SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r. 1 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków rady (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych organizacji. Ośrodek Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów, Warszawa, ul. Tykocińska 27/35 Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: r. Nr KRS: Regon: Rejestracja: - Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego - Rejestr ZOZ Nr Członkowie Rady Prowincji : Naumowicz Paweł, adres: ul. Bonifacego 9, Warszawa Pisarzak Marian, adres: ul. Wileńska 69, Warszawa Zarzeczny Eugeniusz, adres: ul. Bonifacego 9, Warszawa Kumala Janusz, adres: ul. Klasztorna 4, Licheń Stary Kulik Henryk, adres: ul. Siedlecka 19, Skórzec Celem Ośrodka Hospicjum Domowe jest obrona i promocja życia ludzkiego i jego nienaruszalności przez zapewnienie osobom w terminalnej fazie choroby, w szczególności nowotworowej, godnego życia aż do śmierci przez towarzyszenie umierającym, przez tworzenie środowiska, w którym dostrzega się i przeżywa ludzki i prawdziwie chrześcijański sens choroby, śmierci i żałoby, a przez to służy Ewangelii życia ( por. EV, 87). Ośrodek Hospicjum Domowe otacza opieką chorych, w szczególności znajdujących się w terminalnej fazie choroby, głównie choroby nowotworowej oraz ich rodziny. Opieka ta polega na zwalczaniu objawów choroby, łagodzeniu cierpień fizycznych, wsparciu duchowym, poradnictwie paliatywnym i psychologicznym, pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych a także wsparciu i pomocy rodzinie w okresie choroby, żałoby i osierocenia. Opiekę sprawuje profesjonalny zespół składający się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, pracownika socjalnego, duchownego oraz wolontariuszy. 2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych. Ośrodek działa w formie dwóch komórek organizacyjnych: a) Hospicjum Domowe dla chorych wymagających częstszych wizyt domowych b) Poradnia Medycyny Paliatywnej dla chorych chodzących (porady w Ośrodku) oraz chorych nie wymagających częstych wizyt (możliwość wizyt w domach chorych) Naszymi beneficjentami są osoby dotknięte chorobą nowotworową w jej terminalnej fazie. Zapewniliśmy opiekę przez 7 dni w tygodniu wszystkim chorym, którzy się do nas zgłosili. Swoją troską objęliśmy również rodziny chorych, a szczególnie dzieci osierocone. Naszym celem było łagodzenie cierpień fizycznych i duchowych chorych i ich rodzin. Cel ten osiągnęliśmy przez zapewnienie fachowej opieki skierowanej na polepszenie jakości życia chorych. Nieodpłatnie sprawowaliśmy wszechstronną domową opiekę nad chorymi przez cały zespół hospicyjny /lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeuci, duchowny, pracownik socjalny/. Na tyle, ile jest to możliwe staraliśmy się pomóc chorym i całej rodzinie chorego, by mimo trudów

2 choroby mogli ten czas przeżyć jak najlepiej, bez bólu, w poczuciu bezpieczeństwa. Naszym podopiecznym świadczeń udzielaliśmy bezpłatnie. Obejmowaliśmy opieką ludzi zamieszkałych na terenie prawobrzeżnej Warszawy, oraz gmin: Legionowo, Marki, Ząbki, Sulejówek, Nieporęt, Wołomin, Halinów, Kobyłka, Tłuszcz, Zielonka, Jabłonna, Radzymin. Sporadycznie opiekowaliśmy się także chorymi z lewobrzeżnej części Warszawy. W 2006r. Ośrodek obejmował opieką 1085 chorych na choroby nowotworowe w stanie terminalnym wraz z ich rodzinami. Zleciliśmy i sfinansowaliśmy (analizy parametrów krwi i moczu, badania obrazowe), konsultacje specjalistyczne (psychiatryczne, chirurgiczne), przewozy karetką pogotowia. Podobnie jak w poprzednich latach bardzo ważna była opieka nad osobami w żałobie. Szczególnie czuwamy nad osieroconymi dziećmi. Poza wspólnymi, comiesięcznymi mszami św. (ok. 400 osób miesięcznie), są indywidualne spotkania z psychologiem oraz z pozostałym personelem hospicjum. Odbył się cykl spotkań w grupie wsparcia dla osób przeżywających żałobę szczególnie boleśnie. Dzieciom osieroconym zapewniliśmy zimowisko w Krynicy Górskiej, udział w wypoczynku terapeutycznym w miejscowości Mazury w okresie , oraz udział w terapeutycznym obozie wędrownym w okresie Zorganizowaliśmy również spotkanie Wielkanocne dla osieroconych, oraz spotkanie opłatkowe i z Mikołajem z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy zabawę dla dzieci. W ramach naszej działalności statutowej wykonaliśmy następujące zadania: 1. Nawiązywaliśmy kontakt z rodzinami. 2. Zapewniliśmy wizyty pielęgniarskie i lekarskie naszym podopiecznym. 3. Wykonywaliśmy zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne np. zmiana pampersów, pomoc w toalecie, karmienie, pojenie, nauka rodziny w zakresie pielęgnacji chorego, ustalaliśmy zlecenia, pobieraliśmy materiały do badań diagnostycznych, kontrolowaliśmy drobne czynności medyczne: badanie ciśnienia, ustalenie poziomu cukru. 4. Pielęgnowaliśmy pacjentów z gastrostomią, jejunostomią, stomią, urostomią, rurką tracheostomijną. 5. Zapewnialiśmy opiekę pielęgniarską np. iniekcje podskórne, domięśniowe, dożylne, płukanie jelit, wykonywanie opatrunków, prowadzenie profilaktyki przeciwodleżynowej, prowadzenie gimnastyki oddechowej. 6. Zapewnialiśmy chorym potrzebne środki opatrunkowe. 7. Nieodpłatnie wypożyczaliśmy do domów chorych potrzebny sprzęt i aparaturę medyczną, oraz szkoliliśmy chorych i ich rodziny w zakresie obsługi sprzętu. Potrzebną aparaturę medyczną i nasz personel hospicyjny dowoziliśmy własnym transportem. 8. Wspieraliśmy rodziny chorych lub ich bliskich w okresie choroby i osierocenia, udzielaliśmy potrzebnych informacji osobiście lub telefonicznie, zbieraliśmy wywiady, przygotowywaliśmy potrzebną dokumentację, tworzyliśmy programy wsparcia rodziny. 9. Zapewniliśmy nieodpłatną pomoc psychologiczną i duchową dla osób dotkniętych chorobą nowotworową i dla ich rodzin poprzez indywidualne spotkania psychologów i duszpasterza z chorymi i ich rodzinami oraz osobami w żałobie, szczególną troską objęliśmy dzieci osierocone. 10. Organizowaliśmy spotkania dla dzieci z rodzin osieroconych np. z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 11. Prowadziliśmy grupy wsparcia. 12. Świadczyliśmy pomoc socjalną. 13. Wykonywaliśmy rehabilitację chorych na zlecenie lekarza hospicyjnego. 14. Zapewniamy naszym podopiecznym bezpłatne przewozy do Hospicjów Stacjonarnych, na konsultacje i inne zlecone badania zarówno transportem własnym oraz zleconym dla Pogotowia Ratunkowego. 2

3 15. W ramach Akcji Pól Nadziei organizowaliśmy sadzenie żonkili i prowadziliśmy szkolenia z zakresu opieki nad chorym i form niesienia pomocy ABC pomocy dla osób ciężko chorych, a dzieci ze szkól i przedszkoli przygotowały kary świąteczne własnego wykonania, które wraz z życzeniami dostarczaliśmy do domów naszych chorych. Działalność edukacyjną i promocyjną prowadziliśmy poprzez akcję Pola nadziei, uczestnictwo w audycjach radiowych i programach telewizyjnych. W ramach akcji Pola Nadziei mieliśmy w szkołach szereg spotkań i prelekcji dla dzieci i młodzieży. Ponadto w ramach akcji Pola Nadziei 2005/2006, przeprowadziliśmy szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy. Przez różne konkursy uwrażliwiamy dzieci i młodzież na osoby potrzebujące. Odbyły się następujące konkursy: 1. na kartkę świąteczną Ubogi Jezus w Betlejem nadzieją dla ubogich (dla szkół podstawowych i przedszkoli), 2. na dokumentację akcji Nieść radość dzieciom polegającą na zorganizowaniu dla dzieci w czasie ferii zimowych ciekawych zajęć (dla gimnazjów i szkół średnich) 3. na pracę literacką Przy łóżku chorego. Prowadziliśmy również wykłady dla studentów Instytutu Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomiankach. Przeprowadzaliśmy regularne szkolenia na comiesięcznych zebraniach klinicznych zespołu medycznego, oraz na cotygodniowych spotkaniach wolontariuszy. 3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego Nie dotyczy. 4) Odpisy zarządzeń, protokołów, zatwierdzonych planów, sprawozdań, regulaminów. 1. Zarządzenie Nr 1/KS/2006 z dnia o przyjęciu polityki rachunkowości wraz z załącznikami. 2. Zarządzenie Nr 2/KS/2006 z dnia r. o przyznaniu nagród pracownikom 3. Zarządzenie Nr 3/KS/2006 z dnia r. o wejściu w życie nowego regulaminu wynagrodzeń. 4. Zarządzenie Nr 4/KS/2006 z dnia r. o przyznaniu nagród pracownikom 5. Zarządzenie Nr 5/KS/2006 z dnia r. o przyznaniu nagród pracownikom 6. Zarządzenie Nr 1/2006 z dnia r. w sprawie przyznania ryczałtu miesięcznego za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. 7. Zarządzenie Nr 2/2006 z dnia r. dotyczące zmiany stawek godzinowych brutto dla lekarzy i pielęgniarek zespołu Hospicjum Domowe wykonujących prace na podstawie umów zleceń i umów kontraktowych. 8. Zarządzenie Nr 6/KS/2006 z dnia r. o przyznaniu nagród pracownikom 9. Zarządzenie Nr 3/2006 z dnia r. dotyczące zwolnienia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę z obowiązku odpracowywania dnia 3 maja 2006r. 3

4 10. Protokół z z przyjęcia sprawozdania finansowego Ośrodka Hospicjum Domowe za 2005r Zarządzenie Nr 7/KS/2006 z dnia r. o przyznaniu nagród pracownikom 12. Zarządzenie Nr 4/2006 z dnia r. ustalające dzień 26 maja 2006r. dniem wolnym od pracy w związku z wizytą Ojca Świętego w Warszawie. 13. Zarządzenie Nr 8/KS/2006 z dnia r. o przyznaniu nagród pracownikom 14. Zarządzenie Nr 5/2006 z r. dotyczące zmiany stawek godzinowych brutto dla lekarzy zespołu Hospicjum Domowe wykonujących prace na podstawie umów zleceń i umów kontraktowych. 15. Zarządzenie Nr 9/KS/2006 z dnia r. o przyznaniu nagród pracownikom 16. Zarządzenie Nr 10/KS/2006 z dnia r. o przyznaniu nagród pracownikom 17. Zarządzenie Nr 11/KS/2006 z dnia r. o przyznaniu nagród pracownikom 18. Zarządzenie Nr 6/2006 z dnia r. w sprawie zmiany stawek godzinowych brutto dla lekarzy zespołu Hospicjum Domowe wykonujących prace na podstawie umów zleceń, umów kontraktowych. 19. Zarządzenie Nr 12/KS/2006 z dnia r. o przyznaniu nagród pracownikom 20. Zarządzenie Nr 13/KS/2006 z dnia r. w sprawie powołania zespołów spisowych i komisji inwentaryzacyjnej. 21. Zarządzenie Nr 14/KS/2006 z dnia r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku. 22. Zarządzenie Nr 15/KS/2006 z dnia r. o przyznaniu nagród pracownikom 23. Zarządzenie Nr 16/KS/2006 z dnia r. o przyznaniu nagród pracownikom 24. Zarządzenie Nr 17/KS/2006 z dnia r. o sporządzeniu i zatwierdzeniu planu finansowego na 2007r. 5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. a. Przychody z działalności statutowej ,54 Składki brutto określone statutem 0,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,54 Narodowy Fundusz Zdrowia ,11 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 2 350,00 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 6 200,00 Urząd Miasta Marki ,04

5 Urząd Miasta Legionowo 6 000,00 Urząd Gminy Nieporęt 5 000,00 Urząd Gminy Zielonka 8 000,22 EFRR w ramach ZPORR ,54 Bonelli Dental Sp. z o.o. 900,00 Jajanti De Virion 100,00 Dom Zakonny w Licheniu 5 000,00 Adamex Export-Import-Hurt-Detal 100,00 Biblioteka Uniwersytecka 265,00 "Dasmar" Sobol A., Sobol H. 108,80 Gimnazjum ,00 Gimnazjum ,00 Instalatorstwo Sanitarne i Centralnego Ogrzewania 1 000,00 JM Data J. Żebrowski M. Ryciak 343,00 Klub Wolontariatu SP ,00 Kancelaria Notarialna Notariusz OGO 400,00 Komitet Wyborczy Wyborców Klembów 2 8,83 Pramerica Życie Towarzystwo 4 526,00 Promerica 763,00 Schwarz Pharma Sp. z o.o ,00 Szkolne Koło Caritas 100,00 Kino Świat ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,23 Szkoła Podstawowa Nr 52 80,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 152,27 Justyna Kudełka AD Fabrika FCB 93,50 Bezpieczna Praca Lech Kontny 193,90 "EDIT" Studio Komputerowe 135,00 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane 43,90 Format-M Kisielewska Magdalena 469,90 Instalatorstwo Sanitarne 102,80 Kryminalistyczny OSR BAD Naukowy 83,70 Doradztwo Rolnicze Ryszard Kujawa 71,90 OLEK-PHU 322,70 Warszywa i Owoce u Ireny 20,00 PKPZ i ART. 50,00 Przedsiębiorstwo Prosspol Sp. z o.o. 70,00 PPHU K.J.A. Robak S. Bogdanów 53,40 SHARK Agencja Reklamowa Sroczyńska 14,70 Skup i Sprzedaż Skór Surowych Andrzej Dorobek 50,00 PHU "TOMSIA EiZ" E.B. Tomsia, Z.B. Tomsia 137,00 Transtom Tomasz Ruszkowski 26,00 Klaus Ryszard Jan Usługi Budowlane 136,00 Usługi Projektowe Nadzory Konserwacja 48,50 Werona PL Grzybek Tomasz Grzegorz 85,00 Zakład Usług Ogólnobudowlanych Alojzy Stanisław Pilaciński 21,40 Wpłaty na cele OPP - osoby fizyczne ,91 Pozostali darczyńcy - osoby fizyczne ,40 Otrzymane nieodpłatne aktywa trwałe 4 870,04 Darowizny rzeczowe BDR 515,00 Przychody z Akcji "Pól Nadziei" ,85 5

6 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 (wyszczególnienie) Pozostałe przychody określone statutem 50,00 pozostałe środki trwałe 50,00 pozostałe przychody operacyjne 7 713,77 PFRON 5 923,74 kary sądowe 1 780,00 pozostałe przychody 10,03 6 6) Informacja o poniesionych kosztach na: a) realizację celów statutowych ,39 zł b) administrację ,06 zł c) działalność gospodarczą 0,00 zł d) pozostałe koszty 0,00 zł 7) Dane o: a) liczbie osób zatrudnionych w organizacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej zajmowane stanowisko ilość osób zatrudnionych zatrudnieni w przeliczeniu na pełne etaty na dzień r. dyrektor 1 1 etat główna księgowa 1 1 etat z-ca głównego księgowego 1 1 etat kierownik medyczny 1 0,75 etatu starszy asystent 5 3 etaty asystent młodszy 3 1,75 etatu pielęgniarka naczelna 1 1 etat starsza pielęgniarka 3 2,67 etatu pielęgniarka 4 3,67 etatu pracownik socjalny 1 1 etat psycholog starszy 2 1,5 etatu psycholog 1 0,5 etatu koordynator 1 0,5 etatu kierowca 1 1 etat sekretarka 1 1 etat RAZEM 27 21,34 etatu 1 psycholog przebywają na urlopie wychowawczym. Działalności gospodarczej nie prowadzimy i tym samym nie zatrudniamy w tej działalności pracowników. b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez organizację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z

