Michał Warciński przewodniczący Julia Przyłebska Henryk Cioch Leon Kieres. Brak danych zarządzenie z 26 stycznia 2017 r. Lech Morawski.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Michał Warciński przewodniczący Julia Przyłebska Henryk Cioch Leon Kieres. Brak danych zarządzenie z 26 stycznia 2017 r. Lech Morawski."

Transkrypt

1 sygn. Przedmiot sprawy Sędziowie dotychczasowi Nowi sędziowie Powód zmiany P 44/16 Brak danych Piotr Tuleja przewodniczący Stanisław Biernat Piotr Pszczółkowski Marek Zubik Michał Warciński przewodniczący Julia Przyłebska Henryk Cioch Leon Kieres Brak danych zarządzenie z 26 stycznia 2017 r. Kp 4/15 K 6/16 Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 konstytucji na wniosek Prezydenta RP Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP, Rzecznik Praw Obywatelskich Sprawa połączona z K 8/16 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnatura K 6/16) Połączone wnioski o zbadanie zgodności: I. - art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym pkt 9, zaś w razie gdyby ustawa nowelizująca weszła w życie przed dniem orzekania w niniejszej sprawie przez Trybunał - art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej z art. 2, art. 153 ust. 1 Konstytucji RP, - art. 1 pkt 12 Ustawy nowelizującej, zaś w razie gdyby ustawa nowelizująca weszła w życie przed dniem orzekania w niniejszej sprawie Andrzej Rzepliński Lech Morawski Pełny skład Julia Przyłębska przewodnicząca Dotychczasowy pełen skład Mariusz Muszyński przewodniczący Piotr Pszczółkowski Zbigniew Jędrzejewski Lech Morawski Sławomira Wronkowska- Jaśkiewicz Brak danych Brak danych

2 przez Trybunał art. 53 ustawy o służbie cywilnej z art. 2 i art. 153 ust. 1 Konstytucji RP, - art. 1 pkt 13 ustawy nowelizującej, zaś w razie gdyby ustawa nowelizująca weszła w życie przed dniem orzekania w niniejszej sprawie przez Trybunał art. 53a ustawy o służbie cywilnej z art. 2, art. 60 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, art. 153 ust. Konstytucji RP, - art. 2 ustawy nowelizującej, zaś w razie gdyby ustawa nowelizująca weszła w życie przed dniem orzekania w niniejszej sprawie przez Trybunał art. 33c ustawy z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej, z art. 2 Konstytucji, - art. 6 ustawy nowelizującej z art. 2 Konstytucji; II. 1) art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 30 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim uchyla w art. 54 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej ust. 1 z art. 60 i art. 153 ust. 1 Konstytucji RP, 2) art. 53a ustawy o służbie cywilnej dodanego przez art. 1 pkt 13 ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw z art. 60 i art. 153 ust. 1 Konstytucji RP, 3) art. 6 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP, a także z art. 60 i art. 153 ust. 1 Konstytucji RP.

3 K 9/16 Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich Zasady stosowania kontroli operacyjnej przez służby policyjne i służby specjalne Wniosek o zbadanie zgodności: I. - art. 19 ust. 9 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, - art. 9e ust. 10 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej, - art. 36c ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej, - art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organizacjach porządkowych, - art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w zakresie, w jakim umożliwiają przedłużenie kontroli operacyjnej na następujące po sobie okresy, których łączna długość nie może przekraczać 12 miesięcy, co w konsekwencji oznacza możliwość prowadzenia kontroli operacyjnej przez 18 miesięcy z art. 2, art. 47, art. 49, art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP; II. - art. 19 ust. 15h ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, - art. 9e ust. 16h ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej, - art. 36d ust. 1h ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej, - art. 31 ust. 16h ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 Pełen skład Michał Warciński przewodniczący Mariusz Muszyński sprawozdawca Leon Kieres Lech Morawski Sławomira Wronkowska- Jaśkiewicz Brak danych

4 roku o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, - art. 27 ust. 15j ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, - art. 31 ust. 14h ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, - art. 17 ust. 15h ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w zakresie, w jakim posługuje się nieostrym kryterium dobra wymiaru sprawiedliwości i nie określa wagi okoliczności, która ma być ustalona na podstawie materiałów mogących zawierać informacje, o których mowa w art. 178a, art i art Kodeksu postępowania karnego z art. 2 Konstytucji RP, z art. 42 ust. 2, art. 47, art. 49, art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; III. - art. 20c ust. 1 oraz art. 20cb ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, - art. 10b ust. 1 oraz art. 10bb ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej, - art. 36b ust. 1 oraz art. 36bb ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej, - art. 30 ust. 1 oraz art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, - art. 28 ust. 1 oraz art. 28b ust. 1 ustawy z dnia

5 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, - art. 32 ust. 1 oraz art. 32b ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, - art. 18 ust. 1 oraz art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, - art. 75d ust. 1 oraz art. 75db ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej, z art. 2, 30, 47, 49, 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz art. 7 i 8 w związku z art. 52 ust. 1 Karty Praw Podstawowych UE; IV. - art. 20c ust. 3 w związku z art. 20c ust. 2 ustawy o Policji, - art. 10b ust. 3 w związku z art. 10b ust. 2 ustawy o Straży Granicznej, - art. 36b ust. 3 w związku z art. 36b ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej, - art. 30 ust. 3 w związku z art. 30 ust. 2 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, - art. 28 ust. 3 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, - art. 32 ust. 5 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, - art. 18 ust. 3 w związku z art. 18 ust. 2 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,

6 - art. 75d ust. 3 w związku z art. 75d ust. 2 ustawy o Służbie Celnej z art. 2, art. 20 oraz z art. 47 i art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP; V. - art. 20ca ustawy o Policji, - art. 10ba ustawy o Straży Granicznej, - art. 36ba ustawy o kontroli skarbowej, - art. 30b ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, - art. 28a ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, - art. 32a ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, - art. 18a ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, - art. 75da ustawy o Służbie Celnej w zakresie, w jakim nie przewidują wprowadzenia mechanizmu niezależnej realnej kontroli udostępniania danych z art. 2, 47, 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz art. 7 i 8 w związku z art. 52 ust. 1 Karty Praw Podstawowych UE; VI. - art. 20c ustawy o Policji, - art. 10b ustawy o Straży Granicznej, - art. 36b ustawy o kontroli skarbowej, - art. 30 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, - art. 28 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, - art. 32 ustawy o Służbie Kontrwywiadu

7 Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, - art. 18 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, - art. 75d ustawy o Służbie Celnej w zakresie, w jakim przepisy te nie wskazują kategorii osób, których dane mogą być pozyskiwane w sposób określony w ustawach, nie regulują obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane były pozyskiwane oraz nie określają czasu, przez który uprawnione podmioty mogą przetwarzać pozyskane dane - z art. 2, 30, 47, 49, 51 ust. 2, 3 i 4 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, z art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz art. 7 i 8 w związku z art. 52 ust. 1 Karty Praw Podstawowych UE; VII. - art. 28 ust. 7 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, - art. 32 ust. 9 ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie, w jakim nie przewidują zniszczenia wszelkich innych danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych niż tylko tych, niemających znaczenia dla prowadzonego postępowania karnego z art. 51 ust. 2 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz art. 7 i 8 w związku z art. 52 ust. 1 Karty Praw

8 K 19/16 Podstawowych UE; VIII. art. 13 oraz art. 16 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 roku o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim nakazują stosować przepisy, które przestały obowiązywać na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 roku, sygn. K 23/11 z art. 2 oraz z art. 190 ust. 1 i 3 Konstytucji RP. Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa Senatorów RP, Rzecznik Praw Obywatelskich Sprawa połączona z K 20/16 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 19/16) Połączone wnioski o zbadanie zgodności: I. art. 1 2 zdanie 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze z art. 2, art. 7 i art. 146 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 7 Konstytucji RP; II. 1) art w związku z art i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze w zakresie, w jakim nakłada na prokuratora obowiązek wykonywania wydawanych przez Ministra Sprawiedliwości sprawującego urząd Prokuratora Generalnego poleceń dotyczących treści czynności procesowej z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 149 ust. 1 Konstytucji RP; 2) art. 8 1 w związku z art ustawy wymienionej w pkt 1 w zakresie, w jakim uprawnia Ministra Sprawiedliwości Pełen skład Mariusz Muszyński przewodniczący Piotr Pszczółkowski sprawozdawca Lech Morawski Michał Warciński Sławomira Wronkowska- Jaśkiewicz Brak danych

9 K 22/16 sprawującego urząd Prokuratora Generalnego do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podległego z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 149 ust. 1 Konstytucji RP; 3) art. 9 2 w związku z art ustawy wymienionej w pkt 1 w zakresie, w jakim uprawnia Ministra Sprawiedliwości sprawującego urząd Prokuratora Generalnego do przejmowania spraw prowadzonych przez prokuratorów podległych z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 149 ust. 1 Konstytucji RP; 4) art ustawy wymienionej w pkt 1 w części zawierającej słowa a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także innym osobom z art. 2 oraz z art. 47, art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP; 5) art w związku z art ustawy wymienionej w pkt 1 w zakresie, w jakim umożliwia Prokuratorowi Generalnemu, bez wymogu uzyskania zgody prokuratora prowadzącego postępowanie, przekazanie mediom osobiście, lub poprzez upoważnienie w tym celu innego prokuratora, informacji z toczącego się postępowania przygotowawczego, mając na uwadze ważny interes publiczny z art. 2 oraz z art. 47, art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich Pełen skład Mariusz Muszyński przewodniczący Michał Warciński Brak danych

10 Wniosek o zbadanie zgodności: 1) art ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 roku Kodeks karny, w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 12 lipca 1995 roku o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym, która weszła w życie dnia 20 listopada 1995 roku w zakresie, w jakim: - nie określał i nie przewidywał rozpoczęcia i zakończenia biegu terminu przedawnienia umyślnych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, wolności lub wymiarowi sprawiedliwości, zagrożonych karą pozbawienia wolności poniżej 3 lat, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych w okresie od 1 stycznia 1944 roku do 31 grudnia 1989 roku w czasie lub w związku z pełnieniem ich funkcji, a także - stanowił, że bieg terminu przedawnienia umyślnych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, wolności lub wymiarowi sprawiedliwości, zagrożonych karą pozbawienia wolności poniżej lat 5 popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych w okresie od 1 stycznia 1944 roku do 31 grudnia 1989 roku zakończył swój bieg w dniu 1 stycznia 1995 roku, tj. jeszcze przed uchwaleniem i wejściem w życie zaskarżonego przepisu z art. 2, z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 1 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 sprawozdawca Leon Kieres Julia Przyłębska Piotr Pszczółkowski

11 roku o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym; 2) art ustawy wymienionej w pkt 1, w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 12 lipca 1995 roku o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym, która weszła w życie dnia 20 listopada 1995 roku w zakresie, w jakim: - nie określał i nie przewidywał rozpoczęcia i zakończenia biegu terminu przedawnienia umyślnych przestępstw obejmujących swoimi znamionami zadawanie jakiejkolwiek osobie ostrego bólu lub cierpienia, fizycznego bądź psychicznego, w celu uzyskania od niej lub od osoby trzeciej informacji lub wyznania, w celu ukarania jej za czyn popełniony przez nią lub osobę trzecią albo o którego dokonanie była ona podejrzana, a także w celu zastraszenia lub wywarcia nacisku na nią lub trzecią osobę albo w jakimkolwiek innym celu wynikającym z wszelkiej formy dyskryminacji, zagrożonych karą pozbawienia wolności poniżej 3 lat, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych w okresie od 1 stycznia 1944 roku do 31 grudnia 1989 roku w czasie lub w związku z pełnieniem ich funkcji, a także - stanowił, że bieg terminu przedawnienia umyślnych przestępstw obejmujących swoimi znamionami zadawanie jakiejkolwiek osobie ostrego bólu lub cierpienia, fizycznego bądź psychicznego, w celu uzyskania od niej lub od

12 K 24/16 osoby trzeciej informacji lub wyznania, w celu ukarania jej za czyn popełniony przez nią lub osobę trzecią albo o którego dokonanie była ona podejrzana, a także w celu zastraszenia lub wywarcia nacisku na nią lub trzecią osobę albo w jakimkolwiek innym celu wynikającym z wszelkiej formy dyskryminacji, zagrożonych karą pozbawienia wolności poniżej lat 5 popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych w okresie od 1 stycznia 1944 roku do 31 grudnia 1989 roku zakończył swój bieg w dniu 1 stycznia 1995 roku, tj. jeszcze przed uchwaleniem i wejściem w życie zaskarżonego przepisu z art. 40 Konstytucji RP, z art. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, z art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, z art. 1, art. 2, art. 4, art. 13 Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania oraz z art. 87 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 roku o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym. Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich Wniosek o zbadanie zgodności art. 168b i art. 237a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Pełen skład Henryk Cioch przewodniczący Zbigniew Jedrzejewski Lech Morawski Piotr Pszczółkowski brak danych

13 K 26/16 Kodeks postępowania karnego z art. 47, art. 49, art. 50, art. 51 ust. 2 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a także z art. 45 ust. 1, art. 51 ust. 4 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP. Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich Wniosek o zbadanie zgodności art. 35 1, art. 36 1, art. 38 1, art i art ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o prokuraturze z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP, z art. 45 ust. 1 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Sławomira Wronkowska- Jaśkiewicz Pełen skład Mariusz Muszyński przewodniczący Michał Warciński Leon Kieres Piotr Pszczółkowski Słąwomira Wronkowska- Jaśkiewicz Brak danych K 27/16 Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Sądownictwa Sprawa połączona z K 30/16 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 27/16) Połączone wnioski o zbadanie zgodności: I. art. 168a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego z art. 42 ust. 2, art. 45 ust. 1, art. 47, art. 51 ust. 2, 3 i 4 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a także z art. 2, art. 7 i art. 40 Konstytucji RP, w związku z art. 3 i 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; Pełen skład Lech Morawski przewodniczący Zbigniew Jędrzejewski Mariusz Muszyński Małgorzata Pyziak-Szafnicka Sławomira Wronkowska- Jaśkiewicz Brak danych

14 K 29/16 II. art. 168a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 11 marca 2016 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z art. 2, art. 7, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 51 ust. 2, art. 174 i 178 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w związku z art. 3 i art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, z uwagi na to, że wprowadzone przez tę ustawę rozwiązania prawne pozwolą na przyznanie waloru dowodu obciążającego strony procesu i czynienie w tym zakresie ustaleń faktycznych niekorzystnych dla stron na podstawie materiałów uzyskanych z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny. Podmiot inicjujący postępowanie: Krajowa Rada Sądownictwa Wniosek o zbadanie zgodności: 1) art. 12 1,2 i 3 w związku z art oraz w związku z art. 1 1 i 2, art. 2, art. 3 1 pkt 1, art. 7 2 i art. 9 2 oraz w zw. z art ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze z art. 2, art. 7, art. 10 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1, art. 47, art. 51 ust. 2, art. 173 i art. 178 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 1 i 2 w związku z art. 14 i Preambułą Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Pełen skład Julia Przyłębska przewodnicząca Michał Warciński sprawozdawca Henryk Cioch Lech Morawski Piotr Pszczółkowski Brak danych

15 sporządzonej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2, w zakresie, w jakim przyznają Prokuratorowi Generalnemu, będącemu jednocześnie Ministrem Sprawiedliwości, który sprawuje nadzór administracyjny nad sądami powszechnymi, prawo do ujawniania w szczególnie uzasadnionych przypadkach także innym osobom, jak również mediom, informacji zgromadzonych w toku postępowania przygotowawczego, także bez zgody prokuratora prowadzącego to postępowanie, w szczególności prawo do ujawniania informacji z toczących się postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw popełnionych przez sędziów lub asesorów sądowych; 2) art ustawy wymienionej w pkt 1 z art. 2, art. 7, art. 10 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1, art. 47, art. 51 ust. 2, art. 173 i art. 178 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 1 i 2 w związku z art. 14 i Preambułą Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2, w zakresie, w jakim pozwala na ujawnianie informacji z toczącego się postępowania przygotowawczego jedynie z powołaniem się na ważny interes publiczny i tym samym wyłącza ochronę słusznego interesu uczestników postępowania;

16 K 31/16 3) art ustawy wymienionej w pkt 1 z art. 2, art. 7, art. 10 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 3, art. 173, art. 178 ust. 1 oraz art. 181 Konstytucji RP, a także art. 6 ust. 1 w związku z art. 14 i Preambułą Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3,5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 w zakresie, w jakim dotyczy sędziów i asesorów sądowych, w tym sędziów sądów powszechnych, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego; 4) art i 2 ustawy wymienionej w pkt 1 z art. 2, art. 7, art. 10 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1, art. 173 oraz art. 178 ust. 1 i 3 Konstytucji, w zakresie w jakim dopuszcza możliwość pełnienia przez sędziego w stanie spoczynku funkcji doradcy Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego, a także w zakresie w jakim wyłącza stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych o sprzeciwie wobec podjęcia przez sędziów w stanie spoczynku dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia. Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich Wniosek o zbadanie zgodności art w związku z art ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, w zakresie w jakim od decyzji Pełen skład Lech Morawski przewodniczący Zbigniew Jędrzejewski sprawozdawca Leon Kieres Julia Przyłębska Piotr Przczółkowski

17 Ministra Sprawiedliwości nieuwzględniającej wniosku sędziego o przeniesienie na inne miejsce służbowe nie przewiduje prawa do sądu, z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. K 32/16 Podmiot inicjujący postępowanie: Krajowa Rada Sądownictwa Wniosek o zbadanie zgodności: 1) art. 9 i 9a 2 w związku z art. 37f 1 i 2 oraz art. 37g 1-3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z art. 1 2, art. 2, art. 3 1 pkt 1, art. 5, art. 7 2, art. 9 2, art. 12 1, 2, 3 i 4 oraz art i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze z art. 2, art. 7, art. 10 ust. 1 i 2, art. 173 i art. 178 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 w związku z Preambułą Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2, w zakresie w jakim przyznają Ministrowi Sprawiedliwości sprawującemu urząd Prokuratora Generalnego naczelnemu organowi prokuratury, uprawnionemu do wykonywania zadań w zakresie ścigania przestępstw, w tym występowania w charakterze strony przed sądami, prawo do sprawowania nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów powszechnych; 2) art ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Pełny skład Henryk Cioch przewodniczący Lech Morawski sprawozdawca Leon Kieres Piotr Pszczółkowski Sławomira Wronkowska- Jaśkowska Brak danych

18 Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z art. 1 2, art. 2, art. 3 1 pkt 1, art. 5, art. 7 2, art. 9 2, art. 12 1, 2, 3 i 4 oraz art i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze z art. 2, art. 7, art. 10 ust. 1 i 2, art. 173 i art 178 ust 1 Konstytucji RP, przez to, że przewiduje podległość prezesa sądu, w zakresie w jakim dotyczy kierowania działalnością administracyjną sądu, Ministrowi Sprawiedliwości sprawującemu urząd Prokuratora Generalnego to jest naczelnemu organowi prokuratury uprawnionemu do wykonywania zadań w zakresie ścigania przestępstw, w tym występowania w charakterze strony przed sądami; 3) art pkt 1 oraz 9 i 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 2, art. 7, art. 10 ust. 1 i 2, art. 173 i art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, w zakresie w jakim przyznaje Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu uprawnienie do wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki dyrektora sądu bez przeprowadzenia procedury konkursowej i udziału prezesa sądu oraz możliwość korzystania z tego szczególnego trybu bez realnie określonych ograniczeń czasowych, mimo że uprawnienia ustawowe dyrektora sądu mają istotne znaczenie dla prawidłowego wykonywania w sądzie funkcji orzeczniczych i sprawowania wymiaru sprawiedliwości; 4) art i art i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów

19 powszechnych z art. 2, art. 7, art. 10 ust. 1 i 2, art art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, w zakresie w jakim pomijają udział prezesa sądu w opracowywaniu planów finansowych oraz pozbawiają prezesa sądu jakiegokolwiek wpływu na kierowanie gospodarką finansową sądu i działalność inwestycyjną sądu, mimo że tego rodzaju zadania o charakterze finansowoadministracyjnym mają istotny wpływ na wykonywanie funkcji orzeczniczych przez sądy i sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, przyznając te kompetencje dyrektorowi sądu podlegającemu bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu; 5) art. 77 l-3a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 2, art. 7, art. 10 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 173 i art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, w zakresie w jakim przyznaje Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu arbitralne prawo do wskazywania spośród sędziów sądów powszechnych kandydatów na delegację do innych sądów, Ministerstwa Sprawiedliwości i jednostek podległych Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu lub przez niego nadzorowanych, Biura Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz międzynarodowej sędziowskiej organizacji pozarządowej, a także do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa w ramach działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub

20 ponadnarodowe oraz zespoły międzynarodowe; 6) art 77 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z art 70 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o ustroju sądów wojskowych z art. 2, art 7, art. 10 ust. 1 i 2, art. 32 ust 1, art 45 ust 1, art. 173 i art. 178 ust. 1 Konstytucji RP oraz art 6 ust. 1 w związku z Preambułą Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2, w zakresie w jakim różnicuje uprawnienia dotyczące odwołania lub ustąpienia z delegacji sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości i jednostek podległych Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu oraz sędziów delegowanych do sądów, Biura Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz międzynarodowej sędziowskiej organizacji pozarządowej, a także do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa w ramach działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły międzynarodowe, a także dopuszcza możliwość odwołania przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego sędziego delegowanego do wykonywania czynności orzeczniczych w innym sądzie w każdym czasie,

21 bez uwzględnienia wpływu takiej decyzji na toczące się postępowania sądowe rozpoznawane z jego udziałem; 7) art ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z art. 1 2, art. 2, art. 3 1 pkt 1, art 5, art. 7 2, art. 9 2, art 12 1, 2, 3 i 4 oraz art i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze z art 2, art 7, art. 10 ust. 1 i 2, art. 45 ust 1, art 173 i art. 178 ust. 1 Konstytucji RP oraz art 6 ust. 1 w związku z Preambułą Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2, w zakresie w jakim nadaje Ministrowi Sprawiedliwości sprawującemu urząd Prokuratora Generalnego to jest naczelnemu organowi prokuratury uprawnionemu do wykonywania zadań w zakresie ścigania przestępstw, w tym występowania w charakterze strony przed sądami - uprawnienie do zwalniania sędziów sądów powszechnych z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, bez możliwości odwołania się od takiej decyzji przez sędziego lub strony i uczestników postępowania (zarówno w sprawie, w której zeznania mają zostać złożone, jak i tych, których okoliczności dotyczą) do sądu w trybie kontroli instancyjnej, celem zbadania zgodności z prawem takiej decyzji; 8) art 85 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku

22 Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z art 70 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o ustroju sądów wojskowych i w związku z art 1 2, art. 2, art 3 1 pkt 1, art. 5, art. 7 2, art. 9 2, art. 12 1, 2, 3 i 4 oraz art i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze z art. 2, art. 7, art. 10 ust. 1 i 2, art 45 ust 1, art. 173 i art. 178 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 w związku z Preambułą Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2, w zakresie w jakim nadaje Ministrowi Sprawiedliwości sprawującemu urząd Prokuratora Generalnego to jest naczelnemu organowi prokuratury uprawnionemu do wykonywania zadań w zakresie ścigania przestępstw, w tym występowania w charakterze strony przed sądami uprawnienie do zwalniania sędziów sądów wojskowych z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, bez możliwości odwołania się od takiej decyzji przez sędziego lub strony i uczestników postępowania (zarówno w sprawie, w której zeznania mają zostać złożone, jak i tych, których okoliczności dotyczą) do sądu w trybie kontroli instancyjnej, celem zbadania zgodności z prawem takiej decyzji; 9) art. 5 2 w związku z art i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o ustroju

23 sądów wojskowych w związku z art 1 2, art 2, art 3 1 pkt 1, art. 5, art 7 2, art. 9 2, art 12 1, 2, 3 i 4 oraz art i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze z art. 2, art. 7, art. 10 ust. 1 i 2, art. 173 i art 178 ust. 1 Konstytucji RP oraz art 6 ust. 1 w związku z Preambułą Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2, w zakresie w jakim przyznają Ministrowi Sprawiedliwości sprawującemu urząd Prokuratora Generalnego naczelnemu organowi prokuratury, uprawnionemu do wykonywania zadań w zakresie ścigania przestępstw, w tym występowania w charakterze strony przed sądami, prawo do sprawowania nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów wojskowych, w szczególności prawo do decydowania o tym kiedy dochodzi do uchybienia w zakresie sprawności postępowania; 10) art ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o ustroju sądów wojskowych w związku z art 1 2, art 2, art 3 1 pkt 1, art 5, art. 7 2, art. 9 2, art 12 1, 2, 3 i 4 oraz art i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze z art. 2, art. 7, art 10 ust. 112, art 173 i art. 178 ust 1 Konstytucji RP, przez to, że przewiduje podległość prezesów wojskowych sądów okręgowych, w zakresie dotyczącym wykonywania czynności nadzoru

24 służbowego i administracji sądowej przewidzianych w przepisach postępowania sądowego oraz w regulaminach urzędowania, a także innych czynności określonych w ustawach i odrębnych przepisach, Ministrowi Sprawiedliwości sprawującemu urząd Prokuratora Generalnego - to jest naczelnemu organowi prokuratury uprawnionemu do wykonywania zadań w zakresie ścigania przestępstw, w tym występowania w charakterze strony przed sądami; 11) art i art. 26a 1 w zw. z art 70 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o ustroju sądów wojskowych w związku z art b, 3a, 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w związku z art. 1 2, art 2, art. 3 1 pkt 1, art. 5, art. 7 2, art. 9 2, art. 12 1, 2, 3 i 4 oraz art i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze z art 2, art. 7, art. 10 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 173 i art. 178 ust 1 Konstytucji RP, w zakresie w jakim przyznaje Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu działającemu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej uprawnienie do delegowania sędziów sądów wojskowych do innych sądów wojskowych, powszechnych i administracyjnych oraz Sądu Najwyższego, a także do Ministerstwa Sprawiedliwości i jednostek podległych Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu lub przez niego nadzorowanych, Biura Krajowej

25 Rady Sądownictwa, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa w ramach działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły międzynarodowe. K 36/16 Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich, Grupa posłów na Sejm RP, Grupa posłów na Sejm RP, Grupa senatorów RP Sprawa połączona z K 37/16, K 47/16, K 48/16 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 36/16) Pełny skład Michał Warciński przewodniczący Mariusz Muszyński sprawozdawca Leon Kieres Lech Morawski Małgorzata Pyziak-Szafnicka Brak danych Połączone wnioski o zbadanie zgodności: I. 1) art. 2a ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego z art. 2 w związku z art 64 ust. 3 oraz z art. 2, art. 20, art. 21 ust. 1 i art. 22 Konstytucji RP; 2) art. 9 ust. 1 w zw. z art. 2a i w związku z art. 2 pkt 1 ustawy wymienionej w punkcie 1) z art. 2 w związku z art. 64 ust. 3 oraz z art. 2, art 20, art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 Konstytucji RP; 3) art. 2b ust. 1 i ust. 2 ustawy wymienionej w punkcie 1) z art. 2 w związku z art. 64 ust. 3 oraz z art. 20, art. 21 ust. 1 i z art. 22 Konstytucji RP; 4) art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy wymienionej w punkcie 1) z art. 2 w związku z art. 64 ust. 3 oraz art. 20, art. 21 ust. 1 i z art. 22 Konstytucji

26 RP; 5) art. 2a ust. 1 zd. 1 oraz art. 2a ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 oraz art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP; 6) art. 2b ust. 1 i ust. 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 pkt. 1 ustawy wymienionej w punkcie 1) - z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 oraz art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP; 7) art. 2a ust. 4 pkt. 2 lit. c) oraz art. 9 ust. 3 pkt. 2 ustawy wymienionej w punkcie 1) - z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1, art. 52 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP; 8) art. 3 ust. 4 ustawy wymienionej w punkcie 1) - przez to, że nie określa przesłanek skorzystania przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa pierwokupu nieruchomości rolnej - z art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 Konstytucji RP; 9) art. 3a ust. 1 ustawy wymienionej w punkcie 1) - przez to, że nie określa przesłanek skorzystania przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa pierwokupu udziałów lub akcji w spółce prawa handlowego będącej właścicielem nieruchomości rolnej - z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 oraz art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP; 10) art. 3b ust. 1 ustawy wymienionej w punkcie 1) -przez to, że nie określa przesłanek skorzystania przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa nabycia nieruchomości rolnej będącej własnością spółki osobowej prawa

27 handlowego - z art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 oraz art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP; 11) art. 4 ust. 1 ustawy wymienionej w punkcie 1) - przez to, że nie określa przesłanek skorzystania przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa nabycia nieruchomości rolnej z art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 Konstytucji RP; 12) art. 4 ust. 4 pkt. 2 lit. c) ustawy wymienionej w punkcie 1) - w zakresie, w jakim nie obejmuje dziedziczenia testamentowego - z art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 Konstytucji RP; 13) art. 4 ust. 6 ustawy wymienionej w punkcie 1): - w zakresie, w jakim do nabywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego wyłącza zastosowanie art. 3 a ust. 2 pkt. 2 tej ustawy; - w zakresie, w jakim dotyczy prawa dziedziczenia tych udziałów lub akcji oraz - przez to, że nie określa przesłanek skorzystania przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa przejęcia tych udziałów i akcji - z art. 21 ust. 1 oraz z art. 64 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 32 oraz z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. II. 1) przepisu art. 1 i art. 2 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (dalej: UWSNZ") z art. 2 oraz art. 23 w związku z art. 20 Konstytucji RP,2) przepisu art. 2 ust. 2 UWSNZ z art. 2, art. 216 ust. 2 i art. 218 Konstytucji RP,3) przepisu art ustawy z dnia 23

28 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, w brzmieniu nadanym przez art. 3 pkt 1 UWSNZ oraz art. 14 UWSNZ, z wywodzonymi z art. 2 Konstytucji RP takimi standardami prawidłowej legislacji, jak zasada określoności, zasada pewności prawa i nakaz stosowania należytych przepisów przejściowych,4) przepisu art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (dalej: UGNRSP"), w brzmieniu nadanym przez art. 6 pkt 7 UWSNZ, z art. 2 oraz art. 23 Konstytucji RP,5) przepis art. 6 pkt 8 lit. a UWSNZ, uchylający art. 29 ust. 1 pkt 1 UGNRSP, z art. 2 Konstytucji RP i wynikającymi z niego zasadami sprawiedliwości społecznej, zasadą ochrony praw nabytych i interesów w toku oraz nakazem zapewnienia odpowiedniej vacatio legis, a także z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 Konstytucji RP,6) przepis art. 29a ust. 1 i 4 UGNRSP, dodany przez art. 6 pkt 9 UWSNZ, z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 21 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a także z art. 20 w związku z art. 22 i art. 65 Konstytucji RP, oraz, w zakresie w jakim nie stwarza możliwości zaskarżenia odmowy wyrażenia przez Agencję zgody na zbycie nieruchomości nabytej z Zasobu lub na obciążenie jej hipoteką, pomimo że odmowa ta stanowi indywidualny akt stosowania prawa, tj. władczą konkretyzację praw i obowiązków nabywcy - z art. 78 Konstytucji RP,7) przepisu art. 2a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej: UKUR"),

29 dodany przez art. 7 pkt 4 UWSNZ, z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 21 ust. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a w zakresie w jakim ogranicza możliwość swobodnego rozporządzania nieruchomościami rolnymi przez nabywców będących jednostkami samorządu terytorialnego - także z art. 165 ust. 1 Konstytucji RP,8) przepisu art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. d UKUR, dodany przez art. 7 pkt 4 UWSNZ, z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP,9) przepisu art. 2a ust. 4 UKUR, w brzmieniu nadanym przez art. 7 pkt 4 UWSNZ, z art. 2 Konstytucji RP i wywodzonymi z niego standardami prawidłowej legislacji, w tym określoności prawa oraz pewności prawa i zaufania obywatela do państwa, a także z art. 52 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,10) przepisu art. 2b UKUR, dodany przez art. 7 pkt 4 UWSNZ, z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 21 ust. 2 oraz art. 31 ust. 3, a także z art. 65 i art. 20 w zw. z art. 22 Konstytucji RP,11) przepisu art. 3a UKUR, dodany przez art. 7 pkt 6 UWSNZ, z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 20 w zw. z art. 22 Konstytucji RP,12) przepisu art. 3b UKUR, dodany przez art. 7 pkt 6 UWSNZ, z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 21 ust. 2 i art. 31 ust. 3 oraz z art. 20 w zw. z art. 22 Konstytucji RP,13) przepisu art. 4 ust. 1, 2, 4 i 6 UKUR, w brzmieniu nadanym przez art. 7 pkt 7 UWSNZ, z art. 64 w związku z art. 21 ust. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32, a także z art. 20 w zw. z art. 22 Konstytucji RP, a w zakresie, w jakim dotyczy nieruchomości zbywanych lub

30 nabywanych przez jednostki samorządu terytorialnego -także z art. 165 ust. 1 Konstytucji RP,14) przepisu art. 6 ust. 1 UKUR, w brzmieniu nadanym przez art. 7 pkt 9 UWSNZ, art. 52 w związku z art. 23 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,15) przepisu art. 16 UWSNZ z art. 2 Konstytucji RP i wynikającym z niego nakazem zachowania odpowiedniej vacatio legis; III. 1) art. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw - z art. 9 Konstytucji RP i art. 63 ust. 1 Traktatu z dnia 25 marca 1957 roku o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana z dnia 26 października 2012 roku), 2) art. 2 ust. 2 Ustawy - z art. 2 Konstytucji RP (zasada rzetelnej legislacji), art. 216 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 218 Konstytucji RP, 3) art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny w związku z art. 14 Ustawy - z art. 2 Konstytucji RP (zasada ochrony interesów będących w toku, zasada zaufania obywatela do państwa oraz zasada poprawnej legislacji) i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, 4) art. 29 ust. 3bc pkt. 1) ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, 5) art. 29a ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP

31 oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 2 Konstytucji RP (zasada poprawnej legislacji i określoności prawa), 6) art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z art. 6 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - z art. 21 Konstytucji RP, art. 22 Konstytucji RP w związku z art. 23 Konstytucji RP, art. 31 ust. 3 Konstytucji RP i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, 7) art. 2a ust. 3 pkt. 1 lit. d) ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz art. 6 pkt. 8 lit. a) ustawy - z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, 8) art. 2a ust. 4 pkt. 1 lit. a) ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP i art. 2 Konstytucji RP (zasada poprawnej legislacji), 9) art. 2b ust. 1-3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - z art. 22 Konstytucji RP, art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP, 10) art. 3a ust. 1 i 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz art. 4 ust. 6 w związku z ust. 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - z art. 21 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, art. 22 Konstytucji RP i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, art. 64 Konstytucji RP, art. 2 Konstytucji RP (zasada poprawnej legislacji i określoności prawa), 11) art. 3b ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - z art. 21 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, art. 64 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

32 12) art. 4 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - z art. 21 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w związku z art. 23 zdanie 2 Konstytucji RP i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, 13)art. 9 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - z art. 21 ust. 2 Konstytucji RP, art. 31 ust. 3 Konstytucji RP i art. 64 Konstytucji RP; IV. a) art. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw z pkt 4 akapitu drugiego Załącznika XII do Traktatu akcesyjnego podpisanego w dniu 16 kwietnia 2003 r. w Atenach oraz z art. 63 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; b) art. 6 pkt 9) ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw w zakresie, w jakim po art. 29 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dodaje art. 29a ust. 1 pkt 1), art. 29a ust. 4 pkt 1) lit. b, z art. 63 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pkt 4 akapitu drugiego Załącznika XII do Traktatu akcesyjnego oraz z art. 20 i art. 21 ust. 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej; c) art. 7 pkt 4) ustawy wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw w zakresie, w jakim dodaje po art. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego art. 2a ust. 1, art. 2a ust. 2, art. 2b ust.

33 K 36/16 1, art. 2b ust. 2 i art. 2b ust. 3 w związku z art. 7 pkt 9) ustawy wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw w zakresie, w jakim nadaje nowe brzmienie art. 6 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z art. 63 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z pkt 4 akapitu drugiego Załącznika XII do Traktatu akcesyjnego oraz z art. 20 i art. 21 ust. 2 Karty Praw Podstawowych UE. Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich, Grupa posłów na Sejm RP, Grupa posłów na Sejm RP, Grupa senatorów RP Sprawa połączona z K 37/16, K 47/16, K 48/16 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 36/16) Połączone wnioski o zbadanie zgodności: I. 1) art. 2a ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego z art. 2 w związku z art 64 ust. 3 oraz z art. 2, art. 20, art. 21 ust. 1 i art. 22 Konstytucji RP; 2) art. 9 ust. 1 w zw. z art. 2a i w związku z art. 2 pkt 1 ustawy wymienionej w punkcie 1) z art. 2 w związku z art. 64 ust. 3 oraz z art. 2, art 20, art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 Konstytucji RP; 3) art. 2b ust. 1 i ust. 2 ustawy wymienionej w punkcie 1) z art. 2 w związku z art. 64 ust. 3 oraz z art. 20, art. 21 ust. 1 i z art. 22 Konstytucji RP; Pełny skład Mariusz Muszyński przewodniczący Michał Warciński I sprawozdawca Małgorzata Pyziak-Szafnicka II sprawozdawca Leon Kieres Lech Morawski

34 4) art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy wymienionej w punkcie 1) z art. 2 w związku z art. 64 ust. 3 oraz art. 20, art. 21 ust. 1 i z art. 22 Konstytucji RP; 5) art. 2a ust. 1 zd. 1 oraz art. 2a ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 oraz art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP; 6) art. 2b ust. 1 i ust. 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 pkt. 1 ustawy wymienionej w punkcie 1) - z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 oraz art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP; 7) art. 2a ust. 4 pkt. 2 lit. c) oraz art. 9 ust. 3 pkt. 2 ustawy wymienionej w punkcie 1) - z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1, art. 52 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP; 8) art. 3 ust. 4 ustawy wymienionej w punkcie 1) - przez to, że nie określa przesłanek skorzystania przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa pierwokupu nieruchomości rolnej - z art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 Konstytucji RP; 9) art. 3a ust. 1 ustawy wymienionej w punkcie 1) - przez to, że nie określa przesłanek skorzystania przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa pierwokupu udziałów lub akcji w spółce prawa handlowego będącej właścicielem nieruchomości rolnej - z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 oraz art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP; 10) art. 3b ust. 1 ustawy wymienionej w punkcie 1) -przez to, że nie określa przesłanek

35 skorzystania przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa nabycia nieruchomości rolnej będącej własnością spółki osobowej prawa handlowego - z art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 oraz art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP; 11) art. 4 ust. 1 ustawy wymienionej w punkcie 1) - przez to, że nie określa przesłanek skorzystania przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa nabycia nieruchomości rolnej z art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 Konstytucji RP; 12) art. 4 ust. 4 pkt. 2 lit. c) ustawy wymienionej w punkcie 1) - w zakresie, w jakim nie obejmuje dziedziczenia testamentowego - z art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 Konstytucji RP; 13) art. 4 ust. 6 ustawy wymienionej w punkcie 1): - w zakresie, w jakim do nabywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego wyłącza zastosowanie art. 3 a ust. 2 pkt. 2 tej ustawy; - w zakresie, w jakim dotyczy prawa dziedziczenia tych udziałów lub akcji oraz - przez to, że nie określa przesłanek skorzystania przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa przejęcia tych udziałów i akcji - z art. 21 ust. 1 oraz z art. 64 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 32 oraz z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. II. 1) przepisu art. 1 i art. 2 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (dalej: UWSNZ") z art. 2 oraz art. 23 w związku z art. 20

36 Konstytucji RP,2) przepisu art. 2 ust. 2 UWSNZ z art. 2, art. 216 ust. 2 i art. 218 Konstytucji RP,3) przepisu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, w brzmieniu nadanym przez art. 3 pkt 1 UWSNZ oraz art. 14 UWSNZ, z wywodzonymi z art. 2 Konstytucji RP takimi standardami prawidłowej legislacji, jak zasada określoności, zasada pewności prawa i nakaz stosowania należytych przepisów przejściowych,4) przepisu art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (dalej: UGNRSP"), w brzmieniu nadanym przez art. 6 pkt 7 UWSNZ, z art. 2 oraz art. 23 Konstytucji RP,5) przepis art. 6 pkt 8 lit. a UWSNZ, uchylający art. 29 ust. 1 pkt 1 UGNRSP, z art. 2 Konstytucji RP i wynikającymi z niego zasadami sprawiedliwości społecznej, zasadą ochrony praw nabytych i interesów w toku oraz nakazem zapewnienia odpowiedniej vacatio legis, a także z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 Konstytucji RP,6) przepis art. 29a ust. 1 i 4 UGNRSP, dodany przez art. 6 pkt 9 UWSNZ, z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 21 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a także z art. 20 w związku z art. 22 i art. 65 Konstytucji RP, oraz, w zakresie w jakim nie stwarza możliwości zaskarżenia odmowy wyrażenia przez Agencję zgody na zbycie nieruchomości nabytej z Zasobu lub na obciążenie jej hipoteką, pomimo że odmowa ta stanowi indywidualny akt stosowania prawa, tj. władczą konkretyzację praw i obowiązków nabywcy - z art. 78

Polska, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1 WYROK TRZYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. z 9 marca 2016 r. sygn. akt K 47/15

Polska, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1 WYROK TRZYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. z 9 marca 2016 r. sygn. akt K 47/15 W stanie wyższej konieczności, wobec zagrożenia bytu Rzeczypospolitej Polskiej jako demokratycznego państwa prawnego oraz pozbawienia jej mieszkańców praw i swobód obywatelskich, a także zwykłej ludzkiej

Bardziej szczegółowo

WYROK. Trybunał Konstytucyjny w składzie:

WYROK. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Sygn. akt K 47/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 marca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Rzepliński - przewodniczący Stanisław Biernat - sprawozdawca Mirosław

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. z dnia 30 lipca 2014 r. sygn. akt K 23/11

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. z dnia 30 lipca 2014 r. sygn. akt K 23/11 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1055 WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 30 lipca 2014 r. sygn. akt K 23/11 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. zobowiązuje Krajową Radę Sądownictwa do wykazywania, na

POSTANOWIENIE. zobowiązuje Krajową Radę Sądownictwa do wykazywania, na Sygn. akt K 39/16 POSTANOWIENIE Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 r. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Rzepliński - przewodniczący Stanisław Biernat LeonKieres Piotr Pszczółkawski Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173.

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173. Dz.U.97.78.483 FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezaleŝną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 147 USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3236)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3236) Druk nr 3948 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 3 czerwca 2016 r. Druk nr 206 MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Pan Stanisław KARCZEWSKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej - Prawa człowieka a rozliczen Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej TK uznał ustawę za zgodną z Konstytucją

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt K 34/15. Andrzej Rzepliński - przewodniczący. Zbigniew Cieślak. Teresa Liszez. Piotr Tuleja

POSTANOWIENIE. Sygn. akt K 34/15. Andrzej Rzepliński - przewodniczący. Zbigniew Cieślak. Teresa Liszez. Piotr Tuleja Sygn. akt K 34/15 POSTANOWIENIE Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Rzepliński - przewodniczący Stanisław Biernat Zbigniew Cieślak Mirosław Granat Teresa Liszez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 216/2012 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 19 lipca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 216/2012 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 19 lipca 2012 r. UCHWAŁA Nr 216/2012 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją: 1) art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA Druk nr 2526 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura

Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura Prokuratura 1 / 8 SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak WŁADZA SĄDOWNICZA PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak Z A S A D A T R Ó J P O D Z I A Ł U W Ł A D Z??? . ( )Z zasady podziału władz wynika, iż władze ustawodawcza, wykonawcza

Bardziej szczegółowo

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 11 marca 2010 r.

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 11 marca 2010 r. OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 11 marca 2010 r. w przedmiocie projektów rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie: dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP

Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP Anna Błaszczak Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154).

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154). Druk nr 183 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r.

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. Projekt z dnia 28 maja 2012 r. Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. 1. Cel projektowanej

Bardziej szczegółowo

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 13 grudnia 2016 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 13 grudnia 2016 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 13 grudnia 2016 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym i

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 12 lipca 2017 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 12 lipca 2017 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

OPINIA o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

OPINIA o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. SĄD NAJWYŻSZY BIURO STUDIÓW I ANALIZ Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa BSA II-021-300/15 OPINIA o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 11/03/2019 Adam Bodnar

Warszawa, 11/03/2019 Adam Bodnar R ZE C ZN IK PRAW OBYWATEL SKICH Warszawa, 11/03/2019 Adam Bodnar VII.510.29.2019.AG Trybunał Konstytucyjny w Warszawie sygn. akt K 2/19 Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 maja 1996 r.

USTAWA z dnia 10 maja 1996 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1996 Nr 77 poz. 367 USTAWA z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik... Rozdział I. Rzeczpospolita

Spis treści. Wykaz skrótów... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik... Rozdział I. Rzeczpospolita Wykaz skrótów..................................... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik.................................... XI XV Rozdział I. Rzeczpospolita 1. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak zob. np.: orzeczenie TK z 9 listopada 1993 r., sygn. K 11/93 Rozdział VIII Konstytucji RP SĄDY I TRYBUNAŁY art. 173 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie przedawnienia zobowiązania podatkowego

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie przedawnienia zobowiązania podatkowego IZBA SKARBOWA W ŁODZI Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie przedawnienia zobowiązania podatkowego al. Kościuszki 83 90-436 Łódź tel.: +48 42 254 71 02 fax

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 19 LUTEGO 2003 R. I KZP 51/02

UCHWAŁA Z DNIA 19 LUTEGO 2003 R. I KZP 51/02 UCHWAŁA Z DNIA 19 LUTEGO 2003 R. I KZP 51/02 Delegowanie w trybie określonym w art. 77 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) uprawnia do pełnienia

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia majątkowe sędziów. materiały pomocnicze dla zespołu Członków KRS

Oświadczenia majątkowe sędziów. materiały pomocnicze dla zespołu Członków KRS Oświadczenia majątkowe sędziów materiały pomocnicze dla zespołu Członków KRS Notatka dot. oświadczeń majątkowych sędziów 1. Podstawa prawna ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw 1) U S T A W A z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 976

Bardziej szczegółowo

Trybunał Konstytucyjny. Al. Jana Christiana Szucha 12a W arszawa. sygn. akt K 9/16. Uzasadnienie RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH.

Trybunał Konstytucyjny. Al. Jana Christiana Szucha 12a W arszawa. sygn. akt K 9/16. Uzasadnienie RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH. RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Adam Bodnar II.519.109.2015.M M Trybunał Konstytucyjny Al. Jana Christiana Szucha 12a 00-918 W arszawa sygn. akt K 9/16 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 581 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154).

- o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM.ZK.140.156(4)2015.MN Warszawa, 12 stycznia 2016 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r.

Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-31-10 Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak SĄD NAJWYŻSZY art. 183 Konstytucji RP 1. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1651. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw PROJEKT USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

Panie Prezydencie, Panowie Marszałkowie, Panie Premierze, Państwo Ministrowie, Prezesi.

Panie Prezydencie, Panowie Marszałkowie, Panie Premierze, Państwo Ministrowie, Prezesi. Panie Prezydencie, Panowie Marszałkowie, Panie Premierze, Państwo Ministrowie, Prezesi. szanowni Państwo, witam serdecznie na uroczystym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONSTYTUCYJNE TEST ZESTAW 1

PRAWO KONSTYTUCYJNE TEST ZESTAW 1 PRAWO KONSTYTUCYJNE TEST. 18.06.2018. ZESTAW 1 1. Z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa może wystąpić: a.

Bardziej szczegółowo

ZASADY NACZELNE USTROJU RP

ZASADY NACZELNE USTROJU RP ZASADY NACZELNE USTROJU RP Zasady naczelne ustroju RP Zawierają idee przewodnie ustawy zasadniczej. Są to normy prawne zawarte w Konstytucji, których szczególna doniosłość charakteryzuje się w tym, że

Bardziej szczegółowo

Druk nr 489 Warszawa, 5 kwietnia 2006 r.

Druk nr 489 Warszawa, 5 kwietnia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 489 Warszawa, 5 kwietnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 nietezowane LEX nr 1130385 1130385 Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca). Sędziowie SN: Romualda Spyt, Jolanta

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw wraz z projektem tej ustawy.

- o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw wraz z projektem tej ustawy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 3765 Warszawa, 28 lipca 2015 r. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1959 Warszawa, 26 czerwca 2007 r.

Druk nr 1959 Warszawa, 26 czerwca 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 1959 Warszawa, 26 czerwca 2007 r. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 101 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 101 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 101 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej? ő 1. Ochrona prawna ijej rodzaje ő 2.

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki Część I ORGANY ROZSTRZYGAJĄCE Rozdział 1 Klasyfikacja organów ochrony prawnej 1.1. Organy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 lutego 2001 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 lutego 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1987 Nr 21 poz. 123 Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. 2001 Nr 14 poz. 147 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 10 marca 2017 r.

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 10 marca 2017 r. STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 10 marca 2017 r. w przedmiocie zarzutów grupy posłów na Sejm RP sformułowanych we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym wyboru kandydatów na stanowisko

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Sejm sprawuje kontrolę

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Ważniejsze zmiany Dotyczące ustroju i funkcjonowania Sądu Najwyższego Ustawa o Sądzie Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r. (tj. z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1254)) Projekt ustawy o Sądzie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319,

Bardziej szczegółowo

13. WŁADZA SĄDOWNICZA

13. WŁADZA SĄDOWNICZA 13. WŁADZA SĄDOWNICZA 14. Władza sądownicza w RP. Organy kontroli i ochrony prawa. 1) wymienia sądy i trybunałyprzedstawia ich kompetencje, 2) charakteryzuje organy kontroli i ochrony prawa, 3) wymienia

Bardziej szczegółowo

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST CZĘŚĆ 1. TEST POJEDYNCZEGO WYBORU - WYBIERZ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ (MAX. 30 PKT.) 1. Konstytucja RP: a) zawiera przepisy niezmienialne b) zawiera

Bardziej szczegółowo

Czy znasz Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku? Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz quiz. Zaznacz prawidłową odpowiedź.

Czy znasz Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku? Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz quiz. Zaznacz prawidłową odpowiedź. W KONSTYTUCJI RP Czy znasz Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku? Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz quiz. Zaznacz prawidłową odpowiedź. 1. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. to:

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3236 Warszawa, 6 lipca 2010 r.

Druk nr 3236 Warszawa, 6 lipca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-74-10 Druk nr 3236 Warszawa, 6 lipca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN 978-83-7483-351-6 Spis treści Str. Nb. Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 1 Rozdział I. Czym są

Bardziej szczegółowo

RPO: uwagi do poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (komunikat)

RPO: uwagi do poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (komunikat) 2017-07-18 14:13 RPO: uwagi do poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (komunikat) - RPO informuje: Uwagi RPO do poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym: SN stanie się w praktyce organem

Bardziej szczegółowo

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RADA MINISTRÓW Skład i powoływanie Rady Ministrów

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RADA MINISTRÓW Skład i powoływanie Rady Ministrów Skład i powoływanie Rady Ministrów Skład Rady Ministrów Rada Ministrów (rząd) składa się z Prezesa Rady Ministrów (premiera) i ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powołani wiceprezesi Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Warsz:awa, Aleje Ujazdowskie 41lok. 2 tellfax: , ;33 NIP:

Warsz:awa, Aleje Ujazdowskie 41lok. 2 tellfax: , ;33   NIP: .. Do druku nr 154 00-540 Warsz:awa, Aleje Ujazdowskie 41lok. 2 tellfax: 022 622 05 88,622 84 28;33 e-mail: kirp@kirp.pl NIP: 526-10-43-011 L.dz. (.25/1 /OBSiL/201 5 Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. SEKRETARIAT

Bardziej szczegółowo

Co zaproponował Polski rząd?

Co zaproponował Polski rząd? Porównanie rekomendacji w sprawie praworządności w Polsce (4. rekomendacja) ogłoszonej przez Komisję Europejską 20 grudnia 2017 roku z propozycjami nowelizacji ustaw zaproponowanych przez rząd Polski.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 1) Zasadniczo niesądowa faza postępowania karnego 2) Ogólne cele:

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1511) 293. posiedzenie Komisji Ustawodawczej w dniu 8 kwietnia 2010 r.

Zapis stenograficzny (1511) 293. posiedzenie Komisji Ustawodawczej w dniu 8 kwietnia 2010 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1511) 293. posiedzenie Komisji Ustawodawczej w dniu 8 kwietnia 2010 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wyroku Trybunału

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 czerwca 2019 r. Poz. 1091

Warszawa, dnia 12 czerwca 2019 r. Poz. 1091 Warszawa, dnia 12 czerwca 2019 r. Poz. 1091 USTAWA z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Tworzenie i wewnętrzna struktura sądów powszechnych III. Sądownictwo administracyjne...

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Tworzenie i wewnętrzna struktura sądów powszechnych III. Sądownictwo administracyjne... Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Zasady ustrojowe sądownictwa... 1 1. Rozumienie konstytucyjnych zasad prawnych... 1 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz. 966 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje cele określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo

Trybunału odpowiednich do rangi zadań. Temu celowi powinny być podporządkowane wszelkie działania władzy ustawodawczej. Pozycja ustrojowa Trybunału,

Trybunału odpowiednich do rangi zadań. Temu celowi powinny być podporządkowane wszelkie działania władzy ustawodawczej. Pozycja ustrojowa Trybunału, Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 22 czerwca 2016 r. o przedstawieniu wniosków związanych z pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym Krajowa Rada Sądownictwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... XI Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XV

Spis treści. Słowo wstępne... XI Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XV Słowo wstępne.......................................... XI Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XV Wprowadzenie.........................................

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 240/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 października 2013 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 października 2008 r.

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 października 2008 r. U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Nowy wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika - Informacja dotycząca wyborów ławników w roku 2011

Nowy wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika - Informacja dotycząca wyborów ławników w roku 2011 Wiadomości Poniedziałek, 6 czerwca 2011 Nowy wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika - Informacja dotycząca wyborów ławników w roku 2011 Wójt Gminy Oświęcim informuje, że w terminie do dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2018 r. Poz. 2288

Warszawa, dnia 7 grudnia 2018 r. Poz. 2288 Warszawa, dnia 7 grudnia 2018 r. Poz. 2288 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lutego 2018 r. Poz. 373

Warszawa, dnia 15 lutego 2018 r. Poz. 373 Warszawa, dnia 15 lutego 2018 r. Poz. 373 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej

Bardziej szczegółowo

ORGANY I JEDNOSTKI UPRAWNIONE DO ŻĄDANIA DANYCH OSOBOWYCH. każdy. każdy. każdy

ORGANY I JEDNOSTKI UPRAWNIONE DO ŻĄDANIA DANYCH OSOBOWYCH. każdy. każdy. każdy ORGANY I JEDNOSTKI UPRAWNIONE DO ŻĄDANIA DANYCH UPRAWNIONY DO ŻĄDANIA DANYCH PODSTAWA PRAWNA ZOBOWIĄZANY DO UDOSTĘPNIENIA DANYCH ZOBOWIĄZANY DO UDOSTĘPNIENIA DANYCH Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

obwieszczenie marszałka sejmu RzEczyPosPoliTEj PolskiEj z dnia 16 marca 2011 r.

obwieszczenie marszałka sejmu RzEczyPosPoliTEj PolskiEj z dnia 16 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 79 4878 Poz. 430 430 obwieszczenie marszałka sejmu RzEczyPosPoliTEj PolskiEj z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze

Bardziej szczegółowo

w dniach 6-9 marca 2012 roku

w dniach 6-9 marca 2012 roku Projekt z dnia 27 lutego 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 6-9 marca 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i komunikaty. 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Krajowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Wykaz skrótów. Pytanie

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Wykaz skrótów. Pytanie Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Pytanie 1 150 1 Część B. Kazusy Kazus 1. Umowa międzynarodowa 109 Kazus 2. Immunitet, ułaskawienie 112 Kazus 3. Rozporządzenie z mocą ustawy, Trybunał Konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

w Madrycie W dniu 26 września 2018r. do Sądu Okręgowego w Rzeszowie wpłynęły pytania wykonującego ENA organu sądowego Hiszpanii.

w Madrycie W dniu 26 września 2018r. do Sądu Okręgowego w Rzeszowie wpłynęły pytania wykonującego ENA organu sądowego Hiszpanii. Rzeszów, 08 października 2018 r. Centralny Sąd Śledczy Nr 002 w Madrycie Krajowy Sąd Karny i Administracyjny dot. Europejski Nakaz Aresztowania 152/2018 F nr Schengen: (..) Sąd Okręgowy w Rzeszowie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Jan Nowak Warszawa, lipca 2019 r. ZSPU.440.707.2019.AZ.I POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Komunikat prasowy TK przed rozprawą dotyczącą zasad naliczania wysokości emerytur - Prawa człowiek

Komunikat prasowy TK przed rozprawą dotyczącą zasad naliczania wysokości emerytur - Prawa człowiek Komunikat prasowy TK przed rozprawą dotyczącą zasad naliczania wysokości emerytur - Prawa człowiek Komunikat prasowy TK przed rozprawą dotyczącą zasad naliczania wysokości emerytur 13 stycznia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt

nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt Granice obowiązków, które mogą zostać nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt 3Ustawy Prawo ochrony środowiska Prof. dr hab. Krzysztof Płeszka Dr Michał Araszkiewicz Katedra Teorii Prawa WPiA UJ Źródła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 131/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 5 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 131/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 5 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 131/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 457/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 maja 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz SSA del. do SN Barbara

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY KONSTYTUCJA WYKŁAD Z R. Wymiar sprawiedliwości RP sprawują: I. SĄDY POWSZECHNE II. SĄDY WOJSKOWE

SĄDY I TRYBUNAŁY KONSTYTUCJA WYKŁAD Z R. Wymiar sprawiedliwości RP sprawują: I. SĄDY POWSZECHNE II. SĄDY WOJSKOWE KONSTYTUCJA WYKŁAD Z 22-05-09R SĄDY I TRYBUNAŁY Wymiar sprawiedliwości RP sprawują: Sąd Najwyższy Sądy Powszechne Sądy Administracyjne Sądy Wojskowe Sądy stanowią zarówno czynnik równowagi pomiędzy władzą

Bardziej szczegółowo

Zakres czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz formy kontroli nad nimi

Zakres czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz formy kontroli nad nimi Zakres czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz formy kontroli nad nimi dr hab. Sławomir Zalewski Profesor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Zagadnienia 1. Zakres czynności operacyjno-rozpoznawczych 2.

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 18 lipca 2016 r.

STANOWISKO PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 18 lipca 2016 r. STANOWISKO PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 18 lipca 2016 r. w przedmiocie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 7 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (druk sejmowy

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 110 poz USTAWA. z dnia 23 grudnia 1999 r.

Dz.U Nr 110 poz USTAWA. z dnia 23 grudnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 110 poz. 1255 USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2030, 2199, z 2016 r. poz. 178. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz z dnia 30 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz z dnia 30 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz. 2103 USTAWA z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR ZIMOWY 2016/2017 mgr Anna Kuchciak

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR ZIMOWY 2016/2017 mgr Anna Kuchciak P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E SEMESTR ZIMOWY 2016/2017 mgr Anna Kuchciak Art. 92 ust. 1 Konstytucji RP Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Prawo o prokuraturze z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 177)

Prawo o prokuraturze z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 177) Prawo o prokuraturze z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 177) Dział I. Przepisy ogólne. Art. 1 [Prokurator Generalny jako naczelny organ prokuratury] 1. Prokuraturę stanowią Prokurator Generalny,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Pan gen. Jacek Włodarski Dyrektor Generalny Służby Więziennej

Pan gen. Jacek Włodarski Dyrektor Generalny Służby Więziennej Warszawa, dnia 03 stycznia 2012 roku KRAJOWA RADA KURATORÓW WARSZAWA KRK 01/III/2012 Pan gen. Jacek Włodarski Dyrektor Generalny Służby Więziennej Szanowny Panie Dyrektorze W odpowiedzi na zapytanie Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku Projekt z dnia 18 września 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 25-28 września 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo