Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach"

Transkrypt

1 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Starostwo Powiatowe, ul. Towarowa 4-6, Toruń "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.hoŝa 50

2 Przedmiar Strona 2/12 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNNR 3w 0801/03 2 KNNR 3w 0804/07 3 KNNR /01 4 KNNR /05 5 KNP /01 6 KNR 2-02w 0901/01 7 KNR 2-02w 1519/01 8 KNR /04 9 KNR /09 10 KNNR 3w 0801/03 11 KNNR 3w 0804/07 12 KNNR /01 13 KNR 2-02w 1519/01 14 KNNR /05 15 KNR /04 16 KNR /09 17 KNNR 3w 0801/03 18 KNR 2-02w 1120/01 19 KNR 2-02w 1110/05 Remont balkonów-segment C-cztery balkony Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami (6,38+0,78)*4 m2 28,640 razem m2 28,640 Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych o wymiarach 20x20cm na kleju (6,38+0,78)*4 m2 28,640 razem m2 28,640 Remont posadzek cementowych z zatarciem na gładko m2 28,640 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników 1,7*4 m2 6,800 razem m2 6,800 Odbicie starego tynku cementowo-wapiennego Tynki zwykłe kategorii II ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony loggie) wykonywane ręcznie Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km Remont balkonów-segment A-trzy balkony Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami m2 25,500 m2 25,500 m2 160,760 m3 0,970 m3 0,970 (5,76+0,72)*3 m2 19,440 razem m2 19,440 Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych o wymiarach 20x20cm na kleju 5,76*3 m2 17,280 razem m2 17,280 Remont posadzek cementowych z zatarciem na gładko 5,76*3 m2 17,280 razem m2 17,280 Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną m2 120,570 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników 1,92*3 m2 5,760 razem m2 5,760 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km Remont schodów do pralni Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami m3 0,710 m3 0,970 0,36+0,19+1,2+4,32+2,7 m2 8,770 razem m2 8,770 Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układanych na zaprawie klejowej 0,36+0,19 m2 0,550 razem m2 0,550 Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 1,2+4,32+2,7 m2 8,220

3 Przedmiar Strona 3/12 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 20 KNR /04 21 KNNR 3w 0801/03 22 KNR 2-02w 1120/01 23 KNR 2-02w 1110/05 24 KNR /04 25 KNNR 3w 0801/03 26 KNR 2-02w 1120/01 27 KNR 2-02w 1110/05 28 KNR /04 29 KNR 4-01w 0810/02 30 KNR /04 31 KNR /01 32 KNR /09 33 KNR /01 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię razem m2 8,220 8,77*0,04 m3 0,351 razem m3 0,351 Remont podestu przy klatce schodowej na szczycie przychodni Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami 0,45+0,27+2,7 m2 3,420 razem m2 3,420 Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układanych na zaprawie klejowej 0,45+0,27 m2 0,720 razem m2 0,720 Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 2,7 m2 2,700 razem m2 2,700 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię 3,45*0,04 m3 0,138 razem m3 0,138 Remont podestu przy kuchni Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami 0,39+0,22+2,34 m2 2,950 razem m2 2,950 Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układanych na zaprawie klejowej 0,39+0,22 m2 0,610 razem m2 0,610 Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 2,7 m2 2,700 razem m2 2,700 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię 3,42*0,04 m3 0,137 razem m3 0,137 Remont cokołu przy pralni Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1m z jednego rzędu płytek terakotowych 10x10cm Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię m 10,530 10,53*0,04 m3 0,421 razem m3 0,421 Naprawa pęknięć - wykonanie dylatacji Wykucie bruzd w ścianach Przejście 2*2,03+1,23 m 5,290 I piętro A i B 2*2,5+1,48 m 6,480 łącznik 2*2,3+2,2 m 6,800 łącznik 2*2,3+2,2 m 6,800 Budynek zlewek 3*2+2,9+2,5 m 11,400 razem m 36,770 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych i poziomych listwami z PCW Przejście 2*2,03+1,23 m 5,290 I piętro A i B 2*2,5+1,48 m 6,480 łącznik 2*2,3+2,2 m 6,800 łącznik 2*2,3+2,2 m 6,800 Budynek zlewek 3*2+2,9+2,5 m 11,400 razem m 36,770 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych Przejście 2*2,03+1,23 m 5,290 I piętro A i B 2*2,5+1,48 m 6,480

4 Przedmiar Strona 4/12 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 34 KNR 4-01w /07 łącznik 2*2,3+2,2 m 6,800 łącznik 2*2,3+2,2 m 6,800 Budynek zlewek 3*2+2,9+2,5 m 11,400 razem m 36,770 Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi m2 3,670

5 Kosztorys Strona 5/12 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Remont balkonów-segment C-cztery balkony 1 KNNR 3w 0801/03 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami 28,64 m2 Robotnicy r-g 0,82 23,485 2 KNNR 3w 0804/07 Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych o wymiarach 20x20cm na kleju 28,64 m2 Robotnicy r-g 4,49 128,594 Płytki, terakota i kształtki m2 1,04 29,786 Cement portlandzki CEM II 32,5 t 0,017 0,487 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,7 77,328 Zaprawa spoinująca kg 0,44 12,602 pomocnicze % 7 Wyciąg m-g 0,09 2,578 3 KNNR /01 Remont posadzek cementowych z zatarciem na gładko 28,64 m2 Robotnicy r-g 3,6 103,104 Lepik asfaltowy na zimno kg 4,5 128,880 Papa asfaltowa na welonie szklanym podkładowe m2 3,45 98,808 Cement portlandzki zwykły z dodatkami t 0,01 0,286 pomocnicze % 9,5 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02 0,573 4 KNNR /05 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników 6,8 m2 Robotnicy r-g 2,3 15,640 Blacha ocynkowana kg 5,01 34,068 pomocnicze % 2 5 KNP /01 Odbicie starego tynku cementowo-wapiennego 25,5 m2 Robotnicy r-g 0,34 8,670 6 KNR 2-02w 0901/01 Tynki zwykłe kategorii II ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony loggie) wykonywane ręcznie 25,5 m2 Robotnicy r-g 0,634 16,167 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,0198 0,505 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0006 0,015 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,0768 1,958

6 Kosztorys Strona 6/12 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 7 KNR 2-02w 1519/01 Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną 160,76 m2 Robotnicy r-g 0,164 26,365 Farba emulsyjna nawierzchniowa kg 0,303 48,710 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,0004 0,064 8 KNR /04 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię 0,97 m3 Robotnicy gr.i r-g 4,54 4,404 9 KNR /09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,97 m3 Robotnicy gr.i r-g 1,39 1,348 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,72 0,698 RAZEM: Remont balkonów-segment C-cztery balkony element Remont balkonów-segment A-trzy balkony 10 KNNR 3w 0801/03 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami 19,44 m2 Robotnicy r-g 0,82 15, KNNR 3w 0804/07 Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych o wymiarach 20x20cm na kleju 17,28 m2 Robotnicy r-g 4,49 77,587 Płytki, terakota i kształtki (szkliwione) m2 1,04 17,971 Cement portlandzki CEM II 32,5 t 0,017 0,294 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,7 46,656 Zaprawa spoinująca kg 0,44 7,603 pomocnicze % 7 Wyciąg m-g 0,09 1, KNNR /01 Remont posadzek cementowych z zatarciem na gładko 17,28 m2 Robotnicy r-g 3,6 62,208 Lepik asfaltowy na zimno kg 4,5 77,760 Papa asfaltowa na welonie szklanym podkładowe m2 3,45 59,616 Cement portlandzki zwykły z dodatkami t 0,01 0,173

7 Kosztorys Strona 7/12 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena pomocnicze % 9,5 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02 0, KNR 2-02w 1519/01 Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną 120,57 m2 Robotnicy r-g 0,164 19,773 Farba emulsyjna nawierzchniowa kg 0,303 36,533 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,0004 0, KNNR /05 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników 5,76 m2 Robotnicy r-g 2,3 13,248 Blacha ocynkowana kg 5,01 28,858 pomocnicze % 2 15 KNR /04 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię 0,71 m3 Robotnicy gr.i r-g 4,54 3, KNR /09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,97 m3 Robotnicy gr.i r-g 1,39 1,348 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,72 0,698 RAZEM: Remont balkonów-segment A-trzy balkony element Remont schodów do pralni 17 KNNR 3w 0801/03 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami 8,77 m2 Robotnicy r-g 0,82 7, KNR 2-02w 1120/01 Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układanych na zaprawie klejowej 0,55 m2 Robotnicy r-g 1,25 0,688 Płytki ceramiczne podłogowe 20x20cm m2 1,05 0,578

8 Kosztorys Strona 8/12 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 4,5 2,475 Zaprawa spoinująca kg 0,3759 0,207 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,0513 0,028 Środek transportowy m-g 0,0435 0, KNR 2-02w 1110/05 Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 8,22 m2 Robotnicy r-g 1,28 10,522 Płytki ceramiczne podłogowe 15x20cm m2 1,04 8,549 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 3 24,660 Zaprawa spoinująca kg 0,4361 3,585 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,0433 0,356 Środek transportowy m-g 0,0338 0, KNR /04 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię 0,351 m3 Robotnicy gr.i r-g 4,54 1,594 RAZEM: Remont schodów do pralni element Remont podestu przy klatce schodowej na szczycie przychodni 21 KNNR 3w 0801/03 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami 3,42 m2 Robotnicy r-g 0,82 2, KNR 2-02w 1120/01 Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układanych na zaprawie klejowej 0,72 m2 Robotnicy r-g 1,25 0,900 Płytki ceramiczne podłogowe 20x20cm m2 1,05 0,756 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 4,5 3,240 Zaprawa spoinująca kg 0,3759 0,271 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,0513 0,037 Środek transportowy m-g 0,0435 0, KNR 2-02w 1110/05 Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 2,7 m2

9 Kosztorys Strona 9/12 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robotnicy r-g 1,28 3,456 Płytki ceramiczne podłogowe 15x20cm m2 1,04 2,808 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 3 8,100 Zaprawa spoinująca kg 0,4361 1,177 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,0433 0,117 Środek transportowy m-g 0,0338 0, KNR /04 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię 0,138 m3 Robotnicy gr.i r-g 4,54 0,627 RAZEM: Remont podestu przy klatce schodowej na szczycie przychodni element Remont podestu przy kuchni 25 KNNR 3w 0801/03 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami 2,95 m2 Robotnicy r-g 0,82 2, KNR 2-02w 1120/01 Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układanych na zaprawie klejowej 0,61 m2 Robotnicy r-g 1,25 0,763 Płytki ceramiczne podłogowe 20x20cm m2 1,05 0,641 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 4,5 2,745 Zaprawa spoinująca kg 0,3759 0,229 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,0513 0,031 Środek transportowy m-g 0,0435 0, KNR 2-02w 1110/05 Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 2,7 m2 Robotnicy r-g 1,28 3,456 Płytki ceramiczne podłogowe 15x20cm m2 1,04 2,808 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 3 8,100 Zaprawa spoinująca kg 0,4361 1,177 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,0433 0,117 Środek transportowy m-g 0,0338 0,091

10 Kosztorys Strona 10/12 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 28 KNR /04 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię 0,137 m3 Robotnicy gr.i r-g 4,54 0,622 RAZEM: Remont podestu przy kuchni element Remont cokołu przy pralni 29 KNR 4-01w 0810/02 Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1m z jednego rzędu płytek terakotowych 10x10cm 10,53 m Robotnicy r-g 0,6 6,318 Płytki ceramiczne podłogowe 10x10cm m2 0,103 1,085 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 0,9 9,477 Zaprawa spoinująca kg 0,45 4,739 pomocnicze % 2 30 KNR /04 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię 0,421 m3 Robotnicy gr.i r-g 4,54 1,911 RAZEM: Remont cokołu przy pralni element Naprawa pęknięć - wykonanie dylatacji 31 KNR /01 Wykucie bruzd w ścianach 36,77 m Cieśle gr.ii r-g 0,17 6,251 Robotnicy gr.i r-g 0,53 19, KNR /09 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych i poziomych listwami z PCW 36,77 m Dekarze gr.ii r-g 0, ,763 Robotnicy gr.i r-g 0,068 2,500 Taśma dylatacyjna z PCW m 1,05 38,609 Masa uszczelniająca dm3 0,2 7,354 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,016 0,588 Środek transportowy m-g 0,0102 0, KNR /01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych 36,77 m

11 Kosztorys Strona 11/12 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Murarze gr.ii r-g 0,35 12,870 Cieśle gr.ii r-g 0,08 2,942 Robotnicy gr.i r-g 0,05 1,839 Cement portlandzki 35 kg 0,29 10,663 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,16 5,883 Piasek do zapraw m3 0,001 0,037 Woda m3 0,001 0,037 pomocnicze % 1,5 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02 0, KNR 4-01w /07 Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi 3,67 m2 Robotnicy r-g 0,09 0,330 Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,212 0,778 pomocnicze % 2 RAZEM: Naprawa pęknięć - wykonanie dylatacji element OGÓŁEM Łącznie Podatek VAT Ogółem kosztorys

12 Kosztorys Strona 12/12 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość Remont balkonów-segment C-cztery balkony 1 KNNR 3w 0801/03 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami m2 28,640 2 KNNR 3w 0804/07 Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych o wymiarach m2 28,640 20x20cm na kleju 3 KNNR /01 Remont posadzek cementowych z zatarciem na gładko m2 28,640 4 KNNR /05 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych m2 6,800 gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników 5 KNP /01 Odbicie starego tynku cementowo-wapiennego m2 25,500 6 KNR 2-02w 0901/01 Tynki zwykłe kategorii II ścian płaskich i powierzchni poziomych m2 25,500 (balkony loggie) wykonywane ręcznie 7 KNR 2-02w 1519/01 Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną m2 160,760 8 KNR /04 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię m3 0,970 9 KNR /09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3 0,970 odległość do 1km Remont balkonów-segment A-trzy balkony 10 KNNR 3w 0801/03 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami m2 19, KNNR 3w 0804/07 Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych o wymiarach m2 17,280 20x20cm na kleju 12 KNNR /01 Remont posadzek cementowych z zatarciem na gładko m2 17, KNR 2-02w 1519/01 Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną m2 120, KNNR /05 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych m2 5,760 gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników 15 KNR /04 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię m3 0, KNR /09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3 0,970 odległość do 1km Remont schodów do pralni 17 KNNR 3w 0801/03 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami m2 8, KNR 2-02w 1120/01 Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm m2 0,550 układanych na zaprawie klejowej 19 KNR 2-02w 1110/05 Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach m2 8,220 15x20cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 20 KNR /04 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię m3 0,351 Remont podestu przy klatce schodowej na szczycie przychodni 21 KNNR 3w 0801/03 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami m2 3, KNR 2-02w 1120/01 Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm m2 0,720 układanych na zaprawie klejowej 23 KNR 2-02w 1110/05 Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach m2 2,700 15x20cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 24 KNR /04 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię m3 0,138 Remont podestu przy kuchni 25 KNNR 3w 0801/03 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami m2 2, KNR 2-02w 1120/01 Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm m2 0,610 układanych na zaprawie klejowej 27 KNR 2-02w 1110/05 Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach m2 2,700 15x20cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 28 KNR /04 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię m3 0,137 Remont cokołu przy pralni 29 KNR 4-01w 0810/02 Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1m z jednego rzędu płytek m 10,530 terakotowych 10x10cm 30 KNR /04 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię m3 0,421 Naprawa pęknięć - wykonanie dylatacji 31 KNR /01 Wykucie bruzd w ścianach m 36, KNR /09 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych i poziomych m 36,770 listwami z PCW 33 KNR /01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych m 36, KNR 4-01w /07 Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi m2 3,670 Podatek VAT Ogółem kosztorys

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Budynek UP Kamień - Roboty remontowo-budowlane - Remont schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych Kamień k/rudnika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. S. Leszczyńskiego 7, Słupsk. Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa CZYN Słupsk

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. S. Leszczyńskiego 7, Słupsk. Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa CZYN Słupsk Załącznik Załącznik nr 2 do nr zaproszenia 3 do zaproszenia Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa CZYN Słupsk ul. S. Leszczyńskiego 7, 76-200 Słupsk PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: Naprawa murku przy placu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont natrysków i toalet. Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78

Przedmiar robót. Remont natrysków i toalet. Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78 Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Natryski 1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys inwestorski Obiekt Budowa Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sypialni Kołobrzeg ul. Bogusława X nr 18

Bardziej szczegółowo

Przedmiar 07-03b. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Remont części Prokuratury

Przedmiar 07-03b. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Remont części Prokuratury Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Przedmiar 07-03b Remont części Prokuratury Obiekt Budowa Prokuratura Rejonowa w Malborku, Plac Słowiański 6 Inwestor Prokuratura

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Myślenice, maj 2016r

Przedmiar robót. Myślenice, maj 2016r Przedmiar robót Obiekt, rodzaj robót Przebudowa pomieszczeń łażni uczniowskich na sanitariaty w budynku byłych warsztatów szkolnych Budowa Sułkowice ul.1-go Maja 66 Inwestor Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa CZYN Słupsk. ul. S. Leszczyńskiego 7, Słupsk. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE Krzysztof Kościelski

PRZEDMIAR ROBÓT. Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa CZYN Słupsk. ul. S. Leszczyńskiego 7, Słupsk. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE Krzysztof Kościelski Załącznik nr 2 do zaproszenia Załącznik nr 4 do zaproszenia Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa CZYN Słupsk ul. S. Leszczyńskiego 7, 76-200 Słupsk PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: Remont placu pod altanę

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA :

KOSZTORYS. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : Starostwo Powiatu Grodziskiego NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Inwestorski 6/2015r.

Przedmiar robót Inwestorski 6/2015r. Przedmiar robót Inwestorski 6/2015r. Wykonanie robót budowlanych w jadalni na parterze w budynku niskim Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe ul. Portowa 22,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Słownie: zł KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt Budowa Inwestor Poradnia Leczenia UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia od Substancji Psychoaktywnych Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Pogotowie Opiekuńcze Roboty remontowe na 1 piętrze Kosztorys nakładczy

Pogotowie Opiekuńcze Roboty remontowe na 1 piętrze Kosztorys nakładczy 06.2006 Inwestor: Pogotowie Opiekuńcze nr 1 ul. Krokusowa 15/17 Łódź Adres budowy: Łódź ul. Krokusowa 15/17 Kod CPV: 454 53 000-7, 454 21 100-5, 454 21 141-4, 454 10 000-4, 454 42 100-8 Budowa: Obiekt:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - korytarz ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN.

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN. Przedmiar robót Data:2010-03-12 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. listopad 2015

Przedmiar robót. listopad 2015 Przedmiar robót Obiekt Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych balkonowych wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45420000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Kosztorys Ofertowy Naprawa tarasu - Grodzka 3/2 - Zał. nr 5 do Zapytania ofertowego znak: 28/ZP/art.4 pkt8/r.b./2016

Szczegółowy Kosztorys Ofertowy Naprawa tarasu - Grodzka 3/2 - Zał. nr 5 do Zapytania ofertowego znak: 28/ZP/art.4 pkt8/r.b./2016 Szczegółowy Kosztorys Ofertowy Naprawa tarasu - Grodzka 3/2 - Zał. nr 5 do Zapytania ofertowego znak: 28/ZP/art.4 pkt8/r.b./2016 Data: 2016-09-21 Budowa: Naprawa tarasu Kody CPV: 45440000-3 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Budynek Przychodni Lekarskiej w Kowalach Oleckich. Remont parteru.

Kosztorys Ślepy. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Budynek Przychodni Lekarskiej w Kowalach Oleckich. Remont parteru. Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Ślepy Obiekt Budowa Inwestor Kowale Oleckie Gmina Kowale Oleckie Stawka robocizny PLN/r-g Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Sporządził Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Obiekt Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach- część istniejąca przed przebudową Kod CPV 45453000-7 Budowa Spytkowice 566 Inwestor Gmina Spytkowice

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy REMONT I MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

Szczegółowy kosztorys ofertowy REMONT I MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH Szczegółowy kosztorys ofertowy Budowa: Hrubieszowska 20 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Hrubieszowska 20 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy do wyceny. Remont posadzek w korytarzu budynku nr 2 i w budynku nr 3

Kosztorys ofertowy do wyceny. Remont posadzek w korytarzu budynku nr 2 i w budynku nr 3 Kosztorys ofertowy do wyceny Remont posadzek w korytarzu budynku nr 2 i w budynku nr 3 Lokalizacja: 19-500 Gołdap ul. Jaćwieska 14 Inwestor: Powiat Gołdapski ul. Krótka1 19-500 Gołdap Zespół Szkół Zawodowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT PRZYCHODNI NR 4 ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A KRÓL Ogółem

Bardziej szczegółowo

EDBUD Moduł Kosztorys

EDBUD Moduł Kosztorys 1 Element 1 1.1 KNR 0401 0349-0200 Ilość: 1,0000 Rozebranie ścian,filarów.kolumn,wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej Obmiar [m3]: 1.10 * 0.30 * 2.50 + 2.60 * 0.30 * 0.30 + 3.75 * 0.30 *

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY

KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY Przedsiebiorstwo Budowlane "ATLANT" Wiktor Kuśmirek 05-402 OTWOCK ul.skrzetuskiego 20 KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45410000-4 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys ślepy Obiekt Kod CPV 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów Budowa Toruń ul. Łyskowskiego 28 Inwestor Zespół Szkół nr 8

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY 04/03/2010

KOSZTORYS OFERTOWY 04/03/2010 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY 04/03/2010 Obiekt ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ DOMU STRAśAKA NA CENTRUM PRACY TWÓRCZEJ W KRAMSKU ZAPLECZE - KUCHNIA Budowa UL. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17 Przedmiar robót ZAD I Załącznik nr 7 NAZWA INWESTYCJI : WTM - BASEN ADRES INWESTYCJI : Szczecin, al. Piastów 41 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Świetlica wiejska w Małej Cerkwicy Gmina Kamień Krajeński, ul. Plac Odrodzenia 3,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: INWESTORSKI

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: INWESTORSKI Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys INWESTORSKI Kod CPV 45214230-1 Budowa 87-140 ChełmŜa,ul. kard. Wyszyńskiego 7, Zespół Szkół Specjalnych Inwestor Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S I N W E S T O R S K I

K O S Z T O R Y S I N W E S T O R S K I WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 09-400 PŁOCK, ul. MEDYCZNA 19 K O S Z T O R Y S I N W E S T O R S K I Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. NARZUTY Podatek VAT [V]... 22.00 % Σ(R, M, S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. NARZUTY Podatek VAT [V]... 22.00 % Σ(R, M, S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Platforma dla osób niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI : Przedbórz, ul. Częstochowska 25 INWESTOR : SPOZOZ w Przedborzu ADRES INWESTORA : 97-570 Przedbórz, ul. Częstochowska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Remont trzech balkonów. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Remont trzech balkonów. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa Adres : Poznań, ul. Nowowiejskiego 22-24 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Remont schodów zewnętrznych SPZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim

Kosztorys nakładczy. Remont schodów zewnętrznych SPZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim Kosztorys nakładczy Budowa: Schody zewnętrzne Obiekt lub rodzaj robót: Remont Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska 83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 21 Jednostka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót kosztorys nakładczy (ślepy)

Przedmiar robót kosztorys nakładczy (ślepy) Przedmiar robót kosztorys nakładczy (ślepy) Obiekt Kod CPV Budowa Biuro kosztorysowe Naroże budynku wielorodzinnego Roboty remontowo-naprawcze zarysowań ścian, stropów 45262690-4 - Remont starych budynków

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ` KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki -wejscie z pom nr 7 (lewa) ADRES INWESTYCJI : ul. Poznańska 62-800 Kalisz INWESTOR : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. im. Noblistów Polskich Słupsk ul. Szczecińska Słupsk ul.banacha 10A/22. mgr inż. Grzegorz Lachowicz

Przedmiar robót. im. Noblistów Polskich Słupsk ul. Szczecińska Słupsk ul.banacha 10A/22. mgr inż. Grzegorz Lachowicz Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr im. Noblistów Polskich 76-200 Słupsk ul. Szczecińska 60

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ZGN w Dzielnicy WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : ul. Płocka 16 4 INWESTOR : ZGN Warszawa Wola Administracja Młynów ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Wymiana elementów stropu, naprawa schodów, rozebranie wędzarni.

Kosztorys ofertowy Wymiana elementów stropu, naprawa schodów, rozebranie wędzarni. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Wymiana elementów stropu, naprawa schodów, rozebranie wędzarni. Obiekt Budowa Inwestor Krosino 14, 78-300 Świdwin Gmina Świdwin,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Data: 2012-03-01 Budowa: ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy (nakładczy)

Kosztorys ślepy (nakładczy) Kosztorys ślepy (nakładczy) Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokrzatałcących nr 5 Jednostka opracowująca kosztorys: Zespół Szkół Ogólnokrzatałcących nr 5 ul.sikornik 5 44-100 Gliwice Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Budowa Świetlica wiejska w Dąbrówce Inwestor Gmina Kamień Krajeński, ul. Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński

Bardziej szczegółowo

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version  Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Slepy kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych Ośrodek Zdrowia w Lubniu

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Kielcach. ADRES INWESTYCJI : 25-344 Kielce, ul. Kujawska 18 INWESTOR : Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Inwestor. Data opracowania : wrzesień 2017

Przedmiar Robót. Inwestor. Data opracowania : wrzesień 2017 Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45215140-0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont balkonów - ul. Kosynierska 10A m 3, Kosynierska 10A m 7. Budowa : PTBS. Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont balkonów - ul. Kosynierska 10A m 3, Kosynierska 10A m 7. Budowa : PTBS. Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 004-000-0007 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : PTBS Remont balkonów - ul. Kosynierska 10A m 3, Kosynierska 10A m 7 Inwestor : Poznańskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Koszalin ul. Żytnia 32, 32a Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Koszty zakupu Kosztorys Strona 2/23 Nr Podstawa,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT ELEWACJI I SCHODÓW TECHNICZNYCH HALI SPORTOWEJ TOSIR UL. KRUPNICZA

Przedmiar robót REMONT ELEWACJI I SCHODÓW TECHNICZNYCH HALI SPORTOWEJ TOSIR UL. KRUPNICZA Przedmiar robót REMONT ELEWACJI I SCHODÓW TECHNICZNYCH HALI SPORTOWEJ TOSIR UL. KRUPNICZA Obiekt Kod CPV Inwestor Biuro kosztorysowe REMONT ELEWACJI I SCHODÓW TECHNICZNYCH HALI SPORTOWEJ TOSIR PRZY UL.

Bardziej szczegółowo

Szczgółowy kosztorys ofertowy Remont klatek schodowych - budynek mieszkalny ul. Akademicka 6

Szczgółowy kosztorys ofertowy Remont klatek schodowych - budynek mieszkalny ul. Akademicka 6 Szczgółowy kosztorys ofertowy Data: 2016-08-10 Budowa: Remont klatek - szt. 2 Obiekt: Akademicka 6 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamosciu Sp. z o.o. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Slowackiego m 53. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Slowackiego m 53. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1 : remont pustostanu : Slowackiego 32 34 m 53 KOSZTORYS ŚLEPY : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO 1 KNR 4-01 Przecieranie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. dr inż. Mariusz Januszewski. Koszalin Luty 2019

Przedmiar robót. dr inż. Mariusz Januszewski. Koszalin Luty 2019 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Remont w pomieszczeniach łazienek w budynku nr 21 w kompleksie JW. nr 2111 przy ul. Zagórskiej 21 w Trzebiatowie 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T JEDN. ILOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKI LP O P I S R O B Ó T * ---------------------------

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót LGJ200617

Przedmiar robót LGJ200617 Przedmiar robót LGJ200617 Roboty remontowe związane z montażem dźwigu osobowego. Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Lokalizacja Inwestor Remontowe Budowlana 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski przy ulicy Kard. St. Wyszyńskiego 35 w Koninie Budowa: Konin; ul. Kard. St. Wyszyńskiego 35 Obiekt lub rodzaj robót: Budowlane Lokalizacja: Konin Inwestor: Państwowa Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

WK Karta tytułowa wyk.dn: str. 1

WK Karta tytułowa wyk.dn: str. 1 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straŝy poŝarnej Lp Kod CPV Nazwa Zamówienie: Lokalizacja: UL. ORKANA 74 Zamawiający: GMINA MIASTA TARNOWA Data przedmiaru: 2010-03-10 1 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Remont ogrodzenia podwórka

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Remont ogrodzenia podwórka Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Remont ogrodzenia podwórka Obiekt Kod CPV 45340000-2 Budowa ul. Zatorska4 Inwestor Gmina Wadowice, Urząd Miejski w Wadowicach, Plac

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Obiekt Konserwacja dachu Przedszkola nr. 4 w Gostyninie Budowa ul. Armii Kraowej 7 Gostynin

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Obiekt Konserwacja dachu Przedszkola nr. 4 w Gostyninie Budowa ul. Armii Kraowej 7 Gostynin Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Obiekt Budowa ul. Armii Kraowej 7 Gostynin Stawka robocizny PLN/r-g Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie 0% Zysk 0% "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń łazienki ADRES INWESTORA : Dom Pomocy Społecznej w Borówku BRANŻA : budowlana

Przedmiar robót. NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń łazienki ADRES INWESTORA : Dom Pomocy Społecznej w Borówku BRANŻA : budowlana Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń łazienki ADRES INWESTORA : Dom Pomocy Społecznej w Borówku BRANŻA : budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Pełka upr. nr 35/91 Sk-ce Ogółem

Bardziej szczegółowo

UP Tarnów 1 A C E 2016 Zuzia (C) DataComp (lic. 1208) strona nr: 1. Kosztorys

UP Tarnów 1 A C E 2016 Zuzia (C) DataComp (lic. 1208) strona nr: 1. Kosztorys strona nr: 1 Kosztorys 1 Budynek A 1 KNR 401/535/7 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 196,900 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,39

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Świetlica wiejska w Radzimiu Gmina Kamień Krajeński, ul. Plac Odrodzenia 3, 89-430

Bardziej szczegółowo

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Slepy kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys inwestorski Obiekt Kod CPV 45453100-8 - Roboty renowacyjne Budowa śeromskiego 11 Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa śeromskiego 11, AWiL-2 Niemcewicza 15. Stawka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa 45000000-7 - Roboty budowlane Koszalin ul. Zwycięstwa 1A Poziom cen IV kw. 2016 Koszty zakupu Sporządził inż.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Remont balkonów. Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13. Sprawdzający:...

Kosztorys. Remont balkonów. Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13. Sprawdzający:... Kosztorys Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys Obiekt Budowa ul. Konopnickiej 4 Inwestor ZGM Jastrowie Koszty zakupu "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys POKRYCIE DACHU.

Kosztorys POKRYCIE DACHU. Kosztorys Data: 2009-04-28 Budowa: REMONT POKRYCIA Obiekt: ul. Bema 6 Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. Bema 6 Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z oo

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy (szczegółowy) Przebudowa stropu pod patio w głównej siedzibie WIOŚ w Warszawie - roboty budowlane

Kosztorys Ofertowy (szczegółowy) Przebudowa stropu pod patio w głównej siedzibie WIOŚ w Warszawie - roboty budowlane Roboty przygotowawcze 1 KNR 2-25 0307/01 Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych, wys.1,6m 80*1,6 m2 128 m2 128 0,00 0,00 Betoniarze gr.ii r-g 0,23 0,00 0,00 Malarze gr.ii r-g 0,09

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Budowa 78-520 ZŁOCIENIEC UL WOLNOŚCI 14 Inwestor WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI Kosztorys Strona 2/12 Nr Podstawa,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy REMONT KOMINÓW

Szczegółowy kosztorys ofertowy REMONT KOMINÓW Szczegółowy kosztorys ofertowy Budowa: ul. Hrubieszowska 26, 22-400 Zamość 45 000000-7 Roboty budowlane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek mieszkalny, wielorodzinny Nazwa i kod CPV: 45262522-6 Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Podhalańska 9, 70-452 Szczecin PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont mieszkania ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ZBILK Szczecin ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin, ul.

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego nr 2 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Sławomira 9 A INWESTOR : ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Budowa Stary Folwark gm. Suwałki dz. nr ew. 261/5 Inwestor Gmina Suwałki ul. Kościuszki 71 Suwałki 3 lipiec 2010 r. "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Rodos [7297] - Rekomendacja SKB. Roboty budowlane i instalacyjne Pomieszczenie węzła cieplnego

Rodos [7297] - Rekomendacja SKB. Roboty budowlane i instalacyjne Pomieszczenie węzła cieplnego Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Kołobrzeg ul. Bogusława X nr 18 Żłobek "Krasnal" Poziom cen Sekocenbud IV kawrtał 2008 Koszty zakupu "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania

Bardziej szczegółowo

file:///e:/roosevelta%2052-%20remont%20bramy.htm

file:///e:/roosevelta%2052-%20remont%20bramy.htm Strona 1 z 7 Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Pile 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 64-920 Piła

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - ganinet zabiegowy ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

WER I 2016 r klatki Zuzia (C) DataComp (lic. 1208) strona nr: 1. Kosztorys

WER I 2016 r klatki Zuzia (C) DataComp (lic. 1208) strona nr: 1. Kosztorys strona nr: 1 Kosztorys 1 Budynek A 1 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie akrylową kolor 1 203,154 m2 Robotnicy r-g 0,152

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA - Blok XX - Stare Miasto / II etap /

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA - Blok XX - Stare Miasto / II etap / Kosztorys ofertowy Data: 2010-01-14 Budowa: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ w BLOKU XX ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO Obiekt: BLOK XX - STARE MIASTO / od ulrynek Wielki 1, Staszica 18, Kolegiacka 14 i podwórze / 22-400

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kompleksowy remont zaplecza sali gimnastycznej - roboty budowlane - ETAP 1 - STAN SUROWY.

Przedmiar robót. Kompleksowy remont zaplecza sali gimnastycznej - roboty budowlane - ETAP 1 - STAN SUROWY. Przedmiar robót STAN SUROWY. Budowa: S.P. nr 2 Obiekt lub rodzaj robót: SZKOŁA PODSTAWOWA Lokalizacja: Kraków ul Strzelców nr 5 A Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Data opracowania: 2014-10-09

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Toruń Czerwiec 2010r Kosztorys Strona 2/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Elewacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS tzw "ślepy"

KOSZTORYS tzw ślepy Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Grudziądzu Grudziadz, ul. Legionów 57 KOSZTORYS tzw "ślepy" NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i pomieszczeń w budynku Nr 2 ADRES INWESTYCJI : Grudziadz,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w m-ci Besko - Roboty budowlano - wykonczeniowe

Kosztorys ofertowy. Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w m-ci Besko - Roboty budowlano - wykonczeniowe Kosztorys ofertowy Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w m-ci Besko - Roboty budowlano - wykonczeniowe Budowa: Obiekt: Zamawiający: Budynek remizy OSP w m-ci Besko Gmina Besko 38-524 Besko ul. Podkarpacka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Użyteczności Publicznej ADRES INWESTYCJI : Wieliczka, ul. Niepołomicka 26c

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Użyteczności Publicznej ADRES INWESTYCJI : Wieliczka, ul. Niepołomicka 26c KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Użyteczności Publicznej ADRES INWESTYCJI : Wieliczka, ul. Niepołomicka 26c DATA OPRACOWANIA : 27.2.214 Ogółem wartość kosztorysowa robót :. zł WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze (1,50%) 0,00 zł 0,00 zł

Materiały pomocnicze (1,50%) 0,00 zł 0,00 zł 1 Element 1 1.1 KNR 0202 1309-0900 Ilość: 1,0000 Montaż pieców lub kuchni przenośnych.-kuchnia przenośna Obmiar [szt.]: 1,0000 1 492-149 Zdun II 4,7800 r-g * [ nakład = 4,7800 ] 2 493-149 Zdun III 1,4700

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym ściana południowa docieplona sytropianem 12cm

Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym ściana południowa docieplona sytropianem 12cm Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym docieplona sytropianem 12cm ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar ZSOS 1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Przedmiar ZSOS 1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Przedmiar Data: 2012-06-19 Budowa: Obiekt: ZSOS 1 os Handlowe Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie 31-450 Kraków ul. Ułanów 9 Kosztorys opracowali: J.Masłowski,... Sprawdzający:... Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY

KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S)) VAT 23,00%

Kosztorys. 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S)) VAT 23,00% Kosztorys Remont sanitariatów wymiana urządzeń sanitarnych,malowanie, wymiana posadzek korytarzy i inne prace remontowe w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie Budowa: Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Rodos [6731] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Roboty przygotowawcze do osuszania piwnic w kamienicy stanowiacej siedzibę

Rodos [6731] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Roboty przygotowawcze do osuszania piwnic w kamienicy stanowiacej siedzibę Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Betoniarka 150dm3 m-g 10,93 2 Samochód samowyładowczy 5t m-g 9,27 3 Wyciąg m-g 0,45 Razem 20,65 Zestawienie materiałów Strona 5/6 Lp Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn. podstawy nakładów wyliczenie ilości robót

Kosztorys. Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn. podstawy nakładów wyliczenie ilości robót strona nr: 1 Kosztorys 1 ROBOTY MALARSKIE 1 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie Robotnicy r-g 0,152 0,15200 Farba emulsyjna akrylowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE Z FI- LIAMI 80-314 GDAŃSK AL.GRUNWALDZKA 244 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45442110-1 Malowanie budynków 45432130-4 Pokrywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Obiekt Rodzaj robót Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe BUDYNEK MIESZKALNY - ROZBIÓRKA PRZYBUDÓWEK BUDYNKU MIESZKALNEGO Roboty Budowlane Gdynia ul. Promienna 4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Ilość Nakład jedn.

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Ilość Nakład jedn. 2 KNR 4-01 d.1 0804-07 3 KNR 4-01 d.1 0535-08 4 KNR 4-01 d.1 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-01 5 KNR 4-01 d.1 0519-07 z.sz. 2.3. 9909-01 6 KNR BC-02 d.1 0201-01 7 KNR AT-40 d.1 0106-02 8 KNR 4-01 d.1 1202-08

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Goleniewski Artur DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Goleniewski Artur DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW WARSZTATOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ CKR im. SZKOŁY PODCHORĄŻYCH PIECHOTY W KOMOROWIE - BUDOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNO - SO- CJALYCH ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy JAKUBIEC DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy JAKUBIEC DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIE DACHOWEGO W BLOKU MIESZKALNYM NR 2 ADRES INWESTYCJI : ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin INWESTOR : ZESPÓŁ PIESNI I TAŃCA " ŚLĄSK " IM. ST. HADYNY ADRES

Bardziej szczegółowo

TECHN.ZDZISŁAW KLEBER

TECHN.ZDZISŁAW KLEBER TECHN.ZDZISŁAW KLEBER NAZWA INWESTYCJI : Bud. kuchni i stołówki z łącznikiem ADRES INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI INWESTOR : GMINA ŁASK 98-100

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów Strona 12/12

Tabela elementów Strona 12/12 Tabela elementów Strona 12/12 Nr Opis robót Kz Kp Zysk Ogółem Wydzielenie klatek schodowych Prace montażowe Tynki i okładziny wewnętrzne malowanie Razem Kosztorys Strona 11/12 Nr Podstawa, opis robót,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH I PIWNIC I WYMIANA OKIEN NA KL. SCHODOWYCH

Kosztorys ofertowy MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH I PIWNIC I WYMIANA OKIEN NA KL. SCHODOWYCH Kosztorys ofertowy Budowa: Polna 30 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Obiekt: Budynek mieszkalny Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Remont sanitariatów dla osób niepełnosprawnych na pododdziale urologii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie ul. Rycerska

Bardziej szczegółowo

ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70

ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70 ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70 Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi na klatce schodowej kod CPV: 45421195-6, 45421000-4, 45453000-7 ADRES INWESTYCJI : ul. Górczewska

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA Kosztorys ofertowy Data: 2009-06-13 Budowa: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ w BLOKU XX ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO Kody CPV: 45421135-9 Instalowanie okien drewnianych Obiekt: BLOK XX - STARE MIASTO 22-400 ZAMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn. podstawy nakładów wyliczenie ilości robót

Kosztorys. Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn. podstawy nakładów wyliczenie ilości robót strona nr: 1 Kosztorys 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 KNR 401/818/5 Zerwanie okładziny sciennej z tworzyw sztucznych 69,226 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,18 0,18000 2 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Świetlica wiejska w Jarzmionkach Gmina Kamień Krajeński, ul. Plac Odrodzenia 3,

Bardziej szczegółowo