I Priorytety polityki oświatowej Gminy Chełmek. II Zadania samorządu. III Stan istniejący sieć szkolna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Priorytety polityki oświatowej Gminy Chełmek. II Zadania samorządu. III Stan istniejący sieć szkolna"

Transkrypt

1 1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chełmek, z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów przeprowadzonych na zakończenie szkoły za rok szkolny 2009/2010 I Priorytety polityki oświatowej Gminy Chełmek Głównym celem polityki oświatowej Gminy Chełmek jest wysoka jakość kształcenia i zapewnienie uczniom jak najlepszego startu do szkół ponadgimnazjalnych oraz zdobycie jak najlepszego wykształcenia lub potrzebnego na rynku zawodu. II Zadania samorządu Zadania samorządu lokalnego, zgodnie z kompetencjami w zakresie oświaty, to: 1. odpowiedzialność za działalność szkoły lub placówki, w szczególności: zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 2. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, 3. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki, 4.wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. Ważnym zadaniem samorządu lokalnego jest także wpływanie - za pomocą dostępnych instrumentów prawnych i finansowych - na: - jakość kształcenia w szkołach, między innymi poprzez doskonalenie nauczycieli i kadry kierowniczej, jak i rozwijanie tzw. partnerstwa edukacyjnego - stworzenie długofalowego planu działań w oświacie, dostosowanego do potrzeb społeczności gminy Chełmek, - poprawę jakości pracy szkół poprzez włączenie w proces rozwoju oraz decydowania, - zainteresowanie lokalnej społeczności problematyką jakości oświaty, wprowadzenie definicji i kryteriów jakości pracy szkoły, - budowę wokół problemów oświaty i szkół szeroko rozumianego wsparcia społecznego. III Stan istniejący sieć szkolna W roku szkolnym 2009/2010 nie zmieniano sieci szkół. Podobnie jak w poprzednim roku naukę prowadzi się w 4 zespołach.

2 2 IV Stan istniejący organizacja zespołów Tab nr 1 Organizacja zespołów LP Wyszczególnienie Liczba uczniów Liczba oddziałów 1 Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 2 w Chełmku w tym: Przedszkole Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum Zespół Szkół nr 1 w Chełmku w tym: Przedszkole Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum Zespół Szkół w Bobrku w tym: Przedszkole Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum Zespół Szkół w Gorzowie w tym: Przedszkole Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum Gmina Razem w tym: Przedszkola Szkoły Podstawowe Gimnazja Do przedszkoli w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało 364 dzieci, czyli o 13 więcej niż w poprzednim roku, do szkół podstawowych 719 czyli o 20 uczniów mniej, a do gimnazjów 418 uczniów czyli o 10 uczniów mniej. W roku szkolnym 2010/2011 notuje się również spadek uczniów szkół a wzrost liczby dzieci w przedszkolach. Utworzono 2 nowe dodatkowe oddziały. Średnia liczba uczniów na oddział wyniosła 22 uczniów. Tak więc, w szkołach mamy 30 uczniów mniej a przedszkolach o 13 więcej. Powoduje to zmniejszenie subwencji a wzrost kosztów własnych Gminy niezbędnych do prowadzenia oświaty. Zdecydowana większość uczniów pochodzi z terenu Gminy. Na jeden oddział przypada 22, 07 ucznia. Natomiast zatrudnienie nauczycieli i pracowników przedstawia tab. Nr 2 Tab nr 2 Stan zatrudnienia w roku szkolnym 2009/2010 Nauczyciele Administracja Obsługa Gmina razem LP Wyszczególnienie etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby 1 2 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Chełmku 57, , ,56 91 Zespół Szkół nr 1 w Chełmku 26, ,5 9 37,89 46

3 Powierzchnia budynków w m 2 Powierzchnia terenów zielonych w m Zespół Szkół w Bobrku 17, , Zespół Szkół w Gorzowie 16, ,5 4 5,5 7 24, Gmina Razem 118, , , , W gminie zatrudnionych jest 202 osób pracujących w szkołach, z czego 140 to nauczyciele, 14 administracja i 48 obsługa. Na jeden etat nauczycielski przypada 12,7 ucznia. Obowiązek szkolny realizowany jest prawie w 100%. Postępowania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów gimnazjów prowadzone były wobec 1 osoby. V Baza oświatowa Baza oświatowa w gminie to 5 budynków o łącznej powierzchni 22041,92m2 oraz tereny zielone o pow. ponad 18407m 2. W budynkach znajdują się 63 sale lekcyjne, 7 sal gimnastycznych oraz 6 pracowni komputerowych. Szczegółowe zestawienie zawiera tab. nr 3. Tab nr 3 Stan bazy oświatowej w roku szkolnym 2009/2010 Ilość pomieszczeń Pracownie LP Wyszczególnienie Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 1 w Chełmku Zespół Szkół nr 1 2 w Chełmku Sale lekcyjne komputerowe językowa Sale gimnastyczne Świetlice Stołówki , Zespół Szkół w Bobrku Zespół Szkół w Gorzowie 1.268, Gmina Razem 22041, Budynki są oddane dyrektorom w trwały zarząd i dyrektorzy są odpowiedzialni za stan techniczny obiektów. Baza oświatowa jest bogato wyposażona; w szkołach znajduje się 161 komputerów, z czego 124 to komputery uczniowskie, 16 projektorów multimedialnych, 23 odtwarzacze DVD lub VHS, 8 urządzeń kserujących, 20 kamer. W bibliotekach znajduje się ponad tomów.

4 4 Tab nr 4 Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne Ilość Komputery LP Wyszczególnienie ogółem w tym ucznio wskie Projektory multimedi alne Rzutniki Odtw DVD, VHS Ksero Kamery monitoru jące Wolu miny 1 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Chełmku Zespół Szkół nr 1 w Chełmku Zespół Szkół w Bobrku Zespół Szkół w Gorzowie Gmina Razem Remonty i inwestycje przeprowadzone w szkołach w roku szk.2009/2010 przedstawia tabela nr 5 Tab nr 5 Inwestycje i remonty Wyszczególnienie Inwestycje remonty Kwota SZS nr 1 w Chełmku INWESTYCJE Zakup ksero 6966,2 RAZEM INWESTYCJE 6966,2 REMONTY Wymiana wykładzin w salach lekcyjnych Wymiana lamp w salach lekcyjnych 4980 Wykonanie posadzki w sali lekcyjnej 2200 Naprawa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego 3250 Kapitalny remont pomieszczenia kotłowni i przyległych 11000,74 Remont parkietu na małej sali gimnastycznej 5374,48 Wymiana pompy cyrkulacyjnej 900 Naprawa rynien 915 Wymiana zaworów w kotłowni 1200 Naprawa okien 488 Naprawa wymiennika kotła 337,41 RAZEM REMONTY 41945,63 RAZEM INWESTYCJE I REMONTY 48911,83

5 5 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Chełmku Zespół Szkół BOBREK Zespół Szkół w Gorzowie Gmina Razem INWESTYCJE zakup kserokopiarki 7000 RAZEM INWESTYCJE 7000 REMONTY Malowanie pomieszczeń Remont dachów i orynnowania Wymiana okien i drzwi Remonty kanalizacji 2900 Remont instalacji elektrycznej 4900 Remont chodników i nawierzchni 4100 RAZEM REMONTY RAZEM INWESTYCJE I REMONTY INWESTYCJE 0 REMONTY Wymiana opraw oświetleniowych 1078,79 naprawa instalacji elektrycznej 285,05 przegląd i konserwacja ksero 1128,50 naprawa bramy 219,60 remont instalacji wodnej 472,99 przebudowa sieci ciepłowniczej 4000,00 wymiana termostatu w bojlerze 68,00 podłączenie sterownika temperatury na Sali gimnastycznej 1101,00 konserwacja i przegląd gaśnic i hydrantów 268,40 naprawa, remont kominów 8737,88 wymiana bram i bramek wejściowych do szkoły 12500,00 wymiana drzwi wejściowych szkoły 5957,42 remont Sali komputerowej 8500,00 malowanie Sali komputerowej 1254,16 naprawa rynien 4200,46 wymiana drzwi 3580,78 RAZEM REMONTY 53353,03 RAZEM INWESTYCJE I REMONTY 53353,03 INWESTYCJE - kserokopiarka 6992,06 RAZEM INWESTYCJE 6992,06 REMONTY remont korytarza i sal, 30351,51 doprowadzenie ciepłej wody 6100 roboty malarskie i brukarskie 732 RAZEM REMONTY 37183,51 RAZEM INWESTYCJE I REMONTY 44175,57 RAZEM INWESTYCJE ,26 RAZEM REMONTY ,17 RAZEM INWESTYCJE I REMONTY ,43

6 Na remonty przeznaczono kwotę ,43 zł i zrealizowano wszystkie najważniejsze potrzeby szkół. Tab. nr 6 Pomoce dydaktyczne zakupione przez szkoły L.p Wyszczególnienie Pomoce dydaktyczne Kwota 1 Sprzęt sportowy 4840 książki 2180 zabawki-przedszkole 1030 Zespół plansze dydaktyczne 1890 Szkolno Przedszkolny mapy 650 nr 2 w Chełmku przyrządy do pracowni 830 ekran elektryczny 1440 pozostałe pomoce Zespół Szkół nr 1 w Chełmku Zespół Szkół w Bobrku Razem Radosna Szkoła Książki do biblioteki 3566,83 Laptopy na informatykę 4347 Zabawki do przedszkola 2785,8 Piłki na lekcje w-f 1000 Mapy ścienne historyczne 410,12 Prenumerata 36 Pomoce dydaktyczne na świetlicę 1749,6 Plansze interaktywne 438 Razem 26313,35 zakup książek 18,80 zakup komputerów 3149,98 zakup laptopa 1400,00 zakup ekranów multimedialnych 1084,58 zakup instrumentów muzycznych 611,00 pomoce naukowe dla dzieci przedszkolnych 600,00 zakup prenumerat 1945,46 pomoce dydaktyczne dla nauczycieli 258,00 Razem 9067,82 pomoce do W-F 1499,95 mapy 200 szyny do siatki 671 Zespół książki 519,89 Szkół w Gorzowie prenumeraty 2225,77 mikroskopy 940 pozostałe 2345,48 Razem 8402,09 5 Gmina Razem 57263,26 6

7 7 Szkoły zakupiły łącznie pomoce naukowe na kwotę ,26 zł. Szkoły pozyskały także środki pozabudżetowe głównie od Rad Rodziców. Tab nr 7 Środki pozabudżetowe pozyskane przez szkoły Wyszczególnienie Pozyskane środki pozabudżetowe Kwota Zespół Szkół w Bobrku Zespół Szkół w Gorzowie SZS nr 1 w Chełmku Zespoł Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Chełmku pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw zakupione w ramach programu rządowego 4458,00 "Radosna Szkoła" 1% Stowarzyszenie Pomocy Szkole 2080,00 "Małopolska" RAZEM 6538,00 Radosna Szkoła-środki otrzymane i wydatkowane 4943,00 Odszkodowania PZU - środki otrzymane i częściowo wydatkowane 29094,18 RAZEM 34037,18 Rada Rodziców: Rada rodziców malowanie sali lekcyjnej 800,00 zakup laptopów na zajęcia z informatyki 3000,00 RAZEM 3800,00 odszkodowanie z PZU na prace remontowe 21800,00 wyposażenie placu zabaw w przedszkolu - Południowy Koncern Węglowy 8400,00 remont chodnika - Rada Rodziców ok.7000 Program Radosna Szkoła 11987,00 malowanie Sali w szkole - rodzice 2500,00 remont i wyposażenie biblioteki w szkole (regały i telewizor) - rodzice 3500,00 RAZEM 55187,00 GMINA RAZEM 99562,18

8 8 Środki przeznaczone na płace w oświacie Tab nr 8 Zestawienie wynagrodzeń nauczycieli i pracowników Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń ogółem (I+II+III+IV) ,57 I. Wynagrodzenia nauczycieli ,85 w tym: wynagrodzenie zasadnicze ,73 dodatek za wysługę lat ,56 wynagrodzenie za czas choroby ,37 wynagrodzenie z tytułu godzin ponadwymiarowych ,98 wynagrodzenia za doraźne zastępstwa ,88 wychowawstwo klasy ,51 opiekun stażu 9 805,81 dodatki motywacyjne ,29 dodatki funkcyjne ,67 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,97 dodatek wiejski ,20 dodatek mieszkaniowy ,88 metodycy ,00 zasiłek na zagospodarowanie 1 962,00 nagrody dla nauczycieli ,80 odprawy emerytalne 0,00 nagrody jubileuszowe ,98 umowa zlecenie BHP 7 583,33 II. Wynagrodzenia innych pracowników OGÓŁEM ,42 w tym: nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami ,00 odprawy emerytalne 0,00 nagrody jubileuszowe ,41 III.ZUS PRACODAWCY (od I + II) ,46 IV. FUNDUSZ PRACY (od I + II) ,84 Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty 1 782,94 Średnie wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego 3 082,02 Średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego 3 884,33 Średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego 4 849,00 Mimo spadku liczby uczniów notuje się wzrost środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników - kwota wynosi obecnie ,57 zł.

9 Poniżej przedstawiono wzrost nakładów na oświatę w Gminie w latach Widać wyraźnie wzrost nakładów własnych Gminy i wzrost subwencji pomimo spadku liczby uczniów. Wykres przedstawiający wzrost nakładów na oświatę w latach , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, r r r r. budżet na 2010 r. Subwencja oświatowa Środki własne Gminy VI Osiągnięcia uczniów 1. Osiągnięcia uczniów w konkursach i przeglądach Wszystkie szkoły i przedszkola biorą udział w konkursach i przeglądach organizowanych przez kuratorium oraz inne instytucje i osiągają sukcesy na różnych szczeblach. Osiągnięcia zestawione są w tabeli nr 9 zgodnie z wykazem podanym przez dyrektorów szkół. Tab nr 9 Ważniejsze osiągnięcia uczniów w konkursach i przeglądach w Gminie Chełmek LP Nazwa konkursu zasięg (kraj, woj., pow, gminny) organizator Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko nauczyciela Osiągnięcia Zespół Szkół nr 1 w Chełmku 1 Przegląd Twórczości Artystycznej kraj LCK Libiąż Izabela Pawluśkiewicz Agnieszka Mucha 2 Małopolski Konkurs Języka Polskiego województwo Małopolskie Kuratorium Oświaty Patrycja Bunalska Magdalena Obrzud laureat 3 Małopolski Konkurs Informatyczny województwo Małopolskie Kuratorium Oświaty Piotr Adryan Małgorzata Wójtowicz laureat

10 Małopolski Konkurs Języka Angielskiego Ogólnopolski Konkurs "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" kraj Ogólnopolski Konkurs "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" kraj województwo Małopolskie Kuratorium Oświaty Michał Suski Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych "Delta" w Płocku Jakub Fidyt Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych "Delta" w Płocku Kamil Babiuch Renata Dębska- Konik Beata Pawluśkiewic z Beata Pawluśkiewic z udział w etapie rejonowym udział w etapie rejonowym udział w etapie rejonowym Konkurs Oxford Test Historia Plus kraj Oxford Educational Sp. z o.o. Judyta Mazurkiewicz Konkurs "Asy z trzeciej klasy" powiat SP w Brzeszczach Konrad Piwowarczyk Konkurs Wiedzy Pożarniczej gmina Gmina Karol Cupiał Muzeum Żup Konkurs na Krakowskich w Weronika najpiękniejszą pisankę kraj Wieliczce Znaleźniak Konkurs plastyczny "Boże Narodzenie" gmina MOKSiR Chełmek Patrycja Morawiec Konkurs plastyczny "Boże Narodzenie" gmina MOKSiR Chełmek Patrycja Nycz Konkurs plastyczny "Boże Narodzenie" gmina MOKSiR Chełmek Izabela Baran Konkurs plastyczny "Boże Narodzenie" gmina MOKSiR Chełmek Konkurs na grafikę i rzeźbę o tematyce muzycznej kraj Muzeum Okręgowe w Lesznie Aleksandra Chacuś Izabela Pawluśkiewicz Małgorzata Piwowarczyk Agata Juszyńska Katarzyna Żołdak Agata Juszyńska Agnieszka Mucha Agnieszka Mucha Agnieszka Mucha Agnieszka Mucha Agnieszka Mucha laureat I stopnia z wyróżnienim udział w etapie rejonowym I I laureatka Małopolski przegląd twórczości dzieci i 16 młodzieży "Triada 2010" wojewódzki MDK w Krakowie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku 1. 2 Stypendiada wczesnoszkolna "Tradycje świąteczne i noworoczne. Hej, kolęda, kolęda". kraj Firma edukacyjna "Orzeł" I Oddział w Skierniewicach Izabela Pawluśkiewicz Natalia Legut Mateusz Małecki Mateusz Olszak Oliwia Gleba Weronika Śniadek powiat NDK Oświęcim Natalia Legut 3 "Boże Narodzenie" gmina MOKSiR Chełmek Magdalena Kurdziel Agnieszka Mucha mgr Karolina Zamarlik mgr Ewa Raczek mgr Ewa Raczek mgr Grażyna Szyjka mgr Grażyna Szyjka mgr Karolina Zamarlik mgr Łucja Dydyńska I praca na wystawie w MDK Oświęcim

11 11 4 "Bajkowe place zabaw" powiat Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" 5 "Asy z Trzeciej Klasy" gmina SZS Bobrek 6 "Kangurek i kangur 2010" Konkurs międzynarodowy kraj 7 "Asy z Trzeciej Klasy" powiat 8 "Jak bawimy się wspólnie z rodzicami" - plastyczny gmina Towarzystwo Upowszechniania wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu Zespół nauczycieli Brzeszcze oświęcim Przedszkole Samorządowe nr 2 w Chełmku 9 "Boże Narodzenie" gmina MOKSiR Chełmek 10 "Gminny konkurs wiedzy starożytnej: Veni, vidi, vici" gmina SZSP nr 2 Chełmek 11 "Jesienne nastroje" gmina SZS Bobrek 12 "Zdolny przedszkolak" gmina Przedszkole Samorządowe nr 2 w Chełmku Patrycja Witkowska Natalia Legut Jennifer Majer Mateusz Małecki Krzysztof Szczupak Natalia Legut Mateusz Olszak Mateusz Małecki mgr Ewa Raczek mgr Karolina Zamarlik mgr Karolina Zamarlik mgr Ewa Raczek mgr Karolina Zamarlik mgr Karolina Zamarlik mgr Ewa Raczek mgr Ewa Raczek Mateusz mgr Ewa Małecki Raczek mgr Violetta Justyna Legut Łopuszyńsk a Małgorzata Legut Jakub Hutniczak Szymon Dębski Emilka Jachna Kacper Kulikowski Olga Koneczna mgr Anna Fornal Danuta Adamczyk, mgr Jolanta Wolna mgr Dorota Pawlak mgr Dorota Szklarczyk mgr Dorota Pawlak mgr Dorota Szklarczyk mgr Renata Zielińska Julia Maślona mgr Renata Zielińska K. Miłak E. Jachna K. Kulikowski Adela Bisaga mgr Dorota Pawlak mgr Dorota Szklarczyk mgr Renata Zielińska w Gminie Chełmek I w Gminie Chełmek uczniowie zakwalifikowali się do Etapu Powiatowego laureat konkursu I

12 Małopolski konkurs przedmiotowy Wiem więcej rejon Kuratorium Oświaty Małopolski konkurs przedmiotowy z Informatyki rejon Kuratorium Oświaty Małopolski konkurs przedmiotowy z Języka Polskiego województwo Kuratorium Oświaty Małopolski konkurs przedmiotowy z Historii rejon Kuratorium Oświaty Małopolski konkurs przedmiotowy Biblijny rejon Kuratorium Oświaty Powiatowy Konkurs Ortograficzny powiat OCK Ogólnopolski Konkurs Dzieje Oręża Polskiego. rejon konkurs 30 rocznica powstania Solidarności i NZS w Małopolsce. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Oxford Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur województwo IPN międzynarod owy międzynarod owy Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Edi ogólnopolski EDI ogólnopolski konkurs z matematyki Pingwin ogólnopolski EDI ogólnopolski konkurs z j. angielskiego Pingwin ogólnopolski EDI wyd. OXFORD wyd. OXFORD K. Baranowska Dominika Radziun Dominika Radziun, Mateusz Kosowski Dominika Radziun Dominika Radziun Krzysztof Gomółka, Joanna Góźdź Dominika Radziun D. Radziun, Piotr Czuba, K. Mazur Aleksandra Szklarczyk, Karolina Czeszek, Katarzyna Mazur Krzysztof Gomółka Krzysztof Gomółka Krzysztof Gomółka Krzysztof Gomółka Krzysztof Gomółka konkurs j. angielskiego Fox ogólnopolski Krzysztof Gomółka Gminny Konkurs Globtrotera gmina zespoły szkół Paulina Zajas Gminny Konkurs Justyna Globtrotera gmina zespoły szkół Kondzielnik Gminny Konkurs Krzysztof Globtrotera gmina zespoły szkół Gomółka Międzynarodowy Konkurs międzynarod Mateusz Matematyczny Kangur. owy Kosowski mgr Dorota Pawlak mgr Dorota Szklarczyk Zbigniew Krawczyk Aneta Kowalczyk Bogusława Opala ks. Dariusz Burda Aneta Kowalczyk Bogusława Opala Bogusława Opala Daria Nowak Daria Nowak Daria Nowak Daria Nowak Agnieszka Jasińska Agnieszka Jasińska Anna Grochal Anna Grochal Anna Grochal udział w etapie rejonowym udział w etapie rejonowym finalistka etapu wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego udział w etapie rejonowym udział w etapie rejonowym finalistka udział w etapie rejonowym finalistki konkursu laureat IV stopnia bardzo dobry wynik II II IX miejsce wynik dobry I II

13 Gminna Olimpiada Humanistyczna gmina zespoły szkół Paulina Zajas Gminny Konkurs Ortograficzny gmina zespoły szkół Auschwitz moja ziemia. powiat powiat Szkoła nie z tej Ziemi podróże marzeń. Zespół Szkół w Libiążu Zespół Szkół w Libiążu Gminny Festiwal Nauki Osiągnięcia świata starożytnego. gmina doradcy metodyczni Justyna Ryszka Roksana Butryn uczniowie uczniowie Kamil Czechowicz, Katarzyna Matysik, Ogólnopolski Konkurs Weronika Matematyczny Oxford ogólnopolski wyd. OXFORD Ważna Zespół Szkół w Gorzowie Gabriela Gwiżdż,Kamil Linchard, Dominik Gminny Konkurs Toporek, Daria Matematyczny Krawczyk,Kinga "Matematyka SZS Nr 1 w Rybak,Przemek przyjacielem sportu" gmina Chełmku Rożniewski IV Małopolski Konkurs Ekologiczny dla dzieci "Małopolska dla środowiska" Konkurs plastyczny Gazety Krakowskiej i Kuratorium Oświaty "Moja droga do szkoły" województwo województwo województwo Kuratorium Oświaty, Gazeta Krakowska Paulina Górczyńska Mąsior Powiatowy konkurs plastyczny "Utrzymuj czystość-myj rece" powiat MDK Oświęcim Mariusz Kciuk Powiatowy konkurs "Asy z 3 klasy" gmina powiat Krzysztof Buchta Gminna olimpiada humanistyczna gmina "Szkoła na 6" Gminna olimpiada GLOBTROTERA gmina "Szkoła na 6" Kamila Skotarska Monika Palka, Kinga Rybak, Przemek Rożniewski Gminna olimpiada matematyczna gmina "Szkoła na 6" Paweł Domagała Gminna olimpiada matematyczna gmina "Szkoła na 6" Ogólnopolski Konkurs wiedzy o II wojnie światowej ogólnopolski ogólnopolski Paulina Górczyńska Paweł Domagała, Przemek Rożniewski, Ewa Stanek,Natalia Piotrowicz Bogusława Opala I stopnia Renata Księżarczyk Bogusława Opala Barbara Kobyłczyk Agnieszka Kajdas Ewa Kustra- Potoczna Agata Dulęba Katarzyna Wojtyczko Katarzyna Wojtyczko Monika Matejek- Basoń Ewa Kustra- Potoczna Beata Babiuch Beata Babiuch Katarzyna Białas- Szafraniec laureaci I, II i III stopnia nagroda nagroda Nagroda I w gminie, udział w powiecie II SP I SP II G II SP Nagroda Dyplom laureata

14 Konkurs "Losy dalekich i bliskich" ogólnopolski ogólnopolski Joanna Palka Zespół Szkół w Bobrku konkurs plastyczny "Bajkowe place zabaw powiatowy Gminny konkurs z języka niemieckiego w ramach projektu szkoła na 6 gminny Szkoła na 6 Gminny konkurs z języka niemieckiego w ramach projektu szkoła na 6 gminny Szkoła na 6 Międzyszkolny konkurs Interpretacji Poezji Niemieckojęzycznej gminny PZS nr 8 Katarzyna Białas- Szafraniec Stowarzyszenie Dolina Soły Konrad Nędza Zofia Cichy Patrycja Noworyta Magdalena Waliczek Kamila Idzik, Martyna Symula, Martyna Księżarczyk Małopolski Konkurs Historyczny dla Gimnazjum kuratorium Michał Sowa Kolasa Agnieszka Kolasa Agnieszka Kolasa Agnieszka Małgorzata Grabowska 3 1 miejsce 1 miejsce 2 miejsce praca przesłana na etap rejonowy 6 Gminna Olimpiada Humanistyczna gminny Szkoła na 6 Patrycja Mańkut, Gabriela Gucwa Małgorzata Grabowska 1 i 2 miejsce Gminny konkurs Ortograficzny gminny SZS Gorzów Patrycja Mańkut, Gabriela Gucwa Gminny konkurs z języka angielskiego w ramach projektu szkoła na 6 gminny Szkoła na 6 Michał Sowa Konkurs z języka angielskiego gminny Szkoła na 6 Gabriela Gucwa Małgorzata Grabowska Małgorzata Gołowieszko Małgorzata Gołowieszko 1 laureat, 1 3 miejsce 2 miejsce Eliminacje powiatowe i zakwalifikowanie do XVIII Ogólnopolskich Spotkań Recytatorów i Śpiewających Poezję "Amor sprawił" Powiatowy Konkurs Recytatorski "Muzyka słów ogólnopolski powiatowy Oświęcimskie Centrum Kultury Oświęcimskie Centrum Kultury Krzysztof Satała Krzysztof Satała Jolanta Czerw Jolanta Czerw uczestnik w spotkaniach ogólnopolsk ich 1 miejsce XI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Młodzieży Gimnazjalnej "W trosce o słowo prawdziwe" XI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Młodzieży Gimnazjalnej powiatowy wojewódzki Młodzieżowy Dom Kultury Oświęcim Dom Kultury w Trzebini Aleksandra Wabik Krzysztof Satała Gminna Olimpiada Humanistyczna gminny Szkoła na 6 Krzysztof Satała Małopolski Konkurs z języka polskiego dla Gimnazjalistów Powiatowy Konkurs "Hej kolęda kolęda" powiatowy Oświęcimskie Centrum Kultury Michał Sowa Sylwia Piątek, Aleksandra Dziędziel Jolanta Czerw Jolanta Czerw Jolanta Czerw Jolanta Czerw Joanna Krzyżak 2 miejsce praca przesłana na etap rejonowy 1 miejsce, 1 miejsce

15 15 17 Małopolski Festiwal Form Muzycznych "Talenty Małopolski 2010" powiatowy Oświęcimskie Centrum Kultury Sylwia Piątek Joanna Krzyżak Międzyszkolny konkurs "Kangur" Gminny konkurs matematyczny Gminny konkurs matematyczny krajowy gminny gminny Regionalne Stowarzyszenie "Kaganek" w Bielsku Białej SZS nr 1 w Chełmku SZS nr 1 w Chełmku Tomasz Gołowieszko, Martyna Symula Kamila Idzik Gabriela Gucwa Joanna Jedynak, Lidia Chowaniec Lidia Chowaniec Gabriela Gucwa, nagroda za najlepszy wynik w 2 miejsce 2 miejsce 2. Osiągnięcia sportowe uczniów Tab. 10 Ważniejsze osiągnięcia uczniów w zawodach sportowych Lp, Nazwa konkursu zasięg (kraj, woj, pow. gminny) organizator Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko nauczyciela Nazwa osiągnięcia (miejsce, ) 1 2 Indywidualne Biegi Przełajowe Indywidualne Biegi Przełajowe województwo województwo Zespół Szkół nr 1 w Chełmku Małopolski Związek Sportowy Drużynowe Biegi 3 Przełajowe gminny Chełmek Powiatowy Związek 4 Mini Piłka Ręczna powiatowy Sportowy 5 Piłka Ręczna powiatowy Turniej Tenisa Stołowego- Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego- powiatowy Maksymilian Paździor Ewa Patyk 2 miejsce Małopolski Związek Sportowy Bogdan Rola Ewa Patyk 68 miejsce Powiatowy Związek Sportowy Powiatowy Związek Sportowy uczniowie klas IV-VI Ewa Patyk 1 miejsce uczniowie klas V, VI Ewa Patyk 2 miejsce uczennice klas I- III Mariusz Janik 4 miejsce Piotr Witkowski Mariusz Janik 4 miejsce Indywidualny gminny Chełmek Michał Gurgul Mariusz Janik 1 miejsce Turniej Tenisa Stołowego- Indywidualny gminny Chełmek Patrycja Wróbel Mariusz Janik 1 miejsce Turniej Tenisa Stołowego- Drużynowy gminny Chełmek Turniej Tenisa Stołowego- Drużynowy gminny Chełmek Turniej Mini Piłki Siatkowej powiatowy Małopolski Związek Sportowy Michał Gurgul Piotr Witkowski Mariusz Janik 1 miejsce Patrycja Wróbel Katarzyna Kozłowska Mariusz Janik 1 miejsce gra drużynowa dziewczęta klas IV, V, VI Mariusz Janik 4 miejsce

16 16 12 Turniej Mini Piłki Siatkowej gminny Małopolski Związek Sportowy Powiatowy Związek 13 Turniej Piłki Siatkowej powiatowy Sportowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przechodni Dyrektora 14 MOKSIR gminny Chełmek gra drużynowa dziewczęta klas IV, V, VI Mariusz Janik 1 miejsce gra drużynowa dziewczęta klas I, II, III gimn Mariusz Janik 3 miejsce Piotr Witkowski Patrycja Wróbel Ewa Patyk zwycięstwo 1 Mistrzostwa Polski Juniorów w pływaniu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku kraj Marcin Potoczny 2 Tymbark Cup województwo województwo drużyna SP 3 Orange Cup województwo województwo drużyna SP 4 piłka nożna województwo województwo drużyna SP 5 piłka koszykowa województwo województwo drużyna SP 6 piłka siatkowa województwo województwo drużyna SP 7 tenis stołowy gmina MOKSiR drużyna SP 8 biegi województwo województwo drużyna SP 9 biegi województwo województwo drużyna SP 10 piłka ręczna chłopców województwo województwo drużyna PG 11 siatkówka chłopców województwo województwo drużyna PG 12 turniej piłki ręcznej powiat MDK Oświęcim drużyna PG 13 turniej siatkówki województwo OSiR Kęty drużyna PG Paweł Sidorowicz, Joanna Czarnota Paweł Sidorowicz, Joanna Czarnota Paweł Sidorowicz, Joanna Czarnota Paweł Sidorowicz, Joanna Czarnota Paweł Sidorowicz, Joanna Czarnota Paweł Sidorowicz, Joanna Czarnota Paweł Sidorowicz, Joanna Czarnota Paweł Sidorowicz, Joanna Czarnota Sebastian Fedecki Sebastian Fedecki Sebastian Fedecki Sebastian Fedecki awans do finału wojewódzkiego awans do finału wojewódzkiego awans do finałów rejonowych w piłce nożnej chłopców awans do finału powiatowego w koszykówce dziewcząt I w finałach powiatowych piłki siatkowej chłopców w tenisie stołowym o puchar MOKSiR-u I w powiatowych biegach przełajowych I, II i III miejsce w gminnych biegach przełajowych w powiecie IV miejsce II

17 17 14 Coca Cola Cup kraj Coca Cola drużyna PG Sebastian Fedecki I w I etapie turnieju 1 2 Indywidualne biegi przełajowe gmina Zespół Szkół w Gorzowie Gimnazjum nr 2 Chełmek uczeń kl. V Indywidualne biegi przełajowe powiat powiat uczeń kl. IG 3 piłka ręczna dziewcząt gmina SZS Chełmek piłka koszykowa dziewcząt gmina Gimnazjum nr 2 Chełmek mini piłka ręczna dziewcząt gmina SZS Chełmek indywidualne biegi przełajowe Indywidualne biegi przełajowe indywidualne biegi przełajowe 9 piłka nożna halowa gmina gmina drużyna - dziewczyny z drużyna - dziewczyny z drużyna - dziewczyny ze szkoły podstawowej udział w powiecie gmina uczeń kl. V udział w powiecie gmina uczeń kl. IIG udział w powiecie gmina uczeń kl. IIG drużyna - chłopcy z 10 mini koszykówka gmina gmina chłopcy z SP 11 mini koszykówka powiat powiat 12 koszykówka gmina gmina 13 koszykówka powiat powiat 14 koszykówka finał powiat powiat 15 mini koszykówka finał powiat powiat Turniej o Puchar Prezesa Klubu Sportowego NIWA w Oświęcimiu - Mini 16 Koszykówka finał powiatu powiat drużyna - chłopcy z SP drużyna - chłopcy z drużyna - chłopcy z drużyna - chłopcy z drużyna - chłopcy z SP drużyna chłopcy SP Gabriela Helbin Gabriela Helbin Gabriela Helbin Gabriela Helbin Gabriela Helbin Radosław Gąska Radosław Gąska Radosław Gąska Radosław Gąska Radosław Gąska Radosław Gąska Radosław Gąska Radosław Gąska Radosław Gąska Radosław Gąska Radosław Gąska w gminie, udział w powiecie udział w powiecie II w gminie II w gminie II w gminie w gminie, udział w powiecie I w gminie, udział w powiecie I w gminie, udział w powiecie I w gminie w gminie powiat awans do finału powiatowego w gminie I powiat, awans do finału powiatowego II w powiecie I w powiecie 1 powiatowe biegi przełajowe Zespól Szkół w Bobrku gminny SZS Oświęcim Zabawska Kinga I

18 18 2 Kapela Katarzyna I 3 Dziędziel Daniela II 4 Dulęba Magdalena II 5 Szendera Paulina III 6 Chylaszek Kamil III 7 Kozłowska Klaudia III 8 powiatowe biegi przełajowe powiatowe MSZS Kraków Gulęba Magdalena V 9 halowa piłka nożna powiatowe dziewczęta Vice mistrz 10 piłka koszykowa powiatowe dziewczęta III 11 piłka koszykowa dziewcząt powiatowe półfinał dziewczęta I 12 piłka koszykowa dziewcząt gminne dziewczęta I 13 halowa piłka nożna gminne dziewczęta I 14 piłka koszykowa chłopców gminne chłopcy II 15 halowa piłka nożna gminne chłopcy II 16 piłka nożna gminne chłopcy II 17 turniej piłkarski gminne chłopcy II VII Programy realizowane przez szkoły Szkoły w Gminie Chełmek brały udział i współpracowały przy realizacji następujących programów: program wychowawczy szkoły, Eliminacje do programu DIAMENT, program pomocy EURO SIEROTOM, Przeciw agresji program profilaktyki zachowań, Bezpieczna Szkoła - program ogólnopolski, Trzymaj formę - program zdrowotny realizowany przy współpracy z SANEPiD- em, Małopolski Rok Przedszkolaka, Plan promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej, Mieć wyobraźnię miłosierdzia, Wypadki na drogach porozmawiajmy, Bezpieczna droga dziecka do szkoły program we współpracy z Policją, Program Edukacji Ekologicznej EKOPRZYJACIEL,

19 Dziecko bezpieczne w swoim środowisku - program dla przedszkolaków, obchody Dnia Ziemi - zielony marsz ekologiczny ulicami miasta, Już pływam - nauka pływania, Szklanka mleka - przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego, Owoce w szkole, Radosna szkoła wyposażenie szkół pomoce dydaktyczne. konkursy przedmiotowe, programy naprawcze dotyczące podniesienia wyników nauczania, imprezy szkolne i środowiskowe ( Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dni Chełmka). Poniżej przedstawiono opis kilku głównych programów, realizowanych w szkołach w roku szkolnym 2009/2010. Już pływam. Gmina Chełmek pozyskała środki finansowe w wysokości zł z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zajęć rekreacyjno- sportowych dla dzieci w formie nauki pływania w ramach realizacji programu Już pływam. Całkowity koszt realizacji programu wyniósł zł a kwota zł została dołożona z budżetu Gminy. Radosna Szkoła. Wszystkie szkoły Gminy Chełmek otrzymały środki finansowe na wyposażenie miejsc zabaw dla najmłodszych uczniów w pomoce dydaktyczne. Zostaną zakupione m.in. akcesoria sportowe do gier i zabaw, zestawy ruchowe, piłki, materace, przeszkody, tunele, maty piankowe, duże piankowe figury geometryczne, klocki logiczne, gry dydaktyczne, gry zręcznościowe, układanki, klocki konstrukcyjne, labirynty, książeczki do czytania. Wartość wszystkich zakupionych pomocy wyniesie zł. Gmina w ramach rzeczowego wkładu własnego zapewniła przygotowanie sal w szkole z przeznaczeniem na miejsce zabaw. Owoce w szkole i Szklanka mleka. W szkołach realizowany jest program Agencji Rynku Rolnego Owoce w szkole. W ramach programu uczniowie nieodpłatnie otrzymują jednorazowo porcję, składającą się z wybranego produktu owocowego i warzywnego. Kolejnym programem jest Szklanka mleka - zapewniającym codzienne wypicie za darmo kartonika mleka białego, a za niewielką dopłatą mleka smakowego. Program Diament. Wszystkie szkoły przystąpiły do programu wspierającego uczniów zdolnych, który ma na celu wyłonienie uczniów bardzo zdolnych i specjalną pomoc dla nich. Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy projekt realizowany przez SZS P nr 2 w Chełmku i SZS w Gorzowie, finansowany ze środków UE. Opiera się na Teorii Wielorakich Inteligencji i jest skierowany do najmłodszych uczniów w klasach I III. Główna idea tego programu skupia się wokół stwierdzeń, że każde dziecko ma prawo być zdolne i mądre oraz, że jakość pierwszych edukacyjnych doświadczeń ma kapitalne znaczenie dla dalszej kariery szkolnej i życiowej dziecka. W tych dwóch zespołach prowadzone są dodatkowe zajęcia, pozyskano również nowe pomoce dydaktyczne. Wiele z tych programów jest z powodzeniem kontynuowanych w bieżącym roku szkolnym. VIII Projekty unijne i pozyskiwanie środków z zewnątrz 1. Projekty unijne Szkoła na 6 W roku szkolnym 2009/2010 szkoły realizowały drugą część projektu pozyskującego środki unijne na zajęcia pozalekcyjne Szkoła na 6. Projekt został napisany przez przedstawicieli szkół. Jest realizowany od września Projekt Szkoła na 6 kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Chełmek. W założeniach projektu ujęto 8176 godzin zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w formie warsztatowej, skupiając się na kluczowych problemach, z którymi borykają się uczniowie oraz poszerzeniu ich zainteresowań i predyspozycji, stwarzając przy tym warunki do ogólnego rozwoju edukacyjno zawodowego, wykorzystując nowoczesne pomoce 19

20 dydaktyczne i multimedialne. W ramach zadań projektowych realizowane są warsztaty humanistyczne, matematyczne, językowe - Poliglota, teatralne, koło przyjaciół przyrody, informatyczne, wyrównawcze zajęcia edukacyjne dla klas I-III szkoły podstawowej, zajęcia z logopedą i psychologiem, szkolne ośrodki kariery. W ramach poszczególnych zajęć dodatkowo organizowane są ciekawe wycieczki, wyjazdy o charakterze edukacyjnym i obóz językowy nad morzem. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych godzin zajęć przedstawia tabela. 20 Tab nr 11 Szczegółowe zestawienie zrealizowanych godzin Nr zadania 2 Nazwa zajęć warsztatowych Rozwijanie nowoczesnej myśli matematycznej - warsztaty 3 Kraina myśli słowem opisana warsztaty humanistyczne 4 Poliglota warsztaty językowe( j. niemiecki i angielski) 5 Koło przyjaciół przyrody 6 Informatyka kluczem do współczesnego świata Wyrównawcze zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I-III 7 szkoły podstawowej 8 Interpretacje warsztaty teatralne 9 Warsztaty z logopedii i oligofrenopedagogiki 10 Świadomy wybór przyszłości szkolne ośrodki kariery Zajęcia z psychologiem i pedagogiem- wspieranie 11 rozwoju uczniów ze szczególnymi potrzebami Liczba zrealizowanych godzin 4088 godzin zrealizowanych w roku szkolnym 2009/2010 we wszystkich zadaniach Projekt realizowany był od r. do r. Wartość projektu wyniosła ,36 zł. Główny cel projektu zakładał wyrównywanie szans edukacyjnych i pobudzenie aspiracji uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Chełmek oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych. W ramach projektu, oprócz setek godzin zajęć dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zorganizowano 5 olimpiad gminnych: j. angielski, j. niemiecki, globtroter, matematyka, humanistyczna. Koordynatorzy szkolni projektu Szkoła na 6 dbali, aby jego realizacja przebiegała w sposób prawidłowy. Każdy zespół szkół w gminie miał swojego koordynatora. Byli nimi: - Małgorzata Wójtowicz - SZS nr 1 w Chełmku, - Joanna Czarnota - SZS-P nr 2 w Chełmku, - Ewa Gwóźdź - SZS Bobrek, - Agnieszka Kajdas - SZS Gorzów. Zadania jakimi się zajmowali, obejmowały całokształt poczynań, rozliczeń, kontrolę i wszelką pomoc realizatorom zajęć warsztatowych-nauczycielom oraz beneficjentom ostatecznym uczniom. Nad całością działań nauczycieli i koordynatorów czuwał kierownik projektu - Pan Sławomir Włodarz, a nad sprawami promocji i ewaluacji działań projektowych - Pan Bogdan Kowalczyk. Wszystkie zamierzenia programu zostały pomyślnie zrealizowane, stanowiąc podstawę do dalszych działań w kolejnym roku. Rodzice uczniów podeszli do zaoferowanej pomocy i różnorodnej oferty zajęć w sposób dojrzały i wyrazili zgodę na uczestnictwo swoich pociech

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH ROK SZKOLNY 2008/2009 GIMNAZJUM KONKURSY

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH ROK SZKOLNY 2008/2009 GIMNAZJUM KONKURSY UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH ROK SZKOLNY 2008/2009 GIMNAZJUM KONKURSY l.p konkurs organizator szczebel opiekun uczestnicy osiągnięcia 1 Konkurs recytatorski dla gimnazjalistów dom jest sześcianem

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 1. Sprawdzian w klasie I: Średnia szkolna: 25,6 pkt Średnia wojewódzka: 23,0 pkt Średnia gminy: 23,2 pkt Średnia powiatu: 23,0

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 943185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2012/2013 320 uczniów w 14 oddziałach klas 1-6 59 przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia26 marca 2013r.. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Plan na oświatę i wychowanie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 (SIO wg. stanu na 31.03.2011 r.

I N F O R M A C J A. Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 (SIO wg. stanu na 31.03.2011 r. I N F O R M A C J A o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY STARA KORNICA, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2010/2011 wynikająca z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki nauczania. Wyniki klasyfikacji przedstawiają się następująco:

Wyniki nauczania. Wyniki klasyfikacji przedstawiają się następująco: Wyniki nauczania Wyniki nauczania Wyniki klasyfikacji przedstawiają się następująco: Klasyfikowanych 106 uczniów (100%) Nieklasyfikownych 3 uczniów z wychowania fizycznego 1uczeń z 1oceną niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW PO III KLASIE GIMNAZJUM INFORMACJA O STANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 W roku szkolnym 2014/2015 Gmina Manowo była organem prowadzącym dla: 2 przedszkoli, 2 szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie. Edukacja w województwie lubelskim

Kuratorium Oświaty w Lublinie. Edukacja w województwie lubelskim Kuratorium Oświaty w Lublinie Edukacja w województwie lubelskim 2006-2015 Lublin, sierpień 2015 Pomoc paostwa w realizacji zadao oświatowych Programy rządowe Wyprawka szkolna Program skierowany do rodzin

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALNA PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I MAJĄCYM PROBLEMY W NAUCE BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W skład Zespołu matematyczno działającego przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich wchodzą nauczyciele matematyki: Urszula Cieśla, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Dostosowujemy nauczanie do potrzeb i możliwości uczniów. W szkole prowadzono klasę integracyjną, do której uczęszczali uczniowie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia dydaktyczne

Osiągnięcia dydaktyczne 1 Osiągnięcia dydaktyczne 1. Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2004/2005 mierzone średnią liczba punktów uzyskanych w szkole: - część humanistyczna egzaminu: 32,6 - część

Bardziej szczegółowo

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Samorząd lokalny a szkoła Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) polskie ministerstwo przywrócone

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 INFORMACJE OGÓLNE KADRA PEDAGOGICZNA 18 nauczycieli (14 zatrudnionych w pełnym wymiarze, 4 w niepełnym wymiarze godzin) 10 dyplomowanych

Bardziej szczegółowo

DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALNA PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I MAJĄCYM PROBLEMY W NAUCE BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

1 Królik Katarzyna 1a Międzyszkolne Zawody Pływackie o puchar Wójta Gminy Zabierzów II miejsce drużynowo V. Otrębska 2 Topiła Mateusz

1 Królik Katarzyna 1a Międzyszkolne Zawody Pływackie o puchar Wójta Gminy Zabierzów II miejsce drużynowo V. Otrębska 2 Topiła Mateusz 1 Królik Katarzyna 1a 2 Topiła Mateusz 1a 3 Kaczor Damian 1a 4 Żurek Tomasz 1 b 5 Gudowski Dawid Gminna Halowa piłka ręczna chłopców 1 miejsce Ł. Łuszczek 1 b 6 Grela Kamil 1c Wojewódzki Konkurs Mitologiczny

Bardziej szczegółowo

2. Akt założycielski Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Akt założycielski Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXII/200/04 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z siedzibą w Białymstoku, ul. Poleska 27 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

I. Konkursy przedmiotowe

I. Konkursy przedmiotowe I. Konkursy przedmiotowe 1. finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki- Marta Machej 2. finaliści Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka rosyjskiego: Władysław Lewandowski, Hubert

Bardziej szczegółowo

Comenius- Regio partnerska współpraca

Comenius- Regio partnerska współpraca Comenius- Regio partnerska współpraca Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko Niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych Doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2010/2011 I. Zadania oświatowe gminy Wilkowice II. Stan organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów III. Zatrudnienie w placówkach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA

SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA Nazwa konkursu ucznia Uzyskany wynik klasa nauczyciela Pięknego Czytania Oliwia Szypulska Karolina Baniak Artur Dokurna Julia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 94 3185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2013/2014 było nas: 335 uczniów w 13 oddziałach klas 1-6 89

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH Wilczkowice 2012 PRIORYTETY SZKOŁY Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu na

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko: Agnieszka Madej Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Myszkowie Data rozpoczęcia stażu: 01.

Bardziej szczegółowo

Wykaz najlepszych uczniów w nauce i sporcie w roku szk. 2011/2012

Wykaz najlepszych uczniów w nauce i sporcie w roku szk. 2011/2012 Wykaz najlepszych uczniów w nauce i sporcie w roku szk. 2011/2012 Kategoria I - Najlepszy Absolwent Szkoły podstawowe ------------------------- Wynik sprawdzianu średnia ocen 1. Piotr Kula SP Radostowice

Bardziej szczegółowo

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015.

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015. Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015. Lp. Imię i nazwisko ucznia lub nazwa grupy Nazwa i miejsce konkursu lub zawodów Październik 1 Aleksandra

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

I Priorytety polityki oświatowej Gminy Chełmek. II Zadania samorządu. III Stan istniejący sieć szkolna

I Priorytety polityki oświatowej Gminy Chełmek. II Zadania samorządu. III Stan istniejący sieć szkolna 1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chełmek, z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów przeprowadzonych na zakończenie szkoły za rok szkolny 2010/2011 I Priorytety polityki

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KONKURSACH. MIEJSKIE GIMNAZJUM nr 1

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KONKURSACH. MIEJSKIE GIMNAZJUM nr 1 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KONKURSACH MIEJSKIE GIMNAZJUM nr 1 PAWEŁ WANAT kl. III e laureat "Konkursu matematycznego dla uczniów gimnazjum" laureat "Konkursu chemicznego dla uczniów gimnazjum"

Bardziej szczegółowo

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób.

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Szkoła Podstawowa nr 64 660 uczniów: 3 Oddziały 0 14 klas I-III 15 klas IV VI nauczyciele: 54-dyplomowani 8-mianowani 7-kontraktowi 2-stażyści Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Gimnazjum nr 32

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

LOKATA IMPREZA SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM

LOKATA IMPREZA SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM Rok szkolny 2013/2014 IMPREZA SPORTOWA LOKATA 1. Mistrzostwa Szczecina chłopców klas VI w piłce nożnej grupa B MOS II miejsce 2. Turniej Piłki Nożnej chłopców Szkół Podstawowych ZS 1, UKS Szmaragd I miejsce

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Plan Wspierania Uzdolnień

Plan Wspierania Uzdolnień Plan Wspierania Uzdolnień na rok szkolny 2015/2016 Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie L.p. Planowane działanie Termin Osoba odpowiedzialna 1 Stworzenie kalendarza konkursów (zał. 1) wrzesień 2 Stworzenie kalendarza

Bardziej szczegółowo

Nazwa konkursu. III B Łuczniczy Puchar Lajkonika 3 złote medale Jabłoński Aleksander Międzywojewódzkie Zawody Łucznicze

Nazwa konkursu. III B Łuczniczy Puchar Lajkonika 3 złote medale Jabłoński Aleksander Międzywojewódzkie Zawody Łucznicze L.p. Nazwisko i Imię Ucznia / drużyna Klasa Nazwa konkursu Wynik Nazwisko i Imię Nauczyciela 1. Katarzyna Anioł 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. III B Łuczniczy Puchar Lajkonika 3 złote

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Suchej

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Suchej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Suchej Dyrektor Szkoły Teresa Furman Szkoła liczy 11 nauczycieli, 73 uczniów w 6 oddziałach SUKCESY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK Lp. Miesiąc Nazwa działania Odpowiedzialny Planowana data 1 Styczeń Dzień Babci i Dziadka II Festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych Konkurs

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład matematyczno przyrodniczego działającego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Lubartów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Lubartów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Lubartów w roku szkolnym 2014/2015 Obowiązek sporządzenia iprzedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z dyspozycji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PODSTAWY PLANOWANYCH ZADAŃ 1. Art. 33 w zw. z 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Widząc, iż wysoki poziom aktywności ruchowej wśród uczniów gwarantuje odpowiedni poziom sprawności fizycznej i sprawności

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku. Słów kilka o Naszej a niedługo już i Waszej szkole

Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku. Słów kilka o Naszej a niedługo już i Waszej szkole Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku Słów kilka o Naszej a niedługo już i Waszej szkole Krótka historia szkoły Gimnazjum roku rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 roku (to już prawie 15

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo uczniów SP 7 w konkursach i zawodach sportowych

Uczestnictwo uczniów SP 7 w konkursach i zawodach sportowych Uczestnictwo uczniów SP 7 w konkursach i zawodach sportowych rok szkolny 2013/2014 1. Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego Jestem bezpieczny na drodze 2. Projekt historyczny Gimnazjum nr 2

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 września 2015 r. Poz. 3750 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 14 września 2015 r. Poz. 3750 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU. z dnia 31 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 września 2015 r. Poz. 3750 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH KONKURSY PRZEDMIOTOWE Uczniowie ze szkoły podstawowej w listopadzie i grudniu przystąpili do 4 konkursów przedmiotowych organizowanych

Bardziej szczegółowo

2014/2015. uczniów. uczniów Liczba uczniów w oddziałach W tym klasyfikowanych Uczniowie z ocenami ndst: 1 ndst

2014/2015. uczniów. uczniów Liczba uczniów w oddziałach W tym klasyfikowanych Uczniowie z ocenami ndst: 1 ndst WYNIKI W NAUCE I ZACHOWANIU UCZNIÓW ZA I PÓŁROCZE 2015/2016 Tabela nr 1: Zestawienie porównawcze wyników klasyfikacji za rok szkolny 2014/2015 i I półrocze roku szkolnego 2015/2016 wyszczególnienie Oceny

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi Diagnoza potrzeb Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli 1. Zasoby osobowe szkoły: W szkole zatrudnionych jest 36 nauczycieli w tym: 31 nauczycieli zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Działania podjęte na rzecz rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Halasach na przestrzeni lat 2007-2010 można podzielić następująco:

Działania podjęte na rzecz rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Halasach na przestrzeni lat 2007-2010 można podzielić następująco: Działania podjęte na rzecz rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w na przestrzeni lat 2007-2010 można podzielić następująco: 1.Edukacja Wyniki sprawdzianu po klasie VI Organizacja konkursów i turniejów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu Szanowni Państwo! Przedstawiamy ofertę form doskonalących na najbliższe miesiące (marzec/kwiecień). Zachęcamy równocześnie do korzystania z propozycji naszego zespołu, zarówno tych prowadzonych przez nas,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE POŁOŻENIE powiat piaseczyński, środkowa część woj. mazowieckiego, 17 km od centrum Warszawy, przy trasie Warszawa Kraków POWIERZCHNIA 69,2 km 2 LICZBA

Bardziej szczegółowo

Prymus Szkoły Podstawowej nr 5. Weronika WOŁOWCZYK uczennica klasy 6 c została prymusem wśród tegorocznych absolwentów

Prymus Szkoły Podstawowej nr 5. Weronika WOŁOWCZYK uczennica klasy 6 c została prymusem wśród tegorocznych absolwentów Prymus Szkoły Podstawowej nr 5 Weronika WOŁOWCZYK uczennica klasy 6 c została prymusem wśród tegorocznych absolwentów Średnia ocen 5,8. Oceny celujące z języka polskiego, języka angielskiego, religii,

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 201 5/201 6

na rok szkolny 201 5/201 6 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLN OKSZTAŁCĄCYCH N R 15 W KRAKOWI E UL. RYDYGIERA 20, 30-695 KRAKÓW, (12).657.75.62, (12).657.05.88, WWW.ZSO15KRAKOW.EDU.PL GIMNAZJUM NR 33 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO IInformator d

Bardziej szczegółowo

Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień 31.12.2011 r.

Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień 31.12.2011 r. Załącznik Nr 1 Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień 31.12.2011 r. Zmiana wartości Wartość środków trwałych Jednostka Grupy środków trwałych wartość brutto na 31.10.2010 r. zwiększenie zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15:

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15: Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15: 1. XV Jubileuszowy Miejski Konkurs Plastyczny Kocham swoje miasto nagroda specjalna Małgorzata P., II miejsce Hanna K., III miejsce Wiktoria K., wyróżnienia:

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie. ul. Stanisława Polaczka Rudawa

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie. ul. Stanisława Polaczka Rudawa Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie ul. Stanisława Polaczka 25 32-064 Rudawa Nasze Gimnazjum: 6 powodów, dla których warto uczyć się w naszym gimnazjum: Wyniki 9 8

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

- II Miejsce Chóru na 60 Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Zabrzu -

- II Miejsce Chóru na 60 Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Zabrzu - Osiągnięcia Gimnazjum nr 21 im. Noblistów Polskich w Zabrzu w roku szkolnym 2014/2015 W zakresie dydaktycznym - II Miejsce w Miejskim Konkursie,,Woda Jest Życiem - IV Miejsce w Miejskim Konkursie "Zabrze

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY JAKO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROGRAMY RZĄDOWE I INNE DZIAŁANIA W OBSZARZE OŚWIATY W 2009 R.

KURATORIUM OŚWIATY JAKO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROGRAMY RZĄDOWE I INNE DZIAŁANIA W OBSZARZE OŚWIATY W 2009 R. KURATORIUM OŚWIATY JAKO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROGRAMY RZĄDOWE I INNE DZIAŁANIA W OBSZARZE OŚWIATY W 2009 R. Spis treści 1. Monitoring w szkołach i placówkach oświatowych 2. Sfinansowanie zakupu pomocy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie osiągnięć pracy Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie w roku szkolnym 2009/2010

Podsumowanie osiągnięć pracy Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie w roku szkolnym 2009/2010 Podsumowanie osiągnięć pracy Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie w roku szkolnym 2009/2010 Laureaci konkursów przedmiotowych: Imię i nazwisko klasa przedmiot opiekun Marcelina

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Krzysztof Bąk nauczyciel wychowania fizycznego Data rozpoczęcia stażu 01.09.2012 r. Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

I semestr 2006/2007. Sukcesy indywidualne

I semestr 2006/2007. Sukcesy indywidualne I semestr 2006/2007 W I semestrze w roku szkolnym 2006/2007 nauczyciele przygotowali uczniów do wielu konkursów przedmiotowych, sportowych, artystycznych i innych o zasięgu międzyszkolnym, miejskim, wojewódzkim,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Udział uczniów PZ2 w konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2013/14

Udział uczniów PZ2 w konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2013/14 Udział uczniów PZ2 w konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2013/14 Konkurs Etap szkolny ilość uczestników Etap pozaszkolny Sukcesy Pangea (konkurs matematyczny) 22 Konkurs Matematyczny Kuratorium OKE

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego ul. Niepodległości 2 68 300 Lubsko tel. 68-457-22-32 e mail: sp2lubsko@poczta.onet.pl www.sp2.lubsko.pl Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lubsku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r. UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Jaworze Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy

Bardziej szczegółowo

Sukcesy indywidualne

Sukcesy indywidualne I semestr 2005/2006 W I semestrze zorganizowano w Gimnazjum I etap konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 3 uczniów;

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów Warszawa Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów 117 04-349 Warszawa tel. 22 610 67 72 faks: 22 610 67 72 wew.26 email: sp141@edu.um.warszawa.pl www.sp141warszawa.edupage.org Dyrektor:

Bardziej szczegółowo

Stypendia Gminy Pawłowice

Stypendia Gminy Pawłowice Stypendia Gminy Pawłowice Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 1. Stypendystą może zostać: a) ( ) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę b)

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRZEWICY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRZEWICY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OSĄGNĘCA UCZNÓW PUBLCZNEGO GMNAZJUM NR 2 M. ADAMA MCKEWCZA W KRZEWCY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Konkurs/Dyscyplina Etap Miejsce ndywidualnie/grupowo Zawodnicy Konkurs przyrodniczo ekologiczny etap centralny

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć realizowanych przez nauczycieli ZSO nr 5 w Bytomiu zgodnie z art. 42 KN w roku szkolnym 2012/2013

Wykaz zajęć realizowanych przez nauczycieli ZSO nr 5 w Bytomiu zgodnie z art. 42 KN w roku szkolnym 2012/2013 Wykaz zajęć realizowanych przez nauczycieli ZSO nr 5 w Bytomiu zgodnie z art. 42 KN w roku szkolnym 2012/2013 Lp. Nazwisko i imię Tematyka zajęć Terminy zajęć 1 Bednorz Jolanta 1. Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Oświata lubuska 2015. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Oświata lubuska 2015. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Oświata lubuska 2015 Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Oświata lubuska w liczbach Stan na 30 września 2014 r. Uczniowie i wychowankowie razem 164 884 Przedszkolaki 32 492 Uczniowie SP 61 533

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Rok szkolny 2015/2016 I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób: - Tomasz Kretek nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa Wybickiego. w Głuchołazach

Osiągnięcia uczniów i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa Wybickiego. w Głuchołazach Osiągnięcia uczniów i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuchołazach przekazuje informację o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 Realizowano 5 programów priorytetowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Programy priorytetowe L. form doskonalenia Liczba uczestników

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 25 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz.1270) 1) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

MISTRZ ORTOGRAFII 2012 PSP 37 III

MISTRZ ORTOGRAFII 2012 PSP 37 III c) osiągnięcia szkoły w roku szkolnym 2011/2012 L.P. osiągnięcia uczniów w konkursach, zawodach, olimpiadach na szczeblu miejskim (liczba osób, lokata, nazwa konkursu): Liczba Lokata 1 Międzyszkolny Konkurs

Bardziej szczegółowo

KONKURSY. w roku szkolnym 2010/2011 KURATORYJNE. Lp Nazwa konkursu osiągnięcie uczeń. 1 Konkurs Matematyczny udział w II etapie Jakub Skorupski 3b

KONKURSY. w roku szkolnym 2010/2011 KURATORYJNE. Lp Nazwa konkursu osiągnięcie uczeń. 1 Konkurs Matematyczny udział w II etapie Jakub Skorupski 3b KONKURSY w roku szkolnym 2010/2011 KURATORYJNE Lp Nazwa konkursu osiągnięcie uczeń kla sa 1 Konkurs Matematyczny 2 Konkurs Polonistyczny Katarzyna Szkiłądź 3 Konkurs Historyczny 4 Konkurs Biologiczny 5

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Weronika Jaworska 2b Aleksandra Borys 2b 4 Wojewódzki Konkurs Opisowy Mój las wykonanie pracy B.Tutaj III miejsce Monika Kloc 3e

Weronika Jaworska 2b Aleksandra Borys 2b 4 Wojewódzki Konkurs Opisowy Mój las wykonanie pracy B.Tutaj III miejsce Monika Kloc 3e Tytuł Najlepszego Absolwenta Gimnazjum 6,0 Katarzyna Szczepańska 3c Najwyższe średnie w szkole 5,9 5,8 5,7 5,7 5,7 Aleksandra Kaplita Aleksandra Drzał Karolina Żebrakowska Aleksandra Sitarz Karolina Pastuła

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo