Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskiej Republice Afganistanu (XIII zmiana)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskiej Republice Afganistanu (XIII zmiana)"

Transkrypt

1 Podczas odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania oraz znaków tytułów honorowych dowódcom oddziałów i instytucji wojskowych wyróżnionych przez ministra obrony narodowej za szczególne osiągnięcia w 2013 r. Dowódcy ośmiu jednostek i dwóch instytucji wojskowych otrzymali akty nadania i statuetki, będące symbolem tego wyróżnienia. Tytuły honorowe Przodujący Oddział Wojska Polskiego i Przodująca Instytucja Wojskowa są wyróżnieniami udzielanymi przez Ministra Obrony Narodowej oddziałom i instytucjom wojskowym za dokonania bojowe świadczące o ofiarności i odwadze ich żołnierzy w warunkach walki zbrojnej, w czasie akcji humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych, a także za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej w istotnym stopniu wpływających na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Zbrojnych RP oraz umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej. ODDZIAŁ WOJSKOWY WYRÓŻNIONY TYTUŁEM HONOROWYM PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO ZA DOKONANIE CZYNU BOJOWEGO POŁĄCZONEGO Z OFIARNOŚCIĄ I ODWAGĄ ŻOŁNIERZY Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskiej Republice Afganistanu (XIII zmiana) Żołnierze XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, pod dowództwem gen. bryg. Marka Sokołowskiego, realizowali zadania o charakterze stabilizacyjnym oraz doradczoszkoleniowym. Ich celem było przede wszystkim utrzymanie bezpieczeństwa w prowincji Ghazni oraz pomoc w odbudowie zniszczonego konfliktami państwa. Równie ważnym zadaniem było wspieranie działalności lokalnych władz oraz szkolenie Afgańskich Narodowych Sił Bezpieczeństwa. Żołnierze z ofiarnością i odwagą realizowali trudne zadania mandatowe oraz uczestniczyli w akcjach humanitarnych i ratowniczych. XIII zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie liczyła żołnierzy, główne z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Pozostałe komponenty tworzyli żołnierze 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 49 Bazy Lotniczej, 2 Pułku Saperów, 11 Pułku Artylerii, 10 Brygady Logistycznej, Wojsk Specjalnych oraz innych jednostek i instytucji wojskowych. O efektywności i skuteczności ich działań świadczy liczba ponad 30 przeprowadzonych operacji i patroli. Zlikwidowano blisko 30 nielegalnych magazynów broni i amunicji, przechwycono ok. 5,5 tony materiałów wybuchowych oraz znaleziono 30 niewybuchów i 50 improwizowanych ładunków gotowych do detonacji. Spośród kilkudziesięciu zatrzymanych rebeliantów czterech znajdowało się na liście najgroźniejszych terrorystów. Szczególne trudnym momentem dla żołnierzy XIII zmiany było odparcie w dniu 28 sierpnia 2013 r. ataku terrorystycznego na polską bazę w Ghazni. Dzięki poświęceniu i

2 odwadze żołnierzy zatrzymano atak i udaremniono wtargnięcie przeciwnika w głąb ugrupowania, co pozwoliło na uniknięcie wysokich strat ludzkich. Pobyt XIII zmiany PKW w Islamskiej Republice Afganistanu zaowocował zwiększeniem skuteczności działania afgańskich sił bezpieczeństwa, armii i policji, zapewniając lokalnej społeczności poczucie bezpiecznego i suwerennego bytu. gen. bryg. Marek Sokołowski dowódca XIII zmiany PKW w Afganistanie Urodził się 4 kwietnia 1966 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1992), Akademii Obrony Narodowej (1999), studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej (2007 i 2009) oraz w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Warszawie (2008). Służbę wojskową rozpoczął w 1987 r. jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej, natomiast do służby zawodowej został powołany w 1992 r. w 10 batalionie desantowo-szturmowym 6 Brygady Desantowo-Szturmowej w Krakowie. Od 1996 r. pełnił służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych w 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej, a następnie 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Wielokrotnie pełnił służbę poza granicami państwa. Po raz pierwszy w latach w ramach dwóch zmian PKW w misji ONZ UNDOF w Syrii oraz dwukrotnie w misji PKW w Iraku (w 2003 i 2005 r.). Od grudnia 2011 r. do czerwca 2012 r. pełnił obowiązki zastępcy dowódcy do spraw koalicyjnych Regionalnego Dowództwa Wschód z siedzibą w Bagram w Afganistanie. Od maja do listopada 2013 r. był dowódcą XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, za co został odznaczony Krzyżem Wojskowym oraz Legion of Merit najwyższym amerykańskim odznaczeniem wojskowym nadawanym obcokrajowcom za zasługi podczas pokoju lub wojny. Obecnie pełni obowiązki zastępcy dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. ODDZIAŁY WOJSKOWE WYRÓŻNIONE TYTUŁEM HONOROWYM PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO ZA UZYSKANIE NAJLEPSZYCH WYNIKÓW W DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBOWEJ W 2013 ROKU 31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu 31 Baza Lotnictwa Taktycznego powstała 1 kwietnia 2008 r. w wyniku przeformowania 31 Bazy Lotniczej. Kultywuje chlubne dziedzictwo wielu zasłużonych jednostek lotniczych, m.in.: 302 Dywizjonu Myśliwskiego Poznańskiego, 62 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 oraz 3 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Poznań. Jest jednostką lotniczą przeznaczoną do realizacji zadań bojowych w ramach narodowego systemu obrony oraz sił zdolnych

3 do przerzutu wysokiej gotowości NATO. Funkcjonujące w strukturze Bazy dwie eskadry lotnicze realizują zadania zwalczania celów powietrznych, niszczenia obiektów naziemnych i nawodnych oraz wykonywania zadań lotniczych szczebla operacyjno-taktycznego. W 2013 r. w ramach szkolenia lotniczego doskonalono umiejętności personelu latającego Bazy z zakresu bojowego wykorzystania samolotu F-16. Piloci wykonali ponad misji lotniczych spędzając w powietrzu bisko godzin. W ramach realizacji zadań wynikających z zobowiązań sojuszniczych oraz Unii Europejskiej utrzymano w gotowości do użycia siły i środki wydzielone do Komponentu Powietrznego NATO i Unii Europejskiej Jastrząb. Dobrze przygotowano również siły i środki wydzielone do Zestawu Sił Odpowiedzi NATO w 2014 r. Sprawdzianem poziomu interoperacyjności z siłami powietrznymi państw wchodzących w skład Sojuszu Północnoatlantyckiego był udział jednostki w ćwiczeniach międzynarodowych w kraju oraz poza jego granicami: FRISIAN FLAG w Holandii, NATO TIGER MEET oraz BRILLIANT ARROW 13 w Norwegii, TACTICAL LEADERSHIP PROGRAMME w Hiszpanii, RAMSTAIN GUARD, EAGLE TALON, COBRA 13, GEPPART, RARÓG oraz w próbie poligonowej MACE XV w Wielkiej Brytanii. Ważnym zadaniem Bazy było zapewnienie warunków do przyjęcia i zabezpieczenia funkcjonowania Sojuszniczych Sił Wzmocnienia w ramach HNS, czego sprawdzianem był wysoko oceniony udział w ćwiczeniu STEADFAST JAZZ 13, podczas którego z lotniska Bazy wykonywały misje bojowe samoloty sił powietrznych Węgier i Czech. Na bardzo wysokim poziomie wykonano również zadania bojowe wynikające z misji AIR POLICING oraz pełnienia dyżurów obrony powietrznej w systemie narodowym. płk dypl. pil. Jacek Pszczoła dowódca 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu Urodził się 18 października 1967 r. Jest absolwentem Liceum Lotniczego w Dęblinie (1986), Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie (1990), Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (1999) oraz Maxwell Air Force Base, USA Air Command and Staff College (2004). Pułkownik Jacek Pszczoła posiada klasę mistrzowską pilota wojskowego z ogólnym nalotem godzin, z czego 925 na samolocie F-16. Ponadto latał na takich typach samolotów jak: Zlin 42M, TS-11 Iskra, Lim 5, SB Lim 2, MiG-21 oraz T-38C. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Łasku na stanowisku pilota, a następnie starszego pilota i nawigatora eskadry. Po reorganizacji Pułku obejmował kolejne stanowiska w 10 eskadrze lotnictwa taktycznego oficera rozpoznawczego, szefa sztabu, zastępcy dowódcy eskadry. W latach kontynuował zdobywanie lotniczych umiejętności w USA na samolotach T- 38C i F-16. Po powrocie do kraju został dowódcą Grupy Działań Lotniczych w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Od 17 października 2011 r. jest dowódcą 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. 4 Brodnicki Pułk Chemiczny im. Ignacego Mościckiego w Brodnicy 4 Pułk Chemiczny swoje tradycje wywodzi od 51 Kompanii Rozpoznania Chemicznego i Odkażania Uzbrojenia, którą powołano w 1956 r. w Grupie koło Grudziądza. Po roku kompanię przeniesiono do Torunia i przeformowano w 4 Batalion Rozpoznania Chemicznego i Odkażania

4 Uzbrojenia. Od 1963 r. jednostka stacjonuje w Brodnicy, gdzie w 1967 r. powstał 4 Pułk Chemiczny, który obecnie pozostaje w bezpośrednim podporządkowaniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Przeznaczeniem Pułku jest wykonywanie zadań militarnych związanych z rozpoznaniem, wykrywaniem i likwidacją skażeń chemicznych, promieniotwórczych i biologicznych. Jednostka jest także przygotowana do wsparcia układu pozamilitarnego w ramach reagowania kryzysowego, w tym do usuwania skutków powodzi, likwidacji skażeń infrastruktury powstałych na skutek klęsk żywiołowych, wsparcia ludności w zakresie ratownictwa chemicznego np. przy usuwaniu skażeń powstałych w wyniku awarii obiektów energetyki jądrowej lub środków transportujących toksyczne środki przemysłowe. W 2013 r. wysoki poziom wyszkolenia i umiejętności brodniccy chemicy potwierdzili zarówno podczas treningów sztabowych pk. DRWĘCA czy NAREW, jak i ćwiczeń dowódczo-sztabowych pk. AKTYN, WILK, DZIK i DRAGON. Pułk uzyskał również najwyższą ocenę spośród jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP w zakresie działalności sztabowej w pełni rozwiniętego stanowiska dowodzenia, potwierdzoną podczas ćwiczenia dowódczo-sztabowego URAN. Jednostka aktywnie uczestniczy w wypełnianiu przez Siły Zbrojne RP zobowiązań sojuszniczych, przede wszystkim w obszarze inicjatywy Smart Defence, w ramach której przygotowuje wielonarodowy batalion Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia oraz wielonarodową Grupę Zadaniową OPBMR do Zestawu 2016 Sił Odpowiedzi NATO. Żołnierze Pułku brali również udział w przygotowaniu i przekazaniu sformowanych komponentów od IX do XIV zmiany Polskich Kontyngentów Wojskowych w Afganistanie. płk Andrzej Żmuda - dowódca 4 Pułku Chemicznego w Brodnicy Urodził się 30 listopada 1964 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych w Krakowie (1987), Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego (1997), studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej (2004 i 2012) oraz wielu kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu obrony przed bronią masowego rażenia. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1 Pułku Chemicznym w Zgorzelcu, gdzie zajmował stanowiska od dowódcy plutonu do dowódcy batalionu zabiegów specjalnych. W 1995 r. został wyznaczony na stanowisko starszego oficera operacyjnego sztabu 5 batalionu obrony przeciwchemicznej w Tarnowskich Górach, a w 1996 r. zastępcy dowódcy batalionu. Dwukrotnie wykonywał obowiązki dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach dyżurów w Siłach Odpowiedzi NATO: w 2004 r. podczas zabezpieczania Olimpiady i Paraolimpiady w Grecji oraz w 2006 r. na Łotwie, w czasie zabezpieczenia szczytu NATO. W 2006 r. został dowódcą batalionu w 4 Pułku Chemicznym w Brodnicy. W 2007 r. powrócił do Tarnowskich Gór jako dowódca 5 batalionu chemicznego, którym dowodził do czasu jego rozformowania w 2011 r., po czym objął stanowisko zastępcy dowódcy 5 Pułku Chemicznego. Od 20 lipca 2012 r. dowodzi 4 Pułkiem Chemicznym w Brodnicy. 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia we Wrocławiu

5 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia powstał w 1994 r. w wyniku przeformowania 10 Saskiego Pułku Łączności i 6 Pułku Zabezpieczenia. Od 15 marca 2001 r. znajduje się w podporządkowaniu Dowódcy Garnizonu Warszawa. Główne zadanie jednostki stanowi rozwijanie stanowisk dowodzenia szczebla strategicznego i operacyjnego oraz zabezpieczanie funkcjonowania łączności. Pułk jest wyposażony w nowoczesne środki łączności i informatyki, które pozwalają na rozwinięcie jawnych i niejawnych sieci komputerowych w każdych warunkach. W 2013 r. żołnierze Pułku uzyskali bardzo dobre wyniki szkoleniowe podczas narodowych oraz międzynarodowych ćwiczeń i treningów m.in. STOLICA i OGNIWO. Zabezpieczali również warsztaty COMBINED ENDEAVOUR zorganizowane w Niemczech oraz test interoperacyjności sprzętu łączności i informatyki Eurokorpusu BLUE GABRIEL, wykazując się doskonałą znajomością jego obsługi. Żołnierze z Wrocławia wielokrotnie uczestniczyli w misjach pokojowych i stabilizacyjnych Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku, Afganistanie oraz Mali. Pułk był współorganizatorem komponentów łączności w PKW w Bośni i Hercegowinie oraz Iraku. Jednostka, wraz z Resortowym Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi, jest inicjatorem i współautorem projektu polowego oprogramowania monitorowania położenia wojsk SI KONWÓJ z wykorzystaniem radiostacji HARRIS 5800 i PR4G, który może być wykorzystywany w różnych środowiskach współczesnego pola walki. płk Zygmunt Malec dowódca 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia we Wrocławiu Urodził się 2 stycznia 1964 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu (1987), Akademii Obrony Narodowej (1995), studiów podyplomowych w Poznańskiej Akademii Ekonomicznej (1999), wyższego Kursu Operacyjno- Strategicznego (2009) oraz studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej (2010). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 59 batalionie łączności w Gubinie, jako dowódca plutonu wozów dowodzenia, następnie dowódca kompanii radiowej oraz oficer sztabu. W latach dowodził 5 batalionem dowodzenia w Gubinie. Następnie pełnił służbę jako starszy oficer w Szefostwie Wojsk Łączności i Informatyki Śląskiego Okręgu Wojskowego. W latach służył w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia na stanowisku szefa sztabu i zastępcy dowódcy jednostki. Następnie przez 3 lata pełnił służbę w Sztabie Dowództwa Garnizonu Warszawa na stanowisku szefa Wydziału zastępcy szefa Oddziału Łączności i Dowodzenia (G-6). 1 października 2009 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Od stycznia do lipca 2013 r. pełnił obowiązki szefa Zespołu Doradców przy Brygadzie Szybkiego Reagowania Kosowa oraz Starszego Oficera Narodowego przy Dowództwie KFOR. Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej im. gen. bryg. Franciszka Sznajde w Warszawie Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej im. gen. bryg. Franciszka Sznajde powstał w maju 2000 r. Kontynuuje działalność i tradycje Oddziału Żandarmerii Wojskowej Garnizonu Stołecznego w Warszawie.

6 Jest to największy oddział terenowy Żandarmerii Wojskowej, który posiada placówki w Białymstoku, Dęblinie, Przasnyszu, Radomiu, Sieradzu, Tomaszowie Mazowieckim oraz wydział w Lublinie. W strukturze MOŻW znajduje się również Kompania Honorowa reprezentująca Żandarmerię Wojskową podczas uroczystości z udziałem najwyższych przedstawicieli państwowych i wojskowych. Oddział swoją właściwością obejmuje obszar czterech województw: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i podlaskiego. Do głównych zadań Oddziału należy zapewnianie przestrzegania dyscypliny wojskowej, ochranianie porządku publicznego oraz życia i zdrowia ludzi, zapobieganie popełnianiu, a także wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Żandarmi aktywnie uczestniczą w programach edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy przeciwdziałania patologiom. Na co dzień żołnierze pionu prewencji ochraniają obiekty Ministerstwa Obrony Narodowej oraz wspierają dowódców w zakresie zabezpieczenia ochronnego Wojskowych Portów Lotniczych. Żołnierze Oddziału z zaangażowaniem pełnią służbę w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych w Bośni i Hercegowinie, Kosowie oraz Afganistanie, gdzie z sukcesami samodzielnie prowadzili Centrum Szkolenia Policji Afgańskiej szkoląc afgańskich policjantów w zakresie przestrzegania porządku publicznego i kontroli zamieszek. Podczas wypełnienia swoich zadań współpracują z Prokuraturą, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Policją i Strażą Graniczną. Potwierdzeniem wysokiej oceny zaangażowania i profesjonalizmu w działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego jest medal Za zasługi dla Policji nadany Oddziałowi przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Wzorowe przygotowanie do działania żołnierze Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej potwierdzili podczas zabezpieczenia uroczystości państwowych i wojskowych, m. in. Marszu Razem dla Niepodległej, Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2013 w Radomiu oraz Szczytu Klimatycznego. Bardzo dobre wyszkolenie oraz wiedzę specjalistyczną wykazali podczas ćwiczeń i treningów m.in. BAGRAM, ANAKONDA, SHARP LYNX, RENEGADE, KAPER, PAŹDZIERNIK i MAZOWSZE. płk Wiesław Chrzanowski komendant Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie Urodził się 21 stycznia 1968 r. Służbę wojskową rozpoczął jako kadet Szkoły Chorążych WSW w Mińsku Mazowieckim (1987). Jest absolwentem Wydziału Pedagogicznego i Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku (1997) oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1998). W latach pełnił obowiązki na kolejnych stanowiskach służbowych w Oddziale Żandarmerii Wojskowej Garnizonu Stołecznego Warszawa i Mazowieckim Oddziale Żandarmerii Wojskowej. W 2003 r. został skierowany do służby w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej. W 2007 r. został zastępcą komendanta Mazowieckiego Oddziału ŻW, a w 2009 r. komendantem Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Od 16 października 2012 r. jest komendantem Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. 14 sierpnia 2013 r. został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej wpisaniem zasług do Księgi Honorowej Wojska Polskiego.

7 11 batalion dowodzenia in. gen. broni Zygmunta Sadowskiego w Żaganiu 11 batalion dowodzenia wchodzi w skład 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Został sformowany w 1945 r. w Łodzi, a w 1995 r. przyjął tradycje bojowe 1 batalionu łączności wchodzącego w skład 1 Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka. Jego przeznaczeniem jest zapewnienie łączności na szczeblu taktycznym dywizji z podległymi jej jednostkami wojskowymi. Batalion utrzymuje także gotowość do udziału w reagowaniu na zagrożenia niemilitarne oraz sytuacje kryzysowe, w tym likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof w obszarze odpowiedzialności obejmującym województwa dolnośląskie i opolskie. W 2013 r. batalion wzorowo przygotował stanowiska dowodzenia i uczestniczył w ćwiczeniach taktycznych z wojskami i ćwiczeniach dowódczo-sztabowych pk. BORSUK i BÓBR oraz w treningach sztabowych pk. BARYCZ i BYSTRZYCA, które stanowiły ważny sprawdzian dla pododdziałów jednostki przed rozpoczęciem zgrywania batalionu. Żołnierze potwierdzili wysoki poziom wyszkolenia sprawnie rozwijając systemy łączności i informatyki przeznaczone do zabezpieczenia dowodzenia ugrupowaniem bojowym dywizji. Wysoką jakość wykonywanych zadań zapewnia profesjonalne wykorzystanie sprzętu najnowszej generacji znajdującego się na wyposażeniu batalionu, m.in. ruchomych węzłów łączności cyfrowej, zintegrowanych węzłów informatycznych, terminali satelitarnych, mobilnych modułów stanowisk dowodzenia oraz wysokiej klasy radiostacji pokładowych. Żagańscy łącznościowcy regularnie wchodzą w skład Polskich Kontyngentów Wojskowych: UNDOF w Syrii, ISAF w Afganistanie oraz PKW w Iraku gdzie dwukrotnie stanowili zasadniczy trzon formujący batalion dowodzenia MND CS. Wyniki szkoleniowe oraz wykonywanie zadań poza granicami państwa, przede wszystkim realizacja zadań w ramach Grupy Bojowej Unii Europejskiej prze pododdziały batalionu zostały wysoko ocenione przez Dowódcę Wojsk Lądowych. ppłk Dariusz Lesiuk dowódca 11 batalionu dowodzenia w Żaganiu Urodził się 8 marca 1966 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu (1991), Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (2004), Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego (2004) oraz studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa narodowego w Akademii Obrony Narodowej (2006). Zawodową służbę rozpoczął w 34 batalionie łączności w Żaganiu, jako dowódca plutonu radiowego, a następnie pełnił obowiązki na kolejnych stanowiskach, m.in. dowódcy kompanii łączności, szefa sztabu oraz zastępcy dowódcy 11 batalionu dowodzenia w Żaganiu. Dwukrotnie pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Republice Iraku, w ramach IV oraz VIII zmiany PKW, na stanowisku zastępcy dowódcy Batalionu Dowodzenia i Zabezpieczenia MND CS. Od 1 grudnia 2012 r. dowodzi 11 batalionem dowodzenia w Żaganiu.

8 13 dywizjon trałowców im. adm. floty Andrzeja Karwety w Gdyni Historia 13 dywizjonu trałowców sięga 1946 r., gdy jednostka brała udział w powojennym rozminowywaniu Bałtyku. Dywizjon funkcjonuje w strukturze 8 Flotylli Obrony Wybrzeża i składa się z 8 okrętów: 3 niszczycieli min i 5 trałowców oraz Grupy Nurków Minerów. Jest przeznaczony do wykonywania zadań obrony przeciwminowej: trałowania, poszukiwania, wykrywania i niszczenia min, niszczenia zagród minowych oraz obrony przeciwminowej zespołów okrętów na przejściu morzem. W styczniu 2013 r. otrzymał imię admirała floty Andrzeja Karwety. Dywizjon jest jedną z najbardziej doświadczonych jednostek wojskowych Marynarki Wojennej. W 2013 r. żołnierze dywizjonu potwierdzili doskonałe wyszkolenie bojowe i taktyczne uzyskując wysokie wyniki podczas ćwiczeń: BALTOPS, OPEN SPIRIT, DANEXINORTHER COASTS oraz STEADFAST JAZZ. Swoje umiejętności i wielkie zaangażowanie wykazują zarówno w działalności szkoleniowej w kraju, jak i podczas pełnienia służby poza granicami państwa. Od stycznia do maja 2013 r. ORP CZAJKA uczestniczył w Stałym Zespole Sił Obrony Przeciwminowej NATO SNMCMG-1, podczas którego oczyszczał z min podejścia do portów, działając w niewielkich morskich cieśninach i przesmykach oraz ćwiczył walkę z piratami i terrorystami. Okręt pełnił również całoroczny dyżur bojowy w Siłach Odpowiedzi NATO. Potwierdzeniem profesjonalizmu żołnierzy dywizjonu było wyznaczenie ich do służby w Sztabie Dowództwa Wielonarodowego Zespołu SNMCMG-1. W 2013 r. 13 dywizjon trałowców był gospodarzem wizyt dwóch francuskich okrętów obrony przeciwminowej VULCAIN i ALIZE, które przybyły do Gdyni w ramach porozumienia o współdziałaniu żołnierzy obu państw w zakresie wykonywania prac podwodnych. Doceniona została również praca Grupy Nurków Minerów, która wykonuje wyjątkowo niebezpieczne zadania rozminowania Morza Bałtyckiego, Zatoki Gdańskiej i wód śródlądowych na obszarze ośmiu województw Polski. Nurkowie otrzymali podziękowania od Podsekretarza Stanu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku za udział w oczyszczeniu z niewybuchów portu w Ustce, które było niezbędne dla realizacji inwestycji unijnych na tym terenie. kmdr por. Krzysztof Rybak dowódca 13 dywizjonu trałowców w Gdyni Urodził się 19 czerwca 1967 r. Jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (1990), podyplomowych studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Gdańskim (1999) oraz dowódczosztabowych w Akademii Marynarki Wojennej (2005). Od początku zawodowej służby wojskowej jest związany z 13 dywizjonem trałowców, w którym po ukończeniu Akademii dowodził trałowcem ORP Śniardwy, a następnie niszczycielami min: ORP Czajka i ORP Flaming. W kwietniu 2003 r. dowodził niszczycielem min ORP Czajka, który włączono do Stałego Zespołu Obrony Przeciwminowej NATO, gdzie przez kolejne trzy miesiące prowadził działania operacyjne. W 2005 r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy szefa sztabu 13 dywizjonu trałowców. Cztery lata później objął stanowisko w Oddziale Operacyjnym Sztabu Marynarki Wojennej.

9 W 2010 r., jako pierwszy w historii oficer Marynarki Wojennej, objął dowództwo nad Tarczą Przeciwminową Europy Północnej Stałym Zespołem Obrony Przeciwminowej NATO. Podczas manewrów BRILLANT MARINER 2010 dowodził flotyllą przeciwminową liczącą trzynaście okrętów oraz trzema grupami nurków minerów z jedenastu państw: Polski, Belgii, Chorwacji, Danii, Francji, Holandii, Niemiec, Norwegii, Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii. Dowodzone przez niego siły wykonywały operacje przeciwminowe, uczestniczyły w akcjach embarga oraz działaniach obronnych przed atakami z wody i powietrza. Od 28 września 2011 r. dowodzi 13 dywizjonem trałowców w Gdyni. 15 sierpnia 2012 r. został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej wpisaniem zasług do Księgi Honorowej Wojska Polskiego. 52 batalion remontowy Ziemi Człuchowskiej w Czarnem 52 batalion remontowy jest jednostką wchodzącą w skład 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej, przeznaczoną do zabezpieczenia potrzeb naprawczych jednostek i instytucji wojskowych oraz realizacji zadań na rzecz Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami państwa. Batalion organizuje i wykonuje odtwarzanie sprawności technicznej sprzętu wojskowego w warunkach stacjonarnych i polowych, ze szczególnym uwzględnieniem Kołowych Transporterów Opancerzonych ROSOMAK. Zadania obsługowo-naprawcze prowadzone są przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń i technologii. W celu odtwarzania sprawności technicznej KTO ROSOMAK do jednostek wojskowych delegowane są specjalistyczne grupy serwisowe. Żołnierze i pracownicy batalionu osiągnęli bardzo dobry poziom znajomości konstrukcji i rozwiązań technicznych nowoczesnego sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Doświadczenie w odtwarzaniu sprawności technicznej KTO ROSOMAK zdobywali m.in. usprawniając i przekazując do dalszej eksploatacji 14 transporterów, które zostały wycofane z PKW w Czadzie. W 2013 r. pomyślnie rozpoczęto proces odtwarzania sprawności technicznej KTO ROSOMAK biorących udział w misji PKW w Afganistanie. W grudniu ubiegłego roku pierwszych 6 egzemplarzy usprawnionego sprzętu zostało przekazanych do jednostek Wojsk Lądowych. Oprócz napraw odtworzeniowych jednostka wykonała w minionym roku 21 napraw bieżących oraz 54 obsługiwania okresowe KTO ROSOMAK w jednostkach na terenie kraju. Potencjał oraz codzienna ciężka służba i praca specjalistów batalionu zostały docenione z myślą o wykonywaniu napraw oraz obsługiwań w szerszym zakresie prowadzone są prace nad projektem budowy i oddaniem do użytku Hali Centrum Obsługowo-Naprawczego KTO Rosomak w Czarnem. ppłk Sławomir Milewski dowódca 52 batalionu remontowego w Czarnem Urodził się 8 listopada 1963 r. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile (1987), Wydziału Technologii Budowy Maszyn Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (1994) oraz studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Grudziądzkiej Szkole Wyższej. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 31 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Samochodowych w Grudziądzu, jako dowódca

10 plutonu szkolnego, a następnie wykładowca sekcji szkolnej operatorów Żurawi. W latach pełnił służbę w 12 Pułku Łączności Radio-Liniowo-Kablowej w Świeciu, jako szef służby samochodowej oraz starszy oficer sekcji technicznej logistyki. Od 1998 r. był starszym oficerem wydziału eksploatacji pojazdów mechanicznych w dowództwie Pomorskiego Okręgu Wojskowego. W latach był dowódcą plutonu dowodzenia i zabezpieczenia w Polskim Kontyngencie Wojskowym UNIFIL w Libanie. W latach pełnił służbę w 1 Okręgowych Warsztatach Technicznych w Grudziądzu, na stanowiskach kierownika wydziału przygotowania produkcji, szefa logistyki, szefa sekcji produkcji - zastępcy kierownika warsztatów. Od 12 lipca 2010 r. jest dowódcą 52 batalionu remontowego w Czarnem. INSTYTUCJE WOJSKOWE WYRÓŻNIONE TYTUŁEM HONOROWYM PRZODUJĄCA INSTYTUCJA WOJSKOWA ZA UZYSKANIE NAJLEPSZYCH WYNIKÓW W DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBOWEJ W 2013 ROKU Centrum Operacji Powietrznych Dowództwo Komponentu Powietrznego w Warszawie Centrum Operacji Powietrznych Dowództwo Komponentu Powietrznego jest największą i najnowocześniejszą jednostką dowodzenia taktycznego w systemie dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Powstało 1 stycznia 2002 r. na bazie Centralnego Stanowiska Dowodzenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Jego głównym zadaniem jest monitorowanie ruchu w przestrzeni powietrznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania zadań przez statki powietrzne w trakcie działalności bieżącej i ćwiczeń z wojskami oraz zapobieganie zamachom terrorystycznym. Centrum współpracuje z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, Policją, Strażą Pożarną i Strażą Graniczną w zakresie wymiany informacji, koordynacji działań podczas prowadzonych akcji poszukiwawczo-ratowniczych oraz ostrzegania o zagrożeniu uderzeniem z powietrza. W 2013 r. najważniejszym zadaniem Centrum było uzyskanie zdolności do działania jako Dowództwo Komponentu Powietrznego w zakresie planowania, dowodzenia i kierowania siłami wydzielonymi do komponentu powietrznego w ramach narodowej połączonej operacji obronnej oraz zdolności organów dowodzenia i kierowania do realizacji misji AIR POLICING oraz RENEGADE. Kolejne ważne przedsięwzięcie stanowiło zapewnienie sprawnego działania systemu ratownictwa lotniczego, w ramach którego prowadzono codzienne praktyczne treningi dyżurujących załóg oraz uruchamiano i nadzorowano przeloty MEDEVAC. Dzięki zabezpieczeniu Akcji Serce umożliwiono przetransportowanie drogą powietrzną 12 organów przeznaczonych do natychmiastowej transplantacji. Potwierdzeniem profesjonalizmu personelu Centrum Operacji Powietrznych Dowództwa Komponentu Powietrznego był wysoki poziom wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem krajowych i sojuszniczych ćwiczeń z wojskami, m.in. międzynarodowego ćwiczenia w ramach inicjatywy CAI (Cooperative Airspace Initiative) Rady NATO-Rosja pk. VIGILIANT SKIES Centrum było również głównym

11 organizatorem epizodów powietrznych podczas ćwiczeń RAMSTEIN GUARD oraz STEADFAST JAZZ. Praktycznego sprawdzenia działania systemu obrony powietrznej na naruszyciela typu RENEGADE dokonano w czasie ćwiczenia z wojskami EAGLE TALON. Żołnierze Centrum swoje doskonałe umiejętności wykazują również podczas pełnienia służby poza granicami państwa, głównie w strukturach sojuszniczych stanowisk dowodzenia. gen. dyw. pil. Jan Śliwka dowódca Centrum Operacji Powietrznych dowódca Komponentu Powietrznego w Warszawie Urodził się 28 lipca 1961 r. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie (1985), Akademii Obrony Narodowej (1994 i 2003) oraz Akademii Dowódczo-Sztabowej Sił Powietrznych w Maxwell w USA (2000). Jest pilotem klasy mistrzowskiej i instruktorem oblatywaczem na samolotach: TS-11 Iskra, MiG-21UM, MiG-21M i MiG-21MF. Pierwsze lata zawodowej służby wojskowej spędził w 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Łasku, gdzie zajmował kolejne stanowiska od starszego pilota klucza lotniczego eskadry lotniczej, do dowódcy pułku. W 2000 r. został zastępcą dowódcy, a następnie dowódcą 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego. W latach pełnił służbę w 3 Korpusie Obrony Powietrznej we Wrocławiu jako szef Szkolenia oraz szef Sztabu zastępca dowódcy Korpusu, a następnie w latach jako zastępca dowódcy Centrum Dowodzenia Operacjami Powietrznymi (CAOC) w Finderup w Danii. Od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2013 r. był dowódcą Centrum Operacji Powietrznych. 15 sierpnia 2012 r. został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej wpisaniem zasług do Księgi Honorowej Wojska Polskiego. Obecnie obowiązki dowódcy Centrum Operacji Powietrznych dowódcy Komponentu Powietrznego pełni gen. bryg. pil. dr inż. Włodzimierz Usarek. Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela w Grudziądzu Centrum Szkolenia Logistyki zostało powołane w 2011 r. jako jednostka szkolnictwa wojskowego bezpośrednio podporządkowana szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Przejęło i kultywuje tradycje ośrodków i jednostek szkoleniowych służb technicznych, materiałowych oraz infrastruktury, garnizonów grudziądzkiego i ostródzkiego, sięgające 1959 r. Działalność szkoleniowa Centrum skierowana jest na kształcenie specjalistów logistyki i wojskowej ochrony przeciwpożarowej. Proces dydaktyczny odbywa się na wielu poziomach, począwszy od szkolenia podstawowego i specjalistycznego żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych, kursów doskonalących dla żołnierzy i pracowników wojska korpusu osobowego logistyki oraz szkolenia specjalistycznego kandydatów na podoficerów. Centrum prowadzi również szkolenie specjalistyczne studentów Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Obrony Narodowej oraz słuchaczy wyższych szkół oficerskich. Rok 2013 przyniósł liczbę blisko 11 tysięcy absolwentów kursów i szkoleń. W 2013 r. Centrum kontynuowało swój rozwój wdrażając do użytku nowatorski projekt szkolenia w systemie kształcenia zdalnego e-learning, umożliwiając szerszy dostęp

12 słuchaczy do materiałów dydaktycznych i zasobów bibliotecznych. Nowym zadaniem było przygotowanie kadry, infrastruktury i wyposażenia bazy dydaktycznej do rozpoczęcia szkolenia operatorów w obszarze logistycznych systemów informatycznych NATO i narodowych LOGREP (Logistics Reporting Tool) oraz LOGFAS (Logistics Functional Area Services), a także przygotowanie kursu dla osób wykonujących i nadzorujących eksploatację KTO ROSOMAK. Dzięki współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi służby mundurowej i żywnościowej w kraju oraz szkołami i centrami szkolenia logistyki z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji i Chorwacji, kadra dydaktyczna czerpie inspiracje do ciągłego rozwoju bazy szkoleniowej i unowocześniania procesu szkolenia i kształcenia. Do metodyki zajęć wdrażane są doświadczenia zdobyte podczas udziału w misjach Polskich Kontyngentów Wojskowych w Afganistanie, Mali i Kosowie. W Centrum prowadzona jest również z powodzeniem działalność racjonalizatorska, której efektem jest m.in. wdrożony do użytku w jednostkach wojskowych w 2013 r. Informator kierowcy przewożącego towary niebezpieczne w Siłach Zbrojnych. Innowacyjność procesu kształcenia i myśl racjonalizatorska Centrum cieszyła się dużym zainteresowaniem podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. płk Dariusz Żuchowski komendant Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu Urodził się 28 lutego 1967 r. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile (1991), Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (1995), Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych w Akademii Obrony Narodowej (2011) oraz specjalistycznych kursów z dziedziny logistyki ukończonych w USA i Niemczech. Pierwsze stanowisko dowódcy plutonu objął w 8 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Czołgowych w Chełmnie. W latach pełnił służbę w 3 Pułku Drogowo- Mostowym we Włocławku, a następnie w 1 Korpusie Zmechanizowanym w Bydgoszczy oraz w 1 Brygadzie Logistycznej. W 2006 r. został skierowany do służby w strukturach międzynarodowych w Dowództwie Komponentu Lądowego w Heidelbergu na stanowisku szefa Wydziału Operacyjnego G-4, w ramach którego uczestniczył w wielu ćwiczeniach międzynarodowych oraz operacji stabilizacyjnej ISAF w Afganistanie. W 2009 r. został zastępcą szefa Oddziału Organizacyjno-Koordynacyjnego w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, a następnie asystentem zastępcy szefa Sztabu ds. Wsparcia Połączonego Dowództwa ISAF w Afganistanie. Od 1 lipca 2011 r. jest komendantem Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

11.VII Strona 1

11.VII Strona 1 11.VII.2016 Szczyt NATO - wspólny sukces Żołnierze i pracownicy wojska DG RSZ oraz jednostek bezpośrednio podległych doskonale wywiązali się z zadań związanych z organizacyjnym zabezpieczeniem szczytu

Bardziej szczegółowo

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Data publikacji : 09.08.2011 Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego We wtorek 9 sierpnia br., Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał piętnastu oficerom Wojska Polskiego stopnie generalskie:

Bardziej szczegółowo

Prezydent mianował na stopnie generalskie

Prezydent mianował na stopnie generalskie Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/7730,prezydent-mianowal-na-stopnie-generalskie.html Wygenerowano: Wtorek, 3 stycznia 2017, 05:06 Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 29.11.2016

Bardziej szczegółowo

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Data publikacji : 02.08.2013 Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski, na wniosek ministra obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 212 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad budowy struktur dowództw i innych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej, oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych Departament Administracyjny 216 DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁY I INSTYTUCJE WOJSKOWE WYRÓŻNIONE PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ TYTUŁAMI HONOROWYMI PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO PRZODUJĄCA

ODDZIAŁY I INSTYTUCJE WOJSKOWE WYRÓŻNIONE PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ TYTUŁAMI HONOROWYMI PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO PRZODUJĄCA ODDZIAŁY I INSTYTUCJE WOJSKOWE WYRÓŻNIONE PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ TYTUŁAMI HONOROWYMI PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO PRZODUJĄCA INSTYTUCJA WOJSKOWA Tytuły honorowe Przodujący Oddział Wojska

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie zamykające sześcioletni cykl zgrywania systemu walki

Ćwiczenie zamykające sześcioletni cykl zgrywania systemu walki PROWADZENIE STRATEGICZNEJ OSŁONY GRANICY PAŃSTWOWEJ W RAMACH LOKALNEGO KONFLIKTU ZBROJNEGO WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z ORGANAMI LOKALNEJ ADMINISTRACJI CYWILNEJ Ćwiczenie zamykające sześcioletni cykl zgrywania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów,

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, którzy służbę w kieleckim garnizonie, a potem w Centrum,

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ WYRÓŻNIENIA ODDZIAŁÓW I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH TYTUŁAMI HONOROWYMI PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO PRZODUJĄCA INSTYTUCJA WOJSKOWA

UROCZYSTOŚĆ WYRÓŻNIENIA ODDZIAŁÓW I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH TYTUŁAMI HONOROWYMI PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO PRZODUJĄCA INSTYTUCJA WOJSKOWA UROCZYSTOŚĆ WYRÓŻNIENIA ODDZIAŁÓW I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH TYTUŁAMI HONOROWYMI PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO PRZODUJĄCA INSTYTUCJA WOJSKOWA Warszawa, 13 marca 2013 r. Tytuły honorowe Przodujący Oddział

Bardziej szczegółowo

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał dziesięciu oficerom Wojska Polskiego, a także czterem oficerom Policji, dwóm Państwowej Straży Pożarnej oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. Warszawa, dnia 5 września 2017 r. Poz. 173 Departament Kadr DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

Lotnictwo Wojskowe Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej

Lotnictwo Wojskowe Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej DOWÓDZTWO GENERALNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH Lotnictwo Wojskowe Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej GEN. BRYG. PIL. TOMASZ DREWNIAK DOWÓDZTWO GENERALNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH Tematyka wystąpienia Lotnictwo

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.jskinternet.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/kategorie/18,akta-wojskowych-organow-bezpieczenstwa-panstwa-u zyczone-przez-centralne-archiwum.html

Bardziej szczegółowo

lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej wojskowej spotkania miejsce spotkania

lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej wojskowej spotkania miejsce spotkania Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi nr jednostki termin lp. oddział regionalny nazwa

Bardziej szczegółowo

28.IX Morski,,parasol" ochronny

28.IX Morski,,parasol ochronny 28.IX.2014 "Anakonda-14" na lądzie, wodzie i w powietrzu Na poligonach w Drawsku Pomorskim, Nowej Dębie, Orzyszu i w Ustce oraz na poligonach morskich Marynarki Wojennej trwa "Anakonda-14", największe,

Bardziej szczegółowo

Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (GROM)

Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (GROM) Strona znajduje się w archiwum. Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (GROM) Tworzenie Jednostki rozpoczęto w 1990 roku, wykorzystując najlepsze doświadczenia zagraniczne zwłaszcza Stanów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

nr jednostki wojskowej Oddział Regionalny AMW w 1 Baza Lotnictwa Transportowego w

nr jednostki wojskowej Oddział Regionalny AMW w 1 Baza Lotnictwa Transportowego w Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej

Bardziej szczegółowo

2. W Dniu specjalności student/ka ma możliwość zapoznania się bezpośrednio od kadry kierowniczej ISBiO, z charakterystyką wszystkich specjalności

2. W Dniu specjalności student/ka ma możliwość zapoznania się bezpośrednio od kadry kierowniczej ISBiO, z charakterystyką wszystkich specjalności Wybór specjalności 2 2. W Dniu specjalności student/ka ma możliwość zapoznania się bezpośrednio od kadry kierowniczej ISBiO, z charakterystyką wszystkich specjalności kształcenia na kierunku, o którym

Bardziej szczegółowo

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH AGENDA 1. Słów kilka o transformacji Sił Zbrojnych RP. 2. Ramy prawne użycia SZ RP w sytuacjach kryzysowych.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.

DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. Na podstawie 1 pkt 5 lit. d i 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2010 r. Druk nr 1058 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 marca 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum w Nowym Dworze Mazowieckim L.p. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 1 Batalion Czołgów Żurawica 2. 21 Batalion Dowodzenia 3. 9 Batalion Dowodzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r. Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

LISTA ODCHODZĄCYCH DO REZERWY śołnierzy SZTABU GENERALNEGO WP

LISTA ODCHODZĄCYCH DO REZERWY śołnierzy SZTABU GENERALNEGO WP LISTA ODCHODZĄCYCH DO REZERWY śołnierzy SZTABU GENERALNEGO WP 1. Pan gen. dyw. Jan KEMPARA słuŝbę wojskową rozpoczął w 1969 roku i pełnił na stanowiskach: dowódcy grupy, dowódcy plutonu instruktora spadochronowego,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r. Warszawa, dnia 20 maja 2013 r. Poz. 132 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia w 2013 r. centralnych

Bardziej szczegółowo

wykorzystaniem powietrznego systemu wczesnego wykrywania i naprowadzania. Swój rozwój naukowy kontynuował w AON, gdzie

wykorzystaniem powietrznego systemu wczesnego wykrywania i naprowadzania. Swój rozwój naukowy kontynuował w AON, gdzie Imię i nazwisko: Jan Rajchel Stopień/tytuł naukowy: dr hab. Sylwetka naukowa: Pan dr hab. Jan RAJCHEL jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Sił

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-157-06 Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: -

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - 1 Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - wprowadzenie; - obecny stan ochrony granicy państwowej w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

15. SIERADZKA BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA

15. SIERADZKA BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA Jan Kowalski 15. SIERADZKA BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA T R A D Y C J E I D Z I E Ń D Z I S I E J S Z Y Brama główna koszar 15. SBWD. Tradycje kontynuowane przez 15. Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU.

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU. ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU. Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w III kwartale 2015 r.

Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w III kwartale 2015 r. Warszawa, dnia 1 października 2015 r. Poz. 280 Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w III kwartale 2015 r. W III kwartale

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. Warszawa, dnia 9 września 2016 r. Poz. 151 Departament Kadr DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Lp. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 10 Pułk Samochodowy 2. 15 Przedstawicielstwo Wojskowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw Nr 87 7436 Poz. 561 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE Służba przygotowawcza Narodowe Siły Rezerwowe Służba kandydacka - Szkolnictwo wojskowe Zawodowa Służba Wojskowa Służba przygotowawcza to nowy element systemu szkolenia obywateli w warunkach armii zawodowej,

Bardziej szczegółowo

Patronem naszej Szkoły

Patronem naszej Szkoły Patronem naszej Szkoły Nazwa "Wojsko Polskie" była używana od początku XIX wieku, a oficjalnie została wprowadzona w 1918 roku. Używana jest także obecnie jako synonim oficjalnej nazwy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE: WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 82 Nr 17/MON w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 161 w Białymstoku przy Jednostce Wojskowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst pierwotny: Dz. U. 1967 r. Nr 44 poz. 220) (tekst jednolity: Dz. U. 1979 r. Nr 18 poz. 111) (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Observation Team) szkolenie w Centrum skupiało się na działalności taktycznej. Żołnierzy zapoznano m.in. z operacyjną charakterystyką misji, zasadami

Observation Team) szkolenie w Centrum skupiało się na działalności taktycznej. Żołnierzy zapoznano m.in. z operacyjną charakterystyką misji, zasadami 18 stycznia 2010 r. Kielce. W Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych pożegnano żołnierzy XII zmiany PKW EUFOR wyjeżdżających do Republiki Bośni i Hercegowiny. Żegnać i być żegnanym to dwie zupełnie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych

Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 101-108 2011

Bardziej szczegółowo

15 lat Polski w NATO 2014

15 lat Polski w NATO 2014 2014 Siedziba Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) w Bydgoszczy, wybudowana w 2009 r. za ok. 220 mln zł ze środków natowskiego Programu Inwestycji w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP). Jest to pierwszy

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych

Bardziej szczegółowo

st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT "Podoficera Roku" 12 Dywizji Zmechanizowanej

st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT Podoficera Roku 12 Dywizji Zmechanizowanej st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT "Podoficera Roku" 12 Dywizji Zmechanizowanej Kilka słów o naszym kandydacie st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT urodził się 22 sierpnia 1968 roku w Golczewie. Służbę wojskową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz Jednostek Wojskowych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Toruniu

Wykaz Jednostek Wojskowych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Toruniu Wykaz Jednostek Wojskowych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Toruniu L.p. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 1Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Bydgoszcz 2. 12. Dywizja Zmechanizowana

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 394/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 07 października 2015 r.

DECYZJA Nr 394/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 07 października 2015 r. Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz. 282 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 394/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 07 października 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2014 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 z

Bardziej szczegółowo

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 1. MŁODSZY TECHNIK PLUT. 2. KIEROWNIK STACJI SIERŻ. 3. MŁODSZY ODBIORCA SZER. 4. DOWÓDCA APARATOWNI SIERŻ. 5.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 48 nr 108 z dnia kwietnia 00 r. w sprawie poborowych powołanych w 00 r. do odbycia służby w oddziałach prewencji...

Bardziej szczegółowo

Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w II kwartale 2015 r.

Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w II kwartale 2015 r. Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 200 Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w II kwartale 2015 r. W II kwartale 2015

Bardziej szczegółowo

pt.: Afganistan 2014 rok zwycięstwa czy rok porażki? Doświadczenia dla przyszłości

pt.: Afganistan 2014 rok zwycięstwa czy rok porażki? Doświadczenia dla przyszłości Seminarium eksperckie z cyklu: O Bezpieczeństwie na Koszarowej pt.: Afganistan 2014 rok zwycięstwa czy rok porażki? Doświadczenia dla przyszłości 5 listopada 2014 roku Instytut Studiów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 87 poz. 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z dnia 21 maja 2010 r.) Na podstawie art. 76

Bardziej szczegółowo

nazwa jednostki wojskowej termin oddział lp. 1 1 Bydgoszcz 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy JW4620 Godz TORUŃ Godz r. 10.

nazwa jednostki wojskowej termin oddział lp. 1 1 Bydgoszcz 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy JW4620 Godz TORUŃ Godz r. 10. Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi na 2017r. lp. oddział regionalny

Bardziej szczegółowo

korwetę zwalczania okrętów podwodnych

korwetę zwalczania okrętów podwodnych szkolenia Anna Niwczyk Marynarka Wojenna zorganizowała paradę okrętów i lotnictwa morskiego w Zatoce Gdańskiej 26 czerwca 2011 roku. Pierwszy raz od kilkunastu lat marynarka wojenna prezentowała swoją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA STAROSTWO POWIATOWE W WĄBRZEŹNIE WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ZATWIERDZAM.. PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA 2017-2019 OPRACOWAŁ.. WĄBRZEŹNO, STYCZEŃ 2017 WSTĘP Program opracowano na okres

Bardziej szczegółowo

Podoficer i Szeregowy 2016 roku 11 Mazurskiego Pułku Artylerii

Podoficer i Szeregowy 2016 roku 11 Mazurskiego Pułku Artylerii Podoficer i Szeregowy 2016 roku 11 Mazurskiego Pułku Artylerii STARSZY PODOFICER DOWÓDZTWA st. chor. szt. Robert KOPICZKO PODOFICER ROKU 11 MAZURSKIEGO PUŁKU ARTYLERII st. chor. Mariusz PREDENKIEWICZ szef

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM kpt. Paweł GOMELA PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI ZADAŃ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PRZEZ WSzW w LUBLINIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2010

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Źródło: http://duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/przepisy-prawne/rozporzadzenia/7101,rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 18 lutego 2017, 00:18 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

strona 1 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych

strona 1 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych strona 1 Wzorowy Dowódca 2011-07-27 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych strona 1 Wzorowy Dowódca 2011-07-27 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - złota,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 90/MON. z dnia 9 kwietnia 2002 r.

DECYZJA Nr 90/MON. z dnia 9 kwietnia 2002 r. Gen. Zarz. Operacyjny 62 DECYZJA Nr 90/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie 1 pkt 13 lit. g)

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 63/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 marca 2016 r.

DECYZJA Nr 63/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 marca 2016 r. Warszawa, dnia 29 marca 2016 r. Poz. 38 Biuro Dyrektora Generalnego DECYZJA Nr 63/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi

Bardziej szczegółowo

Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron.

Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron. 1. ROZPRAWA DOKTORSKA: Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron. 2. ORYGINALNE OPUBLIKOWANE PRACE TWÓRCZE: 2.1. Przed doktoratem: 1. Obieg informacji

Bardziej szczegółowo

USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK

USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK polish.poland.usembassy.gov Facebook www.facebook.com/usembassywarsaw YouTube www.youtube.com/user/usembassywarsaw Twitter twitter.com/usembassywarsaw USA & Poland Polska

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W LUBLINIE

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W LUBLINIE Służba przygotowawcza Narodowe Siły Rezerwowe Wojska Obrony Terytorialnej Służba kandydacka - Szkolnictwo wojskowe Zawodowa Służba Wojskowa Służba przygotowawcza to nowy element systemu szkolenia obywateli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny Janusz Gzyl ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT 1951 1956 1. Zarys organizacyjny Opracowany na lata 1949 1955 plan rozwoju wojska, przewidywał znaczną rozbudowę artylerii zarówno naziemnej, jak i przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Serwis prasowy nr 41/2013

Serwis prasowy nr 41/2013 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT PRASOWO INFORMACYJNY Serwis prasowy nr 41/2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ2011 12.10.20139 18.10.2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 12 października 2013 (sobota) 70.rocznica bitwy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 120

Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 120 Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 120 Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w II kwartale 2016 r. W II kwartale

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 22/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku

UCHWAŁA NR 22/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku UCHWAŁA NR 22/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: określenia dodatkowych efektów kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego.

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego. ZNAK OBRONY CYWILNEJ Składa się z: Niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle Kierowania ewakuacją Przygotowania zbiorowych schronów Organizowania ratownictwa Likwidowania pożarów Wykrywania i oznaczania

Bardziej szczegółowo

OPOLE 2014. Kandydatura do tytułu Podoficer Roku

OPOLE 2014. Kandydatura do tytułu Podoficer Roku Kandydatura do tytułu Podoficer Roku st. chor. sztab. Stanisław GAWEŁ w służbie od 1984 r. OPOLE st. chor. sztab. Stanisław GAWEŁ Wzorowy Podoficer, przykładny dowódca, żołnierz, którego nieposzlakowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej Nadbużański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/22367,obchody-26-rocznicy-powstania-nadbuzanskieg o-oddzialu-strazy-granicznej.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Ćwiczenie z wojskami ANAKONDA-14

INFORMATOR. Ćwiczenie z wojskami ANAKONDA-14 INFORMATOR Ćwiczenie z wojskami ANAKONDA-14 1 ANAKONDA-14 to największe, cykliczne ćwiczenie Sił Zbrojnych RP o połączonym charakterze, prowadzone w układzie międzynarodowym. W dniach od 24 września do

Bardziej szczegółowo

KARTA KRYTERIÓW III KLASY KWALIFIKACYJNEJ

KARTA KRYTERIÓW III KLASY KWALIFIKACYJNEJ Załącznik 1 KARTA KRYTERIÓW III KLASY KWALIFIKACYJNEJ DLA PODOFICERÓW ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH METODYKA podstawowe obowiązki dowódcy załogi, miejsce i rolę w procesie

Bardziej szczegółowo

VI KOŁOBRZESKI PIKNIK WOJSKOWY I SŁUŻB MUNDUROWYCH

VI KOŁOBRZESKI PIKNIK WOJSKOWY I SŁUŻB MUNDUROWYCH VI KOŁOBRZESKI PIKNIK WOJSKOWY I SŁUŻB MUNDUROWYCH 9 10 lipca 2010r Kołobrzeg Kołobrzeski Piknik Wojskowy i Służb Mundurowych to jedna z największych tego typu imprez w Polsce, podczas której uczestnicy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust. 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V.0731.3.2016 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Wojskach Lądowych Na podstawie 3 ust. 6 Szczegółowego

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2017 ROKU.

PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2017 ROKU. PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2017 ROKU. Podsumowanie działalności szkoleniowej za 2016 rok Warszawa, maj 2017 rok Szkolenie obronne - to nie przekazywanie ogólnej wiedzy obronnej, lecz

Bardziej szczegółowo