Test nr 1 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Test nr 1 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny"

Transkrypt

1 Test nr 1 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną b. może skręcić na skrzyżowaniu w lewo c. może spodziewać się pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie z prawej strony 2. W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może: a. skręcić w lewo na skrzyżowaniu b. zawrócić na skrzyżowaniu c. skręcić w prawo na skrzyżowaniu 3. W tej sytuacji nie zabrania się: a. zatrzymania pojazdu na jezdni b. postoju pojazdu na jezdni c. zawracania 4. W tej sytuacji wjazd na skrzyżowanie jest: a. dozwolony b. dozwolony, z wyjątkiem skręcenia w prawo c. zabroniony, z wyjątkiem skręcenia w prawo 5. Za tym znakiem pierwszeństwo mają pojazdy: a. jadące po rondzie b. wjeżdżające na rondo c. mające lewą stronę wolną

2 6. Za tym znakiem motorowerzysta napotka: a. zakręt w prawo b. niebezpieczny zakręt w lewo c. niebezpieczny zakręt w prawo 7. W tej sytuacji motorowerzysta: a. przejeżdża pierwszy b. ma pierwszeństwo tylko przed rowerzystą c. włącza się do ruchu 8. W tej sytuacji motorowerzysta (samochód ciężarowy stoi za skrzyżowaniem): a. nie może wjechać na skrzyżowanie b. może ustawić się tuż za samochodem ciężarowym c. może ominąć samochód ciężarowy po przejechaniu skrzyżowania przez samochód osobowy 9. W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien: a. przyspieszyć, starając się przejechać przed pieszym b. zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych c. obserwować tylko lewą stronę jezdni 10. W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. powinien zająć pas 1 b. może zająć pas 1, 2 lub 3 c. nie musi włączyć kierunkowskazu MTM 1

3 11. Część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi to: a. pas ruchu dla rowerów b. droga dla rowerów c. pobocze 12. W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. może skręcić w prawo z pasa 2 b. może skręcić w lewo z pasów 1 lub 2 c. może zawrócić z pasa W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. 1 powinien zachować szczególną ostrożność b. 1 może wyprzedzić pojazd 2 c. 2 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z prawej strony 14. W tej sytuacji, podczas dużych opadów deszczu, kierujący pojazdem 1 powinien: a. mieć włączone światła drogowe b. jechać w miarę powoli, aby nie ochlapać pieszych c. dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe 15. W tej sytuacji motorowerzysta: a. może zaparkować motorower równolegle do krawężnika przed znakiem b. może zaparkować motorower na parkingu po uiszczeniu opłaty c. może zaparkować motorower na parkingu bez uiszczenia opłaty 16. Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejeździe kolejowym może stworzyć kierujący motorowerem, który: a. wjeżdża na tory po upewnieniu się, czy nie zbliża się pociąg b. wyprzedza pojazdy bezpośrednio przed przejazdem c. wyprzedza pojazdy za przejazdem kolejowym 17. Kierujący motorowerem nie powinien: a. włączać światła mijania w dzień b. oddalać się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu c. parkować w strefie zamieszkania w wyznaczonych w tym celu miejscach MTM 1

4 18. Motorowerzysta jest obowiązany jechać: a. dowolną częścią prawej połowy jezdni b. jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, jeżeli obok jest pobocze c. po poboczu, jeżeli nie utrudni ruchu pieszych 19. Motorowerem można jechać z maksymalną prędkością: a. 40 km/h b. 45 km/h c. 50 km/h na obszarze zabudowanym w godzinach 5:00 23: Kierującemu motorowerem zabrania się: a. jazdy po drodze żwirowej b. jazdy, gdy kierujący trzyma kierownicę tylko jedną ręką c. jazdy obok pojazdu zaprzęgowego jadącego po jezdni 21. Kierujący motorowerem powinien jechać: a. po prawej części drogi b. jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, jeżeli obok jest pobocze nadające się do jazdy c. po poboczu, jeżeli nie utrudni poruszania się pieszym 22. Zabrania się jazdy motorowerem po drodze: a. ekspresowej b. jednokierunkowej c. żwirowej 23. Prawo jazdy kategorii AM może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami oraz osiągnęła wymagany wiek: a. 10 lat b. 13 lat c. 14 lat 24. Kierującemu motorowerem zabrania się: a. jazdy po jezdni obok rowerzysty (rowerzysta jedzie po prawej stronie motorowerzysty) b. jazdy bez trzymania obu rąk na kierownicy c. wyprzedzania na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym 25. Kierującemu motorowerem na drodze przeznaczonej tylko dla rowerów i pieszych zabrania się przekraczania prędkości: a. 20 km/h b. 45 km/h c. motorowerem nie można jechać taką drogą

5 Test nr 2 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. może skręcić na skrzyżowaniu w lewo b. jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem c. nie może skręcić na skrzyżowaniu w lewo 2. W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może zawrócić: a. na najbliższym skrzyżowaniu i na odcinku od tego znaku do najbliższego skrzyżowania b. na wszystkich skrzyżowaniach na tej drodze c. na odcinku pomiędzy dwoma najbliższymi skrzyżowaniami 3. W tej sytuacji skręcanie w lewo jest dozwolone z pasa ruchu: a. tylko 1 b. 1 i 2 c Taka postawa kierującego ruchem oznacza: a. zezwolenie na skręcenie w prawo b. zezwolenie na zawrócenie c. zakaz wjazdu na skrzyżowanie 5. Znak ten zobowiązuje kierującego motorowerem do jazdy z prędkością: a. co najmniej 30 km/h przy dobrych warunkach pogodowych b. mniejszą niż 30 km/h c. 30 km/h bez względu na panujące warunki pogodowe i stan nawierzchni jezdni

6 6. Znak ten: a. ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się w kierunku wskazanym na znaku b. informuje o dojeździe do ronda c. nakazuje jazdę tylko w prawo 7. W tej sytuacji motorowerzysta (przed przejazdem kolejowym świecą się naprzemianlegle dwa czerwone światła migające): a. musi się zatrzymać za samochodem osobowym b. może ominąć samochód osobowy z lewej strony c. może po zatrzymaniu się wyłączyć światła, jeżeli zatrzymanie trwa ponad 1 minutę 8. W tej sytuacji motorowerzysta musi dać policjantowi do kontroli: a. legitymację szkolną i dowód rejestracyjny b. dowód ubezpieczenia OC i tymczasowy dowód osobisty c. dowód rejestracyjny, dowód ubezpieczenia OC i prawo jazdy kategorii AM, jeżeli ma 15 lat 9. W tej sytuacji kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik: a. ustępuje pierwszeństwa tylko pieszemu 1 b. ma pierwszeństwo przed pieszym 2 c. powinien jechać powoli i ustępować pierwszeństwa pieszym 10. W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. powinien zająć pas 1, jeżeli zamierza skręcić w lewo b. może z pasa 2 lub 3 skręcić w prawo c. tylko z pasa 3 może pojechać na wprost MTM 2

7 11. Kiedy motorowerzysta ustępuje pierwszeństwa pieszemu? a. zawsze b. gdy pieszy przechodzi w poprzek jezdni w odległości większej niż 100 m od wyznaczonego przejścia dla pieszych c. w strefie zamieszkania 12. W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. powinien zająć pas 1 b. może zająć pas 1, 2 lub 3 c. może nie włączać kierunkowskazu 13. W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. 2 może wyprzedzić pojazd 3 b. 1 może wyprzedzić pojazd 2 z prawej strony c. 1 może wyprzedzić pojazd 2 z lewej strony 14. W tej sytuacji kierujący pojazdem w czasie jazdy: a. może używać świateł drogowych b. powinien używać świateł mijania c. powinien używać świateł drogowych 15. W tej sytuacji motorowerzysta: a. nie może wyprzedzić rowerzysty b. może wyprzedzić rowerzystę, pod warunkiem zachowania odstępu co najmniej pół metra c. może wyprzedzić rowerzystę, pod warunkiem zachowania odstępu co najmniej 1 metra i nie przejeżdżania przez linie ciągłe 16. Kierujący motorowerem powinien jechać: a. po prawej części drogi b. jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, jeżeli obok jest pobocze nadające się do jazdy c. po poboczu, jeżeli nie utrudni poruszania się pieszym MTM 2

8 17. Kierującemu motorowerem w strefie zamieszkania zabrania się przekraczania prędkości: a. 45 km/h b. 40 km/h c. 20 km/h 18. Kierującemu motorowerem zabrania się: a. jazdy za drugim motorowerzystą b. jazdy z prędkością 15 km/h w strefie zamieszkania c. jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach 19. Prawo jazdy kategorii AM uprawnia do jazdy: a. każdym czterokołowcem b. motorowerem c. motocyklem o pojemności 125 cm³ 20. Niewidomy podczas samodzielnego poruszania się po drodze jest obowiązany: a. mieć przy sobie odpowiednie dokumenty b. mieć na prawej ręce odpowiednie oznakowanie c. nieść białą laskę w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu 21. Kierującemu motorowerem zabrania się: a. czepiania się innego motoroweru b. jazdy po jezdni, jeżeli obok jest pobocze nadające się do jazdy c. wyprzedzania pieszego na drodze bez pobocza i chodnika 22. Kierującemu motorowerem zabrania się wjeżdżania na skrzyżowanie: a. gdy kierujący ruchem na skrzyżowaniu stoi bokiem do kierującego motorowerem b. jeżeli nadawany jest żółty migający sygnał świetlny c. jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 23. Motorower powinien być wyposażony w: a. dwa niezależne od siebie, skutecznie działające hamulce b. w jeden skutecznie działający hamulec c. w lusterko wsteczne umieszczone po prawej stronie pojazdu 24. Kierujący motorowerem jest obowiązany: a. zachować odstęp co najmniej 20 m od poprzedzającego go motorowerzysty b. trzymać w czasie jazdy co najmniej jedną rękę na kierownicy c. jechać nie dalej jak 1 m od prawej krawędzi jezdni 25. Na autostradzie dopuszczalna prędkość motoroweru wynosi: a. 40 km/h b. 45 km/h c. motorowerem nie można jechać po autostradzie MTM 2

9 Test nr 3 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: a. zbliżaniu się do kilku wzniesień b. poprzecznej nierówności jezdni c. progu zwalniającym 2. W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym powinien: a. zatrzymać się przed mostem, gdyż niemożliwy jest przejazd obu pojazdów b. cofnąć c. wjechać na most 3. W tej sytuacji zawracanie jest dozwolone z pasa ruchu: a. 1 b. 2 c Taka postawa kierującego ruchem oznacza, że: a. nastąpi zmiana dotychczas nadawanego sygnału b. za chwilę będzie dawany sygnał zezwalający na skręcenie w prawo c. za chwilę będzie dawany sygnał zezwalający na wjazd na skrzyżowanie 5. Widząc ten znak, kierujący motorowerem: a. powinien zawsze zatrzymać się b. może wjechać na zwężony odcinek drogi, jeżeli nie zmusi to pojazdu jadącego z przeciwka do zatrzymania się c. może wjechać na zwężony odcinek drogi niezależnie od szerokości pojazdu jadącego z przeciwka

10 6. Znak ten: a. informuje o pasie ruchu dla rowerów b. informuje o śluzie dla rowerów c. oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi 7. W tej sytuacji motorowerzysta: a. będzie przejeżdżał pod wiaduktem b. powinien wyłączyć światła c. wjedzie do tunelu i ma obowiązek jechać z włączonymi światłami 8. W tej sytuacji motorowerzysta: a. ma pierwszeństwo przed samochodem osobowym b. musi zawsze się zatrzymać c. ustępuje pierwszeństwa samochodowi osobowemu 9. Który pojazd jest w tej sytuacji prawidłowo zaparkowany na drodze? a. 3 b. 2 c W tej sytuacji na obszarze zabudowanym kierujący pojazdem 1 może wyprzedzić: a. pojazd 3 z lewej strony b. pojazd uprzywilejowany 2 c. pojazd 3 tylko z prawej strony MTM 3

11 11. W tej sytuacji kierujący: a. pojazdem 1 nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu b. pojazdem 2 nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu c. pojazdami 1 i 2 ustępują pierwszeństwa pieszym 12. W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. powinien zająć pas 3, jeżeli zamierza skręcić w lewo b. może z pasa 2 lub 3 skręcić w prawo c. może z pasa 1, 2 lub 3 pojechać na wprost 13. W tej sytuacji kierujący pojazdem 1: a. może wyprzedzić pojazd 2 z prawej strony b. może wyprzedzić pojazd 2 tylko z lewej strony c. nie musi włączyć kierunkowskazu, jeżeli zamierza zmienić pas ruchu 14. W tej sytuacji kierujący pojazdem wyprzedzającym może zmienić światła mijania na drogowe: a. zaraz po rozpoczęciu wyprzedzania b. gdy znajdzie się na wysokości pojazdu wyprzedzanego c. dopiero po zakończeniu wyprzedzania i zjechaniu w prawo 15. W tej sytuacji motorowerzysta: a. może wyprzedzić tramwaj z lewej strony b. nie może wyprzedzić tramwaju z prawej strony c. powinien jechać prawym pasem ruchu 16. Motorowerzysta w pierwszej kolejności powinien jechać: a. po prawej stronie jezdni b. po chodniku c. po poboczu MTM 3

12 17. Prawo jazdy kategorii AM uprawnia do jazdy: a. czterokołowcem lekkim b. każdym czterokołowcem c. motocyklem o pojemności 125 cm³ 18. Kierującemu motorowerem zabrania się: a. wyprzedzania na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym b. wyprzedzania na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym c. jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych 19. Kierującemu motorowerem zabrania się: a. ciągnąć kolegę na sankach zaczepionych sznurkiem do motoroweru b. jechać w zorganizowanej kolumnie liczącej 10 motorowerów c. jazdy w zorganizowanej kolumnie liczącej 8 motorowerów 20. Kierujący motorowerem jest obowiązany używać podczas jazdy w tunelu świateł: a. mijania b. drogowych c. pozycyjnych 21. Kierować po jezdni wózkiem inwalidzkim poruszanym siłą mięśni kierującego może osoba, która ukończyła co najmniej: a. 10 lat b. 13 lat c. 15 lat 22. Motorower może być zaopatrzony w silnik elektryczny o mocy: a. nie większej niż 4 KW b. 6 KW c. 10 KW 23. Podczas przewożenia motorowerem dziecka w wieku do 7 lat nie można przekraczać prędkości: a. 30 km/h b. 40 km/h c. 45 km/h 24. Prawo jazdy kategorii AM wydaje: a. wojewódzki ośrodek ruchu drogowego b. wojewoda c. starosta 25. Masa własna czterokołowca lekkiego nie przekracza: a. 350 kg b. 400 kg c. 450 kg MTM 3

13 Test nr 4 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. Znak ten umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości 70 km/h, oznacza że należy spodziewać się zwężenia drogi: a. na odcinku 100 m b. po przejechaniu 100 m c. po przejechaniu co najmniej 150 m 2. W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym: a. może wjechać na most, gdyż jest możliwy jednoczesny przejazd obu pojazdów b. powinien zatrzymać się przed mostem c. jest uprzedzony o pierwszeństwie na zwężonym odcinku jezdni 3. Jadąc pasem ruchu oznaczonym tym znakiem, kierujący pojazdem: a. nie jest uprzedzony o końcu tego pasa ruchu b. nie musi włączyć prawego kierunkowskazu c. powinien przygotować się do zmiany pasa ruchu 4. Za tym znakiem: a. jest droga ekspresowa b. jest śliska jezdnia c. obowiązuje zakaz wjazdu samochodów osobowych 5. Widząc ten znak, kierujący motorowerem: a. powinien zawsze zjechać na prawy pas ruchu b. może jechać prawym pasem ruchu bez względu na osiąganą przez pojazd prędkość c. może jechać tym pasem ruchu, jeżeli nie osiąga prędkości 30 km/h

14 6. Znak ten: a. informuje, że przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów występują obok siebie b. ostrzega o pierwszeństwie pieszych przed rowerzystami c. ostrzega o pierwszeństwie rowerzystów przed pieszymi 7. W tej sytuacji motorowerzysta: a. ustępuje pierwszeństwa tramwajowi b. ma pierwszeństwo przed tramwajem c. nie może zawrócić 8. W tej sytuacji motorowerzysta: a. nie może wjechać na skrzyżowanie b. musi czekać na zmianę światła c. przejeżdża pierwszy (ma zielone światło) 9. Który pojazd jest w tej sytuacji prawidłowo zaparkowany na chodniku? a. 1 b. 2 c W tej sytuacji przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia kierujący pojazdem 1: a. może wyprzedzić pojazd 2 z prawej strony b. może wyprzedzić pojazd 2 z lewej strony c. obie odpowiedzi są prawidłowe MTM 4

15 11. W tej sytuacji kierujący: a. pojazdem 1 może wyprzedzić pojazd 2 b. pojazdami 1 i 2 powinni zmniejszyć prędkość c. pojazdami 1 i 2 powinni zwiększyć prędkość 12. W tej sytuacji, po skręceniu w lewo, kierujący pojazdem: a. powinien zająć pas 3 b. powinien zająć pas 1 c. może zająć pas 1, 2 lub W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym może wyprzedzić: a. motocykl z bocznym wózkiem b. pojazd zaprzęgowy c. samochód osobowy 14. W tej sytuacji, gdy zatrzymanie trwa ponad jedną minutę, światła zewnętrzne może wyłączyć kierujący pojazdem: a. 1 b. 2 c W tej sytuacji motorowerzysta: a. nie naruszył przepisy ruchu drogowego b. naruszył przepisy ruchu drogowego c. powinien postawić motorower na poboczu 16. Prawo jazdy kategorii AM można uzyskać po ukończeniu: a. 10 lat b. 13 lat c. 14 lat MTM 4

16 17. Do obowiązkowego wyposażenia motoroweru należy: a. lusterka wsteczne po obu stronach pojazdu b. światło odblaskowe barwy żółtej samochodowe, umieszczonej w pedałach c. dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku 18. Kierujący motorowerem: a. powinien jechać z prędkością nie utrudniającą jazdy innym kierującym b. może jechać tuż za poprzedzającym pojazdem c. może hamować w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 19. Kierującemu motorowerem zabrania się: a. jazdy po jezdni drogi jednokierunkowej b. jechać za drugim motorowerem c. jazdy w zorganizowanej kolumnie 12 motorowerów 20. Motorower powinien być wyposażony obowiązkowo: a. z tyłu - w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej oraz światło (światła) odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt b. w jeden skutecznie działający hamulec c. w światła barwy samochodowej na pedałach 21. Maksymalna prędkość motoroweru ciągnącego przyczepkę w strefie zamieszkania wynosi: a. 10 km/h b. 20 km/h c. 30 km/h 22. Kierujący motorowerem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych, jest obowiązany: a. jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu b. ustąpić pierwszeństwa pieszemu nadchodzącemu tylko z prawej strony c. tylko zmniejszyć prędkość i uważać, aby nie potrącić pieszego 23. Światła odblaskowe motoroweru oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej: a. 100 m b. 150 m c. 200 m 24. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać: a. tylko z chodnika b. tylko z przejść dla pieszych c. z całej szerokości drogi, ustępując pierwszeństwa pojazdowi 25. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do przystanku i z przystanku jest dozwolone: a. tylko po tym przejściu b. w dowolny bezpieczny sposób c. tylko po przejściach nadziemnych MTM 4

17 Test nr 5 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: a. nierównościach na drodze b. możliwości poślizgu pojazdu c. mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi 2. Za tym znakiem, na chodniku, dozwolony jest postój nie dłuższy niż 5 minut: a. samochodu osobowego b. motocykla z przyczepką c. samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t 3. Ta linia zatrzymania: a. zezwala na przejazd przez skrzyżowanie bez zatrzymania pojazdu b. zezwala na zatrzymanie pojazdu częściowo za nią c. wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu 4. W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi: a. 140 km/h b. 120 km/h c. 110 km/h 5. Za tym znakiem nie obowiązuje zakaz jazdy: a. rowerem jednośladowym b. rowerem wielośladowym c. motorowerem

18 6. Na drodze za tym znakiem: a. nie obowiązują znaki zakazu b. piesi mogą korzystać z całej szerokości drogi c. obowiązuje prawo o ruchu drogowym 7. W tej sytuacji motorowerzysta po skręceniu w prawo (wjeżdża do strefy zamieszkania): a. może parkować na każdym chodniku b. ustępuje pierwszeństwa pieszym tylko na przejściach dla pieszych c. nie może przekraczać prędkości 20 km/h 8. W tej sytuacji motorowerzysta: a. przejeżdża pierwszy b. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z prawej strony c. nie ma pierwszeństwa przed pojazdem z prawej strony 9. Który pojazd jest w tej sytuacji nieprawidłowo zaparkowany? a. tylko 2 i 3 b. tylko 1 c. 1, 2 i W tej sytuacji kierujący pojazdem 1: a. może wyprzedzić pojazd 2 b. może wyprzedzić pojazd 3 c. nie może wyprzedzić pojazdów 2 i 3 MTM 5

19 11. W tej sytuacji kierujący pojazdem 1: a. powinien zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych b. może przejechać przez przejście dla pieszych z zachowaniem szczególnej ostrożności c. może przejechać przez przejście dla pieszych, jeżeli pojazd 2 zaczyna ruszać 12. W tej sytuacji, po skręceniu w lewo, kierujący pojazdem: a. może zająć pas 1,2 lub 3 b. powinien zająć pas1 c. powinien zająć pas W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. nie ma obowiązku upewnienia się, czy nadjeżdża pociąg b. powinien zachować szczególną ostrożność c. powinien obserwować tylko prawą stronę drogi 14. W tej sytuacji zaleca się, aby kierujący pojazdem, zamierzając skręcić w prawo: a. zmienił jak najszybciej pas 2 na 1, bez istotnej zmiany prędkości b. zmienił pas 2 na 1 tuż przed rozwidleniem drogi c. zwiększył prędkość przy zmianie pasa 2 na W tej sytuacji motorowerzysta: a. może ominąć tramwaj z lewej strony b. musi się zatrzymać w takim miejscu, aby umożliwić osobom bezpieczne przejście do tramwaju c. może przejechać z prawej strony tramwaju bez zatrzymania 16. Prędkość jazdy czterokołowca lekkiego jest konstrukcyjnie ograniczona do: a. 40 km/h b. 45 km/h c. 50 km/h MTM 5

20 17. Maksymalna liczba motorowerów z przyczepkami w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać: a. 15 b. 10 c Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze o dwóch jezdniach to przejście: a. na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne b. uważa się za jedno c. uważa się za przejścia odrębne tylko w sytuacji, gdy torowisko oddzielono od jezdni łańcuchami 19. Jazda bez kasku ochronnego jest dozwolona podczas jazdy czterokołowcem: a. w każdym przypadku b. gdy jest fabrycznie wyposażony w nadwozie zamknięte i pasy bezpieczeństwa c. z prędkością zmniejszoną do 20 km/h 20. Kierujący motorowerem jest obowiązany: a. jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem b. dostosować prędkość jazdy tylko do znaków drogowych c. ustępować pierwszeństwa pieszym tylko w strefie zamieszkania 21. Kierujący w wieku 17 lat w czasie jazdy motorowerem musi mieć przy sobie: a. kartę rowerową b. kartę woźnicy c. dowolne prawo jazdy 22. Zabrania się jazdy motorowerem: a. bez trzymania obu rąk na kierownicy b. bez trzymania nóg na podnóżkach c. w kasku ochronnym 23. Dopuszczalna prędkość tandemu (roweru dwuosobowego) w strefie zamieszkania wynosi: a. 30 km/h b. 20 km/h c. nie jest określona w przepisach o ruchu drogowym 24. Zabrania się holowania: a. motoroweru przez drugi motorower b. w strefie zamieszkania c. motocykla przez motocykl 25. Poza przejściami dla pieszych przechodzenie przez jezdnię jest dozwolone tylko pod warunkiem, że: a. nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz utrudnienia ruchu pojazdów b. pieszy przechodzi przez jezdnię w odległości mniejszej niż 100 m od przejścia c. odbywa się to tylko na jezdni jednokierunkowej MTM 5

Test nr 18 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Test nr 18 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Test nr 18 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem może: a. zawrócić przed skrzyżowaniem b. zawrócić na

Bardziej szczegółowo

2. Za tym znakiem motorowerzysta: a. może pchać motorower tylko po chodniku b. nie może pchać motoroweru c. nie może jechać

2. Za tym znakiem motorowerzysta: a. może pchać motorower tylko po chodniku b. nie może pchać motoroweru c. nie może jechać Turniej BRD - Eliminacje gminne Gimnazjum TEST WIEDZY Test zawiera jedną prawidłową odpowiedź. Rozwiązania należy zaznaczyć na karcie odpowiedzi, wstawiając znak "X" w odpowiedniej rubryce. Nie dopuszcza

Bardziej szczegółowo

7. Wskaż znak, który informuje Ciebie, że będziesz przejeżdżał rowerem lub motorowerem przez przejazd kolejowy wielotorowy:

7. Wskaż znak, który informuje Ciebie, że będziesz przejeżdżał rowerem lub motorowerem przez przejazd kolejowy wielotorowy: TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY GIMNAZJALNE 2018 r 1. Kolumna pieszych to: A- grupa pieszych

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE GRUPA II 2019 r 1. Kierującemu rowerem lub motorowerem:

Bardziej szczegółowo

Test nr 15 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Test nr 15 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Test nr 15 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd: a. przed znakiem pionowym

Bardziej szczegółowo

FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH TEST

FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH TEST FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH TEST ZASADY UDZIELANIA ODPOWIEDZI Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym. Wpisujemy swoje imię

Bardziej szczegółowo

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

1. Który znak nakazuje ustąpić pierwszeństwa przejazdu? 2. Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie jest wyrażony znakiem:

1. Który znak nakazuje ustąpić pierwszeństwa przejazdu? 2. Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie jest wyrażony znakiem: 1. Który znak nakazuje ustąpić pierwszeństwa przejazdu? 2. Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie jest wyrażony znakiem: 3. Który za znaków zabrania wjazdu rowerzystom? 4. Obowiązek ustąpienia pierwszeństwa

Bardziej szczegółowo

FINAŁ POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

FINAŁ POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH FINAŁ POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ZASADY UDZIELANIA ODPOWIEDZI Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym. Wpisujemy swoje imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 2015 r 1. Który z pieszych poruszając się

Bardziej szczegółowo

FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST

FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST ZASADY UDZIELANIA ODPOWIEDZI Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym. Wpisujemy swoje imię

Bardziej szczegółowo

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

Test nr 6 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Test nr 6 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Test nr 6 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu: a. 50 metrów

Bardziej szczegółowo

Test nr 11 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Test nr 11 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Test nr 11 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: a. przejściu dla pieszych b. miejscu

Bardziej szczegółowo

FINAŁ GMINNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

FINAŁ GMINNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH FINAŁ GMINNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. Znak ten oznacza: a. wypukłości na drodze,

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE GRUPA I 2019 r 1. Pieszym nie jest: A- osoba pchająca

Bardziej szczegółowo

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół gimnazjalnych (wielokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

1. Ten znak oznacza, że:

1. Ten znak oznacza, że: 1. Ten znak oznacza, że: A. poruszasz się drogą podporządkowaną, B. masz obowiązek zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem przejazdu w każdym przypadku, C. poruszasz się drogą z pierwszeństwem przejazdu.

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 4 Z181 181 Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: A. przejeżdża ostatni Nie B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2 Nie C. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3 Tak Z182 182 Na tym skrzyżowaniu kierujący

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY GIMNAZJALNE 2018 r 1. W strefie zamieszkania jako pieszy: A-

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE GRUPA II 2019 r 1. Korzystanie przez pieszego z

Bardziej szczegółowo

FINAŁ POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST WIEDZY

FINAŁ POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST WIEDZY FINAŁ POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST WIEDZY ZASADY UDZIELANIA ODPOWIEDZI Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym. Wpisujemy swoje

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA ETAP SZKOLNY. Lubuski Konkurs BRD 2018/2019

PYTANIA NA ETAP SZKOLNY. Lubuski Konkurs BRD 2018/2019 PYTANIA NA ETAP SZKOLNY Lubuski Konkurs BRD 2018/2019 1. Kartę rowerową wydaje: a) policjant ruchu drogowego, b) wydział komunikacji na wniosek nauczyciela, c) dyrektor szkoły. 2. Karta rowerowa nie jest

Bardziej szczegółowo

2. Przejeżdżanie obok nie poruszającego się pojazdu, przeszkody lub innego uczestnika ruchu to: a) omijanie b) zmiana kierunku jazdy c) wyprzedzanie

2. Przejeżdżanie obok nie poruszającego się pojazdu, przeszkody lub innego uczestnika ruchu to: a) omijanie b) zmiana kierunku jazdy c) wyprzedzanie MANEWRY - test na kartę rowerową 1. Przejeżdżanie obok innego uczestnika ruchu, który porusza się w kierunku przeciwnym niż my to: a) omijanie b) wymijanie c) wyprzedzanie 2. Przejeżdżanie obok nie poruszającego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA ETAP WOJEWÓDZKI Lubuski Konkurs BRD

PYTANIA NA ETAP WOJEWÓDZKI Lubuski Konkurs BRD PYTANIA NA ETAP WOJEWÓDZKI Lubuski Konkurs BRD 11.05.2019 Zasady udzielania odpowiedzi: 1) Piszemy pismem czytelnym, najlepiej drukowanym lub technicznym. 2) Wpisujemy swoje nazwisko, imię, miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 2 Z081 81 Znak ten (linia ciągła): A. rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu, Tak B. rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu, Nie C. zezwala na przejeżdżanie na sąsiedni pas ruchu. Nie Z082

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5 1. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) ustępuje pierwszeństwa pojazdom A i B b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi A c) przejeżdża jako pierwszy 2. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) przejeżdża

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2018 r 1. Jeżeli znajdujesz się na początku przejścia

Bardziej szczegółowo

ZESTAW NR 1 ZESTAW NR 2 ZESTAW NR 3

ZESTAW NR 1 ZESTAW NR 2 ZESTAW NR 3 ZESTAW NR 1 Kierujący rowerem: powinien trzymać kierownicę oburącz b/ powinien trzymać kierownicę przynajmniej jedną ręką i nogi na pedałach c/ powinien trzymać kierownicę jedną ręką bez trzymania nóg

Bardziej szczegółowo

Pytania dla rowerzystów

Pytania dla rowerzystów Pytania dla rowerzystów 1. W strefie zamieszkania: a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi; b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 lat; c) musi korzystać z przejścia

Bardziej szczegółowo

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować TEST 3 Wielokrotnego wyboru Kierującemu rowerem zabrania się:. łamania przepisów ruchu drogowego,. poruszania się rowerem w miesiącach jesiennych, 3. objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe

Bardziej szczegółowo

FINAŁ GMINNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

FINAŁ GMINNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH FINAŁ GMINNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ZASADY UDZIELANIA ODPOWIEDZI Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym. Wpisujemy swoje imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Karta MOTOROWEROWA TEST

Karta MOTOROWEROWA TEST Karta MOTOROWEROWA TEST 1. Przechodzenie przez drogę o dwóch jezdniach jest: a) dopuszczalne poza obszarem zabudowanym, jeżeli odległość do najbliższego przejścia przekracza 50 m i pod warunkiem ustąpienia

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli pchasz rower po drodze to jesteś osobą? A- kierującą rowerem,

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2015 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW Przepisy dla rowerzystów Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem Art.33 ust 5 jest dozwolone wyjątkowo, gdy: 1) opiekuje się on osobą w wieku do

Bardziej szczegółowo

A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie.

A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie. 1. Przedstawiony znak informuje o wjeździe na drogę: A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie. 2. Przedstawiony znak informuje

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2018 r 1. Poruszasz się pieszo z rodzicami po zmierzchu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KONKURS Z PRZEPISAMI DROGOWYMI NA TY

SZKOLNY KONKURS Z PRZEPISAMI DROGOWYMI NA TY SZKOLNY KONKURS Z PRZEPISAMI DROGOWYMI NA TY 1. Przepisy o ruchu drogowym obowiązują A - tylko kierujących pojazdami samochodowymi i szynowymi B - wszystkich uczestników ruchu C - tylko kierujących pojazdami

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz drogą o małym natężeniu ruchu i masz dobrą widoczność:

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2014 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 1.Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób można przewozić na rowerze dziecko do 7 lat:

Bardziej szczegółowo

Zestaw przykładowych pytań na kartę rowerową

Zestaw przykładowych pytań na kartę rowerową S t r o n a 1 Zestaw przykładowych pytań na kartę rowerową 1. Poprawne numery ratunkowe to: A) Policja 997, Pogotowie Ratunkowe 998, Straż Pożarna 999; B) Pogotowie Ratunkowe 999, Policja 997, Straż Pożarna

Bardziej szczegółowo

Manewry wykonywane przez kierującego. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1

Manewry wykonywane przez kierującego. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Manewry wykonywane przez kierującego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie

Bardziej szczegółowo

ZNAKI DROGOWE test do karty rowerowej jednokrotnego wyboru

ZNAKI DROGOWE test do karty rowerowej jednokrotnego wyboru ZNAKI DROGOWE test do karty rowerowej jednokrotnego wyboru 1. O czym informuje ten znak? a) informuje nas że, znajdujemy się na drodze z pierwszeństwem przejazdu b) informuje nas że, zbliżamy się do drogi

Bardziej szczegółowo

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H PIESZY osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

Postawa kierującego ruchem oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie.

Postawa kierującego ruchem oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie. TESTY SKRZYŻOWANIA 1. W przedstawionej sytuacji: Postawa kierującego ruchem oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie. a) motorowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1 i nr 2, b) motorowerzysta nie może

Bardziej szczegółowo

TESTY ZASADY jazdy rowerem

TESTY ZASADY jazdy rowerem TESTY ZASADY jazdy rowerem 1. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem: a) muszą być zgodne ze znakami drogowymi, b) mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi, c) nie dotyczą kierujących

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 8 Wjazd na drogę oznaczoną tym znakiem jest: A - dozwolony od strony tego znaku dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, B - zabroniony z obu stron tej

Bardziej szczegółowo

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999.

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999. 1. Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest: A. zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna. B. dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym, C. zabronione. 2. Pieszy może

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące kolejności przejazdu przez skrzyŝowanie. 1. W tej sytuacji kierujący:

Pytania dotyczące kolejności przejazdu przez skrzyŝowanie. 1. W tej sytuacji kierujący: Pytania dotyczące kolejności przejazdu przez skrzyŝowanie 1. W tej sytuacji kierujący: a) pojazdami 1 i 2 mają pierwszeństwo przed rowerzystą; b) pojazdem 2 ustępuje pierwszeństwa rowerzyście; c) pojazdem

Bardziej szczegółowo

Dla szkół podstawowych

Dla szkół podstawowych 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół podstawowych (Testy jednokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

TEST NR Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku jedni mamy my? a) znak 1; b) znak 2; c) znak 3.

TEST NR Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku jedni mamy my? a) znak 1; b) znak 2; c) znak 3. TEST NR 1 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? a) prawą; b) lewą; c) obojętnie którą. 2. W jakiej odległości od przejścia dla pieszych można przechodzić na drugą stronę jezdni

Bardziej szczegółowo

VII Gminny Konkurs BRD Karta Pytań Dąbrowa 2009

VII Gminny Konkurs BRD Karta Pytań Dąbrowa 2009 1. Pieszy po drodze publicznej powinien poruszać się A Chodnikiem, a jeśli nie ma chodnika, to lewą stroną drogi. Prawą stroną drogi. Prawym poboczem lub chodnikiem. 2. Czy pieszy może przechodzić na drugą

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania karta rowerowa

Przykładowe pytania karta rowerowa 1 Przykładowe pytania karta rowerowa Imię i nazwisko. Klasa. Pytanie nr 1 Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1 (rowerem): A - ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 2 B - ustępuje pierwszeństwa

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

PRAWO O RUCHU DROGOWYM

PRAWO O RUCHU DROGOWYM USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. PRAWO O RUCHU DROGOWYM DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] 1. Ustawa określa: 1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz po jezdni to: A- jesteś obowiązany iść prawą

Bardziej szczegółowo

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta: TEST 1 1. Co w pierwszej kolejności decyduje o ruchu pojazdów na skrzyżowaniu: 1. znaki drogowe poziome; 2. znaki drogowe pionowe; 3. włączona sygnalizacja świetlna. 2. Rowerzyście zabrania się: 1. trzymania

Bardziej szczegółowo

1 pytania CD ZMIANY ZMIANY 01.01.2011 01.01.2011 2011

1 pytania CD ZMIANY ZMIANY 01.01.2011 01.01.2011 2011 1 pytania CD ZMIANY 01.01.2011 2011 2 Nowe pytania kategorii C i D 1. Samochód osobowy to: A pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej, niż 9 osób łącznie z kierowcą B pojazd

Bardziej szczegółowo

Przepisy o ruchu rowerów i motorowerów. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1

Przepisy o ruchu rowerów i motorowerów. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Przepisy o ruchu rowerów i motorowerów Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Uprawnienia wymagane do kierowania motorowerem Rowerem może kierować osoba która ukończyła 10 lat a motorowerem

Bardziej szczegółowo

Pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. (art. 2 pkt.

Pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. (art. 2 pkt. Od dziś (21.05.2011) w życie weszły nowe przepisy prawa o ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany to możliwość wyprzedzania z prawej strony wolno jadących pojazdów, pierwszeństwo roweru jadącego ścieżką rowerową

Bardziej szczegółowo

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze?

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze? 1. Co oznacza dany znak? Pytania dotyczące znajomości znaków drogowych a) uwaga, po przejechaniu 3,8 km będą dwa ostre zakręty; b) uwaga, ostre zakręty na odcinku drogi 3,8 km; c) jedź ostroŝnie, z prędkością

Bardziej szczegółowo

3. Aby pieszy mógł samodzielnie, bez opieki, korzystać z drogi (np. iść chodnikiem) musi mieć ukończone: A. 10 lat, B. 7 lat. C. 5 lat.

3. Aby pieszy mógł samodzielnie, bez opieki, korzystać z drogi (np. iść chodnikiem) musi mieć ukończone: A. 10 lat, B. 7 lat. C. 5 lat. Przykładowe pytania na kartę rowerową: 1. Osoba jadąca rowerem po chodniku w wieku do lat 10 to: A. pieszy, B. rowerzysta, C. kierujący. 2. Jeżeli pieszy z uwagi na brak chodnika i pobocza zmuszony jest

Bardziej szczegółowo

1. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta przejeżdża: A. pierwszy, B. drugi, C. ostatni. 2. W tej sytuacji:

1. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta przejeżdża: A. pierwszy, B. drugi, C. ostatni. 2. W tej sytuacji: 1. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta przejeżdża: A. pierwszy, B. drugi, C. ostatni. 2. W tej sytuacji: A. kierujący pojazdem 2 ma pierwszeństwo przed pieszym, B. kierujący pojazdem 1 może przejechać przed

Bardziej szczegółowo

111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze

111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze 1 111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze ZMIANY 01.01.2011 2 Numer strony 78 Numer strony 78 Z.1.12. Znak ten oznacza,

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta w ruchu drogowym

Rowerzysta w ruchu drogowym Rowerzysta w ruchu drogowym 1 Każdy może zostać rowerzystą. Rowerzystą może być każdy, niezależnie od wieku. Jednak należy pamiętać, że rowerzysta, który wyjeżdża na drogę ma obowiązek przestrzegania zasad

Bardziej szczegółowo

Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej

Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej Szkoła Podstawowa nr 19 W Sosnowcu im. Marii Skłodowskiej - Curie Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej Przygotował: Paweł Cembrzyński Znaki drogowe ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne znaki dodatkowe

Bardziej szczegółowo

TEST 1. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą: 2 Pieszy może korzystać z całej jezdni:

TEST 1. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą: 2 Pieszy może korzystać z całej jezdni: TEST Wielokrotnego wyboru Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą:. na chodniku,. na drodze dla rowerów, 3. na jezdni. Pieszy może korzystać z całej jezdni:. na rondzie,. w strefie zamieszkania, 3. na

Bardziej szczegółowo

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3 1 ZMIANY 01.01.2011 PYTANIA TESTOWE 2 Numer strony 2 Numer strony 3 12. Znak ten oznacza, że należy spodziewać się zwężenia drogi: A na odcinku 100 metrów, B po przejechaniu 100 metrów, C po przejechaniu

Bardziej szczegółowo

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się:

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się: TEST Wielokrotnego wyboru Pieszy idący po jezdni jest obowiązany:. poruszać się jej lewą stroną,. poruszać się jej prawą stroną, 3. ustępować pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom. Pieszemu podczas przechodzenia

Bardziej szczegółowo

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Czy na rondzie o dwóch pasach ruchu wolno wyprzedzać? Wyjaśnienie UPoRD Art. 24. Pkt. 7. "Zabrania się wyprzedzania pojazdu

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r.

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r. W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym, Wpisujemy swoje nazwisko, imię, miejscowość

Bardziej szczegółowo

4. Zabrania się zawracania rowerem: a) na drodze jednokierunkowej b) na skrzyżowaniach c) na drodze dla rowerów i pieszych

4. Zabrania się zawracania rowerem: a) na drodze jednokierunkowej b) na skrzyżowaniach c) na drodze dla rowerów i pieszych 1. Oznakowany rowerem element drogi pokazanej na rysunku, przeznaczony do jazdy rowerem tylko w jednym kierunku, to: a) droga dla rowerów b) ścieżka dla rowerów c) pas ruchu dla rowerów 2. Rower powinien

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. a) b) c) Pytanie 7

Pytanie 1. a) b) c) Pytanie 7 2011 Mszana Górna Pytanie 1 Rower to: a) pojazd specjalny poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem, b) pojazd jednośladowy lub wielośladowy, c) pojazd samochodowy jednośladowy. Pytanie 2 Pieszy

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada r. Międzylesie r. Tuplice r. nr 2 Słubice

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada r. Międzylesie r. Tuplice r. nr 2 Słubice W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada 26.11.2016 r. Międzylesie 3.12.2016 r. Tuplice 14.01.2017 r. nr 2 Słubice 21.01.2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA ETAP REJONOWY. Lubuski Konkurs BwRD

PYTANIA NA ETAP REJONOWY. Lubuski Konkurs BwRD PYTANIA NA ETAP REJONOWY Lubuski Konkurs BwRD 20.03.2019 Zasady udzielania odpowiedzi 1) Piszemy czytelnym pismem - najlepiej technicznym. 2) Wpisujemy nazwisko, imię, miejscowość i nr swojej szkoły, jeżeli

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze: Zasada ruchu prawostronnego. Zasada ostrożności- każdy uczestnik ruchu i wszystkie osoby znajdujące się

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE. 7. Światła odblaskowe z boku roweru (np. umieszczane w kołach) są wyposażeniem: a) dodatkowym, b) obowiązkowym, c) niepotrzebnym.

ZASADY OGÓLNE. 7. Światła odblaskowe z boku roweru (np. umieszczane w kołach) są wyposażeniem: a) dodatkowym, b) obowiązkowym, c) niepotrzebnym. ZASADY OGÓLNE 1. Kartę rowerową wydaje: a) policjant ruchu drogowego, b) wydział komunikacji na wniosek nauczyciela, c) dyrektor szkoły. 2. Karta rowerowa nie jest wymagana od osoby, która skończyła: a)

Bardziej szczegółowo

Test na kartę rowerową

Test na kartę rowerową Test na kartę rowerową Test a Test zawiera 25 zadań. W każdym znajdują się trzy odpowiedzi: A, B, C. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj właściwą kratkę w karcie odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz, błędne

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ JAKO PIESZY I PASAŻER - test do karty rowerowej

UCZEŃ JAKO PIESZY I PASAŻER - test do karty rowerowej 1. Osoba pchająca rower po jezdni to: a) rowerzysta b) pieszy c) kierujący UCZEŃ JAKO PIESZY I PASAŻER - test do karty rowerowej 2. Chodnik to: a) część drogi przeznaczona do ruchu pieszych b) część jezdni

Bardziej szczegółowo

Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1

Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 1. Motorowerem jest: a) rower poruszany za pomocą silnika elektrycznego; b) rower poruszany za pomocą silnika parowego; c) rower poruszany silnikiem spalinowym

Bardziej szczegółowo

manewry ruchu drogowego

manewry ruchu drogowego manewry ruchu drogowego włączenie się do ruchu WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczęciu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie spowodowanym warunkami lub przepisami ruchu

Bardziej szczegółowo

Włączanie się do ruchu

Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: na drogę z

Bardziej szczegółowo

Pytania testy na kartę rowerową

Pytania testy na kartę rowerową Pytania testy na kartę rowerową I. Dotyczące pieszych: UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU! 1. Które zachowanie pieszego jest poprawne? A. przebieganie przez jezdnię, B. przechodzenie przez jezdnię w miejscach

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Stare Kurowo r. Górzyn r. nr 1 Zielona Góra r.

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Stare Kurowo r. Górzyn r. nr 1 Zielona Góra r. W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Stare Kurowo 18.11.2017 r. Górzyn 25.11.2017 r. nr 1 Zielona Góra 2.12.2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych

Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm. Art. 3 ust. 4. Osoba, która ukończyła 18 lat,

Bardziej szczegółowo

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt.

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Schemat drogi w mieście. Schemat drogi poza miastem. DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Pobocze to przyległa do jezdni

Bardziej szczegółowo

Uczeń na drodze Finał test. 3 października 2018 r.

Uczeń na drodze Finał test. 3 października 2018 r. Uczeń na drodze Finał test 3 października 2018 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym, Wpisujemy swoje imię i nazwisko, miejscowość gdzie jest szkoła, nr szkoły,

Bardziej szczegółowo

Uczeń na drodze Finał test. 8 czerwca 2017 r.

Uczeń na drodze Finał test. 8 czerwca 2017 r. Uczeń na drodze Finał test 8 czerwca 2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym, Wpisujemy swoje imię i nazwisko, miejscowość gdzie jest szkoła, nr szkoły, jeżeli

Bardziej szczegółowo

5. droga dla rowerów - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

5. droga dla rowerów - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; Rodzaje i części składowe drogi 1. droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym

Bardziej szczegółowo

(test wielokrotnego wyboru)

(test wielokrotnego wyboru) 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół ponadgimnazjalnych (test wielokrotnego wyboru) 1. Znak ten : a) zezwala na zawracanie, b) zezwala na skręcanie w lewo lub zawracanie, c) zabrania

Bardziej szczegółowo

Test na kartę rowerową

Test na kartę rowerową Test na kartę rowerową Test b Test zawiera 20 zadań. W każdym znajdują się trzy odpowiedzi: A, B, C. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj właściwą kratkę w karcie odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz, błędne

Bardziej szczegółowo

Przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ze zmianami zaproponowanymi przez inicjatywę Miasta dla rowerów czerwiec 2008

Przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ze zmianami zaproponowanymi przez inicjatywę Miasta dla rowerów czerwiec 2008 Miasta dla rowerów Polski Klub Ekologiczny - Zarząd Główny ul. Sławkowska 26A 31-014 Kraków tel/fax +48.12.4232047, 12.4232098 w w w. r o w e r y. o r g. p l Przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ze zmianami

Bardziej szczegółowo