ZARZĄDZENIE Nr 14/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 14/2015"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 WARMIŃSKO MAZURSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2014 z dnia 30 października 2014 roku o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu gminy miejskiej Olsztyn Na podstawie art. 22 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) w związku z 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 661) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem oraz 6 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie nadanego dnia 24 lipca 2013 roku Zarządzeniem nr 159 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków zarządza, co następuje: Traci moc obowiązujący załącznik do Zarządzenia Nr 28/2014 z dnia 30 października 2014 roku. 1 Załącznik do Zarządzenia, o którym mowa w 1 otrzymuje brzmienie jak w niniejszym Zarządzeniu. 2 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2015 WARMIŃSKO MAZURSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych i archeologicznych z terenu gminy miejskiej Olsztyn L.p. OBIEKT ADRES LOKALIZACJA DZIAŁKA /OBRĘB 1. historyczny układ urbanistyczny śródmieścia, ujęty ul. Kopernika- Dąbrowszczaków-Mickiewicza-Kajki 2. historyczny układ urbanistyczny oraz historyczny zespół budowlany tzw. Osiedla Kompozytorów obszar ujęty ulicami Kopernika, Mickiewicza, Dąbrowszczaków, Kajki obszar ujęty ulicami Moniuszki, Paderewskiego, Reymonta, Chopina, Szymanowskiego, Słowackiego, Karłowicza 3. historyczny układ urbanistyczny ulicy Abramowskiego 4. Koszary Piechoty: historyczny zespół Artyleryjska/Leśna/Boh pomiędzy ulicami budowlany dawnych koszar piechoty. Monte Cassino Artyleryjską i Leśną 5. dom Bałtycka Szkoła-ob. b. mieszkalny Bałtycka dom Bałtycka dom Bałtycka dawna dróżniczówka ( b. mieszkalny wraz z Bałtycka 8 b. gospodarczym) 10. historyczny zespół budowlany przy ulicy Bażyńskiego Bażyńskiego 11. historyczny zespół budowlany d.urzędu Dąbrowskiego Prowiantowego 12. bank obecnie bank i budynek mieszkalny Dąbrowszczaków dom Dąbrowszczaków budynek obsługi sądu Dąbrowszczaków dom Długosza historyczny zespół budowlany przy ulicy Fałata Fałata 17. historyczny zespół budowlany ul. Grabowskiego Grabowskiego

3 18. historyczny zespół budowlany ul. Grunwaldzka 28, 30, 34 Grunwaldzkiej, obejmujący domy nr 28,30, dom Grunwaldzka kapliczka przydrożna Jagiellończyka 41 c 2/14, obr Koszary Piechoty: budynek koszarowy nr 15 Jagiellońska 50 d. Jagiellońska 60 29/2, obr Koszary Piechoty: historyczny zespół Jagiellońska/Tarasa budowlany dawnych koszar wojskowych Szewczenki piechoty 23. budynek d. szkoły (wieś Jaroty) Jarocka 65 wieś Jaroty 24. dom Kołłątaja budynek przemysłowy/magazyn Kopernika 14 a 26. dom-ob. przedszkole Kopernika kamienica Kościuszki dom Kościuszki dom Kościuszki budynek magazynowy Las Miejski teren strzelnicy wojskowej 31. budynek magazynowy Las Miejski teren strzelnicy wojskowej 32. dom Lengowskiego 1/3/5 33. dom Lengowskiego 7/9 34. plebania Mickiewicza szkoła/d. ewangelicka szkoła ludowa Moniuszki dom Moniuszki 12/ dom Moniuszki 6/8/8 a 38. osiedle mieszkaniowe nad jeziorem. Długim-historyczny układ urbanistyczny osiedla Morska,al. Róż, Bursztynowa, Rybaki, Al.. Przyjaciół 16. obr obr dom wraz z murem ogrodzenia podwórka Niedziałkowskiego nastawnia kolejowa Gutkowo obok bud. Gutkowo 55 przy torach 158/10 obr dom Partyzantów dom Partyzantów most św. Jakuba Pieniężnego 44. dom Sienkiewicza dom Sienkiewicza 2 A 46. dom Sienkiewicza dom Sienkiewicza 4 A 48. dom Sienkiewicza 6

4 49. budynek mieszkalny w zespole dworca Sokola 11 kolejowego III 50. budynek mieszkalny w zespole dworca Sokola 5 kolejowego I 51. budynek mieszkalny w zespole dworca Sokola 9 kolejowego II 52. chałupa Sowia Koszary Piechoty: budynek koszarowy nr 1 Szewczenki b.n. d. Jagiellońska 60 29/12 obr Koszary Piechoty: budynek koszarowy nr 18 Szewczenki 1 d. Jagiellońska 60 29/19 obr Koszary Piechoty: budynek koszarowy nr 4 Szewczenki 2 d. Jagiellońska 60 29/3 obr Koszary Piechoty: budynek koszarowy nr 2 Szewczenki 2 d. Jagiellońska 60 29/7 obr Koszary Piechoty: budynek koszarowy nr 16 Szewczenki 3 d. Jagiellońska 60 29/20 obr Koszary Piechoty: budynek koszarowy nr 3 Szewczenki 4 d. Jagiellońska 60 29/4 (sala gimnastyczna) obr Koszary Piechoty: budynek koszarowy nr 7 Szewczenki 8 d. Jagiellońska 60 29/11, obr dom Św. Barbary 1/Staromiejska dom Warszawska dom Westerplatte dom Wyzwolenia dom Wyzwolenia dom Zientary-Malewskiej 32 Miejscowość 1. Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXIII 1 2. Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXIV 7 3. Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXV Olsztyn Olsztyn Olsztyn L Olsztyn Olsztyn Olsztyn XCVII 19

5 6. Olsztyn Olsztyn Olsztyn XCIX Olsztyn Olsztyn Olsztyn C Olsztyn Olsztyn Olsztyn CI Olsztyn Olsztyn Olsztyn CII Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXVI Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXVII Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXVIII Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXIX Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXX 5 Miejscowość 15. Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXXI Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXII Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXXIII Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXXIV Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXXV Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXXVI Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXXVII Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXXVIII 40 archiwalne 23. Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXXIX Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXXX 42 archiwalne

6 25. Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXXXI 43 archiwalne 26. Olsztyn Olsztyn Olsztyn CIII Olsztyn Olsztyn Olsztyn I Olsztyn Olsztyn Olsztyn II Olsztyn Olsztyn Olsztyn III Olsztyn Olsztyn Olsztyn IV Olsztyn Olsztyn Olsztyn V Olsztyn Olsztyn Olsztyn VI Olsztyn Olsztyn Olsztyn VII Olsztyn Olsztyn Olsztyn VIII Olsztyn Olsztyn Olsztyn IX Olsztyn Olsztyn Olsztyn X 10 Miejscowość 37. Olsztyn Olsztyn Olsztyn XI Olsztyn Olsztyn Olsztyn XII Olsztyn Olsztyn Olsztyn XIII Olsztyn Olsztyn Olsztyn XIV Olsztyn Olsztyn Olsztyn XV Olsztyn Olsztyn Olsztyn XVI Olsztyn Olsztyn Olsztyn XVII 17

7 44. Olsztyn Olsztyn Olsztyn XVIII Olsztyn Olsztyn Olsztyn XIX Olsztyn Olsztyn Olsztyn XX Olsztyn Olsztyn Olsztyn XXI Olsztyn Olsztyn Olsztyn XXII Olsztyn Olsztyn Olsztyn XXIII 23 Rejestr Zabytków nr C Olsztyn Olsztyn Olsztyn XXIV 24 Rejestr Zabytków nr C Olsztyn Olsztyn Olsztyn XXV Olsztyn Olsztyn Olsztyn XXVI Olsztyn Olsztyn Olsztyn XXVII Olsztyn Olsztyn Olsztyn XXVIII Olsztyn Olsztyn Olsztyn XXIX Olsztyn Olsztyn Olsztyn XXX Olsztyn Olsztyn Olsztyn XXXI Olsztyn Olsztyn Olsztyn XXXII 32 Miejscowość 59. Olsztyn Olsztyn Olsztyn XXXIII Olsztyn Olsztyn Olsztyn XXXIV Olsztyn Olsztyn Olsztyn XXXV Olsztyn Olsztyn Olsztyn XXXVI 36

8 63. Olsztyn Olsztyn Olsztyn XXXVII Olsztyn Olsztyn Olsztyn XXXVIII Olsztyn Olsztyn Olsztyn XXXIX Olsztyn Olsztyn Olsztyn CVII Olsztyn Olsztyn Olsztyn CVIII Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXXXVI Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXXXVII Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXXXVIII Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXXXIX Olsztyn Olsztyn Olsztyn XC Olsztyn Olsztyn Olsztyn XCI Olsztyn Olsztyn Olsztyn XCII Olsztyn Olsztyn Olsztyn XCIII Olsztyn Olsztyn Olsztyn XCIV Olsztyn Olsztyn Olsztyn XCV Olsztyn Olsztyn Olsztyn XCVI Olsztyn Olsztyn Olsztyn LI Olsztyn Olsztyn Olsztyn LII 2 Miejscowość 81. Olsztyn Olsztyn Olsztyn LIII 4

9 82. Olsztyn Olsztyn Olsztyn LIV Olsztyn Olsztyn Olsztyn LV Olsztyn Olsztyn Olsztyn LVI Olsztyn Olsztyn Olsztyn LVII Olsztyn Olsztyn Olsztyn LVIII Olsztyn Olsztyn Olsztyn LIX Olsztyn Olsztyn Olsztyn LX Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXI Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXII Olsztyn Olsztyn Olsztyn XL Olsztyn Olsztyn Olsztyn XLI Olsztyn Olsztyn Olsztyn XLII Olsztyn Olsztyn Olsztyn XLIII Olsztyn Olsztyn Olsztyn XLIV Olsztyn Olsztyn Olsztyn XLV Olsztyn Olsztyn Olsztyn XLVI Olsztyn Olsztyn Olsztyn XLVII Olsztyn Olsztyn Olsztyn XLVIII Olsztyn Olsztyn Olsztyn XLIX Olsztyn Olsztyn Olsztyn CV Olsztyn Olsztyn Olsztyn CVI 63

10 Miejscowość 103. Olsztyn Olsztyn Olsztyn CIV Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXXXII Olsztyn Olsztyn Olsztyn LXXXIII Olsztyn (Gutkowo) 107. Olsztyn (Gutkowo) Olsztyn Olsztyn LXXXIV 21 Olsztyn Olsztyn LXXXV 24

3. Rocznik Statystyczny przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych według

3. Rocznik Statystyczny przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych według Spis szczegółowy: 1. Rocznik Statystyczny przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych według poszczególnych rodzajów towarów za rok 1926, cz. I : węgiel kamienny i brunatny, koks węglowy, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2011/2012

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2011/2012 Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Instrukcja dla posłów z sejmiku lubelskiego przed sejmem 1572 r... 25

SPIS TREŚCI. 1. Instrukcja dla posłów z sejmiku lubelskiego przed sejmem 1572 r... 25 SPIS TREŚCI Przedmowa................. 7 Wstęp................... 9 Wykaz skrótów bibliograficznych............ 19 Wykaz skrótów................. 21 Wykorzystana literatura.............. 23 Akta sejmikowe................

Bardziej szczegółowo

świadczenie usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

świadczenie usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej WYKONAWCY Jaworzno,.0.0 r. /wg rozdzielnika/ Zamawiający, C.M.T. Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka, informuje, iż w postępowaniu, którego przedmiotem jest: świadczenie usługi Asystenta

Bardziej szczegółowo

Radomsko, dnia r.

Radomsko, dnia r. Strona1 Radomsko, dnia 03.12.2014r. Szpital Powiatowy 97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 Tel. 044/ 685 47 04, 685 47 16 Fax 044 / 685 47 01 E- mail : zamowienia@szpital.biz.pl ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH

Bardziej szczegółowo

SPIS RZECZY. Etymologia... 5 Wyjątki... 7

SPIS RZECZY. Etymologia... 5 Wyjątki... 7 SPIS RZECZY Etymologia................................ 5 Wyjątki................................... 7 Rozdział I: Miraże......................... 27 Rozdział II: Sakwa podróżna................. 35 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Polska-Radomsko: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych 2013/S 234-406093

Polska-Radomsko: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych 2013/S 234-406093 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:406093-2013:text:pl:html Polska-Radomsko: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych 2013/S

Bardziej szczegółowo

PL-Łańcut: Produkty farmaceutyczne 2013/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2013/S )

PL-Łańcut: Produkty farmaceutyczne 2013/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2013/S ) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:120630-2013:text:pl:html PL-Łańcut: Produkty farmaceutyczne 2013/S 073-120630 "Centrum Medyczne w Łańcucie" Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ r r.

REJESTR UCHWAŁ r r. REJESTR UCHWAŁ W SPRAWIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZE ZMIANAMI ORAZ W SPRAWIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZE ZMIANAMI 1995 r. - 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III KK 350/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 marca 2016 r. SSN Józef Dołhy (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka Protokolant

Bardziej szczegółowo

DATA UCHAWALENIA PLANU

DATA UCHAWALENIA PLANU Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Szczecina. LP. NAZWA O MIEJSCE 1. PS.08 XIV/149/95 1995-07-31 XXXIX/483/97 1997-10-27 DUWSz Nr 14 poz.135 1997-12-09

Bardziej szczegółowo

NR UCHWAŁY UCHWALAJĄCEJ DATA UCHAWALENIA PLANU

NR UCHWAŁY UCHWALAJĄCEJ DATA UCHAWALENIA PLANU Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Szczecina. LP. NAZWA O MIEJSCE 1. PS.08 XIV/149/95 1995-07-31 XXXIX/483/97 1997-10-27 DUWSz Nr 14 poz.135 1997-12-09

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11)

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) SYGN. TYTUŁ ROK ROCZNIK /TOM NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) C - 1 Na szlaku. Góry - Turystyka - Podróże. Czasopismo Polskiego 1998 XII

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, 21 marca 2013 r. DZPiZ 39/ZP/2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

40 21 61 I 41 18,8 59,8 II 40 19,3 59,3 III 40 19,2 59,2 IV 40 18,6 58,6 V 41 16,8 57,8 VI

40 21 61 I 41 18,8 59,8 II 40 19,3 59,3 III 40 19,2 59,2 IV 40 18,6 58,6 V 41 16,8 57,8 VI Wyniki końcowe eliminacji wojewódzkich XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w województwie warmińsko-mazurskim L.p. Imię Nazwisko Nazwa szkoły i dokładny adres 1 Dominik Karch 2 Barbara Kędzierska 3 Karolina

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne 71 699 Szczecin, woj. zachodniopomorskie ul. Hoża 6 www.zce.szczecin.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne 71 699 Szczecin, woj. zachodniopomorskie ul. Hoża 6 www.zce.szczecin. Znak sprawy: ZCE/OKK/01/2012 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne 71 699 Szczecin, woj. zachodniopomorskie ul. Hoża 6 www.zce.szczecin.pl Szczecin 2012-02-13 Dotyczy: Informacji

Bardziej szczegółowo

Warszawie. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 18-20 listopada 2013 r. 1. Licea ogólnokształcące wg dzielnic (stan na dzień 30.09.2013 r.

Warszawie. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 18-20 listopada 2013 r. 1. Licea ogólnokształcące wg dzielnic (stan na dzień 30.09.2013 r. Licea ogólnokszta lnokształcące ce w Warszawie Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 18-20 listopada 2013 r. 1 Licea ogólnokształcące wg dzielnic (stan na dzień 30.09.2013 r. ) Licea ogólnokształcące statystyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej o uchwaleniu planu [Nr... / z dnia] 105/1180/73 3 lutego 1973 r. (Prezydium Wojewódzkiej Narodowej ) Brak danych

Uchwała Rady Miejskiej o uchwaleniu planu [Nr... / z dnia] 105/1180/73 3 lutego 1973 r. (Prezydium Wojewódzkiej Narodowej ) Brak danych WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (stan na 05.10.2017 r.) UWAGA: kolorem czerwonym oznaczono plany nieobowiązujące. Nr Nazwa - symbol Nazwa właściwa 0 Ogólny Miejscowy plan ogólnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE PODSTAWY WIEDZY I KULTURY Nauka i wiedza w ogólności Dokumentacja i informacja naukowa. Książka Rodzaje pisma. Znaki i symbole Normalizacja

OGÓLNE PODSTAWY WIEDZY I KULTURY Nauka i wiedza w ogólności Dokumentacja i informacja naukowa. Książka Rodzaje pisma. Znaki i symbole Normalizacja I I A I B I C I D I E I F I G II III IV IV A V VI VI A VI B VII VII A VII B VII C VII D VIII IX X X A X B X C OGÓLNE PODSTAWY WIEDZY I KULTURY Nauka i wiedza w ogólności Dokumentacja i informacja naukowa.

Bardziej szczegółowo

NR UCHWAŁY UCHWALAJĄCEJ DATA UCHAWALENIA PLANU

NR UCHWAŁY UCHWALAJĄCEJ DATA UCHAWALENIA PLANU Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Szczecina. LP. NAZWA O MIEJSCE 1. PS.06 XIV/149/95 1995-07-31 XXXIX/483/97 1997-10-27 DUWSz Nr 14 poz.135 1997-12-09

Bardziej szczegółowo

% z. z o VII. Rejestr dochodów i wydatków kancelarii grodzkiej lubelskiej z lat Opracował Robert Jop Warszawa 2006

% z. z o VII. Rejestr dochodów i wydatków kancelarii grodzkiej lubelskiej z lat Opracował Robert Jop Warszawa 2006 z o VII % z Redaktor serii PIOTR DYMMEL W SERII UKAZAŁY SiĘ: Rejestr dochodów i wydatków kancelarii grodzkiej lubelskiej z lat 1689-1691 Opracował Robert Jop Warszawa 2006 Księga sądowa miasta Kamionki

Bardziej szczegółowo

Multiplying Roman Numerals (A) Answer each question in Roman numerals.

Multiplying Roman Numerals (A) Answer each question in Roman numerals. Multiplying Roman Numerals (A) 1. XI XXIX 11. VI CXXX 2. XX XXI 12. V CXLV 3. IX XIX 13. XVI XXXIV 4. VI CLXV 14. VII II 5. XXVIII XXIV 15. III LI 6. V XI 16. X XXXIII 7. XVIII LIV 17. XII LX 8. II CCCXII

Bardziej szczegółowo

Plany miejscowe obowiązujące

Plany miejscowe obowiązujące Plany miejscowe obowiązujące Dodano: 2016.01.22 L.p. Nazwa miejscowego planu Uchwały Rady Miasta Puławy Plan Zmiany Uchwały Ogłoszenie Dz. Urz. Woj. Lub. w GIS * Page 1/39 Uchwały Ogłoszenie Dz. Urz. Woj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXIX/1889/14 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 22 października 2014 r.

UCHWAŁA NR CXIX/1889/14 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 22 października 2014 r. UCHWAŁA NR CXIX/1889/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 października 2014 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 48/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo

Zarządzenie nr 48/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo Zarządzenie nr 48/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok

z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok Organ wydający Ty p aktu Data aktu Data. publikacji Ty tuł aktu uchwała nr LIV/414/2014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Rada Miejska w Ogrodzieńcu Uchwała 2014-05-21 00:00 2014-05-27 07:17 z dnia 21 maja

Bardziej szczegółowo

REJESTR SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

REJESTR SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa Urząd Miasta Krakowa Biuro Planowania Przestrzennego ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. REJESTR SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO BR _2-xx* RADA MIASTA KRAKOWA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO BR _2-xx* RADA MIASTA KRAKOWA * aktualizacja - LII sesja RMK 11 lipca 2012 r. r. RADA MIASTA KRAKOWA V kadencja od 2006 do 2010 roku * LP*. 1. Uchwała Nr IV/48/07 10 stycznia 2007 r. inkasa opłaty skarbowej. 2. Uchwała Nr V/55/07 31

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA

WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA LP. UCHWAŁA RADY MIASTA 1. Nr XXVI/171/96 z dnia 4 września 1996 r. 2. Nr XLIV/295/98 z dnia 22 kwietnia 1998 r. DZIENNIK

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 552/VII/17 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 552/VII/17 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 552/VII/17 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 30 listopada w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ą Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie * PROMUJ SZPITAL CY * ZDROWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) * 20-081 Lublin ul. Staszica 16 REGON 431029234 NIP 712-24-29-274

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO RADY MIASTA KRAKOWA od 2001 r. do 2006 r. BR _2-xx*

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO RADY MIASTA KRAKOWA od 2001 r. do 2006 r. BR _2-xx* AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO RADY MIASTA KRAKOWA od 2001 r. do 2006 r. BR-01.0150_2-xx* aktualizacja - LIII sesja RMK 29 sierpnia 2012 r. RADA MIASTA KRAKOWA III kadencja od 2001 do 2002 roku LP*. 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST MIASTO BIAŁYSTOK

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST MIASTO BIAŁYSTOK REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST MIASTO BIAŁYSTOK numer wpisu do rejestru data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Krakowie Kraków, dnia 17 sierpnia 2018 r. WO-II MT. Informacja o udzieleniu zamówienia

Kuratorium Oświaty w Krakowie Kraków, dnia 17 sierpnia 2018 r. WO-II MT. Informacja o udzieleniu zamówienia Kuratorium Oświaty w Krakowie Kraków, dnia 17 sierpnia 2018 r. WO-II.272.5.2018.MT Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gatunek Liczba sztuk egzemplarzy w przedziałach średnicy pni w cm Krzewy m 2 do 15 16-20

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w sprawie: realizacji zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w trybie przetargu nieograniczonego.

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST MIASTO BIAŁYSTOK

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST MIASTO BIAŁYSTOK REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST MIASTO BIAŁYSTOK numer wpisu do rejestru data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu

Bardziej szczegółowo

PRAWO MIEJSCOWE OGŁOSZONE W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO Kadencja

PRAWO MIEJSCOWE OGŁOSZONE W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO Kadencja PRAWO MIEJSCOWE OGŁOSZONE W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO Kadencja 2010-2014 Treść uchwały Uchwała Nr LVIII/503/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 05 listopada 2014 r. zmieniająca

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Wprowadzenie KC... 3 Księga pierwsza. Część ogólna...

Spis treści. Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Wprowadzenie KC... 3 Księga pierwsza. Część ogólna... Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... V VII XVII Kodeks cywilny... 1 Wprowadzenie KC... 3 Księga pierwsza. Część ogólna... 27 Tytuł I. Przepisy wstępne... 29 Art. 1. [Zakres regulacji]... 29 Art.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - MIASTO TRZCIANKA stan na dzień r.

WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - MIASTO TRZCIANKA stan na dzień r. WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - MIASTO TRZCIANKA stan na dzień 29.02.2016 r. L.P. Nazwa planu Funkcja wiodąca Nr i data podjęcia uchwały 1 2 3 4 5 1. Zmiana miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Nr uchwały RM, uwagi b. XXIX/177/96 (utrata mocy w części) XLIII/285/98 (utrata mocy w części) III/15/98 (utrata mocy w części)

Nr uchwały RM, uwagi b. XXIX/177/96 (utrata mocy w części) XLIII/285/98 (utrata mocy w części) III/15/98 (utrata mocy w części) Nazwa 1 Gościm zmiana zagospodarowania miejscowości Gościm w zakresie terenów 9U,MJ, 42U,MJ, 31aU,Ux. XXIX/177/96 10.12.1996 r. Dz. U. Woj. Gorzowskiego Nr 2 poz. 14 z 11.04.1997 r. - 4 uchwały nr VII/379/02

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 367/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 367/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 367/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 30 listopada w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

I (00) OGÓLNE PODSTAWY WIEDZY I KULTURY

I (00) OGÓLNE PODSTAWY WIEDZY I KULTURY KW UKD NAZWA DZIAŁU R REGIONALIA I (00) OGÓLNE PODSTAWY WIEDZY I KULTURY I A (001) NAUKA I WIEDZA W OGÓLNOŚCI I B (002) DOKUMENTACJA I INFORMACJA NAUKOWA. KSIĄŻKA W OGÓLNOŚCI I C (003) RODZAJE PISMA. ZNAKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2014 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ MIASTA GDAŃSKA

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ MIASTA GDAŃSKA Numer wpisu do rejestru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów 1/92 1992-06-11/ 2/92 1992-06-11/ Pełna nazwa instytucji wynikająca ze statutu Zespół Muzyki Dawnej Cappella

Bardziej szczegółowo

REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ZMIAN PLANÓW- GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE na dzień r.

REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ZMIAN PLANÓW- GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE na dzień r. REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ZMIAN PLANÓW- GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE na dzień 03.02.2017r. Lp. Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany planu Numer

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z kryteriami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsze wybrano nastepujące oferty:

Zgodnie z kryteriami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsze wybrano nastepujące oferty: Or. 272.24.2011 r., dnia 28.09.2011 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr Or. 272.24.2011 r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Usługa edukacyjna skierowana do uczniów

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO 2014 2018 A ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO 0710 L.p. Uchwały Data podjęcia Numer uchwały 1. Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2. Miejscowy plan Batorowie i Swadzimiu rejon

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2010/2011

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2010/2011 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Bemowo LO LXXIX LO Irzykowskiego 1a 3 O 1 30 2 Bemowo LO LXXIX LO Irzykowskiego 1a 3 S 1 30 3 Bemowo

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi. Działania pamięciowe. Potęgowanie. Kolejność wykonywania działań. Poziom B. Poziom C. Poziom D. Poziom A. Poziom E

Odpowiedzi. Działania pamięciowe. Potęgowanie. Kolejność wykonywania działań. Poziom B. Poziom C. Poziom D. Poziom A. Poziom E Odpowiedzi Działania pamięciowe 0 0 0 0 0 0 00 00 0 000 0 000 0 0 000 00 000 00 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 000 0 00 000 0 0 00 000 0 000 000 000 Potęgowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000

Bardziej szczegółowo

Komunikat Rzecznika Prasowego. Akt oskarżenia AP V Ds 8/12, w sprawie o wyłudzenia praw jazdy.

Komunikat Rzecznika Prasowego. Akt oskarżenia AP V Ds 8/12, w sprawie o wyłudzenia praw jazdy. PROKURATURA APELACYJNA w GDAŃSKU Gdańsk, dnia 05 sierpnia 2013 r. WYDZIAŁ I ORGANIZACJI PRACY PROKURATUR RZECZNIK PRASOWY ul. Wały Jagiellońskie 38 80 853 Gdańsk Komunikat Rzecznika Prasowego. Akt oskarżenia

Bardziej szczegółowo

Lista chronologiczna miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Miękinia

Lista chronologiczna miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Miękinia Lista chronologiczna miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Miękinia Uwaga! Kolorem czerwonym oznaczono plany, które straciły ważność i zmiany 1. Lutynia działki nr 151/1,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU

UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Sopotu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lutego 2017 r. Poz. 982 UCHWAŁA NR 273/XXIX/2017 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki nad

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA - VI kadencji

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA - VI kadencji REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA VI kadencji Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2013

Bardziej szczegółowo

PRAWO MIEJSCOWE KADENCJA

PRAWO MIEJSCOWE KADENCJA PRAWO MIEJSCOWE KADENCJA 2014-2018 L.p. Uchwała Nr Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 Uchwala Nr VI/18/15 Z dnia 27.01.2015 2 Uchwala Nr VI/21/15 z dnia 27.01.2015 r. 3 Uchwala Nr VI/19/15 z dnia 27.01.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rejestry kancelaryjne

Rejestry kancelaryjne Rejestry kancelaryjne Rejestr rupw * F S Licznik Nr kancelaryjny! Data pisma/dok. Termin Num. własna Tytuł, nazwa V 001 rupw-001 2011.01.26 uchwała Nr IV/57/11 opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych

Bardziej szczegółowo

4 kwartał(y) 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31. 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

4 kwartał(y) 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31. 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, QSr: Data: 2010-03-01 Firma: Hyperion Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis załączników:

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWALONYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU PO 1 STYCZNIA 1995 R. (stan na r.

EWIDENCJA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWALONYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU PO 1 STYCZNIA 1995 R. (stan na r. EWIDENCJA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWALONYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU PO 1 STYCZNIA 1995 R. (stan na 27.09.2017 r.) Lp. Nazwa planu Nr uchwały Ogłoszenie Data wejścia w życie planu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU Stosowanie niniejszego formularza

Bardziej szczegółowo

LISTA SPOŁECZNOŚCI WARSZAWSKICH LICEÓW PRZYJAZNYCH OSOBOM LGBTQ+

LISTA SPOŁECZNOŚCI WARSZAWSKICH LICEÓW PRZYJAZNYCH OSOBOM LGBTQ+ LISTA SPOŁECZNOŚCI WARSZAWSKICH LICEÓW PRZYJAZNYCH OSOBOM LGBTQ+ Poniżej zaprezentowana lista społeczności licealnych w Warszawie powstała w oparciu o badanie społeczne Sytuacja osób LGBTQ+ w społecznościach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA dopuszczonych do użytku W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. BOLESŁAWA CHROBREGO W WĄSOSZU

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA dopuszczonych do użytku W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. BOLESŁAWA CHROBREGO W WĄSOSZU SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA dopuszczonych do użytku W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. BOLESŁAWA CHROBREGO W WĄSOSZU Dopuszczonych do użytku na lata szkolne: 2007/08, 2008/09, 2009/10 Podstawa

Bardziej szczegółowo

W PISZU. Przedmiotowy System Oceniania

W PISZU. Przedmiotowy System Oceniania OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA W PISZU Przedmiotowy System Oceniania KSZTAŁCENIE SŁUCHU Klasy IV - VII Opracowanie : Aurelia Borak, Robert Gorgoń PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KSZTAŁCENIE SŁUCHU I. Cele

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 2014-06-25. Posiedzenie Kolegium w dniu. Rok budżetowy 2014 Liczba uchwał / zarządzeń 180

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 2014-06-25. Posiedzenie Kolegium w dniu. Rok budżetowy 2014 Liczba uchwał / zarządzeń 180 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Posiedzenie Kolegium w dniu 2014-06-25 Liczba uchwał / zarządzeń 180 Nazwa jst Rok budżetowy 2014 Liczba uchwał / zarządzeń 180 Uchwała / zarządzenie zmieniające

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ MIASTA GDAŃSKA

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ MIASTA GDAŃSKA Numer wpisu do rejestru REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ MIASTA GDAŃSKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów 1/92 1992-06-11/ 2/92 1992-06-11/ Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Licea Ogólnokształcące

Warszawskie Licea Ogólnokształcące Warszawskie Licea Ogólnokształcące Uwaga Nasze liceum oznaczone jest symbolem oraz wyróżnione czerwoną, cieniowaną czcionką Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 4-7 listopada 2014 r. 1 Egzamin Maturalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/512/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr L/512/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA Nr L/512/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 października 2014 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Legnicy oraz miejscowych planów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

REJESTR PLANÓW MIEJSCOWYCH M. SKIERNIEWICE Lp. REJON OBSZARU PLANU NR UCHWAŁY PUBLIKACJA

REJESTR PLANÓW MIEJSCOWYCH M. SKIERNIEWICE Lp. REJON OBSZARU PLANU NR UCHWAŁY PUBLIKACJA REJESTR PLANÓW MIEJSCOWYCH M. SKIERNIEWICE Lp. REJON OBSZARU PLANU NR UCHWAŁY PUBLIKACJA 1 KASZTANOWA NR 46/96/21 Z 30-04-1997 NR 10 POZ.91 plan stracił moc w części objętej uchwałą Nr LXIX/77/10 9 LIPCA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Wykaz planów miejscowych i projektów planów miejscowych opracowywanych w okresie od r. do r.

Załącznik nr 8 Wykaz planów miejscowych i projektów planów miejscowych opracowywanych w okresie od r. do r. Załącznik nr 8 Wykaz planów miejscowych i projektów planów miejscowych oowywanych w okresie od 01.01. do 31.01.2015 r. Lp. 1. Zmiana miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 64/704/08/III Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 23 grudnia 2008r.

Uchwała Nr 64/704/08/III Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 23 grudnia 2008r. Uchwała Nr 64/704/08/III Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 23 grudnia 2008r. zmieniająca uchwały Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego w sprawie nadania numeracji drogom powiatowym na

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ TARNOBRZEG

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ TARNOBRZEG REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ TARNOBRZEG Prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWALONYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU PO 1 STYCZNIA 1995 R. (stan na r.

EWIDENCJA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWALONYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU PO 1 STYCZNIA 1995 R. (stan na r. EWIDENCJA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWALONYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU PO 1 STYCZNIA 1995 R. (stan na 01.04.2017 r.) Lp. Nazwa planu Nr uchwały Ogłoszenie Data wejścia w życie planu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ARCONT PRACOWNIA PROJEKTOWA ROBERT PELC UL. NOWOSĄDECKA 1/8A 35-505 RZESZÓW SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZADANIE : ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI NA OSIEDLU KRAKOWSKA POŁUDNIE ETAP I SCENA TERENOWA

Bardziej szczegółowo

STARTY r. (grypa) V Sobótka 13. Otwarte Mistrzostwa 4.1 km 27:37 XVI VI po X LO w Biegu Górskim

STARTY r. (grypa) V Sobótka 13. Otwarte Mistrzostwa 4.1 km 27:37 XVI VI po X LO w Biegu Górskim Zbigniew Siemaszko - 48 lat STARTY - 2006 r. Lp. Data Miejscowość Nazwa imprezy biegowej Dystans Czas Miejsce Uwagi 1. 4 III Wrocław Cross między mostami 12.3 km 48:53 XV VII OMW M-40 2. 25 III Sobótka

Bardziej szczegółowo

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Bielawy

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Bielawy Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Bielawy 1. Uchwała Nr XLV/326/97 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Lubawa

Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Lubawa Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Lubawa Na podstawie art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

PRAWO MIEJSCOWE KADENCJA

PRAWO MIEJSCOWE KADENCJA PRAWO MIEJSCOWE KADENCJA 2014-2018 L.p. Uchwała Nr Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 Uchwala Nr VI/18/15 Z dnia 27.01.2015 2 Uchwala Nr VI/21/15 z dnia 27.01.2015 r. 3 Uchwala Nr VI/19/15 z dnia 27.01.2015r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów Prawa Miejscowego od 2013 r.

Wykaz aktów Prawa Miejscowego od 2013 r. Wykaz aktów Prawa Miejscowego od 2013 Lp. Data podjęcia Uchwały Nr Uchwały Tytuł Uchwały Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego: Rok: Poz. Dnia: 2013 1 24.01.2013 XXIX/204/2013 W sprawie Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ MIASTA GDAŃSKA

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ MIASTA GDAŃSKA Numer wpisu do rejestru REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ MIASTA GDAŃSKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów 1/92 1992-06-11/ 2/92 1992-06-11/ Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Ponadgimnazjalna. Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół Nr 39. 26. Mokotów

Szkoła Ponadgimnazjalna. Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół Nr 39. 26. Mokotów Raport z rekrutacji placówek do udziału w projekcie Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych 1. Lista placówek objętych wsparciem

Bardziej szczegółowo

Uchwała budżetowa Gminy Praszka i jej zmiany w latach i I półroczu 2011 r.

Uchwała budżetowa Gminy Praszka i jej zmiany w latach i I półroczu 2011 r. Uchwała budżetowa Gminy Praszka i jej zmiany w latach 2009-2010 i I półroczu 2011 r. Załącznik nr 1 2009 r. Dochody Przychody Wydatki Rozchody Uchwała/ Zarządzenie 28 982 598 5 026 536 33 464 534 544 600

Bardziej szczegółowo

z podziałem na 46 części zam., ze względu na datę szk., miejscowość i temat wykładów.

z podziałem na 46 części zam., ze względu na datę szk., miejscowość i temat wykładów. 1 z 13 2014-03-19 14:40 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 48632-2014 z dnia 2014-02-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia wykładów na szkoleniach:

Bardziej szczegółowo

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Miękinia

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Miękinia Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Miękinia L.p. Nazwa planu 1 Lutynia działki nr 151/1, 151/2 2 Mrozów - działka nr 314/1 (ul. Zimowa) 3 Łowęcice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 826/LVIII/10 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 października 2010 roku

UCHWAŁA Nr 826/LVIII/10 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 października 2010 roku UCHWAŁA Nr 826/LVIII/10 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 października 2010 roku w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka oraz miejscowych planów

Bardziej szczegółowo

CMENTARZ GRĘBAŁÓW Część lokalizacji z dokładnością tylko do kwatery - strzałki przerywane

CMENTARZ GRĘBAŁÓW Część lokalizacji z dokładnością tylko do kwatery - strzałki przerywane ezry Kuleszyński LXX c wsch. 13 MNTRZ RĘBŁÓW P XV XVI XIX XX XXI IX X XI X XI XIV XV Zofi, Ryszrd Skowrońscy LXXX 3-18 Włdysłw Zorowski LXXX płd. 44 Krzysztof Ochel XI 3-9 Much ugeniusz LXXXIV 1-31 XVI

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja Generalna XVIII Ogólnopolskich Zawodów Sprawnościowo-Obronnych BIESZCZADY 2017

Klasyfikacja Generalna XVIII Ogólnopolskich Zawodów Sprawnościowo-Obronnych BIESZCZADY 2017 Lp Nazwa zespołu Strzelanie z karabinka pneumatycznego Strzelanie z pistoletu Strzelanie z łuku pneumatycznego Marsz na orientację Pierwsza pomoc przedmedyczna Razem 1 MaJoR Siemirowice 33 35 44,5 38 29

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy ZAŁĄCZNIK 1 WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Załącznik 1 zawiera wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta. Zestawienie przestawia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR I WYKAZ OBIEKTÓW O WARTOŚCIACH KULTUROWYCH OBJĘTYCH GMINNĄ EWIDENCJĄ ZABYTKÓW

ZAŁĄCZNIK NR I WYKAZ OBIEKTÓW O WARTOŚCIACH KULTUROWYCH OBJĘTYCH GMINNĄ EWIDENCJĄ ZABYTKÓW ZAŁĄCZNIK NR I WYKAZ OBIEKTÓW O WARTOŚCIACH KULTUROWYCH OBJĘTYCH GMINNĄ EWIDENCJĄ ZABYTKÓW Lp. Nazwa obiektu ulica Adres 1. Dom ul. Boczna 11 2. Budynek koszarowy nr 1 ul. Czwartaków 1 3. Budynek koszarowy

Bardziej szczegółowo

Kraków. 3. Proszę opisać trasę, z hotelu Continental do Wieliczki widzianą z okien autokaru.

Kraków. 3. Proszę opisać trasę, z hotelu Continental do Wieliczki widzianą z okien autokaru. Egzamin dla kandydatów na przewodników miejskich Kraków 25.10.2005 r. część ustna Zestaw I 1. Kraków przedlokacyjny. 2. Proszę oprowadzić wycieczkę po placu Matejki i placu św. Ducha. 3. Proszę opisać

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIII/853/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 maja 2014 r.

Olsztyn, dnia 17 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIII/853/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 czerwca 2014 r. Poz. 2213 UCHWAŁA NR LIII/853/14 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 28 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Olsztyna

Bardziej szczegółowo

INDEKS UTWORÓW NORWIDA Utwory plastyczne wyróżniono skrótem (pl.)

INDEKS UTWORÓW NORWIDA Utwory plastyczne wyróżniono skrótem (pl.) Utwory plastyczne wyróżniono skrótem (pl.) ZESTAWIŁ JAN GOTFRYD Ad leones! 193, 197, 201, 209,, Aktor [fragm.: Cóż bo mózg? rozum co?...] 211 Amen 22, 23, 97 Assunta 162, 166, 170, 174, 182, 193, 195,

Bardziej szczegółowo

PRAWO MIEJSCOWE KADENCJA

PRAWO MIEJSCOWE KADENCJA PRAWO MIEJSCOWE KADENCJA 2010-2014 L.p. Uchwała Nr Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1. Uchwała Nr III/10/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. 2. Uchwała Nr V/40/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. 3. Uchwała Nr V/42/11

Bardziej szczegółowo

Praga Południe. Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 32. 33. Praga Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa nr 120

Praga Południe. Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 32. 33. Praga Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa nr 120 Raport z rekrutacji placówek do udziału w projekcie Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych 1. Lista placówek objętych wsparciem

Bardziej szczegółowo

KADENCJA w sprawie. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

KADENCJA w sprawie. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE STANOWIĄCYCH PRAWO MIEJSCOWE Uchwała Nr 1. Uchwała Nr II/8/2006 15 grudnia 2006r. 2. Uchwała Nr II/9/2006 15 grudnia 2006r. 3. Uchwała Nr III/23/2006 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Wprowadzenie... SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... VII XXI XXXV Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.)... 1 Wstęp do Komentarza do Przepisów

Bardziej szczegółowo

Zbiór aktów prawa miejscowego gmina Małkinia Górna wydanych w latach

Zbiór aktów prawa miejscowego gmina Małkinia Górna wydanych w latach Zbiór aktów prawa miejscowego gmina Małkinia wydanych w latach 2003 2011 2003 rok 41/IX/2003 18 sierpnia 2003 r. 22/5/2003 31 marca 2003 r. 35/VI/2003 28 kwietnia 2003 r. 64/XIII/2003 10 grudnia 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/Z/2018 z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego. w Warszawie w dniu r.

Protokół nr 1/Z/2018 z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego. w Warszawie w dniu r. W posiedzeniu udział wzięli : Protokół nr 1/Z/2018 z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego w Warszawie w dniu 12.01.2018 r. Jan Sołtysiak, Iwona Maciejak, Marta Polaczek-Bigaj, Oskar Szrajer

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2007

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2007 VISTULA & WÓLCZANKA skorygowany QSr 3/2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo