UROCZYSTOŚĆ WYRÓŻNIENIA ODDZIAŁÓW I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH TYTUŁAMI HONOROWYMI PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO PRZODUJĄCA INSTYTUCJA WOJSKOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UROCZYSTOŚĆ WYRÓŻNIENIA ODDZIAŁÓW I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH TYTUŁAMI HONOROWYMI PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO PRZODUJĄCA INSTYTUCJA WOJSKOWA"

Transkrypt

1 UROCZYSTOŚĆ WYRÓŻNIENIA ODDZIAŁÓW I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH TYTUŁAMI HONOROWYMI PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO PRZODUJĄCA INSTYTUCJA WOJSKOWA Warszawa, 13 marca 2013 r. Tytuły honorowe Przodujący Oddział Wojska Polskiego i Przodująca Instytucja Wojskowa są wyróżnieniami udzielanymi przez Ministra Obrony Narodowej oddziałom i instytucjom wojskowym za dokonania bojowe świadczące o ofiarności i odwadze ich żołnierzy w warunkach walki zbrojnej, w czasie akcji humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych, a także za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej w istotnym stopniu wpływających na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Zbrojnych oraz umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczyste wręczenie aktów nadania oraz znaków tytułów honorowych siedmiu oddziałom i trzem instytucjom wojskowym wyróżnionym przez Ministra Obrony Narodowej za dokonania bojowe oraz szczególne osiągnięcia w 2012 r. odbyło się podczas odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej kierowniczej kadry Ministerstwa i Sił Zbrojnych RP, 13 marca 2013 r. w Centrum Konferencyjnym WP. ODDZIAŁ WOJSKOWY WYRÓŻNIONY TYTUŁEM HONOROWYM PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO ZA DOKONANIE CZYNU BOJOWEGO POŁĄCZONEGO Z OFIARNOŚCIĄ I ODWAGĄ ŻOŁNIERZY Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskiej Republice Afganistanu (XI zmiana) Główne zadania, jakie zostały postawione w kwietniu 2012 r. przed żołnierzami XI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego związane były z poprawą bezpieczeństwa w prowincji Ghazni i przygotowaniem Afgańskich Sił Bezpieczeństwa Narodowego do przejęcia pełnej odpowiedzialności za tę część Afganistanu. Polscy żołnierze mieli też wspierać lokalną administrację, a także prowadzić działania pomocowe ukierunkowane na podniesienie standardu życia ludności prowincji. Aby zrealizować postawione cele zaplanowano i przeprowadzono ponad 140 szeroko zakrojonych operacji i blisko 2,5 tys. innych działań bojowych. Wykryto i zniszczono ponad 100 improwizowanych urządzeń wybuchowych, przejęto i zlikwidowano 30 ton materiałów do ich produkcji, a także duże ilości uzbrojenia i amunicji. Ponadto wyeliminowano 19 i zatrzymano ponad 120 terrorystów, wśród których było kilkunastu najbardziej poszukiwanych liderów ugrupowań rebelianckich. Nad właściwym przygotowaniem żołnierzy i funkcjonariuszy Afgańskich Sił Bezpieczeństwa Narodowego do samodzielnego prowadzenia działań operacyjnych czuwało 8 zespołów doradczych oraz 66 instruktorów w 4 ośrodkach szkoleniowych.

2 Równie istotne zadanie stanowiło udzielanie pomocy humanitarnej mieszkańcom Afganistanu oraz wsparcie administracji prowincji w zakresie odbudowy i rozwoju. Polski Zespół Odbudowy Prowincji realizował w 2012 r. 39 projektów o wartości ponad 21 mln zł. XI zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie pod dowództwem gen. bryg. Bogdanem Tworkowskiego, liczyła żołnierzy. W głównej mierze stanowili ją spadochroniarze 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa, Gliwic i Bielska-Białej. Pozostałe komponenty tworzyli żołnierze 49 Bazy Lotniczej, 5 Pułku Inżynieryjnego, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, 11 Mazurskiego Pułku Artylerii, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 23 Pułku Artylerii, 2 Ośrodka Radioelektronicznego, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych, 1 i 10 Brygady Logistycznej, Żandarmerii Wojskowej i Wojsk Specjalnych. Pomimo prowadzenia bardzo intensywnych działań przeciwrebelianckich w czasie trwania XI zmiany w Afganistanie nie zginął żaden polski żołnierz. gen. bryg. Bogdan Tworkowski dowódca XI zmiany PKW w Afganistanie Urodził się 12 listopada 1954 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu (1977), Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1997), Wojskowej Akademii Politycznej (1980), studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (1998) oraz studium polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej (2006). Zawodową służbę rozpoczął w 1977 r. w jednostkach 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej, służył m.in. w 6, 10 i 16 batalionie powietrznodesantowym oraz w sztabie 6 Brygady Powietrzno-Desantowej. Wielokrotnie pełnił służbę poza granicami państwa. Po raz pierwszy w latach jako szef Wydziału Operacyjnego sztabu PKW w ramach misji ONZ UNDOF w Syrii. W 1997 r. w ramach misji ONZ SFOR w Bośni i Hercegowinie był szefem sztabu-zastępcą dowódcy batalionu. W 1998 r. został dowódcą Polsko-Ukraińskiego Batalionu Sił Pokojowych w Przemyślu, z którym w 2000 r. wyjechał na misję KFOR w Kosowie. Uczestniczył też dwukrotnie w misji PKW w Iraku (w 2003 i 2005 r.). Pełnił również służbę na stanowiskach komendanta Ośrodka Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach ( i ), zastępcy dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie ( ) oraz dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej ( ). Od kwietnia do października 2012 r. dowodził XI zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Obecnie pełni obowiązki zastępcy szefa sztabu ds. Wsparcia w Dowództwie Sił Lądowych NATO w Izmirze w Turcji. ODDZIAŁY WOJSKOWE WYRÓŻNIONE TYTUŁEM HONOROWYM PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO ZA UZYSKANIE NAJLEPSZYCH WYNIKÓW W DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBOWEJ W 2012 ROKU

3 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana im. Hetmana Wincentego Gosiewskiego w Bartoszycach 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana powstała w 1994 r. na bazie rozformowanego 75 Ośrodka Materiałowo- Technicznego. Dziedziczy tradycje m.in. 20 Dywizji Piechoty, 78 Łuckiego Pułku Strzelców i 20 Pułku Artylerii Lekkiej. Podstawowym sprzętem bojowym Brygady są bojowe wozy piechoty BWP-1 oraz opancerzone wozy rozpoznawcze BRDM Brygada Zmechanizowana jest przodującym oddziałem 16 Dywizji Zmechanizowanej. W 2012 r. osiągnęła wśród jednostek Dywizji najlepsze wyniki w szkoleniu ogólnowojskowym, dyscyplinie wojskowej oraz działalności bieżącej. Wzorowe przygotowanie do działania żołnierze 20 BZ potwierdzili m.in. podczas ćwiczenia dowódczo-sztabowego TUMAK. Wysoki poziom wyszkolenia zaprezentowali również w czasie szkolenia pododdziałów w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu wykonując strzelania z moździerza 120 mm, BWP-1 oraz zadania taktyczne. Od października 2011 r. do kwietnia 2012 r. 120 żołnierzy Brygady pełniło służbę w X zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Wykonanie najważniejszego z zadań, jakim było zwiększenie bezpieczeństwa w prowincji Ghazni, okupiło najwyższą ofiarą życia 5 żołnierzy Brygady. 2 maja 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował Brygadę Flagą Rzeczypospolitej Polskiej, a Dowódca Wojsk Lądowych wyróżnił dyplomem uznania za szczególne osiągnięcia i wysokie wyniki w działalności szkoleniowej w 2012 r. gen. bryg. Jarosław Mika dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach Urodził się 31 października 1962 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu (1985), Akademii Obrony Narodowej (1993) oraz studiów podyplomowych w ramach Studium Polityki Obronnej w AON (2008). Służbę zawodową rozpoczął w jednostkach wojskowych 5 Dywizji Pancernej w Gubinie, gdzie zajmował stanowiska od dowódcy plutonu do dowódcy batalionu czołgów w 23 Pułku Czołgów Średnich w Słubicach i 13 Pułku Zmechanizowanym w Kożuchowie. Po ukończeniu studiów w Akademii Obrony Narodowej pełnił służbę w Inspektoracie Szkolenia Zarządu Ogólnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a od 1997 r. w Dowództwie Wojsk Lądowych, m.in. na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Planowania Rozwoju Wojsk Lądowych. W latach był dowódcą Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Stargardzie Szczecińskim. Dwukrotnie pełnił służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych w 2007 r. jako asystent dowódcy Dywizji w ramach VIII zmiany PKW w Iraku oraz w 2011 r. jako zastępca dowódcy Regionu Wschodniego ds. Koalicyjnych PKW ISAF w Afganistanie. Od 14 marca 2011 r. dowodzi 20 Bartoszycką Brygadą Zmechanizowaną.

4 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy w Gołdapi 15 Pułk Przeciwlotniczy powstał w 1994 r. w wyniku przeformowania 15 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej. Od 15 lutego 2011 r. znajduje się w bezpośrednim podporządkowaniu Dowódcy Wojsk Lądowych. Pułk jest oddziałem wojsk obrony przeciwlotniczej wyposażonym w zestawy rakietowe bliskiego zasięgu KUB oraz przeciwlotnicze zestawy artyleryjsko-rakietowe. W planowaniu działań operacyjno-taktycznych, podczas ćwiczeń i treningów kadra jednostki wykorzystuje nowoczesne programy komputerowe wspierające proces planowania, organizowania i kierowania działaniami. Najważniejszym zadaniem Pułku w 2012 r. było zgranie bojowe w nowych strukturach organizacyjnych, po włączeniu dywizjonu KUB z rozformowanego 13 Pułku Przeciwlotniczego. Dobre przygotowanie do prowadzenia działań bojowych gołdapskich przeciwlotników potwierdzają wyniki osiągnięte w czasie szkoleń poligonowych, rakietowych strzelań bojowych, treningów i ćwiczeń dowódczo-sztabowych. Pułk uzyskał bardzo dobrą ocenę m.in. podczas ćwiczenia taktyczno-specjalnego WILK, połączonego z rakietowymi strzelaniami bojowymi zestawów rakietowych KUB. Żołnierze z Gołdapi wielokrotnie uczestniczyli w misjach pokojowych i stabilizacyjnych Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku, Afganistanie, Czadzie oraz Kosowie. Za poświęcenie, męstwo i odwagę w misjach poza granicami państwa Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył dwóch żołnierzy Pułku Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, natomiast Minister Obrony Narodowej wyróżnił trzech żołnierzy wpisaniem zasług do Księgi Honorowej. Potwierdzeniem wysokiego poziomu wyszkolenia w 2012 r. było wyróżnienie przez Dowódcę Wojsk Lądowych 1 dywizjonu przeciwlotniczego Pułku tytułem honorowym Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych oraz wyróżnienie przez Ministra Obrony Narodowej wpisaniem nazwy i osiągnięć 15 Pułku Przeciwlotniczego do Księgi Honorowej Wojska Polskiego. płk dr Bogusław Musiał dowódca 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego w Gołdapi Urodził się 17 lipca 1964 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie (1987), Akademii Obrony Narodowej (1996) oraz studiów doktoranckich w AON w specjalności obrona powietrzna (2006). Zawodową służbę rozpoczął w 1 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, jako dowódca plutonu, a następnie pełnił obowiązki na kolejnych stanowiskach m.in.: dowódcy baterii, zastępcy dowódcy pułku ds. liniowych i szefa sztabu-zastępcy dowódcy. W 2000 r. objął stanowisko starszego specjalisty w Szefostwie Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Dowództwa Wojsk Lądowych. W latach był starszym inspektorem kontroli w Departamencie Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej. Od 1 października 2007 r. dowodzi 15 Gołdapskim Pułkiem Przeciwlotniczym.

5 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku 22 Baza Lotnictwa Taktycznego powstała 1 stycznia 2011 r. w wyniku przeformowania 22 Bazy Lotniczej oraz 41 eskadry lotnictwa taktycznego. Baza jest jednostką autonomiczną, posiadającą komponent lotniczy i komponent zabezpieczający. Podstawowym wyposażeniem bojowym Bazy są samoloty MiG-29. Malborska Baza przejęła i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji wielu zasłużonych jednostek lotnictwa m.in.: 41 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, 9 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego i 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa. Do głównych zadań jednostki należy przede wszystkim pełnienie dyżurów w systemie obrony powietrznej kraju oraz utrzymywanie ciągłej gotowości do wykonywania działań lotniczych. Najważniejszym zadaniem Bazy w 2012 r. było przygotowanie i zabezpieczenie logistyczne komponentu lotniczego misji AIR POLICING w przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. Realizacja tej misji w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego ORLIK 4, uzyskała wysokie oceny przełożonych, potwierdzone wynikami kontroli Najwyższej Izby Kontroli. PKW ORLIK 4 został również laureatem Błękitnych Skrzydeł 2012, najwyższego honorowego wyróżnienia lotniczego w kraju. Wydzielone siły i środki Bazy prezentowały bardzo wysoki poziom wyszkolenia i gotowości bojowej również podczas udziału w ćwiczeniach EAGLE TALON, RENEGADE, ANAKONDA czy KONDOR. W 2012 r. żołnierze i pracownicy 22 BLT zapewnili profesjonalny poziom dyżurów bojowych pełnionych w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej (NATINADS). Personel latający bezpiecznie zrealizował szkolenie lotnicze osiągając 100% godzin nalotu, a personel ruchu lotniczego zabezpieczył ponad operacji lotniczych. Przeprowadzono wszystkie planowane ćwiczenia rotacyjne żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. płk dypl. pil. Robert Dziadczykowski dowódca 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku Urodził się w 1964 r. Jest absolwentem Liceum Lotniczego w Dęblinie (1983), Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie (1987), Akademii Obrony Narodowej (1998), Air Operational English Course Seminar w University College of Ripon and York oraz studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej (2004 i 2007). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Zegrzu Pomorskim. Po 7 latach został przeniesiony do 41 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Malborku, gdzie był dowódcą klucza lotniczego oraz zastępcą dowódcy eskadry. W nowo utworzonej w 2001 r. 41 eskadrze lotnictwa taktycznego pełnił służbę na stanowiskach szefa strzelania powietrznego eskadry oraz szefa sztabu, a od stycznia 2004 r. do września 2006 r. dowódcy eskadry. 1 lipca 2007 r. został dowódcą 22 Bazy Lotniczej, a po jej przeformowaniu od 1 stycznia 2011 r. jest dowódcą 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego.

6 Pułkownik Robert Dziadczykowski posiada mistrzowską klasę pilota wojskowego z nalotem ogólnym ponad godzin na samolotach TS-11 Iskra oraz MiG-21 i MiG dywizjon przeciwlotniczy w Ustce Historia 9 dywizjonu przeciwlotniczego w Ustce sięga roku 1974, kiedy to na bazie 5 baterii artylerii stałej został sformowany 9 dywizjon artylerii przeciwlotniczej. W 1992 r. dywizjon wszedł w skład 9 Flotylli Obrony Wybrzeża. W 2003 r. dywizjon otrzymał obecną nazwę, a po 3 latach został podporządkowany 3 Flotylli Okrętów, w której strukturze funkcjonuje do dnia dzisiejszego. 9 dywizjon przeciwlotniczy jest oddziałem taktycznoogniowym przeznaczonym do osłony m.in. stanowisk dowodzenia, baz morskich oraz punktów manewrowego bazowania. Dywizjon jest zdolny do samodzielnego lub we współdziałaniu z innymi środkami przeciwlotniczymi, zwalczania celów powietrznych pojedynczych oraz grupowych, lecących z dowolnego kierunku na małych i średnich wysokościach, niezależnie od warunków atmosferycznych. Na wyposażeniu jednostki znajduje się nowoczesny sprzęt rozpoznania, automatyzacji dowodzenia oraz kierowania środkami walki. Do najważniejszych przedsięwzięć w 2012 r., w których żołnierze dywizjonu potwierdzili swoje wysokie umiejętności i wyszkolenie, należał udział w ćwiczeniach narodowych różnego szczebla m.in. EAGLE TALON, RENEGADE, MIECZNIK, OKOŃ, OSTROBOK czy ANAKONDA. Przeciwlotnicy z Ustki z powodzeniem współdziałają z jednostkami innych rodzajów Sił Zbrojnych RP, przede wszystkim wspierając Siły Powietrzne w nadzorze przestrzeni powietrznej i akwenu morskiego, a także w czasie wykonywania zadań przez pododdziały obrony przeciwlotniczej Wojsk Lądowych. Dodatkowym zadaniem, które w 2012 r. zrealizował dywizjon, był udział we wzmocnieniu systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO Żołnierze dywizjonu wielokrotnie wykonywali zadania w kolejnych zmianach Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku, Libanie, Czadzie i Afganistanie. 2 maja 2012 r. jednostka została uhonorowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadaniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. kmdr por. Michał Pawełka dowódca 9 dywizjonu przeciwlotniczego w Ustce Urodził się 20 września 1967 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie (1990), Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej (2001) oraz studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej (2007). Od początku swojej zawodowej służby wojskowej związany jest z 9 dywizjonem przeciwlotniczym, w którym jako pierwsze objął stanowisko dowódcy baterii przeciwlotniczej. W 1996 r. został przeniesiony do służb technicznych na stanowisko szefa uzbrojenia, a następnie w 1999 r. oficera operacyjnego dywizjonu. W latach był szefem sztabu-zastępcą dowódcy dywizjonu, a od 1 marca 2007 r. jest jego dowódcą.

7 Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu Jednostka Wojskowa Komandosów jest najstarszą i największą jednostką Wojsk Specjalnych. Jest przeznaczona do prowadzenia lądowych operacji specjalnych. Od 2010 r. Jednostka wydziela Zadaniowy Zespół Bojowy TF-50 do składu Zgrupowania Wojsk Specjalnych Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. W ocenie dowództwa misji NATO ISAF Zespół wniósł bezprecedensowy wkład w stabilizację sytuacji w Afganistanie. Tylko w czasie XI i XII zmiany PKW żołnierze z Lublińca zatrzymali 9 osób kluczowych dla powodzenia operacji ISAF, podejrzewanych o działalność terrorystyczną i zbrodnie przeciwko narodowi afgańskiemu. Zniszczyli także ponad 20 ton ładunków wybuchowych. W styczniu 2012 r. komandosi z Lublińca przeprowadzili operację uwolnienia 3 zakładników przetrzymywanych przez grupę talibskich terrorystów-samobójców, planujących zamach na siedzibę Gubernatora oraz Szefa NDS Prowincji Paktika. Akcja ta została uznana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego za jedno z 10 najważniejszych wydarzeń, które miały wpływ na nasze bezpieczeństwo w 2012 r. Kolejnym znaczącym sukcesem Jednostki było przygotowanie do działania w prowincjach Ghazni i Paktika dwóch kompanii antyterrorystycznych afgańskiej Policji, które przejmą odpowiedzialność za bezpieczeństwo w prowincjach po wycofaniu sił ISAF. płk Ryszard Pietras dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów od 16 lutego 2010 r. do 5 września 2012 r. Urodził się 3 lipca 1963 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych w Krakowie (1986), Akademii Obrony Narodowej (1996) oraz wielu kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym i zwalczania terroryzmu. Zawodową służbę wojskową rozpoczął jako dowódca plutonu w 22 Pułku Przeciwchemicznym, a od 1987 r. kontynuował ją w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Chemicznych. Od 1990 r. dowodził kompanią w 5 Pułku Strzelców Podhalańskich. Kolejne stanowiska służbowe obejmował w Szefostwie Wojsk Obrony Przeciwchemicznej, Wojskach Inżynieryjnych i Obrony Przeciwchemicznej oraz Szefostwie Wojsk Inżynieryjnych. Od 2000 r. pełnił służbę w 2 Korpusie Zmechanizowanym w Krakowie. W 2006 r. został dowódcą 5 batalionu chemicznego w Tarnowskich Górach, a w 2007 r. zastępcą dowódcy 1 Pułku Specjalnego Komandosów. Od 16 lutego 2010 r. do 5 września 2012 r. był dowódcą Jednostki Wojskowej Komandosów. Obecnie podnosi kwalifikacje na Podyplomowych Studiach Polityki Obronnej w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Londynie. płk Sławomir Drumowicz dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów od 5 września do 26 listopada 2012 r.

8 Urodził się 23 listopada 1968 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1992), studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej oraz wielu kursów specjalistycznych z zakresu działań specjalnych oraz zwalczania terroryzmu. Zawodową służbę rozpoczął na stanowisku zastępcy dowódcy grupy w 62 Kompanii Specjalnej. W 1994 r. został pomocnikiem dowódcy grupy analizy danych w 11 batalionie regulacji ruchu. W latach pełnił służbę na kolejnych stanowiskach w 1 Pułku Specjalnym Komandosów w Lublińcu m.in. dowódcy plutonu-dowódcy grupy, dowódcy Zespołu Bojowego, szefa Szkolenia oraz zastępcy dowódcy. Kilkakrotnie pełnił służbę poza granicami państwa m.in. w ramach misji ONZ UNPROFOR, a następnie PKW w Chorwacji oraz w IX zmianie PKW w Iraku. Od 5 września do 26 listopada 2012 r. pełnił czasowo obowiązki dowódcy Jednostki Wojskowej Komandosów. Obecnie jest szefem Oddziału J-2 w Dowództwie Wojsk Specjalnych w Krakowie. płk Wiesław Kukuła dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów od 26 listopada 2012 r. Urodził się 16 marca 1972 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności (1996), Wyższego Kursu Specjalistycznego (1999), Wojskowej Akademii Technicznej (2001) oraz Polish Open University (2008). Ukończył wiele kursów specjalistycznych z zakresu łączności oraz planowania i kierowania operacjami specjalnymi. Służbę zawodową rozpoczął w 1 Pułku Specjalnym Komandosów, w którym do 2006 r. zajmował stanowiska dowódcy plutonu, dowódcy kompanii, szefa sekcji oraz szefa sztabu. W latach pełnił służbę poza granicami państwa w ramach PKW w Iraku. W 2007 r. został skierowany do Dowództwa Wojsk Specjalnych, gdzie zakończył służbę jako szef pionu operacyjnego. Od 26 listopada 2012 r. dowodzi Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu. 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia jest jedną z największych jednostek łączności w Wojsku Polskiem, podporządkowaną Dowódcy Garnizonu Warszawa. Zadaniem Brygady jest zapewnienie łączności w układzie narodowym i koalicyjnym w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Na wyposażeniu Brygada posiada cyfrowy sprzęt łączności i informatyki najnowszej generacji. W 2012 r. żołnierze Brygady potwierdzili świetne wyszkolenie oraz wysoką wiedzę podczas ćwiczeń i treningów Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych oraz Dowództwa Garnizonu Warszawa m.in. ANAKONDA, MAJ, CIS, STOLICA czy PAŹDZIERNIK. Brygada regularnie bierze udział w przedsięwzięciach międzynarodowych. W 2012 r. jej żołnierze zabezpieczali łączność podczas warsztatów państw NATO COMBINED ENDEAVOUR. Uczestniczyli również w teście interoperacyjności sprzętu łączności i informatyki Eurokorpusu BLUE GABRIEL 12.

9 Żołnierze Brygady z powodzeniem realizowali również specjalistyczne zadania w ramach misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie oraz zabezpieczali łączność satelitarną dla potrzeb PKW ORLIK 4 na Litwie. W 2012 r. 15 BWD po raz trzeci współorganizowała ogólnopolską konferencję, podczas której omawiano zmiany zachodzące w wojskowych systemach łączności i informatyki. Rok 2012 przyniósł Brygadzie również sukcesy w dziedzinie dyscypliny wojskowej i wyszkolenia. Do najważniejszych należą: otrzymanie nagrody w VII edycji konkursu Lex et Patria za osiągnięcia w utrzymaniu dyscypliny wojskowej oraz uzyskanie bardzo dobrych wyników podczas zawodów strzeleckich organizowanych na szczeblu DGW. płk Roman Januszewski dowódca 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu Urodził się 28 lutego 1970 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (1993) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (1999 i 2001). Zawodową służbę wojskową rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu, a następnie dowódcy 3 Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. W latach był szefem Wydziału Służb Garnizonowych Komendy Garnizonu Warszawa. Od 2002 r. był dowódcą Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. W 2006 r. został szefem Wydziału Ogólnego Oddziału Spraw Reprezentacyjnych w Dowództwie Garnizonu Warszawa. W latach dowodził Pułkiem Ochrony w Warszawie. Od 7 grudnia 2011 r. jest dowódcą 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. INSTYTUCJE WOJSKOWE WYRÓŻNIONE TYTUŁEM HONOROWYM PRZODUJĄCA INSTYTUCJA WOJSKOWA ZA UZYSKANIE NAJLEPSZYCH WYNIKÓW W DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBOWEJ W 2012 ROKU Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych prowadzi działalność szkoleniową dla potrzeb wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Kształci specjalistów wojsk przeciwlotniczych, rozpoznania i walki elektronicznej oraz radiotechnicznych. Centrum kultywuje tradycje szkolenia polskiej obrony przeciwlotniczej sięgające 1919 r. Jest kontynuatorem i spadkobiercą osiągnięć Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej oraz Centrum Szkolenia Obrony Przeciwlotniczej. Proces dydaktyczny w koszalińskim Centrum odbywa się na wielu poziomach, począwszy od szkolenia szeregowych służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP, do kursów przygotowujących szeregowych zawodowych do egzaminów na stopień podoficerski. Ponadto Centrum prowadzi specjalistyczne szkolenie studentów

10 Wojskowej Akademii Technicznej oraz wyższych szkół oficerskich. Rok 2012 przyniósł liczbę ponad absolwentów. W 2012 r. Centrum kontynuowało swój rozwój m.in. wdrażając do eksploatacji nowatorski projekt Centrum Planowania Szkolenia i Działalności Bieżącej, który stał się wzorcem do wprowadzenia w Siłach Powietrznych. Nowym zadaniem było przygotowanie kadry i infrastruktury Centrum do rozpoczęcia w 2013 r. szkolenia dla personelu latającego narażonego na izolację od macierzystej jednostki. Dzięki współpracy ze szkołami i jednostkami obrony przeciwlotniczej Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Hiszpanii i Norwegii kadra naukowa czerpie inspiracje do dalszego rozwoju bazy szkoleniowej i unowocześnienia procesu dydaktycznego. Żołnierze Centrum w 2012 r. uczestniczyli także w ćwiczeniach taktycznych i dowódczo-sztabowych JENOT, ZEFIR oraz ANAKONDA, wykazując się profesjonalizmem i doskonałym wyszkoleniem. Koszalińskie Centrum było również gospodarzem szeregu konferencji, imprez sportowych i oświatowych, w których wzięli udział przedstawiciele całych Sił Zbrojnych RP m.in.: V Konferencji Profilaktyki Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Pojazdów SZ RP, Centralnego Przeglądu Form Scenicznych Wojska Polskiego czy Finału Zawodów Sprawnościowo-Obronnych Sprawni Jak Żołnierze płk dypl. Dariusz Sienkiewicz komendant Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie Urodził się 16 grudnia 1965 r. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze (1988) oraz Wydziału Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej i studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej (1997 i 2005). Służbę zawodową rozpoczął w 1988 r. w Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk OPK w Bemowie Piskim na stanowisku dowódcy plutonu baterii szkolnej, a od 1991 r. dowódcy baterii szkolnej. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej, jako wykładowca oraz starszy wykładowca Cyklu Taktyki, przekazywał wiedzę słuchaczom Centrum Szkolenia Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. W 2003 r. został wyznaczony na stanowisko szefa Sztabu w 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego, a następnie w 2010 r. dowódcy 1 Bazy Lotniczej w Warszawie. W styczniu 2012 r. powrócił do Koszalina, aby objąć stanowisko Komendanta Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej zostało powołane w 2007 r., jako główna baza dydaktyczno-szkoleniowa Żandarmerii Wojskowej. Centrum realizuje różnorodne przedsięwzięcia dydaktyczne obejmujące m.in. szkolenia na kursach specjalistycznych, kwalifikacyjnych, doskonalących i językowych. Jedno z najtrudniejszych wyzwań dla wykładowców Centrum stanowi przygotowanie poszczególnych zmian i elementów komponentu Żandarmerii Wojskowej do pełnienia służby w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu funkcjonariusze ŻW z powodzeniem

11 szkolą afgańskich policjantów w zakresie kontroli zamieszek i przestrzegania porządku publicznego. W 2012 r. w 72 kursach i szkoleniach realizowanych przez Centrum uczestniczyło ponad 1,5 tys. żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz z rodzajów Sił Zbrojnych. Ważnym przedsięwzięciem szkoleniowym realizowanym w 2012 r. był udział w przygotowaniu funkcjonariuszy ŻW do wykonywania zadań w ramach zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO Żołnierze Centrum uczestniczyli w bezpośrednim zabezpieczeniu Mistrzostw, pełniąc służbę patrolową w newralgicznych rejonach Warszawy. Za swoje zaangażowanie oraz profesjonalne przygotowanie zostali bardzo wysoko ocenieni przez Policję. Żandarmi z mińskiego Centrum potwierdzili swoje bardzo dobre wyszkolenie m.in. podczas udziału w ćwiczeniach narodowych i międzynarodowych SHARP LYN, NATO MNMPBAT, ANAKONDA, BAGRAM XI i XII oraz CRYSTAL EAGLE. Żołnierze Centrum z zaangażowaniem pełnili służbę w ramach X i XI zmiany PKW w Afganistanie, m.in. szkoląc funkcjonariuszy Policji Afgańskiej. 2 maja 2012 r. Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej otrzymało z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Flagę Rzeczypospolitej Polskiej. płk Wiesław Chrzanowski komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim do 16 października 2012 r. Urodził się 21 stycznia 1968 r. Jest absolwentem Wydziału Pedagogicznego i Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku (1997). Służbę wojskową rozpoczął jako kadet Szkoły Chorążych WSW w Mińsku Mazowieckim (1989). Od 1990 r. realizuje zadania w strukturach Żandarmerii Wojskowej. W latach pełnił służbę w Komendzie Głównej ŻW. W 2007 r. został zastępcą komendanta Mazowieckiego Oddziału ŻW, a w 2009 r. objął obowiązki komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, które pełnił do 16 października 2012 r. Do dalszej służby został wyznaczony na stanowisko komendanta Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. płk dr Piotr Płonka komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim od 16 października 2012 r. Urodził się 22 sierpnia 1973 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (1996), Uniwersytetu Gdańskiego (2001), Akademii Obrony Narodowej (2005) oraz studiów podyplomowych i doktoranckich w Akademii Marynarki Wojennej (2006). Służbę zawodową rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu w 9 Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. Od 1999 r. realizuje zadania w strukturach Żandarmerii Wojskowej m.in. na stanowiskach szefa Sztabu Oddziału ŻW w Elblągu, zastępcy komendanta Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim oraz komendanta Oddziału ŻW w Elblągu. Od września 2011 r., podczas służby w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie był dowódcą zgrupowania szkoleniowego ANSF.

12 16 października 2012 r. powrócił do Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim na stanowisko komendanta. 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu jest jednostką organizacyjną Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, podporządkowaną 1 Regionalnej Bazie Logistycznej w Wałczu. Głównym zadaniem Oddziału jest zabezpieczenie finansowe i logistyczne funkcjonowania 38 jednostek i instytucji wojskowych stacjonujących w Toruniu, Inowrocławiu, Włocławku i Ciechocinku oraz żołnierzy uczestniczących w szkoleniach poligonowych. Oddział realizuje również przedsięwzięcia m.in. w zakresie zadań mobilizacyjnych, ochrony obiektów, zabezpieczenia medycznego i infrastruktury, sprawowania funkcji państwa gospodarza (HNS) oraz prowadzenia procedur zamówień publicznych. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć wykonanych przez 12 WOG w 2012 r. była obsługa jednostek wchodzących w skład 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w zakresie zabezpieczenia materiałowo-technicznego Sił Wydzielonych do Grupy Bojowej Unii Europejskiej, pododdziałów w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie oraz pododdziałów Brygady biorących udział w ćwiczeniu ANAKONDA. W 2012 r. toruńscy logistycy zostali wysoko ocenieni za doskonałe zabezpieczenie pobytu dwóch zmian amerykańskich żołnierzy obsługujących baterie PATRIOT oraz szkoleń przygotowawczych ok żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. 12 WOG zabezpiecza również składy sprzętu inżynieryjnego 2 Pułku Inżynieryjnego, który w 2012 r. wykonywał ważne zadania na rzecz gospodarki narodowej polegające m.in. na oczyszczaniu terenu w Składzie Osowa Góra, budowie mostów w Kościelcu, Poznaniu i Warszawie oraz udziale w akcji kryzysowej w Jeleniej Górze. Tylko w 2012 r. oddział zrealizował zadania na łączną kwotę 221 mln zł, w ramach których m.in. zakupiono 800 nowych oraz poddano remontowi jednostek sprzętowych. 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu jest jednym z pierwszych, w którym w ramach cyfryzacji procesów logistycznych w Siłach Zbrojnych, rozpoczęto eksploatację Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej w modułach logistycznym i finansowym. płk Eryk HOFFMANN komendant 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Toruniu Urodził się 10 marca 1963 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu (1986), Akademii Obrony Narodowej oraz Podyplomowych Studiów Operacyjno- Logistycznych (1994 i 1999), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2004) oraz kursu z zakresu organizacji i zarządzania w oddziale gospodarczym w WAT (2011). Służbę wojskową rozpoczął jako pomocnik szefa służby żywnościowej w 1 Dywizji Artylerii Obrony Przeciwlotniczej Kraju im. Powstańców Śląskich w Bytomiu, następnie pełnił obowiązki kwatermistrza w 17 dywizjonie ogniowym OPK w Libiążu. W latach

13 był kierownikiem sekcji żywnościowej w Ośrodku Szkolenia Wojsk Radiotechnicznych w Chorzowie, a po ukończeniu AON został skierowany do 14 Składnicy Technicznej OPK. W latach pełnił obowiązki na stanowiskach szefa logistyki, zastępcy dowódcy i dowódcy 1 Bazy Materiałowo-Technicznej w Toruniu. Od 14 marca 2011 r. jest komendantem 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

Prezydent mianował na stopnie generalskie

Prezydent mianował na stopnie generalskie Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/7730,prezydent-mianowal-na-stopnie-generalskie.html Wygenerowano: Wtorek, 3 stycznia 2017, 05:06 Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 29.11.2016

Bardziej szczegółowo

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Data publikacji : 02.08.2013 Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski, na wniosek ministra obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Data publikacji : 09.08.2011 Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego We wtorek 9 sierpnia br., Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał piętnastu oficerom Wojska Polskiego stopnie generalskie:

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁY I INSTYTUCJE WOJSKOWE WYRÓŻNIONE PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ TYTUŁAMI HONOROWYMI PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO PRZODUJĄCA

ODDZIAŁY I INSTYTUCJE WOJSKOWE WYRÓŻNIONE PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ TYTUŁAMI HONOROWYMI PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO PRZODUJĄCA ODDZIAŁY I INSTYTUCJE WOJSKOWE WYRÓŻNIONE PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ TYTUŁAMI HONOROWYMI PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO PRZODUJĄCA INSTYTUCJA WOJSKOWA Tytuły honorowe Przodujący Oddział Wojska

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum w Nowym Dworze Mazowieckim L.p. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 1 Batalion Czołgów Żurawica 2. 21 Batalion Dowodzenia 3. 9 Batalion Dowodzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. Warszawa, dnia 9 września 2016 r. Poz. 151 Departament Kadr DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

11.VII Strona 1

11.VII Strona 1 11.VII.2016 Szczyt NATO - wspólny sukces Żołnierze i pracownicy wojska DG RSZ oraz jednostek bezpośrednio podległych doskonale wywiązali się z zadań związanych z organizacyjnym zabezpieczeniem szczytu

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Lp. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 10 Pułk Samochodowy 2. 15 Przedstawicielstwo Wojskowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Lotnictwo Wojskowe Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej

Lotnictwo Wojskowe Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej DOWÓDZTWO GENERALNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH Lotnictwo Wojskowe Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej GEN. BRYG. PIL. TOMASZ DREWNIAK DOWÓDZTWO GENERALNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH Tematyka wystąpienia Lotnictwo

Bardziej szczegółowo

15. SIERADZKA BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA

15. SIERADZKA BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA Jan Kowalski 15. SIERADZKA BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA T R A D Y C J E I D Z I E Ń D Z I S I E J S Z Y Brama główna koszar 15. SBWD. Tradycje kontynuowane przez 15. Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia

Bardziej szczegółowo

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał dziesięciu oficerom Wojska Polskiego, a także czterem oficerom Policji, dwóm Państwowej Straży Pożarnej oraz

Bardziej szczegółowo

LISTA ODCHODZĄCYCH DO REZERWY śołnierzy SZTABU GENERALNEGO WP

LISTA ODCHODZĄCYCH DO REZERWY śołnierzy SZTABU GENERALNEGO WP LISTA ODCHODZĄCYCH DO REZERWY śołnierzy SZTABU GENERALNEGO WP 1. Pan gen. dyw. Jan KEMPARA słuŝbę wojskową rozpoczął w 1969 roku i pełnił na stanowiskach: dowódcy grupy, dowódcy plutonu instruktora spadochronowego,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów,

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, którzy służbę w kieleckim garnizonie, a potem w Centrum,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Na dzień dobry w wojsku zarobki wynoszą ok. 2,5 tys. zł na rękę. Do tego dochodzi "trzynastka", różnego rodzaju dodatki oraz nagrody. Wojsko

Bardziej szczegółowo

strona 1 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych

strona 1 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych strona 1 Wzorowy Dowódca 2011-07-27 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych strona 1 Wzorowy Dowódca 2011-07-27 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - złota,

Bardziej szczegółowo

st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT "Podoficera Roku" 12 Dywizji Zmechanizowanej

st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT Podoficera Roku 12 Dywizji Zmechanizowanej st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT "Podoficera Roku" 12 Dywizji Zmechanizowanej Kilka słów o naszym kandydacie st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT urodził się 22 sierpnia 1968 roku w Golczewie. Służbę wojskową

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie zamykające sześcioletni cykl zgrywania systemu walki

Ćwiczenie zamykające sześcioletni cykl zgrywania systemu walki PROWADZENIE STRATEGICZNEJ OSŁONY GRANICY PAŃSTWOWEJ W RAMACH LOKALNEGO KONFLIKTU ZBROJNEGO WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z ORGANAMI LOKALNEJ ADMINISTRACJI CYWILNEJ Ćwiczenie zamykające sześcioletni cykl zgrywania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw Nr 87 7436 Poz. 561 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

nr jednostki wojskowej Oddział Regionalny AMW w 1 Baza Lotnictwa Transportowego w

nr jednostki wojskowej Oddział Regionalny AMW w 1 Baza Lotnictwa Transportowego w Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskiej Republice Afganistanu (XIII zmiana)

Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskiej Republice Afganistanu (XIII zmiana) Podczas odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania oraz

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Observation Team) szkolenie w Centrum skupiało się na działalności taktycznej. Żołnierzy zapoznano m.in. z operacyjną charakterystyką misji, zasadami

Observation Team) szkolenie w Centrum skupiało się na działalności taktycznej. Żołnierzy zapoznano m.in. z operacyjną charakterystyką misji, zasadami 18 stycznia 2010 r. Kielce. W Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych pożegnano żołnierzy XII zmiany PKW EUFOR wyjeżdżających do Republiki Bośni i Hercegowiny. Żegnać i być żegnanym to dwie zupełnie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r. Warszawa, dnia 20 maja 2013 r. Poz. 132 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia w 2013 r. centralnych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 305 Departament Kadr DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 87 poz. 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z dnia 21 maja 2010 r.) Na podstawie art. 76

Bardziej szczegółowo

nazwa jednostki wojskowej termin oddział lp. 1 1 Bydgoszcz 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy JW4620 Godz TORUŃ Godz r. 10.

nazwa jednostki wojskowej termin oddział lp. 1 1 Bydgoszcz 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy JW4620 Godz TORUŃ Godz r. 10. Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi na 2017r. lp. oddział regionalny

Bardziej szczegółowo

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH AGENDA 1. Słów kilka o transformacji Sił Zbrojnych RP. 2. Ramy prawne użycia SZ RP w sytuacjach kryzysowych.

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: -

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - 1 Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - wprowadzenie; - obecny stan ochrony granicy państwowej w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.

DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. Na podstawie 1 pkt 5 lit. d i 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE Służba przygotowawcza Narodowe Siły Rezerwowe Służba kandydacka - Szkolnictwo wojskowe Zawodowa Służba Wojskowa Służba przygotowawcza to nowy element systemu szkolenia obywateli w warunkach armii zawodowej,

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE: WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 82 Nr 17/MON w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 161 w Białymstoku przy Jednostce Wojskowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 1. MŁODSZY TECHNIK PLUT. 2. KIEROWNIK STACJI SIERŻ. 3. MŁODSZY ODBIORCA SZER. 4. DOWÓDCA APARATOWNI SIERŻ. 5.

Bardziej szczegółowo

wykorzystaniem powietrznego systemu wczesnego wykrywania i naprowadzania. Swój rozwój naukowy kontynuował w AON, gdzie

wykorzystaniem powietrznego systemu wczesnego wykrywania i naprowadzania. Swój rozwój naukowy kontynuował w AON, gdzie Imię i nazwisko: Jan Rajchel Stopień/tytuł naukowy: dr hab. Sylwetka naukowa: Pan dr hab. Jan RAJCHEL jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Sił

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych Departament Administracyjny 216 DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 marca 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 394/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 07 października 2015 r.

DECYZJA Nr 394/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 07 października 2015 r. Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz. 282 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 394/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 07 października 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych

Bardziej szczegółowo

USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK

USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK polish.poland.usembassy.gov Facebook www.facebook.com/usembassywarsaw YouTube www.youtube.com/user/usembassywarsaw Twitter twitter.com/usembassywarsaw USA & Poland Polska

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 sierpnia 2010 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 sierpnia 2010 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 14 Z A R Z Ą D Z E N I A : 174 Nr 36/MON z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie nadania Wojskowym Biurom Emerytalnym statutu jednostki budżetowej..................................................

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zasad działalności klubów wojskowych

DECYZJA Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zasad działalności klubów wojskowych Warszawa, dnia 11 marca 2013 r. Poz. 53 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zasad działalności klubów wojskowych Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/MON. z dnia 18 czerwca 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/MON. z dnia 18 czerwca 2002 r. Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego 109 ZARZĄDZENIE Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podoficerskich szkół zawodowych oraz organizacji i podstawowych założeń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r. Dz.U.04.150.1584 2005.05.03 zm. Dz.U.05.68.598 1 2005.08.04 zm. Dz.U.05.133.1121 1 2006.06.07 zm. Dz.U.06.86.596 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania

Bardziej szczegółowo

VI KOŁOBRZESKI PIKNIK WOJSKOWY I SŁUŻB MUNDUROWYCH

VI KOŁOBRZESKI PIKNIK WOJSKOWY I SŁUŻB MUNDUROWYCH VI KOŁOBRZESKI PIKNIK WOJSKOWY I SŁUŻB MUNDUROWYCH 9 10 lipca 2010r Kołobrzeg Kołobrzeski Piknik Wojskowy i Służb Mundurowych to jedna z największych tego typu imprez w Polsce, podczas której uczestnicy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 2014 r. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: UPOSAŻENIE: NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: UPOSAŻENIE ZASADNICZE DODATKI: - ZA DŁUGOLETNIĄ

Bardziej szczegółowo

Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron.

Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron. 1. ROZPRAWA DOKTORSKA: Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron. 2. ORYGINALNE OPUBLIKOWANE PRACE TWÓRCZE: 2.1. Przed doktoratem: 1. Obieg informacji

Bardziej szczegółowo

Narodowe Siły Rezerwowe pasja i wyzwanie Poradnik dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych

Narodowe Siły Rezerwowe pasja i wyzwanie Poradnik dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych Narodowe Siły Rezerwowe pasja i wyzwanie Poradnik dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych Materiał promocyjny nieprzeznaczony do sprzedaży. Wydany przez Departament Wychowania i Promocji Obronności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W związku z formowaniem 102 batalionu ochrony w Stargardzie Szczecińskim informujemy, że prowadzone będą kwalifikacje do zawodowej służby

Bardziej szczegółowo

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi 6.05.2013 r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi Wzrost wielkości planu na wynagrodzenia w MON w latach 2011, 2012 i 2013 wynika tylko z obligatoryjnego zwiększenia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ CENTRUM MON ORGANIZACJA SYSTEMU W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA, 28 lutego 2013 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USTAWOWA ZA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W KRAJU RADA MINISTRÓW SPRAWUJE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Bardziej szczegółowo

Prezydent wręczył awanse generalskie oraz odznaczenia

Prezydent wręczył awanse generalskie oraz odznaczenia Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 01.08.2015 Prezydent wręczył awanse generalskie oraz odznaczenia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski - Zwierzchnik Sił Zbrojnych,

Bardziej szczegółowo

Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych

Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 101-108 2011

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Dz.Urz.MON.2014.305 DEYZJA Nr 375/MON MINISTRA ORONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 20 r. (Dz. Urz. MON z dnia 9 września 2014 r.) Departament

Bardziej szczegółowo

Żołnierze, oddziały i instytucje wojskowe wyróżnione wpisaniem zasług i osiągnięć do KSIĘGI HONOROWEJ WOJSKA POLSKIEGO

Żołnierze, oddziały i instytucje wojskowe wyróżnione wpisaniem zasług i osiągnięć do KSIĘGI HONOROWEJ WOJSKA POLSKIEGO Żołnierze, oddziały i instytucje wojskowe wyróżnione wpisaniem zasług i osiągnięć do KSIĘGI HONOROWEJ WOJSKA POLSKIEGO MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI Żołnierze,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

15 lat Polski w NATO 2014

15 lat Polski w NATO 2014 2014 Siedziba Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) w Bydgoszczy, wybudowana w 2009 r. za ok. 220 mln zł ze środków natowskiego Programu Inwestycji w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP). Jest to pierwszy

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2013 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2013 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2013 r. ZATWIERDZONO Podczas zebrania walnego w dniu 26.03.2013 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w III kwartale 2015 r.

Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w III kwartale 2015 r. Warszawa, dnia 1 października 2015 r. Poz. 280 Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w III kwartale 2015 r. W III kwartale

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W LUBLINIE

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W LUBLINIE Służba przygotowawcza Narodowe Siły Rezerwowe Wojska Obrony Terytorialnej Służba kandydacka - Szkolnictwo wojskowe Zawodowa Służba Wojskowa Służba przygotowawcza to nowy element systemu szkolenia obywateli

Bardziej szczegółowo

Żołnierze, oddziały i instytucje wojskowe wyróżnione wpisaniem zasług i osiągnięć do KSIĘGI HONOROWEJ WOJSKA POLSKIEGO

Żołnierze, oddziały i instytucje wojskowe wyróżnione wpisaniem zasług i osiągnięć do KSIĘGI HONOROWEJ WOJSKA POLSKIEGO Żołnierze, oddziały i instytucje wojskowe wyróżnione wpisaniem zasług i osiągnięć do KSIĘGI HONOROWEJ WOJSKA POLSKIEGO MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Żołnierze, oddziały i instytucje wojskowe wyróżnione

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 63/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 marca 2016 r.

DECYZJA Nr 63/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 marca 2016 r. Warszawa, dnia 29 marca 2016 r. Poz. 38 Biuro Dyrektora Generalnego DECYZJA Nr 63/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi

Bardziej szczegółowo

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r. Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 284 Departament Kadr DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Dr Jerzy Brzeski. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prowadzący Dr Jerzy Brzeski. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA studia podyplomowe dla czynnych zawodowo nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (GROM)

Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (GROM) Strona znajduje się w archiwum. Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (GROM) Tworzenie Jednostki rozpoczęto w 1990 roku, wykorzystując najlepsze doświadczenia zagraniczne zwłaszcza Stanów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-157-06 Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Promocja chorążych Centralnego Ośrodka Szkolenia SG

Promocja chorążych Centralnego Ośrodka Szkolenia SG Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 27 sierpnia 2015, 13:12 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 08 sierpnia 2008 Promocja chorążych Centralnego Ośrodka Szkolenia SG Dziś, w obecności

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Departament Prasowo Informacyjny

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Departament Prasowo Informacyjny MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Departament Prasowo Informacyjny Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, tel. 22 6 840 230, faks 22 6 840 224 newsroom@mon.gov.pl, www.mon.gov.pl SERWIS PRASOWY NR 1/2014

Bardziej szczegółowo

28.IX Morski,,parasol" ochronny

28.IX Morski,,parasol ochronny 28.IX.2014 "Anakonda-14" na lądzie, wodzie i w powietrzu Na poligonach w Drawsku Pomorskim, Nowej Dębie, Orzyszu i w Ustce oraz na poligonach morskich Marynarki Wojennej trwa "Anakonda-14", największe,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst pierwotny: Dz. U. 1967 r. Nr 44 poz. 220) (tekst jednolity: Dz. U. 1979 r. Nr 18 poz. 111) (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

#DRAGON15. Informator o ćwiczeniu. 13 23 października 2015 r.

#DRAGON15. Informator o ćwiczeniu. 13 23 października 2015 r. Informator o ćwiczeniu Projekt i teksty: ppłk Marek PIETRZAK (DG RSZ). Zdjęcia: chor. Rafał MNIEDŁO (11. DKPanc), st.szer. Łukasz KERMEL (1. 7BZ) Skład i druk: Zespół Wydawniczy DG RSZ #DRAGON15 13 23

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz. 108 DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM kpt. Paweł GOMELA PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI ZADAŃ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PRZEZ WSzW w LUBLINIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2010

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R.

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii

Bardziej szczegółowo

Serwis prasowy nr 39/2013

Serwis prasowy nr 39/2013 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT PRASOWO INFORMACYJNY Serwis prasowy nr 39/2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ2011 28.09.20139 4.10.2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 26 30 września 2013 (czwartek poniedziałek) Athens

Bardziej szczegółowo

OPOLE 2014. Kandydatura do tytułu Podoficer Roku

OPOLE 2014. Kandydatura do tytułu Podoficer Roku Kandydatura do tytułu Podoficer Roku st. chor. sztab. Stanisław GAWEŁ w służbie od 1984 r. OPOLE st. chor. sztab. Stanisław GAWEŁ Wzorowy Podoficer, przykładny dowódca, żołnierz, którego nieposzlakowana

Bardziej szczegółowo

Serwis prasowy nr 41/2013

Serwis prasowy nr 41/2013 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT PRASOWO INFORMACYJNY Serwis prasowy nr 41/2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ2011 12.10.20139 18.10.2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 12 października 2013 (sobota) 70.rocznica bitwy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 czerwca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 124 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.07.12 16:10:07 +02'00' 10426 Poz. 841 841 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. Nr 21 DECYZJE: 226 Nr 378/MON z dnia 12 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ SIŁ ZBROJNYCH RP W ZABEZPIECZENIU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ EURO-2012

UDZIAŁ SIŁ ZBROJNYCH RP W ZABEZPIECZENIU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ EURO-2012 Marek MARSZAŁEK, Roman SZYDLIK Centrum Zarządzania Kryzysowego MON w Warszawie UDZIAŁ SIŁ ZBROJNYCH RP W ZABEZPIECZENIU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ EURO-2012 Finałowy turniej Mistrzostw Europy w Piłce

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP

OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP 1 Seminarium - Operacje i Techniki Operacyjne WSOWL, Wrocław 11.04.2010 OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP Elżbieta Maria Jamrozy arcin Paweł Sadowski 2 1 OPERACJE SZ RP WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Ministra Obrony Narodowej z 2011 r. Nr 9 Departament Budżetowy 689 122 DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Na

Bardziej szczegółowo

Raport Polski Kontyngent Wojskowy Orlik stacjonował na Litwie w ramach misji Air Policing (wynika ona z sojuszniczych zobowiązań RP). Polscy piloci pa

Raport Polski Kontyngent Wojskowy Orlik stacjonował na Litwie w ramach misji Air Policing (wynika ona z sojuszniczych zobowiązań RP). Polscy piloci pa Polityka Obronna Zasadniczym celem Rządu w zakresie polityki obronnej kraju jest umacnianie obronności państwa, unowocześnienie polskiej armii, doskonalenie zdolności operacyjnych i bojowych żołnierzy

Bardziej szczegółowo

Serwis prasowy nr 44/2013

Serwis prasowy nr 44/2013 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT PRASOWO INFORMACYJNY Serwis prasowy nr 44/2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ2011 1.11.20139 8.11.2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 31 października - 3 listopada 2013 (czwartek- niedziela)

Bardziej szczegółowo