SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r. 1 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków rady (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych organizacji. Ośrodek Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów, Warszawa, ul. Tykocińska 27/35 Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: r. Nr KRS: Regon: Rejestracja: - Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego - Rejestr ZOZ Nr Członkowie Rady Prowincji : Naumowicz Paweł, adres: ul. Bonifacego 9, Warszawa Pisarzak Marian, adres: ul. Wileńska 69, Warszawa Zarzeczny Eugeniusz, adres: ul. Bonifacego 9, Warszawa Kumala Janusz, adres: ul. Klasztorna 4, Licheń Stary Kulik Henryk, adres: ul. Siedlecka 19, Skórzec Celem Ośrodka Hospicjum Domowe jest obrona i promocja życia ludzkiego i jego nienaruszalności przez zapewnienie osobom w terminalnej fazie choroby, w szczególności nowotworowej, godnego życia aż do śmierci przez towarzyszenie umierającym, przez tworzenie środowiska, w którym dostrzega się i przeżywa ludzki i prawdziwie chrześcijański sens choroby, śmierci i żałoby, a przez to służy Ewangelii życia ( por. EV, 87). Ośrodek Hospicjum Domowe otacza opieką chorych, w szczególności znajdujących się w terminalnej fazie choroby, głównie choroby nowotworowej oraz ich rodziny. Opieka ta polega na zwalczaniu objawów choroby, łagodzeniu cierpień fizycznych, wsparciu duchowym, poradnictwie paliatywnym i psychologicznym, pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych a także wsparciu i pomocy rodzinie w okresie choroby, żałoby i osierocenia. Opiekę sprawuje profesjonalny zespół składający się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, pracownika socjalnego, duchownego oraz wolontariuszy. 2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych. Ośrodek działa w formie dwóch komórek organizacyjnych: a) Hospicjum Domowe dla chorych wymagających częstszych wizyt domowych b) Poradnia Medycyny Paliatywnej dla chorych chodzących (porady w Ośrodku) oraz chorych nie wymagających częstych wizyt (możliwość wizyt w domach chorych) Naszymi beneficjentami są osoby dotknięte chorobą nowotworową w jej terminalnej fazie. Zapewniliśmy opiekę przez 7 dni w tygodniu wszystkim chorym, którzy się do nas zgłosili. Swoją troską objęliśmy również rodziny chorych, a szczególnie dzieci osierocone. Naszym celem było łagodzenie cierpień fizycznych i duchowych chorych i ich rodzin. Cel ten osiągnęliśmy przez zapewnienie fachowej opieki skierowanej na polepszenie jakości życia chorych. Nieodpłatnie sprawowaliśmy wszechstronną domową opiekę nad chorymi przez cały zespół hospicyjny /lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeuci, duchowny, pracownik socjalny/. Na tyle, ile jest to możliwe staraliśmy się pomóc chorym i całej rodzinie chorego, by mimo trudów

2 choroby mogli ten czas przeżyć jak najlepiej, bez bólu, w poczuciu bezpieczeństwa. Naszym podopiecznym świadczeń udzielaliśmy bezpłatnie. Obejmowaliśmy opieką ludzi zamieszkałych na terenie prawobrzeżnej Warszawy, oraz gmin: Legionowo, Marki, Ząbki, Sulejówek, Nieporęt, Wołomin, Halinów, Kobyłka, Tłuszcz, Zielonka, Jabłonna, Radzymin. Sporadycznie opiekowaliśmy się także chorymi z lewobrzeżnej części Warszawy. W 2006r. Ośrodek obejmował opieką 1085 chorych na choroby nowotworowe w stanie terminalnym wraz z ich rodzinami. Zleciliśmy i sfinansowaliśmy (analizy parametrów krwi i moczu, badania obrazowe), konsultacje specjalistyczne (psychiatryczne, chirurgiczne), przewozy karetką pogotowia. Podobnie jak w poprzednich latach bardzo ważna była opieka nad osobami w żałobie. Szczególnie czuwamy nad osieroconymi dziećmi. Poza wspólnymi, comiesięcznymi mszami św. (ok. 400 osób miesięcznie), są indywidualne spotkania z psychologiem oraz z pozostałym personelem hospicjum. Odbył się cykl spotkań w grupie wsparcia dla osób przeżywających żałobę szczególnie boleśnie. Dzieciom osieroconym zapewniliśmy zimowisko w Krynicy Górskiej, udział w wypoczynku terapeutycznym w miejscowości Mazury w okresie , oraz udział w terapeutycznym obozie wędrownym w okresie Zorganizowaliśmy również spotkanie Wielkanocne dla osieroconych, oraz spotkanie opłatkowe i z Mikołajem z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy zabawę dla dzieci. W ramach naszej działalności statutowej wykonaliśmy następujące zadania: 1. Nawiązywaliśmy kontakt z rodzinami. 2. Zapewniliśmy wizyty pielęgniarskie i lekarskie naszym podopiecznym. 3. Wykonywaliśmy zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne np. zmiana pampersów, pomoc w toalecie, karmienie, pojenie, nauka rodziny w zakresie pielęgnacji chorego, ustalaliśmy zlecenia, pobieraliśmy materiały do badań diagnostycznych, kontrolowaliśmy drobne czynności medyczne: badanie ciśnienia, ustalenie poziomu cukru. 4. Pielęgnowaliśmy pacjentów z gastrostomią, jejunostomią, stomią, urostomią, rurką tracheostomijną. 5. Zapewnialiśmy opiekę pielęgniarską np. iniekcje podskórne, domięśniowe, dożylne, płukanie jelit, wykonywanie opatrunków, prowadzenie profilaktyki przeciwodleżynowej, prowadzenie gimnastyki oddechowej. 6. Zapewnialiśmy chorym potrzebne środki opatrunkowe. 7. Nieodpłatnie wypożyczaliśmy do domów chorych potrzebny sprzęt i aparaturę medyczną, oraz szkoliliśmy chorych i ich rodziny w zakresie obsługi sprzętu. Potrzebną aparaturę medyczną i nasz personel hospicyjny dowoziliśmy własnym transportem. 8. Wspieraliśmy rodziny chorych lub ich bliskich w okresie choroby i osierocenia, udzielaliśmy potrzebnych informacji osobiście lub telefonicznie, zbieraliśmy wywiady, przygotowywaliśmy potrzebną dokumentację, tworzyliśmy programy wsparcia rodziny. 9. Zapewniliśmy nieodpłatną pomoc psychologiczną i duchową dla osób dotkniętych chorobą nowotworową i dla ich rodzin poprzez indywidualne spotkania psychologów i duszpasterza z chorymi i ich rodzinami oraz osobami w żałobie, szczególną troską objęliśmy dzieci osierocone. 10. Organizowaliśmy spotkania dla dzieci z rodzin osieroconych np. z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 11. Prowadziliśmy grupy wsparcia. 12. Świadczyliśmy pomoc socjalną. 13. Wykonywaliśmy rehabilitację chorych na zlecenie lekarza hospicyjnego. 14. Zapewniamy naszym podopiecznym bezpłatne przewozy do Hospicjów Stacjonarnych, na konsultacje i inne zlecone badania zarówno transportem własnym oraz zleconym dla Pogotowia Ratunkowego. 2

3 15. W ramach Akcji Pól Nadziei organizowaliśmy sadzenie żonkili i prowadziliśmy szkolenia z zakresu opieki nad chorym i form niesienia pomocy ABC pomocy dla osób ciężko chorych, a dzieci ze szkól i przedszkoli przygotowały kary świąteczne własnego wykonania, które wraz z życzeniami dostarczaliśmy do domów naszych chorych. Działalność edukacyjną i promocyjną prowadziliśmy poprzez akcję Pola nadziei, uczestnictwo w audycjach radiowych i programach telewizyjnych. W ramach akcji Pola Nadziei mieliśmy w szkołach szereg spotkań i prelekcji dla dzieci i młodzieży. Ponadto w ramach akcji Pola Nadziei 2005/2006, przeprowadziliśmy szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy. Przez różne konkursy uwrażliwiamy dzieci i młodzież na osoby potrzebujące. Odbyły się następujące konkursy: 1. na kartkę świąteczną Ubogi Jezus w Betlejem nadzieją dla ubogich (dla szkół podstawowych i przedszkoli), 2. na dokumentację akcji Nieść radość dzieciom polegającą na zorganizowaniu dla dzieci w czasie ferii zimowych ciekawych zajęć (dla gimnazjów i szkół średnich) 3. na pracę literacką Przy łóżku chorego. Prowadziliśmy również wykłady dla studentów Instytutu Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomiankach. Przeprowadzaliśmy regularne szkolenia na comiesięcznych zebraniach klinicznych zespołu medycznego, oraz na cotygodniowych spotkaniach wolontariuszy. 3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego Nie dotyczy. 4) Odpisy zarządzeń, protokołów, zatwierdzonych planów, sprawozdań, regulaminów. 1. Zarządzenie Nr 1/KS/2006 z dnia o przyjęciu polityki rachunkowości wraz z załącznikami. 2. Zarządzenie Nr 2/KS/2006 z dnia r. o przyznaniu nagród pracownikom 3. Zarządzenie Nr 3/KS/2006 z dnia r. o wejściu w życie nowego regulaminu wynagrodzeń. 4. Zarządzenie Nr 4/KS/2006 z dnia r. o przyznaniu nagród pracownikom 5. Zarządzenie Nr 5/KS/2006 z dnia r. o przyznaniu nagród pracownikom 6. Zarządzenie Nr 1/2006 z dnia r. w sprawie przyznania ryczałtu miesięcznego za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. 7. Zarządzenie Nr 2/2006 z dnia r. dotyczące zmiany stawek godzinowych brutto dla lekarzy i pielęgniarek zespołu Hospicjum Domowe wykonujących prace na podstawie umów zleceń i umów kontraktowych. 8. Zarządzenie Nr 6/KS/2006 z dnia r. o przyznaniu nagród pracownikom 9. Zarządzenie Nr 3/2006 z dnia r. dotyczące zwolnienia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę z obowiązku odpracowywania dnia 3 maja 2006r. 3

4 10. Protokół z z przyjęcia sprawozdania finansowego Ośrodka Hospicjum Domowe za 2005r Zarządzenie Nr 7/KS/2006 z dnia r. o przyznaniu nagród pracownikom 12. Zarządzenie Nr 4/2006 z dnia r. ustalające dzień 26 maja 2006r. dniem wolnym od pracy w związku z wizytą Ojca Świętego w Warszawie. 13. Zarządzenie Nr 8/KS/2006 z dnia r. o przyznaniu nagród pracownikom 14. Zarządzenie Nr 5/2006 z r. dotyczące zmiany stawek godzinowych brutto dla lekarzy zespołu Hospicjum Domowe wykonujących prace na podstawie umów zleceń i umów kontraktowych. 15. Zarządzenie Nr 9/KS/2006 z dnia r. o przyznaniu nagród pracownikom 16. Zarządzenie Nr 10/KS/2006 z dnia r. o przyznaniu nagród pracownikom 17. Zarządzenie Nr 11/KS/2006 z dnia r. o przyznaniu nagród pracownikom 18. Zarządzenie Nr 6/2006 z dnia r. w sprawie zmiany stawek godzinowych brutto dla lekarzy zespołu Hospicjum Domowe wykonujących prace na podstawie umów zleceń, umów kontraktowych. 19. Zarządzenie Nr 12/KS/2006 z dnia r. o przyznaniu nagród pracownikom 20. Zarządzenie Nr 13/KS/2006 z dnia r. w sprawie powołania zespołów spisowych i komisji inwentaryzacyjnej. 21. Zarządzenie Nr 14/KS/2006 z dnia r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku. 22. Zarządzenie Nr 15/KS/2006 z dnia r. o przyznaniu nagród pracownikom 23. Zarządzenie Nr 16/KS/2006 z dnia r. o przyznaniu nagród pracownikom 24. Zarządzenie Nr 17/KS/2006 z dnia r. o sporządzeniu i zatwierdzeniu planu finansowego na 2007r. 5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. a. Przychody z działalności statutowej ,54 Składki brutto określone statutem 0,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,54 Narodowy Fundusz Zdrowia ,11 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 2 350,00 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 6 200,00 Urząd Miasta Marki ,04

5 Urząd Miasta Legionowo 6 000,00 Urząd Gminy Nieporęt 5 000,00 Urząd Gminy Zielonka 8 000,22 EFRR w ramach ZPORR ,54 Bonelli Dental Sp. z o.o. 900,00 Jajanti De Virion 100,00 Dom Zakonny w Licheniu 5 000,00 Adamex Export-Import-Hurt-Detal 100,00 Biblioteka Uniwersytecka 265,00 "Dasmar" Sobol A., Sobol H. 108,80 Gimnazjum ,00 Gimnazjum ,00 Instalatorstwo Sanitarne i Centralnego Ogrzewania 1 000,00 JM Data J. Żebrowski M. Ryciak 343,00 Klub Wolontariatu SP ,00 Kancelaria Notarialna Notariusz OGO 400,00 Komitet Wyborczy Wyborców Klembów 2 8,83 Pramerica Życie Towarzystwo 4 526,00 Promerica 763,00 Schwarz Pharma Sp. z o.o ,00 Szkolne Koło Caritas 100,00 Kino Świat ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,23 Szkoła Podstawowa Nr 52 80,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 152,27 Justyna Kudełka AD Fabrika FCB 93,50 Bezpieczna Praca Lech Kontny 193,90 "EDIT" Studio Komputerowe 135,00 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane 43,90 Format-M Kisielewska Magdalena 469,90 Instalatorstwo Sanitarne 102,80 Kryminalistyczny OSR BAD Naukowy 83,70 Doradztwo Rolnicze Ryszard Kujawa 71,90 OLEK-PHU 322,70 Warszywa i Owoce u Ireny 20,00 PKPZ i ART. 50,00 Przedsiębiorstwo Prosspol Sp. z o.o. 70,00 PPHU K.J.A. Robak S. Bogdanów 53,40 SHARK Agencja Reklamowa Sroczyńska 14,70 Skup i Sprzedaż Skór Surowych Andrzej Dorobek 50,00 PHU "TOMSIA EiZ" E.B. Tomsia, Z.B. Tomsia 137,00 Transtom Tomasz Ruszkowski 26,00 Klaus Ryszard Jan Usługi Budowlane 136,00 Usługi Projektowe Nadzory Konserwacja 48,50 Werona PL Grzybek Tomasz Grzegorz 85,00 Zakład Usług Ogólnobudowlanych Alojzy Stanisław Pilaciński 21,40 Wpłaty na cele OPP - osoby fizyczne ,91 Pozostali darczyńcy - osoby fizyczne ,40 Otrzymane nieodpłatne aktywa trwałe 4 870,04 Darowizny rzeczowe BDR 515,00 Przychody z Akcji "Pól Nadziei" ,85 5

6 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 (wyszczególnienie) Pozostałe przychody określone statutem 50,00 pozostałe środki trwałe 50,00 pozostałe przychody operacyjne 7 713,77 PFRON 5 923,74 kary sądowe 1 780,00 pozostałe przychody 10,03 6 6) Informacja o poniesionych kosztach na: a) realizację celów statutowych ,39 zł b) administrację ,06 zł c) działalność gospodarczą 0,00 zł d) pozostałe koszty 0,00 zł 7) Dane o: a) liczbie osób zatrudnionych w organizacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej zajmowane stanowisko ilość osób zatrudnionych zatrudnieni w przeliczeniu na pełne etaty na dzień r. dyrektor 1 1 etat główna księgowa 1 1 etat z-ca głównego księgowego 1 1 etat kierownik medyczny 1 0,75 etatu starszy asystent 5 3 etaty asystent młodszy 3 1,75 etatu pielęgniarka naczelna 1 1 etat starsza pielęgniarka 3 2,67 etatu pielęgniarka 4 3,67 etatu pracownik socjalny 1 1 etat psycholog starszy 2 1,5 etatu psycholog 1 0,5 etatu koordynator 1 0,5 etatu kierowca 1 1 etat sekretarka 1 1 etat RAZEM 27 21,34 etatu 1 psycholog przebywają na urlopie wychowawczym. Działalności gospodarczej nie prowadzimy i tym samym nie zatrudniamy w tej działalności pracowników. b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez organizację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z

7 wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej wypłacone wynagrodzenia nagrody świadczenia urlopowe ,01 zł ,00 zł ,46 zł Obciążenia składek ZUS pracodawcy z tych tytułów wynoszą ,28 zł. Wynagrodzenia z działalności gospodarczej nie występują. c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów organizacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia Nie wypłacamy wynagrodzenia członkom Rady. d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wyniosły ,00 zł. Obciążenia składek ZUS pracodawcy z tego tytułu wyniosły ,12 zł. e) udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznawania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek Ośrodek nie udziela pożyczek. f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku ,51 zł stan środków na rachunku Nr w Banku PKO BP S.A. na dzień r ,39 zł - stan środków na rachunku Nr w Banku PKO BP S.A. na dzień r. g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek Nie nabywamy obligacji, udziałów, ani akcji. h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie Nie nabywaliśmy nieruchomości. i) nabytych pozostałych środkach trwałych W 2006r. zakupiliśmy następujące środki trwałe: a) powyżej 3.500,00: komputer-serwer samochód Skoda Fabia Combi Komfort K samochód Skoda Fabia Hatchback Ambiente b) poniżej 3.500,00: 9 koncentratorów tlenu 29 stetoskopów internistycznych 7

8 1 siedzisko do wanny 10 pomp strzykawkowych MS-26 6 toreb lekarskich kartotekową szafę metalową regał metalowy do archiwum skaner CANON CS 4200F drukarkę etykiet VB Rother niszczarkę dokumentów drukarkę EPSON biurko narożne Oprócz tego dostaliśmy: krzesła switch elektrokardiograf model Kenz ECG 110 Koncentrator tlenu z nawilżaczem j) wartości aktywów i zobowiązań organizacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych F-03 Maszyny i - w tym zespoły Środki transportu urządzenia techniczne komputerowe (grupa7) (rodzaj 491) Ogółem (grupy 3-6) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) Wartość środków trwałych oraz nakłady na ich budowę, zakup i ulepszenie w tyś. zł na koniec roku Ogółem Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) Środki transportu (grupa7) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w tyś. zł Innych informacji statystycznych o wartości aktywów i zobowiązań organizacji nie sporządzamy. 8) Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności Podmiot Narodowy Fundusz Zdrowia Usługi, zadania zlecone i zamówienia publiczne przychody koszty Kompleksowe i całodobowe organizowanie i wykonywanie przez Świadczeniodawcę świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych, stacjonarnych lub domowych w rodzaju - opieka długoterminowa wynik finansowy , , ,11 0,00 8

9 Urząd Miasta Marki Promyk nadziei Pomoc wspierająco-pielęgnacyjna dla chorych nowotworowych i ich rodzin w czasie choroby i osierocenia. Urząd Miasta Legionowo , ,04 0,00 Prowadzenie domowej opieki hospicyjnej dla mieszkańców Legionowa. Promyk nadziei Prowadzenie domowej opieki hospicyjnej dla chorych nowotworowych i ich rodzin w czasie choroby i osierocenia , ,00 0,00 Urząd Gminy Nieporęt Współdziałanie z Gminą w zakresie realizacji zadań publicznych stanowiących zadania własne gminy, określone w art. 7 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, oraz w art. 17 ust.1 pkt. 11 i art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej obejmujące dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Promyk nadziei Specjalistyczna pomoc wspierająco-opiekuńcza w czasie choroby i osierocenia dla nieuleczalnie chorych szczególnie nowotworowych i ich rodzin z Gminy Nieporęt , ,00 0,00 Urząd Gminy Zielonka Pomoc wspierająco-pielęgnacyjna dla chorych na nowotwory i ich rodzin w czasie choroby i osierocenia , ,22 0,00 9) Informacja o rozliczeniach organizacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych Kwota Wn Kwota Ma Opis operacji 6889,00 PIT-4 naliczenie podatku za styczeń 6889,00 zapłata podatku za styczeń ,00 PIT-4 naliczenie podatku za luty 6642,00 zapłata podatku za luty ,00 PIT-4 naliczenie podatku za marzec 7885,00 zapłata podatku za marzec ,00 PIT-4 naliczenie podatku za kwiecień 7282,00 zapłata podatku za kwiecień ,00 PIT-4 naliczenie podatku za maj 8179,00 zapłata podatku za maj ,00 PIT-4 naliczenie podatku za czerwiec 7969,00 zapłata podatku za czerwiec

10 8240,00 PIT-4 naliczenie podatku za lipiec 8240,00 zapłata podatku za lipiec ,00 PIT-4 naliczenie podatku za sierpień 9280,00 zapłata podatku za sierpień ,00 PIT-4 naliczenie podatku za wrzesień 7972,00 zapłata podatku za wrzesień ,00 PIT-4 naliczenie podatku za październik 9891,00 zapłata podatku za październik ,00 PIT-4 naliczenie podatku za listopad 10153,00 zapłata podatku za listopad ,00 PIT-4 naliczenie podatku za grudzień 2925,00 częściowa zapłata podatku za grudzień ,00 II część zapłaty podatku za grudzień , ,00 Suma rozliczeń 0,00 VAT-7K za pierwszy kwartał ,00 VAT-7K za drugi kwartał ,00 VAT-7K za trzeci kwartał ,00 VAT-7K za czwarty kwartał ) Informacja o przeprowadzanej w okresie sprawozdawczym kontroli, z podaniem jej wyników W dniach sierpnia 2006r. odbyła się kontrola Projektu realizowanego w ramach Priorytetu III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pod tytułem Wszechstronna opieka domowa nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową. W ramach Umowy Z/2.14/III/3.5.2/180/04/U/217/05. Kontrolę przeprowadzał Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi. W czasie przeprowadzenia czynności kontrolnych na miejscu realizacji Projektu na podstawie podejmowanych czynności kontrolnych, stwierdzono przestrzeganie przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji wspólnotowych praktyk horyzontalnych (Projekt jest zgodny z polityką ochrony środowiska, z polityką równych szans i z polityką społeczeństwa informacyjnego). W trakcie kontroli stwierdzono, że projekt w części kwalifikowanej jest zrealizowany zgodnie z umową podpisaną z Wojewodą Mazowieckim. W dniu 13 grudnia 2006r. odbyła się kontrola Urzędu Miasta Legionowo odnośnie wykorzystania środków finansowych udzielonych w formie dotacji na wsparcie realizacji zadania, wynikającego z umowy Nr SEM /2/06. W wyniku kontroli stwierdzono, że środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a dokumentacja realizacji zadania prowadzona jest prawidłowo i w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Z-ca Głównego Księgowego Joanna Szpindor Główny Księgowy Bożena Kulesza Dyrektor Ośrodka Hospicjum Domowe Ks. Andrzej Dziedziul MIC 10

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2007r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2007r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2007r. 1 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2004r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2004r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2004r. 1 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005r. 1 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne z działalności Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum we Włodawie za rok 2010 1. Nazwa Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum. Siedziba 22-200 Włodawa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009.

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. 1. Nazwa fundacji: Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167 Sprawozdanie z działalności za rok 2012 1 I. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 1. Nazwa Stowarzyszenia Siedziba i adres Data rejestracji 23.06.2001 Nr księgi rejestrowej 0000020434 REGON 572026137 telefon (0 67) 28-29-436 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2005 Warszawskie Hospicjum Społeczne pl. Inwalidów 10 m. 73 01-552 Warszawa Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2005 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2005 1. Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. SPRAWOZDANIE Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA, OBEJMUJĄCA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2006R.

INFORMACJA DODATKOWA, OBEJMUJĄCA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2006R. INFORMACJA DODATKOWA, OBEJMUJĄCA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2006R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Hospicjum Społeczne pl. Inwalidów 10 m 73 01-552 Warszawa Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2006.

Warszawskie Hospicjum Społeczne pl. Inwalidów 10 m 73 01-552 Warszawa Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2006. 1 Warszawskie Hospicjum Społeczne pl. Inwalidów 10 m 73 01-552 Warszawa Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2006. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2006. 1. Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 Podpis osoby sporządzającej 1 / 6 1. DANE INFORMACYJNE NAZWA FUNDACJI FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ADRES FUNDACJI, ul. Orla 4 DATA WPISU DO REJESTRU 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej za 2008 rok (podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 1. Stowarzyszenie Bratniej Pomocy Odd Fellows w Rzeczypospolitej Polskiej Ul. Hugona Kołłątaja 32/6 50-005 Wrocław Data rejestracji w KRS 23.11.2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe. z działalności. Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę. za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe. z działalności. Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę. za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Fundacja Pomoc Chorym na Białaczkę Katedra i Klinika Hematologii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 1. Nazwa organizacji Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 2, siedziba: kraj POLSKA, woj. Dolnośląskie adres: ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N OŚCI FUNDACJI DOMOWE HOSPICJUM D Z I E C IĘCE PROMYCZEK - - O R G A N I Z A C J I P OŻYTKU PUBLICZNEGO DANE FUNDACJI Z A R O K K A L E N D A R Z O W Y 2 0 1 3

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 80 4911 Poz. 434 434 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013 SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013 Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014 SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014 Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz z statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: FUNDACJA ROZWOJU II LO W CHEŁMIE 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI PRZYLĄDEK NADZIEI ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FUNDACJI PRZYLĄDEK NADZIEI ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FUNDACJI PRZYLĄDEK NADZIEI ZA ROK 2011 Fundacja Przylądek Nadziei sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok - str. 1 1. Powstanie i działalność Fundacji Fundacja Przylądek Nadziei działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 z działalności Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Organizacji Pożytku Publicznego

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 z działalności Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Organizacji Pożytku Publicznego Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 z działalności Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Organizacji Pożytku Publicznego 1a ) Dane organizacji Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Siedziba: 05-400

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 Fundacja EX ANIMO, ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa (Hotel Uniwersytetu Warszawskiego HERA)

od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 Fundacja EX ANIMO, ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa (Hotel Uniwersytetu Warszawskiego HERA) Fundacja EX ANIMO Al. Dzieci Polskich 20E, lokal 712 04-730 Warszawa Warszawa, dnia 6 marca 2013 r. Sprawozdanie z Fundacji (w układzie określonym w 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

Członkowie Zarządu: Robert Kidoń - prezes zarządu 34-500 Zakopane, ul. Stroma 15/11

Członkowie Zarządu: Robert Kidoń - prezes zarządu 34-500 Zakopane, ul. Stroma 15/11 Sprawozdanie z działalności fundacji Fundacji Ratownictwa Tatrzańskiego TOPR z siedzibą w Zakopanem za rok 2012 r. - dane według stanu na 31 grudnia 2012 r. 1) nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LUBARTOWSKIEGO STOWARZYSZENIA HOSPICJUM ŚW. ANNY W LUBARTOWIE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LUBARTOWSKIEGO STOWARZYSZENIA HOSPICJUM ŚW. ANNY W LUBARTOWIE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LUBARTOWSKIEGO STOWARZYSZENIA HOSPICJUM ŚW. ANNY W LUBARTOWIE ZA ROK 2010 Dane Stowarzyszenia: Nazwa: Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum Św. Anny w Lubartowie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI W ŁODYGOWICACH ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI W ŁODYGOWICACH ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI W ŁODYGOWICACH ZA ROK 2010 1 z 14 1) Dane rejestracyjne: a) siedziba: Łodygowice b) adres: 34-325 Łodygowice, ul. Żywiecka 210 c)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM za okres : 01-01-2010 do 31-12-2010

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM za okres : 01-01-2010 do 31-12-2010 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM za okres : 01-01-2010 do 31-12-2010 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.1. Dane rejestracyjne Fundacji: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2010.

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2010. Zatwierdzone Uchwałą Rady Fundacji Nr 218 /211 z dnia 23.03.2011 r. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2010. 1. Nazwa fundacji: Hutnicza

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013 Nazwa fundacji: Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam Siedziba i jej adres: ul. 1 maja 3i, 81-807 Sopot Adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-11. 1. Nazwa organizacji. 2. Adres siedziby i dane kontaktowe ZDRÓJ ZDRÓJ

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-11. 1. Nazwa organizacji. 2. Adres siedziby i dane kontaktowe ZDRÓJ ZDRÓJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2009 NAZWA: Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci SIEDZIBA: Warszawa, ul. Agatowa 10 WPIS KRS: Wpis do Rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2009 roku Fundacji Ku Mądrości im. dr Anny Dux w Sokołowie Podlaskim

Sprawozdanie z działalności w 2009 roku Fundacji Ku Mądrości im. dr Anny Dux w Sokołowie Podlaskim Sprawozdanie z działalności w 2009 roku Fundacji Ku Mądrości im. dr Anny Dux w Sokołowie Podlaskim Fundacja Ku Mądrości im. Dr Anny Dux została powołana umową o ustanowieniu Fundacji sporządzonej w formie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 01.50.529)

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 214 ROK ZIELONA GÓRA, 24 MARCA 216 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Fundacja 1 Czerwca 90-407 Łódź ul. Piotrkowska 17 wej. D Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Nazwa fundacji: Fundacja 1 Czerwca Siedziba i adres fundacji: ul. Piotrkowska 17 wejście

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 2/05 sprawozdania z działalności Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo

Ocena nr 2/05 sprawozdania z działalności Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 16 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach ul. Kilińskiego 15 40-061 Katowice tel. 32 251-91-95 REGON: 271067474 Informacja dodatkowa za rok 2014 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014

Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014 Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014 GDYNIA 2015 1. Dane rejestracyjne i działalność fundacji Fundacja Dogtor jest jedną z pierwszych organizacji w Polsce profesjonalnie zajmujących

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności za 2009 rok Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności za 2009 rok Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności za 2009 rok Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Fundacja EX ANIMO Al. Dzieci Polskich 20E, lokal 712 04-730 Warszawa

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Fundacja EX ANIMO Al. Dzieci Polskich 20E, lokal 712 04-730 Warszawa Fundacja EX ANIMO Al. Dzieci Polskich 20E, lokal 712 04-730 Warszawa Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Sprawozdanie z Fundacji (w układzie określonym w 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Fundacji Bank Mleka Kobiecego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE Fundacji Bank Mleka Kobiecego za 2013 rok SPRAWOZDANIE Fundacji Bank Mleka Kobiecego za 2013 rok 1) Dane rejestracyjne fundacji: a) nazwa fundacji FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO b) siedziba fundacji WARSZAWA c) adres fundacji 04-937 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM za okres : 01-01-2011 do 31-12-2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM za okres : 01-01-2011 do 31-12-2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM za okres : 01-01-2011 do 31-12-2011 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.1. Dane rejestracyjne Fundacji: Nazwa

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004 Krajowa Fundacja Oświatowa, zwana dalej FUNDACJĄ, z siedzibą w Warszawie ul. Łabiszyńska 25 w dniu 24 lipca 2003 r. została wpisana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2007.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2007. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2007. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Salemander za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Salemander za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Salemander za rok 2014 1. Dane rejestracyjne: Fundacja Salemander z siedzibą we Wroclawiu, adres: ul. Legnicka 65 54-206 adres korespondencyjny: Ogrodowa 23 55-040 Bielany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009 Kraków, marzec 2010 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji 3. Informacja o działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności 2013 I. DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

3) Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności statutowej Fundacji o skutkach finansowych:

3) Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności statutowej Fundacji o skutkach finansowych: FUNDACJA DR CLOWN ul. Jagiellońska 58/128a 03-468 Warszawa tel. (+4822) 854 05 01-02 e-mail: info@drclown.pl, www.drclown.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DR CLOWN ZA ROK 2013 1) Dane rejestracyjne

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne o Fundacji

I. Informacje ogólne o Fundacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRIMUS ZA OKRES 01.09.2010r 31.08.2011r I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji Fundacja PRIMUS 2. Adres siedziby fundacji 02-793 Warszawa, ul. Zoltana Balo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie zostało sporządzone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe za rok 2008. Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej Żyć godnie

Sprawozdanie Finansowe za rok 2008. Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej Żyć godnie Sprawozdanie Finansowe za rok 2008 Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej Żyć godnie WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok I. DANE FUNDACJI 1/Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja ul. Staszica 14 76-200

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności fundacji (Fundacja Żywy Most) za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013. (Dz. U. Nr 50 z 2001 r., poz. 529) Miejscowość, data

SPRAWOZDANIE. z działalności fundacji (Fundacja Żywy Most) za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013. (Dz. U. Nr 50 z 2001 r., poz. 529) Miejscowość, data F U N D A C J A Ż Y W Y M O S T SPRAWOZDANIE z działalności fundacji (Fundacja Żywy Most) za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 sporządzone wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

od dnia 01 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007

od dnia 01 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 Fundacja EX ANIMO Al. Dzieci Polskich 20E, lokal 712 04-730 Warszawa Warszawa, dnia 7 marca 2008 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji (w układzie określonym w 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji: Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt Sfora Husky

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji: Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt Sfora Husky KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2013 ROK opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 01.50.529)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES OD 21.11.2012r DO 31.12.2013r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo