PORADNIKI SERII ABC. Czyli jak zwalczać. i w ogrodzie. Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz. SGGW, Katedra Entomologii Stosowanej, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIKI SERII ABC. Czyli jak zwalczać. i w ogrodzie. Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz. SGGW, Katedra Entomologii Stosowanej, Warszawa"

Transkrypt

1 PORADNIKI SERII ABC Czyli jak zwalczać szkodniki w domu i w ogrodzie Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz SGGW, Katedra Entomologii Stosowanej, Warszawa OSY, KOMARY I MOLE Mszyce, ich szkodliwość i zawlczanie szkodniki drzew i krzewów owocow ych MRÓWKI, ich szkodliwość i zawlczanie

2 spis treści OSY, KOMARY I MOLE Mszyce, ich szkodliwość i zawlczanie szkodniki drzew i krzewów owocow ych MRÓWKI, ich szkodliwość i zawlczanie osy 4 komary szkodliwe owady krwiopijne 6 komar brzęczący (culex pipiens) 6 komar widliszek (anopheles maculipennis) 8 szkodliwość komarów 9 meszki 10 szkodliwość meszek 10 zwalczanie komarów i meszek 12 elektrofumigatory 13 pałeczki dymiące na komary 15 mole i ich zwalczanie 16 mól futrzany 16 mól włosienniczek 17 szkodliwość moli 18 zabezpieczenie odzieży przed molami 19 abc pułapka lepowa z feromonem na mole ubraniowe 20 mszyce ich szkodliwość i zwalczanie 22 mszyce na warzywach 24 zwalczanie mszyc na warzywach 25 mszyce na drzewach i krzewach owocowych 26 zwalczanie mszyc na drzewach i krzewach owocowych 27 mszyce na roślinach ozdobnych 28 zwalczanie mszyc na roślinach ozdobnych 30 szkodniki drzew i krzewów owocowych 32 przędziorek owocowiec 34 mszyce 36 kwieciak jabłkowiec 37 kwieciak gruszowy 38 owocówka jabłkóweczka 39 owocówka śliwkóweczka 40 namiotnik jabłoniowy 41 zwójkówki liściowe 42 inne gąsienice zjadające liście 43 opuchlaki 45 kistnik malinowiec 46 mrówki 48

3 Osy, komary i mole

4 Osy o s y i s z e r s z e n i e są najbardziej jadowitymi owadami występującymi w naszym otoczeniu. Broniąc gniazda mogą rojem zaatakować intruza, a jedna robotnica może użądlić wielokrotnie. Żądło os jest długie, znacznie większe niż u pszczół, ma kształt szabli i pozbawione jest harpunowego uzębienia, co pozwala wielokrotne żądlić bez wyrywania narządu jadowego. Po wprowadzeniu żądła do ciała ofiary, osa wydziela kropelkę jadu. Liczba użądleń powodująca śmierć człowieka jest zróżnicowana i wynosi od kilkunastu w przypadku szerszenia do kilkudziesięciu dla os. Pojedyncze użądlenia os są niebezpieczne tylko dla osób uczulonych. W ogrodzie osy chętnie zjadają dojrzałe owoce grusz, jabłoni i śliw, wygryzając w nich miąższ. Czasem tak głęboko wgryzają się w owoce, że całkiem chowają się w wydrążonych chodnikach. Nieostrożny człowiek może wraz z owocem wziąć do ust osę, a użądlenie w język lub w okolice przełyku jest wtedy bardzo niebezpieczne i może spowodować utrudnienie w oddychaniu i uduszenie. Osy żerując w produktach żywnościowych mogą je zanieczyścić. Przenoszą chorobotwórcze drobnoustroje na produkty żywnościowe z miejsc, w których poprzednio żerowały, np. z odchodów i trupów zwierzęcych, czy z wysypiska śmieci. Osy chętnie odwiedzają nasze 4

5 mieszkania, cukiernie i przechowalnie artykułów spożywczych. Stwarza to możliwość częstego stykania się z nimi, a biorąc pod uwagę ich wielką drażliwość i zręczność, z jaką zadają cios żądłem, strach ludzi przed osami nie jest nieuzasadniony. Większość ludzi jest negatywnie ustosunkowana do jadowitych os i dlatego często podejmowane są różne próby ich zwalczania. Należy zacząć od zlokalizowania kolonii os, po czym przystąpić do zniszczenia ich gniazd, co jest trudnym i do pewnego stopnia niebezpiecznym zajęciem. Gniazda odnajdujemy obserwując loty robotnic w dni pogodne, kiedy wylatują i przylatują do nich. Gniazda os zbudowane w ziemi należy opylać preparatem ABC na osy w okresie małej aktywności kolonii, np. chłodnym rankiem, kiedy nie obserwuje się latających os. Preparat ABC na osy należy skierować bezpośrednio na gniazdo lub do otworu prowadzącego do wewnątrz gniazda, a także należy opylić jego okolice. Osy przylatujące do gniazda będą do niego wnosić zastosowany pylisty preparat ABC na osy. Częstym zabiegiem jest też niszczenie robotnic os w pomieszczeniach, do których się przedostały. Stosowany jest zwykle pylisty preparat ABC na osy, zawierający insektycyd (pyretroidy) o działaniu kontaktowym. Preparat należy nanosić na powierzchnie, na których gromadzą się osy. 5

6 Komary szkodliwe owady krwiopijne Krwiopijne komary i meszki zakłócają nam każdy wiosenny i letni wypoczynek, gdy kłują, aby pobrać kroplę krwi. A nocą,... nie pozwalają nam zasnąć, gdy irytująco brzęczą przy uchu. Komary i meszki potrafią być bardzo uciążliwe i każdy marzy o s k u t e c z n e j m e t o d z i e ich odstraszania i niszczenia. Do naszych najpospolitszych komarów należą k o m a r b r z ę c z ą c y i k o m a r w i d l i s z e k. KOMAR BRZĘCZĄCY (Culex pipiens) Komar brzęczący jest najpospolitszym kwiopijcą w środowisku miejskim. Podobnie jak mucha domowa czy karaczan prusak, przystosował się idealnie do niemalże każdego siedliska utworzonego lub zmienionego przez człowieka. Podgatunek Culex pipiens pipiens zamieszkuje środowiska naturalne i rolnicze, natomiast C. pipiens molestus uzależnił swój byt od środowiska ludzkiego, wiejskiego i podmiejskiego, dlatego rzadko występuje w innych miejscach. Może lęgnąć się nawet w zbiornikach bardzo zanieczyszczonych, takich jak odstojniki ścieków i przeciekające węzły cieplne. Jego rozwój może się odbywać w całkowitej ciemności przez cały rok, jeżeli tylko temperatura wody w zalanych piwnicach nie spada poniżej 14ºC. Może stać się lokalną plagą, jeśli namnoży się licznie np. w tunelach kolei podziemnych lub obszernych piwnicach z cieknącą wodą. Z tych miejsc przedostaje się do pomieszczeń mieszkalnych i może atakować ludzi nawet w grudniu lub w styczniu. Samice i samce komara brzęczącego łączą się w pary już po 48 godzinach po opuszczeniu poczwarek. Samica kopuluje jeden raz w życiu, a otrzymane od samca plemniki gromadzi w ciele w specjalnym zbiorniczku. Plemniki stopniowo są uwalniane w celu zapłodnienia rozwijających się jaj. Do produkcji jaj samica potrzebuje wysoko białkowego pokarmu, a więc krwi, dlatego zaraz po kopulacji poszukuje gospodarza. Człowiek wydziela charakterystyczny dla niego zapach, dwutlenek węgla i ciepło, czym wabi komary. Aparat gębowy samicy jest typu kłująco-ssącego. Przekłuwa ona skórę żywiciela kłujką, która składa się z sześciu sztylecików: pary żuwaczek, pary szczęk, podgębia i wargi górnej. Poszczególne części aparatu gębowego są ułożone w rynienkowatej wardze dolnej. Skórę przebijają igiełkowate żuwaczki i szczęki. Przez kanalik znajdujący się w podgębiu komar spuszcza do rany ślinę, która zawiera substancje zapobiegające krzepnięciu krwi. Warga górna tworzy rynienkę, którą krew żywiciela przedostaje się do przewodu pokarmowego komara. W tym czasie warga dolna zgina się i opiera się o skórę. U samców narządy gębowe są bardzo uproszczone i nie potrafią nimi przebić skóry ssaków. Odżywiają się wyciekającym sokiem roślin i nektarem kwiatów. Opite krwią samice przystępują do składania jaj. Jaja są składane do wody pojedynczo, po czym zlepiają się substancją kleistą w złoża pionowych jaj, które przybierają kształt łódeczki, unoszącej się na powierzchni wody. Płodność samic, które posiliły się krwią ludzką, jest wysoka i wynosi do 6

7 2100 jaj składanych w 30 złożach. Po godzinach z jaj wylęgają się larwy. Larwy zaopatrzone są w długie czułki i w długi syfon, na którym znajdują się cztery pęczki włosków: dwa pęczki zawierają po 2 włoski, dwa po 3 włoski. Larwy rozwijają się pobierając pokarm (bakterie, resztki organiczne) z różnych głębokości w wodach słodkich, bogatych w szczątki organiczne. Może to być stojąca woda popowodziowa, ale także woda w różnych naczyniach, w starych beczkach, w sadzawkach ogrodowych (w oczkach wodnych), w kałużach i rynnach. Po 7-10 dniach larwy kończą rozwój i przechodzą w stadium poczwarki, która trwa tylko 2-4 dni. Z poczwarek wylatują osobniki dorosłe, gotowe wydać szereg następnych pokoleń w czasie sezonu, jeśli znajdą odpowiednie miejsca do rozmnażania się. Tempo rozwoju pokolenia komara zależy wyraźnie od temperatury. Optymalna temperatura dla rozwoju waha się od 20 do 25ºC. Rozwój pokolenia trwa wówczas dni, a w gorszych warunkach może być wydłużony do 3-5 tygodni. Latem może powstać 4-5 pokoleń komara kłującego, a jeśli lato jest gorące nawet 6-7, a więc miliony potomnych osobników. Zimują zapłodnione samice w chłodnych i stosunkowo wilgotnych miejscach, często w piwnicach, gdzie w letargu oczekują na ciepło wiosenne. 7

8 KOMAR WIDLISZEK (Anopheles maculipennis) Również samica widliszka po zapłodnieniu szuka żywiciela, z którego pobiera krew. Kilka dni po krwistym posiłku składa na wodzie od 150 do 340 jaj, a zdarza się, że nawet więcej. Wybiera naturalne zbiorniki wodne, które zawierają czystą wodę stojącą, w której znajdują się glony i inne podwodne rośliny zaopatrujące wodę w tlen i zapewniające larwom liczne kryjówki przed drapieżcami. Jaja komara widliszka są wrzecionowate, zaopatrzone z boków w komory powietrzne, które utrzymują je na powierzchni wody. W wodzie jaja są rozrzucone pojedynczo, tworząc na powierzchni figury o kształcie sieci lub gwiazd. Po kilku godzinach początkowo białawe jaja ciemnieją. Ich rozwój odbywa się w temperaturze powyżej 10ºC. Z jaj wylęgają się larwy, które linieją trzy razy; są więc cztery stadia larwalne. Larwy nie mają syfonu oddechowego, ale ich ciało pokrywają włoski w kształcie liści palmy, dzięki którym larwy układają się więc równolegle do powierzchni wody, aby utrzymać kontakt z powietrzem i pobierać pokarm. Głowę obracają o 180º do tafli wody i żywią się glonami, grzybami i bakteriami pobieranymi bezpośrednio z powierzchni wody. Po czwartym linieniu larw uwalnia się poczwarka. Poczwarka nie pobiera pokarmu, ale jest ruchliwa. Z niej po 3-4 dniach powstaje dorosły owad. W upalne i ciepłe lata rozwój pokolenia trwa 3-4 tygodnie, w porze chłodniejszej trwa dłużej. W naszym kraju powstają 3-4 pokolenia widliszka. 8

9 Dorosłe widliszki trzymają się miejsc lęgu i odbywają loty w poszukiwaniu żywiciela i kryjówek do zimowania, nie dłuższe niż kilkaset metrów. Na większe odległości mogą być zwiane przez silny wiatr. Zimują zapłodnione samice widliszków, u których rozwój jajników jest zahamowany. Na kryjówki zimowe wybierają pomieszczenia ludzkie, piwnice, obory. W okresie zimy nie pobierają pokarmu. SZKODLIWOŚĆ KOMARÓW Dorosłe komary fruwają najczęściej o zmierzchu, przy dużej wilgotności powietrza. Są bardzo słabymi lotnikami ; unikają przestrzeni otwartych i wietrznych. Mogą jednak przelecieć odległość 1 km, a w niektórych przypadkach pokonują nawet 10 km. Osiągają szybkość lotu około 5,5 km/godzinę poruszając skrzydłami z częstotliwością ponad 600 ruchów na sekundę, wydając wtedy denerwujące nas brzęczenie. Szkodliwość komarów polega też na tym, że kłują boleśnie i wypijają krew z człowieka i zwierząt domowych. Ślina komara brzęczącego, gdy dostanie się do ciała żywiciela, powoduje uczulenie skóry. Komar ten przenosi ornitozy (choroby od ptaków), wirusy neurotropowe z ptaków domowych i dziko żyjących na zwierzęta domowe i ludzi. W ciepłych krajach i tropikach komary przenoszą czynniki wywołujące groźne choroby zakaźne i inwazyjne, np. zarodźce zimnicy, filariozy, leiszmaniozy, wirusy żółtej febry, japońskiego zapalenia mózgu i rdzenia oraz innych wirusów. U naszych komarów, które pobierają krew od różnych ssaków, mogą występować krętki Borrelia burgdorferi i mogą stanowić one czynnik wspomagający krążenie krętków, wywołujących u ludzi groźną chorobę boreliozę z Lyme. Widliszki kłują ludzi i zwierzęta domowe o zmierzchu lub o świcie, pobierając krew w pomieszczeniach. Głodne samice mogą kąsać w ciągu dnia. Lubią krew bydła i często przebywają w oborach, na suficie nad zwierzętami. Z łatwością poprzez cienką letnią odzież przekłuwają skórę, a ich ślina wywołuje u osób wrażliwych odczyny uczuleniowe i świąd. Widliszek jest żywicielem ostatecznym i przenosicielem zarodźców malarii (Plasmodium), czynnika etiologicznego zimnicy. Trzy polskie gatunki z rodzaju Anopheles są zdolne do przenoszenia zarodźca malarii, jednak w Polsce (na szczęście) nie stwierdza się zachorowań na malarię już od ponad 50 lat. Na świecie tylko w 1995 r. odnotowano 500 milionów chorych na malarię, z których 2,1 miliona osób (w tym połowa dzieci) zmarło z powodu tej choroby. Komary uważa się za jedną z najgorszych plag na ziemi. 9

10 MESZKI m e s z k i (Simulidae) są małymi muchówkami o krępej budowie ciała, z tułowiem wyraźnie zgarbionym. Są mniejsze od komarów i ciemno ubarwione. Długość ich ciała wynosi 3-6 mm. Mają krótkie i szerokie skrzydła układające się w czasie spoczynku daszkowato. Czułki są krótkie i zbudowane z kilkunastu paciorkowatych członów. Aparat gębowy meszek jest typu kłująco-ssącego. Kłujką podobną do sztylecika przebijają skórę żywiciela, dostają się do naczyń krwionośnych i wysysają krew. Krwiopijne są tylko zapłodnione samice, dla których krew jest bogatym w białko pokarmem, niezbędnym do produkcji jaj. Po nassaniu się krwi samice składają kilkakrotnie po jaj, a więc tysiące jaj w ciągu życia. Jaja umieszczają w płytkich miejscach czystych wód płynących, w strumykach i rzekach. Jaja przyczepiają się do roślinności wodnej lepką powierzchnią. Po 2-3 tygodniach z jaj wylęgają się larwy i przytwierdzają się za pomocą specjalnej przylgi do podwodnych roślin, kamieni i innych przedmiotów. Larwy odżywiają się resztkami organicznymi, które filtrują z przepływających wód. Po czterokrotnym linieniu przeobrażają się po 6-8 tygodniach w poczwarki, które mogą przezimować. Wiosną następnego roku wypływają na powierzchnię wody i z nastaniem pierwszych ciepłych dni przekształcają się w postacie dorosłe, które pojawiają się masowo w maju lub czerwcu. SZKODLIWOŚĆ MESZEK Krwiopijne samice żerują tylko w dzień napadając na ludzi, a także na bydło, konie, owce, świnie i drób. W odróżnieniu od komarów, meszki nie są aktywne wieczorem i nocą. 10

11 Chmarami latają wokół głów zwierząt, wchodzą do uszu, nosa i w sierść. Przedostają się do jamy nosowej, wpadają pod powieki i do gardła. Kłują w miejsca pokryte cieńszą i delikatniejszą skórą, a więc atakują okolice pyska, oczu, uszu, narządów płciowych, sutek i okolice odbytu. W miejscach ukłuć powstają punktowane wybroczyny i bolesne obrzmienia. Krowy atakowane i kłute przez te owady dają znacznie mniej mleka, a drób gorzej się niesie. Przy zmasowanych atakach meszek zwierzęta giną w ciągu kilku godzin na skutek trującego działania jadów zawartych w ślinie tych owadów. Często powstaje obrzmienie dróg oddechowych, które prowadzi do uduszenia się żywiciela. Sekcje martwych zwierząt wykazały ponadto obrzęki węzłów chłonnych, wątroby, mięśnia sercowego, opuchniętą tkankę podskórną oraz oczywiście liczne ślady ukłuć na wymionach. W 1923 r. nad Dunajem w Rumunii padło sztuk bydła. W połowie maja 1979 r. plaga Simulium morsitans w okolicy Zamościa była przyczyną ciężkich zachorowań bydła i padło wówczas około 100 zwierząt. Nie tak dawno, bo w 1997 roku w Polsce padło od meszek wiele krów przebywających na pastwiskach w okresie plagi. Od czasu do czasu meszki pojawiają się tak licznie, że atakując chmarami uniemożliwiają ludziom pracę i wypoczynek w terenie. Liczne są w zadrzewionych okolicach, w których znajdują się ośrodki rekreacyjne. Czasem zalatują nawet do mieszkań ludzkich. Ukłucia meszek są dla nas bardziej bolesne niż ukłucia komarów i pozostawiają wyraźny krwawiący ślad. W miejscach ukłuć powstają bolesne zmiany, trwające u ludzi nawet ponad tydzień. Wiele osób jest uczulonych. U nich mogą wystąpić duże obrzęki i wysoka gorączka. 11

12 ZWALCZANIE KOMARÓW I MESZEK Najpierw zwalczanie komarów należy zacząć od metod profilaktycznych (zapobiegawczych), gdyż są ważne i... najtańsze. Należy przejrzeć okolice budynków i zlikwidować wszystkie te miejsca, w których rozwijają się larwy komarów. A więc, stojące przez dłuższy czas kałuże, powstałe po powodzi lub ulewnych deszczach, powinny być usunięte lub zasypane, a błota osuszone. Ze starych opon, beczek, wiader, puszek i innych naczyń należy usunąć zebraną w nich wodę deszczową. Należy też udrożnić rynny i usprawnić spływ wody w rowach przydrożnych. Zbyt gęstą roślinność krzewiastą wokół budynków mieszkalnych należy przerzedzić lub zlikwidować, gdyż w niej komary znajdują schronienie w ciągu dnia, a wylatując z zakrzewień mogą kłuć ludzi nawet w południe. W porze dużej aktywności owadów należy odpowiednio się ubrać. Trzeba założyć długie spodnie, bluzę z długimi rękawami i kapelusz osłaniający czoło. Pomieszczenia mieszkalne należy dokładnie zabezpieczać przed komarami. W oknach trzeba umieścić siatki metalowe lub z materiału tekstylnego o drobnych oczkach. Wieczorem, podczas wietrzenia mieszkania nie należy włączać oświetlenia, gdyż światło wabi komary z okolic. W okresie wzmożonej aktywności komarów okna niezabezpieczone siatką należy pozamykać. Wymienione zabiegi nie zawsze są możliwe do wykonania, dlatego komary wabione światłem i zapachem człowieka i zwierząt domowych przedostają się do naszych mieszkań i nam dokuczają. 12

13 ELEKTROFUMIGATORY Aby komary nie przedostawały się do pomieszczeń mieszkalnych, albo w celu zniszczenia tych krwiopijców, którzy przedostali się do sypialni, należy zastosować e l e k t r o f u m i g a t o r y, czyli odparowywacze elektryczne. Zasada ich działania jest następująca: po włączeniu do kontaktu grzejnik podgrzewa płytkę nasączoną substancją owadobójczą, powodując wydzielenie się ich par. Zamiast płytki może być stosowany mały zbiorniczek z roztworem insektycydu. Są dwa typy elektrofumigatorów z serii ABC: ABC UNIWERALNY ELEKTROFUMIGATOR do stosowania wkładów wymiennych p ł y t e k l u b z b i o r n i c z k a z p ł y n e m ; albo ABC ELEKTROFUMIGATOR NA KOMARY do stosowania wkładów wymiennych tylko płytek. Każdy z tych elektrofumigatorów jest bardzo prosty w użyciu. Zaopatrzony jest pod kratką obudowy w elektryczny grzejnik, połączony z wtyczką. Do elektrofumigatora wkłada się płytki owadobójcze ABC, a do uniwersalnego elektrofumigatora można też przyłączyć wkład wymienny ABC z płynem w specjalnym pojemniku. Następnie wtyczkę umieszcza się w gniazdku sieci elektrycznej 220/230 V. Pod wpływem prądu grzejnik nagrzewa płytkę lub zbiornik z płynem, z których powoli uwalniają się pary owadobójcze. a b c w k ł a d y d o e l e k t r o f u m i g a t o r a n a k o m a r y są sprzedawane w opakowaniach, w których znajduje się 20 płytek. Po wyjęciu z celofanowego opakowania płytkę należy umieścić pod kratką ochronną na powierzchni grzejnej i elektrofumigator włączyć do gniazdka. Podgrzana płytka wydziela pary środka owadobójczego esbiotrynę, związek z grupy pyretroidów, który odstrasza i zabija komary. Chroni w ten sposób pomieszczenie o kubaturze 50 m 3 przez jedną noc (8-10 godzin). Zużyta płytka, która już nie wydziela par owadobójczych, zmienia barwę i wieczorem należy ją wymienić na nową. Elektrofumigator 13

14 nie musi być ciągle włączony. Należy go używać tylko wtedy, gdy chcemy mieć pomieszczenie wolne od komarów. a b c n a k o m a r y w k ł a d w y m i e n n y (p ł y n) e l e k t r o f u m i g a t o r a o w a d o b ó j c ze g o można przyłączyć tylko do uniwersalnego elektrofumigatora abc. Wkład jest buteleczką, w której znajduje się 1% aletryna, związek owadobójczy z grupy pyretroidów. Buteleczkę należy wyjąć z opakowania, zdjąć nakrętkę i zamontować w elektrofumigatorze tak, aby pojemnik był w pozycji pionowej. Tak przygotowane urządzenie należy włączyć do sieci 220/230 V. Pod wpływem prądu grzejnik ogrzeje płyn. Powstanie para, która na komary działa odstraszająco i owadobójczo. Jedna buteleczka z płynem wystarcza na 45 nocy, przyjmując, że urządzenie pracuje przez 8 godzin w ciągu doby. Urządzenie wyłącza się poprzez wyjęcie z gniazda sieci elektrycznej. 14

15 Elektrofumigatory z płynnym wkładem wymiennym można stosować tylko w tych pomieszczeniach, w których możliwa jest wentylacja powierza. W innych pomieszczeniach, w których mieszkańcy przebywają długo, albo w sypialniach można używać elektrofumigatory z płynnym wkładem wymiennym tylko przy uchylonych oknach. Zadbać należy jednak, aby w czasie elektrofumigacji nie powstawały przeciągi. Stosowanie elektrofumigatorów jest bardzo proste, ale należy pamiętać, że pary owadobójcze wydzielane z podgrzanych płytek lub z gorącego płynu zawierają związki chemiczne (aletryna, esbriotryna) z grupy pyretroidów. Wszystkie pyretroidy są bardzo silnymi truciznami dla ryb i innych organizmów wodnych. Z tego powodu, na czas zabiegów należy akwaria z rybkami i terraria usunąć z pomieszczenia, albo dokładnie je przykryć grubym papierem. Elektrofumigatorów nie należy włączać w tych pomieszczeniach, w których przebywają małe dzieci lub osoby starsze i chore (uczulone, astmatyczne). Po każdym zastosowaniu należy rankiem dokładnie wywietrzyć wszystkie pomieszczenia. PAŁECZKI DYMIĄCE NA KOMARY Letni wypoczynek w lesie, nad jeziorem, w ogrodzie, na tarasie, a nawet na balkonie mogą nam zepsuć komary i meszki. Nie zawsze można usunąć gęstą roślinność wokół budynków mieszkalnych. W niej kryją się głodne krwi samice, aby udać się na posiłek przy nadarzającej się okazji... Zwalczanie komarów i meszek za pomocą insektycydów jest prowadzone w otwartych przestrzeniach: w parkach, w ogrodach, na łąkach, w lesie. Jednak zabiegi te nie zawsze są wykonywane ostrożnie: zanieczyszczają nasze środowisko, niszczą faunę pożyteczną lub dla nas obojętną, a więc naruszają równowagę biologiczną w naszym otoczeniu. Skuteczność tych zabiegów jest zazwyczaj krótkotrwała. Rozwiązanie problemu meszek i komarów podczas naszego wypoczynku w terenie gwarantują nam a b c p a ł e c z k i d y m i ą c e n a k o m a r y, proste formy użytkowe środków odstraszających i niszczących komary i meszki. W celu zabezpieczenia ludzi przed komarami i meszkami w o ś r o d k a c h r e k r e ac y j n y c h, w p a r k a c h i o g r o d a c h, do których owady nalatują z okolicy, można zastosować pałeczki dymiące przeznaczone do stosowania na zewnątrz pomieszczeń: ABC PAŁECZKA DYMIĄCA NA KOMARY, która zawiera 0,34% aletryny, związku owadobójczego z grupy pyretroidów; Zabieg z zastosowaniem pałeczki dymiącej jest bardzo prosty. Wyjmujemy z opakowania pałeczkę, wbijamy jej drewniany koniec w ziemię, albo w ziemię w doniczce bez roślin. Ustawiamy pałeczkę pionowo i zapalamy jej koniec. Pałeczka po zapaleniu będzie zarzyć się przez 3 godziny, wydzielając przy tym pary odstraszające komary i meszki. Jedna pałeczka zabezpiecza przed komarami i meszkami obszar około 15 m 2. Jeśli chcemy zabezpieczyć większą powierzchnię, musimy równomiernie rozmieścić i jednocześnie zapalić odpowiednio więcej pałeczek. Dawniej wykorzystywano zwierzęta domowe, np. bydło, do odciągania od ludzi dokuczliwych komarów i meszek w okresie plagi,... lepiej chyba zapalić pałeczkę dymiącą, której pary odstraszają i zabijają dokuczliwe owady. 15

16 Mole i ich zwalczanie Mole są dokuczliwymi szkodnikami występującymi w mieszkaniach, na strychach i w sklepach i magazynach z tekstyliami oraz z wyrobami skórzanymi i futrzarskimi. Dorosły mól nie pobiera pokarmu. W okresie życia korzysta z zapasów zgromadzonych przez larwy. Larwy (gąsienice) mola są szkodliwe. Uszkadzają i niszczą przechowywaną odzież, powodując znaczne straty materialne. Mole są drobnymi motylami. Rozpiętość ich skrzydeł wynosi mm (najczęściej około 15 mm), a długość ciała od 8 do 12 mm. Mole latają słabo i niechętnie. Unikają światła, dletego przebywają w ciemnych i zacisznych miejscach. Do najbardziej dokuczliwych moli należą mól futrzany (mól kożusznik) i mól włosiennicznik (mól ubraniowy). Mól futrzany Samice mola futrzanego (Tinea pellionella) składają jaja po 1-16 dniach po wyjściu z poczwarki. Jaja umieszczają pojedynczo lub w małych grupach na produkty pokarmowe. Jaja nie są gładkie; na powierzchni jaj są podłużne rowki. W ciągu życia samica składa do 120 jaj. Jaja rozwijają się w temperaturze powyżej 14ºC. W niższych temperaturach rozwój jaj ulega zahamowaniu. Z jaj wylęgają się gąsienice, które przędą r u r k o w a t y d o m e k, o długości 6-9 mm, w którym ciągle przebywają i który stale noszą. Materiał budulcowy stanowią resztki pokarmowe sklejone jedwabistą wydzieliną gruczołów przędnych. Trudno zauważyć oprzędy mola 16

17 futrzanego, gdyż do nich przyklejone bywają włókna niszczonego ubrania, czy tkaniny. Poruszając się noszą domek ze sobą przez całe życie, powiększając go do 8 mm w miarę wzrostu, toteż w miejscu żerowania nie pozostawiają wyraźnych śladów. W domku żerują, w nim linieją i w końcu przepoczwarczają się. Po 1-3 miesiącach larwy osiągają długość 12 mm. Są wtedy białawe, z czarną głową i czarnym pierwszym odcinkiem tułowia. W celu przepoczwarczenia, larwy razem z domkiem opuszczają substrat, w którym żerowały i na zewnątrz odzieży przytwierdzają oprzęd do podłoża bezpiecznej kryjówki i w nim przepoczwarczają się. W temperaturze 20ºC rozwój pokolenia trwa 70 dni. W naszych warunkach szkodnik wykształca jedno lub dwa pokolenia w roku. Mól futrzany występuje u nas znacznie rzadziej niż włosienniczek, jednak w razie licznego pojawu może wyrządzić duże szkody. Mól włosienniczek Zaraz po zapłodnieniu samice m o l a w ł o s i e n n i c z k a (Tineola bisselliella), zwanego też molem ubraniowym, składają jaja na produkty, które będą pokarmem larw. Okres składania jaj może trwać od kilku dni do kilku tygodni w zależności od warunków termicznych. Samice są bardzo płodne. W ciągu życia składają do 220 jaj. Jaja są owalne (0,4-0,7 x 0,28-0,38 mm), białe, a ich powierzchnię pokrywa drobna siateczka wgłębień. Jaja składane są luźno, nie przylepione do materiału, tak że łatwo od niego odpadają. Już po 12 dniach z jaj wychodzą drobne (1 mm) larwy, barwy białej lub szarawe z brązową głową, które rosną do długości mm. Larwy są czerwonawe, z brązową głową. Budują t u n e l z przędzy, który po przytwierdzeniu do podłoża ciągle rozbudowują wzdłuż przez 17

18 cały czas żerowania. Tunel z przędzy jest znacznie dłuższy od larwy, a jego wielkość zależy od jakości pożeranego materiału. Tunel jest tym dłuższy, im mniej cennych substancji odżywczych zawiera pożerany materiał. Przez znaczną część życia larwy przebywają w takich workowatych tunelach. Przy jego końcu budują kokon poczwarkowy i w nim formują poczwarkę, która ma długość 4-7 mm, albo opuszczają swoje tunele i w innym miejscu budują solidniejsze kokony. Długość czasu rozwoju larw zależy od warunków otoczenia i jakości odżywczej porażonego produktu i może trwać od 35 dni do 2,5 lat. Stadium poczwarki trwa dni. Rozwój jednego pokolenia odbywa się od 55 dni do nawet 4 lat. Motyle mają silnie zredukowane narządy gębowe i nie pobierają pokarmu, korzystając wyłącznie z zapasów pokarmowych zgromadzonych w stadium larwalnym. Żyją około miesiąca i są aktywne tylko w nocy. W pomieszczeniach mieszkalnych latają o każdej porze roku, ale najliczniejsze są podczas ciepłych miesięcy letnich. Chętniej fruwają tylko samce i czasem młode samice. Starsze samice są słabymi lotnikami i nie potrafią pokonać znacznych odległości. Samice za to dobrze biegają i nawet skaczą. Odbijają się od podłoża odnóżami trzeciej pary i w powietrzu uderzają 2-3-krotnie skrzydłami, aby wydłużyć skok. Poruszające się susami samice trudniej złapać i zniszczyć niż samce. Szkodliwość moli Do naszych domów i mieszkań mole przedostają się z sąsiednich budynków przez otwarte okna i drzwi, a także z opuszczonych gniazd ptaków. Gąsienice mola futrzanego żerują w wełnie i wyrobach wełnianych, w filcu, w meblach tapicerskich, w futrach i w pierzu, powodując znaczne szkody. Występując w mieszkaniach mól włosienniczek zniszczyć może wełniane dywany i kilimy, obicia tapicerowanych mebli oraz odzież, szczególnie tą, która jest przechowywana w zacisznych miejscach przez 18

19 dłuższy czas. Poszukując pokarmu larwy mola włosienniczka i mola futrzanego wybierają te miejsca w wyrobach wełnianych lub w skórach, które są zabrudzone sokami owocowymi lub ludzkim potem i moczem, gdyż potrzebują do wzrostu i rozwoju związków azotowych i witamin z grupy B. Pot ludzki zawiera tiaminę i ryboflawinę. Larwy moli nie trawią produktów roślinnych, takich jak bawełna lub len, ale mogą je zniszczyć, jeśli są zanieczyszczone moczem lub potem. Produkty silnie zniszczone przez mole są posklejane jedwabistymi rurkami i zanieczyszczone drobnymi, twardymi odchodami, które niektórzy mylą z jajami. Jaja moli są bardzo drobne, przeźroczyste i delikatne; łatwo je zniszczyć po dotknięciu. Zabezpieczenie odzieży przed molami Należy chronić ciepłe ubrania, wykonane z futer, skór lub wełny przed molami. W tym celu należy sprawdzić, czy nie są przechowywane w ciasnych szafach i schowkach. Częste wietrzenie na słońcu i trzepanie lub szczotkowanie ubrań, materiałów tekstylnych i wyrobów ze skóry umożliwia mechaniczne usunięcie jaj złożonych przez mole, które nie przyklejają je do podłoża. Przesuszanie wyrobów na słońcu jest bardzo skutecznym zabiegiem. Szybkość działania promieni słonecznych zależy od barwy materiału. Na materiałach czarnych pełne słońce w lecie już w ciągu pół godziny zabija wszystkie stadia rozwojowe mola, a na materiałach jasnych działanie słońca jest wolniejsze, więc należy je wywieszać na czas dłuższy. Wyroby tekstylne i skórzaste przechowywać w szczelnych opakowaniach foliowych lub w workach papierowych, jeśli są szczelne. Większe partie wyrobów futrzarskich i innych wrażliwych towarów przechowywać w chłodnych miejscach o temperaturze od -3ºC do +4,5ºC. Krótkotrwałe przetrzymywanie porażonych produktów w niskiej temperaturze nie jest zabiegiem całkowicie skutecznym. Należy pamiętać, że niska temperatura zabija tylko jaja, 19

20 a gąsienice, zwłaszcza starsze, mogą w nich przetrwać nawet parę miesięcy i przy zaistnieniu normalnych warunków rozwijają się dalej. Larwy moli są mało odporne na szybko następujące po sobie zmiany temperatury. Partię ubrań, w którym stwierdzono występowanie moli, należy ochłodzić do temperatury -5ºC, następnie na krótki czas ogrzać do 10ºC, jeszcze raz ochłodzić do -5ºC i potem utrzymywać stałą temperaturę +4,5ºC. zawieszka na mole abc chroni odzież przed molami Stałe zabezpieczenie przechowywanych ubrań przed molami można uzyskać stosując z a w i e s z k ę n a m o l e a b c, która zawiera 300 mg empentryny, związku z grupy pyretroidów. Zawieszkę na mole ABC należy powiesić swobodnie w szafie tak, aby nie miała bezpośredniego kontaktu z chronionymi ubraniami. Po wywieszeniu insektycyd stopniowo uwalnia się z płytki, utrzymując stałe stężenie par w powietrzu, które odstraszają i zabijają mole. Jedna zawieszka wystarcza do zabezpieczenia ubrań w szafie o objętości do 0,5 m 3. Preparat należy wymienić na nowy po 6 miesiącach. Zawieszki na mole ABC należy wywieszać w szafach stojących w wietrzonych pomieszczeniach. Nie stosować preparatu w szafkach kuchennych i w pokojach, w których przebywają dzieci i osoby chore. ABC Pułapka lepowa z feromonem na mole ubraniowe Praktyczna i łatwa w obsłudze pułapka lepowa jest idealnym rozwiązaniem w szafach, garderobach czy innych miejscach przechowywania odzieży. Zastosowanie pułapki jest proste, wystarczy zdjąć folie zabezpieczająca klej i po środku podstawy pułapki umieścić załączoną tabletkę feromonową, po czym pułapkę złożyć zgodnie z zamieszczoną na opakowaniu instrukcją i umieścić w szafie. Pułapkę można również zawiesić pomiędzy ubraniami, położyć na półce lub tez przykleić do pionowej powierzchni szafy np. na drzwiach. 20

METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY SZPARAGA

METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY SZPARAGA INSTYTUT OGRODNICTWA METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY SZPARAGA (Materiały dla producentów) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany

Bardziej szczegółowo

Wodne stwory i potwory

Wodne stwory i potwory Wodne stwory i potwory czyli jak samodzielnie określić czystość wody Opracowanie, tekst: Barbara Kuprel-Poźniak Konsultacje: Maciej Kunysz, Piotr Znaniecki Rysunki: Patrycja Olszewska Zdjęcia: Barbara

Bardziej szczegółowo

Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum

Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum 1 Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum Iwona Wiśniewska Raszyn 2009 2 SPIS TREŚCI 1. Stanowisko człowieka w przyrodzie 4 2. Podobieństwa i różnice w budowie człowieka i innych ssaków...

Bardziej szczegółowo

Mrówki środowisk leśnych Polski

Mrówki środowisk leśnych Polski Mrówki środowisk leśnych Polski - przewodnik terenowy Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak 1. kp po oz pcz nu ktż cz ż trz bcz11 bcz1 p pt śt zt pzt łp gw pm bi biii bii si gs ti sii siii siv tii sv tiii

Bardziej szczegółowo

przypadku najczęściej narażony jest on na rozwój grzybów kwasu propionowego, benzoesanu

przypadku najczęściej narażony jest on na rozwój grzybów kwasu propionowego, benzoesanu Dodatek bezpłatny nr 5 (259) 9 maja 2012 r. rolnicze ISSN 1230-882X abc Preparaty płynne, sypkie i granulowane Zakiszanie traw pod kontrolą Nadszedł czas sianokosów, dlatego warto przypomnieć sobie działania

Bardziej szczegółowo

@ www.wrp.pl. Ciągniki Roku 2015. Termoizolacja budynków inwentarskich i magazynów SIŁA DOŚWIADCZENIA. Siatka do pras rolujących

@ www.wrp.pl. Ciągniki Roku 2015. Termoizolacja budynków inwentarskich i magazynów SIŁA DOŚWIADCZENIA. Siatka do pras rolujących SIATKA DO PRAS ROLUJĄCYCH OSZCZĘDNOŚĆ WYDAJNOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ tel.: + 48 33 812 30 81 Siatka do pras rolujących QQNr 12/2014 (115) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski www.wrp.pl ISSN: 1733-4446 Ciągniki

Bardziej szczegółowo

Wstęp. s.2. Co to jest remiza?... s.2. Dlaczego ptaki?... s.3. Dlaczego remizy są ważne?... s.3. Jak przystąpić do założenia remizy?... s.

Wstęp. s.2. Co to jest remiza?... s.2. Dlaczego ptaki?... s.3. Dlaczego remizy są ważne?... s.3. Jak przystąpić do założenia remizy?... s. Szkoła na ptak! Praktyczny przewodnik po Remizie, czyli kilka rad, jak zostać człowiekiem na ptak! Spis treści: Wstęp. s.2 Co to jest remiza?... s.2 Dlaczego ptaki?... s.3 Dlaczego remizy są ważne?...

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO NATURALNE SZANSE I ZAGROŻENIA

ŚRODOWISKO NATURALNE SZANSE I ZAGROŻENIA Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ ŚRODOWISKO NATURALNE SZANSE I ZAGROŻENIA Ochrona i kształtowanie środowiska, w którym żyjemy jest koniecznością, a zatem podstawowym obowiązkiem każdego

Bardziej szczegółowo

M O S P I L A N 20 SP

M O S P I L A N 20 SP Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW Nr R 82/2014d z dnia 13.03.2014 r. Posiadacz zezwolenia: Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 211 13066

Bardziej szczegółowo

BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków

BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1185/2010 BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Podstawy rehabilitacji dzikich zwierząt Przewodnik po dostępnej wiedzy na temat biologii i leczenia w kontekście rehabilitacji dzikich zwierząt.

Podstawy rehabilitacji dzikich zwierząt Przewodnik po dostępnej wiedzy na temat biologii i leczenia w kontekście rehabilitacji dzikich zwierząt. Podstawy rehabilitacji dzikich zwierząt Przewodnik po dostępnej wiedzy na temat biologii i leczenia w kontekście rehabilitacji dzikich zwierząt. Wydanie piąte, uaktualnione 07/00 International Wildlife

Bardziej szczegółowo

K A R A T E Z E O N 050 CS

K A R A T E Z E O N 050 CS Załącznik nr R-254/2011d z dnia 20.09.2011 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr 878/2001 z dnia 15.10.2001 r. Posiadacz zezwolenia: Syngenta Limited, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey,

Bardziej szczegółowo

SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY PRZYRÓW!

SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY PRZYRÓW! SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY PRZYRÓW! Zapraszam do lektury krótkiego informatora o powszechnej samoobronie i obronie cywilnej. Przedstawiam w nim podstawowe informacje, propozycje i rady dotyczące zachowań

Bardziej szczegółowo

Mirosław Markiewicz i wsp. PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO TRANSPLANTACJI SZPIKU KOSTNEGO

Mirosław Markiewicz i wsp. PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO TRANSPLANTACJI SZPIKU KOSTNEGO Mirosław Markiewicz i wsp. PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO TRANSPLANTACJI SZPIKU KOSTNEGO Katowice 11.2006 1 Wstęp Przeszczepienie szpiku jest szansą na drugie życie. Jego powodzenie zależy w dużej mierze,

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. SHERPA 100 EC

Przestrzegaj etykiety instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. SHERPA 100 EC Załącznik do decyzji MRiRW nr R-38/2009 z dnia 17.02.2009 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr 29/2002 z dnia 12.03.2002r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: SBM Developpement, 160 Route de la Valentine,

Bardziej szczegółowo

Bailine Manual 04: Odżywianie

Bailine Manual 04: Odżywianie Bailine Manual 04: Odżywianie Copyright (c) 2002 by Deep Development As Informacja zawarta w instrukcji jest poufna. Reprodukcja w części lub w całości załączonego materiału jest zabroniona. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Produkcja win gronowych w małym gospodarstwie

Produkcja win gronowych w małym gospodarstwie Wojciech Bosak Produkcja win gronowych w małym gospodarstwie Część pierwsza: Poprawa jakości win białych Polski Instytut Winorośli i Wina Kraków 2008 Opracowanie tekstu, tabel i ilustracji: Wojciech Bosak

Bardziej szczegółowo

Powrót do codzienności. Poradnik dla osób ze stomią

Powrót do codzienności. Poradnik dla osób ze stomią Powrót do codzienności Poradnik dla osób ze stomią 1 Telefoniczne Centrum Pacjenta Dla pracowników Coloplast najważniejsze jest Państwa zadowolenie Staramy się je zapewnić, oferując Wam najnowocześniejsze

Bardziej szczegółowo

ENZYMY WSPOMAGAJĄCE TRAWIENIE

ENZYMY WSPOMAGAJĄCE TRAWIENIE ŻYWIENIE I ZDROWIE NUTRITION & HEALTH ROCZNIK 9, NR 4 (35) CALIVITA INTERNATIONAL-POLSKA Wrzesień 2006 Prof. dr n. med. Valeria Szedlak-Vadocz Przewodnicząca Zespołu Doradców Medycznych CaliVita International

Bardziej szczegółowo

Metoda tradycyjna. Produkty oferowane przez ACT POLSKA dostępne są w systemie sprzedaży bezpośredniej. Zapraszamy do lektury naszego katalogu.

Metoda tradycyjna. Produkty oferowane przez ACT POLSKA dostępne są w systemie sprzedaży bezpośredniej. Zapraszamy do lektury naszego katalogu. Koncepcja sprzątania w zgodzie z naturą Katalog ACT Polska 2013 / 2014 Firma ACT POLSKA swój początek wiąże z Rudolfem Nordinem, założycielem szwedzkiej firmy ACT, który to w 1990 roku wynalazł, jako pierwszy

Bardziej szczegółowo

PARAPROTEX ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE

PARAPROTEX ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE ŻYWIENIE I ZDROWIE NUTRITION & HEALTH ROCZNIK 9, NR 3 (34) CALIVITA INTERNATIONAL-POLSKA Czerwiec 2006 Prof. dr n. med. Valeria Szedlak-Vadocz Przewodnicząca Zespołu Doradców Medycznych CaliVita International

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę

Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę (dieta w walce z rakiem) Praca pod redakcją: Agnieszka Dyzmann-Sroka Agnieszka Jędrzejczak Anna Kubiak Maciej Trojanowski Projekt finansowany ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

Lintur 70 WG. Bezlitosny chwastożerca. Boxer 800 EC. Bezwzględy dla miotły zbożowej. Unix 75 WG. Żadnych złamań.

Lintur 70 WG. Bezlitosny chwastożerca. Boxer 800 EC. Bezwzględy dla miotły zbożowej. Unix 75 WG. Żadnych złamań. Ochrona zbóż 2015 Spis treści str. 5 Produkty Syngenta do ochrony jęczmienia hybrydowego Hyvido. str. 6 Lintur 70 WG. Bezlitosny chwastożerca. str. 7 Chwasty najczęściej występujące w zbożach. str. 8 Axial

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Polish. Do startu. Przewodnik po ciąży, Gotowi. porodzie i początkach rodzicielstwa. Dziecko!

Polish. Do startu. Przewodnik po ciąży, Gotowi. porodzie i początkach rodzicielstwa. Dziecko! Polish Do startu Przewodnik po ciąży, Gotowi porodzie i początkach rodzicielstwa Dziecko! Podziękowania Książka niniejsza to efekt wielu rozmów, sugestii i uwag ze strony służby zdrowia, organizacji zawodowych,

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ URZĄD GMINY RUDZINIEC ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ www.rudziniec.pl e-mail: gmina@rudziniec.pl RUDZINIEC 2011 Opracował: Inspektor ds. Obrony Cywilnej Szanowny Czytelniku

Bardziej szczegółowo

PORADNIK POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ

PORADNIK POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ PORADNIK POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, tel. 22 443 11 20, faks 22 443 11 22 www.um.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Twój osobisty przewodnik po dializie otrzewnowej (DO) Informacje o terapii

Twój osobisty przewodnik po dializie otrzewnowej (DO) Informacje o terapii Twój osobisty przewodnik po dializie otrzewnowej (DO) Informacje o terapii 2 Spis treści Wprowadzenie 7 O nerkach 8 Zdrowe nerki 8 Chore nerki 10 Częste przyczyny niewydolności nerek 12 O terapii dializacyjnej

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego

I. Wprowadzenie. Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego Choroby zakaźne Wprowadzenie Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego Zapalenie wątroby (Hepatitis) Choroby przenoszone drogą płciową HIV/AIDS Gruźlica Zakażenia i zatrucia pokarmowe 1 2 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna ochrona zbóż

Profesjonalna ochrona zbóż Profesjonalna ochrona zbóż 150 lat Edycja 2015 SPIS TREŚCI FUNGICYDY 04 Efekty zastosowania fungicydów nowej generacji w zbożach w 2014 roku. Zalecenia na 2015 rok 04 1. Wstęp 04 2. Gdzie tkwi tajemnica

Bardziej szczegółowo