NARZUTY Koszty Pośrednie [KP]... % R, S Zysk [Z]... % R+KP(R), S+KP(S) Podatek VAT [V]... % R+KP(R)+Z(R), M, S+KP(S)+Z(S)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NARZUTY Koszty Pośrednie [KP]... % R, S Zysk [Z]... % R+KP(R), S+KP(S) Podatek VAT [V]... % R+KP(R)+Z(R), M, S+KP(S)+Z(S)"

Transkrypt

1 Gina Ochotnica Dolna osiedle Dłubacze 160; Ochotnica Dolna KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : "Utworzenie lokali socjalnych w raach rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Ochotnicy Dolnej" - INS- TALACJE WOD-KAN INWESTOR : GMINA OCHOTNICA DOLNA ADRES INWESTORA : osiedle Dłubacze 160; Ochotnica Dolna BRANŻA : Instalacje wod - kan i c.o. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inż. Zbigniew Chlebek DATA OPRACOWANIA : r NARZUTY Koy Pośrednie [KP]... % R, S Zysk [Z]... % R+KP(R), S+KP(S) Podatek VAT [V]... % R+KP(R)+Z(R), M, S+KP(S)+Z(S) Wartość koorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółe wartość koorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania r Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA

2 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt KP Z V RAZEM 1 INSTALACJA WOD-KAN RAZEM Słownie:

3 Opis j Nakłady Ko Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ochotnicy Dolnej - Instalacja wod-kan 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.1 KNRW 2- Rurociągi z tworzyw ucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 01 nieieszkalnych, Fi_zew. 20 obiar = r-g/ 2* Rura PP Fi / 3* Kałtki PP Fi / 4* Uchwyty do rur PVC / 5* ateriały poocnicze 1.5% r-g % * Środek transportowy (1) g/ 1.2 KNRW Rurociągi z tworzyw ucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach nieieszkalnych, Fi_zew. 25 obiar = 18 -g r-g/ 2* Rura PP Fi / 3* Kałtki PP Fi / 4* Uchwyty do rur PVC / 5* ateriały poocnicze 1.5% r-g % * Środek transportowy (1) g/ 1.3 KNRW Rurociągi z tworzyw ucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach nieieszkalnych, Fi_zew. 32 obiar = 6 -g r-g/ 2* Rura PP Fi / 3* Kałtki PP Fi / 4* Uchwyty do rur PVC / 5* ateriały poocnicze 1.5% r-g %

4 Opis j Nakłady Ko 6* Środek transportowy (1) -g g/ 1.4 KNRW Rurociągi z tworzyw ucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach nieieszkalnych, Fi_zew STABI obiar = r-g/ 2* Rura PP-R 2,0MPa, z płaszcze Al Fi 20/3, 4 1.1/ 3* Kałtki PP Fi / 4* Uchwyty do rur PVC / 5* ateriały poocnicze 1.5% r-g % * Środek transportowy (1) g/ 1.5 KNRW Rurociągi z tworzyw ucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach nieieszkalnych, Fi_zew STABI obiar = 15 -g r-g/ 2* Rura PP-R 2,0MPa, z płaszcze Al Fi 25/4, / 3* Kałtki PP Fi / 4* Uchwyty do rur PVC / 5* ateriały poocnicze 1.5% r-g % * Środek transportowy (1) g/ 1.6 KNRW Rurociągi z tworzyw ucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach nieieszkalnych, Fi_zew STABI obiar = 6 -g r-g/ r-g

5 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Ko 2* Rura PP-R 2,0MPa, z płaszcze Al Fi 32/5, / 3* Kałtki PP Fi / 4* Uchwyty do rur PVC / 5* ateriały poocnicze 1.5% % * Środek transportowy (1) g/ 1.7 KNRW r-g/ Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach nieieszkalnych obiar = KNRW Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw ucznych, w budynkach nieieszkalnych, rurociąg Fi do 90 obiar = 211 -g r-g r-g/ 2* Rura PP Fi / 3* Zawór wodny przelotowy prosty osiężny M / 4* Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 osiężny, Fi / 5* Kałtki PP gwintowane, Fi / 6* ateriały poocnicze 1.5% r-g % * Środek transportowy (1) -g g/ 1.9 KW KNR 34/101/03 Izolacja rurociągów śr.20 otulinai Theraflex FRZ - jednowarstwowyi gr.9 (E) obiar = 72 1* Robocizna r-g/ 2* Otulina FRZ 9 Dn:20 1.1/ r-g

6 Opis j Nakłady Ko 3* Klej Theraflex 474 d d 3 / 4* Taśa Theratape FR 3x / 5* Klipsy ontażowe Theraclips / 6* ateriały poocnicze % % 7* Środek transportowy (1) -g g/ 1.10 KW KNR 34/101/04 Izolacja rurociągów śr.25 otulinai Theraflex FRZ - jednowarstwowyi gr.9 (E) obiar = 18 1* Robocizna r-g/ 2* Otulina FRZ 9 Dn:25 1.1/ 3* Klej Theraflex d 3 / 4* Taśa Theratape FR 3x / 5* Klipsy ontażowe Theraclips 6/ 6* ateriały poocnicze 3% r-g d % * Środek transportowy (1) -g g/ 1.11 KW KNR 34/101/04 Izolacja rurociągów śr.32 otulinai Theraflex FRZ - jednowarstwowyi gr.9 (E) obiar = 6 1* Robocizna r-g/ 2* Otulina FRZ 9 Dn:32 1.1/ 3* Klej Theraflex d 3 / 4* Taśa Theratape FR 3x / 5* Klipsy ontażowe Theraclips 6/ 6* ateriały poocnicze 3% r-g d % * Środek transportowy (1) -g g/

7 Opis j Nakłady Ko 1.12 KW KNR 34/101/06 Izolacja rurociągów śr.20 otulinai Theraflex FRZ - jednowarstwowyi gr.13 (E) obiar = 94 1* Robocizna r-g/ 2* Otulina FRZ 13 Dn:20 1.1/ 3* Klej Theraflex d 3 / 4* Taśa Theratape FR 3x / 5* Klipsy ontażowe Theraclips 6/ 6* ateriały poocnicze 3% r-g d % * Środek transportowy (1) -g g/ 1.13 KW KNR 34/101/07 Izolacja rurociągów śr.25 otulinai Theraflex FRZ - jednowarstwowyi gr.13 (E) obiar = 15 1* Robocizna r-g/ 2* Otulina FRZ 13 Dn:25 1.1/ 3* Klej Theraflex d 3 / 4* Taśa Theratape FR 3x / 5* Klipsy ontażowe Theraclips 6/ 6* ateriały poocnicze 3% r-g d % * Środek transportowy (1) -g g/ 1.14 KW KNR 34/101/07 Izolacja rurociągów śr.32 otulinai Theraflex FRZ - jednowarstwowyi gr.13 (E) obiar = 6 1* Robocizna r-g/ 2* Otulina FRZ 13 Dn:32 1.1/ 3* Klej Theraflex d 3 / 4* Taśa Theratape FR 3x / 5* Klipsy ontażowe Theraclips 6/ r-g d

8 Opis j Nakłady Ko 6* ateriały poocnicze % % 7* Środek transportowy (1) g/ 1.15 KNRW Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw ucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, ieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu ywny, Fi_zew. 20 obiar = 42 -g r-g/ 2* Kałtki PP Fi 20 3/ 3* Kałtki PP gwintowane, Fi 20 4* Uchwyty do rur PVC 20 5* ateriały poocnicze 1.5% r-g % * Środek transportowy (1) g/ 1.16 KNRW 2- Zawory z filtre do baterii stojących i WC obiar = g r-g/ 2* Zaworek z filtre do baterii lub WC 3* Kałtki PP Fi 20 2/ 4* Kałtki PP gwintowane, Fi 20 2/ 5* ateriały poocnicze 0.5% r-g % * Środek transportowy (1) g/ 1.17 KNR 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa ce-wap, grubość ścian 2 cegły obiar = 5 -g * 42 Cieśle grupa II 0.17r-g/ 1.3r-g/ r-g r-g

9 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Ko 1.18 KNR 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa ce-wap, grubość ścian 1 cegły obiar = 7 1* 42 Cieśle grupa II 0.17r-g/ 0.33r-g/ 1.19 KNR 4-01 Zaurowanie przebić, ściany grubości ponad cegły obiar = 12 r-g r-g * 42 Cieśle grupa II 0.17r-g/ 2* 342 Murarze grupa II 0.65r-g/ 3* 391 Robotnicy grupa I 0.1r-g/ r-g r-g r-g * Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 c 4/ 5* Ceent portlandzki zwykły "35" bez dodatków t/ 6* Piasek do zapraw / 7* Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 1.11kg/ 8* Woda / 9* ateriały poocnicze 1.5% 1.20 KNR 2-15 Bateria uywalkowa stojąca Dn 15 ORAS SAGA obiar = t kg % * 204 Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III 0.47r-g/ 0.49r-g/ 3* Baterie uywalkowe stojące, Fi 15 4* Przyłącza elastyczne do aratury 2/ 5* ateriały poocnicze 0.9% r-g r-g % * Saochód dostawczy do 0.9 t (1) -g g/

10 1.21 KNR Opis j Nakłady Ko Uywalka pojedyncza porcelanowa 50 NOVA- TOP z syfone gruszkowy, z syfone z tworzywa ucznego obiar = 6 1* 203 Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II 0.79r-g/ 1.08r-g/ 3* Uywalki porcelanowe 50 NOVA-TOP 4* Wsporniki do uywalek prętowe 5* Syfony uywalkowe z tworzywa ucznego 6* ateriały poocnicze 0.2% r-g r-g % * Saochód dostawczy do 0.9 t (1) 0.06-g/ 1.22 KNRW Półpostuent porcelanowy do uywalek NO- VA-TOP obiar = 6kpl -g kpl 0.48r-g/kpl 2* Półpostuent do uywalki NOVA-TOP-KOŁO 1/kpl 3* ateriały poocnicze 1% r-g % * Środek transportowy (1) 0.06-g/kpl 1.23 KNR 2-15 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany kopakt NOVA-TOP obiar = 6kpl -g kpl 1* 204 Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III 1.65r-g/kpl 2.03r-g/kpl 3* Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kopakt" NOVA-TOP 1/kpl 4* Sedes z tworzywa ucznego do isek ustępowych "Kopakt" 1kpl/kpl 5* ateriały poocnicze 1.8% r-g r-g kpl % * Saochód dostawczy do 0.9 t (1) -g g/kpl

11 1.24 KNR 2-15 Bateria zywakowa stojąca Dn 15 ORAS SAGA obiar = 6 Opis j Nakłady Ko 1* 204 Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III 0.47r-g/ 0.49r-g/ 3* Bateria zlewozywakowa stojąca 4* Przyłącza elastyczne do aratury 2/ 5* ateriały poocnicze 0.9% r-g r-g % * Saochód dostawczy do 0.9 t (1) 0.01-g/ 1.25 KNR 2-15 Zlewozywak 1-k z blachy stalowej nierdzewnej FRANKE obiar = 6 -g * 203 Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II 0.57r-g/ 1.66r-g/ 3* Zlewozywak z blachy nierdzewnej 1-koorowy gatunek I 4* Sznur konopny sołowany 0.03kg/ 5* Sznur konopny surowy 0.02kg/ 6* Ceent urarski t/ 7* Konstrukcja wsporcza pod zlewy, zlewozywaki 1kpl/ 8* ateriały poocnicze 0.2% r-g r-g kg kg t kpl % * Saochód dostawczy do 0.9 t (1) 0.26-g/ 1.26 KNRW Syfon zlewozywakowy pojedynczy z tworzywa ucznego 50 obiar = 6 -g r-g/ 2* Syfon zlewozywakowy pojedynczy z tworzywa ucznego 50 r-g

12 Opis j Nakłady Ko 3* ateriały poocnicze % % 4* Środek transportowy (1) 0.01-g/ 1.27 KNRW Bateria natryskowa z natryskie przesuwny, Dn 15 ORAS-SAGA obiar = 6 -g r-g/ 2* Bateria natryskowa osiężna chroowana 1- uchwytowa z natryskie przesuwny 3* ateriały poocnicze 0.5% r-g % * Środek transportowy (1) g/ 1.28 KNR 2-15 Brodzik natryskowy z tworzywa ucznego kabina natryskowa KOLO obiar = 6kpl -g kpl 1* 203 Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II 0.27*5=1.35r-g/kpl 0.56*5=2.8r-g/kpl 3* Spust do wanny z tworzywa ucznego 1/kpl 4* Brodziki natryskowe z tworzywa ucznego 90X90 KOŁO 1/kpl 5* Kabina natryskowa szklana 90x90 KOŁO 1/kpl 6* ateriały poocnicze 1.8% r-g r-g % * Saochód dostawczy do 0.9 t (1) 0.05-g/kpl 1.29 KNR 2-15 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone etodą wciskową, Fi obiar = 18 -g * 213 Monter instalacji technologicznych grupa II 0.36r-g/ 0.25r-g/ r-g r-g

13 Opis j Nakłady Ko 3* Kałtki PVC kanalizacji wewnętrznej / 4* Uchwyty do rur PVC * Uszczelka guowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50 4/ 6* ateriały poocnicze % % 7* Saochód dostawczy do 0.9 t (1) 0.01-g/ 1.30 KNR 2-15 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone etodą wciskową, Fi 110 obiar = 6 -g * 213 Monter instalacji technologicznych grupa II 0.82r-g/ 0.54r-g/ 3* Kałtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 3/ 4* Uchwyty do rur PVC 110 5* Uszczelka guowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110 4/ 6* ateriały poocnicze 0.2% r-g r-g % * Saochód dostawczy do 0.9 t (1) 0.01-g/ 1.31 KNR 2-15 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone etodą wciskową, Fi obiar = 24 -g * 203 Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g/ r-g/ 3* Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa / 4* Kałtki PVC kanalizacji wewnętrznej / 5* Rury PVC przepustowe / 6* Uchwyty do rur Fi 40 1/ 7* Uszczelka guowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, / 8* ateriały poocnicze 0.2% 9* Saochód dostawczy do 0.9 t (1) g/ r-g r-g % g

14 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Ko 1.32 KNR 2-15 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone etodą wciskową, Fi obiar = 16 1* 203 Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g/ r-g/ 3* Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P / 4* Kałtki PVC kanalizacji wewnętrznej / 5* Rury PVC przepustowe / 6* Uchwyty do rur Fi 50 1/ 7* Uszczelka guowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, / 8* ateriały poocnicze 0.2% r-g r-g % * Saochód dostawczy do 0.9 t (1) g/ 1.33 KNR 2-15 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone etodą wciskową, Fi obiar = 26 -g * 203 Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g/ r-g/ 3* Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P / 4* Kałtki PVC kanalizacji wewnętrznej / 5* Rury PVC przepustowe / 6* Uchwyty do rur PVC 110 1/ 7* Uszczelka guowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, / 8* ateriały poocnicze 0.2% r-g r-g % * Saochód dostawczy do 0.9 t (1) g/ 1.34 KNR 4-01 P.A. Wykucie bruzd pozioych i pionowych na instalację wodociągową obiar = 24 -g

15 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Ko 1* 42 Cieśle grupa II 0.17r-g/ 1.71r-g/ 1.35 KNR 4-01 P.A. Wykucie bruzd pozioych i pionowych na instalację kanalizacyjną obiar = 18 1* 42 Cieśle grupa II 0.17r-g/ 2.19r-g/ 1.36 KNR 4-01 Zaurowanie bruzd instalacji wodociągowej obiar = 24 r-g r-g r-g r-g * 42 Cieśle grupa II 0.08r-g/ 2* 342 Murarze grupa II 0.4r-g/ 3* 391 Robotnicy grupa I 0.13r-g/ r-g r-g r-g * Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 c 9*0.5=4.5/ 5* Ceent portlandzki zwykły "35" bez dodatków t/ 6* Piasek do zapraw / 7* Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 0.67kg/ 8* Woda / 9* ateriały poocnicze 1.5% 1.37 KNR 4-01 Zaurowanie bruzd instalacji kanalizacyjnej obiar = t kg % * 42 Cieśle grupa II 0.08r-g/ 2* 342 Murarze grupa II 0.57r-g/ 3* 391 Robotnicy grupa I 0.39r-g/ 4* Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 c 23*0.5=11.5/ 5* Ceent portlandzki zwykły "35" bez dodatków t/ 6* Piasek do zapraw / 7* Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 2.22kg/ r-g r-g r-g t kg

16 Opis j Nakłady Ko 8* Woda / 9* ateriały poocnicze % % 1.38 KNR 4-01 P.A. Przebicie otworów w betonie obiar = 2 1* 391 Robotnicy grupa I 4.8r-g/ 1.39 KNR 2-15 Rury wywiewne, PCV, Fi 110/ obiar = 4 r-g * 203 Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II 0.15r-g/ 0.29r-g/ 3* Rura wywiewna PVC 110/160 4* Sznur konopny sołowany 0.06kg/ 5* Sznur konopny surowy 0.03kg/ 6* Ceent urarski t/ 7* ateriały poocnicze 0.2% r-g r-g kg kg t % * Saochód dostawczy do 0.9 t (1) 0.01-g/ 1.40 KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone etodą wciskową, Fi obiar = 4 -g * 203 Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II 0.27r-g/ 0.12r-g/ 3* Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi 110 4* Uszczelka guowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110 2/ 5* ateriały poocnicze 1.1% r-g r-g % * Saochód dostawczy do 0.9 t (1) -g g/

17 Opis j Nakłady Ko 1.41 KNR 2-15 P.A. Zawory napowietrzające obiar = 4 1* 203 Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II 0.27r-g/ 0.12r-g/ 3* Napowietrzacze kanalizacyjne Fi 110 4* ateriały poocnicze 1.1% r-g r-g % * Saochód dostawczy do 0.9 t (1) 0.01-g/ 1.42 KNRW Trójnik z PVC z uszczelnienie uszczelkai guowyi, wstawienie, Fi 50 obiar = 12 -g r-g/ r-g * Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 1.07/ 3* Trójnik PVC kanalizacji wewnętrznej 45ř, 50x50 4* Złączka PVC kanalizacji wewnętrznej 2-kielichowa, Fi 50 5* Uchwyty do rur PVC 50 6* ateriały poocnicze 1% 1.43 KNRW Trójnik z PVC z uszczelnienie uszczelkai guowyi, wstawienie, Fi 110 obiar = % r-g/ r-g * Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 1.05/ 3* Trójnik PVC kanalizacji wewnętrznej 45ř, 110x110 4* Złączka PVC kanalizacji wewnętrznej 2-kielichowa, Fi 110 5* Uchwyty do rur PVC 110 6* ateriały poocnicze 1% %

18 1.44 KNRW Opis j Nakłady Ko Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw ucznych, Dn 25 obiar = r-g/ 2* Zawór wodny przelotowy kulowy osiężny gwintowany Fi 25 3* Kałtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi 32 2/ 4* Kałtki PP gwintowane, Fi 32 2/ 5* Kałtki PE do połączeń echanicznych gwintowane, Fi 32 2/ 6* Kałtki z polibutylenu PB gwintowane, Fi 32 2/ 7* ateriały poocnicze 0.5% r-g % * Środek transportowy (1) g/ 1.45 KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw ucznych, Dn 20 obiar = 24 -g r-g/ 2* Zawór wodny przelotowy kulowy osiężny gwintowany Fi 20 3* Kałtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi 25 2/ 4* Kałtki PP gwintowane, Fi 25 2/ 5* Kałtki PE do połączeń echanicznych gwintowane, Fi 25 2/ 6* Kałtki z polibutylenu PB gwintowane, Fi 25 2/ 7* ateriały poocnicze 0.5% r-g % * Środek transportowy (1) -g g/

19 1.46 KNRW Opis j Nakłady Ko Dodatki za wykonanie obustronnych podejść kpl do wodoierzy skrzydełkowych, w rurociągach z tworzyw ucznych, Dn 25 - włączenie do instalacji obiar = 6kpl 1.32r-g/kpl r-g * Rura PP Fi /kpl 3* Kałtki PP gwintowane, Fi 32 2/kpl 4* Uchwyty do rur PVC 32 2/kpl 5* ateriały poocnicze 1.5% % Słownie: PODSUMOWANIE RAZEM Koy Pośrednie [KP] RAZEM Zysk [Z] RAZEM Podatek VAT [V] RAZEM INSTALACJA WOD-KAN RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: PODSUMOWANIE RAZEM Koy Pośrednie [KP] RAZEM Zysk [Z] RAZEM Podatek VAT [V] RAZEM CAŁY KOSZTORYS RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

20 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa J Ilość Cena Wartość 1. Cieśle grupa II r-g Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g Monter instalacji technologicznych grupa II r-g Murarze grupa II r-g Robocizna r-g Robotnicy r-g Robotnicy grupa I r-g RAZEM Słownie:

21 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Il inw. Il wyk. Cena 1. Bateria zlewozywakowa stojąca Bateria natryskowa osiężna chroowana 1-uchwytowa z natryskie przesuwny Baterie uywalkowe stojące, Fi Brodziki natryskowe z tworzywa ucznego 90X90 KOŁO 5. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 c Ceent urarski 15 t Ceent portlandzki zwykły "35" t bez dodatków 8. Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi Kabina natryskowa szklana x90 KOŁO 10. Klej Theraflex 474 d Klipsy ontażowe Theraclips Konstrukcja wsporcza pod zlewy, kpl zlewozywaki 13. Kałtki PE do połączeń echanicznych gwintowane, Fi Kałtki PE do połączeń echanicznych gwintowane, Fi Kałtki PP Fi Kałtki PP Fi Kałtki PP Fi Kałtki PP gwintowane, Fi Kałtki PP gwintowane, Fi Kałtki PP gwintowane, Fi Kałtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi Kałtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi Kałtki PVC kanalizacji wewnętrznej Kałtki PVC kanalizacji wewnętrznej Kałtki PVC kanalizacji wewnętrznej Kałtki z polibutylenu PB gwintowane, Fi Kałtki z polibutylenu PB gwintowane, Fi Napowietrzacze kanalizacyjne Fi Otulina FRZ 13 Dn: Otulina FRZ 13 Dn: Otulina FRZ 13 Dn: Otulina FRZ 9 Dn: Otulina FRZ 9 Dn: Otulina FRZ 9 Dn: Piasek do zapraw Półpostuent do uywalki NOVA-TOP-KOŁO 37. Przyłącza elastyczne do aratury Rura PP-R 2,0MPa, z płaszcze Al Fi 20/3, Rura PP-R 2,0MPa, z płaszcze Al Fi 25/4, Grupa Wartość Dostawca Cena dostawcy Rabat aksyalny Rabat zastosowany

22 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Il inw. Il wyk. Cena 40. Rura PP-R 2,0MPa, z płaszcze Al Fi 32/5,4 41. Rura PP Fi Rura PP Fi Rura PP Fi Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/ 2,2 47. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1, Rura wywiewna PVC 110/ Rury PVC przepustowe Rury PVC przepustowe Rury PVC przepustowe Sedes z tworzywa ucznego kpl do isek ustępowych "Kopakt" 54. Spust do wanny z tworzywa ucznego 55. Syfon zlewozywakowy pojedynczy z tworzywa ucznego Syfony uywalkowe z tworzywa ucznego 57. Sznur konopny sołowany kg Sznur konopny surowy kg Taśa Theratape FR 3x Trójnik PVC kanalizacji wewnętrznej ř, 110x Trójnik PVC kanalizacji wewnętrznej ř, 50x Uchwyty do rur Fi Uchwyty do rur Fi Uchwyty do rur PVC Uchwyty do rur PVC Uchwyty do rur PVC Uchwyty do rur PVC Uchwyty do rur PVC Uywalki porcelanowe 50 NO VA-TOP 70. Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kopakt" NOVA-TOP Uszczelka guowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, Uszczelka guowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, Uszczelka guowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg Woda Wsporniki do uywalek prętowe Zaworek z filtre do baterii lub WC Grupa Wartość Dostawca Cena dostawcy Rabat aksyalny Rabat zastosowany

23 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Il inw. Il wyk. Cena 78. Zawór wodny przelotowy kulowy osiężny gwintowany Fi Zawór wodny przelotowy kulowy osiężny gwintowany Fi Zawór wodny przelotowy prosty osiężny M Zawór zwrotny przelotowy c.o M3003 osiężny, Fi Zlewozywak z blachy nierdzewnej koorowy gatunek I 83. Złączka PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa, Fi Złączka PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa, Fi ateriały poocnicze zł RAZEM Grupa Wartość Dostawca Cena dostawcy Rabat aksyalny Rabat zastosowany Słownie:

24 ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa J Ilość Cena Wartość 1. Saochód dostawczy do 0.9 t (1) -g Środek transportowy (1) -g RAZEM Słownie:

PRZEDMIAR. Rurociągi miedziane i kształtki o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach. 32 m 32

PRZEDMIAR. Rurociągi miedziane i kształtki o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach. 32 m 32 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Ujkowice - Reiza OSP - instalacje wod-kan i c.w.u. 1 INSTALACJA WODOCIĄGOWA - ROBOTY MONTAŻOWE 1.1 KNRW 2-15 0114-03 Rurociągi iedziane i kałtki

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Luty Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Luty 2019

DATA OPRACOWANIA : Luty Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Luty 2019 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont kuchni w Hotelu*** NAT "Jarosławiec" ADRES INWESTYCJI : 76-17 Jarosławiec ul. Uzdrowiskowa 11 INWESTOR : Nadwiślańska Agencja Turystyczna sp. z o.o. ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektowe Budownictwa "PARTNER" s.c Łódź, ul. Nowa 29/31

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektowe Budownictwa PARTNER s.c Łódź, ul. Nowa 29/31 Biuro Projektowe Budownictwa "PARTNER" s.c. 90-030 Łódź, ul. Nowa 29/31 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WOJCIECH ZALEWSKI DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WOJCIECH ZALEWSKI DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA WEZŁÓW SANITARNYCH INSTALACJA WOD-KAN ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA NR.174 i JANA MACHULSKIEGO W ŁODZI UL.GAŁCZYNSKIEGO NR.6 INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

JW TORUŃ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

JW TORUŃ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : JW 4620 87-100 TORUŃ KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUD. NR 95 ADRES INWESTYCJI : 87-100 TORUŃ ul. Okólna 37 INWESTOR : JW 4620 ADRES INWESTORA : 87-100 TORUŃ ul. Okólna 37 BRANŻA : INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKANIA wod - kan ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. Legionów 29 10 INWESTOR : AZK ŁÓDŹ ŚRÓDMIESCIE ADRES INWESTORA : Łódź ul. Kościuszki 47 BRANŻA : instalacje sanitarne KOSZTORYS

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE PRZEDMIAR ROBÓT REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE ADRES INWESTYCJI : 63-100 ŚREM UL. JEZIORNA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 1.007 KNRW 215/112/1 1.008 KNRW 215/112/2

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO I SALI LEKCYJNEJ NA SANITARIATY DLA CHŁOP- CÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 ADRES INWESTYCJI : AL. KRASIŃSKIEGO 1 LESZNO INWESTOR

Bardziej szczegółowo

m szt. szt. szt.

m szt. szt. szt. Szpital Powiatowy w Brzesku 1 KNNR-W 3 3 0309-02 1) bruzd w ścianach z cegły na zaprawie ceentowej obiar = 0.2*0.2*32.0 = 1.280 3 147r-g/ 3 r-g 188.1600 szt 266.2400 3 0.3840 2* cegła budowlana 208szt/

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07.

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji wod-kan ADRES INWESTYCJI : ul. Za Groblą 1, Poznań INWESTOR : ul. Za Groblą 1, Poznań Adinistracja LTG Nieruchoości Sp. z o.o. ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Opitek DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Opitek DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Do Studenta ARKONA w Szczecinie ADRES INWESTYCJI : ul. Chopina 61 INWESTOR : ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ADRES INWESTORA : AL. PIASTÓW

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowo-Usługowe "ProEko" ul. Batalionów Chłopskich Nowy Sącz PRZEDMIAR

Biuro Projektowo-Usługowe ProEko ul. Batalionów Chłopskich Nowy Sącz PRZEDMIAR Biuro Projektowo-Usługowe "ProEko" ul. Batalionów Chłopskich 19 33-300 Nowy Sącz Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6

Bardziej szczegółowo

Zbiór: DOMOSLAWICE - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp /03/09. Przedmiar Robót

Zbiór: DOMOSLAWICE - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp /03/09. Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 na ścianach w budynkach niemieszkalnych,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : APTEKA SZPITALNA W SZPITALU W KOŚCIANIE. ADRES INWESTYCJI : Kościan ul. Szpitalna 7

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : APTEKA SZPITALNA W SZPITALU W KOŚCIANIE. ADRES INWESTYCJI : Kościan ul. Szpitalna 7 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : APTEKA SZPITALNA W SZPITALU W KOŚCIANIE ADRES INWESTYCJI : 64-00 Kościan ul. Szpitalna 7 INWESTOR : Saodzielny Publiczny Zespół opieki Zdrowotnej ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

DOMAR Budownictwo Architektura ul. Strumykowa 30, Ostrów Wielkopolski PRZEDMIAR

DOMAR Budownictwo Architektura ul. Strumykowa 30, Ostrów Wielkopolski PRZEDMIAR DOMAR Budownictwo Architektura ul. Struykowa 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski NAZWA INWESTYCJI : Budowy Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego - Socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07.

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji wod-kan ADRES INWESTYCJI : ul. Za Groblą 1, Poznań INWESTOR : ul. Za Groblą 1, Poznań Adinistracja LTG Nieruchoości Sp. z o.o. ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

JW TORUŃ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Kosztorys Zatwierdzam

JW TORUŃ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Kosztorys Zatwierdzam JW 4620 87-100 TORUŃ KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUD. NR 125 ADRES INWESTYCJI : 87-100 TORUŃ ul. Okólna 37 INWESTOR : JW 4620 ADRES INWESTORA : 87-100 TORUŃ ul. Okólna 37

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Budynku Ginneo Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie - Instalacje wod-kan ADRES INWESTYCJI : Czchów INWESTOR : Urząd Miejski w Czchowie ADRES INWESTORA : Rynek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne kanalizacyjne Roboty instalacyjne hydrauliczne

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne kanalizacyjne Roboty instalacyjne hydrauliczne HYDROSYSTEM Krzysztof Horyd 11-100 Lidzbark Wariński, ul. Bartoszycka 18 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07.

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji wod-kan ADRES INWESTYCJI : ul. Za Groblą 1, Poznań INWESTOR : ul. Za Groblą 1, Poznań Adinistracja LTG Nieruchoości Sp. z o.o. ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

Adaptacja budynku gospodarczego na biurowiec ślepy. KST

Adaptacja budynku gospodarczego na biurowiec ślepy. KST Adaptacja budynku gospodarczego na biurowiec ślepy. KST Lp. Podstawa Opis j Nakłady 1 KNR 0-35 0102-03 Rurociągi iedziane o śr. zewn. i gr. ścianki 15x1 w rurze osłonowej z rozdzielaczai z kapilarny połączenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa budynku Zespolu Szkól Elektroniczno - Telekounikacyjnych ADRES INWESTYCJI : ul. Jana Killinskiego, obręb: Zatorze, ark. apy 4: nr ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji wodociągowej wraz z zaworai pod pionowyi ADRES INWESTYCJI : Piekary Śląskie ul. Ks. Waculika 13 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ks. Waculika 13

Bardziej szczegółowo

: Świecie ul. Wojska Polskiego 85. : Aleksander Ostrowski. : Aleksander Ostrowski WYKONAWCA : INWESTOR :

: Świecie ul. Wojska Polskiego 85. : Aleksander Ostrowski. : Aleksander Ostrowski WYKONAWCA : INWESTOR : "WL" Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlaneo Włodziierz Lipski NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI KOSZTORYS NAKŁADCZY 86-100 Świecie ul. Gałczyńskieo 3/16 : Rozbudowa budynku oraz ziana sposobu uzytkowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pionów wod-kan. i poziomów wodnych w piwnicy. ADRES INWESTYCJI : ul. Św. Wojciech 3 pion m 1, 4, 7

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pionów wod-kan. i poziomów wodnych w piwnicy. ADRES INWESTYCJI : ul. Św. Wojciech 3 pion m 1, 4, 7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pionów wod-kan. i pozioów wodnych w piwnicy ADRES INWESTYCJI : ul. Św. Wojciech 3 pion 1, 4, 7 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : Poznań ul. Św.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI : Pawilon przy kąpielisku otwarty w Centru Sportowo - Rekreacyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment B.

PRZEDMIAR ROBÓT. instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment B. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: Budynek internatowy w Szczawnicy, ul. Szlachtowska Data : 31 marzec 2008r. Budowa : Biały montaż instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment B. Wykonujący:... Przedmiar Robót 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 B ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17

Załącznik nr 8 B ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY PRZEDMIAR SZCZECIN AL PIASTÓW 17 Załącznik nr 8 B NAZWA INWESTYCJI : REMINT SAL NR 2,132 ROBOTY SANITARNE- WTiICH ADRES INWESTYCJI : WYDZIAŁ TECHNOLOGII i IŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

Zbiór: OLKUSZ_PRZEDSZKOLE_-_instalacja_wod-kan_i_ppoz Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót

Zbiór: OLKUSZ_PRZEDSZKOLE_-_instalacja_wod-kan_i_ppoz Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 1.007 KNRW 215/112/7 1.008 KNRW 215/112/1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Gmina Rzgów Rzgów ul. Plac 500-lecia 22

PRZEDMIAR. Gmina Rzgów Rzgów ul. Plac 500-lecia 22 Gina Rzgów 95-030 Rzgów ul. Plac 500-lecia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA instalacji wod-kan w budynku ginny ADRES INWESTYCJI : 95-030 Rzgów, ul. Letniskowa 6 INWESTOR : Gina Rzgów ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT-BRANśA SANITARNA

PRZEDMIAR ROBÓT-BRANśA SANITARNA PRZEDMIAR ROBÓT-BRANśA SANITARNA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA PIĘTRA BUDYNKU MIESZKALNEGO /INTERNATU/

Bardziej szczegółowo

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy. ul. Partyzantów 74

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy. ul. Partyzantów 74 Gdański Zarząd Nieruchoości Kounalnych Saorządowy Zakład Budżetowy ul. Partyzantów 74 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : sanitarne instalacje w lokalu ADRES INWESTYCJI : Pestalozziego 28/3 INWESTOR : Gdański

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO R3 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKANIA ADRES INWESTYCJI : SŁAWOMIRA 13-14/37 INWESTOR : ZBiLK REJON R3 ADRES INWESTORA : SZCZECIN UL. KOMUNY PARYSKIEJ 2/3 BRANśA : SANITARNA Ogółe wartość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. MProjekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. ul. Szczęśliwa 7, Grabówka

PRZEDMIAR ROBÓT. MProjekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. ul. Szczęśliwa 7, Grabówka MProjekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. ul. Szczęśliwa 7, 15-523 Grabówka ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Reizy OSP o Świetlicę Wiejską z zaplecze socjalno-sanitarny i garaże ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ZGN WOLA Józefa Bea 70 Adres inwestycji : Krochalna 30 6 i 7 Inwestor : ZGN w Dzielnicy Wola.st.Warszawy Adres inwestora : Warszawa, ul.bea 70 BranŜa : Sanitarna Sporządził : inŝ.arkadiusz Reguła Data

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Olsztyn ul. Koprenika 1/20. Usługi Projektowe mgr inż. Krzysztof Pilarczyk

PRZEDMIAR ROBÓT Olsztyn ul. Koprenika 1/20. Usługi Projektowe mgr inż. Krzysztof Pilarczyk Usługi Projektowe gr inż. Krzysztof Pilarczyk 10-511 Olsztyn ul. Koprenika 1/20 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment A.

PRZEDMIAR ROBÓT. instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment A. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: Budynek internatowy w Szczawnicy, ul. Szlachtowska Data : 31 marzec 2008r. Budowa : Biały montaż instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment A. Wykonujący:... Przedmiar Robót 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES INWESTYCJI : Brzeg ul 6 Lutego

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES INWESTYCJI : Brzeg ul 6 Lutego ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45332000-3

Bardziej szczegółowo

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy. ul. Partyzantów 74

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy. ul. Partyzantów 74 Gdański Zarząd Nieruchoości Kounalnych Saorządowy Zakład Budżetowy ul. Partyzantów 74 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont instalacji wo-kan i ogrzewania ADRES INWESTYCJI : ul. F. Polonusa 20/3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - INSTALACJE WODY I KANAIZACJI

Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - INSTALACJE WODY I KANAIZACJI Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - INSTALACJE WODY I KANAIZACJI Data: 2007-07-31 Budowa: BUDYNEK SOCJALNY NR 1 Obiekt: Dz nr 1167, ul.fr.kaima 32-700 Bochnia Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Hydraulika i roboty sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Hydraulika i roboty sanitarne 45330000-9 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Hydraulika i roboty sanitarne NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI WOD - KAN. W POMIESZCZENIU PRALNI NA POZIOMIE 100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : SANPROJEKT SP. Z O.O. ul.torowa 12, 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pionów wod.-kan. ADRES INWESTYCJI : ul. Żwirki i Wigury 26, Katowice INWESTOR : Pałac Młodzieży i. prof. A.

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANDRZEJ DOBROWOLSKI DATA OPRACOWANIA : Styczeń.

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANDRZEJ DOBROWOLSKI DATA OPRACOWANIA : Styczeń. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pionów kanalizacyjnych oraz wodnych. ADRES INWESTYCJI : Szczecin wydział WBiA INWESTOR : ZACHODNIOPOMORSKI

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) I-ART MGR INŻ. ARCH. ROMAN INYDORCZYK 41-902 BYTOM UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 59 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

Bardziej szczegółowo

Zbiór: TYMOWA SZKOLA PODSTAWOWA - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2001 08/03/09. Przedmiar Robót

Zbiór: TYMOWA SZKOLA PODSTAWOWA - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2001 08/03/09. Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 na ścianach w budynkach niemieszkalnych,

Bardziej szczegółowo

ZBiLK REJON SZCZECIN UL. KASZUBSKA 30 KOSZTORYS OFERTOWY

ZBiLK REJON SZCZECIN UL. KASZUBSKA 30 KOSZTORYS OFERTOWY ZBiLK REJON 13 70-227 SZCZECIN UL. KASZUBSKA 30 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKANIA - SOCJALNE ADRES INWESTYCJI : UL.JAGIEŁŁY 2125 INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH ADRES

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Kosztorys inwestorski.-branża sanitarna 1 Instalacja kanalizacyjna. 1 d.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Kosztorys inwestorski.-branża sanitarna 1 Instalacja kanalizacyjna. 1 d. KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Kosztorys inwestorski.-branża sanitarna Instalacja kanalizacyjna. d. KNNR 4 00-0 KNNR 4 d. 008-0 KNNR 4 d. 0-05 4 KNNR 4 d. 00-0 5 KNNR 4 d.

Bardziej szczegółowo

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy. ul. Partyzantów 74

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy. ul. Partyzantów 74 Gdański Zarząd Nieruchoości Kounalnych Saorządowy Zakład Budżetowy ul. Partyzantów 74 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : sanitarne instalacje w lokalu ADRES INWESTYCJI : Mniszki 5/6 INWESTOR : Gdański Zarząd

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - WYMIANA INSTALACJI WOD.-KAN W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZSP NR 6 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

KOSZTORYS - WYMIANA INSTALACJI WOD.-KAN W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZSP NR 6 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI UL. P.O.W. 10/16 TOMASZÓW MAZOWIECKI KOSZTORYS - WYMIANA INSTALACJI WOD.-KAN W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZSP NR 6 W NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji wod-kan w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMU- NALNYCH -REJON 9 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Nazwa inwestycji: : REMONT

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane. Woryty Gietrzwałd. Michał Szymanowski

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane. Woryty Gietrzwałd. Michał Szymanowski Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane G-M Michał Szyanowski Woryty 101 11-036 Gietrzwałd Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowo-Wykonawczy "Wikan" Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 21/21

Zakład Projektowo-Wykonawczy Wikan Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 21/21 Zakład Projektowo-Wykonawczy "Wikan" 98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 21/21 KOSZTORYS ŚEPY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Złoczewie wraz z odernizacją odcinka kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ : Anna Radziszewska PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Barbara Mierzwa DATA OPRACOWANIA : listopad 2008 KOD CPV:

SPORZĄDZIŁ : Anna Radziszewska PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Barbara Mierzwa DATA OPRACOWANIA : listopad 2008 KOD CPV: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BYDOWLANO-WYKONAWCZY DLA POTRZEB ZESPOŁU ZABIEGOWEGO ODDZIAŁU OKULISTYKI ADRES INWESTYCJI : 41-200 SOSNOWIEC PL. MEDYKÓW 1 INWESTOR : WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety.

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety. Przedmiar robót Budowa: Krakowie. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje sanitarne /remont toalety/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont toalety. 1.1 KNNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI : Wyiana aratury, urządzeń sanitarnych i wewnętrznej instalacji wod-kan w łazienkach

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Remont sanitariatów dla osób niepełnosprawnych na pododdziale urologii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie ul. Rycerska

Bardziej szczegółowo

UL.RENESANSOWA 17/71 PRZEDMIAR ROBÓT

UL.RENESANSOWA 17/71 PRZEDMIAR ROBÓT "SAN CO BUD" Anna Adaczyk WARSZAWA, UL.RENESANSOWA 17/71 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII Pawilon 3 ADRES INWESTYCJI : ul.szpitalna 1 GÓRA KALWARIA INWESTOR : PoWIAT

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE I SIECI ZEWNĘTRZNE

INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE I SIECI ZEWNĘTRZNE PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE I SIECI ZEWNĘTRZNE 1 INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE (WOD-KAN, CO, CW) - ST 1,2,3,5,6,7,9,10 1.1 INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana urządzeń sanitarnych ADRES INWESTYCJI : Redutowa 41 30 pustostan INWESTOR : ZGN w Dzielnicy Wola. st. Warszawa Adinistracja KOŁO ADRES INWESTORA : 01-225

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE/RT o śr. zewnętrznej 16x2 mm. Zawór kulowy podejścia do armatury śr.

PRZEDMIAR. Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE/RT o śr. zewnętrznej 16x2 mm. Zawór kulowy podejścia do armatury śr. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Adaptacja poddasza budynku KP PSP - wewn. instalacja wz, wc - etap II 1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ 1 d.1 0112-01 2 d.1

Bardziej szczegółowo

PTH "Miastoprojekt-Delta" Opole ul. 1 Maja 30.a. SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : inż. A. Nawrocki DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2012 r.

PTH Miastoprojekt-Delta Opole ul. 1 Maja 30.a. SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : inż. A. Nawrocki DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2012 r. PTH "Miastoprojekt-Delta" Opole ul. 1 Maja 3.a PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH NAZWA INWESTYCJI : POSADOWIENIE KONTENERA BIUROWEGO ADRES INWESTYCJI : BRZEZIE K/OPOLA INWESTOR : PGE ELEKTROWNIA OPOLE ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pionu wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i pionu kanalizacji z podejściami

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pionu wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i pionu kanalizacji z podejściami Stefan Łągiewka KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pionu wody zinej, ciepłej, cyrkulacji i pionu kanalizacji z podejściai ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Podgórna 60 INWESTOR : Łódzka Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2016r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2016r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek przedszkola - reont poieszczeń ADRES INWESTYCJI : 78-650 Mirosławiec, ul. Zakowa dz. nr 466 INWESTOR : Saorządowe Przedszkole "Słoneczko" ADRES INWESTORA : 78-650

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. A3 Studio Projektowe Architektury Lubin, ul. Małomicka 87

PRZEDMIAR. A3 Studio Projektowe Architektury Lubin, ul. Małomicka 87 A3 Studio Projektowe Architektury 59-300 Lubin, ul. Małoicka 87 NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE I I PIĘTRZE BUDYNKU NR3 MPWiK W LUBINIE WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT JBŁONNA UL. listopadowa 41f

PRZEDMIAR ROBÓT JBŁONNA UL. listopadowa 41f VIPAIR 05-110 JBŁONNA UL. listopadowa 41f ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUD. ZESPOŁU SZKÓŁ PRZY UL RATUSZOWEJ 13 W WARSZAWIE ETAP II ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA UL RATUSZOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka Kurowska DATA OPRACOWANIA : listopad Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka Kurowska DATA OPRACOWANIA : listopad Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowa Dorota Tanana ul. Strzelecka 130 62-050 Mosina PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W PECNEJ ADRES INWESTYCJI : Pecna dz, nr 139/1,139/2 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BYDGOSZCZ ul. Jagiellońska 12a. BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE BUDO- WNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT- BYDGOSZCZ Sp. z o.o.

PRZEDMIAR ROBÓT BYDGOSZCZ ul. Jagiellońska 12a. BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE BUDO- WNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT- BYDGOSZCZ Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE BUDO- WNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT- BYDGOSZCZ Sp. z o.o. 85-067 BYDGOSZCZ ul. Jagiellońska 12a PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Hydraulika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. MILIONOWA 37 BRANśA : SANITARNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - BUDYNEK HOTELOWY Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ - INSTALACJE WEWNĘTRZNE

PRZEDMIAR - BUDYNEK HOTELOWY Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ - INSTALACJE WEWNĘTRZNE Darar ul. Sobieskiego 32, 73-200 Choszczno PRZEDMIAR - BUDYNEK HOTELOWY Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ - INSTALACJE WEWNĘTRZNE NAZWA INWESTYCJI : Ziana sposobu uŝytkowania części istniejącego budynku hotelowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP - branża sanitarna

Przedmiar. Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP - branża sanitarna Przedmiar Data: 2009-03-24 Budowa: Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Obiekt: Brzeźno

Bardziej szczegółowo

ART-TECH Katarzyna Bodurkiewicz Warszawa; ul. Syta 181 B m 5/9. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Katarzyna Bodurkiewicz WYKONAWCA : INWESTOR :

ART-TECH Katarzyna Bodurkiewicz Warszawa; ul. Syta 181 B m 5/9. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Katarzyna Bodurkiewicz WYKONAWCA : INWESTOR : ART-TECH Katarzyna Bodurkiewicz 0-987 Warszawa; ul. Syta 8 B 5/9 NAZWA INWESTYCJI : Reont budynku nr 57 w K-6077 ADRES INWESTYCJI : 00-909 WARSZAWA ŻWIRKI I WIGURY C INWESTOR : BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska SA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Figiński DATA OPRACOWANIA : 25 styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY

Poczta Polska SA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Figiński DATA OPRACOWANIA : 25 styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY Poczta Polska SA PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont i przebudowa poieszczeń UP Pszczyna ADRES INWESTYCJI : 43-200 Pszczyna, ul.batorego 1 INWESTOR : Poczta Polska SA Centru Infrastruktury Oddział Regionalny

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW m RAZEM KNNR m RAZEM KNNR

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW m RAZEM KNNR m RAZEM KNNR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Wyiana instalacji wod-kan ul.gdańska 35 1 KNNR 8 0108-01 Deontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 na ścianie 1500.0 1500.000 RAZEM 1500.000 2 KNNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dostosowanie sanitariatu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Przedmiar robót. Dostosowanie sanitariatu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Przedmiar robót Budowa: Przedszkole Samorządowe nr 151 Kraków, os. Niepodległości 4. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje snitarne /remont santariatu/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków, ul. Montelupich 3 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M Lewandowski DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M Lewandowski DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont łazienki nr 2 w piwnicy w budynku główny Dou Poocy Społecznej w Gdańsku ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Starogardzka 20 INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ZGN Adinistracja KOŁO Warszawa ul. Ciołka 33 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana urządzeń sanitarnych ADRES INWESTYCJI : Wolska 115 1 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ZBiLK Dział Techniczny śubrów Szczecin, ul. śubrów 1. : Tadeusz Frankowski :

ZBiLK Dział Techniczny śubrów Szczecin, ul. śubrów 1. : Tadeusz Frankowski : ZBiLK Dział Techniczny śubrów 1 71-834 Szczecin, ul. śubrów 1 KOSZTORYS OFERTOWY i Przediar : Rozdział kanalizacji sanitarnej od deszczowej (ROBOTY WEWNĄTRZ BUDYNKU) : Szczecin ul.nehringa 25 : Zarząd

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA INSTAACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z CYRKUACJĄ W BUDYNKU MIESZKANYM WIEORODZINNYM ADRES INWESTYCJI : ul. Łaska 82, Pabianice INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Albatrosowa 11, Bydgoszcz

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Albatrosowa 11, Bydgoszcz PW WIMEX ul. Albatrosowa 11, 85-6 Bydgoszcz PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 50000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA INWESTYCJI : PRACE ADAPTACYJNO - REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów scalonych

Tabela elementów scalonych expert Tabela elementów scalonych Koszty bezpośrednie Narzuty Robocizna Materiały Sprzęt k.zakupu k.pośrednie Obiekt Gabinet dyrektora i sekretariat Element robót. Kanalizacja sanitarna Element robót.2

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRU- SZYNIE - BUDYNEK ODZIAŁU ZEROWEGO - INSTALACJE WOD-KAN

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRU- SZYNIE - BUDYNEK ODZIAŁU ZEROWEGO - INSTALACJE WOD-KAN KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień GMINA WIZNA WIZNA 45332400-7 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Reont PP w Wiznie ADRES INWESTYCJI : Wizna INWESTOR : GMINA WIZNA ADRES INWESTORA : WIZNA BRANŻA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Zakres robót instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Zakres robót instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje: OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Zakres robót instalacji kanalizacji sanitarnej obejuje: - ontaŝ rur kanalizacji sanitarnej z PCV w wykopach oraz na ścianach z zaontowanie rury ochronnej, - zaontowanie czyszczaka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WOD.-KAN.

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WOD.-KAN. PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WOD.-KAN. NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK SOCJALNY DLA POTRZEB HALI SPORTOWEJ ORAZ TERENÓW SPORTOWO-REKREA- CYJNYCHW SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W WIŚLE MAŁEJ ADRES INWESTYCJI : DZ.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT CPV

PRZEDMIAR ROBOT CPV ZGN w Dzielnicy Wola.st. Warszawy 0-5 Warszawa ul. Bea 70 PRZEDMIAR ROBOT CPV 45453000-0 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

FW MIKOSKA Opole, ul. Baczyńskiego 3

FW MIKOSKA Opole, ul. Baczyńskiego 3 FW MIKOSKA 45-523 Opole, ul. Baczyńskiego 3 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45332200-5 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. A3Creative Desing Warszawa ul. Pancerna 10/42

PRZEDMIAR ROBÓT. A3Creative Desing Warszawa ul. Pancerna 10/42 A3Creative Desing 03-187 Warszawa ul. Pancerna 10/42 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WOD - KAN, CEN- TRALNEGO OGRZEWANIA

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WOD - KAN, CEN- TRALNEGO OGRZEWANIA PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WOD - KAN, CEN- TRALNEGO OGRZEWANIA kod CPV 45332200-5, 45332300-6, 45331100-7 NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK SOCJALNO - MAGAZYNOWY DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w OSTROŁĘCE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. : mgr inŝ. Sebastian Durda (Sanitarna). : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV Kwartał 2015 NARZUTY. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR. : mgr inŝ. Sebastian Durda (Sanitarna). : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV Kwartał 2015 NARZUTY. Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku nr 4 do przepisów higieniczno- sanitarnych, zlokalizowanego na terenie Akadeii Obrony Narodowej, działka ew. nr 2/88 obręb -2-28. Instalacja wod-kan ETAP

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA INSTAACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z CYRKUACJĄ W BUDYNKU MIESZKANYM WIEORODZINNYM ADRES INWESTYCJI : ul. udowa 3, Pabianice INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe gr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-0 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 4B NAZWA INWESTYCJI : Reont łazienek - INSTALACJE SANITARNE - piętro budynku ADRES INWESTYCJI : 44-0 Jastrzebie-Zdrój ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Mariacka 25, Szczecin

PRZEDMIAR. ul. Mariacka 25, Szczecin ZBiLK ul. Mariacka 25, Szczecin NAZWA INWESTYCJI : reont ieszkania ADRES INWESTYCJI : Śląska 27/6 INWESTOR : ZBiLK Szczecin ADRES INWESTORA : ul. Mariacka 25, Szczecin BRANśA : sanitarna PRZEDMIAR Ogółe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 453300-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 4533300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT LOKALU

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY ADRES INWESTYCJI : UL. LIBELTA 56 GNIEZNO. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS NAKŁADCZY ADRES INWESTYCJI : UL. LIBELTA 56 GNIEZNO. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł ADRES INWESTYCJI : UL. LIBELTA 56 GNIEZNO KOSZTORYS NAKŁADCZY Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : maj 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys ślepy. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : maj 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł Kosztorys ślepy NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ze zmiana sposobu uŝytkowania II piętra budynku ZOZ na Centrum Aktywizacji Zawodowej - ROBOTY MONTAśOWE WOD-KAN ADRES INWESTYCJI : WIELUŃ ul.sieradzka 56 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

KOSZTORYS BUDOWLANY. DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł MZGM TBS sp. z o.o. Płock ul.sienkiewicza 13A KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji wod-kan - piony i podejścia odpływowe ADRES INWESTYCJI : Płock ul. Jachowicza 44 INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. SST poz 1.3 10 m 10.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. SST poz 1.3 10 m 10.000 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń na potrzeby Centru Poocy Społecznej Dzielnicy Śródieście ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Twarda 1 INWESTOR : Centru Poocy Społecznej dla Dzielnicy Śródieście

Bardziej szczegółowo