UCHWAŁA NR XIX/109/2016 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 22 czerwca 2016 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XIX/109/2016 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 22 czerwca 2016 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIX/109/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/159/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łoniów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U z 2015 r. poz z późn. zm.) Rada Gminy Łoniów uchwala co następuje: 1. Załącznik Nr 1 do Uchwał Nr XXIX/159/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie Określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łoniów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łoniów. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3. i wchodzi w Przewodniczący Rady Gminy Antoni Szpak Id: DEC C7-4D09-ADD4-82D6B748CB08. Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/109/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 22 czerwca 2016 r. L.p. Nazwa przystanku Kategoria drogi 1 Wólka Gieraszowska 01 Droga krajowa nr 9 2 Wólka Gieraszowska 02 Droga krajowa nr 9 3 Sulisławice 03 Droga krajowa nr 9 4 Sulisławice młyn 04 Droga krajowa nr 9 5 Sulisławice 05 Droga krajowa nr 9 6 Sulisławice 06 Droga krajowa nr 9 7 Suliszów 07 Droga krajowa nr 9 8 Suliszów 08 Droga krajowa nr 9 9 Trzebiesławice 09 Droga krajowa nr 9 10 Trzebiesławice 10 Droga krajowa nr 9 11 Łoniów 11 Droga krajowa nr 9 12 Łoniów 12 Droga krajowa nr 9 13 Piaseczno 13 Droga krajowa nr 9 14 Piaseczno 14 Droga krajowa nr 9 15 Piaseczno 15 Droga krajowa nr 9 16 Piaseczno 16 Droga krajowa nr 9 17 Łążek 17 Droga krajowa nr 9 18 Łążek 18 Droga krajowa nr 9 19 Skrzypaczowice 01 Droga krajowa nr Skrzypaczowice 02 Droga krajowa nr Krowia Góra 03 Droga krajowa nr Krowia Góra 04 Droga krajowa nr Łoniów (kościół) 05 Droga krajowa nr Łoniów 06 Droga krajowa nr Łoniów (cmentarz ) 08 Droga krajowa nr Zawidza 07 Droga krajowa nr Zawidza 10 Droga krajowa nr Jasienica (872) 01 Droga wojewódzka nr Jasienica (872) 02 Droga wojewódzka nr Świniary Stare (872) 03 Droga wojewódzka nr Świniary Stare (872) 04 Droga wojewódzka nr Świniary Stare (872) 05 Droga wojewódzka nr Świniary Stare (872) 06 Droga wojewódzka nr Świniary (872 kopalnia) 07 Droga wojewódzka nr Świniary (872 kopalnia) 08 Droga wojewódzka nr Świniary (872 Zawidzanka) 09 Droga wojewódzka nr Świniary (872 Zawidzanka) 09 Droga wojewódzka nr Otoka 01 Droga powiatowa 1079 T Długołęka Świniary 39 Otoka 02 Droga powiatowa 1079 T Długołęka Świniary 40 Otoka (Grabina) 03 Droga powiatowa 1079 T Długołęka Świniary 41 Otoka (Grabina) 04 Droga powiatowa 1079 T Długołęka Świniary 42 Świniary (Borki) 01 Droga powiatowa 0809 T Zawidza Świniary Id: DEC C7-4D09-ADD4-82D6B748CB08. Podpisany Strona 1

3 43 Świniary (Borki) 02 Droga powiatowa 0809 T Zawidza Świniary 44 Świniary Stare 03 Droga powiatowa 0809 T Zawidza Świniary 45 Świniary Stare 04 Droga powiatowa 0809 T Zawidza Świniary 46 Świniary Stare (Karasiówki ) 05 Droga powiatowa 0809 T Zawidza Świniary 47 Świniary Stare ( Karasiówki) 06 Droga powiatowa 0809 T Zawidza Świniary 48 Bogoria 07 Droga powiatowa 0809 T Zawidza Świniary 49 Bogoria 08 Droga powiatowa 0809 T Zawidza Świniary 50 Bogoria 09 Droga powiatowa 0809 T Zawidza Świniary 51 Bogoria 10 Droga powiatowa 0809 T Zawidza Świniary 52 Gągolin 11 Droga powiatowa 0809 T Zawidza Świniary 53 Gągolin 12 Droga powiatowa 0809 T Zawidza Świniary 54 Sulisławice (szkoła) 01 Droga powiatowa 0845 T Sulisławice Skwirzowa 55 Sulisławice ( szkoła) 02 Droga powiatowa 0845 T Sulisławice Skwirzowa 56 Skwirzowa 03 Droga powiatowa 0845 T Sulisławice Skwirzowa 57 Skwirzowa 04 Droga powiatowa 0845 T Sulisławice Skwirzowa 58 Wojcieszyce 01 Droga powiatowa 0791 T Jeziory - Sulisławice 59 Wojcieszyce 02 Droga powiatowa 0791 T Jeziory - Sulisławice 60 Sulisławice (kościół) 03 Droga powiatowa 0791 T Jeziory - Sulisławice 61 Sulisławice (remiza) 04 Droga powiatowa 0791 T Jeziory - Sulisławice 62 Ruszcza Płaszczyzna 01 Droga powiatowa 0793 T Wnorów - Łoniów 63 Ruszcza Płaszczyzna 02 Droga powiatowa 0793 T Wnorów - Łoniów 64 Wnorów (staw ) 03 Droga powiatowa 0793 T Wnorów - Łoniów 65 Wnorów (staw ) 04 Droga powiatowa 0793 T Wnorów - Łoniów 66 Wnorów 05 Droga powiatowa 0793 T Wnorów - Łoniów 67 Wnorów 06 Droga powiatowa 0793 T Wnorów - Łoniów 68 Królewice 01 Droga powiatowa 0789 T Klimontów Szymanowice 69 Królewice 02 Droga powiatowa 0789 T Klimontów Szymanowice 70 Gieraszowice 03 Droga powiatowa 0789 T Klimontów Szymanowice Id: DEC C7-4D09-ADD4-82D6B748CB08. Podpisany Strona 2

4 71 Gieraszowice 04 Droga powiatowa 0789 T Klimontów Szymanowice 72 Gieraszowice 05 Droga powiatowa 0789 T Klimontów Szymanowice 73 Gieraszowice 06 Droga powiatowa 0789 T Klimontów Szymanowice 74 Wólka Gieraszowska 07 Droga powiatowa 0789 T Klimontów Szymanowice 75 Wólka Gieraszowska 08 Droga powiatowa 0789 T Klimontów Szymanowice 76 Przewłoka 01 Droga powiatowa 0805 T Koprzywnica Krzcin 77 Przewłoka 02 Droga powiatowa 0805 T Koprzywnica Krzcin 78 Kępa Nagnajewska 03 Droga powiatowa 0805 T Koprzywnica Krzcin 79 Kępa Nagnajewska 04 Droga powiatowa 0805 T Koprzywnica Krzcin Droga powiatowa 0805 T Koprzywnica Krzcin Droga powiatowa 0805 T Koprzywnica Krzcin - 82 Łążek 07 Droga powiatowa 0805 T Koprzywnica Krzcin - 83 Łążek 08 Droga powiatowa 0805 T Koprzywnica Krzcin 84 Krowia Góra 01 Droga powiatowa 0808 T Krowia Góra- Żurawica- Piaseczno 85 Krowia Góra 02 Droga powiatowa 0808 T Krowia Góra- Żurawica- Piaseczno 86 Jasienica 01 Droga powiatowa 0884 T Świniary Stare do drogi krajowej Nr 9 87 Jasienica 02 Droga powiatowa 0884 T Świniary Stare do drogi Id: DEC C7-4D09-ADD4-82D6B748CB08. Podpisany Strona 3

5 krajowej Nr 9 88 Jeziory 01 Droga Gminna Jeziory Ruszcz Kolonia 89 Jeziory 02 Droga Gminna Jeziory Ruszcz Kolonia 90 Ruszcza Kolonia 03 Droga Gminna Jeziory Ruszcz Kolonia 91 Ruszcza Kolonia (ujęcie wody) 04 Droga Gminna Jeziory Ruszcz Kolonia 92 Ruszcza Kolonia (las) 05 Droga Gminna Jeziory Ruszcz Kolonia 93 Suliszów 01 Droga Gminna Suliszów Ruszcza Płaszczyzna 94 Suliszów 02 Droga Gminna Suliszów Ruszcza Płaszczyzna 95 Chodków Nowy ( kaplica) 01 Droga Gminna Chodków Nowy 96 Chodków Nowy 02 Droga Gminna Chodków Nowy Przewodniczący Rady Gminy Antoni Szpak Id: DEC C7-4D09-ADD4-82D6B748CB08. Podpisany Strona 4

6 Uzasadnienie Organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności m.in. na określaniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Zgodnie z art.15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Przewodniczący Rady Gminy Antoni Szpak Id: DEC C7-4D09-ADD4-82D6B748CB08. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR L/261/2018 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok

UCHWAŁA NR L/261/2018 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok UCHWAŁA NR L/261/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII / 121 / 2012 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXII / 121 / 2012 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok UCHWAŁA NR XXII / 121 / 2012 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/112/2016 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/112/2016 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/112/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/174/2013 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/174/2013 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/174/2013 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Załącznik nr 1 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo świętokrzyskie powiat sandomierski Lista miejscowości powiatu sandomierskiego sklasyfikowana pod względem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/223/2018 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIII/223/2018 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok UCHWAŁA NR XLIII/223/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/258/2018 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIX/258/2018 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok UCHWAŁA NR XLIX/258/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/192/2013 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/192/2013 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIV/192/2013 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/115/2016 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXI/115/2016 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2016 rok UCHWAŁA NR XXI/115/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/231/2014 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLV/231/2014 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2014 rok UCHWAŁA NR XLV/231/2014 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 31 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LXI/1133/2013 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 22 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 31 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LXI/1133/2013 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 22 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 31 października 2013 r. Poz. 3497 UCHWAŁA NR LXI/1133/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 22 października 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/207/2017 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/207/2017 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2017 rok UCHWAŁA NR XXXIX/207/2017 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca RM inŝ. Anna Paluch

Przewodnicząca RM inŝ. Anna Paluch UCHWAŁA Nr XXXI/167/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koprzywnica

Bardziej szczegółowo

S T A T U T G M I N Y Ł O N I Ó W

S T A T U T G M I N Y Ł O N I Ó W S T A T U T G M I N Y Ł O N I Ó W Rozdział I P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e 1. 1. Gmina Łoniów, zwana dalej Gminą, stanowi wspólnotę samorządową obejmującą wszystkich jej mieszkańców. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/266/2018 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok

UCHWAŁA NR LII/266/2018 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok UCHWAŁA NR LII/266/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/170/2017 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/170/2017 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2017 rok UCHWAŁA NR XXXIII/170/2017 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII / 128 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY. z dnia 13 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII / 128 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY. z dnia 13 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII / 128 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SANDOMIERSKIEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SANDOMIERSKIEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SANDOMIERSKIEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R. Zasób nieruchomości Powiatu Sandomierskiego obejmuje nieruchomości, które stanowią jego własność i nie zostały oddane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/248/2014 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2014 rok

UCHWAŁA NR L/248/2014 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2014 rok UCHWAŁA NR L/248/2014 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/11/2014 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2014 rok

UCHWAŁA NR III/11/2014 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2014 rok UCHWAŁA NR III/11/2014 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SANDOMIERSKIEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SANDOMIERSKIEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SANDOMIERSKIEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. 2 Zasób nieruchomości Powiatu Sandomierskiego obejmuje nieruchomości, które stanowią jego własność i nie zostały oddane

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia poniedziałek, 8 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/643/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Rzeszów, dnia poniedziałek, 8 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/643/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia poniedziałek, 8 maja 2017 r. Poz. 1901 UCHWAŁA NR XXXVI/643/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 8 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/314/2015 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 29 września 2015 r.

Rzeszów, dnia 8 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/314/2015 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 8 października 2015 r. Poz. 2861 UCHWAŁA NR XV/314/2015 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/269/2018 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łoniów

UCHWAŁA NR LII/269/2018 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łoniów UCHWAŁA NR LII/269/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łoniów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/31/2015 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/31/2015 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/31/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/112/2016 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) z dnia 20 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/112/2016 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) z dnia 20 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/112/26 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) z dnia 20 kwietnia 26 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 25 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 25 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW Projekt z dnia 15 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Klembów, których właścicielem lub zarządcą jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 25 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 25 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI.165.2016 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Klembów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klembów

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tarnów Opolski oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tarnów Opolski oraz warunków i zasad korzystania z przystanków Uchwała Nr z dnia w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tarnów Opolski oraz warunków i zasad korzystania z przystanków Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia czwartek, 1 lutego 2018 r. Poz. 489 UCHWAŁA NR LIV/1259/2018 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 23 stycznia 2018 r.

Rzeszów, dnia czwartek, 1 lutego 2018 r. Poz. 489 UCHWAŁA NR LIV/1259/2018 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 23 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia czwartek, 1 lutego 2018 r. Poz. 489 UCHWAŁA NR LIV/1259/2018 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/237/2016 Rady Gminy w Chojnicach. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/237/2016 Rady Gminy w Chojnicach. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/237/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chojnice oraz warunków i zasad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY. z dnia 10 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY. z dnia 10 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/342/17. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 19 grudnia 2017r.

UCHWAŁA NR XXXVI/342/17. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 19 grudnia 2017r. UCHWAŁA NR XXXVI/342/17 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem bądź zarządcą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 r. D O C H O D Y : Budżet Gminy na 2012 rok po stronie dochodów według pierwszej uchwały budżetowej wynosił 24 906 388, w tym bieżące dochody 18 248 555

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/131/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE. z dnia 15 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/131/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE. z dnia 15 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/131/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/52/19 RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE. z dnia 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR VII/52/19 RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE. z dnia 29 marca 2019 r. UCHWAŁA NR VII/52/19 RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 355 UCHWAŁA NR XXV/282/2012 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 31 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 355 UCHWAŁA NR XXV/282/2012 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 31 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 355 UCHWAŁA NR XXV/282/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/214/17 RADY GMINY GOWOROWO. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 24 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/214/17 RADY GMINY GOWOROWO. z dnia 24 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 maja 27 r. Poz. 4925 UCHWAŁA NR XXXV/214/17 RADY GMINY GOWOROWO z dnia 24 kwietnia 27 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/168/16 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 29 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/102/2016 RADY MIEJSKIEJ W BEŁŻYCACH. z dnia 17 marca 2016 r.

Lublin, dnia 29 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/102/2016 RADY MIEJSKIEJ W BEŁŻYCACH. z dnia 17 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 29 kwietnia 2016 r. Poz. 1790 UCHWAŁA NR XIX/102/2016 RADY MIEJSKIEJ W BEŁŻYCACH z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/ 199 /2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia r. Projekt z dnia 26 maja 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/254/12 Rady Miasta Puławy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/424/13 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 października 2013 r.

Lublin, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/424/13 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 4584 UCHWAŁA NR XXXVIII/424/13 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/254/12

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 8 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/361/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 5 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 8 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/361/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 5 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 8 października 2013 r. Poz. 3328 UCHWAŁA NR LVII/361/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 5 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/61/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/61/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/61/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce, udostępnionych dla operatorów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/303/2013 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 22 marca 2013 r.

Kraków, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/303/2013 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 22 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 2635 UCHWAŁA NR XXVII/303/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/414/2011 RADY MIASTA KIELCE z dnia 17 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/414/2011 RADY MIASTA KIELCE z dnia 17 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/414/2011 RADY MIASTA KIELCE z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 167/XXIV/2013 RADY GMINY ŚWIERCZE. z dnia 6 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR 167/XXIV/2013 RADY GMINY ŚWIERCZE. z dnia 6 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR 167/XXIV/2013 RADY GMINY ŚWIERCZE w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych Gminy Świercze, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/67/2015 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR IX/67/2015 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR IX/67/2015 RADY GMINY BLIŻYN z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/268/13 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Wrocław, dnia 17 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/268/13 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA. z dnia 18 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 lipca 2013 r. Poz. 4394 UCHWAŁA NR XXXV/268/13 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/107/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/107/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Śmigiel, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/142/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/142/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/142/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mirsk, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirsk

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR KE.XLVIII RADY GMINY DĘBE WIELKIE. z dnia 4 września 2014 r.

Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR KE.XLVIII RADY GMINY DĘBE WIELKIE. z dnia 4 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r. Poz. 10691 UCHWAŁA NR KE.XLVIII.0007.374.2014 RADY GMINY DĘBE WIELKIE z dnia 4 września 2014 r. w sprawie określenia przystanków

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIII/513/2014 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 5 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIII/513/2014 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 5 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 1273 UCHWAŁA NR LIII/513/2014 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia.. r. w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chrząstowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

UCHWAŁA Nr.. z dnia.. r. w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chrząstowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Projekt Nr z dnia... r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia.. r. w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chrząstowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 25 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 25 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RG.151.148.213 WÓJTA GMINY ŁONIÓW z dnia 25 marca 213 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łoniów za 212 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 7284 UCHWAŁA NR XXIII/223/2016 RADY GMINY PAWŁOWICE w sprawie zmiany uchwały nr XX/242/2012 z dnia 25.09.2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/103/2016 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Łoniów na lata

UCHWAŁA NR XVIII/103/2016 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Łoniów na lata UCHWAŁA NR XVIII/103/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Łoniów na lata 2015-2022 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/151/2017 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/151/2017 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/151/2017 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miejscowości Łoniów i Sulisławice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/130/12 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 6 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/130/12 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 6 września 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/130/12 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasta Chełmży oraz warunków i zasad korzystania z tych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/134/2016 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 28 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/134/2016 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 28 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/134/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Łoniów na lata 2016-2023 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/243/14 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 19 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/243/14 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 września 2014 r. Poz. 3101 UCHWAŁA NR XXXVIII/243/14 RADY GMINY RYJEWO z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/207/2013 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/207/2013 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 30 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/207/2013 RADY GMINY BLIŻYN z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/329/2017 RADY GMINY RUDZINIEC. z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/329/2017 RADY GMINY RUDZINIEC. z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/329/2017 RADY GMINY RUDZINIEC z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę nr XXIX/264/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 października 2016 r.w sprawie określenia przystanków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/176/2016 RADY GMINY DOBRCZ. z dnia 23 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/176/2016 RADY GMINY DOBRCZ. z dnia 23 września 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/176/26 RADY GMINY DOBRCZ z dnia 23 września 26 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/324/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/324/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/324/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pszczółki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pszczółki Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA Projekt z dnia 11 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Śmigiel,

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/195/2013 RADY GMINY W STRAWCZYNIE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Kielce, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/195/2013 RADY GMINY W STRAWCZYNIE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 1571 UCHWAŁA NR XXIII/195/2013 RADY GMINY W STRAWCZYNIE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/121/2012

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 1 sierpnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIX/296/2018 RADY GMINY KONOPNICA. z dnia 20 lipca 2018 r.

Lublin, dnia 1 sierpnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIX/296/2018 RADY GMINY KONOPNICA. z dnia 20 lipca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 1 sierpnia 2018 r. Poz. 3601 UCHWAŁA NR XLIX/296/2018 RADY GMINY KONOPNICA z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/164/2017 RADY GMINY RADZIEJOWICE. z dnia 20 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/164/2017 RADY GMINY RADZIEJOWICE. z dnia 20 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXV/164/2017 RADY GMINY RADZIEJOWICE z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/267/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 listopada 2013r w sprawie określenia przystanków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ w MROZACH z dnia 14 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ w MROZACH z dnia 14 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ w MROZACH z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrozy oraz zasad i warunków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1003/XXXV/2013 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 12 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR 1003/XXXV/2013 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 12 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR 1003/XXXV/2013 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piaseczno oraz warunków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/90/12 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/90/12 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/90/12 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 2835 UCHWAŁA NR XXVI/172/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 25 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/152/2012 RADY GMINY SZASTARKA. z dnia 20 września 2012 r.

Lublin, dnia 25 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/152/2012 RADY GMINY SZASTARKA. z dnia 20 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 25 października 2012 r. Poz. 3158 UCHWAŁA NR XXIX/152/2012 RADY GMINY SZASTARKA w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/165/13 RADY GMINY KWIDZYN. z dnia 22 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/165/13 RADY GMINY KWIDZYN. z dnia 22 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/165/13 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kwidzyn oraz warunków i zasad korzystania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 6909

Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 6909 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 6909 UCHWAŁA Nr 285/XXVII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 8 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. z dnia 22 lutego 2018 r.

Rzeszów, dnia 8 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. z dnia 22 lutego 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 8 marca 2018 r. Poz. 1000 UCHWAŁA NR XXXIX.265.2018 RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 21 lutego 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/X/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 88/X/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR 88/X/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/227/2013 RADY GMINY PORONIN. z dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/227/2013 RADY GMINY PORONIN. z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/227/2013 RADY GMINY PORONIN z dnia 20 grudnia 2013 r. zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poronin udostępnianych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina miejska Wągrowiec oraz warunków i zasad korzystania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/250/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/250/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz. 11267 UCHWAŁA NR XXXVI/250/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/265/2018 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 8 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR LII/265/2018 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 8 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR LII/265/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2018-2035 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/250/17 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 28 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/250/17 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz. 1891 UCHWAŁA NR XXVIII/250/17 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/206/2016

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 stycznia 2014 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR XXXV/236/2013 RADY GMINY LUBICHOWO. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 23 stycznia 2014 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR XXXV/236/2013 RADY GMINY LUBICHOWO. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 stycznia 2014 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR XXXV/236/2013 RADY GMINY LUBICHOWO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia r. Projekt z dnia 19 sierpnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA z dnia... 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, na terenie Gminy Śmigiel oraz warunków i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 21 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 21 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR RG.151.223.214 WÓJTA GMINY ŁONIÓW z dnia 21 marca 214 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łoniów za 213 rok Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII RADY MIASTA EŁKU. z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVII RADY MIASTA EŁKU. z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych. UCHWAŁA NR XXXVII.371.17 RADY MIASTA EŁKU z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 listopada 2012 r. Poz. 4411 UCHWAŁA NR 103/XXX/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM. z dnia 28 września 2016 roku

Kraków, dnia 24 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM. z dnia 28 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 października 2016 r. Poz. 5941 UCHWAŁA NR XIX.163.2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM z dnia 28 września 2016 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 7293

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 7293 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 7293 UCHWAŁA Nr 224.XXXVII.2013 RADY POWIATU W SIERPCU z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 31 maja 2016 r. Projekt do pkt 12 UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnychna terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 28 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 28 listopada 2013 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bogoria, warunków i zasad korzystania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 października 2016 r. Poz. 5334 UCHWAŁA NR XXIX/264/2016 RADY GMINY RUDZINIEC z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII RADY MIASTA EŁKU. z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych.

UCHWAŁA NR VIII RADY MIASTA EŁKU. z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych. UCHWAŁA NR VIII.91.15 RADY MIASTA EŁKU z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/214/2017 RADY GMINY TERESIN. z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/214/2017 RADY GMINY TERESIN. z dnia 21 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 4270 UCHWAŁA NR XXXV/214/2017 RADY GMINY TERESIN z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/.../17 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 27 września 2017 r.

UCHWAŁA NR LI/.../17 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 27 września 2017 r. Projekt druk nr... UCHWAŁA NR LI/.../17 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 Uchwały Nr XXXV/272/2016 Rady Miasta z dnia 28 września 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/286/2012 RADY GMINY DŁUGOSIODŁO. z dnia 25 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/286/2012 RADY GMINY DŁUGOSIODŁO. z dnia 25 października 2012 r. UCHWAŁA NR XX/286/2012 RADY GMINY DŁUGOSIODŁO w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Długosiodło, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Długosiodło

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/352/16 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 września 2016 r.

Wrocław, dnia 13 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/352/16 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 października 2016 r. Poz. 4632 UCHWAŁA NR XIX/352/16 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały VI/82/15 Rady

Bardziej szczegółowo