. Trend krótki i długi są prezentowane w postaci diagramów trendu. Każdy moduł rozproszony został zaprojektowany jako odporny na jednostkowe usterki i posiada wewnętrzną trójprzewodową izolację galwaniczną między torami zasilania, komunikacyjnymi i wejść/wyjść. W ten sposób uszkodzenie danego modułu rozproszonego nie oddziałuje na źródło zasilania, magistralę komunikacyjną lub uszkodzenie czujników. K- Chief 500 posiada wbudowany system detekcji uszkodzeń, który wykrywa usterki okablowania, czy też uszkodzenia czujników. Wymiana uszkodzonego modułu nie wymaga wyłączenia zasilania, a po wymianie nowy moduł jest automatycznie konfigurowany i zdatny do pracy. 17

18 Architektura systemu rozproszonego K-Chief 500 System K-Chief 500 (rys.1) bazuje na oprogramowaniu the DataChief C20. Tworzą go stacje operatorskie i moduły wejść/wyjść połączone między sobą za pomocą lokalnej sieci danych. Jest to system całkowicie mikroprocesorowy i zdecentralizowany z punktu widzenia bezpieczeństwa, lecz praca na nim odbywa się jak na zcentralizowanym, a to dzięki zastosowaniu lokalnych stacji operatorskich. Sercem systemu są inteligentne moduły przetwarzające (Distributed Processing Units), które realizują proces komunikacji (w sieci CAN (Control Area Network) i LAN (Local Area Network) ) i wszystkie funkcje automatyzacji, podczas gdy stacje operatorskie zapewniają tylko interfejs użytkownika (human machine interface). Stosuje się różne rodzaje modułów w zależności od konkretnych ich zastosowań. Wszystkie stacje operatorskie są przemysłowymi komputerami osobistymi pracującymi w systemie operacyjnym Microsoft Windows XP 32-bit i są połączone zdublowaną redundantną siecią lokalną. Wszystkie stacje pracują zawsze równolegle, co oznacza, że żadna z nich nie jest stacją (komputerem) nadrzędną (master) i chociaż wszystkie są identyczne mogą być różnie skonfigurowane przez co osiąga się dostęp do różnych ich funkcji. Niektóre stacje operatorskie są używane tylko do monitoringu, na przykład w biurze pokładowym. Zmiany parametrów określonych urządzeń dokonane na jednej stacji operatorskiej przenoszą się automatycznie ze znacznikiem czasowym na inne stacje operatorskie. Poza tym dane na stacjach są odświeżane automatycznie. Dwie lub więcej stacji operatorskich można skonfigurować jako redundantne. Stacje operatorskie mogą być standardowymi konsolami dostarczanymi przez Kongsberg Maritime lub jako niezależne elementy do pracy na biurku. 18

19 Rys.1. Schemat K-Chief 500 Ostrzegawczy system wywoławczy (Watch Calling System, WCS) jest rozbudowanym okrętowym systemem alarmowym. System monitoruje ładunek i alarmy w siłowni. Dedykowane panele alarmowe są zlokalizowane w różnych miejscach na statku wyświetlając alarmy i warunki ich powstania. Rys.2. Ostrzegawczy system wywoławczy (może zawierać do 28 paneli wywoławczych połączonych siecią CAN; panele są sterowane za pomocą stacji operatorskich; WBU Watch Bridge Unit). 19

20 Sieć komputerowa w systemie K-Chief 500 System K-Chief 500 jest obsługiwany przez stacje operatorskie. Sygnały wejściowe i wyjściowe do i z urządzeń polowych miedzy stacją operatorską i urządzeniami polowymi przesyłane są za pomocą sieci LAN, CAN i liniami szeregowymi. Sieć LAN jest wykorzystywana do komunikacji między stacjami operatorskimi i innymi urządzeniami bazującymi na PC. Sieć CAN łączy rozproszone moduły. Sieć LAN jest otwartą, standardową siecią Ethernet z protokołem TCP/IP, co umożliwia dołączanie dodatkowych komputerów zewnętrznych, jak na przykład programów interfejsowych firmy Kongsberg Maritime. CAN jest wysoce niezawodną magistralą procesową wykorzystywaną do komunikacji między stacjami operatorskimi a modułami rozproszonymi. Sieć może być uzupełniona bramkami (gateways) pozwalającymi na przykład na oddzielenie różnych sekcji alarmów i monitoringu. Bramki te pozwalają też uczynić autonomicznymi podsystemy lokalne będące częścią całego systemu zintegrowanego, na przykład sterowanie zaworami, pompami, zarządzanie mocą, sterowanie napędem lub załadunkiem, etc. System bramek nie pogarsza jakości pracy całego systemu K-Chief 500. Komunikacja pomiędzy modułami rozproszonymi a urządzeniami polowymi odbywa na bazie protokołów szeregowych RS-422 i RS-485. W systemie zastosowano podwójną redundantną sieć procesową (co jest standardem we wszystkich produktach Kongsberg Maritime). Własności sieci komputerowych są następujące: W obu sieciach przesyłane są identyczne informacje, Uszkodzenie jednej sieci nie wpływa na działanie całego systemu, Uszkodzenia jednej sieci nie powoduje wzrostu opóźnienia przesyłanych danych, Ruch w sieci jest monitorowany na wszystkich stacjach operatorskich i alarmowany w przypadku uszkodzenia elementu sieci. 20

21 Zasilanie systemu K-Chief 500 System zasilany jest napięciem przemiennym 230 V (stacje operatorskie) i 24 V napięciem stałym (moduły rozproszone). Zasilanie uzupełniają przełączalne zasilacze UPS (Uninterruptible Power Supplies), podtrzymujące zasilanie przez 30 minut. Midi Operator Stations (MOS) Ważną rolę w systemie K-Chief 500 odgrywają stacje operatorskie typu midi (rys.3). Rys.3. Stacja operatorska typu MIDI Stacje operatorskie MIDI są stacjami operatorskimi ogólnego przeznaczenia, które mogą być rozmieszczone w dowolnym miejscu na statku, a nawet poza pokładem. Sygnalizują alarmy, sterownie procesem i zarządzanie mocą. Operacje na stacjach operatorskich przeprowadzane są za pomocą klawiszy funkcyjnych i kolorowego wyświetlacza. Na stacji wyświetlane są diagramy mimiczne sterowanych układów okrętowych. 21

22 Własności modułów rozproszonych Widok jednego z modułów rozproszonych przedstawia rys.4. Rys.4. Moduł systemu rozproszonego Własności modułów rozproszonych: Każdy moduł zawiera własny mikroprocesor, Możliwość zdalnego konfigurowania każdego modułu, Dioda sygnalizacyjna wielofunkcyjna (watch dog, uruchomienie, informacje ogólne, inicjacja modułu, polaryzacja napięcia) na obudowie, Tró jdrożna izolacja między I/O a zasilaniem, I/O a szyną procesową i między zasilaniem a szyną procesową, Tylko jedna płytka drukowana (stąd zwiększona odporność na drgania i wstrząsy), Łatwa wymiana płytki drukowanej bez konieczności ponownego ustawiania przełączników, gniazd, itp. Brak wewnętrznych części serwisowych, Wszystkie połączenia są rozłączalne, Beznapięciowa pamięć, Synchronizacja czasowa, Podwójny interfejs magistrali CAN, Możliwość wgrywania oprogramowania (software download), 22

23 Wbudowany monitoring temperatury, zasilania i przeciążenia czujnika (Built In Self- Test (BIST)), Zapamiętywanie wszystkich parametrów w każdym module, Interfejs użytkownika - Human machine interface (HMI) HMI odgrywa bardzo ważną rolę dlatego, że umożliwia efektywną i bezpieczną pracę w systemie pomagając operatorowi podejmować optymalne decyzje i zredukować ryzyko błędów człowieka. W projektowaniu HMI kładzie się nacisk na operacje logiczne, efektywną prezentację odpowiednich informacji i przyjazność interfejsu dla użytkownika. Standardowy hardware owy interfejs K-Chief 500 zawiera następujące części: Monitory typu kolor, Panele operatorskie z klawiaturą i manipulatorem kulowym, Opcjonalny ekran dotykowy, Wykonywane operacje są kompatybilne z przeprowadzanymi w systemie Windows. Wyświetlane obrazy w systemie K-Chief 500 W systemie K-Chief 500 wyświetlane są następujące typy obrazów: Obrazy procesów - graficzna prezentacja obsługiwanego procesu (rys.5.). 23

24 Rys.5. Graficzna prezentacja systemu napędowego Obraz listy lista urządzeń w danym układzie automatyzacji, Rys.6. Lista w systemie K-Chief 500 Obraz trendów krótko lub długoterminowych, 24

25 Rys.7. Okno trendów Lista zdarzeń analogicznie jak na rys.6. Obraz konfiguracyjny pokazuje aktualny status automatyzowanego systemu. Podgląd dla nawigatora jest obrazem na ekranie dotykowym (Touch Control Panel). Daje on dostęp do wszystkich wyświetlanych układów automatyzacji. Może on być widoczny także na stacji operatorskiej. Podgląd informacji o statku Pakiet ShipViewer może być zainstalowany na dowolnym komputerze PC, który może być dołączony do systemu K-Chief 500. Program ten umożliwia podgląd tych samych informacji co na stacjach operatorskich (rys.8). 25

26 Rys. 8. Rozbudowany system K-Chief 500 Literatura Materiały firmowe ze stron internetowych. 26

27 Temat: Standardowe interfejsy szeregowe Do najbardziej znanych interfejsów komunikacji szeregowej należą: RS-232, RS- 232C (V.24), RS-422, (RS-422A), RS-423, RS-485. Są one stosowane w prostych układach pomiarowych, regulatorach, komputerach i cechują się małą prędkością transmisji danych, ale pozwalają na budowę systemów pomiarowych i sterujących rozłożonych na dużej przestrzeni. Zasada pracy takiego interfejsu polega na tym, że blok danych (bajt) jest wpisywany do rejestru przesuwnego i bit po bicie transmitowany zgodnie z taktami zegara nadajnika (zakłada się, że zarówno nadajnik jak i odbiornik są taktowane z tą samą częstotliwością). Transmisja szeregowa oznacza, że dane są przesyłane bit po bicie. W celu zapewnienia poprawności transmisji stosowane są dwie metody koordynacji transmisji informacji: transmisja synchroniczna, która polega na nadawaniu i odbieraniu poszczególnych bloków danych poprzedzonych oddzielnym sygnałem synchronizującym nadajnik i odbiornik. Transmisja synchroniczna jest stosowana rzadko; transmisja asynchroniczna, która polega na tym, że przed i po każdym transmitowanym znaku (zwykle jest to 1 bajt tj. 8 bitów) występuje bit startu oraz bit stopu. Format przesyłania danych w transmisji asynchronicznej obejmuje bit startu, bity danych, bit kontrolny (opcjonalnie) i bity stopu. Innymi słowy każdy przesyłany bajt jest traktowany niezależnie i zawiera jeden lub więcej bitów synchronizacji; w ramach bajtu poszczególne bity są przesyłane synchronicznie zgodnie z taktami zegara nadajnika. Bit kontrolny pełni najczęściej funkcję kontroli parzystości, która polega na sprawdzeniu liczby jedynek w polu danych i ustawieniu bitu kontrolnego na logiczną 1 w przypadku nieparzystej liczby jedynek lub na logiczne 0 w przypadku parzystej liczby jedynek. W przypadku transmisji danych w obecności bardzo silnych zakłóceń stosowane są inne środki kontroli błędów, np. metoda sumy kontrolnej lub metoda cyklicznego sprawdzania redundancji Cyclic Redundancy Check-sum, CRC). W tym ostatnim przypadku transmitowane dane są traktowane jako wielomian danych D(x), który jest dzielony przez określony z góry wielomian generujący G(x) dając w wyniku wielomian ilorazu Q(x) i resztę R(x): 27

28 D(x)/G(x)=Q(x)+R(x) Wielomian R(x) nazywa się CRC i przedstawia dane 16 lub 8 bitowe. Odbiornik używa identycznego wielomianu generującego G(x) w celu odtworzenia R (x). Jeśli R(x)=R (x) to odbiornik wysyła sygnał: potwierdzenie pozytywne transmisji (ACK). Negatywny wynik porównania jest sygnalizowany negatywnym potwierdzeniem (NAK), które powoduje powtórzenie transmisji. Podstawową zaletą transmisji szeregowej jest możliwość stosowania tanich kabli o bardzo małej liczbie przewodów (dwa, trzy), co umożliwia tworzenie systemów rozłożonych na dużej przestrzeni. Interfejs RS-232C Standard RS-232 (Recommended Standard) został zdefiniowany w 1962 roku przez Electronic Industry Association (EIA) jako interfejs umożliwiający współpracę terminala (ekran z klawiaturą lub komputer pracujący w sieci) z modemem (urządzenie do przesyłania danych na duże odległości). Zmodernizowaną w 1969 roku wersję standardu RS-232 nazwano RS-232C. Standard ten określa szeregowy sposób transmisji danych na niedużych odległościach między terminalem (DTE, Data Terminal Equipment) a modemem (DCE, Data Communication Equipment). Interfejs RS-232C stanowi najczęściej 25-stykowe lub 9-stykowe złącze szufladkowe DB- 25 (rys. 3.9) lub DB-9 (rys. 3.10). Rys Interfejs RS-232C 25-stykowe złącze typu DB-25 Rys Interfejs RS-232C 9-stykowe złącze typu DB-9 28

29 W komputerze PC złącze szeregowe RS-232C może służyć np. do podłączenia myszki lub modemu i jest 25-cio wtykowym gniazdem typu męskiego (z igłami). Opis końcówek interfejsu RS-232C przedstawia tabela 3.1. W magistrali interfejsu RS-232C można wyróżnić następujące grupy linii: linie danych, linie sterujące, linie synchronizacji, linie masy. Linie danych. W dwukierunkowym przesyłaniu danych wykorzystywane są 4 linie. Linie (TxD i RxD) tworzą kanał podstawowy; linie STxD i SRxD kanał powrotny, który nie zawsze jest wykorzystywany. Linie sterujące. Są to linie przekazujące sygnały gotowości urządzeń do pracy (DSR, DTR) oraz sygnały gotowości do transmisji (RTS, CTS). Linie synchronizacji. Po liniach danych przesyłanie informacji może być jak wiadomo realizowane synchronicznie lub asynchronicznie. Linie synchronizacji są wykorzystywane w transmisji synchronicznej jako tzw. linie podstawy czasu, którymi przesyłane są sygnały zegarowe. W RS-232C istnieją trzy linie tego typu: DA (styk nr 24), DB (styk nr 15), DD (styk nr 17). 29

30 Tabela 3.1 Złącze Najczęściej używane: Oznaczeni Opis styk. styk. e 1 PG masa ochronna 2 3 TxD dane nadawane (przesyłane) przez DCE 3 2 RxD dane odbierane przez DCE 4 7 RTS żądanie nadawania przez DTE 5 8 CTS gotowość do nadawania przez DCE 6 6 DCE gotowość do pracy DCE 7 5 SG masa sygnałowa (GND) 8 1 DCD śledzenie poziomu sygnału odbieranego przez DCE 9 zarezerwowane dla celów diagnostycznych 10 zarezerwowane dla celów diagnostycznych 11 nie wykorzystany 12 SRLSD poziom sygnału odbieranego w kanale powrotnym DCE 13 SCTS gotowość kanału powrotnego DCE 14 STxD dane nadawane w kanale powrotnym DTE 15 podstawa czasu z DCE dla nadawanych elementów 16 SRxD dane odbierane w kanale powrotnynm DCE 17 podstawa czasu wytwarzana w DCE 18 nie wykorzystany 19 SRTS żądanie nadawania w kanale powrotnym DTE 20 4 DTR gotowość DTE (terminala) 30

31 Złącze Najczęściej używane: 21 SOD jakość sygnału odbieranego przez DCE 22 9 RI wskaźnik wywołania DCE 23 wybór szybkości transmisji przez DTE 24 podstawa czasu z DTE dla elementów nadawanych 25 nie wykorzystany Uwaga: Część linii jest niewykorzystana przy bezpośredniej współpracy komputer-terminal. Linie masy. W RS-232C występują dwie masy: na styku 1, tzw. masa ochronna, oznaczona jako PG (Protective Ground); jest to masa zabezpieczająca połączona z obudową urządzenia; na styku 7, tzw. masa sygnałowa, oznaczona jako SG (Signal Ground) lub GND; stanowi ona odniesienie do wszystkich pozostałych sygnałów interfejsu. Parametry elektryczne interfejsu RS-232C. Na liniach danych obowiązuje logika ujemna (sygnały danych są aktywne w stanie niskim) oraz następujące poziomy U L sygnałów: logiczna 1 : 15 V U L 3V logiczne 0 : +3 V U L +15 V Na liniach sterujących i synchronizacji obowiązuje logika dodatnia (sygnały danych są aktywne w stanie wysokim) oraz następujące poziomy napięć U L sygnałów: logiczna 1 : +3 V U L +15 V logiczne 0 : 15 V U L 3V Zakres napięć 3 V U L +3 V nie określa jednoznacznie stanu obwodu, jednak dla linii RTS, DSR i SRTS napięcie to jest interpretowane jako logiczne 0. Dzięki przyjęciu takich poziomów sygnałów (dużej rozpiętości między dwoma poziomami logicznymi) transmisja danych jest bardzo odporna na zakłócenia, nawet przy zastosowaniu nie ekranowanych przewodów. 31

Przetworniki cyfrowo analogowe oraz analogowo - cyfrowe

Przetworniki cyfrowo analogowe oraz analogowo - cyfrowe Przetworniki cyfrowo analogowe oraz analogowo - cyfrowe Przetworniki cyfrowo / analogowe W cyfrowych systemach pomiarowych często zachodzi konieczność zmiany sygnału cyfrowego na analogowy, np. w celu

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Sieci informatyczne

Przemysłowe Sieci informatyczne Wykład #3 Transmisja szeregowa Przemysłowe Sieci informatyczne Opracował dr inż. Jarosław Tarnawski Plan wykładu Transmisja szeregowa i równoległa Transmisja synchroniczna i asynchroniczna Simpleks, pół

Bardziej szczegółowo

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika Elementy sygnalizacyjne Wejścia logiczne (dwustanowe)

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

Teoria przetwarzania A/C i C/A.

Teoria przetwarzania A/C i C/A. Teoria przetwarzania A/C i C/A. Autor: Bartłomiej Gorczyński Cyfrowe metody przetwarzania sygnałów polegają na przetworzeniu badanego sygnału analogowego w sygnał cyfrowy reprezentowany ciągiem słów binarnych

Bardziej szczegółowo

INTERFEJSY SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH. Interfejsy klasy RS

INTERFEJSY SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH. Interfejsy klasy RS INTERFEJSY SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Interfejsy klasy RS Grzegorz Lentka/Marek Niedostatkiewicz Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych ETI PG 2010 RS232 (1) RS232-1962, RS232C - 1969, Electronic

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 12 Jan Kazimirski 1 Magistrale systemowe 2 Magistrale Magistrala medium łączące dwa lub więcej urządzeń Sygnał przesyłany magistralą może być odbierany przez wiele urządzeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera Komputer computer computare

Budowa komputera Komputer computer computare 11. Budowa komputera Komputer (z ang. computer od łac. computare obliczać) urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 11 Wejście - wyjście Urządzenia zewnętrzne Wyjściowe monitor drukarka Wejściowe klawiatura, mysz dyski, skanery Komunikacyjne karta sieciowa, modem Urządzenie zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Współpraca z pamięciami zewnętrznymi Interfejs równoległy (szyna adresowa i danych) Multipleksowanie

Bardziej szczegółowo

Przetworniki A/C. Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

Przetworniki A/C. Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Przetworniki A/C Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Parametry przetworników analogowo cyfrowych Podstawowe parametry przetworników wpływające na ich dokładność

Bardziej szczegółowo

Interfejsy systemów pomiarowych

Interfejsy systemów pomiarowych Interfejsy systemów pomiarowych Układ (topologia) systemu pomiarowe może być układem gwiazdy układem magistrali (szyny) układem pętli Ze względu na rodzaj transmisji interfejsy możemy podzielić na równoległe

Bardziej szczegółowo

Struktura i działanie jednostki centralnej

Struktura i działanie jednostki centralnej Struktura i działanie jednostki centralnej ALU Jednostka sterująca Rejestry Zadania procesora: Pobieranie rozkazów; Interpretowanie rozkazów; Pobieranie danych Przetwarzanie danych Zapisywanie danych magistrala

Bardziej szczegółowo

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury 1976 r. Apple PC Personal Computer 1981 r. pierwszy IBM PC Komputer jest wart tyle, ile wart jest człowiek, który go wykorzystuje... Hardware sprzęt Software oprogramowanie Komputer IBM PC niezależnie

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Współczesne procesory.

LEKCJA TEMAT: Współczesne procesory. LEKCJA TEMAT: Współczesne procesory. 1. Wymagania dla ucznia: zna pojęcia: procesor, CPU, ALU, potrafi podać typowe rozkazy; potrafi omówić uproszczony i rozszerzony schemat mikroprocesora; potraf omówić

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Analogowy wyjściowy napięciowo-prądowy o rozdzielczości 16 bitów 1 kanałowy Moduł obsługuje wyjście analogowe sygnały napięciowe lub prądowe. Moduł pracuje z rozdzielczością 16 bitów. Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Konwerter sygnału RS-232 na RS-485

Konwerter sygnału RS-232 na RS-485 Instrukcja użytkowania DA-70161 I. Wprowadzenie Aby nawiązać przenośną komunikację cyfrową pomiędzy dwoma komputerami wyposażonymi w różne konwertery interfejsów szeregowych lub pomiędzy innymi inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI KLASYFIKACJA SIECI wielkość -odległość między najdalej położonymi węzłami sieć lokalna (LAN - Local Area Network) o zasięgu do kilku kilometrów sieć miejska

Bardziej szczegółowo

Budowa Mikrokomputera

Budowa Mikrokomputera Budowa Mikrokomputera Wykład z Podstaw Informatyki dla I roku BO Piotr Mika Podstawowe elementy komputera Procesor Pamięć Magistrala (2/16) Płyta główna (ang. mainboard, motherboard) płyta drukowana komputera,

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych Architektura Systemów Komputerowych Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych 1 Transmisja szeregowa Idea transmisji szeregowej synchronicznej DOUT Rejestr przesuwny DIN CLK DIN Rejestr

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

MIKROKONTROLERY I MIKROPROCESORY

MIKROKONTROLERY I MIKROPROCESORY PLAN... work in progress 1. Mikrokontrolery i mikroprocesory - architektura systemów mikroprocesorów ( 8051, AVR, ARM) - pamięci - rejestry - tryby adresowania - repertuar instrukcji - urządzenia we/wy

Bardziej szczegółowo

Interfejsy. w systemach pomiarowych. Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

Interfejsy. w systemach pomiarowych. Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Interfejsy w systemach pomiarowych Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Interfejsy w systemach pomiarowych Układ (topologia) systemu pomiarowe może być układem gwiazdy

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

System mikroprocesorowy i peryferia. Dariusz Chaberski

System mikroprocesorowy i peryferia. Dariusz Chaberski System mikroprocesorowy i peryferia Dariusz Chaberski System mikroprocesorowy mikroprocesor pamięć kontroler przerwań układy wejścia wyjścia kontroler DMA 2 Pamięć rodzaje (podział ze względu na sposób

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania komputera. dr Artur Bartoszewski

Budowa i zasada działania komputera. dr Artur Bartoszewski Budowa i zasada działania komputera 1 dr Artur Bartoszewski Jednostka arytmetyczno-logiczna 2 Pojęcie systemu mikroprocesorowego Układ cyfrowy: Układy cyfrowe służą do przetwarzania informacji. Do układu

Bardziej szczegółowo

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Przeznaczenie Generator przebiegów pomiarowych GPP2 jest programowalnym sześciokanałowym generatorem napięć i prądów, przeznaczonym do celów pomiarowych i diagnostycznych.

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Struktury specjalizowane wykorzystywane w mikrokontrolerach

Struktury specjalizowane wykorzystywane w mikrokontrolerach Struktury specjalizowane wykorzystywane w mikrokontrolerach Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowoanalogowe Interfejsy komunikacyjne Zegary czasu rzeczywistego Układy nadzorujące Układy generacji sygnałów

Bardziej szczegółowo

Technika Mikroprocesorowa

Technika Mikroprocesorowa Technika Mikroprocesorowa Dariusz Makowski Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych tel. 631 2648 dmakow@dmcs.pl http://neo.dmcs.p.lodz.pl/tm 1 System mikroprocesorowy? (1) Magistrala adresowa

Bardziej szczegółowo

IZOLATOR FOTOELEKTRYCZNY Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM RS-232

IZOLATOR FOTOELEKTRYCZNY Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM RS-232 IZOLATOR FOTOELEKTRYCZNY Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM RS-232 Instrukcja użytkowania DA-70163 I. Wprowadzenie Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii izolator fotoelektryczny z interfejsem szeregowym

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja metod przetwarzania analogowo cyfrowego (A/C, A/D)

Klasyfikacja metod przetwarzania analogowo cyfrowego (A/C, A/D) Klasyfikacja metod przetwarzania analogowo cyfrowego (A/C, A/D) Metody pośrednie Metody bezpośrednie czasowa częstotliwościowa kompensacyjna bezpośredniego porównania prosta z podwójnym całkowaniem z potrójnym

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

Architektura komputera. Cezary Bolek. Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Informatyki. System komputerowy

Architektura komputera. Cezary Bolek. Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Informatyki. System komputerowy Wstęp do informatyki Architektura komputera Cezary Bolek cbolek@ki.uni.lodz.pl Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki System komputerowy systemowa (System Bus) Pamięć operacyjna ROM,

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O

3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O 3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O SmartStix I/O są układami wejść/wyjść oddalonych przeznaczonych do rozbudowy wszystkich sterowników Horner APG wyposażonych w port

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. System komputerowy. Magistrala systemowa. Architektura komputera. Cezary Bolek

Wstęp do informatyki. System komputerowy. Magistrala systemowa. Architektura komputera. Cezary Bolek Wstęp do informatyki Architektura komputera Cezary Bolek cbolek@ki.uni.lodz.pl Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki System komputerowy systemowa (System Bus) Pamięć operacyjna ROM,

Bardziej szczegółowo

Wejścia analogowe w sterownikach, regulatorach, układach automatyki

Wejścia analogowe w sterownikach, regulatorach, układach automatyki Wejścia analogowe w sterownikach, regulatorach, układach automatyki 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika Elementy sygnalizacyjne Wejścia

Bardziej szczegółowo

UTK Można stwierdzić, że wszystkie działania i operacje zachodzące w systemie są sterowane bądź inicjowane przez mikroprocesor.

UTK Można stwierdzić, że wszystkie działania i operacje zachodzące w systemie są sterowane bądź inicjowane przez mikroprocesor. Zadaniem centralnej jednostki przetwarzającej CPU (ang. Central Processing Unit), oprócz przetwarzania informacji jest sterowanie pracą pozostałych układów systemu. W skład CPU wchodzą mikroprocesor oraz

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo

Przetworniki A/C i C/A w systemach mikroprocesorowych

Przetworniki A/C i C/A w systemach mikroprocesorowych Przetworniki A/C i C/A w systemach mikroprocesorowych 1 Przetwornik A/C i C/A Przetworniki analogowo-cyfrowe (A/C) i cyfrowoanalogowe (C/A) to układy elektroniczne umożliwiające przesyłanie informacji

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011)

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Interfejs sieciowy umożliwia przyłączenie jednego lub więcej przepływomierzy do wspólnej

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Co to jest mikrokontroler? Kody i liczby stosowane w systemach komputerowych. Podstawowe elementy logiczne

Spis treœci. Co to jest mikrokontroler? Kody i liczby stosowane w systemach komputerowych. Podstawowe elementy logiczne Spis treści 5 Spis treœci Co to jest mikrokontroler? Wprowadzenie... 11 Budowa systemu komputerowego... 12 Wejścia systemu komputerowego... 12 Wyjścia systemu komputerowego... 13 Jednostka centralna (CPU)...

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne SZYNA ADRESOWA SZYNA DANYCH SZYNA STEROWANIA ZEGAR PROCESOR PAMIĘC UKŁADY WE/WY Centralna jednostka przetw arzająca (CPU) DANE PROGRAMY WYNIKI... URZ. ZEWN. MO NITORY, DRUKARKI, CZYTNIKI,...

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych Przeznaczony do testowania przekaźników i przetworników Sterowany mikroprocesorem Wyposażony w przesuwnik fazowy Generator częstotliwości Wyniki badań i

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC SPIS TREŚCI PROGRAMOWALNE UKŁADY AUTOMATYKI ZADANIA STEROWNIKÓW PLC CECHY STEROWNIKÓW PLC RODZAJE STEROWNIKÓW PLC OBSZARY ZASTOSOWAŃ STEROWNIKÓW PLC BUDOWA STEROWNIKÓW PLC

Bardziej szczegółowo

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Zakład Napędu Elektrycznego ISEP PW Wstęp Sterowniki swobodnie programowalne S7-300 należą do sterowników średniej wielkości. Są

Bardziej szczegółowo

Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola

Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola Ogólny schemat komputera Jak widać wszystkie bloki (CPU, RAM oraz I/O) dołączone są do wspólnych

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Programowanie mikrokontrolerów. 8 listopada 2007

Programowanie mikrokontrolerów. 8 listopada 2007 Programowanie mikrokontrolerów Marcin Engel Marcin Peczarski 8 listopada 2007 Alfanumeryczny wyświetlacz LCD umożliwia wyświetlanie znaków ze zbioru będącego rozszerzeniem ASCII posiada zintegrowany sterownik

Bardziej szczegółowo

8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE.

8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE. 8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE. Magistrala (ang. bus) jest ścieżką łączącą ze sobą różne komponenty w celu wymiany informacji/danych pomiędzy nimi. Inaczej mówiąc jest to zespół

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH Instrukcja Obsługi Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG 26 600 Radom ul. Bracka 28, Centrala tel. (0-48) 38 48 800, tel./fax. 385 00 10, Dz. Sprzedaży (0-48) 366 80 06

Bardziej szczegółowo

Przetworniki C/A. Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

Przetworniki C/A. Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Przetworniki C/A Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Przetwarzanie C/A i A/C Większość rzeczywistych sygnałów to sygnały analogowe. By je przetwarzać w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Standard transmisji równoległej LPT Centronics

Standard transmisji równoległej LPT Centronics Standard transmisji równoległej LPT Centronics Rodzaje transmisji szeregowa równoległa Opis LPT łącze LPT jest interfejsem równoległym w komputerach PC. Standard IEEE 1284 został opracowany w 1994 roku

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Podstawy działania układów cyfrowych...2 Systemy liczbowe...2 Kodowanie informacji...3 Informacja cyfrowa...4 Bramki logiczne...

Podstawy działania układów cyfrowych...2 Systemy liczbowe...2 Kodowanie informacji...3 Informacja cyfrowa...4 Bramki logiczne... Podstawy działania układów cyfrowych...2 Systemy liczbowe...2 Kodowanie informacji...3 Informacja cyfrowa...4 Bramki logiczne...4 Podział układów logicznych...6 Cyfrowe układy funkcjonalne...8 Rejestry...8

Bardziej szczegółowo

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503)

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) Spis treści Dzień 1 I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesor Operacje wejścia / wyjścia

Mikroprocesor Operacje wejścia / wyjścia Definicja Mikroprocesor Operacje wejścia / wyjścia Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: Urządzenia techniki komputerowej, K. Wojtuszkiewicz Operacjami wejścia/wyjścia nazywamy całokształt działań potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Technika mikroprocesorowa

Technika mikroprocesorowa Technika mikroprocesorowa zajmuje się przetwarzaniem danych w oparciu o cyfrowe programowalne układy scalone. Systemy przetwarzające dane w oparciu o takie układy nazywane są systemami mikroprocesorowymi

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria NX700

Sterowniki PLC seria NX700 Sterowniki PLC seria NX700 Jednostki centralne CPU Pamięć programu 20K kroków (wbudowana), obsługa 1600 punktów (12 slotów i 1 rozszerzenie) lub do 2048 punktów w systemie oddalonych wejść/wyjść, 0,2 usek/instrukcję,

Bardziej szczegółowo

Układ pomiarowy CoachLab II

Układ pomiarowy CoachLab II Układ pomiarowy CoachLab II Warszawa, 2003 Wprowadzenie CoachLab II jest wielofunkcyjnym układem pomiarowym, który posiada szerokie możliwości w zakresie wykonywania pomiarów wspomaganych komputerowo i

Bardziej szczegółowo

Programowanie sterowników PLC wprowadzenie

Programowanie sterowników PLC wprowadzenie Programowanie sterowników PLC wprowadzenie Zakład Teorii Maszyn i Automatyki Katedra Podstaw Techniki Felin p.110 http://ztmia.ar.lublin.pl/sips waldemar.samociuk@up.lublin,pl Sterowniki programowalne

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-NODE-S

Modem radiowy MR10-NODE-S Modem radiowy MR10-NODE-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Wygląd urządzenia 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N Dokumentacja Techniczna Konwerter USB/RS-232 na RS-28/422 -U4N -U4I -24N -24I Wersja dokumentu: -man-pl-v7 Data modyfikacji: 2008-12-0 http://www.netronix.pl Spis treści 1. Specyfikacja...3 2. WyposaŜenie...4

Bardziej szczegółowo

2013-12-02. Autor: Jakub Duba. Interjesy

2013-12-02. Autor: Jakub Duba. Interjesy Autor: Jakub Duba Interjesy 2 1 Interjesy 3 Interjesy 4 2 5 Universal Serial Bus (USB; uniwersalna magistrala szeregowa) rodzaj sprzętowego portu komunikacyjnego komputerów, zastępującego stare porty szeregowe

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO 1.7 64-PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO IC200UDD064 40 wejść dyskretnych 24 VDC, 24 wyjścia tranzystorowe 24 VDC (zabezpieczenie przed zwarciem i przeciąŝeniem), wbudowany port RS232, drugi port dostępny

Bardziej szczegółowo

Interfejs urządzeń peryferyjnych

Interfejs urządzeń peryferyjnych Interfejs urządzeń peryferyjnych Terminy - Referaty do 08.05.2010 - Egzamin 09.05.2010 lub 22.05.2010 Typy transmisji informacji Transmisja informacji w komputerach odbywa się przy wykorzystaniu magistrali

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Prawidłowe zarządzanie procesem technologicznym wymaga systemu pomiarowo-sterującego Zygmunt Kubiak 2 Poziom komunikacyjny Fieldbus Zygmunt Kubiak

Bardziej szczegółowo

Przykład 2. Przykład 3. Spoina pomiarowa

Przykład 2. Przykład 3. Spoina pomiarowa Wykład 10. Struktura toru pomiarowego. Interfejsy, magistrale, złącza. Eksperyment pomiarowy zjawisko lub model metrologiczny mezurand, czujniki przetwarzanie na sygnał elektryczny, kondycjonowanie sygnału

Bardziej szczegółowo

Magistrala systemowa (System Bus)

Magistrala systemowa (System Bus) Cezary Bolek cbolek@ki.uni.lodz.pl Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki systemowa (System Bus) Pamięć operacyjna ROM, RAM Jednostka centralna Układy we/wy In/Out Wstęp do Informatyki

Bardziej szczegółowo

Architektura mikroprocesorów TEO 2009/2010

Architektura mikroprocesorów TEO 2009/2010 Architektura mikroprocesorów TEO 2009/2010 Plan wykładów Wykład 1: - Wstęp. Klasyfikacje mikroprocesorów Wykład 2: - Mikrokontrolery 8-bit: AVR, PIC Wykład 3: - Mikrokontrolery 8-bit: 8051, ST7 Wykład

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE nr 3. Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników analogowo-cyfrowych

ĆWICZENIE nr 3. Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników analogowo-cyfrowych Politechnika Łódzka Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych WWW.DSOD.PL LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRONICZNEJ ĆWICZENIE nr 3 Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu buck

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1 Spis treúci Przedmowa... 9 Wstęp... 11 1. Komputer PC od zewnątrz... 13 1.1. Elementy zestawu komputerowego... 13 1.2.

Bardziej szczegółowo

8 kanałowy przedłużacz analogowy z RS485

8 kanałowy przedłużacz analogowy z RS485 P R O J E K T Y 8 kanałowy przedłużacz analogowy z RS485 AVT 439 Przesyłanie sygnału analogowego na większe odległości narażone jest na powstanie dużych zakłóceń, a jeśli ma być przesyłanych kilka sygnałów,

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski Architektura systemów komputerowych dr Artur Bartoszewski Układy we/wy jak je widzi procesor? Układy wejścia/wyjścia Układy we/wy (I/O) są kładami pośredniczącymi w wymianie informacji pomiędzy procesorem

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ. 2

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ.  2 M-1TI PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ www.metronic.pl 2 CECHY PODSTAWOWE Przetwarzanie sygnału z czujnika na sygnał standardowy pętli prądowej 4-20mA

Bardziej szczegółowo

Wstęp...9. 1. Architektura... 13

Wstęp...9. 1. Architektura... 13 Spis treści 3 Wstęp...9 1. Architektura... 13 1.1. Schemat blokowy...14 1.2. Pamięć programu...15 1.3. Cykl maszynowy...16 1.4. Licznik rozkazów...17 1.5. Stos...18 1.6. Modyfikowanie i odtwarzanie zawartości

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu boost

Bardziej szczegółowo

Podstawy Projektowania Przyrządów Wirtualnych. Wykład 9. Wprowadzenie do standardu magistrali VMEbus. mgr inż. Paweł Kogut

Podstawy Projektowania Przyrządów Wirtualnych. Wykład 9. Wprowadzenie do standardu magistrali VMEbus. mgr inż. Paweł Kogut Podstawy Projektowania Przyrządów Wirtualnych Wykład 9 Wprowadzenie do standardu magistrali VMEbus mgr inż. Paweł Kogut VMEbus VMEbus (Versa Module Eurocard bus) jest to standard magistrali komputerowej

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Podział układów cyfrowych. rkijanka

Podział układów cyfrowych. rkijanka Podział układów cyfrowych rkijanka W zależności od przyjętego kryterium możemy wyróżnić kilka sposobów podziału układów cyfrowych. Poniżej podam dwa z nich związane ze sposobem funkcjonowania układów cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki JA-L i Pamięci

Podstawy Informatyki JA-L i Pamięci Podstawy Informatyki alina.momot@polsl.pl http://zti.polsl.pl/amomot/pi Plan wykładu 1 Operator elementarny Proste układy z akumulatorem Realizacja dodawania Realizacja JAL dla pojedynczego bitu 2 Parametry

Bardziej szczegółowo