I Priorytety polityki oświatowej Gminy Chełmek. II Zadania samorządu. III Stan istniejący sieć szkolna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Priorytety polityki oświatowej Gminy Chełmek. II Zadania samorządu. III Stan istniejący sieć szkolna"

Transkrypt

1 1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chełmek, z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów przeprowadzonych na zakończenie szkoły za rok szkolny 2009/2010 I Priorytety polityki oświatowej Gminy Chełmek Głównym celem polityki oświatowej Gminy Chełmek jest wysoka jakość kształcenia i zapewnienie uczniom jak najlepszego startu do szkół ponadgimnazjalnych oraz zdobycie jak najlepszego wykształcenia lub potrzebnego na rynku zawodu. II Zadania samorządu Zadania samorządu lokalnego, zgodnie z kompetencjami w zakresie oświaty, to: 1. odpowiedzialność za działalność szkoły lub placówki, w szczególności: zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 2. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, 3. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki, 4.wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. Ważnym zadaniem samorządu lokalnego jest także wpływanie - za pomocą dostępnych instrumentów prawnych i finansowych - na: - jakość kształcenia w szkołach, między innymi poprzez doskonalenie nauczycieli i kadry kierowniczej, jak i rozwijanie tzw. partnerstwa edukacyjnego - stworzenie długofalowego planu działań w oświacie, dostosowanego do potrzeb społeczności gminy Chełmek, - poprawę jakości pracy szkół poprzez włączenie w proces rozwoju oraz decydowania, - zainteresowanie lokalnej społeczności problematyką jakości oświaty, wprowadzenie definicji i kryteriów jakości pracy szkoły, - budowę wokół problemów oświaty i szkół szeroko rozumianego wsparcia społecznego. III Stan istniejący sieć szkolna W roku szkolnym 2009/2010 nie zmieniano sieci szkół. Podobnie jak w poprzednim roku naukę prowadzi się w 4 zespołach.

2 2 IV Stan istniejący organizacja zespołów Tab nr 1 Organizacja zespołów LP Wyszczególnienie Liczba uczniów Liczba oddziałów 1 Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 2 w Chełmku w tym: Przedszkole Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum Zespół Szkół nr 1 w Chełmku w tym: Przedszkole Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum Zespół Szkół w Bobrku w tym: Przedszkole Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum Zespół Szkół w Gorzowie w tym: Przedszkole Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum Gmina Razem w tym: Przedszkola Szkoły Podstawowe Gimnazja Do przedszkoli w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało 364 dzieci, czyli o 13 więcej niż w poprzednim roku, do szkół podstawowych 719 czyli o 20 uczniów mniej, a do gimnazjów 418 uczniów czyli o 10 uczniów mniej. W roku szkolnym 2010/2011 notuje się również spadek uczniów szkół a wzrost liczby dzieci w przedszkolach. Utworzono 2 nowe dodatkowe oddziały. Średnia liczba uczniów na oddział wyniosła 22 uczniów. Tak więc, w szkołach mamy 30 uczniów mniej a przedszkolach o 13 więcej. Powoduje to zmniejszenie subwencji a wzrost kosztów własnych Gminy niezbędnych do prowadzenia oświaty. Zdecydowana większość uczniów pochodzi z terenu Gminy. Na jeden oddział przypada 22, 07 ucznia. Natomiast zatrudnienie nauczycieli i pracowników przedstawia tab. Nr 2 Tab nr 2 Stan zatrudnienia w roku szkolnym 2009/2010 Nauczyciele Administracja Obsługa Gmina razem LP Wyszczególnienie etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby 1 2 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Chełmku 57, , ,56 91 Zespół Szkół nr 1 w Chełmku 26, ,5 9 37,89 46

3 Powierzchnia budynków w m 2 Powierzchnia terenów zielonych w m Zespół Szkół w Bobrku 17, , Zespół Szkół w Gorzowie 16, ,5 4 5,5 7 24, Gmina Razem 118, , , , W gminie zatrudnionych jest 202 osób pracujących w szkołach, z czego 140 to nauczyciele, 14 administracja i 48 obsługa. Na jeden etat nauczycielski przypada 12,7 ucznia. Obowiązek szkolny realizowany jest prawie w 100%. Postępowania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów gimnazjów prowadzone były wobec 1 osoby. V Baza oświatowa Baza oświatowa w gminie to 5 budynków o łącznej powierzchni 22041,92m2 oraz tereny zielone o pow. ponad 18407m 2. W budynkach znajdują się 63 sale lekcyjne, 7 sal gimnastycznych oraz 6 pracowni komputerowych. Szczegółowe zestawienie zawiera tab. nr 3. Tab nr 3 Stan bazy oświatowej w roku szkolnym 2009/2010 Ilość pomieszczeń Pracownie LP Wyszczególnienie Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 1 w Chełmku Zespół Szkół nr 1 2 w Chełmku Sale lekcyjne komputerowe językowa Sale gimnastyczne Świetlice Stołówki , Zespół Szkół w Bobrku Zespół Szkół w Gorzowie 1.268, Gmina Razem 22041, Budynki są oddane dyrektorom w trwały zarząd i dyrektorzy są odpowiedzialni za stan techniczny obiektów. Baza oświatowa jest bogato wyposażona; w szkołach znajduje się 161 komputerów, z czego 124 to komputery uczniowskie, 16 projektorów multimedialnych, 23 odtwarzacze DVD lub VHS, 8 urządzeń kserujących, 20 kamer. W bibliotekach znajduje się ponad tomów.

4 4 Tab nr 4 Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne Ilość Komputery LP Wyszczególnienie ogółem w tym ucznio wskie Projektory multimedi alne Rzutniki Odtw DVD, VHS Ksero Kamery monitoru jące Wolu miny 1 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Chełmku Zespół Szkół nr 1 w Chełmku Zespół Szkół w Bobrku Zespół Szkół w Gorzowie Gmina Razem Remonty i inwestycje przeprowadzone w szkołach w roku szk.2009/2010 przedstawia tabela nr 5 Tab nr 5 Inwestycje i remonty Wyszczególnienie Inwestycje remonty Kwota SZS nr 1 w Chełmku INWESTYCJE Zakup ksero 6966,2 RAZEM INWESTYCJE 6966,2 REMONTY Wymiana wykładzin w salach lekcyjnych Wymiana lamp w salach lekcyjnych 4980 Wykonanie posadzki w sali lekcyjnej 2200 Naprawa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego 3250 Kapitalny remont pomieszczenia kotłowni i przyległych 11000,74 Remont parkietu na małej sali gimnastycznej 5374,48 Wymiana pompy cyrkulacyjnej 900 Naprawa rynien 915 Wymiana zaworów w kotłowni 1200 Naprawa okien 488 Naprawa wymiennika kotła 337,41 RAZEM REMONTY 41945,63 RAZEM INWESTYCJE I REMONTY 48911,83

5 5 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Chełmku Zespół Szkół BOBREK Zespół Szkół w Gorzowie Gmina Razem INWESTYCJE zakup kserokopiarki 7000 RAZEM INWESTYCJE 7000 REMONTY Malowanie pomieszczeń Remont dachów i orynnowania Wymiana okien i drzwi Remonty kanalizacji 2900 Remont instalacji elektrycznej 4900 Remont chodników i nawierzchni 4100 RAZEM REMONTY RAZEM INWESTYCJE I REMONTY INWESTYCJE 0 REMONTY Wymiana opraw oświetleniowych 1078,79 naprawa instalacji elektrycznej 285,05 przegląd i konserwacja ksero 1128,50 naprawa bramy 219,60 remont instalacji wodnej 472,99 przebudowa sieci ciepłowniczej 4000,00 wymiana termostatu w bojlerze 68,00 podłączenie sterownika temperatury na Sali gimnastycznej 1101,00 konserwacja i przegląd gaśnic i hydrantów 268,40 naprawa, remont kominów 8737,88 wymiana bram i bramek wejściowych do szkoły 12500,00 wymiana drzwi wejściowych szkoły 5957,42 remont Sali komputerowej 8500,00 malowanie Sali komputerowej 1254,16 naprawa rynien 4200,46 wymiana drzwi 3580,78 RAZEM REMONTY 53353,03 RAZEM INWESTYCJE I REMONTY 53353,03 INWESTYCJE - kserokopiarka 6992,06 RAZEM INWESTYCJE 6992,06 REMONTY remont korytarza i sal, 30351,51 doprowadzenie ciepłej wody 6100 roboty malarskie i brukarskie 732 RAZEM REMONTY 37183,51 RAZEM INWESTYCJE I REMONTY 44175,57 RAZEM INWESTYCJE ,26 RAZEM REMONTY ,17 RAZEM INWESTYCJE I REMONTY ,43

6 Na remonty przeznaczono kwotę ,43 zł i zrealizowano wszystkie najważniejsze potrzeby szkół. Tab. nr 6 Pomoce dydaktyczne zakupione przez szkoły L.p Wyszczególnienie Pomoce dydaktyczne Kwota 1 Sprzęt sportowy 4840 książki 2180 zabawki-przedszkole 1030 Zespół plansze dydaktyczne 1890 Szkolno Przedszkolny mapy 650 nr 2 w Chełmku przyrządy do pracowni 830 ekran elektryczny 1440 pozostałe pomoce Zespół Szkół nr 1 w Chełmku Zespół Szkół w Bobrku Razem Radosna Szkoła Książki do biblioteki 3566,83 Laptopy na informatykę 4347 Zabawki do przedszkola 2785,8 Piłki na lekcje w-f 1000 Mapy ścienne historyczne 410,12 Prenumerata 36 Pomoce dydaktyczne na świetlicę 1749,6 Plansze interaktywne 438 Razem 26313,35 zakup książek 18,80 zakup komputerów 3149,98 zakup laptopa 1400,00 zakup ekranów multimedialnych 1084,58 zakup instrumentów muzycznych 611,00 pomoce naukowe dla dzieci przedszkolnych 600,00 zakup prenumerat 1945,46 pomoce dydaktyczne dla nauczycieli 258,00 Razem 9067,82 pomoce do W-F 1499,95 mapy 200 szyny do siatki 671 Zespół książki 519,89 Szkół w Gorzowie prenumeraty 2225,77 mikroskopy 940 pozostałe 2345,48 Razem 8402,09 5 Gmina Razem 57263,26 6

7 7 Szkoły zakupiły łącznie pomoce naukowe na kwotę ,26 zł. Szkoły pozyskały także środki pozabudżetowe głównie od Rad Rodziców. Tab nr 7 Środki pozabudżetowe pozyskane przez szkoły Wyszczególnienie Pozyskane środki pozabudżetowe Kwota Zespół Szkół w Bobrku Zespół Szkół w Gorzowie SZS nr 1 w Chełmku Zespoł Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Chełmku pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw zakupione w ramach programu rządowego 4458,00 "Radosna Szkoła" 1% Stowarzyszenie Pomocy Szkole 2080,00 "Małopolska" RAZEM 6538,00 Radosna Szkoła-środki otrzymane i wydatkowane 4943,00 Odszkodowania PZU - środki otrzymane i częściowo wydatkowane 29094,18 RAZEM 34037,18 Rada Rodziców: Rada rodziców malowanie sali lekcyjnej 800,00 zakup laptopów na zajęcia z informatyki 3000,00 RAZEM 3800,00 odszkodowanie z PZU na prace remontowe 21800,00 wyposażenie placu zabaw w przedszkolu - Południowy Koncern Węglowy 8400,00 remont chodnika - Rada Rodziców ok.7000 Program Radosna Szkoła 11987,00 malowanie Sali w szkole - rodzice 2500,00 remont i wyposażenie biblioteki w szkole (regały i telewizor) - rodzice 3500,00 RAZEM 55187,00 GMINA RAZEM 99562,18

8 8 Środki przeznaczone na płace w oświacie Tab nr 8 Zestawienie wynagrodzeń nauczycieli i pracowników Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń ogółem (I+II+III+IV) ,57 I. Wynagrodzenia nauczycieli ,85 w tym: wynagrodzenie zasadnicze ,73 dodatek za wysługę lat ,56 wynagrodzenie za czas choroby ,37 wynagrodzenie z tytułu godzin ponadwymiarowych ,98 wynagrodzenia za doraźne zastępstwa ,88 wychowawstwo klasy ,51 opiekun stażu 9 805,81 dodatki motywacyjne ,29 dodatki funkcyjne ,67 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,97 dodatek wiejski ,20 dodatek mieszkaniowy ,88 metodycy ,00 zasiłek na zagospodarowanie 1 962,00 nagrody dla nauczycieli ,80 odprawy emerytalne 0,00 nagrody jubileuszowe ,98 umowa zlecenie BHP 7 583,33 II. Wynagrodzenia innych pracowników OGÓŁEM ,42 w tym: nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami ,00 odprawy emerytalne 0,00 nagrody jubileuszowe ,41 III.ZUS PRACODAWCY (od I + II) ,46 IV. FUNDUSZ PRACY (od I + II) ,84 Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty 1 782,94 Średnie wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego 3 082,02 Średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego 3 884,33 Średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego 4 849,00 Mimo spadku liczby uczniów notuje się wzrost środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników - kwota wynosi obecnie ,57 zł.

9 Poniżej przedstawiono wzrost nakładów na oświatę w Gminie w latach Widać wyraźnie wzrost nakładów własnych Gminy i wzrost subwencji pomimo spadku liczby uczniów. Wykres przedstawiający wzrost nakładów na oświatę w latach , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, r r r r. budżet na 2010 r. Subwencja oświatowa Środki własne Gminy VI Osiągnięcia uczniów 1. Osiągnięcia uczniów w konkursach i przeglądach Wszystkie szkoły i przedszkola biorą udział w konkursach i przeglądach organizowanych przez kuratorium oraz inne instytucje i osiągają sukcesy na różnych szczeblach. Osiągnięcia zestawione są w tabeli nr 9 zgodnie z wykazem podanym przez dyrektorów szkół. Tab nr 9 Ważniejsze osiągnięcia uczniów w konkursach i przeglądach w Gminie Chełmek LP Nazwa konkursu zasięg (kraj, woj., pow, gminny) organizator Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko nauczyciela Osiągnięcia Zespół Szkół nr 1 w Chełmku 1 Przegląd Twórczości Artystycznej kraj LCK Libiąż Izabela Pawluśkiewicz Agnieszka Mucha 2 Małopolski Konkurs Języka Polskiego województwo Małopolskie Kuratorium Oświaty Patrycja Bunalska Magdalena Obrzud laureat 3 Małopolski Konkurs Informatyczny województwo Małopolskie Kuratorium Oświaty Piotr Adryan Małgorzata Wójtowicz laureat

10 Małopolski Konkurs Języka Angielskiego Ogólnopolski Konkurs "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" kraj Ogólnopolski Konkurs "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" kraj województwo Małopolskie Kuratorium Oświaty Michał Suski Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych "Delta" w Płocku Jakub Fidyt Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych "Delta" w Płocku Kamil Babiuch Renata Dębska- Konik Beata Pawluśkiewic z Beata Pawluśkiewic z udział w etapie rejonowym udział w etapie rejonowym udział w etapie rejonowym Konkurs Oxford Test Historia Plus kraj Oxford Educational Sp. z o.o. Judyta Mazurkiewicz Konkurs "Asy z trzeciej klasy" powiat SP w Brzeszczach Konrad Piwowarczyk Konkurs Wiedzy Pożarniczej gmina Gmina Karol Cupiał Muzeum Żup Konkurs na Krakowskich w Weronika najpiękniejszą pisankę kraj Wieliczce Znaleźniak Konkurs plastyczny "Boże Narodzenie" gmina MOKSiR Chełmek Patrycja Morawiec Konkurs plastyczny "Boże Narodzenie" gmina MOKSiR Chełmek Patrycja Nycz Konkurs plastyczny "Boże Narodzenie" gmina MOKSiR Chełmek Izabela Baran Konkurs plastyczny "Boże Narodzenie" gmina MOKSiR Chełmek Konkurs na grafikę i rzeźbę o tematyce muzycznej kraj Muzeum Okręgowe w Lesznie Aleksandra Chacuś Izabela Pawluśkiewicz Małgorzata Piwowarczyk Agata Juszyńska Katarzyna Żołdak Agata Juszyńska Agnieszka Mucha Agnieszka Mucha Agnieszka Mucha Agnieszka Mucha Agnieszka Mucha laureat I stopnia z wyróżnienim udział w etapie rejonowym I I laureatka Małopolski przegląd twórczości dzieci i 16 młodzieży "Triada 2010" wojewódzki MDK w Krakowie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku 1. 2 Stypendiada wczesnoszkolna "Tradycje świąteczne i noworoczne. Hej, kolęda, kolęda". kraj Firma edukacyjna "Orzeł" I Oddział w Skierniewicach Izabela Pawluśkiewicz Natalia Legut Mateusz Małecki Mateusz Olszak Oliwia Gleba Weronika Śniadek powiat NDK Oświęcim Natalia Legut 3 "Boże Narodzenie" gmina MOKSiR Chełmek Magdalena Kurdziel Agnieszka Mucha mgr Karolina Zamarlik mgr Ewa Raczek mgr Ewa Raczek mgr Grażyna Szyjka mgr Grażyna Szyjka mgr Karolina Zamarlik mgr Łucja Dydyńska I praca na wystawie w MDK Oświęcim