7 wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej wypłacone wynagrodzenia nagrody świadczenia urlopowe ,01 zł ,00 zł ,46 zł Obciążenia składek ZUS pracodawcy z tych tytułów wynoszą ,28 zł. Wynagrodzenia z działalności gospodarczej nie występują. c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów organizacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia Nie wypłacamy wynagrodzenia członkom Rady. d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wyniosły ,00 zł. Obciążenia składek ZUS pracodawcy z tego tytułu wyniosły ,12 zł. e) udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznawania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek Ośrodek nie udziela pożyczek. f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku ,51 zł stan środków na rachunku Nr w Banku PKO BP S.A. na dzień r ,39 zł - stan środków na rachunku Nr w Banku PKO BP S.A. na dzień r. g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek Nie nabywamy obligacji, udziałów, ani akcji. h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie Nie nabywaliśmy nieruchomości. i) nabytych pozostałych środkach trwałych W 2006r. zakupiliśmy następujące środki trwałe: a) powyżej 3.500,00: komputer-serwer samochód Skoda Fabia Combi Komfort K samochód Skoda Fabia Hatchback Ambiente b) poniżej 3.500,00: 9 koncentratorów tlenu 29 stetoskopów internistycznych 7

8 1 siedzisko do wanny 10 pomp strzykawkowych MS-26 6 toreb lekarskich kartotekową szafę metalową regał metalowy do archiwum skaner CANON CS 4200F drukarkę etykiet VB Rother niszczarkę dokumentów drukarkę EPSON biurko narożne Oprócz tego dostaliśmy: krzesła switch elektrokardiograf model Kenz ECG 110 Koncentrator tlenu z nawilżaczem j) wartości aktywów i zobowiązań organizacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych F-03 Maszyny i - w tym zespoły Środki transportu urządzenia techniczne komputerowe (grupa7) (rodzaj 491) Ogółem (grupy 3-6) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) Wartość środków trwałych oraz nakłady na ich budowę, zakup i ulepszenie w tyś. zł na koniec roku Ogółem Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) Środki transportu (grupa7) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w tyś. zł Innych informacji statystycznych o wartości aktywów i zobowiązań organizacji nie sporządzamy. 8) Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności Podmiot Narodowy Fundusz Zdrowia Usługi, zadania zlecone i zamówienia publiczne przychody koszty Kompleksowe i całodobowe organizowanie i wykonywanie przez Świadczeniodawcę świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych, stacjonarnych lub domowych w rodzaju - opieka długoterminowa wynik finansowy , , ,11 0,00 8

9 Urząd Miasta Marki Promyk nadziei Pomoc wspierająco-pielęgnacyjna dla chorych nowotworowych i ich rodzin w czasie choroby i osierocenia. Urząd Miasta Legionowo , ,04 0,00 Prowadzenie domowej opieki hospicyjnej dla mieszkańców Legionowa. Promyk nadziei Prowadzenie domowej opieki hospicyjnej dla chorych nowotworowych i ich rodzin w czasie choroby i osierocenia , ,00 0,00 Urząd Gminy Nieporęt Współdziałanie z Gminą w zakresie realizacji zadań publicznych stanowiących zadania własne gminy, określone w art. 7 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, oraz w art. 17 ust.1 pkt. 11 i art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej obejmujące dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Promyk nadziei Specjalistyczna pomoc wspierająco-opiekuńcza w czasie choroby i osierocenia dla nieuleczalnie chorych szczególnie nowotworowych i ich rodzin z Gminy Nieporęt , ,00 0,00 Urząd Gminy Zielonka Pomoc wspierająco-pielęgnacyjna dla chorych na nowotwory i ich rodzin w czasie choroby i osierocenia , ,22 0,00 9) Informacja o rozliczeniach organizacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych Kwota Wn Kwota Ma Opis operacji 6889,00 PIT-4 naliczenie podatku za styczeń 6889,00 zapłata podatku za styczeń ,00 PIT-4 naliczenie podatku za luty 6642,00 zapłata podatku za luty ,00 PIT-4 naliczenie podatku za marzec 7885,00 zapłata podatku za marzec ,00 PIT-4 naliczenie podatku za kwiecień 7282,00 zapłata podatku za kwiecień ,00 PIT-4 naliczenie podatku za maj 8179,00 zapłata podatku za maj ,00 PIT-4 naliczenie podatku za czerwiec 7969,00 zapłata podatku za czerwiec

10 8240,00 PIT-4 naliczenie podatku za lipiec 8240,00 zapłata podatku za lipiec ,00 PIT-4 naliczenie podatku za sierpień 9280,00 zapłata podatku za sierpień ,00 PIT-4 naliczenie podatku za wrzesień 7972,00 zapłata podatku za wrzesień ,00 PIT-4 naliczenie podatku za październik 9891,00 zapłata podatku za październik ,00 PIT-4 naliczenie podatku za listopad 10153,00 zapłata podatku za listopad ,00 PIT-4 naliczenie podatku za grudzień 2925,00 częściowa zapłata podatku za grudzień ,00 II część zapłaty podatku za grudzień , ,00 Suma rozliczeń 0,00 VAT-7K za pierwszy kwartał ,00 VAT-7K za drugi kwartał ,00 VAT-7K za trzeci kwartał ,00 VAT-7K za czwarty kwartał ) Informacja o przeprowadzanej w okresie sprawozdawczym kontroli, z podaniem jej wyników W dniach sierpnia 2006r. odbyła się kontrola Projektu realizowanego w ramach Priorytetu III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pod tytułem Wszechstronna opieka domowa nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową. W ramach Umowy Z/2.14/III/3.5.2/180/04/U/217/05. Kontrolę przeprowadzał Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi. W czasie przeprowadzenia czynności kontrolnych na miejscu realizacji Projektu na podstawie podejmowanych czynności kontrolnych, stwierdzono przestrzeganie przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji wspólnotowych praktyk horyzontalnych (Projekt jest zgodny z polityką ochrony środowiska, z polityką równych szans i z polityką społeczeństwa informacyjnego). W trakcie kontroli stwierdzono, że projekt w części kwalifikowanej jest zrealizowany zgodnie z umową podpisaną z Wojewodą Mazowieckim. W dniu 13 grudnia 2006r. odbyła się kontrola Urzędu Miasta Legionowo odnośnie wykorzystania środków finansowych udzielonych w formie dotacji na wsparcie realizacji zadania, wynikającego z umowy Nr SEM /2/06. W wyniku kontroli stwierdzono, że środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a dokumentacja realizacji zadania prowadzona jest prawidłowo i w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Z-ca Głównego Księgowego Joanna Szpindor Główny Księgowy Bożena Kulesza Dyrektor Ośrodka Hospicjum Domowe Ks. Andrzej Dziedziul MIC 10

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 Podstawowe informacje o organizacji Nazwa: Fundacja Bene Vobis Adres: 01-554 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 50/54 lok.56 Numer w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Ocena realizacji głównych celów społecznej otwartej metody koordynacji... 3 2. Zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego...

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.1.6.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie meryłoryczn. za rok 2011_

Roczne sprawozdanie meryłoryczn. za rok 2011_ Stowarzyszenie Muzyczne Cantabile w Chojnicach ul Matki Bożej Fatimskiej 21 89-600 Chojnice Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie meryłoryczn

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Azylu pod Psim Aniołem w 2011 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Azylu pod Psim Aniołem w 2011 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 nr 50, poz. 529) Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach Raport roczny 2004 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SON W 2004r. I. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 581 wersja obowiązująca od 2015-05-01 do 2015-06-30 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo