Test nr 6 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Test nr 6 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny"

Transkrypt

1 Test nr 6 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu: a. 50 metrów od miejsca ustawienia znaku ostrzegawczego b. na odcinku 3,5 km c. po przejechaniu 3,5 km 2. Za tym znakiem, na chodniku, zabroniony jest postój: a. samochodów osobowych - w dni nieparzyste miesiąca, z wyjątkiem od godziny 21 do 24 b. samochodów osobowych - ponad 5 minut c. motocykli, niezależnie od czasu trwania postoju 3. Ta linia zatrzymania: a. zobowiązuje do zatrzymania pojazdu b. wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu, w celu ustąpienia pierwszeństwa przejazdu c. uprzedza o wjeździe na drogę podporządkowaną 4. W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t wynosi: a. 60 km/h b. 70 km/h c. 90 km/h 5. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: a. przejeżdża pierwszy b. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3 c. przejeżdża ostatni

2 6. Za tym znakiem jest zatoka: a. dla autobusów b. na pasie ruchu dla rowerów c. w tunelu 7. W tej sytuacji motorowerzysta: a. zbliża się do przejazdu kolejowego jednotorowego b. może ominąć samochód osobowy c. powinien zatrzymać się za samochodem osobowym i może rozpocząć jazdę, gdy pojazd stojący przed nim ruszy po całkowitym podniesieniu półzapór i zgaśnięciu sygnalizacji świetlnej 8. W tej sytuacji motorowerzysta: a. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z prawej strony b. przejeżdża pierwszy c. nie może zawrócić 9. Który pojazd jest w tej sytuacji zaparkowany prawidłowo? a. 3 b. 2 c W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. 1 może wyprzedzić pojazd 2 b. 2 może nie włączać kierunkowskazu c. 1 nie może wyprzedzić pojazdu 2 MTM 6

3 11. W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. może przejechać przed pieszym b. powinien zatrzymać pojazd w celu umożliwienia przejścia pieszemu c. powinien zwiększyć prędkość aby przejechać przed pieszym 12. W tej sytuacji, po skręceniu w prawo, kierujący pojazdem: a. powinien zająć pas 1 b. może zająć pas 1, 2 lub 3 c. powinien zająć pas W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. powinien zatrzymać pojazd przed przejazdem b. może przejechać przez przejazd bez zatrzymania, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg c. może nie upewniać się, czy nadjeżdża pociąg, gdyż przejazd strzeżony jest przez dróżnika 14. W tej sytuacji, kierujący samochodem osobowym powinien: a. zatrzymać się tuż za znakiem, oczekując na możliwość wjazdu na pas 2 b. wykorzystać odcinek pasa 1 do zmiany pasa na 2 c. dojechać do końca pasa 1 i oczekiwać na możliwość wjazdu na pas W tej sytuacji motorowerzysta: a. może zatrzymać się na jezdni b. może zatrzymać się na pasie rozdzielającym jezdnię c. nie może zatrzymać się na jezdni 16. Motorower powinien być wyposażony obowiązkowo w: a. boczne światło odblaskowe, o kształcie innym niż trójkąt, barwy żółtej samochodowej, w liczbie jedno lub dwa z każdej strony pojazdu b. światło hamowania STOP c. co najmniej jeden skutecznie działający hamulec MTM 6

4 17. Po drodze ekspresowej i autostradzie nie można jechać: a. motocyklem o pojemności silnika 150 cm³ b. samochodem osobowym o masie własnej mniejszej niż 750 kg c. czterokołowcem 18. Czerwone migające światło może być używane: a. tylko w kolumnach pojazdów uprzywilejowanych b. przy rowerze z tyłu pojazdu c. tylko przed przejazdem kolejowym 19. Motorower musi być wyposażony w: a. jedno światło drogowe barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone z przodu b. jedno światło pozycyjne przednie, barwy białej lub żółtej selektywnej c. lusterko wsteczne umieszczone po lewej stronie pojazdu 20. Kierujący motorowerem, zbliżając się do skrzyżowania równorzędnego jest obowiązany: a. ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom b. ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu bez względu na to, z której strony nadjeżdża c. jeżeli skręca w lewo, ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdowi z prawej strony 21. Motorower z przyczepką można zaparkować na chodniku: a. równolegle do krawędzi jezdni b. prostopadle do krawędzi jezdni c. taki zespół pojazdów nie może być parkowany na chodniku 22. Przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia motorowerzysta nie może wyprzedzić: a. rowerzystę b. pojazd zaprzęgowy c. ciągnik rolniczy 23. Kierujący motorowerem oczekując przed przejazdem kolejowym, zamkniętym przy pomocy półzapór może: a. przejechać przez przejazd, objeżdżając półzapory, pod warunkiem, że widoczność w obie strony wzdłuż toru nie jest mniejsza niż 5 m b. rozpocząć jazdę, gdy półzapory zaczęto podnosić c. rozpocząć jazdę po pełnym podniesieniu półzapór 24. W razie przechodzenia przez jezdnię osoby upośledzonej używającej specjalnego oznakowania, kierujący pojazdem jest obowiązany: a. ustąpić jej pierwszeństwa tylko na przejściu dla pieszych b. obserwować tylko prawą stronę drogi c. zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia 25. Motorower musi być wyposażony w: a. dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu, barwy żółtej samochodowej b. jedno światło hamowania "stop" barwy czerwonej, umieszczone z tyłu pojazdu c. jedno światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone z przodu MTM 6

5 Test nr 7 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: a. miejscu szczególnie uczęszczanym przez dzieci b. przejściu dla pieszych c. miejscu częstych wypadków z pieszymi 2. W tej sytuacji postój pojazdu jest zabroniony na: a. jezdni - przed tym znakiem b. jezdni - za tym znakiem c. poboczu - za tym znakiem 3. Ta linia zatrzymania: a. wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych b. zezwala na zatrzymanie pojazdu częściowo za nią c. uprzedza o wjeździe na drogę podporządkowaną 4. W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t wynosi: a. 60 km/h przez całą dobę b. 50 km/h w godzinach od 5:00 do 23:00 c. 50 km/h przez całą dobę 5. Za tym znakiem: a. nie występuje utrudnienie w ruchu b. pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z przeciwka c. kierujący ma pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni

6 6. Ta tabliczka umieszczona pod znakiem zatoka : a. wskazuje umieszczenie w zatoce gaśnicy i telefonu b. zabrania użycia gaśnicy c. zabrania użycia telefonu 7. W tej sytuacji motorowerzysta: a. ma pierwszeństwo przed samochodem b. musi znacznie zwolnić c. powinien wykorzystać pas, po którym jedzie do bezpiecznego wjazdu na sąsiedni pas 8. W tej sytuacji motorowerzysta: a. nie może zawrócić b. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z lewej strony c. przejeżdża pierwszy 9. W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 powinien: a. umożliwić kierującemu pojazdem 2 włączenie się do ruchu b. w razie potrzeby zatrzymać się c. obie odpowiedzi są prawidłowe 10. W tej sytuacji kierujący pojazdem 1: a. może wyprzedzić pojazd 2 z lewej strony b. może wyprzedzić pojazd 2 z prawej strony c. nie może wyprzedzić pojazdu 2 MTM 7

7 11. W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd: a. tuż przed przejściem dla pieszych b. na wysokości znaku oznaczającego przystanek c. w takim miejscu, aby zapewnić pieszym dojście do tramwaju 12. W tej sytuacji kierujący pojazdem 1: a. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2 b. może nie włączać kierunkowskazu c. powinien zachować szczególną ostrożność 13. Widząc te znaki umieszczone na drodze o dopuszczalnej prędkości przekraczającej 60 km/h, kierujący pojazdem: a. jest ostrzeżony o przejeździe kolejowym z zaporami b. jest ostrzeżony o przejeździe kolejowym bez zapór c. jest w odległości 100 m od przejazdu kolejowego 14. W tej sytuacji kierujący pojazdem jadący na wprost: a. narusza przepisy ruchu drogowego b. zjeżdżając na środkowy pas ruchu, będzie jechał zgodnie z przepisami ruchu drogowego c. jedzie zgodnie z przepisami ruchu drogowego 15. W tej sytuacji motorowerzysta: a. powinien zatrzymać się przed znakiem b. jest ostrzegany o układzie torów i drogi na przejeździe c. ma pierwszeństwo przed tramwajem 16. Dopuszczalna prędkość motoroweru, którym przewozi się dziecko w wieku 9 lat wynosi: a. 20 km/h b. 40 km/h c. 45 km/h MTM 7

8 17. Odległość między jadącymi kolumnami motorowerów nie może być mniejsza niż: a. 100 m b. 200 m c. 500 m 18. Kierujący motorowerem, zbliżając się do przystanku tramwajowego, który jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów i na przystanku stoi tramwaj: a. musi jechać powoli w pobliżu stojącego tramwaju b. nie może przejechać obok tramwaju, ponieważ pasażerowie wysiadają na wysepkę c. jest obowiązany zachować szczególną ostrożność 19. Kierującemu motorowerem zabrania się: a. wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy b. wyprzedzania pojazdu na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym c. wyłączenia światła mijania, jeżeli stoi między pojazdami oczekującymi na podniesienie zapór i czas oczekiwania przekracza minutę 20. Kierowca to osoba uprawniona do kierowania pojazdem: a. tylko silnikowym b. szynowym c. silnikowym lub motorowerem 21. Podczas wyprzedzania kierujący pojazdem powinien zachować odstęp co najmniej: a. pół metra od wózka rowerowego b. 1 m - od wyprzedzanej kolumny pieszych c. 2 m - od wyprzedzanego pojazdu jednośladowego 22. Na drogach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu wyprzedzanie pojazdu silnikowego jest zabronione: a. przy dojeżdżaniu do wierzchołków wzniesień b. na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi na drogach jednokierunkowych c. na mostach i wiaduktach 23. Cofanie pojazdu jest zabronione: a. w tunelu, na moście lub na wiadukcie b. na drodze dwukierunkowej c. na drodze jednokierunkowej 24. Widząc dwa na przemian migające czerwone sygnały przed przejazdem kolejowym, kierujący pojazdem: a. powinien zatrzymać pojazd b. może przejechać przez przejazd, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg c. powinien czekać na nadejście dróżnika 25. Kierującemu pojazdem wolno wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli: a. opuszczanie zapór zostało rozpoczęte b. podnoszenie zapór nie zostało zakończone c. po drugiej stronie przejazdu jest miejsce do kontynuowania jazdy MTM 7

9 Test nr 8 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien spodziewać się przejścia dla pieszych po przejechaniu: a m b m c. co najmniej 150 m 2. W tej sytuacji, za tym znakiem zatrzymanie pojazdu jest zabronione a. tylko na jezdni b. tylko na poboczu c. na odcinku od miejsca umieszczenia tego znaku do najbliższego skrzyżowania 3. Ta linia przerywana wyznacza pas: a. ruchu powolnego b. przeznaczony na postój pojazdu c. przeznaczony do ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób 4. Przy tym zestawie znaków zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje: a. na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem b. dopiero 100 m od miejsca jego ustawienia c. do najbliższego skrzyżowania 5. Znak ten oznacza: a. zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem b. obowiązek zatrzymania pojazdu za linią ciągłą poprzeczną c. obowiązek ustąpienia pierwszeństwa tylko pojazdom z prawej strony

10 6. Za tym znakiem motorowerzysta: a. musi jechać z prędkością powyżej 30 km/h b. może jechać z prędkością 45 km/h o ile inne znaki nie wskazują inaczej c. może jechać z prędkością 50 km/h na obszarze zabudowanym w godzinach 5:00 23:00 7. W tej sytuacji motorowerzysta: a. może jechać środkowym pasem b. może zatrzymać się na jezdni c. nie może zjechać poza jezdnię (linia ciągła wyznacza krawędź jezdni) 8. W tej sytuacji motorowerzysta: a. nie może wyprzedzić pieszych b. może wyprzedzić pieszych c. musi podczas wyprzedzania pieszych zachować odstęp 0,5 m 9. W tej sytuacji motorowerzysta: a. jedzie zgodnie z przepisami b. narusza przepisy ruchu drogowego c. powinien zmienić się miejscami na jezdni z rowerzystą 10. W tej sytuacji rowerzysta (silny wiatr): a. powinien prowadzić rower po lewej stronie jezdni b. nie może jechać po chodniku c. może jechać po chodniku MTM 8

11 11. W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. może przejechać obok przystanku bez zatrzymania b. powinien zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych c. powinien zatrzymać pojazd tuż za tramwajem 12. W tej sytuacji kierujący pojazdem 1: a. może nie włączać kierunkowskazu przed ominięciem przeszkody b. może ominąć przeszkodę jadąc po poboczu c. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi Widząc te znaki umieszczone na drodze o dopuszczalnej prędkości nie przekraczającej 50 km/h, w godzinach 5:00-23:00, kierujący pojazdem: a. jest ostrzegany o przejeździe kolejowym bez zapór b. jest ostrzegany o przejeździe kolejowym z zaporami c. jest w odległości m od przejazdu kolejowego 14. Droga hamowania motoroweru na mokrej jezdni jest: a. równa drodze hamowania na jezdni suchej b. dłuższa od drogi hamowania na jezdni suchej c. dłuższa od drogi hamowania na jezdni oblodzonej 15. W tej sytuacji motorowerzysta: a. nie może ominąć samochodu osobowego, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych b. może ominąć samochód osobowy c. może wyprzedzić samochód osobowy 16. Motorower powinien być wyposażony obowiązkowo: a. w lusterka wsteczne umieszczone po obu stronach pojazdu b. w tłumik wydechu c. boczne światła odblaskowe, o kształcie trójkąta, barwy żółtej samochodowej, w liczbie jedno lub dwa z każdej strony pojazdu MTM 8

12 17. Kierującemu motorowerem zabrania się: a. omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczonej dla przeciwnego kierunku ruchu b. przewożenia dziecka w wieku do 7 lat c. wyprzedzania pojazdu na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym 18. Kierujący pojazdem wyprzedzanym: a. powinien zmniejszyć prędkość w czasie wyprzedzania b. nie powinien zwiększać prędkości w czasie wyprzedzania c. może zwiększyć prędkość bezpośrednio po wyprzedzeniu 19. W okresie dostatecznej widoczności kierujący motorowerem: a. powinien mieć włączone światło pozycyjne b. powinien mieć włączone światło mijania c. może nie mieć włączonych świateł zewnętrznych pojazdu 20. Na skrzyżowaniu równorzędnym pierwszeństwo ma pojazd: a. jadący prosto, niezależnie, z której strony nadjeżdża b. szynowy c. mający lewą stronę wolną 21. Jak należy zachować się, kiedy na skrzyżowaniu świeci się zielone światło, a policjant zabrania jazdy? a. jechać dalej, ponieważ mamy zielone światło b. zatrzymać się, ponieważ polecenie policjanta jest ważniejsze od sygnałów świetlnych i znaków drogowych c. zachować się tak jak na skrzyżowaniu równorzędnym 22. Kierujący pojazdem może używać świateł drogowych: a. w czasie od świtu do zmierzchu b. w czasie od zmierzchu do świtu na nieoświetlonych drogach c. podczas dużej mgły 23. Jak powinien zachować się kierujący pojazdem wyprzedzanym? a. obserwować ruch pojazdu, przez który jest wyprzedzany b. zawsze zmniejszyć prędkość c. nie zwiększać prędkości, jeżeli jest wyprzedzany z prawej strony przez rowerzystę 24. Kierujący pojazdem powinien zmienić światła drogowe na mijania, gdy: a. kierujący pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka zmieni światła drogowe na mijania b. wjeżdża do nieoświetlonego obszaru zabudowanego c. istnieje możliwość oślepienia pieszego 25. W jakich miejscach wyprzedzanie jest zabronione? a. na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym b. gdy podczas wyprzedzania kolumny pieszych nie można zachować odstępu 1 metra c. na skrzyżowaniach o ruchu kierowanym MTM 8

13 Test nr 9 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: a. przejściu dla pieszych b. miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci c. placu zabaw dla dzieci po prawej stronie drogi 2. Pojazd zostanie usunięty z drogi, jeżeli stoi za tym znakiem: a. tylko na jezdni b. tylko na chodniku c. częściowo na jezdni i chodniku 3. Na powierzchni drogi oznaczonej tym znakiem: a. można zatrzymać pojazd b. zabrania się postoju pojazdu c. można jechać pojazdem 4. Znak ten: a. nakazuje jechać z prędkością 50 km/h b. obowiązuje wyłącznie do najbliższego skrzyżowania c. oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje ograniczenie prędkości 5. Za tym znakiem: a. obowiązuje zakaz wjazdu motorowerem b. jest droga tylko dla motorowerów c. jest droga tylko dla rowerów

14 6. Znak ten: a. zabrania skrętu w prawo na najbliższym skrzyżowaniu b. pokazuje sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo c. nakazuje jazdę na wprost na najbliższym skrzyżowaniu 7. W tej sytuacji motorowerzysta podczas omijania: a. ma pierwszeństwo przed samochodem osobowym b. musi zachować odstęp 2 m od przeszkody c. ustępuje pierwszeństwa samochodowi osobowemu 8. W tej sytuacji motorowerzysta: a. przejeżdża równocześnie z tramwajem b. musi się zatrzymać c. może z tego miejsca na jezdni zawrócić 9. W tej sytuacji kierujący pojazdem może skręcić w: a. lewo z pasa 1 b. lewo z pasa 2 c. prawo z pasa W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. nie ma obowiązku upewnienia się, czy nadjeżdża pociąg b. powinien zachować szczególną ostrożność c. powinien obserwować tylko prawą stronę drogi MTM 9

15 11. W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym skręcając w prawo powinien: a. ustąpić pierwszeństwa rowerzyście b. użyć sygnału dźwiękowego c. użyć sygnału świetlnego 12. W tej sytuacji kierujący pojazdem 1: a. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2 b. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3 c. może nie włączać kierunkowskazu 13. Widząc ten znak, kierujący pojazdem: a. powinien zatrzymać pojazd przed znakiem b. może nie zatrzymywać pojazdu, jeżeli przy znaku nie ma dróżnika c. może zatrzymać pojazd za znakiem, bezpośrednio przed torem kolejowym 14. Droga hamowania motoroweru na oblodzonej jezdni jest: a. dłuższa od drogi hamowania na jezdni suchej b. równa drodze hamowania na jezdni mokrej c. krótsza od drogi hamowania na jezdni mokrej 15. W tej sytuacji motorowerzysta: a. podczas skręcania w prawo ma pierwszeństwo przed rowerzystą b. podczas skręcania w prawo ustępuje pierwszeństwa rowerzyście c. nie może skręcić w prawo 16. Dopuszczalna prędkość motoroweru z przyczepką na drodze poza obszarem zabudowanym, o ile znaki drogowe nie zmniejszają dozwolonej prędkości, wynosi: a. 30 km/h b. 45 km/h c. 20 km/h MTM 9

16 17. Kierującemu motorowerem zabrania się: a. przekraczania prędkości 30 km/h w czasie ciągnięcia przyczepki poza obszarem zabudowanym b. wyprzedzania pojazdu na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną c. rozdzielania kolumny pieszych 18. Masa własna czterokołowca przeznaczonego do przewozu osób nie może przekroczyć: a. 300 kg b. 400 kg c. 350 kg 19. Na oznaczonej drodze krętej, w okresie od zmierzchu do świtu, w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, kierujący pojazdem może używać: a. tylnych i przednich świateł przeciwmgłowych b. przednich świateł przeciwmgłowych c. tylnych świateł przeciwmgłowych 20. Przez cały rok, świateł mijania podczas jazdy w czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza powinien używać kierujący: a. rowerem b. motorowerem c. wózkiem rowerowym 21. Jak powinien zachować się kierujący motorowerem, gdy nadjeżdża pojazd uprzywilejowany? a. zawsze zmniejszyć prędkość b. koniecznie zatrzymać się c. obowiązkowo ułatwić przejazd, a w szczególności niezwłocznie usunąć się z jego drogi i w razie potrzeby zatrzymać się 22. Motocykl jest pojazdem samochodowym zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej: a. do 50 cm³ b. przekraczającej 50 cm³ c. co najmniej 125 cm³ 23. Włączanie się do ruchu następuje przy: a. wjeżdżaniu na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej b. wjeżdżaniu do strefy zamieszkania c. wjeżdżaniu z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem 24. Przed skręceniem kierujący motorowerem obowiązany jest zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni: a. zawsze b. gdy ma zamiar skręcić w lewo c. gdy ma zamiar skręcić w prawo 25. Jeżeli pasy ruchu są na jezdni wyznaczone, to kierujący pojazdem: a. nie może zajmować więcej niż jednego pasa b. nie może jechać po lewym pasie c. może korzystać tylko z prawego pasa MTM 9

17 Test nr 10 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji można spodziewać się miejsca szczególnie uczęszczanego przez dzieci po przejechaniu: a. nie więcej niż 100 m b m c. co najmniej 150 m 2. Zatrzymanie pojazdu na jezdni za tym znakiem: a. jest dozwolone nie dłużej niż 1 minutę b. spowoduje jego usunięcie z drogi na koszt właściciela c. jest dozwolone, bez opuszczania go przez kierującego 3. Na powierzchni jezdni oznaczonej tym znakiem, zatrzymanie tego pojazdu jest: a. dozwolone, w celu wysadzenia pasażera b. dozwolone, nie dłużej niż 1 minutę c. zabronione 4. Znak ten zabrania wjazdu: a. samochodem osobowym b. motocyklem jednośladowym c. motorowerem 5. Za tym znakiem: a. można jechać w lewo b. zabrania się zawracania c. nie można jechać na wprost

18 6. W związku z tym znakiem rowerzysta: a. może jechać dowolnym pasem ruchu b. nie może jechać prawym pasem ruchu c. musi jechać prawym pasem ruchu 7. W tej sytuacji motorowerzysta: a. może wyprzedzić kolumnę pieszych pod warunkiem zachowania odstępu co najmniej 1 m b. nie może wyprzedzić kolumny pieszych, ponieważ na środku jezdni jest linia przerywana i ciągła c. może wyprzedzić kolumnę pieszych pod warunkiem zachowania odstępu co najmniej 0,5 m 8. W tej sytuacji motorowerzysta: a. musi się zatrzymać przed przejściem dla pieszych b. może z tego miejsca na jezdni zawrócić c. przejeżdża równocześnie z tramwajem 9. W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. nie może pojechać na wprost z pasa 3 b. może skręcić w lewo z pasów 1 lub 2 c. może zawrócić z pasa W tej sytuacji, gdy zatrzymanie trwa ponad jedną minutę, światła zewnętrzne może wyłączyć kierujący pojazdem: a. 1 b. 2 c. 3 MTM 10

19 11. W tej sytuacji kierujący: a. pojazdem 1 nie może wyprzedzić pojazdu 2 b. pojazdem 2 ma pierwszeństwo przed rowerzystą c. pojazdem 1 ma pierwszeństwo przed rowerzystą 12. W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 powinien: a. cofnąć się, żeby umożliwić przejazd pojazdu ciężarowego b. zatrzymać pojazd przed zwężonym odcinkiem drogi, jeśli nie ma możliwości przejazdu obu pojazdów c. wjechać na zwężony odcinek drogi niezależnie od możliwości zachowania bezpiecznego odstępu 13. Po zatrzymaniu pojazdu przed tym znakiem kierujący: a. powinien oczekiwać na nadejście dróżnika b. może kontynuować jazdę po upewnieniu się, że nie nadjeżdża pociąg c. może kontynuować jazdę, jeżeli nie ma dróżnika i upewnił się, że nie zbliża się pociąg 14. W tej sytuacji, skręcając w lewo kierujący motocyklem powinien: a. zatrzymać się na początku pasa 2 oczekując na możliwość wjazdu na pas 1 b. wykorzystać odcinek pasa 2 do zmiany pasa na 1 c. dojechać do końca pasa 2 i oczekiwać na możliwość wjazdu na pas W tej sytuacji motorowerzysta: a. nie może skręcić w lewo b. nie może zawrócić i ma pierwszeństwo przed samochodem osobowym c. może skręcić w lewo po ustąpieniu pierwszeństwa pojazdowi z prawej strony 16. Dopuszczalna prędkość czterokołowca, którym przewozi się dziecko w wieku do 7 lat wynosi: a. 40 km/h b. 45 km/h c. 50 km/h MTM 10

20 17. Kiedy można wyprzedzić pojazd uprzywilejowany? a. zawsze, gdy jedzie wolniej od naszego pojazdu b. tylko wtedy, gdy kierujący pojazdem uprzywilejowanym da nam odpowiedni sygnał c. tylko poza obszarem zabudowanym 18. Przed skręceniem kierujący motorowerem obowiązany jest zbliżyć się: a. do środka jezdni, jeżeli zamierza skręcić w prawo b. do środka jezdni, jeżeli zamierza skręcić w lewo c. do lewej krawędzi jezdni drogi jednokierunkowej, jeżeli zamierza skręcić w prawo 19. Prędkość jazdy czterokołowcem lekkim jest konstrukcyjnie ograniczona do: a. 30 km/h b. 45 km/h c. 60 km/h 20. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni: a. na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym b. przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia c. na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi na drodze jednokierunkowej 21. Kierującemu pojazdem zabrania się: a. wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi b. cofania na drodze jednokierunkowej c. wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych, jeżeli ruch jest kierowany 22. Zabrania się zatrzymania pojazdu: a. w odległości 15 m od skrzyżowania b. w tunelu, na moście lub na wiadukcie c. przy lewej krawędzi jezdni jednokierunkowej na obszarze zabudowanym 23. Zabrania się postoju: a. na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni b. przed znakiem "zakaz postoju" c. przed znakiem "zakaz zatrzymywania" 24. Zabrania się zawracania: a. na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym b. w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej c. na drodze dwukierunkowej jednojezdniowej 25. Kierujący motorowerem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu: a. tylko w strefie zamieszkania b. pod warunkiem, że ustąpi pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać oraz pojazdowi wjeżdżającemu c. bez sygnalizowania zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu MTM 10

Test nr 18 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Test nr 18 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Test nr 18 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem może: a. zawrócić przed skrzyżowaniem b. zawrócić na

Bardziej szczegółowo

Test nr 15 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Test nr 15 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Test nr 15 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd: a. przed znakiem pionowym

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 4 Z181 181 Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: A. przejeżdża ostatni Nie B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2 Nie C. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3 Tak Z182 182 Na tym skrzyżowaniu kierujący

Bardziej szczegółowo

2. Przejeżdżanie obok nie poruszającego się pojazdu, przeszkody lub innego uczestnika ruchu to: a) omijanie b) zmiana kierunku jazdy c) wyprzedzanie

2. Przejeżdżanie obok nie poruszającego się pojazdu, przeszkody lub innego uczestnika ruchu to: a) omijanie b) zmiana kierunku jazdy c) wyprzedzanie MANEWRY - test na kartę rowerową 1. Przejeżdżanie obok innego uczestnika ruchu, który porusza się w kierunku przeciwnym niż my to: a) omijanie b) wymijanie c) wyprzedzanie 2. Przejeżdżanie obok nie poruszającego

Bardziej szczegółowo

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

Test nr 11 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Test nr 11 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Test nr 11 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: a. przejściu dla pieszych b. miejscu

Bardziej szczegółowo

2. Za tym znakiem motorowerzysta: a. może pchać motorower tylko po chodniku b. nie może pchać motoroweru c. nie może jechać

2. Za tym znakiem motorowerzysta: a. może pchać motorower tylko po chodniku b. nie może pchać motoroweru c. nie może jechać Turniej BRD - Eliminacje gminne Gimnazjum TEST WIEDZY Test zawiera jedną prawidłową odpowiedź. Rozwiązania należy zaznaczyć na karcie odpowiedzi, wstawiając znak "X" w odpowiedniej rubryce. Nie dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

Manewry wykonywane przez kierującego. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1

Manewry wykonywane przez kierującego. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Manewry wykonywane przez kierującego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie

Bardziej szczegółowo

1. Ten znak oznacza, że:

1. Ten znak oznacza, że: 1. Ten znak oznacza, że: A. poruszasz się drogą podporządkowaną, B. masz obowiązek zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem przejazdu w każdym przypadku, C. poruszasz się drogą z pierwszeństwem przejazdu.

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 2015 r 1. Który z pieszych poruszając się

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 2 Z081 81 Znak ten (linia ciągła): A. rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu, Tak B. rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu, Nie C. zezwala na przejeżdżanie na sąsiedni pas ruchu. Nie Z082

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

1. Który znak nakazuje ustąpić pierwszeństwa przejazdu? 2. Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie jest wyrażony znakiem:

1. Który znak nakazuje ustąpić pierwszeństwa przejazdu? 2. Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie jest wyrażony znakiem: 1. Który znak nakazuje ustąpić pierwszeństwa przejazdu? 2. Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie jest wyrażony znakiem: 3. Który za znaków zabrania wjazdu rowerzystom? 4. Obowiązek ustąpienia pierwszeństwa

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5 1. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) ustępuje pierwszeństwa pojazdom A i B b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi A c) przejeżdża jako pierwszy 2. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) przejeżdża

Bardziej szczegółowo

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE GRUPA I 2019 r 1. Pieszym nie jest: A- osoba pchająca

Bardziej szczegółowo

FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST

FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST ZASADY UDZIELANIA ODPOWIEDZI Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym. Wpisujemy swoje imię

Bardziej szczegółowo

FINAŁ GMINNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

FINAŁ GMINNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH FINAŁ GMINNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. Znak ten oznacza: a. wypukłości na drodze,

Bardziej szczegółowo

Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej

Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej Szkoła Podstawowa nr 19 W Sosnowcu im. Marii Skłodowskiej - Curie Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej Przygotował: Paweł Cembrzyński Znaki drogowe ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne znaki dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Test nr 1 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Test nr 1 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Test nr 1 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

ZNAKI DROGOWE test do karty rowerowej jednokrotnego wyboru

ZNAKI DROGOWE test do karty rowerowej jednokrotnego wyboru ZNAKI DROGOWE test do karty rowerowej jednokrotnego wyboru 1. O czym informuje ten znak? a) informuje nas że, znajdujemy się na drodze z pierwszeństwem przejazdu b) informuje nas że, zbliżamy się do drogi

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2014 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH TEST

FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH TEST FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH TEST ZASADY UDZIELANIA ODPOWIEDZI Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym. Wpisujemy swoje imię

Bardziej szczegółowo

FINAŁ POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

FINAŁ POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH FINAŁ POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ZASADY UDZIELANIA ODPOWIEDZI Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym. Wpisujemy swoje imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY GIMNAZJALNE 2018 r 1. W strefie zamieszkania jako pieszy: A-

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA ETAP WOJEWÓDZKI Lubuski Konkurs BRD

PYTANIA NA ETAP WOJEWÓDZKI Lubuski Konkurs BRD PYTANIA NA ETAP WOJEWÓDZKI Lubuski Konkurs BRD 11.05.2019 Zasady udzielania odpowiedzi: 1) Piszemy pismem czytelnym, najlepiej drukowanym lub technicznym. 2) Wpisujemy swoje nazwisko, imię, miejscowość,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KONKURS Z PRZEPISAMI DROGOWYMI NA TY

SZKOLNY KONKURS Z PRZEPISAMI DROGOWYMI NA TY SZKOLNY KONKURS Z PRZEPISAMI DROGOWYMI NA TY 1. Przepisy o ruchu drogowym obowiązują A - tylko kierujących pojazdami samochodowymi i szynowymi B - wszystkich uczestników ruchu C - tylko kierujących pojazdami

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE GRUPA II 2019 r 1. Korzystanie przez pieszego z

Bardziej szczegółowo

Pytania dla rowerzystów

Pytania dla rowerzystów Pytania dla rowerzystów 1. W strefie zamieszkania: a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi; b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 lat; c) musi korzystać z przejścia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

FINAŁ GMINNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

FINAŁ GMINNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH FINAŁ GMINNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ZASADY UDZIELANIA ODPOWIEDZI Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym. Wpisujemy swoje imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

manewry ruchu drogowego

manewry ruchu drogowego manewry ruchu drogowego włączenie się do ruchu WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczęciu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie spowodowanym warunkami lub przepisami ruchu

Bardziej szczegółowo

Karta MOTOROWEROWA TEST

Karta MOTOROWEROWA TEST Karta MOTOROWEROWA TEST 1. Przechodzenie przez drogę o dwóch jezdniach jest: a) dopuszczalne poza obszarem zabudowanym, jeżeli odległość do najbliższego przejścia przekracza 50 m i pod warunkiem ustąpienia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 8 Wjazd na drogę oznaczoną tym znakiem jest: A - dozwolony od strony tego znaku dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, B - zabroniony z obu stron tej

Bardziej szczegółowo

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować TEST 3 Wielokrotnego wyboru Kierującemu rowerem zabrania się:. łamania przepisów ruchu drogowego,. poruszania się rowerem w miesiącach jesiennych, 3. objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE GRUPA II 2019 r 1. Kierującemu rowerem lub motorowerem:

Bardziej szczegółowo

Włączanie się do ruchu

Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: na drogę z

Bardziej szczegółowo

111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze

111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze 1 111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze ZMIANY 01.01.2011 2 Numer strony 78 Numer strony 78 Z.1.12. Znak ten oznacza,

Bardziej szczegółowo

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3 1 ZMIANY 01.01.2011 PYTANIA TESTOWE 2 Numer strony 2 Numer strony 3 12. Znak ten oznacza, że należy spodziewać się zwężenia drogi: A na odcinku 100 metrów, B po przejechaniu 100 metrów, C po przejechaniu

Bardziej szczegółowo

7. Wskaż znak, który informuje Ciebie, że będziesz przejeżdżał rowerem lub motorowerem przez przejazd kolejowy wielotorowy:

7. Wskaż znak, który informuje Ciebie, że będziesz przejeżdżał rowerem lub motorowerem przez przejazd kolejowy wielotorowy: TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY GIMNAZJALNE 2018 r 1. Kolumna pieszych to: A- grupa pieszych

Bardziej szczegółowo

A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie.

A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie. 1. Przedstawiony znak informuje o wjeździe na drogę: A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie. 2. Przedstawiony znak informuje

Bardziej szczegółowo

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze?

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze? 1. Co oznacza dany znak? Pytania dotyczące znajomości znaków drogowych a) uwaga, po przejechaniu 3,8 km będą dwa ostre zakręty; b) uwaga, ostre zakręty na odcinku drogi 3,8 km; c) jedź ostroŝnie, z prędkością

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2018 r 1. Poruszasz się pieszo z rodzicami po zmierzchu

Bardziej szczegółowo

TEST NR Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku jedni mamy my? a) znak 1; b) znak 2; c) znak 3.

TEST NR Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku jedni mamy my? a) znak 1; b) znak 2; c) znak 3. TEST NR 1 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? a) prawą; b) lewą; c) obojętnie którą. 2. W jakiej odległości od przejścia dla pieszych można przechodzić na drugą stronę jezdni

Bardziej szczegółowo

Manewry w ruchu drogowym

Manewry w ruchu drogowym Manewry w ruchu drogowym Włączanie się do ruchu Włącznie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po zatrzymaniu lub postoju nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jak również

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2015 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H PIESZY osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

FINAŁ POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST WIEDZY

FINAŁ POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST WIEDZY FINAŁ POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST WIEDZY ZASADY UDZIELANIA ODPOWIEDZI Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym. Wpisujemy swoje

Bardziej szczegółowo

1 pytania CD ZMIANY ZMIANY 01.01.2011 01.01.2011 2011

1 pytania CD ZMIANY ZMIANY 01.01.2011 01.01.2011 2011 1 pytania CD ZMIANY 01.01.2011 2011 2 Nowe pytania kategorii C i D 1. Samochód osobowy to: A pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej, niż 9 osób łącznie z kierowcą B pojazd

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA ETAP SZKOLNY. Lubuski Konkurs BRD 2018/2019

PYTANIA NA ETAP SZKOLNY. Lubuski Konkurs BRD 2018/2019 PYTANIA NA ETAP SZKOLNY Lubuski Konkurs BRD 2018/2019 1. Kartę rowerową wydaje: a) policjant ruchu drogowego, b) wydział komunikacji na wniosek nauczyciela, c) dyrektor szkoły. 2. Karta rowerowa nie jest

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2018 r 1. Jeżeli znajdujesz się na początku przejścia

Bardziej szczegółowo

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się:

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się: TEST Wielokrotnego wyboru Pieszy idący po jezdni jest obowiązany:. poruszać się jej lewą stroną,. poruszać się jej prawą stroną, 3. ustępować pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom. Pieszemu podczas przechodzenia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 3. Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające wykonanie poszczególnych manewrów, plansze ze znakami drogowymi.

Scenariusz 3. Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające wykonanie poszczególnych manewrów, plansze ze znakami drogowymi. Scenariusz 3 TEMAT: Manewry wykonywane przez rowerzystów. Cel zajęć: Poznanie właściwego zachowania się kierującego rowerem podczas wykonywania manewrów, zapoznanie z definicjami manewrów, kształcenie

Bardziej szczegółowo

Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem?

Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? a) prawą; b) lewą; 2. W jakiej odległości od przejścia dla pieszych moŝna przechodzić na drugą stronę jezdni poza przejściem

Bardziej szczegółowo

Zestaw przykładowych pytań na kartę rowerową

Zestaw przykładowych pytań na kartę rowerową S t r o n a 1 Zestaw przykładowych pytań na kartę rowerową 1. Poprawne numery ratunkowe to: A) Policja 997, Pogotowie Ratunkowe 998, Straż Pożarna 999; B) Pogotowie Ratunkowe 999, Policja 997, Straż Pożarna

Bardziej szczegółowo

VII Gminny Konkurs BRD Karta Pytań Dąbrowa 2009

VII Gminny Konkurs BRD Karta Pytań Dąbrowa 2009 1. Pieszy po drodze publicznej powinien poruszać się A Chodnikiem, a jeśli nie ma chodnika, to lewą stroną drogi. Prawą stroną drogi. Prawym poboczem lub chodnikiem. 2. Czy pieszy może przechodzić na drugą

Bardziej szczegółowo

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół gimnazjalnych (wielokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 1 Zielona Góra 12 maja 2018 r.

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 1 Zielona Góra 12 maja 2018 r. W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 1 Zielona Góra 12 maja 2018 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym, Wpisujemy swoje nazwisko, imię, miejscowość

Bardziej szczegółowo

ZESTAW NR 1 ZESTAW NR 2 ZESTAW NR 3

ZESTAW NR 1 ZESTAW NR 2 ZESTAW NR 3 ZESTAW NR 1 Kierujący rowerem: powinien trzymać kierownicę oburącz b/ powinien trzymać kierownicę przynajmniej jedną ręką i nogi na pedałach c/ powinien trzymać kierownicę jedną ręką bez trzymania nóg

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r.

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r. W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym, Wpisujemy swoje nazwisko, imię, miejscowość

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli pchasz rower po drodze to jesteś osobą? A- kierującą rowerem,

Bardziej szczegółowo

Wygląd Znaczenie Objaśnienie

Wygląd Znaczenie Objaśnienie Wygląd Znaczenie Objaśnienie ruchu w obu kierunkach Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka

Bardziej szczegółowo

(test wielokrotnego wyboru)

(test wielokrotnego wyboru) 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół ponadgimnazjalnych (test wielokrotnego wyboru) 1. Znak ten : a) zezwala na zawracanie, b) zezwala na skręcanie w lewo lub zawracanie, c) zabrania

Bardziej szczegółowo

Pytania testy na kartę rowerową

Pytania testy na kartę rowerową Pytania testy na kartę rowerową I. Dotyczące pieszych: UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU! 1. Które zachowanie pieszego jest poprawne? A. przebieganie przez jezdnię, B. przechodzenie przez jezdnię w miejscach

Bardziej szczegółowo

Korekta dotychczas stosowanego banku pytań egzaminacyjnych

Korekta dotychczas stosowanego banku pytań egzaminacyjnych Korekta dotychczas stosowanego banku pytań egzaminacyjnych Z012 12 otrzymuje brzmienie: Znak ten oznacza, że należy spodziewać się zwężenia drogi: A. na odcinku 100 metrów, B. po przejechaniu 100 metrów,

Bardziej szczegółowo

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Czy na rondzie o dwóch pasach ruchu wolno wyprzedzać? Wyjaśnienie UPoRD Art. 24. Pkt. 7. "Zabrania się wyprzedzania pojazdu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA ETAP REJONOWY. Lubuski Konkurs BwRD

PYTANIA NA ETAP REJONOWY. Lubuski Konkurs BwRD PYTANIA NA ETAP REJONOWY Lubuski Konkurs BwRD 20.03.2019 Zasady udzielania odpowiedzi 1) Piszemy czytelnym pismem - najlepiej technicznym. 2) Wpisujemy nazwisko, imię, miejscowość i nr swojej szkoły, jeżeli

Bardziej szczegółowo

TESTY ZASADY jazdy rowerem

TESTY ZASADY jazdy rowerem TESTY ZASADY jazdy rowerem 1. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem: a) muszą być zgodne ze znakami drogowymi, b) mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi, c) nie dotyczą kierujących

Bardziej szczegółowo

3. Aby pieszy mógł samodzielnie, bez opieki, korzystać z drogi (np. iść chodnikiem) musi mieć ukończone: A. 10 lat, B. 7 lat. C. 5 lat.

3. Aby pieszy mógł samodzielnie, bez opieki, korzystać z drogi (np. iść chodnikiem) musi mieć ukończone: A. 10 lat, B. 7 lat. C. 5 lat. Przykładowe pytania na kartę rowerową: 1. Osoba jadąca rowerem po chodniku w wieku do lat 10 to: A. pieszy, B. rowerzysta, C. kierujący. 2. Jeżeli pieszy z uwagi na brak chodnika i pobocza zmuszony jest

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz drogą o małym natężeniu ruchu i masz dobrą widoczność:

Bardziej szczegółowo

Uczeń na drodze Finał test. 3 października 2018 r.

Uczeń na drodze Finał test. 3 października 2018 r. Uczeń na drodze Finał test 3 października 2018 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym, Wpisujemy swoje imię i nazwisko, miejscowość gdzie jest szkoła, nr szkoły,

Bardziej szczegółowo

Uczeń na drodze Finał test. 8 czerwca 2017 r.

Uczeń na drodze Finał test. 8 czerwca 2017 r. Uczeń na drodze Finał test 8 czerwca 2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym, Wpisujemy swoje imię i nazwisko, miejscowość gdzie jest szkoła, nr szkoły, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania karta rowerowa

Przykładowe pytania karta rowerowa 1 Przykładowe pytania karta rowerowa Imię i nazwisko. Klasa. Pytanie nr 1 Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1 (rowerem): A - ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 2 B - ustępuje pierwszeństwa

Bardziej szczegółowo

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38 ZNAKI ZAKAZU Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy

Bardziej szczegółowo

Dla szkół podstawowych

Dla szkół podstawowych 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół podstawowych (Testy jednokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

5. droga dla rowerów - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

5. droga dla rowerów - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; Rodzaje i części składowe drogi 1. droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym

Bardziej szczegółowo

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999.

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999. 1. Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest: A. zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna. B. dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym, C. zabronione. 2. Pieszy może

Bardziej szczegółowo

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta: TEST 1 1. Co w pierwszej kolejności decyduje o ruchu pojazdów na skrzyżowaniu: 1. znaki drogowe poziome; 2. znaki drogowe pionowe; 3. włączona sygnalizacja świetlna. 2. Rowerzyście zabrania się: 1. trzymania

Bardziej szczegółowo

Manewry w ruchu drogowym

Manewry w ruchu drogowym Manewry w ruchu drogowym Włączanie się do ruchu Włącznie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po zatrzymaniu lub postoju nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jak równieŝ

Bardziej szczegółowo

B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach.

B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach. B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach. Znak ten oznacza zakaz ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące kolejności przejazdu przez skrzyŝowanie. 1. W tej sytuacji kierujący:

Pytania dotyczące kolejności przejazdu przez skrzyŝowanie. 1. W tej sytuacji kierujący: Pytania dotyczące kolejności przejazdu przez skrzyŝowanie 1. W tej sytuacji kierujący: a) pojazdami 1 i 2 mają pierwszeństwo przed rowerzystą; b) pojazdem 2 ustępuje pierwszeństwa rowerzyście; c) pojazdem

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze: Zasada ruchu prawostronnego. Zasada ostrożności- każdy uczestnik ruchu i wszystkie osoby znajdujące się

Bardziej szczegółowo

Pytanie 4. Zabrania się zawracania: a) w tunelu, b) na skrzyżowaniu, c) na drodze dwukierunkowej.

Pytanie 4. Zabrania się zawracania: a) w tunelu, b) na skrzyżowaniu, c) na drodze dwukierunkowej. 2012 Bibice Pytanie 1 Pieszy to osoba: a) poruszająca się w wózku inwalidzkim, b) w wieku do 13 lat, kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej, c) kierująca rowerem po poboczu. Pytanie 2 Uczestnikiem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2010 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2010 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2010 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru) 1. Autostrada to droga dwujezdniowa, oznaczona odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta w ruchu drogowym

Rowerzysta w ruchu drogowym Rowerzysta w ruchu drogowym 1 Każdy może zostać rowerzystą. Rowerzystą może być każdy, niezależnie od wieku. Jednak należy pamiętać, że rowerzysta, który wyjeżdża na drogę ma obowiązek przestrzegania zasad

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 1.Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób można przewozić na rowerze dziecko do 7 lat:

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz po jezdni to: A- jesteś obowiązany iść prawą

Bardziej szczegółowo

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do

Bardziej szczegółowo

Postawa kierującego ruchem oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie.

Postawa kierującego ruchem oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie. TESTY SKRZYŻOWANIA 1. W przedstawionej sytuacji: Postawa kierującego ruchem oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie. a) motorowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1 i nr 2, b) motorowerzysta nie może

Bardziej szczegółowo

Minister spraw wewnętrznych podpisał rozporządzenie o punktach karnych dla kierowców

Minister spraw wewnętrznych podpisał rozporządzenie o punktach karnych dla kierowców Minister spraw wewnętrznych podpisał rozporządzenie o punktach karnych dla kierowców Surowe kary zaczną obowiązywać już w maju (dokładnej daty nie można podać, bo rozporządzenie wchodzi w życie miesiąc

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Poradnik dla rodziców i nauczycieli Poradnik dla rodziców i nauczycieli Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do szkoły/domu

Bardziej szczegółowo

Pierwszeństwo przejazdu. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1

Pierwszeństwo przejazdu. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Pierwszeństwo przejazdu Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Ustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem lub pieszego jest to powstrzymanie się od ruchu jeżeli ruch ten mógłby zmusić

Bardziej szczegółowo

TEST 1. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą: 2 Pieszy może korzystać z całej jezdni:

TEST 1. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą: 2 Pieszy może korzystać z całej jezdni: TEST Wielokrotnego wyboru Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą:. na chodniku,. na drodze dla rowerów, 3. na jezdni. Pieszy może korzystać z całej jezdni:. na rondzie,. w strefie zamieszkania, 3. na

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada r. Międzylesie r. Tuplice r. nr 2 Słubice

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada r. Międzylesie r. Tuplice r. nr 2 Słubice W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada 26.11.2016 r. Międzylesie 3.12.2016 r. Tuplice 14.01.2017 r. nr 2 Słubice 21.01.2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ 1. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE ROWERU 1. Jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru? 2. ZASADY RUCHU DROGOWEGO 1. Co nazywamy drogą i

Bardziej szczegółowo