11 11 4 "Bajkowe place zabaw" powiat Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" 5 "Asy z Trzeciej Klasy" gmina SZS Bobrek 6 "Kangurek i kangur 2010" Konkurs międzynarodowy kraj 7 "Asy z Trzeciej Klasy" powiat 8 "Jak bawimy się wspólnie z rodzicami" - plastyczny gmina Towarzystwo Upowszechniania wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu Zespół nauczycieli Brzeszcze oświęcim Przedszkole Samorządowe nr 2 w Chełmku 9 "Boże Narodzenie" gmina MOKSiR Chełmek 10 "Gminny konkurs wiedzy starożytnej: Veni, vidi, vici" gmina SZSP nr 2 Chełmek 11 "Jesienne nastroje" gmina SZS Bobrek 12 "Zdolny przedszkolak" gmina Przedszkole Samorządowe nr 2 w Chełmku Patrycja Witkowska Natalia Legut Jennifer Majer Mateusz Małecki Krzysztof Szczupak Natalia Legut Mateusz Olszak Mateusz Małecki mgr Ewa Raczek mgr Karolina Zamarlik mgr Karolina Zamarlik mgr Ewa Raczek mgr Karolina Zamarlik mgr Karolina Zamarlik mgr Ewa Raczek mgr Ewa Raczek Mateusz mgr Ewa Małecki Raczek mgr Violetta Justyna Legut Łopuszyńsk a Małgorzata Legut Jakub Hutniczak Szymon Dębski Emilka Jachna Kacper Kulikowski Olga Koneczna mgr Anna Fornal Danuta Adamczyk, mgr Jolanta Wolna mgr Dorota Pawlak mgr Dorota Szklarczyk mgr Dorota Pawlak mgr Dorota Szklarczyk mgr Renata Zielińska Julia Maślona mgr Renata Zielińska K. Miłak E. Jachna K. Kulikowski Adela Bisaga mgr Dorota Pawlak mgr Dorota Szklarczyk mgr Renata Zielińska w Gminie Chełmek I w Gminie Chełmek uczniowie zakwalifikowali się do Etapu Powiatowego laureat konkursu I

12 Małopolski konkurs przedmiotowy Wiem więcej rejon Kuratorium Oświaty Małopolski konkurs przedmiotowy z Informatyki rejon Kuratorium Oświaty Małopolski konkurs przedmiotowy z Języka Polskiego województwo Kuratorium Oświaty Małopolski konkurs przedmiotowy z Historii rejon Kuratorium Oświaty Małopolski konkurs przedmiotowy Biblijny rejon Kuratorium Oświaty Powiatowy Konkurs Ortograficzny powiat OCK Ogólnopolski Konkurs Dzieje Oręża Polskiego. rejon konkurs 30 rocznica powstania Solidarności i NZS w Małopolsce. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Oxford Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur województwo IPN międzynarod owy międzynarod owy Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Edi ogólnopolski EDI ogólnopolski konkurs z matematyki Pingwin ogólnopolski EDI ogólnopolski konkurs z j. angielskiego Pingwin ogólnopolski EDI wyd. OXFORD wyd. OXFORD K. Baranowska Dominika Radziun Dominika Radziun, Mateusz Kosowski Dominika Radziun Dominika Radziun Krzysztof Gomółka, Joanna Góźdź Dominika Radziun D. Radziun, Piotr Czuba, K. Mazur Aleksandra Szklarczyk, Karolina Czeszek, Katarzyna Mazur Krzysztof Gomółka Krzysztof Gomółka Krzysztof Gomółka Krzysztof Gomółka Krzysztof Gomółka konkurs j. angielskiego Fox ogólnopolski Krzysztof Gomółka Gminny Konkurs Globtrotera gmina zespoły szkół Paulina Zajas Gminny Konkurs Justyna Globtrotera gmina zespoły szkół Kondzielnik Gminny Konkurs Krzysztof Globtrotera gmina zespoły szkół Gomółka Międzynarodowy Konkurs międzynarod Mateusz Matematyczny Kangur. owy Kosowski mgr Dorota Pawlak mgr Dorota Szklarczyk Zbigniew Krawczyk Aneta Kowalczyk Bogusława Opala ks. Dariusz Burda Aneta Kowalczyk Bogusława Opala Bogusława Opala Daria Nowak Daria Nowak Daria Nowak Daria Nowak Agnieszka Jasińska Agnieszka Jasińska Anna Grochal Anna Grochal Anna Grochal udział w etapie rejonowym udział w etapie rejonowym finalistka etapu wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego udział w etapie rejonowym udział w etapie rejonowym finalistka udział w etapie rejonowym finalistki konkursu laureat IV stopnia bardzo dobry wynik II II IX miejsce wynik dobry I II

13 Gminna Olimpiada Humanistyczna gmina zespoły szkół Paulina Zajas Gminny Konkurs Ortograficzny gmina zespoły szkół Auschwitz moja ziemia. powiat powiat Szkoła nie z tej Ziemi podróże marzeń. Zespół Szkół w Libiążu Zespół Szkół w Libiążu Gminny Festiwal Nauki Osiągnięcia świata starożytnego. gmina doradcy metodyczni Justyna Ryszka Roksana Butryn uczniowie uczniowie Kamil Czechowicz, Katarzyna Matysik, Ogólnopolski Konkurs Weronika Matematyczny Oxford ogólnopolski wyd. OXFORD Ważna Zespół Szkół w Gorzowie Gabriela Gwiżdż,Kamil Linchard, Dominik Gminny Konkurs Toporek, Daria Matematyczny Krawczyk,Kinga "Matematyka SZS Nr 1 w Rybak,Przemek przyjacielem sportu" gmina Chełmku Rożniewski IV Małopolski Konkurs Ekologiczny dla dzieci "Małopolska dla środowiska" Konkurs plastyczny Gazety Krakowskiej i Kuratorium Oświaty "Moja droga do szkoły" województwo województwo województwo Kuratorium Oświaty, Gazeta Krakowska Paulina Górczyńska Mąsior Powiatowy konkurs plastyczny "Utrzymuj czystość-myj rece" powiat MDK Oświęcim Mariusz Kciuk Powiatowy konkurs "Asy z 3 klasy" gmina powiat Krzysztof Buchta Gminna olimpiada humanistyczna gmina "Szkoła na 6" Gminna olimpiada GLOBTROTERA gmina "Szkoła na 6" Kamila Skotarska Monika Palka, Kinga Rybak, Przemek Rożniewski Gminna olimpiada matematyczna gmina "Szkoła na 6" Paweł Domagała Gminna olimpiada matematyczna gmina "Szkoła na 6" Ogólnopolski Konkurs wiedzy o II wojnie światowej ogólnopolski ogólnopolski Paulina Górczyńska Paweł Domagała, Przemek Rożniewski, Ewa Stanek,Natalia Piotrowicz Bogusława Opala I stopnia Renata Księżarczyk Bogusława Opala Barbara Kobyłczyk Agnieszka Kajdas Ewa Kustra- Potoczna Agata Dulęba Katarzyna Wojtyczko Katarzyna Wojtyczko Monika Matejek- Basoń Ewa Kustra- Potoczna Beata Babiuch Beata Babiuch Katarzyna Białas- Szafraniec laureaci I, II i III stopnia nagroda nagroda Nagroda I w gminie, udział w powiecie II SP I SP II G II SP Nagroda Dyplom laureata

14 Konkurs "Losy dalekich i bliskich" ogólnopolski ogólnopolski Joanna Palka Zespół Szkół w Bobrku konkurs plastyczny "Bajkowe place zabaw powiatowy Gminny konkurs z języka niemieckiego w ramach projektu szkoła na 6 gminny Szkoła na 6 Gminny konkurs z języka niemieckiego w ramach projektu szkoła na 6 gminny Szkoła na 6 Międzyszkolny konkurs Interpretacji Poezji Niemieckojęzycznej gminny PZS nr 8 Katarzyna Białas- Szafraniec Stowarzyszenie Dolina Soły Konrad Nędza Zofia Cichy Patrycja Noworyta Magdalena Waliczek Kamila Idzik, Martyna Symula, Martyna Księżarczyk Małopolski Konkurs Historyczny dla Gimnazjum kuratorium Michał Sowa Kolasa Agnieszka Kolasa Agnieszka Kolasa Agnieszka Małgorzata Grabowska 3 1 miejsce 1 miejsce 2 miejsce praca przesłana na etap rejonowy 6 Gminna Olimpiada Humanistyczna gminny Szkoła na 6 Patrycja Mańkut, Gabriela Gucwa Małgorzata Grabowska 1 i 2 miejsce Gminny konkurs Ortograficzny gminny SZS Gorzów Patrycja Mańkut, Gabriela Gucwa Gminny konkurs z języka angielskiego w ramach projektu szkoła na 6 gminny Szkoła na 6 Michał Sowa Konkurs z języka angielskiego gminny Szkoła na 6 Gabriela Gucwa Małgorzata Grabowska Małgorzata Gołowieszko Małgorzata Gołowieszko 1 laureat, 1 3 miejsce 2 miejsce Eliminacje powiatowe i zakwalifikowanie do XVIII Ogólnopolskich Spotkań Recytatorów i Śpiewających Poezję "Amor sprawił" Powiatowy Konkurs Recytatorski "Muzyka słów ogólnopolski powiatowy Oświęcimskie Centrum Kultury Oświęcimskie Centrum Kultury Krzysztof Satała Krzysztof Satała Jolanta Czerw Jolanta Czerw uczestnik w spotkaniach ogólnopolsk ich 1 miejsce XI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Młodzieży Gimnazjalnej "W trosce o słowo prawdziwe" XI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Młodzieży Gimnazjalnej powiatowy wojewódzki Młodzieżowy Dom Kultury Oświęcim Dom Kultury w Trzebini Aleksandra Wabik Krzysztof Satała Gminna Olimpiada Humanistyczna gminny Szkoła na 6 Krzysztof Satała Małopolski Konkurs z języka polskiego dla Gimnazjalistów Powiatowy Konkurs "Hej kolęda kolęda" powiatowy Oświęcimskie Centrum Kultury Michał Sowa Sylwia Piątek, Aleksandra Dziędziel Jolanta Czerw Jolanta Czerw Jolanta Czerw Jolanta Czerw Joanna Krzyżak 2 miejsce praca przesłana na etap rejonowy 1 miejsce, 1 miejsce

15 15 17 Małopolski Festiwal Form Muzycznych "Talenty Małopolski 2010" powiatowy Oświęcimskie Centrum Kultury Sylwia Piątek Joanna Krzyżak Międzyszkolny konkurs "Kangur" Gminny konkurs matematyczny Gminny konkurs matematyczny krajowy gminny gminny Regionalne Stowarzyszenie "Kaganek" w Bielsku Białej SZS nr 1 w Chełmku SZS nr 1 w Chełmku Tomasz Gołowieszko, Martyna Symula Kamila Idzik Gabriela Gucwa Joanna Jedynak, Lidia Chowaniec Lidia Chowaniec Gabriela Gucwa, nagroda za najlepszy wynik w 2 miejsce 2 miejsce 2. Osiągnięcia sportowe uczniów Tab. 10 Ważniejsze osiągnięcia uczniów w zawodach sportowych Lp, Nazwa konkursu zasięg (kraj, woj, pow. gminny) organizator Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko nauczyciela Nazwa osiągnięcia (miejsce, ) 1 2 Indywidualne Biegi Przełajowe Indywidualne Biegi Przełajowe województwo województwo Zespół Szkół nr 1 w Chełmku Małopolski Związek Sportowy Drużynowe Biegi 3 Przełajowe gminny Chełmek Powiatowy Związek 4 Mini Piłka Ręczna powiatowy Sportowy 5 Piłka Ręczna powiatowy Turniej Tenisa Stołowego- Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego- powiatowy Maksymilian Paździor Ewa Patyk 2 miejsce Małopolski Związek Sportowy Bogdan Rola Ewa Patyk 68 miejsce Powiatowy Związek Sportowy Powiatowy Związek Sportowy uczniowie klas IV-VI Ewa Patyk 1 miejsce uczniowie klas V, VI Ewa Patyk 2 miejsce uczennice klas I- III Mariusz Janik 4 miejsce Piotr Witkowski Mariusz Janik 4 miejsce Indywidualny gminny Chełmek Michał Gurgul Mariusz Janik 1 miejsce Turniej Tenisa Stołowego- Indywidualny gminny Chełmek Patrycja Wróbel Mariusz Janik 1 miejsce Turniej Tenisa Stołowego- Drużynowy gminny Chełmek Turniej Tenisa Stołowego- Drużynowy gminny Chełmek Turniej Mini Piłki Siatkowej powiatowy Małopolski Związek Sportowy Michał Gurgul Piotr Witkowski Mariusz Janik 1 miejsce Patrycja Wróbel Katarzyna Kozłowska Mariusz Janik 1 miejsce gra drużynowa dziewczęta klas IV, V, VI Mariusz Janik 4 miejsce

16 16 12 Turniej Mini Piłki Siatkowej gminny Małopolski Związek Sportowy Powiatowy Związek 13 Turniej Piłki Siatkowej powiatowy Sportowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przechodni Dyrektora 14 MOKSIR gminny Chełmek gra drużynowa dziewczęta klas IV, V, VI Mariusz Janik 1 miejsce gra drużynowa dziewczęta klas I, II, III gimn Mariusz Janik 3 miejsce Piotr Witkowski Patrycja Wróbel Ewa Patyk zwycięstwo 1 Mistrzostwa Polski Juniorów w pływaniu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku kraj Marcin Potoczny 2 Tymbark Cup województwo województwo drużyna SP 3 Orange Cup województwo województwo drużyna SP 4 piłka nożna województwo województwo drużyna SP 5 piłka koszykowa województwo województwo drużyna SP 6 piłka siatkowa województwo województwo drużyna SP 7 tenis stołowy gmina MOKSiR drużyna SP 8 biegi województwo województwo drużyna SP 9 biegi województwo województwo drużyna SP 10 piłka ręczna chłopców województwo województwo drużyna PG 11 siatkówka chłopców województwo województwo drużyna PG 12 turniej piłki ręcznej powiat MDK Oświęcim drużyna PG 13 turniej siatkówki województwo OSiR Kęty drużyna PG Paweł Sidorowicz, Joanna Czarnota Paweł Sidorowicz, Joanna Czarnota Paweł Sidorowicz, Joanna Czarnota Paweł Sidorowicz, Joanna Czarnota Paweł Sidorowicz, Joanna Czarnota Paweł Sidorowicz, Joanna Czarnota Paweł Sidorowicz, Joanna Czarnota Paweł Sidorowicz, Joanna Czarnota Sebastian Fedecki Sebastian Fedecki Sebastian Fedecki Sebastian Fedecki awans do finału wojewódzkiego awans do finału wojewódzkiego awans do finałów rejonowych w piłce nożnej chłopców awans do finału powiatowego w koszykówce dziewcząt I w finałach powiatowych piłki siatkowej chłopców w tenisie stołowym o puchar MOKSiR-u I w powiatowych biegach przełajowych I, II i III miejsce w gminnych biegach przełajowych w powiecie IV miejsce II

17 17 14 Coca Cola Cup kraj Coca Cola drużyna PG Sebastian Fedecki I w I etapie turnieju 1 2 Indywidualne biegi przełajowe gmina Zespół Szkół w Gorzowie Gimnazjum nr 2 Chełmek uczeń kl. V Indywidualne biegi przełajowe powiat powiat uczeń kl. IG 3 piłka ręczna dziewcząt gmina SZS Chełmek piłka koszykowa dziewcząt gmina Gimnazjum nr 2 Chełmek mini piłka ręczna dziewcząt gmina SZS Chełmek indywidualne biegi przełajowe Indywidualne biegi przełajowe indywidualne biegi przełajowe 9 piłka nożna halowa gmina gmina drużyna - dziewczyny z drużyna - dziewczyny z drużyna - dziewczyny ze szkoły podstawowej udział w powiecie gmina uczeń kl. V udział w powiecie gmina uczeń kl. IIG udział w powiecie gmina uczeń kl. IIG drużyna - chłopcy z 10 mini koszykówka gmina gmina chłopcy z SP 11 mini koszykówka powiat powiat 12 koszykówka gmina gmina 13 koszykówka powiat powiat 14 koszykówka finał powiat powiat 15 mini koszykówka finał powiat powiat Turniej o Puchar Prezesa Klubu Sportowego NIWA w Oświęcimiu - Mini 16 Koszykówka finał powiatu powiat drużyna - chłopcy z SP drużyna - chłopcy z drużyna - chłopcy z drużyna - chłopcy z drużyna - chłopcy z SP drużyna chłopcy SP Gabriela Helbin Gabriela Helbin Gabriela Helbin Gabriela Helbin Gabriela Helbin Radosław Gąska Radosław Gąska Radosław Gąska Radosław Gąska Radosław Gąska Radosław Gąska Radosław Gąska Radosław Gąska Radosław Gąska Radosław Gąska Radosław Gąska w gminie, udział w powiecie udział w powiecie II w gminie II w gminie II w gminie w gminie, udział w powiecie I w gminie, udział w powiecie I w gminie, udział w powiecie I w gminie w gminie powiat awans do finału powiatowego w gminie I powiat, awans do finału powiatowego II w powiecie I w powiecie 1 powiatowe biegi przełajowe Zespól Szkół w Bobrku gminny SZS Oświęcim Zabawska Kinga I

18 18 2 Kapela Katarzyna I 3 Dziędziel Daniela II 4 Dulęba Magdalena II 5 Szendera Paulina III 6 Chylaszek Kamil III 7 Kozłowska Klaudia III 8 powiatowe biegi przełajowe powiatowe MSZS Kraków Gulęba Magdalena V 9 halowa piłka nożna powiatowe dziewczęta Vice mistrz 10 piłka koszykowa powiatowe dziewczęta III 11 piłka koszykowa dziewcząt powiatowe półfinał dziewczęta I 12 piłka koszykowa dziewcząt gminne dziewczęta I 13 halowa piłka nożna gminne dziewczęta I 14 piłka koszykowa chłopców gminne chłopcy II 15 halowa piłka nożna gminne chłopcy II 16 piłka nożna gminne chłopcy II 17 turniej piłkarski gminne chłopcy II VII Programy realizowane przez szkoły Szkoły w Gminie Chełmek brały udział i współpracowały przy realizacji następujących programów: program wychowawczy szkoły, Eliminacje do programu DIAMENT, program pomocy EURO SIEROTOM, Przeciw agresji program profilaktyki zachowań, Bezpieczna Szkoła - program ogólnopolski, Trzymaj formę - program zdrowotny realizowany przy współpracy z SANEPiD- em, Małopolski Rok Przedszkolaka, Plan promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej, Mieć wyobraźnię miłosierdzia, Wypadki na drogach porozmawiajmy, Bezpieczna droga dziecka do szkoły program we współpracy z Policją, Program Edukacji Ekologicznej EKOPRZYJACIEL,

19 Dziecko bezpieczne w swoim środowisku - program dla przedszkolaków, obchody Dnia Ziemi - zielony marsz ekologiczny ulicami miasta, Już pływam - nauka pływania, Szklanka mleka - przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego, Owoce w szkole, Radosna szkoła wyposażenie szkół pomoce dydaktyczne. konkursy przedmiotowe, programy naprawcze dotyczące podniesienia wyników nauczania, imprezy szkolne i środowiskowe ( Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dni Chełmka). Poniżej przedstawiono opis kilku głównych programów, realizowanych w szkołach w roku szkolnym 2009/2010. Już pływam. Gmina Chełmek pozyskała środki finansowe w wysokości zł z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zajęć rekreacyjno- sportowych dla dzieci w formie nauki pływania w ramach realizacji programu Już pływam. Całkowity koszt realizacji programu wyniósł zł a kwota zł została dołożona z budżetu Gminy. Radosna Szkoła. Wszystkie szkoły Gminy Chełmek otrzymały środki finansowe na wyposażenie miejsc zabaw dla najmłodszych uczniów w pomoce dydaktyczne. Zostaną zakupione m.in. akcesoria sportowe do gier i zabaw, zestawy ruchowe, piłki, materace, przeszkody, tunele, maty piankowe, duże piankowe figury geometryczne, klocki logiczne, gry dydaktyczne, gry zręcznościowe, układanki, klocki konstrukcyjne, labirynty, książeczki do czytania. Wartość wszystkich zakupionych pomocy wyniesie zł. Gmina w ramach rzeczowego wkładu własnego zapewniła przygotowanie sal w szkole z przeznaczeniem na miejsce zabaw. Owoce w szkole i Szklanka mleka. W szkołach realizowany jest program Agencji Rynku Rolnego Owoce w szkole. W ramach programu uczniowie nieodpłatnie otrzymują jednorazowo porcję, składającą się z wybranego produktu owocowego i warzywnego. Kolejnym programem jest Szklanka mleka - zapewniającym codzienne wypicie za darmo kartonika mleka białego, a za niewielką dopłatą mleka smakowego. Program Diament. Wszystkie szkoły przystąpiły do programu wspierającego uczniów zdolnych, który ma na celu wyłonienie uczniów bardzo zdolnych i specjalną pomoc dla nich. Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy projekt realizowany przez SZS P nr 2 w Chełmku i SZS w Gorzowie, finansowany ze środków UE. Opiera się na Teorii Wielorakich Inteligencji i jest skierowany do najmłodszych uczniów w klasach I III. Główna idea tego programu skupia się wokół stwierdzeń, że każde dziecko ma prawo być zdolne i mądre oraz, że jakość pierwszych edukacyjnych doświadczeń ma kapitalne znaczenie dla dalszej kariery szkolnej i życiowej dziecka. W tych dwóch zespołach prowadzone są dodatkowe zajęcia, pozyskano również nowe pomoce dydaktyczne. Wiele z tych programów jest z powodzeniem kontynuowanych w bieżącym roku szkolnym. VIII Projekty unijne i pozyskiwanie środków z zewnątrz 1. Projekty unijne Szkoła na 6 W roku szkolnym 2009/2010 szkoły realizowały drugą część projektu pozyskującego środki unijne na zajęcia pozalekcyjne Szkoła na 6. Projekt został napisany przez przedstawicieli szkół. Jest realizowany od września Projekt Szkoła na 6 kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Chełmek. W założeniach projektu ujęto 8176 godzin zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w formie warsztatowej, skupiając się na kluczowych problemach, z którymi borykają się uczniowie oraz poszerzeniu ich zainteresowań i predyspozycji, stwarzając przy tym warunki do ogólnego rozwoju edukacyjno zawodowego, wykorzystując nowoczesne pomoce 19

20 dydaktyczne i multimedialne. W ramach zadań projektowych realizowane są warsztaty humanistyczne, matematyczne, językowe - Poliglota, teatralne, koło przyjaciół przyrody, informatyczne, wyrównawcze zajęcia edukacyjne dla klas I-III szkoły podstawowej, zajęcia z logopedą i psychologiem, szkolne ośrodki kariery. W ramach poszczególnych zajęć dodatkowo organizowane są ciekawe wycieczki, wyjazdy o charakterze edukacyjnym i obóz językowy nad morzem. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych godzin zajęć przedstawia tabela. 20 Tab nr 11 Szczegółowe zestawienie zrealizowanych godzin Nr zadania 2 Nazwa zajęć warsztatowych Rozwijanie nowoczesnej myśli matematycznej - warsztaty 3 Kraina myśli słowem opisana warsztaty humanistyczne 4 Poliglota warsztaty językowe( j. niemiecki i angielski) 5 Koło przyjaciół przyrody 6 Informatyka kluczem do współczesnego świata Wyrównawcze zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I-III 7 szkoły podstawowej 8 Interpretacje warsztaty teatralne 9 Warsztaty z logopedii i oligofrenopedagogiki 10 Świadomy wybór przyszłości szkolne ośrodki kariery Zajęcia z psychologiem i pedagogiem- wspieranie 11 rozwoju uczniów ze szczególnymi potrzebami Liczba zrealizowanych godzin 4088 godzin zrealizowanych w roku szkolnym 2009/2010 we wszystkich zadaniach Projekt realizowany był od r. do r. Wartość projektu wyniosła ,36 zł. Główny cel projektu zakładał wyrównywanie szans edukacyjnych i pobudzenie aspiracji uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Chełmek oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych. W ramach projektu, oprócz setek godzin zajęć dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zorganizowano 5 olimpiad gminnych: j. angielski, j. niemiecki, globtroter, matematyka, humanistyczna. Koordynatorzy szkolni projektu Szkoła na 6 dbali, aby jego realizacja przebiegała w sposób prawidłowy. Każdy zespół szkół w gminie miał swojego koordynatora. Byli nimi: - Małgorzata Wójtowicz - SZS nr 1 w Chełmku, - Joanna Czarnota - SZS-P nr 2 w Chełmku, - Ewa Gwóźdź - SZS Bobrek, - Agnieszka Kajdas - SZS Gorzów. Zadania jakimi się zajmowali, obejmowały całokształt poczynań, rozliczeń, kontrolę i wszelką pomoc realizatorom zajęć warsztatowych-nauczycielom oraz beneficjentom ostatecznym uczniom. Nad całością działań nauczycieli i koordynatorów czuwał kierownik projektu - Pan Sławomir Włodarz, a nad sprawami promocji i ewaluacji działań projektowych - Pan Bogdan Kowalczyk. Wszystkie zamierzenia programu zostały pomyślnie zrealizowane, stanowiąc podstawę do dalszych działań w kolejnym roku. Rodzice uczniów podeszli do zaoferowanej pomocy i różnorodnej oferty zajęć w sposób dojrzały i wyrazili zgodę na uczestnictwo swoich pociech

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA LATA 2015-2020

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA LATA 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA LATA 2015-2020 Wodzisław Śląski, czerwiec 2015 /projekt do konsultacji / 0 Spis treści I. Wprowadzenie.... 2 II. Organizacja prac.... 3 III. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Kętrzynie Kętrzyn 2014 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo