JW TORUŃ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JW TORUŃ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :"

Transkrypt

1 JW TORUŃ KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUD. NR 95 ADRES INWESTYCJI : TORUŃ ul. Okólna 37 INWESTOR : JW 4620 ADRES INWESTORA : TORUŃ ul. Okólna 37 BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : W.Zubel Ogółe wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 PRZEDMIAR ROBÓT L Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze REMONT BUD. NR 95 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 d.1 KNR-W Deontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr ,30+1,50+3,0+1,0 8,800 2,80+5,20+5,30+3,50+1,0*8 24,800 2 KNR 4-02 d KNR 4-02 d KNR 4-02 d KNR 4-02 d KNR 4-02 d KNR 4-02 d ,600 Deontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr na ścianach budynku 3,50+2,50+3,0 9,000 1,0+3,0+2,50+3,0 9,500 Deontaż uywalki 3+1 4,000 Deontaż ustępu z iską fajansową 18,500 4, ,000 2,000 Deontaż baterii uywalkowej i zywakowej 4 4,000 4,000 Deontaż baterii natryskowej dwudrogowej 1 1,000 1,000 Deontaż eleentów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr ,000 2,000 8 KNR-W 4-02 d Deontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość eleentów do ,000 1,000 9 KNR-W 4-02 d Deontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość eleentów do ,000 4,000 2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ 10 KNR-W 2-15 d Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych 9,5 9,500 9, KNR-W 2-15 d Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych 45,0 45,000 45, KNR-W 2-15 d Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, ieszaczy, hydrantów it o połączeniu sztywny o śr. zewnętrznej , KNR-W 2-15 d KNR-W 2-15 d Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastyczny etalowy o śr. zewnętrznej 20 8, ,000 2,000 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. noinalnej ,000 15,000 3 INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI 15 KNR-W 2-15 d Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych 50,0 50,000 50, Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

3 PRZEDMIAR ROBÓT L Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 16 KNR-W 2-15 d Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych - ciepła woda 35 35, KNR-W 2-15 d KNR 0-34 d KNR 0-34 d KNR-W 2-15 d Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych - cyrkulacja 35,000 25,0+50,0 75,000 75,000 Izolacja rurociągów śr otulinai Theracopact S-2 gr.13 (J) etodą izolowania po ontażu rurociągu , ,000 Izolacja rurociągów śr otulinai Theracopact S-2 gr.13 (J) etodą izolowania po ontażu rurociągu 94,5 94,500 94,500 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, ieszaczy, hydrantów it o połączeniu sztywny o śr. zewnętrznej ,000 8,000 4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 21 KNR-W 2-15 d Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 na ścianach w budynkach nieieszkalnych o połączeniach wciskowych 3,50*5+3,0+2,0 22,500 22, KNR-W 2-15 d Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 na ścianach w budynkach nieieszkalnych o połączeniach wciskowych 25,0 25,000 25, KNR-W 2-15 d Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 o połączeniach wciskowych podej. 10 podej. 10,000 10, KNR-W 2-15 d Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 o połączeniach wciskowych podej. 2 podej. 2,000 2, KNR-W 2-15 d Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 o połączeniach wciskowych 2 2,000 2, KNR-W 2-15 d Wpusty żeliwne podłogowe o śr ,000 4,000 5 PRÓBY SZCZELNOSCI INSTALACI SANITARNYCH 27 KNR-W 2-15 d Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach nieieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 ) 214,0 214, ,000 6 ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJĄCE 28 KNR BO-12 d Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o szer. do 1/2 cegły 3 0,12*0,15*3,50*5 3 0,315 0, KNR BO-12 d Mechaniczne wykucie bruzd pozioych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o szer. do 1/2 cegły 3 0,12*0,15*(7,0+5,0+5,0+1,0*7) 3 0,432 0, KNR-W 4-01 d Zaurowanie bruzd pozioych o szerokości 1/2 ceg. z przewodai instalacyjnyi w ścianach z cegieł 17,5 17,500 17, KNR-W 4-01 d Zaurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodai instalacyjnyi w ścianach z cegieł 24,0 24,000 24, KNR-W 4-01 d Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.iii o szer. do 15 c na urach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zaurowane cegłai lub dachówkai 41,50 41, Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

4 PRZEDMIAR ROBÓT L Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 41,500 7 ARMATURA SANITARNA 33 d.7 KNR-W KNR-W 2-15 d KNR-W 2-15 d KNR-W 2-15 d KNR-W 2-15 d KNR 2-15 d Baterie uywalkowe lub zywakowe ścienne o śr. noinalnej ,000 6,000 Baterie natryskowe z natryskie przesuwny o śr.noinalnej ,000 2,000 Uywalki pojedyncze porcelanowe z syfone gruszkowy 6 6,000 6,000 Postuent porcelanowy do uywalek 6 6,000 6,000 Ustępy z płuczką ustępową typu "kopakt" 2 2,000 2,000 Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 2 2,000 2,000 8 WYMIANA GRZEJNIKÓW 39 KNR-W 2-15 d Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300 i dług. 1000, z koplete zawogów odcinających i terostatycznych 1 1,000 1, KNR-W 2-15 d Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 i dług. do 1000 z koplete zaworów odcinających i terostatycznych 4 4,000 4, Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

5 Podstawa Opis j Nakłady Koszt REMONT BUD. NR 95 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 KNR-W 4-02 Deontaż rurociągu stalowego ocynkownego o d śr obiar = 33,6 0,22r-g/ 2 KNR 4-02 d ,26r-g/ Deontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr na ścianach budynku obiar = 18,5 2* ateriały poocnicze 10% 3 KNR 4-02 d obiar = 4 1r-g/ Deontaż uywalki 4 KNR 4-02 d obiar = 2 3,44r-g/ 5 KNR 4-02 d obiar = 4 0,7r-g/ 6 KNR 4-02 d obiar = 1 0,73r-g/ 7 KNR 4-02 d ,34r-g/ r-g 7,3920 0,000 0,00 r-g 4,8100 0,000 0,00 % 10,0000 0,000 0,00 r-g 4,0000 0,000 0,00 Deontaż ustępu z iską fajansową r-g 6,8800 0,000 0,00 Deontaż baterii uywalkowej i zywakowej r-g 2,8000 0,000 0,00 Deontaż baterii natryskowej dwudrogowej Deontaż eleentów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 obiar = 2 2* ateriały poocnicze 10% 8 KNR-W 4-02 d ,63r-g/ r-g 0,7300 0,000 0,00 Deontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość eleentów do 10 obiar = 1 r-g 0,6800 0,000 0,00 % 10,0000 0,000 0,00 r-g 0,6300 0,000 0, Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

6 Podstawa Opis j Nakłady Koszt Deontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość eleentów do 15 obiar = 4 9 KNR-W 4-02 d ,91r-g/ r-g 3,6400 0,000 0,00 PODSUMOWANIE ROBOTY ROZBIÓRKOWE Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

7 Podstawa Opis j Nakłady Koszt 2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ 10 KNR-W 2-15 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o d śr. zewnętrznej 25 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych obiar = 9,5 0,285r-g/ 2* rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 1,08/ 3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 0,66szt/ 4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 1,25szt/ 5* ateriały poocnicze 6* środek transportowy 0,0018-g/ 11 KNR-W 2-15 d ,255r-g/ Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych obiar = 45 2* rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 1,1/ 3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 0,58szt/ 4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 1,43szt/ 5* ateriały poocnicze 6* środek transportowy 0,0016-g/ 12 KNR-W 2-15 d ,289r-g/ r-g 2,7075 0,000 0,00 10,2600 0,000 0,00 szt 6,2700 0,000 0,00 szt 11,8750 0,000 0,00 -g 0,0171 0,000 0,00 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, ieszaczy, hydrantów it o połączeniu sztywny o śr. zewnętrznej 20 obiar = 8 2* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 3szt/ 3* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 1szt/ 4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 1szt/ 5* ateriały poocnicze 6* środek transportowy 0,001-g/ r-g 11,4750 0,000 0,00 49,5000 0,000 0,00 szt 26,1000 0,000 0,00 szt 64,3500 0,000 0,00 -g 0,0720 0,000 0, r-g 2,3120 0,000 0,00 szt 24,0000 0,000 0,00 szt 8,0000 0,000 0,00 szt 8,0000 0,000 0,00 -g 0,0080 0,000 0,00 Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

8 Podstawa Opis j Nakłady Koszt Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastyczny etalowy o śr. zewnętrznej 20 obiar = 2 13 KNR-W 2-15 d ,682r-g/ 2* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 1szt/ 3* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 1szt/ 4* złącza elastyczne etalowe o śr. zewnętrznej 20 1szt/ 5* ateriały poocnicze 6* środek transportowy 0,001-g/ 14 KNR-W 2-15 d ,337r-g/ Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. noinalnej 20 obiar = 15 2* zawory wodne przelotowe proste o śr. noinalnej 20 1szt/ 3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. noinalnej 20 2szt/ 4* ateriały poocnicze 0,5% 5* środek transportowy 0,005-g/ r-g 1,3640 0,000 0,00 szt 2,0000 0,000 0,00 szt 2,0000 0,000 0,00 szt 2,0000 0,000 0,00 -g 0,0020 0,000 0,00 r-g 5,0550 0,000 0,00 szt 15,0000 0,000 0,00 szt 30,0000 0,000 0,00 % 0,5000 0,000 0,00 -g 0,0750 0,000 0,00 PODSUMOWANIE INSTALACJA WODY ZIMNEJ Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

9 Podstawa Opis j Nakłady Koszt 3 INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI 15 KNR-W 2-15 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o d śr. zewnętrznej 25 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych obiar = 50 0,285r-g/ 2* rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 1,08/ 3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 0,66szt/ 4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 1,25szt/ 5* ateriały poocnicze 6* środek transportowy 0,0018-g/ 16 KNR-W 2-15 d ,255r-g/ Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych - ciepła woda obiar = 35 2* rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 1,1/ 3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 0,58szt/ 4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 1,43szt/ 5* ateriały poocnicze 6* środek transportowy 0,0016-g/ 17 KNR-W 2-15 d ,255r-g/ r-g 14,2500 0,000 0,00 54,0000 0,000 0,00 szt 33,0000 0,000 0,00 szt 62,5000 0,000 0,00 -g 0,0900 0,000 0,00 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych - cyrkulacja obiar = 75 2* rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 1,1/ 3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 0,58szt/ 4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 1,43szt/ 5* ateriały poocnicze 6* środek transportowy 0,0016-g/ r-g 8,9250 0,000 0,00 38,5000 0,000 0,00 szt 20,3000 0,000 0,00 szt 50,0500 0,000 0,00 -g 0,0560 0,000 0,00 r-g 19,1250 0,000 0,00 82,5000 0,000 0,00 szt 43,5000 0,000 0,00 szt 107,2500 0,000 0,00 -g 0,1200 0,000 0, Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

10 18 d.3 Podstawa Opis j Nakłady Koszt Izolacja rurociągów śr otulinai Theracopact S-2 gr.13 (J) etodą izolowania po ontażu rurociągu obiar = 120 KNR ,1553r-g/ 2* otuliny Theracopact S-2 gr. 13 ' 1,1/ 3* klej Theraflex 474' 0,011d 3 / 4* taśa Duct Tape (czerwona) 25 x 9 ' 0,0738/ 5* ateriały poocnicze 3% 6* środek transportowy' 0,00145-g/ 19 KNR 0-34 d ,1725r-g/ Izolacja rurociągów śr otulinai Theracopact S-2 gr.13 (J) etodą izolowania po ontażu rurociągu obiar = 94,5 2* otuliny Theracopact S-2 gr. 13 1,1/ 3* klej Theraflex 474 0,0126d 3 / 4* taśa Duct Tape (czerwona) 25 x 9 0,0993/ 5* ateriały poocnicze 3% 6* środek transportowy 0,0025-g/ 20 KNR-W 2-15 d ,289r-g/ r-g 18,6360 0,000 0,00 132,0000 0,000 0,00 d 3 1,3200 0,000 0,00 8,8560 0,000 0,00 % 3,0000 0,000 0,00 -g 0,1740 0,000 0,00 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, ieszaczy, hydrantów it o połączeniu sztywny o śr. zewnętrznej 20 obiar = 8 2* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 3szt/ 3* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 1szt/ 4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 1szt/ 5* ateriały poocnicze 6* środek transportowy 0,001-g/ r-g 16,3013 0,000 0,00 103,9500 0,000 0,00 d 3 1,1907 0,000 0,00 9,3839 0,000 0,00 % 3,0000 0,000 0,00 -g 0,2363 0,000 0,00 r-g 2,3120 0,000 0,00 szt 24,0000 0,000 0,00 szt 8,0000 0,000 0,00 szt 8,0000 0,000 0,00 -g 0,0080 0,000 0, Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

11 PODSUMOWANIE INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

12 Podstawa Opis j Nakłady Koszt 4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 21 KNR-W 2-15 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 na d ścianach w budynkach nieieszkalnych o połączeniach wciskowych obiar = 22,5 0,267r-g/ 2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr ,93/ 3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr ,6szt/ 4* rury PCV przepustowe o śr ,12/ 5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr ,8szt/ 6* ateriały poocnicze 7* środek transportowy 0,0172-g/ 22 KNR-W 2-15 d ,177r-g/ Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 na ścianach w budynkach nieieszkalnych o połączeniach wciskowych obiar = 25 2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 1,04/ 3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 0,36szt/ 4* rury PCV przepustowe o śr. 50 0,14/ 5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 1szt/ 6* ateriały poocnicze 7* środek transportowy 0,0056-g/ 23 KNR-W 2-15 d r-g 6,0075 0,000 0,00 20,9250 0,000 0,00 szt 13,5000 0,000 0,00 2,7000 0,000 0,00 szt 18,0000 0,000 0,00 -g 0,3870 0,000 0,00 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 o połączeniach wciskowych obiar = 10podej. 0,561r-g/podej. 2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 3,1szt/podej. 3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 1szt/podej. 4* ateriały poocnicze 5* środek transportowy 0,004-g/podej. 24 KNR-W 2-15 d r-g 4,4250 0,000 0,00 26,0000 0,000 0,00 szt 9,0000 0,000 0,00 3,5000 0,000 0,00 szt 25,0000 0,000 0,00 -g 0,1400 0,000 0,00 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 o połączeniach wciskowych obiar = 2podej. 1,27r-g/podej. r-g 5,6100 0,000 0,00 szt 31,0000 0,000 0,00 szt 10,0000 0,000 0,00 -g 0,0400 0,000 0,00 podej. podej r-g 2,5400 0,000 0,00 Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

13 Podstawa Opis j Nakłady Koszt 2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 szt 6,2000 0,000 0,00 3,1szt/podej. 3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 szt 2,0000 0,000 0,00 1szt/podej. 4* ateriały poocnicze 5* środek transportowy -g 0,0360 0,000 0,00 0,018-g/podej. 25 KNR-W 2-15 d Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 o połączeniach wciskowych obiar = 2 0,38r-g/ 2* czyszczaki z PCV kanalizacyjne o śr szt/ 3* ateriały poocnicze 26 KNR-W 2-15 d % r-g 0,7600 0,000 0,00 szt 2,0000 0,000 0,00 % 1,0000 0,000 0,00 Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 obiar = 4 0,48r-g/ 2* wpusty ściekowe podłogowe żeliwne o śr. 50 1szt/ 3* folia aluiniowa 0,07kg/ 4* ateriały poocnicze 1% 5* środek transportowy 0,04-g/ r-g 1,9200 0,000 0,00 szt 4,0000 0,000 0,00 kg 0,2800 0,000 0,00 % 1,0000 0,000 0,00 -g 0,1600 0,000 0,00 PODSUMOWANIE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

14 Podstawa Opis j Nakłady Koszt 5 PRÓBY SZCZELNOSCI INSTALACI SANITARNYCH 27 KNR-W 2-15 Próba szczelności instalacji wodociągowych z d rur z tworzyw sztucznych w budynkach nieieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 ) obiar = 214 r-g 21,6140 0,000 0,00 0,101r-g/ 2* rury z polipropylenu śr.20 4,2800 0,000 0,00 0,02/ 3* zawory przelotowe proste osiężne śr.15 szt 0,4280 0,000 0,00 0,002szt/ 4* zawory zwrotne przelotowe osiężne śr.15 szt 0,4280 0,000 0,00 0,002szt/ 5* kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 szt 1,2840 0,000 0,00 0,006szt/ 6* ateriały poocnicze 7* środek transportowy -g 0,0214 0,000 0,00 0,0001-g/ PODSUMOWANIE PRÓBY SZCZELNOSCI INSTALACI SANITARNYCH Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

15 Podstawa Opis j Nakłady Koszt 6 ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJĄCE 28 KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach 3 d z cegieł na zaprawie wapiennej o szer. do 1/2 cegły obiar = 0,315 3 r-g 39,66r-g/ 3 2* elektronarzędzia 37,77-g/ 3 29 KNR BO-12 d Mechaniczne wykucie bruzd pozioych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o szer. do 1/2 cegły obiar = 0,432 3 r-g 12,0744 0,000 0,00 -g 11,4998 0,000 0,00 27,95r-g/ 3 2* elektronarzędzia 26,62-g/ 3 30 KNR-W 4-01 d ,57r-g/ Zaurowanie bruzd pozioych o szerokości 1/ 2 ceg. z przewodai instalacyjnyi w ścianach z cegieł obiar = 17,5 2* cegła budowlana pełna 4szt/ 3* ceent portlandzki zwykły bez dodatków "35" 0,39kg/ 4* wapno suchogaszone 0,22kg/ 5* piasek do zapraw 0,002 3 / 6* ateriały poocnicze 7* betoniarka 150 d3 0,01-g/ 8* wyciąg 0,03-g/ 31 KNR-W 4-01 d ,53r-g/ 3 Zaurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/ 2 ceg. z przewodai instalacyjnyi w ścianach z cegieł obiar = 24 2* cegła budowlana pełna 5szt/ 3* ceent portlandzki zwykły bez dodatków "35" 0,8kg/ 4* wapno suchogaszone 0,43kg/ 5* piasek do zapraw 0,004 3 / 6* ateriały poocnicze 7* betoniarka 150 d3 0,01-g/ 8* wyciąg 0,03-g/ r-g 9,9750 0,000 0,00 szt 70,0000 0,000 0,00 kg 6,8250 0,000 0,00 kg 3,8500 0,000 0,00 3 0,0350 0,000 0,00 -g 0,1750 0,000 0,00 -g 0,5250 0,000 0, r-g 12,7200 0,000 0,00 szt 120,0000 0,000 0,00 kg 19,2000 0,000 0,00 kg 10,3200 0,000 0,00 3 0,0960 0,000 0,00 -g 0,2400 0,000 0,00 -g 0,7200 0,000 0,00 Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

16 Podstawa Opis j Nakłady Koszt Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.iii o szer. do 15 c na urach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zaurowane cegłai lub dachówkai obiar = 41,5 32 KNR-W 4-01 d ,36r-g/ 2* ceent portlandzki z dodatkai"25" 0,8kg/ 3* wapno suchogaszone 1kg/ 4* piasek do zapraw 0,004 3 / 5* ateriały poocnicze 2% 6* wyciąg 0,01-g/ 7* betoniarka 150 d3 0,01-g/ r-g 14,9400 0,000 0,00 kg 33,2000 0,000 0,00 kg 41,5000 0,000 0,00 3 0,1660 0,000 0,00 % 2,0000 0,000 0,00 -g 0,4150 0,000 0,00 -g 0,4150 0,000 0,00 PODSUMOWANIE ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJĄCE Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

17 Podstawa Opis j Nakłady Koszt 7 ARMATURA SANITARNA 33 KNR-W 2-15 Baterie uywalkowe lub zywakowe ścienne o d śr. noinalnej 15 obiar = 6 0,711r-g/ 2* baterie uywalkowe i zlewozywakowe ścienne osiężne standardowe o śr. noinalnej 15 1szt/ 3* ateriały poocnicze 0,5% 4* środek transportowy 0,006-g/ 34 KNR-W 2-15 d ,877r-g/ Baterie natryskowe z natryskie przesuwny o śr.noinalnej 15 obiar = 2 2* baterie natryskowe osiężne z natryskie przesuwany o śr.noinalnej 15 1szt/ 3* ateriały poocnicze 0,5% 4* środek transportowy 0,014-g/ 35 KNR-W 2-15 d ,95r-g/ r-g 4,2660 0,000 0,00 szt 6,0000 0,000 0,00 % 0,5000 0,000 0,00 -g 0,0360 0,000 0,00 Uywalki pojedyncze porcelanowe z syfone gruszkowy obiar = 6 2* uywalki porcelanowe 1szt/ 3* wsporniki do uywalek 1szt/ 4* syfony uywalkowe osiężne ze spuste 1szt/ 5* ateriały poocnicze 1% 6* środek transportowy 0,14-g/ 36 KNR-W 2-15 d ,48r-g/ r-g 1,7540 0,000 0,00 szt 2,0000 0,000 0,00 % 0,5000 0,000 0,00 -g 0,0280 0,000 0,00 r-g 11,7000 0,000 0,00 szt 6,0000 0,000 0,00 szt 6,0000 0,000 0,00 szt 6,0000 0,000 0,00 % 1,0000 0,000 0,00 -g 0,8400 0,000 0,00 Postuent porcelanowy do uywalek obiar = 6 2* postuenty porcelanowe do uywalek 1szt/ 3* ateriały poocnicze 1% 4* środek transportowy 0,06-g/ r-g 2,8800 0,000 0,00 szt 6,0000 0,000 0,00 % 1,0000 0,000 0,00 -g 0,3600 0,000 0, Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

18 37 d.7 Podstawa Opis j Nakłady Koszt KNR-W 2-15 Ustępy z płuczką ustępową typu "kopakt" obiar = 2 3,64r-g/ 2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kopakt 1szt/ 3* sedesy typu kopakt 1kpl/ 4* ateriały poocnicze 1% 5* środek transportowy' 0,09-g/ 38 KNR 2-15 d Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego obiar = 2 0,83085r-g/ 2* spusty do wanien z tworzywa sztucznego 1szt/ 3* brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 1szt/ 4* ateriały poocnicze 0,2% 5* saochód dostawczy 0.9 t 0,05-g/ r-g 7,2800 0,000 0,00 szt 2,0000 0,000 0,00 kpl 2,0000 0,000 0,00 % 1,0000 0,000 0,00 -g 0,1800 0,000 0,00 r-g 1,6617 0,000 0,00 szt 2,0000 0,000 0,00 szt 2,0000 0,000 0,00 % 0,2000 0,000 0,00 -g 0,1000 0,000 0,00 PODSUMOWANIE ARMATURA SANITARNA Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

19 Podstawa Opis j Nakłady Koszt 8 WYMIANA GRZEJNIKÓW 39 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300 i d dług. 1000, z koplete zawogów odcinających i terostatycznych obiar = 1 r-g 1,1500 0,000 0,00 1,15r-g/ 2* grzejniki stalowe jednopłytowe z koplete zawieszeń szt 1,0000 0,000 0,00 1szt/ 3* ateriały poocnicze % 1,0000 0,000 0,00 1% 4* środek transportowy -g 0,1100 0,000 0,00 0,11-g/ 40 KNR-W 2-15 d Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 i dług. do 1000 z koplete zaworów odcinających i terostatycznych obiar = 4 r-g 7,5200 0,000 0,00 1,88r-g/ 2* grzejniki stalowe dwupłytowe z koplete zawieszeń szt 4,0000 0,000 0,00 1szt/ 3* ateriały poocnicze % 1,0000 0,000 0,00 1% 4* środek transportowy -g 2,2400 0,000 0,00 0,56-g/ PODSUMOWANIE WYMIANA GRZEJNIKÓW Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ 3 INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI 4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 5 PRÓBY SZCZELNOSCI INSTALACI SANITARNYCH 6 ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJĄCE 7 ARMATURA SANITARNA 8 WYMIANA GRZEJNIKÓW PODSUMOWANIE CAŁY KOSZTORYS Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

20 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY L Nazwa J Ilość Cena Wartość 1. robocizna r-g 277,3152 0,00-0, Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

21 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW L Nazwa J Ilość Il inw. Il wyk. Cena Wartość Grupa 1. baterie natryskowe osiężne z natryskie przesuwany szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00 o śr.noinalnej baterie uywalkowe i zlewozywakowe ścienne szt 6,0000 6,0000 0,00 0,00 osiężne standardowe o śr. noinalnej brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00 4. cegła budowlana pełna szt 190, ,0000 0,00 0,00 5. ceent portlandzki z dodatkai"25" kg 33, ,2000 0,00 0,00 6. ceent portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 26, ,0250 0,00 0,00 7. czyszczaki z PCV kanalizacyjne o śr. 110 szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00 8. folia aluiniowa kg 0,2800 0,2800 0,00 0,00 9. grzejniki stalowe dwupłytowe z koplete zawieszeń szt 4,0000 4,0000 0,00 0, grzejniki stalowe jednopłytowe z koplete zawieszeń szt 1,0000 1,0000 0,00 0, klej Theraflex 474 d 3 1,1907 1,1907 0,00 0, klej Theraflex 474' d 3 1,3200 1,3200 0,00 0, kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 szt 19, ,7000 0,00-0, kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 szt 40, ,0000 0,00 0, kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. noinalnej szt 30, ,0000 0,00 0, kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 szt 18, ,0000 0,00 0, kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 szt 139, ,9000 0,00-0, kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 szt 39, ,2700 0,00 0, kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 szt 1,2840 1,2840 0,00 0, otuliny Theracopact S-2 gr , ,9500 0,00 0, otuliny Theracopact S-2 gr. 13 ' 132, ,0000 0,00 0, piasek do zapraw 3 0,1660 0,1660 0,00 0, piasek do zapraw 3 0,1310 0,1310 0,00 0, postuenty porcelanowe do uywalek szt 6,0000 6,0000 0,00 0, rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr , ,9250 0,00 0, rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr , ,0000 0,00 0, rury PCV przepustowe o śr ,7000 2,7000 0,00 0, rury PCV przepustowe o śr. 50 3,5000 3,5000 0,00 0, rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej , ,5000 0,00-0, rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 64, ,2600 0,00-0, rury z polipropylenu śr.20 4,2800 4,2800 0,00 0, sedesy typu kopakt kpl 2,0000 2,0000 0,00 0, spusty do wanien z tworzywa sztucznego szt 2,0000 2,0000 0,00 0, syfony uywalkowe osiężne ze spuste szt 6,0000 6,0000 0,00 0, taśa Duct Tape (czerwona) 25 x 9 9,3839 9,3839 0,00 0, taśa Duct Tape (czerwona) 25 x 9 ' 8,8560 8,8560 0,00 0, uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 szt 20, ,0000 0,00 0, uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 szt 35, ,0000 0,00-0, uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o szt 237, ,6500 0,00-0,00 śr. zewnętrznej uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o szt 74, ,3750 0,00 0,00 śr. zewnętrznej uywalki porcelanowe szt 6,0000 6,0000 0,00 0, urządzenia sanitarne porcelanowe-kopakt szt 2,0000 2,0000 0,00 0, wapno suchogaszone kg 14, ,1700 0,00 0, wapno suchogaszone kg 41, ,5000 0,00 0, wpusty ściekowe podłogowe żeliwne o śr. 50 szt 4,0000 4,0000 0,00 0, wsporniki do uywalek szt 6,0000 6,0000 0,00 0, zawory przelotowe proste osiężne śr.15 szt 0,4280 0,4280 0,00 0, zawory wodne przelotowe proste o śr. noinalnej szt 15, ,0000 0,00 0, zawory zwrotne przelotowe osiężne śr.15 szt 0,4280 0,4280 0,00 0, złącza elastyczne etalowe o śr. zewnętrznej 20 szt 2,0000 2,0000 0,00 0, ateriały poocnicze zł -0, Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

22 ZESTAWIENIE SPRZĘTU L Nazwa J Ilość Cena Wartość 1. betoniarka 150 d3 -g 0,8300 0,00-0,00 2. elektronarzędzia -g 23,3974 0,00 0,00 3. saochód dostawczy 0.9 t -g 0,1000 0,00 0,00 4. środek transportowy -g 4,8465 0,00-0,00 5. środek transportowy -g 0,2363 0,00 0,00 6. środek transportowy' -g 0,1800 0,00 0,00 7. środek transportowy' -g 0,1740 0,00 0,00 8. wyciąg -g 1,6600 0,00 0, Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

JW TORUŃ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Kosztorys Zatwierdzam

JW TORUŃ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Kosztorys Zatwierdzam JW 4620 87-100 TORUŃ KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUD. NR 125 ADRES INWESTYCJI : 87-100 TORUŃ ul. Okólna 37 INWESTOR : JW 4620 ADRES INWESTORA : 87-100 TORUŃ ul. Okólna 37

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKANIA wod - kan ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. Legionów 29 10 INWESTOR : AZK ŁÓDŹ ŚRÓDMIESCIE ADRES INWESTORA : Łódź ul. Kościuszki 47 BRANŻA : instalacje sanitarne KOSZTORYS

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO I SALI LEKCYJNEJ NA SANITARIATY DLA CHŁOP- CÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 ADRES INWESTYCJI : AL. KRASIŃSKIEGO 1 LESZNO INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE PRZEDMIAR ROBÓT REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE ADRES INWESTYCJI : 63-100 ŚREM UL. JEZIORNA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Opitek DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Opitek DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Do Studenta ARKONA w Szczecinie ADRES INWESTYCJI : ul. Chopina 61 INWESTOR : ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ADRES INWESTORA : AL. PIASTÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 B ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17

Załącznik nr 8 B ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY PRZEDMIAR SZCZECIN AL PIASTÓW 17 Załącznik nr 8 B NAZWA INWESTYCJI : REMINT SAL NR 2,132 ROBOTY SANITARNE- WTiICH ADRES INWESTYCJI : WYDZIAŁ TECHNOLOGII i IŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa budynku Zespolu Szkól Elektroniczno - Telekounikacyjnych ADRES INWESTYCJI : ul. Jana Killinskiego, obręb: Zatorze, ark. apy 4: nr ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

m szt. szt. szt.

m szt. szt. szt. Szpital Powiatowy w Brzesku 1 KNNR-W 3 3 0309-02 1) bruzd w ścianach z cegły na zaprawie ceentowej obiar = 0.2*0.2*32.0 = 1.280 3 147r-g/ 3 r-g 188.1600 szt 266.2400 3 0.3840 2* cegła budowlana 208szt/

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WOJCIECH ZALEWSKI DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WOJCIECH ZALEWSKI DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA WEZŁÓW SANITARNYCH INSTALACJA WOD-KAN ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA NR.174 i JANA MACHULSKIEGO W ŁODZI UL.GAŁCZYNSKIEGO NR.6 INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI : Pawilon przy kąpielisku otwarty w Centru Sportowo - Rekreacyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pionów wod-kan. i poziomów wodnych w piwnicy. ADRES INWESTYCJI : ul. Św. Wojciech 3 pion m 1, 4, 7

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pionów wod-kan. i poziomów wodnych w piwnicy. ADRES INWESTYCJI : ul. Św. Wojciech 3 pion m 1, 4, 7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pionów wod-kan. i pozioów wodnych w piwnicy ADRES INWESTYCJI : ul. Św. Wojciech 3 pion 1, 4, 7 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : Poznań ul. Św.

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07.

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji wod-kan ADRES INWESTYCJI : ul. Za Groblą 1, Poznań INWESTOR : ul. Za Groblą 1, Poznań Adinistracja LTG Nieruchoości Sp. z o.o. ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M Lewandowski DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M Lewandowski DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont łazienki nr 2 w piwnicy w budynku główny Dou Poocy Społecznej w Gdańsku ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Starogardzka 20 INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07.

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji wod-kan ADRES INWESTYCJI : ul. Za Groblą 1, Poznań INWESTOR : ul. Za Groblą 1, Poznań Adinistracja LTG Nieruchoości Sp. z o.o. ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2016r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2016r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek przedszkola - reont poieszczeń ADRES INWESTYCJI : 78-650 Mirosławiec, ul. Zakowa dz. nr 466 INWESTOR : Saorządowe Przedszkole "Słoneczko" ADRES INWESTORA : 78-650

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Olsztyn ul. Koprenika 1/20. Usługi Projektowe mgr inż. Krzysztof Pilarczyk

PRZEDMIAR ROBÓT Olsztyn ul. Koprenika 1/20. Usługi Projektowe mgr inż. Krzysztof Pilarczyk Usługi Projektowe gr inż. Krzysztof Pilarczyk 10-511 Olsztyn ul. Koprenika 1/20 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07.

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji wod-kan ADRES INWESTYCJI : ul. Za Groblą 1, Poznań INWESTOR : ul. Za Groblą 1, Poznań Adinistracja LTG Nieruchoości Sp. z o.o. ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Rurociągi miedziane i kształtki o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach. 32 m 32

PRZEDMIAR. Rurociągi miedziane i kształtki o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach. 32 m 32 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Ujkowice - Reiza OSP - instalacje wod-kan i c.w.u. 1 INSTALACJA WODOCIĄGOWA - ROBOTY MONTAŻOWE 1.1 KNRW 2-15 0114-03 Rurociągi iedziane i kałtki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Szpital Specjalistyczny im. prof. A. Sokołowskiego Szczecin - Zdunowo, ul. prof. A. Sokołowskiego 11

PRZEDMIAR ROBÓT. Szpital Specjalistyczny im. prof. A. Sokołowskiego Szczecin - Zdunowo, ul. prof. A. Sokołowskiego 11 PRZEDMIAR ROBÓT TYTUŁ UMOWNY OPRACOWANIA: Przebudowa części Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej O-VII Torakochirurgiczny, dla potrzeb intensywnego nadzoru pacjenta po przeszczepie. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe gr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-0 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 4B NAZWA INWESTYCJI : Reont łazienek - INSTALACJE SANITARNE - piętro budynku ADRES INWESTYCJI : 44-0 Jastrzebie-Zdrój ul.

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Karolak DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2009 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Karolak DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2009 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Dickensa 25 INWESTOR : Do Poocy Społecznej dla Kobatantów ADRES INWESTORA : ul. Dickensa 25 Warszawa BRANśA

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANDRZEJ DOBROWOLSKI DATA OPRACOWANIA : Styczeń.

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANDRZEJ DOBROWOLSKI DATA OPRACOWANIA : Styczeń. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pionów kanalizacyjnych oraz wodnych. ADRES INWESTYCJI : Szczecin wydział WBiA INWESTOR : ZACHODNIOPOMORSKI

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane. Woryty Gietrzwałd. Michał Szymanowski

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane. Woryty Gietrzwałd. Michał Szymanowski Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane G-M Michał Szyanowski Woryty 101 11-036 Gietrzwałd Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola.st. Warszawy 01-225 Warszawa. ul. Bea 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M Lewandowski DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M Lewandowski DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont łazienki nr1 w piwnicy w budynku główny Dou Poocy Społecznej w Gdańsku ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Starogardzka 20 INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

DOMAR Budownictwo Architektura ul. Strumykowa 30, Ostrów Wielkopolski PRZEDMIAR

DOMAR Budownictwo Architektura ul. Strumykowa 30, Ostrów Wielkopolski PRZEDMIAR DOMAR Budownictwo Architektura ul. Struykowa 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski NAZWA INWESTYCJI : Budowy Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego - Socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. A3 Studio Projektowe Architektury Lubin, ul. Małomicka 87

PRZEDMIAR. A3 Studio Projektowe Architektury Lubin, ul. Małomicka 87 A3 Studio Projektowe Architektury 59-300 Lubin, ul. Małoicka 87 NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE I I PIĘTRZE BUDYNKU NR3 MPWiK W LUBINIE WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektowe Budownictwa "PARTNER" s.c Łódź, ul. Nowa 29/31

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektowe Budownictwa PARTNER s.c Łódź, ul. Nowa 29/31 Biuro Projektowe Budownictwa "PARTNER" s.c. 90-030 Łódź, ul. Nowa 29/31 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień GMINA WIZNA WIZNA 45332400-7 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Reont PP w Wiznie ADRES INWESTYCJI : Wizna INWESTOR : GMINA WIZNA ADRES INWESTORA : WIZNA BRANŻA

Bardziej szczegółowo

ART-TECH Katarzyna Bodurkiewicz Warszawa; ul. Syta 181 B m 5/9. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Katarzyna Bodurkiewicz WYKONAWCA : INWESTOR :

ART-TECH Katarzyna Bodurkiewicz Warszawa; ul. Syta 181 B m 5/9. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Katarzyna Bodurkiewicz WYKONAWCA : INWESTOR : ART-TECH Katarzyna Bodurkiewicz 0-987 Warszawa; ul. Syta 8 B 5/9 NAZWA INWESTYCJI : Reont budynku nr 57 w K-6077 ADRES INWESTYCJI : 00-909 WARSZAWA ŻWIRKI I WIGURY C INWESTOR : BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Administracja Nowolipki ul.nowolipki Warszawa

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Administracja Nowolipki ul.nowolipki Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola.st.Warszawy Adinistracja Nowolipki ul.nowolipki 16 01-019 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty Pośrednie [KP]... % R, S Zysk [Z]... % R+KP(R), S+KP(S) Podatek VAT [V]... % R+KP(R)+Z(R), M, S+KP(S)+Z(S)

NARZUTY Koszty Pośrednie [KP]... % R, S Zysk [Z]... % R+KP(R), S+KP(S) Podatek VAT [V]... % R+KP(R)+Z(R), M, S+KP(S)+Z(S) Gina Ochotnica Dolna osiedle Dłubacze 160; 34-452 Ochotnica Dolna KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : "Utworzenie lokali socjalnych w raach rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Ochotnicy Dolnej" - INS- TALACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne kanalizacyjne Roboty instalacyjne hydrauliczne

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne kanalizacyjne Roboty instalacyjne hydrauliczne HYDROSYSTEM Krzysztof Horyd 11-100 Lidzbark Wariński, ul. Bartoszycka 18 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. MProjekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. ul. Szczęśliwa 7, Grabówka

PRZEDMIAR ROBÓT. MProjekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. ul. Szczęśliwa 7, Grabówka MProjekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. ul. Szczęśliwa 7, 15-523 Grabówka ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Reizy OSP o Świetlicę Wiejską z zaplecze socjalno-sanitarny i garaże ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PTH "Miastoprojekt-Delta" Opole ul. 1 Maja 30.a. SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : inż. A. Nawrocki DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2012 r.

PTH Miastoprojekt-Delta Opole ul. 1 Maja 30.a. SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : inż. A. Nawrocki DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2012 r. PTH "Miastoprojekt-Delta" Opole ul. 1 Maja 3.a PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH NAZWA INWESTYCJI : POSADOWIENIE KONTENERA BIUROWEGO ADRES INWESTYCJI : BRZEZIE K/OPOLA INWESTOR : PGE ELEKTROWNIA OPOLE ADRES

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) I-ART MGR INŻ. ARCH. ROMAN INYDORCZYK 41-902 BYTOM UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 59 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Gmina Rzgów Rzgów ul. Plac 500-lecia 22

PRZEDMIAR. Gmina Rzgów Rzgów ul. Plac 500-lecia 22 Gina Rzgów 95-030 Rzgów ul. Plac 500-lecia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA instalacji wod-kan w budynku ginny ADRES INWESTYCJI : 95-030 Rzgów, ul. Letniskowa 6 INWESTOR : Gina Rzgów ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

FW MIKOSKA Opole, ul. Baczyńskiego 3

FW MIKOSKA Opole, ul. Baczyńskiego 3 FW MIKOSKA 45-523 Opole, ul. Baczyńskiego 3 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45332200-5 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

2 szt RAZEM montaż rurociągów i grzejników. Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach m

2 szt RAZEM montaż rurociągów i grzejników. Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach m Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze 1 45331100-7 roboty deontażowe instal co 1 KNR-W 4-02 Deontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65- d.1 0506-06 80 54 54.000 RAZEM

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ : Anna Radziszewska PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Barbara Mierzwa DATA OPRACOWANIA : listopad 2008 KOD CPV:

SPORZĄDZIŁ : Anna Radziszewska PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Barbara Mierzwa DATA OPRACOWANIA : listopad 2008 KOD CPV: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BYDOWLANO-WYKONAWCZY DLA POTRZEB ZESPOŁU ZABIEGOWEGO ODDZIAŁU OKULISTYKI ADRES INWESTYCJI : 41-200 SOSNOWIEC PL. MEDYKÓW 1 INWESTOR : WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW m RAZEM KNNR m RAZEM KNNR

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW m RAZEM KNNR m RAZEM KNNR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Wyiana instalacji wod-kan ul.gdańska 35 1 KNNR 8 0108-01 Deontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 na ścianie 1500.0 1500.000 RAZEM 1500.000 2 KNNR

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Luty Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Luty 2019

DATA OPRACOWANIA : Luty Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Luty 2019 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont kuchni w Hotelu*** NAT "Jarosławiec" ADRES INWESTYCJI : 76-17 Jarosławiec ul. Uzdrowiskowa 11 INWESTOR : Nadwiślańska Agencja Turystyczna sp. z o.o. ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - INSTALACJE SANITARNE

KOSZTORYS NAKŁADCZY - INSTALACJE SANITARNE Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego Oskar Wolny 47-303 Krapkowice, ul. Chopina 5a KOSZTORYS NAKŁADCZY - INSTALACJE SANITARNE NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 w ZDZIESZOWICACH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3294 W ŚWIDWINIE ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT-BRANśA SANITARNA

PRZEDMIAR ROBÓT-BRANśA SANITARNA PRZEDMIAR ROBÓT-BRANśA SANITARNA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA PIĘTRA BUDYNKU MIESZKALNEGO /INTERNATU/

Bardziej szczegółowo

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy. ul. Partyzantów 74

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy. ul. Partyzantów 74 Gdański Zarząd Nieruchoości Kounalnych Saorządowy Zakład Budżetowy ul. Partyzantów 74 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : sanitarne instalacje w lokalu ADRES INWESTYCJI : Pestalozziego 28/3 INWESTOR : Gdański

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA INWESTYCJI : Reont pustostanu - roboty sanitarne ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES INWESTYCJI : Brzeg ul 6 Lutego

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES INWESTYCJI : Brzeg ul 6 Lutego ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45332000-3

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Kosztorys inwestorski.-branża sanitarna 1 Instalacja kanalizacyjna. 1 d.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Kosztorys inwestorski.-branża sanitarna 1 Instalacja kanalizacyjna. 1 d. KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Kosztorys inwestorski.-branża sanitarna Instalacja kanalizacyjna. d. KNNR 4 00-0 KNNR 4 d. 008-0 KNNR 4 d. 0-05 4 KNNR 4 d. 00-0 5 KNNR 4 d.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE/RT o śr. zewnętrznej 16x2 mm. Zawór kulowy podejścia do armatury śr.

PRZEDMIAR. Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE/RT o śr. zewnętrznej 16x2 mm. Zawór kulowy podejścia do armatury śr. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Adaptacja poddasza budynku KP PSP - wewn. instalacja wz, wc - etap II 1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ 1 d.1 0112-01 2 d.1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola.st. Warszawy 01-225 Warszawa. ul. Bea 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT JBŁONNA UL. listopadowa 41f

PRZEDMIAR ROBÓT JBŁONNA UL. listopadowa 41f VIPAIR 05-110 JBŁONNA UL. listopadowa 41f ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUD. ZESPOŁU SZKÓŁ PRZY UL RATUSZOWEJ 13 W WARSZAWIE ETAP II ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA UL RATUSZOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - BUDYNEK HOTELOWY Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ - INSTALACJE WEWNĘTRZNE

PRZEDMIAR - BUDYNEK HOTELOWY Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ - INSTALACJE WEWNĘTRZNE Darar ul. Sobieskiego 32, 73-200 Choszczno PRZEDMIAR - BUDYNEK HOTELOWY Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ - INSTALACJE WEWNĘTRZNE NAZWA INWESTYCJI : Ziana sposobu uŝytkowania części istniejącego budynku hotelowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Albatrosowa 11, Bydgoszcz

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Albatrosowa 11, Bydgoszcz PW WIMEX ul. Albatrosowa 11, 85-6 Bydgoszcz PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 50000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku

Bardziej szczegółowo

Adaptacja budynku gospodarczego na biurowiec ślepy. KST

Adaptacja budynku gospodarczego na biurowiec ślepy. KST Adaptacja budynku gospodarczego na biurowiec ślepy. KST Lp. Podstawa Opis j Nakłady 1 KNR 0-35 0102-03 Rurociągi iedziane o śr. zewn. i gr. ścianki 15x1 w rurze osłonowej z rozdzielaczai z kapilarny połączenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ZGN WOLA Józefa Bea 70 Adres inwestycji : Krochalna 30 6 i 7 Inwestor : ZGN w Dzielnicy Wola.st.Warszawy Adres inwestora : Warszawa, ul.bea 70 BranŜa : Sanitarna Sporządził : inŝ.arkadiusz Reguła Data

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Technicznych "KOBUD" Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Technicznych KOBUD Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Technicznych "KOBUD" 47-200 Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45300000-0 Roboty instalacyjne w

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. SST poz 1.3 10 m 10.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. SST poz 1.3 10 m 10.000 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń na potrzeby Centru Poocy Społecznej Dzielnicy Śródieście ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Twarda 1 INWESTOR : Centru Poocy Społecznej dla Dzielnicy Śródieście

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. A3Creative Desing Warszawa ul. Pancerna 10/42

PRZEDMIAR ROBÓT. A3Creative Desing Warszawa ul. Pancerna 10/42 A3Creative Desing 03-187 Warszawa ul. Pancerna 10/42 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANNA ADAMCZYK DATA OPRACOWANIA : 04/2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANNA ADAMCZYK DATA OPRACOWANIA : 04/2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowo-Wykonawczy "Wikan" Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 21/21

Zakład Projektowo-Wykonawczy Wikan Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 21/21 Zakład Projektowo-Wykonawczy "Wikan" 98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 21/21 KOSZTORYS ŚEPY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Złoczewie wraz z odernizacją odcinka kanalizacji

Bardziej szczegółowo

12 m RAZEM KNR-W 4-02 Wstawienie kształtki przejściowej PE/stal o śr. 15 mm

12 m RAZEM KNR-W 4-02 Wstawienie kształtki przejściowej PE/stal o śr. 15 mm 1 45332300-6 INSTALACJA WOD-KAN 1 KNNR 4 d.1 0112-01 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych 12 12.000 2 KNR-W

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji wodociągowej wraz z zaworai pod pionowyi ADRES INWESTYCJI : Piekary Śląskie ul. Ks. Waculika 13 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ks. Waculika 13

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Hydraulika i roboty sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Hydraulika i roboty sanitarne 45330000-9 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Hydraulika i roboty sanitarne NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI WOD - KAN. W POMIESZCZENIU PRALNI NA POZIOMIE 100

Bardziej szczegółowo

UL.RENESANSOWA 17/71 PRZEDMIAR ROBÓT

UL.RENESANSOWA 17/71 PRZEDMIAR ROBÓT "SAN CO BUD" Anna Adaczyk WARSZAWA, UL.RENESANSOWA 17/71 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII Pawilon 3 ADRES INWESTYCJI : ul.szpitalna 1 GÓRA KALWARIA INWESTOR : PoWIAT

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRU- SZYNIE - BUDYNEK ODZIAŁU ZEROWEGO - INSTALACJE WOD-KAN

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRU- SZYNIE - BUDYNEK ODZIAŁU ZEROWEGO - INSTALACJE WOD-KAN KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Warszawa ul. Generała Sylwestra Kaliskiego

PRZEDMIAR Warszawa ul. Generała Sylwestra Kaliskiego DIR-WAT 00-908 Warszawa ul. Generała Sylwestra Kaliskiego 2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, ul. Wiejska 10 PRZEDMIAR ROBÓT

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, ul. Wiejska 10 PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR KIMATYZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, ul. Wiejska 10 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : KIMATYZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W SIEDZIBIE KANCEARII

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót podstawowych - roboty instalacyjne c.o. i wod - kan

Przedmiar robót podstawowych - roboty instalacyjne c.o. i wod - kan Biuro Projektowe Zbigniew Gwizdek ul. Gen. Grota Roweckiego 5c/8, 45-267 Opole Przediar robót podstawowych - roboty instalacyjne c.o. i wod - kan Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331100-7

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY 260/2017

KOSZTORYS OFERTOWY 260/2017 RAMB Sp. z o.o. Piaski 2 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 106 OFERTOWY 260/2017 NAZWA INWESTYCJI : Wentylacja, wod-kan i c.o. w budynku BUE poz. +12.00 ADRES INWESTYCJI : Budynek Główny - BUE INWESTOR : PGE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WOD - KAN, CEN- TRALNEGO OGRZEWANIA

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WOD - KAN, CEN- TRALNEGO OGRZEWANIA PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WOD - KAN, CEN- TRALNEGO OGRZEWANIA kod CPV 45332200-5, 45332300-6, 45331100-7 NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK SOCJALNO - MAGAZYNOWY DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w OSTROŁĘCE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - WYMIANA INSTALACJI WOD.-KAN W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZSP NR 6 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

KOSZTORYS - WYMIANA INSTALACJI WOD.-KAN W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZSP NR 6 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI UL. P.O.W. 10/16 TOMASZÓW MAZOWIECKI KOSZTORYS - WYMIANA INSTALACJI WOD.-KAN W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZSP NR 6 W NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji wod-kan w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola. st. Warszawy 01-225 Warszawa ul. Bea 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT 45232460-4 Roboty sanitarne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Nazwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Partyka DATA OPRACOWANIA : listopad 2009r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

Przedmiar. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Partyka DATA OPRACOWANIA : listopad 2009r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Przediar NAZWA INWESTYCJI : Instalacje c.o. w budynku łącznika Szkoły i Sali Ginastycznej ADRES INWESTYCJI : Czarna Woda, ul. Mickiewicza INWESTOR : Urząd Miejski w Czarnej Wodzie ADRES INWESTORA : Czarna

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : maj 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys ślepy. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : maj 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł Kosztorys ślepy NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ze zmiana sposobu uŝytkowania II piętra budynku ZOZ na Centrum Aktywizacji Zawodowej - ROBOTY MONTAśOWE WOD-KAN ADRES INWESTYCJI : WIELUŃ ul.sieradzka 56 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu lokalu miwszkalnego ADRES INWESTYCJI : Warszawa; ul. Bema 91 m 1,3A,3B BRANŻA : sanitarna

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu lokalu miwszkalnego ADRES INWESTYCJI : Warszawa; ul. Bema 91 m 1,3A,3B BRANŻA : sanitarna Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne 45312000-7 Instalowanie systeów alarowych i anten 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ZGN Adinistracja KOŁO Warszawa ul. Ciołka 33 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana urządzeń sanitarnych ADRES INWESTYCJI : Wolska 115 1 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE I SIECI ZEWNĘTRZNE

INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE I SIECI ZEWNĘTRZNE PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE I SIECI ZEWNĘTRZNE 1 INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE (WOD-KAN, CO, CW) - ST 1,2,3,5,6,7,9,10 1.1 INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku Sali Nauczania z Biblioteką - Modernizacja systeu grzewczego ADRES INWESTYCJI : Wola Droszewska Nr 45, 62-872 Godziesze Wielkie INWESTOR : Gina

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17 DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17 DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY SANITARNE DS-4 ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL SZWOLERZERÓW INWESTOR : Zachodniopoorski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT I SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PRZEDMIARY ROBÓT I SPECYFIKACJE TECHNICZNE Pracownia Projektowa REV 73-110 Stargard Szczeciński PRZEDMIARY ROBÓT I SPECYFIKACJE TECHNICZNE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ` KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Reont łazienki (lewa) wejscie z po nr 7 ADRES INWESTYCJI : ul. Poznańska 62-800 Kalisz INWESTOR : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i. Prezydenta Stanisława Wojciechowskieo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Projektowe Agata Tyszczak Przemyśl ul. Słowackiego 6/1

PRZEDMIAR. Biuro Projektowe Agata Tyszczak Przemyśl ul. Słowackiego 6/1 Biuro Projektowe Agata Tyszczak 37-700 Przeyśl ul. Słowackiego 6/ PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i reont krytej pływalni w Przeyslu ADRES INWESTYCJI : 37-700 Przeysl ul. - Stycznia 4 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+M+S+Kp(R+S) VAT [V]... % R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+M+S)

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+M+S+Kp(R+S) VAT [V]... % R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+M+S) PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 0000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 00- Roboty instalacyjne hydrauliczne 00-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 00-7 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. : mgr inŝ. Sebastian Durda (Sanitarna). : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV Kwartał 2015 NARZUTY. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR. : mgr inŝ. Sebastian Durda (Sanitarna). : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV Kwartał 2015 NARZUTY. Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku nr 4 do przepisów higieniczno- sanitarnych, zlokalizowanego na terenie Akadeii Obrony Narodowej, działka ew. nr 2/88 obręb -2-28. Instalacja wod-kan ETAP

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Pracownia Projektowa Konstruktor S.C. 4-70 Ruda Śląska ul. Lecha 4 pok. 0 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy. ul. Partyzantów 74

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy. ul. Partyzantów 74 Gdański Zarząd Nieruchoości Kounalnych Saorządowy Zakład Budżetowy ul. Partyzantów 74 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont instalacji wo-kan i ogrzewania ADRES INWESTYCJI : ul. F. Polonusa 20/3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T NAZWA INWESTYCJI : Klinika Iunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Pawilon nr1 - I piętro - Inst wod-kan ADRES INWESTYCJI : 02-005 Warszawa ul. Lindleya 4 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... Koszty zakupu [Kz]... Zysk [Z]... Wartość kosztorysowa robót :

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... Koszty zakupu [Kz]... Zysk [Z]... Wartość kosztorysowa robót : ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI WOD-KAN l C. O II P HOTELU PCK W ZGIERZU UL PUŁASKIEGO 54 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI WOD-KAN l C.O. II P. HOTELU PCK W ZGIERZU UL PUŁASKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: NAZWA INWESTYCJI:

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: NAZWA INWESTYCJI: PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU KARDIOLOGII Z PRZENIESIENIEM W JEGO OBRĘB PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII Lublin, ul. Grenadierów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : SANPROJEKT SP. Z O.O. ul.torowa 12, 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pionów wod.-kan. ADRES INWESTYCJI : ul. Żwirki i Wigury 26, Katowice INWESTOR : Pałac Młodzieży i. prof. A.

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Grzegolec SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Michał Janus DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2015r. WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Grzegolec SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Michał Janus DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2015r. WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Pawilon ieszkalny na terenie DPS w Zgórsku g. Sitkówka Nowiny ADRES INWESTYCJI : Zgórsko, ul. Szewska 28, dz. nr 99/K obręb Zagrody INWESTOR : Do Poocy Społecznej ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M Lewandowski DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M Lewandowski DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont łazienki nr1 i 2 na parterzeoraz nr 3 na piętrze w budynku hotelowy Dou Poocy Społecznej w Gdańsku ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Starogardzka 20 INWESTOR : DOM POMOCY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Otwock ul. Andriollego 54. Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Dział Inwestycji

PRZEDMIAR ROBÓT Otwock ul. Andriollego 54. Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Dział Inwestycji Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Dział Inwestycji 05-400 Otwock ul. Andriollego 54 NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pionów instalacji wod-kan ADRES INWESTYCJI : Michalin blok 6 INWESTOR : Otwocka Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI : Wyiana aratury, urządzeń sanitarnych i wewnętrznej instalacji wod-kan w łazienkach

Bardziej szczegółowo

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy. ul. Partyzantów 74

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy. ul. Partyzantów 74 Gdański Zarząd Nieruchoości Kounalnych Saorządowy Zakład Budżetowy ul. Partyzantów 74 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : sanitarne instalacje w lokalu ADRES INWESTYCJI : Mniszki 5/6 INWESTOR : Gdański Zarząd

Bardziej szczegółowo

OBMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m 2

OBMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m 2 OBMIAR Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze 1 KNR 4-1204- Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych sufitów 398.77 398.770 RAZEM 398.770 2 KNR 4-1204-02 Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Kubiena DATA OPRACOWANIA : 2015-03-30. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Kubiena DATA OPRACOWANIA : 2015-03-30. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Roboty reontowe DS-5 ADRES INWESTYCJI : Szczecin Al. Piastów 24 INWESTOR : Zachodniopoorski Uniwerstet Technologiczny w Szczecinie ADRES INWESTORA : 70-310 Szczecin, Al. Piastów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne KS-INSTAL sp z o.o. ul. Sucha 6, 05-40 Otwock Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4533000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne INWESTOR : Wojskowe Centru Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne

Bardziej szczegółowo

DPS Rojna 15-opomiarowanie wody-nakladczy.ath

DPS Rojna 15-opomiarowanie wody-nakladczy.ath DPS Rojna 15-opoiarowanie wody-nakladczy.ath PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 1 KNR-W 4-02 d.1 0140-01 DeontaŜ zaworu czerpalnego (wypływowego)

Bardziej szczegółowo