Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. 2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie oraz sposób wybierania najlepszych propozycji. 3. Informacja o Konkursie znajduje się na stronie internetowej Organizatora 4. Celem nadrzędnym konkursu jest promocja młodych ludzi, których pasją jest tworzenie interesujących historii. 5. Wyróżnienia najlepszych trzech prac dokona wybrane Jury. 2 Warunki Uczestnictwa w konkursie 1. Konkurs jest ogólnopolski, skierowany do osób od 16 roku życia. 2. W przypadku, gdy w Konkursie biorą udział osoby niepełnoletnie, należy dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie oraz akceptację Regulaminu - jednocześnie odpowiednio rodzice lub opiekunowie podpisują kartę zgłoszenia z danymi osoby nieletniej. 3. Nadesłany scenariusz może być wynikiem pracy zbiorowej. 4. W Konkursie może wziąć udział każda osoba (zwana dalej Uczestnikiem), która spełnia warunki niniejszego regulaminu. 5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest pobrać znajdujący się na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy. 6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie lub osobiste dostarczenie go w terminie do dnia 14 kwietnia 2014 na adres: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, Katowice. Koordynator Konkursu- Ewa Grochocka

2 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie i dostarczenie w terminie do 14 kwietnia 2014 r. scenariusza filmu krótkometrażowego. 8. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie, (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego ma podejrzenia o działanie sprzeczne z regulaminem. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna. 3 Zasady Konkursu 1. Aby wziąć udział w Konkursie osoba lub grupa osób spełniająca wymogi określone w Regulaminie musi najdalej do dnia 14 kwietnia 2014 do godz. 14:00 złożyć w siedzibie WST w Katowicach (pokój numer A013), osobiście pracę konkursową u Koordynatora Konkursu z ramienia WST - Pani Ewy Grochockiej lub przesłać ją pocztą na adres: Ewa Grochocka, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, Katowice do dnia 14 kwietnia 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego). Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie, jak też nie podlegają zwrotowi. 2. Nadesłany scenariusz powinien być rozpisany na stronach w formacie A4. 3. Wszystkie strony scenariusza należy przesłać w postaci zbindowanej. 4. Scenariusz powinien zawierać stronę tytułową, na której zamieszczony jest tytuł scenariusza oraz imiona i nazwiska wszystkich jego autorów. 5. Scenariusz należy dostarczyć w języku polskim lub angielskim. 6. Z Konkursu zostaną wykluczone i nie będą brały w nim udziału prace, które: a) opisane zostaną w inny sposób niż stanowi ust. 2, 3, 4 i 5 powyżej. 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieprzyznania nagrody. 4 Wyniki Konkursu 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 5 maja 2014 r. 2. Oceny prac zgłoszonych do Konkursu dokona Jury powołane przez Organizatora Konkursu. 3. Podczas narady Jury wyłoni trzy najlepsze scenariusze.

3 4. Ogłoszenie wyników nastąpi do 5 maja 2014 r. na stronach Organizatora Informacja z wynikami konkursu będzie również dostępna w biurze Koordynatora Konkursu z ramienia WST. 5 Nagroda 1. Nagrodą w konkursie jest otrzymanie dofinansowania do realizacji swojego filmu w wysokości do zł, oraz udostępnienie przez Organizatora jednego profesjonalnego aktora na jeden dzień planu zdjęciowego. 2. Zwycięzca nagrody jest zobowiązany w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania informacji o wynikach konkursu poinformować drogą elektroniczną Organizatora o przyjęciu nagrody oraz gotowości do filmowej realizacji swojego scenariusza. 3. Warunkiem otrzymania nagrody głównej jest filmowa realizacja zwycięskiego scenariusza w terminie od 1 czerwca do 30 września Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w realizacji scenariusza Product placement 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca realizacji planu filmowego w całości lub częściowo. 6. Trzy wybrane scenariusze i zrealizowane filmy opublikowane będą na oficjalnym profilu facebookowym Festivalu QL. Film, który zdobędzie najwięcej lubię to, zdobędzie dodatkową nagrodę specjalną. 6 Ochrona danych osobowych 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora, dla potrzeb Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.). 2. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania.

4 7 Prawa autorskie i deklaracje 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest autorem scenariusza i przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.). 2. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zobowiązuje się do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator Konkursu z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do pracy. 3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że poprzez fakt przystąpienia do Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora, z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu, autorskie prawa majątkowe do sporządzonego projektu w zakresie niezbędnym do publikacji pracy konkursowej, w szczególności w zakresie: publicznej prezentacji podczas Niezależnego Festiwalu Filmowego QL, w środkach masowego przekazu i sieci Internet, prezentacji w publikacjach i materiałach informacyjnych i reklamowych Organizatora. 4. Nazwiska Zwycięzców zostaną podane do publicznej wiadomości. 5. Z chwilą przyjęcia nagrody Zwycięzca Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego projektu oraz własność nośnika, na którym jest utrwalona praca w zakresie, o którym mowa w ust.3. 8 Reklamacje Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać na adres Organizatora. Reklamacja powinna zawierać opis reklamacji oraz dane Uczestnika. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 2 tygodni od momentu ich otrzymania.

5 9 Akceptacja Warunków i Uwagi Końcowe 1. Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu, a także deklarację, że osoba zgłaszająca scenariusz jest do tego uprawniona. 2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest prawnie wiążący, a materiały reklamowe i promocyjne dotyczące promocji konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje Rektor Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WSZYSTKIE KOLORY JĘZYKA

REGULAMIN KONKURSU WSZYSTKIE KOLORY JĘZYKA REGULAMIN KONKURSU WSZYSTKIE KOLORY JĘZYKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Wszystkie kolory języka zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ?

Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ? Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ? konkurs plastyczny INNY format pracy i technika wykonania dowolne termin: 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na napisanie bajki dla dzieci Zostań Bajkowym Bohaterem

Regulamin konkursu na napisanie bajki dla dzieci Zostań Bajkowym Bohaterem Regulamin konkursu na napisanie bajki dla dzieci Zostań Bajkowym Bohaterem I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady Konkursu Zostań Bajkowym Bohaterem (zwanym dalej Konkursem ) na napisanie

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. na wygraj swój sklep

Regulamin konkursu. na wygraj swój sklep Regulamin konkursu na wygraj swój sklep 1 Informacje Ogólne 1. Organizatorem konkursu na najlepszy pomysł na biznes, zwanego dalej Konkursem, jest Tara Coaching Szkolenia Doradztwo, zwany dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się wydarzenie pod nazwą Hapticathon w ramach którego prowadzony będzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: POKAŻ SWÓJ KOSZYCZEK,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Gra gra miejska Warsaw Startup Game prowadzona na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU "DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM"

REGULAMIN PROGRAMU DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU "DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM" 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady udziału w audycji "Dragons Den - jak zostać milionerem"

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo