Spis treści. Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny 3. I. Politechnika Wrocławska informacje ogólne...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny 3. I. Politechnika Wrocławska informacje ogólne..."

Transkrypt

1 Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Politechnika Wrocłaska Spis treści I. Politechnika Wrocłaska informacje ogólne... 5 II. Wydział Chemiczny Siedziba Władze Koordynatorzy Wydziałoi Ogólne informacje o Wydziale Struktura Oferta dydaktyczna na rok akademicki 2007/ Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia doktoranckie Warunki przyjęć na studia Warunki przyjęć na studia I stopnia Warunki przyjęć na studia II stopnia Warunki przyjęć na studia III stopnia Zasady oceniania i egzaminoania III. Kierunki kształcenia Biotechnologia Ogólna charakterystyka kierunku Syletka absolenta ukończenia i możliość kontynuacji studió Plany studió Plan studió stacjonarnych I stopnia Plan studió stacjonarnych II stopnia Opisy kursó Chemia Ogólna charakterystyka kierunku Syletka absolenta ukończenia i możliość kontynuacji studió Plan studió Plan studió stacjonarnych I stopnia Plan studió stacjonarnych II stopnia Opisy kursó Inżynieria Chemiczna i Procesoa Ogólna charakterystyka kierunku Syletka absolenta ukończenia i możliość kontynuacji studió Plan studió Plan studió stacjonarnych I stopnia Plan studió stacjonarnych II stopnia Opisy kursó Wydział Chemiczny 3

2 Politechnika Wrocłaska Pakiet informacyjny ECTS 2008/ Technologia Chemiczna Ogólna charakterystyka kierunku Syletka absolenta ukończenia i możliość kontynuacji studió Plan studió Plan studió stacjonarnych I stopnia Plan studió stacjonarnych II stopnia Plan studió niestacjonarnych I stopnia Opisy kursó Inżynieria Materiałoa Ogólna charakterystyka kierunku Syletka absolenta ukończenia i możliość kontynuacji studió Plan studió Plan studió stacjonarnych I stopnia Plan studió stacjonarnych II stopnia Opisy kursó Wydział Chemiczny

3 Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Politechnika Wrocłaska I. Politechnika Wrocłaska informacje ogólne [tekst stały dla szystkich Wydziałó zostanie dołączony później] Wydział Chemiczny 5

4 Politechnika Wrocłaska Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 II. Wydział Chemiczny 1. Siedziba ul. Norida 4/6, Wrocła, bud. C-6, pok. 56, pok. 131 tel tel Władze Dziekan: prof. dr hab. Andrzej MATYNIA Prodziekani: prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk (ds. Ogólnych) prof. dr hab. inż. Piotr Drożdżeski (ds. Dydaktyki) prof. dr hab. inż. Andrzej Ożyhar (ds. Nauki) prof. dr hab. inż. Jadiga Sołoducho (ds. Studenckich) Kieronik dziekanatu: Zofia Socha, 3. Koordynatorzy Wydziałoi ds. Procesu Bolońskiego: prof. dr hab. Jacek Skarżeski, ds. ECTS: dr hab. inż. Bogdan Szczygieł, prof, ds. programu Socrates-Erasmus: prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk, 4. Ogólne informacje o Wydziale Wydział Chemiczny Politechniki Wrocłaskiej postał z chilą poołania uczelni, na mocy dekretu z dnia 24 sierpnia 1945 roku, głónie dzięki zaangażoaniu praconikó naukoych Politechniki Loskiej i Uniersytetu Jana Kazimierza e Loie, którzy zagospodaroali zniszczone budynki niemieckiej Wyższej Szkoły Technicznej. Tradycje chemicznej szkoły loskiej są do dziś kontynuoane. Przejaia się to proadzonych zajęciach dydaktycznych ściśle ziązanych z realizoanymi pracami naukoymi oraz e spółpracy z przemysłem chemicznym. W rankingach polskich uczelni Wydział Chemiczny znajduje się na jednym z czołoych miejsc. Począszy od 1994 r., Wydział Chemiczny poddaje się kategoryzacji proadzonej przez Radę Nauki MNiSW (daniej KBN). Wydział ma przyznaną kategorię pierszą. Struktura Wydziału, obejmująca trzynaście Zakładó i da Instytuty, śiadczy o niezykłej różnorodności proadzonych badań podstaoych i stosoanych zakresie chemii nieorganicznej i organicznej, biochemii, mikrobiologii, chemii fizycznej i teoretycznej, informatyki chemicznej oraz technologii i inżynierii 6 Wydział Chemiczny

5 Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Politechnika Wrocłaska chemicznej. Nauczanie odbya się na pięciu kierunkach studió: Biotechnologii, Chemii, Inżynierii Chemicznej i Procesoej, Inżynierii Materiałoej i Technologii Chemicznej. Od roku akademickiego 2006/2007 studia na szystkich kierunkach są proadzone jako studia pierszego stopnia (inżynierskie), studia drugiego stopnia (magisterskie), tym także języku angielskim oraz studia trzeciego stopnia (doktoranckie). Studenci Wydziału Chemicznego mają sobodę yboru specjalności, kierunkó dyplomoania, przedmiotó i nauczycieli akademickich. Taki sposób studioania ymaga dyscypliny od studenta-musi on ypełnić minima semestralne (uzyskać odpoiednią liczbę punktó kredytoych) oraz zaliczyć czasie studió szystkie kursy oboiązkoe, ydziałoe, kierunkoe i specjalnościoe. Absolenci Wydziału Chemicznego mają dobre przygotoanie do pracy zakładach ielkiego przemysłu chemicznego, średnich i małych zakładach, a także laboratoriach badaczych, szkolnictie, instytutach monitorujących stan środoiska naturalnego, oraz administracji państoej i samorządoej. 5. Struktura Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej, I-30 Instytut Technologii Nieorganicznej i Naozó Mineralnych, I-26 Zakład Biochemii, Z-1 Zakład Chemii Analitycznej, Z-2 Zakład Chemii Bioorganicznej, Z-3 Zakład Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej, Z-4 Zakład Organicznej, Z-5 Zakład Chemii i Technologii Polimeró, Z-6 Zakład Inżynierii Chemicznej, Z-7 Zakład Inżynierii i Technologii Polimeró, Z-8 Zakład Materiałó Polimeroych i Węgloych, Z-9 Zakład Metalurgii Chemicznej, Z-10 Zakład Procesó Chemicznych i Biochemicznych, Z-11 Zakład Technologii Organicznej, Z-12 Zakład Chemii Medycznej i Mikrobiologii, Z Oferta dydaktyczna na rok akademicki 2008/ Studia stacjonarne STUDIA I STOPNIA Kierunek Specjalność Czas trania sem. Uzyskany tytuł Biotechnologia 7 inżynier Wydział Chemiczny 7

6 Politechnika Wrocłaska Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Chemia 7 inżynier Inżynieria Chemiczna i Procesoa 7 inżynier Technologia Chemiczna 7 inżynier Inżynieria Materiałoa 7 inżynier STUDIA II STOPNIA dla kandydató z tytułem zaodoym inżyniera (nabór lutym) Kierunek Specjalność Czas trania sem. Uzyskany tytuł Biotechnologia farmaceutyczna Biotechnologia molekularna i biokataliza Biotechnologia środoiska Biotechnologia Chemia Procesy biotechnologiczne Molecular Nano-Biophotonics for Telecommunications and Biotechnologies- Monabitphot Bioinformatics Analiza środoiskoa i żyności Chemia metali biologii i środoisku Chemia ziązkó organicznych i polimeró Medicinal Chemistry 3 magister 3 magister Inżynieria Chemiczna i Procesoa Inżynieria chemiczna 3 magister Technologia Chemiczna Inżynieria Materiałoa Procesy i produkty chemiczne Zarządzanie procesem technologicznym i jakością produkcji Inżynieria i technologia polimeró Metalurgia i korozja metali Advanced materials 3 magister 3 magister STUDIA II STOPNIA dla kandydató bez tytułu zaodoego inżyniera (nabór pażdzierniku) Kierunek Specjalność Czas trania sem. Uzyskany tytuł 8 Wydział Chemiczny

7 Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Politechnika Wrocłaska Biotechnologia farmaceutyczna Biotechnologia molekularna i biokataliza Biotechnologia środoiska Biotechnologia Chemia Procesy biotechnologiczne Molecular Nano-Biophotonics for Telecommunications and Biotechnologies- Monabitphot Bioinformatics Analiza środoiskoa i żyności Chemia metali biologii i środoisku Chemia ziązkó organicznych i polimeró Medicinal Chemistry 4 magister 4 magister Inżynieria Chemiczna i Procesoa Inżynieria chemiczna 4 magister Procesy i produkty chemiczne 4 Technologia Chemiczna Zarządzanie procesem technologicznym i magister jakością produkcji Inżynieria Materiałoa Inżynieria i technologia polimeró Metalurgia i korozja metali 4 magister Advanced materials 6.2. Studia niestacjonarne STUDIA I STOPNIA Kierunek Specjalność Czas trania sem. Uzyskany tytuł Technologia Chemiczna 7 inżynier 6.3. Studia doktoranckie Studia doktoranckie, stacjonarne Studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) proadzone są następujących dyscyplinach: Biotechnologia Chemia Wydział Chemiczny 9

8 Politechnika Wrocłaska Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Inżynieria chemiczna Technologia chemiczna Studia doktoranckie, niestacjonarne Studia niestacjonarne III stopnia (doktoranckie) proadzone są następujących dyscyplinach: Technologia chemiczna 7. Warunki przyjęć na studia 7.1. Warunki przyjęć na studia I stopnia Studia I stopnia są proadzone e Wrocłaiu. Podstaą przyjęcia kandydató na studia stacjonarne I stopnia jest konkurs ynikó egzaminu maturalnego z ybranych przedmiotó: dla kierunkó: Biotechnologia, Chemia, Inżynieria chemiczna i procesoa, Technologia chemiczna i Inżynieria materiałoa: J. polski, J. obcy, Matematyka, Fizyka lub Chemia (do yboru) Kandydat na studia może ubiegać się o przyjęcie na ięcej niż jeden kierunek studió na różnych ydziałach, podając preferencje dotyczące ydziałó i kierunkó, stopnia i systemu studió oraz miejsca studioania. Kandydat może złożyć podanie o przyjęcie na Politechnikę Wrocłaską bez podania kierunku studió. Zgodnie z zapisami ustay Prao o szkolnictie yższym, art. 8, ust. 2, z dnia 27 lipca 2005 r. przyjęcie studenta na określony kierunek studió następuje nie później niż po upłyie pierszego roku akademickiego. Upranienia laureató i finalistó olimpiad przedmiotoych, odstępsta od arunkó i trybu rekrutacji dotyczące kandydató z Maturą Międzynarodoą (IB), maturą uzyskaną poza granicami Polski, dyplomem ukończenia studió poza granicami Polski oraz kandydató cudzoziemcó zostały określone odrębnych dokumentach Warunki przyjęć na studia II stopnia Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studió I stopnia z tytułem zaodoym inżyniera przyjmoani są na studia II stopnia 3. semestralne rozpoczynane marcu. Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studió I stopnia bez tytułu zaodoego inżyniera przyjmoanii są na studia II stopnia 4. semestralne rozpoczynane pażdzierniku. 10 Wydział Chemiczny

9 Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Politechnika Wrocłaska 7.3. Warunki przyjęć na studia III stopnia, stacjonarne i niestacjonarne Ukończone studia II stopnia. Rozmoa kalifikacyjna 8. Zasady oceniania i egzaminoania Zaliczenia Każdy kurs oraz każda grupa kursó kończy się zaliczeniem na ocenę (ocena z lub egzaminu). W przypadku, gdy program nauczania przeiduje zaliczenie kursu lub kursó na podstaie oceny z egzaminu, ocena ta stanoi jednocześnie zaliczenie danego kursu lub kursu końcoego grupie kursó i jest pisyana do indeksu jednokrotnie jako ynik egzaminu. Zaliczenie kursu lub kursó może odbyć się języku polskim lub obcym, może ponadto odbyć się trybie zdalnym, o ile miejscu zostaną zagarantoane arunki do jego przeproadzenia, tym eryfikacji tożsamości studentó. Dokonując kursu końcoego danej kursó, należy uzględnić yniki kontroli iedzy lub umiejętności studenta dotyczące pozostałych kursó tej. Oceny stosoane Politechnice Wrocłaskiej Opis ocen stosoanych Politechnice Wrocłaskiej 5,5 celujący 5,0 bardzo dobry 4,5 dobry plus 4,0 dobry 3,5 dostateczny plus 3,0 dostateczny 2,0 niedostateczny Student otrzymuje zaliczenie na podstaie ynikó: kolokió, spradzianó, prac kontrolnych, projektó i innych osiągnięć nauce czasie semestru, a także na podstaie obecności. W losoych przypadkach proadzący poinien umożliić studentoi zaliczenie terminie innym niż ustalony (rónież sesji egzaminacyjnej). Podczas pierszych zajęć semestrze proadzący kurs określa i podaje do iadomości studentó szczegółoe arunki oraz terminy kursu lub kursó, której elementem jest dany kurs. Zasady te mogą być rónież podane opisie kursu/ kursó dla kursó odbyanych zaróno trybie tradycyjnym, jak i zdalnym. Student pisany na semestr, jak rónież student studiujący bez pisu na semestr, jest zoboiązany do Wydział Chemiczny 11

10 Politechnika Wrocłaska Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 szystkich kursó i grup kursó do dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej tego semestru, a kursó realizoanych letniej przerie semestralnej yznaczonym przez dziekana terminie. Proadzący kurs, porozumieniu ze studentami i za zgodą dziekana, może ustalić dodatkoy termin przeproadzonego semestrze kursu okresie do końca sesji egzaminacyjnej tego semestru. Kurs zaliczony tym okresie uaża się za zaliczony terminie. Warunkiem koniecznym kursu praca dyplomoa ostatnim semestrze studió jest ykonanie pozytynie ocenionej przez opiekuna pracy dyplomoej. Kursy oraz kursó niezaliczone terminie muszą być przez studentó potórzone. Niezaliczony kurs może być zastąpiony tym samym kursem, realizoanym innym trybie (tradycyjnym lub zdalnym). Niezaliczony kurs ybieralny może być zastąpiony innym, realizoanym trybie potórzenia, stosonie do ymagań programu nauczania i za zgodą dziekana. W uzasadnionych przypadkach, za cześniejszą akceptacją proadzącego kurs, student może uzyskać zgodę dziekana na realizację kursu lub kursó uzgodniony sposób (np. bez odbyania zajęć). Student niepełnosprany ma prao do zaliczania zajęć trybie indyidualnym, na zasadach innych niż zaarte opisie kursu i określone przez proadzącego kurs. Zakres indyidualizacji zaliczania kursó określa dziekan. 12 Egzaminy Egzamin jest formą kontroli iedzy studenta i może obejmoać materiał kilku kursó należących do kursó. Egzaminy mogą odbyać się języku polskim lub obcym. Egzamin może odbyać się trybie zdalnym, o ile miejscu egzaminoania zostaną zagarantoane arunki do przeproadzenia egzaminu tym trybie, tym arunki eryfikacji tożsamości studentó. W przypadku kursó zaliczanych na podstaie oceny z egzaminu, ocena ta jest ustalana przez egzaminatora po uzględnieniu ynikó kontroli iedzy lub umiejętności studenta dotyczącej pozostałych kursó tej. Egzaminy odbyają się czasie sesji egzaminacyjnej. Student może, porozumieniu z egzaminatorem i za zgodą dziekana, przystąpić do egzaminu terminie cześniejszym niż zaplanoany. Wynik egzaminu, odbytego nie później niż sesji egzaminacyjnej, pisuje się z datą nie późniejszą niż ostatni dzień sesji. W uzasadnionych przypadkach losoych, za cześniejszą akceptacją egzaminatora, dziekan może zezolić studentoi na złożenie egzaminu po terminie albo yrazić zgodę na anuloanie przyjętego do realizacji danym semestrze kursu, po którym następuje egzamin. Do końca czartego tygodnia zajęć danego semestru egzaminator ustala formę egzaminu oraz arunki jego zdania i proponuje terminy egzaminó. Harmonogram sesji egzaminacyjnej ustala dziekan. Student ma prao do co najmniej dukrotnego zdaania egzaminu czasie sesji egzaminacyjnej. W przypadku nieobecności na egzaminie, student zachouje to prao jedynie po przyjęciu uspraiedliienia. W losoych przypadkach proadzący poinien zapenić studentoi zdaanie egzaminu terminie innym niż ustalony (także przed terminem sesji egzaminacyjnej). Uspraiedliieniem nieobecności na egzaminie może być yłącznie choroba lub istotne zdarzenie loso- Wydział Chemiczny

11 Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Politechnika Wrocłaska e. Uspraiedliienie przyjmuje egzaminator, a spray sporne rozstrzyga dziekan. W uzasadnionych przypadkach, na niosek studenta, dziekan może zarządzić egzamin komisyjny. Wydział Chemiczny 13

12 Politechnika Wrocłaska Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 III. Kierunki kształcenia 1. Biotechnologia 1.1. Ogólna charakterystyka kierunku Biotechnologia jest przyszłościoym kierunkiem, iąże się to z dynamicznym rozojem tej dziedziny nauki. Celem kształcenia na kierunku biotechnologia jest zdobycie gruntonej iedzy biochemicznej i biologicznej oraz edukacja studentó zakresie fizyki, chemii, informatyki i technologii. Absolent kierunku biotechnologia jest dobrze przygotoany do podjęcia pracy nooczesnych laboratoriach biologicznych, medycznych, biochemicznych, ziązanych z ochroną środoiska oraz laboratoriach badaczych, kontrolnych i diagnostycznych. Kierunek Biotechnologia Politechnice Wrocłaskiej kształci zakresie inżynierii bioprocesoej, ochrony środoiska, biokatalizy, chemii i biochemii ekologicznej oraz projektoania noych lekó Syletka absolenta Absolent jest przygotoany do spranego poruszania się na styku technologii i spółczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz podejmoania zadań o charakterze interdyscyplinarnym. Ponadto jest przygotoany do pracy do: 1) pracy przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrenych, 2 )pracy laboratoriach badaczych, kontrolnych i diagnostycznych, 3) ykonyania podstaoej analityki i podstaoych prac badaczych z użyciem materiału biologicznego, 4) proadzenia procesó biotechnologicznych oraz 5 ) samodzielnego rozijania łasnych umiejętności zaodoych. Absolent zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językoego Rady Europy oraz umie posługiać się specjalistycznym językiem z zakresu biotechnologii. Jest przygotoany do podjęcia studió drugiego stopnia ukończenia i możliość kontynuacji studió Studia I stopnia zakończenia-projekt inżynierski i egzamin dyplomoy. Możliość kontynuoania studió-studia II stopnia, 3 semestralne Studia II stopnia zakończenia-praca magisterska i egzamin dyplomoy. Możliość kontynuoania studió-studia III stopnia 1.4. Plany studió 14 Wydział Chemiczny

13 Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Politechnika Wrocłaska Plan studió stacjonarnych I stopnia BIOTECHOLOGIA, ROK I, SEMESTR 1 Kursy oboiązkoe: studia I stopnia, stacjonarne kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 MAP MAP001036c 3 MAP MAP001038c Analiza matematyczna I Analiza matematyczna I Algebra z geometrią analityczną Algebra z geometrią analityczną E Zo Zo Zo 5 FZC Fizyka I E 6 FZC011001c Fizyka I 7 CHC TIC011001l 9 BTC BTC011001c Chemia ogólna E Technologie informacyjne Ogólnotechniczne podstay biotechnologii z grafiką inżynierską Ogólnotechniczne podstay biotechnologii z grafiką inżynierską Zo 11 BLC Biologia I Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Wydział Chemiczny 15

14 Politechnika Wrocłaska Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 BIOTECHOLOGIA, ROK I, SEMESTR 2 Kursy oboiązkoe: studia I stopnia, stacjonarne kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 MAP MAP002024c Analiza matematyczna II Analiza matematyczna II E 3 FZC Fizyka II E 4 FZC012001c Fizyka II Zo 5 FZP001018l 6 CHC CHC012001l Laboratorium podsta fizyki Podstay chemii nieorganicznej Podstay chemii nieorganicznej E 8 BTC Genetyka Zo 9 OSC OSC012001s Ochrona środoiska Ochrona środoiska Zo Zo 11 BLC Biologia II E 12 BLC012001l Biologia II RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin 16 Wydział Chemiczny

15 Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Politechnika Wrocłaska BIOTECHOLOGIA, ROK II, SEMESTR 3 Kursy oboiązkoe: studia I stopnia, stacjonarne kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 CHC CHC013001c 3 CHC CHC013002l 5 ICC ICC013002c 7 CHC013003l Podstay chemii fizycznej Podstay chemii fizycznej Podstay chemii organicznej Podstay chemii organicznej Podstay inżynierii chemicznej Inżynieria chemiczna Chemia organiczna E Zo E E 8 BTC Biochemia I Zo 9 BTC013001c Biochemia I Zo 10 Język obcy Zo 11 Przedmiot humanistyczny 12 Zajęcia sportoe Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Wydział Chemiczny 17

16 Politechnika Wrocłaska Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 BIOTECHOLOGIA, ROK II, SEMESTR 4 Kursy oboiązkoe: studia I stopnia, stacjonarne kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s zaliczeni a (Zo lub E) 1 CHC CHC014001l 3 TCC Podstay chemii analitycznej Podstay chemii analitycznej Podstay technologii chemicznej E Zo 4 CHC014002l Chemia fizyczna Zo 5 ICC Inżynieria chemiczna 6 BTC014001c Biochemia II E 7 BTC014001c Biochemia II 8 BLC Mikrobiologia E 9 BLC014001l Mikrobiologia Zo 10 Język obcy E 11 Przedmiot humanistyczny 12 Zajęcia sportoe Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin 18 Wydział Chemiczny

17 Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Politechnika Wrocłaska BIOTECHOLOGIA, ROK III, SEMESTR 5 Kursy oboiązkoe: studia I stopnia, stacjonarne kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 BLC BLC015001l 3 BLC BLC015002s 5 BTC Mikrobiologia przemysłoa Mikrobiologia przemysłoa Biologia molekularna Biologia molekularna Inżynieria bioprocesoa Zo E Zo 6 BTC Biotechnologia E 7 BTC015003l Biochemia Zo 8 FZP Biofizyka Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Kursy ybieralne: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s CHC CHC MAP Zielona chemia Chemia środoiska Statystyka stosoana RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Wydział Chemiczny 19

18 Politechnika Wrocłaska Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 BIOTECHNOLOGIA, ROK III, SEMESTR 6 Kursy oboiązkoe: studia I stopnia, stacjonarne kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 BTC016001p 2 BTC BTC016002l 4 BTC BTC BTC BTC BTC016006l Projekt inżynierski I Metody biotechnologiczne ochronie środoiska Metody biotechnologiczne ochronie środoiska Separacje i oczyszczanie bioproduktó Inżynieria genetyczna Biotransformacje mikrobiologiczne Inżynieria bioreaktoró Inżynieria bioreaktoró Zo Zo E E Zo 9 BTC016007l Enzymologia Zo 10 Zarządzanie RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin 20 Wydział Chemiczny

19 Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Politechnika Wrocłaska Kursy ybieralne: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 BTC MDM Tendencje rozoju biotechnologii Biomateriały RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin BIOTECHNOLOGIA, ROK IV, SEMESTR 7 Kursy oboiązkoe: studia I stopnia, stacjonarne kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p S 1 BTC017001p Projekt inżynierski II 2 BTC Kultury tkankoe Zo 3 BTC017002s Kultury tkankoe Zo 4 BTC017003l 5 BTC017004l 6 BTC017005l 7 BTC017006s Podstay bioinformatyki Separacje i oczyszczanie bioproduktó Inżynieria genetyczna Seminarium dyplomoe + proj. inż + przyg. do egz Zo Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Wydział Chemiczny 21

20 Politechnika Wrocłaska Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Kursy ybieralne: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 BTC TCC Przemysłoe aspekty biotechnologii Zarządzanie jakością RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Plan studió stacjonarnych II stopnia BIOTECHNOLOGIA, sp.: MOLECULAR NANO-BIOPHOTONICS FOR TELECOMMUNICATIONS AND BIOTECHNOLOGIES ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy oboiązkoe: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 CHC CHC024027c 3 FZC FZC024005c Light-matter interactions in molecular media Light-matter interactions in molecular media Molecular Nanophotonics Molecular Nanophotonics E Zo E Zo 5 JZL Language Courses Zo 6 7 Fundamentals in Science 1 Fundamentals in Science E E RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin 22 Wydział Chemiczny

21 Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Politechnika Wrocłaska Grupy kursó oboiązkoych: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 BLC CHC FZC MAP Fundamentals in Biology Fundamentals in Chemistry Fundamentals in Physics Fundamentals in Mathematics E E E E RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Kursy ybieralne: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 Electives Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Wydział Chemiczny 23

22 Politechnika Wrocłaska Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 BIOTECHNOLOGIA, sp.: MOLECULAR NANO-BIOPHOTONICS FOR TELECOMMUNICATIONS AND BIOTECHNOLOGIES ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy oboiązkoe: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 FZC FZC024006l Liquid crystals in photonics Liquid crystals in photonics E Zo 3 FTP Nanoscale physics 1,5 22, E 4 FTP002090l Nanoscale physics 0,5 7, Zo 5 FZC FZC024007s 7 FZC024007l 8 CHC CHC024028s 10 BTC BTC024007s Molecular electronic materials Molecular electronic materials Molecular electronic materials Methodology of experimental ork Methodology of experimental ork Ecological and ethical aspects of biotechnology Ecological and ethical aspects of biotechnology Zo 0,5 7, Zo 0,5 7, Zo Zo Zo E Zo RAZEM 6, , ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Kursy ybieralne: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 Electives Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin 24 Wydział Chemiczny

23 Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Politechnika Wrocłaska BIOTECHNOLOGIA, sp.: MOLECULAR NANO-BIOPHOTONICS FOR TELECOMMUNICATIONS AND BIOTECHNOLOGIES ROK II, SEMESTR 4 studia II stopnia, stacjonarne Kursy oboiązkoe: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 BTC BTC024008s 3 BTC BTC024001ll 5 BTC024010s La and protection of intelectual properties in biotechnology La and protection of intelectual properties in biotechnology Economical perspetives of nanoand biotechnology Graduate laboratory I Graduate seminar and thesis preparation E Zo E Zo Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Wydział Chemiczny 25

24 Politechnika Wrocłaska Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 BIOTECHNOLOGIA, sp.: BIONFORMATICS ROK I, SEMESTR 1 Kursy oboiązkoe: studia II stopnia, stacjonarne kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 MSN MSN001820p Mechanical engineering Mechanical engineering Zo 3 IMC Material science Zo 4 TCC Safety engineering Zo 5 TCC024002l Safety engineering Zo 6 ETP ETP002090l 8 TCC TCC TCC TCC024004l 12 ETP ETP002091l 14 GFC024002l 15 ICC Metrology and automatic control Metrology and automatic control Chemical technology-ra materials and carriers of energy Chemical technology-ra materials and carriers of energy The basic unit processes in chemical technology The basic unit processes in chemical technology Electrical and electronic engineering Electrical and electronic engineering Technical draings-drafting The principles of chemical engineering Zo Zo E Zo E Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin 26 Wydział Chemiczny

25 Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Politechnika Wrocłaska Kursy ybieralne: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 Electives Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin BIOTECHNOLOGIA, sp.: BIONFORMATICS ROK I, SEMESTR 2 Kursy oboiązkoe: studia II stopnia, stacjonarne kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 BTC ICC ICC024003c 4 INC024002l 5 CHC CHC024002l Design of biotechnological processes Statistical thermodynamics Statistical thermodynamics Netorks and orkstations ith UNIX system Computational chemistry Computational chemistry Zo E E 7 BTC Bioinformatics E 8 BTC024003l Bioinformatics 9 CHC024000l Research laboratory Zo 10 JZL Foreign language Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Wydział Chemiczny 27

26 Politechnika Wrocłaska Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Kursy ybieralne: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 Electives Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin 28 Wydział Chemiczny

27 Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Politechnika Wrocłaska BIOTECHNOLOGIA, sp.: BIONFORMATICS ROK II, SEMESTR 3 Kursy oboiązkoe: studia II stopnia, stacjonarne kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 CHC CHC024003l 3 BTC BTC024004s 5 CHC Molecular spectroskopy Molecular spectroskopy Bionanotechnology Bionanotechnology E Zo E Zo Drug analysis Zo 6 CHC024004l Drug analysis 7 INC024003l 8 9 CHC CHC CHC024006l 11 INC024004l 12 CHC024000l Advanced programming and numerical methods Principles of drug design Molecular modeling Molecular modeling Retrieval of scientific information Research laboratory Zo E Zo 13 BTC024005s Graduate seminar Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Wydział Chemiczny 29

28 Politechnika Wrocłaska Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Kursy ybieralne: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 Electives Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin BIOTECHNOLOGIA, sp.: BIONFORMATICS ROK II, SEMESTR 4 Kursy oboiązkoe: studia II stopnia, stacjonarne kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 FLC CHC CHC BTC l 5 BTC024006s Intellectual property rights and ethical questions in biotechnology Selforganization in chemistry Principles of medicinal chemistry Graduate laboratory Graduation seminar and thesis preparation Zo Zo E Zo Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Kursy ybieralne: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 Electives RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin 30 Wydział Chemiczny

29 Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Politechnika Wrocłaska BIOTECHNOLOGIA, sp.: : BIOTECHNOLOGIA FARMACEUTYCZNA ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy oboiązkoe: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 BTC016001p 2 BTC BTC017004l 4 BTC BTC016006l 6 BTC ICC013002c 8 ICC013004l 9 ICC BTC BTC011001c Projekt inżynierski I Separacje i oczyszczanie bioproduktó Separacje i oczyszczanie bioproduktó Inżynieria bioreaktoró Inżynieria bioreaktoró Inżynieria bioprocesoa Inżynieria chemiczna Inżynieria chemiczna Podstay inżynierii chemicznej Ogólnotechniczne podstay biotechnologii z grafiką inżynierską Ogólnotechniczne podstay biotechnologii z grafiką inżynierską Zo Zo E Zo E E Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Wydział Chemiczny 31

30 Politechnika Wrocłaska Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Kursy ybieralne: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 Kursy ybieralne Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin BIOTECHNOLOGIA, sp.: : BIOTECHNOLOGIA FARMACEUTYCZNA ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy oboiązkoe: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 2 CHC CHC CHC023002l Podstay syntezy organicznej Naturalne produkty medyczne Naturalne produkty medyczne E E 4 BTC023001l Bioinformatyka 5 BTC023002l 6 FLC CHC020001l Informacja naukoa i techniczna biotechnologii Metodologia pracy dośiadczalnej Laboratorium badacze Zo Zo 8 JZL Język obcy Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin 32 Wydział Chemiczny

31 Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Politechnika Wrocłaska Kursy ybieralne: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 Kursy ybieralne Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Wydział Chemiczny 33

32 Politechnika Wrocłaska Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 BIOTECHNOLOGIA, sp.: : BIOTECHNOLOGIA FARMACEUTYCZNA ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy oboiązkoe: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 BTC BTC023003s 3 BTC023003l Modeloanie biomolekuł Modeloanie biomolekuł Modeloanie biomolekuł Zo Zo 4 BLC Immunologia Zo 5 BLC023001s Immunologia Zo 6 CHC BTC CHC023004l 9 CHC OSC CHC020001l 12 CHC020001l 13 BTC023005s Podstay chemii medycznej Biotechnologia farmaceutyczna Wieloetapoe syntezy organiczne Podstay projektoania lekó Poiązania ekosystemach Laboratorium badacze Laboratorium badacze Seminarium dyplomoe E E Zo E Zo Zo Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin 34 Wydział Chemiczny

33 Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Politechnika Wrocłaska BIOTECHNOLOGIA, sp.: : BIOTECHNOLOGIA FARMACEUTYCZNA ROK II, SEMESTR 4 studia II stopnia, stacjonarne Kursy oboiązkoe: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 CHC023006l 2 BTC BTB023006p 4 FLH PRC BTC020003l 7 BTC023007s Chemia ekologiczna Optymalizacja procesó biotechnologicznych Optymalizacja procesó biotechnologicznych Etyczne aspekty biotechnologii Systemy zarządzania i ochrona łasności intelektualnej Laboratorium dyplomoe Sem. dyplomoe + praca magisterska + przyg. do egz. dypl Zo Zo Zo E Zo Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Wydział Chemiczny 35

34 Politechnika Wrocłaska Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 BIOTECHNOLOGIA, sp.: BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA I BIOKATALIZA ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy oboiązkoe: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 BTC016001p 2 BTC BTC017004l 4 BTC BTC016006l 6 BTC ICC013002c 8 ICC013004l 9 ICC BTC BTC011001c Projekt inżynierski I Separacje i oczyszczanie bioproduktó Separacje i oczyszczanie bioproduktó Inżynieria bioreaktoró Inżynieria bioreaktoró Inżynieria bioprocesoa Inżynieria chemiczna Inżynieria chemiczna Podstay inżynierii chemicznej Ogólnotechniczne podstay biotechnologii z grafiką inżynierską Ogólnotechniczne podstay biotechnologii z grafiką inżynierską Zo Zo E Zo E E Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin 36 Wydział Chemiczny

35 Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Politechnika Wrocłaska Kursy ybieralne: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 Kursy ybieralne Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin BIOTECHNOLOGIA, sp.: BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA I BIOKATALIZA ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy oboiązkoe: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 BTC023008l 2 BTC023009p 3 BTC BTC023010l 5 CHC CHC023007l 7 FLC CHC020001l Matematyczne modeloanie procesó biotechnologicznych Projektoanie procesó biotechnologicznych Technologia enzymó Technologia enzymó Chemia produktó naturalnych Chemia produktó naturalnych Metodologia pracy dośiadczalnej Laboratorium badacze Zo Zo E E Zo Zo Zo 9 JZL Język obcy Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Wydział Chemiczny 37

36 Politechnika Wrocłaska Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Kursy ybieralne: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 Kursy ybieralne Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin BIOTECHNOLOGIA, sp.: BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA I BIOKATALIZA ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy oboiązkoe: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 CHC CHC023008s 3 BTC BTC023011p 5 OSC CHC020001l 7 CHC020001l 8 BTC023012s Chemia bioorganiczna Chemia bioorganiczna Projektoanie ziązkó biologicznie czynnych Projektoanie ziązkó biologicznie czynnych Poiązania ekosystemach Laboratorium badacze Laboratorium badacze Seminarium dyplomoe E Zo E Zo E Zo Zo Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin 38 Wydział Chemiczny

37 Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Politechnika Wrocłaska Kursy ybieralne: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 Kursy ybieralne Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin BIOTECHNOLOGIA, sp.: BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA I BIOKATALIZA ROK II, SEMESTR 4 studia II stopnia, stacjonarne Kursy oboiązkoe: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 BTC BTC023006p 3 FLH PRC BTC02003l 6 BTC023013s Optymalizacja procesó biotechnologicznych Optymalizacja procesó biotechnologicznych Etyczne aspekty biotechnologii Systemy zarządzania i ochrona łasności intelektualnej Laboratorium dyplomoe Sem. dyplomoe + praca magisterska + przyg. do egz. dypl Zo Zo E Zo Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Wydział Chemiczny 39

38 Politechnika Wrocłaska Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Kursy ybieralne: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 Kursy ybieralne Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin 40 Wydział Chemiczny

39 Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Politechnika Wrocłaska BIOTECHNOLOGIA, sp.: BIOTECHNOLOGIA ŚRODOWISKA ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy oboiązkoe: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 BTC016001p 2 BTC BTC017004l 4 BTC BTC016006l 6 BTC ICC013002c 8 ICC013004l 9 ICC BTC BTC011001c Projekt inżynierski I Separacje i oczyszczanie bioproduktó Separacje i oczyszczanie bioproduktó Inżynieria bioreaktoró Inżynieria bioreaktoró Inżynieria bioprocesoa Inżynieria chemiczna Inżynieria chemiczna Podstay inżynierii chemicznej Ogólnotechniczne podstay biotechnologii z grafiką inżynierską Ogólnotechniczne podstay biotechnologii z grafiką inżynierską Zo Zo E Zo E E Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Wydział Chemiczny 41

40 Politechnika Wrocłaska Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Kursy ybieralne: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 Kursy ybieralne Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin BIOTECHNOLOGIA, sp.: BIOTECHNOLOGIA ŚRODOWISKA ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy oboiązkoe: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 BTC BTC023014l 3 BTC023015s 4 CHC CHC023007l 6 FLC CHC020001l Nanobiotechnologia Nanobiotechnologia Metody badań strukturalnych biotechnologii Chemia produktó naturalnych Chemia produktó naturalnych Metodologia pracy dośiadczalnej Laboratorium badacze E E Zo Zo Zo 8 JZL Język obcy Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin 42 Wydział Chemiczny

41 Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Politechnika Wrocłaska Kursy ybieralne: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 Kursy ybieralne Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin BIOTECHNOLOGIA, sp.: BIOTECHNOLOGIA ŚRODOWISKA ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy oboiązkoe: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 OSC Ekotoksykologia E 2 OSC023002l Ekotoksykologia Zo 3 BLC BLC023002l 5 OSC OSC023001l 7 CHC020001l 8 CHC020001l 9 BTC023016s Biochemia i mikrobiologia środoiska Biochemia i mikrobiologia środoiska Poiązania ekosystemach Poiązania ekosystemach Laboratorium badacze Laboratorium badacze Seminarium dyplomoe E Zo E Zo Zo Zo Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Wydział Chemiczny 43

42 Politechnika Wrocłaska Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Kursy ybieralne: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 Kursy ybieralne Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin BIOTECHNOLOGIA, sp.: BIOTECHNOLOGIA ŚRODOWISKA ROK II, SEMESTR 4 studia II stopnia, stacjonarne Kursy oboiązkoe: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 CHC023006l 2 BTC BTC023006p 4 FLH PRC BTC020003l 7 BTC023017s Chemia ekologiczna Optymalizacja procesó biotechnologicznych Optymalizacja procesó biotechnologicznych Etyczne aspekty biotechnologii Systemy zarządzania i ochrona łasności intelektualnej Laboratorium dyplomoe Sem. dyplomoe +praca magisterska +przyg. do egz. dypl Zo Zo Zo E Zo Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin 44 Wydział Chemiczny

43 Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Politechnika Wrocłaska BIOTECHNOLOGIA, sp.: PROCESY BIOTECHNOLOGICZNE ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy oboiązkoe: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 BTC016001p 2 BTC BTC017004l 4 BTC BTC016006l 6 BTC ICC013002c 8 ICC013004l 9 ICC BTC BTC011001c Projekt inżynierski I Separacje i oczyszczanie bioproduktó Separacje i oczyszczanie bioproduktó Inżynieria bioreaktoró Inżynieria bioreaktoró Inżynieria bioprocesoa Inżynieria chemiczna Inżynieria chemiczna Podstay inżynierii chemicznej Ogólnotechniczne podstay biotechnologii z grafiką inżynierską Ogólnotechniczne podstay biotechnologii z grafiką inżynierską Zo Zo E Zo E E Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Wydział Chemiczny 45

44 Politechnika Wrocłaska Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Kursy ybieralne: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 Kursy ybieralne Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin BIOTECHNOLOGIA, sp.: PROCESY BIOTECHNOLOGICZNE ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy oboiązkoe: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 CHC CHC023007l 3 BTC BTC023018l 5 BTC BTC BTC023020s 8 FLC CHC020001l Chemia produktó naturalnych Chemia produktó naturalnych Przemysłoe procesy enzymatyczne Przemysłoe procesy enzymatyczne Biohydrometalurgia Procesy biotechnologiczne czyste ekologicznie Procesy biotechnologiczne czyste ekologicznie Metodologia pracy dośiadczalnej Laboratorium badacze Zo Zo E Zo E Zo Zo Zo 10 JZL Język obcy Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin 46 Wydział Chemiczny

45 Pakiet informacyjny ECTS 2008/2009 Politechnika Wrocłaska Kursy ybieralne: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 Kursy ybieralne Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin BIOTECHNOLOGIA, sp.: PROCESY BIOTECHNOLOGICZNE ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy oboiązkoe: kursó Naza kursu/ kursó Tygodnioa ć l p s 1 BTC023009p 2 BLC BLC023003l 4 OSC CHC020001l 6 CHC020001l 7 BTC023022s Projektoanie procesó biotechnologicznych Inżynieria przemysłoych procesó mikrobiologicznych Inżynieria przemysłoych procesó mikrobiologicznych Poiązania ekosystemach Laboratorium badacze Laboratorium badacze Seminarium dyplomoe Zo E E Zo Zo Zo RAZEM ykład, ć ćiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizoane Uczelni (h), CNPS całkoity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Wydział Chemiczny 47

PLAN STUDIÓW. w ć l p s

PLAN STUDIÓW. w ć l p s PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: BIOTECHNOLOGIA WYDZIAŁ: CHEMICZNY STUDIA: I stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: U RW 28.02.2007, Uruchomione 01.10.2007 Obowiązuje od 2011/2012 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera)

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) specjalności: Biotechnologia farmaceutyczna Biotechnologia molekularna i biokataliza Biotechnologia środowiska Procesy biotechnologiczne

Bardziej szczegółowo

SEMESTR: uzupełniający, inżynierski

SEMESTR: uzupełniający, inżynierski PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK:Chemia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semesters, is for candidates who possesses a BSc degree) SPECJALNOŚĆ: Medicinal RW 30.01.2008,

Bardziej szczegółowo

SEMESTR uzupełniający, inżynierski

SEMESTR uzupełniający, inżynierski PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: Biotechnologia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) SPECJALNOŚĆ: Biotechnologia

Bardziej szczegółowo

kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW , Obowiązuje od 2013/2014

kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW , Obowiązuje od 2013/2014 Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) (4 semesters is for non-engineers candidates) kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW 23.10.2013,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Tygodniowa liczba godzin. w ć l p s. 2 30 90 3 Exam in molecular media 2. CHC024027c Light-matter interactions 1 15 60 2 Credit

PLAN STUDIÓW. Tygodniowa liczba godzin. w ć l p s. 2 30 90 3 Exam in molecular media 2. CHC024027c Light-matter interactions 1 15 60 2 Credit PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: Biotechnologia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semesters, is for candidates who possesses a BSc degree) SPECJALNOŚĆ: Molecular Nano-Bio

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. w ć l p s

PLAN STUDIÓW. w ć l p s PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA WYDZIAŁ: CHEMICZNY STUDIA: I stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: U RW 28.02.2007, Uruchomione 01.10.2007 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Bioinformatyka Bioinformatics www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Chemiczny Kierunek: Biotechnologia w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. w ć l p s

PLAN STUDIÓW. w ć l p s PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: TECHNOLOGIA CHEMICZNA WYDZIAŁ: CHEMICZNY STUDIA: I stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: U RW 28.02.2007, Uruchomione 01.10.2007 Obowiązuje od 2011/2012 1.

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia: (studia

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia: (studia

Bardziej szczegółowo

SEMESTR uzupełniający, inżynierski:

SEMESTR uzupełniający, inżynierski: PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK:Chemia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) SPECJALNOŚĆ: Chemia metali w

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_U12 K6_W12 A Z O PG_ PODSTAWY BIOLOGII K6_W06 A Z K6_W01 K6_U01

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_U12 K6_W12 A Z O PG_ PODSTAWY BIOLOGII K6_W06 A Z K6_W01 K6_U01 WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu* Wydział Chemiczny Biotechnologia I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki stacjonarne w ć l p s

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property. Inżynieria Środowiska II stopień ogólnoakademicki.

Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property. Inżynieria Środowiska II stopień ogólnoakademicki. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Ochrona

Bardziej szczegółowo

WydziałMechaniczno-Energetyczny 3. Spis treści

WydziałMechaniczno-Energetyczny 3. Spis treści INFORMATORECTS WYDZIAŁMECHANICZNO-ENERGETYCZNY StudiastacjonarneiniestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: drinż.mariamazur PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 drinż.tomaszhardy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 05.02.2014r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 W dniach (03.03-07.03.2014) grupy z tygodni parzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni nieparzystych

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna Renewable energy. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Energetyka odnawialna Renewable energy. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/13 Energetyka

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Egz/ zal po. Godziny zajęć, w tym: semestrze. Razem. ćs ć k le l p s

Forma zaliczenia Egz/ zal po. Godziny zajęć, w tym: semestrze. Razem. ćs ć k le l p s Załącznik nr 11a Plan studió niestacjonarnych I stopnia Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia 1). PLAN STUDIÓW Oboiązuje od roku akademickiego 01/013 Zatierdzony Uchałą Rady Wydziału nr 30/01 z dnia

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Rachunkoość zarządcza Wszystkie specjalności Data ydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Faculty of Production Engineering and Logistics

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Faculty of Production Engineering and Logistics Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Faculty of Production Engineering and Logistics Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inżynierskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Licz ba god. zin ZZU Sala

Licz ba god. zin ZZU Sala Licz ba god Kod Kod kursu Nazwa kursu zin ZZU Sala Budy nek Terminy C00-01a ETP001006L Elektronika i elektrotechnika 30 302 D-1 wt 07:30-09:00 C00-01f ETP001006L Elektronika i elektrotechnika 30 302 D-1

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 129/2016 z dnia 22 września 2016 r. Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm.

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 129/2016 z dnia 22 września 2016 r. Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm. Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/G-O-I-N-17/18Z W-/G-O-I-N-17/18Z-KT W-/G-O-I-N-17/18Z-JNGiB PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek:

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Chemia Medyczna Medicinal Chemistry www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Chemiczny Kierunek: Chemia w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 14.09.2015r Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 Studia stacjonarne - w dniach 05-09. 10. 2015 grupy z tygodni nieparzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WROCŁAWSKA STUDIA INŻYNIERSKIE NIESTACJONARNE. Semestr letni 2016/2017. Tytuł kursu/nauczyciel

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WROCŁAWSKA STUDIA INŻYNIERSKIE NIESTACJONARNE. Semestr letni 2016/2017. Tytuł kursu/nauczyciel Semestr letni 06/07 Semestr II MAT00474w C0-8a MAT00474c C0-8a FZC08004w C0-84a FZC08004c C0-85a FZC080l C0-86a CHC080w C0-87a CHC080c C0-88a CHC080l C0-89a CHC0808c C0-90a CHC0807l C0-9a JZL00544c C0-9a

Bardziej szczegółowo

I II III IV V VI VII VIII

I II III IV V VI VII VIII Semestr Liczba Punkty Efekty Program I II III IV V VI VII VIII godzin ECTS kształcenia Przedmioty podstawowe PP-1 30 3 D(I)3_W04 matematyka, fizyka, chemia, lub inne PP-2 30 3 D(I)3_W04 Kurs dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2015/2016 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2015/2016 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1 v Matematyka WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII oraz nie studia pierwszego stopnia wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Pod uwagę bierze się wyniki

Bardziej szczegółowo

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ID-210 Prao gospodarcze Commercial La Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

SEMESTR uzupełniający, inżynierski:

SEMESTR uzupełniający, inżynierski: PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: Inżynieria materiałowa WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

I II III IV V VI VII VIII

I II III IV V VI VII VIII Semestr Liczba Punkty Program I II III IV V VI VII VIII godzin ECTS Przedmioty podstawowe PP-1 30 3 P8S_WG matematyka, fizyka, chemia, lub inne PP-2 30 3 P8S_WG Kurs dydaktyczny szkoły wyższej KDSW-1 60

Bardziej szczegółowo

Matematyka Lepszy z wyników: Sposób naliczenia punktów: Gdzie:

Matematyka Lepszy z wyników: Sposób naliczenia punktów: Gdzie: WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji 175 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Kierunek Chemia Studia stacjonarne I i II stopnia

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Kierunek Chemia Studia stacjonarne I i II stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek Studia stacjonarne I i II stopnia Kierunek Technologia Chemiczna Studia stacjonarne I stopnia Organizacja roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Chemia I. Chemistry I. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Chemia I. Chemistry I. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Chemia I Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Chemistry

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I SYSTEMY SCADA Automatization and SCADA systems

AUTOMATYKA I SYSTEMY SCADA Automatization and SCADA systems Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 AUTOMATYKA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka specjalności: Kierunek/specjalność modelowanie matematyczne matematyka w finansach i ekonomii matematyczne metody informatyki metody statystyczne nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 05.02.2015r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 W dniach (02.03-06.03.2015) grupy z tygodni parzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni nieparzystych

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWE SEMESTR 1 SEMESTR 2

WYDZIAŁOWE SEMESTR 1 SEMESTR 2 STUDIA I STOPNIA, STACJONARNE Kursy podstawowe obowiązkowe RW 24.04.2013r., Obowiązuje od 2013z Lp. Kod kursu EDUKACJA.CL WYDZIAŁOWE Nazwa kursu Tygodn. liczba godz. ECTS Egz. w ć l p s SEMESTR 1 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

I II III IV V VI VII VIII

I II III IV V VI VII VIII Semestr Liczba Punkty Program I II III IV V VI VII VIII godzin ECTS Przedmioty podstawowe PP-1 30 3 P8S_WG matematyka, fizyka, chemia, lub inne PP-2 30 3 P8S_WG Kurs dydaktyczny szkoły wyższej KDSW-1 60

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Program studiów. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie programu i planu studiów na kierunku BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA na poziomie studiów

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: informatyka i ekonometria specjalność:

Bardziej szczegółowo

Z-ID-110 Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at Work

Z-ID-110 Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at Work KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-110 Bezpieczeństo i higiena pracy Health and Safety at Work A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-0384 Ładunkoznasto Knoledge about loads A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii. Przewodnik. dla studentów I roku. Kierunek BIOLOGIA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii. Przewodnik. dla studentów I roku. Kierunek BIOLOGIA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii Przewodnik dla studentów I roku Kierunek BIOLOGIA Specjalność NAUCZANIE BIOLOGII I PRZYRODY studia stacjonarne pierwszego stopnia Informacje

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 24/2012-2016 z dnia 20 grudnia 2013 r. Na podstawie: 1. Regulaminu Studiów Wyższych w Politechnice Wrocławskiej obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (ZW 35/2012 z dnia 9

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-AK-P-I-S-16/17Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: animacja kultury specjalność: brak specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Naza modułu Modeloanie i izualizacja procesó fizycznych Naza modułu języku angielskim Modeling

Bardziej szczegółowo

Analiza instrumentalna. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Analiza instrumentalna. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Analiza instrumentalna Naza modułu języku angielskim Instrumental analysis Oboiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Chemia 2 Naza modułu języku angielskim Chemistry 2 Oboiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Matematyczno-Fizyczny Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WMF-M-O-I-S-16/17Z WMF-M-O-I-S-16/17Z-MAPG WMF-M-O-I-S-16/17Z-N

Bardziej szczegółowo

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Dr hab. Lidia Dąbek, prof.

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Dr hab. Lidia Dąbek, prof. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA Environmental La Oboiązuje

Bardziej szczegółowo

A. ORGANIZACJA STUDIÓW

A. ORGANIZACJA STUDIÓW Uchwała Nr 27/2011/2012 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii UAM w roku akademickim 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-0149 Ochrona łasności intelektualnej Protection of intellectual property

Bardziej szczegółowo

Metody Optymalizacji Optimization Methods. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Metody Optymalizacji Optimization Methods. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Metody

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWE SEMESTR 1 SEMESTR 2

WYDZIAŁOWE SEMESTR 1 SEMESTR 2 STUDIA I STOPNIA, STACJONARNE Kursy podstawowe obowiązkowe Lp. Kod kursu EDUKACJA.CL WYDZIAŁOWE RW 23.04.2014r, Obowiązuje od 2014z Nazwa kursu Tygodn. liczba godz. ECTS Egz. w ć l p s SEMESTR 1 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-S-O-II-S-18/19Z WH-S-O-II-S-18/19Z-BS(p,k,r) WH-S-O-II-S-18/19Z-KiDR WH-S-O-II-S-18/19Z-SOiZ PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA

Bardziej szczegółowo

KPKM dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz Prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz

KPKM dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz Prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Podstay Konstrukcji Maszyn Naza modułu języku angielskim Machine Desing Oboiązuje

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik do Uchwały RWCh Nr 36/2015 z dnia 18.11.2015 r. Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Tekst jednolity obejmuje

Bardziej szczegółowo

II. Wydział Elektroniki

II. Wydział Elektroniki INFORMATORECTS WYDZIAŁElektroniki StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Zespółredakcyjnypodkierunkiemprodziekanadrinż.I.Poźniak-Koszałka

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: informatyka i ekonometria specjalność:

Bardziej szczegółowo

specjalność: sektor publiczny, sektor prywatny STUDIA STACJONARNE

specjalność: sektor publiczny, sektor prywatny STUDIA STACJONARNE Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: ekonomiczno-prany specjalność: sektor publiczny,

Bardziej szczegółowo

specjalizacja: brak Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Matematyczno - Fizycznego nr... z dnia...

specjalizacja: brak Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Matematyczno - Fizycznego nr... z dnia... Wydział Matematyczno-Fizyczny Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: matematyka specjalność: matematyczna analityka

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Dyscyplina: biotechnologia. Studia pierwszego stopnia. Profil ogólnoakademicki. Studia stacjonarne

Program studiów. Dyscyplina: biotechnologia. Studia pierwszego stopnia. Profil ogólnoakademicki. Studia stacjonarne Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie programu i planu studiów na kierunku BIOTECHNOLOGIA na poziomie studiów pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

zatwierdzenia planów studiów

zatwierdzenia planów studiów Uchwały Rady Wydziału Chemii z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów studiów Rada Wydziału Chemii UŁ zatwierdza plany (siatki godzin) wszystkich poziomów i form studiów, które uprzednio

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 05/06 Semestr Język angielski I 30 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 20/206 Z-ID-408 Finanse przedsiębiorst Corporate Finance A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Niezaodność i bezpieczeństo systemó inżynierskich Reliability and safety of

Bardziej szczegółowo

WH-Pe-P-I-S-17/18Z. specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja elementarna i integracyjna specjalizacja: brak

WH-Pe-P-I-S-17/18Z. specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja elementarna i integracyjna specjalizacja: brak Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-Pe-P-I-S-17/18Z WH-Pe-P-I-S-17/18Z-EEiI WH-Pe-P-I-S-17/18Z-PWiP PL STUDIÓW PIERWSZEG STPI STUDI STCJRE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: pedagogika

Bardziej szczegółowo

specjalność: sektor publiczny sektor prywatny specjalizacja: brak

specjalność: sektor publiczny sektor prywatny specjalizacja: brak Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-17/18Z WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-17/18Z-SPr WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-17/18Z-SPu PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-310 System informacyjny rachunkoości Information System of Accountancy

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. /A^ Ą t, -- -_ \x T r 7 + DZIEKAN Mgr Julia Zygmunt. n / n. pro/. UKSWd/łiab. Marh Micha! WYDZlAł^FKAWA l i

Protokołowała. /A^ Ą t, -- -_ \x T r 7 + DZIEKAN Mgr Julia Zygmunt. n / n. pro/. UKSWd/łiab. Marh Micha! WYDZlAł^FKAWA l i Załącznik nr 11 UCHAŁA nr 191/010/011 Rady ydziału Praa i Administracji UKS / dnia czerca 011 roku zmieniająca uchałę nr 15/00/00 z dnia czerca 00 roku spraie ustalenia programu studió na kierunku Prao

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 671 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 907 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Studiapierwszego stopnia

Studiapierwszego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2014/15. Zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Ochrona Środowiska opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie liceum z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, w

Bardziej szczegółowo

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 017/01 Semestr 1 1 Język angielski I 0 1 Repetytorium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska 2015-09-11

Politechnika Wrocławska 2015-09-11 Wydruk programu nauczania PO-W-MST- - -ST-Ii-WRO- /0 Politechnika Wrocłaka 0-09- WYDZIAŁ: STUDIA: KIERUNEK: SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA:. Opi Cza trania ( em): Wymagania tępne - rekrutacja: Konkur ocen

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI HARMONOGRAM CZYNNOŚCI - SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 związanych z przebiegiem procesu dydaktycznego na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Wszelkie dokumenty i pisma proszę przekazywać

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres. 2. Władze Uczelni (kadencja 2005-2008) 3. Ogólne informacje o Uczelni

1. Nazwa i adres. 2. Władze Uczelni (kadencja 2005-2008) 3. Ogólne informacje o Uczelni INFORMATORECTS POLITECHNIKAWROCŁAWSKA INFORMACJEOGÓLNE Wrocław2007 Opracowanie: SylwiaKruk-Marzec PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska Redakcja: BarbaraCop-Kowalska JanuszM.Szafran Projektokładki:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINA MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN (obowiązuje od r.)

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINA MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN (obowiązuje od r.) Semestr Program Przedmioty podstawowe matematyka, fizyka, chemia, lub inne Kurs dydaktyczny szkoły wyższej Przedmiot humanistyczny lub menadżerski I II III IV V VI VII VIII Liczba godzin PP-1 30 6 PP-2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINY - MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN ( )

PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINY - MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN ( ) PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINY - MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN (2012-2013) Objęte programem studiów wykazane w Tabeli rodzaje zajęć doktoranci

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: BIOFIZYKA, STUDIA I STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Rodzaj zajęć* wykład + O Egz. 30W+30Ć 5.

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: BIOFIZYKA, STUDIA I STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Rodzaj zajęć* wykład + O Egz. 30W+30Ć 5. I ROK STUDIÓW: Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: BIOFIZYKA, STUDIA I STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I semestr: Mechanika MS

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering)

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering) Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Faculty of Production Engineering and Logistics) Plan studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production

Bardziej szczegółowo

O/F dydaktycznych. 1. Chemia ogólna i nieorganiczna (WBt-ZZ03) wykłady, ćwiczenia O E

O/F dydaktycznych. 1. Chemia ogólna i nieorganiczna (WBt-ZZ03) wykłady, ćwiczenia O E Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie programu i planu studiów na kierunku BIOTECHNOLOGIA na poziomie studiów pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia FiIS Fizyka Medyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat na studia II stopnia na kierunku Fizyka Medyczna powinien posiadać ugruntowaną wiedzę w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery a) Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile

Ochrona środowiska specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery a) Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile BIOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Biologia a) Biologia specjalność ekologia i zarządzanie zasobami przyrody a) Biologia specjalność nauczanie biologii i przyrody a) Ochrona środowiska a)

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r

Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r 1. Postanowienia ogólne 1. Zasady studiowania określają organizację i przebieg

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2019/2020 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2019/2020 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII v Matematyka oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo