Test nr 11 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Test nr 11 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny"

Transkrypt

1 Test nr 11 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: a. przejściu dla pieszych b. miejscu częstych potrąceń pieszych c. miejscu częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią 2. W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. wjeżdża na drogę jednokierunkową b. ma obowiązek jazdy na wprost na najbliższym skrzyżowaniu, jeżeli wcześniej nie ma możliwości zmiany kierunku jazdy c. ma obowiązek jazdy na wprost na wszystkich skrzyżowaniach na tej drodze 3. W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. powinien stosować się do znaków poziomych barwy białej b. powinien stosować się do znaków poziomych barwy żółtej c. może nie stosować się do znaków poziomych 4. Za tym znakiem: a. pojazd jadący prosto ma pierwszeństwo b. jest skrzyżowanie równorzędne, na którym każdy pojazd nadjeżdżający z lewej strony ma pierwszeństwo c. pojazdy szynowe mają pierwszeństwo 5. Znak ten oznacza: a. wjazd na pas ruchu przeznaczony tylko dla autobusów komunikacji publicznej b. wjazd na pas ruchu dla wszystkich autobusów c. przystanek autobusowy

2 6. Ten znak: a. ostrzega o nierównej drodze, na odcinku nie dłuższym niż 500 m b. ostrzega o garbach występujących na drodze na nieokreślonym odcinku c. informuje o dwóch progach zwalniających występujących blisko siebie 7. W tej sytuacji motorowerzysta: a. musi się zatrzymać przed przejściem dla pieszych b. po skręceniu w prawo musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu c. po skręceniu w prawo ma pierwszeństwo przed pieszym 8. W tej sytuacji motorowerzysta: a. musi zjechać na trawnik b. ma obowiązek ułatwienia przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu c. musi się zatrzymać 9. W tej sytuacji kierujący: a. pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pieszemu b. pojazdem 2 ustępuje pierwszeństwa pieszemu c. obie odpowiedzi są prawidłowe 10. W tej sytuacji, po skręceniu w lewo, kierujący pojazdem: a. powinien zająć pas 3 b. powinien zająć pas c. może zająć pas 1, 2 lub 3 MTM 11

3 11. W tej sytuacji dopuszczalna prędkość motoroweru wynosi: a. 60 km/h b. 45 km/h c. 20 km/h 12. W tej sytuacji, mając bardzo ograniczoną widoczność, kierujący pojazdem 1: a. nie może cofać b. powinien zapewnić sobie pomoc innej osoby c. ma pierwszeństwo przed pojazdem W tej sytuacji kierujący pojazdem 1: a. nie może wyprzedzić pojazdu 2 b. może ominąć pojazd 3 c. może przejechać przez przejazd 14. Na tym skrzyżowaniu zabrania się: a. zawracania b. jazdy na wprost z prawego pasa c. wyprzedzania 15. W tej sytuacji motorowerzysta: a. musi się zatrzymać przed znakiem b. musi się zatrzymać w takim miejscu przed skrzyżowaniem, aby widział sytuację na drodze poprzecznej c. może na wprost jechać bez zatrzymania 16. Zabrania się jazdy motorowerem: a. bez trzymania obu rąk na kierownicy b. bez trzymania nóg na podnóżkach c. w kasku ochronnym 17. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni: a. na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi b. na zakręcie drogi jednokierunkowej c. w strefie zamieszkania MTM 11

4 18. Zabrania się postoju: a. przed znakiem "zakaz zatrzymywania się" b. przed znakiem "zakaz postoju" c. w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, a w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu i wnęki postojowej 19. Zabrania się zatrzymania pojazdu: a. na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię b. na poboczu obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni c. na drodze jednokierunkowej 20. Kierujący pojazdem obowiązany jest przez całą dobę używać podczas jazdy świateł: a. pozycyjnych b. mijania c. drogowych 21. Na autostradach i drogach ekspresowych zabrania się: a. wjeżdżania na pas między jezdniami b. omijania c. jazdy motocyklem o pojemności skokowej silnika 125 cm³ 22. Za włączającego się do ruchu uważamy wjeżdżającego: a. do strefy ruchu b. do strefy zamieszkania c. na drogę z nieruchomości 23. Wyprzedzanie uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skrętu w lewo, może odbywać się: a. z dowolnej strony b. tylko z jego prawej strony c. tylko z jego lewej strony 24. Kierujący pojazdem wysyłającym żółte sygnały błyskowe, może nie stosować się do przepisów o: a. pierwszeństwie przejazdu b. obowiązku jazdy przy prawej krawędzi jezdni c. używaniu świateł drogowych i mijania 25. Kierującemu motorowerem wolno używać pojazdu: a. do ciągnięcia za nim osób na sankach lub nartach b. do jazdy po drodze ekspresowej c. do jazdy po poboczu, jeżeli nie utrudni ruchu pieszych MTM 11

5 Test nr 12 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: a. zwężeniu jezdni b. miejscu, w którym rozpoczyna się ruch w jednym kierunku c. miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy 2. W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z przeciwka b. przejeżdża przez most przed kierującym, zbliżającym się z kierunku przeciwnego c. jest informowany o początku drogi jednokierunkowej 3. W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. może wjechać na skrzyżowanie, utrudniając pieszemu opuszczenie jezdni b. powinien zatrzymać się, umożliwiając pieszemu opuszczenie jezdni c. musi się zatrzymać za przejściem dla pieszych 4. W tej sytuacji, po skręceniu w lewo, dopuszczalna prędkość motoroweru wynosi: a. 20 km/h b. 30 km/h c. 45 km/h 5. Znak ten informuje kierującego motorowerem o: a. początku drogi jednokierunkowej b. końcu drogi dwujezdniowej c. końcu pasa ruchu powolnego

6 6. Znak ten: a. nakazuje jazdę prawym kołem poza jezdnią b. ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym) c. obie odpowiedzi są prawidłowe 7. W tej sytuacji motorowerzysta: a. ma pierwszeństwo przed pieszym b. powinien się zatrzymać przed przejściem dla pieszych c. powinien użyć sygnału dźwiękowego i zwiększyć prędkość 8. W tej sytuacji motorowerzysta: a. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z prawej strony b. musi zjechać na lewy pas ruchu c. będzie jechał drogą podporządkowaną przez 200 metrów 9. W tej sytuacji kierujący: a. pojazdem 1 może wyprzedzić pojazd 2 b. pojazdami 1 i 2 powinni zwiększyć prędkość c. pojazdami 1 i 2 powinni zachować szczególną ostrożność 10. W tej sytuacji, po skręceniu w lewo, kierujący pojazdem: a. może zająć pas 1, 2 lub 3 b. powinien zająć pas 1 c. powinien zająć pas 3 MTM 12

7 11. W tej sytuacji kierujący pojazdem 1: a. powinien zmniejszyć prędkość b. może użyć sygnału świetlnego i dźwiękowego c. powinien zwiększyć prędkość 12. Skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu, kierujący pojazdem 1: a. może wjechać na tory tramwajowe b. powinien się cofnąć c. powinien zatrzymać pojazd tak, aby zachować bezpieczny odstęp od nadjeżdżającego tramwaju 13. W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 widząc wjeżdżający na skrzyżowanie z dużą prędkością pojazd 2: a. może liczyć, że kierujący pojazdem 2 przestrzega przepisy ruchu drogowego b. powinien powstrzymać się od dalszej jazdy c. kontynuuje jazdę nie podejmując żadnych czynności, gdyż ma pierwszeństwo przejazdu 14. W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego o godzinie czwartej rano w końcu czerwca wynosi: a. po skręceniu w lewo - 90 km/h b. po skręceniu w prawo - 90 km/h c. po skręceniu w prawo - 50 km/h 15. W tej sytuacji motorowerzysta: a. za tymi znakami powinien jechać z prędkością do 45 km/h b. za chwilę wjedzie na drogę ekspresową c. powinien zawrócić 16. Masa własna czterokołowca przeznaczonego do przewozu rzeczy nie może przekroczyć: a. 400 kg b. 350 kg c. 550 kg MTM 12

8 17. Kierującemu motorowerem zabrania się: a. wyprzedzania kolumny pieszych b. korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki w ręce c. jazdy w zorganizowanej kolumnie liczącej 10 motorowerów 18. Kierujący pojazdem powinien używać sygnałów ostrzegawczych dźwiękowych lub świetlnych, w razie: a. zbliżania się do grupy uczniów b. rozpoczęcia wyprzedzania c. gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie 19. Zabrania się zatrzymania pojazdu: a. w odległości 15 m od przejazdu kolejowego b. na poboczu obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni c. w zatoce przystanku komunikacji publicznej 20. W okresie od zmierzchu do świtu kierujący pojazdem może używać podczas jazdy na oświetlonych drogach: a. świateł drogowych b. świateł mijania c. świateł drogowych lub świateł mijania albo obu tych świateł łącznie 21. Na autostradzie i drodze ekspresowej zabrania się: a. ruchu pieszych, rowerzystów i motorowerzystów b. zatrzymania na poboczu w przypadku awarii samochodu c. wyprzedzania 22. Na prostym odcinku drogi wielopasmowej zaleca się jechać: a. jak najdłużej jednym i tym samym pasem ruchu b. ciągle zmieniając pasy ruchu (slalomem), jeżeli istnieje tylko taka możliwość c. środkowym pasem, jeżeli wolne są wszystkie trzy pasy ruchu 23. Kierujący motorowerem na żądanie policjanta powinien okazać: a. kartę rowerową, jeżeli nie ma ukończonych 18 lat b. odpowiednie prawo jazdy, jeżeli nie ma ukończonych 18 lat c. kartę woźnicy, jeżeli ma ukończone 16 lat 24. Za włączającego się do ruchu uważamy pojazd wjeżdżający: a. do nieruchomości z drogi twardej b. na drogę z drogi nie będącej drogą publiczną c. z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem 25. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, z wyjątkiem: a. drogi jednokierunkowej b. drogi, na której bezpośrednio za wierzchołkiem nie ma zakrętu oznaczonego odpowiednim znakiem drogowym c. drogi dwukierunkowej, na której środkiem biegnie linia przerywana MTM 12

9 Test nr 13 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. Na drodze oznaczonej tym znakiem ruch pojazdów jest: a. dozwolony w jednym kierunku b. zabroniony również dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej c. zabroniony, z wyjątkiem pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej 2. W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien: a. przejechać przed pieszymi zachowując szczególną ostrożność b. ostrzec pieszych sygnałem świetlnym c. umożliwić pieszym przejście przez jezdnię 3. W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. może skręcić w prawo b. może zawrócić c. powinien zatrzymać się przed linią zatrzymania 4. Widząc ten znak, kierujący motorowerem powinien: a. spodziewać się wypukłości na jezdni, zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów b. jechać z tą samą prędkością jak dotychczas c. zwiększyć prędkość, aby łatwiej wjechać na wzniesienie 5. Znak ten wskazuje kierującemu motorowerem sposób jazdy w związku z zakazem skrętu w: a. prawo na najbliższym skrzyżowaniu b. lewo na najbliższym skrzyżowaniu c. lewo na następnym skrzyżowaniu

10 6. Znak ten zakazuje wjazdu: a. wszystkich pojazdów jednośladowych b. tylko motocykli jednośladowych c. wszelkich motocykli 7. W tej sytuacji motorowerzysta: a. może wyprzedzić ruszający autobus b. jest obowiązany zmniejszyć prędkość, aby umożliwić kierującemu autobusem włączenie się do ruchu c. ma obowiązek zatrzymania się 8. W tej sytuacji motorowerzysta: a. może zaparkować motorower równolegle do krawężnika przed znakiem b. może zaparkować motorower na parkingu po uiszczeniu opłaty c. może zaparkować motorower na parkingu bez uiszczenia opłaty 9. W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. może przejechać przed pieszym b. powinien zatrzymać pojazd w celu umożliwienia przejścia pieszemu c. nie musi obserwować zachowania pieszego 10. W tej sytuacji, po skręceniu w prawo, kierujący pojazdem: a. powinien zająć pas 1 b. może zająć pas 1, 2 lub 3 c. powinien zająć pas 3 MTM 13

11 11. Który pojazd jest w tej sytuacji prawidłowo zaparkowany na jezdni? a. 1 b. 2 c Zamierzając jechać na wprost i widząc stojące na skrzyżowaniu pojazdy, kierujący pojazdem 1: a. może ustawić się tuż za nimi b. może wjechać na tory tramwajowe c. nie może wjechać na skrzyżowanie 13. W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 widząc wjeżdżający na skrzyżowanie z dużą prędkością pojazd 2: a. powinien rozpocząć hamowanie b. powinien zwiększyć prędkość i przejechać przed pojazdem 2 c. kontynuuje jazdę nie podejmując żadnych czynności, gdyż ma zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie 14. W Swobnicy dopuszczalna prędkość motoroweru na obszarze zabudowanym wynosi: a. 40 km/h b. 45 km/h c. 50 km/h w godzinach 5:00-23: W tej sytuacji motorowerzysta: a. może na wprost jechać bez zatrzymania b. musi się zatrzymać przed znakiem c. musi się zatrzymać przed linią ciągła poprzeczną 16. Kierować czterokołowcem lekkim może osoba, która ukończyła co najmniej: a. 13 lat b. 14 lat c. 16 lat MTM 13

12 17. Zabrania się postoju: a. w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu b. motoroweru na chodniku c. przed przejazdem kolejowym przed słupkiem z dwiema kreskami ukośnymi 18. Zabrania się zatrzymania motoroweru: a. na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni b. przed znakiem oznaczającym "zakaz zatrzymywania" c. w odległości mniejszej niż 20 metrów od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego 19. Za włączającego się do ruchu uważamy wjeżdżającego: a. z drogi gruntowej na drogę twardą b. na skrzyżowanie po zapaleniu się zielonego światła c. na drogę podporządkowaną z drogi z pierwszeństwem 20. Nie zabrania się zawracania: a. na drodze jednojezdniowej o ruchu dwukierunkowym b. na drodze jednokierunkowej c. na autostradzie 21. Podczas wymijania kierujący pojazdem jest obowiązany: a. nigdy nie zmieniać zajmowanego pasa ruchu b. zawsze zmniejszyć prędkość c. zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać w prawo i zmniejszyć prędkość 22. Kierujący pojazdem wyprzedzającym podczas wyprzedzania jest obowiązany: a. zachować szczególną ostrożność b. użyć sygnału dźwiękowego c. zachować odstęp co najmniej 1 m od wyprzedzanego samochodu osobowego 23. Kierujący pojazdem, używający świateł drogowych, jest obowiązany przełączyć je na światła mijania w razie zbliżania się do: a. pojazdu poprzedzającego, jeżeli jego kierowca może być oślepiony b. wyprzedzanego pojazdu zaprzęgowego c. nieoświetlonego obszaru zabudowanego 24. Kierujący motorowerem we mgle poza obszarem zabudowanym na dźwięk sygnału ostrzegawczego powinien: a. zatrzymać się b. korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni c. użyć sygnału dźwiękowego 25. Jeżeli na krawędzi jezdni jest linia przerywana, zatrzymanie motoroweru wzdłuż tej linii jest: a. zabronione na jezdni i na poboczu b. dozwolone na jezdni c. dozwolone na poboczu MTM 13

13 Test nr 14 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. Wjazd na drogę oznaczoną tym znakiem jest: a. zabroniony od strony umieszczenia tego znaku b. dozwolony od strony umieszczenia tego znaku c. zabroniony z obu stron tej drogi 2. W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien: a. przejechać przed rowerzystą zachowując szczególną ostrożność b. ostrzec rowerzystę sygnałem świetlnym c. umożliwić przejazd przez jezdnię rowerzyście 3. W tej sytuacji kierujący tym pojazdem: a. może jechać na wprost przez skrzyżowanie b. nie może opuścić skrzyżowania c. może skręcić w lewo 4. Widząc ten znak, kierujący pojazdem może wyprzedzić: a. motocykl jednośladowy b. motocykl z bocznym wózkiem c. pojazd wolnobieżny 5. Znak ten zabrania wjazdu: a. wózkiem ręcznym b. rowerem jednośladowym c. wózkiem rowerowym

14 6. Za tym znakiem nie wolno na najbliższym skrzyżowaniu: a. skręcić w lewo b. skręcić w lewo i zawrócić c. skręcić w prawo 7. W tej sytuacji motorowerzysta: a. nie może wyprzedzić rowerzysty b. może wyprzedzić rowerzystę, pod warunkiem zachowania odstępu co najmniej pół metra c. może wyprzedzić rowerzystę, pod warunkiem zachowania odstępu co najmniej 1 metra i nie przejeżdżania przez linie ciągłe 8. W tej sytuacji motorowerzysta: a. może wyprzedzić tramwaj z lewej strony b. nie może wyprzedzić tramwaju z prawej strony c. powinien jechać prawym pasem ruchu 9. W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd: a. tuż przed przejściem dla pieszych b. na wysokości znaku oznaczającego przystanek c. w takim miejscu, aby zapewnić pieszym dojście do tramwaju 10. W tej sytuacji kierujący pojazdem 1: a. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2 b. nie musi włączyć kierunkowskazu c. powinien zachować szczególną ostrożność MTM 14

15 11. Który pojazd jest w tej sytuacji prawidłowo zaparkowany na drodze? a. 1 b. 2 c Zamierzając jechać na wprost i widząc stojące za tym skrzyżowaniem pojazdy, kierujący pojazdem 1: a. powinien zatrzymać się przed przejściem dla pieszych b. może zatrzymać się na przejściu dla pieszych c. może zatrzymać się bezpośrednio za poprzedzającym pojazdem 13. W tej sytuacji kierujący pojazdem widząc toczącą się po jezdni piłkę powinien: a. powinien zwiększyć prędkość b. być przygotowanym do zatrzymania pojazdu c. liczyć się z tym, że dzieci nie wbiegną na jezdnię 14. Po skręceniu w prawo w samo południe samochód może jechać z maksymalną prędkością: a. 40 km/h b. 50 km/h c. 60 km/h 15. W tej sytuacji motorowerzysta: a. ma pierwszeństwo przed rowerzystą b. ustępuje pierwszeństwa rowerzyście c. musi się zatrzymać przed linią warunkowego zatrzymania złożoną z trójkątów 16. Pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowanie równorzędne ma: a. pojazd mający prawą stronę wolną, jeżeli nie jedzie pojazd szynowy b. motorowerzysta jadący prosto c. rowerzysta jadący prosto MTM 14

16 17. Który kierujący jest włączającym się do ruchu? a. rowerzysta wjeżdżający do strefy zamieszkania b. motorowerzysta wjeżdżający na jezdnię z pasa ruchu dla pojazdów powolnych c. rowerzysta wjeżdżający na przejazd dla rowerzystów 18. Na jakim skrzyżowaniu nie wolno wyprzedzać? a. na którym ruch jest kierowany sygnalizacją świetlną b. na którym ruch jest kierowany przez policjanta c. równorzędnym 19. Kierujący motorowerem jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu: a. przejeżdżając przez chodnik b. tylko w strefie zamieszkania c. na drodze dla pieszych i rowerów 20. Jeżeli jadący przed nami pojazd zatrzymał się przed przejściem dla pieszych celem przepuszczenia pieszego należy: a. nie omijać go b. ostrzec pieszego sygnałem dźwiękowym i jechać dalej c. ostrożnie ominąć pojazd 21. Wyprzedzanie tramwaju na drodze jednokierunkowej z torowiskiem na środku jezdni dozwolone jest: a. tylko z lewej strony b. z każdej strony c. tylko z prawej strony 22. Jeżeli na sygnalizatorze przed skrzyżowaniem świeci się żółte migające światło to należy: a. zachować się tak jak na skrzyżowaniu równorzędnym b. zwrócić uwagę na znaki drogowe, które rozstrzygają o pierwszeństwie c. czekać na zmianę sygnału świetlnego 23. Jakie są obowiązki motorowerzysty, który zamierza zmienić pas ruchu? a. sygnalizuje i zmienia pas ruchu b. upewnia się, czy pas, na który chce wjechać jest wolny i zmienia pas ruchu c. upewnia się, czy możliwa jest zmiana pasa ruchu, sygnalizuje zamiar i wjeżdża na wybrany pas ruchu 24. Wyjeżdżając z posesji na drogę twardą, kierujący motorowerem: a. ma pierwszeństwo przed rowerem nadjeżdżającym z lewej strony b. ustępuje pierwszeństwa wszystkim pojazdom bez względu na stronę, z której nadjeżdżają c. ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdom samochodowym 25. Znak "zakaz zatrzymywania się" ustawiony przy prawej stronie jezdni sąsiadującej z drogą dla rowerów dotyczy: a. pieszych b. pojazdu c. tylko roweru MTM 14

Test nr 18 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Test nr 18 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Test nr 18 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem może: a. zawrócić przed skrzyżowaniem b. zawrócić na

Bardziej szczegółowo

Test nr 15 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Test nr 15 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Test nr 15 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd: a. przed znakiem pionowym

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 4 Z181 181 Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: A. przejeżdża ostatni Nie B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2 Nie C. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3 Tak Z182 182 Na tym skrzyżowaniu kierujący

Bardziej szczegółowo

Test nr 6 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Test nr 6 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Test nr 6 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu: a. 50 metrów

Bardziej szczegółowo

FINAŁ GMINNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

FINAŁ GMINNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH FINAŁ GMINNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. Znak ten oznacza: a. wypukłości na drodze,

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

2. Przejeżdżanie obok nie poruszającego się pojazdu, przeszkody lub innego uczestnika ruchu to: a) omijanie b) zmiana kierunku jazdy c) wyprzedzanie

2. Przejeżdżanie obok nie poruszającego się pojazdu, przeszkody lub innego uczestnika ruchu to: a) omijanie b) zmiana kierunku jazdy c) wyprzedzanie MANEWRY - test na kartę rowerową 1. Przejeżdżanie obok innego uczestnika ruchu, który porusza się w kierunku przeciwnym niż my to: a) omijanie b) wymijanie c) wyprzedzanie 2. Przejeżdżanie obok nie poruszającego

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

manewry ruchu drogowego

manewry ruchu drogowego manewry ruchu drogowego włączenie się do ruchu WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczęciu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie spowodowanym warunkami lub przepisami ruchu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 8 Wjazd na drogę oznaczoną tym znakiem jest: A - dozwolony od strony tego znaku dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, B - zabroniony z obu stron tej

Bardziej szczegółowo

1. Ten znak oznacza, że:

1. Ten znak oznacza, że: 1. Ten znak oznacza, że: A. poruszasz się drogą podporządkowaną, B. masz obowiązek zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem przejazdu w każdym przypadku, C. poruszasz się drogą z pierwszeństwem przejazdu.

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE GRUPA II 2019 r 1. Kierującemu rowerem lub motorowerem:

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 2015 r 1. Który z pieszych poruszając się

Bardziej szczegółowo

FINAŁ GMINNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

FINAŁ GMINNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH FINAŁ GMINNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ZASADY UDZIELANIA ODPOWIEDZI Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym. Wpisujemy swoje imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

ZNAKI DROGOWE test do karty rowerowej jednokrotnego wyboru

ZNAKI DROGOWE test do karty rowerowej jednokrotnego wyboru ZNAKI DROGOWE test do karty rowerowej jednokrotnego wyboru 1. O czym informuje ten znak? a) informuje nas że, znajdujemy się na drodze z pierwszeństwem przejazdu b) informuje nas że, zbliżamy się do drogi

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE GRUPA I 2019 r 1. Pieszym nie jest: A- osoba pchająca

Bardziej szczegółowo

Karta MOTOROWEROWA TEST

Karta MOTOROWEROWA TEST Karta MOTOROWEROWA TEST 1. Przechodzenie przez drogę o dwóch jezdniach jest: a) dopuszczalne poza obszarem zabudowanym, jeżeli odległość do najbliższego przejścia przekracza 50 m i pod warunkiem ustąpienia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA ETAP WOJEWÓDZKI Lubuski Konkurs BRD

PYTANIA NA ETAP WOJEWÓDZKI Lubuski Konkurs BRD PYTANIA NA ETAP WOJEWÓDZKI Lubuski Konkurs BRD 11.05.2019 Zasady udzielania odpowiedzi: 1) Piszemy pismem czytelnym, najlepiej drukowanym lub technicznym. 2) Wpisujemy swoje nazwisko, imię, miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Manewry wykonywane przez kierującego. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1

Manewry wykonywane przez kierującego. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Manewry wykonywane przez kierującego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 2 Z081 81 Znak ten (linia ciągła): A. rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu, Tak B. rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu, Nie C. zezwala na przejeżdżanie na sąsiedni pas ruchu. Nie Z082

Bardziej szczegółowo

Test nr 1 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Test nr 1 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Test nr 1 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z

Bardziej szczegółowo

2. Za tym znakiem motorowerzysta: a. może pchać motorower tylko po chodniku b. nie może pchać motoroweru c. nie może jechać

2. Za tym znakiem motorowerzysta: a. może pchać motorower tylko po chodniku b. nie może pchać motoroweru c. nie może jechać Turniej BRD - Eliminacje gminne Gimnazjum TEST WIEDZY Test zawiera jedną prawidłową odpowiedź. Rozwiązania należy zaznaczyć na karcie odpowiedzi, wstawiając znak "X" w odpowiedniej rubryce. Nie dopuszcza

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3 1 ZMIANY 01.01.2011 PYTANIA TESTOWE 2 Numer strony 2 Numer strony 3 12. Znak ten oznacza, że należy spodziewać się zwężenia drogi: A na odcinku 100 metrów, B po przejechaniu 100 metrów, C po przejechaniu

Bardziej szczegółowo

1. Który znak nakazuje ustąpić pierwszeństwa przejazdu? 2. Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie jest wyrażony znakiem:

1. Który znak nakazuje ustąpić pierwszeństwa przejazdu? 2. Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie jest wyrażony znakiem: 1. Który znak nakazuje ustąpić pierwszeństwa przejazdu? 2. Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie jest wyrażony znakiem: 3. Który za znaków zabrania wjazdu rowerzystom? 4. Obowiązek ustąpienia pierwszeństwa

Bardziej szczegółowo

FINAŁ POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

FINAŁ POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH FINAŁ POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ZASADY UDZIELANIA ODPOWIEDZI Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym. Wpisujemy swoje imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST

FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST ZASADY UDZIELANIA ODPOWIEDZI Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym. Wpisujemy swoje imię

Bardziej szczegółowo

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5 1. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) ustępuje pierwszeństwa pojazdom A i B b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi A c) przejeżdża jako pierwszy 2. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) przejeżdża

Bardziej szczegółowo

111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze

111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze 1 111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze ZMIANY 01.01.2011 2 Numer strony 78 Numer strony 78 Z.1.12. Znak ten oznacza,

Bardziej szczegółowo

1 pytania CD ZMIANY ZMIANY 01.01.2011 01.01.2011 2011

1 pytania CD ZMIANY ZMIANY 01.01.2011 01.01.2011 2011 1 pytania CD ZMIANY 01.01.2011 2011 2 Nowe pytania kategorii C i D 1. Samochód osobowy to: A pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej, niż 9 osób łącznie z kierowcą B pojazd

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2014 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

TESTY ZASADY jazdy rowerem

TESTY ZASADY jazdy rowerem TESTY ZASADY jazdy rowerem 1. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem: a) muszą być zgodne ze znakami drogowymi, b) mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi, c) nie dotyczą kierujących

Bardziej szczegółowo

7. Wskaż znak, który informuje Ciebie, że będziesz przejeżdżał rowerem lub motorowerem przez przejazd kolejowy wielotorowy:

7. Wskaż znak, który informuje Ciebie, że będziesz przejeżdżał rowerem lub motorowerem przez przejazd kolejowy wielotorowy: TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY GIMNAZJALNE 2018 r 1. Kolumna pieszych to: A- grupa pieszych

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY GIMNAZJALNE 2018 r 1. W strefie zamieszkania jako pieszy: A-

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KONKURS Z PRZEPISAMI DROGOWYMI NA TY

SZKOLNY KONKURS Z PRZEPISAMI DROGOWYMI NA TY SZKOLNY KONKURS Z PRZEPISAMI DROGOWYMI NA TY 1. Przepisy o ruchu drogowym obowiązują A - tylko kierujących pojazdami samochodowymi i szynowymi B - wszystkich uczestników ruchu C - tylko kierujących pojazdami

Bardziej szczegółowo

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Czy na rondzie o dwóch pasach ruchu wolno wyprzedzać? Wyjaśnienie UPoRD Art. 24. Pkt. 7. "Zabrania się wyprzedzania pojazdu

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Pytania dla rowerzystów

Pytania dla rowerzystów Pytania dla rowerzystów 1. W strefie zamieszkania: a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi; b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 lat; c) musi korzystać z przejścia

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli pchasz rower po drodze to jesteś osobą? A- kierującą rowerem,

Bardziej szczegółowo

FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH TEST

FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH TEST FINAŁ WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH TEST ZASADY UDZIELANIA ODPOWIEDZI Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym. Wpisujemy swoje imię

Bardziej szczegółowo

Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej

Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej Szkoła Podstawowa nr 19 W Sosnowcu im. Marii Skłodowskiej - Curie Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej Przygotował: Paweł Cembrzyński Znaki drogowe ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne znaki dodatkowe

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2018 r 1. Jeżeli znajdujesz się na początku przejścia

Bardziej szczegółowo

Włączanie się do ruchu

Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: na drogę z

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2018 r 1. Poruszasz się pieszo z rodzicami po zmierzchu

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE GRUPA II 2019 r 1. Korzystanie przez pieszego z

Bardziej szczegółowo

Manewry w ruchu drogowym

Manewry w ruchu drogowym Manewry w ruchu drogowym Włączanie się do ruchu Włącznie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po zatrzymaniu lub postoju nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jak również

Bardziej szczegółowo

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze?

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze? 1. Co oznacza dany znak? Pytania dotyczące znajomości znaków drogowych a) uwaga, po przejechaniu 3,8 km będą dwa ostre zakręty; b) uwaga, ostre zakręty na odcinku drogi 3,8 km; c) jedź ostroŝnie, z prędkością

Bardziej szczegółowo

A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie.

A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie. 1. Przedstawiony znak informuje o wjeździe na drogę: A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie. 2. Przedstawiony znak informuje

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz drogą o małym natężeniu ruchu i masz dobrą widoczność:

Bardziej szczegółowo

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999.

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999. 1. Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest: A. zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna. B. dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym, C. zabronione. 2. Pieszy może

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2015 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

Zestaw przykładowych pytań na kartę rowerową

Zestaw przykładowych pytań na kartę rowerową S t r o n a 1 Zestaw przykładowych pytań na kartę rowerową 1. Poprawne numery ratunkowe to: A) Policja 997, Pogotowie Ratunkowe 998, Straż Pożarna 999; B) Pogotowie Ratunkowe 999, Policja 997, Straż Pożarna

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 1.Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób można przewozić na rowerze dziecko do 7 lat:

Bardziej szczegółowo

ZESTAW NR 1 ZESTAW NR 2 ZESTAW NR 3

ZESTAW NR 1 ZESTAW NR 2 ZESTAW NR 3 ZESTAW NR 1 Kierujący rowerem: powinien trzymać kierownicę oburącz b/ powinien trzymać kierownicę przynajmniej jedną ręką i nogi na pedałach c/ powinien trzymać kierownicę jedną ręką bez trzymania nóg

Bardziej szczegółowo

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół gimnazjalnych (wielokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować TEST 3 Wielokrotnego wyboru Kierującemu rowerem zabrania się:. łamania przepisów ruchu drogowego,. poruszania się rowerem w miesiącach jesiennych, 3. objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe

Bardziej szczegółowo

5. droga dla rowerów - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

5. droga dla rowerów - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; Rodzaje i części składowe drogi 1. droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym

Bardziej szczegółowo

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta: TEST 1 1. Co w pierwszej kolejności decyduje o ruchu pojazdów na skrzyżowaniu: 1. znaki drogowe poziome; 2. znaki drogowe pionowe; 3. włączona sygnalizacja świetlna. 2. Rowerzyście zabrania się: 1. trzymania

Bardziej szczegółowo

Korekta dotychczas stosowanego banku pytań egzaminacyjnych

Korekta dotychczas stosowanego banku pytań egzaminacyjnych Korekta dotychczas stosowanego banku pytań egzaminacyjnych Z012 12 otrzymuje brzmienie: Znak ten oznacza, że należy spodziewać się zwężenia drogi: A. na odcinku 100 metrów, B. po przejechaniu 100 metrów,

Bardziej szczegółowo

FINAŁ POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST WIEDZY

FINAŁ POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST WIEDZY FINAŁ POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TEST WIEDZY ZASADY UDZIELANIA ODPOWIEDZI Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym. Wpisujemy swoje

Bardziej szczegółowo

Wygląd Znaczenie Objaśnienie

Wygląd Znaczenie Objaśnienie Wygląd Znaczenie Objaśnienie ruchu w obu kierunkach Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz po jezdni to: A- jesteś obowiązany iść prawą

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA ETAP SZKOLNY. Lubuski Konkurs BRD 2018/2019

PYTANIA NA ETAP SZKOLNY. Lubuski Konkurs BRD 2018/2019 PYTANIA NA ETAP SZKOLNY Lubuski Konkurs BRD 2018/2019 1. Kartę rowerową wydaje: a) policjant ruchu drogowego, b) wydział komunikacji na wniosek nauczyciela, c) dyrektor szkoły. 2. Karta rowerowa nie jest

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. a) b) c) Pytanie 7

Pytanie 1. a) b) c) Pytanie 7 2011 Mszana Górna Pytanie 1 Rower to: a) pojazd specjalny poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem, b) pojazd jednośladowy lub wielośladowy, c) pojazd samochodowy jednośladowy. Pytanie 2 Pieszy

Bardziej szczegółowo

TEST NR Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku jedni mamy my? a) znak 1; b) znak 2; c) znak 3.

TEST NR Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku jedni mamy my? a) znak 1; b) znak 2; c) znak 3. TEST NR 1 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? a) prawą; b) lewą; c) obojętnie którą. 2. W jakiej odległości od przejścia dla pieszych można przechodzić na drugą stronę jezdni

Bardziej szczegółowo

Pytania testy na kartę rowerową

Pytania testy na kartę rowerową Pytania testy na kartę rowerową I. Dotyczące pieszych: UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU! 1. Które zachowanie pieszego jest poprawne? A. przebieganie przez jezdnię, B. przechodzenie przez jezdnię w miejscach

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 3. Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające wykonanie poszczególnych manewrów, plansze ze znakami drogowymi.

Scenariusz 3. Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające wykonanie poszczególnych manewrów, plansze ze znakami drogowymi. Scenariusz 3 TEMAT: Manewry wykonywane przez rowerzystów. Cel zajęć: Poznanie właściwego zachowania się kierującego rowerem podczas wykonywania manewrów, zapoznanie z definicjami manewrów, kształcenie

Bardziej szczegółowo

Uczeń na drodze Finał test. 8 czerwca 2017 r.

Uczeń na drodze Finał test. 8 czerwca 2017 r. Uczeń na drodze Finał test 8 czerwca 2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym, Wpisujemy swoje imię i nazwisko, miejscowość gdzie jest szkoła, nr szkoły, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Uczeń na drodze Finał test. 3 października 2018 r.

Uczeń na drodze Finał test. 3 października 2018 r. Uczeń na drodze Finał test 3 października 2018 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym, Wpisujemy swoje imię i nazwisko, miejscowość gdzie jest szkoła, nr szkoły,

Bardziej szczegółowo

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie. Linia pojedyncza przerywana. Linia pojedyncza ciągła. Linia jednostronnie przekraczalna. Linia podwójna ciągła

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie. Linia pojedyncza przerywana. Linia pojedyncza ciągła. Linia jednostronnie przekraczalna. Linia podwójna ciągła Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie P-1 Linia pojedyncza Linia pojedyncza, w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu. Znak P-1 o podwójnej szerokości, w którym kreski

Bardziej szczegółowo

Manewry w ruchu drogowym

Manewry w ruchu drogowym Manewry w ruchu drogowym Włączanie się do ruchu Włącznie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po zatrzymaniu lub postoju nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jak równieŝ

Bardziej szczegółowo

W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym:

W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym: W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym: jest obowiązany zatrzymać pojazd by ustąpić pieszemu 1 przejście przez pasy jest obowiązany zatrzymać pojazd przed pieszym 2 wchodzącym

Bardziej szczegółowo

Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem?

Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? a) prawą; b) lewą; 2. W jakiej odległości od przejścia dla pieszych moŝna przechodzić na drugą stronę jezdni poza przejściem

Bardziej szczegółowo

3. Aby pieszy mógł samodzielnie, bez opieki, korzystać z drogi (np. iść chodnikiem) musi mieć ukończone: A. 10 lat, B. 7 lat. C. 5 lat.

3. Aby pieszy mógł samodzielnie, bez opieki, korzystać z drogi (np. iść chodnikiem) musi mieć ukończone: A. 10 lat, B. 7 lat. C. 5 lat. Przykładowe pytania na kartę rowerową: 1. Osoba jadąca rowerem po chodniku w wieku do lat 10 to: A. pieszy, B. rowerzysta, C. kierujący. 2. Jeżeli pieszy z uwagi na brak chodnika i pobocza zmuszony jest

Bardziej szczegółowo

Postawa kierującego ruchem oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie.

Postawa kierującego ruchem oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie. TESTY SKRZYŻOWANIA 1. W przedstawionej sytuacji: Postawa kierującego ruchem oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie. a) motorowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1 i nr 2, b) motorowerzysta nie może

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania karta rowerowa

Przykładowe pytania karta rowerowa 1 Przykładowe pytania karta rowerowa Imię i nazwisko. Klasa. Pytanie nr 1 Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1 (rowerem): A - ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 2 B - ustępuje pierwszeństwa

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator środa, 16 października :50 - Poprawiony poniedziałek, 03 marca :32

Wpisany przez Administrator środa, 16 października :50 - Poprawiony poniedziałek, 03 marca :32 Drodzy BRD - owcy /wiadomość z ostatniej chwili/ W środę 26 lutego 2014r. o godz. 14.00 oraz o 15.00 w czytelni zapraszam uczestników Koła BRD i nie tylko..., na etap szkolny Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dla szkół podstawowych

Dla szkół podstawowych 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół podstawowych (Testy jednokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

Do zatrzymania się przed wjazdem na skrzyżowanie zobowiązuje znak z cyfrą A. 1 B. 2 C. 3

Do zatrzymania się przed wjazdem na skrzyżowanie zobowiązuje znak z cyfrą A. 1 B. 2 C. 3 Zajęcia techniczne Bądź bezpieczny na drodze Klasa 4 6 Imię i nazwisko Data Klasa SPRAWDZIAN CZWARTY 1. Znaki zakazu mają kształt: A. trójkąta równobocznego, żółte tło, poza nielicznymi wyjątkami czarne

Bardziej szczegółowo

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38 ZNAKI ZAKAZU Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy

Bardziej szczegółowo

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu wymaga od kierującego pojazdem zachowania szczególnej ostrożności, która polega na upewnieniu się, że nie zajedzie drogi innemu

Bardziej szczegółowo

B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach.

B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach. B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach. Znak ten oznacza zakaz ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo.

A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo. A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo. Znak ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku. Na zakrętach oznaczonych tym znakiem zabrania się wyprzedzania. A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo.

Bardziej szczegółowo

Przepisy o ruchu drogowym

Przepisy o ruchu drogowym Przepisy o ruchu drogowym Marta Matłachowska Andrzej Olejniczak Przepisy o ruchu drogowym Wprowadzenie 1. Droga, jej elementy, rodzaje dróg 2. Zasady ruchu na drogach 3. Podstawowe pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H PIESZY osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r.

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r. W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym, Wpisujemy swoje nazwisko, imię, miejscowość

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE. 7. Światła odblaskowe z boku roweru (np. umieszczane w kołach) są wyposażeniem: a) dodatkowym, b) obowiązkowym, c) niepotrzebnym.

ZASADY OGÓLNE. 7. Światła odblaskowe z boku roweru (np. umieszczane w kołach) są wyposażeniem: a) dodatkowym, b) obowiązkowym, c) niepotrzebnym. ZASADY OGÓLNE 1. Kartę rowerową wydaje: a) policjant ruchu drogowego, b) wydział komunikacji na wniosek nauczyciela, c) dyrektor szkoły. 2. Karta rowerowa nie jest wymagana od osoby, która skończyła: a)

Bardziej szczegółowo

ZNAKI POZIOME P-1 P-2

ZNAKI POZIOME P-1 P-2 ZNAKI POZIOME Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA ETAP REJONOWY. Lubuski Konkurs BwRD

PYTANIA NA ETAP REJONOWY. Lubuski Konkurs BwRD PYTANIA NA ETAP REJONOWY Lubuski Konkurs BwRD 20.03.2019 Zasady udzielania odpowiedzi 1) Piszemy czytelnym pismem - najlepiej technicznym. 2) Wpisujemy nazwisko, imię, miejscowość i nr swojej szkoły, jeżeli

Bardziej szczegółowo

100 sytuacji w ruchu drogowym

100 sytuacji w ruchu drogowym Strona1 100 sytuacji w ruchu drogowym w których powinieneś wiedzied jak się zachowad. Copyright: KTW http://www.testy-na-prawo-jazdy.com.pl Poradnik dla przyszłych kierowców i nie tylko Strona 1 1 W tej

Bardziej szczegółowo

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się:

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się: TEST Wielokrotnego wyboru Pieszy idący po jezdni jest obowiązany:. poruszać się jej lewą stroną,. poruszać się jej prawą stroną, 3. ustępować pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom. Pieszemu podczas przechodzenia

Bardziej szczegółowo

TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ

TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ 1. Do obowiązkowego wyposażenia roweru nie należy a. hamulec b. sygnał dźwiękowy c. kierunkowskaz d. światełko odblaskowe 2. Skręcając w lewo z drogi dwukierunkowej manewr wykonujemy

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Poradnik dla rodziców i nauczycieli Poradnik dla rodziców i nauczycieli Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do szkoły/domu

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 1. Pieszy, przechodząc przez drogę dwujezdniową na obszarze zabudowanym: a. może przejść w

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta w ruchu drogowym

Rowerzysta w ruchu drogowym Rowerzysta w ruchu drogowym 1 Każdy może zostać rowerzystą. Rowerzystą może być każdy, niezależnie od wieku. Jednak należy pamiętać, że rowerzysta, który wyjeżdża na drogę ma obowiązek przestrzegania zasad

Bardziej szczegółowo