OGŁOSZENIE. II mgr inż. INSPEKTORAT UZBROJENIA Warszawa, Ul. Królewska 1/7 teł.: (22) fax. (22)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE. II mgr inż. INSPEKTORAT UZBROJENIA. 00-909 Warszawa, Ul. Królewska 1/7 teł.: (22) 687 31 82 fax. (22) 687 34 44 www.iu.wp.mil."

Transkrypt

1 INSPEKTORAT UZBROJ EN;A KANCLARA JA\VNA OGŁOSZENIE INSPEKTORAT UZBROJENIA Warszawa, Ul. Królewska 1/7 teł.: (22) fax. (22) Inspektorat Uzbrojenia (lu) prowadzi analizę rynku dotyczącą możliwości pozyskania Konwertera informacji radiolokacyjnej dla obiektów ZPR-1 OS, TU-20L, WSA-1O-3 i TSS-IOS dla potrzeb ich integracji z systemem ACCS dla Sił Powietrznych. Ogólne wymagania, jakie powinien spełniać konwerter zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. W przypadku posiadania przez Państwa Firmę zdolności zaspokojenia ww. potrzeb resortu ON, proszę o przesłanie do IU: 1. Informacji, czy w przeszłości Firma realizowała dostawę urządzeń, które wymagają uzyskania świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego wydawanego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego w trybie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228). 2. Opisu technicznego (projektu konstrukcyjnego) konwertera. 3. Informacji o szacunkowych kosztach pozyskania, eksploatacji i wycofania z użytkowania konwertera, wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr Informacji o szacunkowym terminie realizacji dostawy (harmonogram dostaw). 5. Danych teleadresowych osoby upoważnionej przez Państwa Firmę do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie. Odpowiedzi proszę przesyłać na adres korespondencyjny IU lub na numer faksu (22) oraz pocztę elektronicznąw formacie MS doc do r. Do kontaktów roboczych został wyznaczony p. Kazimierz Walkowiak, tel. (22) , kwalkowiakmon.qoy.pl. Jednocześnie informuję, że powyższego zapytania nie należy traktować jako oferty handlowej w rozumieniu prawa oraz, że niniejsze pismo nie jest zaproszeniem do negocjacji z Wykonawcami prowadzonymi na podstawie 1 8 ust. 6 decyzji nr 291 MON oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 k.c. Wyłącznym dysponentem praw autorskich do załączonych dokumentów jest Inspektorat Uzbrojenia. Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie osobom trzecim wymaga zgody Inspektoratu Uzbrojenia. Załączniki 2 na 9 str. 1 ZASTE INspEKoRkrI UZBROA II mgr inż.

2 Załącznik nr I Konwerter informacji radiolokacyjnej dla obiektów ZPR-IOS, TU-20L, WSA-10-3 i TSS-IOS dla potrzeb ich integracji z systemem ACCS Konwerter informacji radiolokacyjnej dla obiektów ZPR-1 OS, TU-20 L, WSA-10-3 i TSS-IOS powinien umożliwić integrację stacji radiolokacyjnych będących na wyposażeniu Wojsk Radiotechnicznych Sił Powietrznych z systemem ACCS 1 w obiekcie ARS 2 Kraków. Warunkiem poprawnej współpracy sensorów z systemem ACCS jest akceptowany przez system standard wymiany informacji tzn. protokół ASTERIX (kat. 001/002 lub kat. 034/048). Wymiana informacji między zautomatyzowanymi obiektami zbioru i opracowywania informacji o sytuacji powietrznej narodowego systemu DUNAJ (ZPR-IOS, TU-20L, WSA-10-3, TSS-IOS i CRR-20) odbywa się według specjalnego protokółu ASTERIX_PL, który nie jest akceptowany przez sojuszniczy system ACCS. Tylko najnowsze stacje będące na wyposażeniu wojsk radiotechnicznych (np. NUR-12M, NUR-12ME, TRS-15M) mogą bezpośrednio wydawać informację radiolokacyjną W wymaganym przez system ACCS standardzie. W celu pełnej integracji wszystkich stacji radiolokacyjnych wojsk radiotechnicznych z sojuszniczym systemem obrony powietrznej konieczne jest zastosowanie konwertera informacji radiolokacyjnej dla obiektów ZPR-IOS, TU-20L, WSA-10-3 i TSS-IOS stanowiącego przedmiot tego opracowania Konwerter będzie urządzeniem składającym się oprogramowania osadzonego na dodatkowych stacjach roboczych, dołączonych do obiektów ZPR-10S, TU-20L, WSA-10-3 i TSS-IOS. 1. Podstawowe funkcje konwertera Efektem zastosowania konwertera powinno być uzyskanie możliwości zbioru informacji radiolokacyjnej z wszystkich stacji radiolokacyjnych Wojsk Radiotechnicznych Sił Powietrznych i wykorzystania jej dla potrzeb sojuszniczego systemu obrony powietrznej NATINADS. W tym celu konwerter powinien: umożliwiać odbierać odbiór informacji bezpośrednio wydawanej ze stacji radiolokacyjnych w protokóle ASTERIX; informację z sensorów podłączonych do obiektów zautomatyzowanego zbioru informacji radiolokacyjnej: ZPR-IOS, TU-20L, WSA i TSS-1 OS poprzez układy ekstrakcji tych obiektów. Dotyczy to w szczególności stacji radiolokacyjnych nie posiadających wyjść w standardzie ASTERIX: NUR-31, NUR-31M, NUR-3IMK, NUR-41, AyIA-W; Air Command and Control System 2 Air Command Centre, RAP Production Centre, Sensor Fusion Post 2

3 dokonywać translacji odbieranej informacji radiolokacyjnej na postać kat. 001/002 lub kat. 034/038 protokółu ASTERIX; przesyłać do systemu ACCS (lub innych systemów) w czasie rzeczywistym odbieraną informację radiolokacyjną w postaci plotów oraz śledzonych tras z dopisaną wysokością oraz informacją z systemu 1FF w postaci kat. 001/002 lub kat. 034/038 protokółu ASTERIX. Informacja powinna być przesyłana z wykorzystaniem adresów multikastowych. Powinna istnieć możliwość wyboru rodzajów wysyłanych plotów: V ploty radaru pierwotnego, V ploty radaru wtórnego, V ploty radaru pierwotnego i ploty radaru wtórnego, V ploty skojarzone radaru pierwotnego i wtórnego (ang. Combined); zapewnić zgodność zawartości informacji w poszczególnych kategoriach ASTERIX z dokumentem lnterface Control Dokument (lcd) dla systemu ACCS, a szczególności zapewnić zgodność zaimplementowanego protokółu ASTERIX z następującymi dokumentami: V ASTERIX EUROCONTROL STANDARD DOCUMENT for SURVEILLANCE DATA EXCHANGE, V Edition 1.26, Noyember 2000, Part 1, Reference SUR.ETI.STO STD-01-01, V Edition 1.0, Noyember 1997, Part 2a (Cat 001), Reference SUR.ETI.STO STD-02a-01, V Edition 1.0, Noyember 1997, Part 2b (Cat 002), Reference SUR.ETI.STO STD-02b-01, V Edition 1.26, Noyember 2000, Part 2b (Cat 034), Reference SUR.ET1.STO STD-02b-01, V Edition 1.14, Noyember 2000, Part 4 (Cat 048), Reference SUR.ETI.STO STD Interoperacyjność z systemami dowodzenia. Konwerter powinien zapewniać odbiór pełnej informacji radiolokacyjnej (zgodnie z określonymi wyżej kategoriami protokółu ASTERIX) przez obiekt ARS systemu ACCS z wszystkich stacji radiolokacyjnych będących na wyposażeniu Wojsk Radiotechnicznych Sił Powietrznych. W tym celu powinien umożliwiać bezpośredni odbiór informacji ze stacji radiolokacyjnych w protokóle ASTERIX lub ze stacji nie posiadających wyjść standardu ASTERIX współpracujących z obiektami zautomatyzowanego zbioru informacji radiolokacyjnej: ZPR-1 OS, TU-20L, WSA i TSS-10S poprzez układy ekstrakcji tych obiektów (np. blok multipleksera sygnałów BMS obiektu ZPR-IOS). Wymagana funkcjonalność konwertera powinna umożliwiać tworzenie różnych konfiguracji sprzętowych a także bezpośrednią współpracę sensorów z obiektami systemu ACCS. 3

4 realizację Współpraca konwertera z obiektami ZPR-IOS, TU-20L, WSA-1O-3, TSS-IOS, nie może zakłócać współpracy stacji radiolokacyjnych z systemem DUNAJ. 3. Minimalne ukompletowanie konwertera L.p. Nazwa podzespołu Ilość Uwagi 1 Konsola operatora i szt. Dopuszcza się wykonania modułu konwertera razem z konsolą operatorską jako jednego przenośnego komputera w obudowie 2 Moduł konwertera I szt. walizkowej wstrząsoodpornej. 3 Zestaw okablowania 1 kpi. 4 Oprogramowanie 1 kpi. System operacyjny, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie specjalistyczne. 5 System zasilania 1 kpi. Baterie zasilające, ładowarka, UPS 6 Pojemniki (walizki) I kpi. 4. Szczegółowe wymagania techniczne 4.1 Wymagania na moduł konwertera i konsolę operatorską: dopuszcza się zastosowanie do budowy konwertera elementy typu COTS (Commercial Off-The-Shelf) z zachowaniem wymogów dotyczących ochrony elektromagnetycznej określonych w p. 7; pojemność dysku HDD powinna zapewnić nieprzerwaną pracę konwertera oraz rejestrację zdarzeń i danych statystycznych wymienionych w wymaganiach na oprogramowanie (p. 4.3); pamięć RAM co najmniej 4 GB; monitor LCD o przekątnej obrazu co najmniej 18 i rozdzielczości co najmniej 1280 x 800 z powłoką przeciwodblaskową matrycy; - napęd CD/DVD-RW; klawiatura, TrackBall lub touchpad ; niezbędne porty do komunikacji z otoczeniem systemowym oraz podłączenia urządzeń peryferyjnych (USB-2, RJ 11, RJ 45, FireWire). 4.2 Okablowanie Okablowanie powinno zapewniać możliwość połączenia elementów składowych konwertera oraz podłączenia do obiektów zautomatyzowanego zbioru informacji radiolokacyjnej: ZPR-IOS, TU-20L, WSA-10-3 i TSS-1OS lub węzłów dostępowych sieci OP-NET na odległość co najmniej 15 m. 4.3 Wymagania na oprogramowanie Oprócz systemu operacyjnego w komputerze powinno być zaimplementowane oprogramowanie specjalistyczne mające zapewnić: w czasie rzeczywistym funkcji konwertera określonych w p. 1; 4

5 rejestrowanie znakowanie powinna rejestrowanie generowanie rejestrowanie wgrywanie ochronę danych statystycznych o charakterze operacyjnym, takich jak: y ilość przesłanych plotów ; y ilość śledzonych tras; ił danych o identyfikacji obiektów i tras; zdarzeń takich jak: y czynności operatora systemu; ił błędy logowania; y informacje o instalowanym oprogramowaniu; i drukowanie wymienionych wyżej raportów o charakterze operacyjnym oraz zestawień danych statystycznych; danych statystycznych oraz zdarzeń z okresu co najmniej 30 dni; czasem rejestrowanej informacji; i wysyłanie pakietów testowych standardu ASTERIX do obiektów nadrzędnych (ACCS w ARS Kraków, CRR-20, ASOC) a także ich wyświetlanie, przeglądanie, drukowanie i archiwizację; danych poprzez zaimplementowanie systemu uprawnień do określonych zbiorów oraz systemu zabezpieczenia przed przejęciem danych przez osoby niepowołane; Konwerter powinien mieć zainstalowane oprogramowanie użytkowe, na które powinno się składać co najmniej: oprogramowanie antywirusowe; pakiet biurowy MS Office y lub nowszy w polskiej wersji językowej lub inny pakiet biurowy; Ponadto: powinna być możliwość sprawdzania poprawności instalacji oprogramowania oraz poprawności funkcjonowania układów konwertera; całość oprogramowania powinna mieć licencję na bezterminowe użytkowanie; być zapewniona możliwość instalowania oprogramowania z nośników zewnętrznych przez upoważnione osoby; 4.4 Wymagania dotyczące zasilania Zestaw konwertera powinien być zasilany z sieci elektroenergetycznej (230V ± 10%, 50 Hz ± 5%) oraz z baterii wielokrotnego ładowania. W skład systemu podtrzymania zasilania powinny wchodzić: dwie baterie umożliwiające pracę konwertera przez okres co najmniej 4 godz. dla każdej baterii; zestaw ładowania baterii umożliwiający ciągłą pracę konwertera bez przestojów spowodowanych ładowaniem jednej z baterii. 4.5 Pojemniki, walizki transportowe 5

6 temperatura wilgotność Pojemniki transportowe konwertera powinny mieć formę utwardzonych walizek, chroniących poszczególne elementy zestawu przed zabrudzeniem i uszkodzeniem w trakcie przechowywania i transportu. Masa walizki wraz z zawartością przenoszona przez jedną osobę nie powinna przekraczać 25 kg. 5. Wymagania dotyczące eksploatacji Konwerter powinien zawierać podzespoły i wyposażenie, które zgodnie z wymaganiami norm NO-06-Al 01:2005, NO-06-Al 02:2005 i NO-06-Al 03:2005 klasyfikuje się jako urządzenia grupy N.l-UZ-ll-A, to znaczy: N.l Urządzenia przeznaczone do instalowania w naziemnych stacjonarnych pomieszczeniach i budowlach. UZ (umiarkowane zimne) dla urządzeń, eksploatowanych na makroklimatycznych obszarach kuli ziemskiej o naziemnych klimatach umiarkowanym i zimnym. II A Urządzenia, które oprócz stanu zdatności, mogą znajdować się dowolnej liczbie stanów pośrednich o obniżonej zdatności. Urządzenia wielokrotnego użycia. 5.1 Warunki klimatyczne i środowiskowe Konwerter eksploatowany będzie w zamkniętych i ogrzewanych pomieszczeniach. Powinien być przystosowany do pracy i przechowywania w następujących warunkach klimatycznych: pracy: C; temperatura przechowywania: C; wilgotność względna podczas pracy: 30 80%, bez kondensacji; względna podczas przechowywania: 5 95%, bez kondensacji. 5.2 Wymagania dotyczące nieuszkadzalności i trwałości: Oczekiwany czas poprawnej pracy między uszkodzeniami krytycznymi Tm (MTBCF) 3 nie powinien być mniejszy niż 7000 godz.; Wskaźnik gotowości Kg, rozumiany jako prawdopodobieństwo zdarzenia, że zmodernizowane podzespoły będą w stanie zdatności w dowolnie wybranej chwili z okresu eksploatacji (docelowej normy eksploatacji), nie powinien być mniejszy niż 0,99; Zasób pracy (norma docelowa eksploatacji), rozumiany jako zmienna losowa wyrażona w latach kalendarzowych określająca ilość pracy od momentu rozpoczęcia eksploatacji do osiągnięcia przez konwerter stanu granicznego, nie powinien być mniejszy niż 10 lat; 7Mean Time Between Critical Failures. Wartość oczekiwana zmiennej losowej opisująca czas pracy między dwoma kolejnymi uszkodzeniami krytycznymi. Za uszkodzenie krytyczne uznaje się utratę zdatności urządzenia do wykonywania zadań zgodnie z jej przeznaczeniem. 6

7 powinny Wykonawca Wykonawca być przystosowana do użytkowania z intensywnością 24 godziny na dobę. 5.3 Wymagania konstrukcyjne. Krawędzie elementów konstrukcyjnych zestawu, w tym walizek transportowych, powinny być zaokrąglone, aby uchronić obsługę przed zranieniem w trakcie pracy i realizacji czynności eksploatacyjnych. Walizki transportowe powinny posiadać wygodne uchwyty do przenoszenia elementów konwertera. Elementy sterujące i regulacyjne konwertera powinny być zabezpieczone przed ich przypadkowym włączeniem lub wyłączeniem 5.4 Wymagania dotyczące gwarancji i serwisowania: udzieli gwarancji na konwerter na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Gwarancja powinna obejmować wszystkie elementy konwertera oraz jego wyposażenie; Dopuszczalny maksymalny czas, w jakim uszkodzony konwerter powinien być naprawiony (w ramach gwarancji) nie może przekraczać 21 dni kalendarzowych; zapewni serwisowanie konwertera przez okres 5 lat od daty upływu terminu gwarancji. 6. Wymagania na dokumentację techniczną Dokumentacja techniczna, wykonana w języku polskim, powinna zawierać informacje dotyczące opisu budowy i zasady działania, ukompletowania, konfiguracji, zasad integracji i współpracy z urządzeniami i systemami teleinformatycznymi, zasad odbioru, eksploatacji i konserwacji, a także sposobu instalacji i użytkowania konwertera. Dokumentacja techniczna powinna zawierać co najmniej: Dokumentację konstrukcyjną; Warunki techniczne; Instrukcję administrowania i użytkowania; Oprogramowanie i Opis oprogramowania lub Instrukcję administrowania systemu informatycznego; Książkę urządzenia. 7. Bezpieczeństwo teleinformatyczne. Konwerter powinien spełniać wymagania obniżonej emisji z wysokim poziomem zabezpieczeń w zakresie promieniowanej emisji ujawniającej, to znaczy należeć do klasy urządzeń TPZU-2 4 (odpowiednik NATO: SDIP 27 Leyel B). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego wydawanego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego w trybie Techniczny Poziom Zabezpieczenia Urządzenia 7

8 8 art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) 8. Szkolenie użytkowników. Konwerter nie wymaga oddzielnej obsady etatowej i będzie obsługiwany przez personel obiektów automatyzacji dowodzenia, do których będzie dołączony. Wymagane jest jednorazowe przeszkolenie 12 osób personelu w danej lokalizacji z zasad obsługi konwertera przeprowadzone przez Wykonawcę w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym program szkolenia. 9. Potrzeby ilościowe. Konwerter powinien być rozwinięty w następujących lokalizacjach: 16 lokalizacji obiektów ZPR-1 0; lokalizacji obiektów TU-20L/WSA współpracujących ze stacjami radiolokacyjnymi kontroli rejonu lotniska AVIA-W (zlokalizowanych w Wojskowych Portach Lotniczych); I lokalizacja obiektu TSS-10; 2 zestawy rezerwowe. 8

9 Załącznik nr 2 iu FORMULARZ DANYCH - ANALIZY KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA UiSW OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ y zakup 27 sztuk Konwerterów informacji radiolokacyjnej dla obiektów ZPR-1OS, TU-20L, WSA-1O-3 i TSS-1OS dla potrzeb integracji z systemem ACCS (Konwerter) spełniających wymagania zawarte w RFI, V 24 miesięczna gwarancja. OPIS POZYCJI KOSZTÓW r Lp. Rodzaj Koszt I. Koszt pozyskania Koszt jednostkowy zakupu Konwertera spełniającego wymagania zawarte w RFI. Koszt przeszkolenia 300 osól Całkowity koszt razem w zakresie obsługi Konwertera w z materiałami (dokumen zakresie zgodnym z wymaganiami 1 2 tacją szkoleniową) oraz zawartymi w REI. z dojazdem i wyżywie (12 osób w każdej lokalizacji, w której niem. Jeżeli nie jest będzie instalowany konwerter) wliczony w cenę 1.3. Koszt dokumentacji technicznej zgodnie Jeżeli nie jest wliczony z wymaganiami zawartymi w RFI w cenę 1.4. Koszt 24 miesięcznej gwarancji Jeżeli nie jest wliczony w cenę II Koszty eksploatacji i wsparcia 4. Koszt serwisowania i obsług Jeżeli nie jest wliczony 2 1 technicznych Konwertera w okresie w cenę gwarancji gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta Koszt środków materiałowych i zestawu Jeżeli nie jest wliczony części niezbędnych do zabezpieczenia w cenę gwarancji 2.2. eksploatacji Konwertera w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta Koszt serwisowania i obsług Dla założonego technicznych Konwertera po okresie minimalnego okresu 2.3. gwarancji zgodnie z zaleceniami eksploatacji 5 lat lub producenta dla założonego okresu propozycja Wykonawcy eksploatacji 9

10 dla dla Koszt środków materiałowych i zestawu części niezbędnych do zabezpieczenia Dla założonego 2.4. eksploatacji Konwertera po okresie minimalnego okresu gwarancji zgodnie z zaleceniami eksploatacji 5 lat lub producenta dla założonego okresu propozycja Wykonawcy eksploatacji 2.5. Koszty aktualizacji oprogramowania w Jeżeli nie jest wliczony całym okresie gwarancji w cenę gwarancji Dla założonego Koszty aktualizacji oprogramowania po 2.6. minimalnego okres okresie gwarancji dla założonego okresu eksploatacji 5 lat lub eksploatacji ro )ozycja Wykonawcy III. Koszty wycofania 3.1. Koszt jednostkowy w 1 V riwertera z eksploatacji Data wypełnienia Podpis Wykonawcy UWAGA 1. W poszczególnych wierszach kolumny Wartość należy podać cenę BRUTTO w polskich złotych, która powinna zawierać podatki, cła, koszty transportu itp. Jeśli ceny nie mogą być podane w polskich złotych, proszę zaznaczyć symbol waluty jakiej dotyczą ceny: EUR Euro oraz USD dolara amerykańskiego. 2. W przypadku braku ceny proszę o podanie jednego z następujących symboli: W - usługa oferowana w cenie wyrobu (oznacza iż koszt danej usługi został uwzględniony w ogólnych kosztach wyrobu), N - nie dotyczy (dana usługa łub systemu nie występuje w ofercie). 3. Wyłącznym dysponentem praw autorskich do RFI jest Inspektorat Uzbrojenia. Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnienie osobom trzecim wymaga zgody Inspektoratu uzbrojenia. 10

ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa www.iu.wp.mil.pl

ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa www.iu.wp.mil.pl K A ;; ~ ;fj~~2?~.'2:.' ij A...............,...,.... II OO~ofiC9 'JVni'szcJ". n II OGŁOSZENIE INSPEKTORA T UZBROJENIA ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa nr tel. (22) 687 33 50 nr fax (22) 687 3444 www.iu.wp.mil.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. INSPEKTORAT UZBROJENIA OO-909 Warszawa, Ul. Królewska l/7 tel.: (22) fax. (22)

OGŁOSZENIE. INSPEKTORAT UZBROJENIA OO-909 Warszawa, Ul. Królewska l/7 tel.: (22) fax. (22) OGŁOSZENIE INSPEKTORAT UZBROJENIA OO-909 Warszawa, Ul Królewska l/7 tel: (22) 687 31 82 fax (22) 687 34 44 wwwiuwpmilpl Informuję, że Inspektorat Uzbrojenia (IU) prowadzi analizę rynku dotyczącą możliwości

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Seria I. Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści komputer o wadze przekraczającej wymagane 2,36 kg?

Seria I. Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści komputer o wadze przekraczającej wymagane 2,36 kg? Seria I Pytania dotyczące pkt I 3.4 Wymagania ogólne w zakresie licencji Pytanie 1: Zamawiający w PFU wymaga: Licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku

Bardziej szczegółowo

ul. Królewska 1/7, Warszawa

ul. Królewska 1/7, Warszawa K A ;; ~ ;fj~~2?~.'2:.' ij A...............,...,.... II OO~ofiC9 'JVni'szcJ". n II OGŁOSZENIE INSPEKTORA T UZBROJENIA ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa nr tel. (22) 687 33 50 nr fax (22) 687 3444 www.iu.wp.mil.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. INSPEKTORAT UZBROJENIA Warszawa, ul. Królewska l/7 tel.: (22) fax. (22)

OGŁOSZENIE. INSPEKTORAT UZBROJENIA Warszawa, ul. Królewska l/7 tel.: (22) fax. (22) OGŁOSZENIE INSPEKTORAT UZBROJENIA 00-909 Warszawa, ul. Królewska l/7 tel.: (22) 687 31 82 fax. (22) 687 34 44 www.iu.wp.mil.pl Informuję, że Inspektorat Uzbrojenia (IU) prowadzi analizę rynku dotyczącą

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB,

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB, zawiera minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt/podzespoły. W szczególności oznacza to iż: a) Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach ( np. większa ilość pamięci,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Aga-Komputers 0-603-529-828

Aga-Komputers 0-603-529-828 Aga-Komputers 0-603-529-828 AK000 Diagnoza uszkodzenia sprzętu (1godz.) 60zł - Lokalizacja uszkodzenia, wycena naprawy AK001 Naprawa sprzętu (1 godz.) 60zł - Naprawa uszkodzonego sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro Żnin, dnia 8 października 2010r. OR.3431-43 /10 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na sprzedaż i dostawę komputerów przenośnych, drukarki laserowej oraz oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 Departament Ochrony Informacji Niejawnych Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 DECYZJA Nr 7/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na dostawę oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Specyfikacja techniczna na dostawę oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna na dostawę komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Oprogramowanie Lp. Dane ogólne Opis wymagań Opis oferowanych parametrów 1 Producent programu

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

ZP załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZP załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY ZP.71.1.01 załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy... Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy... NIP, REGON Wykonawcy... Telefon/fax Wykonawcy... Adres e mail

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY (nazwa wykonawcy/ów) NIP :..

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY (nazwa wykonawcy/ów) NIP :.. ... (pieczątka Wykonawcy)... (miejscowość i data) Załącznik nr 5 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu drukarek, laptopów z oprogramowaniem i stacji roboczych z oprogramowaniem

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu drukarek, laptopów z oprogramowaniem i stacji roboczych z oprogramowaniem Popowo, dnia 14 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu drukarek, laptopów z oprogramowaniem i stacji roboczych z oprogramowaniem Dotyczy projektu: Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: KONTRAKT 20 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres do

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres  do Formularz ofertowy. Pieczęć Wykonawcy OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2 Zamówienie obejmuje dostawę projektorów multimedialnych i drukarek, instalację, konfigurację oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia L.p. Parametr Parametry minimalne 1. Komputer przenośny - 23 szt. (dotyczy laptopów w zestaw multimedialnych(zamówienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ W ZAKRESIE ZADAŃ OD NR 47 DO 50

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ W ZAKRESIE ZADAŃ OD NR 47 DO 50 ... / pieczęć wykonawcy/ ZAŁĄCZNIK NR 3B DO FORMULARZA OFERTY PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ W ZAKRESIE ZADAŃ OD NR 47 DO 50 PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

Bardziej szczegółowo

Zakup 25 zestawów komputerów wchodzących w skład pracowni komputerowej.

Zakup 25 zestawów komputerów wchodzących w skład pracowni komputerowej. zadanie nr 3 specyfikacja techniczna 1. Nazwa zadania nr 3. Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla pracowni komputerowej wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.: Budowa platformy do świadczenia e-usługi zarządzania produkcją w architekturze Cloud w modelu SaaS oraz udostępnienia

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym dla Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Realizacja projektu współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 CE I NT I RALNA KOM,ISJA EGZAMENACYJ I NA Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

ZADANIE XII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych

ZADANIE XII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych ZADANIE XII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. Celem zadania budowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Jawor, dnia 17 stycznia 2014 r. Zapytanie ofertowe Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego w ramach projektu nr POIG.08.03.00-02-032/13 pn.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS Pytanie 1. e-platformy, gdzie w podpunkcie 3.2. opisuje Wymagania funkcjonalne dla oprogramowania E-Platformy, w związku z tym: pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza aby zakładanie kont użytkowników ( pracownicy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-5/423/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa przedmiotu zamówienia Teraomomierz 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia musi być skonfigurowany

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH. Część I

OPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH. Część I OPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Część I ZAŁĄCZNIK Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Administrowanie, konserwację, i serwis sprzętu informatycznego pracującego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: MZS.274..6.204 FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego zestawu składającego się z tablicy interaktywnej z oprogramowaniem w języku polskim, projektora krótkoogniskowego oraz uchwytu ściennego ) NAZWA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Repki 24.11.2014r Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

Bardziej szczegółowo

Komputer obliczeniowy oraz do przetwarzania graficznego w czasie rzeczywistym. Odniesienie do szczegółowej specyfikacji. Cena jednostkowa brutto

Komputer obliczeniowy oraz do przetwarzania graficznego w czasie rzeczywistym. Odniesienie do szczegółowej specyfikacji. Cena jednostkowa brutto Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-3/2009 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Komputer obliczeniowy oraz do przetwarzania graficznego w czasie rzeczywistym,

Bardziej szczegółowo

nr katalogowy/ okres gwarancji ilość nr katalogowy/ okres gwarancji ilość nr katalogowy/ okres gwarancji ilość nr katalogowy/ okres gwarancji ilość

nr katalogowy/ okres gwarancji ilość nr katalogowy/ okres gwarancji ilość nr katalogowy/ okres gwarancji ilość nr katalogowy/ okres gwarancji ilość Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/75/16 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY Zadanie 1 tablet o parametrach podanych w załączniku 1 tablet multimedialny - opis w załączniku nr 1a

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu 1

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu 1 Łódź, dnia 14 listopada 2013 roku, Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu 1 dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 IV Oś

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia ogólne

Rozdział I Zagadnienia ogólne Załączniki do decyzji nr 2/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 3 stycznia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa zadania: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa zadania: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli Załącznik nr 3 do Regulaminu określającego zasady udzielania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli zamówień, których wartość nic przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Oprogramowanie wspomagające procedury realizacji zakupów, w formie gotowej do implementacji platformy zakupowej w modelu zakupu licencji dla Polskiej Agencji Żeglugi

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne: ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Oprogramowanie antywirusowe na komputery i serwery Windows klasy Internet Security lub równoważny Lp. Opis Oferowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty na mniejszą liczbę sztuk niż jest wyszczególnione w danej części.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty na mniejszą liczbę sztuk niż jest wyszczególnione w danej części. SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań Poznań, 19.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Romana Maya 1 w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Nr referencyjny nadany sprawie: JRP.231.22.2015.KG CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 Opis przedmiotu zamówienia kody wg CPV: 30213100-6

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY 1. W

FORMULARZ OFERTY 1. W Załącznik 2 do zapytania ofertowego, dnia. Dane teleadresowe Wykonawcy Dotyczy zapytania ofertowego nr 4/07/2013 (Numery CPV: 30213300-8, 30213100-6, 30231300-0 ) w ramach projektu pt. Wsparcie środowiska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZDAWCZO-ODBIORCZE OBIEKTÓW DOWODZENIA DYWIZJONEM RAKIETOWYM

BADANIA ZDAWCZO-ODBIORCZE OBIEKTÓW DOWODZENIA DYWIZJONEM RAKIETOWYM mjr mgr inŝ. Mirosław MYSZKA kpt. mgr inŝ. Zbigniew LEWANDOWSKI por. mgr inŝ. Marek BRZOZOWSKI Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia BADANIA ZDAWCZO-ODBIORCZE OBIEKTÓW DOWODZENIA DYWIZJONEM RAKIETOWYM

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę oprogramowania antywirusowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Publiczna Szkoła Podstawowa w Repkach 08-307 Repki ul. Szkolna 3 tel./fax.: (25) 787-51-80 e-mail: zespolszkolwrepkach@wp.pl Repki, dnia 25.11.2011r. Zapytanie ofertowe 03/2011 dotyczące zakupu zestawu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe wypożyczenie sprzętu komputerowego

Zapytanie ofertowe wypożyczenie sprzętu komputerowego 19 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe wypożyczenie sprzętu komputerowego Przedmiot zamówienia: Usługa wypożyczenia sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne Cześć 1 akcesoria 1 Drukarka: Kolorowa laserowa Wyświetlacz z funkcją ekranu dotykowego: tak Rozdzielczość druku - czerń [dpi]: 9600 x 600 Rozdzielczość druku - kolor [dpi]: 9600 x 600 Prędkość druku -

Bardziej szczegółowo

430000-ILGW.271.3.2015

430000-ILGW.271.3.2015 Toruń, dnia 25 czerwca 2015 r. Izba Celna 430000-ILGW.271.3.2015 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup wyposażenia sprzętowego do modelowania i testowania przebiegu procesów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja oferowanego sprzętu

Specyfikacja oferowanego sprzętu Załącznik Nr 1A I. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Specyfikacja oferowanego sprzętu 1. Przenośny komputer wraz z systemem operacyjnym - 25 szt. komputera: symbol oferowanego komputera) Matryca: (należy wskazać wielkość

Bardziej szczegółowo

...'O.4!\T.v.. zmj...

...'O.4!\T.v.. zmj... " INSPEKTORAT Ui.8ROJf:NIA K A N (; E L A R 1 A J P. VI 1'>1 A Nr... :.11IJ~......'O.4!\T.v.. zmj.... \I 00 g09 V,far~

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do postępowania w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa oprogramowania firma:... (nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nr rachunku bankowego:.. tel.. faks:. e-mail:. Reklamacje przyjmuje:... w godzinach od. do.. ul... faks:...

FORMULARZ OFERTOWY. Nr rachunku bankowego:.. tel.. faks:. e-mail:. Reklamacje przyjmuje:... w godzinach od. do.. ul... faks:... 00-88 Warszawa, ul. Twarda 5/55 Załącznik Nr FORMULARZ OFERTOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30 000 euro) Ożarów, 16.06.2017 r. I. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie, tel./fax 81 5017819, mail:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Numer ogłoszenia: 22119-2014; data zamieszczenia: 04.02.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 20665-2014 data 31.01.2014

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( < 1 4 0 0 0 E U R O )

ZAPYTANIE OFERTOWE ( < 1 4 0 0 0 E U R O ) Znak sprawy: 1/12/2012/UE ZAPYTANIE OFERTOWE ( < 1 4 0 0 0 E U R O ) z dnia 11.12.2012 r. Dotyczy procedury udzielenia zamówienia dla których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach Tczew, dnia 5 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach I. ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA Zamawiającym jest: Zespół Opieki Zdrowotnej "MEDICAL"

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357. ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357. ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357 ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie prowadzenia rejestru wojskowych lotniczych

Bardziej szczegółowo

ZP.271.2.2012 załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZP.271.2.2012 załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY ZP.71..01 załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy... Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy... NIP, REGON Wykonawcy... Telefon/fax Wykonawcy... Adres e mail

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto Załacznik nr, znak sprawy DZ-250/32/5 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY producenta/ Zadanie zestaw komputerowy o parametrach podanych w załączniku nr a do siwz zestaw nr : laptop

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo