Język Python (2) Język Python (2) 1/36

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Język Python (2) Język Python (2) 1/36"

Transkrypt

1 Język Python (2) Język Python (2) 1/36

2 Język Python (2) 2/36 Podstawy funkcji Pojęcia podstawowe Instrukcja def tworzy obiekt funkcji i przypisuje go do nazwy Instrukcja return przekazuje obiekt wynikowy do wywołującego Instrukcja global deklaruje zmienne, które mają być przypisane na poziomie modułu Argumenty są przekazywane przez przypisanie (odwołanie do obiektu) Nie trzeba deklarować argumentów, zwracanych typów i zmiennych

3 Język Python (2) 3/36 Deklarowanie funkcji Składnia def <nazwa >( arg1, arg2,... argn ) : <i n s t r u k c j e > return <wartość >

4 Język Python (2) 4/36 Definicje i wywołania >>> def r a z y ( x, y ) :... return x y... >>> r a z y ( 2, 4) 8 >>> r a z y ( Ni, 4) NiNiNiNi

5 Język Python (2) 5/36 Przykład (praktyczny) Przecinanie sekwencji def i n t e r s e c t ( seq1, seq2 ) : r e s = [ ] f o r x i n seq1 : i f x i n seq2 : r e s. append ( x ) return r e s Wywołanie >>> s 1 = " MIELONKA" >>> s2 = "WIELE" >>> i n t e r s e c t ( s1, s2 ) [ I, E, L ] >>> i n t e r s e c t ( [ 1, 2, 3 ], ( 1, 4 ) ) [ 1 ]

6 Język Python (2) 6/36 Zakresy działania w funkcjach Zakres lokalny i globalny Moduł otaczający jest zakresem globalnym Każde wywołanie funkcji ma nowy zakres lokalny Nazwy przypisane są lokalne, chyba że są zadeklarowane jako globalne Wszystkie pozostałe nazwy są nazwami globalnymi lub wbudowanymi

7 Język Python (2) 7/36 Reguła LGB Rysunek : Działanie reguły LGB

8 Język Python (2) 8/36 Przykład działania reguły LGB Fragment kodu >>> # z a k r e s g l o b a l n y >>> X = 99 >>> >>> def func (Y ) :... # z a k r e s l o k a l n y... Z = X + Y... return Z... >>> func ( 1 ) 100 nazwy globalne: X, func nazwy lokalne Y, Z

9 Język Python (2) 9/36 Przekazywanie argumentów >>> def zmien ( x, y ) :... x = 2... y [ 0 ] = mielonka... >>> X = 1 >>> L = [ 1, 2 ] >>> zmien (X, L ) >>> X, L ( 1, [ mielonka, 2 ] )

10 Język Python (2) 10/36 Przekazywanie argumentów (2) Podsumowanie Niezmienne argumenty zachowują się tak, jak w trybie odwołań poprzez wartości w języku C Zmienne argumenty zachowują się tak, jak w trybie odwołań poprzez wskaźniki w języku C

11 Język Python (2) 11/36 Zwracanie większej liczby obiektów >>> def r a z y ( x, y ) :... x = 2... y = [ 3, 4 ]... return x, y... >>> X = 1 >>> L = [ 1, 2 ] >>> X, L = r a z y (X, L ) >>> X, L ( 2, [ 3, 4 ] )

12 Język Python (2) 12/36 Specjalne tryby dopasowania argumentów Dostępne tryby dopasowywania Pozycyjne: dopasowanie od lewej do prawej Słowa kluczowe: dopasowanie za pomocą nazwy argumentu Domyślne: określanie wartości dla argumentów, które nie zostały przekazane varargs: wychwycenie niedopasowanych argumentów pozycyjnych lub słów kluczowych

13 Język Python (2) 13/36 Sposoby dopasowania argumentów funkcji Składnia Położenie Interpretacja func(value) wywołanie dopasowanie pozycyjne func(name=value) wywołanie dopasowanie na podstawie słowa kluczowego def func(name) funkcja argument normalny def funkcja domyślna wartość argumentu func(name=value) def func(*name) funkcja dopasowanie do pozostałych argumentów pozycyjnych def func(**name) funkcja dopasowanie do pozostałych słów kluczowych

14 Język Python (2) 14/36 Sposoby dopasowania argumentów funkcji (2) >>> def func ( a, b, c =0, d =0):... p r i n t ( ( a, b, c, d ) ) >>> >>> func ( 1, 2) ( 1, 2, 0, 0) >>> func ( 1, d=1, b=0) ( 1, 0, 0, 1) >>> func ( a=1, b=0) ( 1, 0, 0, 0) >>> func ( c =1, b=2, a=3) ( 3, 2, 1, 0) >>> func ( 1, 2, 3, 4) ( 1, 2, 3, 4) >>> func ( 1 ) Traceback ( most r e c e n t c a l l l a s t ) : F i l e "<stdin >", l i n e 1, i n <module> TypeError : func ( ) t a k e s at l e a s t 2 arguments (1 g i v e n )

15 Język Python (2) 15/36 Wyrażenia lamdba Anonimowy obiekt funkcji lambda arg1, arg2,... argn : w y r a ż e n i e Przykład >>> f = lambda x, y, z : x + y + z >>> f ( 2, 3, 4) 9

16 Język Python (2) 16/36 Wbudowana funkcja map >>> l i c z n i k i = [ 1, 2, 3, 4 ] >>> >>> def p r z y r o s t ( x ) : return x >>> map( p r z y r o s t, l i c z n i k i ) [ 1 1, 12, 13, 1 4 ] # python2 >>> map( p r z y r o s t, l i c z n i k i ) <map object at 0 x 7 f 8 f 7 0 f d e > # python3 >>> l i s t (map( p r z y r o s t, l i c z n i k i ) ) [ 1 1, 12, 13, 1 4 ] # python3 >>> l i s t (map( lambda x : x + 10, l i c z n i k i ) ) [ 1 1, 12, 13, 1 4 ]

17 Język Python (2) 17/36 Tworzenie modułu Zawartość pliku fibo.py # Moduł l i c z b F i b o n a c c i e g o def f i b ( n ) : # w y p i s z c i ą g F i b o n a c c i e g o aż do n a, b = 0, 1 while b < n : p r i n t b, a, b = b, a+b def f i b 2 ( n ) : # zwróć c i ą g F i b o n a c c i e g o aż do n wynik = [ ] a, b = 0, 1 while b < n : wynik. append ( b ) a, b = b, a+b return wynik

18 Język Python (2) 18/36 Wykorzystanie modułu >>> import f i b o >>> f i b o. f i b (1000) >>> f i b o. f i b 2 (100) [ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 8 9 ] >>> f i b o. name fibo >>> >>> f i b = f i b o. f i b >>> f i b (500)

19 Język Python (2) 19/36 Alternatywne wykorzystanie modułu >>> import f i b o as f >>> f. f i b (500) >>> from f i b o import f i b, f i b 2 >>> f i b (500) >>> from f i b o import >>> f i b (500)

20 Język Python (2) 20/36 Ścieżka poszukiwania modułów Kolejność poszukiwania modułu 1. katalog bieżący 2. katalogi określone przez zmienną systemową PYTHONPATH 3. katalogi określone w momencie instalacji 4. katalogi umieszczone w zmiennej pythonowej sys.path

21 Język Python (2) 21/36 Moduły standardowe >>> import s y s >>> s y s. ps1 >>> >>> s y s. ps2... >>> s y s. ps1 = C> C> p r i n t ( Yuck! ) Yuck! C> >>> import s y s >>> s y s. path. append ( /ufs/guido/lib/python ) >>> import s y s >>> s y s. argv [ ]

22 Język Python (2) 22/36 Funkcja wbudowana dir() dir() wypisuje nazwy zdefiniowane w module >>> import f i b o, s y s >>> d i r ( f i b o ) [ name, fib, fib2 ] >>> d i r ( s y s ) [ name, argv, builtin_module_names, copyright, exit, maxint, modules, path, ps1, ps2, setprofile, settrace, stderr, stdin, stdout, version ]

23 Język Python (2) 23/36 Funkcja wbudowana help() help() wypisuje sposób użycia modułu >>> import s y s >>> help ( s y s ) Help on b u i l t i n module s y s : NAME s y s FILE ( b u i l t i n ) MODULE DOCS h t t p : / /www. python. org / doc / c u r r e n t / l i b /module s y s. htm DESCRIPTION This module p r o v i d e s....

24 Język Python (2) 24/36 Pakiety Sound/ i n i t. py Formats / i n i t. py wavread. py wavwrite. py a i f f r e a d. py a i f f w r i t e. py... E f f e c t s / i n i t. py echo. py s u r r o u n d. py r e v e r s e. py...

25 Język Python (2) 25/36 Użycie pakietów Przykłady: import Sound. E f f e c t s. echo Sound. E f f e c t s. echo. e c h o f i l t e r ( input, output, d e l a y =0.7, a t t e n =4) from Sound. E f f e c t s import echo echo. e c h o f i l t e r ( input, output, d e l a y =0.7, a t t e n =4) from Sound. E f f e c t s. echo import e c h o f i l t e r e c h o f i l t e r ( input, output, d e l a y =0.7, a t t e n =4)

26 Język Python (2) 26/36 Importowanie z pakietu Zawartość pliku init.py a l l = [ "echo", "surround", "reverse" ] import Sound. E f f e c t s. echo import Sound. E f f e c t s. s u r r o u n d from Sound. E f f e c t s import

27 Język Python (2) 27/36 Słowniki Podstawy >>> eng2pol = {} >>> eng2pol [ one ] = jeden >>> eng2pol [ two ] = dwa >>> >>> p r i n t ( eng2pol ) { two : dwa, one : jeden } >>> eng2pol = { one : jeden, two : dwa, three : trzy } >>> >>> p r i n t ( eng2pol [ two ] ) dwa

28 Język Python (2) 28/36 Metody słowników Dostęp do zawartości słownika >>> eng2pol. keys ( ) [ three, two, one ] >>> eng2pol. v a l u e s ( ) [ trzy, dwa, jeden ] >>> eng2pol. i t e m s ( ) [ ( three, trzy ), ( two, dwa ), ( one, jeden ) ]

29 Język Python (2) 29/36 Metody słowników (2) Sprawdzanie zawartości słownika >>> one i n eng2pol True >>> deux i n eng2pol F a l s e >>> eng2pol [ dog ] Traceback ( most r e c e n t c a l l l a s t ) : F i l e "", l i n e 1, i n KeyError : dog >>>

30 Język Python (2) 30/36 Operacje na słownikach >>> magazyn = { jablka : 430, banany : 312, pomarancze : 525, gruszki : 217} >>> p r i n t ( magazyn ) { pomarancze : 525, jablka : 430, gruszki : 217, banany : 312} Usuwanie klucza >>> del magazyn [ gruszki ] >>> p r i n t ( magazyn ) { pomarancze : 525, jablka : 430, banany : 312} Edycja wartości >>> magazyn [ gruszki ] = 0 >>> p r i n t ( magazyn ) { pomarancze : 525, jablka : 430, gruszki : 0, banany

31 Język Python (2) 31/36 Operacje na plikach Operacja output = open( plik, w ) input = open( plik, r ) S = input.read() S = input.readline() L = input.readlines() output.write(s) output.writelines(l) output.close() S łańcuch znaków L lista łańcuchów znaków Znaczenie Tworzy plik wyjściowy Tworzy plik wejściowy Odczyt całego pliku w postaci pojedynczego łańcucha Odczyt następnego wiersza Odczyt całego pliku do listy łańcuchów Zapisanie łańcucha S do pliku Zapisanie listy łańcuchów znaków do pliku Ręczne zamknięcie pliku

32 Język Python (2) 32/36 Manipulacja plikami Wydruk komentarzy import s y s f o r l i n e i n s y s. s t d i n. r e a d l i n e s ( ) : i f l i n e [ 0 ] == # : p r i n t ( l i n e, end= ) Zliczenie wystąpień słowa Python t e x t = open ( n a z w a p l i k u ). read ( ) p r i n t ( t e x t. count ( Python ) )

33 Język Python (2) 33/36 Zwykłe metody dla łańcuchów znaków index(napis, pocz, kon) find(napis, pocz, kon) count(napis, pocz, kon) replace(zmien, na) split(rozdz) strip(znaki) upper(), lower(), capitalize()

34 Język Python (2) 34/36 Składnia wyrażeń regularnych Znaki specjalne (powtórzenie). *, +,? ^, $ {m,n} [] (...) Znaki specjalne (rozszerzenie) *?, +?,?? \d, \D \b

35 Język Python (2) 35/36 Wykorzystanie wyrażeń regularnych >>> import r e >>> m = r e. match ( r"c", "abcdef" ) >>> m >>> m = r e. s e a r c h ( r"c", "abcdef" ) >>> m < s r e. SRE Match object at 0 x7f09214a3b28> >>> m. group ( 0 ) c >>> r e. f i n d a l l ( r"c", "abcabc" ) [ c, c ] >>> r e. sub ( "c.*c", "cc", "abcabc" ) abcc

36 Język Python (2) 36/36 W wykładzie wykorzystano materiały The Python Tutorial, Mark Lutz, David Ascher, Python. Wprowadzenie, Helion, 2002

Język Python. Język Python 1/35

Język Python. Język Python 1/35 Język Python Język Python 1/35 Język Python 2/35 Wstęp Uruchamianie interpretera python Skrypty wykonywalne #!/usr/bin/python #!/usr/bin/env python lub #!/usr/bin/python3 #!/usr/bin/env python3 chmod +x

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Pythona. Janusz Szwabiński. Python w obliczeniach numerycznych (C) 2005 Janusz Szwabiński p.1/36

Wstęp do Pythona. Janusz Szwabiński. Python w obliczeniach numerycznych (C) 2005 Janusz Szwabiński p.1/36 Wstęp do Pythona Janusz Szwabiński szwabin@ift.uni.wroc.pl Python w obliczeniach numerycznych (C) 2005 Janusz Szwabiński p.1/36 Wstęp do Pythona Zasoby w sieci Python jako zaawansowany kalkulator Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Listy, krotki, słowniki, funkcje

Listy, krotki, słowniki, funkcje Listy, krotki, słowniki, funkcje Listy Lista jest najbardziej elastycznym typem obiektu uporządkowanej kolekcji. Może zawierać różne typy danych - liczby, łańcuchy znaków, a nawet inne listy. Tworzy się

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Język Python (3) Język Python (3) 1/35

Język Python (3) Język Python (3) 1/35 Język Python (3) Język Python (3) 1/35 Język Python (3) 2/35 Kod samotestujący Tworzenie def t e s t e r ( ) : p r i n t ( "Wywołanie funkcji testujacych..." ) i f n ame == main : t e s t e r ( ) Język

Bardziej szczegółowo

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA Python wprowadzenie Warszawa, 24 marca 2017 Python to język: nowoczesny łatwy w użyciu silny można pisać aplikacje Obiektowy klejący może być zintegrowany z innymi językami np. C, C++, Java działający

Bardziej szczegółowo

Środowisko programisty

Środowisko programisty Środowisko programisty 1/35 Środowisko programisty Język Python cz. 3 dr inż. Grzegorz Michalski 7 kwietnia 2014 Środowisko programisty 2/35 Kod samotestujący Tworzenie def t e s t e r ( ) : p r i n t

Bardziej szczegółowo

Środowisko programisty

Środowisko programisty Środowisko programisty 1/34 Środowisko programisty Język Python cz. 1 dr inż. Grzegorz Michalski 24 marca 2014 Środowisko programisty 2/34 Wstęp Uruchamianie interpretera python Wykonywalne skrypty #!/usr/bin/python

Bardziej szczegółowo

Typy danych, cd. Łańcuchy znaków

Typy danych, cd. Łańcuchy znaków Typy danych, cd. Łańcuchy znaków Typ danych string, jest rozumiany jako łańcuch znaków - liter, cyfr i symboli. Stringi definiuje się w podwójnych lub pojedyńczych cudzysłowach. typ_ kawy = " latte " typ_herbaty

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Opracowała: Katarzyna Harężlak Access Basic jest językiem programowania wykorzystywanym w celu powiązania obiektów aplikacji w jeden spójny system. PROCEDURY I

Bardziej szczegółowo

Bash - wprowadzenie. Bash - wprowadzenie 1/39

Bash - wprowadzenie. Bash - wprowadzenie 1/39 Bash - wprowadzenie Bash - wprowadzenie 1/39 Bash - wprowadzenie 2/39 Czym jest bash? Rysunek : Zadanie powłoki to ukrycie wywołań systemowych Bash - wprowadzenie 3/39 Czym jest bash? Przykład polecenia:

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Wykład: 9. Łańcuchy znaków. dr Artur Bartoszewski -Podstawy programowania, sem 1 - WYKŁAD

Podstawy programowania. Wykład: 9. Łańcuchy znaków. dr Artur Bartoszewski -Podstawy programowania, sem 1 - WYKŁAD Podstawy programowania Wykład: 9 Łańcuchy znaków 1 dr Artur Bartoszewski -Podstawy programowania, sem 1 - WYKŁAD Rodzaje plików Dane przechowywane w pliku mogą mieć reprezentację binarną (taką samą, jak

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w Pythonie

Podstawy programowania w Pythonie Podstawy programowania w Pythonie Wykład 6 dr Andrzej Zbrzezny Instytut Matematyki i Informatyki Akademia Jana Długosza w Częstochowie 21 listopada 2012 dr Andrzej Zbrzezny (IMI AJD) Podstawy programowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy Pythona. Krzysztof Gdawiec. Instytut Informatyki Uniwersytet Śląski

Podstawy Pythona. Krzysztof Gdawiec. Instytut Informatyki Uniwersytet Śląski Podstawy Pythona Krzysztof Gdawiec Instytut Informatyki Uniwersytet Śląski Słownik jest typem mutowalnym. Każdy element to para: klucz wartość. W celu stworzenia słownika pary klucz wartość umieszczamy

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Wykład 4 Piotr Błaszyński Wydział Inmatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 16 lutego 2018 i zawieranie się, gromadzenie elementów nowa klasa powstaje przez użycie obiektów klas już istniejących,

Bardziej szczegółowo

Programowanie proceduralne INP001210WL rok akademicki 2018/19 semestr letni. Wykład 6. Karol Tarnowski A-1 p.

Programowanie proceduralne INP001210WL rok akademicki 2018/19 semestr letni. Wykład 6. Karol Tarnowski A-1 p. Programowanie proceduralne INP001210WL rok akademicki 2018/19 semestr letni Wykład 6 Karol Tarnowski karol.tarnowski@pwr.edu.pl A-1 p. 411B Plan prezentacji Wskaźnik do pliku Dostęp do pliku: zapis, odczyt,

Bardziej szczegółowo

Obsługa plików. Systemy Operacyjne 2 laboratorium. Mateusz Hołenko. 25 września 2011

Obsługa plików. Systemy Operacyjne 2 laboratorium. Mateusz Hołenko. 25 września 2011 Obsługa plików Systemy Operacyjne 2 laboratorium Mateusz Hołenko 25 września 2011 Plan zajęć 1 Pliki w systemie Linux i-węzły deskryptory plików 2 Operacje na plikach otwieranie i zamykanie zapis i odczyt

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne: Excel i Python

Technologie informacyjne: Excel i Python Wrocław, 25.05.2017 Technologie informacyjne: Excel i Python Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej Andrzej Giniewicz Dzisiaj na zajęciach... Makra w pakiecie Excel, część 2: język Python. 1/30 Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Kurs rozszerzony języka Python

Kurs rozszerzony języka Python Wykład 1. 6 października 2017 Plan wykładu 1 2 3 4 Plan wykładu 1 2 3 4 Wykładowca: Termin wykładu: piątek, 10:15 12:00, sala 119 Strona wykładu http://www.ii.uni.wroc.pl/ marcinm/dyd/python Materiały

Bardziej szczegółowo

Biblioteka standardowa - operacje wejścia/wyjścia

Biblioteka standardowa - operacje wejścia/wyjścia Biblioteka standardowa - operacje wejścia/wyjścia Przemysław Gawroński D-10, p. 234 Wykład 6 15 stycznia 2019 (Wykład 6) Biblioteka standardowa - operacje wejścia/wyjścia 15 stycznia 2019 1 / 14 Outline

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Funkcje. 1 Funkcje 1.1 Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie 7

Spis treści. Funkcje. 1 Funkcje 1.1 Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie 7 Spis treści 1 Funkcje 1.1 Zadanie 1 1.2 Zadanie 2 1.3 Zadanie 3 1.4 Zadanie 4 1.5 Zadanie 5 1.6 Zadanie 6 1.7 Zadanie 7 Funkcje Przy programowaniu często zdarza się, że pewne czynności chcemy wykonywać

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Tworzenie skryptów powłoki systemu operacyjnego.

Temat zajęć: Tworzenie skryptów powłoki systemu operacyjnego. Temat zajęć: Tworzenie skryptów powłoki systemu operacyjnego. Czas realizacji zajęć: 135 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Zmienne śrowiskowe oraz ich eksportowanie, argumenty

Bardziej szczegółowo

Języki i metody programowania

Języki i metody programowania Języki i metody programowania Wykład 4 dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Instytut Matematyki i Informatyki Akademia Jana Długosza w Częstochowie hab. Andrzeja Zbrzezngo Podstawy języka Python

Bardziej szczegółowo

Kurs rozszerzony języka Python

Kurs rozszerzony języka Python Wykład 2. 13 października 2017 Plan wykładu Klasy i obiekty 1 Klasy i obiekty 2 3 4 Plan wykładu Klasy i obiekty 1 Klasy i obiekty 2 3 4 Deklaracja klasy Klasy i obiekty Przykłady class Figura: Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania INP001213Wcl rok akademicki 2017/18 semestr zimowy. Wykład 12. Karol Tarnowski A-1 p.

Wstęp do programowania INP001213Wcl rok akademicki 2017/18 semestr zimowy. Wykład 12. Karol Tarnowski A-1 p. Wstęp do programowania INP001213Wcl rok akademicki 2017/18 semestr zimowy Wykład 12 Karol Tarnowski karol.tarnowski@pwr.edu.pl A-1 p. 411B Plan prezentacji (1) Obsługa łańcuchów znakowych getchar(), putchar()

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dekoratory. 1 Dekoratory 1.1 Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie 4

Spis treści. Dekoratory. 1 Dekoratory 1.1 Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie 4 Spis treści 1 Dekoratory 1.1 Zadanie 1 1.2 Zadanie 2 1.3 Zadanie 3 1.4 Zadanie 4 Dekoratory Dekoratory w Pythonie służą do zastępowania zdefiniowanych przez nas funkcji przez funkcje (lub inne obiekty)

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany kurs języka Python

Zaawansowany kurs języka Python Wykład 4. 23 października 2015 Plan wykładu 1 2 Pliki tekstowe Trwałość obiektów CSV Strumienie Plan wykładu 1 2 Pliki tekstowe Trwałość obiektów CSV Strumienie Protokół iteracyjny Producent Umiem dostarczać

Bardziej szczegółowo

1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 1 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Programowanie w powłoce bash (shell scripting) 1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do programowania w powłoce Skrypt powłoki

Bardziej szczegółowo

Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w

Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w obrębie skryptu. Wyrażenia include() i require() są niemal

Bardziej szczegółowo

Myśl w języku Python! : nauka programowania / Allen B. Downey. Gliwice, cop Spis treści

Myśl w języku Python! : nauka programowania / Allen B. Downey. Gliwice, cop Spis treści Myśl w języku Python! : nauka programowania / Allen B. Downey. Gliwice, cop. 2017 Spis treści Przedmowa 11 1. Jak w programie 21 Czym jest program? 21 Uruchamianie interpretera języka Python 22 Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Znaki globalne w Linuxie

Znaki globalne w Linuxie Znaki globalne w Linuxie * reprezentuje jeden lub wiele znaków (wild-card character)? reprezentuje dokładnie jeden znak (wild-card character) [abcde] reprezentuje dokładnie jeden znak z wymienionych [a-e]

Bardziej szczegółowo

JĘZYK SHELL JEST PEŁNYM JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA

JĘZYK SHELL JEST PEŁNYM JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA JĘZYK SHELL JEST PEŁNYM JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA, który zawiera: zmienne, konstrukcje warunkowe i iteracyjne (IF-THEN-ELSE, CASE, DO WHILE, DO UNTIL), konfigurowane środowisko użytkownika. METAZNAKI zestaw

Bardziej szczegółowo

Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać

Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać MatLab część III 1 Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać komentarze poprzedzone znakiem % Skrypty

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w Pythonie

Podstawy programowania w Pythonie Podstawy programowania w Pythonie Wykład 8 dr Andrzej Zbrzezny Instytut Matematyki i Informatyki Akademia Jana Długosza w Częstochowie 5 grudnia 2012 dr Andrzej Zbrzezny (IMI AJD) Podstawy programowania

Bardziej szczegółowo

Kurs języka Python. Wykład 11. Marcin Młotkowski. 4 stycznia Kontrola poprawności podczas biegu programu. 2 Testowanie oprogramowania

Kurs języka Python. Wykład 11. Marcin Młotkowski. 4 stycznia Kontrola poprawności podczas biegu programu. 2 Testowanie oprogramowania Wykład 11. 4 stycznia 2010 1 Kontrola poprawności podczas biegu programu 2 3 4 Asercje Asercja to formuła logiczna; Asercji używa się do kontrolowania czy np. wartość zmiennej ma odpowiedni typ lub mieści

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany kurs języka Python

Zaawansowany kurs języka Python Wykład 1. 4 października 2013 Plan wykładu 1 2 3 4 Typy proste Kolekcje Instrukcje w języku (przypomnienie) Wykładowca: Termin wykładu: piątek, 10:15 12:00, sala 119 Strona wykładu http://www.ii.uni.wroc.pl/

Bardziej szczegółowo

Plan. krótkie opisy modułów. 1 Uwagi na temat wydajności CPython a. 2 Podstawowe techniki poprawiające wydajność obliczeniową

Plan. krótkie opisy modułów. 1 Uwagi na temat wydajności CPython a. 2 Podstawowe techniki poprawiające wydajność obliczeniową Plan 1 Uwagi na temat wydajności CPython a 2 Podstawowe techniki poprawiające wydajność obliczeniową 3 Podstawowe techniki poprawiające zużycie pamięci krótkie opisy modułów 1 array - jak oszczędzić na

Bardziej szczegółowo

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu Pliki. Operacje na plikach w Pascalu ścieżka zapisu, pliki elementowe, tekstowe, operacja plikowa, etapy, assign, zmienna plikowa, skojarzenie, tryby otwarcia, reset, rewrite, append, read, write, buforowanie

Bardziej szczegółowo

Języki programowania imperatywnego

Języki programowania imperatywnego Katedra Inżynierii Wiedzy laborki 10 Jeszcze o plikach i katalogach File.Exists; File.Delete; Directory.Exists; Directory.Delete(nazwa, true); File.Move(nazwa, nowanazwa); Directory.CreateDirectory(nazwa);

Bardziej szczegółowo

Przedstawię teraz tzw. podstawowe symbole wyrażenia regularne (BRE, Basic Regular Expression)

Przedstawię teraz tzw. podstawowe symbole wyrażenia regularne (BRE, Basic Regular Expression) Sed edytor strumieniowy,sed wczytuje bieżący wiersz pliku do wewnętrznego bufora celem manipulowania tekstem. Wynik jest wysyłany na standardowe wyjście. Oryginalny plik nie jest nigdy zmieniany. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania Linux a

Podstawy użytkowania Linux a Podstawy użytkowania Linux a Systemy Operacyjne Mateusz Hołenko 3 marca 2013 Plan zajęć Rozpoczynanie pracy z systemem Podstawowe polecenia Pomoc systemowa Interpreter poleceń Mateusz Hołenko Podstawy

Bardziej szczegółowo

Podstawy bioinformatyki 2017/18

Podstawy bioinformatyki 2017/18 JEZYK PROGRAMOWANIA PYTHON: WPROWADZANIE DANYCH I FORMATOWANIE WYNIKÓW, WEWNETRZNA DOKUMENTACJA, PROGRAMY I MODUŁY E. Dyguda-Kazimierowicz 1 Formatowanie danych wyjściowych Do formatowania wyświetlanych

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Python. Grażyna Koba

Programowanie w języku Python. Grażyna Koba Programowanie w języku Python Grażyna Koba Kilka definicji Program komputerowy to ciąg instrukcji języka programowania, realizujący dany algorytm. Język programowania to zbiór określonych instrukcji i

Bardziej szczegółowo

C++ - przeciążanie operatorów. C++ - przeciążanie operatorów. C++ - przeciążanie operatorów. C++ - przeciążanie operatorów

C++ - przeciążanie operatorów. C++ - przeciążanie operatorów. C++ - przeciążanie operatorów. C++ - przeciążanie operatorów Operatory są elementami języka C++. Istnieje zasada, że z elementami języka, takimi jak np. słowa kluczowe, nie można dokonywać żadnych zmian, przeciążeń, itp. PRZECIĄŻANIE OPERATORÓW Ale dla operatorów

Bardziej szczegółowo

Python. Wprowadzenie. Jolanta Bachan

Python. Wprowadzenie. Jolanta Bachan Python Wprowadzenie Jolanta Bachan Zainstaluj i przetestuj Pythona https://www.python.org/downloads/ print 'Hello world!' operatory numeryczne: + - * / // % ** operatory porównania: ==!= > < >=

Bardziej szczegółowo

Języki i metody programowania Java. Wykład 2 (część 2)

Języki i metody programowania Java. Wykład 2 (część 2) Języki i metody programowania Java INF302W Wykład 2 (część 2) Autor Dr inż. Zofia Kruczkiewicz 1 Struktura wykładu 1. Identyfikacja danych reprezentowanych przez klasy podczas opracowania koncepcji prostego

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2018/19 semestr zimowy. Laboratorium 2. Karol Tarnowski A-1 p.

Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2018/19 semestr zimowy. Laboratorium 2. Karol Tarnowski A-1 p. Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2018/19 semestr zimowy Laboratorium 2 Karol Tarnowski karol.tarnowski@pwr.edu.pl A-1 p. 411B Plan prezentacji Komentarze Funkcja printf() Zmienne Łańcuchy

Bardziej szczegółowo

Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program.

Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program. PYTHON Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program. Aby program napisany w danym języku mógł być wykonany, niezbędne

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. Część rodziny języków XSL. Standard: W3C XSLT razem XPath 1.0 XSLT Trwają prace nad XSLT 3.0

Słowem wstępu. Część rodziny języków XSL. Standard: W3C XSLT razem XPath 1.0 XSLT Trwają prace nad XSLT 3.0 Słowem wstępu Część rodziny języków XSL Standard: W3C XSLT 1.0-1999 razem XPath 1.0 XSLT 2.0-2007 Trwają prace nad XSLT 3.0 Problem Zakładane przez XML usunięcie danych dotyczących prezentacji pociąga

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Człowiek-Komputer

Komunikacja Człowiek-Komputer Komunikacja Człowiek-Komputer Wprowadzenie do Python a Wojciech Jaśkowski Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Wersja: 14 października 2013 Hello world print( Hello world ) Dlaczego Python? Prosty

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach:

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach: Skrypty powłoki Skrypty są zwykłymi plikami tekstowymi, w których są zapisane polecenia zrozumiałe dla powłoki. Zadaniem powłoki jest przetłumaczenie ich na polecenia systemu. Aby przygotować skrypt, należy:

Bardziej szczegółowo

Programista samouk : profesjonalny przewodnik do samodzielnej nauki kodowania / Cory Althoff. Gliwice, copyright Spis treści

Programista samouk : profesjonalny przewodnik do samodzielnej nauki kodowania / Cory Althoff. Gliwice, copyright Spis treści Programista samouk : profesjonalny przewodnik do samodzielnej nauki kodowania / Cory Althoff. Gliwice, copyright 2018 Spis treści Część I. Wprowadzenie do programowania 13 Rozdział 1. Wprowadzenie 15 Struktura

Bardziej szczegółowo

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy Autor: Daniel Bargie³ ISBN: 83-246-0676-9 Format: B6, stron: 112 TWÓJ KOSZYK

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania Podstawowe konstrukcje programistyczne Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) WP w. II Jesień 2014 1 / 38 Przypomnienie Programowanie imperatywne Program

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Język programowania Ruby Marcin Młotkowski 12 kwietnia 2018 Plan wykładu 1 Wstęp 2 Typy numeryczne Łańcuchy znaków (klasa String) Przedziały Tablice i tablice asocjacyjne Nazwy

Bardziej szczegółowo

Delphi Laboratorium 3

Delphi Laboratorium 3 Delphi Laboratorium 3 1. Procedury i funkcje Funkcja jest to wydzielony blok kodu, który wykonuje określoną czynność i zwraca wynik. Procedura jest to wydzielony blok kodu, który wykonuje określoną czynność,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Lemay, Naughton R. Cadenhead Java Podręcznik 2 dla kaŝdego Języka Programowania Java Linki Krzysztof Boone oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania Programowanie funkcyjne Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2013 P. Daniluk(Wydział Fizyki) WP w. XIV Jesień 2013 1 / 25 Paradygmaty programowania Programowanie imperatywne Program

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia regularne. Wyrażenia regularne 1/41

Wyrażenia regularne. Wyrażenia regularne 1/41 Wyrażenia regularne Wyrażenia regularne 1/41 Wyrażenia regularne 2/41 Po co wyrażenia regularne? Polecenie: $ grep est tekst.txt Zawartość tekst.txt To jest plik tekstowy. Testujemy narzędzie grep. Trzecia

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyczne w językoznawstwie

Narzędzia informatyczne w językoznawstwie Narzędzia informatyczne w językoznawstwie Perl - Manipulowanie tablic, zmienne lokalne, funkcje Marcin Junczys-Dowmunt junczys@amu.edu.pl Zakład Logiki Stosowanej http://www.logic.amu.edu.pl 12. grudnia

Bardziej szczegółowo

Język C++ Różnice między C a C++

Język C++ Różnice między C a C++ Język C++ Różnice między C a C++ Plan wykładu C a C++ Różnice ogólne Typy Deklaracje zmiennych C++ jako rozszerzenie C Domyślne argumenty funkcji Przeciążanie funkcji Referencje Dynamiczny przydział pamięci

Bardziej szczegółowo

Szablony klas, zastosowanie szablonów w programach

Szablony klas, zastosowanie szablonów w programach Szablony klas, zastosowanie szablonów w programach 1. Szablony klas i funkcji 2. Szablon klasy obsługującej uniwersalną tablicę wskaźników 3. Zastosowanie metody zwracającej przez return referencję do

Bardziej szczegółowo

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności o tworzenie rozwiązań internetowych w PHP. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób, aby po ich ukończeniu można było rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania Podstawowe konstrukcje programistyczne Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2013 P. Daniluk (Wydział Fizyki) WP w. II Jesień 2013 1 / 34 Przypomnienie Programowanie imperatywne Program

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Procedury i funkcje. Programowanie komputerowe

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Procedury i funkcje. Programowanie komputerowe Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Procedury i funkcje Programowanie komputerowe Procedury i funkcje Wprowadzenie Budowa procedur i funkcji Przekazywanie parametrów Funkcje wbudowane

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania Funkcje Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2013 P. Daniluk(Wydział Fizyki) WP w. V Jesień 2013 1 / 32 Funkcje Funkcje w matematyce f : D W D dziedzina W zbiór wartości Funkcja może

Bardziej szczegółowo

Zmienne, stałe i operatory

Zmienne, stałe i operatory Zmienne, stałe i operatory Przemysław Gawroński D-10, p. 234 Wykład 2 4 marca 2019 (Wykład 2) Zmienne, stałe i operatory 4 marca 2019 1 / 21 Outline 1 Zmienne 2 Stałe 3 Operatory (Wykład 2) Zmienne, stałe

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Składnia języka C# (cz. 1)

Wykład 2 Składnia języka C# (cz. 1) Wizualne systemy programowania Wykład 2 Składnia języka C# (cz. 1) 1 dr Artur Bartoszewski -Wizualne systemy programowania, sem. III- WYKŁAD Wizualne systemy programowania Budowa projektu 2 Struktura programu

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany kurs języka Python

Zaawansowany kurs języka Python Wykład 5. 30 października 2013 Plan wykładu 1 2 3 4 yield from Zamiast Example for item in iterable: yield item: można pisać Example yield from iterable Plan wykładu 1 2 3 4 Przykłady wyrażeń regularnych

Bardziej szczegółowo

Funkcje zawarte w bibliotece < io.h >

Funkcje zawarte w bibliotece < io.h > PLIKOWE OPERACJE WEJŚCIA - WYJŚCIA Język C/C++ nie ma wbudowanych żadnych instrukcji umożliwiających wykonywanie operacji wejścia-wyjścia! Służą do tego funkcje biblioteczne. Funkcje zawarte w bibliotece

Bardziej szczegółowo

Podstawy bioinformatyki 2017/18

Podstawy bioinformatyki 2017/18 JEZYK PROGRAMOWANIA PYTHON: SEKWENCJE (ŁAŃCUCHY, LISTY, KROTKI), METODY LIST E. Dyguda-Kazimierowicz 1 Sekwencje: indeksowanie i wycinanie Poznane dotąd obiekty łańcuchowe należą do typu danych złożonych

Bardziej szczegółowo

ISO/ANSI C - funkcje. Funkcje. ISO/ANSI C - funkcje. ISO/ANSI C - funkcje. ISO/ANSI C - funkcje. ISO/ANSI C - funkcje

ISO/ANSI C - funkcje. Funkcje. ISO/ANSI C - funkcje. ISO/ANSI C - funkcje. ISO/ANSI C - funkcje. ISO/ANSI C - funkcje Funkcje (podprogramy) Mianem funkcji określa się fragment kodu, który może być wykonywany wielokrotnie z różnych miejsc programu. Ogólny zapis: typ nazwa(argumenty) ciało funkcji typ określa typ danych

Bardziej szczegółowo

Podstawy bioinformatyki 2017/18

Podstawy bioinformatyki 2017/18 JEZYK PROGRAMOWANIA PYTHON: FUNKCJE, SŁOWNIKI E. Dyguda-Kazimierowicz 1 Definiowanie i korzystanie z funkcji Funkcje pozwalają na wyodrębnienie często powtarzanych działań, dzięki czemu struktura kodu

Bardziej szczegółowo

Powłoka, redyrekcja, potok

Powłoka, redyrekcja, potok UNIX POWŁOKA I POTOK WYKŁAD 5 Powłoka, redyrekcja, potok UNIX POWŁOKA POWŁOKA ( ang. SHELL) - to program interpretujący polecenia użytkownika. nazywamy powłoką. Powłoka przyjmuje polecenia od użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Interpreter poleceń oraz zmienne środowiskowe

Interpreter poleceń oraz zmienne środowiskowe Temat zajęć Zakres materiału Skrypty powłoki Tworzenie i uruchamianie skryptów powłoki bash Interpreter poleceń oraz zmienne środowiskowe Interpreter poleceń nazywany inaczej także powłoką systemową pośredniczy

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 7 Język awk Wprowadzenie Schemat programu Konstrukcja wzorców Konstrukcja wyrażeń regularnych Struktury kontrolne Predefiniowane

Bardziej szczegółowo

Pobieranie argumentów wiersza polecenia

Pobieranie argumentów wiersza polecenia Pobieranie argumentów wiersza polecenia 2. Argumenty wiersza polecenia Lista argumentów Lista argumentów zawiera cały wiersz poleceń, łącznie z nazwą programu i wszystkimi dostarczonymi argumentami. Przykłady:

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C++ Wykład 1. Katarzyna Grzelak. 26 luty K.Grzelak (Wykład 1) Programowanie w C++ 1 / 28

Programowanie w C++ Wykład 1. Katarzyna Grzelak. 26 luty K.Grzelak (Wykład 1) Programowanie w C++ 1 / 28 Programowanie w C++ Wykład 1 Katarzyna Grzelak 26 luty 2018 K.Grzelak (Wykład 1) Programowanie w C++ 1 / 28 Dlaczego programowanie? K.Grzelak (Wykład 1) Programowanie w C++ 2 / 28 Umiejętność, która otwiera

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Wstęp do programowania obiektowego w Javie Autor: dr inŝ. 1 Java? Java język programowania obiektowo zorientowany wysokiego poziomu platforma Javy z

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA INFORMATYCZNA BASH - PODSTAWOWE INFORMACJE

PRACOWNIA INFORMATYCZNA BASH - PODSTAWOWE INFORMACJE PRACOWNIA INFORMATYCZNA BASH - PODSTAWOWE INFORMACJE Magda Mielczarek Pracownia Informatyczna 2015/2016 1 Podstawowe definicje Linux system operacyjny, które oferuje kompletne środowisko programistyczne

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 1. Programowanie komputerowe

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 1. Programowanie komputerowe Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Podstawy VBA cz. 1 Programowanie 1 Program wykładu Struktura programu Instrukcja przypisania Wprowadzanie danych Wyprowadzanie wyników Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Rozproszonych

Zakład Systemów Rozproszonych Zakład Systemów Rozproszonych Politechnika Rzeszowska Moduł 5: Wybrane programy użytkowe Edytor Vi Edytor Vi uruchamiany jest w oknie terminala. Przy jego pomocy możemy dokonywać następujących operacji:

Bardziej szczegółowo

Informatyka 2015/16 wykład 9. Pliki Sterowanie przebiegiem programu cz. 2. Dr inż. Witold Nocoń (p. 230)

Informatyka 2015/16 wykład 9. Pliki Sterowanie przebiegiem programu cz. 2. Dr inż. Witold Nocoń (p. 230) Informatyka 2015/16 wykład 9 Pliki Sterowanie przebiegiem programu cz. 2 Dr inż. Witold Nocoń (p. 230) Pliki Pliki dzielą się na dwa rodzaje: Pliki tekstowe (zawartość pliku jest typu string) Pliki binarne

Bardziej szczegółowo

Powłoka interpreter poleceń systemu UNIX

Powłoka interpreter poleceń systemu UNIX SOE - Systemy Operacyjne Wykład 4 Powłoka interpreter poleceń systemu UNIX dr inż. Andrzej Wielgus Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki WEiTI PW Powłoka Interpreter poleceń, powłoka (ang. shell)

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja jest to położenie geograficzne zajmowane przez aparat. Miejsce, w którym zainstalowane jest to urządzenie.

Lokalizacja jest to położenie geograficzne zajmowane przez aparat. Miejsce, w którym zainstalowane jest to urządzenie. Lokalizacja Informacje ogólne Lokalizacja jest to położenie geograficzne zajmowane przez aparat. Miejsce, w którym zainstalowane jest to urządzenie. To pojęcie jest używane przez schematy szaf w celu tworzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Python wykład 6

Podstawy programowania. Python wykład 6 Podstawy programowania Python wykład 6 Funkcja wbudowana chr() Wywołanie funkcji chr() z argumentem m zwraca łańcuch znaków reprezentujący znak, którego punktem kodowym w Unicode jest liczba całkowita

Bardziej szczegółowo

Wykład PASCAL - Pliki tekstowe

Wykład PASCAL - Pliki tekstowe Podstawy programowania Wykład PASCAL - Pliki tekstowe 1 dr Artur Bartoszewski - Podstawy prograowania, sem. 1- WYKŁAD Rodzaje plików Dane przechowywane w pliku mogą mieć reprezentację binarną (taką samą,

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych

Algorytmy i struktury danych Algorytmy i struktury danych 3. Elementy programu i typy danych Łódź 2018 Ćwiczenie Body Mass Index - Edytuj kod programu - Zapisz go w pliku bmi.py - Uruchom skrypt >>> Enter your name: Jacek >>> Enter

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Kolekcje, pliki tekstowe, Przykład: Notatnik

Wykład 9 Kolekcje, pliki tekstowe, Przykład: Notatnik Wizualne systemy programowania Wykład 9 Kolekcje, pliki tekstowe, Przykład: Notatnik 1 dr Artur Bartoszewski -Wizualne systemy programowania, sem. III- WYKŁAD Wizualne systemy programowania Kolekcje List

Bardziej szczegółowo

Linux: System Plików

Linux: System Plików Linux: System Plików Systemy Operacyjne Mateusz Hołenko 3 marca 2013 Plan zajęć Wszystko jest plikiem Obsługa systemu plików Prawa dostępu Wyszukiwanie Mateusz Hołenko Linux: System Plików [2/24] Wszystko

Bardziej szczegółowo

Przykład 1: Funkcja jest obiektem, przypisanie funkcji o nazwie function() do zmiennej o nazwie funkcja1

Przykład 1: Funkcja jest obiektem, przypisanie funkcji o nazwie function() do zmiennej o nazwie funkcja1 Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka lab 3. Kaja Gutowska (Kaja.Gutowska@cs.put.poznan.pl) 1. Funkcje: - Funkcje nie powinny korzystać ze zmiennych globalnych. - Funkcje powinny być możliwie krótkie.

Bardziej szczegółowo

Pliki. Informacje ogólne. Obsługa plików w języku C

Pliki. Informacje ogólne. Obsługa plików w języku C Pliki Informacje ogólne Plik jest pewnym zbiorem danych, zapisanym w systemie plików na nośniku danych (np. dysku twardym, pendrive, płycie DVD itp.). Może posiadać określone atrybuty, a odwołanie do niego

Bardziej szczegółowo

XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią 2007/08

XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią 2007/08 Zadanie 3 Poprawkowe XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią 2007/08 Wprowadzenie Należy napisać program w Javie, który czytając w trybie SAX plik z listą operacji, wykonuje zadane operacje na

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Python 3: Python 3: Funkcje, moduły i operacje na plikach

Ćwiczenie 3. Python 3: Python 3: Funkcje, moduły i operacje na plikach Wizualizacja danych Ćwiczenie 3 Python 3: Python 3: Funkcje, moduły i operacje na plikach Python Comprehension Jest to mechanizm służący do generowania kolekcji (lista, słownik, zbiór) na podstawie jednowierszowej

Bardziej szczegółowo

Funkcje zawarte w bibliotece < io.h >

Funkcje zawarte w bibliotece < io.h > PLIKOWE OPERACJE WEJŚCIA - WYJŚCIA Język C/C++ nie ma wbudowanych żadnych instrukcji umożliwiających wykonywanie operacji wejścia-wyjścia! Służą do tego funkcje biblioteczne. Funkcje zawarte w bibliotece

Bardziej szczegółowo

https://portal.clusterix.pl:8443 trainxx tramxx

https://portal.clusterix.pl:8443 trainxx tramxx Logowanie 1. Otworzyć w oknie przeglądarki adres: https://portal.clusterix.pl:8443 2. Zalogować się używając konta, użytkownik: trainxx, hasło: tramxx Delegacja certyfikatu proxy 1. Zalogować poprzez ssh

Bardziej szczegółowo