Szpitale prywatne 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szpitale prywatne 2014"

Transkrypt

1 Szpitale prywatne 2014 Andrzej Mądrala

2 Dane podstawowe czyli o czym mówimy Podmioty wykonujących świadczenia i d i szpitalne wg. RPWDL W roku 2014, według Rejestru Podmiotów Wk Wykonujących Działalność Leczniczą, na rynku usług zdrowotnych funkcjonuje podmiotów leczniczych wyodrębnionych wg klucza: Rodzaj prowadzonej działalności leczniczej: całodobowe i stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne Źródło:

3 Dane podstawowe czyli o czym mówimy Podział dił na województwa wg. RPWDL Lp Województwo Liczba. 1 śląskie mazowieckie dolnośląskie wielkopolskie ilk lki małopolskie 98 6 łódzkie 82 7 kujawsko pomorskie 68 8 lubelskie 64 Lp. Województwo Liczba 9 pomorskie podkarpackie warmińsko mazurskie zachodniopomorskie podlaskie świętokrzyskie lubuskie opolskie 32

4 Dane podstawowe czyli o czym mówimy Szeroka definicja i świadczeń i d szpitalnych RPWDL w kategorii rodzaj prowadzonej działalności leczniczej - całodobowe ł i stacjonarne i całodobowe ł świadczenia szpitalne, klasyfikuje w szczególności: Szpitale sensu stricte, w tym sanatoria, szpitale psychiatryczne, szpitale rehabilitacyjne Jednostki szpitalne świadczące usługi w trybie planowym lub jednodniowym Stacje dializ Jednostki badawczo-rozwojowe Jednostki specjalne (na przykład Służby Więziennej) ę Liczba obejmuje wszystkie ww. kategorie podmiotów

5 Dane podstawowe czyli o czym mówimy Podmioty realizujące świadczenia i d i szpitalne wg NFZ W roku 2014, według danych NFZ - Informacja o zawartych umowach przez poszczególne Oddziały ł Wojewódzkie NFZ w latach , na rynku usług zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych funkcjonuje podmiotów leczniczych realizujących umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne źródło:

6 Dane podstawowe czyli o czym mówimy Podział ł na województwa wg NFZ Lp. Województwo Liczba 1 śląskie mazowieckie wielkopolskie 93 4 dolnośląskie 84 5 małopolskie 75 6 łódzkie k 74 7 lubelskie 63 Lp. Województwo Liczba 9 podkarpackie warmińsko mazurskie pomorskie zachodniopomorskie świętokrzyskie opolskie lk podlaskie 34 8 kujawsko pomorskie lubuskie 31

7 Dane podstawowe czyli o czym mówimy Definicja i leczenia szpitalnego wg NFZ Wg nomenklatury NFZ szpitalem jest podmiot, z którym zawarta została umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczeń 03 leczenie szpitalne, realizowanych: w trybie ostrym (całodobowo, wszystkie przypadki wymagające hospitalizacji) w trybie planowym (całodobowo, przypadki planowe) w trybie jednodniowym (wg harmonogramu, niektóre przypadki w trybie planowym) W rozumieniu NFZ świadczenia z zakresu psychiatrii, rehabilitacji, świadczeń odrębnie kontraktowanych (np. dializoterapia, wentylacja mechaniczna), opieka długoterminowa realizowane są w innych rodzajach świadczeń. Podmioty udzielające ww. świadczeń nie zostały ujęte w dalszych analizach.

8 Dane podstawowe czyli o czym mówimy Czym jest szpital? Liczba obejmuje j wszystkie podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne. Wg tej nomenklatury szpitalem jest zarówno duży wieloprofilowy podmiot udzielający świadczeń w trybie ostrym, jak też niewielki podmiot udzielający świadczeń w trybie jednodniowym w pojedynczym zakresie świadczeń.

9 Dane podstawowe czyli o czym mówimy Jaką definicję i szpitala przyjąć? Zasadniczym powstaje więc pytanie, co należy rozumieć pod pojęciem szpitala oraz czy uprawnionym jest przypisywanie terminu szpital do każdego podmiotu, który udziela świadczeń szpitalnych wg przedstawionej wcześniej nomenklatury NFZ, bądź trybu rejestracji w rejestrze podmiotów leczniczych

10 Podmioty posiadające umowy szpitalne z NFZ Podział dił wg form organizacyjnych Kategoria podmiotu Liczba Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 467 Spółka z o.o. 400 Podmiot utworzony przez osoby fizyczne 83 Spółka jawna 36 Spółka akcyjna 31 Spółka cywilna 23 Spółka partnerska 12 Spółka komandytowo akcyjna 11 Podmiot fundacji/stowarzyszenia/organizacji kościelnej 3 Spółka komandytowa 1 Podmiot Ministra Zdrowia 1

11 Podmioty posiadające umowy szpitalne z NFZ Podział dił wg własności, ł podstawowe definicje. i Kategoria podmiotu Liczba Podmioty prywatne i skomercjalizowane 601 Podmioty państwoweń 467 podmiot prywatny - to podmiot, którego organem założycielskim jest osoba fizyczna lub osoba prawna - spółka prawa handlowego lub cywilnego, której udziałowcami nie są jednostki publicznoprawne; podmiot skomercjalizowany - to niegdysiejszy podmiot publiczny (SPZOZ), który po przekształceniu jest nadal osobą prawną, tyle tylko, że jego właścicielem są organy samorządu terytorialnego, a formą prawną jest spółka prawa handlowego; podmiot państwowy to podmiot, którego właścicielem są jednostki publiczno-prawne.

12 Podmioty posiadające umowy szpitalne Co najmniej j jeden ostry zakres metodologia typowania Zcałości 1068 podmiotów pominięto jednostki publiczne oraz te jednostki prywatne, które kryterium co najmniej jednego zakresu ostrego nie spełniły Liczba samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 463 o wartości kontraktu poniżej 1 mln złotych 219 spółki z o.o. udzielające św. w trybie planowym i jednodniowym 79 utworzone przez osoby fizyczne (tryb planowy i jednodniowy) jd di 41 spółki cywilne udzielające św. w trybie planowym i jednodniowym 10 spółki partnerskie udzielające św. w trybie planowym i jednodniowym 10 spółki komandytowo-akcyjne udzielające św. w trybie planowym 4 spółki jawne udzielające św. w trybie planowym i jednodniowym 2 podmiot leczniczy Ministra Zdrowia 1 Pozostało 240 podmiotów prywatnych, bądź skomercjalizowanych, które udzielają świadczeń szpitalnych w trybie ostrym, w co najmniej jednym zakresie świadczeń.

13 Szpitale prywatne Podział dił wg form własnościł Organ założycielskił ż Liczba Podmiot prywatny 128 Podmiot samorządu powiatu 61 Podmiot samorządu gminnego/miejskiego 29 Podmiot samorządu województwa 20 Podmiot stowarzyszenia 1 Podmiot fundacji 1 RAZEM 240 Podmioty prywatne 130 Podmioty skomercjalizowane 110

14 Szpitale Wartości ikontraktów k zawartych z NFZ w roku 2014 Globalna wartość środków finansowych przeznaczonych przez NFZ na świadczenia zdrowotne w roku 2014 wynosi tys. złł Globalna wartość kontraktów zawartych przez Szpitale z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku 2014 wynosi tys. zł Udział środków przeznaczonych na leczenie szpitalne w całości środków na świadczenia zdrowotne w roku 2014 wynosi 43%

15 Szpitale Wartości ś kontraktów któ zawartych z NFZ, dane 2014 w tys. złł Lp. Województwo Wartość 1 mazowieckie śląskie wielkopolskie małopolskie dolnośląskie łódzkie kujawsko pomorskie lubelskie Lp. Województwo Wartość 9 pomorskie podkarpackie ki zachodniopomorskie warmińsko mazurskie mazurskie świętokrzyskie podlaskie lubuskie opolskie

16 Wartości kontraktów podmiotów publicznych (467) oraz podmiotów prywatnych lub skomercjalizowanych (601) w stosunku do całości ł podmiotów szpitalnych Podmioty publiczne (Samodzielne Podmioty prywatne, bądź Publiczne Zakłady Zdrowotne) skomercjalizowane ,15 zł ,71 zł 81% 19%

17 Szpitale prywatne bądź skomercjalizowane Wartości ikontraktów k wyodrębnionych podmiotów Liczba podmiotów prywatnych, bądź skomercjalizowane 240 podmiotów Wartość kontraktów zawartych z NFZ w roku ,71 zł

18 Szpitale prywatne bądź skomercjalizowane Wartości ikontraktów k wyodrębnionych podmiotów Lp. Kategoria podmiotu Wartość kontraktu 1 podmiot prywatny ,15 zł 2 podmiot samorządu województwa ,91 zł 3 podmiot samorządu powiatu ,99 złł 4 podmiot samorządu ,47 zł gminnego/miejskiego 5 podmiot fundacji ,00 zł 6 podmiot stowarzyszenia ,00 zł

19 Szpitale prywatne bądź skomercjalizowane Wartości ikontraktów k wyodrębnionych podmiotów Kategoria podmiotu podmioty skomercjalizowane Liczba kontraktów Wartość kontraktów ,37 zł podmioty prywatne ,15 zł

20 Udział procentowy szpitali prywatnych w wartościach globalnych środków przeznaczonych w roku 2014 przez NFZ na leczenie szpitalne Liczba podmiotów prywatnych 130 Globalna wartość kontraktów zawartych przez podmioty prywatne z NFZ w roku tys. zł Globalna wartość kontraktów zawartych przez Szpitale z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku tys. zł Udział procentowy wartości kontraktów szpitali prywatnych w wartości środków finansowych przeznaczonych na leczenie szpitalne 5,8%

21 Podmioty prywatne Wartości ikontraktu k na leczenie szpitalne w roku 2014 Wartość kontraktu Liczba podmiotów do 10 mln zł 64 od 10 do 20 mln zł 45 powyżej 20 mln zł 21

22 Podmioty prywatne o wartości kontraktu na leczenie szpitalne w roku 2014 o wartości ś powyżej ż 20 mln złł Nazwa podmiotu Miejscowość Wartość kontraktu Forma własnośc i CENTRUM MEDYCZNE HCP SP. Z O.O. NZOZ CENTRUM MEDYCZNE HCP LECZNICTWO STACJONARNE POZNAŃ ,00 złł Spółka z o.o. "MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" S.A. W LUBINIE LUBIN ,00 zł Spółka akcyjna POLSKA GRUPA MEDYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "BONI FRATRES CATOVIENSIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄĄ ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POŁOŻNICZO- GINEKOLOGICZNY "UJASTEK" NZOZ "NOWY SZPITAL SP. Z O.O." PROWADZONY PRZEZ NOWY SZPITAL SP. Z O.O. GLIWICE LUBIN KATOWICE KRAKÓW ŚWIECIE ,00 zł Spółka z o.o ,00 zł Spółka z o.o ,81 zł Spółka z o.o ,00 zł Spółka z o.o ,00 zł Spółka z o.o. SZPITAL PSZCZYNA PSZCZYNA ,36 zł Spółka z o.o. LECZNICTWO SZPITALNE - NOWY SZPITAL W OLKUSZU OLKUSZ ,74 zł Spółka z o.o. POLSKO-AMERYKAŃSKIE KLINIKI SERCA V ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ I ANGIOLOGII - MIELEC NOWE TECHNIKI MEDYCZNE SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW RODZINY SP. Z O.O. MIELEC RUDNA MAŁA ,00 zł Spółka z o.o. o ,00 zł Spółka z o.o.

23 Podmioty prywatne o wartości kontraktu na leczenie szpitalne w roku 2014 o wartości powyżej 20 mln zł cd. Nazwa podmiotu CENTRUM MEDYCZNE "ZDROWIE"/MAZOWIECKI SZPITAL ONKOLOGICZNY/PRZYCHODNIA MAZOWIECKIEGO SZPITALA ONKOLOGICZNEGO/ Miejscowość WARSZAWA Wartość kontraktu Forma własności podmiot ,35 zł fundacji/stowarzys zenia SCANMED SZPITAL ŚW.RAFAŁA KRAKÓW-PODGÓRZE ,99 zł Spółka akcyjna POLSKO-AMERYKAŃSKIE KLINIKI SERCA III ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ANGIOLOGII I ELEKTROKARDIOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY PRO FAMILIA T.WAPIŃSKI, Z.SOBIESZCZAŃSKI I WSPÓŁNICY SPÓŁKA JAWNA DĄBROWA GÓRNICZA ,00 zł Spółka z o.o. RZESZÓW ,00 zł Spółka jawna ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JĘDRZEJÓW ,00 zł Spółka z o.o. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POMORSKIE CENTRA KARDIOLOGICZNE SZPITAL KIELECKI ŚW. ALEKSANDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "KLINIKI KARDIOLOGII ALLENORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM DIALIZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW ŚW.JANA GRANDEGO W KAKOWIE - HOSPITALIZACJA GRUPA EMC NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROWIE GDAŃSK ,20 zł KIELCE ,00 zł Spółka z o.o. WARSZAWA ,00 zł Spółka z o.o. SOSNOWIEC ,96 zł Spółka z o.o. Spółka z o.o.; Spółka Komandytowo- Akcyjna KRAKÓW- ŚRÓDMIEŚCIE ,00 zł Spółka z o.o. KWIDZYN ,98 zł Spółka z o.o.

24 Rozwój sieci szpitali prywatnych oraz kolejne inwestycje Szereg podmiotów prywatnych funkcjonuje już w systemie sieciowym, stanowiąc ą na danym obszarze jedyne zaplecze medyczne i przejmując ją tym samym od państwa podstawowe funkcje społeczne. EMC Instytut Medyczny S.A szpitali; Grupa Nowy Szpital - 10 szpitali; Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca - 12 oddziałów; Centrum Kardiologii Allenort - 8 szpitali i oddziałów; Pomorskie Centra Kardiologiczne - 3 szpitale; Szpitale Zakonu Bonifratrów - 3 szpitale oraz co najmniej kilkanaście nowych inwestycji, które w niedalekiej przyszłości zaowocują kolejnymi wieloprofilowymi szpitalami prywatnymi Setki milionów złotych inwestycji, których kosztów nie poniosło państwo!

25 Rozwój sieci szpitali prywatnych oraz kolejne inwestycje PRZYKŁADOWE NAKŁADY INWESTYCYJNE Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca 450 mln EMC Instytut Medyczny S.A. 160 mln Grupa Nowy Szpital 84 mln EnelMed 75 mln Centrum Medyczne Mavit 56 mln MY INWESTUJEMY EFEKTYWNIE!

26 Szpitale zrzeszone w OSSP struktura udzielanych świadczeń Zakłady udzielające świadczeń szpitalnych: łącznie 130 podmiotów (wg danych OSSP), z tego: 41 podmiotów udziela świadczeń w trybie ostrym; 30 podmiotów udziela świadczeń w trybie planowym; 46 podmiotów udziela świadczeń w ramach chirurgii jednego dnia. Kontrakt szpitali Liczba podmiotów bez kontraktu 27 ponad 20 mln zł mln zł mln zł 54 do 1 mln zł 21

27 Szpitale zrzeszone w OSSP wartość udzielanych świadczeń Rodzaj świadczeń Leczenie szpitalne, w tym: Leczenie szpitalne tryb ostry Leczenie szpitalne tryb planowy Leczenie szpitalne tryb jednodniowy Wartość kontraktów 724 mln zł 535 mln zł 128 mln zł 60 mln zł Udział szpitali zrzeszonych w OSSP, udzielających świadczeń w trybie ostrym (535 mln zł), w globalnej wartości umów szpitalnych zawartych z NFZ w roku 2014 ( mln zł) - 1,87% Łączny udział szpitali zrzeszonych w OSSP, udzielających świadczeń szpitalnych (724 mln zł), w globalnej wartości umów szpitalnych zawartych z NFZ w roku 2014 ( mln zł) - 2,53%

28 Konkluzja Potrzeba systemowych działań Udział szpitali prywatnych w budżecie NFZ na leczenie szpitalne jest mały 5,75%, oraz 1,87% w przypadku szpitali zrzeszonych w OSSP, udzielających świadczeń w trybie ostrym; jednak w porównaniu z tym, co się mówiło się kilka lat temu, nastąpił istotny t wzrost A finansowanie powyżej 10 mln zł posiada zaledwie 66 szpitali prywatnych Występuje znaczące zróżnicowanie finansowania a a pomiędzy województwami I w zakresie dyscyplin niekwestionowany prymat wiedzie kardiologia inwazyjna

29 Konkluzja Potrzeba systemowych działań Dalszy rozwój sektora szpitali prywatnych wymaga mechanizmów gwarantowania inwestycji poprzez: badanie potrzeb populacyjnych i epidemiologii wyznaczanie strategicznych celów wskazywanie warunków minimalnych inwestycji wybór najlepszego oferenta i przyznanie wieloletniej promesy udzielenie i kontraktu, kt pod warunkiem spełnienia ł i warunków przez inwestora

30 Dik Dziękuję za uwagę! Andrzej Mądrala

UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK

UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK Zmiana zakłada przesunięcie środków finansowych pomiędzy pozycjami kosztowymi planu finansowego: Zmniejszenia Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności leczniczej

Prowadzenie działalności leczniczej pod redakcją Grzegorza Moroza i Zbigniewa Orła Prowadzenie działalności leczniczej Zakłady opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie i pielęgniarskie oraz inne podmioty w świetle ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu

Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.189.602 akcji zwykłych na okaziciela serii G o

Bardziej szczegółowo

abcde Szanowni Państwo, CZYM JEST ISO

abcde Szanowni Państwo, CZYM JEST ISO Szanowni Państwo, Witamy serdecznie w drugim numerze naszego newslettera. Tym razem chcielibyśmy pochwalić się pozytywnymi zmianami jakie zaszły w Remedis SA - wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo,

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo, Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy raport dotyczący rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze infrastruktury sportowej w Polsce. Od wejścia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska Dom Lekarski S.A.

Prezentacja inwestorska Dom Lekarski S.A. Prezentacja inwestorska Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został sporządzony na potrzeby prezentacji podstawowych założeń realizowanej przez Dom Lekarski S.A. strategii rozwoju pt. Północna

Bardziej szczegółowo

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA. kancelaria doradztwa gospodarczego

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA. kancelaria doradztwa gospodarczego RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA kancelaria doradztwa gospodarczego Warszawa 2012 Warszawa, 10 kwietnia 2012 r. Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R.

PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R. INFORMACJE I OPRACOWANIA WARSZAWA STATYSTYCZNE 2007 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH I SKRÓTÓW UŻYWANYCH

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SIELEC, LISTOPAD 2010 r.

SIELEC, LISTOPAD 2010 r. Studium Wykonalności: "Podkarpacki System Informacji Medycznej" Studium Wykonalności dla projektu pn.: Podkarpacki System Informacji Medycznej Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: 1.000.000 akcji

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa Od szeregu lat obserwuje się tendencję do wzrostu liczby wykonywanych badań laboratoryjnych jak i znacznego rozszerzenia ich zakresu. Ten

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali

Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Redakcja

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

SWISSMED. Dane finansowe

SWISSMED. Dane finansowe SWISSMED Działalność Swissmed prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Przyjęty przez Spółkę model prowadzenia działalności jest zbieŝny z modelem działalności firm zachodnich i powstał we współpracy

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW URZĄD GMINY PĄTNÓW PĄTNÓW 48 98-335 PĄTNÓW ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW Wykonawca: INWEST CONSULTING Sp. z o.o. 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 tel. (0-61) 851 86 77 /fax.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Edycja 2014 Raport wykonany przez Szanowni Państwo, Jak wygląda sytuacja finansowa szpitalnictwa w Polsce? Co zmienił proces komercjalizacji i jak wpłynął na obraz

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo